Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.:

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18"

Transkript

1 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: Popis funkce poplachového zařízení... 6 Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME)... 6 Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY)... 6 Signalizace otestování detektoru chůzí a stavu zařízení (STATUS)... 6 Infračervená dioda přijímač ovládacích povelů z dálkových ovladačů... 6 Funkce sirény detektoru pohybů... 6 Infračervený dálkový ovladač (2 kusy)... 7 Zakódování zařízení... 8 Svorkovnice... 8 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady alarmu s PIR a dveřními kotakty. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Tato sada poplachového zařízení je určena k střežení obytných domů, chat, chalup, kanceláří, obchodů, skladů, obytných přívěsů (karavanů), člunů atd. Toto zařízení, které je vybaveno 5 jazýčkovými spínacími magnetickými kontakty (zabezpečení dveří a oken), pasivním infračerveným detektorem pohybů (PIR), 2 dálkovými bezdrátovými ovladači a hlasitou sirénou, Vám umožní provádět rozsáhlou kontrolu a optimální zabezpečení různých objektů. Funkce propojovacích můstků (jumperů)... 9 Funkce záložní baterie 9 V... 9 Montáž poplachového zařízení Příklad zapojení poplachového zařízení Otestování detektoru pohybů chůzí Otestování funkce magnetických kontaktů Obsluha poplachového zařízení (shrnutí) Pokud budete doma: Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME) Pokud nebudete doma: Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY) Nouzový režim (spuštění panického poplachu ) Vypnutí funkce automatického spouštění poplachu Přepínání mezi jednotlivými režimy hlídání Technické údaje

2 Úvod + účel použití zařízení Přečtením tohoto návodu k obsluze se podrobně seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi tohoto poplachového zařízení. Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám jakož i směrnicím ohledně elektromagnetické slučitelnosti. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Toto poplachové (hlídací) zařízení je vybaveno pasivním infračerveným detektorem pohybů (PIR), který spolehlivě ohlídá různé prostory s plochou až 100 m 2 (například obchody, obytné místnosti, kanceláře atd.). K tomuto detektoru pohybů můžete navíc připojit až 5 magnetických kontaktů (zabezpečení oken a dveří) a hlasitou piezoelektrickou sirénu. Přiložené bezdrátové (infračervené) dálkové ovladače Vám poslouží k zapnutí nebo vypnutí tohoto poplachového zařízení na dálku až 8 m. Toto zařízení je určeno pouze k hlídání vnitřních prostorů a nesmí být používáno ve venkovním prostředí a v místnostech s přílišnou vlhkostí (například v koupelnách). K napájení tohoto poplachového zařízení slouží přiložený síťový napájecí zdroj (adaptér) 230 V AC / 50 Hz 12 V DC / 500 ma. V případě výpadku síťového napájení zajistí funkci zařízení 1 baterie 9 V. Jiný způsob používání zařízení, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jeho poškození. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby v jeho vnitřním zapojení! Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Rozsah dodávky Detektor pohybů (PIR) 2 infračervené dálkové ovladače Síťový napájecí adaptér 5 magnetických kontaktů (zabezpečení dveří a oken) Piezoelektrická hlasitá siréna 2 kabely o délce 15 m Toto zařízení a jeho příslušenství (baterie) nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí. K napájení tohoto zařízení používejte pouze přiložený síťový napájecí adaptér a baterii 9 V. Jiný způsob napájení zařízení není dovolen. Dejte pozor na to, abyste nepoškodili propojovací kabely o ostré hrany a abyste je nezmáčkli. O tyto kabely nesmí nikdo zakopnout. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte raději žádné prodlužovací kabely. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody (koupelnové vany, umyvadla, pračky, plavecké bazény atd.) a ve vlhkém prostředí (vlhké sklepy). Dejte pozor na to, aby se do součástí tohoto zařízení nedostala voda nebo jiné kapaliny (toto se týká hlavně síťového napájecího adaptéru). Nevystavujte detektor pohybů vysokým nebo příliš nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Zajistěte dostatečné větrání hlídaného prostoru. Nezaměřujte detektor pohybů přímo na topná tělesa (radiátory) a do oken. Při malování místností dejte pozor na to, abyste detektor pohybů nepřetřeli nátěrem nebo nezakryli tapetou. Používejte pouze originální příslušenství. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej od síťového napájení a z detektoru pohybů vyndejte baterii. Tato by mohla vytéci a způsobit poškození elektroniky detektoru pohybů. K čištění zařízení používejte pouze suchý a čistý hadřík bez žmolků a chloupků. Nepoužívejte k čištění zařízení v žádném případě vodu nebo chemické čistící prostředky (rozpouštědla). Opravy detektoru pohybů (zařízení) mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci v autorizovaných servisech. V případě nějaké závady, přineste detektor pohybu ke svému prodejci a nechte jej odborně přezkoušet Již nepoužitelné (vybité) baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat (zapojit) a v tomto návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny neodborným zacházením s tímto poplachovým zařízením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by vyplývaly ze záruky výrobku. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) není dovoleno provádět vlastní úpravy nebo změny v zapojení přístrojů (detektoru pohybů, sirény a síťového napájecího adaptéru)!. 3 4

