Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil s nezávislou EQM charakteristikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil s nezávislou EQM charakteristikou"

Transkript

1 Kombinované regulační a vyvažovací ventily TA-FUS1ON-C Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil s nezávislou EQM charakteristikou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Ventil je určen pro regulaci a vyvažování vytápěcích a chladicích soustav a kombinuje v sobě klíčové hydronické funkce. Hlavními přednostmi jsou plynule nastavitelná hodnota Kvs a nezávislá charakteristika EQM, které umožňují správný návrh ventilu a optimální podmínky pro spolehlivou regulaci. Měřicí vsuvky umožňují přesné měření průtoku, dispoziční tlakové diference, tlakové ztráty ventilu, teploty a dodávaného výkonu.

2 Nastavitelné Kvs Umožňuje přesné nastavení Kvs hodnoty ventilu dle skutečných tlakových poměrů v soustavě. Nezávislá EQM charakteristika Správná EQM charakteristika ventilu při všech nastaveních. Samotěsnící měřicí vsuvky Snadné, rychlé a přesné měření průtoku, teplot a tlaků pro vyvažování, měření výkonu a diagnostiku soustav. Pohony Ventily dodávané společně s pohony zajišťují optimální regulační vlastnosti a zjednodušují navrhování. Technický popis Oblast použití: Vytápěcí a chladicí soustavy. Funkce: Regulace (EQM) Vyvažování Plynule nastavení (Kvs) Měření (ΔpV, ΔH, T, q) Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení) Rozměry: DN Tlaková třída: DN 3-50: DN 5-150: a Max. tlaková diference (ΔpV): DN 3-50: 350 kpa = 3,5 bar DN 5-150: 00 kpa = bar Doporučený rozsah nastavení (Kv max ): DN 3:,-1, DN 0: 3,03-1,5 DN 50:,03-33,0 DN 5: 5,5-5, DN 0: 35,-0 DN 0: 5,-10 DN 15:,-0 DN 150: 1-00 Kv max = průtok v m 3 /h při tlakové ztrátě zcela otevřeného ventilu 1 bar. Zdvih: 0 mm Regulační poměr: >0 (pro všechna doporučená nastavení) Třída netěsnosti: Těsné uzavření Charakteristika: Nezávislá EQM. Teploty: Max. pracovní teplota: 10 C Min. pracovní teplota: 0 C Kapaliny: Voda a neutrální kapaliny, nemrznoucí směsi na bázi glykolu. (Ostatní nemrznoucí směsi na dotaz). Materiál: DN 3-50: Těleso ventilu: AMETAL Kuželka: AMETAL Těsnění sedla: EPDM/Nerezová ocel Těsnění hřídele: EPDM O-kroužek O-kroužek: EPDM Ventilová vložka: AMETAL /PPS/PTFE Pružiny: Nerezová ocel Hřídel: Nerezová ocel DN 5-150: Těleso ventilu: Tvárná litina EN-GJS-00 Kuželka: Nerezová ocel Těsnění sedla: EPDM/Nerezová ocel O-kroužky: EPDM Mechanismus kuželky: Nerezová ocel a mosaz Šrouby a matice: Nerezová ocel AMETAL je slitina mosazi od TA Hydronics odolná odzinkování. Povrchová úprava: DN 3-50: Bez úpravy DN 5-150: Elektroforetický lak.

3 Označení: DN 3-50: TAH, IMI, DN, PN, DR, sériové číslo a směr průtoku. DN 5-150: TAH, IMI, DN, PN, Kvs, T min / max, sériové číslo, materiál tělesa ventilu a směr průtoku, štítek. CE-značení: DN 5-15: CE DN 150: CE 00 * *) Registrované těleso. Připojení: DN 3-50: Vnitřní závity dle ISO. Délka závitu dle ISO /1. DN 5-150: Příruby dle EN--, typ 1. Délky dle EN 55 série 3. Obsluha DN 3-50 Nastavení DN 3-50 Měření tlakové ztráty ventilu ΔpV a průtoku DN 3-50 Připojte vyvažovací přístroj TA Hydronics k měřicím vsuvkám ventilu. Po zadání typu ventilu, DN a nastavení bude zobrazen aktuální průtok ventilem. 1. Pomocí ovládací hlavice zcela otevřete ventil.. Stiskněte ovládací hlavici směrem k ventilu a nastavte hodnotu např Uzavírání DN 3-50 Měření dispoziční tlakové diference ΔH DN 3-50 Připojte vyvažovací přístroj TA Hydronics k měřicím vsuvkám ventilu. Uzavřete ventil otočením ovládací hlavice do polohy Closed a změřte rozdíl tlaků. Důležité! Po ukončení měření musí být ventil opět zcela otevřen. H 1. Otočte ovládací hlavici do pozice Closed. Nastavením ovládací hlavice do polohy Open otevřete ventil. pv POZOR! Ujistěte se, že je před výše uvedenými postupy pohon odpojen od vřetene ventilu. 3

