Pokyny pro použití CZ.3

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro použití CZ.3"

Transkript

1 R-Link

2 Obsah Opatření pro použití CZ.3 Obecné údaje CZ.4 Celkový popis CZ.4 Představení ovládání CZ.5 SD karta: použití, inicializace CZ.13 Zásady použití CZ.15 Zapnutí, vypnutí CZ.18 Přidávání, správa oblíbených CZ.19 Používání hlasového rozpoznání CZ.20 Navigační systém CZ.23 Zadání cíle cesty CZ.23 Hlasitost a hlas CZ.28 Čtení mapy CZ.29 Navádění CZ.30 Příprava trasy CZ.33 Dopravní informace CZ.34 Zobrazit mapu CZ.37 Služby navigačního systému CZ.38 Služby Z.E. (Nulové emise) CZ.40 Nabíjecí stanice CZ.41 Velikost dojezdové vzdálenosti CZ.42 Přidávání, správa uložených adres CZ.43 Nastavení navigace CZ.44 CZ.1

3 Multimédia CZ.47 Poslech rádia CZ.47 Média CZ.50 Čtečka fotografií CZ.51 Čtečka videa CZ.52 Nastavení multimédií CZ.53 Telefon CZ.54 Spárování, odpojení telefonu CZ.54 Připojení, odpojení telefonu CZ.55 Správa seznamu v telefonu CZ.56 Volání, přijetí hovoru CZ.57 Výpis volání CZ.59 Během hovoru CZ.60 Nastavení telefonu CZ.61 Vozidlo CZ.62 Driving eco² CZ.62 Parkovací asistent, couvací kamera CZ.63 Elektrické vozidlo CZ.65 Pohodlí CZ.67 Palubní počítač, nastavení vozidla CZ.68 Služby CZ.69 Představení menu Služby CZ.69 Stahování a instalace aplikací CZ.70 Nastavení služeb CZ.74 Systém CZ.75 Nastavení CZ.75 Provozní závady CZ.79 CZ.2

4 Pokyny pro použití Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte. Pokyny pro zacházení se systémem Manipulujte s ovládacími prvky a čtěte informace na displeji, když Vám to umožní podmínky silničního provozu. Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. Podle zeměpisných oblastí mohou na mapě obsažené na SD kartě chybět informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému. Pokyny k technickému vybavení Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu, abyste předešli hmotným škodám a popálení. S každým případem, kdy zařízení nefunguje nebo je třeba je demontovat, se prosím obraťte na značkový servis. Nevkládejte cizí předměty ani poškozenou či znečištěnou SD kartu do čtečky. Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna. Použijte SD kartu uzpůsobenou Vašemu navigačnímu systému. Přijetí Všeobecných obchodní podmínek je podmínkou pro používání systému. Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. CZ.3

5 celkový popis FM1 Tok energie Nabídka A B C D E F O P Q Preset 3 BNR - Dancefloor G H I Funkční menu. J Mapa navigačního systému. K Aktuální poloha vozidla. L Oblíbené. M Driving Eco². N Hlavní menu. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Jet do... Domov Poslední cílové body Uložená místa Místní vyhledávání Adresa Dobíjecí stanice N M L K J I S R Zahajovací zobrazení na displeji A Audio informace. B Oznámení systému. C Kvalita venkovního vzduchu/funkce Eco. D Seznam hovorů/stav připojeného telefonu. E Venkovní teplota. F Čas. G Dopravní informace. H Naváděcí pokyny a vzdálenost k místu příští změny směru. Obrazovka s menu O Přejít na předchozí stránku. P Název menu. Q Přejít na následující stránku. R Název funkce nebo podmenu. S Návrat do předchozího menu. CZ.4

6 představení ovládacích prvků (1/8) Ovládací displej Funkce Ze seznamu: pohyb nahoru. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 2 Tlačítko potvrzení. 3 Ze seznamu: pohyb dolů. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 5 4 Zobrazení hlavního menu. 5 Stisk: zapnutí/vypnutí. Otáčení: nastavení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. CZ.5

7 představení ovládacích prvků (2/8) Čelo multimédií CZ.6

8 představení ovládacích prvků (3/8) Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí. 6 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 7 Poslech autorádia/změna vlnového rozsahu. Funkce 8 Krátké stisknutí: změnit skladbu na CD. Dlouhé stisknutí: rychlý posun dopředu/dozadu ve skladbách na CD. 9 Volba externího zdroje. 10 Vysunutí CD. 11 Přístup do hlavního menu. 12 Otevření funkčního menu. 13 Přepnutí: pohyb na mapě; nahoru a dolů: pohyb v různých oblastech menu (horní lišta, střed, dolní lišta); levá/pravá: pohyb v různých výsečích menu. Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 14 Návrat do předchozího menu. 15 Přejít na zahajovací obrazovku. CZ.7

9 představení ovládacích prvků (4/8) Čela rádia Pro další informace o funkcích si pročtěte popis centrálního ovládání CZ.8

10 představení ovládacích prvků (5/8) Funkce 16 Poslech rádia. 17 Zapnutí/vypnutí. 18 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 19 Krátké stisknutí: vyvolání rádiové stanice. Dlouhé stisknutí: uložení radiostanice do paměti. 20 Otáčení: vyhledávání stanic, změna skladby na CD. 21 Vysunutí CD. 22 Volba externího zdroje. 23 Krátké stisknutí: Horizontální pohyb v položkách zobrazení. Pohyb v různých oblastech displeje. Změna skladby na CD nebo seznamu přehrávání. Dlouhé stisknutí: rychlý posun dopředu/dozadu na CD nebo v audio souboru. CZ.9

11 představení ovládacích prvků (6/8) Ovládání pod volantem Funkce 24 Výběr audio zdroje Přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu). 26 Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. Pozastavit/znovu spustit audio skladbu. 28 Změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence) Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky Krátké stisknutí: vypnutí/zapnutí zvuku; přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu) CZ.10

12 představení ovládacích prvků (7/8) Ovládání pod volantem s hlasovým ovládáním Výběr audio zdroje. Funkce 32 Změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence). 33 Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. 34 Krátké stisknutí: přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu); vypnutí/zapnutí zvuku. 35 Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. 36 Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky Aktivace/deaktivace hlasového rozpoznání (dle typu vozidla). CZ.11

13 představení ovládacích prvků (8/8) Centrální ovládání Funkce Návrat do předchozího menu. 39 Přejít na zahajovací obrazovku. 40 Otevření funkčního menu. 41 Přístup do menu Telefon. Přepnutí: pohyb na mapě; nahoru a dolů: pohyb v různých oblastech menu (horní lišta, střed, dolní lišta); levá/pravá: pohyb v různých výsečích menu Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; pohyb v seznamu; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 43 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje (autorádio, CD apod.). 44 Aktivace displeje v pohotovostním režimu pro skrytí mapy. 45 Přístup k oblíbeným. 46 Přístup do hlavního menu. 47 Přístup k menu navigačního systému. CZ.12

