OSVEDCENI O AKREDITACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSVEDCENI O AKREDITACI"

Transkript

1 národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů OSVEDCENI O AKREDITACI se sídlem Mlaty 672/8, Brno- Bosonohy, IČ pro zkušební laboratoř č Rozsah udělené akreditace: Zkoušení betonu, betonových výrobků, hutného kameniva, cementů, malt, přísad do betonu a malt, cihlářských výrobků, zemin a násypů, asfaltových směsí, stavební akustika a měření hluku, měření umělého osvětlení, stanovení prašnosti vymezené přílohou tohoto osvědčení. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se к činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody. Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 613/2014 ze dne , popřípadě správní akty na ně navazující. Udělení akreditace je platné do NAaoon! AKHEDITAČNÍ ORGAM Ing. Jiří Růžička, MBA ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s,

2 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno 2. pracoviště č. 02, Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc 4. pracoviště ě. 06, Praha Tolstého 447, Teplice Pavelkova, 772 Olomouc Prosecká 412/74, Praha Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup к rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci požadovaného flexibilního rozsahu je к dispozici и manažera kvality v dokumentu SD/20 Seznam zkoušek dotčených flexibilním rozsahem akreditace ". Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. pracoviště ě. 01, Brno Zkoušky: * hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu Stanovení pevnosti betonu v tlaku na krychlích, válcích nebo hranolech a zlomcích trámců Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou Stanovení mrazuvzdornosti betonu Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL Stanovení pevnosti betonu v tlaku Schmidtovými tvrdoměry ČSN EN IZP č. 03/03 (ČSN :1989, oddíly 2,4) ČSN EN ČSN EN , mimo článek 5 ČSN EN ČSN EN ČSN EN IZP č. 04/03 (ČSN :1988) ČSN ČSN Zl, metoda А, С ČSN ČSN a *A cx 0 NEOBSAZENO ( JbÄk Strana 1 z cel] NABOON! AKREDITAČNÍ OFLFLAX -b,cj _ ho počtu 18 stran V -2-

3 " 1* 2* 3* 4 Stanovení konzistence. Zkouška sednutím Stanovení zpracovatelnosti - metoda rozlitím Stanovení obsahu vzduchu - metoda tlaková hmotnosti čerstvého betonu 5 NEOBSAZENO 6 Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu. 7 NEOBSAZENO 8* Odtrhové zkoušky 9* 120* * Kontrola přesnosti stavebních dílců Zkouška nepropustnosti vrstvy Dlažební bloky (stanovení rozměrů, odolnosti proti CHRL, nasákavosti a pevnosti v příčném tahu) ové obrubníky (stanovení rozměrů, odolnosti proti CHRL, nasákavosti a pevnosti v ohybu) Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích 124 NEOBSAZENO 125 Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN kapitola 5 až 7, příloha B, D ČSN EN ČSN EN 480- ČSN , příloha В ČSN EN ISO 4624, TP 213 ČSN ČSN EN 1542, kapitola 7 ČSN ČSN , příloha D ČSN EN 1338, příloha С, E, F, NA ČSN EN 1340, příloha С, E, F, NA4.1.1 ČSN EN 13791; ČSN ČSN BNltóAX ČSNF^4% & Ä % Ztvrdlý beton y, malty, nátěry, povlaky, izolace ové stavební dílce ové podkladní vrstvy mostovek, opatřené epoxidovým nátěrem nebo izolační vrstvou. ové dlažební bloky ové obrubníky ové a železobetonové konstrukce Cement

