Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Intel, Celeron, Centrino a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou v USA registrované ochranné známky společností skupiny Microsoft. DTS patenty, viz Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS se Symbolem dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Důležité informace o produktu Tato příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina produktů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici. Ne všechny funkce jsou dostupné ve všech verzích systému Windows. Aby bylo možné využít všech výhod systému Windows, může tento počítač vyžadovat aktualizovaný a/nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače a/ nebo software. Podrobnosti naleznete v části Poslední verzi uživatelské příručky najdete na adrese Na této stránce vyberte vaši zemi. Vyberte položku Ovladače a soubory ke stažení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Podmínky užívání softwaru Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači se zavazujete se dodržovat ustanovení licenční smlouvy koncového uživatele HP (EULA). Nepřijmete-li tyto licenční podmínky, váš výhradní nápravný prostředek je vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle zásady pro vrácení peněz prodejce. S žádostmi o jakékoli další informace či o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého prodejce. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: červenec 2015 Číslo dokumentu:

3 Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač na klín a neblokujte větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC ). iii

4 iv Bezpečnostní upozornění

5 Konfigurace nastavení procesoru (pouze vybrané produkty) DŮLEŽITÉ: Vybrané počítače používají procesor řady Intel Pentium N35xx/N37xx nebo řady Celeron N28xx/N29xx/N30xx/N31xx a operační systém Windows. Na těchto modelech neměňte nastavení konfigurace procesoru pomocí nástroje msconfig.exe ze 4 nebo 2 procesorů na 1 procesor. Pokud tak učiníte, nebude možné počítač opětovně spustit. Budete muset obnovit originální nastavení počítače postupem obnovení nastavení výrobce. v

6 vi Konfigurace nastavení procesoru (pouze vybrané produkty)

7 Obsah 1 Spuštění... 1 Navštivte obchod s aplikacemi HP... 1 Nejlepší postupy... 1 Další zdroje společnosti HP Seznámení s prvky počítače... 4 Zjištění hardwaru... 4 Zjištění softwaru... 4 Pravá strana... 5 Levá strana... 6 Displej... 7 Změna notebooku na centrum zábavy... 9 Změna z režimu notebooku do režimu tabletu... 9 Horní strana Zařízení TouchPad Kontrolky Klávesy Použití akčních kláves Spodní strana Štítky Vložení SIM karty (pouze vybrané produkty) Připojení k síti Připojení k bezdrátové síti Použití ovládání bezdrátového připojení Klávesa režimu Letadlo Ovládací prvky operačního systému Připojení k síti WLAN Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty) Používání aplikace HP DataPass (pouze vybrané produkty) Používání GPS (pouze vybrané produkty) Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty) Připojení ke kabelové síti LAN (pouze vybrané produkty) Sdílení dat a jednotek a přístup k softwaru vii

8 4 Využívání multimediálních funkcí Použití webové nebo 3D kamery (pouze vybrané produkty) Využití zvukového zařízení Připojení reproduktorů Připojení sluchátek Připojení mikrofonu Připojení náhlavní soupravy Používání zvukových nastavení Funkce videa Připojení video zařízení pomocí kabelu HDMI (pouze vybrané produkty) Konfigurace zvuku HDMI Nalezení a připojení bezdrátových displejů podporujících technologii Miracast (pouze vybrané produkty) Nalezení a připojení k obrazovkám certifikovaným technologií Intel WiDi (pouze vybrané produkty) Navigace po obrazovce Použití dotykových gest pro zařízení TouchPad nebo dotykovou obrazovku Klepnutí Zoom sevřením dvěma prsty Posunování pomocí dvou prstů (pouze na zařízení TouchPad) Klepnutí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad) Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka) Používání klávesnice a volitelné myši Správa napájení Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace Ruční aktivace a ukončení režimu spánku Ruční aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) Nastavení ochrany heslem při probuzení (ukončení režimu spánku nebo hibernace) Použití měřiče napájení a nastavení napájení Napájení z baterie Baterie zaplombovaná z výroby Vyhledání informací o baterii Úspora energie baterií Identifikace nízkého nabití baterie Řešení stavu nízkého nabití baterie Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení Řešení stavu nízkého nabití baterie, nemůže-li počítač ukončit režim hibernace Napájení střídavým proudem viii

9 Řešení potíží s napájením střídavým proudem Vypnutí počítače Údržba vašeho počítače Zvyšování výkonu Použití Defragmentace disku Použití programu Vyčištění disku Používání nástroje HP 3D DriveGuard (pouze vybrané produkty) Identifikace stavu nástroje HP 3D DriveGuard Aktualizace programů a ovladačů Čištění počítače Postupy čištění Čištění displeje Čištění boků nebo krytu Čištění zařízení Touchpad, klávesnice nebo myši (pouze vybrané produkty) Cestování s počítačem a přeprava Zabezpečení počítače a informací Používání hesel Nastavení hesel v systému Windows Nastavení hesla v nástroji Setup Utility (BIOS) Použití čtečky otisků prstů (pouze vybrané produkty) Použití softwaru pro zabezpečení přístupu na Internet Používání antivirového softwaru Používání softwaru brány firewall Instalace aktualizací softwaru Použití aplikace HP Touchpoint Manager (pouze vybrané produkty) Ochrana vaší bezdrátové sítě Zálohování softwarových aplikací a informací Používání volitelného bezpečnostního kabelu Použití nástroje Setup Utility (BIOS) Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS) Aktualizace nástroje Setup Utility (BIOS) Určení verze systému BIOS Stažení aktualizace systému BIOS Synchronizace tabletu a klávesnice (pouze vybrané produkty) Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB ix