14 SD karta: použití, inicializace (1/2) Karta SD Karta SD se dodává s navigačním systémem. Na kartě je mimo jiné uložený soubor map Vaší země nebo několika zemí. Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně zveřejňovány. Jsou k dispozici pouze po vložení karty SD navigačního systému do vstupu SD počítače připojeného k internetu a následném stažení. Po dodání nového vozidla máte lhůtu maximálně asi 60 dní pro bezplatnou aktualizaci souboru map. Po uplynutí této doby jsou aktualizace zpoplatněny. Používejte Vaši kartu SD výhradně v rámci funkce a aktualizace Vašeho navigačního systému. Nevkládejte ji do jiného přístroje (fotoaparát, přenosné GPS zařízení atd.), ani do navigace jiného vozidla. Můžete si také stáhnout další mapy než pouze pro Vaši zemi (např. pro západní Evropu). Použijte výhradně SD kartu kompatibilní s navigačním systémem Vašeho vozidla. CZ.13

15 SD karta: použití, inicializace (2/2) Nastavení systému 1 Klávesnice Nastavit jednotky Stav a informace Vyjmout kartu SD Obnovení nastavení od výrobce Vložte kartu SD S vypnutým zapalováním vložte kartu SD do vstupu SD 1 ve Vašem vozidle. Poznámka: Nevkládejte kartu SD do jiného vozidla. Vytáhněte kartu SD V hlavním menu stiskněte Systém a potom Vytažení karty SD a kartu SD zcela bezpečně vytáhněte. Pro vyjmutí karty SD ze vstupu SD 1 na kartu zatlačte a následně ji uvolněte. Karta se vysune o několik milimetrů. Kartu zcela vytáhněte. Karta SD je křehká, neohýbejte ji. Zasunujte ji správným směrem. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. CZ.14

16 zásady použití (1/3) Dotyková obrazovka 1 Pohyb v nabídce Dotyková obrazovka 1 umožňuje přístup k funkcím systému. Dotýkejte se dotykové obrazovky 1 pro prohlížení stránek a otevření menu. Poznámka: Podle typu vozidla může být použití dotykové obrazovky za jízdy omezeno. Potvrzení/zrušení volby Vždy potvrďte změnu parametru stisknutím tlačítka Hotovo. Ovládací displej Pohyb v nabídce Stiskněte tlačítko 3 pro vstup do menu. Použijte tlačítka 2 pro prohlížení telefonních kontaktů, rádiových stanic atd. Potvrzení/zrušení volby Stiskněte tlačítko 4 pro návrat na zahajovací obrazovku. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. Čelo multimédií Pohyb v nabídce Použijte otočné ovládání 5 pro pohyb z menu do menu, vstup do menu potvrďte stisknutím centrálního tlačítka 6. Potvrzení/zrušení volby Stisknutím centrálního tlačítka 6 potvrdíte změnu. Stiskněte tlačítko 7 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 8 pro návrat na zahajovací obrazovku. CZ.15

17 zásady použití (2/3) 9 10 Stiskněte joystick 11 pro otevření vybraného prvku. V menu ve výsečích naklánějte joystick 11 doleva nebo doprava pro přechod z výseče do výseče. Oblíbené - Navigace Potvrzení/zrušení volby Stiskněte joystick 11 pro potvrzení změny. Stiskněte tlačítko 9 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 10 pro návrat na zahajovací obrazovku. Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Odstranit všechny oblíbené Centrální ovládání 11 Pohyb v nabídce Použijte joystick 11 pro pohyb z menu do menu: Pohněte joystickem 11 nahoru nebo dolů pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, prostřední oblast, spodní lišta). Otáčejte joystickem 11 pro pohyb mezi různými prvky v dané oblasti. Funkční menu Funkční menu A je dostupné z většiny menu v systému a umožňuje přístup do podmenu (odebrání oblíbených, změna aktuální trasy navádění apod.). A Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.16

18 zásady použití (3/3) FM1 Preset 3 BNR - Dancefloor Tok energie Nabídka Hlavní nabídka Navigace Multimédia Telefon Vozidlo Služby Systém Telefon slouží ke spárování telefonu se systémem a k používání režimu handsfree. Vozidlo zahrnuje správu některého vybavení, jako je couvací kamera, palubní počítač a Driving Eco², nebo některých prvků specifických pro elektrická vozidla. Služby zahrnuje e-shop R-Link Store a aplikace. Systém umožňuje nastavení různých parametrů multimediálního systému, jako jsou zobrazení, jazyk, datum a čas atd. Prezentace zahajovací obrazovky Zahajovací obrazovka je výchozí obrazovkou Vašeho multimediálního systému. Skládá se z určitého počtu zkratek vedoucích k dalším funkcím, jako je navigační systém nebo rádio. Pro popis zahajovací obrazovky přejděte na kapitolu Celkový popis. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Prezentace hlavního menu Pro přístup do hlavního menu stiskněte na zahajovací obrazovce tlačítko Nabídka. Systém se skládá ze šesti velkých celků, které jsou všechny přístupné z hlavního menu: Navigace obsahuje všechny funkce satelitního navádění, automapy, dopravní informace, služby LIVE a upozornění na oblasti s výskytem rizik. Multimédia umožňuje spravovat rádio a přehrávání audio souborů a videa. CZ.17

19 Zapnutí a vypnutí Bezpečnost Upozornění: Vždy jezděte bezpečně a dodržujte místní dopravní předpisy. Sdílení dat není autorizováno Vybrali jste sdílení informací mimo vozidlo. Nastavení můžete kdykoli změnit v nabídce Služby. Změnit nastavení Hotovo Jazyk Vypnutí Po vypnutí zapalování se systém automaticky vypne nejpozději při otevření dveří vozidla u řidiče. Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout audiosystém. Nová inicializace systému Pro vynulování všech parametrů systému a/ nebo smazání všech osobních dat v hlavní nabídce vyberte Systém, potom Obnovení nastavení od výrobce a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Spuštění Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování. V ostatních případech stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout. Při nastartování Vám systém umožňuje nastavit parametry některých funkcí: Stiskněte tlačítko Změnit nastavení 1 pro potvrzení nebo odmítnutí sdílení dat. Stiskněte tlačítko Jazyk 3 pro změnu jazyka systému. Stisknutím Hotovo 2 spustíte multimediální systém. Zobrazení teploty/času Tato obrazovka se zobrazí při otevření dveří vozidla u řidiče ještě před nastartováním vozidla. Může rovněž zůstat zapnutá při vypnutí systému: Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko audiosystému zapnout/vypnout. Systém zastaví navádění a zobrazí jednoduchou obrazovku s časem a venkovní teplotou. CZ.18

