MS WINDOWS UŽIVATELÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS WINDOWS UŽIVATELÉ"

Transkript

1 uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým se budeme přihlašovat a ve kterém budeme pracovat. První uživatelský účet je doporučeno vytvořit již při samotné instalaci operačního systému a je automaticky nastaven jako správce počítače. Další uživatelské účty se mohou vytvořit později a jsou nastaveny buď také jako správci počítače nebo jako účty s omezeným oprávněním. Více uživatelských účtů vytváříme v případě, že jeden počítač využívá více lidí. Při instalaci operačního systému je také automaticky nainstalovaný uživatelský účet guest, který je sice po instalaci zakázán, ale ve správě uživatelských účtů ho můžeme jednoduchým způsobem povolit. Pod tímto účtem se mohou přihlásit do počítače lidé, kteří nemají založený svůj uživatelský účet. K čemu slouží uživatelské účty Uživatelské účty slouží k individuálnímu nastavení systému Windows pro všechny uživatele, kteří sdílejí přístup k danému počítači. Můžeme zvolit vlastní název účtu, přiřadit k němu obrázek, nastavit heslo a zvolit další nastavení, která budou přiřazena pouze k danému uživateli. Uživatelský účet nabízí individuální zobrazení vlastních souborů, seznam oblíbených webových serverů a seznam naposledy navštívených webových stránek. Dokumenty vytvořené nebo uložené uživatelem používajícím uživatelský účet jsou ukládány do složky Dokumenty odděleně od dokumentů ostatních uživatelů daného počítače. V zájmu lepšího zabezpečení souborů a ochrany soukromí je doporučeno používat u uživatelského účtu heslo. Jestliže si však přejete, aby mohli ostatní uživatelé k určitým položkám přistupovat, můžete tyto položky označit jako sdílené. Pokud u uživatelského účtu heslo nepoužíváte, mohou k tomuto účtu ostatní uživatelé získat přístup a zobrazit všechny vaše složky a soubory. Změníme-li při používání uživatelského účtu nastavení počítače, například velikost písma nebo spořič obrazovky, projeví se změna nastavení pouze u daného uživatelského účtu. Jako uživatel s účtem správce počítače můžeme vytvářet, odstraňovat a měnit všechny uživatelské účty v počítači. Můžeme vytvořit libovolný počet účtů a ke všem účtům v počítači máme přístup. Typy uživatelských účtů V počítači jsou k dispozici dva typy uživatelských účtů: účet správce počítače a omezený účet. Uživatelům, kterým není v počítači přiřazen žádný účet, je k dispozici účet Guest. Účet správce počítače Účet správce počítače je určen pro osoby, které mohou v počítači provádět rozsáhlé systémové změny, instalovat software a přistupovat ke všem souborům v počítači, jež nejsou - 1 -