3 Součásti detektoru pohybu Popis funkce poplachového zařízení Pasivní infračervený detektor pohybů (PIR) reaguje na infračervené záření (tepelné vyzařování), které vydávají pohybující se osoby nebo větší zvířata, jestliže se dostanou do prostoru, který je hlídán infračerveným senzorem detektoru pohybů. Jakmile zaregistruje tento detektor (senzor) nějaký pohyb osoby (zvířete), dojde ke spuštění poplachu (alarmu). Detekční úhel tohoto senzoru činí 110 a senzor zaznamená pohyby až do vzdálenosti cca 12 m. Tento senzor musí být zaměřen do hlídaného prostoru. Tepelné záření se šíří přímočaře, avšak bývá pohlcováno například sklem nebo jinými pevnými materiály. Z tohoto důvodu dejte prosím pozor na to, aby nebyl hlídaný prostor zastíněn (zacloněn) podobnými rušivými vlivy (předměty). Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME) Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit žlutá kontrolka HOME. V tomto režimu jsou připojeny pouze magnetické kontakty (například signalizace otevření dveří nebo okna). Detektor pohybů v tomto režimu nereaguje na pohyby osob. Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY) Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit zelená kontrolka AWAY. V tomto režimu jsou připojeny magnetické kontakty (například signalizace otevření dveří nebo okna) a detektor pohybů reaguje v tomto režimu na pohyby osob. 1 Infračervený senzor. 2 Žlutá kontrolka (LED) HOME, která signalizuje zapnutí režimu přítomnosti v domě, v bytě. 3 Zelená kontrolka (LED) AWAY, která signalizuje zapnutí režimu nepřítomnosti v domě, v bytě. 4 Červená kontrolka (LED) STATUS, která signalizuje zapnutí režimu otestování detektoru pohybů chůzí nebo stav zařízení (závadu některého z magnetických kontaktů). 5 Infračervená dioda přijímač ovládacích povelů z dálkových ovladačů. 6 Bateriové pouzdro pro záložní baterii (svorkovnice, lišta k provedení zakódování, propojovací můstky). 7 Do detektoru pohybů zabudovaná siréna. 8 Otvory pro připevnění detektoru pohybů. 9 Kabelové průchodky. 10 Lišta k provedení zakódování. 11 Propojovací můstky (jumpery) A, B a C. 12 Svorkovnice. 13 Konektory k připojení záložní baterie. Signalizace otestování detektoru chůzí a stavu zařízení (STATUS) Budete-li provádět otestování tohoto detektoru pohybů chůzí, pak jakmile zaregistruje tento detektor nějaký pohyb, bude se na něm v intervalu 2 sekundy blikat červená svítivá dioda STATUS. Bude-li tato kontrolka stále svítit, pak to znamená, že nefunguje správně některý z magnetických kontaktů. Tato červená kontrolka přestane po aktivaci alarmu (po automatickém přepnutí do pohotovostního režimu) svítit. Infračervená dioda přijímač ovládacích povelů z dálkových ovladačů Tato dioda přijímá ovládací povely z dálkových ovladačů. Dejte pozor na to, abyste tuto diodu nezakryli a abyste na ni mohli zaměřit dálkový infračervený ovladač. Funkce sirény detektoru pohybů 1. Funkce poplachu (alarmu): Stálý akustický signál po zaregistrování nějakého pohybu. Akustický signál se bude ozývat z této sirény tak dlouho, dokud nedojde k jeho automatickému vypnutí (cca po uplynutí 1 minuty). 2. Signalizace příchodu (časová prodleva při vstupu do hlídaného prostoru): Krátké akustické signály v intervalech 1 až 2 sekundy po vstupu do hlídaného prostoru bez spuštění alarmu (po dobu cca 15 sekund). 3. Signalizace vybité záložní baterie: Výstražný akustický signál v pětisekundových intervalech. Uslyšíte-li tento signál, proveďte, abyste zajistili správné fungování zařízení, okamžitě v detektoru pohybů výměnu záložní baterie. 5 6