4 Obsluha DN Nastavení DN Měření tlakové ztráty ventilu ΔpV a průtoku DN Připojte vyvažovací přístroj TA Hydronics k měřicím vsuvkám ventilu. Po zadání typu ventilu, DN a nastavení bude zobrazen aktuální průtok ventilem. 1. Uvolněte aretovací matici.. Otáčejte stupnicí až k nastavení např Utáhněte aretovací matici. Uzavírání DN Měření dispoziční tlakové diference ΔH DN Připojte vyvažovací přístroj TA Hydronics k měřicím vsuvkám ventilu. Uzavřete ventil otočením ovládací hlavice do polohy Closed a změřte rozdíl tlaků. Důležité! Po ukončení měření musí být ventil otevřen na původní hodnotu nastavení. H 1. Uvolněte aretovací matici.. Otáčejte stupnicí ve směru hodinových ručiček až na doraz (nastavení 0 ±0.5). Hodnota nastavení je viditelná na stupnici. 3. Utáhněte aretovací matici. pv POZOR! Ujistěte se, že je před výše uvedenými postupy pohon odpojen od vřetene ventilu. Po opětovném otevření ventilu nastavte ventil na původní hodnotu nastavení. Charakteristika ventilu DN 3-50 DN Kv/Kv max [%] h [%] Kv/Kv max [%] h [%] Jmenovitá charakteristika ventilu pro veškerá doporučená nastavení.

5 Přesnost měření Maximální odchylka průtoku při různých nastaveních DN 3-50 DN ± [%] 1 ± [%] *) *) *) Nastavení (%) z plně otevřeného ventilu. Korekční faktory Výpočty průtoků jsou stanoveny pro vodu (+0 C). Pro další kapaliny s podobnou viskozitou jako voda ( 0 cst = 3 E = 0 S. U.), je nutno provést pouze korekci hustoty. Při nižších teplotách dochází ke zvýšení viskozity a může dojít k laminárnímu proudění kapaliny ve ventilu. Důsledkem je větší odchylka průtoku, která se nejvíce projevuje u malých ventilů, nízkých hodnotách nastavení a nízkých hodnotách tlakové diference. Korekci lze provést v programu TA Select nebo přímo ve vyvažovacích přístrojích TA Hydronics. Hlučnost Hlukovým projevům lze zabránit správným hydronickým vyvážením soustavy a dostatečným odplyněním teplonosné látky. V rozsáhlejších soustavách mohou být hlukové projevy způsobené velkými tlakovými diferencemi. V těchto případech doporučujeme instalaci regulátorů tlakové diference. Doporučené max. tlaková ztráta ventilu pro bezhlučný provoz při řádně odvzdušněné teplonosné látce je 00 kpa = bary. Uzavírací síla p [kpa] DN 5-0 DN 3-50 DN 0 DN 15 DN 150 Potřebná uzavírací síla (F) pro uzavření ventilu vzhledem k tlakové diferenci (ΔpV), a max. hodnotě ΔpV F [N] 5

6 Kv max hodnoty Nastavení DN 3, 3,15 3,5,5 5,3,51,3,55 11,1 1, DN 0 3,03 3,3,53 5,0,0, 11,1 13,0 15, 1,5 DN 50,03, 11, 1, 1,0 0,0 3,3,3 30, 33,0 Nastavení DN 5 13,0 15,5 1, 1, 5,5, 35,, 53,0 5, DN 0 1,,5 5, 30,0 35, 3,0 51, 3,, 0 DN 0,1 3,5 0,, 5,,, DN 15,5 5,,,1, DN 150,5, DN 5-150: Doporučený rozsah nastavení.5 ( 0 0% z Kvs). Kv max = průtok v m 3 /h při tlakové ztrátě zcela otevřeného ventilu 1 bar. Navrhování Pokud je známa tlaková ztráta ventilu ΔpV a průtok, lze vypočítat dle vzorce hodnotu Kv max. Příklad návrhu Zadání: požadovaný průtok m 3 /h, tlakovová ztráta ventilu ΔpV je 35 kpa a řídící signál (vstupní signál) 0- VDC. Pozor Pokud hodnoty průtoku leží mimo diagram, čtení potřebných hodnot se provádí takto: Použijte pro návrh potřebnou tlakovou ztrátu ventilu ΔpV a vytáhněte přímku k průtoku, který bude 0,1 nebo násobkem požadovaného průtoku, získaná hodnota Kv max bude ve stejném poměru, t.j. 0,1 nebo násobek skutečné hodnoty. Viz. následující příklady: - pro 35 kpa a m 3 /h bude Kv max =1, - pro 35 kpa a 1 m 3 /h bude Kv max =1, - pro 35 kpa a 0 m 3 /h bude Kv max =1 1. Návrh dle diagramu. (Pokud byla hodnota Kv max vypočítána podle vzorce postupujte dále od bodu ).. Veďte přímku mezi průtokem m 3 /h a tlakovou ztrátou 35 kpa. 3. Odečtěte hodnotu Kv max v místě kde přímka protíná osu Kv. V tomto případě Kv max =1,. Veďte kolmici z bodu Kv max 1,, která bude protínat osy s nastavením ventilů, které lze použít. V tomto případě DN 0 nastavení,5 nebo DN 50 nastavení 5,0. 5. Vyberte nejmenší DN, pokud se mohou požadavky na průtok v budoucnu zvýšit nebo se může snížit dispoziční tlaková diference zvolte DN 50.. Dle tabulky vyberte odpovídající set ventilu s pohonem. V tomto případě objednací číslo

7 Návrhový diagram, , ,5 3,5 3, , 0,3 0, 0,5 0, 1,0 1,5,0,5 3,0, ,5 0, 1,5 3,5 1, ,0 50 0,3 1 1,0 0 l/s m 3 /h Kv max DN mh O kpa DN 5-150: Doporučený rozsah nastavení.5 ( 0 0% z Kvs).

