TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach Wernau

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/ Praha 4 - Krč Prodejce: Dokonalá funkce je zaručena pouze tehdy, když se dbá na pokyny uvedené v tomto návodu. Předejte prosím tento návod zákazníkovi. Topení JUNKERS Přátelské k člověku a životnímu prostředí Topení JUNKERS Přátelské k člověku a životnímu prostředí

2 1 9 1 Knoflík přestavení dne v týdnu a času 2 Tlačítko výmazu pro první/nové programování 3 Nastavení času 4 Nastavení dne v týdnu 5a 1. zahájení topení 5b 1. zahájení poklesu 6a 2. zahájení topení 6b 2. zahájení poklesu 7a 1. zahájení topení 7b 1. zahájení poklesu 8a 2. zahájení topení 8b 2. zahájení poklesu 9 Indikace kroků programu 10 Zobrazení denního času 11 Zobrazení dne v týdnu Okruh topení II Okruh topení I

3 8 Obsah Strana 0. Použití, technické údaje Montáž objímky regulátoru Montáž regulátoru Montáž snímače vnější teploty Montáž snímače teploty topné vody VF, snímače směšovače MF Elektrické připojení 4 1. Obsluha regulátoru TA 123 A s vestavěnými spínacími hodinami 6 (bez dálkového ovládání) TA 123 A s vestavěnými spínacími hodinami 7 a s dálkovým ovládáním TW 2 2. Nastavení spínacích hodin (příslušenství) 8 AF = Snímač vnější teploty VF = Snímač teploty teplé vody MF = Snímač okruhu směšovače M1 = Servomotor směšovače R = Zpětný ventil TW2 = Dálkové ovládání HK I = Topný okruh I (např. radiátory popř. okruh kotle) HK II = Topný okruh II (např. podlahové topení) P I = Oběhové čerpadlo pro topný okruh I P II = Oběhové čerpadlo pro topný okruh II P III = Napájecí čerpadlo pro zásobník teplé vody B1 = Termostat zásobníku teplé vody B2 = Omezovač teploty topné vody pro podlahové topení (dodán ze strany stavby) S = Pojistný ventil AG = Expanzní nádoba A = Odbočovací zásuvka W = Zásobník teplé vody Ü = Obtokový ventil BR = Hořák (kotel) 3. Nastavení regulátoru 11 (pouze pro odborníka) 3.1 Omezení maximální teploty Strmost topné křivky (okruh topení I) Automatické odpojení topení Spínací diference Omezení minimální teploty Vzdálenost patního bodu (topný obovd I II) Strmost topné křivky (topný okruh II) Hodnota snížení pro topný okruh II Přepínač volby topného okruhu Všeobecné pokyny Krátký návod k obsluze Přednostní zapínání pro teplou vodu Ochrana proti blokování čerpadla 15 Změny vyhrazeny 18 3