4 4. Signalizace zapnutí funkce poplachu (hlídání prostoru): Po opuštění hlídaného prostoru (časová prodleva cca 60 sekund) se ozve z této sirény pouze jeden krátký akustický signál a detektor pohybů bude automaticky přepnut do pohotovostního režimu (zapnutí funkce spouštění poplachu). Infračervený dálkový ovladač (2 kusy) Zakódování zařízení Detektor pohybů a oba dálkové infračervené ovladače byly již ve výrobním závodě zakódovány (viz nálepka s kódem), takže toto zakódování nemusíte provádět. Přikoupíte-li si další dálkové ovladače, pak musíte ovšem provést jejich nové zakódování. Detektor pohybů i dálkové ovladače musejí mít nastavený stejný bezpečnostní kód. Tento bezpečnostní kód je 8-místný (až různých kombinací). Příklad nastavení kódu : Adresa 1 propojeno s 2 = 1 2 propojeno s 3 = 3 Žádné propojení = 2 Tlačítko HOME : Zapnutí režimu přítomnosti v domě, v bytě. Zvolíte-li tento režim stisknutím tohoto tlačítka, pak bude na detektoru pohybů svítit žlutá kontrolka HOME. V tomto režimu jsou připojeny pouze magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna). Detektor pohybů v tomto režimu nereaguje na pohyby osob. Možnost volného pohybu v hlídaném prostoru. Tlačítko AWAY : Zapnutí režimu nepřítomnosti v domě, v bytě. Zvolíte-li tento režim stisknutím tohoto tlačítka, pak bude na detektoru pohybů svítit zelená kontrolka AWAY. V tomto režimu jsou připojeny magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna) a detektor pohybů reaguje v tomto režimu na pohyby osob (spouštění poplachu). Poznámka: Druhý dálkový ovladač bude fungovat, jestliže na něm bude nastaven bezpečnostní kód Svorkovnice Tlačítko OFF : Kompletní vypnutí spouštění poplachu (alarmu). Budete-li chtít vyvolat panický poplach, můžete dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka HOME nebo AWAY spustit alarm nezávisle na tom, zda bylo zařízení zapnuto do režimu spouštění poplachu nebo ne. Důležité upozornění: K napájení infračervených dálkových ovladačů slouží 4 knoflíkové baterie 1,5 V typu LR 44. Jakmile zjistíte, že detektor pohybů přestává reagovat na ovládací povely z dálkového ovladače (sníží-li se jeho dosah), proveďte v příslušném dálkovém ovladači výměnu baterií. Vyšroubujte šroubek na zadní straně ovladače a otevřete jeho zadní kryt. Vložte do otevřeného dálkového ovladače správnou polaritou 4 knoflíkové baterie a uzavřete opět jeho zadní kryt. N. C. SENSOR Svorky č. 1 a 2 slouží k připojení hlídacího zařízení s normálně sepnutým kontaktem (NC = NORMALLY CLOSED). K těmto svorkám připojte do série zapojené magnetické kontakty. Pokud nepoužijete žádné magnetické kontakty musíte tyto svorky zkratovat (přemostit, propojit mezi sebou drátem). RELAY OUTPUT (reléový výstup) Svorky č. 3 a 4 slouží k připojení hlídacího zařízení s normálně rozepnutým kontaktem (NO = NORMALLY OPEN). K těmto svorkám můžete připojit přiloženou externí piezoelektrickou sirénu nebo jiné další doplňující poplachové zařízení. Pomocí propojovacího můstku (jumperu) C můžete změnit funkci těchto svorek na normálně sepnutý kontakt (NC = NORMALLY CLOSED). 12 V DC Svorky č. 5 a 6 slouží k připojení napájení (síťového napájecího adaptéru). Při připojování dejte pozor na správnou polaritu plus (+) a minus (-). 7 8

