Ovládací panel PC 100

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ovládací panel PC 100"

Transkript

1 Str.1 Uživatelská příručka PC100, PC200, DS300K, PC320-K Hlavní části elektrické výbavy KONTROLNÍ PANEL PC100, PC200, Ovládání spotřebičů, test baterií, test hladin vody pitné i odpadní 12V ROZVADĚČOVÝ MODUL DS300K hlavní relé, paralelní propojovací relé baterií (12V -70A), lednicové relé, čerpadlové relé, nabíjecí osazení B1, ochranné pojistky NABÍJEČ CB510/516 nabíjí baterie ve standartním i konzervačním režimu ELEKTRONICKÉ SONDY měří hladinu v nádržích - rozsah měřen v % (pouze u modelu PC200 a PC 320-K) TYČKOVÉ SONDY měří hladinu pitné vody v nádrži (4 pozice měření) ŠROUBOVACÍ SONDY SSP LED ukazatel stavu hladiny v odpadní nádrži NÁSTAVBOVÁ BATERIE B2 napájí všechny spotřebiče MOTOROVÁ BATERIE B1 ALTERNÁTOR nabíjí startovací a nástavbovou baterii při paralelním spojení 230V HLAVNÍ SPÍNAČ DS100S napájí a chrání spotřebiče na 220V (PC100) 230V HLAVNÍ SPÍNAČ DS120S napájí a chrání spotřebiče na 220V (PC200) 50A POJISTKY startovací a nástavbové baterie DOPORUČENÍ A KONTROLY NIKDY SE NEDOTÝKEJTE SOUČÁSTÍ POD NAPĚTÍM 230V. PŘI POŠKOZENÍ VOLEJTE ODBORNÍKA. BATERIE pravidelně kontrolujte hladinu elektrolytu (kapalné baterie) zkontrolujte kontakty a očistěte je od oxidace při delší nečinnosti odpojte + pól baterie (déle než 1-2 měsíce) pokud vyndáte nástavbovou baterii zaizolujte + pól pro případ možného zkratu při nastartovaném motoru NABÍJEČ nabíječ může zůstat trvale připojený na 220V nabíječ musí být uložen v suchém a dobře větraném prostoru nabíječ funguje pouze při připojené baterii HLADINOVÉ SONDY Vodu v nádržích nenecháváme dlouho stát abychom zamezili vzniku usazenin. To se týká zejména odpadní nádrže HLAVNÍ VYPINAČ 230V Před sejmutím krytu se ujistěte, že zařízení má vytaženou přívodní šnůru a je bez napětí. Pro zajištění celého rozvodu od sítě vypněte hlavní 230V jistič do pozice 0 (OFF). Hlavní kabelový přívod zajistěte proti nechtěnému zapnutí. Pokud jistič za provozu vypadne, zjistěte příčinu výpadku dřív než jej znou nahodíte. POJISTKY Pojistky měníme zásadně za stejnou hodnotu jako byly předchozí, nebo předepsané.

2 Str.2 Ovládací panel PC 100 POPIS SYMBOLŮ 1 tlačítko pro kontrolu pitné vody 2 tlačítko pro kontrolu nástavbové (palubní) baterie 3 tlačítko pro kontrolu startovací (motorové) baterie 4 LED dioda signalizuje test stavu pitné vody v nádrži; blikání je alarm - prázdná nárž 5 LEDky signalizují hladinu pitné vody v nádrži 6 LEDky signalizují hladinu odpadní vody v nádrži, blikání signalizuje plnou odpadní nádrž 7 LEDka signalizuje plnou odpadní nádrž alarm signalizuje i LEDka č.6 8 signalizuje dobíjení nástavbové baterie alternátorem 9 signalizuje test motorové baterie blikání je alarm - prázná baterie 10 signalizuje test nástavbové baterie blikání je alarm - prázná baterie 11 signalizuje připojení (přítomnost) 220V sítě 12 kontrolní LED voltmetr nástavbové i startovací baterie 13 tlačítko pro lednici nebo ovládání elektronického zapalování u absorpčních modelů (liší se podle typu přepínače a zapojení) 14 vypinač vodního čerpadla (podružný pozici hlavního vypinače) 15 hlavní vypinač: blikání LEDky značí nízké napětí palubní baterie a hrozbu brzkého odpojení

