Souprava pro automatizovaný výběr řady Směrový vrtací stroj 2024 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souprava pro automatizovaný výběr řady Směrový vrtací stroj 2024 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ"

Transkript

1 Form No. Souprava pro automatizovaný výběr řady Směrový vrtací stroj 2024 Číslo modelu Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické. Bezpečnost Bezpečnostní a instrukční štítky The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Zaregistrujte svůj výrobek na adrese Překlad originálu (CS) Vytištěno v USA Všechna práva vyhrazena * * A

2 Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže. Postup 1 2 Popis Množství Otočný snímač 1 Konzola vnitřního snímače 1 Konzola vnějšího snímače 1 Šroub (M4-10 mm) 2 Šroub (M8-1,25 x 20 mm) 2 Pojistná matice (M8) 4 Montážní celek excentru 1 Přírubová matice 15 Šroub (M10-1,5 x 30 mm) 3 Šroub (M10-1,5 x 35 mm) 1 Pojistná matice (M10) 1 Matice (M10-1 mm) 1 Matice (M4-0,07 mm) 2 Plochá podložka 2 Šroub (M8-1,25 x 40 mm) 2 Šroub (M8-1,25 x 30 mm) 2 Šroub (M5-0,08 x 25 mm) 2 Matice (M5-0,08 mm) 2 Šroub (M8-1,25 x 20 mm) 2 3 Kabelový svazek 1 Stahovací pásky 16 4 Těsnění Stavěcí blok 4 Konzola 4 Matice (3/8-16 palce) 8 Šroub (3/8-16 x 1 1/4 palce) 4 Šroub (3/8-16 x 1 palce) 4 Rozpěrný kroužek 8 Podložka 8 Šroub (M12-1 3/4 x 70 mm) 8 Konzola 1 Plotna 1 Šroub (M5-0,08 x 25 mm) 4 Matice (M5) 4 Stahovací páska 2 Krytka ventilu 1 Krytka monitoru 1 Štítek 1 Použití Nainstalujte otočný snímač. Přemístěte bezdotykový snímač a vyměňte upevňovací prvky pro nastavení podávání tyčí. Nainstalujte kabelový svazek. Demontujte přívod odstředivého čerpadla a vypouštěcí hrdla. Nainstalujte opěry pro zamezení otáčení motoru přítlaku. Nainstalujte konzolu bezdotykového snímače. Nainstalujte krytky a štítek. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor a vyjměte klíč. 2

3 1 Instalace otočného snímače Díly potřebné k provedení tohoto kroku: 1 Otočný snímač 1 Konzola vnitřního snímače 1 Konzola vnějšího snímače 2 Šroub (M4-10 mm) 2 Šroub (M8-1,25 x 20 mm) 4 Pojistná matice (M8) 1 Montážní celek excentru 15 Přírubová matice 3 Šroub (M10-1,5 x 30 mm) 1 Šroub (M10-1,5 x 35 mm) 1 Pojistná matice (M10) 1 Matice (M10-1 mm) 2 Matice (M4-0,07 mm) 2 Plochá podložka 1. Montážní celek excentru Obrázek 2 3. Odpojte hydraulickou spojku od přední strany montážního celku excentru (Obrázek 3). Postup 1. Přesvědčte se, zda je přítlačný rám ve vodorovné poloze. 2. Před tím, než přejdete k dalšímu kroku, zajistěte s použitím mostového jeřábu nebo hydraulického zvedáku trubku excentru v poloze (Obrázek 1). Obrázek 3 g Změřte vzdálenost mezi plotnou a koncem stavěcích šroubů, viz pole A, Obrázek 4. Obrázek 1 1. Montážní celek excentru-trubky 2. Montážní celek podávacího zařízení tyčí 3

4 Obrázek 5 Obrázek 4 1. Zde měřte. 3. Šroub 2. Matice 4. Hydraulický válec 11. Namontujte nový montážní celek excentru pomocí třecích desek a šroubů z předchozího montážního celku excentru a 14 přírubových matic a 2 pojistných matic (M8), jež jsou součástí této sady (Obrázek 5). 12. Nainstalujte nový montážní celek excentru pomocí 3 šroubů (M10-1,5 x 30 mm), 1 šroubu (M10-1,5 x 35 mm) a 1 pojistné matice (M10), viz Obrázek Odpojte hydraulický válec (pole B, Obrázek 4). 6. Demontujte montážní celek stojatého ložiska (pole C, Obrázek 4). Poznámka: Zlikvidujte podložku, ale uchovejte šrouby a matice. 7. Podepřete montážní celek podávacího zařízení tyčí (Obrázek 1). 8. Demontujte upevňovací prvky, jež upevňují montážní celek excentru ke stroji (pole D, Obrázek 4). 9. Demontujte montážní celek excentru (Obrázek 2). 10. Demontujte třecí desky a upevňovací prvky montážního celku excentru, viz Obrázek Šroub (M10-1,5 x 35 mm) a pojistná matice (M10) Obrázek 6 2. Šrouby (M10-1,5 x 30 mm) 13. Připojte hydraulickou spojku, jež byla odpojena v kroku 3 (Obrázek 3). 14. Nainstalujte montážní celek hydraulického válce pomocí spodního šroubu z předchozího montážního celku excentru a 1 přírubové matice z této soupravy, viz Obrázek 7. 4

