doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1"

Transkript

1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

2 Přehled závad strojů a zařízení Mezi obvyklé zdroje buzení vibrací patří především: Nevyváženost rotorů Nesouosost hřídelů Ohnutý hřídel Mechanické uvolnění Řemenové a řetězové převody Valivá a kluzná ložiska Ozubená soukolí Elektromotory Rezonance Znalost zařízení Elektromotory, generátory a pohony Čerpadla a ventilátory Parní a spalovací turbíny Kompresory Stroje s vratným pohybem Válcovací a papírenské stroje Obráběcí stroje Konstrukce potrubí Převodovky Elias Tomeh / Snímek 2

3 HLAVNÍ ZDROJE BUZENÍ VIBRACÍ Elias Tomeh / Snímek 3

4 1. Elektromotory Nerovnoměrná vzduchová mezera, poddajné uložení statoru 1) Excentricita statoru znamená, že osa statoru a osa rotace rotoru nejsou totožné. Excentricita statoru způsobuje vibrace na frekvenci: kde značí : f S... síťovou frekvenci [ Hz ]. f ES 2 f S Elias Tomeh / Snímek 4

5 1. Elektromotory 2) Excentrický rotor znamená, že rotor se otáčí kolem osy, která není jeho osou souměrnosti. Frekvencí průchodu pólů f P : f P = skluzová frekvence f SK * počet pólů p f SK = síťová frekvence f S * skluz S S f s p. f f s R 3) Prasklé rotorové tyče elektromotoru Frekvence průchodu rotorových tyčí f RT f RT = počet rotorových tyčí * RPM Elias Tomeh / Snímek 5

6 2. Čerpadla a ventilátory jsou Rotační stroje Lopatkové stroje Stroje s hřídeli a ložisky Stroje s vlastním pohonem (elektromotorem) Lopatková frekvence Základní budicí frekvence f L f R l = počet lopatek l Elias Tomeh / Snímek 6

7 3. Parní a spalovací turbíny Vibrace skříně stroje Relativní vibrace rotoru Absolutní vibrace rotoru Detekce vibrací lopatek Detekce radiální vůle na špičce lopatek Převládají kluzná ložiska Zásadní vliv rezonance Zvláštní zřetel k lopatkám (vyloučení rezonance) Turbina se dvěma rotory Elias Tomeh / Snímek 7

8 Plynové turbíny Místa s nejčastějším výskytem závad na plynových turbínách v % Lopatky 30 Spalovací komora 25 Teplé části skříně 20 Rotor a disky 15 Ostatní Elias Tomeh / Snímek 8

9 Parní turbíny Místa nejčastějších závad na turbínách v % (1700 případů) 30% 25% 20% Rotorové lopatky Ložiska Těsnění hřídele Rotor s diskem Skříň 15% Strainers 10% 5% 0% Řídící systém Vedení lopatek Transmissions Armatury Ostatní Elias Tomeh / Snímek 9

10 4. Kompresory Lopatkové stroje (přístup podobný turbínám) Pístové stroje (přístup podobný spalovacím motorům) Jednodušší konstrukce (většinou odpadá ventilový rozvod) Pohon elektromotorem nebo jiným zdrojem (spalovacím motorem) Elias Tomeh / Snímek 10

11 Případ - turbokompresor Elias Tomeh / Snímek 11

12 Místa s nejčastějším výskytem závad na kompresorech v % 40% 35% 30% 25% 20% Ložiska, mazání Rotor Lopatky 15% Těsnění 10% 5% 0% Ozubené převody Uložení lopatek Potrubí Skříň kompresoru Elias Tomeh / Snímek 12

13 5. Stroje s vratným pohybem Pístové stroje Vibrace způsobeny dynamickým přímočarým pohybem pístu Ten se dá rozložit na rotorovou a dvojnásobnou harmonickou složku Vibrace závisí na kvalitě vyvážení a uspořádání válců víceválcového stroje Významná složka je frekvence zážehů (vznětů) fr f n V = počet válců spal nv 2 platí pro 4-dobé motory Elias Tomeh / Snímek 13

14 5. Stroje s vratným pohybem Pístové stroje V pístových strojích jsou další zdroje vibrací Ozubená kola Ventilové rozvody (rázové buzení) Proudění plynů Příslušenství generátor čerpadlo turbodmychadlo atd. Elias Tomeh / Snímek 14

15 6. Válcovací a papírenské stroje Výrazně nízké otáčky pracovních rotorů Velké hmotnosti a setrvačné síly Robustní konstrukce strojů Vzhledem k nízkým otáčkám (řádově Hz a zlomky Hz) Vznikají nízké budicí síly související s otáčkami Nelze očekávat vysokou účinnost spektrální analýzy (závisí od kvality měřidel, snímačů a nastavení frekvenční analýzy) Kinetická dráha hřídele Vzrůstá význam analýzy časového průběhu Význam mají specializované metody založené na frekvenční analýze (ultrazvuková analýza) Elias Tomeh / Snímek 15

16 6. Válcovací a papírenské stroje Příklad - papírny 4-6 m t Elias Tomeh / Snímek 16