3 Str.3 Ovládací panel PC 200 POPIS SYMBOLŮ 1 tlačítko pro kontrolu teploty venku i uvnitř a pro nastavení hodin 2 tlačítko pro kontrolu napětí a proudu nástavbové a motorové baterie a pro nastavení hodin 3 tlačítko pro kontrolu úrovně hladiny pitné a odpadní vody a pro nastavení hodin 4 spínač lednice nebo elektronického zapalování absorpční lednice (pozice přepínače záleží na typu rozvodnice) 5 spínač (viz ochrana proti vybití) 6 spínač vodního čerpadla 7 spínač osvětlení 8 digitální ukazatel zvoleného testu 9 signalizuje paralelní spojení baterek při nabíjení alternátorem 10 signalizuje test startovací baterie B1 (blikání znamená alarm - podpětí baterie) 11 signalizuje test nástavbové baterie B2 (blikání znamená alarm - podpětí baterie) 12 signalizuje nabíjení obou bateriíí skrz točící se alternátor 13 signalizuje test nebo alarm baterií viz púozice 10 a signalizuje připojení a přítomnost sítě 220V 15 signalizuje že se zaktivivala podpěťová ochrana 16 signalizuje test hladiny pitné vody, blikání signalizuje prázdnou nádrž 17 signalizuje test hladiny odpadní vody, blikání signalizuje plnou nádrž 18 signalizuje dobíjení solárním panelem (funguje pouze s firemnímcbe solárním regulátorem) 19 signalizuje měřené veličiny U=napětí ve Voltech, A= proud v Ampérách, C=teplota ve stupních Celsia I=vnitřní a E=venkovní) Upozornění při odpojení nástavbové baterie B2 jsou hodiny napájeny vnitřním článkem. Jejich funkce je zajištěna (bez zobrazení) cca 14 dní

4 Str.4 FUNKCE Ochrana před hlubokým vybitím Elektrońika odpojí všechny 12V spotřebiče při poklesu palubního napětí pod 10V Pokud potřebujeme zařízení ještě na cca 1 minutu zprovoznit stačí vypnouzt a zapnout hlavní vypinač. Při zvýšení palubního napětí na 12 a více voltů palubní systém opět sepne všechny funkce. Z tohoto systému ochrany je vyjmuta lednice, elektrický schůdek a všechny spotřebiče napojené napřímo na sběrnici B2. Ampérmetr Měří nabíjecí a vybíjecí proudy nástavbové baterie které dodává nabíječ, alternátor a solární panely Měřicí rozsah je -40A až +40A Měření je rozdíl mezi nabíjecím a vybíjecím proudem; plusové znaménko znamená dobíjení a nínusové vybíjení. Pokud chcete měřit dobíjecí proudy jednoho zdroje (nabíječ, alternátor, nebo solární panel) vypněte všechny spotřebiče a ostatní zdroje energie Pokud chcete měřit odběr jen jednoho spotřebiče, vypněte všechny ostatní zdroje a spotřebiče. Plnění nádrže s pitnou vodou Hlídání plnění nádrže aktivujeme při zapnutém panelu podržením tlačítka (č.3) na dobu cca 3 sekund - pak nám bude symbol ukazovat počtem čárek stav nádrže a bzučák hlídat stav naplnění. Při 75% se ozve krátký tón, při 85% dva krátké tóny a při 95% naplnění jeden dlouhý tón Elektronická sonda Elektronická sonda typ SPE je kapacitní sonda s 5V napájením a odezvou 0-2,5V. Sonda je aktivní každých 8 sekund nebo po stisku tlačítka jako alarm na zamezení přeplnění nádrže. Tato funkce je časovaná z důvodu úspory el. energie. Měření teplot Měření teplot je díky čidlům umístěným venku a uvnitř. Přesnost měření je cca 1 C. Hodiny Při sepnutí panelu ukazuje časomíra na displeji čas. Při každém sepnutí jiného ukazatele se po skončení měření opět zobrazuje na displeji čas. Pro nastavení času stiskněte na dvě sekundy tlačítko č.1 až se hodiny rozblikají. Tlačítky č. 2 a 3 můžeme změnit nastavení hodin. Další stisk tlačítka č. 1 přepne nastavení do módu minut. Třetí stisk tlačítka č.1 je příkaz k uložení nově nasavených hodnot.