5 Funkce propojovacích můstků (jumperů) Můstek A Zapojení tohoto můstku (jumperu) se týká pouze magnetických kontaktů (zabezpečení oken a dveří, nikoliv přímo funkce detektoru pohybů). Poloha můstku 1 : Funkce zapnutí spouštění poplachu po vstupu do hlídaného prostoru po uplynutí prodlevy cca 15 sekund (dílenské nastavení). Poloha můstku 2 : Funkce zapnutí spuštění poplachu okamžitě po vstupu do hlídaného prostoru. Můstek B Poloha můstku 1 : Krátké akustické signály (ozývající se ze sirény detektoru pohybů) v intervalech 1 až 2 sekundy po vstupu do hlídaného prostoru bez spuštění alarmu po dobu cca 15 sekund (dílenské nastavení). Poloha můstku 2 : Vypnutí akustického signálu po vstupu do hlídaného prostoru (viz zapojení můstku ke kontaktu 2 ). Můstek C Poloha můstku 1 : Svorky č. 3 a 4 RELAY OUTPUT Vám poslouží v tomto případě k připojení dalšího poplachového zařízení s normálně rozepnutým kontaktem (NO = NORMALLY OPEN). K těmto svorkám můžete připojit přiloženou externí piezoelektrickou sirénu nebo jiné další doplňující poplachové zařízení (dílenské nastavení). Jakmile zaregistruje detektor pohybů nějaký pohyb, ozve se z této piezoelektrické sirény akustický signál. Poloha můstku 2 : Svorky č. 3 a 4 RELAY OUTPUT Vám poslouží v tomto případě k připojení dalšího poplachového zařízení s normálně sepnutým kontaktem (NC = NORMALLY CLOSED). K těmto svorkám můžete připojit další doplňující poplachové zařízení s vlastním napájením. Montáž poplachového zařízení Detektor pohybů můžete připevnit na stěnu nebo do rohu místnosti (hlídaného prostoru) v minimální výši 1 až 2 m nad podlahou. Na zadní straně a na bočních stranách detektoru pohybů se nacházejí různé otvory. Tyto otvory Vám poslouží jako šablona k vyvrtání příslušných otvorů do stěny. V krytu bateriového pouzdra se nacházejí otvory k protažení propojovacích kabelů. Všechny tyto otvory, které použijete musíte nejprve vymáčknout. K připevnění detektoru pohybů použijte vhodné šroubky (vruty) a hmoždinky. Detekční prostor Vodorovná poloha Svislá poloha Funkce záložní baterie 9 V Aby v případě výpadku síťového napájení zůstala zachována funkce spouštění poplachu, je třeba, abyste vložili do detektoru pohybů (nejlépe alkalickou) baterii s jmenovitým napětím 9 V správnou polaritou. V tomto případě zůstanou při výpadku síťového napětí zachovány všechny funkce detektoru pohybů, kromě spouštění alarmu (akustického signálu) z externí piezoelektrické sirény, kterou jste připojili ke svorkám č. 3 a 4 (RELAY OUTPUT). Přepnete-li funkci těchto svorek pomocí propojovacího můstku (jumperu) C na normálně sepnutý kontakt (NC = NORMALLY CLOSED), pak jestliže připojíte k těmto svorkám jiné (další) poplachové zařízení (sirénu) s vlastním napájením, pak při výpadku síťového napětí zůstane zachována i funkce tohoto zařízení. Signalizace vybité nebo do detektoru pohybů nevložené záložní baterie: Výstražný akustický signál v pětisekundových intervalech ze sirény zabudované do detektoru pohybů. Uslyšíte-li tento signál, proveďte, abyste zajistili správné fungování zařízení, okamžitě v detektoru pohybů výměnu záložní baterie. Tento signál se bude ozývat z detektorů pohybů i případě, pokud do něho nevložíte záložní baterii. 9 Byt Kancelář Montáž okenních a dveřních magnetických kontaktů 10

