Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, Praha 10 - Hostivař

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař"

Transkript

1 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího laboratoře a jeho zástupce. 1 Zkoušky vlhkosti a sušiny 1.1 Stanovení vlhkosti ČSN Dřevo 1.2 Stanovení vlhkosti ČSN EN 322 Desky ze dřeva 1.3 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 287 Papír a lepenka 1.4 Stanovení sušiny ČSN EN 827 Lepidla 1.5 Stanovení netěkavých podílů ČSN EN ISO Stanovení ztráty sušením ČSN Silikáty 1.7 Neobsazeno 1.8 Stanovení vlhkosti ČSN EN 12859, čl. 5.8 Sádrové tvárnice 1.9 Stanovení vlhkosti ČSN ISO 8335, čl Cementem pojené desky z dřevěných částic 1.10 Stanovení vlhkosti ČSN , čl. 3 Anorganická vlákna 1.11 Stanovení vlhkosti ČSN , čl. 7.1, 7.2, Stanovení vlhkosti ČSN EN Stanovení vlhkosti IM /03 (ČSN , čl. 4.1, 4.9) Desky z pěnového polystyrenu 1.14 Stanovení vlhkosti IM /03 (ČSN , mimo čl. 4, 5) 1.15 Stanovení sušiny IM /03 Kaučuková lepidla (ČSN ) 1.16 Stanovení vlhkosti IM /06 Malty (ČSN , mimo čl. 9 15) 2 Zkoušky hustoty,, měrné, plošné a objemové 2.1 Stanovení plošné ČSN EN ISO 536 Papír a lepenka + ZP2-IM / Stanovení hustoty ČSN EN ISO 534, mimo čl. 9.2 Papír a lepenka a příl. A 2.3 Stanovení plošné ČSN , čl. 10, 11 + ZP2-IM /95 Krytinové a izolační materiály 2.4 Stanovení hustoty ČSN EN ISO , metoda A + ZP2-IM / Stanovení plošné ČSN EN ISO 12017, čl. 6.1, 6.5 Polymetylmetakrylátové + ZP2-IM /01 desky 2.6 Stanovení objemové ČSN EN ISO 845 Lehčené plasty a pryž 2.7 Stanovení objemové 2.8 Neobsazeno ČSN EN ZP2-IM /07 Malty

2 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 2 z Stanovení a ČSN , čl. 5, 6, Cihly objemové 2.10 Stanovení objemové ČSN EN Zdící prvky 2.11 Stanovení objemové CSN EN Zdící prvky 2.12 Stanovení objemové ČSN EN 492, čl Vláknocementové desky 2.13 Stanovení objemové ČSN EN 494+A3, čl Vláknocementové desky 2.14 Stanovení a ČSN EN 12859, čl. 5.5, 5.6 Sádrové tvárnice objemové 2.15 Stanovení objemové ČSN ISO 8335, čl. 6.1, Cementem pojené desky z dřevěných částic 2.16 Stanovení objemové ČSN EN Stanovení objemové ČSN EN Stanovení plošné ČSN EN , čl Stanovení plošné ČSN EN , čl Stanovení objemové IM /07 Anorganická vlákna (ČSN , čl. 8) 2.21 Stanovení objemové ČSN EN Stanovení objemové ČSN ZP2-IM / Stanovení objemové ČSN ZP2-IM / Stanovení ČSN EN 12608, čl. 6.3 Profily z PVC 2.25 Stanovení plošné ČSN EN Textilie 2.26 Stanovení objemové IM /03 Pěnové sklo (ČSN , čl. 14) 2.27 Stanovení objemové ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 2.28 Stanovení objemové ČSN EN 520+A1, čl Sádrokartonové desky 2.29 Stanovení objemové ČSN EN 12190, čl Stanovení objemové ČSN EN 678 v suchém stavu + ZP2-IM /10 3 Zkoušky navlhavosti a nasákavosti 3.1 Stanovení nasákavosti a navlhavosti ČSN Dřevo

3 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 3 z Stanovení nasákavosti ČSN , čl ZP3-IM /95 Krytinové a izolační materiály 3.3 Stanovení nasákavosti ČSN EN ISO 62, mimo čl ZP3-IM / Stanovení nasákavosti ČSN Lehčené hmoty + ZP3-IM / Stanovení nasákavosti ČSN Stanovení nasákavosti ČSN EN Malty 3.7 Stanovení nasákavosti IM /09 Malty (ČSN , mimo čl. 1 8) 3.8 Stanovení nasákavosti ČSN EN Malty a lepidla 3.9 Stanovení nasákavosti ČSN , čl Cihly 3.10 Stanovení nasákavosti ČSN , čl. 32 Vápenopískové cihly 3.11 Stanovení nasákavosti ČSN EN Zdící prvky 3.12 Stanovení nasákavosti ČSN EN Zdící prvky 3.13 Stanovení nasákavosti ČSN EN 12859, čl. 5.9 Sádrové tvárnice 3.14 Stanovení nasákavosti ČSN EN ISO , mimo čl , 5.2, 6.2, 6.3, 6.4 Keramické obkladové prvky 3.15 Stanovení nasákavosti ČSN EN Stanovení nasákavosti ČSN EN Stanovení nasákavosti ČSN EN Stanovení navlhavosti ČSN , čl ZP3-IM / Stanovení nasákavosti ČSN , čl Stanovení nasákavosti ČSN EN 544, čl Asfaltové šindele 3.21 Neobsazeno 3.22 Stanovení nasákavosti IM /03 (ČSN ) 3.23 Stanovení nasákavosti IM /03 (ČSN , čl. 4) 3.24 Stanovení nasákavosti IM /03 Papír a lepenka (ČSN ) 3.25 Stanovení nasákavosti IM /03 Pěnové sklo (ČSN , čl. 15, 16) 3.26 Stanovení absorpce vody ČSN EN 520+A1, čl Sádrokartonové desky + ZP3-IM /06, čl Stanovení nasákavosti ČSN EN Zkoušky úbytku působením vysoké teploty (ztráta žíháním) 4.1 Stanovení ztráty žíháním ČSN Silikáty 4.2 Stanovení obsahu ČSN , čl. 4 Anorganická vlákna organických látek žíháním 4.3 Stanovení obsahu organických látek žíháním ČSN EN 13820

