sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych myelofibróza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych myelofibróza"

Transkript

1 sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych myelofibróza Združenie pacientov s hematologickými malignitami Nezábudková 52, Bratislava Telefón: Web: 1

2 1 2 O Myelofibróze Príčiny a rizikové faktory 1 O Myelofibróze 3 4 Príznaky a symptómy Stanovenie diagnózy 5 Možnosti liečby Myelofibróza je zriedkavým nádorovým ochorením kostnej drene, pri ktorom je dreň nahradená fibróznym (väzivovým) tkanivom. Kostná dreň je špongii podobné mäkké tkanivo vypĺňajúce dutiny kostí. Úlohou kostnej drene je vytvárať krvné bunky červené krvinky (erytrocyty), ktoré prenášajú kyslík a ďalšie látky z pľúc do tkanív celého tela, biele krvinky (leukocyty), ktoré ako súčasť imunitného systému bojujú proti infekciám a ochoreniam a krvné doštičky (trombocyty), ktoré sa podieľajú na zrážaní krvi (koagulácii), čím pomáhajú zastaviť krvácanie. gakaryocytov - buniek, ktorých úlohou je formovanie krvných doštičiek. Spočiatku má preto pacient veľa krvných doštičiek a často aj bielych krviniek. Dôsledkom nadprodukcie megakaryocytov je uvoľňovanie cytokínov - chemických látok, ktoré stimulujú v kostnej dreni vytváranie väziva. Ako ochorenie postupuje a kostná dreň je nahrádzaná väzivovým tkanivom, nemôže viac produkovať dostatok krvných buniek. Tvorba krvných buniek sa presúva do pečene a sleziny, ktoré sa zväčšujú. Tieto orgány však nedokážu tvoriť dostatočné množstvo krvných buniek a počet červených krviniek, bielych krviniek aj krvných doštičiek sa postupne znižuje. 6 Životospráva 7 Sociálne a právne súvislosti Myelofibrózu zaraďujeme medzi ochorenia, pri ktorých sa v kostnej dreni vytvára nadmerné množstvo určitého typu krvných buniek - červených krviniek, bielych krviniek a/alebo krvných doštičiek. Takéto choroby sa nazývajú myeloproliferatívne neoplázie. Pri myelofibróze sa v kostnej dreni vytvára príliš veľa me- Myelofibróza sa môže vyskytovať sama o sebe, vtedy hovoríme o primárnej myelofibróze, alebo môže byť výsledkom postupu iného ochorenia kostnej drene. Ďalšími myeloproliferatívnymi neopláziami, ktoré sa môžu zmeniť na myelofibrózu sú polycytémia vera a esenciálna trombocytémia. 2 3

3 2 Príčiny a rizikové faktory 3 Príznaky a symptómy Myelofibróza je zriedkavá, jej výskyt sa pohybuje medzi 0,2 až 1,5 prípadov na 100 tisíc obyvateľov ročne. Častejšia je u ľudí nad 50 rokov, môže však postihnúť človeka v akomkoľvek veku. Príčiny vzniku myelofibrózy nie sú známe. U zhruba 50 60% percent pacientov s myelofibrózou sa vyskytuje mutácia (zmena v DNA) nazývaná JAK2 V617F. Enzým Janusova kináza 2 (JAK2) je súčasťou signálnej dráhy vedúcej k tvorbe krvných buniek. Keď telo potrebuje viac krvných buniek, vyšle signál JAK2, a ten následne signalizuje bunkám, aby začali rásť a deliť sa. Mutácia V617F spôsobí, že sa JAK2 stane trvalo aktívnym, čo znamená, že nedokáže prestať vysielať bunkám signál, aby rástli a delili sa, hoci organizmus už nové bunky nepotrebuje. Mutácie JAK2 pri myelofibróze, polycytémii vera a esenciálnej trombocytémii boli objavené v r Tento objav priniesol dlho očakávaný základ pre vývoj cielenej liečby týchto ochorení (myeloproliferatívnych neoplázií) zasahujúcej priamo abnormálnu tvorbu buniek. Prvým liekom registrovaným priamo na liečbu myelofibrózy sa stal v r liek s účinnou látkou ruxolitinib. Ruxolitinib je JAK inhibítor, čo znamená, že bráni proteínom JAK2 a JAK1 v aktivite, čím vedie k obmedzeniu nekontrolovateľného rastu krvných buniek. Mutácia V617F je jeden dôvod, prečo sa signálna dráha JAK stane neregulovanou a spôsobuje ochorenie. U 5-10% pacientov sa vyskytuje mutácia génu nazývaného MPL, ktorá taktiež ovplyvňuje signálnu dráhu JAK. V r bola popísaná ďalšia mutácia vyskytujúca sa u 23,5% pacientov s myelofibrózou a esenciálnou trombocytémiou Calreticulin (CALR), spôsobujúcej zväčšenie sleziny (spenomegáliu) a ďalšie vážne komplikácie ako sú nízky počet doštičiek a ťažká anémia. Myelofibróza sa zvyčajne vyvíja pomaly. Zhruba tretina pacientov nezaznamenáva v ranných štádiách ochorenia nijaké špecifické ťažkosti. Ako sa však zhoršuje produkcia zdravých krvných buniek, začínajú pacienti pociťovať nasledujúce príznaky a symptómy: Únava, slabosť, dýchavičnosť, ktoré sú zvyčajne dôsledkom nízkeho počtu červených krviniek (anémia). Bolesť alebo pocit plnosti pod rebrami na ľavej strane spôsobená zväčšením sleziny (splenomegáliou), ktorá utláča okolité orgány. Zväčšenie pečene. Krvácanie a tvorba modrín, ktoré je dôsledkom nízkeho počtu doštičiek (trombocytopénia). Zníženie množstva všetkých typov krviniek v krvi (pancytopénia). Zvýšený krvný tlak (hypertenzia). Zníženie hmotnosti, teploty, nočné potenie. Myelofibróza nie je dedičná choroba. Nevieme, ako jej predchádzať. Pôsobenie priemyselných chemikálii, ako sú benzén a toulén a ionizačného žiarenia zvyšuje riziko vzniku rakoviny. No iba malé množstvo ľudí vystavených týmto látkam ochorie na myelofibrózu. 4 5