10 11 Zálohování, obnovení a zotavení Vytváření médií a záloh pro obnovení Vytvoření médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) Použití nástrojů systému Windows Obnovení Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager Co potřebujete vědět, než začnete Obnovení pomocí vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty) Použití média HP Recovery pro obnovení Změna pořadí při spouštění počítače Odstranění vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty) Technické údaje Vstupní napájení Provozní prostředí Výboj statické elektřiny Přístupnost Podporované technologie usnadnění přístupu Kontaktování podpory Rejstřík x

11 1 Spuštění Tento počítač je velmi výkonné zařízení, které vám dobře poslouží jak při práci, tak při zábavě. Přečtěte si informace obsažené v této kapitole, která je věnována doporučeným postupům po instalaci počítače, možnostem využití zařízení k zábavě a postupům jak nalézt další zdroje HP. Navštivte obchod s aplikacemi HP Obchod s aplikacemi HP nabízí široký výběr oblíbených herních, zábavních a hudebních aplikací, aplikací pro zvýšení produktivity a aplikací, které najdete pouze u HP a které můžete stáhnout na počítač. Nabídka aplikací je pravidelně aktualizována a obsahuje i speciální nabídky pro oblasti a země. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat nabídku nových aplikací a funkcí v obchodě s aplikacemi HP. DŮLEŽITÉ: Než budete moci využít obchod s aplikacemi HP, musíte se připojit k Internetu. Zobrazení a stažení aplikace: 1. Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Obchod. Vyberte ikonu Obchod vedle pole pro vyhledávání na hlavním panelu. 2. Všechny dostupné aplikace zobrazíte vybráním možnosti Tipy HP. POZNÁMKA: Oddíl Tipy HP je k dispozici pouze ve vybraných zemích. 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení stahování se aplikace zobrazí na obrazovce Všechny aplikace. Nejlepší postupy Abyste ze své investice vytěžili co nejvíce, doporučujeme po nastavení a registraci počítače provést následující kroky: Vytvořením disků pro obnovení zálohujte pevný disk. Viz Zálohování, obnovení a zotavení na stránce 50. Pokud jste tak ještě neučinili, připojte se k pevné nebo bezdrátové síti. Podrobnosti naleznete v části Připojení k síti na stránce 17. Seznamte se s dostupným hardwarem a softwarem. Další informace naleznete v tématech Seznámení s prvky počítače na stránce 4 a Využívání multimediálních funkcí na stránce 22. Aktualizujte antivirový software nebo jej zakupte. Viz Používání antivirového softwaru na stránce 42. Navštivte obchod s aplikacemi HP 1

12 Další zdroje společnosti HP Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a mnoho dalších informací naleznete pomocí této tabulky. Zdroj Obsah Pokyny k instalaci Přehled instalačních pokynů a funkcí počítače Aplikace Začněte Spuštění aplikace Začněte: Řada užitečných návodů a tipy k řešení potíží. Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte. Podpora HP Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese country/us/en/wwcontact_us.html. Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy Přístup k příručce: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku. 2. Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Technické údaje a poté vyberte položku Uživatelské příručky. Přejděte na stránky Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí Přístup k tomuto dokumentu: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku. 2. Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Technické údaje a poté vyberte položku Uživatelské příručky. Omezená záruka* Přístup k tomuto dokumentu: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku. Chat online s technikem společnosti HP Telefonní čísla podpory společnosti HP Informace o servisních střediscích společnosti HP Správná instalace pracovní stanice Pokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potíží. Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi Důležité informace o předpisech, včetně správného postupu při likvidaci baterie, je-li zapotřebí. Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto počítači 2 Kapitola 1 Spuštění

13 Zdroj Obsah 2. Vyberte položku Tento počítač a poté položku Záruka a služby. Přejděte na stránky orderdocuments. *Omezenou záruku společnosti HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu nebo na dodaném disku CD nebo DVD. V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení vytištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu V případě produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat na adresu Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore Uveďte název produktu a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu. Další zdroje společnosti HP 3

14 2 Seznámení s prvky počítače Zjištění hardwaru Zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v počítači: Zadejte text správce zařízení do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté vyberte aplikaci Správce zařízení. Zobrazí se seznam všech zařízení nainstalovaných v počítači. Chcete-li získat informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS, stiskněte klávesy fn+esc (pouze vybrané produkty). Zjištění softwaru Pokud chcete zjistit, jaký software je instalovaný v počítači, proveďte následující: Vyberte tlačítko Start a potom Všechny aplikace. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a poté vyberte možnost Programy a funkce. 4 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

15 Pravá strana Součást (1) Zásuvka pro kartu SIM (pouze vybrané produkty) (2) Konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon) Popis Podporuje kartu identifikace účastníka bezdrátové sítě (SIM). Kroky při instalaci SIM karty jsou uvedeny v Vložení SIM karty (pouze vybrané produkty) na stránce 15 Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy nebo audiokabelu televize. Lze jím připojit i volitelný mikrofon náhlavní soupravy. Tento konektor nepodporuje volitelná zařízení sestávající jen z mikrofonu. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Přístup k příručce: 1. Zadejte text podpora do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. (3) Tlačítko s logem Windows Otevře se nabídka Start Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. 2. Vyberte možnost Tento počítač, potom kartu Technické údaje a poté vyberte možnost Uživatelské příručky. POZNÁMKA: Pokud je ke konektoru připojeno externí zařízení, reproduktory počítače jsou vypnuty. POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel zařízení má čtyřvodičový konektor, který podporuje zvukový výstup (pro sluchátka) i zvukový vstup (pro mikrofon). POZNÁMKA: Opětovným stisknutím klávesy s logem Windows se nabídka Start ukončí. (4) Porty USB 3.0 Připojují volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB. (5) Port HDMI Slouží k připojení volitelného zobrazovacího nebo zvukového zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiného kompatibilního digitálního či zvukového zařízení nebo jiného zařízení s vysokorychlostním rozhraním HDMI. (6) Konektor RJ-45 (síťový) / kontrolky Slouží k připojení síťového kabelu. Bílá: Síť je připojena. Pravá strana 5

