Návod na použití prezentační techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na použití prezentační techniky"

Transkript

1 Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky Purkyňova 93, blok B03, Brno tel.: , mobil: , web: 1

2 NÁVOD NA POUŽITÍ PREZENTAČNÍ TECHNIKY Obsah 1. Úvod Dotykový panel Úvodní informace Základní a rozšířené ovládání Základní ovládání posluchárny Spuštění systému AV techniky Vypnutí systému AV techniky Spuštění projekce Ukončení projekce Projektor volba video vstupu Hlasitost mikrofonů a audia z počítače/notebooku Místnost osvětlení, rolety Osvětlení místnosti Osvětlení tabule Rolety Rozšířené ovládání posluchárny Hlavní nabídka Zapnutí a vypnutí systému Projekce Zapnutí a vypnutí projektoru Volba video vstupu Ovládání pozice projekčního plátna Zvuk Zvuk podrobnější nastavení Osvětlení a rolety Servis Servis změna kontaktních informací

3 NÁVOD NA POUŽITÍ PREZENTAČNÍ TECHNIKY 1. Úvod Tento návod popisuje obsluhu prezentační techniky v posluchárně 113 s použitím dotykového panelu řídicího systému. Technické vybavení smí obsluhovat pouze osoby zaškolené firmou ApS Brno s.r.o. nebo osoby pověřené vyškolenou osobou. V případě dotazů se, prosím, obraťte na: ApS Brno s.r.o. divize projekční techniky Purkyňova 93, blok B Brno tel.: mobil: web: 3

4 2. Dotykový panel 2.1 Úvodní informace Ovládacím prvkem řídicího systému je dotyková obrazovka. Ovládá se dotykem prstu přímo na tlačítka graficky znázorněná na obrazovce. Není-li po dobu několika minut registrován na obrazovce dotyk, je automaticky vypnuto podsvětlení a obrazovka potemní. Při dotyku na její plochu se opět přivede do aktivního stavu. Za jak dlouho má být podsvětlení obrazovky vypnuto lze nastavit po stiknutí kruhového tlačítka pod obrazovkou. 2.2 Základní a rozšířené ovládání Na dotykovém panelu jsou k dispozici dvě rozhraní pro ovládání posluchárny. Základní obsahuje pouze jednu stránku na níž jsou umístěna tlačítka pro ovládání osvětlení, rolet, projekce a zapnutí a vypnutí systému. Rozšířené ovládání umožňuje ovládání jednotlivých AV zařízení a vybavení místnosti. Přepínání mezi rozhraními se provádí tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky, viz obrázek. Základní ovládání Rozšířené ovládání 4

5 3. Základní ovládání posluchárny Základní ovládání obsahuje pouze jednu stránku. Tlačítka jsou na ní rozdělena do šesti skupin. Posuvníky ve spodní časti jsou určeny pro ovládání hlasitosti audia z PC nebo notebooku a hlasitosti mikrofonů, tlačítko v levém dolním rohu slouží pro přechod do rozhraní rozšířeného ovládání. 3.1 Spuštění systému AV techniky Spuštění systému se provede po stisku tlačítka Zapnout systém. Proces trvá přibližně 10 sekund, během této doby je panel zablokovaný a je na něm graf zobrazující proces spouštění systému. Postupně je zapnuto napájení pro katedru a projektor a nastavení hlasitosti audia a mikrofonů. Tlačítka a texty na nich jsou změněny tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu systému a současně je aktivováno tlačítko umožňující spuštění projekce. 3.2 Vypnutí systému AV techniky Při odchodu z posluchárny je vhodné vypnout systém AV techniky. Nemusíte jej vypínat, pokud jste si jisti, že v posluchárně bude následovat další přednáška nebo jiná akce. Proces vypnutí systému spustíte stiskem tlačítka Vypnout systém a následným potvrzením vypnutí systému. Postupně dojde k vypnutí projektoru, pokud je zapnutý a vytažení projekčního plátna a rolet. Po jedné minutě je vypnuto napájení zařízení v katedře a projektoru. 5

