VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41"

Transkript

1 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015

2 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života. Stárnutí je nevyhnutelné a pro většinu z nás nastane životní období, kdy už nebudeme moci se sami o sebe postarat a kdy bude potřeba svěřit se do péče jiným. Vážení přátelé, dovolujeme si vám předložit Výroční zprávu o činnosti sociální služby Domova pro seniory Domova sv. Zdislavy za rok Rok 2015 byl rokem změn a podnětů ke zlepšení úrovně námi poskytovaných sociálních služeb. Jsem ráda, že se s vámi mohu prostřednictvím naší výroční zprávy podělit o informace, kterými prezentujeme před veřejností výsledky naší práce. Při bilancování se zaměřujeme především na kvalitativní změny, ke kterým v uplynulém roce došlo. Proběhly změny v personálním obsazení služby - jak ve vedení domova, tak u zaměstnanců v přímé péči. Oceňuji skutečnost, že převážná většina zaměstnanců je k probíhajícím změnám dostatečně motivovaná, usiluje o zvyšování kvalifikace, ať už tato probíhá v rámci systematického vzdělávání nebo individuálním studiem. Nový pracovní tým vytváří našim uživatelům podmínky k životu, které se co nejvíce přibližují životu rodiny v běžné domácnosti. Využívám této příležitosti k upřímnému poděkování všem pracovníkům, dobrovolníkům i sponzorům za jejich podíl na dalším zkvalitnění naší práce, statutárnímu městu Opava, Moravskoslezskému kraji, jakož i České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky za vytvořené podmínky k uskutečnění potřebných změn v poskytování našich služeb. Doris Kuhejdová Stránka 2 z 17

3 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, Opava Statutární orgán: s. Blanka Marie Kadlčíková Druh služby: Identifikátor: Sídlo sociální služby: Rooseveltova 41, Opava Forma poskytování sociální služby: Pobytová Cílová skupina: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) Služba poskytována od: Kapacita: 22 Vedoucí služby: Doris Kuhejdová od Telefon: Mobil: Sociální pracovník: Mgr. Hana Kroheová od Telefon: Mobil: Vedoucí přímé péče: Bc. Eva Machovská od Telefon: Mobil: Stránka 3 z 17

4 Název: Kongregace Dcer Božské Lásky Adresa: Právní forma: církevní, nestátní nezisková organizace Statutární zástupce: provinční představená: s. Blanka, Marie Kadlčíková, FDC IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /5500 telefon-mobil: Fax: dat. schránka: xx9cquk Název poskytované sociální služby: Domov pro seniory-domov sv. Zdislavy Identifikátor: Druh poskytované služby: 49 Domovy pro seniory Sídlo poskytované služby: Bankovní spojení: /5500 Telefon-mobil: , , web: Dům, v němž se Domov sv. Zdislavy nachází, koupily řeholní sestry v roce Potřebou bylo získat prostor pro rozrůstající se činnost Marianum, který s domem těsně sousedí. Do domu byly tehdy umístěny děti s mentálním postižením. Dále zde byla zřízena zubní ambulance a byt pro kněze. V roce 1950 byla státem činnost zrušena a dům zabrán. Komunistický režim zde usídlil správu Okresního ústavu sociálních služeb. Dům byl Kongregaci vrácen v roce V duchu charismatu zakladatelky Matky Františky Lechnerové zde sestry zřídily Penzion pro seniory. V penzionu začaly pracovat sestry i civilní zaměstnanci. Přicházejícím seniorům se snažili vytvořit domov rodinného typu, kde by mohli prožít spokojené stáří a dobře se připravit na okamžik smrti. Penzion se postupem doby musel přetransformovat na Domov pro seniory. Od založení sociální služby v roce 1992 až po současnost je Kongregace Dcer Božské Lásky jejím zřizovatelem. Stránka 4 z 17