4 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 4 z 17 5 Zkoušky vodotěsnosti 5.1 Stanovení nepropustnosti pro vodu ČSN , čl.53, ZP5-IM /95 Krytinové a izolační materiály 5.2 Stanovení rychlosti pronikání ČSN EN vody 5.3 Stanovení nepropustnosti pro ČSN EN 492, čl Vláknocementové desky vodu 5.4 Stanovení odolnosti proti ČSN EN propustnosti pro vodu 5.5 Stanovení vodotěsnosti ČSN Povrchové úpravy + ZP5-IM / Stanovení odolnosti proti ČSN EN Textilie pronikání vody 5.7 Stanovení nepropustnosti ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 5.8 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1928, metoda A 5.9 Zkouška kapilární nasákavosti ETAG 004, čl Vnější tepelně izolační systémy s omítkou 6 Zkoušky rozměrové stálosti (objemové změny) 6.1 Stanovení součinitele ČSN Nekovové materiály délkové teplotní roztažnosti 6.2 Stanovení rozměrové stálosti ČSN ZP6-IM / Stanovení rozměrové stálosti ČSN Lehčené hmoty + ZP6-IM / Stanovení objemových změn ČSN EN ISO Tmely 6.5 Neobsazeno 6.6 Stanovení smrštění ČSN EN Malty a lepidla 6.7 Stanovení vlhkostní ČSN EN Zdící prvky roztažnosti 6.8 Stanovení bobtnání tloušťky ČSN ISO 8335, čl. 6.1, Cementem pojené desky z dřevěných částic 6.9 Stanovení rozměrové ČSN EN 1603 stability + ZP6-IM / Stanovení rozměrové ČSN EN 1604 stability 6.11 Stanovení součinitele tepelné ČSN EN roztažnosti + ZP6-IM / Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN , mimo čl. 8.1, Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN Stanovení objemových změn ČSN , mimo čl Stanovení délkových změn ČSN ZP6-IM / Neobsazeno

5 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 5 z Stanovení smrštění ČSN EN 479 Profily z PVC 6.18 Stanovení smrštění po ohřevu ČSN EN ISO 14632, čl Vytlačované desky z polyetylénu 6.19 Stanovení smrštění po ohřevu ČSN EN ISO 15013, čl Vytlačované desky z polypropylénu 6.20 Stanovení smrštění a ČSN EN , čl. 4.5 Pojiva a maltové směsi rozpínání 6.21 Stanovení vzniku trhlin ČSN EN 13963, čl. 5.3 Spárovací materiály 6.22 Stanovení součinitele teplotní ČSN EN 1770 roztažnosti 6.23 Stanovení smrštění a rozpínání ČSN EN Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 434 Podlahové krytiny a kroucení po zahřátí 6.25 Stanovení objemové stálosti IM /06 Malty (ČSN ) 6.26 Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 13963, čl. 5.6 Spárovací materiály papírové pásky 6.27 Stanovení rozměrových změn ČSN EN Podlahové stěrkové hmoty 6.28 Stanovení smrštění ČSN EN 680 pórobetonu 7 Zkoušky pevnosti v tahu a tažnosti 7.1 Stanovení tahových ČSN ISO Papír a lepenka 7.2 Neobsazeno 7.3 Stanovení tržného zatížení a tažnosti ČSN , čl ZP7-IM /95 Krytinové a izolační materiály 7.4 Stanovení tahových ČSN ISO 37 Pryž + ZP7-IM / Stanovení trvalé deformace ČSN Pryž v tahu + ZP7-IM / Stanovení odolnosti proti ČSN ISO dalšímu trhání 7.7 Stanovení tahových ČSN EN ISO Stanovení tahových ČSN EN ISO ZP7-IM / Stanovení tahových ČSN EN ISO Stanovení tahových ČSN EN ISO Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti ČSN EN ISO ZP7-IM /95 Lehčené hmoty

6 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 6 z Stanovení tahových ČSN Lehčené hmoty + ZP7-IM / Stanovení smykové pevnosti ČSN , čl. 19 v tahu 7.14 Zkouška tahem IM /07 Vodné disperze (ČSN ) 7.15 Neobsazeno 7.16 Stanovení smykové pevnosti ČSN EN 205 Lepidla v tahu 7.17 Stanovení smykové pevnosti ČSN EN 1465 Lepidla v tahu + ZP7-IM / Stanovení elastického ČSN EN ISO 7389 Tmely zotavení + ZP7-IM / Stanovení tahových ČSN EN ISO 8339 Tmely + ZP7-IM / Stanovení tahových ČSN EN ISO 8340 Tmely + ZP7-IM / Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN 1607 kolmo k rovině desky 7.22 Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN 1608 v rovině desky 7.23 Zkouška smykem ČSN EN Stanovení tahových ČSN EN Stanovení pevnosti v tahu IM /07 Anorganická vlákna kolmo na rovinu (ČSN , čl ZP7-IM /98) 7.26 Stanovení tahových ČSN EN Stanovení tahových ČSN EN ZP7-IM / Stanovení tahových ČSN EN 544, čl Asfaltové šindele 7.29 Tahová zkouška ČSN EN ISO Geotextilie 7.30 Stanovení pevnosti v tahu a IM /07 Geotextilie tažnosti (ČSN ) 7.31 Stanovení pevnosti v tahu a ČSN EN Textilie tažnosti + ZP7-IM / Stanovení tahových ČSN EN ISO Geotextilie 7.33 Stanovení smykové pevnosti IM /03 Kaučuková lepidla v tahu 7.34 Stanovení tahových (ČSN ) ČSN EN ISO ZP7-IM /05