5 Str.5 NASTAVENÍ Pitná voda tvarově stejnoměrná nádrž tvarově nestejnoměrná nádrž Pro změnu nastavovacího menu stiskněte hlavní vypinač a soběžně držte tlačítka 2 a 3 Stiskem tlačítka 1 přejdeme k dalšímu programovatelnému nastavení 1. B1- Voltmetr. Stiskem tlačítek 2 a 3 můžeme nastavit měřicí kroky po 0,2V 2. B2- Voltmetr. Stiskem tlačítek 2 a 3 můžeme nastavit měřicí kroky po 0,1V 3. B2- Ampérmetr. Stiskem tlačítek 2 a 3 můžeme nastavit měřicí kroky po 0,5A 4. Vnitřní teploměr. Stiskem tlačítek 2 a 3 můžeme nastavit měřicí kroky po 0,5 C 5. Venkovní teploměr. Stiskem tlačítek 2 a 3 můžeme nastavit měřicí kroky po 0,5 C Dalším stiskem tlačítka č.1 ukončíme nastavování. Nastavení přepínačů DIP-SWITCH Správné nastavení záleží na typu čidel (rovnoměrná nebo nerovnoměrná nádrž) PROUDOVÝ SENZOR Umožňuje zobrazení nabíjecího a vybíjecího proudu nástavbové baterie. Má vestavěnou pojistku nástavbové baterie 50A. Pro obsluhu prostudujte sekci - funkce ampérmetru na kontrolním panelu

6 Str.6 ROZVODNICOVÝ MODUL DS300K Jištění 1) 5A jištění elektronického zapalování lednice (závislé na hlavním vypinači) 2) 10A jištění vodního čerpadla (závisí na typu vodní pumpy) 3) 10A jištění topení a ohřevu vody (závislé na hlavním vypinači) 4) 20A jištění pro okruh svítidel A (závislé na hlavním vypinači) 5) 20A jištění pro okruh svítidel B (závislé na hlavním vypinači) 6) 30A jištění pro AES a absorbční lednici (při vypnutém motoru 12V automaticky chlazení nejede) 7) 20A jištění pro solární regulátor (přímo závislé na připojení k baterii B2) 8) 20A jištění výstupu AUX připojeného přímo na baterii B2 9) 3A jištění plynového hospodářství (lednice, kuchyň, magnetický ventil topení, Eis-Ex, apod.) 10) 3A jištění pro ochranu výstupu simulovaného D+ 11) přemostění které vyřazuje z funkce relé absorpční lednice, používá se když AES ledničku připojujeme přímo na výstup baterie B2 12) simulovaný výstup D+ z alternátoru, který řídí např. elektrický schůdek, AES lednici, elektromagnetický výpustný ventil a složení satelitu při nastartování motoru 13) přepínač typu lednice: K kompresorová, T - absorpční 14) propojka (jumper) pro volbu panelu: PC 320 a PC200 s propojkou, PC100 bez propojky

7 PŘIPOJENÍ - SPOTŘEBIČŮ Str.7 spotřebiče jištění 1) + výstup topení/boiler, ovládá prosvícené tlačítko (PC200) 3 nebo hlavní vypínač 2) + výstup vodního čerpadla ovládané tlačítkem 2 3) výstup el. zapalování lednice ) + výstup skupiny svítidel "A" z prosvětleného spínače (PC200) ) + výstup skupiny svítidel "B" z prosvětleného spínače (PC200) 5 nebo z hlavního vypinače (PC100) spotřebiče jištění 1) + výstup solárního regulátoru 7 2-3) + výstup AES - Absorpční ledničky 6 4) + výstup AUX 8 5-6) + výstup pro plynové spotřebiče (lednice, kuchyň) 9 sonda odpadní vody (REC) konektor pro připojení sondy odpadní vody ampérmetr (AMP) 4pólový konektor pro připojení Ampérmetru solární regulátor (RS) 4pólový konektor pro signál ze solárního regulátoru sonda hladiny pitné vody (POT) konektor připojení sondy hladiny pitné vody

