Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 10/ZM/2012"

Transkript

1 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: * 10/426/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Holata, p. Tomáš Prokop a p. Jaroslav Sklenář. Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 3/p. Červená, Ing. Jurek, MUDr. Pavlová Schváleno 10/427/ZM/12 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Jan Krečman a p. Petr Kudláček. Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 3/p. Červená, Ing. Jurek, MUDr. Pavlová Schváleno. 10/428/ZM/12 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou. Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 3/p. Červená, Ing. Jurek, MUDr. Pavlová Schváleno. 10/429/ZM/12 - Zápis z 9. řádného ZM 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 9. řádného Zastupitelstva města konaného dne Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 3/p. Červená, Ing. Jurek, MUDr. Pavlová Schváleno.

2 10/430/ZM/12 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním zastupitelstva. Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 3/p. Červená, Ing. Jurek, MUDr. Pavlová Schváleno. 10/431/ZM/12 - Volba člena Rady města / Ostatní Zastupitelstvo města: 1) bere na vědomí rezignaci p. Mgr. Hany Prchlíkové na funkci členky Rady města Hrádek nad Nisou ke dni , 2) volí z řad svých členů p. Pavla Farského do funkce člena Rady města Hrádek nad Nisou ve volebním období s účinností od Zodpovědná osoba: Timulák Jiří Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 1/ (p.farský) Nepřítomen: 2/p. Červená, Ing. Jurek 1) Vzato na vědomí 2) Nový člen Rady města zvolen 10/432/ZM/12 - Usnesení z 9. řádného ZM / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne Zodpovědná osoba: Timulák Jiří Vzato na vědomí. 10/433/ZM/12 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty města a místostarosty města o činnosti úřadu za období od do Zodpovědná osoba: Půta Martin Vzato na vědomí.

3 10/434/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 179/1 a části p.p.č. 180 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: 1) revokuje usnesení č. 8/275/ZM/12 v bodě 2. ze dne ) schvaluje prodej části p.p.č. 179/1 (p.p.č. 179/4 dle GP č /2012), trvalý travní porost, o výměře 229 m2 a části p.p.č. 180 (p.p.č. 180/2 dle GP č /2012), trvalý travní porost,o výměře 272 m2, vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 + poměrné náklady na vypracování GP č /2012, tj. celkem Kč, panu Kamilu Kronusovi, trvale bytem Na Žižkově 634/66, Liberec 6, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro: 23/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 2/ p. Červená, Ing. Jurek 10/435/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 86/1 a části p.p.č. 75/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej části p.p.č. 86/1 (p.p.č. 86/3 dle geometrického plánu č /2012), ostatní plocha, o výměře 94 m2 a části p.p.č. 75/1, (p.p.č. 86/3 dle geometrického plánu č /2012), ostatní plocha, o výměře 31 m2. vše v k.ú. Hrádek na Nisou, za cenu 400 Kč/m Kč (náklady na geometrický plán), tj. za celkovou cenu Kč paní Mgr. Janě Ryšánkové, bytem Smetanova 292, Hrádek nad Nisou dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 3/p. Červená, Ing. Jurek, MUDr. Pavlová Částečně splněno: Smlouva připravena, žadatel vyzván k podpisu

4 10/436/ZM/12 - Prodej p.p.č. 1466/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1466/2, zahrada, o výměře 543 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 75 Kč/m Kč (náklady na znalecký posudek), tj. za celkovou cenu Kč paní Ivaně Svobodové, bytem U koupaliště 564, Hrádek nad Nisou dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. 10/437/ZM/12 - Prodej p.p.č. 265/2 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: 1) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 265/2 (p.p.č. 265/2 dle geometrického plánu č /2012), trvalý travní porost, o výměře 668 m2 v k.ú. Dolní Sedlo za cenu 20 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč panu Martinu Nešetřilovi, bytem Jiřího z Poděbrad 241, Hrádek nad Nisou dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. 2) prodej části pozemkové parcely č. 265/2 (p.p.č. 265/4 dle geometrického plánu č /2012), trvalý travní porost, o výměře 87 m2 v k.ú. Dolní Sedlo za cenu 20 Kč/m2 + náklady na geometrický plán (GP), tj. za celkovou cenu Kč + náklady na GP manželům Václavovi a Olze Korandovým, bytem Dolní Sedlo 26, Hrádek nad Nisou, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 1/ (p.horák) Nepřítomen: 2/p. Červená, Ing. Jurek