17 7. Obráběcí stroje Stroje s převahou Hřídelí - vřetena Ozubených soukolí (řazených) Ložisek Příslušenství Velké množství budicích frekvencí Využití pokročilých metod vibrodiagnostiky (kepstrum, řádová analýza) Význam stanovení kritických oblastí Vazba údržby na systémy jakosti Diagnostika jako nástroj optimalizace nastavení stroje Elias Tomeh / Snímek 17

18 8. Konstrukce potrubí Dlouhé pružné objekty Zásadní význam rezonancí Z toho plyne význam stanovení vlastních frekvencí Potrubím se nesou (a mohou se zesílit) budicí frekvence navazujících objektů V potrubí proudí tekutiny (zdroj náhodného signálu) Elias Tomeh / Snímek 18

19 9. Převodovky Specifický objekt vibrodiagnostiky Vhodný objekt multiparametricé diagnostiky (+ tribodiagnostika) Velké množství budicích frekvencí Zvláštní zřetel na hřídele a ozubená soukolí Využití pokročilých metod vibrodiagnostiky (kepstrum, řádová analýza, souběhová filtrace) Význam stanovení kritických oblastí Elias Tomeh / Snímek 19

20 ZDROJE BUZENÍ VIBRACÍ Elias Tomeh / Snímek 20

21 1. Nevyváženost rotorů Nevyváženost je jednou z nejčastějších příčin vibrací rotačních strojů, která nepříznivě ovlivňuje životnost a spolehlivost mechanických částí strojů. 12% Nevyváženost rotorů rotačních strojů je stav, kdy CHOS rotoru není totožná s OR rotoru. V případě, že se CHOS ztotožňuje s OR rotoru, říkáme, že je rotor vyvážený. ČSN ISO : Požadavky na jakost vyvážení rotorů. ČSN ISO 10816: Hodnocení vibrací strojů na nerotujících součástech. Elias Tomeh / Snímek 21

22 a) Nesouosost rovnoběžná 2. Nesouosost hřídelů Rovnoběžná nesouosost b) Nesouosost úhlová Úhlová nesouosost Elias Tomeh / Snímek 22

23 3. Ohnutý hřídel - Ohnutý hřídel na dvou podporách - Ohnutý převislý hřídel 4. Mechanické uvolnění Ložiskové uvolnění Elias Tomeh / Snímek 23

24 5. Řemenové převody Základní řemenová frekvence - klínový převod D1 D2 fb fr1 fr2 L L Základní řemenová frekvence - zubový převod f Z f R1 z 1 f R2 z 2 Elias Tomeh / Snímek 24 Elias Tomeh / Snímek 24

25 Problémy řemenic b) Excentricita řemenice a) Nesouosost řemenic c) Rezonance řemene Elias Tomeh / Snímek 25

26 6. Závady ozubených soukolí Ozubené převody jsou výrazným budičem vibrací. Projevem vnitřních dynamických sil v ozubení je vibrace a hluk. Zubová (základní) frekvence je dána vztahem: z 1 ; n 1 z 2 ; n 2 f Z f R1 z 1 f R2 z 2 kde značí : z 1... počet zubů hnacího kola, z 2... počet zubů hnaného kola, f R1... rotorová frekvence hnacího kola [ Hz ], f R2... rotorová frekvence hnaného kola [ Hz ]. Elias Tomeh / Snímek 26

27 Hlavní druhy buzení vibrací ozubenými koly jsou následující: 1)Kinematické nepřesnosti ve výrobě a montáži, nepřesnosti v uložení soukolí, tuhosti zubů. 2)Rázové rázový vstup zubů do záběru. 3)Parametrické periodická časová změna ohybové tuhosti zubů v záběru výrazné u čelního a kuželového soukolí a přímými zuby, periodická změna smyslu třecí síly mezi boky zubů ±F T (impuls valivé kružnice) výrazné u čelního a kuželového soukolí s přímými zuby. 4)Modulace vibrací: amplitudová, např. excentrické ozubení, frekvenční, např. kloubový hřídel, proměnné otáčky. Elias Tomeh / Snímek 27

28 6. Závady ozubených soukolí Typický problémy ozubených soukolí 1) Tření v ozubení 2) Přetížení zubů 3) Excentricita ozubeného kola a boční vůle 4) Nesouosost ozubených kol Opatření: kvalitní montáž a seřízení záběru, snížení tuhosti zubů, šikmé ozubení, korekce profilu v závislosti na velikosti průhybu zubů v záběru, odstranění rezonanční vibrace z provozních podmínek. Elias Tomeh / Snímek 28

29 čelní soukolí s přímými zuby čelní soukolí s šikmými zuby β = 0 β > 0 Časová změna tuhosti zubů v záběru v závislosti na součiniteli trvaní záběru - Součinitel trvání záběru profilu ε α = 2,0 - Vněpólové ozubení pól (valivý bod) mimo záběrovou úsečku (harmonické převodovky) - Modifikace základního profilu zubů - Součinitel trvání záběru: - krokem ε β celé číslo + cca 10% (např. ε β= 1,1) - celkový ε γ = ε α + ε β >2.5, 2< ε α <2.5 Elias Tomeh / Snímek 29