6 Příklad zapojení poplachového zařízení Otestování detektoru pohybů chůzí Po provedení instalace poplachového zařízení stiskněte na infračerveném dálkovém ovladači tlačítko AWAY. Detektor pohybů se přepne do takzvané zahřívací fáze a začne na něm blikat červená kontrolka STATUS. Po uplynutí cca 90 sekund se detektor přepne do režimu jeho otestování chůzí. Červená svítivá dioda STATUS začne na detektoru svítit, jakmile se začnete v hlídaném prostoru pohybovat. Chozením sem a tam v hlídaném prostoru můžete zkontrolovat (zjistit) přesný detekční úhel detektoru pohybů. Jakmile přestanete chodit, opusťte hlídaný prostor během cca 90 sekund. Po zaznění krátkého akustického signálu dojde k přepnutí poplachového zařízení do pohotovostního režimu. Pokud během 90 sekund po ukončení otestování detektoru chůzí neopustíte hlídaný prostor, pak nedojde k opětovnému zapnutí funkce poplachu (k její reaktivaci). Vstoupí-li nyní nějaká osoba do hlídaného prostoru, pak nezávisle na nastavení můstku (jumperu) A, dojde po uplynutí časové prodlevy asi 15 sekund ke spuštění alarmu (poplachu). Tento akustický signál bude znít asi 1 minutu, poté dojde k jeho automatickému vypnutí. Těchto 15 sekund prodlevy můžete využít k vypnutí funkce alarmu stisknutím tlačítka OFF na dálkovém ovladači. Tento detektor pohybů nemusí správně fungovat, bude-li vystaven silnému osvětlení nebo příliš vysoké teplotě. Z tohoto důvodu nesmí být tento detektor namířen na zdroje tepla nebo na plochy které odrážejí teplo a světlo (zrcadla, lesklé kovové plochy, vodní plochy atd.). Budete-li používat k hlídání prostorů magnetické kontakty (dveřní nebo okenní), pak podle nastavené polohy můstků (jumperů) A a B dojde po uplynutí časové prodlevy asi 15 sekund nebo okamžitě ke spuštění alarmu, jakmile se některý z magnetických kontaktů rozepne (nebo sepne). Tento akustický signál bude znít asi 1 minutu, poté dojde k jeho automatickému vypnutí. 1. Propojte mezi sebou do série magnetické kontakty a kabely těchto kontaktů připojte ke svorkám č. 1 a Červený kabel piezoelektrické sirény (+) připojte ke svorce č Propojte svorku č. 4 se svorkou č. 5 (+). 4. Černý kabel piezoelektrické sirény (-) připojte ke svorce č Černý kabel s bílými proužky (+) síťového napájecího adaptéru připojte ke svorce č. 5 (+). Černý kabel (-) síťového napájecího adaptéru připojte ke svorce č. 6 (-). 6. Můstky A, B a C zastrčte do polohy č. 1. Magnetické kontakty nejsou vhodné k přímé montáži na kovové rámy. Pokud budou Vaše okna nebo dveře vybaveny kovovými rámy, přilepte pod magnetické kontakty dřevěnou nebo plastikovou destičku o tloušťce minimálně 1 cm. Pokud použijete toto poplachové zařízení k hlídání obytných přívěsů (karavanů) nebo člunů, pak použijte k napájení detektoru pohybů místo síťového napájecího adaptéru autobaterii (12 V). Otestování funkce magnetických kontaktů Stiskněte na infračerveném dálkovém ovladači tlačítko HOME. Tím provedete deaktivaci detektoru pohybů. V tomto případě zůstanou funkční pouze magnetické (dveřní nebo okenní) kontakty. Počkejte asi 1 minutu, dokud neslyšíte z detektoru pohybů krátký výstražný akustický signál. Po zaznění tohoto akustického signálu dojde k zapnutí hlídání prostoru pomocí magnetických kontaktů naostro. Otevřete nyní okno nebo dveře (s instalovaným magnetickým kontaktem). Detektor pohybů by měl nyní spustit alarm (akustický signál) ze zabudované sirény i z externí piezoelektrické sirény (pokud jste ji k přístroji připojili). Pomocí propojovacího můstku (jumperu) A můžete nastavit okamžité spuštění poplachu (poloha můstku 2 ) nebo s prodlevou 15 sekund (poloha můstku 1 ) - viz kapitola Funkce propojovacích můstků (jumperů). Během tohoto testování by neměla svítit na detektoru pohybů červená svítivá dioda. Jestliže se tato kontrolka rozsvítí, znamená to, že některý z magnetických kontaktů nepracuje správně. Zkontrolujte v tomto případě propojení všech magnetických kontaktů mezi sebou a dále zkontrolujte funkci každého magnetického kontaktu samostatně (zvlášť)

