USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení."

Transkript

1 USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z Kontrola plnění usnesení bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. Usnesení RaMěst č. 201/15 z Časový a obsahový plán jednání RSMCH, ZSMCH na II. pololetí 2015 návrh časového a obsahového plánu schůzí Rady statutárního města Chomutova na II. pololetí roku schválit návrh časového a obsahového plánu zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova na II. pololetí roku Usnesení RaMěst č. 202/15 z Výjimka z OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností udělení výjimky z ustanovení čl. 2 odst. 4 OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010 žadateli: Tělocvičná jednota SOKOL Chomutov, IČ , se sídlem v Chomutově, Kukaňova 2506, k pořádání jednorázové akce - Kytičková zábava dne v Sokolovně v sídle žadatele, v čase od 19:00 hod. do 00:00 hod. Usnesení RaMěst č. 203/15 z Závěrečný účet statutárního města Chomutova za rok 2014 a schválení účetní závěrky za rok ) schválit Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2014, včetně příloh a souhlasit dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2014, a to bez výhrad 2) schválit vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje: ,02 Kč, jako nevyčerpaná dotace na lékařskou pohotovostní službu 2014 z rozpočtu ÚK ,76 Kč, jako nevyčerpaná dotace na výdaje spojené s volbami do do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

2 ,64 Kč, jako nevyčerpaná dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do EP 3) schválit hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2014 ve výši ,39 Kč (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji) a jeho převedení do finanční rezervy města 4) schválit účetní výsledek hospodaření (po zdanění) Statutárního města Chomutova za rok 2014 ve výši ,67 Kč (jako rozdíl mezi náklady a výnosy) 5) schválit účetní závěrku statutárního města Chomutova k rozvahovému dni ) vzít na vědomí informací o hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací 7) vzít na vědomí informaci o hospodaření městem založených obchodních společností 1) rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů dle návrhu zřizovatele 2) na žádost Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace převod ,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic. Usnesení RaMěst č. 204/15 z Rozpočtové opatření č. 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46/2015 Podnět č. 1 - Rozpočtové opatření č. 36/2015 schválit rozpočtové opatření č. 36/ snížení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4213 /Investiční přijaté transfery ze státních fondů/ org / Obnova zeleně v městském parku v Chomutově/, UZ o částku 7.000,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/, org / Obnova zeleně v městském parku v Chomutově/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4213 /Investiční přijaté transfery ze státních fondů/ org /Obnova zeleně v Chomutově park T.G. Masaryka a Benešovo náměstí/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/, org /Obnova zeleně v Chomutově park T.G. Masaryka a Benešovo náměstí/, UZ o částku ,- Kč. Podnět č. 2 - Rozpočtové opatření č. 37/2015 schválit rozpočtové opatření č. 37/ snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Udržitelnost projektů/ o částku ,- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 5171 /opravy a udržování/, org /Udržitelnost projektů/ o částku ,- Kč 2

3 - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Prostranství KASS I. Etapa / o částku ,- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Prostranství KASS I. Etapa /, UZ4 o částku ,- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Revitalizace okolí KASS na sídlišti Zahradní, CV-II. Etapa demolice / o částku ,- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Revitalizace okolí KASS na sídlišti Zahradní, CV-II. Etapa demolice /, UZ4 o částku ,- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Veřejné prostranství Zahradní II. etapa/ o částku ,- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Veřejné prostranství Zahradní II. etapa/, UZ4 o částku ,- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Rozšíření MKDS - podchody zastávka MHD/ o částku ,-- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Rozšíření MKDS - podchody zastávka MHD/, UZ4 o částku ,-- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org /Street workout-venkovní posilovna/ o částku ,-- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org /Street workout-venkovní posilovna/, UZ4 o částku ,-- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111 položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /MŠ Pohádka Kamenná/ o částku ,-- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111 položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /MŠ Pohádka Kamenná/, UZ4 o částku ,-- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Zahrada (hřiště) u MŠ Úsměv/ o částku ,-- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Zahrada (hřiště) u MŠ Úsměv/, UZ4 o částku ,-- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Skládka II. etapa/ o částku ,-- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org /Skládka II. etapa/, UZ4 o částku ,-- Kč - snížení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5011/platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /Chomutov moderní úřad 21. Století/ o částku ,-- Kč - zvýšení orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5167/semináře, školení/, org /Chomutov moderní úřad 21. Století/ o částku ,-- Kč. Podnět č. 3 - Rozpočtové opatření č. 38/2015 rozpočtové opatření č. 38/2015 snížení výdajů orj. 15 (MěPO), - odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 5178 (nájemné za nájem s právem koupě) o částku ,- Kč zvýšení výdajů orj. 15 (MěPO), - odpa 5311, položka 5178 (nájemné za nájem s právem koupě) org o částku ,- Kč - odpa 5311, položka 5178 (nájemné za nájem s právem koupě) org o částku ,- Kč - odpa 5311, položka 5178 (nájemné za nájem s právem koupě) org o částku ,- Kč 3