8 Str.8 kontrolní panel připojení 16 pólového konektoru kontrolního panelu signál (varianta "A") 1) + vstup signálu ze startovacího kontaktu spínací skříňky 2) + vstup signálu "S" síť který jde z CBE nabíječe signál varianta "B" 1) N.C. 2) + vstup signálu ze startovacího kontaktu spínací skříňky (č.15) 1) + vstup signálu "S" síť který jde z CBE nabíječe 2) N.C. kostra společná sběrnice pro kostry všech spotřebičů kostra k připojení na -pól nástavbové baterie a na kostru vozidla nástavbová baterie k připojení na + pól nástavbové baterie startovací baterie k připojení na + pól startovací baterie

9 Funkce Str.9 Startovací baterie nabíjení (B1) Pokud je nabíječ připojen na síť elektronika začne dobíjet startovací baterii B1 (maximálním proudem 2A). Prioritou je ale vždy baterie nástavbová (B2) Nástavbová baterie nabíjení (B2) a) alternátorem: skrz oddělovací relé při běžícím motoru b) při připojení na 220V: vyrovnávací charakteristika nabíječe (viz sekce nabíječ ) c) solárním panelem: skrz regulátor solárního panelu Elektronický oddělovač baterií Elektronický obvod ovládaný spínací skříňkou - spínací kontakt - při dosažení napětí startovací baterie 13,3V (díky točícímu se alternátoru) sepne paralelně obě baterie (startovací i nástavbovou). Při poklesu napětí startovací baterie pod 12V nebo vypnutí spínací skříňky obvod obě baterie opět rozpojí. Krom toho tento obvod ovládá osvětlení předstanu. Osvětlení předstanu funguje, pouze pokud motor vozidla stojí.

10 Str.10 PROCESOROVÝ NABÍJEČ CB 510/516 Síťový nabíječ CB 510/516byl vyvinut spocielně pro karavany a lodě a umí nabíjet olověné baterie v automatickém režimu. Nabíječ je vybaven ochranou proti přehřátí a 12V výstupy jsou chráněné proti zkratu a přetížení. Vysokofrekvenční spínací technologie umožňuje vysoký výkon při zachování malých rozměrů a hmotnosti. Nabíjecí systém pracuje ve čtyřech cyklech: 1) Nabíjení baterie maximálním proudem až do dosažení maximálního napětí upozornění: ukončení nabíjecího cyklu je možné, jen pokud je nabíjená baterie v pořádku 2) když je tento nabíjecí cyklus dosažen, nabíjí nabíječ baterii 90 minut (kapalinová baterie) nebo 8 hodin (gelová baterie) při konstatntním napětí. 3) konzervace při 13,8V (gelová baterie) nebo 13,5V (kapalinová baterie) 4) po 10 hodinách konzervace se nabíječ přepíná do Stand-By režimu a další nabíjení započne teprve pokud napětí baterie poklesne pod 13V. PŘIPOJENÍ 12V připojení 230V připojení 1) +12V napájení 1) ochranná nula (žluto/zelený) 2) -12V napájení 2) pracovní nula (modrý) 3) N.C. 3) fáze (hnědý, černý) 4) Síť signál (+12V)

11 TECHNICKÁ DATA Str.11 Technická data vstup napětí 230V +/-10% kmitočet 50Hz maximální výkon CB W CB W jištění (F2) F 2A skleněná pojistka jisticí spínač 230V (prosvícený) Technická data výstup maximální napětí 14,3V gelové baterie 14,1V kapalinové baterie konzervační napětí 13,8V gelové baterie 13,5V kapalinové baterie maximální výstupní proud CB A CB A nabíjecí charakteristika IUoU typ baterie Gel/Kapalina jištění proti zkratu (poz. F1) CB A(typ Auto) CB516-25A (typ Auto) tepelná ochrana ano spojení se síťovým signálem (S) 12V d.c./50ma Ostatní technická data účinnost 86% provozní teplota C chlazení auomaticky spínaný ventilátor (jen CB 516) bezpečnostní normy 89/336/CE, 92/31/CE, 93/68/CE síťové připojení 3 pinový konektor bateriové připojení 4 pinový konektor rozměry 180x140x85 (mm) hmotnost 1kg

