TECHNICKÝ POPIS HDIMS04 TH01. řídicí automatiky plynových kotlů. verze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ POPIS HDIMS04 TH01. řídicí automatiky plynových kotlů. verze: 230210"

Transkript

1 TECHNICKÝ POPIS řídicí automatiky plynových kotlů HDIMS04 TH01 verze:

2 1.1 OBECNÉ VLASTNOSTI: PROVOZ PRACOVNÍ MÓDY OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) OHŘEV ZÁSOBNÍKU TUV TYPE OHŘEV AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU TUV TYPE 1 SE SOLÁRNÍM PANELEM OHŘEV ZÁSOBNÍKU TUV TYPE PRŮTOKOVÝ OHŘEV TUV S BITERMICKÝM SPALINOVÝM VÝMĚNÍKEM OHŘEV TOPNÉHO SYSTÉMU OHŘEV TOPNÉHO SYSTÉMU V EKVITERMNÍM REŽIMU ANTIBLOKAČNÍ FUNKCE PROTIMRAZOVÁ FUNKCE ŘÍZENÍ VENTILÁTORU A KONTROLA PROUDĚNÍ SPALIN U KOTLŮ TURBO VERZE S OTEVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU PORUCHA TEPLOTNÍ SONDY (TOP i TUV) SERVISNÍ TEST FUNKCE KONTROLNÍ FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO PRŮTOKOVÉHO SPÍNAČE UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ LCD DISPLEJ POPIS A VÝZNAM SYMBOLŮ NA LCD DISPLEJI INFORMAČNÍ MENU PORUCHOVÉ MENU A MENU HISTORIE PORUCH MENU NASTAVENÍ SÉRIOVÁ KOMUNIKACE KOMUNIKACE SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU MÓD OHŘEVU TUV SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU MÓD OHŘEVU TOPNÉHO SYSTÉMU SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU MÓD EKVITERMNÍHO ŘÍZENÍ SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU STAVY A PORUCHY ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ KOMUNIKACE S KASKÁDOU ŘÍDICÍ KOTEL V KASKÁDĚ ŘÍZENÝ KOTEL V KASKÁDĚ PORUCHOVÉ KÓDY KOMUNIKACE S PC TECHNICKÁ DATA SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ŘÍDICÍ FUNKCE HOŘÁKU PRACOVNÍ SEKVENCE GRAF PRACOVNÍ SEKVENCE TECHNICKÉ ÚDAJE DETEKCE PLAMENE ZAPALOVÁNÍ PRACOVNÍ PROGRAM A ČASY FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY ELEKTRICKÁ INSTALACE DOPORUČENÍ PRO ELEKTRICKÉ VEDENÍ PŘIPOJENÍ SCHEMA ZAPOJENÍ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI OBECNÉ ROZMĚROVÝ NÁKRES ZNAČENÍ CERTIFIKACE

3 1 POPIS Řídicí elektronika typu HDIMS04 - TH01 (evropský certifikát CE č. 51BT3617) je určena k řízení kotle s otevřenou (tzv. komín tj. spotřebič typu B vzhledem k přívodu spalovacího vzduchu z prostoru umístění kotle a nucenému odvodu spalin ventilátorem mimo prostor kotle) nebo uzavřenou (tzv. turbo - tj. spotřebič typu C vzhledem k přívodu vzduchu i odvodu spalin mimo prostor umístění kotle) spalovací komorou, s průtokovým (bitermický výměník) nebo zásobníkovým ohřevem teplé užitkové vody (dále TUV). Na jedné desce jsou sdruženy kontrolní funkce hořáku a řízení kotle. 1.1 OBECNÉ VLASTNOSTI: - potlačení EMC rušení způsobených zapalovací jiskrou a přepínáním kontaktů; - řízení činnosti čerpadla; - řízení činnosti ventilátoru; - kontrola odvodu spalin manostatem, nebo spalinovým termostatem; - lišta uzemnění spojení na desce; - 2 ochranné tavné pojistky, které jsou součástí osazené desky; - napájení bezpečnostního a spalinového termostatu bezpečným malým napětím; - zajištění nevratného vypnutí; - plynulá modulace plamene s PWM regulátorem proudu; - řízení teploty regulací typu PID; - kontrola teploty topení teplotní sondou NTC; - kontrola teploty TUV teplotním sondou NTC; - vstup termostatu teploty zásobníku TUV (ohřev nepřímotopného zásobníku); - vstup snímače průtoku TUV (průtokový ohřev); - komunikace s externím regulátorem (OpenTherm), nebo kaskádním systémem (s interface IU04 a IU05); - komunikační port k osobnímu počítači nebo přenosnému počítači pro monitorování kotle a nastavení pracovních parametrů; - volitelná integrovaná ekvitermní regulace s použitím externího snímače teploty; - integrované uživatelské rozhraní pro řízení LCD a 3 tlačítek; - informační menu pro zjištění pracovních parametrů ; - nastavení pracovních parametrů kotle (setup menu); - nastavení konfigurace kotle po zadání vstupního kódu (setup menu 2); - zjišťování minulých poruch kotle v menu historie; - 3 otočné ovladače volby pracovního módu, žádané hodnota teploty topení a žádaná hodnota teploty TUV (pouze pro průtokový ohřev); - kontrola průtoku, příp. tlaku topné vody průtokovým / tlakovým spínačem, příp. kombinace s tlakovým senzorem 2 PROVOZ 2.1 PRACOVNÍ MÓDY otočným ovladačem je možné vybrat tyto pracovní módy: VYPNUTO: V tomto módu jsou aktivní funkce protimrazové ochrany a antiblokační ochrany pro čerpadlo a třícestný ventil. LÉTO: V tomto módu jsou aktivní funkce protimrazové ochrany, antiblokační ochrany pro čerpadlo a třícestný ventil a činnosti nutné k ohřevu TUV. ZIMA: V tomto módu jsou aktivní funkce protimrazové ochrany, antiblokační ochrany pro čerpadlo a třícestný ventil a činnosti nutné k ohřevu topného systému a TUV (dle typu kotle) 3

