České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6"

Transkript

1 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu 1-2* Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty 1-3 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 1-4 Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu 1-5 Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti 1-6 Stanovení objemové hmotnosti 1-7 Stanovení objemové hmotnosti 2-1 Stanovení rozměrů drobných betonových prvků ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 678 ČSN , čl. 1-6, ČSN EN ISO 845 ČSN EN ČSN EN 1338, Příloha C ČSN EN 1339, Příloha C ČSN EN 1340, Příloha C Čerstvý beton Čerstvá malta Pórobeton, výrobky z pórobetonu Cihlářské výrobky Lehčené plasty a pryže Suché zatvrdlé malty ové dlažební bloky ové dlažební desky ové obrubníky 2-2 Stanovení rozměrů ČSN EN Zdicí prvky 2-3* Stanovení místní rovinnosti povrchu 3-1 Stanovení tloušťky nátěru metodou 6B 4-1 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles 4-2 Stanovení pevnosti betonu v tlaku ČSN , čl. 7.4 ČSN EN ISO 2808, čl ČSN EN KÚ7 (ČSN ) Podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí Nátěry, nátěrové hmoty a systémy 4-3 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 679 Pórobeton, výrobky z pórobetonu 4-4 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty Strana 1 z celkového počtu 12 stran

2 4-5 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 1354 Mezerovitý beton z pórovitého kameniva 4-6 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Zdicí prvky 4-7 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN , čl Cihlářské výrobky 4-8 Stanovení pevnosti v prostém tlaku 4-9 Stanovení meze pevnosti v tlaku ve směru vláken 4-10 Stanovení meze pevnosti v tlaku napříč vláken 5-1 Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 5-2 Stanovení pevnosti v tahu ohybem ČSN EN 1926 ČSN ČSN ČSN EN ČSN , kap. 3 Přírodní kámen 5-3 Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1521 Mezerovitý beton z pórovitého kameniva 5-4 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 5-5 Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) 5-6 Stanovení ohybové únosnosti (při vzniku trhliny, mezní a zbytkové) 5-7 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 5-8 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 5-9 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN 1351 ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN , čl KÚ 1 (ČSN ) 5-10 Zkouška ohybem ČSN EN ISO , kap. 4 a Ohybová zkouška na svarovém spoji ČSN EN ISO , kap. 4 a Zkouška ohybem ČSN EN ISO , čl Stanovení meze pevnosti v ohybu ČSN Pórobeton, výrobky z pórobetonu s kovovými vlákny Stříkaný vláknobeton Zdicí prvky Cihlářské výrobky Přírodní kámen Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu Svařované sítě do betonu Nosné svarové spoje betonářské oceli Strana 2 z celkového počtu 12 stran

3 5-14 Stanovení pevnosti skla v ohybu ČSN EN Sklo ve stavebnictví 6-1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO Kovové materiály 6-2 Zkoušení tahem ČSN EN ISO , kap. 4 a Zkoušení tahem ČSN EN ISO , kap. 4 a Zkouška tahem ČSN EN ISO , kap. 4 a Zkouška tahem ČSN EN ISO , čl Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu Oceli pro předpínání Svařované sítě do betonu Nosné svarové spoje betonářské oceli 6-6 Zkouška tahem ČSN EN ISO , čl. 14 Nenosné svarové spoje betonářské oceli 6-7 Stanovení tahových vlastností 6-8 Stanovení pevnosti v tahu prostým tahem 6-9 Stanovení pevnosti spojení u vývrtů v prostém tahu 6-10 Zkouška v tahu ve směru vláken 6-11 neobsazeno ČSN EN ČSN EN ČSN , Příloha 1 ČSN EN ČSN Asfaltové hydroizolační pásy a folie Plastové a pryžové pásy a fólie 6-12 Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN 1607 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví 6-13 Stanovení tahových vlastností ČSN ISO Stanovení tahové pevnosti ČSN EN 50182, čl až 6.4.8, Příloha C 7-1 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a tlaku 7-2 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a tlaku 8-1 Stanovení smykové síly svařovaných spojů ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO , kap. 4 a Zkouška střihem ČSN EN ISO , čl Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer Vodiče venkovního elektrického vedení Cement Malty, maltové směsi a pojiva Svařované sítě do betonu Nosné svarové spoje betonářské oceli Strana 3 z celkového počtu 12 stran