30 7. Závady kluzných a valivých ložisek Závady kluzných ložisek jsou: 41% a) Opotřebení, problémy s vůlí: Kluzná ložiska s nadměrnou vůlí mohou způsobit, že malá nevyváženost nebo nesouosost vyvolá velké vibrace. Vysoká vibrace od poškozeného KL, znamenají problémy mazání, nesprávného zatížení, uvolnění anebo zvýšené vůle v ložisku. Pro správnou funkci kluzné ložisko vyžaduje, aby radiální vůle byla v určitých mezích. Příliš malá vůle může znamenat zhoršené mazání kluzné ložisko obvykle hřeje. Velká vůle se projevuje jako typická nelinearita. b) Nestabilita olejového filmu WHIRL (víření oleje): Obvodové proudění, často způsobené malou excentricitou hřídele v ložisku a následně i malou tuhostí olejového filmu. Víření oleje (Oil Whirl) je případ, kdy olejový film budí vibrace, když odchylky od normálních provozních podmínek (poměrná excentricita a úhel polohy) způsobí, že olejový klín tlačí hřídel dokola v ložisku. Destabilizující síla ve směru otáčení způsobí víření Whirl. c) Nestabilita oleje WHIP (tlučení oleje): Může se objevit tehdy, když je stroj provozován na, nebo nad dvojnásobkem kritické otáčkové frekvence rotoru. Elias Tomeh / Snímek 30

31 DIAGNOSTIKA VALIVÝCH LOŽISEK Jestliže bylo ložisko správně vybráno s ohledem na: - otáčky, - dynamické zatížení, - mazání, - kinematickou viskozitu a adekvátní filtrování maziva, potom by provozní životnost měla vhodně odpovídat únavové životnosti L10ah. Skutečná trvanlivost je určena kromě jiného: kvalitou výroby, provozním zatížením, způsobem montáže, způsobem mazání a kvalitou maziva, přídavným dynamickým provozním zatížením. Elias Tomeh / Snímek 31

32 DIAGNOSTIKA VALIVÝCH LOŽISEK Dojde-li k poškození na oběžných drahách nebo na valivých tělískách, je ložisko výrazným budičem vibrací. u nepoškozených radiálních valivých ložisek s větší provozní vůlí se může vyskytnout výrazné parametrické buzení cyklickou změnou tuhostí ložiska, velikost amplitudy buzení roste se zvětšující se radiální vůlí a klesá s rostoucím počtem valivých tělísek. rozhodující pro vlastnosti ložisek je provozní radiální vůle. skutečná trvanlivost VL za jinak stejných provozních podmínek vykazuje značný rozptyl. Poměr mezi maximální a minimální trvanlivostí bývá Elias Tomeh / Snímek 32

33 Parametrické buzení: - k L (t) konst Parametrické buzení radiálního ložiska je přímo úměrné provozní radiální vůli v R a nepřímo úměrné počtu valivých těles. K LO V r z V r. radíální vůle Z.. počet valivých těles k L. střední tuhost f LP = 1/T = frekvence klece x počet valivých těles Možnosti snížení: (konstkukce i provoz) - dvouřadá válečková ložiska - jehlová ložiska - i dvouřadá Elias Tomeh / Snímek 33

34 Poruchové frekvence valivých ložisek Pro výpočet frekvencí buzení vibrací valivými ložisky je nutná znalost vnitřních rozměrů ložiska a otáček. Výrobci valivých ložisek dodávají programové vybavení pro výpočet frekvencí buzení. Na základě těchto informací program vypočte: Frekvence vad vnitřního kroužku fi Frekvence vad klece valivého ložiska fk Frekvence vad vnějšího oběžného kroužku fo Frekvence vad valivého tělíska ložiska fv Vnitřní rozměry valivého ložiska n Počet valivých tělísek fr Rotorová frekvence D - vnější průměr d - vnitřní průměr ds - střední průměr d0- průměr valivých tělísek - kontaktní úhel Elias Tomeh / Snímek 34

35 DIAGNOSTIKA VALIVÝCH LOŽISEK Poruchové frekvence vad valivých ložisek f v f i f r n 2 d d s 0 f r (1 d0 cos ) d s d [1 (1 d 0 s cos ) 2 f k f ] o n 2 f r (1 d 0 cos ) d 1 d f (1 0 cos ) r 2 d s s Elias Tomeh / Snímek 35

36 Postup rozvoje závady valivého ložiska 1.Etapa: máme ještě stále dobré ložisko. Když se stav ložiska zhoršuje a valivé prvky narážejí na vadu, začínají se v FFT spektru objevovat harmonické násobky frekvence závady. 2. Etapa: je pro ložisko, které má určité opotřebení, jež je indikováno harmonickými složkami. V tomto okamžiku není třeba vyměňovat ložisko. 3. Etapa: životnost ložiska se blíží k závěru. FFT spektra ukazují základní frekvenci závady a harmonické násobky často začínají mít postranní pásma s otáčkovou frekvencí hřídele. 4. Etapa: životnost ložiska v tomto okamžiku je extrémně krátká a vyžaduje okamžitou nápravnou akci. Elias Tomeh / Snímek 36

