Základní ovládání aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní ovládání aplikace"

Transkript

1 Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny ikony identifikující jednotlivé funkčnosti, které aplikace nabízí. Vyhledávání kontaktů (ikona KONTAKTY), vedení skupiny oblíbených kontaktů (ikona OBLÍBENÉ), plánování hovorů (ikona HOVORY). Funkčnost zpráv (ikona ZPRÁVY) připravujeme. Ikona VÍCE umožní rozšířit výběr o další obrazovky aplikace jako nastavení parametrů aplikace (ikona NASTAVENÍ), nákup dalších funkcí k aplikaci (ikona EXTRA), popis hlavní funkčnosti aplikace (ikona NÁPOVĚDA) a základní informace (ikona O APLIKACI). Ikona ZPĚT umožní návrat do základního výběru obrazovek. Pro rychlé ovládání aplikace flickem (máznutím) doprava po celé šířce menu přepnete aplikaci na obrazovku kontakty, flickem doleva na obrazovku oblíbených kontaktů. Agenda kontakty Ve střední části obrazovky se nachází seznam kontaktů, načtených z adresáře vašeho zařízení do adresáře aplikace ClinkMe. Při jakékoliv změně ve vašem adresáři kontaktů, dojde k automatickému update všech kontaktů i v aplikaci ClinkMe. Scrollováním (tahem prstu) po kontaktech směrem nahoru a dolů lze kontakty listovat. Kontakt je zobrazen včetně telefonního čísla - ke kontaktu lze přiřadit více telefonních čísel, v tom případě se pak u kontaktu zobrazuje číslo s nejvyšší prioritou a typ telefonního čísla (zda se jedná o telefonní číslo domů, do zaměstnání, apod.). Počet telefonních čísel kontaktu Ikona s číslem umístěná vpravo od kontaktu udává počet telefonních čísel uložených u jednoho kontaktu. Pokud u kontaktu není zobrazeno žádné číslo, znamená to, že kontakt má pouze jedno telefonní číslo. Kontakt s jedním číslem zavoláte přímo jedním kliknutím na kontakt. Kontakt s více čísly - primárně přiřazené číslo ke kontaktu zavoláte jedním kliknutím. Na dvojí kliknutí se rozbalí další čísla kontaktu. Lze měnit prioritu zadaných čísel. Podržením tlačítka v pravé části kontaktu a jeho tažením směrem nahoru posunete kontakt na místo s vyšší prioritou. Poté se nově zvolené primární číslo uloží.

2 Záložky pro filtrování kontaktů Kontakty lze filtrovat podle záložek. První záložka zobrazuje kontakty všechny, druhá všechny položky vybrané mezi oblíbené kontakty, třetí záložka filtruje kontakty, kterým byla přiřazena rychlá volba a čtvrtá záložka zobrazuje 30 nejčastěji volaných telefonních kontaktů. Aktuálně zvolená záložka je zvýrazněná. Ovládání je na záložkách VŠECHNY, OBLÍBENÉ, a RYCHLÁ VOLBA stejné jako v základním adresáři kontaktů. Na záložce TOP 30 flickem doprava umožníte smazání kontaktu z tohoto výběru. Kliknutím na tlačítko určené pro mazání kontakt smažete. Kliknutím na kontakt výběr pro mazání zrušíte Panel pro zadávání vyhledávacích kriterií Výsledky vyhledávání je možné ovlivnit výběrem klávesnice a nastavením aplikace. Pod zadanými výběrovými kriterii se nachází toolbar který znázorňuje aktuálně zvolené znaky. Při volbě klávesnice ClinkMe toolbar rotuje a znázorňuje pro danou klávesu možné alternativy. V případě OldMobile klávesnice se zobrazí konkrétně vybraný znak. V seznamu nalezených kontaktů je výběr zvýrazněn barevně. Počet kontaktů po aplikování filtru Agenda umožňuje několik způsobů vyhledávání kontaktu. Počet vyhledaných kontaktů po aplikování filtru a na základě zadaných kritérií je k dispozici v horní části obrazovky. Zároveň je zde zobrazena ikona pro aktuálně používanou klávesnici. Její barva se mění podle klávesnice. Detail kontaktu Klik na šipku v pravé části kontaktu vyvolá obrazovku s detailem kontaktu, kde je možné kontakt editovat, přiřadit číslu rychlou volbu, přidat telefonní číslo mezi oblíbené kontakty, kontakt smazat, sdílet (odeslat jako SMS, , vcard), poslat SMS, naplánovat hovor a volat FaceTime.

