Výroční zpráva rok Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8"

Transkript

1 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ DOMOVA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK Zdravotní úsek Sociální úsek Sociální pracovnice AKTIVIZAČNÍ ÚSEK STRAVOVÁNÍ PERSONÁLNÍ OBLAST Vzdělávání zaměstnanců...12 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK Hlavní činnost Komentář k rozboru hospodaření za rok Hlavní činnost Sponzorské dary v roce PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM / 20

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, seniorům je nutné věnovat hodně pozornosti, protože i chytří a vzdělaní lidé vstupují do této etapy života většinou zcela nepřipraveni. Mladí lidé si neumí představit, že i člověk ve vyšším věku může být tvořivý, pečlivý, agilní a plný fantazie, trpělivosti, odvahy a dobré vůle. Tyto hodnoty si spojují s věkem a často trpí předsudkem, že je senioři již ztratili. Co je vlastně stárnutí? Velmi zjednodušeně je to působení času na lidskou bytost. Tato neutrální definice připouští destruktivní i konstruktivní důsledky. Fyzické a duševní stárnutí přináší primárně změny struktury (morfologie) a následné změny funkcí (zpomalení a úbytek), ale některé vlastnosti těla se nemění, nebo naopak zlepšují. Změny funkcí nejsou fatální. Vhodná duševní a tělesná aktivita může zpomalit nástup funkčních změn a prodloužit aktivní věk. Správný přístup je asi tento: realismus, který není rezignací a optimismus, který není iluzí. Když si zachováme určitou schopnost nadšení, stále si vytyčujeme životní cíle a podržíme si svůj entuziasmus, prodloužíme si život. Takové návyky se vyvíjí jako dobré víno když je začneme včas pěstovat a rozvíjet, můžeme se z nich těšit ještě celá desetiletí. Mgr. Zuzana Steinbauerová ředitelka Domova pro seniory Kobylisy 3 / 20

4 1 VEDENÍ DOMOVA Mgr.ZuzanaSteinbauerová ředitelka Domova pro seniory Kobylisy Růžena Sobolová statutární zástupce ředitele, lidské zdroje Bc. Iva Vyšatová zástupce ředitele pro zdravotní a sociální úsek Ing. Jitka Ratajová ekonom Ing. Vladimír Pavlík vedoucí technikohospodářského útvaru 4 / 20

5 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK Domov pro seniory Kobylisy poskytuje dva druhy sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. V lednu roku 2011 jsme rozšířili Domov se zvláštním režimem o 14 míst. Vzhledem ke skutečnosti, že počet žadatelů stále stoupá, jsme tuto kapacitu od září roku 2011 opět navýšili o dalších 26 lůžek. V současné době již poskytujeme službu 68 uživatelům s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence. S přihlédnutím na množství neuspokojených žadatelů pro službu se zvláštním režimem budeme v trendu rozšiřování této služby pokračovat i v roce Během roku 2011 bylo v našem zařízení zakoupeno mnoho nových přístrojů a pomůcek pro zkvalitnění péče o uživatele. Tyto pomůcky mají zpříjemnit uživatelům pobyt u nás a dát jim pocit pohody a bezpečí. Šlo například o 10 antidekubitních polohovacích křesel, a sprchovací lůžka (uživatelé mohou být vysprchováni a vykoupáni přímo na pokoji a nemusí jezdit po chodbě do koupelen) a další pomůcky. Také došlo ke stavebním úpravám na odděleních například rekonstrukce jednoho z klubů v domově se zvláštním režimem. 5 / 20

6 2.1 Zdravotní úsek Zdravotní péče byla a nadále bude zajištěna plně kvalifikovanými odborníky 16 všeobecných zdravotních sester, které se také podílejí na individuální péči o uživatele a pomáhají při mapování potřeb všech uživatelů. Péče je zajištěna 24 hodin denně. Rehabilitace byla v roce 2011 zajišťována dvěma fyzioterapeutkami, a to na základě doporučení praktického lékaře. Uživatelům bylo poskytováno zejména individuální cvičení na lůžku a nácvik vertikalizace, chůze a soběstačnosti. K dispozici měli kromě mnoha kompenzačních pomůcek také nové kvalitní přístroje pro magnetoterapii, elektroterapii a mechanoterapii. Dvakrát týdně v domově probíhalo skupinové cvičení. Největším úspěchem pro náš domov bylo podepsání smlouvy se zdravotní pojišťovnou VZP. V současné době jsme registrováni jako nestátní zdravotnické zařízení a díky tomu máme od listopadu 2011 zaměstnanou vlastní praktickou lékařku. To nám pomohlo ke zkvalitnění zdravotní péče o naše uživatele. V roce 2011 jsme do zdravotního úseku přijali posilu na plný úvazek: psycholožku, která je stálou oporou našich uživatelů. Zdařilo se nám i navázat pravidelnou spolupráci s neurologem. I nadále do našeho zařízení docházeli odborní lékaři: psychiatr psycholog ORL ortopéd chirurg diabetolog oční urolog Pro zkvalitnění fyzioterapie plánujeme, že v roce 2012 rozšíříme tuto péči i o rehabilitačního lékaře. Tím dojde ke zlepšení zdravotní péče o naše uživatele. 6 / 20

