Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Java je ochrannou známkou společnosti Sun Microsystems, Inc. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společností skupiny Microsoft. Informace o patentech DTS získáte v části Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, společně jsou registrované ochranné známky a DTS Studio Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.. Důležité informace o produktu Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici. Ne všechny funkce jsou dostupné ve všech verzích systému Windows. Aby bylo možné využít všech výhod systému Windows, může tento počítač vyžadovat aktualizovaný a/nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače a/ nebo software. Podrobnosti naleznete v části Poslední verzi uživatelské příručky najdete na adrese Na této stránce vyberte vaši zemi. Vyberte položku Ovladače a stažení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Podmínky použití softwaru Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, máte možnost vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle podmínek pro vrácení peněz prodejce. S žádostmi o jakékoli další informace či o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého prodejce. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: srpen 2015 Číslo dokumentu:

3 Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač na klín a neblokujte větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC ). iii

4 iv Bezpečnostní upozornění

5 Obsah 1 Vítejte... 1 Hledání informací Součásti... 4 Zjištění hardwaru... 4 Zjištění softwaru... 4 Pravá strana... 5 Levá strana... 7 Displej... 7 Horní strana Zařízení TouchPad Kontrolky Speciální funkční klávesy Používání klávesových zkratek Spodní strana Zadní strana Štítky Síťová připojení Připojení k bezdrátové síti Použití ovládání bezdrátového připojení Tlačítko bezdrátového připojení Ovládací prvky operačního systému Připojení k síti WLAN Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty) Použití technologie HP Mobile Connect (pouze vybrané produkty) Používání GPS (pouze vybrané produkty) Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty) Připojení ke kabelové síti Připojení k místní síti (LAN) (pouze vybrané produkty) Používání modemu (pouze vybrané produkty) Připojení kabelu modemu Připojení adaptéru kabelu modemu pro určitou zemi nebo oblast Navigace na obrazovce Použití dotykových gest pro zařízení Touchpad nebo dotykovou obrazovku v

6 Klepnutí Přiblížení nebo oddálení stažením nebo roztažením dvou prstů posunování pomocí dvou prstů (pouze na zařízení TouchPad) Klepnutí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad) Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka) Funkce zábavy Použití webové kamery (pouze vybrané produkty) Využití zvukového zařízení Připojení reproduktorů Připojení náhlavní soupravy Používání zvukových nastavení Funkce videa Připojení digitálního zobrazovacího zařízení pomocí kabelu DisplayPort podporujícího duální režim (pouze vybrané produkty) Nalezení a připojení kabelových displejů pomocí funkce MultiStream Transport Nalezení a připojení bezdrátových displejů kompatibilních s Miracast (pouze vybrané produkty) Nalezení a připojení k obrazovkám, certifikovaným technologií Intel WiDi (pouze vybrané produkty) Řízení spotřeby Vypnutí počítače Nastavení možností napájení Použití úsporných režimů Aktivace a ukončení režimu spánku Aktivace a ukončení režimu hibernace, který byl aktivován uživatelem (pouze vybrané produkty) Použití měřiče napájení a nastavení napájení Nastavení ochrany heslem při probuzení Použití napájení z baterie Nalezení dalších informací o baterii Použití nástroje Kontrola baterie HP Zobrazení zbývající úrovně nabití baterie Maximalizace doby vybíjení baterie Správa stavů nízkého nabití baterie Identifikace stavů nízkého nabití baterie Řešení stavu nízkého nabití baterie Vložení a vyjmutí baterie Vložení baterie Odebrání baterie vi

7 Úspora energie baterií Skladování baterie Likvidace baterie Výměna baterie Použití externího zdroje napájení Testování adaptéru střídavého proudu Zabezpečení Ochrana počítače Používání hesel Nastavení hesel v systému Windows Nastavení hesel v nástroji Computer Setup Správa hesla správce BIOS Zadání hesla správce systému BIOS Správa hesla DriveLock v nástroji Computer Setup (pouze vybrané produkty) Nastavení hesla funkce DriveLock Povolení funkce DriveLock (pouze vybrané produkty) Zakázání funkce DriveLock (pouze vybrané produkty) Zadání hesla DriveLock (pouze vybrané produkty) Změna hesla DriveLock (pouze vybrané produkty) Použití Automatic DriveLock (Automatická funkce DriveLock) v nástroji Computer Setup (pouze vybrané produkty) Zadání hesla automatické funkce DriveLock Odebrání ochrany pomocí automatické funkce DriveLock Používání antivirového softwaru Používání softwaru brány firewall Instalace důležitých bezpečnostních aktualizací Použití softwaru HP Client Security (pouze vybrané produkty) Použití aplikace HP Touchpoint Manager (pouze vybrané produkty) Připojení volitelného bezpečnostního kabelu (pouze vybrané produkty) Použití čtečky otisků prstů (pouze vybrané produkty) Umístění čtečky otisků prstů Údržba Zvyšování výkonu Použití Defragmentace disku Použití programu Vyčištění disku Používání nástroje HP 3D DriveGuard (pouze vybrané produkty) Identifikace stavu nástroje HP 3D DriveGuard Aktualizace programů a ovladačů Čištění počítače vii

8 Postupy čištění Čištění displeje Čištění boků nebo krytu Čištění zařízení Touchpad, klávesnice nebo myši (pouze vybrané produkty) Cestování s počítačem a přeprava Zálohování a obnovení Vytváření médií a záloh pro obnovení Vytvoření médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) Použití nástrojů systému Windows Obnovení Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager Co potřebujete vědět, než začnete Obnovení pomocí vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty) Použití média HP Recovery pro obnovení Změna pořadí při spouštění počítače Odstranění vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty) Computer Setup (BIOS), TPM a HP Sure Start Použití nástroje Computer Setup Spuštění nástroje Computer Setup Navigace a výběr položek v nástroji Computer Setup Obnovení nastavení od výrobce v nástroji Computer Setup Aktualizace systému BIOS Určení verze systému BIOS Stažení aktualizace systému BIOS Změna pořadí zařízení při spouštění pomocí klávesy f Nastavení systému TPM BIOS (pouze vybrané produkty) Používání nástroje HP Sure Start (pouze vybrané produkty) HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB Technické údaje Vstupní napájení Provozní prostředí Výboj statické elektřiny viii