7 Obsluha poplachového zařízení (shrnutí) Pokud budete doma: Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME) Pokud budete doma (v kanceláři atd.), zvolte stisknutím tlačítka HOME na dálkovém ovladači režim přítomnosti v domě v bytě. Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit žlutá kontrolka HOME. V tomto režimu jsou připojeny pouze magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna). Detektor pohybů v tomto režimu nereaguje na pohyby osob a Vy se budete moci v hlídaném prostoru volně pohybovat. Pokud nebudete doma: Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY) Pokud nebudete doma (v kanceláři atd.), zvolte stisknutím tlačítka AWAY na dálkovém ovladači režim nepřítomnosti v domě, v bytě. Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit zelená kontrolka AWAY. V tomto režimu jsou připojeny magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna) a detektor pohybů reaguje v tomto režimu na pohyby osob. Po zvolení tohoto režimu dojde k automatické aktivaci funkce spouštění alarmu po cca 1 minutě, jakmile opustíte hlídaný prostor. Detektor pohybů se přepne do pohotovostního režimu (bude připraven spustit alarm po zaregistrování pohybu nebo po otevření okna či dveří). Nouzový režim (spuštění panického poplachu ) Budete-li chtít vyvolat panický poplach, můžete dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka HOME nebo AWAY na dálkovém ovladači spustit alarm nezávisle na tom, zda bylo zařízení zapnuto do režimu spuštění poplachu nebo ne (i v případě, že jste spouštění poplachu vypnuli stisknutím tlačítka OFF na dálkovém ovladači). Na detektoru pohybů budete svítit žlutá kontrolka HOME nebo zelená kontrolka AWAY. Vypnutí funkce automatického spouštění poplachu Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko OFF. Tím vypnete všechny funkce hlídání prostoru (detektor pohybů a magnetické kontakty budou po této akci neaktivní). Opětovné zapnutí poplachového zařízení do režimu pohotovosti provedete krátkým stisknutím tlačítka AWAY nebo HOME na dálkovém ovladači. Přepínání mezi jednotlivými režimy hlídání Před každým přepnutím z jednoho režimu do druhého (režim přítomnosti v domě, v bytě po stisknutí tlačítka HOME nebo režim nepřítomnosti v domě, v bytě po stisknutí tlačítka AWAY ) stiskněte nejprve na dálkovém ovladači tlačítko vypnutí funkce spouštění alarmu OFF. Pokud toto neučiníte, neposkytne Vám detektor pohybů žádný čas k opuštění hlídaného prostoru a spustí okamžitě alarm (poplach), jakmile zaregistruje nějaký pohyb. Technické údaje Napájení detektoru: Odběr proudu: 8 až 14 V DC Síťový napájecí zdroj (adaptér) 230 V AC / 50 Hz 12 V DC / 500 ma Záložní baterie 9 V (není součástí dodávky) Pohotovostní režim: cca 5 ma Poplach: cca 150 ma (bez externí sirény) Napájení ovladačů: 4 knoflíkové baterie (LR 44) Odběr proudu: Dosah dálkového ovladače: Pohotovostní režim: žádný odběr proudu Stisknutí tlačítka: cca 80 ma cca 8 m s novými bateriemi Opuštění hlídaného prostoru: Prodleva cca 60 sekund Vstup do hlídaného prostoru: Prodleva cca 15 sekund Doba trvání poplachu: Reléový kontakt: Detektor pohybů: Rozměry detektoru: Rozměry ovladačů: Hmotnost detektoru: Hmotnost ovladač.: Recyklace Záruka cca 1 minuta Max. zatížení: 1 A Detekční úhel: 110 ; dosah: 12 m 140 x 90 x 55 mm 55 x 35 x 15,5 mm cca 1,1 kg cca 220 g Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Na sadu alarmu poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/KU/11/