4 RESET: V tomto módu je provedeno zrušení blokování činnosti kotle z důvodu nevratné poruchy SERVIS: V tomto módu je umožněno servisní monitorování činnosti kotle 2.2 OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) Řídicí elektronika může řídit různé sestavy ohřevu TUV dle nastavení parametru konfigurace kotle (setup menu 2) OHŘEV ZÁSOBNÍKU TUV TYPE 1 Je-li termostat zásobníku TUV sepnutý, začíná pracovní fáze ohřevu zásobníku. Je sepnuto relé třícestného ventilu a pokud kotel běžel ve fázi ohřevu topného systému, hořák a čerpadlo jsou zastavené. Poté, co proběhne přestavení třícestného ventilu (v časovém intervalu 8 sekund), je spuštěno čerpadlo a u kotle turbo i spalinový ventilátor. Po sekvenci kontroly bezpečnostního prvku proudění spalin tj. manostatu nebo. spalinového termostatu je povoleno zapalování hořáku. Od detekce přítomnosti plamene je udržován startovací výkon kotle ještě po dobu 2 sekund a poté přechází do fáze plynulé modulace výkonu s PID regulací při žádané hodnotě teploty ohřevu 80 C. Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace výstupní teploty. Při případném převýšení nad 86 C je hoření zastaveno, zůstává v činnosti oběhové čerpadlo a u kotle turbo přejde ventilátor do časové funkce doběhu ventilátoru (30 sekund). K opětnému zapálení dojde při poklesu teploty pod 80 C. Pracování fáze v TUV módu končí vypnutím termostatu zásobníku TUV. Následuje zastavení hoření a dochlazení výměníku časovou funkcí doběhu oběhového čerpadla (25 sekund). Po ukončení a zastavení čerpadla přepne relé třícestného ventilu a je spuštěno jeho přestavení. Doba přestavení třícestného ventilu je ošetřena časovou funkcí blokování činnosti kotle po dobu 8 sekund. Až poté může být spuštěn případně požadovaný ohřev topného systému. V případě souběhu požadavků má mód TUV přednost před ohřevem topného systému OHŘEV AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU TUV TYPE 1 SE SOLÁRNÍM PANELEM Tento pracovní mód má stejné chování jako OHŘEV ZÁSOBNÍKU TUV TYPE 1 s tím rozdílem, že teplota v akumulátoru TUV je snímána teplotní sondou na místo termostatu zásobníku. Nastavení požadované teploty TUV je umožněno buď z komunikační linky nebo otočným ovladačem TUV na panelu kotle. Sonda teploty TUV musí být připojená a funkční, jinak je ohřev TUV zastaven. Spojením kontaktu na svorkách termostatu zásobníku (v tomto případě nevyužitého) je vnucena teplota ohřevu na 60 C (nezávisle na nastavení teploty TUV). Tato funkce slouží k ochraně proti možnému množení škodlivých bakterií typu Legionella OHŘEV ZÁSOBNÍKU TUV TYPE 2 Způsob zpracování tohoto módu je stejný jako v předchozím odstavci s prodloužením doby časové funkce blokování činnosti po dobu přestavení třícestného ventilu z 8 sekund na 120 sekund. Toto je nutné u větších třícestných ventilů (nad DN 25), které se s kratší dobou přestavení nevyrábějí PRŮTOKOVÝ OHŘEV TUV S BITERMICKÝM SPALINOVÝM VÝMĚNÍKEM Pokud tok TUV přes senzor průtoku vody přesáhne cca 2,5 l/min začíná fáze ohřevu. Je zastaveno čerpadlo (pokud bylo v chodu) a u verze turbo je navíc spuštěn spalinový ventilátor. Po sekvenci kontroly bezpečnostního prvku proudění spalin, tj. manostatu nebo spalinového termostatu, je povoleno zapalování hořáku. Od detekce přítomnosti plamene je udržován startovací výkon kotle ještě po dobu 2 sekund, a poté přechází do fáze plynulé modulace výkonu s PID regulací na žádanou hodnotu výstupní teploty TUV. Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace nejen výstupní teploty TUV, ale i teploty topení z důvodu zvýšené ochrany výměníku. Při případném převýšení teploty TUV nad 70 C nebo teploty na topné vodě 90 C, je hoření zastaveno a u kotle turbo přejde ventilátor do časové funkce doběhu ventilátoru (30 sekund). K opětnému zapálení dojde při poklesu teploty TUV pod 69 C nebo teploty topení pod 88 C. Pracování fáze v TUV módu končí, pokud se tok TUV sníží pod cca 1,5 l/min. 4

5 Po skončení požadavku ohřevu TUV je na krátkou dobu spuštěno čerpadlo za účelem omezení vzniku vápenatých sedimentů. Doba krátkodobého spuštění čerpadla se mění od 0,4 do 2 sekund a záleží na teplotách na výměníku. Pokud by během ohřevu topení při požadované teplotě nad 60 C průtokový senzor TUV zaznamenal proudění TUV pod 2,5 l/min (prokapávání kohoutku apod.), dojde k nucenému omezení teploty topení na 60 C (pro omezení teploty TUV a opět pro omezení vzniku vápenatých sedimentů v sekundárním okruhu výměníku). V případě souběhu požadavků má mód TUV přednost před ohřevem topného systému. 2.3 OHŘEV TOPNÉHO SYSTÉMU Tato fáze začíná, pokud je zvolen mód ZIMA a prostorový termostat vyhodnotí nízkou teplotu oproti požadované. Relé třícestného ventilu je vypnuto (u kotlů se zásobníkovým ohřevem TUV), je spuštěno čerpadlo a příp. i spalinový ventilátor u verze turbo. Po sekvenci kontroly bezpečnostního prvku proudění spalin tj. manostatu příp. spalinového termostatu u verze turbo je povoleno zapalování hořáku. Od vyhodnocení přítomnosti plamene je udržován startovací výkon kotle ještě po dobu 2 sekund, poté přechází na minimální výkon a pak v trvání cca 50 sekund je výkon kotle plynule zvyšován až do maxima. Po této době, nebo v případě, že požadované teploty je dosaženo už během této doby, přechází řízení do fáze plynulé modulace výkonu s PID regulací na žádanou hodnotu teploty ohřevu topného systému. Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace výstupní teploty. Při případném převýšení požadované teploty o 5 C je hoření zastaveno, zůstává v činnosti oběhové čerpadlo a u kotle turbo přejde ventilátor do časové funkce doběhu ventilátoru (30 sekund). K opětnému zapálení dojde při poklesu teploty o 3 C pod požadovanou teplotu po uplynutí anticyklační doby (tento pojem je vysvětlen v dalším popisu!). Po vypnutí prostorového termostatu nebo po přepnutí voliče do módu LÉTO je zastaveno hoření hořáků a čerpadlo je dále zapnuto po nastavenou dobu funkce doběhu čerpadla. V případě kotle s bitermickým výměníkem (průtokový ohřev TUV) je možnost omezení min. výkonu topení parametrem (P6) OHŘEV TOPNÉHO SYSTÉMU V EKVITERMNÍM REŽIMU Podmínky pro tuto funkci: 1) nastavit mód VYPNUTO a odpojit kotel od síťového napětí 2) zapojit čidlo venkovní teploty do příslušných svorek elektroniky 3) připojit kotel na síťové napětí a zvolit mód LÉTO 4) vstoupit do menu konfigurace kotle (setup menu 2) a zvolit ekvitermní režim topení a uložit nastavení 5) zapnutí ekvitermního režimu zobrazuje symbol křivky na LCD displeji Vypnutí funkce se nastaví v opačném pořadí. Ekvitermní režim je tedy aktivní za předpokladu zapnutí této funkce a připojení funkčního čidla venkovní teploty. V případě jeho poruchy je tato indikována na LCD displeji a kotel pracuje v ohřevu bez ekvitermní funkce. Činnost kotle v tomto režimu je stejné jak je popsáno v předchozím odstavci s tím rozdílem, že požadovaná teplota topného systému je vypočtena s ohledem na venkovní teplotu a nastavenou hodnotu sklonu křivky faktorem K. 5

