Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní jednotky. Strana 4 1"

Transkript

1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6 Popis funkce...7 Kótovaný výkres aerosmart s R (pravostranné provedení)...9 Kótovaný výkres aerosmart s L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart m Komponenty jednotky Popis funkce Kótovaný výkres aerosmart m R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart m L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart l Komponenty jednotky Popis funkce Kótovaný výkres aerosmart l R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart l L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart mono Komponenty jednotky Popis funkce Kótovaný výkres aerosmart mono R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart mono L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart xls Komponenty jednotky Popis funkce Směrnice pro dimenzování solankového okruhu Kótovaný výkres aerosmart xls R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart xls L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart x² Komponenty jednotky Popis funkce Směrnice pro dimenzování solankového okruhu Kótovaný výkres aerosmart x² R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart x² L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství _02

2 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu Strana 4 2 Pokyny k instalaci a provozu Okolní podmínky Místo instalace V místě instalace nesmí kvůli vznikajícímu kondenzátu mrznout. Přípustná teplota prostředí v okolí ventilační jednotky je +5 C až +40 C. Maximální přípustná vlhkost vzduchu v interiéru je 70 %. Místo instalace by se mělo nacházet blízko tepelně izolovaného pláště budovy, aby byly úseky kanálu s velkými teplotními rozdíly oproti místnosti, kde bude instalována ventilační jednotka, co možná nejkratší. Izolace vzduchových potrubí Uvedení ventilační jednotky do provozu bez dokončené izolace vzduchových potrubí je zakázáno, protože vznikající vlhkost (kondenzát) může poškodit komponenty jednotky. Síla izolace se řídí projektem domovní techniky; izolace studených potrubí ve vnitřní části však musí mít tloušťku alespoň 50 mm a musí být difuzně těsná. Udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. Toho lze dosáhnout buď pomocí zemního výměníku tepla nebo pomocí jiného předehřevu vzduchu. Bližší informace najdete v případě zájmu v popisu jednotlivých jednotek a v kapitole Příslušenství. Filtrace jemných prachových částic v čerstvém vzduchu Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému (venkovní vzduch). Provoz ventilačního systému bez filtru jemných prachových částic se nedoporučuje. Vodovodní přípojky Připojovací práce smějí vykonávat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Při práci je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy. Kondenzátová přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou. Rozměry přípojky najdete v technických údajích jednotlivých typů jednotek. Přípojky studené a teplé vody musejí vyhovovat požadavkům normy DIN 1988 a místním předpisům. Ve směru do zásobníku je nutné instalovat bezpečnostní přetlakový ventil bez možnosti uzavření. Na výstupní straně bezpečnostního ventilu musí být alespoň jedna jmenovitá světlost větší než na vstupní straně. Standardní provozní tlak: 6 barů. Při vyšším tlaku na vstupu je nutné do potrubí studené vody namontovat redukční tlakový ventil. Elektrické přípojky Práce na elektrických přípojkách smějí vykonávat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Při práci je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy _01

3 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu Strana 4 3 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu K datové komunikaci mezi jednotkami, resp. mezi jednotkou a interiérovým ovládacím panelem je potřeba kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45. Zapojení (obsazení pinů) by mělo být stejné jako u sítí PC (viz směrnice EIA/TIA-568B nebo EIA/TIA-568A [Commercial Building Wiring Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA 568, Electronic Industries Association]).! Rozhraní nejsou standardními ethernetovými rozhraními (LAN), neboť slouží i jako přípojky napájecího napětí (24 V DC) interiérových ovládacích panelů. K jednotkám se nesmí připojovat počítač ani jiné síťové prvky! Kontrola kabeláže Za účelem eliminování chybného fungování, resp. závad zkontrolujte před uvedením do provozu všechny kabely, zda prochází správnými místy a jsou funkční! Pro otestování správného zapojení doporučujeme zkoušku dle normy DIN EN za použití vhodného zkušebního přístroje _01

4 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu Strana 4 4 Minimální volný prostor Před ventilační jednotkou je nutné zachovat minimální manipulační prostor o délce nejméně 800 mm, aby bylo možné v případě opravy vymontovat tepelné čerpadlo. Doporučujeme naprojektovat minimální vzdálenost mezi stěnou a ventilační jednotkou alespoň 60 mm, aby se zamezilo přenosu hluku hmotou konstrukce _01

5 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 5 aerosmart s _01

6 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 6 Komponenty jednotky Kompaktní jednotka se skládá z následujících komponent: ventilační modul se zpětným získáváním tepla, miniaturní tepelné čerpadlo pro vytápění interiéru a ohřev užitkové vody, zásobník teplé užitkové vody. Pouzdro Pouzdro ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla je tvořeno dvojitými deskami z ocelového plechu a opatřeno izolací z měkké pěny bez minerálních vláken. Vnější viditelné součásti jsou upraveny práškovým lakem. Podstavné nohy Za účelem přerušení akustické vazby je jednotka vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami, které tlumí kmity. Revize Všechna nastavení, údržbové a servisní práce lze provádět po odstranění revizních krytů na čelní straně. Revizní kryty jsou vícedílné, což umožňuje oddělené otevření ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla. Vnější kryt ventilačního modulu je upevněn pomocí západkových uzávěrů a při výměně filtrů ho lze sejmout bez použití nářadí. Vnitřní dělený revizní kryt je upevněn šrouby. Za horním krytem se nacházejí ventilátory. Po otevření spodní poloviny lze vyjmout deskový výměník tepla a namontovat letní box. Ventilátory Jednotka je vybavena ventilátory na stejnosměrný proud s konstantním objemovým tokem a maximální účinností. Zpětné získávání tepla Ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu se používá protiproudý deskový výměník. Lamely výměníku jsou z hliníku o síle 0,1 mm. Také stěny výměníku jsou vyrobeny z hliníku. Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo je provedeno formou vzduch/voda. V přívodu čerstvého vzduchu se nachází výměník tepla sloužící k vytápění interiéru. Kompresor je jištěn vysokotlakým a nízkotlakým vypínačem. Zásobník teplé užitkové vody Zásobník teplé užitkové vody je vyroben z oceli dvojitě smaltované ve vakuu a má objem 200 litrů. Celoplošná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) zaručuje minimální tepelné ztráty. Teplo z tepelného čerpadla je přenášeno přes dvojstěnný bezpečnostní kondenzátor. Volitelně lze namontovat obětovanou anodu a elektrickou topnou vložku o výkonu 2 kw. Vana na kondenzát Kondenzát vznikající ve ventilačním modulu (při zpětném získávání tepla) a modulu tepelného čerpadla se zachycuje ve vaně na kondenzát a odvádí hadicovou přípojkou. Filtry Bezprostředně za vstupem vzduchu jsou v traktu venkovního vzduchu a v traktu odpadního vzduchu umístěny filtry třídy G4 na hrubé prachové částice. Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému. Filtrace jemných prachových částic proto není integrována do jednotky. Další informace najdete v kapitole Příslušenství. Letní by-pass V rámci příslušenství je k dispozici letní box, který umožňuje přemostění deskového výměníku tepla. Letní box se namontuje místo deskového výměníku tepla _01

