Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 5/ZM/2013"

Transkript

1 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Prokop, p. Jan Krečman a p. Petr Vinklárek. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 20/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 5/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík, MUDr. Sekvard, p. Půta Zpráva: Splněno - organizační. 5/122/ZM/13 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Jaroslav Holata a Ing. Romana Cermanová. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 20/ Proti: 0/ Zdržel se:0/ Nepřítomen: 5/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík, MUDr. Sekvard, p. Půta Zpráva: Splněno - organizační. 5/123/ZM/13 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 20/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 5/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík, MUDr. Sekvard, p. Půta Zpráva: Splněno - organizační. 5/124/ZM/13 - Zápis ze 4. řádného ZM 2013 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 4. řádného Zastupitelstva města konaného Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 20/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 5/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík, MUDr. Sekvard, p. Půta Zpráva: Splněno - organizační.

2 5/125/ZM/13 - Program 5. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2013 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva mšsta Hrádek nad Nisou v roce 2013 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 20/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 5/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík, MUDr. Sekvard, p. Půta Zpráva: Splněno - organizační. 5/126/ZM/13 - Usnesení ze 4. řádného ZM / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 4. řádného jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne včetně přehledu plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou. Zodpovědná osoba: Timulák Jiří Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík, MUDr. Sekvard Zpráva: Splněno - vzato na vědomí. 5/127/ZM/13 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty města a místostarosty města o činnosti úřadu za období od do Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Splněno - vzato na vědomí.

3 5/128/ZM/13 - Prodej volné bj. č.410/05 (0+1) Smetanova čp.410, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej volné bytové jednotky č.410/05 manželům Josefu a Štěpánce Málkovým, Dolní Vítkov čp.19, Chrastava takto: Bytová jednotka č. 410/5, ul.smetanova 410, Hrádek nad Nisou o velikosti 0+1 ( o výměře 37,9m2) sestávající se z kuchyně, wc,komora, sklep, topení gamaty, 3.nadzemní podlaží, s podílem na společných částech domu čp.410 a příslušenství ve výši 379/3210, s podílem na pozemku p.p.č.535 o výměře 228m2- zastavěná plocha a nádvoří ve výši 379/3210. Kupní cena =93.470,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: částečně splněno kupní smlouva připravena, zaslána k připomínkám druhé straně, čekáme.dne provedena připomínka 5/129/ZM/13 - Dražba nemovitostí v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje účast na dražbě nemovitostí p.p.č. 248/2, lesní pozemek, o výměře m2, p.p.č. 237/5, trvalý travní porost, o výměře m2, p.p.č. 232/2, trvalý travní porost, o výměře m2, p.p.č. 232/1, trvalý travní porost, o výměře m2, p.p.č. 253/7, ostatní plocha, o výměře 5 m2, p.p.č. 284/2, lesní pozemek, o výměře m2, vše v k.ú. Dolní Suchá, které jsou zapsány na LV č. 59 pro okres Liberec, obec Hrádek nad nisou, která se koná dne Hlasování: Pro: 20/ Proti: 1/ p. Farský Zdržel se: 1/ Mgr. Prchlíková Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Splněno: Zastupitelstvo města neschválilo účast na dražbě nemovitostí. 5/130/ZM/13 - Prodej části p.p.č. 820 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schváluje prodej části p.p.č. 820 (p.p.č. 820/2 dle geometrického plánu č /2013 ze dne ), zahrada, o výměře 483 m2, v k.ú. Oldřichov na Hranicích, za cenu 101 Kč/m Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu Kč panu Václavu Košťákovi, bytem Oldřichov na Hranicích 84, Hrádek nad Nisou, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému.

4 5/131/ZM/13 - Prodej části p.p.č. 874 v k.ú.hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej části p.p.č. 874 (p.p.č. 874/2, zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č /2013 ze dne ), ostatní plocha, o výměře 5 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 400 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, formou přímého prodeje společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ , dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována a odeslána druhé straně k podpisu. 5/132/ZM/13 - Prodej části p.p.č. 923/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej části p.p.č. 923/1 (p.p.č. 923/6 dle geometrického plánu č /2012 ze dne ), trvalý travní porost, o výměře 863 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 850 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, manželům Viktorovi a Simoně Walterovým, oba bytem Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro: 16/ Proti: 1/ Ing. Cermanová Zdržel se: 5/ p. Půta, p. Sklenář, p. Prokop, p. Kudláček, p. Vinklárek Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, žadatelé vyzváni k podpisu.

