SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na VARIACE 1

2 ± 1. Úvod V následujících kapitolách se dozvíte, jak program dosystem nainstalovat a jak jej spustit. ± 2. Architektura dosystemu Program dosystem je možné nainstalovat a provozovat ve dvou různých variantách: 1. Nesíťová - lokální instalace programu. U této varianty je instalace programu bezproblémová a po instalaci je program vždy funkční. 2. Síťová verze programu. Tuto verzi programu by měl vždy instalovat správce počítačové síťe, který má znalosti ohledně instalací síťově provozovaných programů. ± 2.1 Síťová verze dosystemu V síťové instalaci funguje doserver jako klasická klient/server aplikace. To znamená, že na jednom počítači v síti musí být spuštěna serverová část programu. Na jednotlivých pracovních stanicích se spouští klientská část programu. Program dosystem používá jako serverovovou část databázový server s názvem NexusDB ( Při provozu síťové verze dosystemu je potřeba zajistit, aby NexusDB Server byl vždy spuštěn před tím, než uživatelé spustí samotný program. Existují dvě možnosti, jak nainstalovat NexusDB server, aby byla tato podmínka splněna: 1. Instalace serveru jako aplikace. (Tato možnost je dostupná pro OS Windows 98, ME, 2000, XP, 2003 a novější.) 2. Instalace serveru jako služby. (Tato možnost je dostupná pro OS Windows 2000, XP, 2003 a novější.) Varianta 1 Varianta 2 obtížnost instalace snadná složitější pro spuštění serveru musí být k počítači přihlášen uživatel ano ne možnost zásahu uživatele do konfigurace serveru (pokud pracuje na počítači, kde je server nainstalován) snadná žádná ± 3. Příprava pro instalaci Pokud jste se rozhodli nainstalovat server programu dosystem (NexusDB Server) jako službu, je potřeba nejprve vytvořit nový uživatelský účet na počítači, kde budete server instalovat. Pokud budete server instalovat jako aplikaci nebo při instalaci lokální verze můžete tuto kapitolu přeskočit. Vytvoření nového uživatelského účtu není povinné, ale s ohledem na vyšší bezpečnost je vhodné tento účet vytvořit. Tento nově vytvořený účet musí mít vytvořeno také heslo a měl by mít oprávnění spouštět službu a číst a zapisovat do složky, kde bude server nainstalován. Čtení a zápis do ostatních složek v systému není třeba mít povoleno. 1 z 15

3 ± 4. Instalace programu Vložte CD-ROM s programem do mechaniky. Po chvíli se objeví úvodní okno. Pokud se toto okno během několika vteřin nezobrazí, zvolte v nabídce Start položku Spustit. V dialogu do pole označeného Otevřít zadejte: d:\autorun.exe, kde d je označení vaší CD-ROM mechaniky. Z nabídky instalačního programu zvolte volbu Instalace programu. 1. Úvodní okno instalačního programu. Klepněte na tlačítko Další. 2. Zvolte typ instalace. Pro instalaci programu dosystem zvolte volbu Lokální verze. Pro instalaci programu v počítačové síti zvolte volbu Síťová verze. Poté klepněte na tlačítko Další. Instalaci síťové verze je nutné spustit na serveru, kde bude také spuštěna serverová část dosystemu. V případě sítě peer-to-peer zvolte libovolný počítač. V případě rozsáhlejších sítí zvolte server, který je dostupný pro každý počítač, kde chcete program dosystem používat. INDOŠ Instalaci programu spusťte na žákovské pracovní stanici a zvolte volbu Síťová instalace. Platí pro učebnu typu A,C i E. 3. Vyberte složku do které chcete program dosystem nainstalovat. Složku změníte klepnutím na tlačítko Procházet. Klepněte na tlačítko Další. Pokud jste zvolili lokální verzi programu, pokračujte bodem 7. Pokud jste zvolili síťovou instalaci, pokračujte bodem 4. V případě síťové instalace zvolte libovolnou složku, která je sdílená pro všechny uživatele. Například složka umístěná na sdíleném disku na souborovém serveru apod. INDOŠ Vyberte složku umístěnou na disku K:. Například "K:\EduBase". 2 z 15

