MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT"

Transkript

1 Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno, č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Korespondenční adresa: Wilsonova 599, Slaný mobilní telefon: , oficiální MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ,

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Počet vyplněných dotazníků v ORP Kladno: 46 (tj. právnických osob vykonávajících činnost ZŠ), všechny ZŠ kromě jedné (tj. 45) dotazník vyplnily. Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory Hlavní oblasti podpory 1. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 2. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 3. Podpora polytechnického vzdělávání 4. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 5. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Další oblasti podpory 1. Jazykové vzdělávání 2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence Rozvoj infrastruktury - stavby 1. Podíl škol, které v posledních pěti letech investovaly do infrastruktury, je v ORP Kladno cca o 10 procentních bodů nižší než v ČR / Středočeském kraji (44 % x 53 % x 55 %). Do drobnějších úprav investovalo asi 90 % škol, což je stav obvyklý (v ČR v průměru ještě trochu víc). 2. Relativně nejvíce základních škol (20 %) investovalo z evropských fondů v uplynulých letech do udržovacích prací, různých rekonstrukcí a zateplování budov škol to odpovídá situaci v území, kde není nedostatek kapacit, ale řada škol sídlí ve starých nebo nevyhovujících budovách, s velkými tepelnými ztrátami, nevyhovujícími rozvody elektřiny a vody apod. 3. Také v příštích třech letech chce polovina základních škol v ORP investovat do rekonstrukcí budov, pláště, zateplení apod. Ještě vyšší podíl (64 %) základních škol chce v příštích třech letech zlepšovat okolí školy (hřiště, zahrada, naučné stezky apod.). [2]

3 Podíl ZŠ, které v letech investovaly z EU do příslušné stavby nebo rekonstrukce Stavba, rekonstrukce ORP kraj ČR 1. Nová výstavba nebo přístavba budov 8,9% 10,3% 5,7% 2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 2,2% 4,7% 4,0% 3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 20,0% 36,0% 32,9% 4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 4,4% 13,4% 10,4% 5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy 0,0% 4,7% 4,2% 6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků 4,4% 6,6% 6,1% 7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 2,2% 4,3% 6,2% 8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 2,2% 4,1% 5,8% 9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 2,2% 2,9% 4,5% 10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 2,2% 12,8% 12,8% 11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 6,7% 7,6% 6,0% 12. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. hudebny apod.) 0,0% 2,3% 2,0% 13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 8,9% 9,1% 8,1% 14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. 4,4% 7,8% 7,4% 15. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod. 8,9% 14,6% 14,8% Počet ZŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušných staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / ČR, které vyplnily dotazník. Podíl ZŠ v ORP, které v letech a chtějí investovat do stavby či rekonstrukce Stavba, rekonstrukce Nová výstavba nebo přístavba budov 22,2% 44,4% 2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 15,6% 22,2% 3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 33,3% 28,9% 4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 35,6% 22,2% 5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy 22,2% 22,2% 6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků 24,4% 22,2% 7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 20,0% 17,8% 8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 20,0% 20,0% 9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 15,6% 24,4% 10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 26,7% 20,0% 11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 13,3% 22,2% 12. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. hudebny apod.) 20,0% 22,2% 13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 28,9% 37,8% 14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. 42,2% 26,7% 15. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod. 64,4% 33,3% Počet ZŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. [3]