6 3.3 Spuštění projekce Projekci lze spustit až po zapnutí systému. Spuštění provedete stiskem tlačítka Spustit projekci dojde k zapnutí projektoru, spuštění projekčního plátna, volbě video vstupu (na projektor bude zasílán obraz z počítače), spuštění rolet, zhasnutí světel nad tabulemi a nastavení intenzity osvětlení v místnosti tak, aby bylo vhodné pro projekci. Současně budou odblokována tlačítka pro volbu video vstupu. Během prvních 30 sekund po spuštění projekce ji není možné ukončit, nelze vypnout systém ani projektor v rozšířeném ovládání, tlačítka vypnutí jsou neaktivní. 3.4 Ukončení projekce Projekci je možné ukončit nejdříve 30 sekund po jejím spuštění. Ukončíte ji stikem tlačítka Ukončit projekci a následným potvrzením. Po potvrzení bude vypnut projektor a vytaženo projekční plátno. Intenzita osvětlení nebude změněna. Projektor je možné opět zapnout až po uplynutí 3 minut. 6

7 3.5 Projektor volba video vstupu V části Projektor je šest tlačítek, která slouží k volbě a doladění obrazu zasílaného na projektor. Tlačítka jsou aktivní pouze v případě, že je projektor zapnutý. Tlačítko Počítač na projektor bude zasílán obraz z počítače instalovaného v katedře. Pokud bude na počítači spuštěno přehrávání zvuku, bude zvuk zasílán na reproduktory v posluchárně. Zapnutí počítače - Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici počítače. Tlačítko Notebook VGA na projektor bude zasílán obraz ze zařízení (obvykle notebooku) připojeného na VGA vstup (15-ti pinový konektor) přípojného panelu vlevo na katedře. Pokud chcete přehrávat zvuk na reproduktorech v posluchárně, připojte audio výstup zařízení na audio vstup (stereo jack) přípojného panelu. Tlačítko Notebook HDMI na projektor bude zasílán obraz ze zařízení připojeného na HDMI vstup přípojného panelu vlevo na katedře. Pokud chcete přehrávat zvuk na reproduktorech v posluchárně, ujistěte se v nastavení vašeho zařízení, že zasílá audio na HDMI výstup. Není možné zasílat obraz přes HDMI a zvuk na samostatný audio vstup na přípojném panelu (stereo jack). Tlačítko Vizualizér na projektor bude zasílán obraz z vizualizéru. Pokud není zapnutý, řídicí systém jej spustí. Spouštění trvá přibližně 30 sekund. Upozornění: Nepřipojujte USB kabel do vizualizéru! Vizualizér připojený USB kabelem k počítači není možné ovládat řídicím systémem posluchárny. Tlačítko Žádný obraz na projektor nebude zasílán žádný obraz, promítaný obraz potemní. Promítání obrazu se obnoví opětovnou volbou požadovaného video vstupu. Tlačítko Doladění obrazu Při projekci se může stát, že část obrazu nebude projektorem zobrazena. V tomto případě stiskněte tlačítko Doladění obrazu. Během sekund by mělo dojít k doladění obrazu (je v pořádku, že promítaný obraz bude během dolaďování měnit pozici a velikost). 7

8 3.6 Hlasitost mikrofonů a audia z počítače/notebooku Na reproduktorech v posluchárně je možné přehrávat reprodukovaný zvuk z počítače v katedře nebo ze zařízení připojeného na přípojný panel. Současně je možné používat nainstalované bezdrátové mikrofony. Hlasitost mikrofonů je možné ovlivnit nastavením posuvníku ve spodní části obrazovky označeném Mikrofony. Posunutím doprava lze hlasitost mikrofonů zvýšit, doleva naopak snížit. Reprodukovaný zvuk je přehráván vždy pouze ze zařízení, ze kterého je promítán obraz. Hlasitost lze ovlivnit posuvníkem Počítač/Notebook ve spodní části obrazovky. 3.7 Místnost osvětlení, rolety Osvětlení a pozici rolet v posluchárně je možné ovládat buď vypínači na stěně nebo z dotykového panelu Osvětlení místnosti Stropní světla v posluchárně lze plynule rozsvěcovat a zhasínat. V základním rozhraní lze měnit nastavení všem světlům současně. Pokud potřebujete nastavit různé intenzity osvětlení v jednotlivých řadách, přejděte do rozšířeného ovládání, položka Osvětlení, rolety. Tlačítko krátký stisk zhasne všechna světla, pokud budete držet tlačítko stisknuté delší dobu, dojte k postupnému snižování intenzity osvětlení. Tlačítko krátký stisk rozsvítí všechna světla na maximum, pokud budete držet tlačítko stisknuté delší dobu, dojte k postupnému zvyšování intenzity osvětlení. 8