6 Graf průběhů ekvitermních křivek: K=6,0 K=4,0 K=3,0 K=2,0 K=1, K=1, K=0,5 Teplota topné vody venkovní teplota Aby bylo možné korigovat požadovanou teplotu vytápěného prostoru, je umožněn posuv průběhu zvolené křivky otočným ovladačem nastavení teploty topení o ±15 C (pozor, jedná se o teplotu topného systému, nikoli teplotu prostoru), a proto průběhy křivek ve výše uvedeném grafu platí jeho nastavení ve střední poloze. Příklad průběhu zvolených křivek při korekci posuvu: K=3, C -15 C +15 C K=1, C Teplota topné vody venkovní teplota 6

7 Vypočtená teplota topení je omezena na max. 80 C. Pokud se vypočtená teplota pohybuje v rozsahu C je požadovaná teplota omezena na minimální teplotu kotle, tj. 35 C a je spuštěna funkce periodického spouštění kotle ve fixním intervalu 15 minut a proměnnou dobu chodu na 35 C dle vztahu: Ton (min) = 15 Toff ; z toho Toff (min) = 35 vypočtená ekvitermní teplota Pozn. Ton = interval zapnutí kotle, Toff = zbytkový interval vypnutí kotle do fixních 15 minut Pokud je vypočtená ekvitermní teplota 20 C, zůstane kotel vypnutý. 2.4 ANTIBLOKAČNÍ FUNKCE Po 24 hodinách nečinnosti je spuštěno čerpadlo na dobu 30 sekund, aby se zabránilo jeho případnému zablokování (zalehnutí). Po 24 hodinách nečinnosti je na dobu10 sekund sepnuto relé třícestného ventilu ze stejného důvodu. Jestli dojde během vykonávání této funkce k nějakému požadavku ohřevu (topení příp. TUV) je antiblokační funkce okamžitě ukončena a spuštěn požadavek. Antiblokační funkce je v činnosti také ve stavu blokování činnosti kotle i v pozici ovladače v módu VYPNUTO (pokud je kotel stále zapojen v elektrické síti). 2.5 PROTIMRAZOVÁ FUNKCE Pokud se teplota měřená teplotní sondou topení sníží pod 6 C, je spuštěno čerpadlo a zapálen kotel s chodem na minimální výkon až do dosažení teploty 35 C. Při této teplotě je hoření zastaveno a čerpadlo pokračuje v chodu po dobu nastavené funkce doběhu čerpadla. Pokud je kotel ve stavu blokace hoření (porucha), je aktivováno pouze čerpadlo. Protimrazová funkce je aktivní i s voličem v pozici ovladače v módu VYPNUTO. 2.6 ŘÍZENÍ VENTILÁTORU A KONTROLA PROUDĚNÍ SPALIN U KOTLŮ TURBO V případě požadavku zapálení kotle je nejdříve provedena kontrola kontaktu manostatu (rozepnutý kontakt v poloze bez dostatečného proudění). Při pozitivním testu je spuštěn ventilátor a následuje kontrola dostatečného proudění vzduchu tj. sepnutí kontaktu manostatu. Pokud je vše v pořádku, je povolena činnost obvodů zajišťujících proces zapalování a hoření kotle. Pokud není vyhodnoceno proudění vzduchu, je po 15 sekundách od spuštění ventilátoru indikována porucha a systém zůstává v očekávání na signál dostatečného proudu vzduchu (kontakt manostatu. v sepnuté poloze). 2.7 VERZE S OTEVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU V případě vypnutí nedostatečného odvodu spalin a vypnutí spalinového termostatu během provozu kotle je zastaveno hoření a indikována porucha. Na 20 minut je zamezeno opětnému zapálení kotle. Typ kotle (s otevřenou či uzavřenou spalovací komorou) je automaticky softwarově vyhodnocen prostřednictvím zapojení buď spalinového termostatu nebo manostatu vzduchu. Poznámka: Chybné zapojení těchto prvků má tedy za následek nesprávnou detekci typu kotle! 2.8 PORUCHA TEPLOTNÍ SONDY (TOP i TUV) Pokud se na teplotní sondě topení vyskytne porucha (přerušení nebo zkrat), je zastaveno hoření a zobrazen kód poruchy. Totéž platí i pro sondu TUV (u kotlů s průtokovým ohřevem TUV) při vykonávání ohřevu TUV. U kotlů s ohřevem TUV v zásobníku kontrola teplotní sondy TUV neprobíhá. 2.9 SERVISNÍ TEST FUNKCE Při zvolení této funkce je kotel spuštěn v módu ohřevu topení s nastavenou max. požadovanou teplotou tj. 80 C. Výkon kotle je nastavitelný v rozsahu min. max. otočným ovladačem pro natavení teploty topení. Působení této funkce je omezeno na 15 minut. Při delším požadavku je nutné tuto funkci obnovit převolením tohoto módu otočným ovladačem (krátkodobým otočením do jiného módu a opětným vrácením). Při vzniku požadavku ohřevu TUV je vykonávání této funkce přerušeno a je uskutečněn ohřev TUV KONTROLNÍ FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO PRŮTOKOVÉHO SPÍNAČE Elektronika může pracovat s primárním průtokovým spínačem, nebo primárním tlakovým spínačem (okruh topení). 7

8 V případě primárního průtokového spínače je aktivní následující funkce: Pokud sepne relé čerpadla (dle požadavku topení, nebo ohřevu TUV v zásobníku) proběhne kontrola stavu průtokového spínače. Pokud kontakt jeho mikrospínače zůstává rozpojen, čerpadlo je periodicky spínáno s 15 sekund chodu (během prvního cyklu je tato doba 180 sekund) a 45 sekund vypnutí. Během stop fáze je indikována porucha E02. Pokud ani po 4 opakovaných cyklech nedojde k sepnutí kontaktu průtokového spínače, je další činnost kotle zablokována a je indikována porucha E12. Pro obnovení činnosti kotle je nutné vypnutí a opětné zapnutí otočným ovladačem výběru módu, příp. vypnutím a opětným zapojením síťového napájení. Při výběru kotle s bitermickým výměníkem (průtokový ohřev TUV) je kontrolován pouze tlak v topném systému primárním tlakovým spínačem. 3 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Uživatelské rozhraní sestává z otočného ovladače P1 výběru pracovního módu (5 pozic), otočného ovladače P2 pro nastavení požadované teploty topení, otočného ovladače P3 pro nastavení požadované teploty TUV (u kotle s průtokovým ohřevem TUV), LCD displej (4 digity a symboly) s modrým podsvícením a z tří multifunkčních tlačítek SB1, SB2, SB3. Všechny tyto součásti jsou umístěny na jedné desce automatiky. Pozn.! Ve všech typech ohřevu TUV nastavení P3 do levé krajní polohy (méně než 10 dráhy) vyřazuje ohřev TUV z činnosti! 3.1 LCD DISPLEJ DGT1 DGT4 DGT2 DGT3 8

