Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti"

Transkript

1 Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti Ladislav Rabušic Fakulta sociálních studií MU

2 Demografické stárnutí a kvalita života? Demografické stárnutí??? Kvalita života 1. Negativní vliv demografická panika 2. Neutrální vliv demografický realismus 3. Pozitivní vliv demografický optimismus

3 Negativní vliv = demografická panika Morální panika Demografická panika

4 Neutrální vliv = demografický realismus

5 Střední délka života při narození - ČR Ženy Muži Naděje dožití při narození (počet roků)

6 Střední délka života v 60 letech - ČR Ženy Muži

7 Table 2 - Human Development Index trends, HDI rank HDI rank Change a VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT 1 Norway 0,844 0,913 0,938 0,941 0,941 0, Australia 0,873 0,906 0,918 0,926 0,927 0, Netherlands 0,835 0,882 0,890 0,905 0,909 0, United States 0,870 0,897 0,902 0,906 0,908 0, New Zealand 0,828 0,878 0,899 0,906 0,908 0, Canada 0,857 0,879 0,892 0,903 0,907 0, Ireland 0,782 0,869 0,898 0,905 0,907 0, Liechtenstein ,904 0, Germany 0,795 0,864 0,895 0,900 0,903 0, Sweden 0,816 0,894 0,896 0,898 0,901 0, Switzerland 0,833 0,873 0,890 0,899 0,901 0, Japan 0,827 0,868 0,886 0,895 0,899 0, Hong Kong, China (SAR) 0,786 0,824 0,850 0,888 0,894 0, Iceland 0,807 0,863 0,893 0,897 0,896 0, Korea (Republic of) 0,742 0,830 0,866 0,889 0,894 0, Denmark 0,809 0,861 0,885 0,891 0,893 0, Israel 0,802 0,856 0,874 0,884 0,886 0, Belgium 0,811 0,876 0,873 0,883 0,885 0, Austria 0,790 0,839 0,860 0,879 0,883 0, France 0,777 0,846 0,869 0,880 0,883 0, Slovenia.. 0,805 0,848 0,876 0,882 0, Finland 0,794 0,837 0,875 0,877 0,880 0, Spain 0,749 0,839 0,857 0,874 0,876 0, Italy 0,764 0,825 0,861 0,870 0,873 0, Luxembourg 0,788 0,854 0,865 0,863 0,865 0, Singapore.. 0,801 0,835 0,856 0,864 0, Czech Republic.. 0,816 0,854 0,863 0,863 0, United Kingdom 0,778 0,833 0,855 0,860 0,862 0, Greece 0,766 0,802 0,856 0,863 0,862 0, United Arab Emirates 0,690 0,753 0,807 0,841 0,845 0, Cyprus 0,747 0,800 0,809 0,837 0,839 0, Andorra ,838 0, Brunei Darussalam 0,784 0,818 0,830 0,835 0,837 0, Estonia 0,717 0,776 0,821 0,828 0,832 0, Slovakia 0,747 0,779 0,810 0,829 0,832 0, Malta 0,753 0,799 0,825 0,827 0,830 0, Qatar 0,743 0,784 0,818 0,818 0,825 0, Hungary 0,706 0,775 0,803 0,811 0,814 0, Poland.. 0,770 0,791 0,807 0,811 0,

8 Střední délka života (LE) a střední délka života prožitá ve zdraví (HLYE) ve věku 65 let - muži ČR - LE 14,4 14,8 15,1 15,3 15,2 ČR - HLYE 6,5 6,7 8,0 7,4 8,0 Norsko - LE 17,2 17,7 17,4 17,6 18,0 Norsko-HLYE 12,2 12,4 12,4 14,1 13,5 Německo - LE 16,9 17,2 17,4 17,5 17,6 Něměcko - HLYE 6,5 7,7 7,7 6,2 6,4 Rakousko - LE 17,0 17,3 17,5 17,7 17,7 Rakousko - HLYE 6,7 7,0 7,3 7,3 8,1 Nizozemí - LE 16,4 16,8 17,1 17,4 17,6 Nizozemí - HLYE 10,4 10,9 11,2 9,7 9,4