16 Oranžová: Připojení k síti je aktivní. (7) Kontrolka adaptéru střídavého proudu / baterie Bílá: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu a baterie je plně nabitá. Blikající bílá: Adaptér střídavého proudu je odpojen a baterie dosáhla stavu nízkého nabití. Oranžová: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie se nabíjí. Nesvítí: Baterie se nenabíjí. (8) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu. Levá strana Součást Popis (1) Tlačítko napájení Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete. Pokud je počítač zapnutý, zahájíte krátkým stiskem tlačítka přechod do režimu spánku. Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. UPOZORNĚNÍ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko napájení, přijdete o neuložená data. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému nepracují, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. Další informace o nastavení napájení lze zobrazit v nabídce Možnosti napájení. Zadejte text napájení do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, pak vyberte možnost Nastavení napájení a režimu spánku. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a poté vyberte položku Možnosti napájení. (2) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k počítači. 6 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

17 Součást Popis POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela zabránit nedokáže. (3) Port USB 2.0 Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB. (4) Čtečka paměťových karet Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim. Vložení karty: 1. Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači. 2. Vsuňte kartu do čtečky paměťových karet a zatlačte na ni, dokud zcela nezapadne. Odebrání karty: Zatlačte na kartu a vyjměte ji ze čtečky paměťových karet. (5) Tlačítko hlasitosti Ovládá hlasitost reproduktoru. Chcete-li snížit hlasitost reproduktoru, stiskněte stranu tlačítka se značkou -. Chcete-li zvýšit hlasitost reproduktoru, stiskněte stranu tlačítka se značkou +. (6) Kontrolka pevného disku Blikající bílá: Pevný disk se používá. Displej Displej 7

18 Součást (1) Antény sítě WLAN * (1 nebo 2 v závislosti na produktu) Popis Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místní bezdrátové síti (WLAN). (2) Antény sítě WWAN* (pouze vybrané produkty) Odesílají a přijímají signál bezdrátového připojení pro komunikaci v rozlehlých bezdrátových sítích (WWAN). (3) Vestavěné mikrofony Zaznamenávají zvuk. (4) Kontrolka webové kamery Svítí: Webová kamera je používána. (5) Webová kamera 3D kamera (pouze vybrané produkty) Umožňuje záznam videa a pořizování fotografií. Některé produkty umožňují využití funkcí videokonference a online konverzace využívajících přenos videa. Použití webové kamery nebo 3D kamery: Zadejte text kamera do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté vyberte možnost Kamera. POZNÁMKA: 3D kamera digitalizuje 3D obrázky a zobrazuje je na obrazovce počítače. Obsahuje další hardware (snímač 3D kamery a 3D laserový projektor) plus speciální software. Další informace o používání 3D kamery získáte otevřením aplikace Intel RealSense Vítá vás aplikace Intel RealSense. Přístup k aplikacím 3D kamery získáte v aplikaci Intel RealSense Technology. (6) Vypínač vestavěného displeje Zavřete-li displej a počítač je zapnutý, dojde k vypnutí displeje a aktivaci režimu spánku. POZNÁMKA: Tento vypínač vestavěného displeje není zvenku počítače viditelný. *Antény jsou umístěné uvnitř počítače a nejsou viditelné. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, oblasti bezprostředně okolo antén nezakrývejte. Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci platných pro danou zemi nebo oblast naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Přístup k tomuto dokumentu: 1. Zadejte text podpora do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. 2. Vyberte možnost Tento počítač, potom kartu Technické údaje a poté vyberte možnost Uživatelské příručky. Váš počítač může fungovat jako klasický notebook. Navíc může být displej otočen tak, aby fungoval jako centrum zábavy nebo tablet. 8 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

19 Změna notebooku na centrum zábavy Pokud chcete notebook změnit na centrum zábavy, zvedněte displej a otočte jej dozadu do stabilní polohy (asi 315 stupňů). Změna z režimu notebooku do režimu tabletu Pokud chcete změnit notebook na tablet, zvedněte displej a poté jej otočte zpět, dokud se zadní strana displeje nepoloží na spodní stranu počítače (360 stupňů). Displej 9

20 Horní strana Zařízení TouchPad Součást Popis (1) Oblast zařízení TouchPad Slouží ke snímání gest pomocí prstů, kterými můžete přesunout ukazatel nebo aktivovat položky na obrazovce. POZNÁMKA: Další informace naleznete v kapitole Použití dotykových gest pro zařízení TouchPad nebo dotykovou obrazovku na stránce 27 (2) Levé tlačítko zařízení TouchPad Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (3) Pravé tlačítko zařízení TouchPad Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. 10 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

21 Kontrolky Součást Popis (1) Kontrolka funkce caps lock Svítí: Klávesa Caps Lock je zapnutá, všechna písmena budou psána velkým písmem. (2) Kontrolka ztlumení zvuku Oranžová: Zvuk počítače je vypnutý. Nesvítí: Zvuk počítače je zapnutý. Horní strana 11

22 Klávesy Součást Popis (1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Stiskem v kombinaci s klávesou esc, akčními klávesami nebo mezerníkem můžete provádět často používané systémové funkce. (3) Klávesa s logem Windows Otevře se nabídka Start POZNÁMKA: Když dotyková obrazovka obsahuje ikonu s příznakem, použijte ikonu systému Windows. POZNÁMKA: Opětovným stisknutím klávesy Windows se nabídka Start ukončí. (4) Akční klávesy Aktivují často používané systémové funkce. POZNÁMKA: U vybraných produktů akční klávesa f5 vypíná a zapíná podsvícení klávesnice. Použití akčních kláves Akce provede přiřazenou funkci. Ikona na každé akční klávese ukazuje funkci, která je dané klávese přiřazena. Chcete-li akční klávesu použít, stiskněte a přidržte ji. Ikona Popis Otevření Nápovědy a podpory, která obsahuje výukové programy, informace o operačním systému Windows a počítači, odpovědi na dotazy a informace o aktualizacích počítače. Nápověda a podpora také poskytuje automatické řešení potíží a odkazy na technickou podporu. Přidržením této klávesy postupně snížíte jas obrazovky. 12 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