12 VESTAVBA Str.12 POZICE 1 ROZMĚRY (mm) pozice 2 SVISLÁ MONTÁŽ Důležité upozornění: Zástavbu zařízení smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací POZOR nabíječ se NESMÍ připojit: * pokud je zdrojem napětí generátor s nestabilizovaným napětím * pokud napětí sítě kolísá o více než 10% (230V +/-10%) žádná údržba ani montáže se nesmí provádět pokud je zařízení pod napětím v případě nesprávného používání nelze uplatňovat záruku a výrobce si vyhrazuje právo odmítnutí záruky v případě nesprávného používání, taktéž nenese žádnou odpovědnost v případě poškození věcí nebo úrazů v případě neodborně nebo neoprávněně provedené instalace. NABÍJEČ - nabíječ musí být vestavěn v čistém, suchém a dobře odvětraném prostoru. Nejlepší výkonnosti dosáhneme při svislé zástavbě (viz horní obrázek, pozice 2) a při odstupu od boční stěny min 300mm a 100mm od podlahy a stropu. - nikdy nezakrývejte větrací mřížku - pro dostatečnou výměnu chladicího vzduchu doporučujeme osadit dva větrací otvory (jeden nahoře a jedne dole (viz horní obrázek, pozice 2) tak, aby teplota v prostoru nabíječe nepřesáhla C - dbejte aby jistič na 220V byl volně přístupný - propojení síťového přívodu musí odpovídat platným normám dané země - než odpojíte nabíječ od sítě vždy nejprve vypněte jistič - instalace je provedena čtyřmi body aby byla zajištěna spolehlivá montáž - zapojení může být použito v kombinaci se zásuvkami 12 i 220V odpovídajícími platným normám KABELÁŽ kabeláž musí mít odpovídající průřez. Minimální průřez je 4mm2 vodiče musí být zajištěny proti možnému poškození BATERIE Olověné baterie musí být umístěny na dobře větraném místě. Používejte pouze nabíjecí olověné baterie s kapacitou min 40Ah a více. Použité baterie odevzdejte k recyklaci.

13 Str.13 Ovládací panel PC 320-K Hlavní komponenty potřebné k elektroinstalaci Kontrolní a ovládací panel PC320-K Ovládání spotřebičů, měření stavu baterií, signalizace hladin nádrží, měření teplot, hodiny 12V rozvodnicový modul DS300-K Reléová sada: Hlavní relé, propojovací relé pro paralelní spojení baterií (12V-70A), lednicové relé, čerpadlové relé, nabíjecí elektronika pro startovací baterii B1 a pojistková sada. Nabíječ baterií Nabíjí baterie ve spínaném režimu Elektronická sonda Zobrazuje úroveň hladiny v % Šroubovací sonda SSP Zobrazuje hladinu odpadní vody Nástavbová baterie B2 Napájí všechny spotřebiče Motorová baterie B1 Popis 1) tlačítko pro kontrolu baterií a pro nastavení programovatelných parametrů (viz programování ) 2) tlačítko pro kontrolu hladiny pitné vody v nádrži (v %), slouží také pro akustickou kontrolu plnění nádrže a pro nastavení programovatelných funkcí (viz programování) 3) PROG tlačítko pro programování celého systému (viz programování)

14 Str.14 4) Hlavní vypinač (tlačítko ON/OFF) pro vypnutí nebo zapnutí držíme min 2 vteřiny. Při zapnutí provede displej test funkcí a zobrazí všecny symboly (i ty neaktivní) Svítící LED dioda signalizuje zapnutý panel. Zelená znamená že není aktivní žádný z alarmů, červená znamená že je některý alarm aktivní. Např. baterie, nádrž, 5) tlačítko pro zapnutí a vypnutí svítidel a RH výstupu 6) tlačítko pro spínání čerpadla na vodu 7) tlačítko pro kompresorové lednice(závisí na pozici přepínače č.13 na rozvodnicovém modulu) Symboly na hlavním panelu Signalizace: 1) připojení sítě 220V 2) propojení motorové a nástavbové baterie 3) že jsou propojené baterie a je nastartovaný motor 4) motor běží 5) venkovní teplota 6) vnitřní teplota 7) hodiny 8) programovací menu 9) vypnutá akustická signalizace 10) zapnutý budík 11) hladina pitné vody 12) napětí palubní sítě (nástavba) 13) prázná nádrže s pitnou vodou 14) plná odpadní nádrž 15) zapnutá podpěťová ochrana (prázdná nástavbová baterie) 16) nástavbová baterie je téměř vybitá (jede na rezervu) 17) motorová baterie je téměř vybitá

