QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, Olomouc 4. pracoviště č. 06, Praha Prosecká 412/74, Praha Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici u manažera kvality v dokumentu SD/20 Seznam zkoušek dotčených flexibilním rozsahem akreditace. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. pracoviště č. 01, Brno * hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu Stanovení pevnosti betonu v tlaku na krychlích, válcích nebo hranolech a zlomcích trámců Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou Stanovení mrazuvzdornosti betonu Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL Stanovení pevnosti betonu v tlaku Schmidtovými tvrdoměry 110 N E O B S A Z E N O ČSN EN IZP č. 03/03 (ČSN :1989, oddíly 2,4) ČSN EN ČSN EN , mimo článek 5 ČSN EN ČSN EN ČSN EN IZP č. 04/03 (ČSN :1988) ČSN ČSN Z1, metoda A, C ČSN ČSN EN Strana 1 z celkového počtu 18 stran

2 111* 112* 113* 114* Stanovení konzistence. Zkouška sednutím Stanovení zpracovatelnosti metoda rozlitím Stanovení obsahu vzduchu metoda tlaková hmotnosti čerstvého betonu Stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtu Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu. 117 N E O B S A Z E N O 118* Odtrhové zkoušky 119* 120* * Kontrola přesnosti stavebních dílců Zkouška nepropustnosti vrstvy Dlažební bloky (stanovení rozměrů, odolnosti proti CHRL, nasákavosti a pevnosti v příčném tahu) ové obrubníky (stanovení rozměrů, odolnosti proti CHRL, nasákavosti a pevnosti v ohybu) Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích 124 N E O B S A Z E N O ČSN EN ČSN EN ČSN EN kapitola 5 až 7, příloha B, D ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN , příloha B ČSN EN ISO 4624, TP 213 ČSN ČSN EN 1542, kapitola 7 ČSN ČSN , příloha D ČSN EN 1338, příloha C, E, F, NA ČSN EN 1340, příloha C, E, F, NA ČSN EN 13791; ČSN Ztvrdlý beton y, malty, nátěry, povlaky, izolace ové stavební dílce ové podkladní vrstvy mostovek, opatřené epoxidovým nátěrem nebo izolační vrstvou. ové dlažební bloky ové obrubníky ové a železobetonové konstrukce Strana 2 z celkového počtu 18 stran

3 Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti Stanovení pevnosti cementu v ohybu a tlaku 127 N E O B S A Z E N O ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN Cement Cement Zjišťování vzhledu a rozměrů cihlářských výrobků Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti a nasákavosti cihlářských výrobků 130 Stanovení pevnosti v tlaku 131 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu ČSN , oddíl II část A, B ČSN ČSN , kapitola II. A, B,C ČSN EN ČSN , kapitola V. A ČSN EN A1 ČSN , kapitola V. B. Cihlářské výrobky Cihlářské výrobky Cihlářské výrobky Cihlářské výrobky 132 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN , příloha A, Cihlářské výrobky 133 N E O B S A Z E N O 134 Dlažební desky (stanovení rozměrů, odolnosti proti CHRL, nasákavosti a pevnosti v ohybu) ČSN EN 1339, příloha C, E, F, NA Dlažebních desky 135 N E O B S A Z E N O 136* 137* Měření hluku v pracovním prostředí Měření hluku mimo pracovní prostředí 138* Měření umělého osvětlení 139* Gravimetrické stanovení prašnosti 140 N E O B S A Z E N O ČSN EN ISO 9612 ČSN ISO 1999 HEM ČSN ISO ČSN ISO HEM ČSN ČSN IZP č.01/14 (ČSN EN 481:1994, NV 361/2007 Sb.) Fyzikální faktory hluk Fyzikální faktory hluk Pracovní a mimopracovní prostředí Pracovní prostředí 141 hmotnosti a nasákavosti kameniva. (metoda pyknometrická) ČSN EN , kapitola 8, 9, příloha A, kapitola A.4, příloha C Kamenivo Strana 3 z celkového počtu 18 stran

