dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8"

Transkript

1 dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8

2 Všeobecný návod k obsluze Úvodní pokyny Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení dávkovače vína VinoTek. Předtím než uvedete Váš nový výrobek do provozu, pročtěte si důkladně tento návod na obsluhu a údržbu. Návod obsahuje důležité informace pro instalaci, bezpečnou obsluhu a údržbu Vašeho přístroje. Návod si prosím uchovejte pro budoucí potřebu. Weltservis s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za zařízení, jeho správné fungování a možné škody, které by zařízení mohlo způsobit, jestliže nebudou dodržovány pokyny a upozornění v návodu na obsluhu a údržbu. Před použitím odstraníte všechny vnější a vnitřní obalové materiály ze zařízení Ujistěte se, že všechno příslušenství bylo zahrnuto před vyhozením obalových materiálů. Tabulka servírování vína Skladování vína při správné teplotě je důležité. Pro uchování vína co nejdéle, vína by měly být skladovány při teplotě okolo 13 C. Tabulka níže uvádí optimální teplotu servírování různých druhů vín. C F Typ vína Armagnac, Brandy, Congnac Plná červená vína, Shiraz Portská vína Středně plná červená vína Amontillado Sherry Lehce plná červená vína Plná bílá vína Středně plná bílá vína Růžová vína, Lehce plná bílá vína 9 48 Šumivá vína 8 46 Fino Sherry 7 45 Sekt 2

3 Obsah manuálu Důležité bezpečnostní pokyny...4 Elektrické zapojení...5 Popis funkce...6 Specifikace...7 Instalace a uvedení do provozu...8 Zapojení / odpojení tlakové láhve Nasazování a sundavání láhví...11 Rozlévání vína...11 Ovládání čelního panelu Údržba přístroje...13 Odstraňování závad Schématický diagram

4 Důležité bezpečnostní pokyny Aby se snížilo riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění při používání zařízení, dodržujte níže uvedené základní pravidla: Důkladně si přečtěte a dodržujte všechny pokyny před použitím. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel. V případě že je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo odborně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí. V případě údržby odpojte zařízení od zdroje elektrického proudu, aby se zabránilo úrazu. K čištění používejte pouze mírné čistící prostředky nebo čisticí výrobky vhodné pro čištění skla. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Neukládejte potraviny do chladícího prostoru zařízení. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla a přímého slunce. Pro stabilitu, umístěte zařízení na pevný a rovný povrch. Nepokládejte na zařízení žádný jiný přístroj nebo těžké věci. Dávkovač vína je elektricke zařízení. Aby nedošlo ke zranění nebo usmrcení elektrickým proudem, neovládejte zařízení mokrýma rukama. Nepoužívejte zařízení pokud stojí na mokrém povrchu nebo ve vlhkých podmínkách. Ujistěte se, že při stěhování, zařízení není nakloněno ve větším úhlu než 45, nebo obráceno vzhůru nohama. Nikdy nezvedejte a nepřenášejte zařízení za napájecí kabel. Udržujte napájecí kabel dál od tepelných zdrojů. Ujistěte se, že máte dostatečné odstup po stranách přístroje, pro optimální přívod a cirkulaci vzduchu. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Po uvedení do provozu, nemanipulujte se zařízením. Vždy odpojte zařízení ze zásuvky a vyčistěte při dlouhodobém nepoužívání. Nikdy netahejte za napájecí kabel pro vytažení zástrčky ze zásuvky. Nikdy nedovolte dětem hrát si, nebo lézt do zařízení. Nikdy nečistěte zařízení hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny a kapaliny v blízkosti tohoto nebo jiných spotřebičů. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Použití zařízení v rosporu s návodem povede ke zrušení záruky. Upozornění: nefunkční a nepoužité spotřebiče jsou stále nebezpečné. Elektrické spotřebiče nepatří do komunálního odpadu. Vyřazené staré spotřebiče můžete v současnosti odevzdávat ve sběrných dvorech. Upozornění: plynová cartridge/láhev je pod tlakem. Plynovou cartridge/láhev neprorážejte a neházejte do ohně. Chraňte před zdrojem tepla a přímého slunečního světla. Plynovou cartridge/láhev udržujte dál od ostrých předmětů. Neukládejte v uzavřeném vozidle. Nevypouštějte směrem k obličeji nebo těla. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Upozornění: tlak plynové láhve by neměl přesahovat 12 MPa. 4