9 DGT sedmisegmentové digity LCD Displej je trvale podsvícen modrou barvou. Při volbě módu VYPNUTO je indikováno OFF a zhasnuto podsvícení displeje. Při případné indikaci poruchy bliká i podsvícení displeje, jinak je podsvícení permanentně zapnuto POPIS A VÝZNAM SYMBOLŮ NA LCD DISPLEJI Symbol Název Význam kohoutek radiátor plamen křivka ( K faktor) Stálý svit - kotel je v módu ohřevu TUV Bliká - zobrazení teploty TUV nebo požadované teploty TUV Stálý svit - kotel je v módu topení Bliká - zobrazení teploty topení nebo požadované teploty topení Stálý svit - hořák hoří Bliká - hořák hoří během servisního módu Stálý svit - zvolen ekvitermní režim topení Bliká - zobrazení K faktoru, nebo společně s C venkovní teplota tlak Svit při zobrazeném tlaku topné vody (kotle se senzorem tlaku) mrazová vločka komunikace Kotel je v módu ZIMA Stálý svit - komunikace OT+ je aktivní Bliká komunikace s interface kaskády je aktivní V pohotovostním stavu, během činnosti topení, během ohřevu zásobníku TUV a při funkci v servisním módu je zobrazená primární teplota (topení). Při ohřevu TUV (u kotle s průtokovým ohřevem TUV) je zobrazena teplota TUV. Teplota je zobrazena pomocí digitů DGT2 a DGT3. DGT1 ukazuje - v případě záporné teploty a DGT4 ukazuje C. V různých režimech menu mají symboly (digity) odlišný význam! INFORMAČNÍ MENU Pokud není aktivní žádné nastavovací menu (setup), tlačítka SB1 a SB3 jsou využita pro vstup a obousměrné listování v informačním menu v následujícím pořadí: Parametr Displej Požadovaná teplota topení radiátor + blikající číslo + C Teplota topení Radiátor + číslo + C Požadovaná teplota TUV (2) kohoutek + blikající číslo + C Teplota TUV (2) kohoutek + číslo + C Tlak topné vody (3) číslo + bar Venkovní teplota (1) křivka + číslo + C Ekvitermní křivka (faktor K ) křivka + číslo Návrat do normálního zobrazení Pokud se nestiskne SB1 nebo SB3 po dobu 10 sekund, nebo při současném stisku SB1 a SB3, je informační menu ukončeno. 9

10 (1) - zobrazení venkovní teploty je k dispozici pouze při připojení příslušného čidla a zvolení ekvitermní regulace. (2) - při výběru ohřevu TUV v zásobníku je zobrazení - -, (při dohřevu solárního akumulátoru se číselná hodnota zobrazuje) (3) pokud není varianta se senzorem tlaku topné vody, je zobrazení,, PORUCHOVÉ MENU A MENU HISTORIE PORUCH Vizualizace anomálií je uskutečněna blikáním podsvětlení LCD displeje i zobrazených digitů. DGT1 zobrazuje znak E, digity DGT2 a DGT3 zobrazují kód poruchy s významem dle tabulky. Kód poruchy E01 E02 E04 E05 E06 E07 E08 E12 E22 Význam Blokování činnosti pro nezapálení plamene hořáku Nedostatečný průtok příp. tlak topné vody Závada na teplotní sondě topení (přerušení, nebo zkrat) Závada na teplotní sondě TUV Blokování činnosti pro přehřátí kotle (blokační termostat) Závada na čidle venkovní teploty Závada manostatu vzduchu příp. spalinového termostatu Porucha nedostatečného průtoku topné vody po 4 cyklech čerpadla Nízký tlak topné vody (pro varianty kotle s průtokovým spínačem a senzorem tlaku topné vody) Případná porucha je současně uložena do paměti procesoru, kde zůstane uložena i v případě výpadku napájení. Stlačením tlačítka SB2 po dobu 5 sekund umožní vstup do této části paměti s ozn. menu historie poruch. Při vstupu nám první digit DGT1 zobrazuje znak E, DGT3 zobrazuje počet zapsaných poruch (0 9). Listování po registru je umožněno tlačítky SB1 a SB3, DGT4 zobrazuje index poruchy (0 je poslední porucha). Současným stiskem tlačítek SB1 a SB3 nebo nestisknutím žádného tlačítka po dobu 30 sekund se ukončí toto menu beze změn, stisknutím tlačítka SB2 po dobu 5 sekund se ukončí toto menu s vymazáním celého registru MENU NASTAVENÍ Sestává ze dvou částí, tj. menu nastavení parametrů (setup1) a menu nastavení konfigurace (setup2). Vstup do menu nastavení parametrů je umožněn součastným stiskem tlačítek SB1 a SB3 po dobu 5 sekund. Po vstupu zobrazuje DGT4 pořadí parametru a tlačítkem SB2 je možné listování (posun na následující parametr).tlačítka SB1 a SB3 (nahoru a dolů) slouží pro nastavení požadované hodnoty parametru. Tabulka pořadí konfiguračních parametrů: Menu setup 1 Index Parametr Rozsah zobrazení Skutečný rozsah Předvolba 1 Výkon při zapalování % Maximální výkon topení % Anticyklační čas % Čas doběhu čerpadla % * Ekvitermní křivka ( K faktor) ,6 6, ** Minimální výkon topení % Vstupní kód do setup Návrat 10