37 Metody diagnostiky valivých ložisek Metody diagnostiky valivých ložisek Firma Přístroje SPM 43A Rázové Pulsy SPM SPM Instrument SPM 21 Mepa 10 BEA 52 TMED 1 - SKF BAS 10 BCU - kinetická dráha hřídele SCHENCK VIBROCAM 1000 VIBROPORT 30 Kurtosis - součinitel K Kutosis K SE - Špičkové energie Reutlinger IRD 811 IRD 820 K(t) parametru Robotron M 1302 Kv - činitel výkmitu Brüel & Kjaer 2513 Ultrazvuková emise ČVUT D 016 FEL Obálkové spektrum Brüel & Kjaer 2515, 2148, pulse, SKF 65, 70 SEE SKF MICROLOG KIT CMVA 10 Existuje několik metod diagnostiky VL, založených na různých principech. Všechny tyto metody zjišťování stavu VL vycházejí z poznatku, že při odvalování poškozeného prvku VL dochází k nárazům, které vyvolají zvýšení úrovně vibrací na frekvenci nárazů, dále pak na frekvencích harmonických a rezonančních, a tím je ložisko výrazným budičem vibrací. Elias Tomeh / Snímek 37

38 Metody diagnostiky valivých ložisek 1) Metoda rázových pulzů SPM (shock pulse meter) Princip spočívá v měření a posouzení rázových pulsů (tzv. krátkodobých tlakových vln vyvolávaných mechanickými rázy), které vznikají vlivem drsnosti ložiskových drah a valivých těles. Snímáme tzv. prahovou úroveň (dbc) a špičkovou úroveň (dbm), zakreslujeme do grafu a při vstupu do červeného pole (35 db) je ložisko vadné. Tuto metodu používají přístroje Mepa 10, SPM21, SPM 43 a TMED1 a dále mikroprocesorové zařízení analyzátor valivých ložisek BEA 52 od firmy SPM. Výhody: metoda je přesná a rychlá, lze zjistit i kvalitu mazání ložiska. Nevýhody: nutností je znalost přesných parametrů ložisek Elias Tomeh / Snímek 38

39 Metody diagnostiky valivých ložisek 2) Metoda BCU (Bearing Condition Unit) Trend veličiny stavu valivého ložiska Metoda se užívá u přístrojů firmy SCHENCK. Rázový impuls poškozeného ložiska vybudí ve snímači přiloženém na ložisko vibrací ve své rezonanční oblasti (20 40 khz) podobně jako u ladičky. Vnitřní energie této odeznívající vibrace (špičkové hodnoty měřeného signálu) se určuje a dále pak ještě vyhodnocuje společně s četností výskytu. Z tohoto se pak vytváří tzv. charakteristická veličina stavu valivých ložisek BCU. Výhody: výhodou použití přístroje VIBROPORT 30 je, že můžeme při měření absolutních kmitů ložisek zjistit hodnotu BCU. Nevýhody: metoda zatím není zevšeobecněna a je velmi závislá na rozměrech ložisek. Elias Tomeh / Snímek 39

40 Metody diagnostiky valivých ložisek 3) Metoda KURTOSIS Posouzení statistického rozdělení amplitud vibrací se zřetelem na odchylku od normálního rozdělení ve frekvenčním rozsahu 2,5-80 khz při rozdělení do pěti frekvenčních pásem. Hodnotí se podle velikosti K. Proces získávání hodnoty K je statistický proces založený na rozdělení amplitud signálu. Tento princip je použit v přístroji K 4100 firmy Envirome-tal Equipments. Výhody: dává širší možnost získávání informací o ložisku. Nevýhody: Časová náročnost měření soukolí pod 1000 RPM, nepravdivost odhadu dvouřadých válečkových a soudečkových ložisek, nemožnost měření tzv. velkých ložisek Elias Tomeh / Snímek 40

41 Metody diagnostiky valivých ložisek 4) Metoda špičkové energie (Spike energy) Špičková energie SE vychází ze tří veličin měření: střední hodnota zrychlení ve frekvenčním pásmu 5 50 khz frekvence pulsů a výkmit zrychlení pulsů. Tyto tři měřené veličiny pak tvoří SE. Křivka dává včasnější zprávu o probíhajících změnách ve VL než hodnota zrychlen nebo rychlosti vibrací. Princip je používán u přístrojů IRD 811 a IRD 820. SE (g) 0.5 Z r et el n á p o šk o z en í 0.1 S E P r u b eh a n eb o v t ( ca s) Elias Tomeh / Snímek 41

42 Metody diagnostiky valivých ložisek 5) Metoda K(t) parametru Tato metoda byla definována profesorem A. Sturmem: K(t) = a a ef(0) ef(t).a.a v(0) v(t) Závislost velikosti parametru K(t) na stavu loziska K(t) Tuto metodu používá firma Robotron u přístroje M K > 3 vadné merení ERROR GOOD K > 1 zlepšení stavu loziska K = 1..0,2 dobré lozisko Výhody: metoda K(t) parametru je spolehlivá, není zjištěno omezení platnosti metody, nenáročná, rychlá, nezávislá na směru měřen. 0,1 0,01 T END DANGER K = 0,2 0,02 pocátecní poškození DAMAGE K < 0,02 poškození t Elias Tomeh / Snímek 42

43 Metody diagnostiky valivých ložisek 6) Metoda činitele výkmitu (Crest factor) Činitel výkmitu K v je poměr výkmitu (špičkového zrychlení) ku efektivní hodnotě zrychlení. Tento poměr se vyhodnocuje v časové posloupnosti ve frekvenčním pásmu 10 Hz až 10 khz. Princip využívá přístroj firmy Brüel Kjaer. K v = a a Princip (Crest factoru) činitel výkmitu v ef Výhody: jednoduchá metoda, nízké náklady. Nevýhody:náchylná k ovlivnění z jiných zdrojů zrychlení, dává jenom hrubou orientaci o stavu ložiska. Princip (Crest - factoru) činitel výkmitu Zvýšení a v Počáteční a v Počáteční a ef K v Zvýšení a ef Elias Tomeh / Snímek 43

