Ceník. platnost od U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876"

Transkript

1 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876

2 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! Pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné bydlení se s HELUZ energetický průkaz a štítek zdarma Užívání budov spotřebovává cca 40 % celkově vyráběného množství energie. Snaha snižovat tuto spotřebu je uvedena již v zákoně 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Od začátku roku 2009 je platná vyhláška 148/2007 Sb., která vyhodnocuje energetickou náročnost budovy. U nových staveb a rekonstrukcí se vyhotovuje energetický průkaz budovy, který vyhodnotí roční potřebu energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání a osvětlení. Hodnocením je myšleno zatřídění budovy do klasifikační stupnice a de facto je to výstup, který je pro koncového uživatele nejdůležitější. Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m 2 celkové podlahové plochy a porovnání s referenční hodnotou. Pokud je výsledek výpočtu rovný referenční hodnotě, je budova zařazena do klasifikační třídy C. Budovy s nižší spotřebou energie jsou zařazeny do třídy A, s nejvyšší spotřebou energie pak do třídy F, G. Součástí výpočtu množství spotřebované energie v budově tvoří energetický štítek budovy, který nám zhodnotí tepelné parametry obálky budovy (obvodové stěny, okna, podlahy, stropy příp. střechy). Zde se též uplatňuje ČSN :2007 Požadavky na tepelnětechnické parametry obálkových konstrukcí. Tento štítek nám vyhodnotí a zatřídí budovu do tříd dle celkového průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy U em (W/m 2 K). Hodnotí tedy pouze konstrukci domu, ne potřebu energie v domě. Pokud navrhujeme, z čeho budeme stavět dům, musíme se orientovat podle energetického štítku obálky budovy. Jestliže potřebujeme znát celkovou roční potřebu energie, zjistíme ji v energetickém průkazu budovy, jehož vyhotovení pro stavební povolení je od začátku roku 2009 povinné. Bližší informace o poskytování energetického průkazu a štítku zdarma - viz str. 4. Rozdělení rodinných domů do tříd podle měrné spotřeby energie v kwh/m 2 za rok: zařazení budov do tříd A mimořádně úsporná B úsporná C vyhovující D nevyhovující E nehospodárná F velmi nehospodárná GRAF POROVNÁNÍ PARAMETRŮ CIHELNÝCH BLOKŮ G mimořádně nehospodárná měrná spotřeba energie < > 286 Požadavky na součinitele prostupu tepla: Dle TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Rodinné domy je potřeba u obálky budovy splnit určité požadavky, které jsou uvedeny v tabulce 8 Hodnocení rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. veličina jednotka požadavek poznámka součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici střední hodnota součinitele prostupu tepla U U em W/(m²K) W/(m²K) ** Součinitel prostupu tepla U = 0,170,19 W/(m 2 K) Splnění požadavku na doporučené hodnoty podle ČSN , pokud není výjimečně zdůvodněno jinak. U em 0,22 pro energeticky pasivní domy Podle konkrétních podmínek se doporučuje splnění hodnot na úrovni 2/3 až 3/4 hodnot** doporučených ČSN Podle konkrétních podmínek se pro energeticky pasivní rodinné domy doporučuje zajistit: U em 0,15-0,18. Jako nízkoenergetický rodinný dům se označuje dům, který má hodnotu měrné spotřeby tepla na vytápění nejvýše 50 kwh/(m 2 a) a doporučuje se, aby splnil požadavky dle tabulky. Jako energeticky pasivní dům se označuje dům, který splňuje požadavky uvedené v tabulce a současně má hodnotu měrné spotřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kwh/(m 2 a). FAMILY 50 + polystyrén 0,11 FAMILY 44 0,18 STI 30 + izol. 14 cm + STI 25 0,11 THERMO STI 49 broušená 0,19 THERMO STI 49 + izol. 16 cm 0,11 FAMILY 38 0,21 THERMO STI 44 + izol. 18 cm 0,11 THERMO STI 44 broušená 0,21 FAMILY 38 + polystyrén 0,14 STI 40 broušená 0,23 FAMILY 50 0,16 STI 38 broušená 0,25 součinitel prostupu tepla U (W/m 2 K) Strana 2 Technické změny vyhrazeny

3 Získejte dotaci Zelená úsporám - až Kč- NG nová generace stavebního systému tavebním systémem HELUZ HELUZ energetický štítek obálky budovy pasivní domy A nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D HELUZ E F G rodinné domy stavěné před 20 lety OBSAH Pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné bydlení HELUZ DŮM - nadstandardní zákaznický servis Další služby Tabulka zateplovacích systémů Cihly HELUZ Maloformátové cihly a speciální tvarovky Cihelné obkladové pásky HELUZ Akustické cihly HELUZ Materiály a pomůcky pro broušené zdivo Materiály a pomůcky pro obvodové zdivo Cihelné komíny HELUZ Keramické stropní panely HELUZ Stropy HELUZ MIAKO Nosné roletové překlady HELUZ Překlady HELUZ Obchodní, dodací a platební podmínky Mapka dopravy Program Zelená Úsporám a způsoby zdění cihel HELUZ CIHELNÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ HIT základní parametry heluz HIT typ výstavby cihlový dům počet osob / obytné místnosti 4 / 4 roční potřeba tepla na vytápění 18,6 kwh/m 2 obytná plocha 64,1 m² užitná plocha 137,4 m² zastavěná plocha 108,7 m 2 obestavěný prostor 660 m 3 sklon /výška střechy garážové stání 40 / 7,68 m garáž prodejní cena materiálu HELUZ bez DPH + doprava ZDARMA Kč * cena projektu včetně DPH + bonus energetický průkaz ZDARMA Kč * Cena je platná pouze při koupi projektu přímo od společnosti HELUZ. Nejedná se o ceníkovou cenu materiálu HELUZ, ale o cenu se započtením slev. Uvedená cena materiálu HELUZ na dům HELUZ HIT je pouze orientační. Aktuální platná cena je uvedena na Cena materiálu zahrnuje: svislé konstrukce obvodové HELUZ THERMO STI 44 včetně doplňků, HELUZ PLUS 30 včetně dopňků, svislé konstrukce vnitřní - HELUZ 14, vodorovné konstrukce - strop HELUZ MIAKO (nosníky, vložky), překlady - HELUZ 23,8 a 14,5, extrudovaný polystyrén XPS do kapes krajových cihel, tepelněizolační maltu nebo lepidla či pěny a komínový systém HELUZ PLYN. V případě použití jiné varianty komínového systému HELUZ je cena aktuálně upravována. Projekt zákazník objednává přímo u společnosti HELUZ a je společností HELUZ přímo dodáván odběrateli (zákazníkovi). Materiál HELUZ je objednáván též přímo u společnosti HELUZ. Dodáván je pak prostřednictvím smluvního partnera společnosti HELUZ blízkého lokalitě stavby. Dodávka přes smluvního partnera nemá vliv na výši prodejní ceny. Firma HELUZ pomáhá s vyřízením žádostí o dotaci ZELENÁ ÚSPORÁM. Více informací najdete v prospektu CIHELNÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ HIT nebo na Technické změny vyhrazeny Strana 3