7 2.2 Sociální úsek I v roce 2011 jsme pokračovali ve společné práci nad standardy kvality. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá zajišťovat a realizovat jeho individuální potřeby a přání. Pracovníci jsou všímaví k potřebám každého uživatele a mapují jejich potřeby. Pro větší přehlednost, průkaznost a zpříjemnění práce jsme zakoupili nový softwarový program Sledování péče. Tento program slouží pracovníkům k vytváření ošetřovatelských a sociálních plánů, včetně sledování jednotlivých úkonů vedoucích k jejich plnění. Na základě porovnání vytvořeného plánu a provedených úkonů u uživatelů, umožňuje program sledovat neprovedené úkony, poskytnout péči dle zaměstnanců i uživatelů, denní záznamy či provést vyúčtování za poskytnutou péči uživatelům. Pochopitelně jsme nezapomněli ani na vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči (povinnost vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb.). Vzdělávání bylo zaměřeno na roli klíčového pracovníka, praktické dovednosti v práci s uživatelem, v komunikaci a etice. Pracovníky vhodně motivujeme a podporujeme. Vzdělávání jim zajišťujeme zdarma a (pokud je to možné) přímo v našem zařízení. Snažíme se prohlubovat jejich sociální, praktické a organizační dovednosti a schopnosti. Pracovníkům zajišťujeme pravidelné supervize, kde se jim dostává podpory a pomoci ( oči zvenčí ) od plně kvalifikovaných supervizorek. 7 / 20

8 2.2.1 Sociální pracovnice V roce 2011 pokračovaly sociální pracovnice v aktualizaci již evidovaných žádostí o pobytovou službu (obě služby). V loňském roce (2011) byla každá sociální pracovnice proškolena v oblastech, které naše organizace zahrnula již v roce 2010 na základě individuálních plánů vzdělávání a také potřeb organizace do svého programu vzdělávání. Získáním dalších nezbytných dovedností a informací bylo přispěno k upevnění kompetencí, zkvalitnění poskytované služby, a to především směrem k uživateli. Účastí na supervizích (individuálních, skupinových, týmových atd.) bylo rovněž dosaženo podpory, která vedla ke zkvalitnění a efektivitě vykonávané práce jak mezi sociálními pracovníky, tak v rámci celé organizace. Práce sociálních pracovníků byla v roce 2011 zaměřena i na aktualizaci interních dokumentů a informačních materiálů organizace potřebných pro přímou práci nejen s uživatelem, ale důležitých i při prezentaci organizace vůči veřejnosti. V této souvislosti proběhla aktualizace webových stránek. Ve spojitosti s rozšířením výše uvedené sociální služby byla práce sociálních pracovníků orientována na rozšíření alternativních forem komunikace. 8 / 20

9 3 AKTIVIZAČNÍ ÚSEK Na úseku aktivizačních pracovnic se pořádaly pravidelné programy. Činnost aktivizace zajišťuje celkem 6 aktivizačních pracovnic, z toho 3 pro službu domov se zvláštním režimem. Společenské akce většího rozsahu jsou organizovány pro obě služby společně, jedná se například o pravidelné měsíční akce, které odpovídaly společenským událostem daného období jako je ples, masopustní veselí, oslavy MDŽ, velikonoční posezení, čarodějnice, zahradní slavnost, vánoční a silvestrovské programy a jiné akce. V neposlední řadě jsme nezapomněli ani na spirituální péči ve formě pravidelných bohoslužeb a setkání. Pro zájemce z řad uživatelů byl zorganizován celodenní výlet do Poděbrad. Jako každý rok jsme i v roce 2011 pořádali taneční soutěž i pro ostatní domovy Tance vsedě. Dále byly organizovány pravidelné týdenní akce jako je bingo, vaření, mše, taichi, promítání filmů, dopolední posezení na klubech spojené s ručními pracemi, četbou, nebo procvičování paměti, a také různé sportovní aktivity jako je trojboj, cvičení Sluníčko tančí, Sluníčko maluje. Mimo pravidelné programy jsme měli návštěvu norských námořníků spojenou s jejich vystoupením. Tanečníci z Velikonočního ostrova předvedli své tradiční tance, a také jsme měli uživateli oblíbené návštěvy dětí z mateřské školy Klíčanská, základní školy Hovorčovická a jiných škol. Aktivity probíhají nejen v našem zařízení, ale využíváme i možnosti jiných kulturních zařízení a nabídek společných akcí od dalších domovů pro seniory. Náš domov rád uvítal i rodinné příslušníky a přátele. 9 / 20