44 Metody diagnostiky valivých ložisek 7) Metoda Q Je novou metodou pro hodnocení technického stavu VL. Metoda byla vyvinuta na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Používá se přístroj Diagnost D 016 FEL, který vyhodnocuje poměr mezi střední amplitudou ultrazvukového signálu emitovaného ložiskem a amplitudou špičkovou. Měření je prováděno na frekvenci 40 khz s šířkou pásma 10 khz. Výhody: hodnocení ložiska nezávisí na povozních otáčkách, velikosti ložiska a zatížení, rychlé stanovení stavu ložiska 15 sekund přesná diagnóza. Nevýhody: jednoúčelový přístroj, vyroben jenom v několika prototypech (rok 1989). Elias Tomeh / Snímek 44

45 Metody diagnostiky valivých ložisek 8) Metoda obálkové analýzy (envelope spectrum) Činnost ložisek a záběr ozubených kol, jež mají opakující se charakter, vytváří vibrační signály s mnohem nižší amplitudou a vyššími frekvencemi, než je tomu u vibračních signálů buzených otáčkami nebo konstrukcí. Odfiltrovávány jsou rotační vibrační signály a zesíleny opakující se složky signálů od defektů ložisek. Elias Tomeh / Snímek 45

46 Obálková analýza Vibrační časový signál čas Spektrum Filtrovaný časový signál frekvence 10 khz čas Obálkové spektrum 50 Hz frekvence Elias Tomeh / Snímek 46

47 Metody diagnostiky valivých ložisek 8) Metoda obálkové analýzy (envelope spectrum) Místní poškození vnějšího a vnitřního kroužku VL zapříčiňuje vznik sledu mechanických impulsů (rázů). Projevem závady otáčejícího se kroužku je navíc amplitudová modulace. Elias Tomeh / Snímek 47

48 Metody diagnostiky valivých ložisek proces obálkování signálu převádí harmonické násobky frekvence závady o vysoké frekvenci na frekvenční složky, které jsou v rozmezí FFT spektra. Účelem vytvoření obálky je zvýraznění malých signálů. Metoda nejprve oddělí ložiskové signály o vyšší frekvenci od nízkofrekvenčních vibrací stroje pomocí pásmového filtrování. V elektronickém obvodu pro vytvoření obálky se vytváří přibližně kvadrát filtrovaného časového signálu. Protože je signál od závady opakovací, může být simulován pomocí harmonické řady sinusových vln, které jsou celými násobky frekvencí závad. Elias Tomeh / Snímek 48

49 Metody diagnostiky valivých ložisek Základní princip detekce a analýzy obálky Elias Tomeh / Snímek 49

50 Metody diagnostiky valivých ložisek Obálkové spektrum poškozeného vnitřního kroužku Elias Tomeh / Snímek 50

51 Čtyři volitelné pásmové filtry jsou zařazeny pro dosažení optimálního provozu ve vztahu k okolnostem měření. Jiné použití pásmových filtrů, které zvýrazňuje měření, spočívá v zahrnutí konstrukčních rezonancí ložisek do pásma schéma obvodu detektoru obálky zrychlení u pásmového filtru. analyzátoru MICROLOGu. Nastavení MICRILOGu pro obálku Frekvenční pásmo [Hz] Rozsah otáček [RPM] Rozsah analýzy [Hz] Felts/ Press Rolls Roll Bearings Roll Bearings/ Gears Gears Elias Tomeh / Snímek 51

52 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Poskytuje velmi včasnou detekci závad ložisek a převodů ozubených kol měřením akustické emise generované kovem. Počínající mikroskopické defekty ložisek nejsou na normálních vibračních spektrech rychlosti a zrychlení vůbec pozorovatelné, ale opakující se akustické signály vznikající působením počínajícího defektu jsou zesilovány, tzn. projeví se jako špičky na poruchové frekvenci. Lze tedy říci, že pokud se na SEE spektrech neobjeví žádné špičky, pak to znamená, že neexistuje žádný akustický signál SEE. Dolní mezní frekvence může být nastavena na 0 Hz a spektrum přesto nebude mít obvyklý tvar skokanského můstku, jak je tomu u spektra rychlosti. Elias Tomeh / Snímek 52

53 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Obálka zrychlení - spektrum obálky zrychlení s BPFO=1,8 Hz a se dvěma přidruženými harmonickými složkami. Protože neexistují postranní pásma od otáček, bylo diagnostikováno, že ložisko má pouze lehké poškození. Elias Tomeh / Snímek 53

54 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Obálka rychlosti - normální spektrum rychlosti. Neexistuje žádná indikace poškození ložiska na frekvenci 1,7 Hz. Elias Tomeh / Snímek 54

55 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Obálka zrychlení - spektrum zrychlení pro stejné ložisko, které rovněž nevykazuje žádné indikátory poškození. Elias Tomeh / Snímek 55