7 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 7 Popis funkce Přehled systému A...předehřev venkovního vzduchu pomocí zemního výměníku tepla (volitelně s teplotním snímačem T_AUL) B...předehřev venkovního vzduchu pomocí solankového výměníku tepla (Sole-WT) C...předehřev venkovního vzduchu pomocí protimrazové ochrany (FSH), pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C) ABL...odpadní vzduch AUL...venkovní vzduch BRAND...kontakt požární signalizace CO2...snímač CO2 CPU...mikroprocesor EHZ...elektrická topná tyč EVU...kontakt vypínání dodavatelem elektrické energie aktivní EWT...zemní výměník tepla FOL...vypouštěný vzduch FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 LST3_EXT...vent. stupeň 3 s ext. spínačem PTC...PTC článek RBG...interiérový ovládací panel SOL...solankový okruh SOLE-WT...solankový výměník tepla T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu T_BW_EHZ...snímač teploty v zásobníku pro elektrickou topnou tyč T_BW_WP...snímač teploty v zásobníku pro tepelné čerpadlo T_RAUM...interiérový teplotní snímač T_SOLE...snímač teploty solanky UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solanky WRG...zpětné získávání tepla ZUL...čerstvý vzduch _01

8 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 8 Ventilační modul Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch. Přídavné funkce: kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic kontrola otáček a výpadku ventilátorů integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů) funkce Party vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat) Modul tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo zajišťuje následující funkce: - ohřev užitkové vody - vytápění interiéru prostřednictvím čerstvého vzduchu Ohřev teplé vody má přednost, dokud teplota v zásobníku nedosáhne určité hodnoty. To zaručuje přípravu dostatečného množství teplé vody a současně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla. Přídavná funkce: blokování zapnutí tepelného čerpadla zařízením pro sledování nízkého a vysokého tarifu el. energie Elektrická topná tyč Zásobník teplé užitkové vody lze vybavit elektrickou topnou tyčí s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty. Tato elektrická topná tyč se aktivuje manuálně prostřednictvím funkce KOUPEL+ [BAD+] v okamžiku, kdy se očekává velmi vysoká spotřeba teplé vody. Při výpadku tepelného čerpadla se elektrická topná tyč zapne automaticky, aby byl i nadále zajištěn ohřev vody. Přídavná funkce: cyklický ohřev užitkové vody na 60 C (168h) Předehřev venkovního vzduchu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží zemní výměník tepla (EWT), solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH, pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C). Dohřev čerstvého vzduchu Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bez _01

9 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 9 pečném provedení. Řízení a kontrola Souhru všech komponent např. regulaci počtu otáček ventilátorů, provozní stav tepelného čerpadla atd. zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepci dotváří různé interní funkce ventilační jednotky, jako je efektivní odtávání, výzva k výměně filtrů, chybová paměť, počítadlo provozních hodin a kontrola všech snímačů. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel. Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově. Kótovaný výkres aerosmart s R (pravostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 125) 2 Odpadní vzduch (Ø 125) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 125) 4 Čerstvý vzduch (Ø 125) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu 10 Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

10 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 10 Kótovaný výkres aerosmart s L (levostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 125) 2 Odpadní vzduch (Ø 125) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 125) 4 Čerstvý vzduch (Ø 125) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu 10 Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

11 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 11 Technické údaje Napájení ze sítě V AC / 50 Hz Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 1)...16 A Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 2)...13 A Jmenovité množství vzduchu m 3 /h Maximální množství vzduchu při 170 Pa externě m 3 /h Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně čerstvého vzduchu, za sucha...85 % Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně vypouštěného vzduchu, efektivně podle PHI...78 % Maximální příkon ventilátorů (celkem) W Elektrická účinnost celého zařízení (při teplotě venk. vzduchu [AUL] = +3 C)...4,5 Maximální příkon tepelného čerpadla (při tc = 50 C) W Jmenovité provozní podmínky tepelného čerpadla při teplotě venkovního vzduchu (AUL) +5 C, teplotě odpadního vzduchu (ABL) 21 C, rel. vlhkost 40 %: Příkon tepelného čerpadla W Tepelný výkon tepelného čerpadla W Topný faktor (COP)...3,4 Maximální provozní proud tepelného čerpadla...1,5 A Maximální náběhový proud...10 A Maximální příkon elektrické topné tyče W Akustický výkon při jmenovitém množství vzduchu a 100 Pa externě: Pouzdro...45 db(a) Hrdlo čerstvého vzduchu...37 db(a) Hrdlo odpadního vzduchu...48 db(a) Hmotnost kg Chladivo...R134a _01

12 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 12 Vzduchotechnické údaje Graf znázorňuje příkon ventilátorů včetně ztrát způsobených přeměnou energie v závislosti na externí ztrátě tlaku. A1...elektrická účinnost [Wh/m³] při 150 Pa A2...elektrická účinnost [Wh/m³] při 100 Pa B1...příkon [W] při 150 Pa B2...příkon [W] při 100 Pa V...objemový tok Údaje tepelného čerpadla V následujícím grafu je znázorněn tepelný výkon, odběr proudu a topný faktor tepelného čerpadla v závislosti na vstupujícím venkovním vzduchu (ze zemního výměníku tepla). Pro odpadní vzduch platí následující podmínky: 21 C / 40 % rel. vlhk. Charakteristiky křivek platí pro kondenzační teplotu 40 C, což je střední hodnota blízká praxi pro provozní stavy Ohřev užitkové vody (odpadní teplo kompresoru se využívá pro ohřev vzduchu v interiéru), Vytápění interiéru při současném ohřevu užitkové vody a Vytápění interiéru při ohřáté užitkové vodě _01

13 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 13 A...celkový tepelný výkon tepelného čerpadla pro vytápění interiéru a ohřev teplé užitkové vody [W] B...topný faktor tepelného čerpadla C...příkon kompresoru [W] T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky Celkový tepelný výkon a elektrická účinnost Následující graf znázorňuje celkový tepelný výkon. Tento výkon zahrnuje výkon rekuperativního zpětného získávání tepla, který klesá se stoupající teplotou venkovního vzduchu, a výkon tepelného čerpadla, který s rostoucí teplotou venkovního vzduchu stoupá. Dále je zde patrná celková elektrická účinnost, která vyplývá z celkového tepelného výkonu v poměru k celkovému proudu použitému pro tepelné čerpadlo, pomocné pohony a ventilátory. A...výkon zpětného získávání tepla [W] B...výkon tepelného čerpadla [W] C...elektrická účinnost T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky _01

