INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE"

Transkript

1 INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

2 Obsah Instalace a update systému... 1 ABRA G3 v režimu... 1 JEDNOHO UŽIVATELE ÚVOD INSTALACE Národní prostředí Kontrola instalace serveru Firebird Instalace serveru Firebird Instalace ABRA G UPDATE ZNÁMÉ PROBLÉMY Během instalace nebo update se vyskytnou problémy s národním prostředím ÚVOD Tato příručka popisuje instalaci systému ABRA G3 a ABRA G3 - Jednoduché účetnictví na OS Windows, a to v nesíťovém prostředí pro jednoho uživatele. Popis instalace v síťovém prostředí je rozveden v patřičných oddílech helpu a tato příručka se mu nevěnuje. Aktuální help lze stáhnout z Dále je součásti této příručky postup provedení update, který se však taktéž týká jednouživatelské instalace. Před započetím instalace doporučujeme prostudovat soubor readme.htm, a to zvláště oddíly Poznámky k instalaci a Databázový server. Soubor readme.htm je k dispozici na Stanice, na které poběží databázový server, by měla být vždy opatřena záložním zdrojem. V minulosti byly zaznamenány případy, kdy při náhlém výpadku napájení došlo k částečnému narušení integrity dat. Toto narušení se při běžném provozu systému neprojevovalo, avšak, pokud se z takových dat vytvořila záloha, tak tato záloha již nešla obnovit. Myslete prosím na to, že provozování databázového serveru na stanici bez záložního zdroje znamená značné bezpečnostní riziko a může ve svém důsledku způsobit ztrátu vašich dat. Totéž se týká doporučení pravidelného zálohování. 2 z 27

3 2. INSTALACE Instalační soubory systému ABRA naleznete na webu výrobce v sekci Ke stažení. 2.1 NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ Po spuštění instalačního programu systému ABRA G3 se nejdříve provede kontrola nastavení středoevropského národního prostředí: Není-li aktivní požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to oznámí: Není-li nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to rovněž oznámí: V instalaci nelze pokračovat, dokud není národní prostředí nastaveno požadovaným způsobem.podrobnější informace viz kapitola ZNÁMÉ PROBLÉMYna konci tohoto dokumentu (zde jsou uvedeny obdobné informace jako v souboru readme.htm, na který se odkazují hlášení z obrázků výše). 3 z 27

4 2.2 KONTROLA INSTALACE SERVERU FIREBIRD Po kontrole národního prostředí zkontroluje, zda je nainstalován databázový SQL server Firebirdpožadované verze (nezbytný pro chod ABRA G3). Pokud je nalezen Firebird jiné verze, systém to oznámí: Pokud stisknete Ano, zobrazí se soubor readme.htm, kde si můžete přečíst více. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru, nevhodný Firebird je nutno nejdříve odinstalovat). Toto lze provést v Ovládacích panelech >Programy a funkce. Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech >Přidat nebo odebrat programy. Pokud není žádný server Firebird nalezen (tj. žádný Firebird jste neměli nainstalován nebo jste měli jiný, který jste odinstalovali, jak žádal předchozí krok), systém to oznámí a nabídne jeho instalaci: 4 z 27

5 Po stisku ANO zahájí jeho instalaci. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru). 2.3 INSTALACE SERVERU FIREBIRD Následující popis se vztahuje k Firebirdu verze 2.5. Vyberte jazyk instalace: Po stisku OK se zobrazí informace o verzi FB: 5 z 27

6 Dále potvrďte souhlas s licenčním ujednáním: Zobrazení dalších informací o instalovaném FB serveru: 6 z 27

7 Zadání cesty, kam se má FB nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Následuje volba varianty serveru a instalovaných komponent (doporučujeme vybrat variantu Classic Server binary) Zadání názvu, pod kterým se vytvoří složka ve Start menu: 7 z 27