23 Ikona Popis Přidržením této klávesy postupně zvýšíte jas obrazovky. Přepne zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojen monitor, stisknutím této klávesy se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače současně s monitorem. Vypíná a zapíná podsvícení klávesnice. (pouze vybrané produkty) POZNÁMKA: Vypnutím této funkce prodloužíte výdrž baterie. Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru. Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude snižovat hlasitost reproduktoru. Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude zvyšovat hlasitost reproduktoru. Přehrává předchozí stopu audio CD nebo předchozí část DVD nebo disku Blu-ray (BD). Spuštění přehrávání, pozastavení a opětovné spuštění přehrávání zvukového disku CD, DVD nebo BD. Přehraje následující stopu na zvukovém disku CD nebo následující kapitolu disku DVD či Blu-ray. Zapne nebo vypne režim Letadlo a funkci bezdrátového připojení. POZNÁMKA: POZNÁMKA: Klávesa režimu Letadlo je také označována jako tlačítko bezdrátového připojení. Aby bylo možné používat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť. Horní strana 13

24 Spodní strana Součást Popis (1) Reproduktory Reprodukují zvuk. Štítky Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení potíží se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda na následujících místech pro štítky najdete štítky popsané v této části: na spodní straně počítače, uvnitř bateriové pozice, pod servisním krytem nebo na zadní straně displeje. Servisní štítek obsahuje důležité informace identifikující váš počítač. Pokud budete kontaktovat podporu, pravděpodobně budete požádáni, abyste uvedli sériové číslo a možná i číslo produktu a číslo modelu. Před tím, než budete kontaktovat podporu, vyhledejte tato čísla. Servisní štítky budou vypadat jako jeden z níže uvedených příkladů. Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá servisnímu štítku na vašem počítači. Součást (1) Sériové číslo 14 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

25 Součást (2) Číslo produktu (3) Záruční lhůta (4) Číslo modelu (pouze vybrané produkty) Součást (1) Název modelu (pouze vybrané produkty) (2) Číslo produktu (3) Sériové číslo (4) Záruční lhůta Štítek nebo štítky se směrnicemi obsahují informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace obsahují informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení působnosti vyžadované v některých zemích nebo oblastech, v nichž byla zařízení schválena pro použití. Vložení SIM karty (pouze vybrané produkty) UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili poškození konektorů, používejte při vkládání SIM karty minimální sílu. Postup vložení SIM karty: 1. Vypněte počítač příkazem Vypnout. 2. Zavřete displej. 3. Odpojte všechna externí zařízení připojená k počítači. 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu. Vložení SIM karty (pouze vybrané produkty) 15

26 5. Vsuňte SIM kartu do zásuvky pro kartu SIM a tlačte na ni, dokud zcela nezapadne. POZNÁMKA: SIM karta ve vašem počítači se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Pokud chcete SIM kartu vyjmout, zatlačte na ni. Karta se uvolní a bude ji možné vytáhnout. 16 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

27 3 Připojení k síti Počítač si můžete vzít s sebou kamkoliv na cesty. I doma si však můžete díky připojení ke kabelové nebo bezdrátové síti prohlížet informace uložené na milionech internetových serverů rozmístěných po celém světě. V této části jsou uvedeny užitečné informace ohledně připojení k Internetu. Připojení k bezdrátové síti Váš počítač může být vybaven některým z následujících bezdrátových zařízení: Zařízení WLAN připojuje počítač k bezdrátové místní síti (běžně se označuje jako síť Wi-Fi, bezdrátová síť LAN nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na veřejných místech, jako jsou letiště, restaurace, kavárny, hotely a univerzity. V síti WLAN komunikuje mobilní bezdrátové zařízení počítače s bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem bezdrátového připojení. Modul HP pro širokopásmové mobilní připojení umožňuje bezdrátové připojení v rozlehlé bezdrátové síti (WWAN), v mnohem větší oblasti. Operátoři mobilních sítí instalují základnové stanice (podobné vysílačům telefonního signálu) v rámci velkých geografických celků a poskytují tak připojení na celém území regionů či států. Zařízení Bluetooth vytváří osobní síť PAN, jejíž pomocí se připojuje k ostatním zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth, jako jsou počítače, telefony, tiskárny, náhlavní soupravy, reproduktory a fotoaparáty. V síti PAN každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními. Zařízení nesmí být příliš daleko od sebe, obvykle ne více než 10 metrů. Další informace o bezdrátové technologii, Internetu a síťovém připojení naleznete v aplikaci Začněte. Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte. Použití ovládání bezdrátového připojení Bezdrátová zařízení v počítači lze ovládat pomocí jedné nebo více z následujících funkcí: klávesa režimu Letadlo (také nazývaná tlačítko bezdrátového připojení nebo klávesa bezdrátového připojení) (v této kapitole je nazývána klávesou režimu Letadlo) ovládací prvky operačního systému Klávesa režimu Letadlo Počítač může být vybaven klávesou režimu Letadlo, jedním nebo více bezdrátovými zařízeními a jednou nebo dvěma kontrolkami bezdrátového připojení. Všechna bezdrátová zařízení na vašem počítači jsou při dodání výrobcem povolena. Kontrolka bezdrátového připojení slouží k indikaci stavu napájení všech bezdrátových zařízení a neodráží stav jednotlivých zařízení. Ovládací prvky operačního systému Systém Windows nabízí Centrum síťových připojení a sdílení, které umožňuje nastavit připojení nebo síť, připojit se k síti, diagnostikovat a opravovat potíže se sítí. Připojení k bezdrátové síti 17