20 Přidávání, správa Oblíbených FM1 Nabídka BNR - Dancefloor Tok energie Preset 3 1 Přidávání oblíbených Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 1. Menu oblíbené umožňuje spravovat čtyři typy oblíbených: Navigační systém 2; Média 3; Telefon 4; Služby 5. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. Oblíbené - Navigace A A A A A Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Odstranit všechny oblíbené Přidání oblíbeného navádění 2 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání uloženého cíle cesty k oblíbeným. Poznámka: Pro přidání oblíbeného navádění musíte nejprve mít uloženou adresu. Přejděte na odstavec Potvrdit cíl cesty v kapitole Zadání cílového místa. Přidání oblíbených médií 3 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání preset rádia (pouze FM) do oblíbených. Přidání oblíbeného telefonu 4 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku pro přidání k oblíbeným telefonním kontaktům. Pro více informací přejděte na kapitolu Správa telefonního seznamu. Přidání oblíbených služeb 5 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání nainstalované aplikace do oblíbených. Zrušení oblíbených Pro zrušení oblíbené položky stiskněte +, potom položku, kterou chcete zrušit, a potom Odstranit oblíbenou položku. Na displeji se objeví zpráva o potvrzení, pro potvrzení stiskněte Odstranit. Je možné zrušit všechny oblíbené najednou stiskněte +, a potom Odstranit všechny oblíbené. Na displeji se objeví zpráva o potvrzení, pro potvrzení zrušení stiskněte Odstranit. CZ.19

21 používání hlasového rozpoznání (1/3) Prezentace Váš multimediální systém je vybaven systémem rozpoznání hlasu, který umožňuje ovládat určité funkce pomocí hlasu. To Vám umožňuje používat multimediální systém a mít při tom ruce stále na volantu. Aktivace Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání ve vozidle. Dotyková obrazovka zobrazí hlavní menu hlasového ovládání. V hlavním menu hlasového ovládání je možné používat hlasové ovládání pro řízení tří funkcí: navádění, telefon, instalované aplikace. Poznámka: Poloha tlačítka hlasového rozpoznání závisí na typu vozidla. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Hlavní menu hlasového ovládání Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Ukazatel hlasového rozpoznání 1 Ukazatel hlasového rozpoznání 1 se skládá z barevných značek a centrální ikonky. Barevné značky Barevné značky slouží k optimalizaci hlasového rozpoznání: zelená značka: optimální hlasové rozpoznávání, oranžová značka: správné hlasové rozpoznávání, červená značka: průměrné hlasové rozpoznávání. 1 Nápověda Centrální ikonka Podle stavu systému se mohou zobrazit různé centrální ikonky: ikonka Mikrofon: Systém je připraven přijmout hlasový příkaz. ikonka Stahování: Systém stahuje údaje. ikonka Reproduktor: Systém Vám dává informace syntetickým hlasem. CZ.20

22 používání hlasového rozpoznání (2/3) Hlavní menu hlasového ovládání Nová adresa Poznámka: Můžete rovněž vložit poslední cíl cesty z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání, řekněte Poslední cílové body a vyberte cíl cesty. Cílové místo Telefon Aplikace 53 Avenue des Champs Elysées, Paříž Ukončit Nápověda Zpět Nápověda Ovládání navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání Je možné vložit adresu do navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Cílové místo. Řekněte Adresa a nadiktujte úplnou adresu cíle cesty (číslo domu, jméno ulice, cílové město). Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrďte cíl cesty pro zahájení navádění. Poznámka: Mluvte nahlas a srozumitelně. Použijte ukazatel hlasového rozpoznání pro optimalizaci hlasového rozpoznání. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.21

23 používání hlasového rozpoznání (3/3) Hlavní menu hlasového ovládání Vytočit číslo Poznámka: Můžete rovněž volat na uložený kontakt nebo číslo z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte jméno uloženého kontaktu nebo číslo, kterému chcete volat. Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Nápověda Používání telefonu s hlasovým rozpoznáváním Je možné zavolat na určité číslo pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Telefon. Zpět Volání Odstranit Spustit znovu Nápověda Vyslovte jméno osoby, kterou chcete volat, nebo nadiktujte číslo telefonu, který chcete kontaktovat. Poznámka: Doporučujeme diktovat jednotlivé cifry telefonního čísla jednu po druhé. Systém ukáže zadané číslo. Řekněte Volání pro volání na nadiktované číslo, nebo Odstranit pro nadiktování jiného čísla. Spuštění aplikace pomocí hlasového rozpoznání Je možné spustit aplikaci pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Aplikace. Vyslovte název aplikace, kterou chcete spustit, abyste ji mohli okamžitě začít používat. CZ.22

24 vložení cíle cesty (1/5) Navigace Jet do... Jet do... Jet do... Změnit trasu Zobrazit mapu Domov Uložená místa Adresa Bod zájmu Bod na mapě šířka/délka Itineráře Služby navigace Nastavení Poslední cílové body Místní vyhledávání Dobíjecí stanice Menu Navigace Na zahajovací obrazovce stiskněte tlačítko Menu, a potom tlačítko Navigace pro přístup do menu Navigace. Menu Jet do... Menu Jet do... nabízí různé způsoby vyznačení cíle: Zadání adresy z rubriky Adresa jedním z následujících způsobů: vložení úplné adresy (město, ulice a číslo), vyhledání poštovního směrovacího čísla, výběr Centrum města, výběr křížení nebo křižovatky, výběr Domov, výběr adresy z Uložená místa, výběr cíle cesty z Poslední cílové body, výběr cíle cesty pomocí Místní vyhledávání, výběr cíle cesty podle Dobíjecí stanice (elektrické vozidlo), výběr adresy z Bod zájmu (BZ), výběr Bod na mapě, výběr Zeměpisné šířky a Zeměpisné délky. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.23

25 vložení cíle cesty (2/5) Ulice : Paris Avenue de la grande armée 1 Seznam 3 2 Zadání Adresa Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo. Při prvním použití Vás systém požádá o výběr cílové země. V následujících použitích můžete zadat jméno města nebo jeho PSČ na klávesnici 3. Systém Vám může v zóně 1 nabídnout více názvů měst. Stisknutím zobrazeného jména města dané město potvrdíte. Přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu Vašemu hledání získáte zvolením Seznam 2. Zvolte požadované město. Stejným způsobem postupujte v polích Ulice a Číslo domu. Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadaná města. Některé z nich můžete zvolit přímo stisknutím oblasti 1. Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě. «Domov» Tato volba Vám umožní spustit navigaci k Vašemu bydlišti. Pro vložení adresy Vašeho domova použijte menu Předvolby a potom Změnit domovské místo. «Uložená místa» Položka Uložená místa obsahuje zaznamenané preferované cíle (např. pracoviště). V menu Navigace vyberte sekci Jet do.... Vyberte Uložená místa a potvrďte. Zvolte adresu požadovaného cílového místa ze seznamu adres pro zahájení navádění. Uložené adresy můžete spravovat v menu Předvolby, potom vyberte Spravovat uložená místa. Poznámka: Symbol Uložená místa je šedivý, pokud nemáte uloženou žádnou adresu. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.24