4 - odpa 5311, položka 5178 (nájemné za nájem s právem koupě) org o částku ,- Kč - odpa 5311, položka 5178 (nájemné za nájem s právem koupě) org o částku ,- Kč. Podnět č. 4 - Úprava finančního plánu, odpisového plánu, uzavření dodatku č. 6 k příkazní smlouvě č. d se Sociálními službami Chomutov, příspěvkovou organizací a rozpočtové opatření č. 39/2015 úpravu finančního plánu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ se sídlem Písečná 5030, Chomutov na rok 2015 úpravu odpisového plánu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ se sídlem Písečná 5030, Chomutov na rok 2015 schválit uzavření dodatku č. 6 k příkazní smlouvě č. d se Sociálními službami Chomutov, příspěvkovou organizací, IČ se sídlem Písečná 5030, Chomutov ze dne , kterým se mění stanovení maximální výše na pokrytí osobních nákladů bez nároku na rozpočet zřizovatele na rok 2015 (výše předpokládané vyrovnávací platby zůstává beze změn) schválit rozpočtové opatření č. 39/ snížení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, pol /ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, pol /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ ÚZ o částku ,- Kč. - zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, pol /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 31 /SoS Chomutov/, odpa 4359, pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ ÚZ org o částku ,- Kč. Podnět č. 5 - Rozpočtové opatření č. 40/2015 rozpočtové opatření č. 40/ snížení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5139 (nákup materiálu) UZ o částku 3.000,-- Kč - snížení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5139 (nákup materiálu) UZ o částku 2.000,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5167 (vzdělávání) UZ o částku 1.000,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5167 (vzdělávání) UZ o částku 1.000,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5156 (pohonné hmoty) UZ o částku 2.000,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5156 (pohonné hmoty) UZ o částku 1.000,-- Kč. 4

5 Podnět č. 6 - Převod FP z RF do FI SoS Chomutov, p.o., poskytnutí investiční dotace a Rozpočtové opatření č. 41/2015 schválit převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace ve výši ,97 Kč pro rok 2015 schválit poskytnutí investiční dotace na rok 2015 Sociálním službám Chomutov, příspěvkové organizaci, IČ , se sídlem Písečná 5030, Chomutov na dokončení elektroinstalace v budově Domova pro seniory Písečná 5062 ve výši ,-- Kč schválit rozpočtové opatření č. 41/ zvýšení příjmů orj. 31 (SoS Chomutov), odpa 4359, položka 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) org o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 31 (SoS Chomutov), odpa 4359, položka 6351 (investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) org o částku ,-- Kč. Podnět č. 7 - Rozpočtové opatření č. 42/2015 schválit rozpočtové opatření č. 42/ zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 8115 (změna krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech) o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku ,-- Kč. Podnět č. 8 - Rozpočtové opatření č. 43/2015 schválit rozpočtové opatření č. 43/ zvýšení příjmů orj. 31 /PZOO/, položka 4216 /ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, položka 6351 /investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, ÚZ org o částku ,-- Kč. Podnět č. 9 - Rozpočtové opatření č. 44/2015 schvalit rozpočtové opatření č. 44/ zvýšení příjmů orj. 32 (KASCV), odpa 3412, položka 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku ,- Kč. Podnět č Rozpočtové opatření č. 45/2015 schválit rozpočtové opatření č. 45/ snížení výdajů orj. 08 /Odbor kancelář tajemníka/, položka 5178 /Nájemné za nájem s právem koupě/, org o částku ,- Kč 5