4 Stanovenie 4 diagnózy Možnosti 5 liečby Diagnóza je stanovená na základe vyšetrenia krvného obrazu a kostnej drene. Pre myelofibrózu je charakteristický nedostatok červených krviniek (anémia), často sa vyskytuje aj zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytóza) a krvných doštičiek (trombocytémia). U približne tretiny pacientov sa však naopak stretávame s miernym poklesom hodnôt krvných doštičiek. Pri myelofibróze sa môžeme stretnúť aj s ďalšími abnormalitami, ako sú nadmerne veľké krvné doštičky, cirkulujúce megakaryocyty, zvýšené hodnoty určitých parametrov (kyselina močová, LDH, bilirubín) alebo znížené hodnoty albumínu a cholesterolu. V prípade, ak základné vyšetrenie krvného obrazu preukázalo anémiu alebo iné abnormality, je potrebné vykonať vyšetrenie kostnej drene. Vzorky kostnej drene sa získavajú dvomi odlišnými procedúrami punkciou a trepanobiopsiou kostnej drene. Punkcia sa vykonáva nasatím dreňovej krvi do striekačky, najčastejšie z lopaty bedrovej kosti. Odobraté vzorky sa natrú na sklíčko, ktoré sa hodnotí pod mikroskopom. Pri biopsii kostnej drene lekár odoberie malé množstvo kosti a kostnej drene. Vzorky sa skúmajú v laboratóriu, či sa na nich nevyskytujú abnormality. Pre myelofibrózu je typické zmnoženie buniek v kostnej dreni (hypercelularita) a zjazvenie (fibróza) kostnej drene. Zobrazovacími vyšetreniami (ultrazvuk sleziny) sa zistí, či je zväčšená slezina (hovoríme o splenomegálii). Výber liečby sa odvíja od rizikovosti ochorenia danej vekom pacienta, prítomnosťou symptómov ochorenia, anémie, leukocytózy (zvýšeného počtu bielych krviniek) a percentuálneho zastúpenia nezrelých buniek (blastov) v kostnej dreni. U niektorých pacientov dokonca nie je nutné začať hneď s liečbou, pokiaľ nepociťujú žiadne ťažkosti a v ich krvnom obraze nenachádzame rizikové abnormality, môžu byť v počiatočnom štádiu ochorenia iba sledovaní. Pacient má právo byť dôkladne informovaný o všetkých možnostiach liečby a podieľať sa na prijímaní všetkých rozhodnutí, keďže ovplyvnia predovšetkým jeho život. Pri myelofibróze sa môže pacient stretnúť najmä s týmito možnosťami liečby: Alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek je najúčinnejšou formou liečby primárnej myelofibrózy. Transplantácia krvotvorných buniek kostnej drene je liečebná metóda, pri ktorej sú narušené alebo zničené krvotvorné bunky pacienta nahradené krvotvornými bunkami darcu (súrodenca alebo cudzieho človeka). Princípom transplantácie krvotvorných buniek je možnosť použitia intenzívnejšej a agresívnejšej (vysokodávkovej) chemoterapie, ktorá účinnejšie zničí nádorové bunky. Na druhej strane však takáto liečba v značnej miere poškodzuje tvorbu krvných buniek. Transplantácia umožňuje nahradiť krvotvorné bunky zničené vysokodávkovou chemoterapiou a obnoviť tak tvorbu krvných 6 7