26 vložení cíle cesty (3/5) Jet do... Domov Poslední cílové body Uložená místa Místní vyhledávání «Poslední cílové body» Adresa Dobíjecí stanice Tato volba Vám umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Poslední cílové body. V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu pro zahájení navádění. «Místní vyhledávání» Tato služba umožňuje rychle vyhledat jakýkoliv bod zájmu přes klíčové slovo a udělat z něj cíl cesty. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Místní vyhledávání. Vložte klíčové slovo pomocí dotykové klávesnice a potvrďte. V seznamu nalezených prvků vyberte adresu pro zahájení navádění. Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze, pokud máte předplatné v zemích, kde jsou služby LIVE dostupné (viz kapitola Služby navigačního systému v tomto dokumentu). Dobíjecí stanice Podle typu vozidla Vám tato nabídka umožňuje vyhledat nabíjecí stanici pro elektrické vozidlo a naplánovat cestu k tomuto místu. Seznam nabíjecích stanic se aktualizuje automaticky, když připojíte přístroj na MyRenault. Viz kapitolu Aktualizace systému v tomto dokumentu. Poznámka: Můžete spravovat osobní stanice přes menu Parametry elektrického vozidla. Přejděte na kapitolu Parametry navigace. Poznámka: Vaše oblíbené nabíjecí stanice jsou uložené v navigačním systému, zatímco kmenový seznam nabíjecích stanic je uložen na kartě SD. Pouze seznam na kartě SD může být aktualizován. A pouze oblíbené nabíjecí stanice je možné spravovat z navigačního systému. CZ.25

27 vložení cíle cesty (4/5) Jet do... Vyhledávání BZ podle kategorií Zvolte typ požadované kategorie. Zvolte hledanou zónu: BZ v blízkosti, BZ ve městě, BZ v bydlišti. Potom zadejte název města a volbou Hotovo spusťte vyhledávání. šířka Délka Tato funkce Vám umožní definovat cíl pomocí hodnot zeměpisné šířky a délky. Bod zájmu Bod na mapě šířka Délka Podle názvu hledaného bodu zájmu. Zadejte název BZ, který chcete najít, systém ho automaticky vyhledá. Bod zájmu (BZ) Bod zájmu (BZ) může být druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.). BZ jsou zařazeny do různých kategorií, jako např. restaurace, muzea, parkoviště apod. Pro vyhledání bodu zájmu (BZ) máte na výběr několik možností: kategorie; název hledaného BZ. V menu navigace vyberte sekci Jet do..., potom Bod zájmu a potvrďte. Bod na mapě Tato funkce Vám umožní stanovit cílové místo pomocí mapy. V menu Navigační systém vyberte Jet do..., a potom Bod na mapě. Posouvejte mapu a umístěte kurzor na požadované cílové místo, poté volbu potvrďte: systém vypočítá trasu. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.26

28 vložení cíle cesty (5/5) Jet do... 6 Hotovo Shrnutí vybrané trasy Displej nabízí dvě výseče: Výseč trasy 4 umožňuje zobrazit přehled trasy. výseč Live 5 umožňuje zobrazit dopravní informace v reálném čase (předplacená služba). Podle typu vozidla a podle toho, zda je úroveň nabití vozidla dostatečná nebo ne, zobrazí se v cíli cesty zelená nebo červená vlaječka 6. Poznámka: Stiskněte jednu z výsečí pro zobrazení jejího obsahu. 4 Magny-les-hameaux 0:15 h 8.5 km Nejrychlejší IQ Routes 1 Janvier, 0:32 5 LIVE Potvrďte cíl. Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled trasy pro potvrzení. Jakmile je trasa potvrzena, systém ji vypočítá. Ve výchozím nastavení systém vypočítá nejrychlejší trasu. Poznámka: Kritérium výpočtu lze v parametrech měnit. Na konci výpočtu systém zobrazí syntézu navigace a nabídne Vám dvě možnosti: + Vám umožní zobrazit detaily trasy různými způsoby (viz odstavec Detaily na trase v kapitole Navádění ), měnit a ukládat trasu. Hotovo, navádění bude zahájeno. Poznámka: Pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se po deseti sekundách zavře a automaticky se spustí navádění. Poznámka: Podle typu vozidla, pokud je podle úrovně nabití vozidla cíl cesty dosažitelný, navádění se spustí. Pokud je úroveň nabití nedostatečná, systém nabídne vyhledání nabíjecí stanice na trase. Poznámka: IQ Routes je funkce pro optimalizaci času jízdy na základě statistických údajů a umožňuje vypočítat itinerář podle průměrné doby jízdy podle dní a hodin. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na kapitolu Parametry navigace. Záruka aktualizace map Po dodání nového vozidla máte maximální lhůtu, abyste mapu bezplatně aktualizovali. Po uplynutí této doby budou aktualizace zpoplatněny. Pro více informací se obraťte na značkový servis. CZ.27

29 Hlasitost a HLAS Nastavení zvuku Nastavení Syntetický hlas Syntetické hlasy generuje navigační systém. Dávají Vám hlasové pokyny při řízení. Mohou oznamovat směr (např.: zahněte vpravo) a informace na dopravních značkách. Úrovně zvuku Upozornění Citlivost na rychlost Vypnout mluvené pokyny Plánování trasy Zobrazit BZ na mapě Poznámka: Hlasové ovládání funguje pouze se syntetickým hlasem. Elektronický hlas Hlas Spravujte BZ Hlas Nastavení EV Nahrané lidské hlasy Uložené lidské hlasy jsou nahrány hercem nebo herečkou. Poznámka: Uložené lidské hlasy dávají pouze zjednodušené pokyny navádění. Hlasitost Změna hlasitosti Pro změnu hlasitosti použijte ovládání zvuku audiosystému během hlasového oznámení nebo v menu Systém, Zvuk, a potom Úrovně zvuku a nastavte následující hlasitosti: celkovou hlasitost; pokyny navigačního systému; hands-free sadu telefonu; vyzvánění telefonu; hlasové zprávy; zvuky systému; zvuk pomocného parkovacího systému; dopravní hlášení. Stiskněte Hotovo pro uložení vybraných hlasitostí. Výběr hlasu Systém Vám nabídne možnost zvolit syntetický nebo nahraný lidský hlas. Tyto hlasy se používají pro hlasové instrukce. Pro změnu hlasu používaného navigačním systémem vyberte v hlavním menu Navigace, Nastavení, a potom Hlas. Vyberte hlas ze seznamu. CZ.28