4 0. Použití TA 123 A je ekvitermní regulátor topné vody pro montáž na stěnu pro jednostupňové topné systémy s 2bodovým řízením a přídavným 3bodovým řízením směšovače (např. pro podlahové vytápění). V regulátoru je vestavěno zapojení pro přednostní zapínání teplé vody a obvod pro doběh čerpadla (3 minuty). Technické údaje Vnější rozměry šířka 144 mm výška 98 mm hloubka 100 mm Jmenovité napětí (regulátor) 230 V, 50 Hz Jmenovitý proud (regulátor) 52 ma Zatížení kontaktů 4 (2) A Výstupy regulátoru 2bod.,3bodový... čerpadlo/směšovač/hořák 230 V, 50 Hz Rozsah regulace teploty topné vody C Měřicí rozsah sn.vn.teploty C Přípustné teploty okolí Regulátor C Vnější snímač C Snímač topné vody C Snímač směšovače C Třída ochrany/zkoušení II / II Konstruován podle VDE 631 Vestavné spínací hod.typ EU 1D Příslušenství Dálkové ovládání typ TW2 0.1 Montáž objímky regulátoru (obrázek 3) Objímka (a) se montuje pomocí dvou šroubů (b) a hmoždinek (c) na stěnu. Přitom je nutné dbát na označení OBEN (NAHO- RU). Průchodky (d) se zasunou do výřezů pro zavedení kabelů. Při připojení elektrických vedení se tato vedení upevní pomocí příložek pro zachycení tahu (e) a pomocí šroubů (f). 0.2 Montáž regulátoru (obrázek 4) Regulátor (g) zatlačit do objímky (a) a přišroubovat oběma upevňovacími šrouby (h). 0.3 Montáž snímače vnější teploty (obrázek 5) Snímač vnější teploty AF je obsažen v rozsahu dodávky regulátoru a je vhodný pro montáž na omítku na vnější stěně. Sejmout kryt (i) a těleso snímače (j) upevnit pomocí dvou šroubů na stěnu. 0.4 Montáž snímače topné vody VF, směšovače MF (obrázek 6) V plánu potrubí je udáno správné místo montáže obou snímačů. Oba snímače jsou koncipovány jako čidla pro přiložení k potrubí a lze jej volitelně montovat k potrubnímu vedení podélně nebo příčně. Upevňovací pásek (m) se vede skrz popř. přes držák snímače (l) a upevní se k potrubí (n). Mezi potrubní vedení a držák snímače se doporučuje nanést pastu zaručující dobrý přenos tepla. 0.5 Elektrické připojení (obrázek 7) Snímač vnější teploty AF se připojí u regulátoru na svorky 6 a 7. U snímače vnější teploty (obrázek 5) se kabel vede přes kabelové šroubení (k) a připojí se na svorky (l). Poznámka: Vedení ke snímači vnější teploty a k dálkovému ovládání (měřící proudy) se musí uložit odděleně od vedení s 230 V popř. 380 V, aby nedocházelo k induktivnímu ovlivňování