5 Elektrické zapojení UPOZORNĚNÍ RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU Odpojte zařízení od elektrického proudu před servisem. Namontujte zpět všechny ochranné panely před použitím zařízení. Pokud tak neučiníte může dojít k úrazu elektrickým proudem! Zabránění riziku úrazu elektrickým proudem, poškození majetku a riziku úrazu nebo smrti Napájecí kabel musí vždy být zapojený do 3-kolíkové zemnicí zásuvky ve zdi, uzemně na v souladu s se směrnicí, ANSI / NFPA 70 - a legislativou a nařízením v dané zemi použití. Je to osobní odpovědnost uživatele, aby 3-kolíkovou zásuvku měl instalovanou kvalifikovanou osobou. Za žádných okolností neodpojujte zemnící hrot napájecího kabelu. Samostatný uzemněný obvod by měl být k dispozici pro toto zařízení Neodstraňujte vodiče uzemnění od jednotli vých komponentů při servisu, pokud by části měly být odmontovány a nahrazeny. Je nesmírně důležité, aby byly nahrazeny všechny uzemňovací vodiče, když jsou komponenty vyměněny. UZEMNĚNÁ ZÁSUVKA NAPÁJECÍ KABEL S 3-KOLÍKOVOU UZEMNĚNOU ZÁSTRČKOU NEPOUŽÍVEJTE PROUDOVÝ CHRÁNIČ DOPORUČUJEME VYHRAZENÝ 15 AMPÉROVÝ OBVOD Vzhledem k možným rizikům bezpečnosti při určitém stavu, nedoporučujeme použití prodlužovacího kabelu. Pokud se však přesto rozhodnete použít prodlužovací kabel, je naprosto nezbytné, aby byl použitý 3-kolíkový uzemněný typ prodlužovacího kabelu s 3-kolíkovou uzemněnou zástrčkou a 3-kolíkovou zásuvkou. Parametry prodlužovacího kabelu 220V, 10A. 5

6 Popis funkce Dávkovač vína VinoTek udrží otevřené láhve vína čerstvé a bez oxidace týdny po otevření použitím konzervačního plynu. Prosklená chladící komora s osvětlením Tichý a vysoce výkonný kompresor s automatickým odmrazováním udržuje víno při správné skladovací a podávací teplotě mezi 7-18 C. Moderní a kompaktní design s modrými LED dotykovými tlačítky Kvalitní plastové komponenty a kohoutky z nerezové oceli udrží vaše vína čistá Miniaturní elektronické ventily z nerezové oceli zabraňují kapání vína z kohoutků Modrý digitální LED displej. Regulace teploty umožňuje nastavit požadovanou teplotu pro bílá nebo červená vína LED displej teploty Nastavení teploty Zap/vyp vnitřního osvětlení Tlačítko pro dávkování vina Vrchní panel Kohoutek z nerezové oceli Nastavení dávky Nastavení teploty LED displej teploty Natavení dávky Zap/vyp vnitřního osvětlení Tlačítko pro dávkování vina Přední panel Boční panel Nastavitelná nožka Gumová zátka (korek) s hadičkou Láhve vína Prosklená dvířka chladící komory s ochranou proti UV Obrázek dvoukomorového systému na 6 lahví - VT6 6

7 Specifikace Číslo modelu VT2 / VT4 / VT6 / VT8 Napětí 230 V / 50 Hz Chladící výkon 105 W Chladivo R134a Ochranné sklo I Nastavitelný rozsah teploty 7-18 C (45-65 F) Rozsah okolní teploty 7-32 C (45-90 F) Počet láhví 2 / 4 / 6 / 8 Maximální doba uchování vína 30 dní VT2-23,5 x 36,7 x 60,5 cm VT4-41,5 x 39 x 62,5 cm Rozměry (š x h x v) VT6-67,5 x 45 x 62,5 cm VT8-83,5 x 45 x 67,5 cm 7