5 1. Popis služby je pobytová sociální služba určena osobám nad 65 let věku, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům stravování, ubytování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnost (volnočasové aktivity a pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů např. pomoc při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, komunikace s rodinou apod.) Domov seniorů nabízí celoroční pobyt, služby jsou poskytovány 24 hodin denně. Pobyt je vhodný zejména pro ty, kteří již nemohou zůstat v domácím prostředí, nedokáží se o sebe postarat ani s pomocí rodiny nebo terénních sociálních služeb (rozsah těchto služeb již nepostačuje). Kapacita domova pro seniory: 22 ubytovacích míst Sociální službu k využívá celkem 21 uživatelů. 1.1 Poslání služby Posláním Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě je vytvářet domov rodinného typu, kde uživatelé domova mohou prožít bezpečný, důstojný a plnohodnotný život. Služba je pobytová, je určena pro uživatele, kteří potřebují pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu. Podporujeme uživatele v sebeobsluze a v sociálním začleňování. 1.2 Cíle služby Udržet a podporovat dovednosti a soběstačnost uživatelů v rámci sebeobsluhy a v co nejvyšší míře zachovat jejich stávající stav. Nácvik návyků sebeobsluhy u uživatelů, kteří tuto schopnost mají omezenou. Udržení a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 1.3 Zásady služby Zásada flexibilního přístupu k poskytování péče. Respekt k uživatelům, zaměstnancům a návštěvníkům domova se řídí Etickým kodexem zaměstnanců Domova pro seniory Domova sv. Zdislavy. Nebudovat zařízení typu instituce, ale co nejvíce zachovávat normální styl života, vytvářet rodinný typ zařízení. Individuální přístup. K uživatelům přistupujeme na základě jejich potřeb a cílů. Stránka 5 z 17

6 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 2. Charakteristika poskytované služby Pobytová služba je poskytována osobám seniorského věku, přednostně osobám s trvalým pobytem na území města Opavy, u kterých je potřeba různé míry podpory a péče druhé osoby. Sociální pobytová služba se neposkytuje těm zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny, mají zájem o jinou cílovou službu, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení a také zájemcům, kteří jsou závislí na návykových či psychotropních látkách, trpí akutním infekčním onemocněním, poruchami chování nebo primárně psychickým onemocněním. Pomocí a podporou je tým pracovníků přímé péče sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách (obslužná péče a výchovná nepedagogická péče). Do týmu patří taktéž zdravotní sestry, které zajišťují ošetřovatelskou péči a kontakt s lékařem i odbornými lékaři. Ve smyslu zákona o sociálních službách domov nabízí a poskytuje svým klientům ještě další typ doplňkových služeb, a to služby fakultativní. Jedná se o nadstandardní služby ryze individuální povahy, o které si může klient požádat. Jejich úhrada není součástí platby za pobyt a služby poskytované domovem, ale rozhodné je, že za těmito službami nemusí klienti docházet, že služby přicházejí za nimi. Za fakultativní služby jsou považovány masáže, rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví a doprava úředních i osobních k vyřízení záležitostí. Všechny fakultativní služby, včetně jejich cen, jsou zveřejněny a jsou též nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby mezi Domovem pro seniory a klientem. Stránka 6 z 17

7 3. Uživatelé služby Schválená kapacita zařízení pro rok uživatelů Obložnost v uplynulém roce (v %) 95,85 Celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení: ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI CELKEM rozpětí průměr ,2 osoby bez závislosti I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost Počet evidovaných zájemců o službu ke dni V naší evidenci máme 16 akutních žádostí o přijetí do Domova pro seniory Domova sv. Zdislavy v Opavě. Pokud chce uživatel umístění na 2-3 lůžkový pokoj, tak je čekací doba zhruba do jednoho roku. Pokud chce zájemce umístění na jednolůžkový pokoj, tak je čekací doba i několik let. Jsme malý domov s kapacitou 22 uživatelů, jednolůžkových pokojů máme pouze 6. Uživatelé jsou ve věkovém průměru 85 let. Přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči k datu PnP - stupeň Počet klientů Kč měsíčně I. stupeň/800,- Kč II. stupeň/4000,- Kč III. stupeň/8000,- Kč IV. stupeň/12000,- Kč celkem Stránka 7 z 17