5 3 16 NAHOŘE 4 Teplota topné vody Vnější teplota 5 6 Měřicí hodnoty snímačů Snímač vnější teploty AF Snímač teploty topné vody VF/ MF C Ohm V C Ohm V , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 1. Obsluha regulátoru Na obrázku 1 je znázorněna tzv. 1. obslužná rovina nebo rovina uživatele regulátoru, která sestává z knoflíků a, b a c. Když se regulátor nastaví pomocí 2. obslužné roviny (odstavec 3.), a když se vyreguluje topný systém, tak lze provádět veškeré změny, např. druhu provozu nebo teploty topné vody, pomocí 1. obslužné roviny. 1.1 TA 123 A s vestavěnými spínacími hodinami (bez dálkového ovládání) Následující popis platí pro kombinaci s dálkovým ovládáním a bez něj. Doplňkové pokyny pro dálkové ovládání převezměte prosím z odstavce Přepínač druhu provozu a Volit lze mezi 6 různými druhy provozu, které jsou v dalším textu popsány. Odpojený provoz s funkcí ochrany proti zamrznutí Stoupne-li vnější teplota nad +4 C, tak se vypíná hořák a čerpadla P l a P li (obrázek 8), směšovač se uzavírá. Poklesne-li vnější teplota pod +3 C, tak se zapíná a vypíná hořák a čerpadla P I a P II a teplota topné vody je regulována na nastavenou minimální teplotu (viz odstavec 3.5). Tato poloha se zvolí v létě a během zimní dovolené, když smí pokojová teplota podstatně klesnout. (Pozor: pokojové květiny, domácí zvířata...) Trvale snížený provoz Teplota topné vody (topný okruh I) bude trvale snížena o hodnotu nastavenou na nastavovacím knoflíku (c). Snížení teploty topné vody pro topný okruh II viz popis v odstavci Tato poloha se zvolí během zimní dovolené, když nemá pokojová teplota příliš poklesnout. Úsporná automatika Automatická změna mezi odpojeným provozem a normálním provozem v časech programovaných na spínacích hodinách (d). Toto úsporné zapínání se zvolí tehdy, když má Vaše budova dobré teplotní izolační vlastnosti a tím je zamezeno rychlému ochlazení. Během odpojeného provozu (např. v noci) je vypnut hořák a jsou vypnuta čerpadla P I a P II až do vnější teploty cca +3 C. Automatický provoz Automatická změna mezi sníženým provozem a normálním provozem s časy programovanými pomocí spínacích hodin (d). Tato poloha se zvolí tehdy, když jsou teplotní izolační vlastnosti Vaší budovy špatné a když je (např. v noci) vyžadován snížený topný režim, aby se zamezilo silnému ochlazení. Ventily topných těles (termostatické ventily) se uzavřou, aby nebyla tělesa v důsledku běžícího čerpadla P I zahřívána. 4. Všeobecné pokyny TA 123 A je mikroprocesorem řízený PID regulátor. Při zásazích prováděných přes 2. rovinu obsluhy reaguje regulátor s časovým zpožděním. Procesor porovnává každých 30 sekund veškeré požadované a skutečné hodnoty a provádí potom s potřebnou rychlostí příslušné korekce. Při zásazích pomocí 1. obslužné roviny reaguje regulátor již po cca 2. sekundách. 4.1 Krátký návod k obsluze m (obrázek 2) V zásuvce pod spínacími hodinami se nachází krátký návod k obsluze JU 1070, ve kterém jsou heslovitě vysvětleny nejdůležitější věci. Na zadní straně jsou uvedena základní nastavení pro 2. obslužnou rovinu. 4.2 Přednostní zapínání teplé vody V regulátoru TA 123 A je vestavěno přednostní zapínání teplé vody. Pokud je dán požadavek z termostatu (B1) zásobníku teplé vody, tak se vypínají čerpadla topení P l a P li, směšovač (M1) se uzavírá. (obrázek 8). Napájecí čerpadlo P lli se zapíná, teplota kotle se reguluje na 85 C. Na konci přípravy teplé vody se vypíná hořák, napájecí čerpadlo P lli dobíhá ještě 3 minuty. Potom se vypne čerpadlo P lli, topný systém ( směšovač, P l, P a hořák) li se v případě potřeby znovu uvede do provozu. Poznámka: Přepnutím přepínače druhu provozu (a) lze přerušit 3minutový doběh čerpadla. 4.3 Ochrana proti blokování čerpadla Tato automatika má zabránit zablokování čerpadel topení P l a P li např. po delších přestávkách provozu, po letním provozu, atd. Po každém odpojení čerpadel se provádí měření času a po 24 hodinách se zapínají čerpadla na 30 sekund. Při připojeném zásobníku teplé vody s napájecím čerpadlem P lil se neprovádí během přípravy teplé vody ochrana proti blokování čerpadel P a P l. Ta se může li provést nejdříve 1 hodinu po ukončení přípravy teplé vody. Tím se zamezí tomu, aby se např. v létě dostala zahřátá voda z kotle do topného systému. Ochrana proti zablokování čerpadel funguje pouze tehdy, když je nastaven přepínač léto/zima na kotli v poloze zima ( ). Nastavte proto v létě přepínač druhu provozu TA 123 A nebo přepínač na dálkovém ovládání do polohy. 6 15