9 Střední délka života (LE) a střední délka života prožitá ve zdraví (HLYE) ve věku 65 let - ženy ČR - LE 17,7 18,3 18,5 18,8 18,8 ČR - HLYE 6,9 7,1 8,3 8,2 8,4 Norsko - LE 20,9 20,8 20,8 21,0 21,1 Norsko-HLYE 11,8 11,9 13,1 14,8 14,0 Německo - LE 20,1 20,5 20,7 20,7 20,8 Něměcko - HLYE 5,9 7,3 7,5 6,6 6,5 Rakousko - LE 20,3 20,7 21,0 21,1 21,2 Rakousko - HLYE 6,6 7,5 7,7 7,3 8,0 Nizozemí - LE 20,1 20,3 20,7 20,7 21,0 Nizozemí - HLYE 10,9 11,2 12,1 9,6 10,3

10 Podíl osob pod hranicí chudoby (v %) Eurostat (EUSILC) Celkem Iceland 12,7 13,7 1 Iceland 9,0 5,0 2 Czech Republic 19,6 14,4 2 Luxembourg 8,0 7,1 3 Norway 16,2 14,9 3 Netherlands 7,4 7,5 4 Sweden 14,4 15,0 4 Czech Republic 12,9 9,7 5 Netherlands 16,7 15,1 5 Norway 15,2 10,0 6 Austria 16,8 16,6 6 France 17,2 11,4 7 Finland 17,2 16,9 7 Sweden 9,5 13,3 8 Luxembourg 17,3 17,1 8 Austria 14,6 14,6 9 Switzerland : 17,1 9 Slovakia 28,0 14,9 10 Denmark 17,2 18,3 10 Denmark 14,4 15,0 11 Slovenia 18,5 18,3 11 Ireland 31,1 15,7 12 France 19,0 19,3 12 Germany 14,3 15,9 13 Germany 18,4 19,7 13 Finland 17,8 16,8 14 Malta 20,2 20,6 14 Hungary 23,5 17,8 15 Slovakia 32,2 20,6 15 Estonia 28,2 18,9 16 Belgium 22,8 20,8 16 Italy 23,7 19,0 17 Estonia 26,4 21,7 17 Belgium 22,2 19,6 18 UK 24,8 23,1 18 UK 24,6 21,1 19 Cyprus 25,4 24,0 19 Spain 29,2 21,5 20 Italy 25,0 24,5 20 Slovenia 22,1 21,7 21 Portugal 26,1 25,3 21 Malta 27,1 21,9 22 Spain 24,2 25,5 22 Poland 38,5 23,9 23 Greece 29,3 27,7 23 Switzerland : 24,3 24 Poland 45,3 27,8 24 Portugal 31,0 25,2 25 Hungary 32,1 29,9 25 Greece 35,4 25,4 26 Ireland 25,0 29,9 26 Lithuania 44,3 30,0 27 Lithuania 41,2 33,4 27 Latvia 53,6 37,9 28 Latvia 46,3 38,1 28 Romania : 38,1 29 Romania : 41,4 29 Cyprus 46,7 40,8 30 Bulgaria : 41,6 30 Bulgaria : 52,2

11 Míra materiální deprivace v % Eurostat (EUSILC) Míra materiální deprivace je založena tom, zdali respondentoví chybí minimálně 3 položky z následujících z 9 položek: 1. zdali je schopen čelit neočekávaným výdajům; 2. zdali si může dopřát 1 týden dovolené za rok mimo své bydliště; 3. zdali může hradit nedoplatky (hypotéku nebo nájemné, účty za domácnost) 4. zdali si může dopřát jídlo z masa, kuřete nebo ryb každý druhý den; 5. zdali si může vytápět byt (dům) tak, aby v něm bylo byl přijatelné teplo; 6. zdali má pračku; 7. zdali má barevný televizor; 8. zdali má telefon; 9. zdali má auto.