2 označeny jako soukromé. Pouze osoba s účtem správce počítače má úplný přístup k ostatním uživatelským účtům v počítači. Uživatel s účtem správce počítače: může vytvářet a odstraňovat uživatelské účty v počítači může měnit názvy, obrázky, hesla a typy účtů jiných osob nemůže změnit vlastní typ účtu na omezený, pokud neexistuje alespoň jeden další uživatel s účtem správce počítače. To zajišťuje, že v počítači je vždy alespoň jeden uživatel s účtem správce počítače Omezený účet Omezený účet je určen pro uživatele, kterým je třeba zabránit v provádění změn většiny nastavení počítače a v odstraňování důležitých souborů. Uživatel s omezeným účtem: nemůže nainstalovat software nebo hardware, ale má přístup k programům, které již jsou v počítači nainstalovány může měnit vlastní obrázek přiřazený k účtu a může také vytvářet, měnit nebo odstraňovat vlastní heslo nemůže měnit název ani typ vlastního účtu - všechny typy těchto změn musí provádět uživatel s účtem správce počítače Účet Guest Účet Guest je určen pro uživatele, který nemá v daném počítači uživatelský účet. Pro účet Guest neexistuje žádné heslo, takže se uživatel může rychle přihlásit a zkontrolovat své y nebo procházet síť Internet. Uživatel přihlášený k účtu Guest: nemůže nainstalovat software nebo hardware, ale má přístup k programům, které již jsou v počítači nainstalovány nemůže měnit typ účtu Guest může měnit obrázek přiřazený k účtu Guest Přidání nového uživatele do počítače Jestliže stejný počítač používá více uživatelů, je vhodné nastavit účet pro každého z nich. K přidání nového uživatele do počítače je nutné mít účet správce počítače. Ten, jak je výše uvedeno, se vytváří již při instalaci operačního systému. Podrobný postup přidání nového uživatele do PC: START -> OVLÁDACÍ PANELY -> UŽIVATELSKÉ ÚČTY V případě, že používáte klasickou nabídku start se do uživatel. účtů dostanete přes START -> NASTAVENÍ -> OVLÁDACÍ PANELY -> UŽIVATELSKÉ ÚČTY Pokud se po otevření uživatelských účtů neobjeví úvodní obrazovka, kde jsou zobrazeni všichni uživatelé, kde je možno vytvořit nebo změnit účet, změnit způsob přihlašování apod., klikněte v horní části okna na tlačítko Domů 2. V rámečku Vyberte úkol klepněte na možnost Vytvořit nový účet 3. Zadejte název nového uživatelského účtu a klepněte na tlačítko Další 4. V závislosti na typu účtu, který chcete novému uživateli přiřadit, klepněte na jeden z přepínačů Správce počítače nebo Omezený a potom klepněte na tlačítko Vytvořit účet - 2 -

3 Pokud při instalaci operačního systému nebyl žádný účet vytvořen, zobrazí se automaticky účet s názvem Vlastník, kterému jsou přiřazena oprávnění správce počítače. Tohoto uživatele lze přejmenovat zadáním jména nového uživatele. Jméno přiřazené k novému účtu je jméno, které se zobrazí na úvodní obrazovce a v nabídce Start. K prvnímu uživateli přidanému do počítače je nutné přiřadit účet správce počítače. Vytvoření hesla k uživatelskému účtu Uživatel s účtem správce počítače může vytvářet hesla pro všechny uživatele, zatímco uživatel s omezeným účtem může vytvořit pouze vlastní heslo a přidat pro ně nápovědu. Hesla přiřazují počítači úroveň zabezpečení. Pokud počítač sdílíme s jinými uživateli, je zabezpečení vlastního nastavení, počítačových programů a systémových prostředků vyšší v případě, že přihlašovacímu jménu nebo názvu uživatelského účtu přiřadíte heslo. Postup pro přidání hesla se mění podle toho, kdo a pro koho heslo vytváří. Uživatel s účtem správce počítače, který vytváří heslo pro sebe: 2. Klepnutím označte svoje jméno 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo 4. Zadejte heslo do polí Zadejte nové heslo a Potvrďte nové heslo. 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo Uživatel s účtem správce počítače, který vytváří heslo pro jiné uživatele: 2. Klepněte na jméno uživatele, jehož heslo chcete vytvořit 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo 4. Zadejte heslo do polí Zadejte nové heslo a Potvrďte nové heslo. 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo Uživatel s omezeným účtem vytváří vlastní heslo : 2. Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo 3. Zadejte heslo do polí Zadejte nové heslo a Potvrďte nové heslo. 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo Uživatel s účtem správce počítače může vytvářet a měnit hesla a vytvářet nápovědu k heslům pro všechny uživatele. Uživatelé s omezenými účty mohou vytvářet a měnit pouze vlastní hesla a vytvářet nápovědy k vlastním heslům. Pokud uživatel s účtem správce počítače změní heslo jiného uživatele, ztratí příslušný uživatel všechny osobní certifikáty i uložená hesla pro webové servery nebo síťové prostředky

