VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, Velké Březno 1

2 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení a hlavní činnost organizace 3) Domov pro seniory Velké Březno v roce ) Poslání a cíle Domova pro seniory Velké Březno 5) Sociální úsek 6) Zdravotní úsek 7) Aktivizační úsek 8) Stravovací úsek 9) Struktura klientů a. Struktura klientů dle věku b. Struktura klientů dle příspěvku na péči c. Celkový přehled klientů 10) Personální zajištění a. Vzdělávání zaměstnanců 11) Ekonomické údaje za rok ) Kontroly v organizaci 13) Spolupráce 14) Dary a poděkování 15) Investice, rekonstrukce a velké opravy a. investice, rekonstrukce a velké opravy v roce 2015 b. plány na rok ) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 17) Závěrečné slovo ředitele Domova Tato Výroční zpráva za rok 2015 byla vypracována v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 1) Úvodní slovo ředitele Domova Vážení čtenáři, obyvatelé, zaměstnanci a příznivci Domova, jsem rád, že Vás mohu seznámit s výroční zprávou za uplynulý rok 2015, kterou právě držíte v ruce. Výroční zprávu jsme připravili společně s kolegyněmi a naleznete v ní vše důležité, co se v roce 2015 v našem Domově odehrálo. Myslím, že mohu říci, že rok 2015 byl rokem úspěšným. Povedlo se nám navýšit kapacitu sociální služby domov se zvláštním režimem a tím částečně uspokojit poptávku po této službě, která se za poslední roky zvyšuje. Zdárně proběhla rekonstrukce pokojů v přízemní části budovy D, které slouží klientům a podařilo se nám zahájit výměnu systému zálohování dat. S pokrokem moderních technologií a rozvojem internetu, který nás obklopuje na každém kroku, jsme se objevili na sociální síti Facebook, kde má náš Domov svou vlastní stránku. V neposlední řadě došlo i k renovaci našich webových stránek tak, aby byly co nejpřehlednější a poskytovaly informace, které návštěvníci webu hledají. V průběhu roku 2015 jsme se snažili našim klientům zpříjemnit pobyt u nás pořádáním tradičních společenských akcí, tematických oslav a bohatého aktivizačního programu. Přes všechny nesnáze, které nás občas potkávají, poskytujeme díky celodenní službě pracovníků přímé péče, zdravotnického personálu, péče praktického lékaře, sociálních pracovníků, pracovníků stravovacího provozu, prádelny, recepce, údržby a administrativy standardní služby na profesionální úrovni. Díky spolupráci celého pracovního týmu Domova, je možné poskytovat našim klientům komplexní, provázanou a ucelenou péči, kterou od nás vyžadují. Během svého působení v Domově jsem vždy kladl důraz na zájmy a potřeby našich klientů a bude tomu tak i nadále. Protože lidská důstojnost a úcta k seniorům a stáří je to, co je v našem Domově na prvním místě. Mgr. Tomáš Kříž, ředitel Domova pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 3

4 2) Základní identifikační údaje Domova pro seniory 2.1. Název poskytovatele: Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 2.2. Adresa: Klášterní 2, Velké Březno 2.3. Právní forma: příspěvková organizace 2.4. IČ: Plátce DPH: Ano 2.6. DIČ: CZ Identifikátor: DS DZR Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Kříž, ředitel 2.9.Druh služby: Domov pro seniory + Domov pro seniory se zvláštním režimem Cílová skupina osob: senioři od 65-ti let věku osoby od 45-ti let věku s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí Služba je poskytována od: r Forma poskytování: pobytová nepřetržitá Kontakt: telefon: web: Facebook: 4