9 Tlačítko nastaví intenzitu osvětlení vhodně pro projekci Osvětlení tabule V přední části posluchárny jsou nad tabulemi umístěna samostatně ovladatelná světla určená pro jejich osvětlení. Světla je možné pouze rozsvítit a zhasnout, není možné řídit intenzitu osvětlení plynule. Tlačítko zhasne světla nad tabulemi. Tlačítko rozsvítí světla nad tabulemi Rolety Rolety na boční straně posluchárny jsou spouštěny automaticky při spuštění projekce. Pokud potřebujete zastavit jejich pohyb nebo změnit pozici, použijte tlačítka v části Rolety. Tlačítko uvede rolety do pohybu směrem dolů. Tlačítko uvede rolety do pohybu směrem nahoru. Tlačítko Stop zastaví pohyb rolet. 9

10 4. Rozšířené ovládání posluchárny Rozšířené rozhraní pro ovládání posluchárny umožňuje ovládat jednotlivé AV komponenty instalované v posluchárně, osvětlení a zatemnění místnosti. 4.1 Hlavní nabídka Po zobrazení rozšířeného ovládání je v levé části obrazovky dotykového panelu dostupná skupina tlačítek sloužících pro přístup k sestavám tlačítek umožňujících ovládat AV zařízení nebo vybavení místnosti. Obsahuje položky Projekce, Zvuk, Osvětlení, rolety, Servis, Vypnout systém a tlačítko Základní ovládání pro návrat do rozhraní základního ovládání posluchárny. 4.2 Zapnutí a vypnutí systému Pokud je systém posluchárny vypnutý, není přístupná část umožňující ovládání projekce. Zapnutí systému se provede stiskem tlačítka Zapnout systém. Během přibližně 10 sekund dojde k zapnutí napájení pro AV zařízení nainstalovaná v katedře a pro projektor a nastavení hlasitosti audia a mikrofonů. Na panelu bude graf zobrazující proces spouštění systému. Při odchodu z posluchárny je vhodné systém AV techniky vypnout. Nemusíte jej vypínat, pokud jste si jisti, že v posluchárně bude následovat další přednáška nebo jiná akce. Vypnutí provedete stiskem tlačítka Vypnout systém v hlavní nabídce. Po potvrzení vypnutí bude vypnut projektor, vytaženo projekční plátno a rolety. Po minutě dojde k odpojení napájení pro zařízení v katedře a projektor. 10

11 4.3 Projekce V části Projekce je možné zapnout a vypnout projektor, zvolit zdroj obrazu, který bude zasílán na projektor a spustit a vytáhnout plátno Zapnutí a vypnutí projektoru Projektor spustíte stisknutím tlačítka Zapnout projektor. Tato funkce nespustí plátno, pouze zapne projektor a nastaví systém tak, že na projektor bude zasílán obraz z počítače nainstalovaného v katedře. Odblokují se tlačítka pro volbu video vstupu. Prvních 30 sekund po zapnutí projektoru jej není možné vypnout a není možné vypnout ani celý systém posluchárny. Vypnutí projektoru provedete stiskem tlačítka Vypnout projektor. Po vypnutí není možné projektor po dobu 3 minut opět zapnout Volba video vstupu Uprostřed okna je osm tlačítek, která slouží k volbě a doladění obrazu zasílaného na projektor. Tlačítka jsou aktivní pouze v případě, že je projektor zapnutý. 11