4 4. Vyberte složku pro instalaci Serveru. Složku změníte klepnutím na tlačítko Procházet. Do této složky bude nainstalován server dosystemu. Tento server musí být spuštěn před spuštěním programu dosystem. Pokud instalujete program na počítači s operačním systémem Windows NT SP6, 2000, XP nebo 2003 pokračujte bodem 5. V opačném případě pokračujte bodem 7. Tato složka musí být umístěna na lokálním disku počítače, na kterém program dosystem instalujete. INDOŠ Ponechte nastavení složky beze změn. 5. Vyberte způsob, jakým bude server dosystemu spouštěn. Máte na výběr ze dvou možností. Server programu bude spuštěn automaticky při startu počítače jako služba - zvolte odpověď ANO. Server programu bude spuštěn jako klasická aplikace - zvolte volbu NE. Tedy na počítači musí být vždy přihlášen uživatel, který má dostatečné oprávnění server spustit. Pokud zvolíte odpověď NE pokračujte bodem 7. Doporučujeme zvolit odpověď ano z důvodů vyšší úrovně zabezpečení a snadnosti údržby. Pro správnou funkčnost programu stačí mít zapnutý počítač, na kterém je program instalován. INDOŠ Vyberte volbu ano. 6. Zadejte úplné přihlašovací jméno uživatele, pod jehož oprávněním bude server dosystemu spuštěn jako služba. Přihlašovací jméno musíte zadat ve tvaru: doména\jméno uživatele. Pro lokálního uživatele můžete použít zkrácenou volbu: ".\jméno uživatele". 3 z 15

5 INDOŠ Zadejte přihlašovací jméno a heslo ICTK správce. 7. Zvolte složku v nabídce Start, ve které budou umístěni zástupci programu. 8. Vyberte, kde má instalační program dále vytvořit zástupce pro spuštění programu. 9. Zobrazení kompletních informací o vybraném způsobu instalace. Klepnutím na tlačítko Instalovat zahájíte instalaci programu. 10. Dokončení instalace. 4 z 15

6 ± 5. Spuštění programu Program spustíte klepnutím na volbu:" dosystem -... ", kterou naleznete v nabídce Start\Programy\doSystem -... nebo na ploše. Po spuštění programu se zobrazí dialog pro zadání přihlašovacího jména a hesla. Při prvním spuštění programu zadejte přihlašovací jméno admin a heslo admin. Doporučujeme ihned změnit heslo pro uživatele admin. Uživatel admin má přístup ke všem funkcím programu bez omezení. ± 5.1 Spuštění programu v síti s více servery V některých situacích vznikne potřeba nainstalovat program v síťové verzi na více než jeden server, přičemž při provozu programu potřebujete určit, ke kterému serveru se má program připojit. Pro tento účel stačí patřičně upravit zástupce programu. Postup pro nastavení zástupce: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zástupce programu. 2. Z nabídky vyberte položku Vlastnosti. 5 z 15

7 3. Do položky Cíl: dopište úplně na konec text kde uu.xx.yy.zz je IP adresa serveru, ke kterému se chcete připojit. ± 6. Registrace programu Po instalaci je program dosystem nainstalován jako demoverze. Pro dokončení instalace je nutné zadat licenční údaje a registrační kód. 1. V rozcestníku dosystemu vyberte volbu Zobrazení/Zadání registračních údajů. 2. Klepněte na tlačítko Aktualizovat licenci. Otevře se dialog otevření souboru. Nalezněte soubor Licence.dat, který obsahuje informace o platné licenci. Soubor licence.dat naleznete na prvním instalačním CD ve složce Licence. 3. Po zadání licenčních údajů klepněte na tlačítko Zadat registrační kód. Do zobrazeného pole zadejte registrační kód. 6 z 15

8 Registrační kód nalezenete v průvodním dopise, který jste obdrželi společně s programem. ± 7. Dialog Parametry připojení k databázovému serveru Pokud se u síťové nebo lokální instalace programu setkáte s následujícím oknem při spuštění programu, vyzkoušejte postupně následující tipy. Důvodů pro zobrazení tohoto dialogu může být hned několik: Máte nainstalovanou lokální verzi programu a spustili jste program vícekrát. U lokální verze můžete program spustit pouze jednou. U síťové verze nebyl nalezen server dosystemu (NexusDB server). Důvodem může být jedna z následujících možností: 1) Server NexusDB je nainstalován v jiné síti (mezi počítačem, kde spouštíte program a počítačem s NexusDB serverem je umístěn router). Do dialogu Parametry připojení k doserveru je potřeba zadat jako název serveru "NexusDB" a do pole adresa serveru zadejte IP adresu počítače, kde je nainstalován server programu. 2) Server NexusDB není spuštěn. 3) Server NexusDB je blokován síťovým firewallem. 4) Server NexusDB není správně nakonfigurován. 5) Není správně nakonfigurována počítačová síť. Kontaktujte správce vaší počítačové sítě. ± 7.1 Nastavení připojení k serveru za routerem Do dialogu Parametry připojení k doserveru je potřeba zadat jako název serveru "NexusDB" a do pole adresa serveru zadejte IP adresu počítače, kde je nainstalován server programu. 7 z 15