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah Obsah Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100 Obj. č. 10 25 41 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Použité symboly... 4 5. Bezpečnostní upozornění... 4 6. Popis výrobku a ovládání... 6

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 Uživatelský manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší. Základní vlastnosti: 4 zónové vstupy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití přístroje... 2 Součásti a ovládací tlačítka detektoru... 2 Vložení (výměna) baterie... 3 Zapnutí / vypnutí detektoru (provádění měření)... 3 Vyhledávání

Více

Megapixelová kamera se záznamem skrytá v halogenovém reflektoru s detektorem pohybu

Megapixelová kamera se záznamem skrytá v halogenovém reflektoru s detektorem pohybu Megapixelová kamera se záznamem skrytá v halogenovém reflektoru s detektorem pohybu Obsah 1. Úvod + účel použití monitorovací kamery... 2 2. Rozsah dodávky... 2 3. Bezpečnostní předpisy a upozornění...

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

Při napájení elekřinou lze výrobek používat i v uzavřené místnosti. I v tomto případě je třeba výrobek chránit před vlhkostí. 1. Plášť. 2.

Při napájení elekřinou lze výrobek používat i v uzavřené místnosti. I v tomto případě je třeba výrobek chránit před vlhkostí. 1. Plášť. 2. Absorpční chladicí box Upozornění! Při použití plynu je třeba dbát na to, aby byl chladicí box umístěný na dobře větraném místě, na rovném podkladu, a aby byl chráněný před deštěm nebo stříkající vodou.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 KONSTRUKČNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 Tento montážní návod a návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více