7 Jako strmost topné křivky by se pro tento příklad nastavila hodnota k = 0,8 (obrázek 2). Požadovaný patní bod 20 C dostaneme nastavením knoflíku b = 25 (obrázek 1) a knoflíku j = -5 (obrázek 2), tzn = 20. Pokud však již byl patní bod (b) pro okruh vytápění I nastaven na 30, tak se nastaví j = -10; z toho opět vyplývá pro okruh vytápění II patní bod = 20 C Hodnota snížení pro okruh vytápění II Velikost hodnoty poklesu pro okruh vytápění II se vypočte z poměru strmosti topné křivky k (bod vytápění II) a f (okruh vytápění I) a z poklesu nastaveného nastavovacím knoflíkem c (obrázek 1) pro okruh vytápění I. Příklad: snížení: c = -20 (okruh vytápění I) strmost topné křivky f = 1,4 (okruh vytápění I) strmost topné křivky k = 0,8 (okruh vytápění II) Z toho vyplývá následující rovnice: Pokles pro = c. k = okruh vytápění II f 20. 0,8 = 11,4 C. 1,4 Pomocí těchto matematických souvislostí se automaticky přiřadí topnému okruhu II smysluplná hodnota snížení. 3.8 Přepínač volby topného okruhu I Přepínač volby okruhu vytápění má tři polohy, které jsou v dalším popsány. Poloha I + II: V této poloze jsou v provozu oba okruhy vytápění (radiátorové vytápění a podlahové topení) odpovídající programování spínacích hodin (odstavec 2) a odpovídající nastaveným strmostem topných křivek (odstavec 3.2 a 3.7) Zvolte tuto polohu tehdy, když je potřebný průběžný topný provoz (zima). Setrvačnost podlahového topení vyžaduje mimo jiné dřívější zahájení poklesu a dřívější zahájení vytápění oproti radiátorovému topení. Programujte proto odpovídajícím způsobem časy zapínání obou okruhů vytápění. Poloha I: V této poloze je v provozu pouze okruh vytápění I. Směšovač okruhu vytápění II se uzavře, čerpadlo P II stojí. Poklesne-li vnější teplota pod +3 C, tak se rozběhne také čerpadlo P II a směšovač se nastaví na teplotu topné vody +10 C (funkce ochrany proti mrazu). Tato poloha se zvolí tehdy, když nechcete např. v přechodném období provozovat podlahové topení. Poloha II: V této poloze je v provozu pouze okruh vytápění II. Kotel je regulován na teplotu ležící 5 C nad požadovanou hodnotu okruhu směšovače (okruh vytápění II). Obě čerpadla pracují. Tato poloha se zvolí tehdy, když nechcete např. v přechodném období vytápět prostory radiátorovým topením (např. ložnice). Během sníženého provozu zůstává topný systém v provozu se sníženou teplotou při jakékoliv vnější teplotě a čerpadla zůstávají v činnosti. Trvalý normální provoz Teplota topné vody se nesnižuje. Tato poloha se přechodně zvolí tehdy, když jdete výjímečně později spát (např. při oslavách). V této poloze jsou ignorovány časové okamžiky sníženého/odpojeného provozu programované pomocí spínacích hodin (d). Později se provede zpětné přestavení do poloh nebo. Ruční provoz V této poloze je ekvitermní provoz okruhu topení I vyřazen z funkce. Regulace teploty je prováděna přes termostaty kotle. Okruh topení II je regulován na teplotu topné vody platnou pro vnější teplotu -20 C. Čerpadla P l a P li pracují trvale. Tato poloha se zvolí pouze v případě poruchy nebo během měření emisí kominíkem. Patní bod b Patní bod, tzn. paralelní posuv topné křivky, lze nastavit mezi a tento bod určuje teplotu topné vody v okruhu topení I ve C při vnější teplotě +20 C (nastavení patního bodu pro topný okruh II viz odstavec 3.6). Topné křivky znázorněné na obrázku 16 se vztahují k patnímu bodu 25 C. Toto nastavení patního bodu by se mělo zvolit jako první základní nastavení. Volí se pokud možno nižší hodnota nastavení (např. 20), pokud to připouští dimenzování topného systému (např. nízkoteplotní topení ). Pokud je pokojová teplota i přes zcela otevřené termostatické ventily příliš nízká, tak se zvolí vyšší hodnota (např. 30). Noční pokles c Noční pokles je nastavitelný mezi C a tato hodnota snižuje teplotu topné vody v okruhu topení I ve sníženém provozu o nastavenou hodnotu. Snížení teploty topné vody pro okruh topení II viz odstavec Tato hodnota nastavení volí snížení, pomocí kterého dosáhnete požadovaného poklesu pokojové teploty. Poznámka: snížení teploty topné vody o 5 C dává pokles pokojové teploty o cca 1 C TA 123 A s vestavěnými spínacími hodinami a s dálkovým ovládáním TW 2 Dálkové ovládání TW 2 je účinné pouze tehdy, když je nastaven přepínač druhu provozu (a) na TA 123 A bu to v poloze nebo v poloze. Volbou polohy se stanoví, zda bude v poloze TW 2 platný provoz úsporné automatiky nebo automatický provoz. Patní bod (b) a noční snížení (c) se nastaví na TA 123 A způsobem popsaným v odstavci 1.1. Poznámka: v poloze přepínače druhu provozu na TW 2 je dána pevná hodnota snížení 25 C pro okruh topení I. Hodnota 14 7