4 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: l( 126 Stan.pevn. cementu v ohybu a tlaku 127 NEOBSAZENO ČSN EN Cement Zjišťování vzhledu a rozměrů cihlářských výrobků Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti a nasákavosti cihlářských výrobků 130 Stanovení pevnosti v tlaku 131 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu ČSN , oddíl II část А, В ČSN ČSN , kapitola И. A, B, С ČSN EN ČSN , kapitola V. A ČSN EN ČSN , kapitola V. B. Cihlářské výrobky Cihlářské výrobky Cihlářské výrobky Cihlářské výrobky 132 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN , příloha A, Cihlářské výrobky 133 NEOBSAZENO 134 Dlažební desky (stanovení rozměrů, odolnosti proti CHRL, nasákavosti a pevnosti v ohybu) ČSN EN 1339, příloha С, E, F, NA Dlažebních desky 135 NEOBSAZENO 136* 137* Měření hluku v pracovním prostředí Měření hluku mimo pracovní prostředí 138* Měření umělého osvětlení 139* Gravimetrické stanovení prašnosti 140 NEOBSAZENO ČSN EN ISO 9612 ČSN ISO 1999 HEM ČSN ISO ČSN ISO HEM ČSN ČSN IZPč.01/14 (ČSN EN 481:1994, NV 361/2007 Sb.) Fyzikální faktory - hluk Fyzikální faktory - hluk Pracovní a mimopracovní prostředí Pracovní prostředí 141 hmotnosti a nasákavosti kameniva, (metoda pyknometrická,) ČSN EN , kapitola 8, 9, příloha A, kapitola A.4, příloha С Kamenivo 142 Stanovení podílu drcených zrn ČSN i;^í3-5 + Aí2 li Žl\ Hrubé kamenivo Strana 3 z

5 Stanovení podílu schránek živočichů hmotnosti ve válci ČSN EN IZP č. 14/05 (ČSN 72 71:1968 čl. B) Hrubé kamenivo 145 Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN Stanovení tvaru zrn - tvarový index ČSN EN Stanovení vlhkosti sušením v sušárně ČSN EN Stanovení zrnitosti - sítový rozbor ČSN EN Stanovení zaoblenosti hran zrn IZP č. 17/05 (ČSN 72 72:1968, metoda F) 150 Stanovení podílu měkkých zrn v kamenivu IZP č. 12/05 (ČSN 72 75:1990 +AI, metoda A) 151 Stanovení rozlišných částic v kamenivu ČSN hmotnosti a nasákavosti kameniva. ČSN EN , kapitola 7, příloha В IZP č. 01/15 (ČSN EN : 2014) 153 NEOBSAZENO Stanovení vlhkosti a nasákavosti malty Stanovení pevnosti malty v tahu za ohybu a tlaku ČSN EN ČSN EN AI ČSN EN ČSN EN ČSN EN Malta Malta 156* Stanovení přídržnosti malt ČSN EN Malta 157 Stanovení mrazuvzdornosti malty ČSN Malta 158 Stanovení zrnitosti malt ČSN EN Změna AI Malty (suchá směs) 159 NEOBSAZENO * Stanovení konzistence čerstvé malty Stanovení konzistence čerstvé malty ČSN EN Čerstvá malta ČSN EN'töJ^WMmeiiv AI + A2 /# A %\ Čerstvá malta N/flOONf AKREWTAiNl WGÄN Strana 4 z cedčtíyého počtu stn

6 Mlaty 672/8, Bmo-Bosonohy " Stanovení přilnavosti čerstvé malty hmotnosti malty IZP č. 02/06 (ČSN :1968) ČSN EN AI Čerstvá malta Čerstvá malta 164 Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN Čerstvá malta 165 Stanovení doby zpracovatelnosti a tuhnutí a času pro úpravu 166 Zkoušky injektážní malty Stanovení přídržnosti lepidel smykovou zkouškou Stanovení přídržnosti cementových malt smykovou zkouškou ČSN EN AI ČSN EN IZP č. 2/10 (ČSN EN 445:1998, článek 3.1 až , článek až ) ČSN EN 1324 ČSN EN Stanovení doby zavadnutí ČSN EN Stanovení skluzu ČSN EN Stanovení objemových zrn 172 NEOBSAZENO 173* Měření tloušťky nátěru 174 NEOBSAZENO * Měření podélné a příčné nerovnosti latí Zjišťování makrotextury vozovek 177 NEOBSAZENO 178 Stanovení pevnosti / indexu účinnosti, objemové stálosti a doby tuhnutí ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 2808, článek 5.5.6, článek 5.5.8, článek ČSN , kapitola 8 ČSN EN ČSN čl..8,.9; ČSN EN 450-1, články 5.3.2, 5.3.3, NEOBSAZENO 180 Stanovení doby tuhnutí CSN/ÄO-A Го Ж\ J\ \ ZCTKHf NABODNI AKREDITAČNÍ OOGAN O Čerstvá a sanační malta Injektážní malta Maltoviny a lepidla Maltoviny a lepidla Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Malty, lepidla, podlahové hmoty Nátěry na konstrukcích Povrch krytů a podkladních vrstev vozovek Povrch krytů vozovek Popílek Přísady Strana 5 z ci ~ > / ého počtu Ш stran