7 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 7 z Smyková odolnost ve spojích ČSN EN ZP7-IM / Tahová zkouška IM /05 Zavěšené podhledy (EN 13964, čl. 5.3) 7.37 Stanovení pevnosti ve smyku ČSN EN 520+A1, čl Sádrokartonové desky 7.38 Stanovení odolnosti proti ČSN EN protrhávání 7.39 Stanovení odolnosti proti ČSN EN protrhávání 7.40 Stanovení odolnosti proti ČSN EN odlupování ve spojích 7.41 Stanovení odolnosti proti ČSN EN odlupování ve spojích 7.42 Stanovení smykové odolnosti ČSN EN ve spojích 7.43 Stanovení smykové pevnosti IM /05 Lepidla v tahu (ČSN ISO ZP7-IM /98) 7.44 Smyková zkouška ČSN EN 1373 Lepidla 7.45 Stanovení odolnosti proti ČSN EN 544, čl Asfaltové šindele protrhávání 7.46 Stanovení trhací pevnosti ČSN EN 13963, čl.5.7 Spárovací materiály papírové pásky 7.47 Stanovení pevnosti v tahu ETAG 016, příl. C, čl. C.3 kolmo k rovině desky 7.48 Stanovení pevnosti ve smyku ČSN EN 14293, čl. 4.3, 4.5, 4.7 Lepidla 8 Zkoušky pevnosti v 8.1 Stanovení ohebnosti ČSN , čl Krytiny a izolační materiály 8.2 Stanovení ohybových ČSN EN ISO Zkouška tříbodovým ohybem ČSN EN ISO 12017, čl. 6.1, ZP8-IM /01 Polymetylmetakrylátové desky 8.4 Ohybová zkouška ČSN Lehčené hmoty 8.5 Stanovení pevnosti v ČSN , čl. 8 Sádrová pojiva 8.6 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN , čl. 8 Malty + ZP8-IM / Neobsazeno 8.8 Stanovení příčné deformace ČSN EN Malty a lepidla + ZP8-IM / Stanovení pevnosti v ČSN EN , čl. 7.3, ZP8-IM /95 Malty a lepidla

8 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 8 z Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN , čl. 6.1 Potěrové materiály 8.11 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN , mimo A Cihly a únosnosti + ZP8-IM / Stanovení pevnosti v ČSN EN 492, čl Vláknocementové desky 8.13 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 12859, čl. 5.7 Sádrové tvárnice 8.14 Stanovení pevnosti v ČSN ISO 8335, čl. 6.1, 6.4.1, , , Cementem pojené desky z dřevěných částic + ZP8-IM / Stanovení pevnosti v tahu za ČSN , čl ZP8-IM / Stanovení pevnosti v ČSN EN Stanovení pevnosti v IM /07 Anorganická vlákna (ČSN , čl. 15) 8.18 Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN ohybem + ZP8-IM / Stanovení pevnosti v tahu za ČSN ZP8-IM / Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN Neobsazeno 8.22 Stanovení pevnosti v tahu IM /03 ohybem (ČSN ISO 4013) 8.23 Stanovení pevnosti v IM /03 Pěnové sklo (ČSN , čl. 15, 18) 8.24 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN , čl Pojiva a maltové směsi + ZP8-IM / Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 8.26 Stanovení pevnosti v tahu za IM /05 Zavěšené podhledy (EN 13964, čl ) 8.27 Zkouška ohybem IM /05 Zavěšené podhledy (EN 13964, čl. 5.2) 8.28 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN , čl Sádrová pojiva a malty 8.29 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 13963, čl. 5.8 Spárovací materiály 8.30 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 520+A1, čl. 5.7, 5.8 Sádrokartonové desky a průhybu pod zatížením 8.31 Stanovení ohebnosti ČSN EN 1109

9 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot 8.32 Stanovení lomového zatížení v tahu za a průhybu pod zatížením ČSN EN A1, čl. 5.6, ZP8-IM /12 9 Zkoušky propustnosti pro páry 9.1 Stanovení propustnosti pro ČSN ZP9-IM / Stanovení propustnosti pro ČSN , čl Stanovení propustnosti pro ČSN EN ISO ZP9-IM / Neobsazeno 9.5 Stanovení propustnosti pro ČSN EN Neobsazeno 9.7 Stanovení propustnosti pro ČSN EN Stanovení difúze vodní páry ČSN , mimo čl. 19, 20 IM /06 (ČSN , mimo čl. 3 + ZP9-IM /95 + ZP9-IM /95) 9.9 Neobsazeno 9.10 Stanovení propustnosti pro ČSN EN Sádrokartonové desky vyztužené vlákny Lehčené hmoty Malty Zdící prvky Stavební materiály List 9 z Stanovení propustnosti pro ČSN EN Stanovení propustnosti pro ČSN EN ZP9-IM / Stanovení prostupu vodních ČSN Povrchové úpravy par + ZP9-IM /95 + ZP9-IM / Stanovení propustnosti pro ČSN Tenké plošné materiály + ZP9-IM / Propustnost vodní páry ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 9.16 Stanovení propustnosti pro ČSN EN ISO Stavební materiály + ZP9-IM /06 10 Zkoušky odolnosti vůči extrémním teplotám 10.1 Stanovení stálosti za tepla ČSN , čl ZP10-IM /95 + ZP10-IM /95 Krytinové a izolační materiály 10.2 Stanovení stárnutí v teple ČSN , čl Stanovení odolnosti proti střídání teplot ČSN ZP10-IM /95 + ZP10-IM /95