4 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! HELUZ DŮM - nadstandardní zákaznický servis Neprodáváme jenom cihly, nabízíme mnohem víc, připravili jsme pro Vás širokou nabídku služeb pro zákazníky. KOMPLEXNÍ DODÁVKA HRUBÉ STAVBY DOPRAVA ZDARMA Strana 4 nejširší nabídka cihelných bloků nejlepší tepelněizolační parametry lepidlo, pěna a zakládací malta v ceně broušených cihel pomůcky pro zdění stropy HELUZ MIAKO, panely, překlady, roletové překlady komínové systémy HELUZ pro všechny druhy spotřebičů U nás si objednáte vše na hrubou stavbu vašeho cihelného domu - příčkové zdivo, překlady, stropní konstrukci, pomůcky pro zdění a broušený cihelný komínový systém. - výrobky INFORMACE ZDARMA zasílání informačních materiálů zdarma bezplatná informační linka osobní konzultace a poradenství široká nabídka programů ke stažení Na naší lince nebo na je možné si objednat veškeré materiály v tištěné či elektronické podobě a sjednat si schůzku s technicko - obchodním poradcem, který Vám poradí s výběrem vhodného cihelného materiálu pro Váš dům. - kontakty ENERGETICKÝ ŠTÍTEK ZDARMA tepelnětechnické posouzení obálky budovy z cihel HELUZ výpočet ročních nákladů na vytápění Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili výpočet energetického štítku. Rádi vám připravíme a zpracujeme energetický štítek pro váš budoucí dům. Více informací a objednávka této služby na: , , - energetický štítek obálky budovy ENERGETICKÝ PRŮKAZ BUDOVY ZDARMA zajištění zpracování energetického průkazu budovy zatřídění budovy do klasifikační skupiny A,B,C vyhodnocení energetické náročnosti budovy v kwh/m² za rok zpracován na základě zálohy 3 000,- Kč, která je vratná při odběru uceleného cihelného systému HELUZ Kontaktujte nás na , nebo kde se dozvíte veškeré informace k objednání této služby. str služby POROVNÁNÍ MATERIÁLU srovnání nejvýhodnějšího materiálu z hlediska tepelněizolačních vlastností V případě zájmu může dodavatel pro odběratele vyhotovit srovnání nejvýhodnějšího materiálu dostupného na trhu z hlediska tepelněizolačních vlastností. - výpočet ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY zpracování cenové nabídky vč. výpisu materiálu zpracování kladečských plánů stropu a překladů kalkulace cenové a materiálové nabídky komínového systému Připravíme pro vás cenovou nabídku včetně výpisu materiálu HELUZ. Pro správný výpočet zašlete půdorysy podlaží, řezy, pohledy a krov domu v tištěné nebo elektronické podobě na adresu HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko 295 nebo na - služby Technické změny vyhrazeny zajištění dopravy výrobků zdarma až na stavbu také je možné objednat vykládku na stavbě a svoz palet Zajištujeme kompletaci vaší zakázky ve výrobním závodě a další služby jako je skládání pomocí hydraulické ruky přímo na stavbě nebo dopravu na čas. str doprava TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ dotovaná pomoc při založení první řady z broušených cihel zakládací malta v hodnotě Kč ZDARMA asistence při pokládce panelů na stavbě zajištění pokládky keramických panelů na stavbě zajišťujeme revizi komína Nabízíme vám pomoc s realizací stavby z broušených cihel. Rezervace založení první řady cihel na tel.: a em: str. 18, 22, 23, služby 9 PŮJČOVNA půjčovna pracovních pomůcek Půjčíme Vám pomůcky pro zdění z broušených cihel a technologické pomůcky (zakládací soupravy a nanášecí válce). Objednávky 12 zapůjčení pracovních pomůcek na tel.: a em: - služby ŠKOLENÍ FIREM ze systému HELUZ (i pro program ZELENÁ ÚSPORÁM) pro projektanty, stavební firmy a školy pro montážní firmy roletových a žaluziových systémů pro projektanty a stavební firmy o panelech exkurze pro školy ve výrobních závodech HELUZ na založení zdiva z broušených cihel montážních firem na komínové systémy HELUZ Proškolíme Vás ZDARMA na našich závodech Dolní Bukovsko, Libochovice a Hevlín. str služby VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ osvědčení o proškolení stavebních firem z materiálu HELUZ, z komínových systémů HELUZ, proškolení z roletového překladu HELUZ ověření použitého materiálu na stavbě vydání osvědčení, kde je specifikován druh cihelných bloků Smluvní stavební firmy, které mají osvědčení o proškolení z materiálu Heluz jsou pravidelně proškolovány o novinkách HELUZ. Stavební firmy mohou získat osvědčení o proškolení z komínových systémů HELUZ a roletových překladů. Dále nabízíme službu, která zaručuje, že na stavbě budou opravdu použity výrobky HELUZ s nejvyššími tepelnětechnickými parametry v ČR. str služby KONTAKT NA STAVEBNÍ, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ FIRMY smluvní projekční kanceláře a stavební firmy certifikované firmy společností HELUZ seznam doporučených a prověřených firem Rádi Vám poradíme, kterou prověřenou a certifikovanou stavební, projekční nebo architektonickou firmu máte kontaktovat. - obchodní informace - naši partneři str.30