56 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Obálka zrychlení - příklad pro jiné ložisko na stejné převodovce. Toto ložisko je silně zatížené a začalo právě vykazovat harmonické násobky vady BPFO. Elias Tomeh / Snímek 56

57 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Obálka zrychlení - Spektrum ukazuje ložisko, které bylo dostatečně poškozeno, aby se ukázala postranní pásma. Frekvenční odstup základní frekvence a postranních pásem je 40 Hz a rovná se otáčkové frekvenci. Elias Tomeh / Snímek 57

58 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Obálka zrychlení Spektrum je pro převodovku, která byla ve třetí etapě. Je ukázáno, že lze využít obálkový proces při nastavení pochůzky. Při hledaní problému v převodovce, by měl být vybrán větší frekvenční rozsah pravděpodobně okolo 2000 Hz. Druhá harmonická složka má 990 Hz a její postranní pásma jsou zcela jasná s odstupem 25 Hz, což jsou otáčky hřídele. Elias Tomeh / Snímek 58

59 Metody diagnostiky valivých ložisek 9) Metoda SEE (Spektral Emited Energy) Pokud není normální průběh signálu SEE znám, použijte k hodnocení mohutnosti signálu SEE následující tabulku jako vodítko. Čísla jsou uvedena ve stupnici SEE: 0 3 žádná identifikovatelná závada 3-20 problém s mazáním, znečištění, defekt ložiska při malém zatížení nebo malý defekt při normálním zatížení defekt ložiska nebo znečištění vážná závada ložiska Elias Tomeh / Snímek 59

60 Děkuji Vám za pozornost Elias Tomeh / Snímek 60

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Analýza spekter vibrací Amplituda vibrací x, v, a 1) Kinematické schéma, vibrací - n, z1,z2..,typy VL, - průměr řemenic. 2) Výběr

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH   Elias Tomeh / Snímek 1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 DEFINICE Vibrace: je střídavý pohyb kolem určité referenční polohy, který je popsán časem a amplitudou počtu - frekvence vztažená

Více

1 ÚVOD 14 2 KDEZAČÍT SE SPOLEHLIVOSTÍASYNCHRONNÍCH ELEKTROMOTORŮ 16 3 BEZDEMONTÁŽNÍ TECHNICKÁDIAGNOSTIKA 17

1 ÚVOD 14 2 KDEZAČÍT SE SPOLEHLIVOSTÍASYNCHRONNÍCH ELEKTROMOTORŮ 16 3 BEZDEMONTÁŽNÍ TECHNICKÁDIAGNOSTIKA 17 Obsah 1 ÚVOD 14 2 KDEZAČÍT SE SPOLEHLIVOSTÍASYNCHRONNÍCH ELEKTROMOTORŮ 16 3 BEZDEMONTÁŽNÍ TECHNICKÁDIAGNOSTIKA 17 3.1 MOŽNOSTI POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ASYNCHRONNÍCH ELEKTROMOTORŮ 23 3.2 ZAČLENĚNÍ

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH   Elias Tomeh / Snímek 1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Elias Tomeh / Snímek 2 Elias Tomeh / Snímek 3 Elias Tomeh / Snímek 4 ZÁKLADNÍ VIBRODIAGNOSTICKÉ MĚŘICÍ METODY Měření celkových

Více

VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍCH ZÁVAD STROJŮ

VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍCH ZÁVAD STROJŮ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍCH ZÁVAD STROJŮ Doc. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEK Doc. Dr. Ing. Elias TOMEH LIBEREC 2010 1 OBSAH POŽITÁ OZNAČENÍ...

Více

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů. Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů www.kme.zcu.cz/kmet/exm 1 Obsah prezentace 1. Rotující soustavy 2. Základní model rotoru Lavalův rotor 3. Nevyváženost rotoru

Více

1.16 Vibrodiagnostika Novelizováno:

1.16 Vibrodiagnostika Novelizováno: Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Bc. Pavel Pantlík, Milan Melichar PSZ PS 5 Technické podmínky pro vibrodiagnostiku strojních zařízení. Standard platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Definice

Více

Diagnostika strojů - jak nastavit smysluplné měření. ANEB NAUČTE SE TO KONEČNĚ, JAK NA TO 20. - 25.4.2015 ŠTÚROVO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CMMS

Diagnostika strojů - jak nastavit smysluplné měření. ANEB NAUČTE SE TO KONEČNĚ, JAK NA TO 20. - 25.4.2015 ŠTÚROVO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CMMS Diagnostika strojů - jak nastavit smysluplné měření. ANEB NAUČTE SE TO KONEČNĚ, JAK NA TO 20. - 25.4.2015 ŠTÚROVO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CMMS VÍTE, ŽE VÍC JAK 75% PROJEKTŮ PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBY JE NEÚSPĚŠNÝCH?