10 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 10 z Stanovení stékavosti ČSN EN ISO 7390 Tmely 10.5 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Malty + ZP10-IM / Zkouška mrazuvzdornosti IM /07 Cihly (ČSN ZP10-IM /95) 10.7 Zkouška mrazuvzdornosti a ČSN EN 492, čl , Vláknocementové desky zkouška teplo-déšť 10.8 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN ISO 8335, čl. 6.1, ZP10-IM /01 Cementem pojené desky z dřevěných částic 10.9 Stanovení odolnosti proti vlivům mrazu ČSN EN ISO Keramické obkladové prvky Stanovení odolnosti při ČSN EN střídavém zmrazování a rozmrazování Zkouška umělého stárnutí ČSN EN Stanovení mrazuvzdornosti ČSN ZP10-IM /95 + ZP10-IM / Zkouška cyklického ČSN zmrazování a vysušování + ZP10-IM /95 +ZP 10-IM / Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Povrchové úpravy + ZP10-IM / Zkouška náhlými teplotními ČSN Povrchové úpravy změnami + ZP10-IM / Stanovení chování po ČSN EN 478 Profily z PVC tepelném namáhání Stanovení odolnosti proti ČSN EN 544, čl , Asfaltové šindele zpuchýřování a stékání Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN Zdící prvky Stanovení mrazuvzdornosti, ČSN EN 12467, čl , Vláknocementové desky teplo - déšť Stanovení odolnosti proti ČSN EN 1110 stékání při zvýšené teplotě Stanovení tepelné slučitelnosti ČSN EN ZP10-IM / Stanovení tepelné slučitelnosti ČSN EN ZP10-IM / Stanovení tepelné ČSN EN slučitelnosti Posouzení po zmrazovacích - rozmrazovacích cyklech simulační metodou + ZP10-IM /06 ETAG 004, čl Vnější tepelně izolační systémy s omítkou

11 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 11 z Zkouška mrazuvzdornosti ČSN , změna 3, příl. A Cihlářské výrobky 11 Zkoušky - základní rozbor výluhů ze stavebních výrobků 11.1 Stanovení ph ČSN EN 12860, čl. 6.8 Sádrová lepidla + ZP11-IM / Stanovení ph ČSN EN 12859, čl Sádrové tvárnice + ZP11-IM / Neobsazeno 11.4 Stanovení rozpuštěných látek IM /03 Stavební materiály (ČSN , čl , 5.5.1) 12 Zkoušky odolnosti proti prostředí 12.1 Stanovení účinků kapalin ČSN ISO 1817, mimo čl. 7.5, Pryž 7.6, ZP12-IM / Stanovení účinků kapalných ČSN EN ISO 175 chemikálií + ZP12-IM / Stanovení chování ve ČSN , čl. 24 vodných roztocích 12.4 Stanovení odolnosti ČSN EN ISO kapalinám + ZP12-IM / Stanovení odolnosti ČSN EN ISO kapalinám + ZP12-IM / Zkouška teplou vodou a ČSN EN 492, čl , Vláknocementové desky zkouška nasáknutím a vysušením 12.7 Stanovení chemické odolnosti ČSN EN ISO Keramické obkladové prvky 12.8 Zkouška kapalnými ČSN EN 1847 Hydroizolační pásy chemikáliemi 12.9 Stanovení odolnosti proti ČSN působení vody a chemických rozmrazovacích látek + ZP12-IM / Zkouška korozní odolnosti ČSN ZP12-IM / Stanovení účinků kapalných IM /03 chemikálií Stanovení změn působeních kapalných a pevných látek (ČSN ISO 175) IM /03 (ČSN ) Lehčené plasty Zkouška teplou vodou ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky Zkouška nasáknutí - ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky vysoušení Stanovení tepelné slučitelnosti ČSN EN ZP12-IM /06

12 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení ČSN EN ZP12-IM /06 List 12 z Zkoušky soudržnosti, přídržnosti a přilnavosti 13.1 Zkouška v odlupování ČSN EN ISO Lepidla 13.2 Zkouška přilnavosti ČSN EN ISO ZP13-IM / Neobsazeno 13.4 Stanovení přilnavosti a soudržnosti ČSN EN ISO 9046 Tmely 13.5 Stanovení přilnavosti a ČSN EN ISO 9047 Tmely soudržnosti 13.6 Stanovení přilnavosti a ČSN EN ISO Tmely soudržnosti + ZP13-IM / Stanovení přilnavosti a ČSN EN ISO Tmely soudržnosti 13.8 Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty 13.9 Stanovení soudržnosti ČSN EN Malty Neobsazeno Neobsazeno Stanovení skluzu ČSN EN 1308 Malty a lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN 1324 Malty a lepidla Stanovení doby zavadnutí ČSN EN 1346 Malty a lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN 1348 Malty a lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty a lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály Stanovení přídržnosti ČSN EN 12860, čl. 6.7 Sádrová lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN Stanovení soudržnosti IM /07 Anorganická vlákna (ČSN , čl. 13) Stanovení přídržnosti ČSN Povrchové úpravy + ZP13-IM / Stanovení soudržnosti IM /03 Pryž (ČSN ) Stanovení pevnosti IM /03 Lepidla v odlupování (ČSN ) Stanovení pevnosti IM /03 Kaučuková lepidla v odlupování (ČSN ) Stanovení přídržnosti ČSN EN , čl. 4.6 Sádrová pojiva a malty Stanovení přídržnosti ČSN EN 13963, čl. 5.5 Spárovací materiály + ZP13-IM / Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou ČSN EN ZP13-IM /06 + ZP13-IM /06