5 NG nová generace stavebního systému DALŠÍ SLUŽBY A INFORMACE Naši nabídku neustále rozšiřujeme dle požadavků našich zákazníků. SLUŽBY STATIKA Kontrola statického návrhu konstrukcí z prvků HELUZ za poplatek , Kč na rodinný dům. Částka 1 500,-Kč bude vrácena po dodání materiálu HELUZ na stavbu. Posouzení a statický návrh nosných konstrukcí objektů, únosnosti zdiva, průvlaků, sloupů a základů, nosných průvlaků pro vynesení krovů, schodišť a nosných stěn. Nové návrhy dalších konstrukcí jako jsou schodiště nebo krovy v případě, že je nutno změnit jejich nosný systém. Pro statické posouzení je třeba dodat stavební část projektu obsahující důležité zatěžovací údaje. Ceny jednotlivých výkonů budou kalkulovány hodinovou sazbou předběžným odhadem časové potřeby, sazba: 500,- Kč/hod + DPH + příp. náklady na cestovné Bližší informace a objednávky těchto služeb: tel.: , , str služby Prioritní dodávky Projektant projektující rodinný dům v systému HELUZ má možnost zaevidovat si svůj projekt u firmy HELUZ, čímž stavebník získá právo na tzv. prioritní dodávku. Materiál na tyto stavby bude dodáván s co možná nejkratšími dodacími lhůtami, nejdéle do 5 týdnů od objednání. - obchodní informace projekty RODINNÝCH DOMŮ Vyberte si projekt rodinného domu z katalogů partnerských firem Artinex CZ s. r. o., www. archipelag.cz ERLIS projekt s. r. o., EUROLINE Bohemia s. r. o, Enet holding a. s., Stavebnice RD s. r. o., WRANDERS s. r. o, heluz dům výstavy v roce 2010 Rakousko Wels ENERGIESPAR MESSE ČR Uherské Hradiště STAVÍME BYDLÍME Slovensko Bratislava CONECO ČR Hradec Králové STAVBA A ZAHRADA ČR Brno IBF ČR České Budějovice HOBBY ČR České Budějovice ZEMĚ ŽIVITELKA ČR Praha FOR ARCH Další výstavy a aktuální informace naleznete na OSVĚDČENÍ OD FIRMY HELUZ Osvědčení o použití tepelněizolačních bloků HELUZ ve stavbě Jedná se o ověření použití materiálu na stavbě a vydání osvědčení, kde je specifikován druh cihelných bloků HELUZ PLUS (broušená), HELUZ STI (broušená) nebo HELUZ FAMILY. Tato služba má chránit jak zákazníka, tak naši společnost před tím, aby na stavbě nebyl použit materiál jiných parametrů než je zákazníkem požadován. Stavební firmy mohou používat toto osvědčení při prezentaci svých staveb zákazníkům. Jak si tuto službu zajistit? Stavebník (investor, projektant, stavební firma), který bude chtít ověřit použití cihelných bloků HELUZ na realizované stavbě, zavolá po dokončení hrubé stavby na centrálu společnosti HELUZ (tel.: ), kde si tuto službu objedná a nahlásí kontaktní údaje stavby. Poté se na stavbu dostaví technickoobchodní poradce od společnosti HELUZ, který prověří, jaký druh materiálu je použit. Následně bude vydáno osvědčení o druhu použitého materiálu. OSVĚDČENÍ O proškolení roletových překladů a komínových systémů Osvědčení je vydáno na základě proškolení specialistou na komínové systémy a roletové překlady v Dolním Bukovsku. Bližší informace ohledně získání osvědčení na komínové systémy získáte u Ing. Martina Coufalíka ( ), Jana Míchala - oblast Čechy ( ), Pavla Kmeťe - oblast Morava ( ) a na roletové překlady u Zdeňka Bořila ( ) a Martina Kubíka ( ). Více informací na OSVĚDČENÍ O proškolení stavebních firem o výrobcích heluz Osvědčení je vydáno na základě každoročního proškolení. Proškolené firmy jsou informovány o nejnovějších výrobcích a pracovních postupech firmy HELUZ. V případě zájmu o získání osvědčení kontaktujte centrálu společnosti HELUZ (tel.: ). Více informací na program komplexní podpory Podpora zasílání aktuálních informačních materiálů. Poradenství při řešení návrhu nízkoenergetických a pasivních objektů. Kontrola vystavení osvědčení o proškolení, zajištění technologického dohledu. Technická pomoc zakládání z broušených cihel, pokládka panelů. Odbornost specializovaný katalog pro řešení tepelných mostů. Podpora projektování moduly knihoven pro programy Archicad, Revit, Allplan, detaily CAD, kalkulační programy CIHLA a HELUZ KOMÍNY. V případě zájmu se zaregistrujte na v sekci komplexní podpora pro projektanty a stavitele. Při zadání Vaší ové adresy obdržíte nově vydané tiskové materiály ve formátu PDF podstatně dříve než se k Vám mohou dostat v tištěné podobě. Více informací na NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému HELUZ PLUS VZOR HELUZ STI (FAMILY) VZOR o proškolení komplexní cihelný systém HELUZ VZOR VZOR Technické změny vyhrazeny Strana 5

6 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! Tabulka zateplovacích systémů HELUZ STI 30 + izolant 14 cm + STI 25 FAMILY 50 s polystyrénem tloušťka izolace v kontaktním zateplovacím systému v cm 0* U [W/m 2 K] 0,11 tloušťka zdiva v cm 72,5 U [W/m 2 K] 0,12 0,07 0,07 0,07 tloušťka zdiva v cm 54, FAMILY 50 U [W/m 2 K] 0,15 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 tloušťka zdiva v cm 54, FAMILY 44 U [W/m 2 K] 0,17 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 48, FAMILY 38 U [W/m s polystyrénem K] 0,16 0,09 0,08 0,08 tloušťka zdiva v cm 42, FAMILY 38 U [W/m 2 K] 0,20 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 THERMO STI 49 THERMO STI 44 tloušťka zdiva v cm 42, U [W/m 2 K] 0,20 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 tloušťka zdiva v cm 53, U [W/m 2 K] 0,22 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 tloušťka zdiva v cm 48, PLUS 44 U [W/m 2 K] 0,27 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 48, STI 40 U [W/m 2 K] 0,24 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 44, PLUS 40 U [W/m 2 K] 0,29 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 tloušťka zdiva v cm 44, STI 38 U [W/m 2 K] 0,25 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 42, PLUS 38 U [W/m 2 K] 0,30 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 tloušťka zdiva v cm 42, STI 36,5 U [W/m 2 K] 0,26 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 41 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 PLUS 36,5 U [W/m 2 K] 0,31 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 tloušťka zdiva v cm 41 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 STI 30 U [W/m 2 K] 0,31 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 tloušťka zdiva v cm 34, PLUS 30 U [W/m 2 K] - 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 tloušťka zdiva v cm STI 25 U [W/m 2 K] 0,37 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 tloušťka zdiva v cm 29, U [W/m 2 K] 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 tloušťka zdiva v cm Hodnoty součinitele prostupu U jsou orientační bez zahrnutí vlivu tepelných mostů, uvedené hodnoty U v tabulce odpovídají hodnotám U 3/U 4. * Zdivo s tepelněizolační omítkou. Výhoda jednovrstvé obvodové konstrukce z cihel HELUZ FAMILY 50, 44, 38 a HELUZ THERMO STI 49, 44: V současné době tyto cihly plně vyhovují konstrukci domů pro nízkoenergetický standard a u výrobku HELUZ FAMILY 50 pro pasivní standard. Rozhodne-li se však zákazník někdy v budoucnu při dalším zvýšením cen energií dům dodatečně zateplit, je možné dosáhnout případně vyššího standardu pasivního domu s konstrukčně přijatelnou tloušťkou izolace. Další zlepšení součinitele prostupu tepla u slabších formátů při současném zateplení již možné není. Stavět s firmou HELUZ je výhodné Bloky HELUZ mají jmenovitou výšku 238 mm. Jsou vyráběny s výškovou tolerancí od 0 do 4 mm. Při dodržení skladebné výšky 250 mm vychází průměrná spára 8-12 mm. Při dodržení průměrné tloušťky spáry 8 mm můžete ušetřit až 30 % nákladů na zdicí maltu. Další možností je použití TREND s průměrnou tloušťkou spáry 6 mm a úsporou 50 % nákladů na zdicí maltu. Při použití TREND je skladebná výška nepatrně snížena. Strana 6 Technické změny vyhrazeny