5 5/133/ZM/13 - Prodej části p.p.č. 969 a části p.p.č. 970 vše v k.ú.donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodeje části p.p.č. 969 (p.p.č. 969/1 dle geometrického plánu (GP) č /2009 ze dne ), zahrada, o výměře 950 m2, v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 250 Kč/m (poměrné náklady na vypracování GP) a části p.p.č. 970/1 (p.p.č. 970/1 která vznikla sloučením dílu a z p.p.č. 970/1 o výměře 498 m2 a dílu b z p.p.č. 969 o výměře 501 m2 dle GP č /2009 ze dne ), zahrada, o výměře 999 m2, v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 25 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, paní Kateřině Havlové, bytem Donínská 210, Hrádek nad Nisou, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12 s termínem zaplacení do V případě, že kupní cena nebude uhrazena do stanoveného termínu, bude navýšena o částku ve výši 5% z kupní ceny. Hlasování: Pro: 21/ Proti:0/ Zdržel se: 1/ Mgr. Prchlíková Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému. 5/134/ZM/13 - Prodej p.p.č. 751/1 a st.p.č. 221 vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: 1) revokuje usnesení č. 1/17/ZM/09 ze dne ) schvaluje prodej p.p.č. 751/1, zahrada, o výměře m2 a st.p.č. 221, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích, za celkovou kupní cenu Kč, panu Ladislavu Zachovalovi, trvale bytem Liberecká 656, Hrádek nad Nisou, s tím, že tento prodej nahrazuje prodej schválený Zastupitelstvem města dne usnesením č. 1/17/ZM/09 a již uhrazená cena dle původní Kupní smlouvy bude započtena na cenu dle nově uzavřené Kupní smlouvy. Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému.

6 5/135/ZM/13 - Prodeje p.p.č. 86/4, p.p.č. 86/5, p.p.č 86/6, p.p.č. 86/8 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvu města po projednání schvaluje prodej části p.p.č. 86/5 (díl a dle geometrického plánu (GP) č /2012 ze dne o výměře 23 m2), části p.p.č. 86/6(díl b dle GP č /2012 ze dne o výměře 10 m2) a p.p.č. 86/8, o výměře 14 m2, které byly sloučeny do p.p.č. 86/8, ostatní plocha, o výměře 47 m2, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 200 Kč/m Kč (poměrné náklady na vypracování GP) a p.p.č. 86/4, trvalý travní porost, o výměře 505 m2, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 106 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, manželům Milošovi a Věře Doubravovým, oba bytem Václavice 94, Hrádek nad Nisou, do společného jmění manželů, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ p. Holata Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému. 5/136/ZM/13 - Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1795/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1795/1, orná půda, o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 400 Kč/m2, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, formou obálkové metody. Hlasování: Pro: 20/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ p. Horák Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Krejčík, p. Dlouhý P. Zpráva: Splněno: Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje.

7 5/137/ZM/13 - Odkup pozemků pod komunikací Turistická v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: 1) schvaluje odkup části p.p.č. 652 (p.p.č. 652/3 dle geometrického plánu (GP) č /2012 ze dne ), ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, která je ve vlastnictví manželů Václava a Evy Antošových, oba bytem Turistická 44, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 150 Kč. 2) schvaluje odkup části p.p.č. 655 (p.p.č. 655/3 dle GP č /2012 ze dne ), ostatní plocha, o výměře 8 m2, v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, která je ve vlastnictví pana Jiřího Zeleného (podíl 1/2), bytem Liberecká 617, Hrádek nad Nisou a pana Jiřího Zeleného (podíl 1/2), bytem Turistická 133, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 80 Kč. 3) schvaluje odkup části p.p.č. 659/1 (p.p.č. 659/5 dle GP č /2012 ze dne ), ostatní plocha, o výměře 12 m2 a části p.p.č. 659/2 (p.p.č. 659/6 dle GP č /2012 ze dne ), ostatní plocha, o výměře 5 m2, vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, která je ve vlastnictví pana Jana Weisenpachera, bytem Turistická 1, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 170 Kč. Zpráva: Splněno: Smlouvy podepsány, zařazeny do systému. 5/138/ZM/13 - Výmaz předkupního práva na p.p.č. 281/1, p.p.č. 281/2 a p.p.č. 290/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva na pozemky p.p.č. 281/1, zahrada, o výměře 444 m2, p.p.č. 281/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 111 m2 a p.p.č. 290/2, ostatní plocha, o výměře 89 m2, vše v k.ú. Loučná. Zpráva: Splněno: Bylo vloženo do Katastru nemovitostí.