4 8-3 Stanovení meze pevnosti ve smyku ve směru vláken 8-4 Stanovení smykové odolnosti ve spojích 9-1 Stanovení pevnosti v příčném tahu 9-2 Stanovení pevnosti v příčném tahu 9-3 Stanovení pevnosti v příčném tahu 10-1* Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců 10-2* Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev 10-3 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN , kap. 2 ČSN EN ČSN EN 1338, Příloha F ČSN EN 1339, Příloha F ČSN EN 1340, Příloha F ČSN , čl ČSN , Příloha B ČSN EN 1542 Asfaltové hydroizolační pásy a folie Plastové a pryžové pásy a fólie ové dlažební bloky ové dlažební desky ové obrubníky Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty 10-4 Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty pro vnitřní a vnější omítky 10-5 Stanovení přídržnosti ČSN EN 1348 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky 10-6 Stanovení přídržnosti lepicí hmoty ČSN EN Tepelně izolační výrobky 10-7 Stanovení soudržnosti ČSN EN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy 10-8 Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály 10-9 Stanovení soudržnosti ČSN EN Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty 11-1 Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ČSN ISO Strana 4 z celkového počtu 12 stran

5 11-2 Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 11-3 Stanovení modulu pružnosti v tlaku 11-4 Stanovení statického modulu pružnosti 11-5 Stanovení modulu pružnosti v tlaku podél vláken 11-6 Stanovení modulu pružnosti při statickém ohybu 11-7 Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku 12-1 Stanovení pevnosti tvrdoměrnou metodou 12-2 Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 13-1 Stanovení kapacity absorbované energie 14-1 Zkouška tvrdosti podle Brinella 14-2 Zkouška tvrdosti podle Vickerse 15-1 Ověření rozměrů, zkouška mechanickou porušující silou a stanovení výchylky při zatížení 15-2 Zkouška porušujícího mechanického zatížení 15-3 Zkouška mechanickým zatížením v tahu 15-4 Zkouška mechanickou porušující silou ČSN EN 1352 ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN EN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN (idt. IEC 168:1994), čl. 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, Příloha A ČSN EN (idt. IEC 62155:2003), čl. 7.2, 8, 10.5, 10.6 KÚ 2 (ČSN IEC 1109 (idt. IEC 1109:1992), čl , 6.4, , 8 + ) ČSN IEC (idt. IEC 383-1:1993), kap. 19 Autoklávovaný pórobeton a mezerovitý beton z pórovitého kameniva Malty, maltové směsi a pojiva Přírodní kámen Stříkaný vláknobeton Kovové materiály Kovové materiály Vnitřní a vnější staniční podpěrky z keramického materiálu nebo skla Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a beztlakové Kompozitní izolátory pro venkovní vedení Keramické nebo skleněné izolátory pro venkovní vedení Strana 5 z celkového počtu 12 stran

6 15-5 Zkoušky zatížením smontovaného jádra ČSN EN ed. 2 (idt. IEC 61952:2008), čl. 10.4, 11.2, 12.4, 13 ANSI C29.11, čl , čl ANSI C29.17, čl Zkouška tahovou silou ČSN EN (idt. IEC 383-2:1993) 15-7 Zkouška mezní mechanické pevnosti a chování při dlouhodobém zatížení ANSI C29.1, čl. 5.1, 5.3 Kompozitní podpěrné izolátory pro venkovní vedení Izolátorové řetězce a izolátorové závěsy Elektrické izolátory 15-8 Zkouška tahovou silou ANSI C29.13, čl. 7.7 Kompozitní izolátory pro zakončení distribuční sítě 15-9 Zkouška chování smontovaného jádra při zatížení v závislosti na době trvání zatížení Zkoušky zatížením smontovaného jádra ČSN EN (idt. IEC 61109:2008), čl. 10.4, 11.2 ČSN EN (idt. IEC 62231:2006) čl. 8.3, 9.3, 10.4, 11.3 ANSI C29.11, čl , čl Mechanické zkoušky armatur ČSN EN (idt. IEC 61284:1997), čl Mechanické zkoušky rozpěrek Zkouška ohybovým momentem Zkoušení dutých kompozitních izolátorů ohybovým momentem Zkoušky mechanických vlastností porcelánových izolátorů Mechanické zkoušky uzemňovacích tyčí v ohybu a krutu ČSN EN (idt. IEC 61854:1998), čl , 7.5.2, ČSN EN ed.3, čl. 8.11, Příloha G ČSN EN (idt. IEC 61462:2007), čl. 8.5, 9.3, 10.4, Příloha A, C ANSI C29.9 čl. 5, 7.2.6, 7.2.7, , Tab. 1 a 2, Obr. 1 ČSN EN ed. 2 (idt. IEC 61230:2008), Příloha B Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro venkovní sítě Kompositní staniční podpěrky Armatury pro venkovní elektrická vedení Rozpěrky pro venkovní elektrická vedení Svodiče přepětí Kompozitní duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad V Keramické izolátory Uzemňovací tyče Strana 6 z celkového počtu 12 stran

