Účtový rozvrh - opis použitých účtů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtový rozvrh - opis použitých účtů"

Transkript

1 Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 20 Období: Do 2. měsíce J 08 : Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 09 : Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 02 : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 02 : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 02 : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 03 : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech z 27

2 J : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Ostatní dlouhodobý finanční majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 078 : Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 079 : Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 08 : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 08 : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 08 : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 082 : Oprávky k samost.mov. věcem a souborům movitých vě, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 088 : Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech, J: 20 - základ daně ř.40 - základní sazba : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech, J: 20 - základ daně ř.40 - základní sazba 640 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 2 z 27

3 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob 22 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob za obce 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z přidané hodnoty 34 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze psů 344 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze vstupného 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Správní poplatky : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z nemovitostí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : měna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 823 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav., : Příjmy z pronájmu pozemků 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : boží na skladě, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : boží na skladě, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech, J: 20 - základ daně ř.40 - základní sazba 640 : OP k odběratelům, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9800 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů 2020 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů 3 z 27

4 J 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Ostatní neinvestiční výdaje j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ákup zboží (za účelem dalšího prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ájemné : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : einvestiční transfery občanským sdružením 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup materiálu j.n. 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup ostatních služeb 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Opravy a udržování 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Budovy, haly a stavby 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Elektrická energie 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : ákup ostatních služeb 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Opravy a udržování 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Budovy, haly a stavby 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : ákup ostatních služeb 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Opravy a udržování 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: áležitosti telekomunikací, : Příjmy z pronájmu pozemků 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 4 z 27

5 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Služby peněžních ústavů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Služby školení a vzdělávání 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : ákup ostatních služeb 3 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : einvestiční transfery obcím 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : Budovy, haly a stavby 3 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční transfery obcím : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 34 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Speciální základní školy, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 4 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnosti knihovnické, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 26 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : ákup ostatních služeb 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Knihy, učební pomůcky a tisk : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup materiálu j.n. 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : Budovy, haly a stavby dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : Opravy a udržování z 27

6 J 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Služby telekomunikací a radiokomunikací : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Opravy a udržování 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Pohoštění 94 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Věcné dary 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : einvestiční transfery občanským sdružením 223 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 229 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 492 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Dary obyvatelstvu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Budovy, haly a stavby 622 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní tělovýchovná činnost, : einvestiční transfery občanským sdružením 6 z 27

7 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup materiálu j.n. 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup ostatních služeb 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Opravy a udržování 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Budovy, haly a stavby 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : einvestiční transfery občanským sdružením 3 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Plyn 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Elektrická energie 3 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Studená voda 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z pronájmu movitých věcí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup ostatních služeb dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 7 z 27

8 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Opravy a udržování 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Elektrická energie 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Opravy a udržování 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Budovy, haly a stavby 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Studená voda 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Budovy, haly a stavby 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, : Budovy, haly a stavby 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Územní plánování, : ákup ostatních služeb 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje pozemků 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : ákup ostatních služeb 329 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 630 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Pozemky 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : ákup ostatních služeb 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Opravy a udržování 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Budovy, haly a stavby 372 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využívání a zneškodňování komun.odpadů, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 374 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : ákup materiálu j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : Pohonné hmoty a maziva 374 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : ákup ostatních služeb 374 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : Opravy a udržování dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 8 z 27

9 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní správa v ochraně životního prostředí, : Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3769 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní správa v ochraně životního prostředí, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení, : einvestiční transfery občanským sdružením : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Elektrická energie 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Služby telekomunikací a radiokomunikací : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Opravy a udržování 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : ákup materiálu j.n. 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Elektrická energie 2 6 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Pohonné hmoty a maziva 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : ákup ostatních služeb 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Opravy a udržování 023 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 03 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Služby telekomunikací a radiokomunikací dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 9 z 27

10 J 63 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Služby peněžních ústavů 67 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Služby školení a vzdělávání 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Pohoštění 649 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Platy zaměstnanců v pracovním poměru : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L 02 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Ostatní osobní výdaje 03 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 34 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Prádlo, oděv a obuv 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Knihy, učební pomůcky a tisk : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Elektrická energie 6 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Pohonné hmoty a maziva 6 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby pošt 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby telekomunikací a radiokomunikací 63 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby peněžních ústavů 67 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby školení a vzdělávání 9800 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n., : ákup materiálu j.n. 0 z 27

11 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Opravy a udržování 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Pohoštění 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : einvestiční transfery obcím 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : ákup kolků 424 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : áhrady mezd v době nemoci : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, : Příjmy z úroků (část) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, : Úroky vlastní : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, : Služby peněžních ústavů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pojištění funkčně nespecifikované, : Služby peněžních ústavů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní finanční operace, : Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní finanční operace, : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Finanční vypořádání minulých let, : Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Finanční vypořádání minulých let, : Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd., : Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Finanční vypořádání minulých let, : Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd., : volby do obecních zastupitelstev : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob 22 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob za obce 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z přidané hodnoty 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 34 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze psů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní činnosti j.n., : einvestiční transfery občanským sdružením : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová z 27

12 J 344 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze vstupného 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Správní poplatky : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z nemovitostí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU 823 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 890 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav., : Příjmy z pronájmu pozemků 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Ostatní neinvestiční výdaje j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ákup zboží (za účelem dalšího prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ájemné : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : einvestiční transfery občanským sdružením 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup materiálu j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Pohonné hmoty a maziva : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9800 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů 2020 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Pohonné hmoty a maziva 2 z 27