30 Čtení karty L A B K C Popis mapy D E F G A Značka indikující omezení rychlosti (indikovaná hodnota rychlosti závisí na zvolené jednotce). Pro více informací o výběru jednotek přejděte na kapitolu Nastavení systému. Poznámka: V případě překročení rychlosti značka zčervená a rozbliká se. B Zoom: stiskněte lupu pro zobrazení tlačítek zoomu dopředu a dozadu. C Název příští hlavní silnice nebo informace o příštím směrovém návěští podle případu. D Kvalita venkovního vzduchu. J I H E Informace telefonu. F Venkovní teplota (Předpověď počasí). G Aktuální čas. H Funkční menu. I Vzdálenost a směr příští změny směru/ Nastavení hlasitosti pokynů navádění. J Informace audiosystému. K Aktuální poloha. L Návrat na předchozí stránku. M Lišta dopravních informací: zobrazení událostí na trase, indikátor příjmu dopravních informací, přístup k dopravní mapě. N Informace o Vaší trase, jako je čas příjezdu, celková zbývající vzdálenost a možnost dosáhnout cíle cesty (zelená nebo červená vlaječka s bleskem)/ Přehled trasy. O Buzola/režim 2D/3D. Barvy mapy Máte možnost změnit barvy mapy: V hlavním menu vyberte Navigace, Nastavení, a potom Změnit barvy mapy. M Q P O Kartografické značky Navigační systém používá značky Q pro zobrazení bodů zájmu (BZ). Nabíjecí stanice (elektrické vozidlo) Navigační systém používá značku P pro zobrazení nabíjecích stanic. N CZ.29

31 navádění (1/3) Hlasové navádění Během navádění před každou změnou směru Vám systém bude dávat hlasové pokyny. Pro deaktivaci nebo novou aktivaci hlasového navádění přejděte na kapitolu Nastavení navigace. Zobrazení vozovek Při blížící se změně trasy (na velkých křižovatkách) může systém přejít do režimu Zobrazit obrázky k jízdním pruhům : zobrazení 3D nabízí přibližující se odbočku spolu se šipkou a signalizačními panely. Pro deaktivaci obrázků jízdních pruhů přejděte na odstavec Pokročilá nastavení v kapitole Nastavení navigace. Naváděcí obrazovky Mapa křižovatky Během navádění před každou změnou směru systém postupně zvětší křižovatku. Informace, jak deaktivovat automatický zoom, naleznete v odstavci Pokročilé v kapitole Nastavení navigace. Smazání trasy Je rovněž možné smazat trasu z naváděcí obrazovky, za tímto účelem stiskněte tlačítko +, a potom Smazat trasu. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.30

32 navádění (2/3) Podrobnosti trasy Zobrazení pokynů Přehled cesty Zobrazit mapu trasy Zobrazit cíl cesty Zobrazit prezentaci trasy Podrobnosti trasy Tato funkce Vám umožní zobrazit trasu před spuštěním navádění. Po zadání cíle cesty stiskněte tlačítko + a Podrobnosti trasy. Máte na výběr následující možnosti: Zobrazit pokyny, Zobrazit mapu trasy, Zobrazit prezentaci trasy, Přehled cesty, Zobrazit cíl cesty, Zobrazit provoz na trase. Zobrazit pokyny Tato funkce Vám umožní zobrazit popis silnic. Zobrazí se několik detailů trasy: šipky změn směru, typy silnic, názvy silnic, kilometry zbývající před odbočkou. Zobrazit mapu trasy Tato funkce Vám umožní zobrazit mapu trasy. Zobrazit prezentaci trasy Tato funkce Vám umožní zobrazit ukázku trasy. Přehled cesty Tato funkce Vám umožní návrat na předcházející obrazovku. Podrobnosti o době jízdy, počtu kilometrů a typu trasy ( IQ Routes aktivováno/deaktivováno) se zobrazí. Poznámka: Pro přímý přístup na tuto stránku z navigační mapy stiskněte rámeček s informacemi na trase. Zobrazit cíl cesty Tato funkce Vám umožní zobrazit změny směru formou obrázků. Zobrazení provozu na trase Tato funkce umožňuje mít přehled o všech dopravních nehodách na Vaší trase s podrobným přehledem jednotlivých nehod. Po předplacení umožňuje výseč Live zobrazit podrobnosti na Vaší trase (zpoždění spojená s dopravou, pevné a mobilní radary). CZ.31

33 navádění (3/3) «Vypočítat alternativu» Zvolte tuto nabídku pro výpočet alternativní trasy k již naplánované trase. Systém vyhledá jinou trasu z Vaší pozice až do cíle. «Vyhnout se uzavírce» Změnit trasu Vypočítat alternativu Vyhnout se uzavírce Zrušit trasu Vyhnout se části trasy Cestovat přes Minimalizovat zpoždění «Zrušit trasu» Toto menu vyberte, pokud chcete, aby systém zastavil probíhající navádění. Pro opětné spuštění navádění zvolte Jet do..., a potom Poslední cílové body. Zvolte tuto nabídku, pokud před sebou zjistíte uzavírku nebo dopravní zácpu, která nebyla indikována službou Dopravní informace. Potom musíte zvolit vzdálenost, kterou si přejete objet. Vyberte jednu z následujících možností: vyhnout se 100 m, vyhnout se 500 m, vyhnout se m, vyhnout se m. Váš systém znovu vypočte trasu, přičemž se vyhne části trasy na vzdálenost, kterou jste vybrali. Změnit trasu Pro změnu trasy zvolte v menu Navigace možnost Změnit trasu a potom jednu z nabízených možností. «Cestovat přes» Zvolte tuto nabídku pro změnu trasy tak, aby procházela specifickým místem, např. pro vyzvednutí někoho po cestě. Místo, kterým chcete projíždět, můžete zvolit stejným způsobem, jakým vybíráte cíl. Máte k dispozici stejný výběr možností: Adresa, Uložená místa, Bod zájmu a Bod na mapě. Váš systém vypočte novou trasu, která bude procházet místem, které jste vybrali, než dojedete do cíle. «Vyhnout se části trasy» Zvolte tuto nabídku pro vyhnutí se části trasy. Použijte tuto možnost, pokud zjistíte, že Vaše trasa vede silnicí nebo křižovatkou, které nechcete projíždět. Poté vyberte silnici, které se chcete vyhnout, ze seznamu silnic na trase. «Minimalizovat zpoždění» Zvolte tuto nabídku, aby systém vypočítal Vaši trasu na základě posledních dopravních informací. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.32