12 Tlačítko Počítač na projektor bude zasílán obraz z počítače instalovaného v katedře. Pokud bude na počítači spuštěno přehrávání zvuku, bude zvuk zasílán na reproduktory v posluchárně. Zapnutí počítače - Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici počítače. Tlačítko Notebook VGA na projektor bude zasílán obraz ze zařízení (obvykle notebooku) připojeného na VGA vstup (15-ti pinový konektor) přípojného panelu vlevo na katedře. Pokud chcete přehrávat zvuk na reproduktorech v posluchárně, připojte audio výstup zařízení na audio vstup (stereo jack) přípojného panelu. Tlačítko Notebook HDMI na projektor bude zasílán obraz ze zařízení připojeného na HDMI vstup přípojného panelu vlevo na katedře. Pokud chcete přehrávat zvuk na reproduktorech v posluchárně, ujistěte se v nastavení vašeho zařízení, že zasílá audio na HDMI výstup. Není možné zasílat obraz přes HDMI a zvuk na samostatný audio vstup na přípojném panelu (stereo jack). Tlačítko Vizualizér na projektor bude zasílán obraz z vizualizéru. Pokud není zapnutý, řídicí systém jej spustí. Spouštění trvá přibližně 30 sekund. Upozornění: Nepřipojujte USB kabel do vizualizéru! Vizualizér připojený USB kabelem k počítači není možné ovládat řídicím systémem posluchárny. Tlačítko Panel Video na projektor bude zasílán obraz ze zařízení připojeného na video vstup přípojného panelu. Tlačítko Žádný obraz na projektor nebude zasílán žádný obraz. Promítání obrazu se obnoví opětovnou volbou požadovaného video vstupu. Tlačítko Zmrazení obrazu tato funkce umožňuje na projektoru zobrazit nehybný záběr. Na počítači/notebooku můžete po jejím použití provádět změny, aniž by je viděli posluchači. Promítání obrazu se obnoví opětovnou volbou požadovaného video vstupu. Tlačítko Doladění obrazu Při projekci se může stát, že část obrazu nebude projektorem zobrazena. V tomto případě stiskněte tlačítko Doladění obrazu. Během sekund by mělo dojít k doladění obrazu (je v pořádku, že promítaný obraz bude během dolaďování měnit pozici a velikost) Ovládání pozice projekčního plátna Spustit a vytáhnout projekční plátno, případně zastavit jeho pohyb můžete tlačítky v části Plátno. Tlačítko uvede plátno do pohybu směrem dolů. Tlačítko uvede plátno do pohybu směrem nahoru. Tlačítko Stop zastaví pohyb plátna. 12

13 13

14 4.4 Zvuk Po položkou zvuk naleznete dva posuvníky sloužící k ovládání hlasitosti mikrofonů a reprodukovaného zvuku z počítače nebo zařízení, připojeného na přípojný panel. Po stistku tlačítka Další nastavení lze provést podrobnější nastavení vlastnotí mixážního pultu. Hlasitost mikrofonů je možné ovlivnit nastavením Mikrofony. Posunutím doprava lze hlasitost mikrofonů zvýšit, doleva naopak snížit. Reprodukovaný zvuk je přehráván vždy pouze ze zařízení, ze kterého je promítán obraz. Hlasitost lze ovlivnit posuvníkem Počítač/Notebook Zvuk podrobnější nastavení Po stisku tlačítka Další nastavení v části zvuk se otevře stránka, na níž je možné provést detailnější nastavení vlastností mixážního pultu nainstalovaného v katedře. Při běžné výuce není třeba v této části systému nic nastavovat. 14