9 14 Přístupnost Podporované technologie usnadnění přístupu Kontaktování podpory Rejstřík ix

10 x

11 1 Vítejte Abyste ze své investice vytěžili co nejvíce, doporučujeme po nastavení a registraci počítače provést následující kroky: TIP: Pro rychlý návrat k Úvodní obrazovce počítače z některé z otevřených aplikací nebo z plochy Windows stiskněte na klávesnici klávesu s logem Windows Windows se vrátíte zpět na předchozí obrazovku.. Dalším stiskem klávesy s logem Připojení k Internetu Nastavte připojení k bezdrátové nebo kabelové síti, abyste se mohli připojit k Internetu. Další informace naleznete v části Síťová připojení na stránce 18. Aktualizujte antivirový software Chraňte počítač před případným poškozením způsobeným viry. Software je předinstalován v počítači. Další informace naleznete v části Používání antivirového softwaru na stránce 47. Poznejte svůj počítač Informace o funkcích vašeho počítače. Další informace naleznete v tématech Součásti na stránce 4 a Navigace na obrazovce na stránce 23. Seznámení s nainstalovaným softwarem Prohlédněte si seznam softwaru předinstalovaného v počítači: Klikněte na tlačítko Start a potom na Všechny aplikace. nebo Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a vyberte Programy a funkce. Vytvořte zálohu pevného disku vytvořením disků pro obnovení nebo jednotky paměti flash pro obnovení. Viz Zálohování a obnovení na stránce 54. 1

12 Hledání informací Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a mnoho dalších informací naleznete pomocí této tabulky. Zdroj Obsah Pokyny k instalaci Přehled instalačních pokynů a funkcí počítače Aplikace Začněte Spuštění aplikace Začněte: Řada užitečných návodů a tipy k řešení potíží. Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte. Podpora HP Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese country/us/en/wwcontact_us.html. Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy Přístup k příručce: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. nebo Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku. 2. Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Technické údaje a poté vyberte položku Uživatelské příručky. nebo Přejděte na stránky Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí Přístup k tomuto dokumentu: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. nebo Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku. 2. Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Technické údaje a poté vyberte položku Uživatelské příručky. Omezená záruka* Přístup k tomuto dokumentu: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. nebo Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku. Chat online s technikem společnosti HP Telefonní čísla podpory společnosti HP Informace o servisních střediscích společnosti HP Správná instalace pracovní stanice Pokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potíží Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi Důležité informace o předpisech, včetně správného postupu při likvidaci baterie, je-li zapotřebí Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto počítači 2 Kapitola 1 Vítejte

13 Zdroj Obsah 2. Vyberte položku Tento počítač a poté položku Záruka a služby. nebo Přejděte na stránky orderdocuments. *Omezenou záruku společnosti HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu nebo na dodaném disku CD nebo DVD. V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení vytištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu V případě produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat na adresu Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore Uveďte název produktu a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu. Hledání informací 3

14 2 Součásti Zjištění hardwaru Zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v počítači: Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte text správce zařízení a vyberte aplikaci Správce zařízení. Zobrazí se seznam všech zařízení nainstalovaných v počítači. Chcete-li získat informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS, stiskněte klávesy fn+esc (pouze vybrané produkty). Zjištění softwaru Pokud chcete zjistit, jaký software je instalovaný v počítači, proveďte následující: Klikněte na tlačítko Start a potom na Všechny aplikace. nebo Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a vyberte Programy a funkce. 4 Kapitola 2 Součásti

15 Pravá strana Součást Popis (1) Kontrolka baterie Když je připojeno napájení střídavým proudem: Bílá: Nabití baterie je vyšší než 90 procent. Oranžová: Nabití baterie je v rozmezí 0 až 90 procent. Nesvítí: Baterie se nenabíjí. Pokud je napájení střídavým proudem odpojeno (baterie se nenabíjí): Blikající oranžová: Baterie dosáhla stavu nízkého nabití baterie. Jakmile baterie dosáhne stavu velmi nízkého nabití baterie, kontrolka baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Baterie se nenabíjí. (2) Tlačítko napájení Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete. Pokud je počítač zapnutý, zahájíte krátkým stiskem tlačítka přechod do režimu spánku. Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. UPOZORNĚNÍ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko napájení, přijdete o neuložená data. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí nefunguje, vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. Další informace o nastavení napájení lze zobrazit v nabídce Možnosti napájení. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte napájení a vyberte Nastavení výkonu a režimu spánku. nebo Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a poté vyberte položku Možnosti napájení. (3) Tlačítko zamčení otáčení Pro uzamčení funkce automatického otáčení displeje stiskněte při zapnutém tabletu tlačítko zámku otáčení. Chcete-li funkci automatického otáčení odemknout, stiskněte toto tlačítko znovu. Pravá strana 5