4 Stanovení podílu drcených zrn Stanovení podílu schránek živočichů hmotnosti ve válci ČSN EN A1 ČSN EN IZP č. 14/05 (ČSN :1968 čl. B) Hrubé kamenivo Hrubé kamenivo 145 Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN Stanovení tvaru zrn tvarový index ČSN EN Stanovení vlhkosti sušením v sušárně ČSN EN Stanovení zrnitosti sítový rozbor ČSN EN Stanovení zaoblenosti hran zrn IZP č.17/05 (ČSN :1968, metoda F) 150 Stanovení podílu měkkých zrn v kamenivu IZP č. 12/05 (ČSN : A1, metoda A) 151 Stanovení rozlišných částic v kamenivu ČSN hmotnosti a nasákavosti kameniva. ČSN EN , kapitola 7, příloha B IZP č. 01/15 (ČSN EN : 2014) 153 N E O B S A Z E N O Stanovení vlhkosti a nasákavosti malty Stanovení pevnosti malty v tahu za ohybu a tlaku ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Malta Malta 156* Stanovení přídržnosti malt ČSN EN Malta 157 Stanovení mrazuvzdornosti malty ČSN Malta 158 Stanovení zrnitosti malt ČSN EN Změna A1 Malty (suchá směs) 159 N E O B S A Z E N O 160 Stanovení konzistence čerstvé malty ČSN EN Čerstvá malta Strana 4 z celkového počtu 18 stran

5 161* Stanovení konzistence čerstvé malty Stanovení přilnavosti čerstvé malty hmotnosti malty ČSN EN Změny A1 + A2 IZP č. 02/06 (ČSN :1968) ČSN EN A1 Čerstvá malta Čerstvá malta Čerstvá malta 164 Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN Čerstvá malta 165 Stanovení doby zpracovatelnosti a tuhnutí a času pro úpravu 166 Zkoušky injektážní malty Stanovení přídržnosti lepidel smykovou zkouškou Stanovení přídržnosti cementových malt smykovou zkouškou ČSN EN A1 ČSN EN IZP č. 2/10 (ČSN EN 445:1998, článek 3.1 až , článek až ) ČSN EN 1324 ČSN EN Stanovení doby zavadnutí ČSN EN Stanovení skluzu ČSN EN Stanovení objemových zrn 172 N E O B S A Z E N O 173* Měření tloušťky nátěru 174 N E O B S A Z E N O * Měření podélné a příčné nerovnosti latí Zjišťování makrotextury vozovek 177 N E O B S A Z E N O 178 Stanovení pevnosti / indexu účinnosti, objemové stálosti a doby tuhnutí ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 2808, článek 5.5.6, článek 5.5.8, článek ČSN , kapitola 8 ČSN EN ČSN čl. 11.8, 11.9; ČSN EN 450-1, články 5.3.2, 5.3.3, Čerstvá a sanační malta Injektážní malta Maltoviny a lepidla Maltoviny a lepidla Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Malty, lepidla, podlahové hmoty Nátěry na konstrukcích Povrch krytů a podkladních vrstev vozovek Povrch krytů vozovek Popílek Strana 5 z celkového počtu 18 stran

6 179 N E O B S A Z E N O 180 Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Přísady Stanovení kapilární absorpce Stanovení odlučování vody z betonu 183 N E O B S A Z E N O Stanovení odolnosti proti mrazu a vodě směsí, stmelených hydraulickými pojivy. Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 187 N E O B S A Z E N O 188 Stanovení zrnitosti zemin Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru Stanovení konzistenčních mezí ČSN EN ČSN EN ČSN , příloha A ČSN EN ČSN EN ISO Změna A1 ČSN CEN ISO/TS , mimo článek 5.4 ČSN EN ISO , mimo článek 5.2 ČSN CEN ISO/TS Přísady Přísady Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy Stavební materiály a výrobky 191 Stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 193 Proctorova zkouška 194* Statická zatěžovací zkouška 195* Zkouška lehkou dynamickou deskou ČSN ČSN EN , mimo články 7.3, 7.6 ČSN ; ČSN , příloha A, B, D ČSN , metoda C Nesoudržné zeminy, kamenivo a sypaniny a sypaniny a sypaniny Strana 6 z celkového počtu 18 stran

7 196* 1) hmotnosti zemin. ČSN , kapitoly I, II, III, články A, D-1, a sypaniny v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace Pořadová čísla zkoušek , vyjma zkoušek 136, 137 a neobsazených čísel Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Vzorkování: číslo V101 V102 V103 V104 postupu odběru vzorku Odběr vzorků asfaltové směsi Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) Odběr vzorků čerstvého betonu Odběr vzorků kameniva a zmenšování laboratorních vzorků postupu odběru vzorku ČSN EN , články , ČSN EN , článek 5 ČSN EN ČSN EN 932-1, mimo články 8.2, 8.3, ČSN EN Předmět odběru Strana 7 z celkového počtu 18 stran