5 a. Způsob řízení a hlavní činnost organizace Domov pro seniory Velké Březno je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem. Domov se řídí obecně závaznými předpisy, metodickými pokyny svého zřizovatele a zřizovací listinou. Ředitel organizace je zodpovědný za naplňování poslání Domova a za správný průběh poskytovaných služeb. Ředitel Domova je jmenován Magistrátem města Ústí nad Labem, který ho i odvolává. Povinností Domova je dodržovat finanční vztahy ke zřizovateli a poskytovateli finanční dotace na provoz zařízení. Je povinen předkládat finanční vypořádání, výsledky hospodaření a další potřebné informace o zařízení, které jsou požadovány ze strany zřizovatele a poskytovatele dotace. Domov pro seniory je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to služby domov pro seniory s kapacitou 20 lůžek a domov se zvláštním režimem s kapacitou 76 lůžek. Domov je zařazen v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období , v Katalogu sociálních služeb a je veden v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Zařízení je určeno všem občanům, kteří splňují podmínky cílové skupiny, pro kterou jsou jednotlivé služby určeny. Klienti jsou do zařízení přijímáni na základě žádosti o umístění, které jsou evidovány v pořadníku žadatelů. Při nástupu je s klienty sepsána Smlouva o poskytnutí služby sociální péče, ve které jsou přesně vymezeny podmínky poskytování ubytování, stravování a péče. Podmínky se řídí platným Domácím řádem. Fakultativní služby, které jsou klientům poskytovány, se řídí platným Sazebníkem fakultativních činností. Klientům je nabízeno ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, z nichž jsou některé vybaveny koupelnou a vlastním sociálních zařízením či balkonem. Při průběhu realizace sociální služby klademe důraz na individuální potřeby, přání a cíle našich klientů, pracujeme s jejich biografiemi a snažíme se úzce spolupracovat s jejich rodinami a blízkými přáteli. 5

6 3) Domov pro seniory Velké Březno v roce 2015 V průběhu roku 2015 jsme poskytovali sociální služby našim klientům dle platné registrace. Během každého z 365-ti dnů, které v loňském roce uběhly, jsme věnovali veškerou energii k dalšímu zlepšování a posouvání poskytované péče na pomyslném žebříčku kvality stále výš. Naše adresa je dobrá adresa je krédem našeho Domova a společně se všemi pracovníky v zařízení se snažíme, aby to tak opravdu bylo. Všichni zaměstnanci se řídí Standardy kvality sociálních služeb, které má zařízení vypracované pro obě poskytované sociální služby, a které jsou doplňovány dalšími směrnicemi, předpisy a řády tak, aby byly služby poskytovány v co nejvyšší kvalitě. Zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe je dlouhodobý a nikdy nekončící proces, protože sociální služby jsou živým organismem, který se neustále vyvíjí a je potřeba zapojení všech pracovníků a jejich profesionální přístup k tomu, aby poskytovaná péče byla co nejkvalitnější a nejodbornější. Pracujeme na tom, aby byl Domov příjemným místem, kde klienti, pro které jsou nabízené služby určeny, nalezli bezpečné zázemí a částečně i nový domov. Jsme si vědomi toho, že nemůžeme zcela nahradit domov, ze kterého k nám ve většině případů klienti přicházejí, ale soustavnou prací se snažíme, abychom se tomu co nejvíce přiblížili. Snažíme se nabízet důvěrné místo nejen našim klientům, ale také okolí domova a široké veřejnosti. Domov se nachází v příjemném prostředí obce, je obklopen zelení a umožňuje krásný výhled na řeku Labe a obce rozléhající se na protilehlém břehu řeky. V roce 2015 došlo v Domově k navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem z původních 72 lůžek na 76 lůžek. Došlo k rekonstrukci nevyužívaných místností a nyní slouží jako plnohodnotné pokoje klientům, s odpovídajícím vybavením a příjemným, klidným prostorem. Domov je založen na dlouholeté tradici a historii, na kterou se s našimi zaměstnanci snažíme navázat. Věříme, že poskytujeme seniorům, kteří naše služby potřebují, možnost prožít důstojné stáří a plnohodnotný spokojený život. 6