8 Instalace a uvedení do provozu Před zahájením provozu vždy zkontrolujte zapojení kabelů. Odpojte zařízení od elektrického proudu před prováděním údržby nebo opravy. Kontrola napětí by měla být provedena přiložením měřících sond ke konektorům se zapnutým elektrickým proudem a zapojené svorkovnice. Kontrola odporu by měla být provedena s vypnutým elektrickým proudem a odpojené svorkovnice. Umístění Zařízení je určeno pouze pro volně stojící instalaci. Zařízení uchovejte v místě s teplotním rozsahem 7-32 C. Není určeno pro garáže nebo sklepy. Ujistěte se, že zařízení je umístěno na dobře větraném místě, aby se zabránilo nahromadění tepla generováno kompresorem. Pokud tak neučiníte, zařízení nebude správně chladit a může dojít k poškození jednotky nebo komponentů. Zadní i boční strany zařízení musí být umístěny 12 cm od stěny nebo zdi kvůli správné cirkulaci vzduchu. Pomocí nastavitelných nožek lze vyrovnat polohu zařízení. Po instalaci zařízení počkejte přibližně 1 hod než uvedete přístroj do provozu. Odstup 12 cm Odstup 12 cm V Odstup 12 cm Odstup 12 cm 2,4 cm Š 5,5 cm 0.9 cm Obrázek dvoukomorového systému na 6 lahví - VT6 8

9 Zapojen a odpojení tlakové cartridge/láhve Jakmile je zařízení umístěno na místo a zapojeno do elektrické sítě. Zapněte zařízení pomocí tlačítka zap/vyp které najdete na zadním panelu. Zapojení/odpojení vnitřní plynové cartridge 1. Odšroubujte čtyři šrouby horního panelu na zadní straně zařízení a sundejte krycí panel. (viz obrázek č. 1) 2. Jednou rukou uchopte prázdnou plynovou cartridge/láhev a uvolněte ji od úchytek. (viz obrázek č. 2) 3. Vyjměte plynovou cartridge/láhev, jednou rukou držte tlakový ventil a druhou rukou cartridge/láhev. Odšroubujte plynovou cartridge/láhev od tlakového ventilu. (viz obrázek č. 3). 4. Pro vložení nové plné cartridge/láhve, nejprve pečlivě přiložte šroubovací část k ústí redukce a přišroubujte k tlakovému ventilu. (viz obrázek č. 2) Poznámka: Je normální, že při šroubování nové cartridge/láhve uslyšíte krátce unikat plyn. Ujistěte se, že plynovou cartridge/láhev jste kompletně našroubovali a pevně dotáhli. 5. Zkontrolujte, že plynová cartridge/láhev pevně drží a je řádně dotažena. 6. Plynovou cartridge/láhev zajistěte pomocí suchého zipu u typu VT2 a pomocí přichycovacích pacek u modelů VT4, VT6 A VT8 (viz obrázek 1.1) 7. Nasaďte zpět kryt horního zadního panelu a přišroubujte. 8. Otevřete ventil pro čepování vína. Poznámka: Přepínač pro výběr interní nebo externí plynové cartridge/láhve je umístěn v prostoru interní plynové cartridge/láhve. Je nutné odšroubovat zadní horní panel zařízení. Zadní horní panel Tlaková láhev Dekompresní ventil obrázek č. 1 obrázek č. 1.1 Odšroubujte zadní horní panel Úchyty pro zajištění tlakové láhve obrázek č. 2 obrázek č. 3 Otočte tlakovou láhví o 40 Vyjměte tlakovou láhev Obrázek jednokomorového systému na 4 láhve - VT4 9

