ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, Luštěnice. za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, /20

2 Obsah Obsah zprávy o činnosti: I. Úvod II. III. IV. Poslání organizace Cíle organizace Cílová skupina V. Principy naší práce VI. VII. Poskytované služby Zaměstnanci organizace VIII. Zpráva o činnosti organizace IX. Vedlejší hospodářská činnost X. Závěr 1/20

3 Úvod I. Úvod Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, má hlavní činnost zaměřenou na celoroční pobytové služby pro seniory. Tato činnost je provozována ve dvou střediscích, v obci Luštěnice a ve městě Benátky nad Jizerou, oboje v okrese Mladá Boleslav. Středisko Luštěnice: Budova Domova U Anežky pro celoroční pobytové zařízení pro seniory se nachází v klidné části obce Luštěnice, a v provozu je od roku Ubytování zde nachází 64 seniorů, kteří bydlí převážně na dvoulůžkových pokojích. Složení pokojů: šest jednolůžkových, dvacet šest dvoulůžkových, dva pokoje jsou třílůžkové. Na každý pokoj navazuje koupelna včetně WC, u většiny pokojů je balkón s výhledem do zahrady. Na pokojích nechybí LCD televize a malá lednice, klienti mohou využívat i jiné spotřebiče. Veškeré dění se odehrává ve velmi příjemném, světlém a prostorném vestibulu, kde je k dispozici i společná kuchyňka pro klienty. Zde si mohou klienti uvařit svá oblíbená jídla sami či za pomoci aktivizační pracovnice. V těchto prostorách se odehrávají i pravidelné denní činnosti a společenské akce. Klientům Domova je poskytována domácí strava v budově je umístěna kuchyň, v níž jsou připravovány všechny chody, od snídaně po večeři, to vše pod dohledem nutričního specialisty. Dále je klientům k dispozici nepřetržitě 5 druhů nápojů včetně vody či DIA nápoje. Ve formě doplňkové služby je v pracovních dnech v pravidelných hodinách otevřen pro klienty i kiosek. Další službou pro klienty je praní a žehlení osobního prádla. Nabídka služeb je doplněna o lékařskou péči s pravidelnými ordinačními hodinami přímo v budově 2x týdně. Středisko Benátky nad Jizerou: V roce 2002 byla postavena budova druhého celoročního pobytového zařízení pro seniory Domova U Anežky, která se nachází v Benátkách nad Jizerou. Zde jsou poskytovány služby 2/20

4 65 klientům, kteří jsou ubytováni na jednolůžkových pokojích 19 klientů a 46 klientů je ubytováno na dvoulůžkových pokojích. Jednotlivé pokoje jsou doplněny koupelnami s WC. Z pokojů je druhý východ na balkonový ochoz s výhledem do zahrady. Pokoje jsou prostorné, doplněné LCD televizory a lednicemi, i zde si mohou klienti přinést své vlastní spotřebiče. Pro různé denní aktivity slouží klientům několik kluboven, salonek, dvě kuchyňky a nově zrekonstruovaná kavárnička. V budově je zřízena také vlastní kuchyně, v ní je připravována domácí strava pro klienty od snídaně až po večeři. Klienti Domova na setkáních s vedoucí stravovacího úseku pravidelně navrhují jídelníčky, aby si pochutnali i na svých oblíbených jídlech, vše pod dohledem nutričního specialisty. Dále je klientům k dispozici nepřetržitě 5 druhů nápojů včetně vody či DIA nápoje. Středisko v Benátkách nad Jizerou je také vybaveno vlastní prádelnou a žehlírnou. Také do tohoto zařízení dochází praktický lékař a má zde pro klienty pravidelné ordinační hodiny 1x týdně. V obou zařízeních je prováděla fyzioterapie s odborným pracovníkem. Poslání organizace II. Poslání organizace Posláním Domova U Anežky je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a s pocitem jistoty. Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma. Poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči, a podporujeme využití volného času klientů, sociálně terapeutickou činnost, a to vše 3/20