3 Základní ovládání aplikace Vyhledávání kontaktů Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Vyhledávání probíhá v závislosti na vybrané klávesnici (ClinkMe a OldMobile) a zadaných výběrových Jsou kritériích. zde zobrazeny ikony identifikující jednotlivé funkčnosti, které aplikace nabízí. Vyhledávání Výběr klávesnice: kontaktů (ikona KONTAKTY), vedení skupiny oblíbených kontaktů (ikona OBLÍBENÉ), plánování hovorů Na klávesnici (ikona ClinkMe HOVORY). umožní speciální vyhledávací algoritmus při jednom stisknutí klávesy zadat Funkčnost všechny možné zpráv varianty (ikona ZPRÁVY) této klávesy. připravujeme. Ikona VÍCE umožní rozšířit výběr o další obrazovky aplikace jako Na klávesnici nastavení OldMobile parametrů opakovaným aplikace (ikona stisknutím NASTAVENÍ), klávesy nákup zadáte dalších konkrétní funkcí znak, k aplikaci tak jak (ikona bylo zvykem EXTRA), u popis původních hlavní tlačítkových funkčnosti telefonů. aplikace (ikona NÁPOVĚDA) a základní informace (ikona O APLIKACI). Ikona Váha kontaktu: ZPĚT umožní návrat do základního výběru obrazovek. Algoritmus navíc bere v úvahu fakt, že je kontakt vyhledáván často tyto kontakty jsou označeny tím vyšší Pro prioritou, rychlé čím ovládání více jsou aplikace volány flickem a tím jsou (máznutím) zobrazovány doprava na prvních po celé místech. šířce menu přepnete aplikaci na obrazovku Mazání výběrových kontakty, kriterií flickem doleva na obrazovku oblíbených kontaktů. V pravé části lišty pro zadávání vyhledávacích kriterií se nachází tlačítko pro mazání zadaného výběru. jedním klikem smažete zvolené znaky. Nastavení parametrů: Agenda kontakty Vyhledávání lze dále ovlivnit nastavením parametrů aplikace. (zda hledat i v číslech, i v textu i ve společnosti) Ve střední části obrazovky se nachází seznam kontaktů, načtených z adresáře vašeho zařízení do adresáře aplikace ClinkMe. Při jakékoliv změně ve vašem adresáři kontaktů, dojde k automatickému update všech kontaktů i v aplikaci ClinkMe. Klávesnice ClinkMe Scrollováním (tahem prstu) po kontaktech směrem nahoru a dolů lze kontakty listovat. Kontakt je zobrazen včetně telefonního čísla - ke kontaktu lze přiřadit více telefonních čísel, v tom případě se Jedná pak se u kontaktu o výchozí zobrazuje 12-ti znakovou číslo s klávesnici nejvyšší prioritou v bordo barvě. a typ telefonního čísla (zda se jedná o telefonní číslo domů, Je zde do aplikován zaměstnání, speciální apod.). vyhledávací algoritmus, který na základě jednoho kliknutí na klávesu počítá možné varianty této klávesy a navrhuje výsledná čísla. Tyto možné varianty probíhají pod čísly v poli pro vyhledávání. Pro vyhledání kontaktu CLINK je tedy nutné zadat pouze 25465, pokud tento kontakt volá uživatel často, stačí zadat 25 a aplikace jej doporučí na první místo. Počet telefonních čísel kontaktu Klávesnice OldMobile Ikona s číslem umístěná vpravo od kontaktu udává počet telefonních čísel uložených u jednoho kontaktu. Pokud u kontaktu není zobrazeno žádné číslo, znamená to, že kontakt má pouze jedno telefonní číslo. Kontakt s jedním číslem zavoláte přímo jedním kliknutím na kontakt. Kontakt s více čísly - primárně přiřazené číslo ke kontaktu zavoláte jedním kliknutím. Na dvojí této klávesnici kliknutí se probíhá rozbalí vyhledávání další čísla kontaktu. jak bylo zvykem u původních tlačítkových telefonů. Tak, jak jsou Lze seřazena měnit písmena prioritu zadaných na tlačítkách, čísel. musí být zadávána tzn. pro zadání písmena C do vyhledávacího Podržením řetězce je nutné tlačítka klávesu v pravé 2 stisknout části kontaktu celkem a jeho 3x. tažením směrem nahoru posunete kontakt na místo s vyšší prioritou. Poté se nově zvolené primární číslo uloží.