9 ± 7.2 Kontrola správné funkčnosti NexusDB serveru Postup pro zjištění správné funkčnosti NexusDB serveru se liší podle toho, zda máte server nainstalován jako službu nebo jako aplikaci. Následující postup je nutné provést na počítači, kde jste program dosystem instalovali. NexusDB server je nainstalován jako aplikace: 1. Nalezněte v pravém dolním rohu pracovní plovhy (vedle hodin) ikonu NexusDB serveru. Pokud ikonu serveru naleznete můžete následující postup přeskočit. 2. Pokud nenaleznete ikonu serveru, pravděpodobně není NexusDB server spuštěn. 3. Pro spuštění serveru spusťte soubor nxserver.exe, který naleznete ve složce, kde jste nainstalovali serverovou část programu dosystem (výchozí složka je C:\Program Files\Dosli\doSystem 2\EduBase\doServer\). NexusDB server je nainstalován jako služba: 1. Zobrazte Ovládací panely systému Windows. 2. Klikněte na volbu Nástroje pro správu. 3. Klikněte na volbu Služby. Zobrazí se seznam nainstalovaných služeb. 4. Nalezněte v seznamu služeb položku NexusDB server. Pokud nenaleznete NexusDB server v seznamu nainstalovaných služeb pokračujte bodem 5. Jinak pokračujte bodem Z příkazového řádku spusťte program nxserver.exe s parametrem /INSTALL (nxserver.exe /INSTALL), který naleznete ve složce, kde jste nainstalovali serverovou část programu dosystem (výchozí složka je C:\Program Files\Dosli\doSystem 2\EduBase\doServer\). Po spuštění se zobrazí dialog pro nastavení účtu pod kterým se bude služba spouštět. 6. Zkontrolujte, zda jsou na řádku služby NexusDB Server uvedeny údaje Spušteno a Automaticky. Pokud ne pokrčujte bodem Klepněte pravým tlačítkem na název služby a z nabídky vyberte položku Vlastnosti. 8 z 15

10 8. Klepněte na tlačítko Spustit. Pokud se zobrazí chybová hláška "Služba nebyla zahájena, protože se nepodařilo přihlásit.", pokračujte následujícím bodem. 9. Přepněte se na záložku Přihlášení. 10. Zadejte znovu přihlašovací jméno a heslo k zadanému uživatelskému jménu a klepněte na talčítko Použít a pokračujte bodem 8, dokud se vám nepodaří službu spustit. ± 7.3 Nastavení firewallu Aby se klientská část dosystemu mohla spojit s databázovým serverem nesmí být vzájemná komunikace mezi těmito programy blokována síťovým firewallem. Pro správnou komunikaci je třeba v nastavení firewallu povolit vzájemnou komunikaci. Nastavte povolení pro komunikaci na TCP i UDP portu číslo Toto nastavení se liší u každého firewallu, a proto zde není uveden podrobný popis jak povolit komunikaci na určitém portu u vašeho konkrétního firewallu. ± 7.4 Kontrola správné konfigurace serveru Postup pro zjištění správné konfigurace NexusDB serveru se liší podle toho, zda máte server nainstalován jako službu nebo jako aplikaci. Následující postup je nutné provést na počítači, kde jste program dosystem instalovali. NexusDB server je nainstalován jako aplikace: 1. Nejprve zjistěte, zda je NexusDB server spuštěn. 2. Klikněte na ikonu NexusDB serveru. Zobrazí se hlavní dialogové okno programu NexusDB serveru. 9 z 15