16 Součást Popis nebo Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte text nastavení a poté vyberte možnost Nastavení. Klepněte na aplikaci obrazovky a poté klepněte na ikonu automatického otáčení. Chcete-li odemknout funkci automatického otáčení, znovu klepněte na ikonu automatického otáčení. (4) Tlačítko hlasitosti Ovládá hlasitost reproduktorů tabletu. Chcete-li snížit hlasitost reproduktoru, stiskněte stranu tlačítka se značkou -. Chcete-li zvýšit hlasitost reproduktoru, stiskněte stranu tlačítka se značkou +. (5) Reproduktor Vydává zvuk. (6) Čtečka paměťových karet microsd Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim. Vložení karty: Přidržte kartu stranou se štítkem směrem nahoru a konektory směřujícími do zásuvky, vložte kartu do zásuvky a zatlačte, až se karta v zásuvce usadí. Odebrání karty: Zatlačte na kartu. Karta vyskočí ven. (7) Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy nebo audiokabelu televize. Lze jím připojit i volitelný mikrofon náhlavní soupravy. Tento konektor nepodporuje volitelná zařízení sestávající jen z mikrofonu. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Přístup k příručce: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. nebo Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. 2. Vyberte možnost Počítač, pak kartu Specifikace a poté vyberte možnost Uživatelské příručky. POZNÁMKA: Pokud je ke konektoru připojeno externí zařízení, reproduktory počítače jsou vypnuty. (8) Dokovací konektor Slouží k připojení doplňkového dokovacího zařízení. 6 Kapitola 2 Součásti

17 Levá strana Součást Popis (1) Ventilační otvor Umožňuje proudění vzduchu k ochlazení vestavěných součástí. (2) Reproduktor Vydává zvuk. POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných součástí a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru během běžného používání počítače je tedy normální. Displej Váš počítač lze použít jako standardní notebook nebo můžete otočit displej a používat jej jako tablet a využít tak schopností dotykové obrazovky v celé řadě aplikací. Levá strana 7

18 UPOZORNĚNÍ: V režimu notebooku neotáčejte displej proti směru hodinových ručiček a nesnažte se otáčet displejem silou, hrozí poškození závěsů displeje. Přechod z režimu notebooku do režimu tabletu 1. Otočte displej o 180 stupňů po směru hodinových ručiček tak, aby směřoval dozadu. UPOZORNĚNÍ: V režimu notebooku neotáčejte displej proti směru hodinových ručiček, hrozí poškození závěsů displeje. 2. Sklopte displej na klávesnici. Pro přechod z režimu tabletu do režimu notebooku proveďte obrácený postup. 8 Kapitola 2 Součásti

19 Součást Popis (1) Antény sítě WWAN* Odesílají a přijímají signál bezdrátového připojení pro komunikaci v rozlehlých bezdrátových sítích (WWAN). (2) Snímač okolního světla Automaticky přizpůsobuje jas displeje podle okolního osvětlení. (3) Antény sítě WLAN* Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místních bezdrátových sítích (WLAN). (4) Vestavěné mikrofony Zaznamenávají zvuk. (5) Kontrolka webové kamery Svítí: Webová kamera je používána. (6) Webová kamera Umožňuje záznam videa a pořizování fotografií. Některé modely umožňují využití funkcí videokonference a online konverzace využívajících přenos videa. Chcete-li použít webovou kameru, postupujte takto: Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotoaparát a vyberte Fotoaparát. (7) Tlačítko s logem Windows Otevře nabídku Start POZNÁMKA: zavřete. Dalším stisknutím tlačítka Windows nabídku Start *Antény jsou umístěné uvnitř počítače a nejsou viditelné. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, oblasti bezprostředně okolo antén nezakrývejte. Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci platných pro danou zemi nebo oblast naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Displej 9

20 Součást Popis Přístup k příručce: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. nebo Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. 2. Vyberte možnost Počítač, pak kartu Specifikace a poté vyberte možnost Uživatelské příručky. Horní strana Zařízení TouchPad Součást Popis (1) Kontrolka zařízení TouchPad Svítí: Zařízení TouchPad je vypnuto. Nesvítí: Zařízení TouchPad je zapnuto. (2) Oblast zařízení TouchPad Slouží ke snímání gest pomocí prstů, kterými můžete přesunout ukazatel nebo aktivovat položky na obrazovce. (3) Levé tlačítko zařízení TouchPad Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. 10 Kapitola 2 Součásti

21 Kontrolky Součást Popis (1) Kontrolka funkce caps lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá, všechna písmena budou velká. (2) Kontrolka ztlumení zvuku Oranžová: Zvuk počítače je vypnutý. Nesvítí: Zvuk počítače je zapnutý. (3) Kontrolka ztlumení mikrofonu Oranžová: Mikrofon je vypnutý. Nesvítí: Mikrofon je zapnutý. (4) Kontrolka bezdrátového připojení Svítí: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou místní síť (WLAN) a/nebo zařízení Bluetooth. POZNÁMKA: U některých modelů svítí kontrolka bezdrátového připojení oranžově v případě, že jsou vypnuta všechna bezdrátová zařízení. (5) Kontrolka funkce num lock Svítí: Funkce num lock je zapnutá. (6) Kontrolka zařízení TouchPad Svítí: Zařízení TouchPad je vypnuto. Nesvítí: Zařízení TouchPad je zapnuto. Horní strana 11

22 Speciální funkční klávesy Součást Popis (1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou, klávesou num lock, klávesou esc nebo klávesou fn+b lze aktivovat často používané systémové funkce. (3) Klávesa s logem Windows Otevře nabídku Start Viz Používání klávesových zkratek na stránce 12 POZNÁMKA: Dalším stisknutím tlačítka Windows nabídku Start zavřete. (4) Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou fn lze aktivovat často používané systémové funkce. (5) Vestavěná numerická klávesnice Numerická klávesnice překrývající klávesy abecedy na klávesnici vám umožňuje sčítat, odčítat a provádět další číselné úlohy. Pokud je funkce num lock zapnutá, je možné numerickou klávesnici používat stejně jako externí numerickou klávesnici. (6) Windows, klávesa aplikací Zobrazí možnosti pro vybraný objekt. Používání klávesových zkratek Využití klávesových zkratek: Stiskněte klávesu fn a poté stiskněte správnou funkční klávesu reprezentovanou ikonami níže. Stiskněte fn+funkční klávesu Popis fn+f1 Ovládá snímač okolního světla. 12 Kapitola 2 Součásti