4 Vyhledávání kontaktů Přepínání mezi klávesnicemi Vyhledávání probíhá v závislosti na vybrané klávesnici (ClinkMe a OldMobile) a zadaných výběrových kritériích. Výběr Přepínání klávesnice: mezi klávesnicemi ClinkMe a Oldmobile funguje na vodorovný flick po klávesách oběma směry. Na klávesnici ClinkMe umožní speciální vyhledávací algoritmus při jednom stisknutí klávesy zadat všechny Vysunutí možné a skrytí varianty klávesnice této klávesy. Na Klávesnici klávesnici vysunete OldMobile nad opakovaným ovládací menu stisknutím flickem po klávesy tlačítcích zadáte směrem konkrétní nahoru. znak, Klávesnici tak jak bylo skryjete zvykem flickem u původních směrem dolu. tlačítkových telefonů. Váha kontaktu: Algoritmus Funkčnost tlačítek navíc bere v úvahu fakt, že je kontakt vyhledáván často tyto kontakty jsou označeny tím vyšší prioritou, Všechny klávesy čím více obou jsou klávesnic volány a tím fungují jsou na zobrazovány kliknutí. Spodní na prvních klávesy místech. fungují i na flick. Kliknutím na klávesu Mazání vpravo smažete výběrových naposledy kriterií zadanou volbu, flickem na ní smažete celé zadání. Kliknutím na prostřední V tlačítko pravé části, zapíšete lišty nulu, pro zadávání flickem vyhledávacích zadáte jako vyhledávací kriterií se nachází kritérium tlačítko na klávesnici pro mazání ClinkMe zadaného mezeru. výběru. Kliknutím jedním na tlačítko klikem vlevo smažete zavoláte zvolené vyhledané znaky. číslo, flickem na klávese zavoláte na klávesnici ClinkMe rychlou Nastavení volbu. parametrů: Vyhledávání lze dále ovlivnit nastavením parametrů aplikace. (zda hledat i v číslech, i v textu i ve společnosti) Zvětšení pohledu na adresář kontaktu Na pravé straně hlavičky se nachází ikona ve tvaru lupy pro zvětšení pohledu na kontakty. Kliknutím na ikonu lupy se znaménkem plus zvětšíte náhled na kontakty. Návrat do původního náhledu funguje Klávesnice na kliknutí na ikonu ClinkMe lupy se znaménkem mínus. Přímo na kontaktech funguje zoom standardním ovládáním dvěma prsty (pinch). Jedná se o výchozí 12-ti znakovou klávesnici v bordo barvě. Je zde aplikován speciální vyhledávací algoritmus, který na základě jednoho kliknutí na klávesu počítá možné varianty této klávesy a navrhuje výsledná čísla. Tyto možné varianty probíhají pod čísly v poli pro vyhledávání. Rychlá volba Pro vyhledání kontaktu CLINK je tedy nutné zadat pouze 25465, pokud tento kontakt volá uživatel často, stačí Číselná zadat zkratka, 25 a aplikace která slouží jej doporučí k jednoduchému na první vytáčení místo. kontaktu, bez nutnosti jeho hledání v okně dialeru. Rychlou volbu přidáte editováním detailu kontaktu. Přidaná rychlá volba se zobrazí v pravém rohu těla kontaktu. Rychlou volbu zavoláte na klávesnici ClinkMe, která má bordo barvu, vypsáním konkrétního čísla a flickem na klávese rychlá volba. Klávesnice OldMobile Oblíbený kontakt Na této klávesnici probíhá vyhledávání tak jak bylo zvykem u původních tlačítkových telefonů. Tak, jak jsou seřazena písmena na tlačítkách, musí být zadávána tzn. pro zadání písmena C do vyhledávacího řetězce je nutné klávesu 2 stisknout celkem 3x. Kliknutím na ikonu kontaktu a označením hvězdičky, která se v ikoně objeví, označíte daný kontakt za oblíbený. Kontakt se tímto promítne ve všech složkách oblíbených v celé aplikaci ClinkMe. Kontakt z oblíbených odeberete opět kliknutím na ikonu, tím dojde k odznačení hvězdičky. Další způsoby jak lze kontakt přidat do oblíbených jsou přidáním přes tlačítko plus přímo z obrazovky oblíbených nebo označením v detailu kontaktu.