5 20. Nainstalujte matici (M10-1 mm) a magnetický šroub z otočného snímače ke konci hřídele montážního celku excentru, viz pole A, Obrázek 9. A B Přírubová matice Obrázek 7 C D Šrouby M10 utáhněte na utahovací moment 47 až 57 Nm. 16. Zlikvidujte podložku, jež byla sejmuta během demontáže montážního celku excentru v kroku 6, viz pole C, Obrázek 4 a Obrázek g Obrázek 9 1. Matice (M10-1 mm) 5. Šroub (M4-10 mm) 2. Magnetický šroub z otočného snímače 6. Šroub (M8-1,25 x 20 mm) 3. Matice (M4-0,07 mm) 7. Pojistná matice 4. Vnější konzola 8. Mezera 3 až 6 mm 21. Připevněte otočný snímač na vnější konzolu 2 šrouby (M4-10 mm) a 2 maticemi (M4-0,07 mm), viz pole B, Obrázek 9. Obrázek 8 1. Šroub (stávající) 4. Rozpěrný kroužek (stávající) 2. Konzola vnitřního snímače 5. Matice (stávající) 3. Plochá podložka (nová) 17. Pomocí přípravku na zajištění závitu šroubu nainstalujte konzolu vnitřního snímače s použitím dříve demontovaných upevňovacích prvků a nové ploché podložky, viz Obrázek Šroub utáhněte na utahovací moment 103 až 127 Nm. 19. Utáhněte stavěcí šroub ložiska. Poznámka: Pokud pojistné matice nejsou nylonové, na šrouby aplikujte přípravek na zajištění závitů. 22. Utáhněte šrouby na utahovací moment 2,2 až 2,7 Nm. 23. Upevněte montážní celek vnější konzoly a otočného snímače na vnitřní konzolu s použitím 2 šroubů (M8-1,25 x 20 mm) a 2 pojistných matic, viz pole C, Obrázek Šrouby utáhněte na utahovací moment 23 až 29 Nm. 25. Nastavte montážní celek konzoly tak, aby vznikla mezera 3 až 6 mm (pole D, Obrázek 9). 26. Uveďte montážní celek excentru do VÝCHOZÍ polohy a přesvědčte se, zda je značka na šroubu vyrovnána s vodičem na snímači, viz Obrázek 10. 5

6 2 Přemístění bezdotykového snímače a výměna upevňovacích prvků pro nastavení podávání tyčí Díly potřebné k provedení tohoto kroku: Obrázek Značka na šroubu 2. Vodiče snímače 27. Upevněte vodič snímače ke konzole pomocí kabelové stahovací pásky, viz Obrázek Šroub (M8-1,25 x 40 mm) 2 Šroub (M8-1,25 x 30 mm) 2 Šroub (M5-0,08 x 25 mm) 2 Matice (M5-0,08 mm) 2 Šroub (M8-1,25 x 20 mm) Postup 1. Změřte vzdálenost od bezdotykového snímače k prodloužené části na stroji, viz Obrázek 12. Obrázek Zde změřte vzdálenost Obrázek Přemístěte bezdotykový snímač předního excentru a konzolu od přední části stroje k válci zadního excentru na zadní části stroje, jak je uvedeno v poli A, viz Obrázek 13. 6

7 Obrázek Zde měřte na obou stranách stroje 2. Šroub (M8-1,25 x 40 mm) 3. Šroub (M8-1,25 x 30 mm) 1. Stávající umístění bezdotykového snímače Obrázek Bezdotyk. snímač 2. Matice (M5) 5. Šroub (M5) 3. Konzola 6. Šroub (M8-1 1/4 x 20 mm) 7. Horní šrouby nahraďte dlouhým šroubem (M8-1,25 x 40 mm) (pole B, Obrázek 14). 8. Spodní šrouby nahraďte krátkým šroubem (M8-1,25 x 30 mm) (pole B, Obrázek 14). 9. Nastavte šrouby tak, aby byla zachována vzdálenost změřená v kroku Šrouby (M8) utáhněte na utahovací moment 23 až 29 Nm. 3. Zajistěte konzolu bezdotykového snímače 2 šrouby (M5-0,08 x 25 mm) a 2 maticemi (M5-0,08 mm), viz pole B, Obrázek Přesvědčte se, zda je vzdálenost stejná jako rozměr zjištěný v kroku 1 (Obrázek 12). 5. Utáhněte šrouby na utahovací moment 791 až 971 Ncm, viz pole C, Obrázek Změřte vzdálenost mezi nastavovacím blokem se závitem a horní částí šroubu (viz pole A, Obrázek 14), a to jak na přední části, tak na zadní části nastavovacích bloků se závity. 7