12 Míra materiální deprivace v % Eurostat (EUSILC) Celkem (%) (%) Sweden 5,7 3,9 1 Luxembourg 1,8 1,2 2 Luxembourg 3,9 4,1 2 Norway 3,1 1,5 3 Norway 7,8 5,3 3 Iceland 3,8 2,0 4 Switzerland : 5,4 4 Sweden 3,4 2,5 5 Denmark 7,6 6,0 5 Switzerland : 2,5 6 Iceland 8,0 6,5 6 Denmark 3,3 2,8 7 Netherlands 7,5 7,2 7 Netherlands 6,2 3,4 8 Finland 10,8 8,4 8 UK 5,3 4,5 9 Austria 8,3 10,6 9 Finland 8,7 5,6 10 Germany 11,0 11,1 10 Germany 7,5 5,9 11 Belgium 13,3 12,3 11 Austria 8,6 7,5 12 France 13,2 12,6 12 Belgium 9,0 7,8 13 Spain 10,8 13,2 13 France 9,1 8,0 14 UK 12,5 13,4 14 Ireland 4,7 9,4 15 Malta 14,9 14,7 15 Spain 11,7 9,9 16 Czech Republic 22,7 15,1 16 Malta 16,1 13,7 17 Slovenia 14,7 15,8 17 Czech Republic 25,6 14,2 18 Italy 14,3 15,9 18 Italy 13,4 14,5 19 Ireland 11,2 19,6 19 Estonia 32,0 17,3 20 Estonia 26,6 22,3 20 Slovenia 18,4 18,4 21 Portugal 21,2 22,5 21 Cyprus 40,9 23,0 22 Greece 26,3 24,1 22 Portugal 31,3 24,4 23 Cyprus 31,2 24,2 23 Greece 35,6 25,8 24 Slovakia 42,6 24,9 24 Slovakia 49,0 28,2 25 Poland 50,8 28,4 25 Poland 54,3 32,3 26 Lithuania 51,7 36,0 26 Hungary 40,7 33,0 27 Hungary 39,7 39,9 27 Lithuania 62,7 43,4 28 Latvia 56,3 46,1 28 Latvia 69,4 49,5 29 Romania : 49,2 29 Romania : 51,8 30 Bulgaria : 55,6 30 Bulgaria : 70,1

13 Řekl(a) byste, že jste: Pocit štěstí ř. % velmi šťastný šťastný velmi šťastný šťastný velmi šťastný šťastný Celkem Pramen: European Values Study, ČR

14 Jak byste popsal(a) svůj současný zdravotní stav? Zdrav. stav ř. % velmi dobrý dobrý velmi dobrý dobrý Celkem Pramen: European Values Study, ČR

15 Domníváte se, že lidem je možné, důvěřovat, nebo že člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? Důvěra ř. % ano ano ano Celkem Pramen: European Values Study, ČR

16 Pozitivní vliv = demografický optimismus

17 Redefinice problému Nezabývat se vztahem mezi demografickým stárnutím a kvalitou života společnosti, ale obrátit pozornost na kvalitu života seniorské populace! Existuje k tomu nově se formující analytický nástroj: Index životního blaha seniorské populace (SCL/PRB Index).

18 Kvalita života seniorské populace SCL/PRB Index = Stanford Center on Longevity and Population Reference Bureau Popisuje (kvantifikuje) životní blaho (well-being) seniorské populace ve třech věkových skupinách: 50-64, 65-74, 75 + Zpracován pro 12 zemí: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemí, Španělso, Švédsko, Švýcarsko a USA. Data: z výběrových šetření : USA: the Health and Retirement Surveys (HRS) Evropa: the Study of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Viz:

19

20 SCL/PRB index sestává z: 12 indikátorů, které jsou seskupeny do 4 dimenzí a z nich je vypočten výsledný SCL/PRBI

21 4 dimenze (domény) SCL/PRB indexu I. Materiální blaho (material well-being): 2 indikátory II. Zdravotní a kognitivní blaho (physical and congnitive well-being): 5 indikátorů III. Sociální angažmá (social engagement) 2 indikátory IV. Emocionální blaho (emotional well-being) 3 indikátory Celkem: 12 indikátorů

22 I. Dimenze materiálního blaha 1. Medián příjmu domácnosti na hlavu 2. Podíl osob v procentech, které nejsou absolutně chudí

