Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6"

Transkript

1

2 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty Krátce ze statistiky roku Přehled některých akcí pro uživatele v roce Z běžného dění Domova pro seniory Štíty aneb Co nového v roce Fotoreportáž 13 4 Domov se zvláštním režimem Jedlí Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem Jedlí Krátce ze statistiky roku Přehled některých akcí pro uživatele v roce Z běžného dění Domova se zvláštním režimem Jedlí aneb Co nového v roce Fotoreportáž 21 5 Organizační struktura organizace 22 6 Rozbory hospodaření organizace 23 Výroční zpráva 2015 strana 2

3 Motto Plujeme všichni na lodičce života. Nikdo z nás neví, zda se ta bárka brzy nepřevrátí, nikdo z nás neví, jak daleko dopluje. Ale každý by měl znát, že cesta jednou končí a že nám v nouzi pomáhají ti, kteří, stejně jako každý z nás, na pevnině nestojí. Budeme tápat, hledat, smát se i plakat, mýlit se a dívat pravdě do očí a budeme všemi úskalími proplouvat lépe tehdy, když budeme na blízku cítit podanou ruku člověka. Ať profesionála, či laika. Vždyť jde o poučený návrat člověka k člověku. Pro život, pro ten, který žiješ, pro dny, které letí a které jsou "spočteny", pro jejich dění, aktivitu a naplnění, poslouchej, člověče, co se děje v situacích, kterým ani ty neujdeš. Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. Výroční zpráva 2015 strana 3

4 1 Úvodní slovo ředitelky organizace Vážení přátelé, výroční zpráva roku 2015 Vám zprostředkuje pohled na hospodaření a činnosti, které se v příspěvkové organizaci Domov Štíty - Jedlí odehrály v uplynulém roce. Pokaždé, když rekapituluji uplynulé období, tak si uvědomím, kolik různorodých aktivit jsme odvedli, provedli, uspořádali, zrealizovali. Pochopitelně, že první místo vždy obsadí vzpomínky na klienty a jejich osudy. Vzpomínám na naše společné úspěchy i neúspěchy. Takovým neúspěchem může být např. nesmírně spokojený klient ovšem s nespokojenou rodinou v pozadí, která průběh podpory a péče nechápe a omezuje klienta na svých právech. Rok 2015 považuji za velmi zásadní rok pro naši organizaci. Asi nejvíce jsem pyšná na profesionální tým pracovníků, který byl oceněn i inspekčním týmem Vážky. Dalším významným počinem bylo vybudování nových středisek - Sociálně aktivizačních úseků, které si po roce tvrdé práce, vybudovaly a obhájily právoplatné místo na slunci mezi ostatními úseky a dále vznik úseků Zdravotně ošetřovatelských (de facto přejmenování ze stávajících sociálněošetřovatelských). Sociální péče a zdravotní péče jsou pilíři naší služby. Ve zprávě je jim tak věnovaný významný prostor. Velký dík patří i ostatním, z pohledu uživatelů a veřejnosti, ne tak zřetelně viditelným střediskám. Mám na mysli stravovací, provozní a ekonomický úsek. Díky jejich dennodenní kvalitně odváděné práci, můžeme uživatelům poskytovat přesně takový typ služby, k jaké jsme se zavázali v rámci veřejného závazku. Děkuji našemu zřizovateli, partnerům, podporovatelům, externím spolupracovníkům, lékařům, klientům a dobrovolníkům. Čtenářům přeji, ať ve výroční zprávě naleznou potřebné informace. Zaznamenáte-li absenci konkrétní informace, neváhejte se na mne obrátit. Ráda Vám naši organizaci osobně představím. Lucie Pospíšilová ředitelka organizace Výroční zpráva 2015 strana 4

5 2 Základní informace o organizaci název/právní forma Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace sídlo: Na Pilníku 222, Štíty IČ: zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc datum vzniku: zápis v OR: oddíl Pr, vložka 768, OR vedený u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: číslo účtu /0100 u KB Přerov předmět činnosti: poskytování sociální služby domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kapacita 53 míst poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kapacita 45 míst kontakty: datová schránka: právnická osoba h5ikh5i 2.1 Charakteristika organizace Domov Štíty-Jedlí je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci představuje koncept kvalitní pobytové sociální služby pro seniory a pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Jde o Domov Štíty domov pro seniory a Domov Jedlí domov se zvláštním režimem. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/35/2014 byla organizace pověřena poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, tak, aby byl naplněn čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Výroční zpráva 2015 strana 5