7 16-1 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Zdivo 16-2 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 16-3 Stanovení počáteční pevnosti ve smyku 16-4 Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací 17-1 Zkoušky systémů dodatečného předpínání 17-2 Zkoušky systémů dodatečného předpínání ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN * Zkoušky injektážních malt ČSN EN 445, čl , 4.5, 4.6, 4.7 Zdivo Zdivo Zdivo Systémy pro dodatečné předpínání ČSN P , Příloha A a B Systémy pro dodatečné předpínání Injektáží malty pro předpínací kabely 18-2 Stanovení injektovatelnosti ČSN EN 1771 Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí 19-1 Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti 20-1* Stanovení časového vývoje nárůstu pevnosti v tlaku 20-2* Stanovení časového vývoje nárůstu pevnosti v tlaku ČSN EN A1 ČSN EN HILTI issue 5, 02/2001 Cement Stříkaný beton Stříkaný beton 21-1* Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton 21-2* Zkouška Vebe ČSN EN Čerstvý beton 21-3* Zkouška rozlitím ČSN EN Čerstvý beton 21-4* Zkouška sednutí-rozlitím ČSN EN Čerstvý beton 21-5* Zkouška V-nálevkou ČSN EN Čerstvý beton 21-6* Zkouška L-truhlíkem ČSN EN Čerstvý beton 21-7* Zkouška J-kroužkem ČSN EN , mimo čl. 4.2 Čerstvý beton 21-8 Stanovení konzistence ČSN EN Čerstvá malta 21-9 Stanovení konzistence KÚ 3 (ČSN , čl. 1-12) Stanovení doby zpracovatelnosti ČSN EN Čerstvá malta Čerstvá malta 22-1* Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN čl. 1-3, 5-6 Čerstvý beton 22-2* Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN Čerstvá malta Strana 7 z celkového počtu 12 stran

8 22-3 Stanovení pórovitosti Směrnice WTA D, čl Stanovení objemových změn betonu 23-2 Zkouška objemové stálosti malty 23-3 Stanovení smršťování a rozpínání 24-1 Zkouška mrazuvzdornosti malty 24-2 Stanovení mrazuvzdornosti betonu 24-3 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy 24-4 Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování bez rozmrazovací soli 24-5 Stanovení odolnosti proti cyklickému zmrazování a rozmrazování 24-6 Stanovení odolnosti proti solím ČSN KÚ 4 (ČSN ) ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN EN 13198, Příloha. A Ztvrdlá malta Malty, maltové směsi a pojiva Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty Malty, maltové směsi a pojiva Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců ové výrobky a prefabrikáty OTP č.j. 1168/2009, Příloha 5 Antivibrační rohože Směrnice WTA D, čl Ztvrdlá malta 24-7 Stanovení trvanlivosti ČSN EN Ztvrdlá malta 25-1 Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1338, Příloha E ČSN EN 1339, Příloha E ČSN EN 1340, Příloha E ové dlažební bloky ové dlažební desky ové obrubníky 25-2 Stanovení nasákavosti ČSN , čl Cihlářské výrobky 25-3 Stanovení absorpce vody a odolnosti hydrofobních impregnací proti alkáliím 25-4 Stanovení permeability vody v kapalné fázi 25-5 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou 25-6 Stanovení vodotěsnosti betonu ČSN EN ČSN EN ČSN EN KÚ 5 (ČSN ) Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty Nátěry, nátěrové hmoty a systémy Strana 8 z celkového počtu 12 stran