14 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 14 Přípojky Veškeré přípojky smějí připojovat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Dbejte prosím rovněž pokynů uvedených v kapitole Pokyny k instalaci a provozu. Vzduchotechnické přípojky Vzduchotechnické přípojky (4 Ø 125) se nacházejí na boční straně jednotky. Připojovací hrdla jsou opatřena pryžovým těsněním. Potrubní přípojky lze snáze připojit, pokud se potřou kluzným prostředkem bez obsahu kyselin. Tlumiče hluku Doporučujeme namontovat na stranu čerstvého i odpadního vzduchu ventilační jednotky následující tlumiče hluku: Tlumiče hluku: primární tlumič hluku (hlavní potrubí): Quadrosilent DN 125, délka 500 tlumič hluku přenášeného potrubím (do každé větve): Quadrosilent DN 100, délka 500 Toto dimenzování platí při externích ztrátách tlaku 100 Pa. Při vyšších tlakových ztrátách je nutné výběr tlumičů hluku přizpůsobit. Bližší informace a objednací čísla najdete v kapitole Příslušenství. Přípojka studené / teplé vody Pro připojení studené a teplé vody je na modulu bojleru na levé a pravé straně k dispozici 3/4 přípojka s vnitřním závitem. Přípojka pro odvod kondenzátu Za účelem odvodu kondenzátu do kanalizačního systému je na dně jednotky umístěna 3 4 přípojka s vnějším závitem. Připojenou hadici lze do pouzdra jednotky zavést z obou stran. Přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou _01

15 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 15 Elektrické přípojky Připojovací kabely musejí být do jednotky zavedeny k tomu určeným otvorem ve vnitřním revizním krytu. Po připojení kabelů je nutné je pomocí kabelových spon připevnit k závěsům určeným k tomuto účelu. Elektrické přípojky musejí být provedeny následovně: 1) doplňkové, resp. volitelné vybavení * Viz odstavec Vypínání dodavatelem elektrické energie. ** Varianty zapojení viz Příslušenství topný článek PTC / protimrazová ochrana (FSH). *** Při použití solankového výměníku tepla (Sole-WT) nebo protimrazové ochrany (FSH) není potřeba. BRAND...kontakt požární signalizace (2 0,75²) CO2...snímač CO 2 (3 0,5²) EVU...vypínání dodavatelem elektrické energie zapnuté (2 0,75²) FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 (max. 2,5 A!) LST3_EXT...ventilační stupeň 3 s externím spínačem (2 0,75²) RBG...interiérový ovládací panel (kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45) T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu (2 0,5²) T_SOLE...snímač teploty solanky (2 0,5²) UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solankového okruhu (3 1,5²) Vypínání dodavatelem el. energie Za účelem samostatného vypínání tepelného čerpadla dodavatelem elektrické energie (podle nízkého a vysokého tarifu) je nutné instalovat oddělené síťové napájení pro motor kompresoru jednotky. Dále musí být prostřednictvím přídavného ovládacího vedení signalizováno, že došlo k vypnutí dodavatelem elektrické energie. Pokud není vypínání dodavatelem el. energie instalováno, může se jednotka připojit pomocí síťového vedení. Informace pro objednání aerosmart s R (pravostranné provedení) aerosmart s L (levostranné provedení) _01

16 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 16 Příslušenství Potřebné příslušenství Interiérový ovládací panel (RBG-TP) Jedna z komponent, které jsou zde na výběr, je bezpodmínečně nutná, pokud se nepoužije zemní výměník tepla: Protimrazová ochrana (FSH) Cirkulační čerpadlo solankového výměníku tepla pro venkovní použití (Sole-WT AUSSEN-UP) Solankový výměník tepla R Solankový výměník tepla L Volitelné příslušenství Snímač CO Teplotní snímač TF-K NTC Letní box (25/400) PTC článek Náhradní filtr FF G4 Další informace viz kapitola Příslušenství _01

17 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 17 aerosmart m _01

18 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 18 Komponenty jednotky Kompaktní jednotka se skládá z následujících komponent: ventilační modul se zpětným získáváním tepla, tepelné čerpadlo pro vytápění interiéru a ohřev užitkové vody, zásobník teplé užitkové vody. Pouzdro Pouzdro ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla je tvořeno dvojitými deskami z ocelového plechu a opatřeno izolací z měkké pěny bez minerálních vláken. Vnější viditelné součásti jsou upraveny práškovým lakem. Podstavné nohy Za účelem přerušení akustické vazby je jednotka vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami, které tlumí kmity. Revize Všechna nastavení, údržbové a servisní práce lze provádět po odstranění revizních krytů na čelní straně. Revizní kryty jsou vícedílné, což umožňuje oddělené otevření ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla. Vnější kryt ventilačního modulu je upevněn pomocí západkových uzávěrů a při výměně filtrů ho lze sejmout bez použití nářadí. Vnitřní dělený revizní kryt je upevněn šrouby. Za horním krytem se nacházejí ventilátory. Po otevření spodní poloviny lze vyjmout deskový výměník tepla a namontovat letní box. Ventilátory Jednotka je vybavena ventilátory na stejnosměrný proud s konstantním objemovým tokem a maximální účinností. Zpětné získávání tepla Ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu se používá protiproudý deskový výměník. Lamely výměníku jsou z hliníku o síle 0,1 mm. Také stěny výměníku jsou vyrobeny z hliníku. Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo je provedeno formou vzduch/voda. V přívodu čerstvého vzduchu se nachází výměník tepla sloužící k vytápění interiéru. Kompresor je jištěn vysokotlakým a nízkotlakým vypínačem. Zásobník teplé užitkové vody Zásobník teplé užitkové vody je vyroben z oceli dvojitě smaltované ve vakuu a má objem 200 litrů. Celoplošná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) zaručuje minimální tepelné ztráty. Teplo z tepelného čerpadla je přenášeno přes dvojstěnný bezpečnostní kondenzátor. Volitelně lze namontovat obětovanou anodu a elektrickou topnou vložku o výkonu 2 kw. Vana na kondenzát Kondenzát vznikající ve ventilačním modulu (při zpětném získávání tepla) a modulu tepelného čerpadla se zachycuje ve vaně na kondenzát a odvádí hadicovou přípojkou. Filtry Bezprostředně za vstupem vzduchu jsou v traktu venkovního vzduchu a v traktu odpadního vzduchu umístěny filtry třídy G4 na hrubé prachové částice. Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému. Filtrace jemných prachových částic proto není integrována do jednotky. Další informace najdete v kapitole Příslušenství. Letní by-pass V rámci příslušenství je k dispozici letní box, který umožňuje přemostění deskového výměníku tepla. Letní box se namontuje místo deskového výměníku tepla _01