6 3 Domov pro seniory Štíty 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty Poslání Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Jedná se o seniory, kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni zajišťovat životní potřeby ve vlastním prostředí. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb. Poskytujeme celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla celoroční stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy a od pondělka do pátku s výběrem ze dvou poledních menu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče základní sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti Cílová skupina senioři Kapacitně je služba omezena počtem 53 míst. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) Výroční zpráva 2015 strana 6

7 Pro koho není služba určena pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení pokud žadatel není schopen pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci pokud u žadatele byla diagnostikována duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití např. schizofrenie, maniodepresivní psychóza, poruchy způsobené chronickým užíváním omamných a psychotropních látek, popř. alkoholismem žadateli, který vyžaduje 100% soukromí osobám se smyslovým postižením nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící, kteří vyžadují speciální péči (znakovou řeč, apod.) středně těžké, těžké, mentální postižení Cíle zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, včetně podpory stávající soběstačnosti uživatele podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby uživatelů (vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami) zajistit možnost společenského vyžití a rozšířit nabídku každodenních aktivizačních činností. Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků (vzdělávání zaměstnanců) zvýšit informovanost o námi poskytované službě i mimo Olomoucký kraj Zásady poskytování služby Zachování důstojnosti Posilování samostatnosti Individuální přístup Přizpůsobení se vůli uživatele Sdílení informací Možnost volby Výroční zpráva 2015 strana 7

8 3.2 Krátce ze statistiky roku 2015 Struktura uživatelů k Počet uživatelů k % 56% ženy muži Celkový počet uživatelů k : 50 Muži: 22 Ženy: 28 Věková struktura uživatelů Věková struktura 22% 22% 14% 42% 27 až 65 let 66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let Průměrný věk uživatelů: 71,67 let Výroční zpráva 2015 strana 8

9 Trvale upoutaní na lůžko: Mobilní za pomoci druhé osoby: Vyžadující nákladnější stravu: 15 uživatelů 26 uživatelů 11 uživatelů Počet zemřelých: 10 Počet přijatých: 8 Počet propuštěných: 1 Obložnost lůžek I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 počet uživatelů 53 51, ,83 52, ,71 52,68 52,31 50,84 kapacita obložnost % , ,69 99, ,43 99,39 98,68 95, I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 počet uživatelů kapacita obložnost % Výroční zpráva 2015 strana 9

10 Příspěvek na péči Přehled příspěvků na péči 34% 8% 14% bez příspěvku na péči 20% 24% I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň Bez příspěvku na péči: 4 uživatelé I. stupeň závislosti: 7 uživatelů II. stupeň závislosti: 12 uživatelů III. stupeň závislosti: 10 uživatelů IV. stupeň závislosti: 17 uživatelů Úhrady uživatelů Přehled úhrad za rok % 66% Plná úhrada (9450,-Kč): Snížená úhrada : Plná úhrada (9 450,- Kč): 17 uživatelů Snížená úhrada: 33 uživatelů Průměrná úhrada uživatele: 6 656,67 Kč Výroční zpráva 2015 strana 10

11 3.3 Přehled některých akcí pro uživatele v roce Hudební vystoupení p. Kamlerová Hudební vystoupení Pepa a Vašek Zabijačkové hody v Jedlí Návštěva uživatelů kavárny Zábřeh Taneční vystoupení žáků Základní umělecké školy z Lanškrouna Přednáška pana lékárníka Mgr. Všetíčka z Červené Vody na téma Antibiotika Návštěva velikonoční výstavy v Domově Paprsek v Olšanech Přednáška letušky na téma poletíme napříč celým světem Pálení čarodějnic s vystoupením paní Kamlarové Dobrovolníci z ostravské banky GE Money Bank Návštěva Domova důchodců v Šumperku ku příležitosti 30. Výročí založení domova Posezení s písničkami Karla Hašlera Zahradní slavnost v Domově v Jedlí Výlet do Prahy na Letiště Václava Havla přílet Airbusu A380 společnosti Emirates k příležitosti 5. výročí otevření linky Praha-Dubaj Výlet Bludov Lázně a Bludoveček Beseda s místní knihovnicí Akce grilování posezení s uživateli a zaměstnanci Domova Den otevřených dveří prodejní výstava Svatomartinská slavnost Pečení perníčku s dětmi z 3. Základní školy Zábřeh Mikulášské setkání s dětmi z 3. Základní školy Zábřeh Návštěva Střední školy sociální péče a služeb Vánoční tvoření pro seniory Výroční zpráva 2015 strana 11