8 2. pracoviště č. 02, Teplice Zkoušky: 1) číslo 201* 202* Stanovení vzduchové neprůzvučnosti Stanovení kročejové neprůzvučnosti ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO Stavební konstrukce měřené na stavbách Stavební konstrukce měřené na stavbách 1) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 8 z celkového počtu 18 stran

9 3. pracoviště č. 05, Olomouc Zkoušky: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky Rozbor asfaltové směsi extrakce (stanovení obsahu pojiva) Rozbor asfaltové směsi stanovení zrnitosti kameniva po extrakci. Stanovení fyzikálních vlastností asfaltové směsi: ČSN EN , článek 4.1 STN EN , článek 4.1 ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa Stanovení maximální objemové Hmotnosti ČSN EN STN EN ; ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí Měření teploty asfaltové směsi Stanovení rozměrů asfaltových těles Smyková zkouška spojení vrstev 508 N E O B S A Z E N O hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN , článek 7.3 ČSN EN STN EN IZP č. 03/03 (ČSN :1989, oddíly 2,4) STN , oddíly 2,4 Strana 9 z celkového počtu 18 stran

10 511 Stanovení pevnosti betonu v tlaku na krychlích, válcích nebo hranolech a zlomcích trámců ČSN EN ČSN EN , mimo článek 5 STN EN Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem ČSN EN STN EN Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu ČSN EN Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN STN EN IZP č. 04/03 (ČSN :1988) 515 Stanovení mrazuvzdornosti betonu ČSN STN Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL ČSN Z1, metoda A, C STN , metoda A 517* Stanovení pevnosti betonu v tlaku Schmidtovými tvrdoměry ČSN ČSN EN STN STN EN Stanovení objemu mezer ČSN , příloha A 519 N E O B S A Z E N O 520* 521* Stanovení konzistence. Zkouška sednutím Stanovení zpracovatelnosti metoda rozlitím Stanovení obsahu vzduchu metoda tlaková hmotnosti čerstvého betonu Stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtu ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN , mimo kapitolu 4; STN EN , mimo kapitolu 4 ČSN EN STN EN ČSN EN Strana 10 z celkového počtu 18 stran

11 525* Odtrhové zkoušky 526* 527* Zkouška nepropustnosti vrstvy Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích a v prefabrikovaných a betonových dílcích. 528* Měření integrity pilot 529 N E O B S A Z E N O hmotnosti a nasákavosti kameniva. Metoda pyknometrická hmotnosti a nasákavosti kameniva. ČSN , příloha B STN , příloha B ČSN EN ISO 4624 TP 213 ČSN EN 1542, kapitola 7 ČSN ČSN , příloha D ČSN EN ČSN IZP č. 01/11 (Manuál k zařízení Pile echo tester) ČSN EN , kapitola 8, 9, příloha A kapitola A. 4, příloha C; STN EN , kapitola 8, 9, příloha A kapitola A. 4, příloha C ČSN EN , kapitola 7, příloha B y, malty, povlaky, nátěry, izolace ové podkladní vrstvy mostovek, opatřené epoxidovým nátěrem nebo izolační vrstvou. ové a železobetonové konstrukce ové a železobetonové konstrukce 532 Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN Stanovení tvaru zrn tvarový index Stanovení vlhkosti sušením v sušárně Zkouška humusovitosti kameniva Stanovení zrnitosti síťový rozbor Stanovení rozlišných částic v kamenivu 538 Zkouška ekvivalentu písku ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN IZP č. 06/05 (ČSN :1968, metoda B) ČSN EN STN EN ČSN ČSN EN A1 STN EN A1 Strana 11 z celkového počtu 18 stran

12 539 N E O B S A Z E N O 540 Stanovení pevnosti malty v tahu za ohybu a v tlaku na zlomcích trámců 541 N E O B S A Z E N O 542* 543* Měření podélné a příčné nerovnosti latí Zjišťování makrotextury vozovek 544 N E O B S A Z E N O Stanovení odolnosti proti mrazu a vodě směsí stmelených hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy. Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 548 N E O B S A Z E N O 549 Stanovení zrnitosti zemin Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru Stanovení konzistenčních mezí 552 Stanovení vlhkosti zemin Laboratorní stanovení meze plasticity zemin Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin dle Atterberga Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR, IBI) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN , kapitola 8 STN EN ČSN EN STN EN ČSN , příloha A ČSN EN ; STN EN ČSN EN ISO Změna A1 ČSN CEN ISO/TS , mimo článek 5.4 ČSN EN ISO , mimo článek 5.2 ČSN CEN ISO/TS ČSN EN ISO STN článek 4 aa STN STN , kapitola A, B ČSN EN STN STN EN Malta Hotové vrstvy vozovky Povrch krytů vozovek Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy Stavební materiály a výrobky, mechanicky zpevněné kamenivo Strana 12 z celkového počtu 18 stran