23 Stiskněte fn+funkční klávesu Popis fn+f2 Zobrazí informace o nabití všech nainstalovaných baterií. Monitor zobrazuje informace o tom, které baterie se nabíjejí a uvádí úroveň nabití zbývající v jednotlivých bateriích. fn+f3 Zahájí režim spánku a všechny informace se uloží do paměti systému. Displej a další součásti systému se vypnou a zahájí se úsporný provoz. Chcete-li ukončit režim spánku, krátce stiskněte tlačítko napájení. UPOZORNĚNÍ: spánku práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu fn+f4 Přepne zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojen monitor, opakovaným stisknutím kláves fn+f4 se postupně aktivuje samotný displej počítače, samotný monitor nebo displej počítače současně s monitorem. Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu VGA. Klávesová zkratka fn+f4 může také přepínat mezi dalšími zařízeními, která přijímají obrazové informace z počítače. Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru. Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude snižovat hlasitost reproduktoru. Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude zvyšovat hlasitost reproduktoru. Ztlumí mikrofon. Přidržením této klávesy postupně snížíte jas obrazovky. Přidržením této klávesy postupně zvýšíte jas obrazovky. Vypíná nebo zapíná podsvícení klávesnice. POZNÁMKA: Vypnutím této funkce prodloužíte výdrž baterie. Zapne nebo vypne funkci bezdrátového připojení. POZNÁMKA: Aby bylo možné používat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť. Horní strana 13

24 Spodní strana Součást Popis (1) Servisní kryt Poskytuje přístup k pozici pevného disku, zásuvce modulu sítě WLAN, zásuvce modulu sítě WWAN a zásuvkám pro paměťové moduly. UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili tomu, že systém nebude reagovat, vyměňte modul pro bezdrátové připojení pouze za modul, který je schválen státními orgány, které regulují bezdrátová zařízení ve vaší zemi nebo oblasti. Pokud se po výměně modulu zobrazí varování, obnovte funkce počítače odebráním modulu a potom kontaktujte technickou podporu. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. nebo Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. (2) Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vestavěných součástí. POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných součástí a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru během běžného používání počítače je tedy normální. 14 Kapitola 2 Součásti

25 Součást (3) Snímač technologie NFC (Near Field Communication) Popis Umožňuje bezdrátové propojení, komunikaci a přenos dat/ informací mezi zařízeními podporujícími technologii NFC. (4) Bateriová pozice Obsahuje baterii. (5) Uvolňovací západka baterie Uvolňuje baterii. Spodní strana 15

26 Zadní strana Součást Popis (1) Konektor RJ-45 (síťový) / kontrolky Slouží k připojení síťového kabelu. Bílá: Síť je připojena. Oranžová: Připojení k síti je aktivní. (2) Port USB 3.0 Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB. (3) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k počítači. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela zabránit nedokáže. (4) DisplayPort podporující duální režim Slouží k připojení doplňkového digitálního zobrazovacího zařízení, například monitoru nebo projektoru vyšší třídy. (5) Nabíjecí (napájený) port USB 3.0 Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB. Standardní porty USB nenapájí všechna zařízení USB nebo je napájí slabým proudem. Některá zařízení USB vyžadují napájení a je třeba pro ně použít napájený port USB. POZNÁMKA: Nabíjecí porty USB mohou také nabíjet některé modely mobilních telefonů a přehrávačů MP3, a to i v případě, že je počítač vypnut. (6) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu. (7) Kontrolka baterie Když je připojeno napájení střídavým proudem: Bílá: Nabití baterie je vyšší než 90 procent. Oranžová: Nabití baterie je v rozmezí 0 až 90 procent. Nesvítí: Baterie se nenabíjí. Pokud je napájení střídavým proudem odpojeno (baterie se nenabíjí): Blikající oranžová: Baterie dosáhla stavu nízkého nabití baterie. Jakmile baterie dosáhne stavu velmi nízkého nabití baterie, kontrolka baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Baterie se nenabíjí. 16 Kapitola 2 Součásti

27 Štítky Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení potíží se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda na následujících místech pro štítky najdete štítky popsané v této části: na spodní straně počítače, uvnitř bateriové pozice, pod servisním krytem nebo na zadní straně displeje. Servisní štítek obsahuje důležité informace identifikující váš počítač. Pokud budete kontaktovat podporu, pravděpodobně budete požádáni, abyste uvedli sériové číslo a možná i číslo produktu a číslo modelu. Před tím, než budete kontaktovat podporu, vyhledejte tato čísla. Servisní štítky budou vypadat jako jeden z níže uvedených příkladů. Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá servisnímu štítku na vašem počítači. Součást (1) Sériové číslo (2) Číslo produktu (3) Záruční lhůta (4) Číslo modelu (pouze vybrané produkty) Součást (1) Název modelu (pouze vybrané produkty) (2) Číslo produktu (3) Sériové číslo (4) Záruční lhůta Štítek nebo štítky se směrnicemi obsahují informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace obsahují informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení působnosti vyžadované v některých zemích nebo oblastech, v nichž byla zařízení schválena pro použití. Štítky 17