11 * Tento parametr je dostupný pouze při zvolení ekvitermní regulace teploty topné vody ** Tento parametr je dostupný pouze při výběru kotle s bitermickým výměníkem (průtokovým ohřevem TUV). Současným stiskem tlačítek SB1 a SB3, nebo nestisknutím žádného tlačítka po dobu 30 sekund se ukončí toto menu bez uložení případných změn, stisknutím tlačítka SB2 po dobu 5 sekun se ukončí toto menu s uložením provedených změn. Vstup do menu konfigurace kotle (setup2) je umožněn až po zadání bezpečnostního vstupního kódu. Nalistujeme položku pro zadání vstupního kódu a stiskneme současně tlačítka SB1 a SB3 po dobu 5 sekund. Zobrazí se číslice 0000 s blikajícím prvním digitem. Tlačítky SB1, příp. SB3 nastavíme číslici kódu a potvrdíme tlačítkem SB2, čímž se nám rozbliká digit2 pro další nastavení. Po zadání poslední číslice (digit4) při správně zadaném kódu (5463) vstoupíme do menu konfigurace (první digit zobrazuje písmeno P ), při zadání chybného kódu dojde k ukončení menu (do standardního zobrazení teploty). Menu setup 2 Index Parametr Rozsah Předvolba zobrazení 1 P00 = bitermický výměník s TSTV P01 = ohřev TUV v zásobníku 1 s PSTV P02 = ohřev TUV v zásobníku 2 s PSTV P03 = master v kaskádě s PSTV P10 = bitermický výměník s STTV P11 = ohřev TUV v zásobníku 1 s PSTV a STTV P00 P31 P00 1 P12 = ohřev TUV v zásobníku 2 s PSTV a STTV P13 = master v kaskádě s PSTV a STTV P21 = ohřev solárního akumulátoru TUV s PSTV P31 = ohřev solárního akumulátoru TUV s PSTV a STTV 2 P00 = bez ekvitermní regulace P01 = ekvitermní regulace P00 P01 P P00 P00 P P00 P00 P P00 P00 P P00 P00 P P00 P00 P P00 P00 P P00 = zemní plyn P01 = propan P00 P01 P00 9 Návrat Poznámky: PSTV = průtokový spínač topné vody TSTV = tlakový spínač topné vody STTV = senzor tlaku topné vody Současným stiskem tlačítek SB1 a SB3, nebo nestisknutím žádného tlačítka po dobu 30 sekund, se ukončí toto menu bez uložení případných změn, stisknutím tlačítka SB2 po dobu 5 sekun se ukončí toto menu s uložením provedených změn. 4 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE Řídicí elektronika je vybavena 3 seriovými porty a je schopna komunikovat např. se vzdáleným regulátorem (s rozhraním OpenTherm +), interfacem pro řízení kaskády kotlů, PC. 11

12 Důrazné upozornění: Ke komunikačním rozhraním je možné připojit pouze regulátory s napájením z řídicí elektroniky, příp. za pomocí interface s bezpečným galvanickým oddělením obvodů (optočleny). Z hlediska zaručení bezpečnosti obvodů řídicí elektroniky je nutné zamezit jakékoli možnosti průniku cizího napětí! 4.1 KOMUNIKACE SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU Řídicí elektronika HDIMS01-TH01 podporuje spojení s regulátory s open-therm komunikačním protokolem. Připojuje se přímo na svorky svorkovnice pokojového termostatu X9 (elektronika si sama vyhodnotí jeho přítomnost), takže odpadá nutnost použití interface IU02. Pokud software zaznamená komunikaci, dochází k přesměrování a výměně některých parametrů. Vzdálená jednotka pracuje jako master a poskytuje některé zásadní řídicí parametry: - Požadovaná teplota topení - Požadovaná teplota TUV (u bitermického výměníku) - Povolení ohřevu topení - Povolení ohřevu TUV (všechny typy) - Management ekvitermní regulace Další parametry jsou zobrazované: - Teplota topení - Teplota TUV (bitermický výměník) - Teplota venkovní (pokud je osazeno čidlo a povolena ekvitermní regulace) - Průtok TUV (bitermický výměník) - Výkon kotle V případě selhání komunikace pracuje elektronika s posledními parametry získanými od vzdálené jednotky. Po překročení časového limitu ztráty komunikace (60 sekund) je řízení vráceno do lokální regulace řídicí elektroniky. Volič módu má vždy prioritu. Tj. pokud je nastaven mód LÉTO je zastaven ohřev topného systému i když vzdálená jednotka zasílá požadovanou teplotu a povolení ohřevu topení MÓD OHŘEVU TUV SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU Otočný ovladač pro nastavení požadované teploty TUV na řídicí elektronice je blokovaný a tato hodnota je obdržena ze vzdálené jednotky spolu s povolením či zákazem ohřevu TUV MÓD OHŘEVU TOPNÉHO SYSTÉMU SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU Jako v předchozím módu je otočný ovladač pro nastavení požadované teploty topení na řídicí elektronice je blokovaný a tato hodnota je obdržena ze vzdálené jednotky spolu s povolením či zákazem ohřevu topení. Aby se předešlo vypnutí ohřevu při skokovém snížení požadované teploty, je teplota plynule snižována o 1 C za 10 sekund. Skokové zvýšení teploty probíhá okamžitě bez omezení. V případě, že řídicí elektronika obdrží požadovanou teplotu topení od vzdálené jednotky nižší než 35 C (min. teplota topení), je tato teplota vybavena stejným intervalovým spínáním, jak je popsáno při autonomní ekvitermní regulaci, tj. dle vzorce Toff = 35 požadovaná teplota. Pokud je požadovaná teplota 20 C, zůstane kotel vypnutý MÓD EKVITERMNÍHO ŘÍZENÍ SE VZDÁLENOU JEDNOTKOU Management řízení je ve vzdálené jednotce, podmínkou je předávání důležitých nezbytných parametrů, jako je např. venkovní teplota. Proto musí být k řídicí elektronice připojeno čidlo venkovní teploty a provedena volba ekvitermní regulace. V případě poruchy čidla venkovní teploty je tato indikována a vzdálená jednotka zpravidla přejde do nižšího systému regulace (viz specifikace) STAVY A PORUCHY Řídicí elektronika posílá vzdálené jednotce informace o stavu kotle (topení, ohřev TUV, výkon kotle). V případě poruchy zasílá taktéž tuto informaci pod stejným kódem jako na svém LCD displeji ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Připojení vzdálené jednotky ke svorkovnici kotle musí být provedeno při odpojeném napájecím napětí. 12