11 3. Zkontrolujte nastavení NexusDB serveru. a) Klepněte ve stromu nalevo na položku p Aliases. V pravé části musí být uvedeny dvě položky p (dosystem - EduBaseData a dosystem - EduBaseInternal). b) Zkontrolujte zda je zeleně zobrazen alespoň jeden transportní protokol p. 4. Pokud jsou obě položky 5a i 5b správně nastaveny je NexusDB server správně nakonfigurován. Pokud ne, proveďtě opravu konfigurace dle následujícího postupu. 5. Zavřete NexusDB Server. 6. V dialogu "Are you want to close server and disconnect all clients?" vyberte volbu Yes. 7. Ve složce, kde jste nainstalovali NexusDB server odstraňte soubor "nxserver.nxdbworksettings". 8. Poté znovu spusťte NexusDB server. NexusDB server je nainstalován jako služba: Nejprve je potřeba ukončit spuštěnou službu. 1. Zobrazte Ovládací panely systému Windows. 2. Klikněte na volbu Nástroje pro správu. 3. Klikněte na volbu Služby. Zobrazí se seznam nainstalovaných služeb. 4. Nalezněte v seznamu služeb položku NexusDB server. 5. Klepněte pravým tlačítkem na název služby a z nabídky vyberte položku Vlastnosti. 6. Klepněte na tlačítko Zastavit. 7. Dále proveďte celý postup uvedený výše pro server instalovaný jako aplikace. Po provedení postupu a kontrole správné konfigurace serveru jako aplikace proveďte restart počítače nebo znovu spusťte službu NexusDB server. 10 z 15

12 ± 8. Před prvním použitím Před prvním použitím programu dosystem - EduBase je potřeba nastavit několik parametrů a informací, aby mohl být program plnohodnotně použit. Tato nastavení je potřeba provést pouze jednou. Pokud si nejste jisti, zda už jsou všechny podstatné informace navedeny, kontaktujte správce vaší počítačové sítě popřípadě správce počítače, u kterého právě pracujete. 1) Nastavit informace o organizaci, která program bude využívat. 2) Nastavit způsob a parametry přihlašování jednotlivých uživatelů. ± 8.1 Nastavení informací o škole Před prvním použitím programu je potřeba zadat informace o názvu a adrese organizace a další informace, které budou následně použity při tisku některých sestav. 1. V rozcestníku programu dosystem zvolte funkci Parametry školy. Zobrazí se tento dialog: 2. Zadejte jednotlivé údaje a klepněte na tlačítko Ok. ± 8.2 Navedení seznamu zaměstnanců Každý uživatel, který bude s programem dosystem - EduBase pracovat jako autor tematických celků učiva, by měl mít vytvořen své vlastní přihlašovací jméno a heslo. 1. V rozcestníku programu dosystem zvolte funkci Seznam zaměstnanců. Zobrazí se tento dialog: 2. Pro každého zaměstnance organizace, který bude pracovat v programu jako autor, vytvořte nový záznam klepnutím na tlačítko. 11 z 15

13 Pro korektní vygenerování přihlašovacího jména a hesla a pro správné nastavení výchozích práv je nutné zadat pouze dva údaje: Příjmení a Pracovní zařazení. 3. Po uložení vytvořeného záznamu klepnutím na tlačítko Uložit změny se zobrazí dialog s nově vygenerovaným přihlašovacím jménem a heslem pro zadaného zaměstnance. ± 8.3 Nastavení způsobu přihlašování studentů V případě, že budete program dosystem - EduBase používat pro výuku a zkoušení na PC a s programem budou pracovat studenti nebo účastníci školení přímo, je potřeba nejdříve určit způsob, jakým způsobem bude program rozpoznávat jednotlivé studenty. dosystem EduBase podporuje tři různá nastavení způsobu identifikace zkoušené osoby, které mají významný vliv na způsob přihlašování a navádění seznamu studentů: 1. Každý student má své vlastní přihlašovací jméno a heslo do programu EduBase. 2. Každý student má své vlastní přihlašovací jméno a heslo do systému Windows. 3. Student zadá ručně své jméno a heslo před zahájením zkoušení. ± Vlastní heslo v EduBase Nastavení způsobu přihlašování Tímto krokem nastavíte program tak, aby každá zkoušená osoba musela mít k dispozici své vlastní přihlašovací jméno a heslo. 1. V rozcestníku programu dosystem zvolte funkci Parametry školy. Zobrazí se tento dialog: 12 z 15

14 2. Přepněte se na záložku Systém přihlašování. 3. Vyberte volbu Každý student má vlastní heslo a klepněte na tlačítko Ok. Navedení seznamu studentů 4. V rozcestníku programu dosystem zvolte funkci Seznam studentů. Zobrazí se tento dialog: 5. Pro každého studenta organizace vytvořte nový záznam klepnutím na tlačítko. Pro korektní vygenerování přihlašovacího jména a hesla a pro správné nastavení výchozích práv je nutné zadat pouze dva údaje: Příjmení a Skupina. Seznam studentů nemusíte vytvářet ručně. Snadno provedete import studentů z libovolného programu (například Bakaláři, SAS apod.). Import seznamu studentů je podrobně popsán v kapitole Import studentů. 6. Po uložení vytvořeného záznamu klepnutím na tlačítko Uložit změny se zobrazí dialog s nově vygenerovaným přihlašovacím jménem a heslem pro zadaného studenta. 13 z 15