7 Stanovení kapilární absorpce Stanovení odlučování vody z betonu 183 NEOBSAZENO Stanovení odolnosti proti mrazu a vodě směsí, stmelených hydraulickými pojivy. Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 187 NEOBSAZENO 188 Stanovení zrnitosti zemin Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru Stanovení konzistenčních mezí ČSN EN ČSN EN ČSN , příloha A ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN ČSN EN ISO Změna AI ČSN CEN ISO/TS , mimo článek 54 ČSN CEN ISO/TS ČSN CEN ISO/TS Přísady Přísady Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy Stavební materiály a výrobky 191 Stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 193 Proctorova zkouška 194* Statická zatěžovací zkouška 195* ČSN ČSN EN , mimo články 7.3,7.6 ČSN ; ČSN ^5%ha A,,.B, D Nesoudržné zeminy, kamenivo a sypaniny a sypaniny Zkouška lehkou dynamickou deskou CSN73 /r*%\ a sypaniny NEHODNÍ AKBEDTTAČNl OftGAN Strana 6 z еыкхпфю počtu 18 s

8 Mlaty 672/8, Bmo-Bosonohy 196* hmotnosti zemin. ČSN , kapitoly I, II, III, články A, D-l, a sypaniny v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace Pořadová čísla zkoušek , vyjma zkoušek 136, 137 a neobsazených čísel Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup к rozsahu akreditace Vzorkování: říslo postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V101 Odběr vzorků asfaltové směsi С SN EN , články , V102 Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) ČSN EN , článek 5 V103 V104 Odběr vzorků čerstvého betonu Odběr vzorků kameniva a zmenšování laboratorních vzorků ČSN EN ČSN EN 932-1, mimo články 8.2, 8.3, ČSN EN 932-2

9 2. pracoviště č. 02, Teplice Zkoušky: ]) 201* Stanovení vzduchové neprůzvučnosti ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO Stavební konstrukce měřené na stavbách 202* Stanovení kročejové neprůzvučnosti ČSN EN ISO ČSN EN ISO Stavební konstrukce měřené na stavbách v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 8 z celkového počtu 18 stran

10 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISCMEC 17025:2005: 3. pracoviště č. 05, Olomouc Stanovení tloušťky asfaltové vozovky Rozbor asfaltové směsi - extrakce (stanovení obsahu pojiva) Rozbor asfaltové směsi - stanovení zrnitosti kameniva po extrakci. CSN EN , článek 4.1 STN EN , článek 4.1 ČSN EN STN EN ČSN EN AI STN EN AI Stanovení fyzikálních vlastností asfaltové směsi: 504 hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa ČSN EN STN EN ; ČSN EN STN EN Stanovení maximální objemové Hmotnosti ČSN EN STN EN Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí Měření teploty asfaltové směsi Stanovení rozměrů asfaltových těles Smyková zkouška spojení vrstev 508 NEOBSAZENO hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN , článek 7.3 ČSN EN STN EN IZP č. 03/03 (ČSN 73 J-3i"6:T989,. oddíly 2 > 4) /$ рг э Х\ STty7 l31(äaädiiy%i\ NAHOONI AKBEDTTAČNI onain s> W %.b Strana 9 z celfevéhcr$рс ц-гв stran