8 3. Kabel s označením starter (startér) veďte podél svazku kabelů stroje ke startéru na motoru a kruhovou spojku připevněte do stejného místa jako stávající kabel (pole B, Obrázek 17). 3 Instalace kabelového svazku A Díly potřebné k provedení tohoto kroku: 1 Kabelový svazek 16 Stahovací pásky Postup 1. Odpojte akumulátor Poznámka: Jako první odpojte zápornou svorku a poté kladnou svorku. 2. Připevněte spojku kabelů k hlavnímu svazku kabelů, viz Obrázek 16. C B 2 1 Důležité: Kabely veďte podél stávajícího svazku kabelů a hydraulických hadic stroje. 3 Důležité: S použitím kabelových stahovacích pásek připevněte nové kabely ke stávajícímu svazku kabelů a k rámu stroje. Důležité: Přesvědčte se, zda kabely nepřijdou do styku s žádnými horkými nebo pohyblivými součástmi. g Obrázek 17 Kabelové svazky se stahovacími páskami 1. (barva a číslo) 3. (barva a číslo) 2. (barva a číslo) 4. Kabely označené jako Controller A (řídicí jednotka A), vývody 8 (červený vodič), 9 (černý vodič) a 14 (růžový vodič), veďte směrem k sestavě řídicích jednotek, viz pole C, Obrázek 17. Poznámka: Řídicí jednotka umístěná nejblíže montážní desce je řídicí jednotka A. Nainstalujte 3 vodiče do správných míst, jak je uvedeno na štítku. Na straně konektorů s vodiči jsou čísla, jež odkazují na správné polohy připojení. V těchto místech je v otvoru zasazena červená těsnicí zátka, kterou je nutné demontovat před tím, než bude možné vodič nainstalovat. Zasuňte koncovku tak, aby se kontakt správně zacvakl a zajistil. Lehkým zatažením za vodič se přesvědčte, zda je správně zajištěn. Otočte konektor na druhou stranu a vizuálně se přesvědčte, zda je koncovka zajištěna po celé délce. Obrázek 15 Pohled shora na stroj s kabelovým svazkem 5. Zbývající kabely veďte směrem k přítlačnému rámu podél stávajícího kabelového svazku (Obrázek 15). 6. Vodiče označené jako Setup Valve (nastavovací ventil) a Pipe Loader (Front) (podavač trubek (vpředu)) veďte do přední části stroje podél stávajícího kabelového svazku. Obrázek 16 Kabelové svazky se stahovacími páskami 8

9 Poznámka: Kabely byste měli vyvést na vnější straně stroje, viz Obrázek Připojte konektory k bezdotykovému snímači a otočnému snímači (Obrázek 19). Poznámka: Připevněte kabelové svazky ke stroji, viz Obrázek 20. Obrázek 18 Kabelové svazky se stahovacími páskami Obrázek Přiveďte konektory označené jako Setup Valve (nastavovací ventil) k ventilovému bloku s 9 sekcemi a k hornímu elektromagnetickému ventilu označenému jako Setup Valve (Obrázek 18). 8. Odpojte konektor od horního elektromagnetického ventilu a zapojte jej do párového konektoru na novém kabelovém svazku. 9. Druhý konektor zapojte do dříve odpojeného ventilu. 10. Vyhledejte kulatý konektor na stávajícím kabelovém svazku, který byl dříve připojen k bezdotykovému snímači (Obrázek 18). 11. Odšroubujte konektor, odstraňte stahovací pásky tohoto vodiče a připojte stávající konektor ke konektoru na novém kabelovém svazku (Obrázek 18). 12. Zbývající část nového kabelového svazku veďte podél stávajícího kabelového svazku pod přítlačným rámem (Obrázek 15). 13. Veďte kabely s konektorem otočného snímače podél přítlačného rámu se stávajícím kabelovým svazkem směrem k zadní části stroje a dále veďte kabelový svazek podél hydraulického vedení, viz Obrázek Nainstalujte nejnovější softwarovou verzi do stroje a proveďte test popsaný pro danou aktualizaci softwaru. 4 Demontáž přívodu odstředivého čerpadla a vypouštěcích hrdel Díly potřebné k provedení tohoto kroku: 1 Těsnění Demontáž přívodu odstředivého čerpadla a vypouštěcích hrdel Důležité: Nechejte motor vychladnout. 1. Pod stroj umístěte nádobu na shromažďování oleje z rotačního čerpadla. 2. Odpojte a opatřete zátkou vypouštěcí vedení skříně od rotačního čerpadla a uzavřete vypouštěcí spojku skříně, abyste minimalizovali ztrátu hydraulické kapaliny. Obrázek 19 Kabelové svazky se stahovacími páskami 9