34 Příprava trasy Navigace Jet do... Změnit trasu Zobrazit mapu Itineráře Trasa s etapami Služby navigace Nastavení Pro přidání etapy do Vaší trasy v hlavním menu vyberte Navigace, potom Změnit trasu, a potom Cestovat přes a následně zadejte adresu etapy. Systém vypočte trasu se zohledněním průjezdu etapou. Poznámka: Do Vaší trasy můžete přidat několik etap. Plánování trasy předem Navigační systém můžete použít pro zobrazení trasy předem tím, že zvolíte svůj výchozí bod a rovněž bod příjezdu. Např. pro zjištění doby trvání cesty před výjezdem nebo prohlédnutí trasy cesty, kterou plánujete. Pro plánování trasy: V hlavním menu vyberte Navigace, a potom Itineráře. Zvolte výchozí bod, jako byste to udělali pro vložení cíle. Zvolte bod příjezdu. Zvolte typ trasy a pak potvrďte. Systém vypočte trasu a umožní zobrazit detaily. Smazání trasy Je rovněž možné smazat trasu z naváděcí obrazovky, za tímto účelem stiskněte tlačítko +, a potom Smazat trasu. CZ.33

35 Dopravní informace (1/3) Služby navigace Doprava My TomTom LIVE Bezpečnostní kamery Počasí Místní vyhledávání Služby Z.E. Services Služba Doprava Doprava je služba dostupná ve Vašem navigačním systému, která umožňuje příjem aktuálních dopravních informací pocházejících z nejlepších místních zdrojů. Doprava používá informace TMC předávané v pásmu FM. Tato služba upozorňuje na události ve formě bodů na mapě, pokrývá hlavní tahy. Aktualizace probíhá zhruba každých 15 minut. Poznámka: název menu je HD Traffic podle využití Služeb LIVE. Možnosti služby Doprava «Minimalizovat zpoždění» Tuto možnost zvolte při novém plánování trasy podle posledních dopravních informací. Zobrazit provoz na trase bydliště/ práce Zvolte toto menu pro získání přehledu všech dopravních nehod na Vaší trase k bydlišti/ do práce. Stiskněte Zobrazit provoz na trase bydliště/ práce, vyberte trasu Bydliště/práce nebo Práce/bydliště. Pro změnu adres bydliště a práce stiskněte Změna bydliště/práce. Zobrazení provozu na trase Zvolte tuto nabídku pro získání přehledu všech dopravních nehod na Vaší trase. Stiskněte ikonu dopravní nehody pro získání podrobnějších informací. Prohlížení mapy Toto menu umožňuje prohlížet mapu a rovněž zjistit dopravní situaci ve Vaší oblasti. Pro přístup k mapě zvolte v hlavní nabídce Doprava a následně Prohlížení mapy. Mapa zobrazí poslední hledanou pozici. Stiskněte ikonu dopravní nehody pro získání podrobnějších informací. Hlasité čtení informací o dopravě za jízdy Toto menu umožňuje aktivovat možnost hlasitého čtení informací o dopravě. Dostupnost služby Doprava se mění v závislosti na zemi. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.34

36 Dopravní informace (2/3) Lišta dopravních informací Lišta dopravních informací je dostupná pro režimy Doprava a HD Traffic. V režimu navádění se zobrazí boční lišta zobrazující poslední dopravní informace spojené s trasou. A F B C D E Zobrazení dopravy Navigační systém oznamuje narušení silničního provozu: zobrazením symbolů na mapě (seznam symbolů je uveden na konci kapitoly), hlasovými zprávami. Podle provozního stavu služby Doprava se na boční dopravní liště zobrazí následující ikony: A Hromadné zpoždění na trase; B Neznámá nebo neurčená situace; C Zpomalení; D Vznik zácpy; E Nehybný provoz nebo zavřená silnice; F Vzdálenost k nejbližší dopravní nehodě. Možnosti služby HD Traffic Služba HD Traffic je dostupná pouze po předplacení a nabízí stejné možnosti jako služba Doprava s častějšími aktualizacemi (každé 3 minuty) a pokrývá hlavní i vedlejší tahy. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.35

37 Dopravní informace (3/3) Předvolby pro dopravu Pro přístup do tohoto menu stiskněte Parametry dopravy v menu Doprava. Můžete automaticky minimalizovat zpoždění po každé aktualizaci. Pro volbu Vaší preference zaškrtněte pomocí potvrzovacího středního tlačítka políčko umístěné napravo od Vaší volby. Jakmile provedete volbu, vyberte Hotovo. Symbol Význam Symbol Význam Nehoda Silné deště Zácpa Sníh Uzavření jednoho nebo více pruhů Silný vítr, bouře Uzavírka silnice Mlha Dopravní kolize Námraza Práce CZ.36

38 Zobrazit mapu Pro přístup do prohlížeče mapy stiskněte v hlavním menu Navigace, a potom vyberte Zobrazit mapu. Po mapě se pohybujte pomocí dotykové obrazovky. Funkční menu + Stiskněte + pro přístup k následujícím menu: použití této pozice pro...; Najít ; změna detailů na mapě; Přidat uložená místa. Použití této pozice pro... Toto menu umožňuje použít vybranou pozici pro: vystředění mapy na pozici vozidla, navigaci k bodu na mapě, vyhledání bodu na mapě, přidání bodu na mapě do oblíbených, přidání bodu na mapě do BZ, opravení pozice vozidla. Poznámka: Toto menu je přístupné pouze, když navigační systém právě nenaviguje. Najít Tato nabídka Vám umožňuje vystředit mapu na: Vaše bydliště, uloženou adresu, určitou adresu, jeden z posledních cílů, místní vyhledávání, vyhledání nabíjecí stanice, bod zájmu. Změna detailů na mapě Tato nabídka Vám umožňuje aktivovat/deaktivovat následující parametry mapy: provoz, názvy, body zájmu, nabíjecí stanice pro elektrické vozidlo, satelitní mapa, souřadnice GPS. «Přidat uložená místa» Toto menu umožňuje přidat vybranou pozici na mapě jako by to byla uložená adresa. Dejte své oblíbené položce název, který si snadno zapamatujete. Navigační systém vždy nabídne název, obvykle adresu oblíbené položky. Pro vložení názvu stačí začít psát na dotykové obrazovce. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. CZ.37