11 * Stanovení pevnosti betonu v tlaku na krychlích, válcích nebo hranolech a zlomcích trámců Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou Stanovení mrazuvzdornosti betonu Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL Stanovení pevnosti betonu v tlaku Schmidtovými tvrdoměry ČSN EN ČSN EN , mimo článek 5 STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN ČSN EN STN EN IZP č. 04/03 (ČSN :1988) ČSN STN ČSN Z1, metoda A, С STN , metoda A ČSN ČSN EN STN STN EN Stanovení objemu mezer С SN , příloha А 519 NEOBSAZENO 520* 521* Stanovení konzistence. Zkouška sednutím Stanovení zpracovatelnosti - metoda rozlitím Stanovení obsahu vzduchu - metoda tlaková hmotnosti čerstvého betonu 524 NEOBSAZENO 525* Odtrhové zkoušky ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN , mimo kapitolu 4; STN EN , mimo kapitolu 4 ČSN EN STN EN ČSN , příloha В STN , příloha В ČSN EN ISQA624 I p 2 j^tpr CSN l:n 154. kaí%)la. 7 ČSN/ ^ r s> \ I ism H NAFLOONL AKREWTAČNI OAGÁN В %.ъ / y, malty, povlaky, nátěiy, izolace Strana 10 z celkovéh -počtu í 8 stran

12 " 526 й Zkouška nepropustnosti vrstvy 527* Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích a v prefabrikovaných a betonových dílcích. 528* Měření integrity pilot 529 NEOBSAZENO hmotnosti a nasákavosti kameniva. Metoda pyknometrická hmotnosti a nasákavosti kameniva. ČSN , příloha D С SN EN ČSN IZP č. 01/ (Manuál к zařízení Pile echo tester) С SN EN , kapitola 8, 9, příloha A kapitola A. 4, příloha C; STN EN , kapitola 8, 9, příloha A kapitola A. 4, příloha С ČSN EN , kapitola 7, příloha В ové podkladní vrstvy mostovek, opatřené epoxidovým nátěrem nebo izolační vrstvou. ové a železobetonové konstrukce ové a železobetonové konstrukce 532 Stanovení sypné hmotnosti С SN EN Stanovení tvaru zrn - tvarový index Stanovení vlhkosti sušením v sušárně Zkouška humusovitosti kameniva Stanovení zrnitosti - síťový rozbor Stanovení rozlišných částic v kamenivu 538 Zkouška ekvivalentu písku 539 NEOBSAZENO 540 Stanovení pevnosti malty v tahu za ohybu a v tlaku na zlomcích trámců 541 NEOBSAZENO CSN EN STN EN CSN EN STN EN IZP č. 06/05 (ČSN 72 77:1968, metoda B) CSN EN STN EN CSN CSN EN STN EN CSN EN ČSN EN ČSN \ Malta

13 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: 542* 543* Měření podélné a příčné nerovnosti latí Zjišťování makrotextuiy vozovek 544 NEOBSAZENO Stanovení odolnosti proti mrazu a vodě směsí stmelených hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy. Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 548 NEOBSAZENO 549 Stanovení zrnitosti zemin Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru Stanovení konzistenčních mezí 552 Stanovení vlhkosti zemin Laboratorní stanovení meze plasticity zemin Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin dle Atterberga Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR, IBI) ČSN , kapitola 8 STN EN ČSN EN STN EN ČSN , příloha A ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN , příloha NA, NB ČSN EN ; STN EN ČSN EN ISO Změna AI ČSN CEN ISO/TS , mimo článek 5.4 ČSN CEN ISO/TS ČSN CEN ISO/TS ČSN EN ISO STN článek 4 aa STN STN , kapitola А, В ČSN EN STN STN ЕЮ :Х Hotové vrstvy vozovky Povrch krytů vozovek Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy Stavební materiály a výrobky, mechanicky zpevněné kamenivo ШП NAAOONI ЛХПЕОПАЛМ! ONEAN NJ ^ & Strana 12 z celkového počtó>18 stran