7 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. HELUZ doporučuje systém lepení HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické domy cihel HELUZ tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] l tepelný odpor R [m 2 K/W] U cihly spotřeba charakt. zdiva bez spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 32 ks paleta 134x ks včetně (lepidla) bez včetně (lepidla) cihel HELUZ tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] l tepelný odpor R [m 2 K/W] U spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 32,7 ks paleta 134x ks Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat. U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm U 4 (R 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta na spáru v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení HELUZ pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. NOVINKA! mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 4 R 4 MPa l/m 2 MPa Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 FAMILY 50,, s pěnou 1) 247/500/249 0,085 0,16 6,13 0,16 5,99 0,15 6,30 8 9,2 2,2 1) 69, , ,- 1) Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. cihly výpočt. zdiva charakt. zdiva spotřeba bez včetně (lepidla) bez včetně (lepidla) mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 THERMO STI 49 broušená 0,20 4,93 0,21 4,69 0,20 4,90 1,4 2,4 5,2 64, , ,- THERMO STI 49 broušená 247/490/249 0, ,9 3,1 9,0 66, ,- 2184,- 0,19 5,02 0,20 4,77 0,19 4,99 THERMO STI 49 broušená 5 m s pěnou 1,0 1,5 2 67, , ,- dóza THERMO STI /490/238 0,110 0,20 4,84 0,21 4,62 0,20 4,84 8 1,0 2, ,50 68,30 853, , , ,- balení na paletu varianta doplňků 134x100 Doplňkové cihly mm Kč/ks ks broušená FAMILY 247/500/249 80,40 K broušená THERMO STI 247/490/ FAMILY 50-K FAMILY 50-K-1/2 THERMO STI 247/490/238 66,00 broušená FAMILY 125/500/249 42,00 K-1/2 broušená THERMO STI 125/490/ THERMO STI 125/490/238 34,10 N* THERMO STI 247/490/155 52,70 70 N** broušená THERMO STI 247/490/166 67,10 70 extrudovaný polystyrén * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. 49-K 49-K-1/2 viz str N **Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. Cihly HELUZ s hydrofobizovaným perlitem nebo polystyrénem - izolace 1. vrstvy na základové desce tepelná vodivost l z součinitel prostupu tepla U [W/m tepelná 2 K] tepelný odpor R [m vodivost 2 K/W] l U U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 spotřeba perlitu (polystyrénu) (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) tvarovka + hydrofobizovaný perlit (polystyrén) tvarovka cihel HELUZ 1 ks cihly l/bm l/m2 l/m základní 3 W/mK W/mK Kč/ks Kč/m 2 FAMILY 50 + polystyrén 0,082 0,065 0,11 9,13 0,12 7,91 0,12 8,13 69,90 90, ,- 18,45 73,8 259,2 590,4 FAMILY 50 + perlit 0,086 0,075 0,12 7,97 0,14 6,91 0,14 7,12 69,90 106, ,- THERMO STI 49 broušená + perlit 0,162 0,080 0,14 7,05 0,16 6,17 0,15 6,39 18,45 73,8 295,1 603,2 66,80 103, ,- THERMO STI 49 + perlit 0,162 0,085 0,15 6,69 0,16 5,92 0,16 6,14 17,63 70,5 282,1 576,5 53,30 88, ,- Technické změny vyhrazeny Strana 7

8 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. HELUZ doporučuje systém lepení THERMO STI 44 0,110 0,22 4,35 0,23 4,15 0,22 4,37 8 1,0 2,2 48,70 62,40 779, ,- 998, ,- PLUS /440/238 0,135 0,27 3,56 0,28 3,38 0,27 3, ,0 2, ,00 59,70 736, ,- 955, ,- P ) 0,190 0,38 2,49 0,40 2, ,6 49,70 795, ,- TREND /440/238 0,105 0,22 4,47 0,23 4,26 0,22 4, ,90 878, ,- 1) Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků HELUZ FAMILY - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. 2) HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 3) viz ostatní 44 Cihly HELUZ s hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce výrobku tepelná tepelná součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] spotřeba (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) vodivost vodivost tepelný odpor R [m 2 K/W] perlitu l z l U U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 1 ks cihly l/bm l/m2 l/m základní tvarovka + hydrofobizovaný perlit W/mK W/mK 3 tvarovka Kč/ks Kč/m 2 THERMO STI 44 broušená + perlit 0,159 0,070 0,15 6,33 0,18 5,54 0,17 5,76 16,56 66,3 265,0 602,9 61,80 94, ,- THERMO STI 44 + perlit 0,159 0,075 0,16 6,01 0,18 5,32 0,18 5,54 15,83 63,3 253,3 576,3 48,70 80, ,- doplňků cihel HELUZ varianta tepelná součinitel prostupu tepla U [W/m vodivost 2 K] tepelný odpor R [m l 2 K/W] U 44-1/2 Doplňky pro 8/10 MPa 44-K 44-K-1/2 44-R 44-N Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat. U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm U 4 (R 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo cena bez DPH balení na paletu 134x100 mm Kč/ks ks K broušená THERMO STI, PLUS, FAMILY 247/440/249 73,60 THERMO STI, PLUS 247/440/238 58,10 72 broušená THERMO STI, PLUS, FAMILY 125/440/249 38,40 K-1/2 THERMO STI, PLUS 125/440/238 30,40 1/2 P broušená THERMO STI, PLUS, FAMILY 187/440/249 61,30 R THERMO STI, PLUS 187/440/238 44,50 R s kapsou P15 84 N* THERMO STI, PLUS 247/440/155 45,60 90 N** broušená THERMO STI, PLUS 247/440/166 62,00 90 * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. výpočt. cihly zdiva V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována za požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH.Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení HELUZ pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. charakt. zdiva spotřeba spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 36,4 ks HELUZ THERMO STI 44 paleta 134x ks Čestné uznání FOR ARCH včetně bez bez včetně (lepidla) (lepidla) NOVINKA! mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 U 4 R 4 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 FAMILY 44,, s pěnou 1) 0,085 0,18 5,39 0,18 5,27 0,17 5,59 2,2 1) 3) 63, , ,- THERMO STI 44 broušená 0,22 4,42 0,23 4,21 0,22 4,43 1,4 2,4 4,6 59,50 952, ,- THERMO STI 44 broušená 8 0,105 1,9 3,1 8,1 61,80 989, ,- 0,21 4,51 0,22 4,29 0,21 4,50 THERMO STI 44 broušená s pěnou 247/440/249 1,0 1,5 5 dóza m2 62,00 992, ,- PLUS 44 broušená 0,27 3,59 0,28 3,40 0,26 3,62 1,6 2,8 4,6 54,10 866, ,- PLUS 44 broušená 0, ,2 3,6 8,1 56,40 902, ,- 0,26 3,64 0,28 3,45 0,26 3,67 PLUS 44 broušená s pěnou 1,0 1,5 5 dóza m2 56,50 904, ,- P15 44 broušená 0,33 2,90 0,35 2,68 2,1 3,7 4,6 56,90 910, ,- P15 44 broušená 247/440/249 0, ,0 4,8 8,1 59,10 946, ,- 0,32 2,94 0,35 2,72 P15 44 broušená s pěnou 1,5 2,4 5 dóza m2 59,30 949, ,- Doplňky pro 15 MPa 44-R extr. polystyrén viz str. 19 Strana 8 Technické změny vyhrazeny