5 buniek pacienta. Transplantácia kostnej drene sa pri myelofibróze používa oveľa zriedkavejšie ako pri niektorých iných hematoonkologických ochoreniach. Dôvodom je najmä fakt, že myelofibróza spravidla postihuje starších pacientov, pre ktorých by bola táto liečba spojená s veľkým rizikom najmä pre toxicitu vysokodávkovej chemoterapie, ktorá transplantácii predchádza. Vo všeobecnosti sa u starších pacientov častejšie vyskytujú ďalšie ochorenia (napríklad srdcovo cievne), ktoré negatívne ovplyvňujú zvládanie náročnej liečby. Potenciál úspechu pri transplantácii tiež veľmi znižuje pokročilá fibróza kostnej drene a veľmi nízky počet krvných buniek. Ruxolitinib je prvým liekom registrovaným v Európskej únii priamo na liečbu myelofibrózy. Pôsobí ako JAK inhibítor, čo znamená, že blokuje skupinu enzýmov známu ako Janusove kinázy (JAK), ktoré sa podieľajú na tvorbe a raste krvných buniek. Používa sa na liečbu myelofibrózy u dospelých pacientov, ktorí majú zväčšenú slezinu (splenomegália) alebo majú príznaky súvisiace s ochorením, ako sú horúčka, nočné potenie, bolesť kostí a zníženie hmotnosti. Liek má formu tabliet, odporúčaná počiatočná dávka do 20 mg má byť užívaná dvakrát denne v závislosti od počtu krvných doštičiek. Možnými nežiadúcimi účinkami sú najmä nízka hladina krvných doštičiek (trombocytopénia), nízka hladina červených krviniek (anémia), nízka hladina bielych krviniek (neutropénia), infekcie močových ciest, krvácanie, podliatiny, nárast hmotnosti, vysoká hladina cholesterolu v krvi, závraty, bolesť hlavy a zvýšená hladina pečeňových enzýmov. Liek nie je v SR kategorizovaný, čo znamená, že nie je uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa môže dať súhlas na jeho úhradu na základe osobitnej žiadosti ošetrujúceho lekára. Hydroxyurea je myelosupresívnym liekom, čo znamená, že potláča tvorbu krvných buniek v kostnej dreni. Používa sa najmä na liečbu starších pacientov, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu krvotvorných buniek kostnej drene. Podáva sa perorálne, v počiatočnej dávke je 5-20 mg/kg denne. Možnými nežiadúcimi účinkami liečby sú najmä zmeny vo vnímaní chutí, vyrážky, vriedky na koži, anémia. Interferón alfa (IFNα) patrí medzi interferóny, čo sú sú látky, ktoré sa v tele vytvárajú prirodzene a pomáhajú bojovať proti infekciám. Presný spôsob ich pôsobenia pri nádorových ochoreniach nie je úplne známy, usudzuje sa však, že pôsobia ako imunomodulátory (látky, ktoré menia spôsob pôsobenia imunitného systému). Môžu tiež blokovať množenie vírusov. Liečba interferónom alfa môže spomaliť vývoj ochorenia a znížiť riziko tvorby zrazenín. Podáva sa podkožnou alebo intravenóznou (do žily) infúziou. Možnými vedľajšími účinkami sú najmä bolesť hrdla, vírusové infekcie, nízky počet bielych krviniek, nechutenstvo, depresia, problémy so spánkom, úzkosť, emocionálna labilita, nepokoj, nervozita, závraty, bolesť hlavy, poruchy koncentrácie, sucho v ústach. Zhruba pätina pacientov liečbu netoleruje. Anagrelid blokuje vznik a rast buniek kostnej drene nazývaných megakaryocyty, ktoré produkujú krvné doštičky. Pri myelofibróze môže byť použitý v ranných štádiách ochorenia v kombinácií s interferónom alfa. Zväčšenie sleziny, ktoré pacientom s myelofibrózou spôsobuje mnohé ťažkosti, je možné riešiť aj jej chirurgickým odstránením splenektómiou alebo ožarovaním sleziny. Kvôli riziku rôznych komplikácií sa tieto metódy liečby používajú len zriedkavo. Pri myelofibróze sa často stretávame aj s anémiou (nedostatkom červených krviniek), ktorú je možné osobitne liečiť krvnými transfúziami, glukortikoidmi, prípadne aj inými liekmi. 8 9