13 Elektrické charakteristiky komunikačního vedení: Počet vodičů 2 Typ vedení nezkroucený pár (*) Maximální délka vedení 50 metrů Maximální odpor vodičů 2x5Ω Polarita libovolná, vzájemně zaměnitelné (*) V elektricky silně zarušených prostředích může být nutné použít zkroucený pár (twisted) nebo stíněné vedení. 4.2 KOMUNIKACE S KASKÁDOU Řídicí elektronika HDIMS01-TH01 je rovněž schopna komunikovat s kaskádou kotlů prostřednictvím interface IU04 a IU05 připojeného na konektor X11. Dle konfigurace může pracovat jako řídicí nebo jako řízený kotel. V případě využití v kaskádě jsou nemodifikovány některé přednastavené parametry kotle (např. doběh čerpadla) ŘÍDICÍ KOTEL V KASKÁDĚ Když je elektronika nastavena pro řídicí kotel v kaskádě a je připojen interface IU04 (správně nakonfigurovaný) nebo IU05, jsou na řídicí elektronice zablokovány obvody TUV a dochází k některým změnám funkce. Alternativní funkce jsou: - Teplotní sonda TUV teplotní sonda systému (za anuloidem) - Ovladač požadované teploty TUV noční útlum (při IU04) - Ovladač požadované teploty topení požadovaná teplota systému - Prostorový termostat povolení systému vytápění - Termostat zásobníku TUV aktivace nočního útlumu (při IU04, aktivní při rozepnutí) ŘÍZENÝ KOTEL V KASKÁDĚ Pokud je kotel využit jako řízený, musí být elektronika nakonfigurována na kotel s ohřevem TUV v zásobníku (v setup menu2 index1 = P01, nebo P02) a připojen interface IU04. Chování kotle je podobné jako při komunikaci se vzdálenou jednotkou. Řízený kotel přijímá z interface IU04 některá řídicí data, jako např. povolení ohřevu topení a TUV, požadovanou teplotu, výkon kotle atd PORUCHOVÉ KÓDY Kaskádní komunikace podporuje standardně přenos poruchových kódů od řízených kotlů. Kódy poruch jsou identické jako u samostatného kotle s výjimkou poruchy 12, která je z důvodu předřazení čísla řízeného kotle indikována jako KOMUNIKACE S PC Komunikace s PC je dostupná pro servisní účely na konektoru X12 a může pracovat současně s komunikací s prostorovým regulátorem (OpenTherm), nebo interface kaskády. 5 TECHNICKÁ DATA 1. Napájecí napětí 230 V AC +10% -15% 2. Vnitřní ochranné pojistky 2 x F 2A / 250V AC 3. Ochranný varistor 305V, 43J 4. Plynový ventil výstup 230V AC 0,1A MAX cosφ Oběhové čerpadlo výstup 230V AC 0,45A MAX cosφ cestný ventil výstup 230V AC 5W 0,02A MAX cosφ Spalinový ventilátor výstup 230VAC 0,45A MAX cosφ Manostat nebo spalinový termostat kontaktní parametry typ. 5V DC 1 2mA 9. Termostat zásobníku TUV kontaktní parametry typ. 5V DC 0.5mA 10. průtokový nebo tlakový spínač kontaktní parametry typ. 5V DC 2.5mA 11. Bezpečnostní termostat kontaktní parametry typ. 5V DC 0.5mA 12. Pracovní teplota -20 C/ +60 C 13. Skladovací teplota -20 C/ +70 C 13

14 14. Stupeň el. krytí IP Vlhkost (bez kondenzace) 95% při 40 C Topení 16. Rozsah nastavení teploty topení 35 až 80 C ± 1 C 17. Teplota vypnutí nast. teplota +5 C 18. Teplota zapnutí nast. teplota 3 C 19. Rozsah nastavení maximálního výkonu topení 0 100% Imax (par.2) 20. Rozsah nastavení minimálního výkonu topení 0 100% Imax (par.6) (pouze u kotlů s bitermickým výměníkem) 21. Čas počáteční doby náběhu topení 50s 22. Rozsah nastavení anticyklační funkce 0 600s (par.3) 23. Rozsah nastavení doběhu čerpadla 0 600s (par.4) 24. Rozsah nastavení K faktoru ekvitermy 0,5 6,0 (par.5 krok 0.1) 25. Rozsah nastavení posuvu ekvitermy C TUV v zásobníku 26. Doběh čerpadla po ohřevu TUV 25s 27. Nastavená teplota topné vody při ohřevu TUV 80 C 28. Teplota vypnutí ohřevu TUV 86 C 29. Teplota opětného zapnutí ohřevu TUV 80 C cestný ventil komutační zpoždění typ1 8s cestný ventil komutační zpoždění typ2 120s TUV v solárním akumulátoru 32. Teplota vypnutí ohřevu TUV nastavená teplota 33. Teplota zapnutí ohřevu TUV nastavená teplota 4 C 34. Teplota funkce antilegionella 60 C TUV v bitermickém výměníku 35. Rozsah nastavení teploty TUV 35 až 60 C ± 1 C 36. Teplota vypnutí ohřevu TUV 70 C 37. Teplota opětného zapnutí ohřevu TUV 69 C 38. Bezpečnostní vypnutí při teplotě topné vodě vyšší než 90 C 39. Opětné zapnutí při poklesu topné vody pod 88 C 40. Průtok TUV prahová hodnota sepnutí 14,5 Hz (2,3 l/min) 41. Průtok TUV prahová hodnota vypnutí 9,0 Hz (1,5 l/min) Ostatní parametry 42. Protimrazová funkce zapnutí 6 C 43. Protimrazová funkce vypnutí 35 C 44. Časový limit komunikace se vzdálenou jednotkou 60s 45. Časový limit komunikace s kaskádou 60s 46. Modulační proud (zemní plyn) ma ±7,5% 47. Modulační proud (propan) ma ±7,5% 48. Nastavení modulačního proudu pro startovací výkon 0 100% Imax (par.1) 49. Doběh čerpadla při zablokování hoření 50s 50. Časování zapalovacího výkonu 2s 51. Časování jiskrového zapalování 3s po detekci plamene 52. Profuk ventilátoru 30s 53. Souhrnné časové tolerance ± 5% 54. Souhrnné teplotní tolerance ± 1,5 K (použití 1% R 1% b ponorný typ sondy) 14

15 5.1 SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY KOMPONENT TYP Teplotní sondy typ NTC, ß=3435, 25 C Teplotní sonda venkovní teploty typ NTC, ß=3435, 25 C Plynový ventil Průtokový senzor TUV Caleffi typ. 316 Termostat zásobníku TUV Manostat vzduchu Spínač průtoku (tlaku) topné vody Blokační termostat Spalinový termostat SIT mod. SIGMA 845, 1 37 mbar, cívka modulátoru 310mA MAX Doporučeny komponenty s mikrospínačem pro malé napětí! 6 ŘÍDICÍ FUNKCE HOŘÁKU DEFINICE Elektronické zařízení pro řízení a monitorování plamene hořáku je v souladu s EN 298:2003, pro přímé zapalování hořáku generátorem kapacitního jiskrového výboje a monitorování přítomnosti plamene pomocí ionizačního snímače. 6.1 PRACOVNÍ SEKVENCE Sepnutím požadavku topení, je spuštěn časový úsek samokontroly a během této doby proběhne test obvodu snímání přítomnosti plamene a komponentů souvisejících s bezpečnostními funkcemi. Poškození obvodu snímání plamene odpovídající stavu přítomnosti plamene stejně jako poškození komponentů zajišťujících bezpečnostní funkce zabraňuje startu sekvence zapalování. Po ukončení samokontroly následuje úsek bezpečnostního času a zároveň je sepnuto relé plynového ventilu a spuštěn generátor jisker. Pokud během tohoto úseku je vyhodnocen signál přítomnosti plamene, zůstává sepnuto relé plynu a generátor jisker zůstává ještě po dobu 3 sekund v činnosti. Pokud dojde k ukončení požadavku topení, je vypnuto relé plynového ventilu a zařízení přejde do pohotovostního režimu. Řídicí deska provádí pouze jeden zapalovací pokus, v případě nezapálení hořáku zařízení přejde do stavu zablokování a plynový ventil a generátor jisker jsou uvedeny do beznapěťového stavu. Nové zapalování (po provedení resetu blokace) je k dispozici po časovém zpoždění 50 sekund GRAF PRACOVNÍ SEKVENCE Zapálení hořáku / uhašení plamene Přehřátí (vypnutí blokačního termostatu) ta = čas samokontroly ts = bezpečnostní čas tpp = provětrávací čas 15