10 Zapojení/odpojení tlakové láhve Zdroj konzervačního plynu lze zvolit pomocí přepínače, který je umístěný v prostoru u interní plynové cartridge/láhve. K přepínači se dostanete odšroubováním krytu zadního horního panelu zařízení. Pokud chcete použít interní cartridge/láhev umístěnou uvnitř zařízení, přepínač pro výběr zdroje plynu musí být v poloze II, viz obrázek na straně č. 10 tohoto návodu. Pro připojení externí plynové láhve k zařízení, je nutné přepnout režim do polohy I. Ujistěte se, že externí plynová láhev je umístěna na bezpečném místě. Nejprve namontujte tlakový ventil na externí tlakovou láhev, potom připojte hadičku k externímu vstupu zařízení viz obrázek níže. Přepínač interního nebo externího zdroje plynu Tlakoměr Vstup pro externí plynovou láhev Obrázek jednokomorového systému na 4 láhve - VT4 10

11 Nasazování a sundavání láhví 1. Vsuňte trubičku do láhve s vínem 2. Zatlačte plastovou zátku s trubičkami do otvoru láhve na doraz 3. Otevřete ventil a zkontrolujte, jestli plyn neuniká kolem těsnění v láhvi 4. Umístěte láhev s vínem do chladící komory a zavřete dvířka Plastová zátka pro uchopení Spínač zap/vyp Silikonová zátka (korek) Plastová trubička na dusík Výměník Plastová trubička na víno Láhev s vínem Obrázek jednokomorového systému na 4 láhve - VT4 Rozlévání vína 1. Stiskněte a držte tlačítko Volné dávkování a napusťte víno do sklenice 2. Uvolněním stisku tlačítka ukončíte dávkování 3. Počkejte dokud víno nepřestane kapat 11

12 Ovládání na čelním panelu Čelní ovládací panel Při běžném provozu displej ukazuje hodnoty z vnitřní sondy regulace teploty. V případě poruchy na displeji bliká kód chyby. Dávkování vína Dávkovač vína má k dispozici dvě dávkovací tlačítka umístěné na ovládacím panelu. Dávkovač má dvě možnosti dávkování: Dávkování vína 1. Stiskněte a držte tlačítko nad požadovaným vínem (trubicí). Víno poteče, dokud budete držet tlačítko stisknuté. 2. Při stisknutí tlačítka dojde k vydání jedné dávky vína dle nastavení. Výchozí nastavení jedné dávky je 30 ml. Opakované stisknutí násobí množství dávkovaného vína po jedné dávce (max 4). Velikost dávky si lze nastavit od 1-99 ml. 3. Víno začne téct po jedné sekundě od uvolnění tlačítka. 4. Velikost dávky je možno nastavit na jakékoliv požadované množství vína. Nastavení dávky Nastavení dávky dávkovače VinoTek VT2 a VT4 Dlouze podržte šipku na displeji se zobrazí H2. Po 3 vteřinách na displeji začné problikávat aktuálně nastavená dávka. Šipkou nahoru nebo dolů nastavte velikost dávky. K uložení nastavené dávky dojde automaticky po cca 3 vteřinách. Nastavení dávky dávkovače VinoTek VT6 a VT8 Navolte pomocí šipky na displeji nastavení H2, poté stisněte šipku, na displeji se zobrazí aktuální nastavení dávky zařízení a bude problikávat. Šipkou nahoru nebo dolů nastavte velikost dávky. Nastavení se samo uloží cca po 3 vteřinách. Ostatní možnosti nastavení H3, H4, H5 a H6. Tyto možnosti nastavení se používají pro kalibraci přístroje a nastavení dávkování vína na každém kohoutku. Nedoporučujeme tyto hodnoty měnit. Nastavení teploty Nastavení dávky dávkovače VinoTek VT2 a VT4 Na displeji je zobrazena aktuální teplota uvnitř chladící komory dávkovače. Pokud potřebujete nastavení změnit v rozmezí 7-18 C, dlouze podržte tlačítko. Na displeji se zobrazí H1, po 3 vteřinách začne problikávat aktuálně nastavená teplota. Šipkou nebo nastavte požadovanou teplotu. K uložení nastavené dávky dojde automaticky po cca 3 vteřinách. Nastavení dávky dávkovače VinoTek VT6 a VT8 Navolte pomocí šipky na displeji nastavení H1, poté stisněte šipku, na displeji se zobrazí aktuální nastavená teplota zařízení a bude problikávat. Šipkou nahoru nebo dolů nastavte požadovanou teplotu. Nastavení se samo uloží cca po 3 vteřinách. 12