5 10/438/ZM/12 - Prodej p.p.č. 293/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 293/2, zahrada, o výměře 331 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 60 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč panu JUDr. Antonínu Špálovi, bytem Václavice 232, Hrádek nad Nisou, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Hlasování: Pro:23/ Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 2/p. Červená, Ing. Jurek 10/439/ZM/12 - Prodej p.p.č. 380 v k.. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 380, orná půda, o výměře m2 v k.ú. Loučná za cenu 173 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč panu Ing. Jaroslavu Balousovi (podíl 1/2) a paní Ing. Zuzaně Klímové (podíl 1/2), oba bytem Americká 738/32, Liberec 3, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. 10/440/ZM/12 - Prodej pozemkových parcel č. 119/5, č. 120 a č. 2769/11 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 119/5, trvalý travní porost, o výměře 281 m2, p.p.č. 120, ostatní plocha, o výměře 215 m2 a p.p.č. 2769/11, ostatní plocha, o výměře 58 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 55 Kč/m Kč (náklady na znalecký posudek), tj. za celkovou cenu Kč panu Martinu Fílovi, bytem Václavice 287, Hrádek nad Nisou dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12.

6 10/441/ZM/12 - Směna části p.p.č. 62 za p.p.č. 108 a p.p.č. 110 vše v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu části p.p.č. 62 (p.p.č. 62/2 dle pracovní kopie geometrického plánu č /2012), zahrada, o výměře 502 m2 v k.ú. Loučná ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za pozemkové parcely č. 108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2 a č. 110, ostatní plocha, o výměře 68 m2, vše v k.ú. Loučná, ve vlastnictví manželů Ladislava a Nataši Chovancových, oba bytem Jižní 342, Hrádek nad Nisou. 10/442/ZM/12 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 189 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně a č. 248 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 189, trvalý travní porost, o výměře m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně a pozemkové parcely č. 248, ostatní plocha, o výměře m2 v k.ú. Loučná dle návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č Částečně splněno: Smlouva připravena k podpisu. 10/443/ZM/12 - Prodej p.p.č. 970 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemkové parcely č. 970, zahrada, výměře m2 v k.ú. Loučná, za cenu 250 Kč/m2, tj. celkem Kč, panu Romanu Nývltovi, trvale bytem Liberecká 588, Hrádek nad Nisou, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12.

7 10/444/ZM/12 - SoVB na p.p.č. 3296/1 a 3118 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: a) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. Energetickou montážní společností Liberec s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, Liberec, IČ spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č. 3296/1 o výměře 3252 m2 a p.p.č o výměře 278 m2, nacházejících se v katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby IV zemní kabel NN na těchto pozemcích a s tím související právo strpění a uložení zemního kabelu NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu motorovými vozidly oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na těchto pozemcích, b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu IV zemní kabel NN na p.p.č.3296/1 a 3118 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IČ zast. AZ Elektrostav, a.s. Bobnická ulice 2020, Nymburk IČ (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2012 za cenu ,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda částečně splněno, smlouva odeslána k podpisu

8 10/445/ZM/12 - SoVB p.p.č kú.václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: a) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. Energetickou montážní společností Liberec s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, Liberec, IČ spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č o výměře 610 m2, nacházející se v katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby IP /VB/1 - zemní kabel NN - přípojka NN Jirkal na tomto pozemku a s tím související právo strpění a uložení zemního kabelu NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu motorovými vozidly oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na těchto pozemcích b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu IP /VB/1 - zemní kabel NN - přípojka NN Jirkal na p.p.č k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IČ zast. AZ Elektrostav, a.s. Bobnická ulice 2020, Nymburk IČ (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2012 za cenu 3.000,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda částečně splněno, smlouva odeslána k podpisu 10/446/ZM/12 - SoBS rekonstrukce vedení NN II.etapa k.ú. Donín u Hrádku n./n. a k.ú. Hrádek n./n. / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: a) zrušuje usnesení č. 9/410/ZM/12, b) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu rekonstrukce vedení NN - etapa II č. IE /VB01 - na p.p.č. 1807,1808,1809,1811 v k.ú. Hrádek nad Nisou a na p.p.č. 412, 413, 459/10,280, 281, 161, 279, 180, 186, 205, 207,89, 26/6, 23, 26/2, 24/2, 28/2, 648/1, 663/1 677/1, 677/2, 677/4, 677/6, 741,750/2,777/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/ Děčín IČ: (budoucí oprávněný z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 250,- Kč/bm bez DPH(dle geometrického plánu) dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda částečně splněno, smlouva odeslána k podpisu, Splněno, smlouva podepsána, zařazena do systému.