19 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 19 Popis funkce Přehled systému A...předehřev venkovního vzduchu pomocí zemního výměníku tepla (volitelně s teplotním snímačem T_AUL) B...předehřev venkovního vzduchu pomocí solankového výměníku tepla (Sole-WT) C...předehřev venkovního vzduchu pomocí protimrazové ochrany (FSH), pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C) ABL...odpadní vzduch AUL...venkovní vzduch BRAND...kontakt požární signalizace CO2...snímač CO 2 CPU...mikroprocesor EHZ...elektrická topná tyč EVU...kontakt vypínání dodavatelem elektrické energie aktivní EWT...zemní výměník tepla FOL...vypouštěný vzduch FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 LST3_EXT...vent. stupeň 3 s ext. spínačem PTC...PTC článek RBG...interiérový ovládací panel SOL...solankový okruh SOLE-WT...solankový výměník tepla T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu T_BW_EHZ...snímač teploty v zásobníku pro elektrickou topnou tyč T_BW_WP...snímač teploty v zásobníku pro tepelné čerpadlo T_RAUM...interiérový teplotní snímač T_SOLE...snímač teploty solanky UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solanky WRG...zpětné získávání tepla ZUL...čerstvý vzduch _01

20 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 20 Ventilační modul Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO 2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch. Přídavné funkce: kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic kontrola otáček a výpadku ventilátorů integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů) funkce Party vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat) Modul tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo zajišťuje následující funkce: - ohřev užitkové vody - vytápění interiéru prostřednictvím čerstvého vzduchu Ohřev teplé vody má přednost, dokud teplota v zásobníku nedosáhne určité hodnoty. To zaručuje přípravu dostatečného množství teplé vody a současně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla. Přídavná funkce: blokování zapnutí tepelného čerpadla zařízením pro sledování nízkého a vysokého tarifu el. energie Elektrická topná tyč Zásobník teplé užitkové vody lze vybavit elektrickou topnou tyčí s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty. Tato elektrická topná tyč se aktivuje manuálně prostřednictvím funkce KOUPEL+ [BAD+] v okamžiku, kdy se očekává velmi vysoká spotřeba teplé vody. Při výpadku tepelného čerpadla se elektrická topná tyč zapne automaticky, aby byl i nadále zajištěn ohřev vody. Přídavná funkce: cyklický ohřev užitkové vody na 60 C (168h) Předehřev venkovního vzduchu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží zemní výměník tepla (EWT), solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH, pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C). Dohřev čerstvého vzduchu Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bezpečném provedení _01

21 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 21 Řízení a kontrola Souhru všech komponent např. regulaci počtu otáček ventilátorů, provozní stav tepelného čerpadla atd. zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepci dotváří různé interní funkce ventilační jednotky, jako je efektivní odtávání, výzva k výměně filtrů, chybová paměť, počítadlo provozních hodin a kontrola všech snímačů. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel. Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově. Kótovaný výkres aerosmart m R (pravostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

22 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 22 Kótovaný výkres aerosmart m L (levostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

23 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 23 Technické údaje Napájení ze sítě V AC / 50 Hz Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 1)...16 A Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 2)...13 A Jmenovité množství vzduchu m 3 /h Maximální množství vzduchu při 170 Pa externě m 3 /h Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně čerstvého vzduchu, za sucha...85 % Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně vypouštěného vzduchu, efektivně podle PHI...78 % Maximální příkon ventilátorů (celkem) W Elektrická účinnost celého zařízení (při teplotě venk. vzduchu [AUL] = +3 C) 4,5 Maximální příkon tepelného čerpadla (při tc = 50 C) W Jmenovité provozní podmínky tepelného čerpadla při teplotě venkovního vzduchu (AUL) +5 C, teplotě odpadního vzduchu (ABL) 21 C, rel. vlhkost 40 %: Příkon tepelného čerpadla W Tepelný výkon tepelného čerpadla W Topný faktor (COP)...3,5 Maximální provozní proud tepelného čerpadla...2,4 A Maximální náběhový proud...13 A Maximální příkon elektrické topné tyče W Akustický výkon při jmenovitém množství vzduchu a 100 Pa externě: Pouzdro...45 db(a) Hrdlo čerstvého vzduchu...48 db(a) Hrdlo odpadního vzduchu...48 db(a) Hmotnost...cca 255 kg Chladivo...R134a _01

24 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 24 Vzduchotechnické údaje Graf znázorňuje příkon a elektrickou účinnost (přerušovaná čára) ventilátorů včetně ztrát způsobených přeměnou energie v závislosti na externí ztrátě tlaku. A1...elektrická účinnost [Wh/m³] při 150 Pa A2...elektrická účinnost [Wh/m³] při 100 Pa B1...příkon [W] při 150 Pa B2...příkon [W] při 100 Pa V...objemový tok Údaje tepelného čerpadla V následujícím grafu je znázorněn tepelný výkon, odběr proudu a topný faktor tepelného čerpadla v závislosti na vstupujícím venkovním vzduchu (ze zemního výměníku tepla). Pro odpadní vzduch platí následující podmínky: 21 C / 40 % rel. vlhk. Charakteristiky křivek platí pro kondenzační teplotu 40 C, což je střední hodnota blízká praxi pro provozní stavy Ohřev užitkové vody (odpadní teplo kompresoru se využívá pro ohřev vzduchu v interiéru), Vytápění interiéru při současném ohřevu užitkové vody a Vytápění interiéru při ohřáté užitkové vodě _01

25 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 25 A...celkový tepelný výkon tepelného čerpadla pro vytápění interiéru a ohřev teplé užitkové vody [W] B...topný faktor tepelného čerpadla C...příkon kompresoru [W] T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky Celkový tepelný výkon a elektrická účinnost Následující graf znázorňuje celkový tepelný výkon. Tento výkon zahrnuje výkon rekuperativního zpětného získávání tepla, který klesá se stoupající teplotou venkovního vzduchu, a výkon tepelného čerpadla, který s rostoucí teplotou venkovního vzduchu stoupá. Dále je zde patrná celková elektrická účinnost, která vyplývá z celkového tepelného výkonu v poměru k celkovému proudu použitému pro tepelné čerpadlo, pomocné pohony a ventilátory. A...výkon zpětného získávání tepla [W] B...výkon tepelného čerpadla [W] C...elektrická účinnost T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky _01