13 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 13 z Stanovení slučitelnosti s mokrým betonem ČSN EN ZP13-IM / Zkouška odlepováním ČSN EN 1372 Lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN 14496, čl. 4.6 Sádrová lepidla Stanovení přídržnosti/ ČSN EN 13950, čl. 5.5 Sádrokartonové panely soudržnosti izolační vrstvy Stanovení přídržnosti tahem ČSN EN 14293, čl. 4.4, 4.6 Lepidla 14 Zkoušky dodržení lineárních rozměrů, pravoúhlosti a rovinnosti 14.1 Stanovení rozměrů ČSN , čl. 9 + ZP14-IM /98 Krytiny a izolační materiály 14.2 Stanovení rozměrů ČSN EN ISO 12017, čl. 6.2, 6.3, 6.4 Polymetylmetakrylátové desky + ZP14-IM / Stanovení rozměrů ČSN , metoda B Cihly 14.4 Stanovení rozměrů ČSN EN Zdící prvky 14.5 Stanovení rozměrů ČSN EN 492, čl. 7.2 Vláknocementové desky 14.6 Stanovení rozměrů a ČSN EN 12859, čl. 5.3, 5.4 Sádrové tvárnice rovinnosti 14.7 Stanovení rozměrů ČSN ISO 8335, čl. 6.1, 6.2 Cementem pojené desky z dřevěných částic 14.8 Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení tloušťky ČSN EN Stanovení pravoúhlosti ČSN EN Stanovení rovinnosti ČSN EN Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení tloušťky ČSN EN Stanovení rozměrů, ČSN EN pravoúhlosti a linearity Stanovení rozměrů a přímosti ČSN EN Hydroizolační pásy Stanovení rozměrů a přímosti ČSN EN Hydroizolační pásy Stanovení tloušťky ČSN EN , čl. 4 Hydroizolační pásy Stanovení tloušťky ČSN EN , čl. 5 Hydroizolační pásy Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení rozměrů ČSN , čl Stanovení rozměrů ČSN EN 12608, čl. 6.2 Profily z PVC Stanovení geometrických ČSN EN 544, čl. 6.3 Asfaltové šindele Neobsazeno Stanovení rozměrů IM /03 (ČSN ISO 1920) Stanovení rozměrů ČSN EN ISO 14632, čl. 5.4 Vytlačované desky Stanovení tloušťky, délky, šířky a pravoúhlosti ČSN EN ISO 15013, čl , 5.4.2, z polyetylénu Vytlačované desky z polypropylénu

14 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 14 z Stanovení rozměrů ČSN EN ISO , čl. 6.4 Desky z polymetylmetakrylátu Stanovení rozměrů ČSN EN ISO , čl. 6.4 Desky z polymetylmetakrylátu Stanovení rozměrů ČSN EN ISO 11963, čl. 4.4 Polykarbonátové folie Stanovení rozměrů a ČSN EN 12467, čl. 7.2 Vláknocementové desky geometrických Neobsazeno Stanovení šířky, délky a tloušťky ČSN EN 520+A1, čl. 5.2, 5.3, 5.4 Sádrokartonové desky Stanovení rozměrů ČSN EN 13950, čl. 5.2 Sádrokartonové panely Stanovení rovinnosti ČSN EN 13950, čl. 5.4 Sádrokartonové panely 15 Zkoušky pevnosti v tlaku 15.1 Stanovení tlakových ČSN EN ISO Stanovení odporu proti ČSN EN ISO Lehčené hmoty stlačení + ZP15-IM / Stanovení odporu proti ČSN EN ISO Lehčené hmoty stlačení + ZP15-IM / Zkouška tlakem ČSN Lehčené hmoty 15.5 Neobsazeno 15.6 Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN , čl. 6.1, příl. A + ZP15-IM / Stanovení pevnosti v tlaku ČSN , čl. 7 + ZP15-IM / Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , mimo čl. 8 Malty 15.9 Neobsazeno Neobsazeno Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , mimo čl. 7.3, 8.1 Skleněné duté tvárnice Sádrová pojiva Malty a lepidla Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , mimo čl. Potěrové materiály 5.2.1, Stanovení pevnosti v tlaku ČSN , mimo metody B, Cihly C Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Zdící prvky Stanovení pevnosti v tlaku ČSN , čl ZP15-IM / Zkouška tlakem ČSN EN Stanovení dotvarování ČSN EN 1606 tlakem Stanovení smykové pevnosti ČSN EN v tlaku Stanovení odolnosti při bodovém zatížení ČSN EN 12430

15 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 15 z Stanovení odolnosti proti ČSN EN vtlačení Stanovení stlačitelnosti a IM /07 Anorganická vlákna napětí v tlaku při 10% stlačení + ZP15-IM /95 (ČSN , čl. 10, 12) Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN ZP15-IM / Neobsazeno Stanovení pevnosti v tlaku IM /03 Pěnové sklo (ČSN , čl. 15, 17) Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , čl Pojiva a maltové směsi Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , čl Sádrová pojiva a malty Stanovení odolnosti proti ČSN EN statickému zatížení Stanovení pevnosti svařených ČSN EN 514 Profily z PVC rohů a T spojů + ZP15-IM / Stanovení smykové pevnosti IM /05 Lepidla v tlaku (ČSN ISO 6238) Stanovení tvrdosti ČSN EN , čl Sádrová pojiva a malty Stanovení odolnosti proti ČSN EN 14909, příl. B deformaci pod zatížením Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 12190, čl Stanovení modulu pružnosti v tlaku ČSN EN Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Zkoušky vzlínavosti 16.1 Zkouška náchylnosti k tvorbě ČSN Cihly výkvětů 16.2 Stanovení vzlínavosti IM /09 (ČSN , čl. 5 + ZP16-IM /95) 16.3 Stanovení vzlínavosti ČSN , čl ZP16-IM /95 17 Zkoušky odolnosti tepelně izolačních hmot vůči teplotě a tlaku 17.1 Stanovení deformace po IM /95 Lehčené materiály zatížení tlakem a teplotou 17.2 Stanovení deformace po zatížení tlakem a teplotou ČSN EN ZP17-IM /98 18 Stanovení krátkodobých OAR v místnostech 18.1* Stanovení krátkodobých IM /95 OAR v místnostech Radon v místnostech