28 Používání ovládacích prvků operačního systému: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text ovládací panel a potom vyberte položku Ovládací panely. 2. Vybere položku Síť a Internet a poté Centrum síťových připojení a sdílení. Další informace naleznete v aplikaci Začněte. Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte. Připojení k síti WLAN POZNÁMKA: Chcete-li se doma připojit k Internetu, je třeba mít založen účet u poskytovatele služeb sítě Internet (ISP). Pokud si chcete zakoupit služby Internetu a modem, kontaktujte místního poskytovatele služeb připojení k síti Internet. Ten vám pomůže s nastavením modemu, instalací síťového kabelu pro připojení bezdrátového směrovače k modemu i s ověřením funkčnosti služby připojení k Internetu. Pro připojení k některé síti WLAN postupujte následujícím způsobem: 1. Ujistěte se, že zařízení sítě WLAN je zapnuto. 2. Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě, a poté se připojte k jedné z dostupných sítí. Pokud je síť WLAN zabezpečená, budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Zadejte kód a poté dokončete připojení výběrem položky Další. POZNÁMKA: Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné sítě WLAN, může to být tím, že jste mimo dosah bezdrátového směrovače či přístupového bodu. POZNÁMKA: Pokud nevidíte síť WLAN, ke které se chcete připojit, pravým tlačítkem myši klikněte na hlavním panelu na ikonu stavu sítě a vyberte položku Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení. Vyberte položku Nastavit nové připojení nebo síť. Zobrazí se seznam možností, pomocí nichž lze ručně vyhledat síť a připojit se k ní nebo vytvořit nové síťové připojení. 3. Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce. Po uskutečnění připojení vyberte ikonu stavu sítě na pravé straně hlavního panelu a ověřte si název a stav připojení. POZNÁMKA: Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na implementaci sítě WLAN, výrobci směrovače a rušení od ostatních elektronických zařízení nebo bariér, jako jsou zdi a podlahy. 18 Kapitola 3 Připojení k síti

29 Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty) Váš počítač HP Mobile Broadband má integrovanou podporu pro služby mobilního širokopásmového připojení. Pokud tento nový počítač použijete v síti mobilního operátora, poskytne vám možnost připojit se k Internetu, odesílat y či připojit se k podnikové síti, aniž byste museli využívat přístupové body Wi-Fi. POZNÁMKA: Pokud je ve vašem počítači aplikace HP DataPass, pokyny v této části se vás netýkají. Viz Používání aplikace HP DataPass (pouze vybrané produkty) na stránce 19. Pro aktivaci služby mobilního širokopásmového připojení možná budete potřebovat číslo IMEI a/nebo MEID modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení. Číslo je vytištěno na štítku umístěném na spodní straně počítače v bateriové pozici, pod servisním krytem nebo na zadní straně displeje. Číslo můžete najít následovně: 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě. 2. Vyberte položku Zobrazit nastavení připojení. 3. V sekci mobilního širokopásmového připojení vyberte ikonu stavu sítě. Někteří operátoři mobilní sítě vyžadují použití karty SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM obsahuje základní informace o uživateli, například osobní identifikační číslo (PIN), a také informace o síti. Některé počítače obsahují předem instalovanou kartu SIM. Pokud není karta SIM předinstalována, měla by být součástí dokumentace širokopásmového mobilního připojení HP, která je dodána s vaším počítačem, nebo by vám ji měl poskytnout operátor mobilní sítě odděleně od počítače. Informace o službě širokopásmového mobilního připojení HP a o postupu aktivace služby u vámi preferovaného operátora mobilní sítě naleznete v dokumentaci ke službě širokopásmového mobilního připojení HP přiložené k počítači. Používání aplikace HP DataPass (pouze vybrané produkty) Aplikace HP DataPass poskytuje přístup k mobilnímu širokopásmovému připojení, nevyžaduje žádné roční smlouvy, kreditní karty nebo vysoké poplatky. Díky aplikaci HP DataPass jednoduše zapnete zařízení, zaregistrujete se a připojíte se. Po zakoupení zařízení máte k dispozici měsíční balíček v rámci služby HP DataPass. Další informace naleznete na Používání GPS (pouze vybrané produkty) Váš počítač může být vybaven zařízením systému GPS. Satelity GPS dodávají systémům vybaveným GPS informace o pozici, rychlosti a směru. Další informace naleznete v nápovědě softwaru HP GPS and Location. Připojení k bezdrátové síti 19

30 Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty) Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátové spojení na krátké vzdálenosti, které nahrazuje spojení kabelem, jež se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou: počítače (stolní počítač, notebook) telefony (mobilní, bezdrátové, chytré telefony) zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát) zvuková zařízení (sluchátka s mikrofonem, reproduktory) myš externí klávesnice Zařízení Bluetooth podporují vytvoření spojení peer-to-peer a umožňují uživateli vytvořit osobní síť PAN mezi zařízeními Bluetooth. Informace o konfiguraci a používání zařízení Bluetooth naleznete v softwarové nápovědě k zařízení Bluetooth. Připojení ke kabelové síti LAN (pouze vybrané produkty) Chcete-li připojit počítač přímo k domácímu nebo firemnímu směrovači (a nevyužít tak bezdrátového připojení), použijte konektor sítě LAN. Připojení k místní síti (LAN) vyžaduje síťový kabel s 8kolíkovým konektorem RJ-45 (síťovým) a síťový konektor na počítači. Postup připojení síťového kabelu: 1. Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (1) počítače. 2. Zapojte opačný konec síťového kabelu do zásuvky rozvodu sítě LAN (2) nebo do směrovače. POZNÁMKA: Pokud je síťový kabel vybaven obvodem pro potlačení rušení (3), který chrání proti rušení televizním a rádiovým signálem, připojte konec kabelu s tímto obvodem k počítači. 20 Kapitola 3 Připojení k síti

