Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens"

Transkript

1 Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní funkce: Shutter spoušť Mode volba režimu Power zapnutí/vypnutí Označení tlačítek se může lišit. Další funkce jsou popsány dále. Dva chladiče (světlé trojúhelníky na horní straně) mohou být během snímání videa poměrně teplé. To je normální, ale nenechávejte kameru zapnutou, pokud je teplota okolí vyšší než cca 47C. Tento návod nepokrývá řadu dalších detailů např. výměnu objektivu nebo výměnu vnitřní baterie. Velmi detailní návody najdete na odkazu (prvních 8 příspěvků) Návody jsou v angličtině, obsahují však spousty fotografií ve velkém rozlišení. Nastavení kamery a jejích parametrů se provádí programem msetup.exe, který lze stáhnout na uvedené adrese. Paměťové karty Obecně můžete použít libovolnou kartu mikro SD, mikro SDHC, mikro SDXC s kapacitou do 128 GB. Patrně bude možno použít i karty s větší pamětí, ty ale dosud nejsou dostupné. Abyste zabránili potížím s kompatibilitou karty, používejte kvalitní výrobky třídy 4. Objevily se problémy s kartami vyšší třídy. Například karta Sandick 32 Ultra třídy 10 nefunguje správně se staršími verzemi firmware. Použijte FW v1.17. Pro nejlepší výsledky jsou nejlepší karty třídy 4, vyšší třída nepřináší žádné výhody. Podle našich zkušeností doporučujeme karty značky Kingston. V současné době jsou známy problémy, které vznikly při překročení kapacity karty během natáčení, pokud je povoleno přepisování. FW do verze 2.03 podporuje karty, formátované tabulkami FAT, FAT32 a exfat. Novější verze podporuje formátování FAT a FAT32. Karty s kapacitou vyšší než 64GB, pokud budou použity s firmware v2.03 a vyšší, se musí formátovat pomocí software v kameře. Z technických důvodů není možno provést update firmware, když je karta formátovaná pomocí exfat. Vždy byste měli používat kvalitní značkové karty. Nekvalitní karty mohou vyžadovat vyšší proudovou spotřebu a mohou být zdrojem rušení různého druhu. Přibližné doby záznamu pro záznam s počtem řádků 1080 je: karta 32GB 4 hod 30 minut, 16GB 2 hod 15 min, 8GB 1 hod 7 min, 4GB 33 minut. Tento manuál předpokládá, že ve slotu je vložena kompatibilní SD karta. Karta musí být vložena správným způsobem, bez použití síly. Konektor USB Mobius používá standardní Mini USB, kolík 4 je využit pro sense. Když je kolík 4 spojen s kolíkem 5 (zem), pak přepínač nastaví kolík 2 pro video a kolík 3 pro audiosignál (jen v režimu playback). Když jsou kolíky 4 a 5 propojeny, nepřipojujte kameru k počítači nebo smartphonu. Za normálních okolností přenáší kolík 2 datový signál plus a kolík 3 datový signál minus. Kolík 4 není použit. Kabely Pro napájení z externího zdroje požaduje kamera běžný kabel USB. Stejným kabelem se kamera připojí k PC, aby se mohly nastavit parametry nebo použít kameru jako externí disk nebo jako webkameru. 1

2 Kontakty A/V-out požadují speciální kabel, ve kterém jsou kolíky 4 a 5 propojeny. Když kamera zjistí toto propojení, přesměruje videosignál na kolík 2 a audio na kolík 3. Existují speciální kabelové propojky, nebo si můžete propojku zhotovit z kabelu USB s pěti kolíky. Nebo je možno modifikovat kabel Smartphone OTG, která má kolíky 4 a 5 propojeny. Audiosignál je dostupný pouze v režimu playback. Kabel starší kamery typu #16 s Action Cam kamerou nespolupracuje. Jiné kabely nepoužívejte. Speciálně kabel pro #11 kameru neopravitelně zničí. Vždy používejte výhradně kvalitní kabely USB. Pokud možno co nejkratší. Video-Out Speciální kabel A/V je možno zapojit nebo vypojit