28 3 Síťová připojení Počítač si můžete vzít s sebou kamkoliv na cesty. I doma si však můžete díky připojení ke kabelové nebo bezdrátové síti prohlížet informace uložené na milionech internetových serverů rozmístěných po celém světě. V této kapitole jsou uvedeny užitečné informace týkající se připojení k Internetu. Připojení k bezdrátové síti Váš počítač může být vybaven některým z následujících bezdrátových zařízení: Zařízení WLAN připojuje počítač k bezdrátové místní síti (běžně se označuje jako síť Wi-Fi, bezdrátová síť LAN nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na veřejných místech, jako jsou letiště, restaurace, kavárny, hotely a univerzity. V síti WLAN komunikuje mobilní bezdrátové zařízení počítače s bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem bezdrátového připojení. Modul HP pro mobilní širokopásmové připojení (pouze vybrané produkty) zařízení pro připojení k rozlehlé bezdrátové síti (WWAN), které umožňuje bezdrátové připojení v mnohem větší oblasti. Operátoři mobilních sítí instalují základnové stanice (podobné vysílačům telefonního signálu) v rámci velkých geografických celků a poskytují tak připojení na celém území regionů či států. Zařízení Bluetooth vytváří osobní síť (PAN), jejíž pomocí se připojuje k ostatním zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth, jako jsou počítače, telefony, tiskárny, sluchátka s mikrofonem, reproduktory a fotoaparáty. V síti PAN každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními. Zařízení nesmí být příliš daleko od sebe, obvykle ne více jak 10 metrů. Použití ovládání bezdrátového připojení Bezdrátová zařízení v počítači lze ovládat pomocí jedné nebo více z následujících funkcí: tlačítko bezdrátového připojení (také nazývané tlačítko režimu Letadlo nebo klávesa bezdrátového připojení) (v této kapitole jsou tyto prvky označovány jednotně jako tlačítko bezdrátového připojení) ovládací prvky operačního systému Tlačítko bezdrátového připojení Počítač může být vybaven tlačítkem bezdrátového připojení, jedním nebo více bezdrátovými zařízeními a jednou nebo dvěma kontrolkami bezdrátového připojení. Všechna bezdrátová zařízení na vašem počítači jsou při dodání výrobcem povolena. Kontrolka bezdrátového připojení slouží k indikaci stavu napájení všech bezdrátových zařízení a neodráží stav jednotlivých zařízení. Ovládací prvky operačního systému Systém Windows nabízí Centrum síťových připojení a sdílení, které umožňuje nastavit připojení nebo síť, připojit se k síti, diagnostikovat a opravovat potíže se sítí. Používání ovládacích prvků operačního systému: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text ovládací panel a potom vyberte položku Ovládací panely. 2. Vybere položku Síť a Internet a poté Centrum síťových připojení a sdílení. 18 Kapitola 3 Síťová připojení

29 Připojení k síti WLAN POZNÁMKA: Chcete-li se doma připojit k Internetu, je třeba mít založen účet u poskytovatele služeb sítě Internet (ISP). Pokud si chcete zakoupit služby Internetu a modem, kontaktujte místního poskytovatele služeb připojení k síti Internet. Ten vám pomůže s nastavením modemu, instalací síťového kabelu pro připojení bezdrátového směrovače k modemu i s ověřením funkčnosti služby připojení k Internetu. Pro připojení k některé síti WLAN postupujte následujícím způsobem: 1. Ujistěte se, že zařízení sítě WLAN je zapnuto. 2. Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě a poté se připojte k jedné z dostupných sítí. Pokud je síť WLAN zabezpečená, budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Zadejte kód a poté dokončete připojení výběrem položky Další. POZNÁMKA: Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné sítě WLAN, může to být tím, že jste mimo dosah bezdrátového směrovače či přístupového bodu. POZNÁMKA: Pokud nevidíte síť WLAN, ke které se chcete připojit, pravým tlačítkem myši klikněte na hlavním panelu na ikonu stavu sítě a vyberte položku Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení. Vyberte položku Nastavit nové připojení nebo síť. Zobrazí se seznam možností, pomocí nichž lze ručně vyhledat síť a připojit se k ní nebo vytvořit nové síťové připojení. 3. Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce. Po uskutečnění připojení vyberte ikonu stavu sítě na pravé straně hlavního panelu a ověřte si název a stav připojení. POZNÁMKA: Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na implementaci sítě WLAN, výrobci směrovače a rušení od ostatních elektronických zařízení nebo bariér, jako jsou zdi a podlahy. Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty) Váš počítač HP Mobile Broadband má integrovanou podporu pro služby mobilního širokopásmového připojení. Pokud tento nový počítač použijete v síti mobilního operátora, poskytne vám možnost připojit se k Internetu, odesílat y či připojit se k podnikové síti, aniž byste museli využívat přístupové body Wi-Fi. POZNÁMKA: Pokud počítač vybaven technologií HP Mobile Connect, pokyny v této části nejsou relevantní. Viz Použití technologie HP Mobile Connect (pouze vybrané produkty) na stránce 20. Pro aktivaci služby mobilního širokopásmového připojení možná budete potřebovat číslo IMEI a/nebo MEID modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení. Číslo je vytištěno na štítku umístěném na spodní straně počítače v bateriové pozici, pod servisním krytem nebo na zadní straně displeje. nebo Číslo můžete najít následovně: 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě. 2. Vyberte položku Zobrazit nastavení připojení. 3. V sekci mobilního širokopásmového připojení vyberte ikonu stavu sítě. Někteří operátoři mobilní sítě vyžadují použití SIM karty. SIM karta obsahuje základní informace o uživateli, například osobní identifikační číslo (PIN), a také informace o síti. Některé počítače obsahují předem instalovanou SIM kartu. Pokud není SIM karta předem instalována, může být součástí informací o službě širokopásmového mobilního připojení HP, které jsou dodány s vaším počítačem, nebo vám ji může poskytnout operátor mobilní sítě odděleně od počítače. Připojení k bezdrátové síti 19