16 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7.1 DETEKCE PLAMENE Minimální ionizační proud > 1,2 µa Doporučený ionizační proud cca 5 µa Maximální délka ionizačního kabelu 1 m Maximální kapacita 1 nf Minimální odpor ionizační elektrody a ionizačního kabelu směrem k uzemnění 50 MΩ Zkratový proud < 200 µa 7.2 ZAPALOVÁNÍ Zapalovací napětí cca 16 kv (zátěž 40 pf) Vzdálenost jiskřiště 4 mm (max) Energie jiskry 17 mj Opakovací frekvence jiskry 16 Hz (± 20%) Maximální délka zapalovacího kabelu 1 m Zapalovací transformátor typ b&p Typ zapalování: 2 zapalovací elektrody (jiskření mezi elektrodami) 7.3 PRACOVNÍ PROGRAM A ČASY Čas samokontroly < 25 C Bezpečnostní čas < 10 s Výrobní tolerance bezpečnostního času 9 s ± 25 C Čas reakce v případě poruchy plamene < 1 s Přeběh jiskření po zapálení hořáku < 3 s Počet zapalovacích pokusů 7.4 FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY 16 1 Libovolná polarita napájecího síťového napětí (možnost přepólování instalace!). Přerušovaný provoz řídicí elektronika provádí automaticky bezpečnostní restart každých 24 hodin. Funkce opětného zapálení při ztrátě plamene během provozu. Obnovení jiskření při nečekaném uhašení plamene během zapalovacího pokusu. Blokování činnosti v případě nepřítomnosti plamene. Reset stavu blokování může být proveden nejvíce 5x za sebou, poté musíme kotel odpojit od napájení. Blokování činnosti v případě přehřátí kotle (blokační termostat). Poznámka: Pro dosažení stavu blokování činnosti musí být obvod blokačního termostatu přerušen déle než 1 sekundu. Zabránění zapalování v případě zjištění simulace plamene. Poznámka: Pokud stav simulace plamene pokračuje déle než 15 sekund, je vyvolán stav blokování činnosti. Pokus o nové zapalování může proběhnout až po resetu blokovaného stavu otočným ovladačem volby módu. 8 ELEKTRICKÁ INSTALACE 8.1 DOPORUČENÍ PRO ELEKTRICKÉ VEDENÍ Separovat 230 VAC od SELV kabelů (sdělovací vodiče, kabely od čidel apod.). Separovat vnější kabely kotle (například napájecí přívodní kabel, prostorový termostat. atd.) od všech dalších kabelů. Separovat zapalovací kabely od dalších kabelů.

17 Umístit drátový odpor 1 kω sériově zapojený do kabelů zapalování blízko spalovací komory. Separovat ionizační kabel od dalších kabelů. Zapalovací, ionizační kabely a zemní spojení používat co nekratší. Vedení kabelů uvnitř panelu udržovat co nejkratší a navzájem separované Napájení není vypnuté v OFF módu! Upozornění!Odpojte přívodní napájecí kabel kotle před každým přístupem k elektronice! 8.2 PŘIPOJENÍ OZN. TYP PÓLY POPIS SPOJENÍ POZNÁMKA X2 Faston 4,8 x 0,8 4 - zemní sběrnice X3 Svorkovnice (rozteč 10) 3 - přívod napájení 230 VAC X4 Lumberg 2,5MSF 6 - manostat nebo spalinový termostat SELV X5 Lumberg 2,5MSF 3 - senzor průtoku TUV SELV X6 Svorkovnice (rozteč 5) 2 - termostat zásobníku TUV SELV X7 Stelvio CMF2A 2 - plynový ventil 230 VAC X8 Lumberg 2,5MSF 5 - průtokový / tlakový spínač SELV X9 Svorkovnice (rozteč 5) 2 - sonda venkovní teploty SELV X10 Stelvio CMF5A 7 - čerpadlo - spalinový ventilátor 230 VAC - 3-cestný ventil X11 JST 4 - komunikační interface SELV X12 JST B10B-PHDSS 10 - servisní konektor SELV X13 Faston 6,3 x 0,8 1 - ionizační elektroda X14 Lumberg 2,5MSF 8 - blokační termostat - cívka modulátoru - teplotní sonda topení SELV - teplotní sonda TUV X16 Svorkovnice (rozteč 5) 2 - prostorový termostat SELV Zapalovací - zapalovací elektroda / elektrody Faston 2,8 x 0,5 1x2 trafo Vysoké napětí SELV = malé bezpečné napětí 17

18 8.3 SCHEMA ZAPOJENÍ 18

19 9 KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI 9.1 OBECNÉ - Deska plošného spoje: materiál CEM1, rozměr: 220 x 113 mm, tloušťka: 1,6 mm 9.2 ROZMĚROVÝ NÁKRES 10 ZNAČENÍ Samolepící štítek na desce s reportem: - typ, kód výrobce, sériové číslo - čárový kód typ proklad 2/5 indikující původ, kód, datum, sériové číslo a verze firmware. 11 CERTIFIKACE Podle všeobecných ustanovení standardů EN 50165, EN298:2003, EN

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A,

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A Závěsný plynový kondenzační kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A OBSAH 1. Všeobecné informace...4 1.1 Použití....4 1.2

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 23 CLN, TCLN Závěsný plynový kotel Obsah 1. Všeobecné informace...3 1.1 Použití....3 1.2 Podrobnosti o zařízení...3 1.2.1 Popis zařízení...3 1.2.2 Varianty

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DMG 971 Série Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Mikroprocesor, elektronické součástky, výstupní relé a zesilovač signálu detektoru plamene jsou

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

DKG 972 Série. Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY

DKG 972 Série. Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DKG 972 Série Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Elektrické obvody automatik jsou umístěny do ohnivzdorného průhledného stavebnicového krytu.