8 Možnost dalších nastavení. Ponechte předvyplněné: Kontrolní zobrazení nastavení z předchozích kroků. Potvrďte. Pokud jste se v něčem spletli, pomocí Back se můžete vrátit zpět a nastavení ještě změnit. Je-li vše OK, stiskněte Install: 8 z 27

9 Zobrazí se průběh instalace: Po nainstalování si můžete přečíst další informace o nainstalovaném FB. Poté stiskněte Next: 9 z 27

10 Závěrečná obrazovka instalace FB. Ponechte zatrženo Start Firebird Service now(aby se FB rovnou spustil). What next (zobrazení dalších informací k FB na www) můžete odtrhnout. Stiskem Finish jste úspěšně dokončili instalaci Firebird: 10 z 27

11 2.4 INSTALACE ABRA G3 Pokračujte zobrazením uvítací obrazovky. Poznámka: Zde popíšeme instalaci ABRA G3. Postup pro produkt ABRA G3 Jednoduché účtetnictví je obdobný. Dále potvrďte souhlas s podmínkami používání: 11 z 27

12 V dalším kroku je důležité, v jaké podobě chcete ABRA G3 nainstalovat. Pokud si chcete jen ABRA G3 vyzkoušet na demonstračních datech, zvolte Demoverze. Pokud si ji chcete vyzkoušet v ostrém provozu (zadávat data vlastní firmy a zkusit, zda vám práce s ní bude v praxi vyhovovat), zvolte Nová instalace s licenčním klíčem: Poznámka:Volba Aktualizace již existující verze je určena pro instalaci update pro uživatele, kteří již ABRA G3 provozují a nyní chtějí přejít na novou verzi. Volba Nová ostrá je určena pro uživatele, kteří již zakoupili licenci a mají aktivační klíč. Popis těchto voleb není předmětem tohoto návodu. Více se o nich dozvíte v uživatelském helpu ABRAG3.chm, který je součástí instalace nebo k dispozici ke stažení na webu výrobce ABRA G3. 12 z 27

13 Dále se volí cesta, kam se má ABRA G3 nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Poznámka: Nedoporučujeme systém ABRA G3 instalovat do cesty ProgramFiles. Pokud tuto cestu zvolíte, budete pravděpodobně muset systém ABRA G3 spouštět volbou Spustit jako správce s ohledem na stav zapnutí vlastnosti WAC ve vašem systému Windows. Více viz readme.htm nebo help. Pokud jste zvolili instalaci Demoverze, zobrazí se v dalším kroku volba pro nahrání demodat. Pokud vás zajímá výroba, zvolte data pro modul Výroba, jinak ponechte předvyplněné: Poznámka 1: Pro ABRA G3 jednoduché účetnictví není výroba k dispozici a tento krok se tudíž nezobrazí 13 z 27

14 Dále se nabídne možnost vytvoření složky pro spouštění ABRA G3 ve Start menu a na ploše (doporučujeme nechat předvyplněné): Po stisku Další je zahájena vlastní instalace ABRA G3, přičemž se zobrazuje průběh instalace: 14 z 27

15 Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr spojení na databázi. Po instalaci dle předchozího postupu je spojení jediné připravené k vytvoření nové databáze, stačí tedy potvrdit stiskem OK: Zobrazí se průběh vytváření databáze: Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr uživatele: Pokud jste si nainstalovali demoverzi, vyberte jednoho z nabízených uživatelů (doporučujeme předvyplněného uživatele ředitel, který má plná přístupová práva) a stiskněte OK (heslo nezadávejte žádné, v demoverzi hesla nejsou). 15 z 27

16 Poté se mohou zobrazit nějaké servisní informace a následně okno pro spuštění agend ABRA G3, odkud si můžete spouštět jednotlivé agendy a začít se systémem pracovat. Podrobné informace jak k postupu instalace, tak dalšímu použití ABRA G3 viz uživatelský help ABRAG3.chm, který je součástí instalace. Help je průběžně doplňován a jeho aktuální znění je rovněž k dispozici ke stažení na webu Tip: Pokud jste začínající uživatel, doporučujeme pro prvotní seznámení s ABRA G3 příručku QuickStart. 16 z 27