4 Rozvoj infrastruktury - vybavení 1. V investicích do vybavení byly v uplynulých pěti letech ve školách v území ORP Kladno nejčastější, stejně jako v ČR nebo ve Středočeském kraji, interaktivní tabule, software pro ICT a další investice do počítačového vybavení (počítačové učebny) a do audiovizuální techniky. 2. Asi třetina základních škol v ORP Kladno investovala do knihoven a nových didaktivkých pomůcek, asi 30 % škol do vybavení kmenových tříd.. Podíl ZŠ, které v letech investovaly z EU do příslušného vybavení Vybavení ORP kraj ČR 1. Vybavení kmenových tříd 28,9% 35,6% 34,2% 2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.) 24,4% 28,4% 29,9% 3. Vybavení jazykové učebny 13,3% 13,8% 17,3% 4. Vybavení knihovny 35,6% 35,2% 32,4% 5. Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 48,9% 60,5% 55,2% 6. Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 51,1% 43,8% 41,5% 7. Vybavení tělocvičny 2,2% 6,6% 6,5% 8. Vybavení umělecké učebny 4,4% 4,7% 3,5% 9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 20,0% 21,8% 22,8% 10. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 2,2% 6,8% 7,2% 11. Software pro ICT techniku 62,2% 58,0% 55,3% 12. Nové didaktické pomůcky 37,8% 46,5% 38,0% 13. Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních 24,4% 21,6% 24,8% 14. Interaktivní tabule 60,0% 69,1% 66,7% 15. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 51,1% 51,4% 48,4% 16. Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) 0,0% 2,3% 2,0% 17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 4,4% 3,9% 2,9% 18. Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 13,3% 15,4% 12,3% 19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. 15,6% 17,1% 13,1% Počet ZŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. 1. V příštích letech je vysoká potřeba vybavovat školy speciálními pomůckami pro žáky se SVP (60 % škol v příštích třech letech a třetina v následujících dvou letech). 2. Zhruba polovina škol chce v příštích třech letech investovat do vybavení kmenových tříd, do počítačových učeben, interaktivních tabulí a do zlepšení podnětného vnitřního prostředí (čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod.). 3. Téměř polovina základních škol v ORP Kladno chce v následujících třech letech investovat do polytechnického vzdělávání (chemie, fyzika, přírodopis), do vybavení dílen, cvičných kuchyní apod. [4]

5 Podíl ZŠ v ORP, které v letech a chtějí investovat do vybavení Vybavení Vybavení kmenových tříd 46,7% 28,9% 2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.) 44,4% 33,3% 3. Vybavení jazykové učebny 26,7% 22,2% 4. Vybavení knihovny 37,8% 26,7% 5. Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 48,9% 37,8% 6. Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 48,9% 24,4% 7. Vybavení tělocvičny 28,9% 31,1% 8. Vybavení umělecké učebny 22,2% 26,7% 9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 31,1% 35,6% 10. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 33,3% 22,2% 11. Software pro ICT techniku 51,1% 28,9% 12. Nové didaktické pomůcky 66,7% 37,8% 13. Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních 26,7% 13,3% 14. Interaktivní tabule 48,9% 33,3% 15. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 40,0% 33,3% 16. Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) 4,4% 11,1% 17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 17,8% 17,8% 18. Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 60,0% 31,1% 19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. 51,1% 35,6% Počet ZŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. [5]

6 Hlavní oblasti podpory Podpora rozvoje matematické gramotnosti 1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v níž školy v ORP plánují zlepšení v příštích třech letech, je Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol, Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ a ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.), které bylo uvedeno u zhruba tří čtvrtin škol. Několik dalších oblastí uvedlo přes 60 % ZŠ v území ORP Kladno 2. Nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji matematické gramotnosti je nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.). Uvedlo ji 78 % škol v ORP a jako nejvýznamnější (mohli uvést jen jednu) 47 % ZŠ. 3. Druhou relativně často uváděnou překážkou jsou Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.), jako nejvýznamnější ji uvedlo 16 % ZŠ). Podpora polytechnického vzdělávání 1. Kolem 70 % škol v ORP plánuje zlepšení v příštích třech letech v několika oblastech Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.), Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru a Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty apod. podporující praktickou stránku polytechnického vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků. 2. Nejčastěji uváděnou nejvýznamnější překážkou je nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. (31 % základních škol v ORP), těsně za ním (27 % škol) je nedostatek finanční na úhradu volitelných předmětů a kroužků a nedostatečné/ neodpovídající prostory. 3. V investičních záměrech předpokládá skoro 30 % škol v území ORP Kladno výstavbu nebo rekonstrukci dílen a cvičných kuchyní v letech a skoro 40 % škol v následujících dvou letech. 4. Do vybavení polytechnických učeben a dílen chce v letech investovat 44 % škol v ORP, 33 % v letech , dalších 31 % ( ) a 36 % ( ) škol pak chce investovat specificky do vybavení dílen a cvičných kuchyní. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 1. Ve čtyřech z nabízených oblastí plánuje zlepšení v příštích třech letech nejméně 80 % základních škol v území ORP, v několika dalších přes 70 %. 2. Nejvýznamnější překážkou je v rozvoji polytechnického vzdělávání pro školy v ORP Kladno nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, [6]