6 - snížení výdajů orj. 08 /Odbor kancelář tajemníka/, položka 5178 /Nájemné za nájem s právem koupě/, org o částku ,-Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /Odbor kancelář tajemníka/, položka 6123 /Dopravní prostředky/, org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /Odbor kancelář tajemníka/, položka 6123 /Dopravní prostředky/, org o částku ,-Kč. Podnět č Rozpočtové opatření č. 46/2015 rozpočtové opatření č. 46/ snížení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 6171, položka 5139 /nákup materiálu/ o částku ,-- Kč. Usnesení RaMěst č. 205/15 z Rozpočtové opatření č. 47,48,49,50,51,52,53,54,55/2015 Podnět č. 1 - Rozpočtové opatření č. 47/2015 schválit rozpočtové opatření č. 47/ snížení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org /Sociální centrum Kamínek provoz/, ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org /Sociální centrum Kamínek provoz/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org / ÚZ , Sociální centrum Kamínek provoz/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 / IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org /Sociální centrum Kamínek provoz/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5011 / platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /, Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5011 / platy zaměstnanců v pracovním poměru /, org /Sociální centrum Kamínek provoz/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 6

7 46.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 8.000,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 3.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 1.000,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5162 /služby telekomunikací a radiokomunikací/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/ o částku 2.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5162 /služby telekomunikací a radiokomunikací/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 1.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5162 /služby telekomunikací a radiokomunikací/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 1.000,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5167 /vzdělávání školení/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5167 / vzdělávání školení/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5167 / vzdělávání školení/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 2.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5173 /cestovné/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 4.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6171, položka 5173 /cestovné/, org / Sociální centrum Kamínek provoz/, UZ o částku 1.000,- Kč. Podnět č. 2 - Rozpočtové opatření č. 48/ schválit změnu názvu investiční akce z Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova I. etapa na Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova a okolí organizace schválit investiční akci Rekonstrukce uličních vpustí a rekonstrukce povrchů komunikací (chodníků) v koordinaci se správci inž. sítí organizace schválit rozpočtové opatření č. 48/2015 7

8 - snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ oddpa 2212 položka 6121 ÚZ 237 organizace /Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova II. etapa/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ oddpa 2212 položka 6121 ÚZ 237 organizace /Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova a okolí/ o částku ,-- Kč - snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ oddpa 2212 položka 6121 ÚZ 237 organizace /Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova II. etapa/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ oddpa 2212 položka 6121 ÚZ 237 organizace /Rekonstrukce uličních vpustí a rekonstrukce povrchů komunikací (chodníků) v koordinaci se správci inž. sítí / o částku ,-- Kč. Podnět č. 3 - Rozpočtové opatření č. 49/2015 rozpočtové opatření č. 49/2015 (1. část) - snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3419, položka 5222 (nefinanční transfery spolkům) org o částku ,- Kč schválit rozpočtové opatření č. 49/2015 (2.část) - zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 8115 (stav krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech) org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5229 (ostatní nefinanční transfery neziskovým a podobným organizacím) org o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3541, položka 5222 (nefinanční transfery spolkům) org o částku ,- Kč. Podnět č. 4 - Rozpočtové opatření č. 50/2015 schválit rozpočtové opatření č. 50/ zvýšení příjmů orj. 05 /OŽÚ,SÚaŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 05 /OŽÚ,SÚaŽP/, odpa 1036, položka 5166 /konzultační služby/ ÚZ o částku ,-- Kč. Podnět č. 5 - Rozpočtové opatření č. 51/2015 schválit rozpočtové opatření č. 51/ snížení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org /Moderní úřad 21. století/, ÚZ o 8