26 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 26 Přípojky Veškeré přípojky smějí připojovat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Dbejte prosím rovněž pokynů uvedených v kapitole Pokyny k instalaci a provozu. Vzduchotechnické přípojky Vzduchotechnické přípojky (4 DN 160) se nacházejí na boční straně jednotky. Připojovací hrdla jsou opatřena pryžovým těsněním. Potrubní přípojky lze snáze připojit, pokud se potřou kluzným prostředkem bez obsahu kyselin. Tlumiče hluku Doporučujeme namontovat na stranu čerstvého i odpadního vzduchu ventilační jednotky následující tlumiče hluku: Tlumiče hluku: primární tlumič hluku (hlavní potrubí): Westersilent DN 160, délka 1000 tlumič hluku přenášeného potrubím (do každé větve): Quadrosilent DN 100, délka 500 Toto dimenzování platí při externích ztrátách tlaku 100 Pa. Při vyšších tlakových ztrátách je nutné výběr tlumičů hluku přizpůsobit. Bližší informace a objednací čísla najdete v kapitole Příslušenství. Přípojka studené / teplé vody Pro připojení studené a teplé vody je na modulu bojleru na levé a pravé straně k dispozici 3/4 přípojka s vnitřním závitem. Přípojka pro odvod kondenzátu Za účelem odvodu kondenzátu do kanalizačního systému je na dně jednotky umístěna 3 4 přípojka s vnějším závitem. Připojenou hadici lze do pouzdra jednotky zavést z obou stran. Přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou _01

27 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 27 Elektrické přípojky Připojovací kabely musejí být do jednotky zavedeny k tomu určeným otvorem ve vnitřním revizním krytu. Po připojení kabelů je nutné je pomocí kabelových spon připevnit k závěsům určeným k tomuto účelu. Elektrické přípojky musejí být provedeny následovně: * Viz odstavec Vypínání dodavatelem elektrické energie. ** Varianty zapojení viz Příslušenství topný článek PTC / protimrazová ochrana (FSH). *** Při použití solankového výměníku tepla (Sole-WT) nebo protimrazové ochrany (FSH) není potřeba. BRAND...kontakt požární signalizace (2 0,75²) CO2...snímač CO 2 (3 0,5²) EVU...vypínání dodavatelem elektrické energie zapnuté (2 0,75²) FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 (max. 2,5 A!) LST3_EXT...ventilační stupeň 3 s externím spínačem (2 0,75²) RBG...interiérový ovládací panel (kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45) T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu (2 0,5²) T_SOLE...snímač teploty solanky (2 0,5²) UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solankového okruhu (3 1,5²) Vypínání dodavatelem el. energie Za účelem samostatného vypínání tepelného čerpadla dodavatelem elektrické energie (podle nízkého a vysokého tarifu) je nutné instalovat oddělené síťové napájení pro motor kompresoru jednotky. Dále musí být prostřednictvím přídavného ovládacího vedení signalizováno, že došlo k vypnutí dodavatelem elektrické energie. Pokud není vypínání dodavatelem el. energie instalováno, může se jednotka připojit pomocí síťového vedení. Informace pro objednání aerosmart m R (pravostranné provedení) aerosmart m L (levostranné provedení) _01

28 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 28 Příslušenství Potřebné příslušenství Interiérový ovládací panel (RBG-TP) Jedna z komponent, které jsou zde na výběr, je bezpodmínečně nutná, pokud se nepoužije zemní výměník tepla: Protimrazová ochrana (FSH) Cirkulační čerpadlo solankového výměníku tepla pro venkovní použití (Sole-WT AUSSEN-UP) Solankový výměník tepla R Solankový výměník tepla L Volitelné příslušenství Snímač CO Teplotní snímač TF-K NTC Montážní konzola MK Letní box (25/505) PTC článek Náhradní filtr FF G4 Další informace viz kapitola Příslušenství _01

29 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 29 aerosmart l _01

30 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 30 Komponenty jednotky Kompaktní jednotka se skládá z následujících komponent: ventilační modul se zpětným získáváním tepla, tepelné čerpadlo pro vytápění interiéru a ohřev užitkové vody, zásobník teplé užitkové vody. Pouzdro Pouzdro ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla je tvořeno dvojitými deskami z ocelového plechu a opatřeno izolací z měkké pěny bez minerálních vláken. Vnější viditelné součásti jsou upraveny práškovým lakem. Podstavné nohy Za účelem přerušení akustické vazby je jednotka vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami, které tlumí kmity. Revize Všechna nastavení, údržbové a servisní práce lze provádět po odstranění revizních krytů na čelní straně. Revizní kryty jsou vícedílné, což umožňuje oddělené otevření ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla. Vnější kryt ventilačního modulu je upevněn pomocí západkových uzávěrů a při výměně filtrů ho lze sejmout bez použití nářadí. Vnitřní dělený revizní kryt je upevněn šrouby. Za horním krytem se nacházejí ventilátory. Po otevření spodní poloviny lze vyjmout deskový výměník tepla a namontovat letní box. Ventilátory Jednotka je vybavena ventilátory na stejnosměrný proud s konstantním objemovým tokem a maximální účinností. Zpětné získávání tepla Ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu se používá protiproudý deskový výměník. Lamely výměníku jsou z hliníku o síle 0,1 mm. Také stěny výměníku jsou vyrobeny z hliníku. Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo je provedeno formou vzduch/voda. V přívodu čerstvého vzduchu se nachází výměník tepla sloužící k vytápění interiéru. Kompresor je jištěn vysokotlakým a nízkotlakým vypínačem. Zásobník teplé užitkové vody Zásobník teplé užitkové vody je vyroben z oceli dvojitě smaltované ve vakuu a má objem 200 litrů. Celoplošná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) zaručuje minimální tepelné ztráty. Teplo z tepelného čerpadla je přenášeno přes dvojstěnný bezpečnostní kondenzátor. Volitelně lze namontovat obětovanou anodu a elektrickou topnou vložku o výkonu 2 kw. Vana na kondenzát Kondenzát vznikající ve ventilačním modulu (při zpětném získávání tepla) a modulu tepelného čerpadla se zachycuje ve vaně na kondenzát a odvádí hadicovou přípojkou. Filtry Bezprostředně za vstupem vzduchu jsou v traktu venkovního vzduchu a v traktu odpadního vzduchu umístěny filtry třídy G4 na hrubé prachové částice. Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému. Filtrace jemných prachových částic proto není integrována do jednotky. Další informace najdete v kapitole Příslušenství. Letní by-pass V rámci příslušenství je k dispozici letní box, který umožňuje přemostění deskového výměníku tepla. Letní box se namontuje místo deskového výměníku tepla _01