13 556 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 557 Proctorova zkouška 558* Statická zatěžovací zkouška 559* 560* 1) Zkouška lehkou dynamickou deskou hmotnosti zemin ČSN STN ČSN EN , mimo články 7.3, 7.6 STN EN , mimo články 7.3, 7.6 ČSN ČSN , příloha A, B, D STN STN , příloha F ČSN , metoda C; STN , mimo články 6.2, 6.3, 8.1, 8.2 ČSN , kapitoly I, II, III články A, D-1 STN , kapitoly I, II, III články A, D-1 Nesoudržné zeminy, kamenivo a sypaniny a sypaniny a sypaniny a sypaniny v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace , vyjma neobsazených čísel Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Strana 13 z celkového počtu 18 stran

14 Vzorkování: číslo V 501 V 502 V503 V504 postupu odběru vzorku Odběr vzorků asfaltové směsi Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) Odběr vzorků čerstvého betonu Odběr vzorků kameniva a zmenšování laboratorních vzorků postupu odběru vzorku ČSN EN , články , STN EN , články , ČSN EN , článek 5 STN EN , článek 5 ČSN EN STN EN ČSN EN 932-1, mimo články 8.2, 8.3 ČSN EN STN EN Předmět odběru Strana 14 z celkového počtu 18 stran

15 Zkoušky: 4. pracoviště č. 06, Praha 601* Měření teploty asfaltových směsí 602 N E O B S A Z E N O 603 hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení pevnosti betonu 604 v tlaku na krychlích, válcích nebo hranolech a zlomcích trámců Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou Stanovení pevnosti betonu 608* v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem 609 N E O B S A Z E N O 610* Stanovení konzistence. Zkouška sednutím. 611* Stanovení zpracovatelnosti metoda rozlitím 612* Stanovení obsahu vzduchu metoda tlaková 613 hmotnosti čerstvého betonu 614 Samozhutnitelný beton zkouška sednutí-rozlitím 615 N E O B S A Z E N O ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , mimo článek 5 ČSN EN ČSN EN ČSN EN IZP č. 04/03 (ČSN :1988) ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , mimo kapitolu 4 ČSN EN ČSN EN Stanovení objemu mqezer ČSN , příloha A Mezerovitý beton 617* 618* Stanovení pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu metoda A Stanovení pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu metoda B IZP č. 09/01 (SCG-A&T) ČSN EN , metoda A IZP č. 11/01 (SCG-A&T) ČSN EN , metoda B Stříkaný beton Stříkaný beton Strana 15 z celkového počtu 18 stran

16 619 Stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtu 620* Odtrhové zkoušky 621* Zkouška nepropustnosti vrstvy 622* Měření integrity pilot 623* Měřeni integrity pilot - metoda CHA hmotnosti a nasákavosti kameniva. Metoda pyknometrická Stanovení zrnitosti sítový rozbor Stanovení tvaru zrn tvarový index ČSN EN ČSN , příloha B ČSN ; ČSN EN 1542, kapitola 7 ČSN , příloha D IZP č. 01/11 (Manuál k zařízení Pile echo tester) IZP č. 01/16 (Manuál k zařízení CHA) ČSN EN , kapitoly 8, 9, příloha A, kapitola. A. 4, příloha C ČSN EN ČSN EN y, malty a jiné povrchové úpravy; izolační vrstvy ové podkladní vrstvy mostovek opatřené epoxidovým nátěrem nebo izolační vrstvou. ové a železobetonové konstrukce ové a železobetonové konstrukce Kamenivo 627 Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 629 N E O B S A Z E N O 630 Měření tloušťky nátěru 631 N E O B S A Z E N O ČSN EN ČSN EN ISO 2808 článek 5.5.6, článek 5.5.8, článek Nátěry na konstrukcích 632 Stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO Podkladní vrstvy vozovek 633* Zjišťování makrotextury vozovek 634* Měření podélné a příčné nerovnosti latí 635 N E O B S A Z E N O Zkušební metoda pro 636 stanovení pevnosti v tlaku směsí, stmelených hydraulickými pojivy ČSN EN ČSN , kapitola 8 ČSN EN Povrch krytů vozovek Povrch krytů a podkladních vrstev vozovek Směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy Strana 16 z celkového počtu 18 stran

