České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná laboratoř betonových konstrukcí 5. OL 134 Odborná laboratoř ocelových konstrukcí 6. OL 136 Odborná laboratoř silničních staveb 7. OL 137 Odborná laboratoř železničních staveb 8a. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra 8b. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra UCEEB, Třinecká 1024, Buštěhrad 9. OL 182 Odborná laboratoř centra experimentální URC Josef, Chotilskogeotechniky Smilovice 93, Dobříš Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 123/1 Stanovení pevnosti za ohybu ČSN EN ČSN EN /2 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 1936 ČSN EN /3 Stanovení nasákavosti ČSN EN 1925 ČSN EN ČSN EN /4 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN ČSN EN /5 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 1926 ČSN EN Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen 123/6 Stanovení retence vody ČSN EN Pojivo, malta Strana 1 z celkového počtu 18 stran

2 123/7 Stanovení propustnosti vodních par 123/8 Stanovení soudržnosti s podkladem 123/9 Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu a dynamického modulu pružnosti 123/10 Stanovení konzistence betonu - stupeň zhutnitelnosti 123/11 Stanovení konzistence betonu metodou rozlití 123/12 Stanovení konzistence betonu zkouškou Vebe 123/13 Stanovení konzistence betonu metodou sednutí kužele 123/14 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu - tlaková metoda 123/15 Stanovení objemové hmotnosti 123/16 Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu 123/17 Stanovení vlhkosti a nasákavosti 123/18 Stanovení pevnosti betonu v tlaku na zkušebních tělesech a na vývrtech 123/19 Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 7783 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 992 ČSN EN IZP /2005 (ČSN :1990) ČSN EN 1338, příl. E ČSN EN 1339, příl. E ČSN EN 1340, příl. E ČSN EN ČSN EN 1354 ČSN EN ČSN EN čl. 7 a 10, Příloha A a D ČSN EN ČSN EN 1338, příl. F Ztvrdlá malta, stavební materiály, cihlářské, pórobeton, nátěrové a sanační hmoty Malta pro vnější omítky Beton, malty Beton, betonové Beton, betonové Beton, betonové Beton, betonové Beton, betonové Beton, betonové Beton, betonové Beton, betonové, dlažební bloky a desky, betonové obrubníky Beton, betonové Beton, betonové, dlažební bloky Strana 2 z celkového počtu 18 stran

3 123/20 Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem a lomové zatížení ČSN EN 1339, příl. F ČSN EN 1521 ČSN EN /21 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN ČSN EN /22 Stanovení odolnosti betonu chemickým rozmrazovacím solím (CHRL) 123/23 Stanovení vodotěsnosti betonu 123/24* Zkouška pevnosti betonu v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem L a N 123/25 Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity 123/26 Stanovení statického modulu pružnosti a přetvářnosti betonu 123/27 Stanovení objemových změn, smrštění a rozpínání ČSN ČSN EN ČSN ČSN P CEN/TS IZP /2005 (ČSN :1988) ČSN EN ČSN , čl. 40 až 55 ČSN EN ČSN EN čl. 8 a 10, Příloha A a D ČSN EN ČSN ISO 6784 ČSN ČSN EN 1352 ČSN EN ČSN Beton, betonové, dlažební desky Beton, betonové, pórobeton Beton, betonové Beton, betonové Beton, betonové a konstrukce Zdící prvky Beton, betonové, malty, pórobeton Beton, betonové, pojiva 123/28 Zkouška tlakem ČSN EN 826 Tepelně izolační 123/29 Stanovení hmotnosti a objemové hmotnosti ČSN EN 678 ČSN EN 1602 ČSN EN ČSN EN /30 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 679 Pórobeton 123/31 Stanovení vlhkosti a nasákavosti 123/32 Stanovení hmotnosti, nasákavosti a počáteční rychlosti nasákavosti ČSN EN ČSN EN 1353 ČSN , část 2 ČSN EN ČSN ČSN EN Pórobeton, tepelně izolační, cihlářské Pórobeton, vápenopískové zdící prvky, cihlářské Cihlářské Strana 3 z celkového počtu 18 stran