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH   Elias Tomeh / Snímek 1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Kratší perioda znamená vyšší frekvence Elias Tomeh / Snímek 2 Elias Tomeh / Snímek 3 Elias Tomeh / Snímek 4 m s Hmotnost snímače

Více

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. VŠB TU Ostrava, FEI.Teoretický úvod Z rozboru frekvenčních spekter různých veličin generovaných

Více

SPM od A do Z. pozadí metody SPM. SPM od A do Z. Copyright SPM Instrument

SPM od A do Z. pozadí metody SPM. SPM od A do Z. Copyright SPM Instrument pozadí metody SPM Copyright SPM Instrument 2013 1 VIBRACE cyklický pohyb stroje nebo části stroje z jeho klidové resp. neutrální pozice. O charakteru vibrací rozhodují 4 faktory: budící síla (např. nevývaha)

Více

VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES

VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES Lukáš Heisig, Daniel Plonka, Esos Ostrava, s. r. o. Anotace: Provozování vštřikolisů

Více

Vibroakustická diagnostika

Vibroakustická diagnostika Vibroakustická diagnostika frekvenční analýza, ultrazvukové emise Vibroakustické metody Vibroakustika jako hlavní diagnostický signál používá chvění kmitání vibrace hlučnost Použitý diagnostický signál

Více

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ ZÁKLADNÍ PORUCHY A JEJICH PROJEVY VE FREKVENČNÍCH SPEKTRECH doc. Ing. Helebrant František, CSc. Ing.

Více

Základní diagnostická měření

Základní diagnostická měření TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz Základní diagnostická měření P.Bach

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH   Elias Tomeh / Snímek 1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Frekvenční spektrum Dělení frekvenčního pásma (počet čar) Průměrování Časovou váhovou funkci Elias Tomeh / Snímek 2 Vzorkovací

Více

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Obhajoba disertační práce Ing. Milan Klapka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2009 Obsah Úvod do problematiky Vymezení

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů 4 Vibrodiagnostika elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů a vyhodnocováním diagnostiky jejích provozu. 4.1 Zadání Pomocí

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Z MECHANICKÝCH. Jiří Tůma

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Z MECHANICKÝCH. Jiří Tůma ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Z MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ UŽITÍM FFT Jiří Tůma Štramberk 1997 ii Anotace Cílem této knihy je systematicky popsat metody analýzy signálů z mechanických systémů a strojních zařízení. Obsahem

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Technická zpráva. Metoda rázových pulsů SPM a. čtyři fáze poškození valivých ložisek

Technická zpráva. Metoda rázových pulsů SPM a. čtyři fáze poškození valivých ložisek Technická zpráva Metoda rázových pulsů SPM a čtyři fáze poškození valivých ložisek Tim Sundström R&D, SPM Instrument AB 07. 08. 2013 2 (13) 3 (13) Obsah 1 Cíl dokumentu... 4 2 Úvod... 4 3 Čtyři fáze poškození

Více

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 2.6.2015 Obsah prezentace Kinematika polohových servopohonů Zásady pro návrh polohových servopohonů

Více

Technická diagnostika, chyby měření

Technická diagnostika, chyby měření Technická diagnostika, chyby měření Obsah přednášky Technická diagnostika Měřicí řetězec Typy chyb měření Příklad diagnostiky: termovize ložisko 95 C měření 2/21 Co to je? Technická diagnostika Obdoba

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek

Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek Copyright SPM Instrument 2013 1 Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek Vývoj po kození valivých lo isek se b n prezentuje ve 4 fázích Ka dá

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK

SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK V této části prezentujeme výsledky použití metody SPM Spectrum (Shock Pulse Method Metoda rázových pulsů) jako metody pro monitorování stavu valivých

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

Diagnostika valivých ložisek

Diagnostika valivých ložisek Dokumentace Adash 2000 / Crest Crest faktor Měření hodnoty CREST faktor patří mezi základní metody diagnostiky valivých ložisek. Princip metody spočívá v měření efektivní a špičkové hodnoty vibrací a ve

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH   Elias Tomeh / Snímek 1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Analýza signálu Analýza systému Vibrační signál vstup Výstup Vibrační odezva Předpoklad, že vibrace existují a že jsou generovány

Více

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE VLC

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE VLC VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE VLC 13.12.2017 ZÁKLADNÍ CHARAKTERITIKA Velká variabilita - upínací deska nebo sklíčidlo od 800 po 4500 mm - Individuální příprava každého stroje Vysoká tuhost a přesnost - robustní

Více

Technická diagnostika Vibrodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Technická diagnostika Vibrodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014 Fakulta strojní VŠB TUO Technická diagnostika Vibrodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014 Vibrodiagnostika Je jednou z nejpoužívanějších metod pro diagnostiku technického

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

ZVIDITELŇOVÁNÍ VIBRACÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

ZVIDITELŇOVÁNÍ VIBRACÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 25 let společných mezinárodních sympozií TU v Liberci TU Dresden 1976 2001 ZVIDITELŇOVÁNÍ VIBRACÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Pavel NĚMEČEK Josef LAURIN Úvod Diagnostika strojních zařízení je proces, při kterém

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky

Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky XXVI. ASR '00 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 6-7, 00 Paper Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky KOČÍ, Petr Ing., Katedra ATŘ-, VŠB-TU Ostrava, 7. listopadu, Ostrava

Více

OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TAUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ POVEDENÍ... 6 PŮTOKOVÉ

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI II. ročník doktorského studia 00 ukončení studia na MZLÚ - Téma diplomové práce Odlišení stádií

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Možné chyby ložisek a jejich příčiny

Možné chyby ložisek a jejich příčiny TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz Možné chyby ložisek a jejich příčiny