9 částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org /Moderní úřad 21. století/, ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org /Moderní úřad 21. století/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v HPP/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v HPP/, org /Moderní úřad 21. století/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5021 /ostatní osobní výdaj/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5021 /ostatní osobní výdaj/, org /Moderní úřad 21. století/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5031 /povinné SP/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5031 / povinné SP /, org /Moderní úřad 21. století/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5032 /povinné ZP/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5032 / povinné ZP /, org /Moderní úřad 21. století/, ÚZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5172 /programové vybavení /, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5175 /občerstvení/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5175 /občerstvení/, org /Moderní úřad 21. století/ UZ 4 o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5167/semináře, školení/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku 9.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5167/semináře, školení/, org /Moderní úřad 21. století/ UZ 4 o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5137/drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku 9.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5137/drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org /Moderní úřad 21. století/ UZ 4 o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5136/knihy, učební pomůcky/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku 5.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5136/knihy, učební pomůcky/, org /Moderní úřad 21. století/ UZ 4 o částku 5.000,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města /, odpa 6171, položka 5139/nákup materiálu jinde nezařazený/, org /Moderní úřad 21. století/ o částku ,- Kč. Podnět č. 6 - Rozpočtové opatření č. 52/2015 schválit rozpočtové opatření č. 52/2015 snížení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní 9

10 nedaňové příjmy/ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4213 /Investiční přijaté transfery ze státních fondů/ org /MŠ Pohádka zateplení/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/, org /MŠ Pohádka zateplení/, UZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly stavby/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly stavby/ UZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly stavby/ UZ o částku ,- Kč. Podnět č. 7 - Rozpočtové opatření č. 53/2015 schválit rozpočtové opatření č. 53/ zvýšení příjmů orj. 15 /MěPo/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,-Kč - zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odpa 5311, položka 5169 /nákup služeb/ ÚZ o částku ,-Kč - zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odpa 5311, položka 5021 /dohody o provedení práce/ ÚZ o částku ,-Kč - zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odpa 5311, položka 5139 /nákup materiálu/ ÚZ o částku 4.000,-Kč - zvýšení příjmů orj. 15 /MěPo/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odpa 5311, položka 5169 /nákup služeb/ ÚZ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odpa 5311, položka 5139 /nákup materiálu/ ÚZ o částku ,-Kč - zvýšení příjmů orj. 15 /MěPo/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odpa 5311, položka 5169 /nákup služeb/ ÚZ o částku ,-- Kč. Podnět č. 8 - Rozpočtové opatření č. 54/2015 schválit rozpočtové opatření č. 54/ snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku ,-Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím/ o částku ,-Kč. 10

11 Podnět č. 9 - Rozpočtové opatření č. 55/2015 schválit rozpočtové opatření č. 55/ snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku ,--Kč - zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 3412, položka 6122, organizace /Pořízení časoměrného a informačního systému pro atletický stadion/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 3412, položka 6129, organizace /Izolační překrytí ledové plochy zimního stadionu/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 3412, položka 6121, organizace /Příjezdová cesta k Oddychovému a relaxačnímu centru/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 3412, položka 6122, organizace /Doplnění průtokoměrů FLS o záznamové zařízení a ukládání datového záznamu/ o částku ,-- Kč. Usnesení RaMěst č. 206/15 z Výpůjčka výpočetní techniky výpůjčku výpočetní techniky po dobu trvání příkazní smlouvy d ze dne dle důvodové zprávy. Usnesení RaMěst č. 207/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace k Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace; IČ předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni Usnesení RaMěst č. 208/15 z Prodej nemovitých věcí Podnět č. 1 - VB - plynovodní přípojka pro čp Tovární uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést plynovodní vedení, provozovat je a udržovat přes část pozemku p.č. 701/6 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch pozemku p.č. 2176, jehož součástí je budova čp v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Ing. Pavla S., při splnění podmínek důvodové zprávy. 11