10 9. Demontujte vypouštěcí hrdla (T50 a T60) od pláště ovládání (Obrázek 22). 10. Vyčistěte těsnicí plochy pláště čerpadla a pláště ovládání. 11. Nainstalujte plášť ovládání na čerpadlo za použití nového těsnění. Důležité: Čep ovládacích táhel na ovládání musí být zasunut v táhle výkyvné desky v čerpadle. Poznámka: Během instalace ovládání udržujte táhlo výkyvné desky snadněji v poloze s použitím přírodní vazelíny. Důležité: Nepoužívejte těsnění RTV. Těsnění RTV může čerpadlo poškodit. Poznámka: Pokud se čep ovládacích táhel zasune správně do táhla výkyvné desky, při naklonění přední hrany ovládání od pláště čerpadla bude patrný odpor. Obrázek Demontujte tyto šrouby 2. Uzavřete vypouštěcí vedení skříně 3. Vyčistěte vnější plochu odstředivého čerpadla. 4. Odpojte kabelový svazek od ovládání čerpadla. 5. Demontujte 6 šroubů, viz Obrázek Demontujte ovládání od pláště čerpadla. Poznámka: Jakmile odstraníte plášť, začne olej vytékat ze skříně. 7. Pomocí kleští s dlouhými úzkými čelistmi vytáhněte pojistný kroužek (T40) z ovládání (Obrázek 22). Poznámka: Jestliže čep ovládacích táhel není správně zasunut do táhla výkyvné desky, čerpadlo se nevrátí do střední polohy a rotační motor se bude při spuštění motoru otáčet. 12. Nainstalujte 6 montážních šroubů a utáhněte je na utahovací moment 16 Nm. 13. Připojte vypouštěcí vedení skříně a zkontrolujte hladinu hydraulického oleje podle pokynů v provozní příručce stroje. 14. Připojte kabelový svazek k ovládání odstředivého čerpadla. 15. Veškerý rozlitý olej utřete. 16. Spusťte stroj a ověřte funkci odstředivého čerpadla. Důležité: Pokud se rotační výstup při spuštění stroje otáčí, ale nebyl odeslán příkaz k otáčení, čep ovládacího táhla není správně zasunut do táhla výkyvné desky. Demontujte a uzavřete vypouštěcí vedení skříně a zopakujte výše uvedený postup g Obrázek Hrdlo T50 3. Hrdlo T60 2. Hrdla T40, T30 a T20 8. Od ovládání demontujte pružinu (T30) a přívodní hrdlo (T20) (Obrázek 22). 10

11 Kontrola nastavení neutrální polohy 1. Ke každému ovládacímu portu výtlaku (M4 a M5) nainstalujte zkušební port hydrauliky a manometr s hodnotou psi. 5 Instalace opěr pro zamezení otáčení motoru přítlaku Díly potřebné k provedení tohoto kroku: 4 Stavěcí blok 4 Konzola 8 Matice (3/8-16 palce) 4 Šroub (3/8-16 x 1 1/4 palce) 4 Šroub (3/8-16 x 1 palce) 8 Rozpěrný kroužek 8 Podložka Obrázek Port M72 (stavěcí šroub) 3. Port M5 (ovládací port výtlaku) 2. Port M90 (pojistná matice) 4. Port M4 (ovládací port výtlaku) 2. Odpojte elektrický konektor od ovládání odstředivého čerpadla, spusťte stroj a nastavte jeho přeběhové otáčky. 3. Povolte pojistnou matici (M90) pomocí 10mm a 13mm šestihranného klíče. 4. S použitím 3mm anebo 4mm vnitřního šestihranného klíče otáčejte stavěcím šroubem (M72) ve směru hodinových ručiček, dokud se nezvýší tlak na jednom z manometrů. Poznámka: Zapamatujte si úhlovou polohu klíče. 5. Otáčejte nastavovacím šroubem neutrální polohy proti směru hodinových ručiček, dokud se tlak nezvýší o odpovídající hodnotu na druhém manometru. Poznámka: Zapamatujte si polohu klíče. 6. Otočte stavěcím šroubem (M72) ve směru hodinových ručiček do poloviny mezi polohou zjištěnou v kroku (4 nebo 5). Poznámka: Na manometru by měl být uveden stejný tlak (tlak skříně), což značí, že ovládání je v neutrální poloze. 7. Držte stavěcí šroub neutrální polohy v poloze a utáhněte pojistnou matici na utahovací moment 7 Nm pro 6mm šroub, nebo 13 Nm pro 8mm šroub. 8. Jakmile je nastavena neutrální poloha, vypněte motor a demontujte manometry a porty pro měření. 9. Připojte elektrický konektor k ovládání odstředivého čerpadla. 8 Šroub (M12-1 3/4 x 70 mm) Postup Při tomto postupu věnujte pozornost zvýrazněné části, viz Obrázek 24. Obrázek 24 Důležité: Zajistěte, aby v okolí závitových otvorů nebo na montážním povrchu motoru nebyly přítomny sváry nebo jejich odpalky. Vyčistěte lak, olej a/nebo korozi ze svařovaného místa. 1. Přivařte stavěcí blok k montážnímu celku vozíku, viz Obrázek 25, Obrázek 26, Obrázek 27, Obrázek 28 a Obrázek

12 Obrázek 25 Boční pohled Obrázek 28 Boční pohled přední úchyty (demontované motory) 1. Přivařte přední bloky motoru 3 mm nad okraj. Obrázek 29 Boční pohled zadní úchyty (zarovnané s okrajem; demontované motory) Obrázek 26 Pohled shora zadní úchyty (demontované motory) 2. Demontujte a zlikvidujte stávající šroub a podložku z motoru přítlaku (pole A, Obrázek 30). 1. Přivařte bloky 19 mm od okrajů. Obrázek 27 Pohled shora přední úchyty (demontované motory) 1. Přivařte bloky 19 mm od okrajů. 12