23 II. Dimenze zdravotního a kognitivního blaha 1. Podíl osob, které netrpí nemoucností 2. Podíl osob, které jsou schopny si samy brát léky 3. Podíl osob, které jsou schopny absolvovat krátkou procházku 4. Střední délka života ve starším věku (50, 60 a 75 let) 5. Podíl osob, které nejsou obézní

24 III. Dimenze sociálního angažmá 1. Podíl osob, které participují na ekonomických nebo sociálních aktivitách jako je zaměstnání, komunitní spolky, sociální kluby nebo se účastní dobrovolnické práce 2. Podíl osob, které jsou v kontaktu s alespoň jedním dítětem

25 IV. Dimenze emocionálního blaha 1. Podíl osob, které netrpí depresemi 2. Míra sebevražednosti dospělých 3. Podíl osob, jimž se dobře daří

26 Konstrukce indexu 1. Stanovení skóre indikátoru 2. Výpočet skóre dimenzí 3. Výpočet součtového indexu (SCL/PRB)

27 AD 1) Stanovení skóre indikátoru Hodnota každého indikátoru je převedena na procenta ta země, která má nejlepší hodnotu je vzata jako základ (100 % = best practice) a hodnoty ostatních zemí se vypočtou jako procentuální podíly vztažené k tomuto základu. AD 2) Výpočet skóre dimenzí Z procentuálních hodnot jednotlivých indikátorů se vypočte průměrné skóre dimenze

28 AD 3) Výpočet SCL/PRB indexu Ze skóre dimenzí se zprůměrováním vypočet celkové skóre indexu SCL/PRB

29 Ukázka konstrukce skóre indikátoru Hodnoty indikátoru Skóre indiktátoru a index dimenze (domény) Material Well-Being Material Well-Being Country Age Median Income ($PPP) Not In Absolute Poverty (%) Country Median Income Not In Absolute Poverty Austria ,5 Austria Belgium ,2 Belgium Denmark ,7 Denmark France ,9 France Germany ,9 Germany Greece ,9 Greece Italy ,3 Italy Netherlands ,4 Netherlands Spain ,7 Spain Sweden ,8 Sweden Switzerland ,1 Switzerland United States ,2 United States Age Domain Indicators