6 6 Životospráva S ochorením a jeho liečbou sú mnohokrát spojené ťažkosti, ako sú únava, strata chuti do jedla, nevoľnosť, zvýšená náchylnosť na infekcie. Pacientom sa preto odporúča: Odpočinok. Odpočívajte vždy, keď je to možné. Požiadajte svojich blízkych, aby vám pomohli so všetkými aktivitami (napríklad v domácnosti), ktoré nevyhnutne nemusíte robiť vy. Doprajte si dostatok spánku. Pre človeka, ktorý bol zvyknutý veľa pracovať, môže byť ťažké dovoliť si vydýchnuť. Choroba však nie je obdobím, kedy by ste sa mali príliš nútiť. Načúvajte svojmu telu a relaxujte vždy, keď to potrebujete. Úprava stravovania. Ak nemáte chuť do jedla, skúste si rozdeliť porciu, ktorú zvyčajne jete, na viacero menších porcií, ktoré skúsite jesť častejšie, napríklad každé 2 hodiny. S liečbou býva spojené aj podráždenie slizníc ústnej dutiny (mukozitída), jedzte preto mäkkú a nedráždivú stravu, vyraďte citrusové plody, ktoré môžu sliznicu podráždiť. Na zmiernenie podráždenia môže pomôcť kloktanie roztoku predpísaného lekárom, odvaru zo šavie alebo vody Vincentky. Nejedzte príliš horúce, príliš studené, príliš sladké ani príliš korenené jedlá. Predchádzanie infekciám. Liečba môže viesť k zníženiu bielych krviniek, v dôsledku čoho je pacient náchylnejší na infekcie. Pacient by sa mal počas liečby snažiť znížiť riziko vzniku infekcií, najmä sa vyhýbať miestam s veľkým počtom osôb a kontaktu s chorými, umývať si ruky pred jedlom a pri príprave jedla, chrániť kožu pred poranením, udržiavať svoj uterák v suchu a denne ho meniť, čistiť si zuby po každom jedle, piť dostatok tekutín, nepiť nepasterizované mlieko a vodu zo studne, nejesť výrobky so živými kultúrami baktérií, zrejúce syry, surové a polosurové mäso, krájané salámy, nedostatočne tepelne upravené vajcia, kvasenú zeleninu, sušené orechy a ovocie, ovocie a zeleninu, ktorá sa nedá ošúpať. Pomôcť môže aj: Buďte dostatočne informovaný o svojom ochorení a možnostiach jeho liečby. Výskum v oblasti hematoonkologických ochorení neustále napreduje, prebiehajú klinické štúdie, registrujú sa nové lieky. Vedomosť o všetkých aktuálne dostupných možnostiach liečby môže mať pre pacienta zásadný význam. Aktuálne informácie o myelofibróze nájdete aj na stránke Neprerušujte priateľské a rodinné väzby. Hovoriť s druhými o chorobe môže byť ťažké a pravdepodobne sa stretnete s rôznymi reakciami. Zdieľanie s druhými však často pomáha. Rovnako ako praktická pomoc. Dávajte si rozumné ciele. Stanovenie cieľov vám môže priniesť pocit kontroly nad vlastným životom a jeho smerovaním. Dávajte si však také ciele, ktoré dokážete splniť. Počas liečby asi nezabehnete maratón. To neznamená, že nemôžete dokázať niečo iné, napríklad byť na seba naozaj dobrý. Doprajte si čas pre seba. Diagnóza onkologického ochorenia neznamená, že musíte okamžite prestať robiť všetko, čo vás teší. Skúste sa zamyslieť nad tým, ktoré z vecí, ktoré vás bavia, môžete robiť aj počas liečby, napríklad si čítať alebo vidieť filmy, na ktoré ste dosiaľ nemali čas

7 7 Sociálne a právne súvislosti Myelofibróza môže byť dôvodom pre priznanie invalidného dôchodku. To, či je pacient s touto diagnózou invalidný, závisí od závažnosti jeho ochorenia. Invalidným je človek vtedy, ak jeho choroba spôsobuje pokles schopnosti pracovať (vykonávať zárobkovú činnosť) o viac ako 40%. Myelofibróza s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou spôsobuje pokles schopnosti pracovať o 35 45%. Myelofibróza s ťažkými prejavmi, s anémiou pod 10 g/ dl hemoglobínu, trombocytopéniou pod /ml a zväčšením sleziny je spojená s poklesom v rozsahu 60-70%. Invalidita, t. j. pokles schopnosti pracovať o viac ako 40%, nie je jedinou podmienkou pre priznanie invalidného dôchodku. Ďalšou je, aby bol žiadateľ dôchodkovo poistený určitý počet rokov, teda aby bol určitý počet rokov zamestnaný, podnikal, alebo vykonával inú zárobkovú činnosť. Dôchodkovo poistení sú aj rodičia aj rodičovskej dovolenke a ľudia poberajúci opatrovateľský príspevok. Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa odvíja od veku od menej ako jedného roka pri osobe do 20 rokov až po najmenej 15 rokov pri osobe nad 45 rokov. O invalidnom dôchodku rozhoduje Sociálna poisťovňa na základe žiadosti podanej v pobočke, kde má žiadateľ bydlisko. Ťažké zdravotné postihnutie sa neposudzuje v Sociálnej poisťovni, ale na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Človek, ktorý je uznaný za invalidného, nemusí byť zároveň aj ťažko zdravotne postihnutý a naopak. Ťažké zdravotné postihnutie má vplyv na schopnosť viesť aktívny život, nemusí mať však nevyhnutne vplyv na schopnosť pracovať. Predpokladom toho, aby bol človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50%. Myelofibróza je spojená s funkčnou poruchou v rozsahu nad 50 % v prípade, ak ide o stredne ťažkú až ťažkú formu. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na vydanie preukazu, s pomocou ktorého si potom uplatňuje právo na rôzne zľavy a úľavy. Žiadosť o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP sa podáva spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález na Oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. Spolu so žiadosťou o vydanie preukazu osoby s ŤZP môžete Úrad požiadať aj o vyhotovenie parkovacieho preukazu, ak ste pre svoju chorobu odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Odkázanosť na individuálnu prepravu znamená, že pre svoje ochorenie nemôžete využívať verejnú dopravu, napr. nedokážete do vozidla nastúpiť a vystúpiť z neho alebo sa kvôli zvýšenému riziku infekcie musíte dlhodobo vyhýbať kontaktu s inými ľuďmi. Ťažko zdravotne postihnutí môžu dostať niektorý zo štrnástich opakovaných či jednorazových príspevkov, napríklad príspevok na opatrovanie, na prepravu, na pohonné hmoty (kompenzáciu zvýšených nákladov na prevádzku motorového vozidla). Pokiaľ ide o vaše práva v zamestnaní, návštevy u lekára a práceneschopnosť sú v pracovnom práve považované za tzv. dôležité osobné prekážky v práci. Prekážka v práci je skutočnosť, ktorá bráni zamestnancovi plniť jeho pracovné povinnosti. Zamestnanec počas trvania prekážok v práci nie je povinný vykonávať prácu a má pracovné voľno. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy - platené voľno, na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Platené pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku. Do nevyhnutne potrebného času sa započítava nielen samotné vyšetrenie a ošetrenie (a čakanie naň), ale aj cesta do a zo zdravotníckeho zariade