4 V případě, že jsme k heslu vytvořili nápovědu, budou ji moci zobrazit na úvodní obrazovce všichni uživatelé tohoto počítače. Uložení hesla uživatele na disketu. 2. Klepnutím označte svoje jméno. 3. Klepnutím na Zabránit zapomenutí hesla spustit Průvodce při zapomenutí hesla vložit naformátovanou disketu a zadat aktuální heslo. Změna uživatelského hesla Hesla přiřazují počítači úroveň zabezpečení. Pokud počítač sdílíme s jinými uživateli, je zabezpečení vlastního nastavení, počítačových programů a systémových prostředků vyšší v případě, že uživatelskému účtu přiřadíte heslo. Jestliže k uživatelskému účtu nebylo přiřazeno žádné heslo, je třeba heslo vytvořit, aby bylo možné je změnit. Postup u změny hesla se stejně jako u vytvoření nového hesla rozděluje na tři způsoby, podle toho, kdo a komu heslo mění. Uživatel s účtem správce počítače, který mění vlastní heslo: 2. Klepnutím označte svoje jméno 3. Klepněte na tlačítko Změnit heslo 4. Do pole Zadejte aktuální heslo zadejte své aktuální heslo. Do polí Zadejte nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte nové heslo 5. Klepněte na tlačítko Změnit heslo Uživatel s účtem správce počítače, který mění heslo jiného uživatele: 2. Klepněte na jméno uživatele, jehož heslo chcete změnit 3. Klepněte na tlačítko Změnit heslo 4. Do polí Zadejte nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte nové heslo 5. Klepněte na tlačítko Změnit heslo Uživatel s omezeným účtem, který mění vlastní heslo: 2. Klepněte na tlačítko Změnit heslo 3. Do pole Zadejte aktuální heslo zadejte své aktuální heslo 4. Do polí Zadejte nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte nové heslo. 5. Klepněte na tlačítko Změnit heslo - 4 -

5 Obnovení uživatelského hesla Maturitní otázka z POS - č. 16 Zapomeneme-li heslo k uživatelskému účtu, pokusíme se při přihlášení použít nápovědu pro heslo (ikona otazník) nebo ikonu zelená šipka pro Použít disketu pro vytvoření nového hesla. (Nápověda pro heslo je umístěna na úvodní obrazovce vedle pole pro zadání hesla.) Pokud máme disketu pro vytvoření nového hesla, můžeme ji použít k vytvoření nového hesla k uživatelskému účtu. Individuální nastavení zůstane v počítači zachováno. Jestliže si však ani pomocí nápovědy na heslo nevzpomeneme a disketu pro vytvoření nového hesla jsme si nevytvořili, bude nutné požádat uživatele s účtem správce počítače o vytvoření nového hesla. Z důvodů zabezpečení nemůže správce počítače zapomenuté heslo obnovit; může pouze vytvořit nové. Zapamatování hesla v počítači Tento postup použijeme při přístupu k prostředku, který je chráněn heslem, v síti Internet, v podnikové síti či v síti intranet. 1. V dialogovém okně Uživatelské jméno a heslo, které se zobrazí při pokusu o přístup k chráněnému prostředku, zadejte v poli Uživatelské jméno své uživatelské jméno 2. Do textového pole Heslo zadejte heslo 3. Zaškrtněte políčko Zapamatovat heslo 4. Klepněte na pole Příště dotaz na heslo nezobrazovat Při příštím přístupu k tomuto prostředku doplní systém Windows uživatelské jméno a heslo, které jste zadali. Sdílíte-li počítač s dalšími uživateli, doporučujeme možnost zapamatování hesla v počítači nevyužívat. Změna obrázku uživatele K identifikaci vlastního uživatelského účtu v počítači můžeme použít zvláštní obrázek. Ve výchozím nastavení je k účtu uživatele přiřazen obrázek. Pokud si k účtu přejeme jiný obrázek, můžeme přiřazený obrázek snadno změnit. Postupy se opět, jako u předchozího tématu liší podle toho, kdo a pro koho obrázek přidává nebo mění. Uživatel s účtem správce počítače, který mění vlastní obrázek: 2. klepnutím označte svoje jméno 3. Klepněte na tlačítko Změnit obrázek 4. Klepněte na obrázek, který má být u účtu použit, a klepněte na tlačítko Změnit obrázek Uživatel s účtem správce počítače, který mění obrázek jiného uživatele: 2. Klepněte na uživatelský účet, jehož obrázek chcete změnit 3. Klepněte na tlačítko Změnit obrázek 4. Klepněte na obrázek, který má být u účtu použit, a klepněte na tlačítko Změnit obrázek - 5 -