10 4 STRAVOVÁNÍ Zařízení má vlastní Dietní systém, podle nějž se připravuje dieta č. 3 základní, dieta č. 2 šetřící, dieta č. 9 diabetická a dieta č. 9/2 diabetická šetřící. Strava je podle potřeb uživatelů také mechanicky upravená (mleté maso, mix aj.). Individuální dietu sestavuje nutriční terapeutka (ve spolupráci s uživatelem) pro konkrétního uživatele se specifickými nároky na výživu kvůli jeho zdravotnímu stavu. Nutriční péče je zajištěna multidisciplinárně vzájemnou spoluprací s jednotlivých oddělení se stravovacím úsekem. Během roku 2011 se nám podařilo uvést do praxe standard nutriční péče na 100 %. Po několika kontrolních šetřeních v průběhu celého roku jsme obstáli u závěrečného auditu a naše zařízení získalo jako jedno z mála v ČR certifikát standardizace nutriční péče. Tento certifikát stvrzuje, že je v našem zařízení zajištěna kvalitní, nutričně vyvážená strava a péče odpovídající individuální nutriční potřebě uživatelů. V roce 2011 jsme aktualizovali dokumentaci založenou na zásadách HACCP (pravidla a zásady správné hygienické výroby a praxe) a bezpodmínečně nutných požadavcích na hygienu potravin. Během dvou kontrol stravovacího provozu pracovníky Hygienické stanice HMP nebyly zjištěny žádné závady. Všechny pracovnice tohoto úseku byly opět proškoleny o dietním systému a dietách, v hygienickém minimu, požadavcích na správnou výrobní a hygienickou praxi, problematice kritických bodů. Závěrem roku proběhla anketa o stravování, z níž vyplynulo, že 88% uživatelů je se stravováním v domově spokojeno. Do kuchyně byla v roce 2011 zakoupena nová myčka a repasován kotel. 10 / 20

11 5 PERSONÁLNÍ OBLAST V roce 2011 bylo v Domově seniorů Kobylisy zaměstnáno 117 zaměstnanců, přepočtený počet zaměstnanců (vliv kratších pracovních úvazků) činil 111 zaměstnanců. Z celkového počtu pracuje 77 % zaměstnanců v přímé péči o klienty, ostatní zaměstnanci pracují v pomocných provozech, hospodářské správě a administrativě organizace. V loňském roce pokračovalo vedení domova ve snižování počtu administrativních i ostatních pracovníků ve prospěch volných míst pro rozvoj sociální práce a přímé obslužné péče. Ve druhé polovině roku 2011 byla zahájena realizace postupného rozšiřování oddělení zvláštního režimu (oddělení pro lidi s demencí), která bude dokončena v roce letošním. S tím souvisel nábor nových pracovníků s odbornou kvalifikací pro tento ztížený pracovní režim. Dlouhodobě je však těchto pracovníků na trhu práce nedostatek. Přesto se nám dařilo pracovníky postupně přijímat. Ti pracovníci, kteří odešli na vlastní žádost, byli nahrazeni včas pracovníky novými. Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz především na splnění požadavku odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků. 11 / 20

12 5.1 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2011 proběhlo v našem zařízení mnoho vzdělávacích aktivit. Kurzy a školení byly akreditované a pracovníci si rozšířili své praktické dovednosti a schopnosti. Byly uskutečněny i individuální návrhy na školení (např. validační metody s klienty dg. demence snoezelen, bazální stimulace, základy kraniosakrální techniky, vzdělávání v oblasti ošetřovatelské a nutriční péče aj.). Toto individuální vzdělávání vycházelo z individuálního plánu rozvoje pracovníka. Každý náš pracovník má tento plán zhotoven a vychází z potřeb organizace, ale především se sestavuje na základě hodnocení pracovníka. Dále jsme pokračovali v kurzu Trénink klíčových pracovníků, který je pro naši práci nepostradatelný. Velkým přínosem jsou pro nás již zmíněné pravidelné supervize (2 x týdně). Tyto supervize jsou skupinové, týmové a individuální. Mohou být vzdělávací i podpůrné. Všichni pracovníci tuto formu vzdělávání vítají, jelikož zabezpečení individuálního a kvalitního přístupu k uživatelům je velice náročná práce. Také jsme pokračovali v projektu ESF, který zajišťovala agentura NEWTON Solutions Focused, a. s.. Tento projekt byl velice úspěšný. 12 / 20