8 7 Sociálne a právne súvislosti Právna poradňa nia. Ak zamestnanec potrebuje ďalšie pracovné voľno, aby mohol navštíviť zdravotnícke zariadenie, zamestnávateľ je povinný mu toto pracovné voľno poskytnúť, ale už bez náhrady mzdy (naplatené voľno). Podmienkou poskytnutia tak plateného, ako aj neplateného pracovného voľna je, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Počas práceneschopnosti musí zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci. Zamestnanec nemá počas práceneschopnosti nárok na mzdu, ale poberá náhradu príjmu a nemocenské. Náhradu príjmu platí zamestnancovi zamestnávateľ za prvé tri dni trvania PN vo výške 25% z vymeriavacieho základu zamestnanca, za štvrtý až desiaty deň vo výške 55% z vymeriavacieho základu zamestnanca. Od jedenásteho dňa trvania PN má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré mu vypláca Sociálna poisťovňa. Výška nemocenského je 55% z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ zamestnanca je jeho hrubá mzda. Ak zamestnanec u súčasného zamestnávateľa pracoval v predchádzajúcom kalendárnom roku aspoň 90 dní, jeho nemocenské sa vypočíta z hrubej mzdy, ktorú mal u súčasného zamestnávateľa v predchádzajúcom roku. Ak zamestnanec u súčasného zamestnávateľa nepracoval v predchádzajúcom kalendárnom roku aspoň 90 dní (teda sa zamestnal koncom predchádzajúceho roka alebo až v tom roku, kedy sa stal práceneschopným), jeho nemocenské sa vypočíta z hrubej mzdy, ktorú mal u iných svojich zamestnávateľov v predchádzajúcom roku. Obdobie práceneschopnosti zamestnanca je tzv. ochrannou dobou, čo znamená, že práceneschopnému zamestnancovi môže dať zamestnávateľ výpoveď iba výnimočne, a to iba v prípade, ak sa zamestnávateľ ruší alebo ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom PN tak, že by výpovedná doba mala uplynúť počas PN (v ochrannej dobe), pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa práceneschopnosti okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá, a teda súhlasí s tým, aby sa pracovný pomer skončil uplynutím výpovednej doby počas PN. Podrobné informácie o invalidite, ťažkom zdravotnom postihnutí, práceneschopnosti, ale aj ďalších právnych súvislostiach hematoonkologických ochorení nájdete v našom časopise Krvinka a na webovej stránke kde je vám k dispozícii aj bezplatná právna poradňa pre pacientov a ich blízkych. Hematologická poradňa Ak sa chcete o svojom ochorení poradiť s hematológom, volajte bezplatne na telefónne číslo v pracovných dňoch od

9 Združenie pacientov s hematologickými malignitami Združenie pacientov s hematologickými malignitami zastupuje pacientov s nádorovými ochoreniami krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému, ako sú leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, esenciálna trombocytémia a myelofibróza. Pacientom pomáhame dostať sa k správnej liečbe, dodržiavať liečebný režim, poskytujeme im aktuálne a zrozumiteľné informácie o ich ochorení a právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sme pripravení počúvať vás, hľadať odpovede na vaše otázky a pomôcť vám dostať sa k najlepšej možnej liečbe. Ak potrebujete pomoc, podporu či radu alebo vás zaujíma naša činnosť, môžete sa na nás obrátiť: om: poštou: Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Nezábudková 52, Bratislava www. hematologickypacient.sk 16 Pripravili: MUDr. Katarína Masárová a JUDr. Katarína Fedorová Združenie pacientov s hematologickými malignitami, 2016.

Príloha III. Úpravy súhrnu charakteristických vlastností lieku, označenie na obale a písomná informácia je výsledkom postupu preskúmania.

Príloha III. Úpravy súhrnu charakteristických vlastností lieku, označenie na obale a písomná informácia je výsledkom postupu preskúmania. Príloha III Úprava príslušným častí súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácii pre používateľa Poznámka: Úpravy súhrnu charakteristických vlastností lieku, označenie na obale a písomná

Více

Zdravotné postihnutie verzus kúpa osobného motorového vozidla

Zdravotné postihnutie verzus kúpa osobného motorového vozidla Zdravotné postihnutie verzus kúpa osobného motorového vozidla - prehľad legislatívneho pozadia - Mgr. Tibor Köböl 4.4.2014 Obsah prezentácie Podmienky nároku na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych Polycytémia vera

sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych Polycytémia vera sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych Polycytémia vera Združenie pacientov s hematologickými malignitami Nezábudková 52, 821 01 Bratislava E-mail: info@hematologickypacient.sk Telefón: 0902