12 3.4 Z běžného dění Domova pro seniory Štíty aneb Co nového v roce 2015 V Domově vznikl nový orientační systém. Proběhla modernizace osvětlení v prostorách Domova. Během měsíce června se nám podařilo vyměnit okna v I. patře a vymalovat pokoje uživatelů dle barev, které si přáli. Také proběhla modernizace polic a záclon, což zútulnilo pokoje uživatelů. V červenci se nám podařilo vytapetovat Dobový koutek a vybavit ho nábytkem. V první polovině roku 2015 bylo zakoupeno moderní signalizační zařízení pro uživatele vyžadující zvýšenou péči. Od listopadu 2015 jsme navázali vzájemné mezigenerační setkávání s dětmi (žáky) 3. Základní školy Zábřeh. Také jsme navázali širší spolupráci s místním p. farářem, kdy probíhá pravidelné setkávání s uživateli, rovněž p. farář dochází v období křesťanských svátků. Od nového roku je v Domově vydáván Domovský časopis, jenž vychází čtvrtletně. Naleznete ho na našich webových stránkách. Co se týče organizační struktury, vznikly nové úseky: sociální aktivizační úsek a zdravotněošetřovatelský úsek. Na základě toho vznikly od ledna dvě nové pozice aktivizačních pracovnic. Aktivizační činnosti jsou zaměřovány v co největší míře na činnosti běžného života, zaměřujeme se na podporu samostatnosti našich uživatelů. Chceme, aby aktivizace přinášeli uživatelům potěšení ze smysluplného trávení svého volného času. Reagujeme na jejich aktuální potřeby a respektujeme individualitu každého z našich uživatelů. V ateliéru Domova jsme pravidelně prováděli skupinové a individuální aktivizace. Pravidelně probíhala individuální aktivizace na pokojích uživatelů. Za přijatelného počasí jsme realizovali vycházky, posezení za zahradě. Aktivizace jsou spojeny tematicky s ročním obdobím, svátky a tradicemi. Nadále se setkáváme s Výborem obyvatel (1x měsíčně). Na těchto setkání jsou zaznamenávány případné podměty ze strany uživatelů Domova, předávají se informace o nejbližším dění v Domově apod. Schůzek se pravidelně zúčastní ředitelka organizace, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí sociálně-aktivizačního úseku, vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice a aktivizační pracovnice. Rovněž probíhají pravidelně Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu ale i zaměstnanců. Začali jsme více pracovat se životním příběhem člověka, zaměřujeme se na jeho historii a okolí/ prostředí. Velmi úzce spolupracujeme s rodinou zejména při zahájení sociální služby. Snažíme se, aby každý uživatel přišel do již předem vybaveného pokoje svými osobními věcmi a aby toto prostředí působilo jako doma. Výroční zpráva 2015 strana 12

13 Nadále pokračují pravidelné návštěvy: 3x za měsíc naše uživatele navštěvuje psycholog Mgr. Březa 1x za měsíc dochází paní Hana Mősnerová provádět muzikoterapii a 1x za měsíc canisterapii. 1x za měsíc probíhá Mše Svatá v prostorách Domova, pod vedením pana faráře ze Štítů. Pan farář dochází také individuálně na pokoje uživatelů. pravidelně 1x za 6 týdnů do Domova dochází pedikérka a kadeřnice, kde nabízí své služby našim uživatelům, kteří nemohou díky svému zdravotnímu stavu využívat tyto služby v obci. 3.5 Fotoreportáž Zabijačkové hody v Domově Jedlí Dobrovolníci GE Money Bank Výlet letiště Václava Havla Praha Výlet Bludov - Bludoveček Výroční zpráva 2015 strana 13

14 Grilování na zahradě Svatomartinská slavnost Pečení perníčků s dětmi z 3. základní školy Zábřeh Z běžných činností Výroční zpráva 2015 strana 14