15 ± Vlastní heslo ve Windows Nastavení způsobu přihlašování Tímto krokem nastavíte program tak, aby všechny zkoušené osoby používaly stejné přihlašovací jméno a heslo a před samotným zkoušením se údaje o zkoušené osobě načetly na základě přihlašovacích údajů do systému Windows. 1. V rozcestníku programu dosystem zvolte funkci Parametry školy. Zobrazí se tento dialog: 2. Přepněte se na záložku Systém přihlašování. 3. Vyberte volbu Všichni studenti používají stejný login a heslo. Zadejte přihlašovací jméno a heslo, které budou používat všichni společně. Vyberte skupinu, do které bude zadaný uživatel patřit a klepněte na tlačítko Ok. 4. Přidejte do přihlašovacího profilu uživatelského účtu studentů skript, který uloží jméno a třídu zkoušené osoby do registru Windows. Klíč registru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Dosli\doSystem\EduBaseUserInfo Textová položka se jménem: Jmeno Textová položka s názvem trídy: Trida. Při tomto nastavení EduBase použije nalezené údaje pro vyplnění odpovídajících údajů k výsledkům zkoušení. ± Ruční zadání jména před zkoušením Nastavení způsobu přihlašování Tímto krokem nastavíte program tak, aby všechny zkoušené osoby používaly stejné přihlašovací jméno a heslo a teprve před samotným zkoušení se zobrazil dialog pro zadání jména a třídy. 1. V rozcestníku programu dosystem zvolte funkci Parametry školy. Zobrazí se tento dialog: 14 z 15

16 2. Přepněte se na záložku Systém přihlašování. 3. Vyberte volbu Všichni studenti používají stejný login a heslo. Zadejte přihlašovací jméno a heslo, které budou používat všichni společně. Vyberte skupinu, do které bude zadaný uživatel patřit a klepněte na tlačítko Ok. Při tomto nastavení EduBase zobrazí před zahájením zkoušení dialog, kde zkoušený zadá své jméno a třídu. 15 z 15

17 Obsah 1. Úvod 1 2. Architektura dosystemu Síťová verze dosystemu 1 3. Příprava pro instalaci 1 4. Instalace programu 2 5. Spuštění programu Spuštění programu v síti s více servery 5 6. Registrace programu 6 7. Dialog Parametry připojení k databázovému serveru Nastavení připojení k serveru za routerem Kontrola správné funkčnosti NexusDB serveru Nastavení firewallu Kontrola správné konfigurace serveru 9 8. Před prvním použitím Nastavení informací o škole Navedení seznamu zaměstnanců Nastavení způsobu přihlašování studentů Vlastní heslo v EduBase Vlastní heslo ve Windows Ruční zadání jména před zkoušením :27:50 Vytištěno v programu dosystem - EduBase (

18 Copyright Dosli Pekařská Opava

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

SKYLA Pro II. Popis instalace programu

SKYLA Pro II. Popis instalace programu SKYLA Pro II Popis instalace programu Rev. 30.07.2014 O manuálu Dokument popisuje celý proces instalace programu Skyla Pro II, který se v některých ohledech liší od instalace předchozích verzí a upozorňuje

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

IM Instalace síťové verze SprutCAM. 1Nastavení serveru Vlastní instalace serveru...2 3Nastavení uživatelského počítače...

IM Instalace síťové verze SprutCAM. 1Nastavení serveru Vlastní instalace serveru...2 3Nastavení uživatelského počítače... IM 13.001 Instalace síťové verze Obsah 1Nastavení serveru... 1 2Vlastní instalace serveru...2 3Nastavení uživatelského počítače...6 1 Nastavení serveru 1. Informace o licencích jsou vloženy do licenčního

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Popis instalace programu OCEP

Popis instalace programu OCEP Popis instalace programu OCEP Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny potřebné programy. To se liší podle operačního systému a aktuálně instalovaných programů

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace. Optimalizace krmivové základny

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace. Optimalizace krmivové základny AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace Optimalizace krmivové základny POPIS INSTALACE Optimalizace krmivové základny AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. Klostermanova 1258 564 01 Žamberk Česká republika

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express

Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express Podporované OS Windows: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Popis instalace programu OCEP

Popis instalace programu OCEP Popis instalace programu OCEP Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny potřebné programy. To se liší podle operačního systému a aktuálně instalovaných programů

Více

1 Instalace HASP Licence Manger pod Windows 7

1 Instalace HASP Licence Manger pod Windows 7 Instalace síťové verze u Obsah 1 Instalace HASP Licence Manger pod Windows 7... 1 1.1 Nastavení instalačního souboru... 1 1.2 Instalace HASP License Manager jako službu (pokud ho nechcete jako aplikaci)...