17 3. UPDATE V následující kapitole bude uveden postup pro převedení SW ABRA G3 provozované v jednouživatelském režimu na vyšší verzi. Pokud si nejste jistí kroky, které postup obsahuje, doporučujeme raději svěřit proces update do rukou servisního oddělení firmy ABRA Software nebo některému z jejích partnerů. Jak již bylo řečeno, jedná se pouze o update v jednouživatelském režimu. Pokud byste SW ABRA provozovali na síti (tj. víceuživatelsky), update by se poněkud lišil. Update síťové verze je však podrobně popsán v helpu, a tato příručka se mu tudíž nevěnuje. Instalátor si kontroluje, aby došlo k nasazení správné verze na tutéž verzi. Není tedy možné, aby se např. G3 omylem nasadila na G3 Jednoduché účetnictví a došlo k poškození dat. Nejdůležitějším krokem je provedení prvotní zálohy dat. Na počítači, kde se SW ABRA nachází, musí být nastaveno české národní prostředí, jak již bylo uvedeno v kapitole Instalace. Poté postupujte následujícím způsobem: 1. Proveďte bezpečnostní zálohu dat pomocí agendy Administrace > Zálohování dat 2. Ukončete práci v systému 3. Zkopírujte celý adresář obsahující původní instalaci SW ABRA do jiného adresáře. 4.Spusťte instalační soubor programu SW ABRA, který je ke stažení na a pomocí kterého je možné také přejít na vyšší verzi: 17 z 27

18 5.Stiskněte tlačítko Další, v druhém kroku odsouhlaste základní podmínky a postupte dále opět tlačítkem Další. 6. Vyberte volbu Aktualizace již existující databáze a potvrďte tlačítkem Další. 7. Přečtěte si informace o novinkách nové verze a potvrďte tlačítkem Další. 8. V následujícím kroku vyberte adresář, kde se nachází ostrá instalace SW ABRA. Poznámka: Umístění na obrázku níže je pouze ilustračního rázu. 18 z 27

19 9. Pokud nyní stisknete tlačítko Další, nejprve proběhne kontrola, zda v instalačním adresáři existuje soubor NEXUS.CFG (pokud nebyl uživatelsky smazán, měl by být vždy přítomen) a poté se ukáže následující informační okno: Tato tabulka znamená, že program zkontroluje, zda verze momentálně běžícího databázového serveru Firebird souhlasí s verzí Firebirdu zapsanou ve Vaší databázi. Neboli, pokud byste potřebovali povýšit nejenom verzi SW ABRA, ale i databázového serveru, je nutné postupovat jiným způsobem. Pokud byste totiž v nějakém předcházejícím kroku provedli update databázového serveru, rozešla by se jeho verze zapsaná v databázi s tou, kterou nyní zjistí kontrola, a byla by nahlášena chyba. Postup, jak povýšit i databázový server je uveden v souboru readme.htm (v oddílu věnujícímu se tzv. ODS, on-diskstructure). Pokud však provádíte pouze update SW ABRA, můžete bez obav stisknout tlačítko OK. Pokud přecházíte na verzi či vyšší, objeví se následující upozornění: 19 z 27

20 Toto upozornění se týká jen těch případů, kdy jsou v databázi doprogramované nějaké uživatelské skripty. Uživatelé, kteří v systému žádné skripty nemají, nemusí na upozornění brát zřetel. V obou případech potvrďte OK. 10. V následujícím kroku vyberte ty části SW ABRA, které chcete doinstalovat, budou-li takové. Ty, na které máte licence a byly již nainstalovány, budou zatržené a zašedlé. Stiskněte tlačítko Další. 20 z 27