8 5/139/ZM/13 - Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 610/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 610/1, zvostatní plocha, o výměře cca 255 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 400 Kč/m2, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, formou obálkové metody. Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 2/ p. Horák, p. Bílý Nepřítomen:2/ MUDr. Pavlová, p. Růžička Zpráva: Splněno: Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje. 5/140/ZM/13 - Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 80 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 80, zahrada, o výměře 305 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 400 Kč/m2, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, formou obálkové metody. Zpráva: Splněno: Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje. 5/141/ZM/13 - Žádost o bezúplatný převod části p.p.č. 1532/1 a části p.p.č vše v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti u Státního pozemkového úřadu o bezúplatný převod p.p.č. 1532/8, orná půda, o výměře 11 m2 a p.p.č. 1536/2, trvalý travní porost, o výměře 87 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne a p.p.č. 1532/9, ostatní plocha, o výměře 188 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne , vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, do vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. Zpráva: Splněno: Žádost odeslána dne na Státní pozemkový úřad.

9 5/142/ZM/13 - Sousedská ul. - prodej plynárenského zařízení / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: schvaluje Kupní smlouvu mezi Městam Hrádek nad Nisou a RWE GasNet. s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: , kde předmětem smlouvy je plynárenské zařízení s názvem: "Plynofikace 3RD v Sousedské ulici v Hrádku nad Nisou" za kupní cenu ve výši ,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola Zpráva: Částečně splněno: Smlouva zaslána k podpisu druhé straně. 5/143/ZM/13 - SoVB Přeložení vedení VN - LOM Václavice / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: a) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. společností ENPROSPOL s.r.o., se sídlem Resslova 357/9, Děčín, IČ spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č. 2931/1 o výměře 1370 m2, ostatní komunikace, a p.p.č. 2931/4 o výměře 573 m2, ostatní komunikace nacházející se v katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby IV /VB/P001 - vrchní vedeníl NN na těchto pozemcích a s tím související právo strpění a uložení vrchního kabelu NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu motorovými vozidly oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na těchto pozemcích b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu IV /VB/P001 - vrchní vedení NN na p.p.č. 2931/1 o výměře 1370 m2, ostatní komunikace, a p.p.č. 2931/4 o výměře 573 m2, ostatní komunikace k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IČ zast. společností ENPROSPOL s.r.o. se sídlem Resslova 357/9, Děčín IČ (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2013 za cenu ,50 Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno, smlouva odeslána k podpisu.

10 5/144/ZM/13 - SoVB p.p.č. 63 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: a] schváluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. Energetickou montážní společností Liberec s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, Liberec, IČ spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č. 63 o výměře 1509 m2, nacházející se v katastrálním území Loučná, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby IP /VB/2 - zemní kabel NN na tomto pozemku a s tím související právo strpění a uložení zemního kabelu NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu motorovými vozidly oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tomto pozemku, b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu IP /VB/2 - zemní kabel NN na p.p.č. 63 o výměře 1509 m2 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IČ zast. Energetickou montážní společností Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec IČ (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2013 za cenu 3.000,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno, smlouva odeslána k podpisu. 5/145/ZM/13 - SoBS p.p.č. 381 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu plynové přípojky k p.p.č na p.p.č. 381 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ (budoucí oprávněný z věcného břemene), Nývlt Roman, Liberecká 588, Hrádek nad Nisou (investor) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne , b) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: Splněno, smlouva podepsána a zařazena do systému č. 08/025/13.

11 5/146/ZM/13 - SoBS p.p.č. 43/1 a 43/2 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu plynové přípojky k p.p.č. 30 pro budovu č.p. 210 ul. Jižní - na p.p.č. 43/1 a 43/2 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ (budoucí oprávněný z věcného břemene), fi. KORTAN spol. s r.o., se sídlem Jižní 210, Hrádek nad Nisou (investor) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 250,- Kč/bm bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne , b) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno, smlouva odeslána k podpisu. 5/147/ZM/13 - Bezúplatný převod p.p.č v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3332, ostatní plocha, o výměře 137 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č Zpráva: Částečně splněno: Po zaslání smlouvy Státním pozemkovým úřadem bude předloženo k 5/148/ZM/13 - Žádost o vzdání se nebo naplnění předkupního práva / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje využití předkupního práva, které bylo zřízeno Kupní smlouvou č. 02/002/07, uzavřenou dne , článkem VI, na pozemkovou parcelu č. 432, ostatní plocha, o výměře m2 v k.ú. Loučná, která je ve vlastnictví paní Jitky Fialové, bytem Andělská Hora 134, , okr. Bruntál. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována a odeslána druhé straně k podpisu.