7 4) Poslání a cíle Domova pro seniory Velké Březno Posláním Domova je poskytovat takové odborné služby, aby měli klienti možnost žít důstojně a v bezpečném prostředí. Podpora a péče je poskytována podle individuálních potřeb klientů, zmařená především k uchování dosavadních schopností a procvičování každodenních činností. Cílem Domova je poskytovat odborné služby, které umožní klientovi pokračovat v co největší míře v jeho dosavadním způsobu života a klientům s Alzheimerovou chorobou a demencí možnost žít důstojně a v bezpečném prostředí. Cílem Domova je také poskytovat služby a péči v největší možné míře přizpůsobené podle individuálních potřeb našich klientů. Péče, kterou v našem Domově poskytujeme je založena na principech Etického kodexu, kterým se řídí všichni zaměstnanci Domova. V neposlední řadě je posláním a cílem Domova být nápomocni osobám, které se z důvodu se kvůli potížím plynoucím ze stáří či nemoci, ocitli v nepříznivé sociální situaci 5) Sociální úsek Před nástupem nového klienta do našeho Domova nejprve probíhá jednání se zájemcem o umístění a sociální šetření. Než je s klientem sepsána smlouva o poskytování sociální služby předchází několik schůzek, díky kterým dochází k budování vzájemného vztahu s uživatelem a jeho rodinou, jsou předány důležité informace a vzájemně se domlouvá a plánuje průběh sociální služby, o kterou zájemce žádá. Nedílnou součástí tohoto jednání je prohlídka Domova a návštěva klienta v jeho domácím prostředí. Při poskytování péče dbáme na to, aby se v našem zařízení klienti cítili co nejlépe. Proto úzce spolupracujeme s rodinami našich klientů a snažíme se, aby klienti již při nástupu do Domova nebo v blízké době měli své osobní věci (fotografie, vázičku, obraz, povlečení), aby se cítili více jako doma. Dlouhodobě pracujeme na udržení a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, kde je důležitá spolupráce a zapojení všech zaměstnanců při poskytování péče našim klientům a dodržování Standardů kvality sociálních služeb. Při individuálním plánování je potřeba spolupráce pracovníků jednotlivých úseků, kteří zjišťují potřeby, přání a očekávání klientů. Na základě těchto zjištěných informací se zaměstnanci zaměřují na vhodné poskytování péče, udržení stávajících schopností klientů tak, aby byl co nejdéle soběstačný a byla mu poskytována podpora nebo pomoc v jeho samostatnosti. Každý klient má svého osobního garanta, který je mu přidělen při nástupu do Domova. Tento pracovník je klientovi oporou v naplňování jeho potřeb a přání, zjišťuje a mapuje klientovi schopnosti a možnosti a úzce spolupracuje při realizaci a dosahování osobních cílů klienta. Již při nástupu klienta do našeho Domova je mapován jeho životní příběh, ze kterého pak personál čerpá zásadní informace důležité při práci s klienty a poskytování péče. Vždy na začátku roku probíhá dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel za uplynulý rok. Toto zjišťování spokojenosti našich klientů i jejich rodinných příslušníků je důležitou součástí při poskytování služeb a neustálém zvyšování jejich kvality. Získané podněty bývají často cennými postřehy, které nám pomáhají se neustále rozvíjet a zdokonalovat. 7

8 6) Zdravotní úsek Dle 36 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zabezpečujeme zdravotní péči ambulantní formou pomocí registrovaných zdravotních sester s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Zdravotní sestry jsou v zařízení 24 hodin denně a poskytovanou péči provádí výhradně na základě lékařského rozhodnutí. Do zařízení dochází pravidelně praktický lékař a odborný lékař psychiatr. Zdravotnický personál je vzdělaný nejen v oblasti zaměřené pouze na zdravotnictví, ale může klientům nabídnout i alternativní přístup v podobě konceptu Bazální stimulace nebo Kinestetické mobilizace. Zdravotnický personál Domova se dále vzdělává ve speciálních akreditovaných kurzech, které přispívají ke zvýšení kvality odborné péče o klienta. Přílohou Žádosti o umístění je lékařská zpráva, na základě které je klient zařazen do pořadníků žadatelů o umístění na konkrétní sociální službu. 8

