Ekonomika Akciová společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika 1. 15. Akciová společnost"

Transkript

1 S třední škola stavební Jihlava Ekonomika Akciová společnost Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/ Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ing. Ivana Šotolová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Akciová společnost Klíčová slova Akciová společnost Orgány akciové společnosti Výhody a nevýhody a.s.

3 Akciová společnost (a.s., akc. spol.) Jde o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcie= cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a při zániku společnosti na jejím likvidačním zůstatku.

4 Akciová společnost Akcie mají: jmenovitou (nominální) hodnotu uvedena na akcii kurzovní (tržní) hodnotu za tu se akcie nakupuje a prodává

5 Akciová společnost Založení společnosti Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou dvěma způsoby:

6 Způsoby založení a.s.: 1. Založení a.s. s veřejnou nabídkou akcií - základní kapitál musí činit alespoň Kč, společníci svými kapitálovými vklady nedajídohromajícelou výši základního kapitálu, a proto na zbytek vyhlašují veřejnou nabídku akcií, a tak vyberou zvývyjícíčást kapitálu

7 Způsoby založení a.s.: 2. Založení a.s. bez veřejné nabídky akciízákladní kapitál společnosti musí činit alespoň Kč, společníci svými kapitálovými vklady dajídohromady celou výši základního kapitálu a jiného akcionáře už mezi sebe nepustí.

8 Akciová společnost Ručení Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. Základní kapitál Je povinný, minimálně Kč, při veřejné nabídce akcií Kč.

9 Akciová společnost Vklad společníka Jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný. Rezervní fond Je povinný, u prvního odvodu 20% z čistého zisku, maximálně 10% z hodnoty základního kapitálu, další doplňování 5% z čistého zisku, minimální výše je 20% základního kapitálu.

10 Orgány akciové společnosti Valná hromada Valná hromada (shromáždění všech akcionářů) je nejvyšší orgán a.s. Je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Rozhoduje většinou hlasů přítomných, počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií akcionáře.

11 Orgány akciové společnosti Představenstvo Statutární orgán a.s. Má nejméně 3 členy (ti volí svého předsedu), rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě (tj. zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem, vytváří a řídí organizaci práce, zabezpečuje vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem rozdělení zisku.

12 Orgány akciové společnosti Dozorčí rada Dozorčí rada je nejvyšší kontrolní orgán společnosti, dohlíží na činnost představenstva. Členové dozorčí rady musí být nejméně tři a nemohou být zároveň členy představenstva. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se společnosti, kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční účetní závěrku a návrh rozdělení zisku. Dozorčí rada předkládá zprávy valné hromadě a u akciové společnosti musí být vytvořena.

13 Otázky k opakování 1. Vysvětlete vznik a.s. bez veřejné nabídky akcií. 2. Vysvětlete vznik a.s. s veřejnou nabídkou akcií. 3. Co jsou to akcie a kčemu slouží? 4. Čím se zabývá představenstvo a.s.? 5. Do které právní formy podnikání patří a.s.?

14 Zdroj Internet ni-okruhy-ekonomika/pravni-formy- podnikani.html Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Ing. Ivana Šotolová Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje. Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 20. Společnost s ručením omezeným Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy

Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 01. Základní ekonomické pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Sada 2 Stavební provoz

Sada 2 Stavební provoz S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Stavební provoz Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sada 2 Geodezie II. 19. Katastr

Sada 2 Geodezie II. 19. Katastr S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 19. Katastr Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 02. Elektrické přístroje spínače nízkého napětí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sada 2 Stavební provoz

Sada 2 Stavební provoz S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Stavební provoz Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 04. Text v záhlaví, zápatí, číslování stránek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sada 1 CAD1. 15. Registrace studentů a učitelů středních škol pro účely stažení legálního výukového SW firmy Autodesk

Sada 1 CAD1. 15. Registrace studentů a učitelů středních škol pro účely stažení legálního výukového SW firmy Autodesk S třední škola stavební Jihlava Sada 1 CAD1 15. Registrace studentů a učitelů středních škol pro účely stažení legálního výukového SW firmy Autodesk Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony

Více

Ekonomika 1. 05. Hospodářský proces

Ekonomika 1. 05. Hospodářský proces S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 05. Hospodářský proces Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 20. Excel 2007. Kontingenční tabulka Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sada 2 CAD2. 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop

Sada 2 CAD2. 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop S třední škola stavební Jihlava Sada 2 CAD2 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 15. Excel 2007. Finanční funkce Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 11. Určování ploch z map a plánů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Sada 1 Geodezie I. 08. Nivelační přístroje a pomůcky

Sada 1 Geodezie I. 08. Nivelační přístroje a pomůcky S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 08. Nivelační přístroje a pomůcky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 03. Úvod do Excelu 2007. Vkládání dat, vzorce Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 07. Potravní řetězec a potravní pyramida Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 09. Charakteristika a konstrukce železniční trati Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník 04. Srážky ze mzdy, sociální, zdravotní pojištění Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

OBSah. Autoři publikace... XI Předmluva... XII. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

OBSah. Autoři publikace... XI Předmluva... XII. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) OBSah Autoři publikace................................................... XI Předmluva........................................................ XII Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 06. Chemické reakce cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i T R I O L C Z, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i T R I O L C Z, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i T R I O L C Z, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti TRIOL CZ,

Více

Obchodní společnosti, jejich dělení, charakteristika, druhy akcií u a.s. jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání členíme je:

Obchodní společnosti, jejich dělení, charakteristika, druhy akcií u a.s. jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání členíme je: Otázka: Obchodní společnosti Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Obchodní společnosti, jejich dělení, charakteristika, druhy akcií u a.s. Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými za

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník domácnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zakládání staveb. 19. ZÁKLADY výpočet návrh základové patky

Zakládání staveb. 19. ZÁKLADY výpočet návrh základové patky S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 19. ZÁKLADY výpočet návrh základové patky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

02. Typy šikmých, sklonitých střech

02. Typy šikmých, sklonitých střech S třední škola stavební Jihlava STŘECHY ŠIKMÉ 02. Typy šikmých, sklonitých střech Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škol stvební Jihlv Sd 2 - MS Office, Excel 11. Excel 2007. Mtice, determinnty, soustvy lineárních rovnic Digitální učební mteriál projektu: SŠS Jihlv šblony registrční číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 330 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka č 1021 1. Firma

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH za účetní období roku 2015

ZPRÁVA O VZTAZÍCH za účetní období roku 2015 ZPRÁVA O VZTAZÍCH za účetní období roku 2015 I. ÚVOD: Představenstvo úvodem prohlašuje, že mu není známo, že by společnost VaK Bruntál a.s., se sídlem Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01, IČ: 476 75 861

Více

způsobem, překážky provozování živnosti, všeobecné podmínky provozování živnosti, a druhy živností ohlašovací a koncesované, předmět podnikání

způsobem, překážky provozování živnosti, všeobecné podmínky provozování živnosti, a druhy živností ohlašovací a koncesované, předmět podnikání VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Volba právní formy podnikání... 1 1. Volba právní formy podnikání... 1 1.1. Podnik jednotlivce... 2 1.1.1. Živnosti ohlašovací... 2 1.1.2. Živnosti koncesované... 3 1.2. Obchodní

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 30. září 1992. Spisová značka: B 852 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 30. září 1992 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 30. září 1992. Spisová značka: B 852 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 30. září 1992 Obchodní firma: Datum zápisu: 30. září 1992 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 852 Spisová značka: B 852 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní firma:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Akciová společnost AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., se sídlem v Hostovicích čp. 79 (dále

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace KRYCÍ LIST NABÍDKY. 1. Veřejná zakázka

Příloha č. 1 zadávací dokumentace KRYCÍ LIST NABÍDKY. 1. Veřejná zakázka Příloha č. 1 zadávací dokumentace KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. eřejná zakázka Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Hotelová škola Bohemia s. r. o. Chrudim Registrační číslo projektu: číslo projektu CZ 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_160