12 5/149/ZM/13 - Školství - Zřizovací listina ZŠ a MŠ Loučná / Školství Zastupitelstvo města: 1) schvaluje změnu názvu ze Základní škola praktická a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, Hartavská 220, příspěvková organizace na Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace; 2) ruší ke dni Zřizovací listinu č.j. ŠK/2010/ZL/04 ze dne příspěvkové organizace Základní škola praktická a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, Hartavská 220, příspěvková organizace; 3) schvaluje Zřizovací listinu č.j.: ŠK/2013/ZL/04 příspěvkové organizace Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, a to s účinností od ; 4) pověřuje starostu města podpisem zřizovací listiny a souvisejících dokumentů; 5) ukládá vedoucí správního a sociálního odboru zajistit provedení změn ve školském rejstříku; 6) ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Václavu Havlovi zajistit provedení změn v obchodním rejstříku. Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava Zpráva: Splněno. Zřizovací listina podepsána, předána řediteli ZŠ, odeslána žádost o provedení změny ve školském rejstříku, vypracována žádost o provedení změny v obchodním rejstříku. 5/150/ZM/13 - Statut sociálního fondu / Ostatní Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání: 1) schvaluje na základě ustanovení 5 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení peněžního fondu a vydání statutu Sociálního fondu. 2) schvaluje zřízený účet č /0800 u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s., pro účely Sociálního fondu. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro: 20/ Proti: 0/ Zdržel se: 2/ p. Dlouhý S., p. Horák Nepřítomen: 2/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Slezák Zpráva: Splněno: Statut fondu byl podepsán a založen v evidenci.

13 5/151/ZM/13 - Statut fondu rozvoje Václavic a Uhelné / Ostatní Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání: 1) schvaluje na základě ustanovení 5 zákona. č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 sb., o obcích ( obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení peněžního fondu a vydání statutu Fondu rozvoje Václavic a Uhelné. 2) schvaluje zřízený účet č /0800 u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s. pro účely Fondu rozvoje Václavic a Uhelné. Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ p. Krejčík Nepřítomen: 2/ MUDr. Pavlová, p. Růžička Zpráva: Splněno, Statut fondu rozvoje Václavic a Uhelné podepsán a zařazen do systému pod ev. číslem 22/002/13. 5/152/ZM/13 - Statut fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou / Ostatní Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání: 1) schvaluje na základě ustanovení 5 zákona. č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení peněžního fondu a vydání statutu Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou. 2) schvaluje zřízený účet č /0800 u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s. pro účely Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou. Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka Zpráva: Splněno, Statut fondu rozvoje města Hrádku nad Nisou podepsán a vložen do systému pod ev. číslem 22/003/13. 5/153/ZM/13 - Program obnovy nemovitého majetku žádost Český rybářský svaz / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-Kč organizaci Český rybářský svaz MO Hrádek nad Nisou, se sídlem: Tovární 628, Hrádek nad Nisou, IČ na projekt Oprava části oplocení zahrady u rybářského domu, dle Pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Příspěvkového programu obnovy majetku. Zodpovědná osoba: Matušková Jana Hlasování: Pro: 21/ Proti: 1/ Mgr. Prchlíková Zdržel se:1/ p. Dlouhý P. Nepřítomen: 2/ MUDr. Pavlová, p. Růžička Zpráva: Splněno: Žadatel o schválení příspěvku informován, předána smlouva k podpisu.

14 5/154/ZM/13 - Projekt "Hrádek nad Nisou - Rozšíření MKDS o dva kamerové body" / Projekty Zastupitelstvo města schvaluje realizaci dílčího projektu prevence kriminality "Hrádek nad Nisou - Rozšíření MKDS o dva kamerové body" a finanční spoluúčast města na tento projekt ve výši Kč ,--. Zodpovědná osoba: Krupičková Gabriela Zpráva: Splněno Ověřený výpis usnesení zaslán na Ministerstvo vnitra. 5/155/ZM/13 - Návrh nové podoby vlajky a znaku města Hrádek nad Nisou / Ostatní Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí písemnou informaci o zpracované rešerši o historickém znaku města a jeho ideální podobě a dále návrhy městské vlajky, vypracované panem Stanislavem Kasíkem (heraldikem), b) schvaluje dopracování ideální podoby znaku města panem Stanislavem Kasíkem (heraldikem), dle historické podoby. Zodpovědná osoba: Matušková Jana Zpráva: Splněno: V bodě a) vzato na vědomí V bodě b) pan heraldik Kasík informován o dopracování znaku města dle historické podoby. 5/156/ZM/13 - Termíny RM a ZM na druhé pololetí r / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání: a) bere na vědomí termíny Rady města na druhé pololetí r. 2013: 10.7., 31.7., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., , , , , b) schvaluje termíny Zastupitelstva města na druhé pololetí r. 2013: 28.8., 25.9., , , Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea Zpráva: Splněno - vzato na vědomí a schváleno.