9 25-7 Zkouška nasákavosti vodou ČSN EN 13369, Příloha G ové prefabrikáty, teracové dlaždice 25-8 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy 25-9 Stanovení vlhkosti váhovou metodou ČSN ČSN EN Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců Řezivo Stanovení nasákavosti OTP č.j. 1168/2009, Příloha 1 Antivibrační rohože Stanovení schopnosti zadržovat vodu Zkoušky stanovení hloubky průniku a kapilární absorpce vody Zkoušky absorpce vody za 24 hod 26-1 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 26-2 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 26-3 Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí 26-4 Stanovení tepelné slučitelnosti teplotním cyklováním s ponořením do rozmrazovacího solného prostředku 26-5 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - odlupování 26-6 Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování s rozmrazovací solí 27-1 Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení DIN ČSN EN DIN V 18550, Příloha A ČSN TKP 18 metoda C ČSN EN 1338, Příloha D ČSN EN 1339, Příloha D ČSN EN 1340, Příloha D ČSN EN ČSN P CEN/TS , odst. 5 ČSN EN 13198, Příloha B ČSN EN Čerstvá malta Ztvrdlá malta Čerstvá malta ové dlažební bloky ové dlažební desky ové obrubníky Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí ové výrobky a prefabrikáty Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty Strana 9 z celkového počtu 12 stran

10 28-1 Stanovení trvanlivosti pórobetonu 29-1 Stanovení prostupu vodní páry 29-2 Stanovení propustnosti pro vodní páru 29-3 Stanovení propustnosti pro vodní páru 29-4 Zkouška prostupu vodních par 30-1* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 30-2* Statické zatěžovací zkoušky mostů 30-3 Zkoušení tenkostěnných prvků a plošných profilů 30-4 Zkoušky spřahovacích prvků a spřažených stropních desek 30-5 Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců 30-6 Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců 30-7 Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování 30-8 Stanovení únosnosti dílců při příčném zatížení 30-9 Zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností Zkoušení mechanických vlastností Zkoušení mechanických vlastností ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 7783 ČSN EN KÚ 6 (ČSN , čl # ) ČSN ČSN , mimo čl. 6.7 ČSN EN , Příloha A ČSN EN ed. 2, Příloha B ČSN ČSN ČSN EN 595 ČSN EN 1356 ČSN EN 408 ČSN EN , Příloha A, B a E ČSN EN 1916 Pórobeton Stavební materiály, výrobky a dílce Nátěry, nátěrové hmoty a systémy Malty a maltové směsi pro vnitřní a vnější omítky Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců Stavební konstrukce a dílce Mostní konstrukce Ocelové tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily Ocelobetonové konstrukce Pórobetonové dílce Pórobetonové spínané dílce Dřevěné příhradové nosníky Dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva Dřevěné konstrukce, konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo Zařízení pro snižování hluku z dopravy Trouby a tvarovky z betonu Strana 10 z celkového počtu 12 stran