31 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 31 Popis funkce Přehled systému A...předehřev venkovního vzduchu pomocí zemního výměníku tepla (volitelně s teplotním snímačem T_AUL) B...předehřev venkovního vzduchu pomocí solankového výměníku tepla (Sole-WT) C...předehřev venkovního vzduchu pomocí protimrazové ochrany (FSH), pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C ABL...odpadní vzduch AUL...venkovní vzduch BRAND...kontakt požární signalizace CO2...snímač CO 2 CPU...mikroprocesor EHZ...elektrická topná tyč EVU...kontakt vypínání dodavatelem elektrické energie aktivní EWT...zemní výměník tepla FOL...vypouštěný vzduch FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 LST3_EXT...vent. stupeň 3 s ext. spínačem PTC...PTC článek RBG...interiérový ovládací panel SOL...solankový okruh SOLE-WT...solankový výměník tepla T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu T_BW_EHZ...snímač teploty v zásobníku pro elektrickou topnou tyč T_BW_WP...snímač teploty v zásobníku pro tepelné čerpadlo T_RAUM...interiérový teplotní snímač T_SOLE...snímač teploty solanky UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solanky WRG...zpětné získávání tepla ZUL...čerstvý vzduch _01

32 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 32 Ventilační modul Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO 2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch. Přídavné funkce: kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic kontrola otáček a výpadku ventilátorů integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů) funkce Party vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat) Modul tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo zajišťuje následující funkce: - ohřev užitkové vody - vytápění interiéru prostřednictvím čerstvého vzduchu Ohřev teplé vody má přednost, dokud teplota v zásobníku nedosáhne určité hodnoty. To zaručuje přípravu dostatečného množství teplé vody a současně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla. Přídavná funkce: blokování zapnutí tepelného čerpadla zařízením pro sledování nízkého a vysokého tarifu el. energie Elektrická topná tyč Zásobník teplé užitkové vody lze vybavit elektrickou topnou tyčí s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty. Tato elektrická topná tyč se aktivuje manuálně prostřednictvím funkce KOUPEL+ [BAD+] v okamžiku, kdy se očekává velmi vysoká spotřeba teplé vody. Při výpadku tepelného čerpadla se elektrická topná tyč zapne automaticky, aby byl i nadále zajištěn ohřev vody. Přídavná funkce: cyklický ohřev užitkové vody na 60 C (168h) Předehřev venkovního vzduchu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží zemní výměník tepla (EWT), solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH, pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C). Dohřev čerstvého vzduchu Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bezpečném provedení _01

33 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 33 Řízení a kontrola Souhru všech komponent např. regulaci počtu otáček ventilátorů, provozní stav tepelného čerpadla atd. zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepci dotváří různé interní funkce ventilační jednotky, jako je efektivní odtávání, výzva k výměně filtrů, chybová paměť, počítadlo provozních hodin a kontrola všech snímačů. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel. Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově. Kótovaný výkres aerosmart l R (pravostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

34 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 34 Kótovaný výkres aerosmart l L (levostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

35 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 35 Technické údaje Napájení ze sítě V AC / 50 Hz Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 1)...16 A Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 2)...13 A Jmenovité množství vzduchu m 3 /h Maximální množství vzduchu při 170 Pa externě m 3 /h Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně čerstvého vzduchu, za sucha...85 % Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně vypouštěného vzduchu, efektivně podle PHI...78 % Maximální příkon ventilátorů (celkem) W Elektrická účinnost celého zařízení (při teplotě venk. vzduchu [AUL] = +3 C) 4,7 Maximální příkon tepelného čerpadla (při tc = 50 C) W Jmenovité provozní podmínky tepelného čerpadla při teplotě venkovního vzduchu (AUL) +5 C, teplotě odpadního vzduchu (ABL) 21 C, rel. vlhkost 40 %: Příkon tepelného čerpadla W Tepelný výkon tepelného čerpadla W Topný faktor (COP)...3,55 Maximální provozní proud tepelného čerpadla...2,4 A Maximální náběhový proud...17 A Maximální příkon elektrické topné tyče W Akustický výkon při jmenovitém množství vzduchu a 100 Pa externě: Pouzdro...45 db(a) Hrdlo čerstvého vzduchu...48 db(a) Hrdlo odpadního vzduchu...48 db(a) Hmotnost kg Chladivo...R134a _01

36 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 36 Vzduchotechnické údaje Graf znázorňuje příkon a elektrickou účinnost (přerušovaná čára) ventilátorů včetně ztrát způsobených přeměnou energie v závislosti na externí ztrátě tlaku. A1...elektrická účinnost [Wh/m³] při 150 Pa A2...elektrická účinnost [Wh/m³] při 100 Pa B1...příkon [W] při 150 Pa B2...příkon [W] při 100 Pa V...objemový tok Údaje tepelného čerpadla V následujícím grafu je znázorněn tepelný výkon, odběr proudu a topný faktor tepelného čerpadla v závislosti na vstupujícím venkovním vzduchu (ze zemního výměníku tepla). Pro odpadní vzduch platí následující podmínky: 21 C / 40 % rel. vlhk. Charakteristiky křivek platí pro kondenzační teplotu 40 C, což je střední hodnota blízká praxi pro provozní stavy Ohřev užitkové vody (odpadní teplo kompresoru se využívá pro ohřev vzduchu v interiéru), Vytápění interiéru při současném ohřevu užitkové vody a Vytápění interiéru při ohřáté užitkové vodě _01

37 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 37 A...celkový tepelný výkon tepelného čerpadla pro vytápění interiéru a ohřev teplé užitkové vody [W] B...topný faktor tepelného čerpadla C...příkon kompresoru [W] T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky Celkový tepelný výkon a elektrická účinnost Následující graf znázorňuje celkový tepelný výkon. Tento výkon zahrnuje výkon rekuperativního zpětného získávání tepla, který klesá se stoupající teplotou venkovního vzduchu, a výkon tepelného čerpadla, který s rostoucí teplotou venkovního vzduchu stoupá. Dále je zde patrná celková elektrická účinnost, která vyplývá z celkového tepelného výkonu v poměru k celkovému proudu použitému pro tepelné čerpadlo, pomocné pohony a ventilátory. A...výkon zpětného získávání tepla [W] B...výkon tepelného čerpadla [W] C...elektrická účinnost T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky _01