8 snížení nastavená na nastavovacím knoflíku (c) na TA 123 A je v tomto případě neúčinná. Pokud je hodnota snížení 25 C při delší nepřítomnosti příliš vysoká nebo příliš nízká, tak lze přepínač druhu provozu (a) na TA 123 A přechodně nastavit do polohy a potom lze libovolně zvolit požadovanou hodnotu snížení na nastavovacím knoflíku (c). Podrobný popis funkce dálkového ovládání TW 2 viz návod pro JU Nastavení spínacích hodin (obrázek 4) Pomocí vestavěných spínacích hodin lze provozovat oba topné okruhy (radiátory a podlahové topení) vždy s vlastním časovým programem. Pro použití těchto funkcí viz také odstavec 3.8. Spínací hodiny se dodávají se základním programováním, které je stejné pro oba topné okruhy. Veškerá tlačítka řady obsahují jako začátek topení 6.00, veškerá tlačítka řady obsahují jako začátek poklesu Tento základní program bude trvale aktivní, když se stiskne tlačítko CL. Přitom se vymaže veškeré programování odlišné od základního programu. Tlačítko CL se stiskne pouze při kompletním novém programování spínacích hodin! Aby se zamezilo stisknutí tlačítka omylem, je toto tlačítko umístěno zapuštěně. 2.1 První programování Krátce stisknout tlačítko CL, k tomu použít tenký předmět. Objeví se zobrazení podle obrázku 10, všechny šipky ukazující na dny v týdnu blikají střídavě s desetinnou tečkou. 2.2 Nastavení dne v týdnu Stisknout tlačítko a současně otáčet knoflíkem tak dlouho, až bude zobrazen aktuální den v týdnu. 1. = pondělí 2. = úterý 3. = středa 4. = čtvrtek 5. = pátek 6. = sobota 7. = neděle Uvolnit tlačítko, objeví se zobrazení podle obrázku 11, aktuální den v týdnu bude zobrazen trvale (zde např. 3. = středa), indikace času bliká střídavě s desetinnou tečkou. 2.3 Nastavení času Stisknout tlačítko a současně otáčet knoflíkem tak dlouho, až se nastaví aktuální čas. Uvolnit tlačítko. Objeví se zobrazení podle obrázku 12, veškeré šipky ukazující na dny v týdnu a aktuální čas budou zobrazeny trvale (zde např ), desetinná tečka bliká. 2.4 Programování period spínání Před zadáváním se doporučuje zaznamenat si topný program do tabulky na straně 9. Program, který je identický pro většinu dnů se má zadávat jako první. Tento program platí předběžně pro všechny dny v týdnu. Tento postup šetří čas při programování. Nejkratší možný časový interval mezi zahájením topení a zahájením poklesu činí 10 minut. 3.5 Omezení minimální teploty i Omezení minimální teploty je nastavitelné mezi C. Potřebná minimální teplota se nastaví podle předpisu výrobce kotle. Teplota topné vody nesmí v žádném provozním režimu poklesnout pod nastavenou minimální teplotu, kromě odpojení topení (odstavec 3.3) a při odpojeném provozu ( ) při vnějších teplotách nad +4 C. 3.6 Vzdál. patních bodů j (topný okruh I II) Pomocí nastavovacího knoflíku (j) lze nastavit vzdálenost patních bodů topného okruhu II od topného okruhu I plynule mezi C. V poloze 0 je vzdálenost 0, což znamená, že patní body topných křivek a jsou identické. V poloze -10 bude patní bod topné křivky (topný okruh II) posunut rovnoběžně dolů o 10 C, jak je znázorněno v následujícím příkladu. Poznámka: Provede-li se změna na nastavovacím knoflíku (b), obrázek 1, tak se posouvají patní body obou topných křivek. Potom se případně opraví vzdálenost patních bodů (j). 3.7 Strmost topné křivky k (topný okruh II) Strmost topné křivky je plynule nastavitelná mezi 0,2...3,0 (obrázek 16). Číselná hodnota pro strmost topné křivky udává, o kolik C stoupne teplota topné vody, když poklesne vnější teplota o 1 C. Pro přesné nastavení strmosti topné křivky musí být známo, při jaké nejnižší vnější teplotě (závislá na klimatické zóně) je potřebná maximální teplota topné vody podlahového vytápění. U nově instalovaných topných systémů je zpravidla známa tato teplota z dimenzování, u stávajících zařízení jste odkázáni na hodnoty dané zkušenostmi. Příklad pro zjištění strmosti topné křivky Předpoklady: max. teplota topné vody 48 C při vnější teplotě -15 C a min. teplota topné vody 20 C při vnější teplotě +20 C. Z toho vyplývá následující rovnice: Strmost topné křivky = max.teplota topné vody-min.teplota topné vody min.vnější teplota - max.vnější teplota 48 C - 20 C 28 = = 0,8-15 C - 20 C 35 = 8 13