13 8. Dotáhněte pojistné matice ke stavěcím blokům šroubů (M12) utáhněte na utahovací moment 90 až 112 Nm. 10. Na svařované místo aplikujte nátěrovou barvu. 6 Instalace konzoly bezdotykového snímače Díly potřebné k provedení tohoto kroku: 1 Konzola 1 Plotna 4 Šroub (M5-0,08 x 25 mm) 4 Matice (M5) 1. Konzola 2. Šroub (M12) 3. Podložka 4. Rozpěrný kroužek 5. Matice (3/8-16 palce) Obrázek Šroub (3/8-16 x 1 1/4 palce) pro zadní montážní celky motoru 7. Šroub (3/8-16 x 1 palec) pro přední montážní celky motoru 2 Stahovací páska Postup Vyčistěte lak, olej a/nebo korozi ze svařovaného místa. 1. Umístěte konzolu 76,2 mm od montážní desky tyčové skříně a 44,5 mm od spodní části svařence vozíku k horní části konzoly a přivařte konzolu k přítlačnému rámu (Obrázek 31 a Obrázek 32). 3. Zvedněte motor přítlaku a nainstalujte konzoly (pole B, Obrázek 30). Poznámka: Konzola motoru musí být vystředěna na přírubě motoru přítlaku. Poznámka: V případě potřeby povolte spojky na motoru přítlaku. 4. Na 8 šroubů (M12) aplikuje přípravek na zajištění závitů a volně nainstalujte šrouby, podložky a rozpěrné kroužky do montážního celku motoru přítlaku (pole C, Obrázek 30). 5. Nainstalujte matice na šrouby, na 4 šrouby (3/8-16 x 1 1/4 palce) aplikujte přípravek na zajištění závitů a nainstalujte montážní celek do zadního montážního celku motoru (pole D, Obrázek 30). 6. Nainstalujte matice na šrouby, na 4 šrouby (3/8-16 x 1 palec) aplikujte přípravek na zajištění závitů a nainstalujte montážní celek do předního montážního celku motoru (pole E, Obrázek 30). 7. Umístěte konzolu motoru vystředěnou k přírubě motoru přítlaku a střídavě dotahujte stavěcí šrouby (3/8-16) na utahovací moment 37 až 45 Nm. Obrázek Mezera 44,5 mm 3. Konzola 2. Mezera 76,2 mm 13

14 Obrázek 34 Stávající vedení Obrázek Přivařte plotnu k montážnímu celku vozíku do vzdálenosti 149,4 mm od konce vřetene montážního celku vozíku, viz Obrázek 33. Obrázek 35 Stávající zadní snímač 1. Stávající snímač Obrázek Označte snímač a kabelový svazek, abyste věděli, která část kabeláže náleží danému snímači (Obrázek 36). 6. Odpojte kabelový svazek od 2 bezdotykových snímačů (Obrázek 36). 1. Mezera 149,4 mm 2. Plotna 3. Na svařované místo aplikujte nátěrovou barvu. 4. Odpojte kabelový svazek od stávajícího zadního snímače (Obrázek 34) a protáhněte svazek otvory v konzole, viz Obrázek 35. Obrázek Snímač povolení trubky 2. Snímač návratu trubky 14

15 7. Demontujte 2 bezdotykové snímače od montážní desky a upevňovací prvky zlikvidujte (Obrázek 36). 8. Volně připevněte 2 bezdotykové snímače ke konzole pomocí 4 šroubů (M5) a 4 matic (M5), viz Obrázek 37. Obrázek Zadní klíč 3. Přední klíč 2. Střed klíčů Obrázek 37 B. Nastavte bezdotykový snímač povolení trubky tak, aby se rozsvítilo světlo (Obrázek 40). 1. Šroub (M5) 4. Bezdotykový snímač povolení trubky 2. Bezdotykový snímač 5. Bezdotykový snímač návratu trubky 3. Matice (M5) 9. Veďte kabelový svazek, jak je uvedeno na Obrázek 38, a připojte správné konektory ke správným bezdotykovým snímačům. Poznámka: Přesvědčte se, zda kabely nepřijdou do styku s žádnými horkými nebo pohyblivými součástmi. Obrázek Světlo povolení trubky 2. Světlo návratu trubky Obrázek Nadbytečnou část kabelového svazku připevněte stahovací páskou. 11. K nastavení bezdotykových snímačů je nutná přítomnost 2 (nebo více) osob: C. Dotáhněte šrouby a matice na snímači. D. Utáhněte šrouby na utahovací moment 791 až 971 Ncm. Snímač návratu trubky A. Protáhněte vrtací trubku a vodicí tyč vodítkem trubek a do klíčů tak, aby bylo čelo trubky vyrovnáno s přední stranou tyčové skříně (Obrázek 41). Důležité: Přesvědčte se, zda je převodovka zcela vpředu ve svařenci vozíku. Snímač povolení trubky A. Protáhněte vrtací trubku a vodicí tyč zpět vodítkem trubek a do klíčů tak, aby byl trubkový spoj umístěn ve středu klíčů (Obrázek 39). 15

16 Obrázek Zadní konzola 2. Přední konzola B. Nastavte bezdotykový snímač návratu trubky tak, aby se rozsvítilo světlo (Obrázek 40). C. Dotáhněte šrouby a matice na snímači. D. Utáhněte šrouby na utahovací moment 791 až 971 Ncm. 7 Instalace krytek a štítku Obrázek Krytka ventilu 2. Ventil ručního potlačení Opatrně odtáhněte monitor od konzoly pomocí plochého šroubováku, který zasunete do mezer, viz pole A, Obrázek 44. Díly potřebné k provedení tohoto kroku: 1 Krytka ventilu 1 Krytka monitoru 1 Štítek Postup Nainstalujte štítek, viz Obrázek 42. Obrázek Štítek Obrázek 42 Demontujte šroubový ventil ručního potlačení a nainstalujte krytku ventilu, viz Obrázek Mezery mezi monitorem a panelem Vložte krytku monitoru do portu na zadní straně monitoru a nainstalujte monitor zpět na panel (pole B, Obrázek 44). Připojte kladnou svorku akumulátoru a poté připojte zápornou svorku. 16