7 k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.) uvedlo to 51 % škol. 3. V investičních záměrech 51 % škol v ORP předpokládá investice do podnětného vnitřního vybavení (např. čtenářských koutků) v letech a asi třetina základních škol v území ORP v dalších dvou letech. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 1. V šesti oblastech plánuje zlepšení nejméně 70 % základních škol, žádná z oblastí výrazně nedominuje. 2. Jako hlavní překážka je shodně v ORP, kraji i ČR uváděno nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky (v ORP 53 % hlavní příčina )., jako další poměrně četně uváděnou hlavní překážky je technická nemožnost bezbariérových úprav školy (13 % škol v ORP Kladno uvedlo jako nejvýznamnější překážku. 3. Vysoký podíl škol v ORP (60 % škol do roku 2018 a 31 % v letech ) chce zakoupit kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP. V letech se do této oblasti investovalo (ovšem jen z prostředků EU) v ZŠ v území ORP takřka neinvestovalo. 4. Dalších 18 % ( ) a 18 % ( ) škol v ORP chce přispět žákům se SVP tím, že pořídí bezbariérový nábytek, elektroniku nebo jiné přístroje pro ně určené. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 1. V sedmi z nabízených oblastí předpokládá zlepšení v příštích třech letech nejméně 60 % základních škol v území ORP, žádná výrazně nedominuje. 2. Jednoznačně nejvážnější překážkou je nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (uvedlo 58 % ZŠ). Další oblasti podpory Rozvoj jazykové gramotnosti 1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v níž školy plánují zlepšení v příštích třech letech, je Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu, multimédia pro rozvoj [7]

8 jazykové gramotnosti, (uvedlo 82 % ZŠ). Ve třech dalších oblastech předpokládá zlepšení přes 70 % škol. 2. Nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je (stejně jako v rámci ČR a kraje) nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti. Jako nejvýznamnější překážku to uvedlo 64 % ZŠ v ORP Kladno, víc než ve Středočeském kraji a v ČR (cca 50 %). Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 1. Ve dvou oblastech ze 7 nabízených) uvedlo 78 % škol, že předpokládají v příštích třech letech zlepšení: Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen informatiky) a pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.). 2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je (stejně jako v rámci ČR a kraje) nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky) (69 % škol v ORP, cca 60 % škol v rámci kraje a ČR). Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 1. Vůbec nejčastěji uváděnou oblastí, kde základní školy předpokládají zlepšení v příštích třech letech, je v ORP Kladno Škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit se samostatně, v rámci skupin apod.) (uvedlo to 84 % ZŠ), několik dalších oblastí je však uvedeno u více než 70 základních škol. [8]

9 MATEŘSKÉ ŠKOLY Počet vyplněných dotazníků v ORP Kladno: 56 (tj. právnických osob vykonávající činnost MŠ) 6 MŠ dotazníky nevyplnilo. Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory Hlavní oblasti podpory 1. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 2. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 3. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 4. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 5. Podpora polytechnického vzdělávání 6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Další oblasti podpory 1. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 2. Jazykové vzdělávání 3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence V pořadí hlavních oblastí podpory je vysoko inkluzivní/společné vzdělávání (v celé ČR třetí v pořadí), naopak až jako páté je v ORP Kladno polytechnické vzdělávání, které je v rámci Středočeského kraje i České republiky v pořadí druhé. Pořadí dalších oblastí je v ORP Kladno stejné ve Středočeském kraji a ČR. Rozvoj infrastruktury - stavby 1. Podíl MŠ, které v posledních pěti letech investovaly do infrastruktury, je v ORP mírně vyšší než ve Středočeském kraji nebo v ČR (50 % x 45 % x(39 %). 2. Do vnitřního vybavení investovalo v letech v ORP Kladno 24 % MŠ, tedy skoro stejně jako ve Středočeském kraji (27 %). 3. Podíl mateřských škol, které v ORP investovaly do celkových výstaveb nebo dostaveb zapadá do průměru v rámci Středočeského kraje (ORP 14 %, kraj 16 %), je to víc než v průměru celé ČR (7 %). 4. Nejvíce (v třetině MŠ) se v ORP v uplynulých letech rekonstruovaly pláště budovy, zateplovaly se školky apod. 5. V příštích letech chtějí MŠ v ORP Kladno investovat především do podnětného venkovního prostředí, například do hřišť, zahrad apod. (46 % mateřských škol v letech a 42 % MŠ vletech ). 6. Nových výstaveb nebo dostaveb bude v příštích letech málo (uvedla to necelá desetina mateřských škol, zato pětina MŠ by chtěla investovat do tělocvičen, dílen a do rekonstrukcí tříd. [9]