9 Z toho vyplývá níže uvedená rovnice: Strmost topné křivky = max.tepl.topné vody - min.tepl.topné vody min. vnější teplota - max. vnější teplota 75 C - 25 C 50 = = 1,43 1,4-15 C - 20 C 35 Jako strmost topné křivky by pro tento příklad bylo f = 1,4 (obrázek 2) a otočný knoflík by se nastavil na b = 25 (obrázek 1). 3.3 Pomocí tohoto nastavovacího knoflíku lze stanovit, při které vnější teplotě ( C) se topení automaticky odpojí. Přitom se vypíná hořák a čerpadla P l a P li, směšovač se uzavírá. Tento přípravek šetří v přechodové době ruční přepínání přepínače léto/zima na topném kotli. Velikost hodnoty nastavení si stanoví sám provozovatel. Příklad V poloze 20 se vypíná topení při vnějších teplotách nad +20 C, při teplotách pod +19 C se topení znovu automaticky zapne. V nastavení z výrobního závodu není tato funkce účinná a umožňuje zahájit topný provoz při jakékoliv vnější teplotě, např. při uvádění zařízení do provozu v létě. 3.4 Automatické odpojení topení g Spínací diference h V poloze udává nastavená topná křivka střední hodnotu teploty topné vody. = Spínací diference mezi zapnutím a vypnutím hořáku činí C. Odchylka VYPNUTÍ ZAPNUTÍ Linie požadované hodnoty (topná křivka) V poloze udává nastavená topná křivka bod vypnutí hořáku. Bod zapnutí hořáku leží o zvolenou spínací diferenci ( C) níže. Odchylka Poznámka: VYPNUTÍ ZAPNUTÍ Linie požadované hodnoty (topná křivka) U topných systémů s malým obsahem vody nebo při malé potřebě tepla (např. přechodné období, předimenzování kotle), se může vyskytovat velmi časté zapínání a vypínání kotle. V těchto případech se doporučuje zvolit polohu. V této poloze se automaticky přizpůsobuje spínací diference, aby vznikla cca 5-6 sepnutí za hodinu. Topný okruh I (radiátory) Topný okruh II (podlahové topení) Programování Stisknout Po Út St Čt Pá So Ne tlačítko Perioda sepnutí 2. Perioda sepnutí 1. Perioda sepnutí 2. Perioda sepnutí Topení Pokles Topení Pokles Topení Pokles Topení Pokles Programování prvního zahájení topení (topný okruh I) Stisknout tlačítko 5a a ponechat je stisknuté, objeví se základní programování 6.00 podle obrázku 13. Knoflíkem otáčet tak dlouho, až se objeví požadovaný čas, potom uvolnit tlačítko 5a Programování prvního zahájení poklesu (topný okruh I) Stisknout tlačítko 5b a ponechat je stisknuté, objeví se základní programování podle obrázku 14. Knoflíkem otáčet tak dlouho, až se objeví požadovaný čas, potom uvolnit tlačítko 5b. Programování druhé periody spínání provést stejným způsobem tlačítky 6a a 6b. Pokud je nyní potřebná první perioda spínání, tak se musí druhá perioda spínání vymazat postupem podle odstavce Programování prvního zahájení topení (topný okruh II) Stisknout tlačítko 7a a ponechat je stisknuté. Knoflíkem otáčet tak dlouho, až se objeví požadovaný čas, potom uvolnit tlačítko 7a Programování prvního zahájení poklesu (topný obovd II) Stisknout tlačítko 7b a ponechat je stisknuté. Knoflíkem otáčet tak dlouho, až se objeví požadovaný čas, potom uvolnit tlačítko 7b. Programování druhé periody spínání provést stejným způsobem tlačítky 8a a 8b. Pokud je nyní potřebná první perioda spínání, tak se musí druhá perioda spínání vymazat postupem podle odstavce Výmaz periody spínání Stisknout tlačítko 6a popř. tlačítko 8a a ponechat je stisknuté. Knoflíkem otáčet doleva tak dlouho, až se objeví zobrazení podle obrázku 15. Tento postup se stejným způsobem provede pro tlačítka 6b popř. 8b. Nepotřebné periody spínání musí být vymazány! 12 9