13 J 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup ostatních služeb 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Budovy, haly a stavby 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Elektrická energie 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : ákup ostatních služeb 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Opravy a udržování 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Budovy, haly a stavby 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : ákup ostatních služeb 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: áležitosti telekomunikací, : Příjmy z pronájmu pozemků 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Služby školení a vzdělávání 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : ákup ostatních služeb 3 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : einvestiční transfery obcím 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2020 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Opravy a udržování 3 z 27

14 J 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční transfery obcím : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 34 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Speciální základní školy, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 4 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnosti knihovnické, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : ákup ostatních služeb 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Knihy, učební pomůcky a tisk : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Elektrická energie 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Služby telekomunikací a radiokomunikací : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Opravy a udržování 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Pohoštění 94 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Věcné dary dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU 4 z 27

15 J 22 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : einvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 492 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Dary obyvatelstvu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Léky a zdravotnický materiál : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Budovy, haly a stavby 622 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní tělovýchovná činnost, : einvestiční transfery občanským sdružením : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup materiálu j.n dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup ostatních služeb z 27

16 J 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Opravy a udržování 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Budovy, haly a stavby 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : einvestiční transfery občanským sdružením 3 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Plyn 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Elektrická energie 3 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Studená voda 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Elektrická energie 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Ostatní neinvestiční výdaje j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z pronájmu movitých věcí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Elektrická energie dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 6 z 27

17 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Opravy a udržování 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Elektrická energie 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Opravy a udržování 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Studená voda 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Budovy, haly a stavby 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Územní plánování, : ákup ostatních služeb 29 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje pozemků 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : ákup ostatních služeb 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : einvestiční transfery občanským sdružením 229 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 329 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : ákup materiálu j.n. dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 7 z 27

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 0 Období: Do. měsíce :..4;45..544;54..9999 I. Rozpočtové příjmy 00 00 45 00,00 44 00,00 809 90,00 00 00 5,00 45 00,00 44 00,00 04 900,00 48 55,00 90 9,4 4,5

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: 1111..4133;4135..5344;5346..8114;8116..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a

Více

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do. měsíce I. Rozpočtové příjmy U 6 - Bez Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 14 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy U 1111 111 111 111 111 14 14 141 14 14 144 14 11 161 111 411 - Bez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Daň z příjmů

Více

Návrn rozpočtu pro rok

Návrn rozpočtu pro rok Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0600 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 300 000,00 2

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 3 800 000,00 1 179 227,45 31,03 0000

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 760 000,00 760

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0020 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 1 600 000,00

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 063 000,00 3 063 000,00 979 476,50 31,98 0000

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 695 000,00 835 000,00 821 803,22 98,42 231

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 290 000,00 290 000,00

Více

I. Rozpočtové příjmy

I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA 0000 - Bez ODPA POL Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 231 0120 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 150 000,00 2 400 000,00 2 160 000,00 231 0120 1112 z příjmů fyzických osob placená

Více

ROZPOČET NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 550 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8 000 0000 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 419 500,00 1 419 500,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 21.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Pitná voda

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Pitná voda 27563 4 / 21 I. Rozpočtové příjmy J U 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1345 1361 1511 246 4112 - Bez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 IČO: 00580767 Obch. jméno: Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Návrh rozpočtu 2018 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO Termín projednání na ZO 31.1.2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 3 700 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 Kč

Více

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 OBEC TEHOV Panská 107 25101 Tehov data v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2017 Skutečnost 10/2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2009

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2009 Licence: DDGT XCRGBZUC/ZU1 (01012009/01012009) Obec Hradiště, v v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2015 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Všelibice 2055 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263303 název Obec Všelibice 2055 ulice, č.p. Všelibice čp. 65 obec Všelibice PSČ,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

II. Rozpočtové výdaje

II. Rozpočtové výdaje Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 - -??? % 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - -??? % 1031 5169 Nákup ostatních služeb - 7 280,00 7 310,80 100,4 % Celkem za 1031: Silnice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I.

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schváleno 2019 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Jeseník nad Odrou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297976 název Obec Jeseník nad Odrou ulice, č.p. č. p. 256 obec Jeseník nad

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 Sestavený pro jednání ZM 18.12.2014 (v Kč) Rok Měsíc IČO 2014 12 00254231 Název a sídlo účetní jednotky: Město Skalná Sportovní 9 351 34 Skalná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Více

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Ucence: DJYO XCRGBZUC 1ZU1 (10042015110042015) Obec Jeseník nad Odrou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE Licence: DS2N XCRGB101 / 104 (01012018 / 01012018) Schválený rozpočet na rok 2019 876208 OBEC CIRKVICE ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Rozpočet schválený r.2018 Skutečnost r.2018 Schválený rozp. r. 2019

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2-12

Více

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočet obce pro rok 2018 Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2017 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Jeseník nad Odrou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297976 název Obec Jeseník nad Odrou ulice, č.p. č. p. 256 obec Jeseník nad

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 30.3. 2015 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 13 členů zastupitelstva, omluveni paní Silvie Havlíčková a pan Jozef Koprivňanský,

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Městys Nový Hrádek 2017 IČO 272884 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Náměstí 28 Nový Hrádek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Pazderna ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00577073 název Obec Pazderna ulice, č.p. č.p. 61 obec Pazderna PSČ, pošta 739 51 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet výdaje

Schválený rozpočet výdaje ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 977 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 002143 977 000,00 Cestovní ruch 003113 5339 20 000,00 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DTH1 XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012) Obec Dolce ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00574163 název Obec Dolce ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2015 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014. (v Kč na dvě desetinná místa)

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014. (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DF3Q XCRGBZUC / ZU1 (01012010 / 01012010) Obec Břežany II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235288 název Obec Břežany II ulice,

Více

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 860 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Osečná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263061 název Město Osečná ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec Osečná PSČ, pošta

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více