Více

Nové právní poměry NNO po 1.1.2014. JUDr. Hana Frištenská vedoucí sekretariátu RVNNO květen 2013

Nové právní poměry NNO po 1.1.2014. JUDr. Hana Frištenská vedoucí sekretariátu RVNNO květen 2013 Nové právní poměry NNO po 1.1.2014 JUDr. Hana Frištenská vedoucí sekretariátu RVNNO květen 2013 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva)

Více

část 1 Účetnictví a daňová evidence s využitím VT

část 1 Účetnictví a daňová evidence s využitím VT DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Závazný pokyn P ČOS pro postup při konání valných hromad tělocvičných jednot

Závazný pokyn P ČOS pro postup při konání valných hromad tělocvičných jednot Směrnice ČOS č. 1/2013 Závazný pokyn P ČOS pro postup při konání valných hromad tělocvičných jednot P ČOS stanoví k provádění ustanovení čl. 7 odst. 7.6. Stanov České obce sokolské v platném znění toto:

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2014

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2014 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2014 Vypracovala: Bc. Petra Rózanská, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2014 3 Složení statutárních

Více

I. Základní ustanovení článek 1 Založení akciové společnosti

I. Základní ustanovení článek 1 Založení akciové společnosti Návrh S T A N O V Y akciové společnosti obchodní firma "STK Jihlava a.s." se sídlem Jihlava, Znojemská 82,586 01 Jihlava se zapracováním změn schválených řádnou valnou hromadou dne 30. 6. 2015 I. Základní

Více

Stanovy obchodní společnosti. MAXIMA pojišťovna, a.s. O B S A H

Stanovy obchodní společnosti. MAXIMA pojišťovna, a.s. O B S A H Stanovy obchodní společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. O B S A H I. Základní ustanovení Článek 1 - Založení akciové společnosti Článek 2 - Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti Článek 3

Více

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA Název materiálu: Psychologie jako věda Autor materiálu: Mgr. Kateřina Kaderková Zařazení materiálu: výuková prezentace Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení

Více

Zakladatelská listina obchodní společnosti s ručením omezeným

Zakladatelská listina obchodní společnosti s ručením omezeným U s n e s e n í z 27. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 5.11.2001 U 104 ZMP bere na vědomí: 1. informaci o práci Rady Města Planá od 26.jednání ZM. U 105 ZMP schvaluje: 1. program 27.jednání

Více

svolává řádnou valnou hromadu na čtvrtek 9. července 2015 od 14:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti

svolává řádnou valnou hromadu na čtvrtek 9. července 2015 od 14:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti Představenstvo akciové společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41 IČO: 16193741 (dále jen společnost ) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy badmintonového klubu Kabal team Karviná z.s.

Stanovy badmintonového klubu Kabal team Karviná z.s. Stanovy badmintonového klubu Kabal team Karviná z.s. I. Úvodní ustanovení 1.1. Badmintonový klub nese název Kabal team Karviná z.s. (dále také jen klub ) a je založen v souladu s ustanovením zákona č.

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Dodatek č. 2 k ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ o založení obecně prospěšné společnosti

Dodatek č. 2 k ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ o založení obecně prospěšné společnosti Dodatek č. 2 k ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ o založení obecně prospěšné společnosti HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s. Preambule V souladu s novelizací zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

Projekt M K/2016. ANERO a.s.

Projekt M K/2016. ANERO a.s. Projekt M K/2016 ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vypracovaný společností ANERO a.s. IČ: 28771869 se sídlem Praha 1, Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 11000 vedená u Městského soudu v

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a gymnázium města Konice

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a gymnázium města Konice Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a gymnázium města Konice Tyršova 609, 798 52 Konice Identifikátor školy: 600 015 149 Termín

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Za účetní období 1. 1. 2014 31. 12. 2014 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč 1. Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Ortotechnika a.s. Sídlo Jana Zajíce

Více

TESTY Legislativa FAČR. Stanovy. 1. Fotbalová asociace ČR je. a) akciová společnost b) občanské sdružení c) společnost s ručením omezením

TESTY Legislativa FAČR. Stanovy. 1. Fotbalová asociace ČR je. a) akciová společnost b) občanské sdružení c) společnost s ručením omezením TESTY Legislativa FAČR Stanovy 1. Fotbalová asociace ČR je a) akciová společnost b) občanské sdružení c) společnost s ručením omezením 2. Symboly FAČR jsou a) znak, vlajka a hymna b) znak a hymna c) vlajka

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Katedra studií občanské společnosti

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Katedra studií občanské společnosti UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra studií občanské společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Soukromé vysoké školství v České republice Vypracovala: Bc. Eva Němečková Vedoucí práce: JUDr.