5 Základní ovládání aplikace z obrazovky oblíbené Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Pro vedení skupiny oblíbených kontaktů je určena obrazovka oblíbené, ikona s hvězdičkou OBLÍBENÉ Pro rychlé ovládání aplikace flickem (tahem prstu) doprava po celé šířce menu přepnete aplikaci na obrazovku kontakty, flickem doleva na obrazovku oblíbených kontaktů. Agenda oblíbených kontaktů Oblíbené kontakty jsou uloženy i s fotkami do okna po devíti kontaktech na jednu stránku. Oblíbených může mít uživatel nastavených tolik, kolik potřebuje počet není nijak omezen. Ovládání obrazovky oblíbených Horizontální pohyb mezi ikonami oblíbených - pohyb mezi jednotlivými okny probíhá pomocí levého či pravého flicku přes obrazovku. Ve spodní části okna jsou zobrazeny navigační tečky, pomocí nichž je také možné scrollovat mezi obrazovkami. Vertikální pohyb v agendě oblíbených - pohybem seshora dolů přes obrazovku povytáhnete další menu oblíbených se třemi záložkami a ikonou plus pro hromadné přidávání oblíbených kontaktů. Hromadné přidávání kontaktů mezi oblíbené Pomocí tlačítka plus v pravém rohu obrazovky vedle záložek lze hromadně přidávat kontakty. V okně se seznamem kontaktů probíhá vyhledávání stejným způsobem jako na obrazovce dialeru. Pomocí spínače, který se nachází u každého kontaktu na pravé straně, přidáte kontakt mezi oblíbené. Flickem doleva přidáte kontakt mezi oblíbené, flickem doprava na spínači naplánujete hovor na konkrétní datum. Hovor k vyřízení naplánujete flickem doleva. V levém rohu ikony se zobrazí hvězdička jako příznak oblíbeného kontaktu. Pro ukončení hromadného přidávání oblíbených kontaktů stiskněte tlačítko hotovo umístěné nad seznamem kontaktů.