5 s individuálním přístupem a možností volby klientů a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. III. Cíle Cíle Cílová skupina III. Cíle organizace Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli, jednat a chovat se na základě vlastního rozhodnutí. Letní posezení ve středisku Luštěnice IV. Cílová skupina Naše služby poskytujeme seniorům ve věku 60 let výše, kteří potřebují kvůli snížené soběstačnosti v péči o sebe a o svou domácnost každodenní pomoc druhé osoby, jíž nelze zabezpečit rodinou nebo jinými sociálními službami. Naše služby neposkytujeme osobám: mladším 60 let 4/20

6 osobám, které vyžadují stálou péči zdravotnického zařízení nebo celodenní asistenční službu osobám s akutními infekčními nemocemi osobám závislých na návykových látkách osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Principy naší práce V. Principy naší práce Tým zaměstnanců Domova U Anežky se dohodl, že chce službu našim klientům poskytovat na základě těchto principů: dodržování a ochrana práv a vůle klientů individuálního a partnerského přístupu ke klientovi podporování soběstačnosti začleňování do společenského prostředí profesionálního přístupu zaměstnanců spolupráce s rodinou týmové spolupráce zaměstnanců Poskytované služby VI. Poskytované služby 5/20

7 Domov U Anežky poskytuje pobytové služby seniorům ve dvou místně odloučených střediscích Domov U Anežky Luštěnice a Domov U Anežky Benátky nad Jizerou. Za tímto účelem má registrovány 2 služby, které jsou uvedeny v Registru poskytovatelů pod číslem středisko Luštěnice a středisko Benátky nad Jizerou. Mezi zájemci o pobytovou službu jsou především ti, u kterých již není možné, aby se o ně starala vlastní rodina. V obou Domovech je manipulační a technické vybavení na vysoké úrovni (zvedáky, speciální vany s otevíráním boční stěny, polohovací sprchovací křesla, elektrická lůžka na polohování včetně záchytných vysutých madel nad lůžkem, pokojová křesla s polohováním a odkládáním stravy na připojený stolek, invalidní vozíky, elektronicky nastavitelná postel s antidekubitní matrací, apod.) Mikulášská nadílka oslava ve středisku Luštěnice Zaměstnanci organizace VII. Zaměstnanci organizace Domov U Anežky zaměstnává 83 pracovníků, přepočtený počet pracovních úvazků je 81,95. Profesní složení viz. příloha číslo 1 Organizační schéma. 6/20

8 Vždy je nejdůležitější složkou péče o klienta dostatek kvalitního personálu. O vysokou profesionalitu v našich domovech se starají právě zaměstnanci v přímé péči ať už pracovnice přímé péče u lůžka nebo aktivizační pracovnice, které klientům pomáhají v denních aktivitách. Velmi důležití jsou i zdravotní pracovníci v sociálních službách. Ti všichni dohromady se maximálně snaží zajistit, aby naši klienti byli co nejdelší možnou dobu samostatní. V pobytovém zařízení je veliká provázanost práce zaměstnanců přímé péče a zaměstnanců zajišťujících ostatní provoz (kuchyně, úklid, prádelna, údržba, ekonomické zajištění). Dobré mezilidské a pracovní vztahy jsou nutností. Stávající počet zaměstnanců byl doplněn o pracovníky s pracovním poměrem na dohodu o práci nebo o pracovní činnosti. Tito nepravidelní zaměstnanci pomáhají při doprovodu klientů k lékaři, při aktivizační činnosti, apod. Již druhým rokem pomáhá při denních aktivitách klientů také několik dobrovolníků. Naším cílem je získat větší počet dobrovolníků pro kompaktnější propojenost místních obyvatel s námi poskytovanou sociální službou. Kroužek keramiky V Domově U Anežky je kladen důraz na zvyšování vzdělávání, protože vyšší odbornost zaměstnanců vede ke zlepšování služby a její kvality. Od začátku roku 2014 byly uskutečněny vzdělávací akce pro pracovníky přímé péče na téma komunikace se sluchově postiženým klientem, kurz bazální stimulace, doprovázení v umírání, duševní hygiena a její význam 7/20