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.12.2012

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.12.2012 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.12.2012 1 Údaje o Triglav pojišťovně,a.s. Obchodní firma Triglav pojišťovna, a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Stano vy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stano vy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stano vy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 23. května 2016 Obsah Obecná ustanovení... 4 I. 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 Základní kapitál, akcie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

JAZYK C PRO MIKROKONTROLÉRY

JAZYK C PRO MIKROKONTROLÉRY JAZYK C PRO MIKROKONTROLÉRY Jazyk C pro mikrokontroléry Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_10_03_01 Vytvořeno 07/2013 Materiál vysvětluje základní princip programování mikrokontrolérů v

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

svolává na den 9. června 2016 v 10.00 hod. do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav řádnou valnou hromadu 1. Zahájení valné hromady

svolává na den 9. června 2016 v 10.00 hod. do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav řádnou valnou hromadu 1. Zahájení valné hromady Pořad jednání: Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. IČ 463 56 983 se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Účtování mezd a odvodů

Účtování mezd a odvodů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte Žádost o dofinancování sociální služby pro r. 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na soustavu soudů v ČR. Zahrnuje výklad, doplňování pojmů, samostatnou práci a opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na soustavu soudů v ČR. Zahrnuje výklad, doplňování pojmů, samostatnou práci a opakování látky. Název školy:střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.03 Téma sady: Soudnictví Ročník: Nástavbové studium, 1.-4.ročník

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek ST 02/2011 Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 1 / 19 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným

Schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným Schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným Povinností jednatele společnosti používající jako účetní období kalendářní rok je nejpozději do konce června svolat valnou

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti ZESPO Písečná, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti ZESPO Písečná, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti ZESPO Písečná, a.s. Představenstvo společnosti ZESPO Písečná, a.s., se sídlem Písečná 137, PSČ 561 70, IČ: 648 28 875, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I STANOVY KOKONÍN z. s. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 15. 1. části www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 DUM číslo:15 Co je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS 14. KOMÍNY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284 ŠABLONA:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Stanovy v PDF. Obsah:

Stanovy v PDF. Obsah: Stanovy v PDF Obsah: 1 Úvod 2 Název a sídlo sdružení 3 Účel sdružení a předmět činnosti 4 Právní postavení 5 Vznik členství 6 Ukončení členství 7 Členská práva 8 Členské povinnosti 9 Orgány Unie 10 Valná

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

ZJIŠŤOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ ZJIŠŤOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zjišťování kurzových rozdílů Autor Ing. Jana

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 14. Mosty dřevěné, kamenné Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

1. Článek 1 odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním: Sídlo společnosti je: Brno, Česká republika

1. Článek 1 odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním: Sídlo společnosti je: Brno, Česká republika Věc: Návrh změny stanov Představenstvo společnosti navrhuje, v souladu s novým obchodním zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, valné hromadě tyto změny stanov společnosti: 1. Článek 1 odstavec

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 21.

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 21. ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 21. ČERVNA 2016 UNIPETROL, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci 2. Sídlo společnosti: Praha 3. Identifikační číslo společnosti:

Více

TŘÍDĚNÍ podle druhu II.

TŘÍDĚNÍ podle druhu II. TŘÍDĚNÍ podle druhu II. Mgr. Kamila Červinková Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo šablony: VY_32_INOVACE_Rv.11.04.1 z 1 Ročník:

Více

Představenstvo společnosti. Pražské služby, a.s.