13 Ovládání na čelním panelu Vnitřní osvětlení LED Tlačítko ovládá vnitřní osvětlení přístroje. Jedno stisknutí osvětlení zapne, druhé stisknutí jej vypne. Údržba přístroje DŮLEŽITÉ: Dávkovač vína při jakékoliv údržbě nebo čištění odpojte z elektrické sítě. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo abrazivní materiály k čištění přístroje. Čištění Ucpávky láhve a solenoidního ventilu: 1. Naplňte láhev od vína čistou teplou vodou a nasaďte tlakový uzávěr. 2. Stiskněte tlačítko a nechte teplou vodu protékat trubicemi. 3. Stiskněte tlačítko 5x a potom jej přidržte dokud se na displeji neobjeví blikající CL. Tímto se spustí automatické čištění. 4. Pokračujte v proplachování dokud z trubek nezačne unikat dusík. 13

14 Odstraňování závad Dávkovací systém Závada Pravděpodobná příčina Odstranění závady Jeden zásobník plynu je schopen dávkovat jen jednu nebo dvě láhve vína, unikající dusíku. A. Těsnění zásobníku špatně namontováno, poškozeno, úplně chybí B. Zásobník není dotažen C. Trubka CO2 poškozena D. CO2 trubka není řádně dotažena na ventilu nebo regulátoru E. Netěsný regulátor F. CO2 ventil zaseknutý v otevřené poloze G. Zásobník není dotažen A. Seřiďte, vyměňte nebo nainstalujte těsnění B. Dotáhněte zásobník ve směru chodu hodinových ručiček C. Vyměňte trubku CO2 D. Zkontrolujte spoje E. Zkontrolujte únik CO2 u regulátoru F. Pokud CO2 dále uniká zkontrolujte ventil a elektrické rozvody G. Zkontrolujte tlakový uzávěr láhve vína Přístroj nedávkuje A. Prázdný zásobník CO2 B. Poškozený regulátor tlaku C. Netěsný uzávěr láhve D. Poškozený solenoidní ventil nebo vadné připojení E. Poškozený vinný solenoidní ventil nebo vadné připojení F. Vadné připojení, volné kabely, vadná základní deska nebo kontrolní deska A. Pokud žádná trubice nedávkuje víno, zkontrolujte tlak na nádobě nebo lehce povolte tlakovou nádobu a poslechem se ujistěte, jestli je nádoba pod tlakem. Zkontrolujte únik CO2 jak je popsáno výše B. Pokud žádná trubice nedávkuje a nádoba je pod tlakem, zkontrolujte regulátor C. Zapněte hlavní spínač a zkontrolujte, jestli uniká CO2 z trubice do láhve D. Zapněte hlavní spínač a zkontrolujte, jestli uniká CO2 z trubky E. Vyměňte podezřelý ventil za funkční a znovu zkontrolujte F. Zkontrolujte všechna zapojení a konektory Dávkování je přerušované nebo pomalé A. Tlak CO2 je nízký B. CO2 trubky poškozené, pokroucené C. Uzávěr láhve netěsní D. CO2 solenoid ucpaný E. Vinný solenoid ucpaný A. Pokud všechny trubice dávkují pomalu, zkontrolujte tlak v zásobníku CO2, popř. vyměňte B. Zapněte přístroj a zkontrolujte, jestli CO2 uniká z trubice pomalu C. Zkontrolujte ucpávku láhve na únik CO2 D. Sejměte láhev, zapněte přístroj a zkontrolujte jestli CO2 uniká z trubky E. Zaměňte ventil za nezávadný a zkontrolujte Dávkovač prská A. Ucpaná trubice nebo kohoutek B. Zásobník téměř prázdný C. Tlak CO2 příliš vysoký D. Solenoidní vinný ventil nečistý A. Zkontrolujte trubice, jestli nejsou zanesené B. Vyměňte láhev C. Vyměňte regulátor tlaku D. Vyčistěte solenoidní ventil Víno kape z trubice A. Solenoidní ventil protéká B. Kohoutek je uvolnění A. Zkontrolujte, jestli trubice není zanesená. B. Pokud stále kape, propláchněte systém teplou vodou. Pokud střídavě kape přitlačte na trubici a ujistěte se, že nikde není uvolněná. C. Trubice teče D. Kohoutek je uvolněný E. Prázdná láhev C. Zkontrolujte trubice D. Zatlačte pro utažení kohoutku E. Vyměňte láhev Víno teče dvěma proudy A. Zanesený kohoutek A. Vyčistěte kohoutek Příliš mnoho bublinek A. Tlak v systému je příliš vysoký A. Zkontrolujte regulátor tlaku 14