9 7) Aktivizační úsek Díky aktivizaci se snažíme uchovávat co nejdéle schopnosti klientů, posilovat jejich psychickou a fyzickou kondici a podporovat je ve vytváření nových sociálních vazeb a navazování nových přátelství. Ze zkušeností víme, že aktivizace přispívá i k lepší adaptaci nově příchozích klientů, kteří mohou pociťovat smutek a strach z nového, neznámého prostředí. V rámci poskytování služeb nabízíme našim klientům možnost zapojit se do každodenních aktivizačních programů v dopoledních i odpoledních hodinách. Aktivizační pracovníci, kteří tyto programu zajišťují, přizpůsobují volbu činnosti aktuální klientele Domova dle zájmů a schopností stávajících uživatelů. Bohatá nabídka pravidelných aktivit, mezi které patří paměťová a taneční cvičení, zpívání s klienty nebo rukodělné práce či pečení v místní kuchyňce určené pro tyto příležitosti je vždy vyvěšena s dostatečným časovým předstihem na určených nástěnkách, které se nachází na jednotlivých odděleních. Veškerá naše péče se zakládá na individuálním přístupu a tak i práce aktivizačních pracovníků Domova vychází z individuálních zájmů a potřeb klientů. Využíváme reminiscenční terapii cílenou práci se vzpomínkami jednotlivých klientů, která probíhá individuálně i ve skupinách, formálně i neformálně. Za příznivého počasí využívají naši uživatelé venkovní terasu vybavenou lavičkami a slunečníky, aby poskytovala vhodně uzpůsobené zázemí a zahradu s dřevěnými altány a lavičkami, která se rozprostírá okolo budovy. Dřevěné zahradní altány nabízí vhodný prostor pro příjemné posezení u kávy a přátelské povídání i pro pořádání větších společenských akcí. V průběhu měsíce vždy pořádáme pro naše klienty několik společenských akcí, například oslavu narozenin klientů, jejichž data narození spadají do aktuálního měsíce, sportovní hry, turnaje ve společenských hrách jako je pexeso a člověče nezlob se či tradiční Zahradní slavnost. Klienti tak mají prostor pro setkávání a udržování sociálních vztahů s ostatními klienty domova, strávit příjemné chvíle a vytvářet tak nové vzpomínky a zážitky. S klienty během roku vyrážíme i mimo náš Domov na akce do ostatních zařízení, například na mezigenerační hry a letní slavnosti nebo do Muzea Ústí nad Labem na zajímavé výstavy a akce. 9

10 8) Stravovací úsek Součástí našeho zařízení je moderně vybavená kuchyně, kde je z kvalitních a čerstvých surovin připravována strava pro klienty, jejíž příprava podléhá pravidlům a zásadám správné hygienické výroby a praxe. Klienti mají k dispozici jídelní lístky vždy na dva týdny, kde si mohou vybrat ze dvou variant obědů a večeří. Zaměstnanci stravovacího provozu vaří klientům jídla chutná a nebrání se změnám i novým recepturám, proto jsou jídelní lístky bohaté a pestré. Skladba jídelníčku odpovídá zásadám zdravé výživy. Jídelní lístek je doplněn o nápoje tak, aby byli k dispozici klientům v průběhu celého dne i k podávaným pokrmům. Za celý rok 2015 jsme našim klientům podali porcí jídel (snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří). Stravování poskytujeme klientům ve společných jídelnách, které náleží vždy k jednotlivým oddělením. Pokud se klient z nějakého důvodu nemůže stravovat v jídelně s ostatními klienty, kvůli svému zdravotnímu stavu, mohou se klienti stravovat ve svých pokojích. Snažíme se, abychom uchovali schopnosti klientů po co nejdelší možnou dobu, motivujeme je ke stolování s ostatními klienty, používání příborů a při stravování nabízíme klientům podporu a pomoc. Našim klientům poskytujeme nutriční péči a dle dietního systému upravují pracovnice stravovacího provozu podávaná jídla. Jedná se o dietu základní, žlučníkovou, šetřící, diabetická a diabetická šetřící. Dle schopností a potřeb klientů podáváme stravu mletou či mixovanou. Individuální péči, kterou poskytujeme, podléhá i stravování v našem Domově, snažíme se vyhovět přání a potřebám našich tak, aby byli co nejvíce spokojení. 10