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 132-4165 3395-935 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 133-6318 Form No. 3406-718 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912)

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912) Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro 1200 Číslo modelu 136-6189 Form No. 3414-747 Rev B Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Více

Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100

Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100 Form No. 3399-948 Rev C Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100 Číslo modelu 04293 Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 Číslo modelu 23171 Form No. 3413-122 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

měřicího přístroje provozních hodin.

měřicího přístroje provozních hodin. Form No. 3401-935 Rev A Sada kabelového svazku světla LED a bezdrátového měřicího přístroje provozních hodin Sekačka Greensmaster řady 800, 1000, 1600, Flex 1800 nebo 2100 modelového roku 2012 a novější

Více

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Form No. 3407-988 Rev A Souprava pro přestavbu Sekačka Groundsmaster modelové řady 7200 se soupravou Polar Trac Číslo modelu 131-5525 Návod k instalaci Instalace DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité

Více

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D Číslo modelu 136-1166 3407-279 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento

Více

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Sada pro výměnu brzdy Užitkové vozidlo Twister nebo Workman Číslo modelu 136-1199 Form No. 3407-722 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek obsahuje

Více

Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro 1200

Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro 1200 Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro 00 Číslo modelu 36-689 Form No. 344-747 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek obsahuje chemikálii

Více

Sada CE pro 62" a 72" základní plošiny sekačky Hnací jednotka Groundsmaster 7200, 7210 nebo 360 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sada CE pro 62 a 72 základní plošiny sekačky Hnací jednotka Groundsmaster 7200, 7210 nebo 360 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. 9-9 Rev A Sada CE pro 6" a 7" základní plošiny sekačky Hnací jednotka Groundsmaster 700, 70 nebo 60 Číslo modelu 068 Číslo modelu 0685 Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité

Více

Sada pro soulad s požadavky na označení CE Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sada pro soulad s požadavky na označení CE Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Sada pro soulad s požadavky na označení CE Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210 Číslo modelu 30240 3397-322 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka

Více

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Číslo modelu 02841 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Form No. 3368-704 Rev A Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte

Více

Bezpečnost. Obecné. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster. Během provozu stroje.

Bezpečnost. Obecné. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster. Během provozu stroje. Form No. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster Číslo modelu 30349 Číslo modelu 30552 3408-265 Rev D Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité

Více

Kabina Polar Trac Rotační sekačka Groundsmaster řady 7200

Kabina Polar Trac Rotační sekačka Groundsmaster řady 7200 Form No. 3403-642 Rev A Kabina Polar Trac Rotační sekačka Groundsmaster řady 7200 Číslo modelu 30474 Výrobní číslo 316000001 a vyšší Číslo modelu 30675 Výrobní číslo 316000001 a vyšší Zaregistrujte svůj

Více

Demontáž těsnicí ucpávky

Demontáž těsnicí ucpávky Výměna těsnicí ucpávky Rhino SD3/XD3 Provozní pokyn 7580852_01 VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

Bezpečnost. Instalace. Souprava závěsu Vybrané stroje Groundsmaster DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Vyjímatelné díly. Návod k instalaci

Bezpečnost. Instalace. Souprava závěsu Vybrané stroje Groundsmaster DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Vyjímatelné díly. Návod k instalaci Souprava závěsu Vybrané stroje Groundsmaster Číslo modelu 130-8716 Číslo modelu 130-8717 Číslo modelu 130-8718 Form No. 3386-931 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění,

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I.

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I. str. 1 kompletní ventil kompletní ruční ovládání kompletní pneumatické ovládání Rozbalení: zkontrolujte obsah balení vyjměte veškerý balící materiál vyčistěte ventil, všechny jeho části a odstraňte veškerý

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod IM-S13-35 CTLS Vydání 6 SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod Upozornění Opravy a nastavování pojistného mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jím autorizovanou firmou. Bezpečnostní upozornění

Více

Instalace. Úvod. Obsah. Sada silničních a brzdových světel Hnací jednotka CT2120, CT2140, CT2240 nebo LT3340. Příprava stroje.

Instalace. Úvod. Obsah. Sada silničních a brzdových světel Hnací jednotka CT2120, CT2140, CT2240 nebo LT3340. Příprava stroje. Form No. Sada silničních a brzdových světel Hnací jednotka CT2120, CT2140, CT2240 nebo LT3340 Číslo modelu 02915 Výrobní číslo 400000000 a vyšší Číslo modelu 02916 Výrobní číslo 400000000 a vyšší 3412-251

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Technická informace NOV 2015 ELEKTRONICKÉ SDRUŽENÉ VSTŘIKOVAČE VYBAVENÍ: TÉMA: 1. ÚVOD E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Informace popisuje nářadí