jen když je kamera vypnuta nebo ve stavu stand-by. Když se s kabelem manipuluje za provozu, přestane kamera nahrávat a přejde do režimu stand-by. Když je kamera připojena kabelem A/V, nemůže fungovat jako externí disk. Začínáme Před prvním použitím kamery je nutno nabít vnitřní baterii. Postup viz níže. Plně nabitá vnitřní baterie umožňuje cca 80 minut provozu. Pro nahrávání nebo playback musí být vložena SD karta. Tlačítko Reset Tlačítko je umístěno na pravé straně, nad slotem pro kartu. Je možno ho stisknout pomocí sponky na spisy nebo jiného nástroje. Tlačítko používejte jen v případě, že kamera nereaguje na tlačítka. Stlačením resetu se restartuje procesor. Nastavené parametry se nezmění a vnitřní hodiny (RTC) se nezastaví. Nepleťte si tlačítko s diodou. Tlačítko Power Kamera se spustí stiskem tlačítka Power. Na cca 1 sekundu se rozsvítí modrá dioda. Pak se nastartuje firmware. Po cca 3 sekundách se rozsvítí žlutá dioda. Kamera je v režimu Standby. Když je aktivována funkce Power On Delay, tlačítko se musí stisknout po dobu cca 4 sekundy pak se rozsvítí žlutá dioda. Nastavení Power On Delay je vhodné k tomu, aby nedošlo k náhodnému zapnutí kamery. Když je kamera nastavena na Auto Power On Record = ON, začne nahrávat okamžitě po zapnutí, v Módu 1. Před vypnutím kamery je třeba ukončit záznam tlačítkem spouště. Pak teprve je možno kameru vypnout dlouhým stiskem tlačítka (2 sekundy). Tlačítko Mode Tlačítko Mode přepíná cyklicky 4 funkce kamery. Video, mód 1 (žlutá LED). Programem msetup je možno konfigurovat rychlost snímání, rozlišení, AOV, otočení obrazu. Video, mód 2 (modrá LED). Programem msetup je možno konfigurovat rychlost snímání, rozlišení, AOV, otočení obrazu. Foto. Je možno konfigurovat interval snímání jednotlivých obrázků. Playback (červená LED). Jen s připojeným kabelem A/V) Tlačítko spouště (Shutter) Tlačítko slouží ke spuštění nebo ukončení nahrávání videa, stisknutí spouště při funkci fotoaparátu, přerušení přehrávání. Přehrávání je možné pouze s připojeným kabelem A/V. Indikace LED Protože kamera má mnoho funkcí, pochopení jejich indikace pomocí diod je důležité. Následující informace platí v případě, že kamera NENÍ připojena k PC. LED svítí žlutě trvale Kamera je v režimu Video 1 a stand-by. LED pomalu bliká žlutě v intervalu 1+1 sekunda Kamera je v režimu Video 1 a nahrává video. Indikátor Video Recording (viz konfigurace) musí být nastaven na ON. LED svítí modře Kamera je v režimu Video 2 a stand-by. LED pomalu bliká modře v intervalu 1+1 sekunda Kamera je v režimu Video 2 a nahrává video. Indikátor Video Recording (viz konfigurace) musí být nastaven na ON. 2

3 LED svítí červeně Kamera je v režimu foto nebo playback (s kabelem A/V) a stand-by. LED pomalu blikne červeně Byla pořízena fotografie. LED svítí zeleně Baterie se nabíjí LED v zadní části kamery Po zapnutí blikne LED jeden až třikrát, což indikuje úroveň nabití baterie. Tři rychlá bliknutí signalizují plně nabitou baterii, jedno bliknutí signalizuje nutnost najít baterii. Když je kamera konfigurována tak, aby se zobrazoval Recording Indicator, pak zadní dioda bliká během natáčení souhlasně s hlavní LED. Dioda nebliká, když je nastaven režim Time-Lapse s intervalem kratším, než 2 sekundy. Připojení kamery k počítači Když chcete použít kameru jako externí médium, ujistěte se, že je vypnutá a že je vložena karta. Kameru připojujte přímo k počítači, nepoužívejte rozbočovač. Když je kamera připojena jako externí médium, nelze natáčet video nebo fotografovat. Nabíjení Do kamery zapojte mini USB konektor. Druhý