13 Další vzdělávání: standardy kvality sociálních služeb v praxi (několikrát opakovaný kurz) zvládání konfliktů rozvoj profesních dovedností komunikační dovednosti první pomoc základy sociální práce komunikace s klientem hodnocení pracovníků vedení lidí a týmů močová inkontinence úvod do problematiky dluhové pasti muzikoterapie a trénink paměti autogenní trénink a aktivizační techniky v práci se seniory alzheimerova choroba a jiné demence život seniora hojení ran nutriční výživa v seniorském věku V našem zařízení proběhlo i mnoho interních školení například Cévní mozková příhoda, Syndrom vyhoření a jeho prevence, Diabetes mellitus a jiné. 13 / 20

14 6 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK Hlavní činnost VÝNOSY: neinvestiční příspěvek zřizovatele tis. Kč (schváleno tis. Kč / úspora tis.kč) tis. Kč (vyčerpáno v plné výši) tis. Kč tis. Kč 59 tis. Kč 726 tis. Kč tis. Kč státní dotace MPSV příjmy od uživatelů příjmy od zdravotních pojišťoven čerpání z rezerv. fondu organizace ostatní výnosy CELKEM NÁKLADY: materiální náklady energie opravy a udržování služby osobní náklady z toho mzdy a OON odpisy ostatní náklady CELKEM tis. Kč tis. Kč 811 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 226 tis. Kč tis. Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST: náklady výnosy ZISK 229 tis. Kč 310 tis. Kč 81 tis. Kč INVESTICE: zateplení objektu celk. náklady ,9 tis. Kč (skutečnost) finanční prostředky MHMP 5 968,5 tis. Kč* Fond soudržnosti EU 5 823,8 tis. Kč St. fond životního prostředí ČR 342,6 tis. Kč *skutečnost po schválení a obdržení obou dotací, včetně projektové dokumentace motomed 107,5 tis. Kč z finančního vypořádání organizace (FVPO) sprchový kout 448,2 tis. Kč z FVPO myčka nádobí 136,4 tis. Kč z investičního fondu organizace (IF) sprchovací lůžka 311,2 tis. Kč z IF skleněná stěna vč. dveří 296,6 tis. Kč z IF 14 / 20

15 6.2 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke zvýšení neinvestičního příspěvku o tis. Kč (z toho zvýšení limitu prostředků na platy tis. Kč). Navýšení bylo finančně kryto z prostředků, které organizace odvedla do fondu FVPO v předchozích letech. Dále byly schváleny tyto úpravy: úprava odpisového plánu navýšení o 23,2 tis. Kč kryto z vlastních zdrojů organizace odpis nedobytných pohledávek za zemřelými uživateli ve výši 4.494, Kč kryto z vlastních zdrojů organizace. 15 / 20

16 6.2.1 Hlavní činnost VÝNOSY Vyšších výnosů ve srovnání schváleného rozpočtu a skutečnosti bylo dosaženo u těchto položek: příjmy za stravné více zaměstnanců využívalo možnost stravování v domově PNP bylo přijato více klientů s vyšším příspěvkem oproti předpokladu úhrady od zdravotních pojišťoven souvisí s přechodem na nestátní zdravotnické zařízení Předpokládaných výnosů nebylo dosaženo u položek úhrady za ubytování a úhrady za stravování. Tento stav vyplývá ze skutečnosti, že v průběhu roku docházelo k postupnému snižování počtu klientů u služby domov pro seniory a navyšování počtu klientů u služby domov se zvláštním režimem (změna registrace). V přechodném období nebylo možné naplňovat kapacitu domova v předpokládaném rozsahu. NÁKLADY K výraznějším odchylkám schváleného rozpočtu a skutečnosti došlo u těchto položek výšené čerpání: léky a zdravotnický materiál souvisí se zhoršujícím se stavem přijímaných klientů, navýšení je hrazeno především z bonusů kancelářský materiál souvisí s navýšeným nákupem tonerů do PC (zvýšil se počet), papírů do tiskáren atd. čistící a hygienické potřeby zejm. došlo k navýšení nákupu pracích prostředků vzdělávání zvýšená potřeba proškolování zaměstnanců při přijímání nových pracovníků, zejména na službu domov se zvláštním režimem a supervize systémové a softwarové práce souvisí s přípravou na přechod na nový server PC NIŽŠÍ ČERPÁNÍ potraviny výrazné zvýšení využívání akčních slev při nákupech, omezení nákupu dražších polotovarů konzultační a poradenské služby oproti předpokladu byly méně využívány např. služby právníka, externí kontrolní služby revize, správa budov v průběhu roku byl vybrán levnější dodavatel, který provádí revize elektrických přístrojů 16 / 20