10 Podíl MŠ, které v letech investovaly z EU do příslušné stavby nebo rekonstrukce Stavba, rekonstrukce ORP kraj ČR 1. Nová výstavba nebo přístavba budov 14,0% 15,6% 6,9% 2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 4,0% 5,7% 3,2% 3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 34,0% 28,7% 26,8% 4. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 10,0% 14,2% 10,3% 5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 0,0% 0,5% 0,7% 6. Stavební úpravy a rekonstrukce herny 4,0% 6,9% 5,7% 7. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 2,0% 1,3% 1,4% 8. Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) 6,0% 3,1% 1,9% 9. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 4,0% 8,2% 6,3% 10. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. 18,0% 21,9% 20,0% Počet MŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušných staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. Podíl MŠ v ORP, které v letech a chtějí investovat do stavby či rekonstrukce Stavba, rekonstrukce Nová výstavba nebo přístavba budov 8,0% 14,0% 2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 10,0% 20,0% 3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 12,0% 20,0% 4. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 24,0% 14,0% 5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 6,0% 6,0% 6. Stavební úpravy a rekonstrukce herny 12,0% 8,0% 7. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 6,0% 8,0% 8. Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) 22,0% 20,0% 9. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 20,0% 24,0% 10. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. 46,0% 42,0% Počet MŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. Rozvoj infrastruktury - vybavení 1. Podíly mateřských škol v ORP, které v uplynulých pěti letech investovaly do jednotlivých druhů vybavení, jsou nízké, trochu víc bylo MŠ, které investovaly do didaktických pomůcek. 2. Ve výhledu do příštích tří let jsou nejčastěji plánovány v mateřských školách v ORP Kladno investice do nových didaktických pomůcek (56 %) a výpočetní technickou pro potřeby pedagogických pracovníků (48 %). 3. Přes 40 % MŠ chce zlepšovat podnětné vnitřní prostředí (čtenářské koutky, polytechnické dovednosti aj.), do vybavení tříd, prostorů pro polytechnické vzdělávání a do interaktivních tabulí chce vložit prostředky zhruba 30 % mateřských škol v ORP Kladno. [10]

11 Podíl MŠ, které v letech investovaly z EU do příslušného vybavení Vybavení ORP kraj ČR 1. Vybavení třídy 10,0% 18,1% 12,5% 2. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 8,0% 8,3% 6,2% 3. Vybavení knihovny 4,0% 6,1% 5,4% 4. Vybavení herny 10,0% 13,7% 9,3% 5. Vybavení tělocvičny 2,0% 4,3% 2,7% 6. Vybavení školní jídelny 8,0% 9,0% 6,1% 7. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 6,0% 12,0% 8,9% 8. Software pro ICT techniku 4,0% 9,1% 6,7% 9. Nové didaktické pomůcky 14,0% 15,1% 12,4% 10. Připojení k internetu v hernách, ve škole 10,0% 9,4% 5,4% 11. Interaktivní tabule 4,0% 8,8% 5,8% 12. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 8,0% 7,9% 5,3% 13. Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 2,0% 1,4% 0,6% 14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 4,0% 3,5% 3,9% 15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 12,0% 7,9% 6,2% Počet MŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušných staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. Podíl MŠ v ORP, které v letech a chtějí investovat do vybavení Vybavení Vybavení třídy 28,0% 22,0% 2. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 30,0% 20,0% 3. Vybavení knihovny 16,0% 8,0% 4. Vybavení herny 26,0% 16,0% 5. Vybavení tělocvičny 16,0% 16,0% 6. Vybavení školní jídelny 20,0% 20,0% 7. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 48,0% 22,0% 8. Software pro ICT techniku 30,0% 20,0% 9. Nové didaktické pomůcky 56,0% 32,0% 10. Připojení k internetu v hernách, ve škole 16,0% 14,0% 11. Interaktivní tabule 36,0% 32,0% 12. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 22,0% 16,0% 13. Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 6,0% 12,0% 14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 22,0% 32,0% 15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 44,0% 24,0% Počet MŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. [11]