11 9) Struktura klientů V roce 2015 jsme poskytli péči celkem 121 klientům, z toho bylo 17% mužů a 83% žen. Dle věkových skupin seniorů ve věku let a 85 a více let byl poměr našich klientů 48,8% v zastoupení skupiny první, senioři do 84 let a 51,2% klientů, kteří spadají do druhé věkové skupiny, tedy 85 let a více. a. Struktura klientů dle věku Domov pro seniory 6% 22% 65 let a méně 33% let let let 39% 96 let a více Domov se zvláštním režimem 1,30% 9,60% 37% 11% 41,10% 65 let a méně let let let 96 let a více 11

12 b. Struktura klientů dle příspěvku na péči Příspěvek na péči (dále jen PnP) je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb a úkonů. Z poskytnutého příspěvku hradí tyto osoby pomoc, která je jim poskytována. Výše příspěvku pro osoby starší 18-ti let se odvíjí od stupně závislosti osoby, která o příspěvek žádá. Příspěvek na péči u klientů, kteří nastupují do Domova a již ho pobírají, náleží zařízení a jsou z něj hrazeny služby péče dle 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Klientům, kteří do Domova přicházejí a příspěvek na péči nepobírají ani o něj nemají zažádáno, pomohou s vyřízením sociální pracovnice Domova. Úkony péče jsou těmto klientům poskytovány i přesto, že příspěvek nepobírají, PnP je příznán zpětně. Sociální pracovnice Domova žádají o příspěvek na péči u klientů, kteří o něj zažádáno nemají, ale i u klientů, kteří mají nižší stupeň PnP, ale jejich zdravotní stav se zhoršil natolik, že neodpovídá přiznanému stupni PnP. Žádost o příspěvek na péči se podává ke krajské pobočce Úřadu práce, který o přiznání či nepřiznání a určení stupně závislosti žadatele rozhoduje. PnP je vyplácen měsíčně a to vždy v měsíci, na který příspěvek náleží. Struktura klientů podle stupně závislosti k : Stupeň závislosti Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost klienti bez příspěvku na péči Celkem Procentuální zastoupení klientů dle stupně závislosti k ,70% 24,10% 22% 17,60% 28,60% I - lehká závislost II - středně těžká závislost III - těžká závislost IV - úplná závislost bez příspěvku 12

13 c. Celkový přehled klientů V níže uvedené tabulce naleznete přehled přijatých klientů za rok 2015, počet zemřelých klientů a klientů, kteří z Domova odešli na vlastní žádost. V tabulce najdete čísla znázorňující nově zařazené žádosti o umístění během roku 2015 a celkový počet evidovaných žádostí o naše služby k Počet klientů celkem 96 Počet přijatých klientů 34 Počet zemřelých klientů a klientů, kteří ukončili pobyt na vlastní žádost 29 Počet žádostí zařazených do pořadníku 83 Počet evidovaných žádostí celkem 210 Odmítnuté žádosti žadatel nespadal do cílové skupiny 0 13