17 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a 637 výrobků Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 638 N E O B S A Z E N O 639* hmotnosti zemin Stanovení zdánlivé hustoty 640 pevných částic zemin pomocí pyknometru 641 Stanovení zrnitosti zemin 642 Stanovení konzistenčních mezí 643* Statická zatěžovací zkouška 644* Zkouška lehkou dynamickou deskou 645 Proctorova zkouška 646 1) Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin ČSN EN ISO Změna A1 ČSN kapitoly I, II, III články A, D-1 ČSN EN ISO , mimo článek 5.2 ČSN CEN ISO/TS , mimo článek 5.4 ČSN CEN ISO/TS ČSN ČSN , Příloha A, B, D ČSN metoda C ČSN EN , mimo články 7.3, 7.6 ČSN Stavební materiály a výrobky a sypaniny a sypaniny a sypaniny Nesoudržné zeminy, kamenivo v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace , vyjma neobsazených čísel Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Strana 17 z celkového počtu 18 stran

18 Vzorkování: číslo V603 V 604 V601 V602 Vysvětlivky: postupu odběru vzorku Odběr vzorků asfaltové směsi Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) Odběr vzorků čerstvého betonu Odběr vzorků kameniva a zmenšování laboratorních vzorků postupu odběru vzorku ČSN EN , články ,4.6-7 ČSN EN , článek 5 ČSN EN ČSN EN 932-1, mimo články 8.2, 8.3 ČSN EN Předmět odběru HEM IZP NV SCG AT TP Metodický návod pro měření a hodnocení hluku (Ministerstvo zdravotnictví Hlavní hygienik České republiky) Interní zkušební postup e Nařízení vlády Sprayed Concrete Guideline Application and Testing, (Směrnice pro stříkané betony provádění a zkoušky) Technické podmínky pro stavby pozemních komunikací Strana 18 z celkového počtu 18 stran

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

Dopravní a inženýrské stavby

Dopravní a inženýrské stavby Akreditovaná zkušebna stavebních hmot Dopravní a inženýrské stavby určeno pro projektanty, investory, státní správu a dodavatele staveb Zkušebny stavebních hmot QUALIFORM, a.s. zabezpečují objektivní,

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 9. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

EKOLA group, spol. s r.o. Zkušební laboratoř EKOLA group Mistrovská 4/558, Praha 10, Malešice

EKOLA group, spol. s r.o. Zkušební laboratoř EKOLA group Mistrovská 4/558, Praha 10, Malešice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště ZL Praha Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 2. Pracoviště ZL - Plzeň Radyňská 29, 326 00 Plzeň 3. Pracoviště ZL - Turnov Palackého 190, 511 01 Turnov 4. Pracoviště

Více

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Využití vedlejších produktů výroby kameniva Nové směry v navrhování nestmelených směsí Autor: Dušan Stehlík 3.května 2018 Využití vedlejších produktů výroby

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

Pozemní komunikace (včetně propustků)

Pozemní komunikace (včetně propustků) Pozemní komunikace (včetně propustků) 1. Co je to parapláň? 2. Jaké odchylky od projektových výšek, šířek, příčných sklonů a nerovností platí pro parapláň? 3. Co je to zemní pláň? 4. V jaké části zemního

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2015 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí, kameniva, zemin a

Více

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 - Laboratoř chemická 2. 622 - Laboratoř metalografická 3. 623 - Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 - Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky Prolévan vané vrstvy Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky ky Přehled prolévaných vrstev Štěrk částe stečně vyplněný ný cementovou maltou ŠCM (ČSN ( 73 6127-1), 1),

Více

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta Příloha S1 Název akce: Sledování stavu vozovek dálnice D1 a silnice I/3 opravených technologií segmentace původního cementobetonového krytu s následným překrytím asfaltovými vrstvami Lokalizace: Dálnice

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna mechanických zkoušek 2. Zkušebna metalografie 3. Zkušebna chemie a korozí 4. Zkušebna NDT Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Technická norma Březen 2015 Kamenivo zpevněné cementem (KSC I, KSC II) Technická norma ČB KSC 02-2015 Platnost : od 03/2015 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická norma je vydána

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty ČSN EN 13055-1 72 1505 Duben Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4 List 1 z 10 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 3. 2016 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ Společnost QUALIFORM, a.s. jako notifikovaná osoba č. 1544 byla autorizována ÚNMZ rozhodnutím č. 58/2004 ze dne 6.12.2004 ve rozhodnutí č. 17/2008 ze dne 19.12.2008 a nově

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. 22. 11. 2016 Důvody vedoucí k modernizaci Poruchy cementobetonového krytu vozovky Horizontální i vertikální posuny desek

Více