Více

Waldenströmova makroglobulinémia

Waldenströmova makroglobulinémia sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych Waldenströmova makroglobulinémia Združenie pacientov s hematologickými malignitami Nezábudková 52, 821 01 Bratislava E-mail: info@hematologickypacient.sk

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

SPRIEVODCA OCHORENÍM PRE PACIENTOV A ICH BLÍZKYCH GAUCHEROVA CHOROBA

SPRIEVODCA OCHORENÍM PRE PACIENTOV A ICH BLÍZKYCH GAUCHEROVA CHOROBA SPRIEVODCA OCHORENÍM PRE PACIENTOV A ICH BLÍZKYCH GAUCHEROVA CHOROBA Združenie pacientov s hematologickými malignitami Nezábudková 52, 821 01 Bratislava E-mail: info@hematologickypacient.sk Telefón: 0800

Více

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

Sociálne a zdravotné zabezpečenie Sociálne a zdravotné zabezpečenie Pobyt cudzincov v SR a Slovákov v zahraničí Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra,

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Informácie o liečbe Gilenyou (fingolimod), ktoré je dôležité si pamätať

Informácie o liečbe Gilenyou (fingolimod), ktoré je dôležité si pamätať Informácie o liečbe Gilenyou (fingolimod), ktoré je dôležité si pamätať Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

(tolkapón) tablety DENNÍK PACIENTA. Pomôže vám dodržiavať pravidelné vyšetrenia funkcie pečene počas prvého roku užívania

(tolkapón) tablety DENNÍK PACIENTA. Pomôže vám dodržiavať pravidelné vyšetrenia funkcie pečene počas prvého roku užívania (tolkapón) tablety DENNÍK PACIENTA Pomôže vám dodržiavať pravidelné vyšetrenia funkcie pečene po prvého roku užívania INFORMÁCIE O PACIENTOVI 03 PRED UŽITÍM TASMARU SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE

Více

PRÍLOHA III DODATKY K SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

PRÍLOHA III DODATKY K SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV PRÍLOHA III DODATKY K SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV Tieto zmeny v SPC a písomnej informácii pre používateľov sú platné v čase Rozhodnutia Komisie. Po

Více

Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o priznanie SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA na ak. r. 2015/2016

Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o priznanie SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA na ak. r. 2015/2016 Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o priznanie SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA na ak. r. 2015/2016 ŽIADATEĽ O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM dokladuje, ak jeho rodič Zamestnaný rok 2014 alebo Ročné zúčtovanie preddavkov

Více

Lieky a pacienti s bolesťou

Lieky a pacienti s bolesťou Dozadu Na začiatok Ďalej Lieky a pacienti s bolesťou Kúpite si občas v lekárni lieky na bolesť alebo vám ich pravidelne predpisuje lekár? Čítajte ďalej a zistite, či pri liečbe občasnej alebo chronickej

Více

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza.

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza. Výprava do kosti: Kosť je živé tkanivo. Ako mnohé ďalšie tkanivá v tele, aj kostra sa počas života potrebuje neustále obnovovať. Celá kostra dospelého človeka sa kompletne obnoví v priebehu 7 10 rokov.

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce práca obmedzená výsledkom maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku Dohoda o pracovnej činnosti príležitostná práca

Více

Analýza dopravnej situácie v SR

Analýza dopravnej situácie v SR Analýza dopravnej situácie v SR Príloha č. 4 Nehodovosť Dopravná nehodovosť na pozemných komunikáciách predstavuje dôležitý ukazovateľ úrovne cestných podmienok (stavebno-technického stavu) a premávkových

Více

INVALIDNÝ DÔCHODOK Združenie pacientov s hematologickými malignitami

INVALIDNÝ DÔCHODOK Združenie pacientov s hematologickými malignitami INVALIDNÝ DÔCHODOK Združenie pacientov s hematologickými malignitami Nezábudková 52, 821 01 Bratislava E-mail: info@hematologickypacient.sk Telefón: 0902 688 121 Web: www.hematologickypacient.sk 1 Invalidita

Více

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV 25 PRÍLOHY K DOPLNENIU RELEVANTNÝCH SEKCII SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU LIEKOV OBSAHUJÚCICH

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Systém starostlivosti o seniorov v Nemecku. Košice 05. októbra 2009

Systém starostlivosti o seniorov v Nemecku. Košice 05. októbra 2009 Nemecku Košice 05. októbra 2009 Systém starostliv Nem Nemecku/1 Poistenie pre potrebu opatrovania (Pflegeversicherung) je to najmladší pilier v systéme poistenia. Jeho cieľom (účelom) je poskytnúť pomoc

Více

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Seminár pre MTP pracovníkov,

Více

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Pivo Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Čo je to pivo? základné suroviny: slad, chmeľ, voda fázy výroby: výroba mladiny, kvasenie, dokvasovanie, pasterizácia a stáčanie piva Existuje asi 24 druhov

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

VETERINÁRNA AMBULANCIA

VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA ŽDIARSKA 21, KOŠICE, 04012 www.veterinar-jazero.sk Vakcinácia spoločenských zvierat MVDr. René Mandelík, PhD. MVDr. Michal Moško Vakcinácia spoločenských zvierat (psy, mačky, králiky,