12 Hlavní oblasti podpory Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v níž MŠ v ORP plánují zlepšení v příštích třech letech, je Pedagogové využívají v komunikaci s dítětem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání (76 % MŠ v ORP), v těsném pořadí je (74 %): Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o děti. 2. Jako nejčastěji uváděná překážka je shodně v MŠ v ORP, kraji i ČR uváděno nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky (v ORP 28 %) a velký počet dětí v třídách (v ORP 34 % ZŠ). Podobně vyrovnané je skóre i v ČR. 3. Asi pětina MŠ v ORP do roku 2018 a třetina v letech ) chce zakoupit kompenzační a didaktické pomůcky pro žáky se SVP. 4. Další podpora pro žáky se SVP však může být i v obecném a velmi často uváděném (56 % MŠ) záměru zakoupit v příštích třech letech nové didaktické pomůcky. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 1. Velmi vysoký podíl MŠ plánuje v nejbližších třech letech zlepšení v tom, že Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) (92 % MŠ), Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol (84 %) a Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) (84 % MŠ v ORP). 2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je (stejně jako v rámci ČR a kraje) nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.), uvádí to jako jeden z důvodů 56 % MŠ ( nejvýznamnější důvod není v datech uveden). 3. Poměrně často je jako překážka uváděn nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti, (46 % MŠ v území ORP) a nedostatek možností pro sdílení dobré praxe (uvedlo 42 % MŠ) [12]

13 4. V investičních záměrech 44 % MŠ v ORP předpokládá investice do podnětného vnitřního vybavení (např. čtenářských koutků) v letech a čtvrtina mateřských škol v území ORP v dalších dvou letech. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 1. MŠ v území ORP plánují zlepšení v příštích třech letech v mnoha oblastech, všechny oblasti jsou uváděny nejméně v 60 % MŠ. 2. Dvěma nejčastěji uváděnými překážkami v rozvoji matematické gramotnosti je (stejně jako v rámci ČR a kraje, ale v opačném pořadí) nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.), jako překážku uvedlo 64 % MŠ v ORP, nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (uvedlo 50 % MŠ v ORP) a nedostatek možností pro sdílení dobré praxe (uvedlo 42 % MŠ v ORP Kladno; nejvýznamnější překážka opět v datech není uvedena). Podpora polytechnického vzdělávání 1. Pořadí oblastí, v níž školy v ORP plánují zlepšení v příštích třech letech, všechny oblasti jmenovalo alespoň 50 % mateřských škol, tři oblasti jsou uváděny zhruba v 70 % mateřských škol. 2. Nejčastěji uváděnou nejvýznamnější překážkou je nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (uvedlo přes 40 % MŠ, podobně jako v kraji nebo v ČR), další tři překážky jsou uváděny u 14 % mateřských škol. 3. V investičních záměrech předpokládá 22 % MŠ v území ORP Kladno stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) a zhruba stejný podíl v následujících dvou letech. 4. Do vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností chce v letech investovat 30 % MŠ v ORP, 20 % v letech , dalších 44 % ( ) a 24 % ( ) MŠ pak chce investovat do vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, což může zahrnovat i polytechnické vzdělávání. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 1. Podíl MŠ plánujících zlepšení v letech je v několika nabízených oblastech zhruba stejný, kolem 80 %, vůbec nejčastěji (82 % mateřských škol) se vyskytuje Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.). 2. Hlavními překážkami jsou pro MŠ v ORP nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity (jako jednu z překážek v rozvoji uvedlo 58 % MŠ, v pořadí nejvýznamnějších překážek zcela dominuje s 50 % MŠ v ORP Kladno). 3. K rozvoji kreativity a iniciativy by mělo přispět nové vybavení, které chce vysoký podíl MŠ v příštích letech pořídit (herny, interaktivní tabule, audiovizuální technika, vybavení počítačových učeben aj.). [13]

14 Další oblasti podpory Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 1. Zlepšení pro roky plánuje více než 80 % MŠ v území ORP. 2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou hlavní překážkou je nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky), kterou jako hlavní příčinu jmenovalo 66 % MŠ. 3. V investicích do příštích let jmenovalo vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 48 % MŠ v území ORP pro roky a 22 % MŠ pro roky a software pro ICT techniku 30 % MŠ v území ORP pro roky a 20 % MŠ pro roky Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 1. Pořadí hodnocených oblastí pro budoucí zlepšení je vyrovnané, všech 9 oblastí se pro roky srovnalo do rozpětí 54 % až 78 %. 2. Nejčastěji MŠ jmenovaly škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení (78 % MŠ), škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších technologií (76 % MŠ) a škola rozvíjí schopnost dětí učit se (také 76 % MŠ v území ORP). [14]