15 Str.15 FUNKCE Alarm motorové baterie (B1) Alarm motorové baterie sepúne při napětí nižším než 12V. Symbol č.16 se rozbliká. Alarm se vypne když napětí startovací baterie stoupne nad 12,5V. Dobíjení startovací baterie (B1) Nabíjení nabíječem: elektronické zařízení umožňuje dobíjení motorvé baterie proudem max 2A). Systém ale v případě potřeby upřednostní nabíjení baterie nástavbové (B2). Alarm nástavbové baterie (B2) Alarm nástavbové baterie se spouští při poklesu napětí pod 11,5V. Symbol č. 17 bliká a ozve se jeden krátký tón. Při dalším poklesu napětí na hodnotu 10,5V symbol č. 17 bliká, se ozvou dva krátké tóny a alarm vypne palubní síť. Alarmy se automaticky deaktivují při vzestupu napětí na 12,5V Nabíjení nástavbové baterie (B2) a) alternátorem skrz oddělovací relé, pokud motor běží. Zapalování hlídá další blokované obvody absorpční lednici, schůdek, automatický satelit, osvětlení předstanu, případně další obvody. b) nabíječem na 220V: spínaný režim, řízený mikroprocesorem c) solárním panelem přes solární regulátor Ochrana baterie proti hlubokému vybití Elektronické zařízení vypne všechny 12V spotřebiče při poklesu napětípod stanovenou mez. Při poklesu napětí na 10V odpojí: vodní čerpadlo, osvětlení, absorpční lednici a topení. Alarm signalizuje tento stav symbolem č.15 Stiskem tlačítka ON/OFF můžeme nouzově na 1 minutu všechny spotřebiče zaktivovat. Při poklesu napětí pod 9,5V panel vypne a zhasne. Při vzestupu napětí nad 13,5V se všechny spotřebiče znovu zaktivují. Z tohoto systému jsou vyňaty spotřebiče které jsou napájeny z baterie napřímo (např. mrazová ochrana) Elektronické propojení baterií Elektronika která je ovládaná spínací skříňkou spíná paralelní provoz baterií po dosažení napětí 13,5V na startovací baterii a rozpojuje je při poklesu napětí startovací baterie na 12,2V. Toto zařízení funguje jen když jsou zapojeny obě baterie. Krom toho toto zařízení ovládá další spotřebitelská relé které se ovládají výstupním signálem D+ (simulované D+) jako např. AES lednici, automatický satelit, schůdek, osvětlení předstanu a případné další spotřebiče.

16 POPIS FUNKCÍ Str.16 Nádrže a) nádrž na pitnou vodu s kapacitní sondou: ukazatel ukazuje v % (stupně po 5%) b) nádrž na odpadní vodu se šroubovací sondou pitná voda alarm alarm se aktivuje při méně než 15% obsahu a deaktivuje se když je v nádrži více než 25% obsahu Alarm signalizuje blikáním symbolu č.13 a akustickým tónem (ten pouze při vypnutém motoru) odpadní voda alarm alarm se zaktivuje když hladina odpadní vody dosáhne k sondám. Hlásit začne symbolem č.14 a akustickým tónem (tón pouze při vypnutém motoru) plnění nádrže s pitnou vodou tato funkce signalizuje stav hladiny v nádrži s pitnou vodou pro aktivaci této funkce musíme stisknout tlačítko č.2 déle než 2 vteřiny, až se na displeji objeví WASSER EINFÜLLUNG (plnění vody). Je li tato funkce aktivní zazní akustický signál při 75% naplnění nádrže, dvakrátké tóny při 85% naplnění nádrže a jeden dlouhý signální tón při 95%. Pro ukončení této funkce stiskněte tlačítko č.1. nebo č.2. Digitální hodiny Pro nastavení hodin, viz programování Budík Pro nastavení budíku, viz programování Pro vypnutí signalizace budíku stiskněte tlačítko TEST tím je ukončena veškerá signalizace. Teploměr Měření vnitřní i venkovní teploty je pomocí čidel která jsou umístěna vně a uvnitř vozidla. Tolerance měření je 1 C.