15 4 Domov se zvláštním režimem Jedlí 4.1 Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem Jedlí Poslání Posláním Domova důchodců Štíty - Jedlí, p.o. je podpora fyzické a psychické soběstačnosti osob s Alzheimerovou chorobou po co nejdelší dobu. Péči zajišťujeme multidisciplinárním týmem (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) s důrazem na individuální potřeby uživatelů. Samozřejmostí je důstojné prostředí a zacházení. Naše služba je koncipována tak, aby zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Cíle podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami podporovat stávající soběstačnost uživatelů zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků. Revidovat stávající metodiky. vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času a rozšířit nabídku zájmových činností zvýšit počet pracovníků v přímé péči (spolupráce s dobrovolníky) Zásady poskytované sociální služby Individuální přístup Sdílení informací Respekt a důstojnost uživatelů Zásada flexibility Možnost volby Cílová skupina osoby postižené Alzheimerovou chorobou Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří dospělí od 50 let Kapacitně je služba omezena počtem 45 míst. Výroční zpráva 2015 strana 15

16 4.2 Krátce ze statistiky roku 2015 Struktura uživatelů k Počet uživatelů k % 87% muži ženy Celkový počet uživatelů k : 45 Muži: 6 Ženy: 39 Věková struktura uživatelů Věková struktura 38% 2% 16% 44% let let let let Průměrný věk uživatelů: 82,84 let Výroční zpráva 2015 strana 16

17 Trvale upoutaní na lůžko: Mobilní za pomoci druhé osoby: 28 uživatelů 7 uživatelů Počet zemřelých: 10 Počet přijatých: 11 Počet propuštěných: 0 Obložnost lůžek I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 počet uživatelů 44,35 44,43 44,93 44,56 44, ,97 43,76 44,87 43,4 44,8 kapacita obložnost % 98,56 98,73 99,85 99,02 99, ,93 97,24 99,71 96,44 99, I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.16 XII.15 počet uživatelů kapacita obložnost % Výroční zpráva 2015 strana 17

18 Příspěvek na péči Přehled příspěvků na péči 2% 4% 16% 78% I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti Bez příspěvku na péči: 0 uživatelů I. stupeň závislosti: 1 uživatel II. stupeň závislosti: 2 uživatelé III. stupeň závislosti: 7 uživatelů IV. stupeň závislosti: 35 uživatelů Úhrady uživatelů 38% 62% plná úhrada (9900 Kč) snížená úhrada Plná úhrada (9 900,- Kč): 17 uživatelů Snížená úhrada: 28 uživatelů Průměrná úhrada uživatele: 8 952,- Kč Výroční zpráva 2015 strana 18

19 4.3 Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2015 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září Mezigenerační setkávání - děti z místní MŠ přišly jako Tři králové Vepřové hody, paní Hýblová certifikace Velikonoční kraslice s pí. Focherovou, Mezigenerační setkávání děti Základní školy Jedlí - 1. a 2. třídy tematické dopoledne Oslava jara - Velikonoce, Velikonoční výstava Paprsek Olšany Dobrovolníci GE Money bank, společně s žáky prvního stupně místní ZŠ v rámci Mezigeneračního setkávání, malování na přírodniny s pí. Vaňkovou Výlet do zahradnictví a cukrárny do Bludova, Mezigenerační setkávání děti z místní ZŠ vystoupení u příležitosti Dne matek Výlet do zahradnictví a cukrárny do Bludova, Zahradní slavnost Výlet do Léčebných Lázní Bludov, se zastávkou na Bludovečku Výlet do rozkvetlé zahrady - fuchsie Písařov Certifikace Vážka audit České alzheimerovské společnosti říjen Den pro veřejnost listopad prosinec Svatomartinská slavnost Štíty Mikuláš a čert, Mezigenerační setkávání společné pečení s žáky ZŠ Jedlí na Vánoce Výroční zpráva 2015 strana 19