21 11. V tomto kroku načtěte tlačítkem Ze souboru... platnou licenci (jedná se o soubor licence.cfg). Pamatujte na to, že licence je vždy určena pro určitou řadu! Proto, pokud byste například přecházeli z řady 13 na řadu 14, museli byste již mít licenci pro řadu 14 již zajištěnou. S licencí řady 13 by se program přepl do dema! Po výběru platné licence stiskněte tlačítko Další. 21 z 27

22 12.V okně Volba dalších úloh vyberte dle vašeho uvážení z popisu zřejmé volby a potvrďte tlačítkem Další. 13. Poté se provedou první kroky update: Rozbalení nových souborů do instalačního adresáře z 27

23 A jejich registrace do souboru Storage.STF. Toto vše probíhá automaticky. 14. V posledním kroku instalátoru nechte zatrženou volbu Spustit a Stiskněte tlačítko Dokončit. Případně můžete zatrhnout i volbu Zobrazit readme.htm, kde jsou mj. informace o novinkách a posledních změnách. 23 z 27

24 15. Poté začne probíhat update samotné databáze: 16. Nakonec se ukáže obvyklý výběr uživatelů: 17. Dále je po každém updatu nutné na všech klientech/terminálech, kde toto nastavení již bylo provedeno, znovu v agendě Administrace > Nastavení klienta zaregistrovat propojení na Excel/OpenOffice Calc. 24 z 27

25 4. ZNÁMÉ PROBLÉMY 4.1 BĚHEM INSTALACE NEBO UPDATE SE VYSKYTNOU PROBLÉMY S NÁRODNÍM PROSTŘEDÍM Může se projevit dvěma způsoby. Buď instalační program v úvodu hlásí problém s chybně nastavenou kódovou stránkou v národním prostředí nebo hlásí problém s chybně nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode v národním prostředí. Nejprve zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Formát: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech - Místní a jazykové nastavení. Poté zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný jazyk pro programy nepodporující Unicode na čeština, slovenština či 25 z 27

26 na jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Správa - položka Změnit místní nastavení systému: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech > Místní a jazykové nastavení > záložka Upřesnit. Pozor!!! V určitých případech se mohou vyskytnout problémy s uložením tohoto nastavení na úrovni operačního systému, kdy se operační systém tváří, že je vše nastaveno správně, ale systém ABRA G3 stále není možné spustit. V tomto případě můžete vyzkoušet následující postup (který, jak bylo experimentálně zjištěno, může pomoci tuto chybu OS Windows obejít): Windows XP/Windows Server Otevřete ovládací panel "Místní a jazykové nastavení" a nastavte na záložce "Místní nastavení" položku "Standardy a formáty" na "Angličtina (Spojené státy)". 26 z 27

27 2. Stejně tak nastavte na záložce "Upřesnit" položku "Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština", uložte změny a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Upřesnit" zaškrtněte položku "Použít nastavení pro účet tohoto uživatele a profil výchozího uživatelského účtu". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Windows Vista/Windows 7/Windows Server Otevřete ovládací panel "Oblast a jazyk" a nastavte na záložce "Formáty" položku "Formát" na "Angličtina (Spojené státy)". 2. Stejně tak nastavte na záložce "Správa" pod tlačítkem "Změnit místní nastavení systému" položku "Aktuální místní nastavení" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština (Česká republika)", změny uložte a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Správa" stiskněte tlačítko "Kopírování nastavení" a zaškrtněte obě položky "Úvodní obrazovka a systémové účty" a "Nové uživatelské účty". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Upozornění: 1. Toto nastavení nezmění nastavení národního prostředí pro již existujícího uživatele. Ten si musí nastavit správné prostředí ve svém profilu (po přihlášení) sám. 2. Pro nastavení "Úvodní obrazovka a systémové účty" ve Windows 2008 a 7 musí být uživatel Administrator nebo ve skupině Administrators. 3. Řeší se tím také problém, že Application Server spouštěný jako služba (AppServerS.exe) nemůže nastartovat, pokud se spouští pod uživatelem LOCAL SYSTEM. Pokud se spouští pod nějakým běžným uživatelem, je nutné se s ním na daném stroji přihlásit a nastavit správně prostředí. 27 z 27

INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN S DB FIREBIRD V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN S DB FIREBIRD V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN S DB FIREBIRD V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE Obsah ÚVOD... 3 INSTALACE... 4 2.1 Národní prostředí... 4 2.2 Kontrola instalace serveru Firebird... 5 2.3 Instalace serveru

Více

INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN S DB FIREBIRD V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN S DB FIREBIRD V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN S DB FIREBIRD V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE Obsah 1. ÚVOD... 3 2. INSTALACE... 4 2.1 Národní prostředí... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.2 Kontrola instalace serveru

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALACE DB SERVERU FIREBIRD A INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE NA OS WINDOWS

INSTALACE DB SERVERU FIREBIRD A INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE NA OS WINDOWS INSTALACE DB SERVERU FIREBIRD A INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA GEN V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE NA OS WINDOWS Obsah 1. ÚVOD... 3 2. INSTALACE... 4 2.1 Kontrola instalace serveru Firebird... 4 2.2 Instalace

Více

Instalace programu ProGEO

Instalace programu ProGEO Instalace programu ProGEO Obsah dokumentu: 1. Požadavky na systém 2. Průběh instalace 3. Aktivace zakoupené licence 4. Automatické aktualizace Updater 1. Požadavky na systém Softwarové požadavky: MicroStation

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

SKYLA Pro II. Popis instalace programu

SKYLA Pro II. Popis instalace programu SKYLA Pro II Popis instalace programu Rev. 30.07.2014 O manuálu Dokument popisuje celý proces instalace programu Skyla Pro II, který se v některých ohledech liší od instalace předchozích verzí a upozorňuje

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.1.2016 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5

Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5 Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5 Instalace programu Aconto sestává z instalace databázového SQL serveru a samotného ekonomického systému Aconto. Instalace se otevře spuštěním

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

AutoCAD Civil 3D 2017

AutoCAD Civil 3D 2017 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 - instalační příručka ADEON CZ s. r. o. Brno Ostrava Pardubice Zlín Tyršova 44 612 00 Brno Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava Bělehradská 582 530 09 Pardubice Klabalská I

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 k dispozici pouze ve verzi 64bit. EPLAN Electric P8 využívá k ukládání některých dat databáze. Artikly, překladový slovník 1 ) a

Více

Spisová služba Řešení problémů při připojení klienta k webové službě

Spisová služba Řešení problémů při připojení klienta k webové službě Řešení problémů při připojení klienta k webové službě 1. Úvod Dokument popisuje kroky, které je třeba provést v okamžiku, kdy po pokusu o přihlášení do Spisové služby dojde k následující chybě: Dokument

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows Middleware eop Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows 1 Obsah: 1 Co byste měli vědět před zahájením instalace... 3 2 Karta eop na MS Windows XP/Vista/7... 4 2.1 Instalace software...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS

NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS Obsah 1 PŘEDPOKLADY Strana 3 2 INSTALACE Strana 4-10 Úvodní obrazovka instalace Licenční ujednání Vložení licenčního souboru Nastavení připojení k databázi Volba způsobu provozování

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

MapleSim 4.5 instalační příručka

MapleSim 4.5 instalační příručka MapleSim 4.5 instalační příručka Tato příručka slouží jako průvodce instalací programu MapleSim verze 4.5. Upozornění Před instalací systému MapleSim je nutné nainstalovat systém Maple 14. Instalace systému

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

1 Přesun síťového serveru

1 Přesun síťového serveru 1 Přesun síťového serveru Zde je popsán případ, kdy máte nainstalovánu síťovou verzi aplikace EVOK a chcete databázový server přesunout na jiný počítač. Aby bylo možné provést přesun dat, musíte mít k

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Návod pro Windows XP. Příprava

Návod pro Windows XP. Příprava Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou

Více

Obsah. 1. Co byste měli vědět před spuštěním instalace Spuštění instalace Průběh instalace Odinstalování, změna instalace...