6 Uživatel s omezeným účtem, který mění vlastní obrázek: 2. Klepněte na tlačítko Změnit obrázek 3. Klepněte na obrázek, který má být u účtu použit, a klepněte na tlačítko Změnit obrázek Uživatel s účtem správce počítače může přiřazovat nebo měnit obrázky všech uživatelů. Uživatel s omezeným účtem nebo uživatel přihlášený k účtu Guest může měnit pouze vlastní obrázek. Obrázek přiřazený k účtu je obrázek, který se zobrazí na úvodní obrazovce. Zapnutí nebo vypnutí účtu Guest K zapnutí nebo vypnutí účtu Guest je nutné mít účet správce počítače. 1. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty 2. Klepněte na účet Guest 3. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li účet Guest zapnout, klepněte na tlačítko Zapnout účet Guest. Účet Guest bude k dispozici. Nyní se uživatelé bez uživatelského účtu v daném počítači mohou přihlásit k počítači pomocí úvodní obrazovky. Chcete-li účet Guest vypnout, klepněte na odkaz Vypnout účet Guest. Účet Guest nebude k dispozici. Nyní se uživatelé bez uživatelského účtu v daném počítači nebudou moci přihlásit k počítači pomocí úvodní obrazovky. Uživatelé, kteří jsou přihlášeni k počítači pomocí účtu Guest, nemohou získat přístup k souborům, složkám ani nastavením chráněným heslem. Pokud je účet Guest vypnut a nezobrazuje se na úvodní obrazovce, uživatelé bez účtu v počítači se nebudou moci k počítači přihlásit. Jestliže je však povoleno sdílení souborů a složek, budou uživatelé moci získat přístup k počítači pomocí účtu Guest z jiného počítače. Způsoby přihlašování uživatelů do systému Způsoby přihlašování do systému Windows jsou dva: V prvním případě se na úvodní obrazovce objeví názvy účtů a jejich obrázky a uživatel se přihlásí pouhým kliknutím na název účtu, případně zadáním správného hesla pro příslušný účet. V druhém případě se na obrazovce objeví klasický přihlašovací dialog, vyžadující správné zadání názvu účtu, popřípadě jeho hesla. Postup při změně způsobu přihlašování 2. Klepněte na tlačítko Změnit způsob přihlašování a odhlašování 3. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li se přihlašovat pomocí úvodní obrazovky, zaškrtněte políčko Používat úvodní obrazovku Chcete-li se přihlašovat pomocí klasického přihlašovacího dialogu, zruště zaškrtnutí políčka Používat úvodní obrazovku - 6 -