9 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. HELUZ doporučuje systém lepení Doplňky pro obvodové stěny se zalomením pod úhlem 135 délka a = 436 GRAND PRIX FOR ARCH 2007 výrobku a/b/v HELUZ 44-R /190/238 HELUZ 44-R 135 broušená HELUZ 44-R 135 broušená cihly cena bez DPH balení na paletu 134x100 mm MPa Kč/ks ks 45,90 436/190/249 55,90 HELUZ 44-R 135 broušená s HELUZ pěnou 8 Základní rohová tvarovka 305/200/238 25,60 Základní rohová tvarovka broušená Základní rohová tvarovka broušená 305/200/249 30,90 Základní rohová tvarovka broušená s HELUZ pěnou R 135 šířka b = 190 šířka b = 200 délka a = 305 základní rohová tvarovka 1. vrstva 2. vrstva Cena za jednotku tepelného odporu u obvodového zdiva sortiment průměrná cena Kč/m 2 zdiva včetně na jednotku tepelného odporu HELUZ FAMILY HELUZ STI broušená HELUZ STI HELUZ PLUS broušená HELUZ PLUS 180,- 200,- 210,- 240,- 250,- Výhody cihelného zdiva r tepelná akumulace r tepelná stabilita r zdivo dýchá r zdravý přírodní materiál U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm U 4 (R 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v na tloušťce spáru v 20 tloušťce mm a 20 pomoc mm při a pomoc založení při stavby založení v hodnotě stavby v 7 hodnotě 000 Kč, 7 která 000 je Kč, poskytována která je poskytována za požádání na požádání za dotovanou za dotovanou cenu cenu Kč 2 včetně 000 Kč platné včetně DPH. platné Pomoc DPH. při Pomoc zakládání při zakládání dalších podlaží dalších z podlaží broušených z broušených cihel bude cihel provedena bude provedena za dotovanou za dotovanou cenu cenu Kč 3000 včetně Kč platné včetně DPH. platné Rezervace DPH. Rezervace služby služby je prováděna je prováděna telefonicky telefonicky tel.: +420 tel.: , 793 fax: 053, +420 fax: , 726 em: 962, em: příp. elektronicky příp. elektronicky formulářem formulářem na na Na přesné Na stanovení přesné stanovení zakl., zakl. lepidla,, lepidla, příp. pěny příp. zasílejte pěny zasílejte projekty projekty na zpracování na zpracování firmě HELUZ firmě HELUZ cihlářský cihlářský průmysl průmysl v. o. s. Pokud v. o. s. není Pokud zpracováno není zpracováno podle zaslané podle zaslané projektové projektové dokumentace, dokumentace, je stanovení je stanovení množství množství v ceně cihel v ceně pouze cihel orientační. pouze orientační. Pro objednání Pro objednání zboží můžete zboží využít můžete internetový využít internetový obchod na obchod na Systém lepení Systém HELUZ lepení pěnou HELUZ je pěnou vhodné je používat vhodné používat pro staticky pro příliš staticky nenamáhané příliš nenamáhané stavby, např. stavby, jednopodlažní, např. jednopodlažní, podkrovní podkrovní stavby. stavby. Nebroušené Nebroušené cihly jsou cihly prodávány jsou prodávány bez, bez, ale ale je možné je možné objednat objednat jako samostatnou jako samostatnou položku položku k objednávce. k objednávce. Na Na a omítky a omítky se vztahují se vztahují odlišné odlišné slevy slevy než než na cihly. na cihly. Stejným Stejným způsobem je je dodáván i perlit i perlit a drcený a polystyrén. Technické změny vyhrazeny Strana 9