30 Informace o službě širokopásmového mobilního připojení HP a o postupu aktivace služby u vámi preferovaného operátora mobilní sítě naleznete v dokumentaci ke službě širokopásmového mobilního připojení HP přiložené k počítači. Použití technologie HP Mobile Connect (pouze vybrané produkty) HP Mobile Connect je předplacená služba mobilního širokopásmového připojení, které poskytuje cenově příznivé, zabezpečené, jednoduché a flexibilní mobilní širokopásmové připojení pro váš počítač. Abyste mohli používat technologii HP Mobile Connect, musí být počítač vybaven SIM kartou a aplikací HP Mobile Connect. Další informace o službě HP Mobile Connect a kde je k dispozici naleznete na adrese mobileconnect. Používání GPS (pouze vybrané produkty) Váš počítač může být vybaven zařízením systému GPS. Satelity GPS dodávají systémům vybaveným GPS informace o pozici, rychlosti a směru. Další informace naleznete v nápovědě softwaru HP GPS and Location. Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty) Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost, která nahrazuje spojení kabelem, jenž se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou: Počítače (stolní počítač, notebook) Telefony (mobilní, bezdrátové, chytré telefony) Zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát) Zvuková zařízení (sluchátka s mikrofonem, reproduktory) Myš Zařízení Bluetooth podporují vytvoření spojení peer-to-peer a umožňují uživateli vytvořit osobní síť (PAN) mezi zařízeními Bluetooth. Informace o konfiguraci a používání zařízení Bluetooth naleznete v nápovědě k softwaru zařízení Bluetooth. Připojení ke kabelové síti Vybrané produkty mohou umožnit bezdrátové připojení: připojení k místní síti (LAN) a připojení pomocí modemu. Síť LAN využívá k připojení síťový kabel, který poskytuje mnohem vyšší přenosové rychlosti než telefonní kabel používaný k připojení pomocí modemu. Oba typy kabelů jsou prodávány samostatně. VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení nepřipojujte kabel modemu ani telefonní kabel do (síťového) konektoru RJ-45. Připojení k místní síti (LAN) (pouze vybrané produkty) Chcete-li připojit počítač přímo k domácímu nebo firemnímu směrovači (a nevyužít tak bezdrátového připojení), použijte konektor sítě LAN. K připojení k síti LAN je zapotřebí síťový kabel s 8kolíkovým konektorem RJ-45. Postup připojení síťového kabelu: 1. Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (1) počítače. 20 Kapitola 3 Síťová připojení

31 2. Zapojte opačný konec síťového kabelu do zásuvky rozvodu sítě LAN (2) nebo směrovači. POZNÁMKA: Pokud je síťový kabel vybaven obvodem pro potlačení rušení (3), který chrání proti rušení televizním a rádiovým signálem, připojte konec kabelu s tímto obvodem k počítači. Používání modemu (pouze vybrané produkty) Modem musí být připojen k analogové telefonní lince pomocí telefonního kabelu s 6kolíkovým konektorem RJ-11. V některých zemích či oblastech je nutné použít ke kabelu modemu speciální adaptér. Zásuvky pro připojení digitálních pobočkových ústředen jsou podobné analogovým telefonním zásuvkám, ale nejsou určené k připojení modemu. Připojení kabelu modemu Postup připojení kabelu modemu: 1. Zapojte kabel modemu do zásuvky modemu (1) počítače. 2. Zapojte kabel modemu do telefonní zásuvky RJ-11 (2). POZNÁMKA: Pokud je kabel modemu vybaven obvodem pro potlačení rušení (3), který chrání proti rušení televizním a rádiovým signálem, připojte konec kabelu s tímto obvodem k počítači. Připojení ke kabelové síti 21

32 Připojení adaptéru kabelu modemu pro určitou zemi nebo oblast Telefonní zásuvky se mohou v jednotlivých zemích nebo oblastech lišit. Pokud chcete použít modem a kabel modemu v jiné zemi či oblasti než tam, kde jste zakoupili počítač, musíte si pořídit adaptér kabelu modemu vhodný pro danou zemi či oblast. Chcete-li připojit modem k analogové telefonní lince, která nepoužívá zásuvku RJ-11, postupujte dle těchto kroků: 1. Zapojte kabel modemu do zásuvky modemu (1) počítače. 2. Zapojte kabel modemu do adaptéru kabelu modemu (2). 3. Zapojte adaptér kabelu modemu (3) do telefonní zásuvky. 22 Kapitola 3 Síťová připojení

33 4 Navigace na obrazovce Obrazovkou můžete navigovat následujícími způsoby: Použití dotykových gest na obrazovce počítače (pouze vybrané produkty) Používání dotykových gest na zařízení TouchPad Používání klávesnice a volitelné myši (myš zakoupená samostatně) Použití ukazovátka (jen vybrané produkty) Použití dotykových gest pro zařízení Touchpad nebo dotykovou obrazovku Klepnutí Zařízení TouchPad umožňuje navigaci na obrazovce počítače a ovládání ukazatele pomocí jednoduchých dotykových gest. Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad můžete použít i jako odpovídající tlačítka externí myši. Chcete-li pohybovat po dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty), přímo se dotkněte obrazovky pomocí gest popsaných v této kapitole. Můžete také upravit gesta a shlédnout ukázky, jak budou fungovat. Zadejte text ovládací panely do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely a pak možnost Hardware a zvuk. V části Zařízení a tiskárny klikněte na položku Myš. POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak, dotyková gesta lze použít na zařízení TouchPad nebo na dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty). Použijte gesto klepnutí/poklepání pro výběr nebo otevření položky na obrazovce. Umístěte ukazatel na položku na obrazovce a klepnutím jedním prstem na zařízení TouchPad nebo dotykovou obrazovku proveďte výběr. Dvojitým klepnutím otevřete zvolenou položku. Použití dotykových gest pro zařízení Touchpad nebo dotykovou obrazovku 23

34 Přiblížení nebo oddálení stažením nebo roztažením dvou prstů Zoom sevřením dvěma prsty umožňuje oddálit, resp. přiblížit, obrázky či text. Obraz oddálíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad nebo na dotykovou obrazovku a poté je posunete k sobě. Obraz přiblížíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad nebo na dotykovou obrazovku a poté je posunete směrem od sebe. posunování pomocí dvou prstů (pouze na zařízení TouchPad) Použijte posunování dvěma prsty pro přecházení nahoru, dolů nebo do strany na stránce nebo obrázku. Umístěte dva prsty kousek od sebe na oblast zařízení TouchPad a potom je posuňte nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Klepnutí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad) Použijte gesto klepnutí dvěma prsty a otevřete nabídku pro objekt na obrazovce. POZNÁMKA: Klepnutí dvěma prsty vyvolá stejnou akci jako kliknutí pravým tlačítkem myši. Klepněte dvěma prsty na oblast zařízení TouchPad a otevřete nabídku možností pro vybraný objekt. 24 Kapitola 4 Navigace na obrazovce