30 Country Age Material Well-Being Physical Well-Being Social Well-Being Median Income ($PPP) Not In Absolute Poverty (%) No Disability (%) No Difficulty Taking Meds (%) No Functional Limitations (%) Old Age Life Expectancy (Years) coded) Austria ,5 88,3 99,8 96,2 31,9 76,6 66,0 85,9 69,9-22,9 48,3 Belgium ,2 85,7 99,5 95,4 31,5 79,7 65,5 90,1 62,7-27,0 55,9 Denmark ,7 86,9 99,6 96,4 30,5 84,8 82,0 90,5 68,0-18,8 83,6 France ,9 89,4 99,7 97,1 32,9 82,4 69,4 92,5 51,8-22,3 44,6 Germany ,9 90,7 99,6 95,7 31,6 83,8 75,0 81,7 62,4-17,5 32,5 Greece ,9 91,1 99,2 96,4 31,9 79,6 72,7 87,4 71,3-3,6 27,9 Italy ,3 91,3 98,9 95,0 32,9 81,8 52,1 86,5 58,8-8,7 42,4 Netherlands ,4 87,5 99,8 95,5 31,6 84,0 77,1 88,2 67,5-13,6 56,0 Spain ,7 86,5 99,1 93,9 32,7 74,2 61,9 87,4 63,6-9,4 42,7 Sweden ,8 89,7 99,8 97,7 32,4 84,7 84,3 91,6 65,6-18,8 64,4 Switzerland ,1 93,0 99,8 97,4 33,5 85,4 89,5 86,2 60,4-25,3 59,0 United States ,2 88,4 97,8 90,1 31,0 65,3 92,3 90,0 84,0-13,8 64,4 Austria ,0 80,5 99,2 93,4 19,2 80,4 39,5 86,0 70,2-30,3 46,4 Belgium ,6 77,5 99,5 91,0 18,9 80,6 39,2 88,7 65,9-23,4 41,8 Denmark ,1 81,5 98,5 92,4 18,0 82,7 57,1 90,0 70,2-20,8 72,9 Not Obese (%) Socially Connected (%) Contact With Children (%) Emotional Well-Being Not Depresse d (%) Suicide Rate per 100,000 (reverse France ,4 80,2 98,9 90,6 20,5 83,2 34,0 89,5 55,7-23,3 49,2 Germany ,2 82,6 98,4 90,2 18,9 78,9 41,6 85,3 62,6-18,6 22,8 Greece ,5 75,4 98,0 89,4 18,9 80,1 56,8 89,6 66,3-4,9 34,4 Italy ,6 81,3 98,3 86,2 19,8 80,8 20,9 85,7 55,6-10,7 27,5 Netherlands ,2 81,2 99,3 90,3 18,7 82,6 47,2 88,8 66,1-8,2 42,9 Spain ,8 74,1 98,3 87,5 19,8 71,9 24,1 88,2 57,6-13,1 29,2 Sweden ,6 82,9 99,4 95,2 19,3 84,1 49,5 89,7 67,5-18,1 46,7 Switzerland ,0 88,6 100,0 96,5 20,4 86,1 61,2 87,4 63,4-26,6 62,5 United States ,8 86,8 97,8 87,1 18,8 69,3 85,5 93,4 86,4-12,5 62,1 Austria ,2 56,9 97,4 81,0 11,8 86,0 27,1 80,5 66,2-42,2 37,8 Belgium ,1 51,5 94,7 72,0 11,6 80,5 27,1 84,7 56,8-39,7 52,1 Denmark ,5 55,7 91,8 77,1 11,2 88,0 35,8 86,6 63,2-34,3 64,3 France ,4 51,6 91,2 70,5 13,0 85,0 25,5 81,6 53,9-35,0 36,9 Germany ,9 57,7 94,5 71,8 11,6 84,3 25,5 85,7 49,1-29,7 33,4 Greece ,5 49,4 92,3 67,2 11,3 82,1 47,5 89,7 53,7-6,3 28,7 Italy ,4 54,7 92,0 69,2 12,3 85,1 10,4 83,8 50,7-16,1 26,1 Netherlands ,8 60,7 94,9 74,5 11,4 86,7 32,2 86,7 62,2-14,0 36,7 Spain ,5 47,6 88,3 65,0 12,2 67,1 19,9 84,8 49,4-20,4 30,6 Sweden ,8 55,4 89,6 79,4 11,9 86,4 30,5 86,5 64,5-19,1 30,5 Switzerland ,5 75,2 97,5 92,6 12,7 85,5 40,1 87,2 54,8-47,8 48,6 United States ,6 74,0 92,5 74,1 11,9 82,0 79,5 91,4 83,1-16,8 51,6 Thriving (%)

31 Country Age SCL/PRB Index Domain Material Well-Being Physical Well-Being Social Well-Being Emotional Well-Being Median Income Indicators Not In Absolute Poverty Domain No Disability No Difficulty Taking Meds Indicators No Functional Limitations Old Age Life Expectancy Not Obese Socially Connected Contact With Children Not Depressed Austria Belgium Denmark France Germany Greece Italy Netherlands Spain Sweden Switzerland United States Austria Belgium Denmark France Germany Greece Italy Netherlands Spain Sweden Switzerland United States Austria Belgium Denmark France Germany Greece Italy Netherlands Spain Sweden Switzerland United States Domain Indicators Domain Indicators Suicide Rate per 100,000 (reverse coded) Thriving

32

33 Co dále s indexem životního blaha seniorské populace (SCL/PRB)? 1. Vypočítat i pro další země V Evropě již existují data pro výpočet indexu v ČR, Estonsku, Maďarsku, Irsku, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a v UK. (+ mají být k dispozici z Jižní Koreje, Japonska, Číny) 2. Vytvářet časové řady 3. Standardní a důležitý nástroj pro formulaci politik

34 KONEC

35 Hetorogenita seniorské populace V r. 2015, kdy bude v populaci ČR 25 % osob ve věku 60+ let, bude jejich skladba z hlediska roku narození následující: let: narození v r let let let

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2009 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin,

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje Veřejné finance Úvod do veřejných financí Fiskální federalismus Veřejné příjmy a veřejné výdaje Úvod do Veřejných financí Pojem VeFi Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet Problém fiskální nerovnováhy

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

Zdravo'cké prostředky

Zdravo'cké prostředky Zdravo'cké prostředky Miroslav Palát 19.11.2014 Miroslav Palat Úvodem Úhrady zdr.pr.jsou fázovým rozhraním mezi volným trhem a regulovanou pseudo- státní zakázkou Problém k řešení se musí nejdříve vyrobit.