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

Souprava PVC nebo textilního sedadla Deluxe. Číslo modelu Výrobní číslo a vyšší DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava PVC nebo textilního sedadla Deluxe. Číslo modelu Výrobní číslo a vyšší DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. 3410-341 Rev A Souprava PVC nebo textilního sedadla Deluxe Hnací jednotka T4240, CT2240, LT-F3000, LT3240, LT3340, R3240T nebo Groundsmaster 3400 Číslo modelu 02865 Výrobní číslo 316000001 a vyšší

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp

Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp Bezpečnost: Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp musí být instalován pouze kvalifikovanou osobou. Dodržujte všechny

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

R Doporučení pro montáž/demontáž

R Doporučení pro montáž/demontáž R157.32 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: SEAT: SKODA: VOLKSWAGEN: A1, A2 Cordoba IV, Ibiza (III, IV, V) Fabia (FL, II), Roomster, Rapid Polo (VII, VIII, IX), Fox Obj. č. UE 6R0407621E IDENTIFIKACE

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

3TUNOVÝ HYDRAULICKÝ GARÁŽOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ HYDRAULICKÝ GARÁŽOVÝ ZVEDÁK Příručka pro obsluhu a kusovník dílů 3TUNOVÝ HYDRAULICKÝ GARÁŽOVÝ ZVEDÁK Model: T830025 TATO PROVOZNÍ PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PEČLIVĚ SI JI PŘEČTĚTE A POCHOPTE VŠECHNY INFORMACE

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby Doplněk návodu k montáži a obsluze *22867007_0416* SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Číslo modelu Výrobní číslo a vyšší DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Číslo modelu Výrobní číslo a vyšší DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Číslo modelu 31508 Výrobní číslo 400000000 a vyšší Form No. 3414-545 Rev A Návod k instalaci Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

Sada pohonu univerzálního groomeru Žací jednotky Reelmaster modelové řady 3100-D Edge

Sada pohonu univerzálního groomeru Žací jednotky Reelmaster modelové řady 3100-D Edge Form No. Sada pohonu univerzálního groomeru Žací jednotky Reelmaster modelové řady 3100-D Edge Číslo modelu 03240 3414-327 Rev C Návod k instalaci Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské

Více

Přístrojová deska. Přístrojová deska, obecně. Měkká přístrojová deska. Výměna spínače DŮLEŽITÉ!

Přístrojová deska. Přístrojová deska, obecně. Měkká přístrojová deska. Výměna spínače DŮLEŽITÉ! Přístrojová deska, obecně Měkká přístrojová deska 3 4 1 5 Přístrojová deska, obecně DŮLEŽITÉ! S měkkou přístrojovou deskou zacházejte opatrně. Díly jsou citlivé, obzvláště ozdobné lišty. Ozdobné lišty

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití Tlakovačka chladícího systému Návod na použití OBSAH Použití... 3 Montáž....3 Připevnění k systému... 4 Tlaková zkouška... 6 Odpojení ze systému...7 Opatření a údržba... 8 Výměna těsnícího balónku... 8

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ!

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Šroub spojovacího a zdvihacího ramena zubařského křesla A-dec 311

Šroub spojovacího a zdvihacího ramena zubařského křesla A-dec 311 Instalační příručka Šroub spojovacího a zdvihacího ramena zubařského křesla A-dec 311 Doporučené nástroje Šestihranné korunkové klíče o průměru 5/16" a 3/8" Prodlužovací nástavec (doporučeno 16") Ráčna

Více

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X90 PROSINEC 2005 Edition Tchèque "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu 1 Návod na obsluhu a údržbu 04-2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Tento návod představuje nedílnou součást výrobku, ke kterému byl přiložen, a musí být uchován pro budoucí potřebu. Pozorně si přečtěte upozornění

Více

Pokyny pro instalaci, údržbu a provoz

Pokyny pro instalaci, údržbu a provoz 484 / 684 a) b) c) d) e) f) Pokyny pro instalaci, údržbu a provoz Tlakové redukční ventily 484 / 684 1 Všeobecná bezpečnost Ventil používejte pouze: -- jak je zamýšleno -- v perfektním stavu -- bezpečně

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 50A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 50A najde uplatnění zejména v elektrických

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA POKYNY PRO MODERNIZACI EVO (OBJ. Č. ROTAX 298 090) Vážený zákazníku, následující návod popisuje modernizaci ze systému zapalování DENSO na systém DELLORTO a také modernizaci z pneumaticky

Více

Servisní příručka. Hydrostatické servořízení typ HKU-serie 3 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydrostatické servořízení typ HKU-serie 3 (Euro a SAE provedení) Hydrostatické servořízení typ HKU-serie 3 (Euro a SAE provedení) - 16 - Hydrostatické servořízení typ HKUS-serie 3 (Euro a SAE provedení) - 17 - HKU, HKUS serie 3 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 27,

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700)

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY str. 1 Dvoucestný normálně uzavřený pneumatický ventil: Dvoucestný normálně otevřený pneumatický ventil: 1. válec 2. tělo ventilu 6. horní hlava 8. O-kroužek 9. píst 11. těsnění uzávěru 12. blokovací kroužek

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD459.42/CZ/01-06/2014 KD459.42 Doporučení pro montáž/demontáž CITROËN: FORD: MAZDA: MINI: PEUGEOT: SUZUKI: VOLVO: Berlingo (B9, M59), C2, C3 (I, II a A51), C4, C5 (X7 a Fl), Dispatch II, Jumpy II, Xsara

Více

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1 Instalační návod Souprava digitálního tlakoměru BHGP6A BHGP6A Souprava digitálního tlakoměru Instalační návod Obsah Strana Instalace Příslušenství... Instalace... Pracovní postup... Provozní kontrola...