35 Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka) Pomocí posunutí jedním prstem se posunujte v seznamu nebo stránce, nebo přejděte na objekt. Obsah obrazovky posunete lehkým přejetím prstem po obrazovce v požadovaném směru. Chcete-li posunout objekt, stiskněte a přidržte prst na objektu a přetáhněte ho prstem. Použití dotykových gest pro zařízení Touchpad nebo dotykovou obrazovku 25

36 5 Funkce zábavy Počítač HP můžete používat pracovně či soukromě a můžete se setkávat s ostatními pomocí webové kamery, mixovat zvuk a video nebo připojovat externí zařízení, například projektor, monitor, televizor nebo reproduktory. Informace, kde nalézt funkce zvuku, videa a kamery v počítači, najdete v části Součásti na stránce 4. Použití webové kamery (pouze vybrané produkty) Počítač je vybaven webovou kamerou, která slouží k záznamu videa a pořizování fotografií. Některé modely umožňují využití funkcí videokonference a online konverzace využívajících přenos videa. Chcete-li používat kameru, zadejte text kamera do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté vyberte možnost Kamera ze seznamu aplikací. Využití zvukového zařízení Můžete stahovat a poslouchat hudbu, streamovat hudební obsah (včetně rádia) z webu, nahrávat zvuk nebo mixovat zvuk a video pro vytváření multimédií. V počítači můžete také přehrávat hudební disky CD (u vybraných modelů) nebo připojit externí optickou jednotku pro přehrávání disků CD. Chcete-li vylepšit svůj zážitek z poslechu hudby, připojte sluchátka nebo reproduktory. Připojení reproduktorů Ke svému počítači nebo dokovací stanici můžete prostřednictvím portu USB nebo konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / konektoru zvukového vstupu (pro mikrofon) připojit reproduktory připojené pomocí kabelu. Bezdrátové reproduktory k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. Před připojením reproduktorů snižte nastavení hlasitosti. Připojení náhlavní soupravy VAROVÁNÍ! V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy zkontrolujte nastavení hlasitosti. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Přístup k tomuto dokumentu: 1. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant. nebo Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu. 2. Vyberte možnost Počítač, pak kartu Specifikace a poté vyberte možnost Uživatelské příručky. Sluchátka kombinovaná s mikrofonem, se nazývají náhlavní souprava. Náhlavní soupravu připojenou pomocí kabelu lze na počítači zapojit do kombinovaného konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon). Bezdrátovou náhlavní soupravu k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. 26 Kapitola 5 Funkce zábavy

37 Používání zvukových nastavení Zvuková nastavení používejte pro nastavení hlasitosti systému, změnu systémových zvuků nebo pro správu zvukových zařízení. Pro zobrazení nebo změnu zvukových nastavení: Zadejte text Ovládací panely do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely, dále položku Hardware a zvuk a poté vyberte možnost Zvuk. nebo Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, vyberte možnost Ovládací panely, Hardware a zvuk a Zvuk. Počítač může obsahovat vylepšený zvukový systém od společností Bang & amp; Olufsen, DTS, Beats audio, nebo jiného poskytovatele. Díky tomu může počítač obsahovat pokročilé zvukové funkce, které mohou být ovládány pomocí ovládacího panelu specifického pro váš zvukový systém. Pro zobrazení a ovládání nastavení zvuku použijte ovládací panel zvuku. Zadejte text ovládací panely do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely, pak možnost Hardware a zvuk a poté vyberte ovládací panel zvuku specifický pro váš systém. nebo Funkce videa Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start, vyberte položku Ovládací panely, pak možnost Hardware a zvuk a poté vyberte ovládací panel zvuku specifický pro váš systém. Váš počítač je výkonným video zařízením, které vám umožňuje sledovat streamované video z oblíbených stránek a stahovat video a filmy, abyste je mohli ve svém počítači sledovat v době, kdy nejste připojeni k síti. Zážitek ze sledování videa si můžete ještě vylepšit připojením externího monitoru, projektoru nebo televizoru k jednomu z videoportů počítače. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda je externí zařízení připojeno ke správnému portu počítače s použitím správného kabelu. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení. Další informace o použití funkcí videa vám poskytne funkce HP Support Assistant. Připojení digitálního zobrazovacího zařízení pomocí kabelu DisplayPort podporujícího duální režim (pouze vybrané produkty) POZNÁMKA: Pro připojení digitálního zobrazovacího zařízení k počítači je potřebný kabel DisplayPort podporující duální režim (DP-DP), který se prodává samostatně. DisplayPort podporující duální režim připojuje volitelné digitální zobrazovací zařízení, jako je vysoce výkonný monitor nebo projektor. Rozhraní DisplayPort podporující duální režim poskytuje lepší zobrazení než port pro externí monitor VGA a zlepšuje možnosti digitálního připojení. 1. Zapojte jeden konec kabelu DisplayPort podporujícího duální režim do portu DisplayPort podporujícího duální režim na počítači. Funkce videa 27