konektor zapojte do zdroje ss napětí 5V. Když se LED rozsvítí žlutě, krátce stiskněte tlačítko Power. Tak se kamera vypne a začne nabíjení. Poznámka: Když je kamera připojena k počítači, je možno nabíjení přerušovat pomocí aplikace msetup. Při nabíjení svítí dioda zeleně a po dosažení plné kapacity zhasne. Nabíjení plně vybité baterie trvá cca 2,5 hodiny. Nabíjecí proud je omezen na cca 140 ma, což je optimální velikost pro vnitřní baterii. Používejte pouze kvalitní nabíječe, které mohou dát proud alespoň 1A. Nabíjecí napětí se zátěží má být 5V. Nekvalitní nabíječe nemusí poskytnout kvalitní nabití, nebo mohou kameru dokonce zničit. Formátování SD karty Standardní metody formátování, které obsahuje operační systém, nemusí být pro SD karty spolehlivé a neumí optimalizovat jejich výkon. Pro dosažení spolehlivosti a optimálního výkonu používejte program, který je součástí firmware kamery. Další instrukce najdete v odstavci In-Camera Formatting. Jinou možností je použít utilitu, která je na Utilita naformátuje katry s kapacitou 64GB a větší na tabulku exfat, Firmware 2.03 ale požaduje, aby karty byly naformátovány pomocí FAT32. Karty s velkou kapacitou proto formátujte zásadně s programem, který je součástí firmware kamery. Automatické vypnutí z režimu Standby Když je kamera v režimu Standby (Video Mode 1, Video Mode 2, Photo Mode), musíte začít pracovat do 30 sekund po zapnutí. Po této době nečinnosti se kamera vypne. Velikost parametru se dá nastavit (Automatic Power Off) nebo zcela deaktivovat. Když je kamera připojena pomocí A/V propojky, automatické vypnutí není aktivní. To je proto, aby se nepřerušilo případné kopírování souboru. Zapnutí kamery Zapnutí je možno nastavit na možnosti okamžité a odložené. V režimu okamžité se kamera zapne okamžitě po stisku tlačítka Power. Ve druhém režimu je nutno podržet tlačítko Power cca 4-5 sekund, dokud nezačne blikat a následně trvale svítit žlutá LED. Nezávisle na režimu pak svítí LED po dobu 1 sekundy modře a poté trvale žlutě. Když je kamera nakonfigurována na Auto Power-On Record, pak po stisku Power začne kamera okamžitě snímat v režimu Mode 1. Když je funkce signalizace LED snímání pozastavena, pak LED blikne 3x žlutě a zhasne. Probíhé snímání. Jinak se snímání indikuje pomalým blikáním diody žlutě. Když je kamera nakonfigurována na Auto Record OFF (default), bude kamera po zapnutí v módu 1 a režimu Standby. Snímání započne stiskem tlačítka nebo po uplynutí doby, definovaná v Auto-Power-Off. Vypnutí kamery Tlačítko Power podržte stlačené po dobu cca 2 sekundy. LED blikne třikrát červeně a kamera se vypne. Přepínání režimů 3

4 Režimy se cyklicky přepínají stiskem tlačítka Mode. Režimy záznamu Video Mode 1 nebo 2 (žlutá nebo modrá LED) Start natáčení a ochrana proti zápisu Krátce stiskněte tlačítko spouště Když je LED indikující nahrávání neaktivní, žlutá nebo modrá dioda blikne 3x a zhasne. Nahrává se. Když je LED indikující nahrávání aktivní, LED při nahrávání pomalu bliká žlutě nebo modře. Nahrávaný klip je ochráněn proti přepsání, když během natáčení stisknete tlačítko Mode. Ukončení natáčení Krátce stiskněte spoušť. Natáčení se ukončí a kamera přejde do režimu Standby. Snímání fotografií Krátce stiskněte tlačítko spouště. Zhotovení fotografie se indikuje červenou diodou. Playback Ujistěte se, že je zapojen kabel A/V, externí monitor a zasunuta SD karta. Zapněte kameru Stiskněte Mode a podržte, dokud se dioda nerozsvítí červeně (Photo Mode). Znovu stiskněte Mode. Červená dioda zůstane svítit, a na monitoru se objeví první