12 Podnět č. 2 - VB - kabel NN Přemyslova 5633 uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést energetické vedení, provozovat je a udržovat přes část pozemku p.č. 1686/1 dle GP č /2015 v k.ú. Chomutov I za cenu 500,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, , IČ Podnět č. 3 - VB - kabel NN Jasmínová ulice uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést energetické vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 6089/11, 6094/1, 6094/4 a 6094/5 dle GP č /2015 v k.ú. Chomutov I za cenu 5.262,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, , IČ Podnět č. 4 - VB - rekonstrukce kanalizace a vodovodu Vikové Kunětické uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 2489/1, 2686/1 a 3013 v k.ú. Chomutov I dle GP č /2014 za cenu 1.939,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, , IČ Podnět č. 5 - Prodej pozemku - průmyslová zóna Nové Spořice s c h v á l i t prodej p.č. 4176/4 o výměře 4958 m2 v k.ú. Chomutov II, která vznikne geometrickým plánem č /2015 za cenu dle znaleckého posudku č / náklady za zhotovení GP ve výši 5.000,- Kč, tj. celkem za cenu ,- Kč do vlastnictví společnosti ICTEF s.r.o. Školní pěšina 5096, Chomutov, IČ Podnět č. 6 - Záměr prodeje pozemku - Čechova ulice n e s c h v á l i t prodej pozemku p.č v k.ú. Chomutov I formou veřejného výběrového řízení na výstavbu RD s minimální nabídkovou cenou ,-Kč, z důvodu zachování hřiště. Podnět č. 7 - Prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy n e s c h v á l i t dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. o ze dne s JUDr. Ladislavem a Vlastou K. ve smyslu posunutí termínu uzavření kupní smlouvy již po vydání územního rozhodnutí a to nejpozději do s tím, že bude na základě usnesení RM č. 168/10/14 ze dne provedeno opětovné zveřejnění záměru prodeje a to formou veřejného výběrového řízení. 12

13 Podnět č. 8 - Záměr výkupu pozemku a zřízení VB - Legionářská ulice s c h v á l i t záměr výkupu pozemku p.č. 3037/2 o výměře 267 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Jitky K. podíl 3/4 a Terezy K. podíl 1/4 do vlastnictví statutárního města Chomutova a bere na vědomí záměr zřízení věcného břemene práva chůze a uložení přípojky plynu na pozemku p.č. 3037/7 v k.ú. Chomutov I ve prospěch domu čp v ulici Čechova. Usnesení RaMěst č. 209/15 z Pronájem nemovitých věcí Podnět č. 1 - Pronájem pozemků - Zdeněk V. souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3606/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Chomutov I mezi Zdeňkem V., IČ (nájemce) a Zdeňkem V., IČ (podnájemce), za účelem provozování prodejního stánku občerstvení, za podmínky předložení podnájemní smlouvy. Podnět č. 2 - Pronájem nemovitého majetku - čp. 38 Husovo náměstí pronájem prostor sloužícího podnikání v budově č.p. 38 Husovo náměstí, která je součástí pozemku p.č. 122 v k.ú. Chomutov I a to prostory o výměře 380 m2, nacházející se v I. nadzemním podlaží budovy, vyznačené v situačním plánku, který je přílohou důvodové zprávy, za cenu 1.300,- Kč + služby, za účelem uspořádání jednorázové akce KONZERT 7 ve dnech , spolku Kuprospěchu Chomutov, Bělohorská 1885/10, IČ při splnění podmínek dle důvodové zprávy. Podnět č. 3 - Výpůjčka movitého majetku - ZOO Dvůr Králové a.s. uzavření smlouvy o výpůjčce na movitý majetek důlní mašinka se ZOO Dvůr Králové a.s., Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1029, PSČ 54401, IČ na dobu čtyř let s možností prodloužení smlouvy. Usnesení RaMěst č. 210/15 z Příkazní smlouva PZOO uzavření příkazní smlouvy s organizací Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, Chomutov, IČ dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 s aktualizací stavu majetku ke dni