15 SOUHRN Základní školy 1. Nejvyšší prioritou je v příštích letech rozvoj infrastruktury škol včetně jejich rekonstrukcí a vybavení. Poměrně málo se v porovnání se Středočeským krajem nebo republikou investovalo z evropských fondů v uplynulých pěti letech do celkových dostaveb nebo nových výstaveb, nejvíce investovalo do rekonstrukcí, zateplení apod., což souvisí se stavem v ORP kapacity škol stačí, ale stav budov je špatný. Podobný investiční záměr mají školy i do nejbližších let. 2. V minulých letech bylo jen velmi málo investováno v základních školách do pomůcek pro žáky se SVP, v příštích letech to chce mnoho škol zlepšit. 3. Dalšími hlavními prioritami v pořadí jsou matematická gramotnost, následuje polytechnické vzdělávání a až poté čtenářská gramotnost a inkluzivní / společné vzdělávání. 4. Z dalších oblastí podpory má nejvyšší prioritu jazykové vzdělávání, pak posílení vitálních kompetencí pedagogických pracovníků, nejmenší pak sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence. 5. Jako hlavní překážku v rozvoji většiny oblastí uváděli ředitelé škol nedostatek financí na personální zajištění a vybavení; na rozdíl od sousedního Slánska je málo škol, které uvádějí jako hlavní překážku nezájem ze strany žáků a rodičů. Mateřské školy 1. V pořadí hlavních oblastí podpory je vysoko inkluzivní/společné vzdělávání (v celé ČR třetí v pořadí), naopak až jako páté je v ORP Kladno polytechnické vzdělávání, které je v rámci Středočeského kraje i České republiky v pořadí druhé. Pořadí dalších oblastí je v ORP Kladno stejné ve Středočeském kraji a ČR. 2. Pořadí dalších oblastí je stejné jako ve Středočeském kraji i ČR, jedničkou je ICT a digitální kompetence pedagogů, dvojkou jazykové vzdělávání. 3. Vysoký podíl MŠ v ORP Kladno chce v příštích letech investovat do vnějšího okolí školek, ale i do vybavení, zejména do rekonstrukcí prostor pro polytechnické vzdělávání a do úprav a rekonstrukcí jídelen. 4. Za největší překážku rozvoje mateřských škol je v různých modifikacích označován nedostatek financí. 5. Ředitelky MŠ hodnotily předpokládané zlepšení v příštích třech letech často velmi optimisticky, zlepšení je v některých oblastech očekáváno u většiny MŠ. [15]

16 Velikost sídel v ORP Kladno Zdroj: Projekt SMO Meziobecní spolupráce 2015 Zdroj: Projekt SMO Meziobecní spolupráce 2015 [16]

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání Dotazníkové šetření MŠMT MAP Českolipsko Základní školy V rámci ORP Česká Lípa vyplnilo dotazníkové šetření od MŠMT celkem 100 % Základních škol, což činí 32 organizací.

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM VYHODNOCENÍ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy mateřské školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo v závěru roku 2015 dotazníkové šetření na mateřských i základních

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT PRO POTŘEBY PROJEKTU MAP pro ORP LITOVEL 1 (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Zpracovatel: MAS Moravská cesta, z.s. Bc. Barbora KOUTNÁ 1 Do ORP Litovel

Více

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Příloha č. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení MŠ do dotazníkového šetření... Tabulka Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb MŠ... Tabulka

Více

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín PROGRAM setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče dne 26. května 2016 od 14.00 hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy analytického šetření a projednání

Více

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk Irena Smolová Úvod Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol vychází z výsledků šetření,

Více

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin Charakteristika školství v území ORP Rokycany Úvodní jednání Pracovních skupin 21.9.216 Demografie 6 5 4 3 2 1 Vývoj počtu narozených v ORP Rokycany Průměrně 464 narozených Mírně rostoucí trend Mezi roky

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Agregovaný MAP ORP Hranice

Agregovaný MAP ORP Hranice Agregovaný MAP ORP Hranice Popis: Dokument obsahuje agregované zpracované výsledky dotazníkového šetření MŠMT ČR pro mateřské a základní školy SO ORP Hranice. Název projektu: Místní akční plán vzdělávání