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia. Kontakty: Tel.: Web:

Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia. Kontakty:   Tel.: Web: Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia Kontakty: e-mail: profivzdelavanie@pp.sk Tel.: +421 41 70 53 888 Web: www.profivzdelavanie.sk 1 Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia

Více

Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti. RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie

Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti. RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie Ambulantná starostlivosť Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie

Více

Urinfekt test infekcie močových ciest

Urinfekt test infekcie močových ciest Urinfekt test infekcie močových ciest Urinfekt test infekcie močových ciest (IMC) patria spolu s respiračnými infekciami k najčastejším zápalovým ochoreniam, ktoré sa vyskytujú v priebehu celého života

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Vyšetrenie trvá 2 3 hodiny, počas ktorých pacient opakovane vydýchne do prístroja. Lek ár by mal byť informovaný:

Vyšetrenie trvá 2 3 hodiny, počas ktorých pacient opakovane vydýchne do prístroja. Lek ár by mal byť informovaný: Dychový test na SIBO pokyny pre pacienta je bezbolestný dychový test, ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenk om čreve na základe stanovenia koncentrácie v odíka vo vydychovanom vzduchu.

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo MAAG maag.euba.sk Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo Finančný ný manažment ment znamená maag.euba.sk riadenie finančných ných procesov v podnikoch a inštitúciách najrôznejšieho typu.

Více

NÁZOV, FARMACEUTICKÁ FORMA, MNOŽSTVO ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKU, SPÔSOB PODÁVANIA, UCHÁDZAČ, DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

NÁZOV, FARMACEUTICKÁ FORMA, MNOŽSTVO ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKU, SPÔSOB PODÁVANIA, UCHÁDZAČ, DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH PRÍLOHA I NÁZOV, FARMACEUTICKÁ FORMA, MNOŽSTVO ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKU, SPÔSOB PODÁVANIA, UCHÁDZAČ, DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH 1 LIEKY OBSAHUJÚCE JÓDKAZEÍN/TIAMÍN S UDELENÝM POVOLENÍM

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Organizátor: RÚVZ so sídlom v Nitre oddelenie výchovy k zdraviu Kontakt: Oddelenie výchovy k zdraviu Štefánikova 58 949 63 Nitra Kontakt: 037

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej osteoporózy liekom

Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej osteoporózy liekom Zdravotná poisťovňa: Kód zdravotnej poisťovne: Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej osteoporózy liekom Liečba začatie liečby pokračova liečby ukonče liečby Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy

Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy Zdravotná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa Kód zdravotnej poisťovne: 25 Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy Liečba: začatie liečby pokračovanie liečby zmena biologickej

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR Na tomto svete nie je nič isté, iba dane a smrť. Benjamin Franklin, 1789 DAŇ Povinná, zákonom stanovená platba, ktorú odvádza daňový subjekt, t.j. fyzická alebo právnická osoba,

Více

Sprievodca všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami

Sprievodca všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami MUDr. Katarína Masárová Prof. MUDr. Oto Masár, PhD. Sprievodca všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami Združenie pacientov s hematologickými malignitami Nezábudková 52, 821 01 Bratislava E-mail:

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Biologické faktory a riziko infekcie

Biologické faktory a riziko infekcie Biologické faktory a riziko infekcie Problematika je legislatívne upravená v nariadení vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti 1 Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú

Více

Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb

Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb Marketing predstavuje komplex činností, ktorý zahrňuje všetky činnosti od nápadu až po uvedenie produktu na trh. Cieľom marketingu je potom predať: správny

Více

Prezentizmus Keď som v práci a nikomu to neprospieva

Prezentizmus Keď som v práci a nikomu to neprospieva Prezentizmus Keď som v práci a nikomu to neprospieva MUDr. Peter Lipovský Všeobecné lekárstvo UNsP Milosrdní Bratia Bratislava Medilip s.r.o. Miloslavov-Alžbetin Dvor Spracované pre poisťovňu Bratislava,

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov Rozpočítavanie príjmov Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie vo veku rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT).

Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie vo veku rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT). Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobiť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše 3 MILIÓNOV Američanov má glaukóm. Len polovica z nich to VIE. DIIAGNÓZA JE PRVÝM KROKOM ZÁCHRANY VÁŠHO ZRAKU

Více

Obehová sústava človeka

Obehová sústava človeka Obehová sústava človeka Test vytvoril Peter Modránszky Krv človeka Krv je telová tekutina, ktorej zloženie a funkcia sú jedinečné a doteraz nenahraditeľné. Otázka č.1: Biele krvinky majú schopnosť prechádzať

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Všeobecne, platí pre každú kontrolu: Ak nie je status po overení údajov dávky Bez chýb zobrazí sa k danej chybe príslušný

Více

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Toto je iba vzor žiadosti, skutočnú žiadosť je potrebné vyplniť v aplikácii Registračný systém FPU na adrese http://podpora.fpu.sk 1. Základné údaje o žiadateľovi