6 Základní ovládání aplikace z obrazovky oblíbené Záložky pro jednotlivé akce na oblíbených Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami kontaktech aplikace. Pro vedení skupiny oblíbených kontaktů je určena obrazovka oblíbené, ikona s hvězdičkou OBLÍBENÉ Pro rychlé ovládání aplikace flickem (tahem prstu) doprava po celé šířce menu přepnete aplikaci na obrazovku ZÁLOŽKA HOVOR kontakty, je flickem určena doleva pro volání na obrazovku oblíbenému oblíbených kontaktu kontaktů. - Jakmile uživatel klikne na oblíbený kontakt, aplikace zjistí, zda je u kontaktu uloženo telefonní číslo pokud ano, začne jej vytáčet. ZÁLOŽKA SMS - je určena pro SMS zprávu oblíbenému kontaktu - Jakmile uživatel klikne na oblíbený kontakt, aplikace zjistí, zda Agenda je u kontaktu oblíbených uloženo telefonní číslo kontaktů pokud ano, otevře okno pro novou textovou zprávu ZÁLOŽKA - je určena pro zaslání ové zprávy oblíbenému kontaktu. Pro akci na konkrétní Oblíbené kontakty jsou uloženy i s fotkami do okna po devíti kontaktech na jednu stránku. Oblíbených záložce, pro kterou nejsou k dispozici žádné údaje, zůstane ikona kontaktu znevýrazněna. může mít uživatel nastavených tolik, kolik potřebuje počet není nijak omezen. Např. Na kontakt bez ové adresy nelze ze záložky odeslat žádný . Lze ze záložky hovory zavolat nebo ze záložky SMS odeslat sms. Aktuálně zvolená záložka je zvýrazněna. Ovládání obrazovky oblíbených Editování oblíbených kontaktů Horizontální pohyb mezi ikonami oblíbených - pohyb mezi jednotlivými okny probíhá pomocí levého či pravého flicku přes obrazovku. Ve spodní části okna jsou zobrazeny navigační tečky, pomocí nichž je také Ikony je možné v modulu oblíbených na obrazovce seřadit tak, aby je bylo možné seskupovat například do možné scrollovat mezi obrazovkami. Vertikální pohyb v agendě oblíbených - pohybem seshora dolů přes okruhu rodina, práce, přátelé. obrazovku povytáhnete další menu oblíbených se třemi záložkami a ikonou plus pro hromadné přidávání Ikony lze přesouvat jak v rámci jednoho okna, tak v rámci více oken. oblíbených kontaktů. Dosáhnout režimu pro úpravy lze pomocí dlouhého podržení ikony kontaktu. Jakmile se ikony rozkmitají, je režim pro úpravy přístupný. Vystoupit z režimu úprav lze pomocí tlačítka HOME. Hromadné přidávání kontaktů mezi oblíbené Odstraňování oblíbených kontaktů Pomocí tlačítka plus v pravém rohu obrazovky vedle záložek lze hromadně přidávat kontakty. V okně se seznamem kontaktů probíhá vyhledávání stejným způsobem jako na obrazovce dialeru. Pomocí spínače, který se nachází u každého kontaktu na pravé straně, přidáte kontakt mezi oblíbené. Flickem doleva přidáte kontakt mezi oblíbené, flickem doprava na spínači naplánujete hovor na konkrétní Aby bylo možné kontakt z oblíbených odstranit, je třeba uvést ikony do režimu pro editování. datum. Dosáhnout režimu pro úpravy lze pomocí dlouhého držení ikony kontaktu. Hovor k vyřízení naplánujete flickem doleva. V levém rohu ikony se zobrazí hvězdička jako příznak Jakmile se ikony rozkmitají, je režim pro úpravy přístupný. V levém horním rohu ikony se objeví tlačítko pro oblíbeného kontaktu. odstranění kontaktu z výběru oblíbených. Pro ukončení hromadného přidávání oblíbených kontaktů stiskněte tlačítko hotovo umístěné nad Stisknutím tohoto tlačítka je kontakt odstraněn a již není zobrazován ve složce oblíbených kontaktů seznamem kontaktů. aplikace. Pro ukončení režimu pro úpravy je třeba stisknout tlačítko Home, které se nachází ve spodní části obrazovky.

7 Základní ovládání aplikace z Hovorů Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Pro přístup do plánovače hovorů slouží tato ikona. Agenda slouží k jednoduchému přehledu všech naplánovaných hovorů, jež uživatel potřebuje vyřídit. Dále slouží pro jednoduchou statistiku uskutečněných hovorů. Plánované hovory Záložka zobrazuje jednoduchý přehled všech naplánovaných hovorů, které jsou stanovené na určité datum. Hovory jsou zobrazeny spolu s naplánovaným datem a časem volání v mezinárodním formátu. Seznam je také rozdělen podle časové osy a je rozdělen do sekcí dnes, zítra, tento týden. Pokud vyprší termín naplánovaného hovoru a uživatel naplánovaný kontakt nezavolá, zobrazují se tyto hovory v sekci nevyřízené hovory. Změna naplánovaného hovoru Pokud je nutné změnit čas či datum naplánované události, lze použít dlouhý stisk na řádek. Dojde ke zobrazení detailu kalendáře, ve kterém lze nastavení naplánování změnit. Jakmile nastane naplánovaný čas události, je zobrazena notifikace o dané události Smazání naplánované události Smazání naplánované události je možné buď levým flickem (pohyb tahem směrem doleva) na události, po kterém následuje zobrazení ikony s akcí smazat, nebo pomocí tlačítka upravit. Hromadné plánování události Přidání naplánované události probíhá po stisknutí tlačítka plus v pravém horním rohu obrazovky hovorů. V okně se seznamem kontaktů probíhá vyhledávání stejným způsobem jako na obrazovce dialeru. Pomocí spínače, který se nachází u každého kontaktu na pravé straně, naplánujete hovor. Flickem doprava na spínači naplánujete hovor na konkrétní datum. Hovor k vyřízení naplánujete flickem doleva. Po naplánování hovoru se v ikoně kontaktu objeví ikona sluchátka. Zelené sluchátko pro hovor datumově plánovaný, oranžové sluchátko pro hovor k vyřízení. Pro ukončení hromadného plánování hovorů stiskněte tlačítko hotovo umístěné nad seznamem kontaktů.