Představenstvo společnosti. Pražské služby, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s. svolanou na den 17. června 2015 Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1 IČO: 601 94 120,

Více

Pracovní porady pozvánka na poradu

Pracovní porady pozvánka na poradu Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Pracovní porady pozvánka na poradu VY_32_INOVACE_ITP.3.02

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část 3-7-2 Test

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část 3-7-2 Test MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7- Test Výukový materiál Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: Číslo materiálu: VY_3_INOVACE_

Více

Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s.

Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov: Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ. členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ. členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická Statutární orgán Společenství vlastníků jednotek Hlivická, se sídlem Hlivická 424/8, 181 00 Praha 8 - Bohnice,

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 2 Číslo DUM: EU-OPVK-MAT-6+7-47 Předmět: Matematika - 6.

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 2 Číslo DUM: EU-OPVK-MAT-6+7-47 Předmět: Matematika - 6. Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada:

Více

STANOVY POVÍDEJ, z. s. Článek I Jméno, sídlo a právní forma. Článek II Účel spolku

STANOVY POVÍDEJ, z. s. Článek I Jméno, sídlo a právní forma. Článek II Účel spolku STANOVY POVÍDEJ, z. s. Článek I Jméno, sídlo a právní forma Název spolku: Povídej, z. s. Sídlo spolku: Česká 235, 284 01 Kutná Hora právní forma: spolek Spolek vznikl v r. 1998 jako občanské sdružení s

Více

Rada Jihomoravského kraje 85. schůze konaná dne 18. 12. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Založení obchodní společnosti

Rada Jihomoravského kraje 85. schůze konaná dne 18. 12. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Založení obchodní společnosti Rada Jihomoravského kraje 85. schůze konaná dne 18. 12. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Založení obchodní společnosti Jihomoravská sportovní GP Brno, s.r.o. (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Sada 3 CAD3. 3. CADKON DT+ Vynášení stěn

Sada 3 CAD3. 3. CADKON DT+ Vynášení stěn S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 3. CADKON DT+ Vynášení stěn Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

5. Funkční období členů voleného orgánu je pět let a začíná dnem zvolení do funkce. Do volených orgánů mohou být voleny jen bezúhonné osoby starší 18

5. Funkční období členů voleného orgánu je pět let a začíná dnem zvolení do funkce. Do volených orgánů mohou být voleny jen bezúhonné osoby starší 18 Stanovy společenství vlastníků jednotek Čl. I Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 ( dále jen společenství"). 2. Sídlo společenství: Otradovická

Více

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PRÁVA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PRÁVA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Autorka: Jana Pacalová Vedoucí práce: JUDr. Blanka

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 05. Cement historie, výroba Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Čl. 1 Základní ustanovení Společenství vlastníků jednotek pro dům: (dále jen společenství ) čísla popisná: 3690, 3691 ulice: Stanislava Manharda čísla orientační:

Více

Bytové družstvo Trávníčkova TC7. Příloha k účetní závěrce. ke 31. prosinci 2011

Bytové družstvo Trávníčkova TC7. Příloha k účetní závěrce. ke 31. prosinci 2011 Bytové družstvo Trávníčkova TC7 Příloha k účetní závěrce ke 31. prosinci 2011 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2011 Příloha k účetní závěrce za období k 31.12.2011 A. Obecné údaje 1. Popis účetní

Více

STANOVY akciové společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a.s.

STANOVY akciové společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. STANOVY akciové společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. Čl. 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1.Obchodní firma (dále jen,,firma ) společnosti zní:--------- AUTOOPRAVNY Jihlava a. s.-------------------------------------

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní postavení podnikatele Bakalářská práce Autor: Monika Mildnerová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Radek Spurný Praha

Více

část 8 Sociální pracovník

část 8 Sociální pracovník DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Název materiálu: Ptáci okraje lesa

Název materiálu: Ptáci okraje lesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Teorie práva. Subjekty práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Teorie práva. Subjekty práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Teorie práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní subjektivita (právní osobnost) - způsobilost být nositelem práv a povinností (podle platného práva mohou být dané entitě práva a povinnosti

Více