9 10/447/ZM/12 - Žádost Společenství vlastníků čp.321 Lidická - zvonky / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání: 1) bere na vědomí žádost Společenství vlastníků čp.321, Lidická ze dne na výměnu domácích telefonů a zvonků, 2) schvaluje čerpání finančních prostředků pro firmu Aleš Weber, IČ , Liberecká 588, PSČ Hrádek nad Nisou v celkové výši ,-Kč vč.dph ze zvláštního účtu Lidická 321. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 0/Nepřítomen: 3/p. Červená, Ing. Jurek, p. Půta částečně splněno, společenství vlastníků informováno 10/448/ZM/12 - Žádost Společenství vlastníků Lidická 321- vchodové dveře / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání 1) bere žádost Společenství vlastníků čp.321 ze dne na výměnu vchodových dveří na vědomí 2) schvaluje čerpání finančních prostředků pro firmu LG Dinex s.r.o.,prosečská 273, Jablonec nad Nisou v celkové nabídnuté výši ,-Kč bez DPH ze zvláštního účtu - výměna vchodových dveří čp.321 Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 1/ (p.růžička) Nepřítomen: 2/p. Červená, Ing. Jurek částečně splněno, společenství vlastníků informováno 10/449/ZM/12 - Nabídka firmy GENERA s.r.o. - průmyslové reality / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města: 1/ bere na vědomí nabídku firmy GENERA s.r.o. průmyslové reality, se sídlem Palackého 267/II, Mladá Boleslav, IČ , na prodej bývalého areálu ČSAD s objekty na pozemku p.p.č. 1396/1 za celkovou cenu 2,45 mil. Kč. 2/ neschvaluje nabídku firmy GENERA s.r.o. průmyslové reality, se sídlem Palackého 267/II, Mladá Boleslav, IČ , na prodej bývalého areálu ČSAD s objekty na pozemku p.p.č. 1396/1 za celkovou cenu 2,45 mil. Kč. Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing. Splněno, firma Genera s.r.o. písemně informována.

10 10/450/ZM/12 - SoVB p.p.č. 402/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu vodovodního řadu pro 3RD Sousedská ul. - Donín na p.p.č. 402/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice IČ (strana oprávněná z věcného břemene), Lukáš Plechatý, Na Pískovně 667/44, Liberec 14 (strana povinná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (jako investor) - úplatně za cenu 2000,- Kč včetně DPH, finanční náhradu za věcné břemeno a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí investor Město Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Hlasování: Pro: 23/Proti:0/ Zdržel se: 0/Nepřítomen: 2/p. Červená, Ing. Jurek částečně splněno smlouva podepsána, probíhá vklad na KÚ Splněno, smlouva zavkladována dne , smlouva zařazena do systému. 10/451/ZM/12 - Neschválení zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1104/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1104/1, ostatní plocha, o výměře 139 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou Splněno 10/452/ZM/12 - Prodej pozemkové parcely č. 335/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemkové parcely č. 335/1, trvalý travní porost, o výměře 515 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 212,5 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, panu Ing. Lubomíru Hudcovi, bytem Václavice 333, Hrádek nad Nisou dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12.

11 10/453/ZM/12-4.změna rozpočtu města pro rok 2012 / Změna rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje 4. změnu rozpočtu města pro rok 2012 v celkové výši ,25Kč. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Splněno ( ) 4. změna rozpočtu města byla zanesena do účetnictví a předána všem zodpovědným osobám. 10/454/ZM/12 - Přehled a výpočet místního poplatku za KO pro rok 2013 / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o přehledu výdajů za odpadové hospodářství v letech a bere na vědomí doporučení Rady města na zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013 ve výši 600,- Kč na poplatníka. Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka Splněno: Odbor OIaSM podal informaci o zvýšení místního poplatku za komunální odpad na 600,- Kč na web města a do místního tisku "Hrádecko". 10/455/ZM/12 - OZV města Hrádek nad Nisou č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů / Obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Částečně splněno ( ) Schválená OZV města Hrádek nad Nisou č. 5/2012 byla zveřejněna na úředni desce od do Poté bude zaslána na odbor dozoru MVCR.