14 10) Personální zajištění Stav k počet pracovníků počet úvazků 1. přímá péče sociální pracovníci 2 2 přímá obslužná péče zdravotní sestry 6 5,75 zdravotní asistenti 2 1 nutriční terapeut 1 0,15 celkem 44 40,9 2. ostatní pracovníci ředitel 1 1 ekonom 1 1 ekonomický asistent 1 0,4 správce rozpočtu 1 0,05 vedoucí úseku přímé,aktivizační a zdravotní péče 1 1 administrativní asistent 1 1 referent stravovacího provozu 1 1 kuchaři 3 3 pomocní kuchaři 4 4 pomocný pracovník stravovacího provozu 1 1 pracovníci prádelny 2 2 recepční 1 1 uklízeči 4 4 údržbáři 2 1,5 správce objektu 1 0,5 celkem 25 22,45 3. nákupem služby vedení účetnictví a zpracování mezd 1 supervizor 1 14

15 a) Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci Domova se během roku 2015 zúčastnili několika vzdělávacích akcí, školení a akreditovaných vzdělávacích kurzů, na kterých se dozvěděli nové informace a postupy, získali další zkušenosti a dovednosti, které mohou ve výkonu svého povolání uplatnit. Díky celoročnímu průběžnému vzdělávání a propracovaným vzdělávacím plánům si pracovníci upevňují a prohlubují svou kvalifikaci. Další vzdělávání pracovníků přispívá k poskytování profesionálních služeb a kvalitnější péči poskytované našim klientům. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů mají pracovníci vzdělávací povinnost v rozsahu minimálně 24 hodin/rok. Součástí vzdělávání v naší organizace jsou týmové supervize, které probíhají vždy jednou měsíčně pod vedením zkušeného supervizora, porady zaměstnanců dle plánu porad na daný rok a výměnné stáže. V roce 2015 absolvovali pracovníci přímé obslužné péče kurzy: - Stres a prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách pomocí psychologických disciplín - Vedení, hodnocení a kontrola plánu péče klienta - Komunikace s klienty zdravotně sociálních zařízení s důrazem na inkontinentního klienta - 4 hodiny pro život Kurz první pomoci - Tena Expert - Gerontologické dny severozápad - Sebezkušenostní nácvik pro správnou péči o klienta s demencí - Modul dokumentace klienta v IS Cygnus - Základní kurz Bazální stimulace - Nástavbový kurz Bazální stimulace - Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniorů při nástupu do instituce - Nové přístupy v péči o seniory - Kinestetická mobilizace I. - Konflikty na pracovišti - Zahradní terapie jedna z forem smyslové terapie u osob s psychiatrickým onemocněním - Domácí násilí v teorii a praxi úvod do problematiky - Vhodné postupy v péči o klienta s demencí - Základní sociální a ošetřovatelská péče v sociálních službách Ostatní zaměstnanci Domova absolvovaly různé akreditované kurzy, účastnili se vzdělávacích seminářů a konferencí dle jejich vzdělávacího plánu, potřeb a kompetencí. Jednalo se například o akreditovaný kurz Úhrady za sociální služby, Řízení a zavádění změn v organizace nebo Odborný kurz ústavního stravování. 15

16 11) Ekonomické údaje za rok 2015 Hlavní činnost výnosy z činnosti: 602- výnosy z prodeje služeb: = úhrady klientů za bydlení a stravu ,00 Kč = úhrady klientů za péči - příspěvky na péči ,00 Kč = úhrady za fakultativní služby 1 050,00 Kč = úhrady od zdravotních pojišťoven - fakturace za zdravotní výkony ,40 Kč 648- čerpání fondů ,15 Kč 649- ostatní výnosy z činnosti ,76 Kč 672- výnosy vybraných místních vládních institucí: = dotace poskytnutá KÚÚK ,00 Kč = příspěvek zřizovatele na provoz ,00 Kč = příspěvek na mzdy a zákonné odvody od Úřadu práce ,00 Kč = vyčerpaná část Fondu Ústeckého kraje ,53 Kč výnosy celkem ,84 Kč náklady z činnosti: 501- spotřeba potravin ,00 Kč 501- spotřeba provozního materiálu (zdravotní, hygienický, úklidový, kancelářský,pro údržbu, pro aktivizaci, provozní potřeby) ,08 Kč energie ,02 Kč 511- opravy a udržování ,23 Kč 512- cestovné ,00 Kč 513- náklady na reprezentaci 6 788,00 Kč 518- ostatní služby (vzdělávání, nájem,auditorské služby, programové licence,odpady,apod.) ,47 Kč 521- mzdové náklady ,02 Kč 524- zákonné sociální pojištění ,08 Kč 525- jiné sociální pojištění ,00 Kč 527- zákonné sociální náklady ,06 Kč 528- jiné sociální náklady ,00 Kč 531- silniční daň 2 750,00 Kč 538- jiné daně a poplatky 960,00 Kč 549- ostatní náklady z činnosti 4 170,84 Kč 551- odpisy DHM ,80 Kč 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku ,53 Kč náklady celkem ,13 Kč