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Czech Republic Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Pro ROBUST 2018, 23. ledna 2018 Miroslav Singer Generali CEE Holding Prague 17. ledna 2017 Osnova Růst reálného HDP definice ( staré a nové ekonomiky

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list GEOGRAFIE A ŠKOLA Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list K zodpovězení následujících otázek budeš potřebovat data ve formě tabulek, grafů a kartogramů na dalších stránkách tohoto pracovního listu.

Více

Projekty EUREKA a Eurostars

Projekty EUREKA a Eurostars Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Projekty EUREKA a Eurostars Josef Martinec Praha, 5. 12. 2013 EUREKA v ČR > 2 Spolupracující zemí EUREKY od roku 1993 Členskou zemí EUREKY od roku 1995

Více

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity 1. Společné magisterské studium Erasmus Mundus Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity Počet předložených žádostí: 122 (nárůst o 33 % v porovnání s Výzvou 201) Tematické zaměření magisterských

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

Bytová situace: ČR a země EU

Bytová situace: ČR a země EU : ČR a země EU 1 1. Velikost bytového fondu 2. Vybavenost byty 3. Reprodukce bytového fondu (výstavba + úbytky) 4. Kvalita bytového fondu 5. Struktura podle vztahu k bytu (držba) -----------------------------------------------------

Více

Financování českého zdravotnictví Silné a slabé stránky

Financování českého zdravotnictví Silné a slabé stránky Financování českého zdravotnictví Silné a slabé stránky Jan Alexa 1 Silné a slabé stránky financování zdravotní péče Rovnost v přístupu k péči Schopnost komplexních řešení Nízký podíl zdravotnictví na

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. SHARE Komparativní studie věku odchodu do důchodu v ČR

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. SHARE Komparativní studie věku odchodu do důchodu v ČR Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe SHARE Komparativní studie věku odchodu do důchodu v ČR Radim Boháček NHÚ AV ČR Demografické stárnutí Projekce podílu osob 65+ v populaci ČR 16,2 % 23,9

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.7.2016 do 31.7.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

Real Estate Investment 2019

Real Estate Investment 2019 Real Estate Investment 2019 Máme se bát obchodní války? Dopady Reality v nové kontextu vlny protekcionismu globální a lokální ekonomiky David DubenMarek 2019 Reality v investičním a ekonomickém kontextu

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013 Seminář Svazu chovatelů českého strak. skotu 4. prosince 2012, Skalský Dvůr Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí z členského státu EU 1 Stát, státní svrchovanost stát je suverénem na svém státním území soudní rozhodnutí projev suverenity cizí soudní rozhodnutí zásah do suverenity

Více

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha,

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, 18. 3. 2014 Česká republika a program EUREKA Milníky > 2 spolupracující zemí

Více

WHO jako partner reformy péče o duševní zdraví v ČR

WHO jako partner reformy péče o duševní zdraví v ČR WHO jako partner reformy péče o duševní zdraví v ČR Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví 11.dubna 2017 Ministerstvo zdravotnictví Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR NCD General Assembly Resolution

Více

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ 14 MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ WWW.MIPEX.EU/POLITICAL-PARTICIPATION Nejlepší scénář Toto je složenina národních politik vyskytujících se ke květnu 21 přinejmenším v jedné

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ MUDr. Jan Mareček KHS JmK se sídlem v Brně s použitím podkladů odboru epidemiologie KHS Jmk ZDRAVOTNÍ DOPADY CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE V Jmk 2012 2013 LABORATORNĚ

Více

Vše, co pro nás má velkou cenu.