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

Pripravované zmeny od

Pripravované zmeny od Pripravované zmeny od 1.1. 2012 Súčasný systém Hrubá mzda = HM na SP = 9,4 % z HM na ZP = 4 % z HM spolu = 13,4% z HM Poistné Z-ľa na SP = 25,2 % z HM Poistné Z-ľa na ZP = 10 % z HM Poistné zam-eľa spolu

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť

Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť Ako zadať v programe zamestnancovi rôzne druhy neplateného voľna alebo absencie? Akú má v tejto súvislosti zamestnávateľ oznamovaciu

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Oznámenie poistnej udalosti

Oznámenie poistnej udalosti ERGO Poisťovňa, a.s. Apollo Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava, Slovenská republika Tel +421 2 321120-20 Fax +421 2 321120-99 info@ergo.sk www.ergo.sk Oznámenie poistnej udalosti

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Hodnotenie environmentálnych rizík. Karcinogenita. Lujza Havelková 1.Mgr En Bi

Hodnotenie environmentálnych rizík. Karcinogenita. Lujza Havelková 1.Mgr En Bi Hodnotenie environmentálnych rizík Karcinogenita Lujza Havelková 1.Mgr En Bi Karcinogenita schopnosť vyvolať nádorovité bujnenie nekontrolované delenie buniek nádory, neoplazmy (novotvary) dôsledok mutácií

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

Národný register darcov kostnej drene. Kušíková M, Stemnická D, Farkašová D, Slezáková K, Mistrík M

Národný register darcov kostnej drene. Kušíková M, Stemnická D, Farkašová D, Slezáková K, Mistrík M Národný register darcov kostnej drene Kušíková M, Stemnická D, Farkašová D, Slezáková K, Mistrík M Národný register darcov kostnej drene Vyhľadávanie darcu krvotvorných buniek pre dospelých a detských

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

pomôcť Vám pripraviť sa po funkčnej stránke na tehotenstvo (pre oboch partnerov)

pomôcť Vám pripraviť sa po funkčnej stránke na tehotenstvo (pre oboch partnerov) F. Formulár pre konzultáciu o úprave životného štýlu s cieľom pomôcť Vám pripraviť sa po funkčnej stránke na tehotenstvo (pre oboch partnerov) Základné údaje: Meno: Priezvisko: Dátum narodenia (vek): Krvná

Více

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková Typy a charakteristika Dohoda o vykonaní práce: práca obmedzená výsledkom, maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku. Dohoda

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vitajte na našom dialyzačnom stredisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vitajte na našom dialyzačnom stredisku Hemodialýza Stručný úvod Vitajte na našom dialyzačnom stredisku Obličky a ich funkcie Zdravý človek má dve obličky, ktoré sú uložené v bedrovej oblasti. Každá má rozmer asi 12 x 6 x 3 cm a hmotnosť približne

Více

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu V Slanskej Hute, dňa 01.02.2016 Daniel Stančik starosta obce 1 ZÁSADY tvorby sociálneho fondu zamestnávateľom (1) V súlade s 3, ods.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanovením 4 odsek

Více

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl Základná škola s matersko školou Žaškov SMERNICA č. 2/2016 o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov Čl. 1 Úvodné ustanovenia Táto smernica

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany v pitnej vode Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu

Více

MOST a Svetový deň srdca 2011 vyhodnotenie aktivít RÚVZ so sídlom v Trenčíne

MOST a Svetový deň srdca 2011 vyhodnotenie aktivít RÚVZ so sídlom v Trenčíne MOST a Svetový deň srdca 211 vyhodnotenie aktivít RÚVZ so sídlom v Trenčíne V Trenčíne bolo zriadené jedno meracie miesto v priestoroch klientského centra Mestského úradu v Trenčíne. Aktivita prebiehala

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma Informačný list 1 Čo je energia? Ľudia potrebujú energiu, aby sa mohli hrať a hýbať. Energiu získajú z jedla. Potrebuješ energiu, aby si mohol rásť. Dokonca aj keď spíš, potrebuješ energiu. Aj zvieratá

Více

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ (DVZ) je jedným z hlavných atribútov pri určovaní nároku na sumu konkrétnej úrazovej dávky ako sú úrazový príplatok, úrazová

Více

Liečba imunoglobulínom

Liečba imunoglobulínom Liečba imunoglobulínom www. imunodeficit.sk 1 O substitučnej liečbe Imunoglobulíny sú protilátky, vytvárané bunkami imunitného systému. Protilátky pomáhajú telu napádať a zabíjať cudzorodé látky. Pri väčšine

Více

Mestská časť Bratislava-Ružinov. Informácia

Mestská časť Bratislava-Ružinov. Informácia Mestská časť Bratislava-Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov Dňa 27.6.2017 Informácia Zvýšenie finančných príspevkov na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Ako zvýšiť zaočkovanosť proti chrípke? Krištúfková Z Bratislava

Ako zvýšiť zaočkovanosť proti chrípke? Krištúfková Z Bratislava Ako zvýšiť zaočkovanosť proti chrípke? Krištúfková Z. 25.4. 2009 Bratislava Cieľ SZO Na svetovom zdravotnom zhromaždení v roku 2003 bola prijatá rezolúcia k prevencii a kontrole chrípky dosiahnuť zaočkovanosť

Více