8 Montáž Příklady použití Regulace s dvoucestným ventilem přímý okruh Montáž pohonu Pro montáž pohonu je nutno zachovat nad ventilem prostor o výšce alespoň 10 mm. ~10 ~10 ~10 TA-FUSION-C Regulace s dvoucestným ventilem vstřikovací směšovací okruh Třída ochrany Automatický provoz: IP 5 (Ruční provoz TA-MC55: IP 30) Pozor: Čtěte pečlivě návod k instalaci pohonu. Pohon je určen pro vnitřní instalace. Pro venkovní použití kontaktujte TA Hydronics. V chladicích systémech musí být potrubí i ventil izolován proti vytváření kondenzace. DN 3-50 TA-FUSION-C Ukliňovací délky Vyhněte se instalaci kolen, redukcí nebo čerpadla bezprostředně před nebo za ventilem, které způsobují nepřesné měření tlaků na ventilu způsobené narušením profilu rozvinutého turbulentního proudění. Dodržení uklidňovacích délek před a za ventilem zajistí přesné měření díky plně rozvinutému profilu turbulentního proudění v potrubí. DN D 5D D D Směr průtoku DN 3-50 DN 5-150

9 Pohony K dispozici je široká škála výkonných pohonů TA Hydronics (verze V, 30V, s havarijní funkcí), která poskytuje přesnou plynulou nebo 3-polohovou regulaci. Ventily jsou dodávány jako komplet ventilu s pohonem. Viz Tabulka pro výběr typu. Další informace o pohonech naleznete v technickém katalogu TA-MC Pohony nebo kontaktujte TA Hydronics. Tabulka pro výběr typu Pro zajištění optimální regulace a zjednodušení návrhu jsou ventily a pohony dodávány společně. V tabulce jsou uvedeny různé kombinace ventilů podle DN a pohonů dle typu. Hodnota uzavíracího tlaku u všech kombinací s havarijními pohony i pohony bez havarijní funkce činí max. ΔpV ( kpa). Další informace o pohonech naleznete v technickém katalogu TA-MC Pohony nebo kontaktujte TA Hydronics. Objednací číslo: -xxxxxx Pro získání celého objednacího čísla doplňte kód dle tabulky odpovídající kombinaci dle Vašich požadavků. Příklad: -033 Kódy produktů označeny kurzívou obsahují pohony s dodatečnými funkcemi. TA-MC55Y TA-MC55 TA-MC55 TA-MC0/10 3) TA-MC0/10 3) Vstupní signál: 1) 0()- VDC / 0()- VDC / 0()- VDC / 3-bodový 3-bodový 0()-0 ma a 0()-0 ma a 0()-0 ma 3-bodový 3-bodový Výstupní signál: 1) 0- VDC 0- VDC 0- VDC 0- VDC 0- VDC (0()-0 ma) ) (0()-0 ma) ) Napájení: V V 30 V V 30 V Havarijní funkce: Ne Ne Ne Ne Ne DN PN Kvs 3 1 1, , , , , ) Vstupní a výstupní signál lze invertovat. ) Výstupní signál: 0()-0 ma na vyžádání (příslušenství), kontaktujte prosím TA Hydronics. 3) TA-MC10 je požadováno pouze pro DN 150. DN 3-50: S vnitřním závitem DN 5-150: Přírubové

10 Pohony s havarijní funkcí Vstupní signál: Výstupní signál: TA-MC0FSE TA-MC0FSR TA-MC0 FSE TA-MC0 FSR 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový 0()- VDC 0()-0 ma 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový 0()- VDC 0()-0 ma 3-bodový 3-bodový 0- VDC 0- VDC Napájení: V V 30 V 30 V Havarijní funkce: DN PN Kvs Vřeteno vytaženo (ventil uzavřen) Vřeteno zataženo (ventil otevřen) Vřeteno vytaženo (ventil uzavřen) Vřeteno zataženo (ventil otevřen) 3 1 1, , , , , * * *) DN 150 s pohonem s havarijní funkcí, kontaktujte prosím TA Hydronics. DN 3-50: S vnitřním závitem DN 5-150: Přírubové Tabulky pro výběr typu - jednotlivé komponenty Doporučujeme používat kompletní sety ventilů včetně pohonů, které zajišťují optimální regulaci a zjednodušují navrhování. Za určitých okolností, například pokud je vyžadována dodávka pohonů a ventilů v jiném termínu, lze jednotlivé komponenty objednat samostatně. DN PN Objednací č. Objednací č. adaptér pro pohon (samostatný ventil) TA-MC55Y/TA-MC55 TA-MC0 TA-MC10 TA-MC0 FSE/FSR nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít nelze použít FSE na vyžádání FSR nelze použít nelze použít nelze použít FSE na vyžádání FSR nelze použít = Adaptér je součástí ventilu.