31 Sdílení dat a jednotek a přístup k softwaru Když je počítač připojen k síti, můžete kromě dat uložených v počítači využívat i data jiných uživatelů. Počítače připojené k síti mohou sdílet software a data mezi sebou navzájem. Další informace o sdílení souborů, složek nebo jednotek naleznete v aplikaci Začněte. Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte. POZNÁMKA: Pokud je disk, jako například film nebo hra na DVD, chráněn proti kopírování, nelze jej sdílet. Sdílení dat a jednotek a přístup k softwaru 21

32 4 Využívání multimediálních funkcí Počítač HP můžete využívat jako zábavní centrum můžete komunikovat pomocí webové kamery, přehrávat hudbu a stahovat a sledovat filmy. Nebo, pokud chcete svůj počítač změnit v ještě výkonnější centrum zábavy, připojte k němu externí zařízení, jako je monitor, projektor, televizor, reproduktory nebo sluchátka. Použití webové nebo 3D kamery (pouze vybrané produkty) Počítač je vybaven vestavěnou webovou nebo 3D kamerou, která slouží k záznamu videa a pořizování fotografií. Některé produkty mohou umožňovat využití funkcí videokonference a online konverzace využívajících přenos videa. Chcete-li používat webovou kameru, zadejte text kamera do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté ze seznamu aplikací vyberte možnost Kamera. POZNÁMKA: 3D kamera digitalizuje 3D snímky a zobrazuje je na obrazovce. Obsahuje další hardware (snímač 3D kamery a 3D laserový projektor) plus speciální software. Další informace o používání 3D kamery získáte otevřením aplikace Intel RealSense Vítá vás aplikace Intel RealSense. Přístup k aplikacím 3D kamery získáte v aplikaci Intel RealSense Technology. Využití zvukového zařízení Počítač (nebo vybrané produkty s použitím externí optické jednotky) umožňuje přehrávání hudebních disků CD, stahování a poslouchání hudby, přehrávání zvukových stop z Internetu (včetně rozhlasu), nahrávání zvuku a mixování zvuku a videa za účelem vytvoření multimediálního souboru. Kvalitu zvukové reprodukce můžete navýšit připojením externího zařízení, například sluchátek nebo reproduktorů. Připojení reproduktorů Ke svému počítači nebo dokovací stanici můžete prostřednictvím portu USB nebo zvukového konektoru (pro sluchátka) připojit kabelové reproduktory. Bezdrátové reproduktory k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. Informace o připojení reproduktorů s vysokými rozlišovacími schopnostmi k počítači naleznete v části Konfigurace zvuku HDMI na stránce 25. Před připojením reproduktorů snižte nastavení hlasitosti. 22 Kapitola 4 Využívání multimediálních funkcí

33 Připojení sluchátek VAROVÁNÍ! V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Přístup k tomuto dokumentu: 1. Zadejte text podpora do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. 2. Vyberte možnost Tento počítač, potom kartu Technické údaje a poté vyberte možnost Uživatelské příručky. Kabelová sluchátka lze na počítači zapojit do konektoru náhlavní soupravy nebo do kombinovaného konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon). Bezdrátová sluchátka k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. Připojení mikrofonu Chcete-li nahrát zvuk, připojte mikrofon k zásuvce pro mikrofon na počítači. Nejlepších výsledků při nahrávání dosáhnete, když budete mluvit přímo do mikrofonu a zaznamenávat zvuk v prostředí, kde není žádný šum na pozadí. Připojení náhlavní soupravy VAROVÁNÍ! V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Přístup k tomuto dokumentu: 1. Zadejte text podpora do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. 2. Vyberte možnost Tento počítač, potom kartu Technické údaje a poté vyberte možnost Uživatelské příručky. Sluchátka kombinovaná s mikrofonem, se nazývají náhlavní souprava. Náhlavní soupravu připojenou pomocí kabelu lze na počítači zapojit do konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon). Bezdrátovou náhlavní soupravu k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. Používání zvukových nastavení Zvuková nastavení používejte pro nastavení hlasitosti systému, změnu systémových zvuků nebo pro správu zvukových zařízení. Využití zvukového zařízení 23

34 Pro zobrazení nebo změnu zvukových nastavení: Zadejte text ovládací panel do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely, dále položku Hardware a zvuk a poté vyberte možnost Zvuk. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, vyberte možnost Ovládací panely, Hardware a zvuk a Zvuk. Počítač může obsahovat vylepšený zvukový systém od společností Bang & Olufsen, DTS, Beats audio, nebo jiného poskytovatele. Díky tomu může počítač obsahovat pokročilé funkce pro ovládání zvuku, které mohou být ovládány pomocí ovládacího panelu specifického pro váš zvukový systém. Pro zobrazení a ovládání nastavení zvuku použijte ovládací panel zvuku. Zadejte text ovládací panel do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely, pak možnost Hardware a zvuk a poté vyberte ovládací panel zvuku specifický pro váš systém. Funkce videa Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start, vyberte položku Ovládací panely, pak možnost Hardware a zvuk a poté vyberte ovládací panel zvuku specifický pro váš systém. Váš počítač je výkonným video zařízením, které vám umožňuje sledovat streamované video z oblíbených stránek a stahovat video a filmy, abyste je mohli ve svém počítači sledovat v době, kdy nejste připojeni k síti. Zážitek ze sledování videa si můžete ještě vylepšit připojením externího monitoru, projektoru nebo televizoru k jednomu z videoportů počítače. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda je externí zařízení připojeno ke správnému portu počítače s použitím správného kabelu. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení. Další informace o použití video funkcí naleznete v Nápovědě a podpoře. Připojení video zařízení pomocí kabelu HDMI (pouze vybrané produkty) POZNÁMKA: K připojení zařízení HDMI k počítači je potřebný kabel HDMI, který se prodává samostatně. Chcete-li zobrazit obraz počítače na televizoru či monitoru s vysokým rozlišením, připojte toto zařízení podle níže uvedených pokynů. 1. Zapojte jeden konec kabelu HDMI do portu HDMI na počítači. 24 Kapitola 4 Využívání multimediálních funkcí