39 služby navigačního systému (1/2) Váš systém obsahuje bezplatné služby navigačního systému. Předplacením máte možnost bezplatné služby doplnit o zpoplatněné služby LIVE. Bezplatné služby navigačního systému zahrnují informace o dopravě a lokalizaci stálých radarů. Služby LIVE (zpoplatněné, předplacené) zahrnují informace HD Traffic, lokalizaci a aktualizaci stálých a mobilních radarů, místní vyhledávání, předpověď počasí a přístup do menu My TomTom LIVE. Poznámka: služba HD Traffic se nazývá Doprava, pokud není předplatné služeb LIVE aktivováno. Po skončení zkušební lhůty si předplatné služeb LIVE můžete prodloužit on-line přes webovou stránku MyRenault. Pokud je služba dostupná ve Vaší zemi, objeví se aktivní ikonka Služby LIVE na displeji navigačního systému. Služby navigace Doprava My TomTom LIVE Bezpečnostní kamery Počasí Místní vyhledávání Služby Z.E. Services Přístup ke službám navigačního systému Pro přístup ke Službám navigačního systému: V hlavním menu stiskněte Navigace, vyberte Služby navigace. Doprava Viz kapitolu Dopravní informace. Bezpečnostní kamery Tato služba zahrnuje rozmístění mobilních radarů v reálném čase, místa častých dopravních nehod a pevných radarů. Nejnovější aktualizace radarů je možné stáhnout na MyRenault. Bezpečnostní kamery umožňuje vedle upozornění na stabilní radary i upozornění na radary mobilní. Informace jsou poskytovány v reálném čase na základě informací od dalších uživatelů. Tuto funkci můžete deaktivovat v menu Bezpečnostní kamery Služeb LIVE. Poznámka: stálé radary se aktualizují pouze přes MyRenault po připojení karty SD. Poznámka: Co se týká mobilních radarů, informace o nich jsou k dispozici, jakmile je jeden člen společenství pošle do databáze. Pro přístup ke službám LIVE je nutné mít zaplacené předplatné. Obsah Služeb LIVE se mění podle země. V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění signalizujících rychlostní kamery povoleno a může být považováno za překročení zákona. CZ.38

40 služby navigačního systému (2/2) «Místní vyhledávání» Služba Místní vyhledávání umožňuje rychlé vyhledání jakéhokoliv bodu zájmu přes klíčové slovo a jeho určení za cíl cesty. «My TomTom LIVE» Tato služba umožňuje zkontrolovat datum platnosti předplacených služeb. Obnovení předplacených služeb je možné na R-Link Store nebo na webové stránce MyRenault tak, že příslušnou službu zvolíte. Je nezbytné uvést platnou ovou adresu pro tuto službu. Na tuto adresu Vám bude poslán upřesňující podmínky předplacení vybraných služeb. Pro více informací přejděte na kapitolu Stažení a instalace aplikací. Poznámka: Dostupnost služeb LIVE se mění v závislosti na zemi. Pro více informací o dostupnosti služeb ve Vaší zemi se obraťte na značkový servis. Počasí Služby předpovědi počasí poskytují předpověď na pět dní pro místo podle Vašeho výběru. «Služby Z.E. Services» Služby Z.E. se týkají pouze elektrických vozidel. Další informace naleznete v kapitole Služby Z.E.. CZ.39

41 Služby Z.E. (Nulové emise) Služby Z.E. jsou dostupné pouze pro elektrická vozidla. Zahrnují všechny služby nabízené ve vozidle a další, přístupné mimo vozidlo (mobilní telefon a internet). Služby navigace Služby Z.E. Services Umožňují Vám seznámit se mimo jiné se stavem nabití vozidla pomocí určitých mobilních telefonů nebo pomocí počítače. Tyto informace jsou také k dispozici přímo na přístrojové desce ve vozidle. Pro více informací se obraťte na značkový servis. Doprava My TomTom LIVE Bezpečnostní kamery Počasí Místní vyhledávání Služby Z.E. Services Vyhledání dostupnosti Průvodce službami E.V. Services Přístup ke službám Z.E. Pro přístup ke službám Z.E.: V hlavním menu stiskněte Navigace, vyberte Služby navigace, vyberte Z.E. Services. Vyhledání dostupnosti Tato volba Vám umožňuje přístup do seznamu nejbližších nabíjecích stanic, které mají volnou alespoň jednu nabíjecí svorku. «Průvodce službami E.V. Services» Toto menu Vám umožňuje přístup k sérii vysvětlivek týkajících se Služeb Z.E. a funkcí spojených s elektrickými vozidly. Můžete zmáčknout tlačítko OK a přejít tak na následující obrazovku, nebo tlačítko Précédent a přejít na obrazovku předchozí. CZ.40

42 Nabíjecí stanice «Po trase» Tato volba umožňuje ukázat nabíjecí stanice, které můžete využít na trase. Jet do... Jet do... «V blízkosti cíle» Tato volba umožňuje zobrazit seznam nabíjecích stanic v blízkosti cíle cesty. Domov Poslední cílové body Uložená místa Místní vyhledávání Adresa Dobíjecí stanice V blízkosti mojí polohy Po trase Ve městě V blízkosti cíle Blízko domova Poslední nabíjecí stanice Tato volba Vám umožňuje nalézt souřadnice poslední použité nabíjecí stanice. Menu Dobíjecí stanice je dostupné pouze pro elektrická vozidla. Přístup k menu Nabíjecí stanice Pro přístup do menu Dobíjecí stanice : Stiskněte tlačítko Navigace, a potom vyberte Jet do.... v menu Jet do... vyberte Dobíjecí stanice. «V blízkosti mojí polohy» Tato volba umožňuje hledat nabíjecí stanice v blízkosti místa, kde se právě nacházíte. Poznámka: Funkce je také dostupná přes funkční menu +. «Ve městě» Tuto službu vyberte pro hledání nabíjecích stanic ve městě, které navštívíte. «Blízko domova» Tato volba Vám nabídne seznam nabíjecích stanic ve Vaší blízkosti. Nahrávání nových nabíjecích stanic Pokud nabíjíte vozidlo u nové nabíjecí svorky, tato se automaticky uloží do paměti systému. Můžete rovněž vytvářet a spravovat Vaše vlastní nabíjecí stanice v menu Nastavení výběrem Nastavení EV. Přejděte na kapitolu Nastavení navigace. CZ.41

43 Velikost dojezdové vzdálenosti Rozsah dojezdové vzdálenosti je dostupný pouze pro elektrická vozidla. Dosažitelnost cíle cesty Klasické zobrazení mapy ukazuje, zda je úroveň nabití akumulátoru elektrického vozidla dostatečná pro dosažení cíle cesty či nikoliv: zelená vlaječka: vozidlo může dojet do cíle s aktuální úrovní nabití akumulátoru; červená vlaječka s bleskem: najděte nabíjecí stanici, aby nedošlo k vybití elektrické energie. Zobrazení velikosti dojezdové vzdálenosti Během navádění z obrazovky, která rekapituluje trasu: Můžete zobrazit vzdálenosti (zóny) dosažitelné (zeleně) a nedosažitelné (červeně) na trase. mimo navádění z hlavního menu přes nabídku dosažitelná zóna : Velikost dojezdové vzdálenosti je zobrazena okruhem kolem polohy vozidla. Upozornění na slabý akumulátor Pokud úroveň nabití dosáhne stupně upozornění na minimální úroveň na přístrojové desce, systém Vám automaticky nabídne k výběru nabíjecí stanici v blízkosti Vaší aktuální pozice. Deaktivace upozornění na slabý akumulátor Tato volba umožňuje deaktivovat automatické nabízení nabíjecí stanice v případě nízké hladiny nabití akumulátoru: V menu Navigace vyberte Nastavení, a potom Nastavení EV. Vyberte možnost Vypnout upozornění na slabou baterii. Pro aktivaci upozornění na slabý akumulátor znovu vyberte tuto volbu. Poznámka: Pokud probíhající navádění ukazuje nabíjecí místo, kterého je možné dosáhnout, upozornění na vybití akumulátoru se nespustí. CZ.42