15 Mixážní pult má čtyři linkové vstupy označené AUX, CD, Tape a Tuner. Zvuk z počítače nebo z přípojného panelu (notebooku) je zasílán na vstup s označením CD. Aktivní může vždy pouze jeden ze vstupů, z něj je zasíláno audio na reproduktory. Který vstup má být aktivní lze zvolit pomocí tlačítek AUX, CD, Tape nebo Tuner. Hlasitost linkového vstupu nastavíte tlačítky Linkový vstup hlasitost + a -. Tato hodnota odpovídá hodnotě nastavené na posuvnících Počítač/Notebook v části Zvuk a v základním ovládání. V posluchárně jsou nainstalované dva mikrofony. Na mixážní pult jich lze připojit až šest. Každému mikrofonu lze nastavit samostatně hlasitost tlačítky + a pod příslušným označením. Tlačítko Mix u každého mikrofonu říká, zda je možné jej ztlumit v závislosti na nastavení hodnoty Mikorofony mix. Hodnota Mikrofony mix odpovídá hodnotě nastavené na posuvnících Mikrofony v části Zvuk a v základním ovládání. Tlačítko Reset uvede nastavení mixážního pultu do stavu, v jakém je po spuštění systému posluchárny. Tlačítko Zpět slouží pro návrat na stránku Zvuk. 4.5 Osvětlení a rolety Osvětlení a pozici rolet v posluchárně je možné ovládat buď vypínači na stěně nebo z dotykového panelu. V režimu rozšířeného ovládání je možné plynule měnit intenzitu osvětlení v předdefinovaných skupinách světel. Pro rychlou volbu jsou k dispozici tlačítka 0% (zhasnutí světel), Max (rozsvícení na nejvyšší možnou intenzitu) a 25%, 50% a 75% (rozsvícení světel na ¼, ½, ¾ maximální intenzity). Jednotlivé skupiny světel lze ovládat také pomocí posuvníků. Světlům nad tabulemi není možné měnit plynule intenzitu, lze je pouze rozsvítit nebo zhasnout příslušnými tlačítky (rozsvítit -, zhasnout - ). Pro nastavení pozice rolet použijte tlačítka pohyb rolet směrem dolů, pohyb rolet směrem nahoru, Stop zastavení pohybu rolet. 15

16 4.6 Servis V případě problémů s technikou v posluchárně najdete v části Servis kontaktní informace na osoby, které vám pomohou problém vyřešit Servis změna kontaktních informací Při výběru položky Servis se zobrazí stránka obsahující kontakty na osoby, které mohou přednášejícímu pomoci při problémech s technikou nainstalovanou v posluchárnách. Počátečně byly do systému vloženy informace dodané zákazníkem. Kontakty jsou uloženy v textových souborech v trvalé paměti dotykového panelu. Soubory jsou dva (kontakt_1.txt, kontakt_2.txt) a jejich obsah lze samozřejmě změnit. Pro přístup k nim je třeba se přihlásit do webového rozhraní dotykového panelu (počáteční heslo je nastaveno na avtu15) a v menu zvolit položku File Storage. Obsah souborů se načítá při každém stisku tlačítka Servis. Kterému kontaktu na stránce Servis odpovídá který soubor je vidět na následujícím obrázku. kontakt_1.txt kontakt_2.txt Kontaktní adresa 1 Kontaktní adresa 2 16

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Velká posluchárna Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky Purkyňova

Více

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Přednáškový sál aktivujete přiložením autorizované karty ke čtečce umístěné

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta - Aula Návod k použití prezentační techniky

Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta - Aula Návod k použití prezentační techniky Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta - Aula Návod k použití prezentační techniky Před použitím prezentační techniky, prosíme pročtěte tento návod. Návod k použití prezentační techniky 27.8.2014 Copyright

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517 NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517 Obsah 1 Ovládání světel... 3 2 Klimatizace... 4 3 Otevírání oken... 5 4 Zapnutí audiovizuální techniky... 6 5 Režim Bílá tabule... 7 6 Připojovací panel... 9 7 Zvuk... 10

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Návod k obsluze ovládacího panelu KRAMER RC74DL v posluchárně CH1 a CH2

Návod k obsluze ovládacího panelu KRAMER RC74DL v posluchárně CH1 a CH2 Návod k obsluze ovládacího panelu KRAMER RC74DL v posluchárně CH1 a CH2 Tlačítkem POWER zapneme/vypneme *) celý systém. Zapne se projektor a sjede plátno. Počítač je potřeba zapnout ručně, stejně tak ovládání

Více

Uživatelský manuál Video projektor

Uživatelský manuál Video projektor Uživatelský manuál Video projektor Obsah Upozornění Popis tlačítek Provoz Připojení Tlačítka projektoru Tlačítka dálkového ovládání Výběr zdroje Připojení multimédií Připojení HDMI Vstup VGA (PC) Připojení