15 Odstraňování závad Chladící systém Závada Pravděpodobná příčina Odstranění závady Jednotka nechladí A. Kabel napájení není zapojený B. Přistroj je vypnutý C. Zkontrolujte přívod proudu do zásuvky D. Nesprávně zapojené nebo uvolněně dráty A. Zkontrolujte kabel napájení B. Zapněte přístroj pomocí spínače C. Zkontrolujte zásuvku v případě pojistky D. Zkontrolujte zapojení u zdroje napájení a ve svorkovnici přístroje Jednotka má příliš vysokou teplotu a nepřetržitě chladí Jednotka je horká Jednotka je příliš studená A. Dvířka chladící komory jsou otevřená B. Pokojová teplota je příliš vysoká A. Nastavení teploty je příliš nízké B. Senzor uvnitř chladící komory se dotyká chladícího panelu A. Jednotka je zamrzlá B. Závada na přívodu elektrického proudu C. Závada na základní desce A. Zkontrolujte dvířka chladící komory a těsněn B. Ověřte, že pokojová teplota není příliš vysoká A. Snižte teplotu chlazení B. Zkontrolujte, jestli senzor teploty se nedotyká chladícího panelu. A. Odpojte a odmrazte jednotu B. Vyměňte desku zdroje napájení C. Vyměňte základní desku Jednotka nechladí, ale kompresor funguje Jednotka je příliš hlučná A. Špatné proudění vzduchu výparníku A. Zkontrolujte, zdali něco neblokuje cirkulaci vzduchu A. Jednotka nestojí na rovném podkladu B. Uvolněné šrouby panelů A. Zkontrolujte, že jednotka stojí na rovném podkladě B. Zkontrolujte, zdali jsou utáhnuté veškeré šrouby a panely Solenoidní ventil vína Kohoutek Tlaková dusíková láhev Trubice na plyn Plynový ventil Trubice na víno Plastová zátka (korek) Láhev vína Solenoidní ventil vína B Kohoutek B Bezpečnostní ventil Plynový ventil B Plynový ventil A Plynový regulátor Trubice na víno Láhev vína B Trubice na plyn Láhev vína A Trubice na vino Tlaková dusíková láhev Kohoutek A Solenoidní ventil vína A 15

16 Teplotní senzor Tepelný chránič Kompresor Solenoidní ventil Klimatizace Dávkovač vína Startér Dávkováč vína Dávkovač vína Ventilátor F LED osvětlení Teplotní senzor Solenoidní ventil Dávkovač vína Dávkovač vína Dávkovač vína LED osvětlení F Spínač Zástrčka Z F N 16

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY 1. POKYNY K SESTAVENÍ 2. SPUŠTĚNÍ STROJE Před začátkem práce s pilou si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Před opuštěním výrobního závodu

Více

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660 Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 1 Popis produktu str. 2 Použití ústní sprchy začínáme str. 3 Doporučená technika str. 5 Údržba,

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C. NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 1 Hořákové modely: 5318 5321C.100C 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.5522 2 Hořákové modely+grill:

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

PARNÍ ČISTIČ HA-188. Návod k použití. 1400 W; 230 V ~ 50 Hz. Odkládejte vždy mimo dosah dětí!!! Zákaz používání osob mladší 15 let!!!