14 Usnesení RaMěst č. 211/15 z Žádost o udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů a Aleně K., poskytnout byt č. 1 o vel. 1+2 na adrese Chomutov, s poplatkem dle pravidel. Usnesení RaMěst č. 212/15 z Výroční rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a Výroční zpráva Technických služeb města Chomutova za rok 2014 Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Chomutova za rok 2014, předloženou účetní závěrku Technických služeb města Chomutova k rozvahovému dni , předloženou Výroční zprávu Technických služeb města Chomutova za rok Usnesení RaMěst č. 213/15 z Statut dozorčí rady, příkazní smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, jmenování členů do dozorčí rady Městských lesů Chomutov, příspěvková organizace Statut dozorčí rady Městských lesů Chomutov, příspěvkové organizace, IČ , se sídlem Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, , dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, Příkazní smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady příspěvkové organizace Městské lesy Chomutov, IČ , se sídlem Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, , dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, jmenuje do dozorčí rady Městských lesů Chomutov, příspěvkové organizace: MUDr. Mariana Bystroně, Pavla Lička, Oldřicha Karáska. Usnesení RaMěst č. 214/15 z Výběrové řízení na ředitele Městské policie Chomutov, p.o. odkládá tento bod Výběrové řízení na ředitele Městské policie Chomutov, p.o. 14

15 Usnesení RaMěst č. 215/15 z Informativní zpráva za rok 2014 o plnění aktivit ve stanovených cílech a opatřeních jednotlivých oblastí intervence v rámci Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se zaměřením na sociální začleňování bere na vědomí informativní zprávu za rok 2014 o plnění aktivit ve stanovených cílech a opatřeních jednotlivých oblastí intervence v rámci Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se zaměřením na sociální začleňování Usnesení RaMěst č. 216/15 z Podpora terénní práce projekt "Terénní práce v Chomutově 2015" podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok projekt "Terénní práce v Chomutově 2015". schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok projekt "Terénní práce v Chomutově 2015". Usnesení RaMěst č. 217/15 z Výroční rozbor hospodaření Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvkové organizace za rok 2014 Výroční rozbor hospodaření Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvkové organizace, IČ předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni Usnesení RaMěst č. 218/15 z Výroční rozbor hospodaření PZOO 2014 Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace; IČ a předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni

16 Usnesení RaMěst č. 219/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace; IČ Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČ předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni Usnesení RaMěst č. 220/15 z Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školského zařízení vyplacení odměn ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov za 1. pololetí roku 2015 ve výši podle upravené přílohy č. 1 pověřuje Bc. Dagmar Mikovcovou, vedoucí OŠ, vystavením výměrů odměn jednotlivým ředitelům. Usnesení RaMěst č. 221/15 z Úprava č. 1 plánu čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334 pro rok 2015 úpravu č. 1 plánu čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, IČ pro rok Usnesení RaMěst č. 222/15 z Nominace na cenu Jiřího Popela z Lobkovic v roce 2015 ocenění osobností statutárního města Chomutova "Cenou Jiřího Popela z Lobkovic" v roce 2015 pana MVDr. Václava Svobodu a pana Josefa Vykrůtila in memoriam. Usnesení RaMěst č. 223/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola Chomutov, Zahradní 5265; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Zahradní 5265; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Zahradní 5265; IČ

17 Usnesení RaMěst č. 224/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334; IČ k předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334; IČ Usnesení RaMěst č. 225/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895; IČ Usnesení RaMěst č. 226/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Písečná 5144; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Písečná 5144; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Písečná 5144; IČ Usnesení RaMěst č. 227/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Hornická 4387; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Hornická 4387; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Hornická 4387; IČ

18 Usnesení RaMěst č. 228/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539; IČ Usnesení RaMěst č. 229/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Školní 1480; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Školní 1480; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Školní 1480; IČ Usnesení RaMěst č. 230/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Březenecká 4679; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Březenecká 4679; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Březenecká 4679; IČ Usnesení RaMěst č. 231/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola 18

19 speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace; IČ Usnesení RaMěst č. 232/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace; IČ Usnesení RaMěst č. 233/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace; IČ Usnesení RaMěst č. 234/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov; IČ k , předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov; IČ Usnesení RaMěst č. 235/15 z Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace; IČ k a účetní závěrka k rozvahovému dni výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace; IČ k , 19