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ

Více

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Příloha č. 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení ZŠ do dotazníkového šetření... 2 Tabulka 2 Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb ZŠ... 2

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk Irena Smolová Úvod Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol na území správního obvodu

Více

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání 3. ZÁVĚR Výstupy z výzkumu potřeb základních a mateřských škol /data z dotazníkového šetření realizovaného MŠMT v rámci projektu MAP vzdělávání na území ORP Hradec Králové Výzkum potřeb základních a mateřských

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán pro ORP Černošice

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán pro ORP Černošice Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000112 Místní akční plán pro ORP Černošice Listopad 2017 Obsah 1. ÚVOD... 4 1.1. Vymezení území MAP... 4 1.2. Popis struktury

Více

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín zúčastnilo se 39 ze 45 ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 86,7% zúčastnilo se 31 z 33 ředitelství / právnických

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL Výstupy z dotazníkového šetření potřeb základních škol ORP (obec

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Vítkovska Dotazníkové šetření potřeb mateřských a základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých

Více

I. Předškolní vzdělávání a výchova

I. Předškolní vzdělávání a výchova NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTECH NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY A IDENTIFIKACE KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU I. Předškolní vzdělávání a výchova Pořadí priorit potřeb mateřských

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Opavska Dotazníkové šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP. Dotazník byl

Více

Odborníci a neformální vzdělávání

Odborníci a neformální vzdělávání Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP v ORP Mělník Odborníci a neformální vzdělávání zápis č. 1 konané dne: 15. 6. 2016 Členové + Hosté JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN Mgr. Helena Jiráčková předseda ANO

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE... 4 3 OPATŘENÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY... 6 Cíl 1.1 Dostatečné materiální zabezpečení v podobě pravidelných

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Základní vysvětlivky pro práci s textem: Na základě podkladů MŠMT jsou dále rozpracovány jednotlivé oblasti potřebnosti, vždy tak, v jakém pořadí

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12. Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12. Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12 Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016 Program 1. Analýza v procesu MAP 2. Metodika a zdroje dat 3. Hlavní zjištění analytické části 4. Výběr

Více

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál V tabulkách jsou shrnuty přednosti i nedostatky šetřeného území, včetně možností vhodných k dalšímu obohacení, či naopak

Více

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU

Více

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE Stránka 1 obsah 1 PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI...3 1.1 NEDOSTATEČNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZAČNÍHO, MATERIÁLNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 Pracovní skupina 6. 4. 2017, Horšovský Týn OBSAH 1) Přivítání 2) Akční plán návrh opatření

Více

SWOT-3 ANALÝZA. v rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Č. projektu: CZ /0.0/0.

SWOT-3 ANALÝZA. v rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Č. projektu: CZ /0.0/0. Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT-3 ANALÝZA NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC Obsah Vize... 3 Popis zapojení aktérů... 3 Přehled zapojených aktérů a cílových skupin... 4 Popis priorit a cílů... 5 Přehled cílů a jejich vazeb na témata

Více

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mělník Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683 Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ Datum: 12. 8. 2016 od 9:00 hodin Místo: Městský

Více

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074 Účastníci minikonference ve spolupráci s realizačním týmem identifikovali a popsali příčiny problémů ke každé prioritní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 1 OBSAH 1 OBSAH...2 2 ÚVOD...3 3 PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI, OBECNÉ CÍLE, OPATŘENÍ A CÍLE OPATŘENÍ...4 4 AKČNÍ PLÁN... 11 4.1 Opatření a plánované aktivity...

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ /0.0/0.0/17_047/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ /0.0/0.0/17_047/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074 Členové pracovní skupiny ve spolupráci s realizačním týmem identifikovali a popsali příčiny problémů ke každé prioritní

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 podklady pro řídící výbor 29.3.2017 Milan Hausner 27.03.2017 Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005_0000794

Více

ANALYTICKÁ ČÁST MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE

ANALYTICKÁ ČÁST MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE ANALYTICKÁ ČÁST MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE Stránka 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 OBECNÁ ČÁST ANALÝZY... 6 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE... 6 2.2 ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Místní akční plán vzdělávání v ORP Horšovský Týn CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán vzdělávání v ORP Horšovský Týn CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis ze setkání pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů Místní akční plán vzdělávání v ORP

Více

3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova. termín

3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova. termín 3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova termín 28. 11. 2016 13.00-16.00 Předpokládaný program jednání: 1. Zahájení, úvodní slovo, představení vize, představení