38 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 38 Přípojky Veškeré přípojky smějí připojovat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Dbejte prosím rovněž pokynů uvedených v kapitole Pokyny k instalaci a provozu. Vzduchotechnické přípojky Vzduchotechnické přípojky (4 DN 160) se nacházejí na boční straně jednotky. Připojovací hrdla jsou opatřena pryžovým těsněním. Potrubní přípojky lze snáze připojit, pokud se potřou kluzným prostředkem bez obsahu kyselin. Tlumiče hluku Doporučujeme namontovat na stranu čerstvého i odpadního vzduchu ventilační jednotky následující tlumiče hluku: Tlumiče hluku: primární tlumič hluku (hlavní potrubí): Westersilent DN 160, délka 1000 tlumič hluku přenášeného potrubím (do každé větve): Quadrosilent DN 100, délka 500 Toto dimenzování platí při externích ztrátách tlaku 100 Pa. Při vyšších tlakových ztrátách je nutné výběr tlumičů hluku přizpůsobit. Bližší informace a objednací čísla najdete v kapitole Příslušenství. Přípojka studené / teplé vody Pro připojení studené a teplé vody je na modulu bojleru na levé a pravé straně k dispozici 3/4 přípojka s vnitřním závitem. Přípojka pro odvod kondenzátu Za účelem odvodu kondenzátu do kanalizačního systému je na dně jednotky umístěna 3 4 přípojka s vnějším závitem. Připojenou hadici lze do pouzdra jednotky zavést z obou stran. Přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou _01

39 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 39 Elektrické přípojky Připojovací kabely musejí být do jednotky zavedeny k tomu určeným otvorem ve vnitřním revizním krytu. Po připojení kabelů je nutné je pomocí kabelových spon připevnit k závěsům určeným k tomuto účelu. Elektrické přípojky musejí být provedeny následovně: 1) doplňkové, resp. volitelné vybavení * Viz odstavec Vypínání dodavatelem elektrické energie. ** Varianty zapojení viz Příslušenství topný článek PTC / protimrazová ochrana (FSH). *** Při použití solankového výměníku tepla (Sole-WT) nebo protimrazové ochrany (FSH) není potřeba. BRAND...kontakt požární signalizace (2 0,75²) CO2...snímač CO 2 (3 0,5²) EVU...vypínání dodavatelem elektrické energie zapnuté (2 0,75²) FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 (max. 2,5 A!) LST3_EXT...ventilační stupeň 3 s externím spínačem (2 0,75²) RBG...interiérový ovládací panel (kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45) T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu (2 0,5²) T_SOLE...snímač teploty solanky (2 0,5²) UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solankového okruhu (3 1,5²) Vypínání dodavatelem el. energie Za účelem samostatného vypínání tepelného čerpadla dodavatelem elektrické energie (podle nízkého a vysokého tarifu) je nutné instalovat oddělené síťové napájení pro motor kompresoru jednotky. Dále musí být prostřednictvím přídavného ovládacího vedení signalizováno, že došlo k vypnutí dodavatelem elektrické energie. Pokud není vypínání dodavatelem el. energie instalováno, může se jednotka připojit pomocí síťového vedení. Informace pro objednání aerosmart l R (pravostranné provedení) aerosmart l L (levostranné provedení) _01

Komfortní jednotky. Strana 3 1

Komfortní jednotky. Strana 3 1 Strana 3 1 Komfortní jednotky Všeobecné pokyny...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu *...3 Minimální potřebný volný prostor...3 aerosilent primus...4 Komponenty

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Rekuperační jednotky VUT EH EC Rekuperační jednotky VUT EH EC VUT WH EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 600 m 3 /h(vut EH EC) a 550 m 3 /h(vut WH EC) a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIKO SPLIT TERMODYNMIKÝ OHŘÍVČ VODY TWH FS 00 E a TWH FS 70 E : Termodynamický akumulační ohřívač vody využívá energii z venkovního vzduchu (skládá se ze dvou modulů), vybaven elektrickým dohřevem TWH

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou. Rekuperační jednotky VUT 300 EV mini EC VUT 301 EV mini EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 270 m 3 /h, elektrickým ohřívačem a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 Komfortní větrání obytných prostorů Komfortní větrání CWL Excellent Strana 146 obytných prostorů CWL-F Excellent Strana 147 CWL Strana 148 Regulace a elektropříslušenství

Více

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014 tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 09. 2014 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

VRF-Centrální klimatizační systémy

VRF-Centrální klimatizační systémy VRF-Centrální klimatizační systémy Flexibilní systémové řešení pro větší budovy a podlaží Chlazení a topení 2-2013 VRF-centrální klimatizační systémy Flexibilní systémové řešení pro větší budovy a podlaží

Více

AM 100 H. Filtry: M5 / M5. Váha: 42 kg. Připojení: Ø125mm. ErP2016 splňující. Příslušenství:AM 100 EOH:- AM Příslušenství: Elektrický dohřev

AM 100 H. Filtry: M5 / M5. Váha: 42 kg. Připojení: Ø125mm. ErP2016 splňující. Příslušenství:AM 100 EOH:- AM Příslušenství: Elektrický dohřev Decentrálizované rekuperační jednotky : AM AM 100 H Kompaktní jednotka pro velmi jednoduchou instalaci Extrémně nízká hladina hluku (vhodné pro učebny a kanceláře) bez dalších akustických úprav Může být

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN VPL 28 Větrání, aktivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev vzduchu Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotky řady NILAN VPL 28 jsou

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

- El. topná tyč pro podporu ohřevu. WPL 12 IK6 IK a 8 IK; 9 kw pro 10 IK a 12 IK. pojišťovací ventil pro provoz vytápění

- El. topná tyč pro podporu ohřevu. WPL 12 IK6 IK a 8 IK; 9 kw pro 10 IK a 12 IK. pojišťovací ventil pro provoz vytápění Logatherm Logatherm WPL..I WPL..I / WPL..IK WPL..IK Tepelná čerpadla Logatherm WPL IK vzduch / voda pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla Logatherm WPL IK vzduch / voda pro vnitřní instalaci a funkce

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace Chladící výkon: 280 až 1140 kw Topný výkon: 360 až 1420 kw NOVINKA Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace POUŽITÍ

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « 2016 / 17 ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « ESTIA Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

Elektrické vytá Obnovitelné zdr

Elektrické vytá Obnovitelné zdr Přehled výrobků a ceník 2016 Ohřev vody Ohřev vody Elektrické vytápění Elektrické vytá Obnovitelné zdr Obnovitelné zdroje energie 04 2016 Právní ustanovení Správnost informací obsažených v tomto ceníku

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500 WWKS 300 WWKS 500 Zásobníkový ohřívač pro přípravu teplé vody se zabudovaným solárním výměníkem, s výměníkem pro doplňkový ohřev vody z dalšího zdroje a s možností zapojení el. topné patrony. Vnitřní povrch

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

VRF-R410A-TECHNOLOGIES

VRF-R410A-TECHNOLOGIES VRF-R410A-TECHNOLOGIES Nástěnné jednotky (Série 3) Vnitřní jednotka MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H Chladicí výkon kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 Topný výkon kw 2,50 3,20 4,00 5,00

Více

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda Vnitřní instalace 38 tepelná čerpadla Přehled výrobků pro vnitřní instalaci Komfortní centrála domácí techniky 300 m 3 /h 00 m 3 /h Tepelný výkon 1) Kompaktní řada Standardní řada Vysokoteplotní řada A2/W3

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Gott 2600 Větrání, aktivní + pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrací výkon 400 m3/h Topný výkon 2,6 kw Chladící výkon 2,3

Více

4-cestné kazetové jednotky

4-cestné kazetové jednotky 24 4-cestné kazetové jednotky Rozložení teploty v prostoru MMU-AP0182H/RBC-U31PG(W)-E Rozložení teploty v úrovni 750 mm MMU-AP 2H Krycí panely RBC-U31PG(W)-E Individuální nastavení lamel Teplota je rovnoměrná

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

Bazénové topení: Jaké řešení nabídnout?