35 2. Druhý konec kabelu zapojte do televizoru či monitoru s vysokým rozlišením. 3. Stisknutím klávesy f4 lze přepínat mezi 4 typy zobrazení obrazu počítače: Konfigurace zvuku HDMI Režim Pouze počítač: zobrazení obrazu pouze na počítači. Režim Duplikace: současné zobrazení obrazu jak na displeji počítače, tak na externím zařízení. Režim Rozšíření: současné zobrazení jednoho obrazu rozloženého na displeji počítače a externím zařízení. Jenom externí obrazovka: zobrazení obrazu pouze na externím zařízení. Každým stisknutím klávesy f4 změníte režim zobrazení. POZNÁMKA: Optimální kvality dosáhnete, když upravíte rozlišení obrazovky externího zařízení, zejména pokud používáte režim Rozšíření, následujícím způsobem. Na Úvodní obrazovce napište text ovládací panel a poté vyberte položku Ovládací panely. Vyberte možnost Vzhled a přizpůsobení. V nabídce Zobrazení vyberte položku Upravit rozlišení zobrazení. HDMI je jediné video rozhraní, které podporuje video i zvuk ve vysokém rozlišení. Po připojení televizoru k počítači pomocí kabelu HDMI je možné zapnout také přenos zvuku přes rozhraní HDMI. Postupujte takto: 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Reproduktory v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom vyberte možnost Zařízení pro přehrávání. 2. Na kartě Přehrávání vyberte název digitálního výstupního zařízení. 3. Klikněte na položku Nastavit výchozí a poté klikněte na tlačítko OK. Vrácení přehrávání zvuků do reproduktorů počítače: 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Reproduktory v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom klikněte na Zařízení pro přehrávání. 2. Na kartě Přehrávání klikněte na možnost Reproduktory. 3. Klikněte na položku Nastavit výchozí a poté klikněte na tlačítko OK. Funkce videa 25

36 Nalezení a připojení bezdrátových displejů podporujících technologii Miracast (pouze vybrané produkty) Pokud chcete nalézt a připojit bezdrátové displeje podporující technologii Miracast, aniž byste opustili otevřené aplikace, postupujte následovně: Spuštění technologie Miracast: Zadejte text promítnout do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté klikněte na tlačítko Promítnout na druhou obrazovku. Klikněte na ikonu Připojit k bezdrátovému displeji a postupujte podle pokynů na obrazovce. POZNÁMKA: Jaký typ displeje máte (displej podporující technologii Miracast nebo Intel WiDi) zjistíte v dokumentaci dodané s televizorem nebo sekundárním zobrazovacím zařízením. Nalezení a připojení k obrazovkám certifikovaným technologií Intel WiDi (pouze vybrané produkty) Používejte Intel WiDi k bezdrátové projekci jednotlivých souborů, jako jsou fotografie, hudba nebo video, nebo zduplikujte obrazovku celého počítače na televizi nebo sekundární zobrazovací zařízení. Intel WiDi, prémiové řešení Miracast, umožňuje snadné a bezproblémové spárování sekundárního displeje zařízení; poskytuje duplikaci na celou obrazovku; zlepšuje rychlost, kvalitu a přizpůsobení velikosti. Intel WiDi Media Share (pouze vybrané produkty) vám umožňuje snadný multitasking a poskytuje nástroje pro volbu a rychlé odesílání jednotlivých mediálních souborů do sekundárního zobrazovacího zařízení. Postup připojení k displeji certifikovanému pro Intel WiDi: Zadejte text promítnout do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté klikněte na tlačítko Promítnout na druhou obrazovku. Klikněte na ikonu Připojit k bezdrátovému displeji a postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li spustit aplikaci Intel WiDi: Zadejte text Intel WiDi do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté klikněte na položku Intel WiDi. Spuštění aplikace Intel WiDi Media Share: Zadejte text sdílení médií Intel WiDi do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté klikněte na položku Sdílení médií Intel WiDi. 26 Kapitola 4 Využívání multimediálních funkcí

37 5 Navigace po obrazovce Obrazovkou můžete navigovat následujícími způsoby: Používání dotykových gest přímo na obrazovce počítače Používání dotykových gest na zařízení TouchPad Používání klávesnice a volitelné myši (myš zakoupená samostatně) POZNÁMKA: K portu USB na počítači lze také připojit externí myš USB (zakoupeno samostatně). Použití dotykových gest pro zařízení TouchPad nebo dotykovou obrazovku Klepnutí Zařízení TouchPad umožňuje navigaci na obrazovce počítače a ovládání ukazatele pomocí jednoduchých dotykových gest. Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad můžete použít i jako odpovídající tlačítka externí myši. Chcete-li navigovat po dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty), přímo se dotkněte obrazovky pomocí gest popsaných v této kapitole. Můžete také upravit gesta a shlédnout ukázky, jak budou fungovat. Zadejte text ovládací panel do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely a poté možnost Hardware a zvuk. V části Zařízení a tiskárny klikněte na položku Myš. POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak, dotyková gesta lze použít na zařízení TouchPad nebo na dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty). Použijte gesto klepnutí/poklepání pro výběr nebo otevření položky na obrazovce. Umístěte ukazatel na položku na obrazovce a klepnutím jedním prstem na zařízení TouchPad nebo dotykovou obrazovku proveďte výběr. Dvojitým klepnutím otevřete zvolenou položku. Zoom sevřením dvěma prsty Zoom sevřením dvěma prsty umožňuje oddálit, resp. přiblížit, obrázky či text. Obraz oddálíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad nebo na dotykovou obrazovku a poté je posunete k sobě. Obraz přiblížíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad nebo na dotykovou obrazovku a poté je posunete směrem od sebe. Použití dotykových gest pro zařízení TouchPad nebo dotykovou obrazovku 27