7 Druhý způsob (s klasickým přihlašovacím dialogem) je považován za bezpečnější z toho důvodu, že uživatel, pokoušející se do systému přihlásit, musí znát jak heslo, tak i přesný název účtu, na rozdíl od prvního způsobu, kde název účtu je již na obrazovce zobrazen. Zapnutí nebo vypnutí funkce Rychlé přepínání uživatelů K zapnutí nebo vypnutí funkce Použít rychlé přepínání uživatelů je nutné mít účet správce počítače. 1. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty 2. V rámečku Vyberte úkol klepněte na odkaz Změnit způsob přihlašování či odhlašování uživatelů 3. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li určit, že při přihlášení jiného uživatele k počítači mají programy zůstat spuštěné, zaškrtněte políčko Použít rychlé přepínání uživatelů. Pokud tuto možnost vyberete, nebudou při přihlášení jiného uživatele k počítači spuštěné programy ukončeny. Jestliže například píšete zprávu a jiný uživatel chce zkontrolovat y, můžete se pomocí funkce pro přepínání uživatelů odhlásit a umožnit jinému uživateli, aby se přihlásil, zkontroloval y a opět se odhlásil. Potom se můžete přihlásit a pokračovat v místě, kde jste práci přerušili. Chcete-li určit, že při odhlášení uživatele mají být spuštěné programy ukončeny, zrušte zaškrtnutí políčka Použít rychlé přepínání uživatelů. Pokud tuto možnost vyberete, budou při odhlášení uživatele z počítače programy automaticky ukončeny a po přihlášení dalšího uživatele bude počítač pracovat rychleji. Funkci Rychlé přepínání uživatelů nelze vypnout, je-li k počítači připojeno více uživatelů. Uživatelský profil Ke každému uživatelskému účtu patří jeden uživatelský profil, vytvořený při prvním přihlášení uživatele k počítači. Je uložen na místním pevném disku počítače ve složce Documents and Settings. Tady má každý profil kořenovou složku, v níž jsou uloženy další složky, určené k záznamu osobních údajů uživatele. Důležité je, že složky profilu jsou nepřístupné ostatním uživatelům PC ( s výjimkou uživatele s oprávněním Správce počítače). Každý profil začíná složkou, která se jmenuje stejně jako uživatelský účet. Základní přehled složek profilu Uživatel dokumenty: vyhrazena pro ukládání dat uživatele. Ukládání sem mají přednastaveno všechny programy. Při práci se sdílením nás tato složka zajímá nejvíce. Nabídka Start: pro uložení programů v nabídce Start. Nabídka Start má dvě části: osobní a společnou. (Konfiguraci společné složky Start najdeme v Documents and Settings/All Users/Nabídka Start). Oblíbené položky: sem se zapisuje nastavení oblíbených položek, které si uživatel zvolil Plocha. K ukládání nastavení plochy uživatele (každý má tedy svoji plochu). Složek v uživatelském profilu je samozřejmě podstatně více, ukládají se sem dočasné soubory, nastavení aplikačních programů, záznamy potřebné pro práci s Internetem atd. Většinu složek používá operační systém. Ve Windows XP navíc existuje speciální uživatelský - 7 -

8 profil All Users. Zde jsou uloženy záznamy společné všem uživatelům. Jde například o složku Nabídka Start, v níž najdeme programy, které se mají zobrazit všem uživatelům, je zde také složka Plocha s ikonami zobrazovanými pro všechny. Z hlediska sdílení dat je pro nás velmi zajímavá složka Sdílené dokumenty. Ta je připravená pro sdílení dat. Pokud chceme nabídnout nějakou složku pro ostatní uživatele, měli bychom použít právě Sdílené dokumenty. Správa účtů a jejich vlastností pomocí konzoly MMC Správa počítače Konzola MMC (Microsoft Management Console) obsahuje nástroje, včetně modulů snap-in, které můžete použít ke správě místních i vzdálených počítačů. Je možné, že systém Windows již obsahuje nástroje uložené jako soubory konzoly (soubory s příponou MSC). Tyto nástroje jsou k dispozici ve složce Nástroje pro správu v Ovládacích panelech a v nabídce Programy. Pomocí konzoly MMC je také možné vytvářet vlastní nástroje pro správu a distribuovat je uživatelům. V systému Windows XP Professional a v operačních systémech řady Windows Server 2003 lze tyto nástroje uložit, takže budou k dispozici ve složce Nástroje pro správu v nabídce Programy. Správa místních počítačů Přidání položky do nové konzoly MMC pro místní počítač 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a klepněte na tlačítko OK. 2. V nabídce Soubor vyberte příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a klepněte na tlačítko Přidat. 3. V seznamu Modul snap-in poklepejte na položku, kterou chcete přidat, a proveďte následující kroky: - Klepněte na položku Místní počítač: (počítač, ve kterém je tato konzola spuštěna) a potom klepněte na tlačítko Dokončit. - Pokud se zobrazí průvodce, postupujte podle pokynů na obrazovce. 4. Chcete-li do konzoly přidat další položku, zopakujte krok 3. Spuštění uložené konzoly MMC pro místní počítač Proveďte jednu z následujících akcí: - Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu a potom poklepejte na konzolu. - Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na konzolu. - Klepněte na konzolu v nabídce Programy. - Otevřete složku, kde je konzola umístěna, a potom na konzolu poklepejte. Správa vzdálených počítačů Přidání položky do nové konzoly MMC pro vzdálený počítač: 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a klepněte na tlačítko OK. 2. V nabídce Soubor vyberte příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a klepněte na tlačítko Přidat