11 Provedení ~10 ØD DN 3-50 S vnitřním závitem 0()- VDC / 0()-0 ma, V (TA-MC55Y) DN d D1 D L1 L H1* H Kvs Kg Objednací č. ØD1 H 3 G1 1/ ,, G1 1/ ,5 5, G ,0 5, H1* 3-bodový, V (TA-MC55) DN d D1 D L1 L H1* H Kvs Kg Objednací č. L1 L d 3 G1 1/ ,, G1 1/ ,5 5, G ,0 5, bodový, 30 V (TA-MC55) DN d D1 D L1 L H1* H Kvs Kg Objednací č. 3 G1 1/ ,, G1 1/ ,5 5, G ,0 5, ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, V (TA-MC0) 1) ~10 ØD DN d D1 D L1 L H1* H Kvs Kg Objednací č. 3 G1 1/ , 5, G1 1/ ,5, G ,0,5-050 ØD1 H 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, 30 V (TA-MC0) 1) H1* DN d D1 D L1 L H1* H Kvs Kg Objednací č. L1 L d 3 G1 1/ , 5, G1 1/ ,5, G ,0, *) Výška ke konci vřetene (pro závitové ventily). 1) Pohony s pokročilými funkcemi, např. s koncovými spínači, s výstupním signálem 0()-0 ma, viz technický katalog TA-MC pohony. = Směr průtoku Veškeré kombinace s pohony jsou navrženy pro max. ΔpV. Ventil a pohon jsou baleny samostatně pro snazší přepravu a manipulaci. 11

12 DN Přírubové 0()- VDC / 0()-0 ma, V (TA-MC55Y) ~10 H , , L ØD 3-bodový, V (TA-MC55) , , bodový, 30 V (TA-MC55) , , ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, V (TA-MC0) 1) ~10 ØD H , , ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, 30 V (TA-MC0) 1) L , ,

13 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, V (TA-MC10) 1) ~10 H ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, 30 V (TA-MC10) 1) ØD L 1) Pohony s pokročilými funkcemi, např. s koncovými spínači, s výstupním signálem 0()-0 ma, viz technický katalog TA-MC pohony. = Směr průtoku Veškeré kombinace s pohony jsou navrženy pro max. ΔpV. Ventil a pohon jsou baleny samostatně pro snazší přepravu a manipulaci. 13

14 Provedení S havarijní funkcí, vřeteno vytaženo (ventil uzavřen) DN 3-50 S vnitřním závitem 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, V (TA-MC0FSE) ~10 DN d D1 L1 L L3 H1* H Kvs Kg Objednací č. ØD1 H1* L3 H 3 G1 1/ ,, G1 1/ ,5, G ,0, ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, 30 V (TA-MC0FSE) DN d D1 L1 L L3 H1* H Kvs Kg Objednací č. L1 L d 3 G1 1/ ,, -3 0 G1 1/ ,5, G ,0, -50 *) Výška ke konci vřetene (pro závitové ventily). DN Přírubové 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, V (TA-MC0FSE) ~10 ØD H , , ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, 30 V (TA-MC0FSE) L , , DN 150 s pohonem s havarijní funkcí, kontaktujte prosím TA Hydronics. = Směr průtoku Veškeré kombinace s pohony jsou navrženy pro max. ΔpV. Ventil a pohon jsou baleny samostatně pro snazší přepravu a manipulaci. 1

15 Provedení S havarijní funkcí, vřeteno zataženo (ventil otevřen) DN 3-50 S vnitřním závitem 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, V (TA-MC0FSR) ~10 DN d D1 L1 L L3 H1* H Kvs Kg Objednací č. ØD1 H1* L3 H 3 G1 1/ ,, G1 1/ ,5, G ,0, ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, 30 V (TA-MC0FSR) DN d D1 L1 L L3 H1* H Kvs Kg Objednací č. L1 L d 3 G1 1/ ,, G1 1/ ,5, G ,0, *) Výška ke konci vřetene (pro závitové ventily). DN 5-15 Přírubové 0()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, V (TA-MC0FSR) ~10 ØD H , , ()- VDC / 0()-0 ma a 3-bodový, 30 V (TA-MC0FSR) L , , = Směr průtoku Veškeré kombinace s pohony jsou navrženy pro max. ΔpV. Ventil a pohon jsou baleny samostatně pro snazší přepravu a manipulaci. 15

16 Příslušenství Měřicí vsuvky d L Objednací č. L d DN 3-50 M1x M1x DN / / d L Prodloužení měřicí vsuvky M1x1 Vhodné pro izolované ventily Pro DN d L Objednací č. M1x d Měřicí vsuvka Prodloužení 0 mm. Lze instalovat bez vypouštění soustavy. Pro všechny dimenze. L Objednací č Ochrana před nedovolenou manipulací Pro aretaci nastavené pozice Kv max. Pro DN Objednací č Identifikační štítek Objednací č Izolace Návod k motáži je k dispozici na sekci Produkty & Řešení na nebo kontaktujte TA Hydronics. Příslušenství pohonů Podrobnosti naleznete v technickém katalogu TA-MC pohony nebo kontaktujte TA Hydronics. Veškeré produkty, texty, fotografie a diagramy použité v tomto dokumentu mohou být změněny společností TA Hydronics bez předchozího upozornění a udání důvodu. Pro aktuální informace o našich produktech a technických datech, navštivte prosím stránky CS TA-FUSION-C.013 1