9 v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách, pracovně právní minimum v sociálních službách, kurz první pomoci. Nezanedbatelná je účast na odborných seminářích a konferencích či výměnné stáže v jiných zařízeních. Výměna zkušeností a informací je vodítkem pro řešení složitých situací. V letošním roce ukončila vzdělání s titulem Bc. vedoucí pracovnice v sociálně-zdravotním úseku, a sociální pracovnice zahájila magisterské studium. Zpráva o činnosti organizace VIII. Zpráva o činnosti organizace Všichni pracovníci Domova U Anežky se snaží zlepšit podmínky pro pobyt klientů, zkvalitnit svoji profesionální práci, individuálním přístupem ke klientovi vytvořit pro něj náhradní domov. Od tohoto přístupu se odvíjení také aktivity, které vedou ke zlepšení poskytování služby. Dále rozvádíme činnost organizace podle jednotlivých úseků. Taneční hodiny s Dr. Petrem Veletou 8/20

10 Oblast sociální Novinkou na sociálním úseku je tvorba a vydávání čtvrtletníku ANEŽSKÝ ZPRAVODAJ. V něm se klienti dozvídají základní informace k jejich pobytu, co mohou očekávat za společenská setkání či nepravidelné akce. Časopis obsahuje i pozvánku na pravidelné denní aktivity. V dnešní době jsou moderní informační technologie součástí i života seniorů, a proto vznikly na obou střediscích počítačové koutky (PC je 24 hod. k dispozici klientům) s možností výuky pro ty, kteří s počítačem nikdy nepracovali. Ještě bylo zřízeno Wi-Fi (bezdrátové připojení k internetu) na každém středisku. V roce 2013 se podařilo získat dobrovolníky, např. na animoterapii se Shetlandskými poníky, či poskytujeme službu canisterapii pro klienty Domova, a v této aktivitě pokračujeme i v roce Do střediska Benátky nad Jizerou dochází jeden dobrovolník, který mimo jiné s klienty maluje obrázky. Kromě stálých denních aktivit se mohou klienti účastnit taneční terapie a muzikoterapie, a od září se uskutečňuje také keramický kroužek. V letošním roce jsme pro klienty doladili výzdobu francouzské kavárny ve středisku Benátky nad Jizerou. A jako v předchozích letech jsou pořádány schůzky s klienty, kde je možné pohovořit si o zlepšeních, vzájemně si vyměnit informace, prodiskutovat jídelníček na další období, apod. Tato setkávání jsou velikým přínosem jak pro klienty z pohledu informovanosti, tak pro zaměstnance Domova, kteří takto získávají zpětnou vazbu o uskutečněných akcích. Pravidelné aktivity: Pravidelné denní aktivity jsou v pracovním týdnu zajišťovány aktivizačními pracovnice, které s klienty vaří, cvičí, zpívají, chodí na vycházky, hrají společenské hry, věnují se společně četbě na pokračování a četbě denního tisku. Významnou součástí pravidelných aktivit jsou samozřejmě také rukodělné práce. Výrobky, které z této činnosti vzejdou zpravidla zkrášlují prostředí Domova, případně se prodávají při akcích, kterých se Domov účastí a také při těch, které Domov sám pořádá pro klienty, rodinné příslušníky i veřejnost. 9/20

11 Oslava Anežského posvícení ve středisku Benátky nad Jizerou Oslava Anežského posvícení ve středisku Luštěnice Květinový bál středisko Benátky nad Jizerou 10/20