38 2. Připojte druhý konec kabelu k digitálnímu zobrazovacímu zařízení. 3. Stisknutím klávesy f4 lze přepínat mezi 4 typy zobrazení obrazu počítače: Jenom obrazovka počítače: zobrazení obrazu pouze na počítači. Režim Duplikace: současné zobrazení stejného obrazu jak na displeji počítače, tak na externím zařízení. Režim Rozšíření: současné zobrazení jednoho obrazu rozloženého na displeji počítače a externím zařízení. Jenom druhá obrazovka: zobrazení obrazu pouze na externím zařízení. Každým stisknutím klávesy f4 změníte režim zobrazení. POZNÁMKA: Optimální kvality dosáhnete, když upravíte rozlišení obrazovky externího zařízení, zejména pokud používáte režim Rozšíření, následujícím způsobem. Zadejte text ovládací panely do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely a pak možnost Vzhled a přizpůsobení. V nabídce Zobrazení vyberte položku Upravit rozlišení zobrazení. Nalezení a připojení kabelových displejů pomocí funkce MultiStream Transport MultiStream Transport (MST) umožňuje připojení několika kabelových zobrazovacích zařízení k počítači připojením ke konektoru VGA nebo DisplayPort v počítači a také VGA nebo DisplayPort k rozbočovači nebo externí dokovací stanici. Je možné je připojit několika způsoby v závislosti na typu grafického řadiče nainstalovaného ve vašem počítači a tom, zda váš počítač je vybaven vestavěným rozbočovačem. Pro zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v počítači přejděte na Správce zařízení. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte text správce zařízení a vyberte aplikaci Správce zařízení. Zobrazí se seznam všech zařízení nainstalovaných v počítači. Nalezení a připojení bezdrátových displejů kompatibilních s Miracast (pouze vybrané produkty) POZNÁMKA: Informace o tom, jaký typ obrazovky máte (podporující technologii Miracast nebo Intel WiDi), naleznete v dokumentaci dodané s televizorem nebo se sekundárním displejem. Pokud chcete nalézt a připojit bezdrátové displeje kompatibilní s Miracast, aniž byste opustili otevřené aplikace, postupujte následovně: Spuštění technologie Miracast: Zadejte text promítnout do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a klikněte na tlačítko Promítnout na druhou obrazovku. Klikněte na ikonu Připojit k bezdrátovému displeji a postupujte podle pokynů na obrazovce. 28 Kapitola 5 Funkce zábavy

39 Nalezení a připojení k obrazovkám, certifikovaným technologií Intel WiDi (pouze vybrané produkty) Používejte Intel WiDi k bezdrátové projekci jednotlivých souborů, jako jsou fotografie, hudba nebo video, nebo zduplikujte obrazovku celého počítače na televizi nebo sekundární zobrazovací zařízení. Intel WiDi, prémiové řešení Miracast, umožňuje snadné a bezproblémový spárování sekundární displej zařízení; poskytuje duplikaci na celou obrazovku; zlepšuje rychlost, kvalitu a přizpůsobení velikosti. Připojení k obrazovkám, certifikovaným na Intel WiDi: Zadejte text promítnout do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a klikněte na tlačítko Promítnout na druhou obrazovku. Klikněte na ikonu Připojit k bezdrátovému displeji a postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li spustit aplikaci Intel WiDi: Zadejte text Intel WiDi do pole pro vyhledávání na hlavním panelu a poté klikněte na položku Intel WiDi. Funkce videa 29

40 6 Řízení spotřeby POZNÁMKA: Počítač může být vybaven tlačítkem nebo vypínačem napájení. V této příručce je pro všechny tyto ovladače napájení použito pojmenování tlačítko napájení. Vypnutí počítače UPOZORNĚNÍ: Při vypnutí počítače budou neuložená data ztracena. Příkaz Vypnout ukončí všechny spuštěné programy, včetně operačního systému, a následně vypne displej i počítač. Počítač vypínejte v následujících situacích: Pokud potřebujete vyměnit baterii nebo manipulovat se součástmi uvnitř počítače Pokud připojujete externí hardwarové zařízení, které nelze připojit k portu USB Počítač nebude po delší dobu používán a bude odpojen od externího zdroje napájení I když můžete počítač vypnout tlačítkem napájení, doporučený způsob vypnutí je pomocí příkazu Vypnout systému Windows. POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku nebo hibernace, je třeba před vypnutím počítače tento režim nejprve ukončit krátkým stisknutím tlačítka napájení. 1. Uložte práci a ukončete všechny spuštěné programy. 2. Vyberte tlačítko Start, poté ikonu Napájení a nakonec vyberte možnost Vypnout. Pokud počítač přestane reagovat a nelze jej vypnout předchozími postupy, zkuste následující nouzová řešení v uvedeném pořadí: Stiskněte kombinaci kláves ctrl+alt+delete. Vyberte ikonu Napájení a potom vyberte položku Vypnout. Přidržte tlačítko napájení alespoň 5 sekund. Odpojte počítač od externího napájení. Vyjměte baterii. Nastavení možností napájení Použití úsporných režimů Režim spánku je povolen v nastavení od výrobce. Při aktivaci režimu spánku indikátory napájení zablikají a obsah obrazovky zmizí. Započatá práce se uloží do paměti. UPOZORNĚNÍ: Aby se omezilo riziko snížení kvality zvuku nebo videa, narušení funkcí přehrávání zvuku nebo videa nebo ztráty dat, neaktivujte režim spánku během čtení nebo zapisování na optický disk nebo na externí paměťovou kartu. POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku, nelze aktivovat žádný typ síťového připojení ani využívat funkce počítače. 30 Kapitola 6 Řízení spotřeby

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Centrino

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Notebook HP. Referenční příručka

Notebook HP. Referenční příručka Notebook HP Referenční příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Corel je registrovaná

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Multimediální počítač HP Pavilion. Uživatelská příručka

Multimediální počítač HP Pavilion. Uživatelská příručka Multimediální počítač HP Pavilion Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron, Centrino

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí.

Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí. Začínáme Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí. Žádnou ze zde uvedených informací nelze chápat

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett- Packard. Intel,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel, Celeron a Pentium

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné známky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron a Pentium

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Intel Atom

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel, Celeron, Centrino

Více

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Inspiron 13 řada 5000 2 v 1 Nastavení a technické údaje Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si nejdříve přečtěte Příručku s

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel a Thunderbolt jsou

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d Uživatelská příručka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel, Celeron, Centrino

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu Rychlý průvodce Barbone Boss V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel, Celeron a Pentium

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron, Centrino,

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více