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil s nezávislou EQM charakteristikou

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil s nezávislou EQM charakteristikou Kombinované regulační a vyvažovací ventily TA-FUS1ON-P Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil s nezávislou EQM charakteristikou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

TA-FUSION-C. Kombinované regulační a vyvažovací ventily S nezávislou EQM charakteristikou

TA-FUSION-C. Kombinované regulační a vyvažovací ventily S nezávislou EQM charakteristikou TA-FUSION-C Kombinované regulační a vyvažovací ventily S nezávislou EQM charakteristikou IMI TA / Regulační ventily / TA-FUSION-C TA-FUSION-C Ventil je určen pro regulaci a vyvažování vytápěcích a chladicích

Více

TA-FUSION-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou

TA-FUSION-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou TA-FUSION-P Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou IMI TA / Regulační ventily / TA-FUSION-P TA-FUSION-P Tento inovativní

Více

TA-FUS1ON-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou

TA-FUS1ON-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou TA-FUS1ON-P Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou IMI TA / Regulační ventily / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P Tento inovativní

Více

Vyvažovací ventily PN 16 (DN ) Bronz

Vyvažovací ventily PN 16 (DN ) Bronz Vyvažovací ventily STAF-R Vyvažovací ventily PN (DN -0) Bronz Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Přírubový vyvažovací ventil v bronzovém provedení,

Více

Vyvažovací ventily PN 16 a PN 25 DN

Vyvažovací ventily PN 16 a PN 25 DN Vyvažovací ventily STAF, STAF-SG Vyvažovací ventily PN a PN DN 0-00 Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Přírubový vyvažovací ventil ze šedé

Více

STAG. Vyvažovací ventily DN s drážkovým ukončením

STAG. Vyvažovací ventily DN s drážkovým ukončením STAG Vyvažovací ventily DN 65-300 s drážkovým ukončením IMI TA / Vyvažovací ventily / STAG STAG Vyvažovací ventil z tvárné litiny s drážkovým ukončením, který dosahuje precizních výsledků hydronického

Více

TA-PILOT-R. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference ovládaný pilotním ventilem

TA-PILOT-R. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference ovládaný pilotním ventilem TA-PILOT-R Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference ovládaný pilotním ventilem IMI TA / Regulátory tlaku / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R je vysoce výkonný regulátor

Více

STAD. Vyvažovací ventily DN 10-50, PN 25

STAD. Vyvažovací ventily DN 10-50, PN 25 STAD Vyvažovací ventily DN 0-50, PN 5 IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD STAD Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydronické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování

Více

STAF, STAF-SG. Vyvažovací ventily DN 20-400, PN 16 a PN 25

STAF, STAF-SG. Vyvažovací ventily DN 20-400, PN 16 a PN 25 STAF, STAF-SG Vyvažovací ventily DN 20-400, PN 16 a PN 25 IMI TA / Vyvažovací ventily / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) a z ocelolitiny (STAF-SG) umožňuje

Více

STAD-C. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD-C. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD-C Vyvažovací ventily Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD-C byl speciálně vyvinut pro použití

Více

STAD-C. Vyvažovací ventily DN s dvojitě jištěné měřící vsuvky

STAD-C. Vyvažovací ventily DN s dvojitě jištěné měřící vsuvky STAD-C Vyvažovací ventily DN 15-50 s dvojitě jištěné měřící vsuvky IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD-C STAD-C Vyvažovací ventil STAD-C byl speciálně vyvinut pro použití v soustavách nepřímého chlazení.

Více

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Tlakově nezávislé regulační ventily Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE je určen pro regulaci

Více

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil zajišťuje

Více

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení koncových

Více

STAD. Vyvažovací ventily DN 15-50

STAD. Vyvažovací ventily DN 15-50 STAD Vyvažovací ventily DN 15-50 IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD STAD Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydronické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování vytápěcích

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-Modulator Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci IMI TA / Regulační ventily / TA-Modulator TA-Modulator

Více

STAD-C. Vyvažovací ventily DN 15-50

STAD-C. Vyvažovací ventily DN 15-50 STAD-C Vyvažovací ventily DN 15-50 IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD-C STAD-C Vyvažovací ventil STAD-C byl speciálně vyvinut pro použití v soustavách nepřímého chlazení. U všech aplikací dosahuje STAD-C

Více

STAD-B. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní systémy

STAD-B. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní systémy STAD-B Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní systémy IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD-B STAD-B Vyvažovací ventil STAD-B splňuje náročné podmínky v rozvodech teplé vody. Poskytuje

Více

TBV. Vyvažovací ventil koncových jednotek ENGINEERING ADVANTAGE

TBV. Vyvažovací ventil koncových jednotek ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily TBV Vyvažovací ventil koncových jednotek Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil TBV je určen pro bezchybné