10 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. HELUZ doporučuje systém lepení Cihly HELUZ s hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce výrobku STI 40 broušená + perlit tepelná vodivost l U součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] tepelný odpor R [m 2 K/W] spotřeba perlitu spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 40 ks paleta 118x ks výrobku tepelná součinitel prostupu tepla U [W/m vodivost K] třeba výpočt. charakt. spo- tepelný odpor R [m l K/W] včetně U cihly zdiva zdiva bez bez včetně (lepidla) (lepidla) mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 STI 40 broušená 0,24 4,02 0,25 3,83 0,24 4,04 1,4 2,4 4,2 53,00 848, ,- STI 40 broušená 0, ,9 3,1 7,4 55,20 883, ,- 0,23 4,10 0,25 3,90 0,23 4,11 STI 40 broušená s pěnou 1,0 1,5 5 m 2 dóza 55,60 890, ,- 247/400/249 PLUS 40 broušená 0,29 3,26 0,31 3,09 0,29 3,31 1,6 2,8 4,2 48,80 781, ,- PLUS 40 broušená 0, ,2 3,6 7,4 50,80 813, ,- 0,29 3,31 0,30 3,14 0,28 3,35 PLUS 40 broušená s pěnou 1,1 1,8 5 m 2 dóza 51,10 818, ,- P15 40 broušená 0,36 2,64 0,38 2, ,1 3,7 4,2 51,60 826, ,- P15 40 broušená 247/400/249 0, ,0 4,8 7,4 53,20 851, ,- 0,35 2,67 0,38 2,47 P15 40 broušená 15 1,5 2,4 5 m 2 53,60 858, ,- s pěnou dóza STI 40 0,110 0,24 3,95 0,25 3,77 0,24 3,99 8 1,0 2,2 44,50 56,90 712, ,- 910, ,- PLUS /400/238 0,135 0,29 3,24 0,31 3,08 0,29 3, ,0 2, ,90 53,30 654, ,- 853, ,- P ) 0,190 0,41 2,26 0,44 2, ,6 44,90 718, ,- 1) Tepelněizolační vlastnosti bloků HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 1 ks cihly l/bm l/m 2 l/m základní tvarovka + hydrofobizovaný perlit W/mK 3 tvarovka Kč/ks Kč/m 2 0,070 0,17 5,75 0,19 5,04 0,18 5,25 14,80 59,2 236,8 592,1 55,20 84, ,- STI 40 + perlit 0,075 0,18 5,46 0,20 4,84 0,19 5,05 14,15 56,6 226,4 566,0 44,50 72, ,- K doplňků K-1/2 varianta cena bez DPH balení na paletu 118x100 mm Kč/ks ks broušená STI, PLUS 247/400/249 65,90 STI, PLUS 247/400/238 52,40 broušená STI, PLUS 125/400/249 34,50 1/2 P15 R R s kapsou STI, PLUS 125/400/238 28,50 broušená STI, PLUS 147/400/249 54,80 STI, PLUS P15 147/400/238 31,20 N* STI, PLUS 247/400/155 40,80 90 N** broušená STI, PLUS 247/400/166 55, Doplňky pro 15 MPa 40-1/2 Doplňky pro 8/10 MPa 40-R 40-K 40-K-1/2 40-R extr. polystyrén viz str. 19 Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat. * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. 40-N U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta na spáru v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení HELUZ pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. Strana 10 Technické změny vyhrazeny

11 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. HELUZ doporučuje systém lepení výrobku tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] l tepelný odpor R [m 2 K/W] U cihly výpočt. zdiva charakt. zdiva spotřeba spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 42,1 ks paleta 118x ks bez včetně (lepidla) bez včetně (lepidla) NOVINKA! mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 U 4 R 4 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 FAMILY 38,, s pěnou 1) 0,085 0,21 4,66 0,21 4,55 0,20 4,87 1) 3) 2,2 56,70 907, ,- STI 38 broušená 0,25 3,82 0,26 3,64 0,25 3,85 1,4 2, ,00 848, ,- 8 STI 38 broušená 0,105 1,9 3,1 7,0 55,20 883, ,- 0,25 3,89 0,26 3,70 0,24 3,92 STI 38 broušená s pěnou 1,0 1,5 5 m 2 dóza 55,60 890, ,- PLUS 38 broušená 0,31 3,10 0,32 2,94 0,30 3,15 1,6 2, ,80 781, ,- 247/380/249 PLUS 38 broušená 0, ,2 3,6 7,0 50,80 813, ,- 0,30 3,15 0,32 2,98 0,30 3,20 PLUS 38 broušená s pěnou 1,1 1,8 5 m 2 dóza 51,10 818, ,- P15 38 broušená 0,37 2,50 0,40 2,31 0,37 2,53 2,1 3,7 4,0 51,60 826, ,- P15 38 broušená 0, ,0 4,8 7,0 53,20 851, ,- 0,37 2,54 0,40 2,35 0,37 2,57 P15 38 broušená s pěnou 1,5 2,4 5 m 2 dóza 53,60 858, ,- STI 38 0,110 0,25 3,76 0,27 3,58 0,25 3,80 8 1,0 2,2 41,90 53,60 670, ,- 858, ,- PLUS 38 0,135 0,31 3,08 0,32 2,92 0,30 3, ,0 2,2 38,90 50,60 622, ,- 810, ,- 247/380/ P ) 0,190 0,37 2,51 0,40 2,33 0,37 2, ,10 690, ,- TREND 38 0,105 0,25 3,86 0,26 3,68 0,25 3, ,30 789, ,- 1) Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků HELUZ FAMILY - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. 2) HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 3) viz ostatní 38 doplňků varianta cihel HELUZ FAMILY 38 + polystyrén FAMILY 38 + perlit,, s pěnou tepelná vodivost l z tepelná vodivost l U cena bez DPH balení na paletu 118x100 Doplňkové cihly mm Kč/ks ks FAMILY 38-K FAMILY 38-K-1/2 K broušená STI, PLUS, FAMILY 247/380/249 65,90 STI, PLUS 247/380/238 52,40 72 broušená STI, PLUS, FAMILY 125/380/249 34,50 K-1/2 STI, PLUS /380/238 28,50 extr. polystyrén 1/2 PLUS 38-K 38-K-1/2 viz str /2 38-N N* STI, PLUS 247/380/155 39,10 90 N** broušená STI, PLUS 247/380/166 55,60 90 Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat. * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. Cihly HELUZ s hydrofobizovaným perlitem nebo polystyrénem - izolace 1. vrstvy na základové desce součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] tepelný odpor R [m 2 K/W] spotřeba perlitu (polystyrénu) (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) tvarovka + hydrofobizovaný perlit (polystyrén) tvarovka U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 1 ks cihly l/bm l/m2 l/m základní 3 W/mK W/mK Kč/ks Kč/m 2 0,085 0,065 0,14 6,94 0,16 6,01 0,16 6,23 72, ,- 14,02 56,1 224,4 590,4 56,70 0,090 0,075 0,16 6,06 0,18 5,25 0,18 5,47 84, ,- U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm U 4 (R 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta na spáru v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení HELUZ pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. Technické změny vyhrazeny Strana 11