44 Přidávání, správa uložených adres Jet do... Domov Poslední cílové body Uložená místa Místní vyhledávání Adresa Dobíjecí stanice Přístup k uloženým adresám Pro přístup k uloženým adresám v hlavním menu stiskněte Navigace, potom Jet do..., a potom Uložená místa. Uložení adresy na základě nedávného cíle cesty V menu Jet do... vyberte Poslední cílové body. Vyberte poslední cíl cesty, který chcete uložit do paměti. Stiskněte + na obrazovce s mapou, a potom Přidat uložená místa. Dejte vybrané adrese nějaký název, a potom stiskněte Další. Systém se Vás zeptá, zda uložená adresa odpovídá Vašemu bydlišti, vyberte Ano nebo Ne. Zpráva potvrdí, že adresa byla uložena. Přejmenování uložené adresy V hlavním menu stiskněte Navigace, potom Nastavení, a nakonec Spravovat uložená místa. Vyberte uloženou adresu, kterou si přejete přejmenovat. Na obrazovce/mapě stiskněte Přejmenovat. Zadejte nový název uložené adresy a stiskněte Hotovo pro potvrzení. Odstranění uložené adresy V menu Spravovat uložená místa vyberte uloženou adresu, kterou chcete odstranit. Na obrazovce/mapě stiskněte tlačítko Odstranit. Objeví se zpráva požadující potvrzení odstranění. Stiskněte Ano pro potvrzení nebo Ne pro zrušení. Dejte uložené adrese název, který si snadno zapamatujete. Navigační systém vždy nabídne název, obvykle adresu samotnou. Pro vložení názvu stačí začít psát na klávesnici. CZ.43

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Opatření pro použití..................................................................... 2 Obecné údaje..........................................................................

Více

Mazda NB1 Referenční příručka

Mazda NB1 Referenční příručka Mazda NB1 Referenční příručka Obsah Přečtěte si jako první 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS... 7 Spuštění zařízení se nezdařilo... 7 Péče o zařízení... 8 Více informací... 8 Paměťová

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 8 Umístění zařízení... 8 Instalace do automobilu... 8 Zapnutí a vypnutí... 9 Nastavení... 9 Příjem signálu GPS...

Více

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50.

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50. TomTom Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 8 Umístění zařízení... 8 Instalace do automobilu... 8 Zapnutí a vypnutí... 9 Nastavení... 9 Příjem signálu GPS...

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e R-Link Obsah Pokyny k použití........................................................................ CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4 Celkový

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e R-Link Pokyny pro použití....................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4 Celkový

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

A Mikrofon B Kontrolka dobíjení C Vypínač D Světelný senzor. b Nabíječka do auta* d Sada dokumentace. f Kabel USB (GO 630)

A Mikrofon B Kontrolka dobíjení C Vypínač D Světelný senzor. b Nabíječka do auta* d Sada dokumentace. f Kabel USB (GO 630) TomTom GO 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom GO A C D A Mikrofon B Kontrolka dobíjení C Vypínač D Světelný senzor J F H G E B I K E Tlačítko Reset F Reproduktor G Slot pro paměťovou

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Garmin DriveAssist 50. Návod k obsluze

Garmin DriveAssist 50. Návod k obsluze Garmin DriveAssist 50 Návod k obsluze Březen 2016 190-01923-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

TomTom Rider Referenční příručka

TomTom Rider Referenční příručka TomTom Rider Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 9 Připevnění navigačního zařízení... 9 Použití náhlavní soupravy... 10 Zapnutí... 11 Nastavení... 11 Příjem

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Kapitola 1 Co je součástí balení

Kapitola 1 Co je součástí balení TomTom RIDER 2 Kapitola 1 Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom RIDER 1. Dotyková obrazovka 2. Vypínač 3. Dokovací konektor 4. Slot pro pamě ovou kartu (SD kartu) 5. USB konektor 6.

Více

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e R-Link Obsah Pokyny k použití........................................................................ CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4 Celkový

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01806-41_0B Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Kompletní průvodce programem. Google Earth 5

Kompletní průvodce programem. Google Earth 5 Svět podle Google Earth 5 Google Earth už dávno není jen nástroj pro zobrazení snímků zemského povrchu. S jeho prostřednictvím se sice můžete toulat světem i vesmírem, nebo nakouknout do hlubin oceánu,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Kompas. Měřítko mapy

Kompas. Měřítko mapy WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Texty a symboly na obrazovce Událost v příštím bodu navádění Vzdálenost do příštího bodu navádění Název další cesty/ulice Zařízení/bod zájmů (POI) Konečný cíl naplánované

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami

2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami Vítá vás TomTom RIDER Vítá vás příručka systému TomTom RIDER. Tato příručka obsahuje popis funkcí systému TomTom RIDER, dokonalého navigačního řešení pro každého, kdo se pohybuje na dvou kolech. Úplný

Více

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Opatření pro použití...................................................................... 2 Obecné údaje..........................................................................

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

CITROËN C5. NaviDrive Systém audio Bluetooth. ART-C5_2006-1_FRA.indd ART-C5_2006-1_TCH.indd 1 17/11/2005 09:07:43

CITROËN C5. NaviDrive Systém audio Bluetooth. ART-C5_2006-1_FRA.indd ART-C5_2006-1_TCH.indd 1 17/11/2005 09:07:43 CITROËN C5 NaviDrive Systém audio Bluetooth ART-C5_2006-1_FRA.indd ART-C5_2006-1_TCH.indd 1 17/11/2005 09:07:43 09:41:07 SYSTÉM NAVIDRIVE S MĚNIČEM CD Infračervený port AB C E F D G H I J K L M N O P Q

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot Mki9200... 31 První použití...

Více

Vasco Aplikace NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Aplikace NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Aplikace NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2015 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com 3 NÁVOD K OBSLUZE 1. Vasco Translator 5 1.1. Volba zdrojového a cílového jazyka 5 1.2. Rozeznávání řeči

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 22.12.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Navigační software pro systém PNA Čeština 1.0 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tuto příručku,

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více