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-CM Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-CM je

Více

TBV-CM. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci

TBV-CM. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci TBV-CM Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci IMI TA / Regulační ventily / TBV-CM TBV-CM TBV-CM je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení

Více

TBV. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil koncových jednotek

TBV. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil koncových jednotek TBV Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil koncových jednotek IMI TA / Vyvažovací ventily / TBV TBV Vyvažovací ventil TBV je určen pro bezchybné hydronické vyvážení soustavy. Přesné měření průtoku, teploty

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

CV206/216 GG, CV306/316 GG

CV206/216 GG, CV306/316 GG Regulační ventily CV206/216 GG, CV306/316 GG Regulační ventily s elektrickými pohony Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vhodné pro regulaci

Více

TA-Modulator. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci

TA-Modulator. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci TA-Modulator Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci IMI TA / Regulační ventily / TA-Modulator TA-Modulator Nová, unikátně tvarovaná

Více

Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily KTM 512 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Kompaktní

Více

CV216 RGA, CV316 RGA. Regulační ventily s elektrickými pohony ENGINEERING ADVANTAGE

CV216 RGA, CV316 RGA. Regulační ventily s elektrickými pohony ENGINEERING ADVANTAGE Regulační ventily CV216 RGA, CV316 RGA Regulační ventily s elektrickými pohony držování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vhodné pro regulaci ve vytápěcích

Více

DA 50. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50

DA 50. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50 DA 50 Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50 IMI TA / Regulátory tlaku / DA 50 DA 50 Tyto kompaktní regulátory tlakové diference jsou určeny pro vytápěcí

Více

KTM 512. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN

KTM 512. Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN KTM 512 Kombinované regulační a vyvažovací ventily Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 15-125 IMI TA / Regulační ventily / KTM 512 KTM 512 Kompaktní a přesné tlakově nezávislé regulační

Více

STAP DN Regulátory tlakové diference ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Regulátory tlakové diference ENGINEERING ADVANTAGE Regulátory tlakové diference 15-50 Regulátory tlakové diference Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE je regulátor tlakové diference, který udržuje

Více

KTCM 512. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

KTCM 512. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil KTCM 512 Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil IMI TA / Regulační ventily / KTCM 512 KTCM 512 Kompaktní a přesné tlakově nezávislé

Více

TA-COMPACT-DP. Kombinovaný regulátor Δp, vyvažovací a regulační ventil Pro malé tlakově nezávislé okruhy

TA-COMPACT-DP. Kombinovaný regulátor Δp, vyvažovací a regulační ventil Pro malé tlakově nezávislé okruhy TA-COMPACT-DP Kombinovaný regulátor Δp, vyvažovací a regulační ventil Pro malé tlakově nezávislé okruhy IMI TA / Regulátory tlaku / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP je ideální řešení pro zónové

Více

STAP. Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení

STAP. Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení IMI TA / Regulátory tlaku / je regulátor tlakové diference, který udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh a tím poskytuje

Více

CV216/316 RGA. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN 15-50, bronz

CV216/316 RGA. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN 15-50, bronz CV216/316 RGA Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN 15-50, bronz IMI TA / Regulační ventily / CV216/316 RGA CV216/316 RGA Vhodné pro regulaci ve vytápěcích a chladících soustavách. Vyrábí se

Více

CV206/216/306/316 GG. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN , šedá litina

CV206/216/306/316 GG. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN , šedá litina CV206/216/306/316 GG Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN 15-150, šedá litina IMI TA / Regulační ventily / CV206/216/306/316 GG CV206/216/306/316 GG Vhodné pro regulaci ve vytápěcích a chladících

Více

Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou

Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou Tlakově nezávislé regulační ventily KTH 512 Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

PM 512. Regulátory tlakové diference

PM 512. Regulátory tlakové diference PM 512 Regulátory tlakové diference IMI TA / / PM 512 PM 512 Přepouštěcí regulátor tlakové diference pro použití ve vytápěcích a chladících vodních soustavách. Předností PM 512 je měkká NBR membrána s

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference Regulátory tlakové diference DA 516, DAF 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Tyto kompaktní

Více

DR16 EVS. Regulační a uzavírací klapka ENGINEERING ADVANTAGE

DR16 EVS. Regulační a uzavírací klapka ENGINEERING ADVANTAGE Regulační ventily DR16 EVS Regulační a uzavírací klapka Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Pro regulaci a uzavírání ve vytápěcích a chladících

Více

DKH 512. Regulátory tlakové diference Regulátor tlakové diference a průtoku

DKH 512. Regulátory tlakové diference Regulátor tlakové diference a průtoku DKH 512 Regulátory tlakové diference Regulátor tlakové diference a průtoku IMI TA / Regulátory tlaku / DKH 512 DKH 512 DKH 512 je regulátor tlakové diference a průtoku s mnoha možnostmi použití. Je ideální

Více

CV216/316, 225/325, 240/340S/E

CV216/316, 225/325, 240/340S/E Regulační ventily CV216/316, 225/325, 0/340S/E Regulační ventily Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vhodné pro regulaci v objektech i průmyslových