4 123/33 Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu ČSN EN A1 ČSN EN /34 Zkouška mrazuvzdornosti ČSN , příl. A ČSN EN /35 Stanovení kapilární absorpce vody 123/36 Zkouška hmotnosti a pórovitosti malty 123/37 Stanovení vlhkosti a nasákavosti 123/38 Zkouška objemové stálosti malty dilatometrickou metodou ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN IZP /2006 (ČSN :2005) IZP /2006 (ČSN :2005) 123/39 Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN /40 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN ČSN EN ČSN EN /41 Zkouška mrazuvzdornosti malty ČSN /42 Stanovení objemové ČSN EN hmotnosti čerstvé malty 123/43 Stanovení zrnitosti ČSN EN ČSN EN /44 Stanovení pórovitosti ztvrdlé malty 123/45 Stanovení odolnosti sanačních omítek proti solím a průniku vody 123/46 Zkouška přídržnosti k podkladu 123/47 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku K 123/05-96 (WTA K 123/06-96 (WTA ČSN , příl. B ČSN EN ČSN EN 1542 ČSN EN ČSN EN Cihlářské, nepálené zdící prvky, betonové tvárnice Cihlářské, pálená krytina Malty, suché maltové směsi, injektáží malty, přísady, impregnace Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi, pojiva, potěry, injektážní malty Malty, suché maltové směsi, pojiva, potěry Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi, pojiva Potěrové materiály Strana 4 z celkového počtu 18 stran

5 123/48 Stanovení tvrdosti povrchu ČSN EN Potěrové materiály 123/49* Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály 123/50 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí ČSN Povrchové úpravy 123/51 Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky 123/52* Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů 123/53 Zkouška pevnosti tahem, tržné zatížení, tažnost 123/54 Stanovení délky, šířky a přímosti 123/55 Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě 123/56 Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 1607 K 123/08-96 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1110 ČSN EN ČSN EN /57 Stanovení rozměrů ČSN EN 1339, Příloha C ČSN EN 1338, Příloha C ČSN EN 1340, Příloha C ČSN EN ČSN EN /58 Stanovení odolnosti zmrazování/ rozmrazování ČSN EN 1338, příl. D ČSN EN 1339, příl. D ČSN EN 1340, příl. D 123/59 Stanovení zjevných vad ČSN EN ČSN EN /60* Vizuální ověřování hledisek trhlin a odlupování 123/61 Stanovení přídržnosti a přilnavost v tahu 123/62 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě ČSN EN 1338, příl. J ČSN EN 1339, příl. J ČSN EN 1340, příl. J ČSN EN 1607 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Tepelně izolační materiály Různé stavební hmoty Izolační pásy Izolační pásy a fólie Izolační asfaltové pásy Izolační pásy a fólie Betonové dlažební desky, bloky a obrubníky, cihlářské Betonové dlažební desky, dlažební bloky a obrubníky Izolační pásy a fólie Betonové dlažební desky, dlažební bloky a obrubníky Izolační pásy a fólie Malty, suché maltové směsi Strana 5 z celkového počtu 18 stran

6 123/63 Zkouška pevnosti spoje ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN /64 Zkouška umělého stárnutí ČSN EN 1296 při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě 123/65 Stanovení nasákavosti kapilárním vzlínáním ČSN EN /66 Stanovení nasákavosti ČSN EN ČSN EN /67 Stanovení pevnosti v ohybu a tlaku 123/68 Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 123/69 Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností 123/70 Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti ČSN EN ČSN , čl a ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN Izolační pásy, fólie Izolační pásy a fólie Stavební materiály a Lepidla a malty a nátěrové hmoty Lepidla, malty a popílky Stavební materiály a Stavební materiály a Stavební materiály a 123/71 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO Stavební materiály a 123/72 Stanovení doby tuhnutí ČSN EN ČSN EN /73 Stanovení hloubky ČSN EN karbonatace Malty, betony a přísady Malty a betony v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 6 z celkového počtu 18 stran