17 ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ: a) účelové neinvestiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek upravený rozpočet skutečné čerpání ,00 Kč ,93 Kč b) účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu dotace byla poskytnuta na hlavní činnost a to v rozdělní na službu domov pro seniory a službu domov se zvláštním režimem schváleno čerpáno služba domov pro seniory mzdové prostředky , Kč , Kč služba domov se zvl. režimem mzdové prostředky , Kč , Kč CELKEM , Kč , Kč c) účelové investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy zateplení objektu OPZP (akce č ) sprchový kout a WC (akce č ) z FVPO motomed (akce č ) z FVPO d) účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty 17 / 20 schváleno , Kč , Kč , Kč čerpáno , Kč , Kč , Kč

18 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Jedná se o náklady a výnosy spojené s poskytováním obědů pro cizí strávníky, pronájem nebytových prostor a praní prádla pro zaměstnance. Výraznější nárůst u služeb souvisí s úpravou kalkulací v této oblasti. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 81,2 tis. Kč. V průběhu roku 2011 bylo vydáno odborem sociální péče MHMP Rozhodnutí o změně registrace. Změna se týká navýšení počtu uživatelů služby domov se zvláštním režimem (DZR) při současném snížení počtu uživatelů služby domov pro seniory (DS) při zachování celkové kapacity domova. počet uživatelů sl. DS stav k stav k počet uživatelů sl. DZR celková kapacita S platností od byla organizace Domov pro seniory Kobylisy na základě Rozhodnutí o registraci vydaném odborem zdravotní péče MHMP zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení. 18 / 20

19 6.2.2 Sponzorské dary v roce 2011 Dárce Hodnota daru pan David Tesař 5 000, Kč MUDr. Ivana Ondráčková , Kč pan Vladimír Slavíček , Kč Ing. Pavel Beck , Kč paní Vlasta Chalupová , Kč paní Věra Vejražková , Kč paní Danica Veverková , Kč paní Michala Boušová 2 000, Kč Codan Agentura 8 000, Kč Agentom Alfa , Kč 19 / 20

20 PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ZŘIZOVATELI DS KOBYLISY MHMP za podporu a metodické vedení. MPSV za podporu a metodické vedení. ZAMĚSTNANCŮM za celoroční práci a mnohým kreativcům v přímé péči. RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKUM A BLÍZKÝM našich klientů, kteří se podíleli na rozvoji našeho domova. Děkujeme VŠEM 20 / 20

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah I. Vedení domova pro seniory...3 II. Zdravotněsociální úsek...3 A. Zdravotní úsek...5 B. Sociální úsek...6 Vzdělávání pracovníků...8

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2012 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 1 Obsah: Úvod str. 3 Základní údaje o organizaci str. 5 Veřejný závazek str. 6 Zdravotní péče str. 10 Sociální aktivity str. 13 Stravování

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva. Domova pro seniory Havlíčkův Brod. příspěvkové organizace Kraje Vysočina

Výroční zpráva. Domova pro seniory Havlíčkův Brod. příspěvkové organizace Kraje Vysočina Výroční zpráva Domova pro seniory Havlíčkův Brod příspěvkové organizace Kraje Vysočina 2011 Domov pro seniory Havlíčkův Brod U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Domov důchodců Hradec Králové Zpráva o činnosti za rok 2013 Název: Domov důchodců Hradec Králové Sídlo: K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Zřizovatel: Forma: Královéhradecký kraj Příspěvková organizace

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1,

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

Domov pro seniory Krnov

Domov pro seniory Krnov Domov pro seniory Krnov Výroční zpráva 2013 1 Obsah Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Veřejný závazek 6 Organizační struktura 7 Personální obsazení 8 Organizační schéma 9 Události roku 2013 10 Charakteristika

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 str.

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem 2012 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ,

Více

Výroční zpráva. Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace

Výroční zpráva. Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem 2011 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 3 2 3 Základní údaje Charakteristika činnosti 4 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Hlavní účel a předmět

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více