Více

DA 516, DAF 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný

DA 516, DAF 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný DA 516, DAF 516 Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný IMI TA / Regulátory tlaku / DA 516, DAF 516 DA 516, DAF 516 Tyto kompaktní regulátory tlakové diference jsou určeny pro vytápěcí a chladící

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

CV216/316, 225/325, 240/340 S/E. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN , pro vysoké teploty a tlaku

CV216/316, 225/325, 240/340 S/E. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN , pro vysoké teploty a tlaku CV216/316, 225/325, 240/340 S/E Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN 15-300, pro vysoké teploty a tlaku IMI TA / Regulační ventily / CV216/316, 225/325, 240/340 S/E CV216/316, 225/325, 240/340

Více

STA DR, STA, STS. Vyvažovací ventily Obecně. Technický popis. Funkce:

STA DR, STA, STS. Vyvažovací ventily Obecně. Technický popis. Funkce: STAD, STADA, STAD C, 5 5 10 CZ STA DR, STA, STS Vyvažovací ventily 2005.04 Obecně Možnost vypouštění Ventily s možností vypouštění jsou vybaveny vypouštěcím nástavcem s připojením 1 / 2 nebo 3 / 4. Ventily

Více

DR16 EVS. Standardní regulační ventily Regulační a uzavírací klapka

DR16 EVS. Standardní regulační ventily Regulační a uzavírací klapka DR16 EVS Standardní regulační ventily Regulační a uzavírací klapka IMI TA / Regulační ventily / DR16 EVS DR16 EVS Pro regulaci a uzavírání ve vytápěcích a chladících soustavách budov i průmyslových aplikacích.

Více

BR12WT. Standardní regulační ventily Uzavírací klapky, DN

BR12WT. Standardní regulační ventily Uzavírací klapky, DN BR12WT Standardní regulační ventily Uzavírací klapky, DN 25-200 IMI TA / Regulační ventily / BR12WT BR12WT Pro regulaci a uzavírání ve vytápěcích a chladících soustavách budov i průmyslových aplikacích,

Více

DKH 512. Regulátor tlakové diference a průtoku ENGINEERING ADVANTAGE

DKH 512. Regulátor tlakové diference a průtoku ENGINEERING ADVANTAGE Regulátory tlakové diference DKH 512 Regulátor tlakové diference a průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE DKH 512 je regulátor tlakové

Více

Vyvažovací ventily D 9505

Vyvažovací ventily D 9505 HS K 4006 04.204 Vyvažovací ventily D 9 Armatury pro hydronické vyvažování potrubních sítí Technický popis Přednosti Oblast použití: otopné a chladící soustavy, rozvody TUV, centralizované zásobování teplem

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu Návod na montáž, obsluhu a údržbu VLSP - sada ventilů SD230 TAC BPV10 AV TAC SD230 AV BPV10 Součásti regulační sady VLSP, tlakově nezávislá sada ventilů ON/OFF TAC (TA Compact-P) SD230 AV BPV10 VLSP 15LF

Více

Vyvažovací ventily D 921, D 931, D 933, D 934 Armatury pro hydronické vyvažování potrubních sítí

Vyvažovací ventily D 921, D 931, D 933, D 934 Armatury pro hydronické vyvažování potrubních sítí Vyvažovací ventily D 92, D 93, D 933, D 934 Armatury pro hydronické vyvažování potrubních sítí C-20-0 0.2006 Technický popis Oblast použití: otopné a chladící soustavy, rozvody TUV, centrální zásobování

Více

Třícestné radiátorové ventily

Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily Třícestné radiátorové ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Třícestné

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-C Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C je určen pro

Více

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150

Více

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor AVPQ(-F) představuje

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu Návod na montáž, obsluhu a údržbu VMO - sada ventilů SDM TBVCM AV TBVCM SDM AV ST30 Charakteristiky ventilů TBVCM LF, DN 15, Kvs 0,0 TBVCM NF, DN 15, Kvs 1,0 Kv 0,0 Kv 1,0 0,30 0,0 POS 10 POS 9 POS 8 POS

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

Mikrotherm F. Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením

Mikrotherm F. Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením Mikrotherm F Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Mikrotherm F Mikrotherm F Ruční regulační ventil Mikrotherm F se používá v teplovodních

Více

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy

Více

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C 11 Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení S obráceným směrem toku Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / S obráceným směrem toku S obráceným směrem

Více

Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí

Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí F-10-60 12.2007 Technický popis Oblast použití: otopné a chladící soustavy, rozvody TUV, centrální

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Multilux 4-A-Set. Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4, automatické omezení průtoku ENGINEERING ADVANTAGE

Multilux 4-A-Set. Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4, automatické omezení průtoku ENGINEERING ADVANTAGE Design-Edition Multilux -A-Set Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R/ nebo G/, automatické omezení průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici Hydrolux Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Hydrolux Hydrolux Hydrolux je proporcionální přepouštěcí ventil pracující

Více

AVPQ 4. DN (mm) k vs (m 3 /h) Připojení 0,4

AVPQ 4. DN (mm) k vs (m 3 /h) Připojení 0,4 Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) AVPQ - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ 4 - montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor představuje

Více

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 25) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití AVPB (-F) je přímočinný