rámeček prvního klipu. Když je karta prázdná, na displeji bude Empty. Stiskem spouště můžete přerušovat a obnovovat přehrávání. Stiskem Mode se přesunete na další záznam. Stiskem Power vystoupíte z režimu Playback a vypnete kameru. Když nelze z režimu přehrávání vystoupit, vypněte kameru. Režim externího disku Přesvědčte se, že kamera je vypnuta a že je vložena karta. Pomocí běžné propojky USB připojte kameru k počítači. Může se rozsvítit zelená dioda, která signalizuje nabíjení baterie. Postupně se rozsvítí a zhasne modrá a žlutá dioda. Kamera je v režimu externího disku. V manažeru počítače se objeví nové zařízení. Celý proces může trvat 30 sekund. V režimu externího disku nemůže kamera snímat video nebo foto. Režim nelze aktivovat, když je připojen kabel A/V. Režim Webcam Tento režim může pracovat dvěma způsoby: Metoda 1: Připojte kameru jako externí disk Stiskem tlačítka Shutter se dostanete do režimu Webcam. Při prvním použití naistaluje operační systém Windows automaticky požadovaný driver Pro opuštění režimu stiskněte Power nebo kameru odpojte od počítače Metoda 2: Vyjměte paměťovou kartu Pomocí propojky USB spojte kameru s počítačem Dioda bliká v 2-sekundových intervalech. Tím indikuje, že byla vyjmuta karta. Při prvním použití naistaluje operační systém Windows automaticky požadovaný driver 4

5 Kamera je nyní v režimu Webcam Odstartujte oblíbený program pro Webkameru např. AMCap. Když je obrazovka černá, instalace není správná. Ujistěte se, že Zařízení je označeno jako USB PC camera. Když tomu tak není, restartujte program pro webkameru. Pro opuštění režimu stiskněte Power nebo kameru odpojte od počítače Poznámka: OS W XP má integrován prohlížeč pro webkameru. Mobius by měl být vidět v Exploreru (My Computer počítač) jako USB Video device. Tato funkce ve W7 není. Formátování v kameře Firmware kamery obsahuje program, kterým je možno jednoduše formátovat SD kartu. Nejsnadnější je formátovat pomocí aplikace msetup.exe. Lze ale provést i bez počítače. Nastavení kamery (konfigurace) Pro nastavení požadované konfigurace doporučujeme používat aplikaci msetup.exe. To je nejsnadnější postup. Konfiguraci parametrů je možno provést ručně, editováním souboru SYSCFG.TXT. To je textový soubor ve formátu ASCII, který lze editovat např. programem Notepad. Soubor musí být v kořenovém adresáři karty. Soubor nesmí mít jiný formát (např. Unicode). Když si nejste jisti, použijte msetup.exe. Soubor SYSCFG.TXT musí být nejprve vygenerován pomocí kamery. Parametry jsou snadno srozumitelné. Je důležité neměnit pořadí parametrů v hranatých závorkách a nenastavit nepovolené kombinace parametrů. Soubor SYSCFG.TXT je možno automaticky generovat následujícím způsobem: Použití software ke konfiguraci parametrů kamery Update firmware Za normálních okolností není třeba upgrade provádět. Upgrade můžete zkusit, když máte s kamerou problémy nebo když nová verze přináší novinky, které můžete potřebovat. Aktuální firmware je možno stáhnout a automaticky instalovat pomocí programu msetup. Update je jednoduché, ale pamatujte, že nelze provést update s SD kartou, která má kapacitu větší než 32GB pokud není formátována v režimu FAT32. Automatické update firmware Pro automatický update firmware použijte aplikaci msetup (Tools). To je zdaleka nejsnadnější způsob. Manuální update Během formátování nesmíte stisknout žádné tlačítko! Existují dvě metody: Metoda 1, bez stlačování tlačítek Vypněte kameru Připojte kameru k počítači a počkejte, dokud se nepřipojí jako externí disk Zkopírujte nový soubor s firmware do