PARNÍ ČISTIČ HA-188. Návod k použití. 1400 W; 230 V ~ 50 Hz. Odkládejte vždy mimo dosah dětí!!! Zákaz používání osob mladší 15 let!!! PARNÍ ČISTIČ HA-188 1400 W; 230 V ~ 50 Hz Odkládejte vždy mimo dosah dětí!!! Zákaz používání osob mladší 15 let!!! Návod k použití Popis přístroje: Vypínač Zásobník vody Kontrolka Přívod Držák kartáče

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

ADD 10. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 10. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 10 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1. Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE

Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1. Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1 Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 2 2 ERT20RF Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Fén s ionizační funkcí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Model Síťové napětí Jmenovitý výkon Třída ochrany Čistá hmotnost IONTOVÁ FUNKCE 2 rychlostní stupně proudění vzduchu 3 teplotní stupně Funkce studeného vzduchu

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze 1 SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte

Více

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

Elektronická mikrovlnná trouba, objem 30 litrů Uživatelská příručka MWB 3010 EX

Elektronická mikrovlnná trouba, objem 30 litrů Uživatelská příručka MWB 3010 EX Elektronická mikrovlnná trouba, objem 30 litrů Uživatelská příručka MWB 3010 EX Čtěte pozorně a uschovejte návod pro budoucí použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ

Více

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití Elektrický bezdrátový smeták model SW02 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 OBSAH BALENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 4 NABÍJENÍ BATERIÍ... 5 ČIŠTĚNÍ

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Typ RCS-M2000U Návod k použití

Typ RCS-M2000U Návod k použití Mobilní klimatizace Typ RCS-M2000U Návod k použití Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup Mobilní klimatizace typ RCS-M2000U (dále jen klimatizace). Před použitím klimatizace si prosím pročtěte tento

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e.

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e. Vážený zákazník, P ed uvedením Vaší nové chladni ky/mrazáku do provozu si p e t te d kladn tyto pokyny. Obsahují d ležité informace pro bezpe né použití, instalaci a údržbu spot ebi e. Odložte si tento

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL www.covdily.cz NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL MODEL :JDK-150/200/250 300/400/500 JDK-150/200/250 JDK-300/400/500 Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat,

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru.

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru. Návod k použití fontána DRINKWELL Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ při používání elektrických zařízení je třeba vždy dbát opatrnosti a také: 1) Před prvním použitím si přečíst návod k použití 2) Pokud je

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX NÁVOD K OBSLUZE ČESKY OBSAH A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM

Více

Návod k Použití. Příprava Instalace Použití Údržba. Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list.

Návod k Použití. Příprava Instalace Použití Údržba. Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list. Návod k Použití Příprava Instalace Použití Údržba Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list. Přečtěte si, prosím, tento návod před instalací a spuštěním bidetu. TENTO VÝrOBEk JE UrČEN POUZE

Více

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Návod k použití Strana 1 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky BEEM od společnosti EURONAKUPY.CZ a přejeme Vám, abyste byli

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu MODELY: SPORÁKY SNACKOVÉ CG 210 CG 310 CG 210 G CG 310 G CG-310/CG-310-G CG-210/CG-210-G CG-300S CG-200S Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Fig. 4 Obr. 6 Obr. 7 Obr.

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Návod k použití. Chladničky pro komerční použití 7084 733-01. BCDv 4302/4312/4313

Návod k použití. Chladničky pro komerční použití 7084 733-01. BCDv 4302/4312/4313 Návod k použití Chladničky pro komerční použití CZ 7084 733-01 BCDv 4302/4312/4313 Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci

Více

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu Návod k obsluze Vážený zákazníku, Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě následující

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky Popis výrobku RC UFO představuje již sestavený model létajícího objektu, který je možné řídit na dálku, pomocí dálkového ovládaní. K stoupání do výšky se využívají 2 protilehlé rotory. Další menší motor

Více