20 předloženou účetní závěrku k rozvahovému dni příspěvkové organizace Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace; IČ k Usnesení RaMěst č. 236/15 z Uzavření smlouvy o pronájmu vozidla uzavření smlouvy o pronájmu vozidla v rámci projektu "Auto pomáhá dětem", dle přílohy. Usnesení RaMěst č. 237/15 z Podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele PZOO a podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele "Podkrušnohorského zooparku Chomutov, p.o." dle důvodové zprávy. Ing. Daniel Černý primátor statutárního města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč náměstek primátora statutárního města Chomutova 20

Usnesení ZaMěst č. 075/15 z bere na vědomí Usnesení ZaMěst č. 076/15 z schvaluje Usnesení ZaMěst č. 077/15 z

Usnesení ZaMěst č. 075/15 z bere na vědomí Usnesení ZaMěst č. 076/15 z schvaluje Usnesení ZaMěst č. 077/15 z USNESENÍ z 4. řádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 22. 6. 2015 od 15.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení ZaMěst

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 001/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 001/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 12. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 001/15 z

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 056/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 056/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 71. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 24. 2. 2014 od 8.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 056/14 z

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

Usnesení ZaMěst č. 151/15 z bere na vědomí Usnesení ZaMěst č. 152/15 z schvaluje Usnesení ZaMěst č. 153/15 z

Usnesení ZaMěst č. 151/15 z bere na vědomí Usnesení ZaMěst č. 152/15 z schvaluje Usnesení ZaMěst č. 153/15 z USNESENÍ z 7. řádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 15. 12. 2015 od 15.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení ZaMěst

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 438/16 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 438/16 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 47. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 3. 10. 2016 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 438/16 z

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 430/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 430/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 18. 12. 2014 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 430/14 z

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Č. 208/05 Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ČR na akci Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v

Více

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13

z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13 USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 10. 2018 od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13 Usnesení RaMěst č. 802/18 z 8. 10. 2018 Kontrola plnění usnesení bere

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Usnesení ZaMěst č. 161/13 z bere na vědomí Usnesení ZaMěst č. 162/13 z Podnět č. 1 schvaluje Podnět č.

Usnesení ZaMěst č. 161/13 z bere na vědomí Usnesení ZaMěst č. 162/13 z Podnět č. 1 schvaluje Podnět č. USNESENÍ z 16. řádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 16. 12. 2013 od 14.30 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení ZaMěst

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení RaMěst č. 278/17 z schvaluje doporučuje ZSMCH Usnesení RaMěst č. 279/17 z svěřuje

Usnesení RaMěst č. 278/17 z schvaluje doporučuje ZSMCH Usnesení RaMěst č. 279/17 z svěřuje USNESENÍ z 65. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 29. 5. 2017 od 10.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 278/17 z

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 263/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 263/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 81. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 25. 8. 2014 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 263/14 z

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 50/33/RM/2015. 2/9/RM/2016 Zpráva

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 060/16 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 060/16 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 31. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 22. 2. 2016 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 060/16 z

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 5. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 5. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 5. 2015 164/9/RM/2015 Stav školství ve městě, úroveň předškolní výchovy, úroveň mimoškolní činnosti Zprávy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 238/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 238/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 238/15 z

Více

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004 USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004 USNESENÍ Č. 458/04 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem VII. - MO Liberec Vratislavice n./n. nevyužití předkupního

Více

z 90. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13

z 90. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13 USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 3. 9. 2018 od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13 Usnesení RaMěst č. 744/18 z 3. 9. 2018 Kontrola plnění usnesení bere

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

z 79.řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 10:00 hod., v zasedací místnost č.13

z 79.řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 10:00 hod., v zasedací místnost č.13 USNESENÍ z 79.řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 19. 2. 2018 od 10:00 hod., v zasedací místnost č.13 Usnesení RaMěst č. 119/18 z 19. 2. 2018 Kontrola plnění usnesení bere

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více