8 Hovory k vyřízení Záložka zobrazuje jednoduchý přehled všech naplánovaných hovorů, které je třeba vyřídit. Nemají stanovený určitý datum. Přeplánování hovoru Z této záložky je možné upomínku přeplánovat s datem. Na dlouhý stisk na řádku s kontaktem je zobrazen detail kalendáře, kde lze hovor nastavit, přeplánovat. Tato funkce je nastavena ve všech záložkách Kalendáře. Mazání události Plánovaný hovor lze smazat ze seznamu kliknutím na tlačítko upravit a následným kliknutím na ikonku, která vyvolá tlačítko smazat. Nebo jednoduše Flickem doleva na ikonce pro detail, který rovněž vyvolá tlačítko pro smazání. Vstup do detailu naplánované události Vstup do detailu naplánované události vstup do detailu je umožněn přes ikonu šipky, která je umístěna vpravo na každém naplánovaném řádku. Pokud se jedná o událost, která byla přidána k vyřízení, jsou uloženy atributy, jako je telefonní číslo, jméno kontaktu a případná přidaná poznámka. Poznámku je možné změnit po kliknutí na ikonu Upravit. Pokud se jedná o událost naplánovanou datumově, jsou zobrazeny detaily o nastaveném čase a datu, dostupnosti uživatele, telefonní číslo a jméno kontaktu. Tlačítkem upravit dojde k vyvolání obrazovky kalendáře pro upravení detailů. Vyřízené hovory Jakmile je hovor uskutečněn, je propsán do záložky vyřízené. V horní části obrazovky jsou k dispozici akce, které je možné s událostmi hromadně provádět. Vše ke smazání všechny hovory v seznamu jsou označeny ke smazání Vše k vyřízení všechny hovory v seznamu jsou označeny k přesunutí zpět do záložky Události je tímto způsobem možné upravovat nebo mazat jak hromadně, tak i po jednotlivých událostech: V levé části řádku je zobrazena ikona pro: -Smazání -Ponechání -Předání zpět k vyřízení Ikony slouží pro jednotlivé označení řádků, jestliže nespadají pod hromadnou akci např. smazání nebo přesunutí. Provést Tlačítkem Provést provedete všechny akce, které byly označeny.

9 Historie Jedná se o záložku se statistikou hovorů aplikace ClinkMe. Jsou zde zobrazeny ty hovory, které byly uskutečněny jeden měsíc zpětně starší hovory se automaticky promazávají. Seřazení hovorů probíhá sestupně, podle počtu uskutečněných hovorů daného kontaktu z aplikace tzn. nejčetnější volání se objevují na předních polích. U každého kontaktu je zobrazen počet volání, datum posledního volání a telefonní číslo, na které bylo voláno. Detail kontaktu Detail kontaktu slouží pro prohlížení přiřazených telefonních čísel rychlých voleb nebo označení, zda je kontakt zařazen mezi oblíbené. Z detailu kontaktu je možné zaslat SMS (aplikace dá na výběr, na jaké číslo bude zasílat), sdílení kontaktních údajů pomocí zprávy nebo u, nebo funkce naplánování hovoru. Editování oblíbených z detailu kontaktu V detailu je možné označit daný kontakt za oblíbený. Aby se tomu tak stalo, je nutné přejít do modu pro úpravy pomocí tlačítka Edit (upravit). Jednoduché kliknutí na řádek s kontaktem způsobí, že se hvězdička probarví žlutě. Jakmile se tomu tak stane, bude kontakt dohledatelný ve složkách oblíbených v celé aplikaci ClinkMe. Editování rychlé volby z detailu kontaktu Jedná se o číselnou zkratku, která slouží k jednoduchému vytáčení kontaktu, bez nutnosti vyhledávání kontaktu v okně dialeru. Uživatel zadá kontaktu přiřazenou zkratku a flickem oběma směry na klávese Rychlá volba na klávesnici ClinkMe kontakt zavolá. Aby se tomu tak stalo, je nutné přejít v detailu kontaktu do modu pro úpravy pomocí tlačítka Edit Upravit. Na jednoduché kliknutí do sekce R.VOLBA, dojde k vyvolání numerické klávesnice pro zadání volby. Tlačítkem hotovo potom zadanou volbu potvrdíte. Přidaná rychlá volba se pak ve výchozí obrazovce dialeru zobrazí v pravém rohu těla kontaktu. Odeslání SMS z detailu kontaktu Jakmile zvolíme toto tlačítko, je systémem zobrazen dialog, ve kterém uživatel zadá, na jaké číslo (pokud jich má kontakt více) má SMS zprávu zaslat. Jakmile uživatel číslo zvolí, je otevřeno standardní okno pro psaní textových zpráv.