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka 23.4.2014 Schématické znázornění Posuvová osa s rotačním motorem 3 regulační smyčky Proudová smyčka Rychlostní smyčka Polohová smyčka Blokové schéma

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Diagnostika rotorů v kluzných ložiskách 1

Diagnostika rotorů v kluzných ložiskách 1 Diagnostika rotorů v kluzných ložiskách 1 Diagnostika rotorů s kluznými ložisky S rostoucí rychloběžností strojů se zvyšují nároky na provozní monitorování jejich stavu. Pro vibrodiagnostiku rotorů s kluznými

Více

Microlog CMVA 60 ULS - kde

Microlog CMVA 60 ULS - kde SKF Condition Monitoring Microlog CMVA 60 ULS - kde může být použit? Dr. Bob Jones, SKF Condition Monitoring Aplikační poznámka CM1031 Existují zákony elektroniky a elektronického zpracování, které nemohou

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN STUDIUM TRVANLIVOSTI

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu

Více

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými 1 Třecí převody - patří do kontaktních převodů - princip - dva kotouče jsou přitlačeny silou FN - velikost třecí síly je ovlivněna součinitelem tření µ - pro zvýšení součinitele tření třecí se kontaktní

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA Větrná elektrárna (větrná turbína) využívá k výrobě elektrické energie kinetickou energii větru. Větrné elektrárny řadíme mezi obnovitelné zdroje energie.

Více

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození L Libor Nohál, Nohál F Hort, P Mazal Prezentace k obhajobě doktorské dizertační práce 27. 05. 2015 Bearings don t commit suicide! (Dr. Kenred

Více

DIAGNOSTIKA OBRÁBĚCÍHO CENTRA BLOKU VÁLCŮ

DIAGNOSTIKA OBRÁBĚCÍHO CENTRA BLOKU VÁLCŮ DIAGNOSTIKA OBRÁBĚCÍHO CENTRA BLOKU VÁLCŮ Elias TOMEH, TU LIBEREC, FS 1 Anotace: Příspěvek se zabývá diagnostikou obráběcího centra bloku válců, a návrhem metod technické diagnostiky, z nichž je jedna

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození

Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození L Ing. Nohál, Libor F NOHÁL Hort, P Mazal Školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, Csc. Ústav konstruování Odbor metodiky

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Systém organizace CMMS s.r.o. byl prověřen a certifikován jako splňující požadavky ISO 9001:2000 pro následující činnosti:

Systém organizace CMMS s.r.o. byl prověřen a certifikován jako splňující požadavky ISO 9001:2000 pro následující činnosti: CMMS s.r.o. je certifikovaným školícím pracovištěm ASOCIÁCIE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKOV SR pro vibrační diagnostiku, vyvažování rotorů a zosování soustavy rotačních strojů podle směrnice COP-01-08. Čtenáři

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Určení velikosti ložiska

Určení velikosti ložiska Určení velikosti ložiska Systémový přístup k uložení a spolehlivost ložiska... 50 Únosnosti a trvanlivost... 51 Dynamické zatížení ložiska a jeho trvanlivost... 51 Statické zatížení ložiska... 51 Volba

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ POVEDENÍ... 6 PŮTOKOVÉ

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE 26. mezinárodní konference DIAGO 27 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE Jiří TŮMA VŠB Technická Univerzita Ostrava Osnova Motivace Kalibrace měření Princip

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah Verze 10/2013 1 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ POPIS... 2 ZÁKLADNÍ DÍLY MOTORU... 2 TABULKA PARAMETRŮ... 3 POUŽITÉ VZORCE PRO VÝPOČET... 5 ÚČINNOSTI MOTORU... 5 PRACOVNÍ KAPALINA... 6 TLAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 6 DALŠÍ

Více

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA CMMS s.r.o. je certifikovaným školícím pracovištěm ASOCIÁCIE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKOV SR pro vibrační diagnostiku, vyvažování rotorů a zosování soustavy rotačních strojů podle směrnice COP-01-08. Programy

Více

vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání,

vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání, vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání, diagnostika modální analýzou: měří se a vyhodnocují vlastní frekvence mechanické konstrukce a jejich tlumení, hluková diagnostika:

Více

1 ČELNÍ PŘEVODOVKY VŠEOBECNÉHO UŽITÍ OBECNÝ POPIS OZNAČOVÁNÍ PŘEVODOVEK VÝBĚR VELIKOSTI PŘEVODOVKY..4

1 ČELNÍ PŘEVODOVKY VŠEOBECNÉHO UŽITÍ OBECNÝ POPIS OZNAČOVÁNÍ PŘEVODOVEK VÝBĚR VELIKOSTI PŘEVODOVKY..4 OBSAH 1 ČELNÍ PŘEVODOVKY VŠEOBECNÉHO UŽITÍ....3 1.1 OBECNÝ POPIS... 3 1.2 OZNAČOVÁNÍ PŘEVODOVEK.3 1.3 VÝBĚR VELIKOSTI PŘEVODOVKY..4 1.3.1 Základní metodika 4 1.3.2 Hodnoty součinitele provozu SF 4 1.3.3

Více

Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické. emise

Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické. emise Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické David Varner 1, Miroslav Varner 2 1, 2 CorrosionFatigue, info@davar.cz Abstrakt emise Článek se zabývá metodikou zjišťování stavu zubového čerpadla použitého

Více