8 4. Personál: Zaměstnanci se při své práci řídí Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb, Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem pracovníků v sociálních službách, Organizačním řádem, Provozním řádem, vnitřními předpisy i směrnicemi, příkazy a pokyny. Při své práci se dále řídí obecně platnými právními předpisy. Pravidelně se věnujeme vedení personálu v přímé péči k odbornému individualizovanému přístupu ve všech činnostech zaměřených na člověka-uživatele služby. V oblasti řízení lidských zdrojů jde o nastavení týmové práce, která se taktéž zhodnocuje ve zkvalitňování života lidí naší cílové skupiny. Personál dle stupně vzdělání počet pracovníků celkem pracovníci v sociálních službách počet pracovníků dle kategorií zdravotničtí pracovníci všeobecná sestra technickosprávní zaměstnanci Stupeň přepočtený stav (PS) ke dni pedagogičtí pracovníci sociální pracovníci 4 5 manuální pracovníci 6 vzdělání % PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 2,31 16,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,66 1,48 10,84 0,33 2,42 0,00 0,00 vyšší odborné 1,50 10,99 0,00 0,00 1,50 10,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 3,58 26,23 0,00 0,00 2,00 14,65 0,68 4,98 0,00 0,00 0,90 6,59 0,00 0,00 vyučen 6,09 44,62 0,00 0,00 4,84 35,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 9,16 základní 0,17 1,25 0,00 0,00 0,17 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 13,65 100,00 0,00 0,00 8,51 62,34 1,18 8,64 1,48 10,84 1,23 9,01 1,25 9,16 přepočtený stav (PS) ke dni ,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 přepočtený stav (PS) ke dni Stránka 8 z 17

9 Vyplacené mzdy dle kategorií zaměstnanců Vyplacené Přepočtený Průměrná Kategorie zaměstnanců mzdové počet měsíční prostředky v tis. Kč zaměstnanců mzda v Kč pracovník v sociálních službách 1 632,53 8, sociální pracovník 302,77 1, všeobecná sestra 286,13 1, vedoucí přímé péče 115,87 0, vedoucí služby 273,57 0, ekonom účetní 117,82 0, manuální pracovník 212,95 1, celkem 2 941,63 13, OON DPP+DPČ 164,66 úhrnem 3 106,29 Růst průměrné mzdy podle kategorií rok Pracovník v sociálních službách Sociální pracovník sestra vedoucí přímé péče vedoucí služby ekonom manuální pracovník celkem Stránka 9 z 17

10 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015 Naší prioritou je nabízet uživatelům příjemné zázemí jak z hlediska podmínek bydlení, tak poskytování péče. Z tohoto důvodu se snažíme o rozvoj a zvyšování kvality v oblastech spadajících do předmětu všech našich činností. Za tímto účelem jsme v uplynulém roce zvládli mnohé aktivity. K významným událostem patří všechny ty, které jsou pro uživatele přínosné a zajímavé. Obohacují o kladné prožitky, radost ze života, poznání běžného světa ve společenském a kulturním dění. Mezi takové patří setkání rodinných příslušníků, oslavy narozenin, společné tvoření výrobků ke zkrášlení domova, pečení moučníků, návštěva poutních míst, výlety do okolí domova, plesy, bohoslužby, vystoupení dětí nebo studentů opavských škol, prezentace služby na Dni sociálních služeb, Adventní koncerty, divadelní představení. aj. Stránka 10 z 17

11 V roce 2015 pracovníci zařízení pokračovali v nastavování a uplatňování standardů kvality sociální služby založené na naplňování základních lidských práv a svobod. Standardy kvality přispívají ke změně přístupu zaměstnanců k poskytování služby klientům. Všichni zaměstnanci jsou aktivní v tvorbě nových postupů, způsobů a metod práce s uživatelem (došlo k značnému posunu ve vnímání potřebnosti individuálního přístupu ke klientovi, což je zcela nezbytné pro uspokojování potřeb cílové skupiny uživatelů služby). Každý klient má svého tzv. klíčového pracovníka, který zná bibliografickou anamnézu klienta a plní funkci blízké osoby", což je zvlášť důležité u klientů osamělých či klientů bez přívětivého rodinného zázemí. Pro dosažení cílů zařízení využíváme individuální plán péče jednotlivých klientů. Všichni naši zaměstnanci si rozšiřují své profesní vzdělání dle zákona o sociálních službách. Každodenně naši zaměstnanci vedou rozhovory s uživateli a monitorují jejich spokojenost s poskytovanými službami. Na tomto základě a ze zjištěných poznatků docházelo během celého roku ke zdokonalování našich služeb a k naplňování Standardů kvality sociálních služeb, které poskytujeme. Metody práce s uživatelem Metody práce s klientem (uživatelem služby) jsou voleny s ohledem na jeho fyzické a psychické možnosti i na jeho zvyklosti a způsob života před nástupem do domova. Poskytovatel (domov) vytváří spolu s klientem (popř. jeho rodinou) osobní plán klienta (prvotní osobní plán, který je nedílnou součástí osobní dokumentace klienta a je zaměřen na klientovy potřeby a cíle, přání a individuální možnosti, jeho přednosti, zájmy, talent, rozvíjí dovednosti a soběstačnost klienta. Metody práce s klientem se dělí z několika hledisek, převážně podle jeho závislosti na pomoci druhé fyzické osoby na: - metody ošetřovatelské (zdravotnické, pečovatelské), - metody rehabilitační a aktivizační (fyzioterapeutické, volnočasové), - metody podpory osobních cílů klienta. Používané metody práce v zařízení počítají i: - se spoluprací rodiny, přátel a známých klienta, - s eventualitou, že potřeby klienta překračují možnosti domova, v tom případě domov může zprostředkovat i služby, které sám neposkytuje. - se způsobem, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Stránka 11 z 17