14 " 556 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 557 Proctorova zkouška 558* Statická zatěžovací zkouška 559* Zkouška lehkou dynamickou deskou ČSN STN ČSN EN , mimo články 7.3, 7.6 STNEN , mimo články 7.3, 7.6 ČSN ČSN , příloha A, B, D STN STN , příloha F ČSN , metoda C; STN , mimo články 6.2,6.3,8.1,8.2 Nesoudržné zeminy, kamenivo a sypaniny a sypaniny a sypaniny 560* hmotnosti zemin ČSN , kapitoly I, II, III články A, D-l STN , kapitoly I, II, III články A, D-l a sypaniny v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace , vyjma neobsazených čísel Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup к rozsahu akreditace

15 Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 501 V 502 V503 V504 Odběr vzorků asfaltové směsi Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) Odběr vzorků čerstvého betonu Odběr vzorků kameniva a zmenšování laboratorních vzorků С SN EN , články , STN EN , články , CSNEN , článek 5 STN EN , článek 5 CSNEN STN EN CSN EN 932-1:1997, mimo články 8.2, 8.3 ČSN EN STN EN Strana 14 z celkového počtu 18 stran

16 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISCMEC 17025:2005: 4. pracoviště č. 06, Praha Zkoušky: 601* Měření teploty asfaltových směsí 602 NEOBSAZENO 603 hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení pevnosti betonu 604 v tlaku na krychlích, válcích nebo hranolech a zlomcích trámců 605 Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem 606 Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu 607 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou Stanovení pevnosti betonu 608* v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem 609 NEOBSAZENO 610* Stanovení konzistence. Zkouška sednutím. 6* Stanovení zpracovatelnosti - metoda rozlitím 612* Stanovení obsahu vzduchu - metoda tlaková 613 hmotnosti čerstvého betonu 614 Samozhutnitelný beton - zkouška sednutí-rozlitím 615 NEOBSAZENO ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , mimo článek 5 ČSN EN ČSN EN ČSN EN IZP č. 04/03 (ČSN :1988) ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN CSN EN , mimo kapitolu 4 ČSN EN ČSN EN Stanovení objemu mezer ČSN , příloha A Mezerovitý beton 617* 618* Stanovení pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu - metoda A Stanovení pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu - metoda В 619 NEOB SAZENO IZP č. 09/01 (SCG-A&T) ČSN EN , metoda A IZP č. /01 (SCG-A&T) ČSN EN 1ДЖ1 metoda В ~>v / - А «Л Stříkaný beton Stříkaný beton

17 620* Odtrhové zkoušky 621* Zkouška nepropustnosti vrstvy 622* Měření integrity pilot 623 NEOBSAZENO hmotnosti a nasákavosti kameniva. Metoda pyknometrická Stanovení zrnitosti - sítový rozbor Stanovení tvaru zrn - tvarový index CSN , příloha В ČSN ; ČSN EN 1542, kapitola 7 ČSN , příloha D IZP č. 01/ (Manuál к zařízení Pile echo tester) ČSN EN , kapitoly 8, 9, příloha A, kapitola. A. 4, příloha С ČSN EN ČSN EN y, malty a jiné povrchové úpravy; izolační vrstvy ové podkladní vrstvy mostovek opatřené epoxidovým nátěrem nebo izolační vrstvou. ové a železobetonové konstrukce Kamenivo 627 Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 629 NEOB SAZENO 630 Měření tloušťky nátěru 631 NEOBSAZENO ČSN EN ČSN EN ISO 2808 článek 5.5.6, článek 5.5.8, článek Nátěry na konstrukcích 632 Stanovení vlhkosti zemin) ČSN CEN ISO/TS Podkladní vrstvy vozovek 633* Zjišťování makrotextury vozovek 634* Měření podélné a příčné nerovnosti latí 635 NEOBSAZENO Zkušební metoda pro 636 stanovení pevnosti v tlaku směsí, stmelených hydraulickými pojivy 637 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě ČSN EN ČSN , kapitola 8 ČSN EN ČSN EN ISO Změna AI 638 NEOBSAZENO /# v a4>. А. V с лсж $ Povrch krytů vozovek Povrch krytů a podkladních vrstev vozovek Směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy Stavební materiály a výrobky Z** NApoonI AKBEDTTAČNL ORGAN.W л ь Strana 1 &'Z-!Óžlkového póctii 18 stran \ -2-