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009)

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) Vztahuje se na modely: T6030 T6050 T6070 T6080 - POWER A RANGE COMMAND Skupina - Podskupina: 25 122 / 33 202 / 55 100 Výměna nádobky brzdové kapaliny Umístnění kabelů od akumulátoru

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Technická data. Bezpečnostní instrukce

Technická data. Bezpečnostní instrukce 10031918 Čerpadlo Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 120011 Datum: 05-11-2012 Dotčené modely: Dotčená výrobní čísla: GS-3390, GS-4390 a GS-5390 vybavené systémem výkyvných náprav GS90-41170 GS9004-41592 až GS9004-42016 GS9005-42017

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

Sada pro výměnu měkkého zboží Rhino AB

Sada pro výměnu měkkého zboží Rhino AB Provozní pokyn VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech. Popis zahrnuje díly, které

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

PŘÍRUČKA K ČERPADLU S PÍSKOVÝM FILTREM XX / XX

PŘÍRUČKA K ČERPADLU S PÍSKOVÝM FILTREM XX / XX PŘÍRUČKA K ČERPADLU S PÍSKOVÝM FILTREM 290729XX / 290730XX Technické údaje o výrobku Model 290729XX 290730XX Max. provozní tlak

Více

Information SVOLAVACI AKCE (IMAGE) - O16 STRALIS AS EURO 4; STRALIS AT/AD EURO 4; TRAKKER AD - AT EURO ADDITINAL WATER HEATER

Information SVOLAVACI AKCE (IMAGE) - O16 STRALIS AS EURO 4; STRALIS AT/AD EURO 4; TRAKKER AD - AT EURO ADDITINAL WATER HEATER Stránka č. 1 z 8 Service 2011/0185/1 Information SVOLAVACI AKCE (IMAGE) - O16 STRALIS AS EURO 4; STRALIS AT/AD EURO 4; TRAKKER AD - AT EURO 4 50.75.50 ADDITINAL WATER HEATER Věc Výměna vodního čerpadla

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a NEBEZPEČÍ: Pokud před zahájením tohoto postupu nevypnete napájení, může dojít k zasažení elektrickým

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 94086, 57086 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU CZ ÚVOD 1 MONTÁŽ RÁMU 3 INSTALACE JEDNOTKY 4 UCHYCENÍ KOLA 5 ODEPNUTÍ KOLA 7 UPOZORNĚNÍ 8 DOPORUČENÍ 8 MONTÁŽ JEDNOTKY 12 Děkujeme, že jste si vybrali trenažér Novo Mag Force.

Více

SUPERCALIBER ISOSTRUT SERVISNÍ PŘÍRUČKA

SUPERCALIBER ISOSTRUT SERVISNÍ PŘÍRUČKA SUPERCALIBER ISOSTRUT SERVISNÍ PŘÍRUČKA OBSAH 2020 Supercaliber Obsah 1. Nákres tlumiče IsoStrut 2 Tabulka hodnot točivého momentu 3 2. Instalace tlumiče IsoStrut 4 3. Připevnění kyvné vidlice k přednímu

Více

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S VEDENÍM

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S VEDENÍM Příručka pro obsluhu a provozní pokyny 50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S VEDENÍM Model: TY5002 Drobné změny, které jsou výsledkem změny modelu, nemusí být na obrázku zahrnuty. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE

Více

Pneumatický pohon Typ 3277

Pneumatický pohon Typ 3277 Pneumatický pohon Typ 3277 Obrázek 1: Pohon typu 3277 Obrázek 2: Pohon typu 3277-5 Pneumatické pohony typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8311 CS Vydáno v listopadu 2009 Obsah Obsah 1 Konstrukce a

Více

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje Uživatelská příručka CZ Pneumatická odsávačka oleje 90 l Č. výrobku: 30655 Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, pečlivě si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Návody

Více

PEB & PESB ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY MANUÁL PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PEB & PESB ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY MANUÁL PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU PEB & PESB ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY MANUÁL PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU MANUÁL PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Před instalací pečlivě propláchněte celý trubní systém. 2. Namontujte ventil na přívodní potrubí. Ujistěte

Více

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO.

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Obsah Specifikace. 1 Čísla modelů...1 Instalace.. 2

Více

Kávovar La Marzocco GS3. Průvodce instalací. Obsah

Kávovar La Marzocco GS3. Průvodce instalací. Obsah Kávovar La Marzocco GS3 Průvodce instalací Obsah 1.vybalení espresso kávovaru...2 2. naplnění vodou (prvotní naplnění)...2 2a vyrovnání odkapávacího boxu...3 3. zapojení do el. sítě...4 4. zapnutí hlavního

Více

CZ - 121. Upozornění před instalací. Obsah balení

CZ - 121. Upozornění před instalací. Obsah balení Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L

ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L TRG 2090 Pneumatické pumpování oleje (TRG2090) Pneumatické pumpování oleje (TRG2091) Objem zásobníku oleje. 90 l Objem oleje:

Více