9 3. V seznamu Modul snap-in poklepejte na položku, kterou chcete přidat, a proveďte následující kroky: - Klepněte na přepínač Jiný počítač, zadejte název počítače, který má tento modul snap-in spravovat, a klepněte na tlačítko Dokončit. - Pokud se zobrazí průvodce, postupujte podle pokynů na obrazovce. 4. Chcete-li do konzoly přidat další položku, zopakujte krok 3. Spuštění uložené konzoly MMC pro vzdálený počítač Proveďte jednu z následujících akcí: - Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na konzolu. - Otevřete složku, kde je konzola umístěna, a potom poklepejte na příslušnou konzolu. Pozn.: Veškeré postupy jsou vyzkoušené v operačním systému Windows XP. V jiných verzích systému se postupy mohou mírně lišit

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad Téma 2: Konfigurace zásad 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to jsou zásady skupiny a jak se k nim dostat. Vyzkoušíte si konfiguraci diskových kvót, zásad obnovení systému a souborů

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Propojení počítačů 2 počítače bez internetu Pokud potřebujeme propojit 2 počítače mezi sebou a vytvořit síť (lékař + sestra), lze je propojit kabelem

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Sestavení souboru žádosti o certifikát ve Windows 7... 4 Přidání modulu snap-in

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012 Pro DataPage+ 2012 Poslední aktualizace: 29.srpna 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Spusťte soubor setup.exe a otevřete Průvodce... 1 Krok 2: Odsouhlasení licenčních

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s.

Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s. Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s. Důležité upozornění: žádost o certifikát je nutné generovat na stejném počítači, na který budete následně vydaný

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Instalace aplikace Profibanka

Instalace aplikace Profibanka Instalace aplikace OBSAH STAŽENÍ A PŘÍPRAVA INSTALAČNÍCH SOUBORŮ... 2 Kliknutím na text se rychle Stažení instalačního zdroje... 2 dostanete na požadovanou Příprava instalačních souborů rozbalení... 3

Více

Seznámení se zařízením CrossLink Plus

Seznámení se zařízením CrossLink Plus Seznámení se zařízením CrossLink Plus Zařízení CrossLink Plus obsahuje USB flash disk a USB kabel. Umožňuje: Přenos a synchronizaci data s dalším počítačem; Sdílení připojení k internetu s dalším počítačem

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 3 5 U k á z k a k n i h

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Instalace certifikátů

Instalace certifikátů Stránka č. 1 z 5 Instalace certifikátů Pro správná elektronická podání je zapotřebí správně nainstalovat certifikáty a nakonfigurovat program Alis-PVS. Pozn.: Zde uvedené postupy jsou pro operační systém

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf Žádost Benefit Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Instalace aplikačního a komunikačního serveru str. 03 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti str. 08 Aktivace produktu str. 11

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr Teploměr s rozhraním USB Měření teplot od -55 C do +125 C 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 6.5.2011 8:59 Počet

Více

Návod pro řešení typických problémů se stabilitou AMČR

Návod pro řešení typických problémů se stabilitou AMČR Návod pro řešení typických problémů se stabilitou AMČR (poslední aktualizace 26. 10. 2017) Archeologický mapa ČR (AMČR) je aplikace využívající pro svůj běh prostředků platformy Java. Správná instalace

Více