10 Vysvětlivky k zobrazení kroků programování 2.7 Vynulování pro začátek programu Podle rozsahu programu existuje několik možností vynulování. a) Programování dle odstavce 2.4 popř. 2.5 (jsou vidět všechny šipky dnů v týdnu) Stisknout tlačítko a pomocí knoflíku provést nastavení zpět na aktuální den v týdnu b) Programování dle odstavce 2.6 (bliká 1 šipka dne v týdnu). Po uplynutí cca 1 minuty se automaticky provede vynulování, nebo krátce stisknout tlačítko. Spínací body pro více dnů v týdnu U velmi rozsáhlých změn se doporučuje nové programování (stisknout talčítko CL). topné vody okruhu topení I pomocí maximální teploty kotle nastavené na termostatu kotle. 1. Perioda spínání OT II ještě není v provozu 2. Perioda spínání OT II vymazána 3. Perioda spínání OT I v provozu 4. Zpracovaná perioda spínání OT I Každá programovaná perioda spínání je znázorněna pomocí dvou svislých proužků. Levý proužek představuje začátek topení, pravý proužek znamená konec topení. Mezi oběma svislými proužky je pomocí jednoho nebo více příčných proužků indikováno, která perioda sepnutí je právě v provozu. Pokud se jedna nebo více period sepnutí vymaže, tak je to indikováno úplným zrušením příslušné indikace kroku programování. 2.6 Zadání odlišného programu pro den Programování provedené do odstavců 2.4 a 2.5 platí momentálně stejným způsobem pro všech 7 dnů v týdnu. Pokud je požadován jiný program pro jeden nebo pro více dnů, tak je nutné stisknout tlačítko a knoflíkem otáčet tak dlouho, až se zobrazí příslušný den v týdnu (např. 7. = neděle). Programování nového času topení a poklesu a výmaz nepotřebných period spínání se provede jak je popsáno v odstavcích 2.4 a 2.5. Tlačítko CL se již nesmí stisknout! 2.8 Dotazování a změny programu Na program uložený v paměti se lze kdykoliv dotazovat a lze změnit jednotlivé body sepnutí. Body sepnutí aktuálního dne Stisknout příslušné tlačítko z řady popř., zobrazí se body sepnutí aktuálního dne. Má-li se změnit časový okamžik sepnutí, tak se současně otáčí knoflíkem, až se nastaví nový požadovaný čas topení popř. poklesu. Body sepnutí jiného dne v týdnu Má-li se změnit časový okamžik sepnutí jiného dne v týdnu, tak se nejprve stiskne tlačítko a současně se knoflíkem nastaví požadovaný den v týdnu. Tlačítko se uvolní, šipka dne v týdnu bliká. Potom se provede dotaz nebo změna způsobem popsaným v "Body sepnutí aktuálního dne". Na závěr se krátce stiskne tlačítko, šipka dne v týdnu skočí zpět na aktuální den v týdnu. 2.9 Přestavení na letní čas (zimní čas) Stisknout tlačítko a pomocí knoflíku nastavit aktuální čas o jednu hodinu dopředu popř. dozadu. Jednotlivé body sepnutí není nutno měnit Výpadek proudu Při výpadku proudu zhasne pole displeje, v paměti uložený program zůstává zachován cca 16 hodin. Při delších výpadcích napájení je nutné spínací hodiny znovu naprogramovat. 3. Nastavení regulátoru (obrázek 2) (pro odborníka) Před uvedením do provozu musí odborník překontrolovat přednastavení a v případě potřeby je změnit odpovídajíc dimenzování topného systému. K tomu účelu je nutno odejmout víko ochrany proti prachu na regulátoru, přitom se objeví tzv. 2.obslužná rovina. 3.1 Omezení maximální teploty e V poloze přepínače 60 C bude teplota topné vody omezena na maximálně 60 C pouze pro okruh topení II. Toto nastavení má význam u nízkoteplotních systémů a platí také při ručním provozu. V poloze přepínače bude teplota topné vody obou okruhů topení omezena zvoleným nastavením topné křivky. Kromě toho dochází trvale k omezení horní teploty Doporučujeme přídavně instalovat u podlahového vytápění do vedení topné vody externí termostat (B2), který odpojí při překročení teploty oběhové čerpadlo (obrázek 8). 3.2 Strmost topné křivky f (topný okruh I) Strmost topné křivky je plynule nastavitelná mezi 0,2...3,0 (obrázek 16). Číselná hodnota strmosti topné křivky udává, o kolik stupňů C stoupne teplota topné vody, když poklesne vnější teplota o 1 C. Pro přesné nastavení strmosti topné křivky musí být známo, při jaké nejnižší vnější teplotě (závislé na klimatických zónách) je potřebná příslušná maximální teplota topných těles (teplota topné vody). U nově instalovaných topných systémů je zpravidla známa dimenzovaná teplota, u stávajících zařízení jsme odkázáni na hodnoty dané zkušenostmi. Příklad zjištění strmosti topné křivky Předpoklady: max. teplota topné vody radiátorového topení 75 C při vnější teplotě -15 C a min. teplota topné vody 25 C při vnější teplotě +20 C