11 30-12 Zkoušení mechanických vlastností Stanovení odolnosti proti vtlačení Stanovení statické plošné tuhosti Stanovení dynamické plošné tuhosti Stanovení odolnosti proti cyklickému zatěžování 31-1 Stanovení odolnosti proti nárazu kamenů 31-2 Stanovení odolnosti proti rázu 32-1* Dynamická zkouška informativní 32-2* Dynamická zkouška zatěžovací 32-3* Stanovení dynamických účinků strojů na konstrukce 32-4* Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím 32-5* Dynamická zatěžovací zkouška mostů ČSN EN 1917 ČSN EN Vstupní a revizní šachty z betonu Vnější tepelně izolační kompozitní systémy OTP č.j. 1168/2009, Příloha 2 Antivibrační rohože OTP č.j. 1168/2009, Příloha 3 Antivibrační rohože OTP č.j. 1168/2009, Příloha 4 Antivibrační rohože ČSN EN , Příloha C ČSN EN ČSN , čl. 1-19, 24-43, 58 ČSN , čl. 1-17, 20-31, 44-56, 58 ČSN , čl , , 120, 121 ČSN ISO 2631, Část 1 až 2 ČSN , čl. 4.2, 5.2, , 6.3.3, 6.5.2, 7.2 a * Hodnocení vibrací strojů ČSN ISO ČSN Část 1: čl. 3-5; Část 2: čl. 3-4, Příloha A; Část 3; Část 4; Část 5; Část 6: čl. 4-5, Příloha A 33-1 Axiální zkouška únavy ČSN EN ISO , kap. 4 a Axiální zkouška únavy ČSN EN ISO , kap. 4 a 8 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu Vnější tepelně izolační kompozitní systémy Stavební konstrukce Stavební konstrukce Stavební konstrukce Stavební konstrukce Stavební konstrukce Stavební konstrukce Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu Svařované sítě do betonu 34-1 Stanovení vlhkosti zemin ČSN CEN ISO/TS Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující 34-2* Stanovení objemové hmotnosti KÚ 8 (ČSN , čl. A, C, D; ČSN CEN ISO/TS ) Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující, kamenivo Strana 11 z celkového počtu 12 stran

12 # Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO/TS Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující 34-4 Stanovení meze plasticity ČSN CEN ISO/TS Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující 34-5 Stanovení meze tekutosti KÚ 9 (ČSN ) Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující 34-6 Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Proctorova zkouška 34-7 Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 34-8 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně ČSN EN ČSN EN ČSN EN Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující Kamenivo 34-9 Stanovení nasákavosti ČSN EN , příl. B Kamenivo Stanovení jemnosti proséváním za mokra ČSN EN Popílek v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Aplikace normy pro podmínky ZL KÚ Účinnost normy ukončena Vysvětlivky: ANSI Americká norma (American National Standards Institute) DIN Německá norma (Deutsche Industrie-Norm) WTA Směrnice společnosti WTA (Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky) HILTI Instrukce, návod k obsluze zařízení firmy HILTI Aktiengesellschaft TKP Technicko-kvalitativní podmínky Ministerstva dopravy ČR OTP Obecně technické podmínky Správy železniční dopravní cesty KÚ X Interní postup dle uvedené normy kap. kapitola čl. článek idt. identická Strana 12 z celkového počtu 12 stran

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a 5

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a 5 Hmotné produkty: 1.* Kamenivo, písek a štěrkopísek 2.* Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví z pálené hlíny Certifikační schéma ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014,

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice

EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice List 1 z 18 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři na webových

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4 List 1 z 10 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - Radim Kokeš Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - zejména soustavy VVÚ ETA a T08B Zapuštěné -

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

Nové české normy pro stavebnictví

Nové české normy pro stavebnictví ST66_72 22.1.2004 11:27 Stránka 66 66 Nové české normy pro stavebnictví V průběhu uplynulého roku 2003 schválil a vydal Český normalizační institut pro oblast investiční výstavby rozsáhlý soubor českých

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI VÝROBKY MAPEI PRO OPRAVY BETONU OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MALTAMI S KOMPENZOVANÝM SMRŠŤOVÁNÍM Tissotropico: Malta s kompenzovaným smršťováním a skelnými vlákny,

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5 Certifikace produktů Hmotné produkty Název produktu/skupiny produktů Certifikační schéma Specifikace norem (normativních dokumentů) C.1* Překližky a ostatní překližky, dýhované panely a podobně upravované

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 9. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Ing. Petr Karlík Ing. Vladimír Sedláček vedoucí střediska certifikace stavebních výrobků - asfalty pro silniční účely, výrobky z asfaltu, zálivky spár

Více

TREZOR TEST s.r.o. Zkušební laboratoř Na Vršku 67, 250 67 Klecany

TREZOR TEST s.r.o. Zkušební laboratoř Na Vršku 67, 250 67 Klecany Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1* Zkouška napadením s využitím ČSN EN 1143-1, kap. 7 nářadí EN 1143-1, kap. 7 ČSN EN 1143-2, kap. 8, 9, 10 kromě článku

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více