12 Pracovníci domova velmi dbají na to, aby už prvotní rozhodnutí zájemce, zda chce službu domova využít či ne, bylo učiněno samotným zájemcem. Proto domov poskytuje zájemcům informace, konzultace, porady, prohlídky domova i možnost účastnit se akcí domova. Zapojení klientů do rozhodování se týká jak využití služby, tak o uspořádání různých akcí či učinění změn týkajících se života klientů v domově. Na pravidelných schůzkách vedení domova s klienty jsou klienti informováni o všech záležitostech rozhodných pro jejich život v domově, mohou vznášet připomínky a podněty. Ví, že lze využít i způsobu anonymního podání (prostřednictvím schránky důvěry). Vedení domova se upřímně snaží spolupracovat i s rodinami klientů a vždy reaguje i na připomínky z okruhu lidí blízkých klientům. Pracovníci domova se pravidelně účastní pracovních skupin komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města Opavy, aktivně spoluvytvářejí a naplňují cíle a opatření střednědobého komunitního plánu a společně s ostatními poskytovateli hledají optimální způsob v zajištění potřebných sociálních služeb pro seniory v městě Opavě. Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách, v rámci organizační struktury procesů komunitního plánování ve městě Opava. Konzultační služby k materiálu zajišťoval metodický konzultant v rámci projektu OPLZZ Komunitní plánování bez tréninku nechoď do ringu. Tvorba materiálu je financována z rozpočtu Statutárního města Opavy. Stránka 12 z 17

13 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 6. Sociální podmínky uživatelů Domov má přízemí a dvě poschodí se třinácti pokoji, z toho je : 6 pokojů jednolůžkových 5 pokojů dvoulůžkových 2 pokoje třílůžkové. Pokoje mají umývadlo s teplou a studenou vodou, jsou vybaveny skříněmi, postelemi a nočními stolky. Uživatel si může pokoj dovybavit podle stého vkusu. V domově je kaple, jídelna, společenská místnost s televizí, kuchyňky pro uživatele jsou v každém poschodí. U domu je menší zahrada. Stránka 13 z 17

14 7. Možnosti trávení volného času Téměř veškerý čas prožitý uživateli v prostorách Domova lze považovat za volný. Jde o základnu volného času, do které si uživatel sám vřazuje aktivní či pasivní činnosti dle své chuti, požadavků a dle svých možností. To především prostřednictvím individuálních plánů, ale také spontánně, dle nálady, dle momentální nabídky. Uživatelé jsou sice seniorského věku, s problematikou především zdravotnickou, též ale s chutí něco zažít, něco realizovat nebo jen být v určitou dobu na určitém místě ve společnosti jiných lidí. Nabídku vlastní realizace ve volném čase lze rozdělit do aktivit hudebních, výtvarných, pracovních, sportovních, sebeobslužných a poradenských. Terapeutické aktivity nelze považovat za činnosti konané pro výsledek, ale spíše pro jejich samotný průběh. Dle možností a zájmu jsou často organizovány aktivity mimo domov, vycházky v rámci v okolí domova, výlety, návštěvy kulturních akcí (divadlo, koncerty, výstavy), nákupy ve městě, návštěvy rodiny, přátel apod. Stránka 14 z 17

15 Další poskytované služby Agentura domácí péče OASA Opava, s.r.o. Prostřednictvím agentury je uživatelům poskytováno ošetřovatelství, které zajišťují odborně vyškolení pracovníci. Dobrovolnické centrum Elim Opava, o.s. Dobrovolnická práce je vykonávána ve prospěch klienta. Odráží se v různorodých činnostech od naslouchání, doprovázení až k aktivní činnosti dle zájmu uživatele služby. 8. Stavebně technický stav objektu Technický stav Elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody. Jejich technický stav dobrý, odpovídá stavu po rekonstrukci a kolaudaci v roce Bezbariérovost objektu Jednotlivá podlaží objektu jsou řešena bezbariérově. Pro méně mobilní či nemocné klienty je k dispozici osobní výtah, který byl v roce 2015 zcela rekonstruován. Velmi děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu ve výši ,- Kč. Pomoci si velmi vážíme. Finanční dotace byla plně využita v rámci dohodnutého účelu na rekonstrukci výtahu v sociální službě Domov pro seniory-domov sv. Zdislavy v Opavě. Stránka 15 z 17