16 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 16 z Stanovení měrné aktivity přírodních radionuklidů ve vzorcích stavebních surovin a hmot 19.1 Stanovení měrné aktivity ZVHP-VÚPS /85 Stavební hmoty a suroviny Ra-226, K-40, Th Stanovení dávkového příkonu gama ze stěn místnosti 20.1* Stanovení dávkového IM /95 Záření gama ze stěn příkonu gama 21 Zkoušky rázové houževnatosti 21.1 Stanovení odolnosti proti ČSN EN rázu 21.2 Stanovení odolnosti proti ČSN EN 477 Profily z PVC proražení 21.3 Stanovení tvrdosti povrchu ČSN EN 520+A1, čl Sádrokartonové desky desky 21.4 Stanovení odolnosti proti ČSN EN nárazu 21.5 Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO úderu 21.6 Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO , mimo čl. úderu 12c 21.7 Stanovení odolnosti proti rázu tvrdého tělesa ETAG 004, čl Vnější tepelně izolační systémy s omítkou 22 Zkoušky - zjevné vady 22.1 Stanovení vzhledu ČSN EN ISO 15013, čl. 5.3 Desky z polypropylénu 22.2 Stanovení vzhledu, barvy ČSN EN ISO , čl. 5.2, 5.3, 6.2, 6.3 Polymetylmetakrylátové desky 22.3 Stanovení vzhledu, barvy ČSN EN ISO , čl. 6.2, 6.3 Polymetylmetakrylátové desky 22.4 Stanovení stupně ČSN EN ISO puchýřkování 22.5 Stanovení stupně praskání ČSN EN ISO Stanovení stupně odlupování ČSN EN ISO Stanovení zjevných vad ČSN EN Stanovení zjevných vad ČSN EN Stanovení vizuálních ČSN EN , čl. 6 Plastové desky Stanovení vizuálních ČSN EN , čl. 6 Plastové desky 23 Zkoušky konzistence a tuhnutí (zpracovatelnosti) 23.1 Stanovení doby ČSN EN , čl. 6 Malty zpracovatelnosti 23.2 Stanovení vodního ČSN EN , čl , 4.4 Sádrová pojiva a malty součinitele a doby tuhnutí 23.3 Stanovení doby tuhnutí ČSN EN 13963, čl. 5.2 Spárovací materiály

17 Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 17 z Stanovení doby tuhnutí ČSN EN ZP23-IM / Stanovení dob tuhnutí ČSN EN A1, čl. 4.3 Pojiva a maltové směsi 23.6 Stanovení hodnoty rozlití ČSN EN A1, čl. Pojiva a maltové směsi , Stanovení konzistence ČSN EN 14293, čl. 4.2 Lepidla 1) v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek Typ flexibility (dle MPA ) Pořadová čísla zkoušek Typ 1 Skupiny zk. p.č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 Typ 2 - Typ 3 - Typ 1 - laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován, Typ 2 - zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován, Typ 3 - zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace). Vysvětlivky a zkratky: IM - Interní metodika OAR - Objemová aktivita radonu VÚPS - Výzkumný ústav pozemních staveb ZP - Soubor zkušebních postupů ZVHP - Zkušební, výpočetní a hodnotící postup

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Materiálová a výrobková zkušebna Borská 471, 262 72 Březnice

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Materiálová a výrobková zkušebna Borská 471, 262 72 Březnice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušební laboratoř materiálů pro dokončovací stavební práce K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušební laboratoř materiálů pro dokončovací stavební práce K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky List 1 z 8 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici u vedoucího laboratoře.

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2015 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

AZL Otrokovice s.r.o.

AZL Otrokovice s.r.o. Zkušebna kožedělných a ních materiálů a výrobků Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

Více

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1027 Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1027 Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2 List 1 z 11 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Chemická laboratoř Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností

Více

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3 Akreditovaný subjekt podle 17065:2013: 1) Název produktu Certifikační schéma Specifikace norem (normativních dokumentů) C.1* Překližky sestávající pouze z dřevěných dýh (s maximální tloušťkou listu 6 mm)

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce - ZL Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce - ZL Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Měření zorného pole ČSN EN 136, čl. 8.17 Obličejové masky 2. Stanovení odolnosti zorníků ČSN EN 136, čl. 8.11 ČSN

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51 51 52 NÁTĚROVÉ HMOTY MALÍŘSKÉ BARVY MALÍŘSKÁ BARVA PROFI SOUDAL Profi je nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností. Vyznačuje se extrémní zářivou bělostí a

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie VODOT SNÉ IZOLACE Strana 1 (celkem 39) IZOLACE PROTI VOD A VLHKOSTI d lení izolace: proti vod podpovrchové dle prost edí dle izola ní hmoty dle zp sobu použití proti vod povrchové Strana 3 (celkem 39)

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

Construction. SikaTop Seal-107 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace. Popis výrobku. Testy

Construction. SikaTop Seal-107 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace. Popis výrobku. Testy Technický list vydání 05/2014 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 1180 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní stěrka

Více

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství

Více

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20 V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení

Více

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK) Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 tl. zdiva 50 až 25 cm Použití Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení. 50 LUZ FAMILY 50 2in1 Rozměry d