7 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 124/1-4 Neobsazeno 124/5 Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním 124/6 Stanovení odolnosti proti plísním 124/7-10 Neobsazeno 124/11 Měření součinitele difúze radonu ČSN ČSN EN ISO 846, mimo metodu C K 124/02-95 K 124/01-09 Stavební hmoty a Plasty Izolace proti vodě a radonu, stavební materiály Strana 7 z celkového počtu 18 stran

8 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 132/1* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 132/2* Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí ČSN ČSN /3* Zatěžovací zkoušky mostů ČSN ČSN /4 Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 132/5 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles IZP /2014 IZP /2014 Budovy, průmyslové objekty, základy strojů, inženýrské konstrukce Budovy, průmyslové objekty, základy strojů, inženýrské konstrukce Silniční, železniční a smíšené mosty, propustky, nadjezdy, lávky pro pěší a cyklisty a konstrukce odpovídající mostům Malty, kompozity na bázi cementu a sádry Malty, kompozity na bázi cementu a sádry v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 8 z celkového počtu 18 stran

9 4. OL 133 Odborná laboratoř betonových konstrukcí 133/1 Stanovení pracovního diagramu betonu v tahu ohybem 133/2 Stanovení množství ocelových drátků ve ztvrdlém drátkobetonu 133/3 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebního tělesa 134/4 Stanovení pevnosti v příčném tahu 135/5 Stanovení sečnového modulu pružnosti ČSN EN :2000 IZP /2007 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Beton, vláknobeton Drátkobeton Beton, vláknobeton Beton, vláknobeton Beton, vláknobeton Strana 9 z celkového počtu 18 stran

10 5. OL 134 Odborná laboratoř ocelových konstrukcí 134/1 Zkouška oceli tahem (Kovové materiály - zkouška tahem) 134/2 Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho ČSN EN ISO ČSN ISO /3 Zkouška svařitelnosti kovů IZP /2009 (ČSN :1963) Ocelové prvky Ocelové prvky Ocelové prvky Strana 10 z celkového počtu 18 stran

11 6. OL 136 Odborná laboratoř silničních staveb 136/1 Stanovení zrnitosti kameniva 136/2 Stanovení podílu zrn hrubého kameniva o tvarovém indexu 3 a větším 136/3 Stanovení nasákavosti kameniva a jeho objemové hmotnosti 136/4 Stanovení trvanlivosti hutného kameniva 136/5 Zkouška odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování 136/6 Zkouška otlukovosti kameniva 136/7 Stanovení objemové hmotnosti hutného kameniva 136/8 Stanovení mezerovitosti kameniva ČSN EN ČSN EN ČSN EN , čl. 7, 8 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo 136/9 Penetrační zkouška ČSN EN 1426 Asfalty 136/10 Stanovení bodu měknutí ČSN EN 1427 Asfalty 136/11 Stanovení silové duktility ČSN EN Asfalty 136/12 Stanovení teploty lámavosti ČSN EN Asfalty 136/13 Zkouška přilnavosti živice ČSN Asfalty 136/14 Zkoušky hotové úpravy - míra zhutnění, smyková pevnost a mezerovitost ČSN , čl. 7.2 (mimo 7.2.b), čl. 7.3, čl /15 Stanovení obsahu rozpustného pojiva včetně přípravy vzorků 136/16 Zkouška zrnitosti včetně přípravy vzorků 136/17 Stanovení maximální objemové hmotnosti 136/18 Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Strana 11 z celkového počtu 18 stran