Více

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50 Tlakově nezávislé -cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 5 Armatury pro regulaci průtoku a automatické hydronické vyvažování potrubních sítí HS K 86.8 Technický popis Přednosti Oblast

Více

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1)

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití AVP(-F) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně

Více

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do zpátečky, upravitelné nastavení AVPB-F montáž do zpátečky, upravitelné nastavení Popis Regulátor se skládá z regulačního

Více

Automatické vyvažovací ventily A-Ejust, AB-Ejust, ABV-Ejust Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí

Automatické vyvažovací ventily A-Ejust, AB-Ejust, ABV-Ejust Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí HS K 13007 01.2013 Automatické vyvažovací ventily A-Ejust, AB-Ejust, ABV-Ejust Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí Technický popis Přednosti Oblast použití: otopné a chladící

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí Použití Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150 1) -

Více

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Design-Edition Multilux 4 Set Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-COMPACT-T Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Regulační ventil s regulátorem teploty zpátečky pro chladicí systémy IMI TA / Regulační ventily / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Více

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50 Tlakově nezávislé cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 5 Armatury pro regulaci průtoku a automatické hydronické vyvažování potrubních sítí HS K 7.7 Technický popis Přednosti Oblast použití:

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

AVP-F. Rozsah nastavení p Obrázek. DN k VS Rozsah nastavení p. Kódové č. Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) (bar) 003H6200

AVP-F. Rozsah nastavení p Obrázek. DN k VS Rozsah nastavení p. Kódové č. Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) (bar) 003H6200 Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení AVP-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního

Více

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku Eclipse Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Eclipse Eclipse Termostatický ventil Eclipse je vybaven

Více

BALLOREX Venturi 209 BALLOREX DRV 211. BALLOREX Vario 212. BALLOREX Basic 213. BALLOREX Dynamic 214. BALLOREX Delta 216. BALLOREX Thermo 219

BALLOREX Venturi 209 BALLOREX DRV 211. BALLOREX Vario 212. BALLOREX Basic 213. BALLOREX Dynamic 214. BALLOREX Delta 216. BALLOREX Thermo 219 Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru Datový list Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu pro páru Použití Hlavní technické údaje AVD: DN 15-50 0,4-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavení: 1 5 bar / 3 12 bar Teplota: - Cirkulační voda /

Více

Vyvažovací ventily USV přestavitelné na automatickou verzi

Vyvažovací ventily USV přestavitelné na automatickou verzi Použití / Popis USV-I USV-M Ventily USV jsou konstruovány pro ruční hydronické vyvažování topných a chladicích systémů. USV-I (červená otočná hlavice) se používá společně s ventilem USV-M k omezování průtoku

Více

Dekorativní termostatické ventily a šroubení

Dekorativní termostatické ventily a šroubení Design-Edition Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Design-Edition sety jsou elegantními

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Popis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) je přímočinný

Více

Termostatická hlavice K

Termostatická hlavice K Termostatická hlavice K s příložným nebo ponorným čidlem Termostatické hlavice Pro regulaci teploty média IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatická hlavice K s příložným nebo ponorným

Více

DR16 EVSA / EVSR. Standardní regulační ventily Regulační a uzavírací klapka

DR16 EVSA / EVSR. Standardní regulační ventily Regulační a uzavírací klapka DR6 EVSA / EVSR Standardní regulační ventily Regulační a uzavírací klapka II TA / Regulační ventily / DR6 EVSA / EVSR DR6 EVSA / EVSR Pro regulaci a uzavírání ve vytápěcích a chladících soustavách budov

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 AHQM je přímočinný regulátor s integrovaným regulačním ventilem,

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Eclipse Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

TA-Therm. Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody

TA-Therm. Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody TA-Therm Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-Therm TA-Therm Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody s plynulým nastavením

Více

Mikrotherm. Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily

Mikrotherm. Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily Mikrotherm Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Mikrotherm Mikrotherm Mikrotherm je ruční radiátorový ventil vhodný pro soustavy s nuceným i samotížným

Více

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení CALYPSO Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / CALYPSO CALYPSO Radiátorové ventily Calypso jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

DAF 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný Montáž do přívodního potrubí

DAF 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný Montáž do přívodního potrubí DAF 516 Regulátory tlakové iference Plynule nastavitelný Montáž o přívoního potrubí IMI TA / Regulátory tlaku / DAF 516 DAF 516 Tyto kompaktní regulátory tlakové iference jsou určeny pro soustavy vytápění

Více

Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním

Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Uzavírací šroubení Regulux Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Regulux je regulační

Více

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné radiátorové ventily Třícestné radiátorové ventily

Více

DA 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 15-50

DA 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 15-50 DA 516 Regulátory tlakové iference Plynule nastavitelný regulátor tlakové iference DN 15-50 IMI TA / Regulátory tlaku / DA 516 DA 516 Tyto kompaktní regulátory tlakové iference jsou určeny pro soustavy

Více

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem OEM 3-cestný ventil PN6 s bočním obtokem VXB89R... Tělo ventilu a boční obtok jsou z tvárné litiny EN-GJS-00-5 DN 25...DN 32 Hodnoty k vs jsou,6...6 m 3 /h 2 plochá těsnicí připojení s vnějším závitem

Více