Bazénové topení: Jaké řešení nabídnout? VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla............ str. 9 Elektrické ohřevy............. str. 17 Tepelné výměníky............ str. 23 Bazénové topení: Jaké řešení nabídnout? Možnosti Je několik možností jak vytápět

Více

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz OHŘÍVČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RDIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVČE OHŘÍVČE VODY Průtokové ohřívače Zásobníkové ohřívače beztlaké Zásobníkové ohřívače tlakové Bojlery

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla vzduch/voda MADE IN SWEDEN Tepelná čerpadla NIBE- vzduch/voda S tepelným čerpadlem NIBE systému vzduch/voda zásadně snížíte náklady na vytápění a ohřev teplé vody a nebudete závislí na

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw Základní charakteristika Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW je vyvinuto a navrženo pro vytápění rodinných domů, menších komerčních

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Systémová technika. Strana. Ventilační systémy 24. Solární systémy 29. Tepelná čerpadla 34. Uvedení do provozu

Systémová technika. Strana. Ventilační systémy 24. Solární systémy 29. Tepelná čerpadla 34. Uvedení do provozu Systémová technika Strana Ventilační systémy 24 Solární systémy 29 Tepelná čerpadla 34 Uvedení do provozu Uvedení do provozu tepelného čerpadla WPL, WPF, WPC nebo větracích jednotek LWA 203/403 a LWZ 303/403

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

DOMEKT. Rekuperační a ventilační jednotky

DOMEKT. Rekuperační a ventilační jednotky Rekuperační a ventilační jednotky OMEKT Rekuperační a ventilační jednotky OMEKT Ventilační jednotky KOMFOVENT OMEKT Ventilační jednotky Komfovent jsou navrženy pro vytvoření zdravého vnitřního prostředí

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG122SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 KATALOG 10 2015 POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 obsah Ohřívače Elektrické ohřívače EO, EOS, EOSX 4 20 48 Chladiče 60 78 Deskové rekuperátory 94 Filtry 106 Lamelové klapky 120 Směšovací komory 128 Tlumiče hluku

Více

Minireg. digitální regulační systém. digitální regulační systém. Digireg varianty regulace VAV-CAV-COP

Minireg. digitální regulační systém. digitální regulační systém. Digireg varianty regulace VAV-CAV-COP RMR TOP D/DI/DC/DX 80% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEX Flex kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEX Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát.

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát. VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát Technický popis Instalace a obsluha Stránka 1 Výhody a vlastnosti : Jednotka ELAIR dokáže

Více

TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY

TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY» VYDÁNÍ 2011 Vydání 2011 Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být prováděno pouze se svolením

Více

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000)

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev Popis výrobku ČR. 0. 20 Hoval CombiVal CSR (300-000) ohřívač z nerezové oceli tepelná izolace ze 00 mm polyesterové tkaniny s patentovými hliníkovým těsněním, vnější plášť

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky SK CZ Návody na dopravu a montáž Verze 1.02 1 Úvod Podrobný obsah je na následujících stranách 1. Doprava 2. Montáž 2.1 Montáž vzduchotechnické

Více

VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOPLEX 200 Typ SX2A Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA www.hokkaido.cz Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního prostředí do topného systému objektu. Trvale

Více

0 9. Ventilátory řady EPND / EPNE

0 9. Ventilátory řady EPND / EPNE 0 9. Ventilátory řady / Ventilátory řady a slouží k odsávání vzdušiny s obsahem nadměrné vlhkosti, případně agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy především z průmyslového prostředí. Jejich předností

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 160 E VITOCELL 100 E VITOCELL 100 E VITOCELL 140 E

VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 160 E VITOCELL 100 E VITOCELL 100 E VITOCELL 140 E VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E Zásobník pro akumulaci topné vody objem 200 až 1000 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOCELL 100 E

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Výhody použití nepřímotopného ohřívače

Výhody použití nepřímotopného ohřívače Zásobníky TUV ÚVODNÍ STRANA Nepřímotopné ohřívače THERM slouží k přípravě teplé užitkové vody (dále TUV) ve spojení s jiným zdrojem topné vody, nejčastěji s plynovým či elektrickým kotlem. Při zvýšeném

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 Ohřívače a zásobníky vody Stacionární ohřívače vody Stacionární ohřívač vody s umístěním pod kotel CSW 120 strana 138 Stacionární ohřívač vody s 1 registrem

Více

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty IVAR.HP Atria Duo Optimum IVAR.HP Atria Optimum IVAR.HP Comfort IVAR.HP Comfort Optimum IVAR.HP Diplomat IVAR.HP Diplomat Duo IVAR.HP Diplomat Duo Optimum IVAR.HP Diplomat Optimum G2/G3 IVAR.HP Diplomat

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Vhodné umístění vnější i vnitřní jednotky, propojovacího vedení, napojení na topný systém a ovládacích prvků Vám pomůže vybrat

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz Chladící výkon: 20 až 240 kw Topný výkon: 50 až 155 kw Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz POUŽITÍ

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

Typ venkovní jednotky 7 HU071.U42 HN0914.NK2. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky

Typ venkovní jednotky 7 HU071.U42 HN0914.NK2. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V (systém vzduch / voda) SPLIT Topný výkon (kw) Napájení (V) Typ venkovní jednotky Typ vnitřní jednotky 3 HU031.UE2 HN0314.NK2 5 HU051.U42 7 HU071.U42 HN0914.NK2 9 230V HU091.U42

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

PA 2200C PA 2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

PA 2200C PA 2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev R Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním Doporučená instalační výška 2,2 m Horizontální montáž Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG133SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEXS Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEXS Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN Compact AIR 9 Větrání aktivní a pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Pasivní rekuperace Výkon 420 m3/h Ohřev teplé vody Chlazení Topení POŽADAVKY NA STAVEBNÍ

Více

Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230

Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230 Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230 Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000 C!!! HYGROPHIL H 4230 Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména

Více

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24 Nový typ kotle - R 24 Po inovacích ve třídě komfortních modelů kondenzačních kotlů NEFT R() určených pro vytápění rodinných domů a větších objektů v kaskádovém zapojení, uvádí Nefit na trh nový typ kotle

Více