12 10/456/ZM/12 - Pojistná událost - úhrada vynaložených nákladů po požáru ze dne / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání : 1) bere na vědomí žádost firmy American Leas.Corp.,s.r.oI, Č , Liberecká 598, Hrádek nad Nisou ze dne , čj.5295 o úhradu nákladů spojených s opravou objektu čp. 124 (Beseda)po požáru ze dne s požadovanými náklady ve výši ,- Kč. 2) schvaluje narovnání vztahů s firmou American Leas.Corp.,s.r.oI, Č , Liberecká 598, Hrádek nad Nisou a souhlasí s úhradou vynaložených nákladů na opravu po požáru ze dne , Horní náměstí čp.124, Beseda, Hrádek nad Nisou do konečné výše ,-Kč 3) pověřuje Odbor investic a správy majetku, aby zajistil Dohodu o narovnání s firmou American Leas.Corp.,s.r.oI, Č , Liberecká 598, Hrádek nad Nisou a předložil k projednání Rady města. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Hlasování: Pro: 22/Proti: 0/Zdržel se: 1/ (Mgr.Prchlíková) Nepřítomen: 2/p. Červená, Ing. Jurek částečně splněno, American Leas. Corp. informován, záležitost předána JUDr. Šmídkovi ke zpracování 10/457/ZM/12 - Termíny RM a ZM na první pololetí r / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání: 1. bere na vědomí termíny Rady města na první pololetí r. 2013: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 22.5., 5.6., schvaluje termíny Zastupitelstva města na první pololetí r. 2013: 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea 1) Vzato na vědomí 2) Schváleno 10/458/ZM/12 - Interpelace - p.horák / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města po projednání vzalo informaci na vědomí. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Splněno, vzato na vědomí.

13 10/459/ZM/12 - Písemné informace / Ostatní Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. Zodpovědná osoba: Půta Martin Vzato na vědomí. 10/460/ZM/12 - Smlouva o kontokorentním úvěru / Smlouvy Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podmínky pro uzavření smlouvy o Poskytnutí kontokorentního úvěru pro překlenutí nesouladu v rozpočtovém období 2013 ve výši 6mil. Kč a za uvedených podmínek pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Splněno Smlouva o kontokorentním úvěru byla podepsána starostou města dne a byla založena v systému smluv. 10/461/ZM/12 - Čerpání veřejné sbírky / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úhradu dodavatelských faktur na obnovu majetku města Hrádek nad Nisou postiženého povodní v roce 2010 v max. výši Kč z účtu veřejné sbírky. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Splněno Z účtu veřejné sbírky byly v souladu s usnesením uhrazeny faktury v celkové výši Kč dne

14 10/462/ZM/12 - Fond solidarity EU - schválení přijetí účelové dotace / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,91,-Kč, vedenou poskytovatelem dotace Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec, složené z částky ve výši ,82,-Kč (žádost podaná do 3. výzvy MF ČR) a částky ve výši ,09,-Kč (žádost podaná do 4. výzvy MF ČR) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy po jejím obdržení od poskytovatele dotace. Zodpovědná osoba: Matušková Jana Hlasování: Pro: 23/Proti:0/ Zdržel se: 0/Nepřítomen: 2/p. Červená, Ing. Jurek Vzato na vědomí. Smlouva podepsána, zavedena do systému, originál předán na FO. Finanční prostředky město již obdrželo. - splněno, Ověřovatelé usnesení: p.jan Krečman, p. Petr Kudláček

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 8/ZM/2013

Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Konáno dne: 25.9.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 8/232/ZM/13 - Program 8.

Více

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 17. 12. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 21. 11. 2012 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2012

Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Konáno dne: 19.12.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/463/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 3/ZM/2012

Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Konáno dne: 28.3.2012 Řádné zastupitelstvo města 3/73/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Prokop, MUDr. Radomír

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Výpis usnesení. U 244/2012 Z 24 Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf-Sedlešovice schválilo program jednání.

Výpis usnesení. U 244/2012 Z 24 Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf-Sedlešovice schválilo program jednání. Výpis usnesení Přijatých na 24. zasedání Zastupitelstva obce Nový Šaldorf Sedlešovice konaného dne 12.12.2012 Nový Šaldorf 169, N.Šaldorf-Sedlešovice U 244/2012 Z 24 Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf-Sedlešovice

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2012

Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Konáno dne: 23.5.2012 Řádné zastupitelsvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/162/ZM/12 - Návrhová komise

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 5/2013 z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 27. února 2013 V Horních Bludovicích dne 27. února

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH.

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH. Důvodová zpráva A.1. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívající v právu uložení zatrubnění místní vodoteče s vlastníkem p.p.č. 1552/4, 1549/2, 1549/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2014 konaného dne 27. 11. 2014

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD 16,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 12 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2011

Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Konáno dne: 23.11.2011 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou 10/320/ZM/11 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Václav

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014 Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal zastupitele, Ing. Janu Šimanovou, Ing. arch. Ondřeje Novosada

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Protokol z kontroly kupní smlouvy č.j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 Zpracoval: Mgr.

Více

ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef Bedřich,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2015

Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Konáno dne: 16.12.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/222/ZM/15 - Program

Více

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Niedermertl, Židuliaková, Dušek,

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Celková cena : 1,291.600,- Kč

Celková cena : 1,291.600,- Kč Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ POZEMKŮ IZ TANVALDSKÁ/ŠIKMÁ Věc: Prodej pozemků IZ - Tanvaldská/Šikmá Důvod

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.9.2014 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Ivan Šmaus Omluveni:

Více