18 639* CSN kapitoly I, II, III hmotnosti zemin články A, D-l Stanovení zdánlivé hustoty 640 pevných částic zemin pomocí ČSN CEN ISO/TS pyknometru 641 Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO/TS , mimo článek Stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS * Statická zatěžovací zkouška CSN ČSN , Příloha A, B, D 644* Zkouška lehkou dynamickou deskou ČSN metoda С 645 Proctorova zkouška CSN EN , mimo články 7.3, 7.6 Laboratorní stanovení 646 relativní ulehlosti ČSN nesoudržných zemin a sypaniny a sypaniny a sypaniny Nesoudržné zeminy, kamenivo v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace , vyjma neobsazených čísel Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup к rozsahu akreditace Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V603 V 604 V601 V602 Odběr vzorků asfaltové směsi Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) Odběr vzorků čerstvého betonu Odběr vzorků kameniva a zmenšování laboratorních vzorků С SN EN , články ,4.6-7 ČSN EN , článek 5 С SN EN CSN EN- 932^t : m,imo články.2/8'^ V го CS <2- -Gr О i n Strana 1 klového počfň \ß stran V -o- >/

19 Vysvětlivky: НЕМ Metodický návod pro měření a hodnocení hluku - (Ministerstvo zdravotnictví -Hlavní hygienik České republiky) Interní zkušební postup e Nařízení vlády SCG AT Sprayed Concrete Guideline - Application and Testing, (Směrnice pro stříkané betony - provádění a zkoušky) Technické podmínky pro stavby pozemních komunikací Strana 18 z celkového počtu 18 stran

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2015 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI NÁRODNí AKREDITAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona v č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích V na výrobky, ve znění

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů OSVĚDČENÍ

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015.

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015. Výtisk č. PROTOKOL O ZKOUŠCE č. A 159 / 2015 Zkouška: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti Stanovení pevnosti za ohybu Stanovení mrazuvzdornosti Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku. Název položky:

Více

IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, Brno

IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, Brno IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, 627 00 Brno výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř tel: 548129331, 724333094, fax: 548129285 E-mail: kresaj@imosbrno.eu,

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. M. Figalla Ing. Al-Hajjar Petr Pokorný vedoucí zkušební

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36. Geotechnika 1. Podle kterého předpisu se navrhuje a provádí geotechnický průzkum pro PK? 2. Jaké jsou kategorie metod odběru vzorků zemin? 3. Kolik je tříd kvality vzorků zemin pro laboratorní zkoušky?

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Využití vedlejších produktů výroby kameniva Nové směry v navrhování nestmelených směsí Autor: Dušan Stehlík 3.května 2018 Využití vedlejších produktů výroby

Více

Technologický předpis T 05

Technologický předpis T 05 Výtisk: server Technologický předpis T 05 pro technologii : Podkladní vrstvy Obsah : I. SPOLEČNÁ ČÁST 1. ÚVOD - OBLAST POUŽITÍ, BEZPEČNOST 1 2. ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ 2 3. ZDROJE 3 4. SYSTÉM KONTROLY KVALITY

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

Building the future TM COMPACTON COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. ... nový standard betonáže

Building the future TM COMPACTON COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. ... nový standard betonáže Building the future TM Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a materiály.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí a kameniva Organizátor

Více

Technologický předpis T 09

Technologický předpis T 09 Výtisk: server Technologický předpis T 09 pro technologii : Kryty z dlažeb Obsah : I. SPOLEČNÁ ČÁST 1. ÚVOD - OBLAST POUŽITÍ, BEZPEČNOST 2. ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ 3. ZDROJE 4. SYSTÉM KONTROLY KVALITY 4.1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský, Ing. Oldřich Žalud ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník chodníkový 25, Obrubník chodníkový 50, Obrubník chodníkový 100, vnitřní a vnější betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část Zkoušení vozovek a materiálů Generální zpráva 2. část Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o. České Budějovice 24 25.11.2015 České Budějovice Počet příspěvků do 2. části tématu Celkem 6 z toho 3 od autorů z ČR 3

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Popílky a s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy

Více