17 UŽIVATELSKÉ PROGRAMOVÁNÍ Str.17 V základním nastavení (na displeji svítí hodiny) stiskněte tlačítko PROG (poz.3) déle než 2 vteřiny pro vstup do základního menu. Stiskem tlačítek pozice 1 a 2 změňte požadované parametry Stiskem tlačítka PROG (poz 3) potvrďte: CLOCK nastavení hodin a budíku SYSTEM nastavení všech parametrů stiskem tlačítek 1 a 2 můžete měnit zvolené parametry uložení proběhne po stisku tlačítka PROG. Po potvrzení dojde automaticky k přepnutí na další parametr (listování v menu) pokud stisknete tlačítko PROG vícekrát, uložíte všechny změny a vyskočíte z hlavního menu pokud si nepřejete uložit změny v novém nastavení nemačkejte žádná tlačítka po dobu 20 vteřin CLOCK HODINY nastavení hodin HODINY - blikají MINUTY - blikají BUDÍK aktivace/deaktivace budíku ON - Aktivace OFF - deaktivace Nastavení budíku (jen když je budík aktivovaný) STUNDEN - hodiny (blikající) MINUTEN - minuty (blikající)

18 Str.18 SYSTÉM HODINY nastavení hodin STUNDEN bliká MINUTEN bliká BUDÍK aktivace/deaktivace budíku ON - aktivace OFF - deaktivace změna nastavení (jen pokud je budík aktivní) STUNDEN bliká MINUTEN bliká BARVA POZADÍ volba barvy pozadí INTENZITA PODSVĚTLENÍ POZADÍ nastavení STAND-BY osvětlení pozadí (0-100%) AKUSTICKÉ VÝSTRAŽNÉ TÓNY aktivace/deaktivace výstražných tónů ON - aktivace OFF - deaktivace

19 Str.19 TEPLOTY kalibrace vnitřní teploty po 0,5 C kalibrace venkovní teploty po 0,5 C KALIBRACE VOLTMETRU kalibrace napětí nástavbové baterie "B2" max. krok +/- 0,5V s odstupem po 0,1V kalibrace napětí motorové baterie "B1" max. krok +/- 0,5V s odstupem po 0,1V SMITTER aktivace/deaktivace sloupcového grafu pro pitnou vodu a stav baterií ON - aktivace OFF - deaktivace

20 Str.20 PŘIPOJENÍ - SPOTŘEBIČŮ spotřebiče jištění 1) + výstup RH z tlačítka - světla 3 2) + výstup z tlačítka - vodní čerpadlo 2 3) neobsazeno ) + výstup skupiny svítidel "A" ze spínače světel ) + výstup skupiny svítidel "B" ze spínače světel 5 spotřebiče jištění 1) + výstup solárního regulátoru (přímo na B2) 7 2-3) + výstup absorpční nebo kompresorové ledničky 6 4) + výstup AUX (přímo na baterii B2) 8 5-6) + výstup pro plynové spotřebiče (lednice, kuchyň) 9 sonda odpadní vody (REC) konektor pro připojení sondy odpadní vody (šroubová sonda) neobsazeno Neobsazeno sonda hladiny pitné vody (POT) konektor připojení sondy hladiny pitné vody kapacitní sonda

21 Str.21 signál (varianta "A") 1) + vstup signálu ze startovacího kontaktu spínací skříňky 2) + vstup signálu "S" síť který jde z CBE nabíječe signál varianta "B" 1) N.C. 2) + vstup signálu ze startovacího kontaktu spínací skříňky 1) + vstup signálu "S" síť který jde z CBE nabíječe 2) N.C. kostra společná sběrnice pro kostry všech spotřebičů kostra k připojení na -pól nástavbové baterie a na kostru vozidla nástavbová baterie k připojení na + pól nástavbové baterie startovací baterie k připojení na + pól startovací baterie

Blokové a připojovací schéma

Blokové a připojovací schéma E Blokové a připojovací schéma 26 X1 Lumberg MSFQ 10-pól X6 Lumberg MSFQ 8-pól 1 D+ 1 plná 2 čerpadlo 2 3/4 3 vyhřívání nádrže 3 1/2 4 mrazový ventil 4 1/4 5 nic 5 základ pro přídavnou nádrž 6 solár starovací

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Regu MH. Instalaèní a servisní pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 9/2011 8 PI-MH-01-02-C

Regu MH. Instalaèní a servisní pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 9/2011 8 PI-MH-01-02-C Instalaèní a servisní pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 9/2011 8 PI-MH-01-02-C 2 1. Základní technické údaje Napěťová soustava Zkratová odolnost rozvaděče Max.