17 Doplňková činnost 601- výnosy z prodeje vlastních výrobků - prodej stravovacích jednotek ,59 Kč 603- výnosy z pronájmu 7 400,00 Kč výnosy celkem ,59 Kč 501- spotřeba potravin ,78 Kč 501- spotřeba provozního materiálu (úklidový, čistící, hygienický) ,66 Kč 502- energie ,51 Kč 511- opravy a udržování 2 313,98 Kč 518- ostatní služby (nájemné, ekonomické, telekomunikace, stočné) ,21 Kč 521- mzdové náklady ,98 Kč 524- zákonné sociální pojištění ,92 Kč 527- zákonné sociální náklady 3 261,37 Kč 531- daň silniční 2 400,00 Kč náklady celkem ,41 Kč 12) Kontroly v organizaci Zařízení má vypracovaný plán kontrol, který je závazný a slouží k pravidelnému a spolehlivému předávání informací vedoucím pracovníkům a zajištění efektivního a účelného výkonu činností, které zařízení provádí. Pravidelné kontroly jsou doplněny o kontroly namátkové, které se provádí na všech úsecích. Každý vedoucí pracovník si v pravidelných intervalech kontroluje svůj úsek, za který zodpovídá. Dvakrát v roce je prováděna rozsáhlá kontrola všech úseků, kterou vede ředitel zařízení. 13) Spolupráce Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji i mimo něj. Úzce spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem a díky dobrovolníkům z Dobrovolnického centra, kteří do našeho Domova dochází, můžeme poskytovat pestřejší a bohatší aktivizační programy určené našim klientům. Spolupráci navazujeme i se základními školami a základními uměleckými školami, středními a vysokými školami v rámci praxí, exkurzí, aktivizačních projektů apod. 17

18 14) Dary a poděkování Děkujeme Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů v České republice za finanční dar, za který bylo v roce 2015 pořízeno 10 ks preventivních jednostranných antidekubitních matrací a 2 ks antidekubitních podložek, 3 ks speciálních prostěradel a 3 ks podložek Wendy Lett. Touto cestou chceme poděkovat Ústeckému kraji, protože díky podpoře z Fondu hejtmana Ústeckého kraje bylo v průběhu roku 2015 pořízeno 6 ks skříní Brusali, 4 ks lůžek Westfalia III, 10 ks polohovacích lůžek, 4 ks nočních stolků dřevěných, 2 ks nočních stolků s výsuvnou deskou včetně dopravy a servírovací stolek k lůžku včetně dopravy. 18) Investice, rekonstrukce a velké opravy a) investice, rekonstrukce a velké opravy v roce úprava pokojů v budově D přízemí - oprava žehliče - zahájení realizace výměny systému zálohování dat - inovace webových stránek - vstup na sociální síť Facebook b) plány na rok doplnění dešťové kanalizace v pavilonu B - celkové zaměření objektu a pozemků - dokončení výměny systému zálohování dat - přezkumný audit certifikátu Vážka 18

19 16) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím počet podaných žádostí o informace 2 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0 počet poskytnutých výhradních licencí 0 počet stížností podaných podle 16a 1 Důvody podání stížnosti podle 16a a způsob vyřízení Poř.č. Důvod podání stížnosti Způsob vyřízení 1 Neposkytnutí informace v zákonné lhůtě dle 14 zákona Poskytnutí informací neprodleně po přijetí stížnosti 19