Vše, co pro nás má velkou cenu. flexi Bogdahn International GmbH & Co. KG Carl-Benz-Weg 13 22941 Bargteheide Germany Tel. +49 4532 4044-0 Fax +49 4532 4044-42 E-Mail: info@flexi.de www.flexi.de Printed in Germany CZ 04/2012 Subject to

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

Trendy v pohybové aktivitě českých školáků HBSC studie Poslanecká sněmovna

Trendy v pohybové aktivitě českých školáků HBSC studie Poslanecká sněmovna Trendy v pohybové aktivitě českých školáků 2002 2018 HBSC studie Poslanecká sněmovna Mgr. Michal Kalman, Ph.D. Hlavní řešitel studie Univerzita Palackého v Olomouci 25. září 2018 Hlavní cíle HBSC Studie

Více

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Vít Samek ČMKOS Praha, Evropský dům, 8. ledna 2013 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí

Více

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuáln lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmp edmět t 5HP 502 NárodohospodN rodohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Praha 26. října

Více

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice,

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice, IGF Financování Jaromír Šorf Dalešice, 8.11.2011 Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia» Ecuador» Mexico» Paraguay» Peru» Uruguay» USA» Venezuela NE Europe» Austria Bulgaria» Croatia

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne 23. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Osnova

Více

Využívání ICT v domácnostech a veřejné správě

Využívání ICT v domácnostech a veřejné správě IDEME 2007, Bratislava 22.6.2007 Využívání ICT v domácnostech a veřejné správě Markéta Arce, Andrej Kyselica Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad Stručný

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2010

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 211 58 Souhrn Zpráva o rodičce 21 Report on mother at childbirth 21 Úhrnná plodnost žen v České republice již

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Aktuální trendy gynekologické cytologie

Aktuální trendy gynekologické cytologie Aktuální trendy gynekologické cytologie http://files.cyt.cz/200000074-66247671f5/abstrakta_icc2016_yokohama.pdf Jaroslava Dušková Charles University, Prague, Czech Republic HPV popsáno již více než 200

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Non-communicable diseases in the Czech Republic. Nepřenosná onemocnění v ČR. Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová,

Non-communicable diseases in the Czech Republic. Nepřenosná onemocnění v ČR. Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová, Non-communicable diseases in the Czech Republic Nepřenosná onemocnění v ČR Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová, Institute of Health Information and Statistics CR Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010-2017 metodika Eurostat SHARES Oddělení analýz a datové podpory koncepcí prosinec 2018 Impressum Ing.

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM NÁKAZÁM: ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM NÁKAZÁM: ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM NÁKAZÁM: ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Globální seroskupinová distribuce se liší podle regionu a je dynamická Kanada C 21% 42% Y 33% Africký

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Filip Pertold filip.pertold@cerge-ei.cz Nezávislý think tank při CERGE-EI v Praze zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex 12.2.2015 Centrum aplikované ekonomie FSV UK O Nás Centrum aplikované ekonomie, o.s je sdružení při IES FSV UK. Pomocí webových crawlerů jsme stáhli, vyčistili,

Více

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o.

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Počet titulů v kategoriích Obr. 1 Počet kategorií s počtem titulů 5-260 100 90 80 70 kategorie

Více

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Výběrová šetření o zdraví Health

Více

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category=

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category= Page 1 Main page Actual event Find driver Who with whom? Mobile results Škoda Fabia WRC Škoda Octavia WRC Final results - Finished: Pos. # Entry Team 1. #21 Burkart, Aaron - Kachel, Andre Aaron Burkart

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva ídicí panel Návštvy 200 200 100 100 Použití stránek 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva 36,16% Míra okamžitého opuštění 00:05:17 Prům. doba na stránkách 37,99% % nových návštěv

Více

Fundraisingový koláč Kolik organizací usiluje o část fundraisingového koláče?

Fundraisingový koláč Kolik organizací usiluje o část fundraisingového koláče? Fundraisingový koláč Kolik organizací usiluje o část fundraisingového koláče? USA: více jako 1.5mil. (v r. 2011) ČR: více jak 86 tis. (v r. 2012) (se započtením organizačními jednotkami sdružení by to

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více