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Aktivace Demo licence - Digifort

Aktivace Demo licence - Digifort Aktivace Demo licence - Digifort Rychlý manuál instalace softwaru a aktivace dočasné demo licence 2014 1 Instalace Digifortu Po stažení zvolené verze programu spusťte soubor dvojklikem. Spustí se instalační

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next >

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next > Popis postupu instalace ovladačů hardwarových klíčů Sentinel (Sentinel hardware keys drivers) PRO UŽIVATELE ROZPOČTOVÉHO SW PRO STAVEBNICTVÍ STAVEX Plzeň 24. únor 2010 Obsah: 1. Instalace ovladačů HW klíčů

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH

MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH 1. VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NA STRÁNKÁCH MATHWORKS: Na odkazu níže si vytvořte účet na stránkách MathWorks s použitím Vaší školní emailové adresy

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000 Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000 Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

NÁVOD PRO INSTALACI APLIKACE PRIORITY KM HODNOCENÍ PRIORIT PŘI ŘEŠENÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁVOD PRO INSTALACI APLIKACE PRIORITY KM HODNOCENÍ PRIORIT PŘI ŘEŠENÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁVOD PRO INSTALACI APLIKACE PRIORITY KM HODNOCENÍ PRIORIT PŘI ŘEŠENÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST 1. Požadavky na vybavení počítače a obsah CD 1.1. Technické požadavky a požadavky na operační systém K využívání

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Obsah. 1. Instalace... 2

Obsah. 1. Instalace... 2 NÁVOD K INSTALACI MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ A PROGRAMU MEDIA CREATOR verze 1.4 aktualizovaná ke dni 10. 9. 2012 Obsah 1. Instalace... 2 1.1. Před spuštěním instalace... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3.

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Instalace programu ProGEO

Instalace programu ProGEO Instalace programu ProGEO Obsah dokumentu: 1. Požadavky na systém 2. Průběh instalace 3. Aktivace zakoupené licence 4. Automatické aktualizace Updater 1. Požadavky na systém Softwarové požadavky: MicroStation

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

TDP RPort 1.0. uživatelská příručka. 12. července 2007 Na slupi 2a, Praha 2

TDP RPort 1.0. uživatelská příručka. 12. července 2007 Na slupi 2a, Praha 2 uživatelská příručka 12. července 2007 Na slupi 2a, Praha 2 1 Co je? TDP RPort ( remote port ) umožňuje z klientské stanice navázat šifrované spojení pomocí protokolu TCP se sériovým portem serveru a zpřístupnit

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod pro Windows XP. Příprava

Návod pro Windows XP. Příprava Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou

Více

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 k dispozici pouze ve verzi 64bit. EPLAN Electric P8 využívá k ukládání některých dat databáze. Artikly, překladový slovník 1 ) a

Více

Automatický start ovladače RJ či terminálu přes Naplánované úlohy níže postup pro Win2000 až XP. Postup pro Win7 a Vista je stručně na poslední straně

Automatický start ovladače RJ či terminálu přes Naplánované úlohy níže postup pro Win2000 až XP. Postup pro Win7 a Vista je stručně na poslední straně Automatický start ovladače RJ či terminálu přes Naplánované úlohy níže postup pro Win2000 až XP. Postup pro Win7 a Vista je stručně na poslední straně 1. Klikněte na Start / Nastavení / Ovládací panely

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS

NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS Obsah 1 PŘEDPOKLADY Strana 3 2 INSTALACE Strana 4-10 Úvodní obrazovka instalace Licenční ujednání Vložení licenčního souboru Nastavení připojení k databázi Volba způsobu provozování

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Zároveň jsme velice rádi, že jste se rozhodli tyto data zpřesnit doplnit o data z nového projektu SimStream.

Zároveň jsme velice rádi, že jste se rozhodli tyto data zpřesnit doplnit o data z nového projektu SimStream. Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více