20 4.4 Z běžného dění Domova se zvláštním režimem Jedlí aneb Co nového v roce 2015 V domově v Jedlí vytváříme podmínky pro aktivní prožívání volného času. Snažíme se nabídnout našim uživatelům pestrý program, aby si každý mohl najít pro sebe něco, co ho naplňuje, něco co je mu blízké. Plán aktivit vytváříme vždy na týden, abychom mohli pružně reagovat na nově vzniklé potřeby našich uživatelů. Uživatelé se mohou účastnit na základě svého rozhodnutí individuálních i společných aktivit. Pravidelně do domova 2x za měsíc jezdí terapeuti s canisterapií, s felinoterapií. Uživatelé společně s pracovníky pečují o zakrslého králíka a andulky. Pravidelně k nám do domova jezdí tým psychologů se synergicko-reflexní terapií a to Mgr. Lenka Osladilová a Mgr. Zdeněk Březa. Též pravidelně 2x za měsíc jezdí terapeutka s muzikoterapií. Díky zřízení úseku sociálně aktivizačního se nám otevřelo mnoho možností, jak uchopit a co možná nejpestřeji přistoupit k aktivnímu prožívání volného času klientů. Množství a hlavně různorodost nabízených aktivit, byla ku prospěchu všech našich klientů. Zaměřili jsme se na běžné denní činnosti, které všichni naši klienti celý život žili a ty jsme okořenili novými poznatky ze smyslové aktivizace. Podařilo se nám ve větší míře dostat klienty do společnosti. Považujeme za náš dílčí úspěch to, že někteří klienti jsou schopni za pomoci dojít a potřebné si zajistit na místní poště, nakoupit v místním obchodě, či si zajdou do místního kostela na bohoslužbu. Toto pro nás všechny věc běžná, pro klienta domova se zvláštním režimem věc úžasná. V rámci aktivizace vaříme, pečeme moučníky, klienti si za pomoci aktivizačních pracovnic připravují občerstvení na oslavy narozenin, pro příležitosti uvítání nově příchozího klienta apod. Nabízíme kulturní vystoupení převážně hudební, jezdí k nám pravidelně pan děkan sloužit mše i individuálně na návštěvy za uživateli, kteří si toto vyžádají. Promítáme filmy, pracujeme s reminiscencí. Díky nově vybudované retro místnosti se nám pracuje lépe a efektivněji. Zaslouženou odměnou je spokojený a usměvavý klient. Každých šest týdnů dojíždí do domova kadeřnice, pedikérka. Pořádáme pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů. Výroční zpráva 2015 strana 20

21 4.5 Fotoreportáž Výroční zpráva 2015 strana 21

22 5 Organizační struktura organizace organizační schéma účinné k Výroční zpráva 2015 strana 22

23 6 Rozbory hospodaření organizace Výroční zpráva 2015 strana 23

24 Výroční zpráva 2015 strana 24

25 Výroční zpráva 2015 strana 25

26 Výroční zpráva 2015 strana 26

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah: Úvodní slovo ředitelky organizace Základní informace o organizaci domov

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. DOM OV ve VĚŽI. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka Domova ve Věži. Ve Věži 23.3. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. DOM OV ve VĚŽI. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka Domova ve Věži. Ve Věži 23.3. 2014 DOM OV ve VĚŽI příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 30.3.2010 1 Základní údaje: 1.Předmět činnosti: V domově se zvláštním reţimem podle 50 odst.1 zák.č.108/2006 Sb.o sociálních

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 1 Obsah: Úvod str. 3 Základní údaje o organizaci str. 5 Veřejný závazek str. 6 Zdravotní péče str. 10 Sociální aktivity str. 13 Stravování

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Strana 1 (celkem 7) 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám obecně

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2010 1 strana centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Obsah I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KYTLICE Kytlice 71, 407 45 Kytlice Zřizovatel: Hlavní město Praha IČ: 70872708, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu: 2001560009/6000 tel./fax: 412581183, +420603576097,

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Zásadní událost roku 2015 vyřazení několika poskytovatelů za sítě a ztráta prostředků v úrovni cca 8 milionu korun

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) XY, nar. bytem (v textu této smlouvy dále jen Osoba ) na straně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 23.3.2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 23.3.2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 23.3.2011 1 1. základní informace: Název organizace : Ústav sociální péče pro dospělé Věţ, příspěvková organizace Sídlo :

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nadace MariaStar-Humanity. za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nadace MariaStar-Humanity. za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Několik slov úvodem.. VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace MariaStar-Humanity za rok 2005 I. Již před 16 lety několik podnikavých žen, které po sametové revoluci toužili s nadšením zasáhnout iniciativně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově.

Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově. Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově Statut Nadačního fondu Horního Gymnázia v Havířově Správní rada a revizor Nadačního fondu Poskytování darů Nadačnímu fondu Vzor smlouvy o poskytnutí daru Nadačního

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2015 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více