TA 122 E. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach Wernau

TA 122 E. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1068 a JU 1069 TA 122 E 7 719 000 748 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Spínací hodiny. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz

Spínací hodiny. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz Návod na instalaci, údržbu a obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz Spínací vestavné hodiny Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV Spínací

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 2 Postupy při uvádění do Obsah provozu! Str. Pozor! S pracemi

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Regulátor Komextherm PA-5

Regulátor Komextherm PA-5 Regulátor Komextherm PA-5 Urãení Regulátor PA-5 je elektronický diferenciální regulátor pro ústřední vytápění pracující dle venkovní teploty. Instalujeme ho převážně v případech, kdy není použita regulace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu ADEX Midi RC souprava pro regulaci více topných okruhů ADEX Midi RO regulátor topného okruhu Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1- KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné... 2 2. Funkce řadiče...2 2.1. Obecný popis... 2 2.2. Režimy řízení...2 2.2.1. Řízení na konstantní teplotu...2 2.2.2. Pseudoekviterm...2 2.2.3 Řízení dle

Více

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC 1 Obsah str. 2 Úvod str. 3 Typy zařízení str. 4 Výměník str. 5 Ovládací panel str. 6 Přehled menu str. 7 Mody provozu str.

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic. Ein. Ein Dauerheizen Sparbetrieb. wärmer. Heizen

Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic. Ein. Ein Dauerheizen Sparbetrieb. wärmer. Heizen Návod k obsluze a montáži Ekvitermní regulátor s komunikační sběrnicí pro dálkový přenos dat (BUS) Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic Ein Ein Dauerheizen Sparbetrieb Weiter Löschen

Více

Regulátor topného okruhu se směšovačem

Regulátor topného okruhu se směšovačem Str. 1 Regulátor topného okruhu se směšovačem WM Dvoubodový a tříbodový regulátor pro 1 topný okruh se měšovačem NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 2 FPostupy při uvádění do provo Obsah! Pozor! S pracemi

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

TRP JU 1014/2 CZ (01.96) OSW. Prodejce:

TRP JU 1014/2 CZ (01.96) OSW. Prodejce: 7 744 901 056 JU 1014/2 CZ 6 720 602 440 (01.96) OSW Prodejce: Zastoupení pro Českou republiku: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661 142 01 Praha 4 - Krč Tel.: (02) 613 00 461-466 Fax: (02)

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Mikroprocesorem řízený systémový regulátor pro solárně tepelná zařízení Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod! Nedodržování pokynů uvedených

Více

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 Návod k instalaci zařízení Installation instructions Leggeanvisning Asennusohjeet Installationsanleitung Instrucciones para la instalación Wytyczne o instalacji urządzenia

Více

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 Řídící automat RAK A09 Uživatelská příručka listopad 2003 1 OBSAH OBSAH...2 I. OBECNÁ ČÁST...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 2. TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAM ETRY AUTOM ATŮ RAK A09...3 2.1. ROZMÍSTĚNÍ POJISTEK...3

Více

Návod k montáži a k obsluze

Návod k montáži a k obsluze ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-r.: 3061888_201309 CZ Obsah Bezpečnostní

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 BASPELIN CPL Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 prosinec 2007 CER01 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Popis regulátoru Určení Regulátor ADEXaComfortaR DIN je určený pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Elektrosady Standard a Comfort.

Elektrosady Standard a Comfort. Elektrosady Standard a Comfort. Přehled elektrosad Nové elektrosady od společnosti Kermi nabízejí v každé situaci vhodné řešení pro perfektní tepelný komfort. V klasickém použití se elektrická řešení ideálně

Více

Regulační systém Logamatic 2000. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] [ Buderus ] Vše pod Vaší kontrolou. Teplo je náš živel

Regulační systém Logamatic 2000. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] [ Buderus ] Vše pod Vaší kontrolou. Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda ] Regulační systém Logamatic 2000 [ Země] [ Buderus ] Vše pod Vaší kontrolou Teplo je náš živel Snadná regulace a řízení Od dobrého vytápění můžete očekávat víc než pouhé teplo. Získat

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 24-1 MFK 31 ZWC 28-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 31 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Balení GL27 Česky 04/09/06 Technické podklady Obsah Použité symboly...........................................................................3 Všeobecně................................................................................3

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Pokyny pro montáž a použití

Pokyny pro montáž a použití Pokyny pro montáž a použití Návod k instalaci a obsluze elektrických saunových kamen Tento návod k instalaci a k obsluze je určen pro majitele saun resp. pro jejich provozovatele a pro elektroinstalatéry,

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Regulace teploty jednotlivých místností

Regulace teploty jednotlivých místností Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Funkce: S prostorovými termostaty Oventrop ve spojení s elektrotermickými nebo elektromotorickými servo pohony a ventily

Více