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K) Cihelné bloky LUZ PLUS tl. zdiva 44 až 30 cm Použití Cihelné bloky LUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením. LUZ PLUS 44 broušená nebroušená

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015 240 únor 2015 Silikonový tmel pro pružné spáry v interiéru interiéru a exteriéru Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Pro stěny a podlahy. K utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Zkušební laboratoř VUZ Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 Braník

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Zkušební laboratoř VUZ Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 Braník Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušební laboratoř (zkoušky neprovádí) Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 - Braník 2. Zkušební centrum VUZ Velim, 281 02 Cerhenice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99 IZOLACE Izolace strana 1. Základní nátěry 103 2. Izolace perimetru 105 3. Těsnění spár 107 Ceník MUREXIN 2016 99 Bezchybná izolace - základ každé stavby! 1. Základní nátěry Základ hloubkový AG 3 Izolační

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15

MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15 MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15 VÝKAZ VÝMĚR A SOUPIS PRACÍ Č.úkonu Popis úkonu Materiál Výměra Z zeď Výměra J zeď Výměra celkem Jednotky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce balkónů na bytových domech v Brně Líšni. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce balkónů na bytových domech v Brně Líšni. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 Těsnění spár Sikaflex - 11 FC Druh Trvale elastická 1-komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi s urychleným tuhnutím. Použití Elastické lepení:

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY a b c d e f g h i j - střešní kašírované izolační dílce značkové str. 30 - střešní kašírované izolační dílce standardní str. 33 Atikové klíny str. 34 POLYSTYREN pěnový holé polystyrenové

Více

Kvalitní lepidla, která vás nepustí

Kvalitní lepidla, která vás nepustí Kvalitní lepidla, která vás nepustí Dunlop nabízí komplexní řadu stavební chemie v oblasti obkládání pro přípravu podkladu, izolaci, dále disperzní, cementová lepidla a spárovací hmoty. Materiály Dunlop

Více

STAVEBNÍ LÁTKY DRUHY ASFALTŮ ASFALTY. Asfalty a dehty. Složení asfaltů. Vlastnosti asfaltů

STAVEBNÍ LÁTKY DRUHY ASFALTŮ ASFALTY. Asfalty a dehty. Složení asfaltů. Vlastnosti asfaltů Asfalty a dehty Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Asfalty a dehty řadíme mezi živice. Jedná se o směsi uhlovodíků a jejich nekovových derivátů. Živice jsou polotekuté nebo tuhé směsi

Více

PARTITE 7300. Metylakrylátové strukturální lepidlo

PARTITE 7300. Metylakrylátové strukturální lepidlo PARTITE 7300 Metylakrylátové strukturální lepidlo PARTITE 7300 je dvou-komponentní, 100% reaktivní strukturální metylakrylátové lepidlo speciálně určené pro lepení termoplastů, železných i neželezných

Více

Vulmkoriz-R RF. Vulmkoriz-R RF je jednosložková, vodou ředitelná antikorozní hmota na střešní krytiny, vyvinutá na bázi

Vulmkoriz-R RF. Vulmkoriz-R RF je jednosložková, vodou ředitelná antikorozní hmota na střešní krytiny, vyvinutá na bázi Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R RF STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R RF je jednosložková, vodou ředitelná antikorozní hmota na střešní krytiny, vyvinutá na bázi kopolymeru vodné

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit!

Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit! Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit! 1 Přírodní kámen Pokládka bez změny barvy Silnovrstvé maltové lože Středněvrstvé maltové lože Tenkovrstvé/ tekuté maltové lože bez dutin 2 Drenáž DrainageMörtel

Více

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : RÚE - MÚ POLIČKA, NÁDRAŽNÍ 304 k.ú. Polička, Nádražní ul. 304 INVESTOR : GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP: Město Polička Palackého náměstí 160

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ PRYŽOVÁ DLAŽBA Charakteristika: Pryžová dlažba ELPO Z54, ELPO D, ELPO ART, je vyráběna z pryžového granulátu o velikosti zrn 1-3 mm (pneumatiky, hadice) pojeného polyuretanovým

Více

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE NOVÝ ACERMI! λ D = 0,023 Nový Acermi! efigreen 100 mm nebo Efigreen Duo + & Alu + & Acier 120 mm Tloušťka dle ČSN 730540 PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ balkonového systému STOMIX varianta PROFI

POKYNY PRO MONTÁŽ balkonového systému STOMIX varianta PROFI Stránka 1 z 13 Tento technologický postup slouží pro sanaci balkónových konstrukcí, lodžiových konstrukcí a teras, která se provádí před zateplením objektu vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem

Více

PŘEDNÁŠKY STAVEBNÍ HMOTY PRO 1. ROČNÍK VŠB-TU FAST V ZIMNÍM SEMESTRU 2007/2008

PŘEDNÁŠKY STAVEBNÍ HMOTY PRO 1. ROČNÍK VŠB-TU FAST V ZIMNÍM SEMESTRU 2007/2008 1P. Martinec PŘEDNÁŠKY STAVEBNÍ HMOTY PRO 1. ROČNÍK VŠB-TU FAST V ZIMNÍM SEMESTRU 2007/2008 Přednášející: Prof. Ing. Petr Martinec, CSc. (martinec@ugn.cas.cz) Téze přednášek a otázky ke zkoušce jsou na

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Utěsňování dřevostaveb

Utěsňování dřevostaveb Utěsňování dřevostaveb illbruck vše perfektně těsné Technologie utěsňování stavebních konstrukcí je pro tremco illbruck srdeční záležitostí. Vášeň pro hledání nových technologií pro ošetření spár dělá

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST

STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST CENÍK VÝROBKŮ 2014 OBSAH LEPÍCÍ A STĚRKOVÉ TMELY Lepící a stěrkové tmely na polystyren FAST NORMAL S FAST SPECJAL M FAST SPECJAL lepící