38 Posunování pomocí dvou prstů (pouze na zařízení TouchPad) Použijte posunování dvěma prsty pro přecházení nahoru, dolů nebo do strany na stránce nebo obrázku. Umístěte dva prsty kousek od sebe na oblast zařízení TouchPad a potom je posuňte nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Klepnutí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad) Použijte gesto klepnutí dvěma prsty a otevřete nabídku pro objekt na obrazovce. POZNÁMKA: Klepnutí dvěma prsty vyvolá stejnou akci jako kliknutí pravým tlačítkem myši. Klepněte dvěma prsty na oblast zařízení TouchPad a otevřete nabídku možností pro vybraný objekt. Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka) Pomocí posunutí jedním prstem se posunujte v seznamu nebo stránce, nebo přejděte na objekt. Obsah obrazovky posunete lehkým přejetím prstem po obrazovce v požadovaném směru. Chcete-li posunout objekt, stiskněte a přidržte prst na objektu a přetáhněte ho prstem. 28 Kapitola 5 Navigace po obrazovce

39 Používání klávesnice a volitelné myši Klávesnice a myš umožňují psát znaky, vybírat položky, posouvat a provádět stejné funkce jako použití dotykových gest. Klávesy na klávesnici umožňují použití akčních kláves a kombinace kláves k vykonání konkrétních funkcí. TIP: Klávesa s logem Windows na klávesnici nebo tlačítko s logem Windows na tabletu umožňují rychlý návrat z otevřené aplikace do nabídky Start nebo na pracovní plochu Windows. Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte na předchozí obrazovku. POZNÁMKA: V závislosti na zemi či oblasti může klávesnice vašeho počítače obsahovat jiné klávesy a funkce, než jaké jsou uvedeny v této části. Používání klávesnice a volitelné myši 29

40 6 Správa napájení Tento počítač může být napájen buď z baterie, nebo z externího zdroje. Pokud je počítač napájen pouze z baterie a není k dispozici zdroj střídavého proudu pro nabíjení baterie, je důležité sledovat stav baterie a šetřit proudem z baterie. Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace Systém Windows má dva úsporné režimy, režim spánku a režim hibernace. Režim spánku tento režim se aktivuje automaticky po určité době nečinnosti. Vaše práce se uloží do paměti, což vám umožní velmi rychlé opětovné zahájení práce. Režim spánku můžete aktivovat také ručně. Další informace naleznete v části Ruční aktivace a ukončení režimu spánku na stránce 30. Režim hibernace tento režim se aktivuje automaticky při velmi nízkém stavu baterie. Při přechodu do režimu hibernace se práce uloží do souboru režimu hibernace na pevném disku a počítač se vypne. Režim hibernace můžete aktivovat také ručně. Další informace naleznete v části Ruční aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) na stránce 30. UPOZORNĚNÍ: Aby se omezilo riziko snížení kvality zvuku nebo videa, narušení funkcí přehrávání zvuku nebo videa nebo ztráty dat, neaktivujte režim spánku nebo režim hibernace během čtení nebo zapisování na optický disk nebo na externí kartu médií. Ruční aktivace a ukončení režimu spánku Režim spánku lze aktivovat jedním z následujících způsobů: Zavřete displej. Vyberte tlačítko Start, ikonu Napájení a poté možnost Režim spánku. Režim spánku lze ukončit jedním z následujících způsobů: Stiskněte krátce tlačítko napájení. Pokud je počítač zavřený, otevřete ho. Stiskněte klávesu na klávesnici. Klepněte na zařízení TouchPad. Při ukončení režimu spánku se kontrolka napájení rozsvítí a vaše práce se obnoví na obrazovce. POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při přechodu z režimu spánku má být požadováno heslo, musíte před obnovením práce zadat své heslo k systému Windows. Ruční aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) Uživatelskou hibernaci lze povolit v nabídce Možnosti napájení, která také umožňuje změnu dalších nastavení napájení a časových limitů. 1. Napište do pole pro vyhledávání na hlavním panelu možnosti napájení a poté vyberte položku Možnosti napájení. 30 Kapitola 6 Správa napájení

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Centrino

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel je ochranná

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Corel je registrovaná

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Notebook HP. Referenční příručka

Notebook HP. Referenční příručka Notebook HP Referenční příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron, Centrino

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Multimediální počítač HP Pavilion. Uživatelská příručka

Multimediální počítač HP Pavilion. Uživatelská příručka Multimediální počítač HP Pavilion Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett- Packard. Intel,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Inspiron 13 řada 5000 2 v 1 Nastavení a technické údaje Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí.

Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí. Začínáme Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí. Žádnou ze zde uvedených informací nelze chápat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Inc. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett- Packard. Intel, Celeron,

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Celeron

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Pentium a Celeron

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron a Pentium

Více

Dell Latitude E6420/E6520

Dell Latitude E6420/E6520 Dell Latitude E6420/E6520 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6420 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron a Pentium

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána

Více

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6320 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pohled z čelní a zadní strany Obrázek 1. Čelní pohled

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel, Celeron a

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka vlastněná svým držitelem a na základě licence používaná společností Hewlett-Packard. Intel, Celeron,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Microsoft a Windows

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron a Pentium

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu Rychlý průvodce Barbone Boss V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Dell Vostro 5470. Informace o instalaci a funkcích. Pohled z přední a zadní strany. O varováních

Dell Vostro 5470. Informace o instalaci a funkcích. Pohled z přední a zadní strany. O varováních Dell Vostro 5470 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pohled z přední a zadní strany Obrázek 1. Čelní pohled

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel,

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel, Celeron,

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel,

Více