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

inteligentní PWM regulace pro HHO systém

inteligentní PWM regulace pro HHO systém inteligentní PWM regulace pro HHO systém Popis zařízení Display zobrazuje pracovní stav zařízení B1 Nastavení pracovního proudu a tlačíko pro resetování chyb B2 Nastavení frekvence F1 Ventilátor 1 F2 Ventilátor

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál.

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 1 Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů Provozní Manuál Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 2 Obsah 1. Krátký popis výrobku...... 3 2. Instalace..... 4 3. Provoz.....

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP Návod na používání sinusového měniče Waeco Typ 720-012PP Typ 720-024PP Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Přípojné kabely 3 Používání měniče 3 Instalace 4 Provoz měniče 4 Řešení drobných závad 4 Technická

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER UNIVERSAL PUMP MANAGER ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost WaCS System s.r.l. - Via Bonanno Pisano, 1 - Bientina (PI) ITÁLIE, prohlašujeme na svou vlastní

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16..

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16.. Návod k použití Chladničky pro laboratorní použití CZ 7082 269-00 LKUv 16.. Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci na

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 1.2, SW 3.2 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG133SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A

Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A 24V-16A 24V-20A 24V-24A 16A-24A kontrolér nabíjení a spotřeby ze solárních článků je ovládán mikroprocesore,. Podle výstupního napětí na nabíjené baterii nastaví nabíjecí

Více

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Návod na obsluhu mobilních měničů 12/24 V na 230 V typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Rejstřík Popis a provoz měniče typ 815 012, 815-024 3 Popis a provoz

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů

Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů 1.Technický popis 1.1Charakteristika zál. zdrojů ASTIP 1.2.konstrukční popis

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. NÁVOD NA OBSLUHU 1.0 Učinili jste dobrý výběr! SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání otevřeným oknem,

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-137EC-S (ZS EC01)

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-137EC-S (ZS EC01) NÁVOD K OBSLUZE Detektor SE-137EC-S (ZS EC01) DETEKTOR SE-137EC-S typ přístroje TECHNICKÉ PARAMETRY SE-137EC-S detekované plyny Oxid uhelnatý, CO rozsah měření 0-300ppm CO maximální zátěž detektoru 1000ppm

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) EuropeconFlex MPI-A4 Návod k použití 2011-05-10 R9 Úvod...3

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení AQUA ESI 8 Poruchová signalizace a čidlo zaplavení na DI lištu pro 8 vstupů 230VA nebo 24VA/D, s napájením 230V ESI 8 AQUA Poruchová signalizace ESI 8 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG122SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory

Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory 1.0 Úvod Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory Mikrosenzory, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou již třetí generace špičkových ultrazvukových senzorů,

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Vodní lázeň BLUE LINE. Instrukce obsluhy

Vodní lázeň BLUE LINE. Instrukce obsluhy WSL Sp. z o.o. 41-608 Świętochłowice ul. Sztygarska 39 tel. +48 32 281 92 21 fax +48 32 286 24 92 biuro@wsl.pl Vodní lázeň BLUE LINE Instrukce obsluhy OBSAH: 1. Úvod 2. Popis zařízení 3. Vlastnosti zařízení

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití SVEL 2000 Svářečka elektrotvarovek Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, zařízení, které jste si právě zakoupili bylo vyrobeno ve firmě DYTRON, která je významným výrobcem zařízení pro svařování plastů

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) CZ WELDPLAST S6 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1 Indikátor T7 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm)

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm) DSC ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Zálohovaná siréna řízená mikroprocesorem s blikačem/stroboskopem určená do venkovních prostor Nový design s prostorem určeným pro umístění loga Vaší firmy Robustní polykarbonátový

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

Záložní zdroje ESUPS xxx

Záložní zdroje ESUPS xxx Záložní zdroje ESUPS xxx Návod k instalaci a údržbě Záložní zdroje řady ESUPS xxx jsou určené k zálohování oběhových čerpadel, podavačů paliva, ventilátorů a logik kotlů, kotlů na tuhá paliva, automatických

Více

Návod k obsluze zařízení

Návod k obsluze zařízení Návod k obsluze zařízení HST CEBORA CZ/2008 NÁVOD K OBSLUZE PRO ODPOROVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ CEBORA SPOT 2500 S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM Důležité : Před zapnutím přístroje si přečtěte obsah tohoto návodu, který

Více