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU Z JEDNÁNÍ ZE DNE 29. 09. 2016 Pracovní skupina Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY SWOT-3

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORP STRAKONICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V STRAKONICE naplnění aktivity 2.7 Podpora škol v plánování, dokument je vytvořen v rámci projektu MAP II Strakonice registrační číslo projektu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Představení poznatků ze šetření, pojetí strategického rámce a témat projektových záměrů Pracovní skupina Základní a mateřské školy 28. 11. 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Datum jednání: 12.10.2016 Čas jednání: 13:00 hodin V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134,

Více

Místní akční plán vzdělávání pro oblast Jablonecko 07/2017

Místní akční plán vzdělávání pro oblast Jablonecko 07/2017 Místní akční plán vzdělávání pro oblast Jablonecko 07/2017 Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000054 Obsah 1. Úvod... 3 2. Manažerský souhrn... 4 3. Analytická část... 6 3.1 Obecná část analýzy... 6 3.1.1

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita 1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita (inkluze, matematická a čtenářská pregramotnost, obecné problémy) nízký počet dětí na třídu velká prostorná zahrada přírodní prostředí

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 7. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV. Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV. Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044) 1 Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 Úvod... 5 Analytická

Více

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 18 LETŇANY A MČ PRAHA ČAKOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Seznam projektových záměrů

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ Datum jednání: 29.09.2016 Čas jednání: 14:00 hodin GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s.,

Více

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ 1. Výsledky dotazníkového

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

Akční plán. Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ /0.0/0.0/15_005/ Pracovní verze

Akční plán. Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ /0.0/0.0/15_005/ Pracovní verze Akční plán Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 Pracovní verze Obsah Úvod... 3 A. Aktivity škol... 3 Základní školy... 3 Vyhodnocení dat jednotlivých oblastí

Více

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Tabulka 1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP Lipník nad. Identifikace

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2017 1 Popis změn Mateřská škola DUHA, Soběslav změna názvu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ORP STRAKONICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V STRAKONICE naplnění aktivity 2.7 Podpora škol v plánování, dokument je vytvořen v rámci projektu MAP II Strakonice registrační číslo projektu

Více

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C Příloha č. 6 Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP. Identifikace školy, školského

Více

Problémové oblasti a klíčové problémy

Problémové oblasti a klíčové problémy Problémové oblasti a klíčové problémy Vymezení jednotlivých problémových oblastí a klíčových problémů v rámci projektu MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu na ORP Kyjov a obce Moravský Písek vycházelo z několika

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko 07/2017

Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko 07/2017 Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko 07/2017 Obsah 1. Úvod... 3 2. Manažerský souhrn... 4 3. Analytická část... 6 3.1 Obecná část analýzy... 6 3.1.1 Vymezení řešeného území... 6 3.1.2 Analýza

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP do roku 2023 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Náměšť nad Oslavou Verze č. 1 13. září 2016 Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727

Více

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023 Strategický rámec MAP pro ORP Roudnice nad Labem do roku 2023 Verze 1 2 1. Vize Vzdělání všechny baví - kvalitní vzdělávání funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci se rádi

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Verze 4 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která je personálně i materiálně kvalitně

Více

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP*

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP* Příloha č. 1: Investiční záměry škol Jedná se o tabulku sebraných záměrů škol (platné k 27.3.2017) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované

Více

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT ANALÝZA vycházející z výsledků

Více

1 Akční plán MAP SO ORP Stod

1 Akční plán MAP SO ORP Stod 1 Akční plán MAP SO ORP Stod Cíl 1.1 Rekonstrukce a výstavba budov a areálů škol a školských zařízení Opatření 1.1.1 Rozšíření kapacit základních škol o Z kapitoly 3.1.6 analýzy vyplývá, že stávající počty

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

pro území správního obvodu Městské části Praha 11

pro území správního obvodu Městské části Praha 11 SWOT3 analýza MAP pro území správního obvodu Městské části Praha 11 verze k 28. 2. 2017 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11 Obsah Obsah Obsah... 2 SWOT3 analýza

Více

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN Verze 2 Platnost prodloužena do 03/2019 1 ÚVOD Dokument Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice

Více

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709 Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Platná aktuální verze 1.0 k 9. září 2016

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 25. BŘEZNA 2019 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503

Více