Více

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod k použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 09 KTP Platný pro software: DP13 V 2.1 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 2 2 Technické údaje... 2 3 Postup ovládání regulátoru

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty ve C nebo F. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů

Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů Therm 28 KD, KDC, KDZ, KDZ 5, KDZ 10 OBSAH: OBSAH:...2 1. POUŽITÍ...3 2. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 28 KD...3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE...5 DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

VIADRUS K4 Návod k obsluze a instalaci

VIADRUS K4 Návod k obsluze a instalaci Teplo pro váš domov od roku 1888 VIADRUS K4 Návod k obsluze a instalaci CZ_2015_49 CZ_ 2015_22 H Obsah str. Obecné informace 1 Vyráběné varianty kotlů... 4 2 Použití a přednosti kotle... 4 3 Technické

Více

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Více

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou součástí

Více

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24 Nový typ kotle - R 24 Po inovacích ve třídě komfortních modelů kondenzačních kotlů NEFT R() určených pro vytápění rodinných domů a větších objektů v kaskádovém zapojení, uvádí Nefit na trh nový typ kotle

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 TCL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 TCL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

BPT55 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT55 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT bpt55_v1102:layout 1 1.12.2008 20:27 Page 1 BPT55 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT pro kotle s komunikací OpenTherm Investovali jste do kotle s modulací výkonu a chcete co nejefektivněji využít možnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÉHO NÁSTĚNNÉHO RYCHLEOHŘÍVACÍHO KOTLE CLEO TT, TK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÉHO NÁSTĚNNÉHO RYCHLEOHŘÍVACÍHO KOTLE CLEO TT, TK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÉHO NÁSTĚNNÉHO RYCHLEOHŘÍVACÍHO KOTLE CLEO TT, TK Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení kotle CLEO TT,TK a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB GROUP a.s. Bohumín, Závod

Více

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas:

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: .01550 Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: NIKE/EOLO Maior 4/8/ kw /X MAIOR EOLO X 8 kw MAIOR EOLO kw ZEUS Superior 4/8/ kw VICTRIX X 1 kw 011 (od výr.č.

Více

Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů

Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů Therm 45 KD OBSAH: OBSAH:...2 1. POUŽITÍ...3 2. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 45 KD...3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE...4 4. VÝROBNÍ KONTROLA...5 5. ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

Kaskádní řadič kotlů KR2

Kaskádní řadič kotlů KR2 Kaskádní řadič kotlů KR2 verze 2.12 - instalační příručka - adresa: ADDAT s.r.o. U Krematoria 24 460 01 Liberec 4 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz KR2 - Instalační

Více

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Odtahový ventilátor s kontrolou běhu Spalovací komora s hořákem výměníkem Kompaktní hydraulický blok včetně nerezového výměníku, dopouštění

Více

PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 04-TH01

PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 04-TH01 Plynové kotle s automatikou HDIMS 04-TH01 11 PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 04-TH01 POPIS ZAŘÍZENÍ Plně automatický provoz Jednoduché ovládání kotle Vysoký komfort Vestavěná ekvitermní regulace Možnost

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů

Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů Návod k montáži a obsluze kondenzačních kotlů Therm 17 KD, KDZ, KDZ 5 OBSAH: OBSAH:...2 1. POUŽITÍ...3 2. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 17 KD...3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE...5 4. VÝROBNÍ KONTROLA...6 5. ZÁKLADNÍ

Více

Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití

Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití SNÍMAČ T0210 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití Návod na použití snímače T0210 Snímač je určen pro měření teploty

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů THERMONA spol. s r.o. Stará osada 258, 664 84 Zastávka Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Tel.: 800 11 4567 strana 2 Návod k obsluze ZEM Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral plynový kotel Geminox řady ZEM. Kotel je osazen bezpečnostními

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

TERM 2.3. Ekvitermní regulátor vytápění s dvoupolohovou regulací TUV TERM 2.3. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.3. Ekvitermní regulátor vytápění s dvoupolohovou regulací TUV TERM 2.3. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.3 Ekvitermní regulátor vytápění s dvoupolohovou regulací TUV TERM 2.3 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní ová regulace digitální nebo analogové spínací

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Technická data a přehled funkcí 3 Instalace 4 Montáž 4 Elektrická

Více

8-25 kw P x. Tab. č. 1 Rozměry kotle VIADRUS CLEO PK VIADRUS CLEO PT Druh paliva [-] ZP

8-25 kw P x. Tab. č. 1 Rozměry kotle VIADRUS CLEO PK VIADRUS CLEO PT Druh paliva [-] ZP OBSAH str. 1. Vyráběné varianty kotlů... 3 2. Použití a přednosti kotle... 3 3. Technické údaje... 3 4. Popis kotle... 4 4.1 Konstrukce kotle... 4 4.2 Řídící prvky... 6 5. Umístění a instalace... 15 5.1

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

T0218 T2218 T3218. Návod k použití

T0218 T2218 T3218. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0218 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2218 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Všeobecné informace Regulátor Frivent AIR je koncipován pro větrací a klimatizační zařízení s teplovodním nebo elektrickým ohřívačem, chladičem a s 3-stupňovou regulací otáček ventilátoru (ventilátorů).

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1- KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné... 2 2. Funkce řadiče...2 2.1. Obecný popis... 2 2.2. Režimy řízení...2 2.2.1. Řízení na konstantní teplotu...2 2.2.2. Pseudoekviterm...2 2.2.3 Řízení dle

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 CX/A OBSAH: OBSAH:...2 1. POUŽITÍ...3 2. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 20 A 28 CX...3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE...4 4. VÝROBNÍ KONTROLA...4 5. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Stručná servisní příručka kotle IPSE

Stručná servisní příručka kotle IPSE Stručná servisní příručka kotle IPSE 1. Ovládání uživatelem Řídící panel kotle je řešen analogově digitálně, hlavní funkce jsou ovládány jako u tradičních kotlů, další funkce IPSE jsou založeny na digitálním

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Návod k použití. T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L

Návod k použití. T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L www.cometsystem.cz Návod k použití T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4 20 ma do vzduchotechnického

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

T0118 T2118 T3118. Návod k použití

T0118 T2118 T3118. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0118 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2118 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Datový list Rozsah pouití: Dálkové ovládání Oventrop zahrnuje prostorový termostat a prostorový termostat s hodinami s rádiovým vysílaèem,

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Návod k obsluze a údržbě elektrokotlů

Návod k obsluze a údržbě elektrokotlů Návod k obsluze a údržbě elektrokotlů (pro uživatele) verze: březen 2009 THERM EL 8 THERM EL 15 THERM EL 23 THERM EL 30 THERM EL 38 THERM EL 45 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více