12 Vybrané nepravidelné aktivity: Každoroční nepravidelné společenské akce se snaží pracovníci Domova rozkládat do jednotlivých měsíců tak, aby každý měsíc měli klienti možnost navštívit buď hudební vystoupení, nějakou zajímavou přednášku nebo se mohli zúčastnit nějaké větší společenské akce jako je bál či zábava. Mimořádnou společenskou akcí se stal Novoroční koncert sopranistky Jany Heryánové-Ryklové, kterou doprovázel na klávesový nástroj uznávaný německý dirigent a hudebník Bernd Radoch, koncert byl v obou střediscích Domova U Anežky. Novoroční koncert středisko Benátky nad Jizerou Valentinský pyžamový bál ve středisku Luštěnice byl veselý a vtipným oblečením se zapsal mezi zdařilé akce. Oslava Mezinárodního dne žen s předaným karafiátem, kávičkou a zákuskem, vše doplněné příjemným hudebním vystoupením. Oslavy velikonočních svátků probíhaly spolu s vystoupeními dětí z mateřských škol všichni se těšili na jaro. V Benátkách jaro ještě přivítali Květinovou zábavou. 11/20

13 Velikonoční barvení vajíček ve středisku Luštěnice Již podruhé se uskutečnil Lyský pětiboj, jehož se účastnili klienti Domova soutěžilo se v různých disciplínách a našim klientům se akce velice líbila. Lyský pětiboj Několik klientů se bylo podívat i na výstavu v Lysé nad Labem SENIOR HANDICAP. Tato zdařilá akce je přehlídkou tvořivosti seniorů a zároveň prezentací zařízeních sociálních služeb. V červnu nás také svým vystoupením potěšilo hudební uskupení vystupující pod názvem CAMAEL. Jednalo se o hudbu poněkud netradiční, která v sobě vokálně a instrumentálně snoubila prvky folkové a moderní. 12/20

14 V srpnu se uskutečnilo oblíbené tábornické odpoledne zakončené opékáním buřtů. Prázdniny, buřty pečené na ohni a trampské písně mnohé z přítomných vrátily zpět do časů jejich mládí a tak se vzpomínalo, zpívalo a bylo příjemně. Letní měsíce jsou také ve znamení soutěžení a společných akcí, například soutěžní klání v kuželkách mezi klienty obou středisek Domova U Anežky. Přijali jsme také pozvání Domova Anna Český Brod, ve kterém se naše klientky účastnily Česko Brodských hrátek. Skupina CAMAEL vystoupení ve středisku Luštěnice Významnou akcí pozdního léta bylo Anežské posvícení v obou našich střediscích. Za nejúspěšnější vystoupení bylo pokládáno vystoupení klientů Domova s nacvičeným programem Česká beseda. Posvícení bylo plné hostů, kteří vystoupili se svými programy. Během celého odpoledne měly i děti a vnuci našich klientů možnost zúčastňovat se všech připravených aktivit. K podzimu patří i oslava svátku Halloween s patřičnou výzdobou, úpravou dýní. 13/20

15 HALLOWEEN ve středisku Benátky nad Jizerou Pravidelně o dušičkách mají klienti možnost zapálit svíčku pro vzpomínku na zesnulé. Tuto možnost zde mají, protože už většina klientů nejí schopna se dopravit na hřbitovy. Klienti se věnovali výrobě vánočních dekorací a výrobků, které se prodávali při Anežském jarmarku, který byl v letošním roce Domovem organizován poprvé a byl určen nejen klientům, ale také širší veřejnosti. Celý prosinec se nesl ve vánoční atmosféře. Klienti pekli cukroví, přišlo je navštívit spoustu vystupujících (mateřská škola, umělecká škola, taneční skupina, divadelní představení), které přinášeli radost do našeho Domova. Klienti si došli pro Betlémské světlo, o které pečlivě pečovali a šířili mezi své blízké. Samozřejmě v našem Domově nechyběly ani koledy. Klienti pečlivě už od listopadu nacvičovali zpěv koled s regionálním deníkem, který proběhl Závěrem zaměstnanci oslavili společně s klienty Štědrý den. 14/20