Obsah. 1. Co byste měli vědět před spuštěním instalace Spuštění instalace Průběh instalace Odinstalování, změna instalace... Middleware eop pro MS Windows Instalační PŘÍRUČKA Obsah 1. Co byste měli vědět před spuštěním instalace... 3 2. Spuštění instalace... 3 3. Průběh instalace... 4 4. Odinstalování, změna instalace... 8 1.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Telefon T-Mobile MDA Vario, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

POSTUP PŘI AKTUALIZACI RESTAURAČNÍHO A HOTELOVÉHO SYSTÉMU SAVARIN

POSTUP PŘI AKTUALIZACI RESTAURAČNÍHO A HOTELOVÉHO SYSTÉMU SAVARIN POSTUP PŘI AKTUALIZACI RESTAURAČNÍHO A HOTELOVÉHO SYSTÉMU SAVARIN Před instalací si v programech poznamenejte aktuální verzi SW. Najdete ji na spodní liště jednotlivých programů. Bude se Vám pak lépe orientovat

Více

Jak přenést program na nový počítač UŽIVATELS KÝ NÁVOD

Jak přenést program na nový počítač UŽIVATELS KÝ NÁVOD Jak přenést program na nový počítač UŽIVATELS KÝ NÁVOD Jak přenést program na nový počítač Pokud máte zakoupenou službu MEDICAL NET, je třeba provést převod dat za pomoci naší technické podpory, kterou

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH

MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH 1. VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NA STRÁNKÁCH MATHWORKS: Na odkazu níže si vytvořte účet na stránkách MathWorks s použitím Vaší školní emailové adresy

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY

Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY Strana I Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY Part I Instalace nové verze 1 Part II Registrace nové verze 2 Part III Instalace aktualizace 3 Part IV Registrace aktualizace 5 Part V Časově omezená

Více

NÁVOD PRO INSTALACI APLIKACE PRIORITY KM HODNOCENÍ PRIORIT PŘI ŘEŠENÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁVOD PRO INSTALACI APLIKACE PRIORITY KM HODNOCENÍ PRIORIT PŘI ŘEŠENÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁVOD PRO INSTALACI APLIKACE PRIORITY KM HODNOCENÍ PRIORIT PŘI ŘEŠENÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST 1. Požadavky na vybavení počítače a obsah CD 1.1. Technické požadavky a požadavky na operační systém K využívání

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

MS Windows - SafeQ Client

MS Windows - SafeQ Client MS Windows - SafeQ Client Instalace SafeQ klienta a ovladačů tiskáren na žákovských počítačích Tento návod je určen pro ty žáky, kteří v rámci školní WiFi počítačové sítě chtějí posílat tisk na kopírku

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows Middleware eop Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows 1 Obsah: 1. Co byste měli vědět před zahájením instalace... 3 2. Instalace software... 4 Průběh instalace... 4 3. Odinstalování,

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

Systémová příručka Autor: Roman Macura, Jakub Buzáš Verze dokumentu: 1/2017 Datum poslední aktualizace:

Systémová příručka Autor: Roman Macura, Jakub Buzáš Verze dokumentu: 1/2017 Datum poslední aktualizace: Autor: Roman Macura, Jakub Buzáš Verze dokumentu: 1/2017 Datum poslední aktualizace: 5.10.2017 Kapitola 1 - První pohled Obsah 1 Nároky na systém, změny systémových součástí při instalaci 3 1.1 Co je potřeba

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

PŘECHOD NA FIREBIRD 3.0 V PROSTŘEDÍ WINDOWS

PŘECHOD NA FIREBIRD 3.0 V PROSTŘEDÍ WINDOWS ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 13 IČ 25097563 DIČ: CZ2597563 Zapsáno v OR u Měst. soudu v Praze, odd. B, vložka 4475 PŘECHOD NA FIREBIRD 3.0 V PROSTŘEDÍ WINDOWS 1 PŘECHOD NA FIREBIRD

Více