16 9. Ekonomické údaje Výsledek hospodaření k (tis. Kč) Náklady výdaje (tis. Kč) Výnosy příjmy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 6 118, , , ,93-238,42 0,33 Doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 Celkem 6 118, , , ,93-238,42 0,33 Dotace na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Moravskoslezský kraj - MPSV 1 320,00 Město Opava 638,00 Moravskoslezský kraj investiční dotace rekonstrukce výtahu 300,00 Celkem 2 258,00 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem Kongregace Dcer Božské Lásky příspěvek na provoz 300,00 Celkem 300,00 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč) Druh/účel Malování a drobná údržba celková hodnota zdroje (tis. Kč) MSK KÚ vlastní dary jiné 58,37 58,37 výtah 927,00 300,00 627,00 Celkem 985,37 300,00 685,37 Stránka 16 z 17

17 Naši partneři a dárci Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů Odborná sociální část Personální a ekonomická část jméno: Doris Kuhejdová vedoucí sociální služby Mgr. Hana Kroheová sociální pracovnice Bc. Eva Machovská vedoucí přímé péče Doris Kuhejdová vedoucí sociální služby Šárka Krabicová ekonom služby datum: 10. února února 2016 S. Blanka, Marie Kadlčíková - podpis Stránka 17 z 17

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV.ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 za rok 2014 Název poskytovatele: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Rooseveltova 47, 747 01 Druh služby:

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2017 JSME HRDÍ, ŽE 25 LET

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2017 JSME HRDÍ, ŽE 25 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2017 JSME HRDÍ, ŽE 25 LET VYTVÁŘÍME PRO SVÉ KLIENTY PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ. Vážení a milí,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2016 JSME HRDÍ NA TO, ŽE JIŽ 25 LET

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2016 JSME HRDÍ NA TO, ŽE JIŽ 25 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2016 JSME HRDÍ NA TO, ŽE JIŽ 25 LET VYTVÁŘÍME PRO SVÉ KLIENTY PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ. Vážení

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum Vypracoval : Horáčková Jana Schválil: Mgr. Leoš Valigurský

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Předklášteří

Více

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt:

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt: Výroční zpráva 2009 Základní informace Subjekt: PROFICIO, o.s. Právní forma: občanské sdružení Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231 Kontaktní adresa: Máchova 30, 742 65 Nový Jičín (vedle MEDcentra) Registrace

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 CÍLE A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1.1. DEFINICE POSLÁNÍ 1.2. SLUŽBY ZAŘÍZENÍ

STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 CÍLE A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1.1. DEFINICE POSLÁNÍ 1.2. SLUŽBY ZAŘÍZENÍ DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 CÍLE A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1.1. DEFINICE POSLÁNÍ 1.2. SLUŽBY ZAŘÍZENÍ 1.3. OKRUH OSOB,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS)

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Výroční zpráva Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Obsah Vznik organizace... 2 Účel a poslání ČAPS... 2 Priority ČAPS... 3 Členové ČAPS... 3 Organizace ČAPS... 3 Vedení ČAPS... 3 Činnost ČAPS...

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. 1. Konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Strana 1 (celkem 7) 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám obecně

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 3 2 3 Základní údaje Charakteristika činnosti 4 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Hlavní účel a předmět

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Obsah: Město Valašské Meziříčí - -

Obsah: Město Valašské Meziříčí - - 1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Obsah: Úvodem 3 Základní informace 4 Charakteristika

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009G04P* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY STANDARD 5. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

KONCEPCE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE LEDNÍHO HOKEJE V HAVÍŘOVĚ (období 2016 2019)

KONCEPCE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE LEDNÍHO HOKEJE V HAVÍŘOVĚ (období 2016 2019) KONCEPCE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE LEDNÍHO HOKEJE V HAVÍŘOVĚ (období 2016 2019) Vypracoval: Patrik Rimmel & kolektiv OBSAH 1. Profil organizace str. 3 1.1. Připomenutí historie str. 3 1.2. Organizační struktura

Více