12 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. HELUZ doporučuje systém lepení výrobku STI 36,5 broušená STI 36,5 broušená STI 36,5 broušená s pěnou PLUS 36,5 broušená PLUS 36,5 broušená PLUS 36,5 broušená s pěnou P15 36,5 broušená 2) P15 36,5 broušená 2) P15 36,5 broušená 2) s pěnou tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] l tepelný odpor R [m 2 K/W] U Postup zdění mrazuvzdorného zdiva bez omítky výpočt. zdiva charakt. zdiva mrazu- cihly vzdor- nost spotřeba bez spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 43,8 ks paleta 118x ks včetně (lepidla) bez včetně (lepidla) mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 247/365/249 0,105 0,130 0,165 0,26 3,67 0,27 3,49 0,26 3,71 0,26 3,74 0,27 3,56 0,25 3,77 0,32 2,97 0,33 2,82 0,31 3,04 0,31 3,02 0,33 2,86 0,31 3,08 0,39 2,41 0,42 2,22 0,38 2,44 0,38 2,44 0,41 2,26 0,38 2, cyklů 1,4 2,4 3,9 53,00 848, ,- 1,9 3,1 6,8 55,20 883, ,- 1,0 1,5 5 m 2 dóza 55,60 890, ,- 1,6 2,8 3,9 48,80 781, ,- 2,2 3,6 6,8 50,80 813, ,- 1,1 1,8 5 m 2 dóza 51,10 818,- 2238,- 2,1 3,7 3,9 51,60 826, ,- 3,0 4,8 6,8 53,20 851, ,- 1,5 2,4 5 m 2 dóza 53,60 858, ,- STI 36,5 0,110 0,26 3,61 0,28 3,44 0,26 3,66 8 1,0 2,2 40,20 51,30 643, ,- 821, ,- PLUS 36,5 247/365/238 0,135 0,32 2,95 0,34 2,81 0,31 3, ,0 2, ,20 48,30 595, ,- 773, ,- P15 36,5 1) 0,190 0,45 2,07 0,48 1, cyklů 1,6 41,10 658, ,- 1) Tepelněizolační vlastnosti bloků HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 2) Tyto cihly lze použít jako mrazuvzdorné zdivo s rastrem, tj. zdivo bez omítky. doplňků varianta cena bez DPH balení na paletu 118x100 Doplňky pro 10 MPa mm Kč/ks ks K broušená STI, PLUS 247/365/249 65,90 STI, PLUS 247/365/238 46,70 72 K-1/2 broušená STI, PLUS 125/365/249 34, STI, PLUS 125/365/238 23,30 36,5-K 36,5-K-1/2 36,5-N N* STI, PLUS 247/365/155 38,60 90 N** broušená STI, PLUS 247/365/166 55,60 90 * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat. U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo extr. polystyrén viz str. 19 V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta na spáru v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení HELUZ pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. Strana 12 Technické změny vyhrazeny

13 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. HELUZ doporučuje systém lepení výrobku STI 30 broušená STI 30 broušená STI 30 broušená s pěnou PLUS 30 broušená PLUS 30 broušená PLUS 30 broušená s pěnou P15 30 broušená P15 30 broušená P15 30 broušená s pěnou STI 30 l U součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] tepelný odpor R [m 2 K/W] tepelná vodivost cihly výpočt. zdiva charakt. zdiva spotřeba bez spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 53,3 ks paleta 118x ks včetně bez (lepidla) včetně (lepidla) mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 247/300/249 0,105 0,31 3,02 0,33 2,87 0,31 3,09 0,31 3,07 0,32 2,92 0,30 3,14 0,38 2,45 0,40 2,32 0,37 2,53 8 1,4 2,4 3,2 43,10 690, ,- 1,9 3,1 5,5 45,10 722, ,- 1,0 1,5 5 m 2 dóza 47,00 752, ,- 1,6 2,8 3,2 38,30 613, ,- 0, ,2 3,6 5,5 40,00 640, ,- 0,38 2,48 0,40 2,35 0,36 2,57 1,1 1,8 5 m 2 dóza 41,90 670, ,- 0,51 1,71 0,57 1, ,1 3,7 3,2 39,30 629, ,- 0, ,8 4,8 5,5 41,20 659, ,- 0,50 1,73 0,58 1, ,5 2,4 5 m 2 dóza 42,40 678, ,- 0,110 0,32 2,97 0,33 2,83 0,31 3,05 8 1,0 2,2 34,20 43,30 547, ,- 693, ,- PLUS /300/238 0,135 0,38 2,43 0,40 2,31 0,37 2, , ,90 42,00 526, ,- 672, ,- P ,245 0,59 1,44 0,67 1, ,6 34,00 544, ,- 1) Tepelněizolační vlastnosti bloků HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. doplňků 1/2 varianta cena bez DPH balení na paletu 118x100 mm Kč/ks ks broušená 125/300/249 23,70 125/300/238 19, Rychlost výstavby R broušená 182/300/249 38,40 182/300/238 28, /24-N 247/300/155 30, Doplňky pro variantu PLUS a STI. 30-1/2 30-R 30/24-N Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf vpravo. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat. Hodnoty pro cihly HELUZ STI a HELUZ PLUS: U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo Hodnoty pro cihly HELUZ P15: Hodnoty U 1 (R 1) Hodnoty součinitele v suchém prostupu stavu tepla bez U omítek a tepelného odporu U 2 (R 2); R λ U jsou Hodnoty uváděny při praktické s plně promaltovanou vlhkosti bez omítek spárou vyzděnou na λ z vápenocementovou Hodnoty při praktické maltu vlhkosti (λ ve 0,86 svislém W/mK) směru U 3 3) při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm 1 (R 4 (R 1) Hodnoty v v suchém stavu bez omítek U 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 2 (R 30 2) Hodnoty při praktické vlhkosti s s VC omítkou tl. tl. 2x15 mm * Hodnoty součinitele prostupu tepla U a tepelného odporu R podle mm ČSN (λ EN 0, W/mK) odst mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v v tloušťce mm a a pomoc při při založení stavby v v hodnotě Kč, Kč, která která je je poskytována za na požádání za ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta na spáru v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na za dotovanou cenu cenu Kč Kč včetně platné DPH. DPH. Pomoc při při zakládání dalších podlaží z z broušených cihel cihel bude bude provedena za s dotovanou příplatkem cenu Kč včetně Kč včetně platné platné DPH. DPH. Rezervace Rezervace služby služby je prováděna je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu 3000 Kč včetně platné DPH. Rezervace telefonicky služby je prováděna tel.: +420 telefonicky , tel.: fax: , 962, fax: em: , em: příp. elektronicky formulářem příp. elektronicky na formulářem Na přesné na stanovení zakl. Na přesné, lepidla, stanovení příp. zakl. pěny, za- lepidla, zasílejte projekty příp. pěny na na zpracování zasílejte projekty firmě firmě HELUZ na zpracování cihlářský firmě průmysl HELUZ v. v. o. cihlářský o. s. s. Pokud průmysl není není zpracováno v. o. s. Pokud podle není zaslané zpracováno projektové podle dokumentace, zaslané projektové je stanovení dokumentace, množství je v v ceně stanovení cihel množství pouze orientační. v ceně cihel Pro objednání pouze orientační. můžete Pro objednání využít internetový zboží můžete obchod využít na internetový obchod Systém na lepení HELUZ Systém pěnou je lepení vhodné HELUZ používat pěnou pro je staticky vhodné příliš používat nenamáhané pro staticky stavby, příliš nenamáhané např. jednopodlažní, stavby, podkrovní např. jednopodlažní, stavby. Nebroušené podkrovní zboží cihly stavby. jsou Nebroušené prodávány cihly bez, jsou prodávány ale bez je možné, objednat ale jako je možné samostatnou objednat položku jako samostatnou k objednávce. položku Na k objednávce. a omítky se Na vztahují odlišné a omítky slevy se vztahují než na cihly. odlišné Stejným slevy než způsobem na cihly. je Stejným dodáván způsobem i perlit a drcený je dodáván polystyrén. i perlit a drcený polystyrén. Technické změny vyhrazeny Strana 13