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 v posluchárně CH1 Při ovládání není nutné dlouze držet jednotlivá ovládací tlačítka, ale postačí krátký stisk. Pouze u regulace hlasitosti je přímá úměra

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 V této posluchárně je přednášejícím k dispozici hlavní dataprojektor s velkým plátnem, dále druhý dataprojektor spolu s interaktivní tabulí SmartBoard

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 518

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 518 NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 518 Obsah 1 Ovládání světel... 3 2 Klimatizace... 4 3 Otevírání oken... 5 4 Zapnutí audiovizuální techniky... 6 4.1 Základní obrazovka... 8 4.2 Výběr zdroje prezentace... 8

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01. Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.3280 Typ: CS-64U Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Bluetooth reproduktor Sonar LED

Bluetooth reproduktor Sonar LED Bluetooth reproduktor Sonar LED Uživatelská příručka 33041 Důležité bezpečnostní pokyny Reproduktor uchovávejte mimo vodu a další kapaliny. Reproduktor uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Úpravou hlasitosti

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Zapojení AV techniky v Aule UP má dvě centra kde je dislokovaná AV technika. Je to technika ve skříni vedle vedle podia a dále AV Rack v režii auly.

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy Popis produktu - stavba produktu Návod k použití - kamera pro záznam jízdy 1) tlačítko NAHORU 2) tlačítko MENU 3) tlačítko DOLŮ 4) USB port 5) otvor pro držák 6) výstup HDMI 7) tlačítko zapnout/vypnout

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Přehrávač MP350 - příručka

Přehrávač MP350 - příručka Přehrávač MP350 - příručka OVLÁDACÍ PRVKY Sluchátka (jack) Mikrofon Zamykání kláves Ovládání hlasitosti Bílý monochromatický OLED displej Hraj/pauza/ zapínání Zvýšit hlasitost Předchozí / přetáčení Další

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka OPN: CR-BA-EU/US/AU verze 2.3 2015 Optelec, Nizozemsko; (T) 2015 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko Tel.: +31 (0)88 678 34 44 E-mail:

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ii Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805,

Více

Návod k obsluze. Popis zařízení:

Návod k obsluze. Popis zařízení: HD 93 Návod k obsluze Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili naši sportovní Full HD kameru HD93. Tento produkt je určen především pro sportovní účely, dokládá to celá řada speciálních úchytů a příslušenství,

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 K ovládání palubního počítače slouží barevný dotykový displej. Zadávání údajů nebo nastavování probíhá jednoduchým klepnutím na

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Manuál pro instalaci - Tom Tom kit do auta pro Apple iphone 3G/3GS/4G

Manuál pro instalaci - Tom Tom kit do auta pro Apple iphone 3G/3GS/4G Manuál pro instalaci - Tom Tom kit do auta pro Apple iphone 3G/3GS/4G TomTom 2010 překlad a doplnění : MacZone.CZ 2011 Držák umožňuje : 1) Fixaci přístroje v autě 2) Napájení iphone 3) Hlasité hands-free

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Vybavení poslucháren UP

Vybavení poslucháren UP Vybavení poslucháren UP Dataprojektor a zpětný projektor je ve všech posluchárnách UP Ozvučeno: UP104, UP108 (obr.6-16) Vizualizér: UP104, UP108, UP112, UP115 (obr.4 a 5) Všechny posluchárny mají shodné

Více

Návod k obsluze. Interton TV Streamer

Návod k obsluze. Interton TV Streamer Návod k obsluze Interton TV Streamer Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton TV Streamer. Interton TV Streamer Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

Hudba jako zábava. obsah 1 Nero WaveEditor 2 První spuštění 3 Panel nástrojů 4 Zobrazení souboru 5 Nastavení programu 6 Přehrávání zvuku

Hudba jako zábava. obsah 1 Nero WaveEditor 2 První spuštění 3 Panel nástrojů 4 Zobrazení souboru 5 Nastavení programu 6 Přehrávání zvuku Kompletní průvodce programem Hudba jako zábava Nero WaveEditor Máte rádi hudbu? Rádi si hrajete? Spojte obě radosti dohromady a vyhrajte si se skvělým programem pro úpravu zvuku Nero WaveEditorem. Nejnovější

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více