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými

Více

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené

Více

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Princip zesilování pomocí FRP Aplikace do míst s tahovým namáháním Lepení na povrch

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS : Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog Ceník/produktový katalog Leden 2015 URSA Optimální účel použití tepelné izolace Šikmá střecha Plochá střecha Strop a URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru

Více

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů Obr. : Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů pojistná zálivka Z-0 betonová mazanina Obr. a: Ukončení svislé izolace pod pohledovou ochrannou vrstvou

Více

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Konstrukce podlah se dělí podle základních funkčních požadavků, které na ně klade provoz budovy, poloha v budově nebo hygienické a jiné předpisy na

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner, Ing.Tomáš Melichar PhDr. Abstract Cement bonded particle boards are manufactured

Více

ČESKÝ VÝROBCE A DODAVATEL PĚNOVÉHO POLYSTYRENU. Katalog produktů

ČESKÝ VÝROBCE A DODAVATEL PĚNOVÉHO POLYSTYRENU. Katalog produktů ČSKÝ VÝROBC A DODAVATL PĚNOVÉHO POLYSTYRN Katalog produktů 1 Profil společnosti P-SYSTMS Výroba SNDVIČOVÝCH PANLŮ Sendvičové panely vyráběné naší firmou P-SYSTMS s.r.o. poskytují velkou variabilitu při

Více

Použití asfaltových pásů

Použití asfaltových pásů Použití asfaltových pásů 1 Složení pásu typu R nebo S R do 1 mm S nad 1 mm a celková tl. nad 4 mm (výjimka V60 S35) Tloušťka krycí vrstvy vrchní strany Tloušťka krycí vrstvy spodní strany Celková tloušťka

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

Zkušební laboratoř. Protokol o zkoušce

Zkušební laboratoř. Protokol o zkoušce Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague Autorizovaná osoba Notifikovaná osoba Akreditovaná zkušební laboratoř Certifikační orgán Inspekční orgán

Více

D.11.1.20 TABULKA SKLADEB PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ. MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA

D.11.1.20 TABULKA SKLADEB PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ. MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ Autor projektu : Zodpovědný projektant Kraj : Akce : Název : Vedoucí projektant Vypracoval Královéhradecký M.Ú. : Náchod Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak,aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst.2 nebo 10) Od 1.8.2012 se TN nevztahuje na průmyslově vyráběné tepelně izolační výrobky pro zařízení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 2 ZÁKLADNÍ MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 17. BETON - VLASTNOSTI DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Montážní předpis (doporučený standard) Typ fólie: PENEFOL 650, PENEFOL 750, PENEFOL 800

Montážní předpis (doporučený standard) Typ fólie: PENEFOL 650, PENEFOL 750, PENEFOL 800 Montážní předpis (doporučený standard) Typ fólie: PENEFOL 650, PENEFOL 750, PENEFOL 800 (Výrobce si vyhrazuje právo jakýchkoli změn. Montáž mohou provádět pouze zaškolené organizace.) Jednovrstvá polyetylenová

Více

HYBRIDNÍ OKNA A DVEŘE WINSTAR

HYBRIDNÍ OKNA A DVEŘE WINSTAR HYBRIDNÍ OKNA A DVEŘE WINSTAR barevná ŠK ÁLA DŘEVA Hybridní okna a dveře představují absolutní revoluci na trhu. Jde o velice elegantní a designově propracovaný výrobek, kombinovaný ze dvou druhů materiálů.

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace Člen MONIER GROUP Systém nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména

Více

www.niveko.cz Certifikace ISO 9001: 2000

www.niveko.cz Certifikace ISO 9001: 2000 www.niveko.cz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Certifikace ISO 9001: 2000 Společnost Niveko s.r.o. se více jak patnáct let zabývá zakázkovou výrobou nádrží a doplňků do chemického, ale i potravinářského průmyslu. Výjimkou

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů Ing. Pavel Zeman, zeman@tzus.cz energetický auditor, autorizovaný inženýr, hlavní

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah Obsah Lepidla 2 disperzní PU lepidla na bázi kaučuku na bázi kyanoakrylátů tavná Čističe a separační prostředky tavných lepidel 5 Tmely 6 parkety dřevo Brusivo 7 2 3 3 4 4 6 6 1 Lepidla Lepidlo na dřevo

Více

zesilování konstrukcí kompozitními materiály

zesilování konstrukcí kompozitními materiály zesilování konstrukcí kompozitními materiály BETOSAN s.r.o. jako výhradní dovozce pro ČR, nabízí špičkové kompozitní materiály firmy Fyfe Company, USA Zesílení konstrukcí pomocí lepených kompozitních tkanin

Více

HIDROZOL SUPERFLEX. elastická dvousložková vodotěsná hmota. TECHNICKÝ LIST 08.02.03.01-cze HYDROIZOLAČNÍ HMOTY. 1. Popis, použití. 2.

HIDROZOL SUPERFLEX. elastická dvousložková vodotěsná hmota. TECHNICKÝ LIST 08.02.03.01-cze HYDROIZOLAČNÍ HMOTY. 1. Popis, použití. 2. TECHNICKÝ LIST 08.02.03.01-cze HYDROIZOLAČNÍ HMOTY HIDROZOL SUPERFLEX elastická dvousložková vodotěsná hmota 1. Popis, použití HIDROZOL SUPERFLEX je průmyslově vyrobený dvousložkový výrobek pro přípravu

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

Objímky a příslušenství

Objímky a příslušenství Přehled produktů 4.0 Přehled produktů 4.1 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (M16, M10, M8) 4.2 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (3/8, M12, M10) 4.3 Možnost připojení objímky

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více