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVÉ CIHELNÉ BLOKY PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY U až 0,15 W/m

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

nosný roletový a žaluziový PŘEKLaD HELUz rolety žaluzie

nosný roletový a žaluziový PŘEKLaD HELUz rolety žaluzie nosný roletový a žaluziový PŘEKLaD HELUz rolety žaluzie VÝHODy roletového PŘEKLaDU HELUz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 Překlad je nosný více než 20 Kn/m do délky překladu 2 500 mm

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků Platnost od 01. 01. 2011 www.winklmann.cz Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm cena DPH CB W-CSI 490 248/490/249 65,80 68,00 6;8 0,20 4,86 - CB W-Plus 490 248/490/249 64,00 66,10 6;8 0,24 3,96 W-CSI 490 247/490/238

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Ceník výrobků POROTHERM

Ceník výrobků POROTHERM Ceník výrobků POROTHERM od 1. 3. 2010 Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

CENÍK platný od 15. 4. 2014

CENÍK platný od 15. 4. 2014 CENÍK platný od 15. 4. 2014 aktualizace od 20. 10. 2014 FAMILY 2in1 FAMILY STI PLUS P15 HELUZ NATURE ENERGY přírodní nepálené AKU ZALÉVANÉ AKU TĚŽKÉ AKU s izolantem Maloformátové PÁSKY, DLAŽBA SPECIÁLNÍ

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM POROTHERM DŮM...hotová věc Platnost od 1. 6. 2011 Pro obchodní partnery OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,12 W/m 2 K R až 7,91 m 2 K/W. Cihly, které již nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,12 W/m 2 K R až 7,91 m 2 K/W. Cihly, které již nemusíte zateplovat český výrobce s tradicí od roku 1876 Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,12 W/m 2 K R až 7,91 m 2 K/W Pasivní,

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Broušené obvodové zdivo Porotherm T Profi Dryfix / T Profi JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ broušené cihly plněné minerální vatou rozměry cihly pevnost hmotnost

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Vaše stavba v našich rukou

Vaše stavba v našich rukou Vaše stavba v našich rukou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030 fax: 385 726 145, heluzdum@heluz.cz www.heluz.cz Obsah: HELUZ DŮM str. 4 Výhody projektu HELUZ

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2011 Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ Tvárnice PORFIX Plus P2-420 hladké / s perem, drážkou a kapsou - PDK = 0,089 W/mK

Více

Ceník 2012. Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2012. Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2012 Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Když teplo zůstává doma. PORFIX. Mimořádně úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

Ceník platnost od 1.1.2013

Ceník platnost od 1.1.2013 Zákaznická linka: 800 212 213 Zákaznická linka komíny a rolety: 800 101 121 SKYPE: www.heluz.cz Místo stavby: Okres výstavby: E-mail: Telefon: Stavebniny: Předpokládaný termín výstavby: HELUZ FAMILY 50;

Více

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 10.4.2012 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍNOVÉ NORMY ČSN EN 1443 Komíny všeobecné požadavky

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností NG nová generace stavebního systému Keramické stropní panely heluz panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností Keramické stropní panely

Více

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu stavební systém ze ztraceného bednění se skvělými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (tepelný izolant integrovaný ve stěně) základem systému

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

Kalksandstein (zdicí materiál, pěn. sklo, zajištění certifikace u PHI Darmstadt)

Kalksandstein (zdicí materiál, pěn. sklo, zajištění certifikace u PHI Darmstadt) PŘÍKLAD 18 Název stavby: Projekt k SP: Pasivní dům Jenišov Ing. Štěpánka Hamatová Projekt vzduchotechniky: Mgr. David Koranda Stavební fyzika: Ing. Jiří Vápeník, Ing.Martin Konečný Dodavatel stav. materiálů:

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K) Cihelné bloky LUZ PLUS tl. zdiva 44 až 30 cm Použití Cihelné bloky LUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením. LUZ PLUS 44 broušená nebroušená

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE. Vážení obchodní přátelé. Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE. Vážení obchodní přátelé. Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE Vážení obchodní přátelé Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX. Společnost TERMAX byla založena v roce 1995 a jako držitel

Více

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. CENÍK Tepelné, zvukové a protipožární izolace Člen sdružení Centrum pasivního domu Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. Platnost ceníku od 1.7.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Tento ceník

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK) Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 tl. zdiva 50 až 25 cm Použití Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení. 50 LUZ FAMILY 50 2in1 Rozměry d

Více

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů Cihla bez kompromisů 2in1 Stačí jedna vrstva a máte pasivní dům. Cihla FAMILY 2in1 má nejlepší tepelně izolační vlastnosti na trhu. NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT 2 PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program EFEKT 1 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ rolety žaluzie Výhody roletového překladu Heluz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Překlad je nosný více než 20 KN/m do délky překladu 2 500 mm U

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Stavebně technický ústav-e a.s. 24 EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Řešitel:

Více

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA PASIVNÍ vs. NÍZKOENERGETICKÝ TEPELNÁ TECHNIKA STAVEB Co musí splňovat kvalitní stavba 1. Zajistit celoroční

Více

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz 58 www.staviva.cz Hrubá stavba Pálené zdicí materiály...60 Pórobetonové zdicí materiály...85 Liaporbetonové zdicí materiály...94 Betonové zdicí materiály...98 Vápenopískové zdicí materiály...104 Šamotové

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

platný od 1. 1. 2013 Ceník pro interní potřeby obchodních partnerů

platný od 1. 1. 2013 Ceník pro interní potřeby obchodních partnerů platný od 1. 1. 2013 Ceník pro interní potřeby obchodních partnerů Doporučte svým zákazníkům Ytong nejlepší tepelněizolační vlastnosti v zimě i v létě dlouhodobé úspory energií i zateplení nejúspornější

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ PORIT Přesné tvárnice, přesné tvárnice, PORIT XL, XL, překlady a a příslušenství Tvárnice Tvárnice pro nízkoenergetické pro a pasivní a pasivní domy domy JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ Leonardo

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více