15 5/157/ZM/13 - Odpověď na interpelaci zastupitele p. Horáka-nájezdy k RD v Nové Loučné / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere na vědomí odpověď na interpelaci zastupitele p. Radka Horáka. Zodpovědná osoba: Suchánková Eliška Zpráva: Splněno - vzato na vědomí. 5/158/ZM/13 - Písemné informace / Ostatní Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Zpráva: Splněno - vzato na vědomí. 5/159/ZM/13 - Fond rozvoje města / Ostatní Zastupitelstvo města: 1. bere na vědomí zápis Správní rady FRM ze dne a stav finančních prostředků na účtu FRM ke dni v částce ,48,-Kč 2. schvaluje žádost Odboru dotací a převedení částky ve výši ,- Kč na úhradu vlastních podílů na projekt "Obnovy mostů a ulic po povodních v Hrádku nad Nisou v roce schvaluje žádost Odboru OIaSM a převedení částky ve výši ,- Kč ve prospěch zvláštního účtu Lidická, č.p. 321, Hrádek nad Nisou Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka Zpráva: Splněno: 1) Odbor dotací informován o schválení převedení částky z Fondu FRM ve výši ,- na úhradu vlastních podílů na projekt "Obnovy mostů a ulic po povodních v Hrádku nad Nisou v roce ) Odbor investic a správy majetku města informován o schválení převedení částky z FRM ve výši ,- Kč ve prospěch zvláštního účtu Lidická 321.

16 5/160/ZM/13 - Volba členů správní rady Brány Trojzemí o. p. s. / Ostatní Zastupitelstvo města jmenuje členy správní rady Brány Trojzemí o. p. s. s platností od : Za p. Martina Půtu p. Josefa Horinku, bytem Liberecká 588, Hrádek nad Nisou, , r. č / 0771 Za p. Rolfa Bartosche p. Pavla Farského, bytem Oldřichov na Hranicích 94, Hrádek nad Nisou, , r. č / 2609 P. ThMgr. Hedviku Zimmermannovou, bytem Zlatá Výšina 784, Hrádek nad Nisou, , r. č / Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Zpráva: Splněno: Informace byla zaslána novým členům správní rady Brány Trojzemí o.p.s.. Ověřovatelé usnesení: p. Jaroslav Holata, Ing. Romana Cermanová

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Soubor usnesení - 8/ZM/2013

Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Konáno dne: 25.9.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 8/232/ZM/13 - Program 8.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 17. 12. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2012

Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Konáno dne: 19.12.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/463/ZM/12 - Návrhová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Soubor usnesení - 3/ZM/2012

Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Konáno dne: 28.3.2012 Řádné zastupitelstvo města 3/73/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Prokop, MUDr. Radomír

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2012

Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Konáno dne: 23.5.2012 Řádné zastupitelsvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/162/ZM/12 - Návrhová komise

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Celková cena : 1,291.600,- Kč

Celková cena : 1,291.600,- Kč Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ POZEMKŮ IZ TANVALDSKÁ/ŠIKMÁ Věc: Prodej pozemků IZ - Tanvaldská/Šikmá Důvod

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2011

Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Konáno dne: 23.11.2011 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou 10/320/ZM/11 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Václav

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 5/2013 z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 27. února 2013 V Horních Bludovicích dne 27. února

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného d 30. 8. 2017 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 22. Informace finančního výboru Věc: Informace Finančního

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2016

Soubor usnesení - 9/ZM/2016 Soubor usnesení - 9/ZM/2016 Konáno dne: 26.10.2016 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/208/ZM/16 - Program 9.

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Z Á P I S ZE 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 03. 10. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení. z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 26.10.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 405/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Lenku

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Starosta 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ 3 GARÁŽÍ A P.P.Č. 248/5, 248/6, 248/7 A 248/16 Věc: Prodej 3 garáží vč.

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více