20 17) Závěrečné slovo ředitele Domova V této Výroční zprávě za rok 2015 jste se mohli dozvědět zásadní informace o službách, které poskytujeme, statistické údaje, výsledky hospodářské činnosti i spoustu dalších informací o chodu Domova a aktivit s ním spojených. Doufám, že jste se dočetli zajímavé informace, které pro Vás budou přínosné. Na rok 2016 mám se svým pracovním týmem další plány a vize, i když je těžké plánovat a předpokládat další vývoj, věříme, že budeme moci i nadále poskytovat sociální služby v takovém rozsahu jako tomu bylo v roce loňském a že nám bude zřizovatel Statutární město Ústí nad Labem stále oporou tak, jako tomu bylo doposud. Bez podpory zřizovatele, klientů a našich zaměstnanců by existence Domova tak jak ho znáte nyní, nebyla možná. Těší mě spokojenost našich klientů a jejich rodinných příslušníků i zájem široké veřejnosti o naší organizaci a jsem rád za úspěšnou spolupráci s dalšími lidmi a organizacemi v oblasti sociálních služeb i mimo ni. Myslím, že když shrnu rok 2015, mohu říci, že to byl rok úspěšný, doprovázený různými změnami, ať na poli financování, tak na poli poskytování péče. Společně se zaměstnanci Domova jsme dosáhli dobrých výsledků, což je motivace pokračovat v tom co děláme i nadále. Touto cestou bych rád poděkoval našemu zřizovateli, všem partnerům za pomoc při práci v roce 2015 a všem externím spolupracovníkům a sponzorům, kteří mají také zásluhu na tom, aby byli naši klienti co nejspokojenější. Velké poděkování patří zaměstnancům Domova, kteří pečují o naše klienty, snaží se jim co nejvíce zpříjemnit pobyt u nás a práci v Domově pro seniory vnímají jako poslání, což se odráží i nad odváděné péči. Ze všech sil se snaží zajistit klientům příjemné zázemí a zkvalitnit péči, kterou jim poskytují. Všem zaměstnancům Domova patří poděkování za to, že při nelehké práci, kterou odvádí, dokáží zachovat vysoký standard v péči a vykonávat práci na odborné úrovni, což svědčí o profesionalitě celého týmu zaměstnanců Domova. V neposlední řadě děkuji také externím pracovníkům, bez kterých by bylo působení Domova v takové míře, jako je tomu nyní velmi obtížné. V závěru této Výroční zprávy děkuji všem rodinným příslušníků, zřizovateli, dodavatelům, sponzorům a dalším lidem, kteří se o náš Domov zajímají za veškerou podporu, kterou nám v loňském roce věnovali, a těším se na spolupráci v roce 2016, která bude nadále přispívat ke kvalitnímu poskytovaných sociálních služeb. Cílem Domova do dalšího roku je stále zvyšovat kvalitu péče, podporovat naše zaměstnance v dalším vzdělávání a rozvoji a věnovat se postupným opravám v našem objektu. Vážíme si uznání, kterého se nám dostává od našich klientů, jejich rodinných příslušníků a spolupracovníků. Jejich spokojenost a poděkování za odváděnou práci je pro náš Domov tou největší odměnou a věřím, že tomu tak bude i nadále. 20

21 Prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé, a že v ní nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohli změnit význam Výroční zprávy za rok Mgr. Tomáš Kříž ředitel Domova pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 21

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY STANDARD 5. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 2. 2016 do : Aktualizace

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně Výroční zpráva Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně za rok 2010 Nejsme myslící bytosti, které mají emoce, ale jsme citlivé bytosti, které myslí. Vážení přátelé, A.R.Damasio americký neurolog

Více

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. 1. Konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2013 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 80 /2014/ IV ze dne 14.4.2014 Nevážit si stáří

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2015 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 str.

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více