10 Sdílení kontaktu Funkce umožňuje odesílat informace o kontaktu jiným uživatelům. Informace je možné zaslat jako SMS, nebo vcard vizitka. Ve všech případech se otevře klasické okno pro odesílání zpráv a jsou odeslány všechny kontakty, jež má daný kontakt uloženy. Naplánování hovoru U daného kontaktu je dostupná akce naplánování hovoru, které je ukládáno v interním kalendáři aplikace. Je umožněno vytvořit dva typy plánování - plánovat k vyřízení, bez konkrétního data (s poznámkou, co je potřeba s daným kontaktem vyřídit) - plánovat datumově (je rozbalen detail z kalendáře, v němž lze nastavit přesný datum a čas požadovaného hovoru). Aplikace vám v daný čas nabídne kontakt k zavolání. Naplánované hovory se propíší do modulu Hovory, kde je můžete snadno editovat v záložkách hovory plánované a k vyřízení. Volání Facetime Jedná se o službu pro videohovory přes WiFi. Služba využívá zabudovanou videokameru na přední straně telefonu. Pokud jsou oba hovořící vybavení zařízením podporujícím Facetime a v dosahu WiFi, stačí klepnout na ikonku Facetime a automaticky dojde ke zprostředkování hovoru přes WiFi včetně videa. Smazání kontaktu Pro smazání kontaktu z telefonu je možné využít tlačítka v detailu kontaktu, které se objeví v režimu Upravit na spodní části obrazovky. V případě, že bude kontakt vymazán v aplikaci ClinkMe, bude smazán i ze systémového adresáře telefonu.

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 VIIRTUÁLNÍÍ ÚSTŘEDNA KONZOLE RECEPČNÍÍ Zobrazení detailů o příchozích hovorech Pokud je zapnuta funkce Oznámení hovoru, zobrazí se na vrchu systému informační okno o příchozím hovoru, zobrazující jméno

Více

Testování mobilního telefonu HTC Desire HD

Testování mobilního telefonu HTC Desire HD Testování mobilního telefonu HTC Desire HD Popis plikace Telefon HTC Desire HD Běží na operačním systému Google ndroid.. Ovládá se pomocí dotykového displeje o úhlopříčce 4.3" a o rozlišení 480x800 bodů,

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora Manuál uživatele systému 2 LOW pracoviště výkonného operátora Obsah 1 Úvod... 6 1.1 První spuštění a připojení k

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 iphone 13.2.2012 Uživatelská příručka aplikace Česka pošta 1.0 iphone eman s.r.o. Korunní 810/104 101 00 Praha 10 IČ: 272 03 824 DIČ: CZ272 03 824 Tel.: 800

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení 1 3. 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA. Uživatelská příručka

Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA. Uživatelská příručka Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA Uživatelská příručka Datum: prosinec 2015 Obsah 1 Registrace... 3 2 Přihlášení... 4 3 Poprvé v aplikaci... 5 4 Procházení archivu... 6

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 33 Aplikace Založení účtu a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp. internetu

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

Uživatelský manuál. Vnitřní videojednotka s pamětí

Uživatelský manuál. Vnitřní videojednotka s pamětí VT-D-70-TM2 Uživatelský manuál Vnitřní videojednotka s pamětí Obsah OBSAH... 2 1 NAVÁZÁNÍ HOVORU... 3 1.1 OTEVŘENÍ ZÁMKU... 3 2 MONITOROVÁNÍ... 3 3 INTERKOM... 4 3.1 INTERKOM MIMOADRESNÝ SEZNAM... 4 3.2

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 35 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Program Montážky manuál uživatele

Program Montážky manuál uživatele Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Technické informace... 3 2.1. Systémové požadavky... 3 2.2. Instalace programu... 3 2.3. Zkušební verze programu... 3 2.4. Přechod na plnou

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu 4 Kontrola pravopisných chyb Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu Microsoft Word 2010 Rychle hotovo! Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu. Dokument byste

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_117_ IVT_OUTLOOK_09

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení vyzvánění Nastavení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Přehled honiteb České republiky 1. Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více