16 Vánoční odpoledne se sváteční večeří a na závěr nadílka ve středisku Benátky nad Jizerou Oslavy narozenin klientů: Oslavy narozenin klientů Domova za účasti ředitelky Domova U Anežky, sociální pracovnice, a aktivizačních pracovnic, se uskutečňují pravidelně. Nechybí narozeninový dort, i jiné občerstvení, např. chlebíčky, a slavnostní přípitek. V letošním roce oslavili dvě klientky 102. narozeniny ve středisku Luštěnice a 101. narozeniny klientka ve středisku Benátky nad Jizerou. Narozeniny klientů oslava ve středisku Luštěnice 15/20

17 Doplňující informace ze sociální části: Příspěvky na péči stav k typ příspěvku na péči Luštěnice Benátky n.j. celkem bez příspěvku na péči stupeň stupeň stupeň stupeň celkem Poznámka: Klienti s nepřiznaným příspěvkem na péči: u některých klientů zažádáno, u některých odmítnuto přiznání příspěvku, u některých probíhá řízení a předpokládá se, že bude příspěvek přiznán. Složení klientů dle pohlaví k Složení klientů Luštěnice Benátky n.j. Celkem ženy muži Průměrný věk klientů je 85 let. Oblast sociálně zdravotní Člověk s omezenou soběstačností potřebuje zajistit péči a uspokojovat své potřeby. Pokud zdravotní stav klienta neumožňuje setrvat v domácím prostředí, je tu pro ně náš Domov, který jim zajistí zdravotnickou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Je dbáno na uspokojování základních životních potřeb klientů a jsou respektovány jejich duchovní potřeby. Péči o klienty zajišťuje kvalifikovaný personál, který dodržuje práva klientů a etický kodex našeho pracoviště. Každý den probíhají 3x denně krátké konzultační porady celého týmu, aby bylo možno vyhodnocovat potřeby a cíle klientů a případně přijímat okamžitá rozhodnutí nebo přeplánovat službu. 16/20

18 Všeobecným sestrám je nápomocná praktická lékařka, která má v Domově pravidelné ordinační hodiny, které většina klientů často využívá. Všeobecné sestry též s praktickou lékařkou konzultují zdravotní stav klientů i mimo ordinační hodiny. Dále využíváme možnosti spolupráce s psychiatrickou ambulancí a rehabilitační lékařkou. Zaměstnanci na úseku přímé péče pomáhají klientům při hygieně, stravování, oblékání, pohybu, ošetřování zdravotních potíží, podávání léků, zkrátka při základních denních úkonech, které jsou individuální podle jednotlivých klientů ubytovaných v Domově. Aby bylo možné zajistit co nejkvalitnější péči s dostatkem obsluhujícího personálu, zajišťujeme doprovod klientů k lékaři nepravidelným zaměstnancem (dohoda o práci, pracovní činnosti). Přehled o složení klientů k středisko Luštěnice Benátky nad Jizerou Imobilní klienti Klienti na vozíku Klienti chůze pomocí chodítka Klienti chůze pomocí holí 8 10 Mobilní klienti 6 6 Přehled nejčetnějších vyšetření klientů a počet hospitalizací za rok 2014 Odborná vyšetření Počet klientů Kožní ambulance 75 Chirurgická ambulance 109 Plicní ambulance 15 DIA poradna 60 Onkologická poradna 8 Interní ambulance 42 Oční ambulance 128 Kardiologická ambulance 21 Urologická ambulance 27 Ortoped-traumat. ambulance 54 ORL ambulance 28 Neurologická ambulance 30 Audiologie 28 Psychiatrická ambulance /20