12 136/19 Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 136/20 Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 136/21 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě včetně přípravy vzorků 136/22 Stanovení ztráty částic zkušebního tělesa drenážního asfaltového koberce včetně přípravy vzorků ČSN EN , čl. 4.1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN /23 Stanovení stékavosti pojiva ČSN EN /24 Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese ČSN EN /25 Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese 136/26 Zkouška pojíždění kolem včetně přípravy vzorků 136/27 Stanovení pevnosti v příčném tahu včetně přípravy vzorků 136/28 Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 136/29 Marshallova zkouška včetně přípravy vzorků 136/30 Stanovení tuhosti - zkouška čtyřbodovým ohybem 136/31 Tuhost - Zkouška v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech 136/32 Stanovení odolnosti vůči únavě -zkouška čtyřbodovým ohybem 136/33 Neobsazeno 136/34 Stanovení srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 136/35 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , příloha B ČSN EN , příloha C ČSN EN , příloha D ČSN EN ČSN Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Zeminy Strana 12 z celkového počtu 18 stran

13 136/36 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO Zeminy 136/37* Statická zatěžovací zkouška ČSN Zeminy 136/38 Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 13 z celkového počtu 18 stran

14 7. OL 137 Odborná laboratoř železničních staveb 137/1* Statická zatěžovací zkouška ČSN Příloha B, SŽDC S4 - Příloha 5 137/2* Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (zařízení skupiny C) 137/3* Stanovení objemové hmotnosti ČSN ČSN metoda D-1 Zeminy Zeminy Zeminy 137/4 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO Zeminy 137/5* Měření hluku ČSN ISO ČSN ISO Metodický návod MZ ČR ČJ. Hem Metodický návod MZ ČR čj /2010-OVZ Mimopracovní prostředí 137/6 Stanovení statické plošné tuhosti 137/7 Stanovení odolnosti proti cyklickému zatěžování 137/8 Stanovení odolnosti proti cyklickému zmrazování a rozmrazování 137/9 Zkouška zabudovaných nebo vlepených součástí upevnění svislým zatížením OTP SŽDC č.j. 1168/2009-S, Příloha č.2 OTP SŽDC č.j. 1168/2009-S, Příloha č.4 OTP SŽDC č.j. 1168/2009-S, Příloha č.5 ČSN EN , Příloha A Antivibrační rohože Antivibrační rohože Antivibrační rohože Železniční svršek 137/10 Stanovení svěrné síly ČSN EN Železniční svršek v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 14 z celkového počtu 18 stran

15 8a. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra 181/1* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 181/2* Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí ČSN ČSN /3* Zatěžovací zkoušky mostů ČSN ČSN /4-5 Neobsazeno 181/6 Stanovení modulu pružnosti a pevnosti v ohybu ČSN EN 408+A1 181/7 Stanovení mechanické odolnosti a stability - výpočtem ČSN EN ČSN EN zkouškou ČSN ČSN EN /8-21 Neobsazeno Stavební konstrukce a jejich části Stavební konstrukce a jejich části Mostní konstrukce pozemních komunikací, železniční, vodní apod. Konstrukční dřevo, lepené lamelové dřevo Dřevěné konstrukce a jejich části 181/22 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Konstrukční beton, betonové 181/23 Stanovení pevnosti v tahu ohybem 181/24 Stanovení pevnosti v příčném tahu 181/25 Stanovení objemové hmotnosti zatvrdlého betonu 181/26 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou 181/27 Stanovení sečného modulu pružnosti 181/28 Stanovení odolnosti proti CHRL ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN Konstrukční beton, betonové Konstrukční beton, betonové Konstrukční beton, betonové Konstrukční beton, betonové Konstrukční beton, betonové Konstrukční beton, betonové 181/29 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Konstrukční beton, betonové v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 15 z celkového počtu 18 stran