19 Přehled hospitalizací 145 Z toho: INTERNA 82 CHIRURGIE 16 UROLOGIE 5 ORTOP.-TRAUMATOL.O. 15 TRN oddělení 1 KOŽNÍ 11 GYNEKOLOGIE 1 NEUROLOGICKÉ odd. 7 OSTATNÍ 7 Oblast stravování Domov U Anežky má vybudovánu vlastní kuchyň v každém středisku. Každé středisko má tedy výhodu přímé přípravy jídla. Strava pro klienty se skládá z pěti denních jídel, strava diabetická se skládá z šesti jídel. Klienti mají možnost výběru ze dvou jídel, pouze v měsíci červenci a srpnu se vaří jedno jídlo (čerpání dovolené). Večeři si mohou dát studenou, nebo teplou, podle vlastní chuti. Podle stravovacích potřeb klientů se připravuje strava dietní, drcená, kašovitá. Dopředu se připravují jídelníčky se zařazením dostatku zeleniny a ovoce, aby strava byla co nejpestřejší, do jídelníčku jsou zařazovány také nové receptury. Jídelníček je připravován ve spolupráci s nutričním specialistou a konzultován s klienty na tzv. sedánku s klienty. Při akcích jako je posvícení a jiné, pomáhají také pracovnice kuchyně, zapojují se připravením pohoštění, pečením zákusků, grilováním, i při obsluze. Oblast technická Mezi nejvýznamnější, a finančně nejnáročnější, se stala úprava prostranství před Domovem v Benátkách nad Jizerou. Vytvoření většího setkávacího prostoru zrušením trávníkového záhonu a položením zámkové dlažby, vytvoření průchodu do podloubí u hlavního vchodu, pro Domov U Anežky realizovalo a finančně zabezpečilo Město Benátky nad Jizerou. Počátkem roku byla provedena výmalba místnosti jídelna v Benátkách nad Jizerou, a nadále 18/20

20 se průběžně provádí výmalba pokojů klientů na obou střediscích. Byl zvětšen setkávací prostor U rybiček v budově Benátky nad Jizerou, vytapetován a upraven. Také byla vytapetována Francouzská kavárna. Ve středisku Luštěnice, kromě běžné údržby a průběžného malování pokojů klientů, se budou zásadnější změny uskutečňovat až v roce Naším záměrem bude vybudovat větší setkávací prostor pro klienty, vytvořit kavárnu pro klienty s navazujícím prostorem na denní aktivity, a také vytvořit prostředí, kde si mohou se svými blízkými v klidu posedět. IX. Vedlejší hospodářská činnost Vedlejší hospodářská činnost Kiosek ve středisku Luštěnice a Kavárna v Benátkách nad Jizerou zajišťují drobný prodej sladkostí, nápojů, zmrzliny, kávy, pečiva a drogerie. Tento prodej je především určen klientům. V letošním roce byla kavárna ve středisku Benátky nad Jizerou vyzdobena tak, aby se v ní klienti cítili trochu jako ve Francii. V období adventů se v kavárně uskutečnila výstava andělů (velké sbírky andělů naší zaměstnankyně). Výstava měla veliký úspěch. 19/20

21 Výstava andělů ve středisku Benátky nad Jizerou Další vedlejší hospodářskou činností je prodej obědů seniorům bydlícím v Městském centru komplexní péče v Benátkách nad Jizerou. Výhodné položení obou budov Domova U Anežky a Městského centra komplexní péče spojených chodbou umožnilo uskutečnit tuto službu. Prodávány jsou obědy podle požadavků, např. i v polovičních porcích. X. Závěr Závěr Domov pro seniory, respektive vysoká kvalita služeb, které Domov U Anežky zajišťuje a poskytuje, je založen především na dostatku kvalitního obsluhujícího personálu. Tyto zaměstnance se snažíme maximálně udržet a navíc nadále kontinuálně vzdělávat a rozvíjet. To samozřejmě stojí nemalé finanční náklady. Naši klienti potřebují a vyžadují čím dál větší míru péče. A ta se bez potřebného počtu kvalifikovaných zaměstnanců nedá uskutečnit. Bez přispění dotací Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a příspěvku na provoz od našeho zřizovatele, Středočeského kraje, by bylo nemožné tuto potřebnou péči celoročně zajistit. Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích dne /20

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace Ing. Ivany Humlové 1 2 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO Zřizovatel organizace: Město Litoměřice Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Zásadní událost roku 2015 vyřazení několika poskytovatelů za sítě a ztráta prostředků v úrovni cca 8 milionu korun

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Výroční zpráva. Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace

Výroční zpráva. Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem 2011 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více