16 8b. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra 181/1-3 Neobsazeno 181/4* Stanovení kvalitativních parametrů pro vizuální třídění podle pevnosti 181/5* Kontrola přesnosti stavebních dílců ČSN , vyjma kap. 7 ČSN /6 Stanovení modulu pružnosti a pevnosti v ohybu ČSN EN 408+A1 181/7 Stanovení mechanické odolnosti a stability - výpočtem ČSN EN ČSN EN zkouškou ČSN ČSN EN /8* Stanovení vzduchové neprůzvučnosti 181/9* Stanovení kročejové neprůzvučnosti 181/10 Stanovení bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO /11* Měření doby dozvuku ČSN EN ISO ČSN EN ISO /12* Měření hluku ČSN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO HEM /13* Měření hluku ČSN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 9612 ČSN EN ISO HEM Dřevo na stavební konstrukce Stavební materiály a Konstrukční dřevo, lepené lamelové dřevo Dřevěné konstrukce a jejich části Stavební prvky a budovy Stavební prvky a budovy Stavební prvky Prostory ve stavbách Mimopracovní prostředí Pracovní prostředí Strana 16 z celkového počtu 18 stran

17 181/14 Stanovení tepelného odporu metodou měřidla tepelného toku 181/15 Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 181/16 Stanovení prostupu vodní páry ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO /17 Stanovení tepelného výkonu ČSN EN ISO 9806, mimo čl /18 Stanovení mechanických vlastností 181/19 Měření výkonových parametrů 181/20 Zjištění strukturní povrchové morfologie nanovláken metodou skenovací elektronové mikroskopie 181/21 Stanovení glyoxalu fotometrickou metodou ČSN EN 1886, mimo čl. 10, 11 ČSN EN 308 IZP 181-1/2016 IZP 181-2/2016 (Český lékopis) Stavební materiály a Stavební materiály a Stavební materiály a Solární kolektory Plášť vzduchotechnické jednotky Výměníky pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice Nanovlákenné struktury Nanovlákenné struktury v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 17 z celkového počtu 18 stran

18 9. OL 182 Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky 182/1 Stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO Zeminy 182/2 Stanovení objemové hmotnosti zemin ČSN EN ISO , čl. 5.1, Zeminy /3 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin ČSN EN ISO , čl. 5.1 Zeminy 182/4 Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO/TS , čl. 5.2, /5 Stanovení konzistenčních mezí 182/6 Stanovení pevnosti v tlaku přírodního stavebního kamene ČSN CEN ISO/TS čl. 5.2 a 5.3 ČSN EN 1926 Zeminy Zeminy Horniny Vysvětlivky: CEN - Comité Européen de Normalisation (Evropská komise pro normalizaci) IZP - Interní zkušební předpis vydaný a schválený po (xxx-yy/zzzz) TP Technické podmínky Ředitelství silnic a dálnic schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR - Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací K - Metodický postup (interní předpis) vydaný a schválený před (xxx/yy-zz) WTA - Předpis vydaný v SRN společností Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.v., Baierbrunn (Technická směrnice) TS - Technická specifikace OTP SŽDC - Obecně technické podmínky Správy železniční dopravní cesty HEM Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací. HEM Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Strana 18 z celkového počtu 18 stran

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 9. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. M. Figalla Ing. Al-Hajjar Petr Pokorný vedoucí zkušební

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 3. 2016 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport kapalné vody Transport vody porézním prostředím: Souč. tepelné vodivosti vzduchu: = 0,024-0,031 W/mK Souč. tepelné vodivosti izolantů: = cca

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ Společnost QUALIFORM, a.s. jako notifikovaná osoba č. 1544 byla autorizována ÚNMZ rozhodnutím č. 58/2004 ze dne 6.12.2004 ve rozhodnutí č. 17/2008 ze dne 19.12.2008 a nově

Více

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25 TESTUDO SP 25 1. Název výrobku: TESTUDO SP 25 2. Výrobce: INDEX S.p.A. Construction Systems and Products Via G. Rossini 22 37060 Castel d Azzano Italy 3. Technická specifikace: Pás je speciálně vyvinutý

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 27.11.2013, České Budějovice TRENDY v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 11 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování životnosti

Více

Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev

Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev Ing. Pavel Šperka, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., Ing. Adam Puda, dipl. Ing. Manfred Krönig, Ing. Květoslav Urbanec, MBA 28. 29. listopadu 2017, České

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2013 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( ) OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více