kořenového adresáře SD karty. Název souboru FW je FWTLCAM.BIN. Název souboru se nesmí změnit. Odpojte kameru od počítače a počkejte, až dojde k jejímu vypnutí. Počkejte do doby, kde nesvítí žádná LED. Připojte kameru k počítači. Na dobu 13 sekund se rozsvítí modrá LED, pak bliká. Čekejte. Po dalších 7 sekundách modrá dioda zhasne. Čekejte. Po 1-2 sekundách se rozsvítí žlutá dioda. Čekejte. Nyní se vymaže soubor se starým FW. Kamera se automaticky připojí jako externí disk. Po cca 4 sekundách se proces ukončí. Žlutá dioda zhasne. 5

6 Kamera je připravena k funkci jako USB zařízení. Metoda 2, se stlačováním tlačítek Vypněte kameru Připojte kameru k počítači a počkejte, dokud se nepřipojí jako externí disk Zkopírujte nový soubor s firmware do kořenového adresáře SD karty. Název souboru FW je FWTLCAM.BIN. Název souboru se nesmí změnit. Odpojte kameru od počítače a počkejte, až dojde k jejímu vypnutí. Počkejte do doby, kde nesvítí žádná LED. Zapněte kameru a čekejte. Na dobu 13 sekund se rozsvítí modrá LED, pak bliká. Čekejte. Po dalších 7 sekundách modrá dioda zhasne. Čekejte. Po 1-2 sekundách se rozsvítí žlutá dioda. FW bylo vymazáno. Kamera je připravena v režimu Standby. Záznam s použitím externí baterie Je možné současně snímat video a nabíjet baterii ze zdroje USB 5V ss. Jako zdroj energie může být použita zásuvka ve zdi, autobaterie, atd. Externí připojení USB pro nabíjení používá vodiče +5V a zem. Další 2 datové vodiče nejsou používány. Pozor: Některé propojky USB, určené pro speciální použití, mohou být zapojeny jinak. Používejte jen standardní USB kabely. Po zapnutí hledá kamera signály na dvou datových vodičích. Pokud je najde, předpokládá, že je v režimu připojení k počítači a snímání není možné. Viz Snímání během přímého připojení k počítači níže. Pro snímání videa nebo fotografování může být externí baterie připojena pomocí USB kdykoliv: před zapnutím, během snímání. Snímání během přímého připojení k počítači Kamera Mobius může snímat video nebo opakovaně fotografovat i během připojení k počítači. Není ovšem dostupné ovládání karty SD. Stačí pouze, aby tyto režimy byly aktivovány PŘED připojením kamery k počítači. Speciální funkce Následující funkce požadují podrobnější vysvětlení: Automatické nastavení režimu po spuštění Startovací režim může být nastaven na Video Mode 1, Video Mode 2 nebo Photo Mode. Toto nastavení má přímý vliv na Auto Power on Record (způsob automatického spuštění). Způsob automatického spuštění Pokud je nastaven tento parametr, Mobius začne snímat okamžitě po zapnutí kamery nebo připojení USB ke zdroji. Režim snímání závisí na nastavení parametru Power On Default. Video Mode 1 a Video Mode 2: Pokud je nastaven parametr pro přerušované snímání videa, kamera bude pracovat tímto způsobem. Jinak pracuje běžným způsobem. Photo Mode: Pokud je nastaven parametr pro přerušované snímání videa, kamera bude pracovat tímto způsobem. Jinak sejme jeden snímek a přejde do režimu Standby. Záznam může být manuálně přerušován pomocí tlačítka Shutter. Když je vyjmuto napájení USB, kamera přestane pracovat. Pokud je ovšem v baterii dostatek energie, je možno nastavit okamžité ukončení, ukončení po nastaveném intervalu, nebo pokračování ve snímání. Zpoždění při spuštění Je možno nastavit okamžité spuštění nebo spuštění po definovaném časovém intervalu. Systém potřebuje v každém případě 2-3 sekundy pro start systémů. Hlasitost videa Když je hlasitost vypnuta (OFF), zvuk se nesnímá. Tak se uvolní cca 7% paměti karty. 6

7 Fotografování s přerušováním Když je aktivní přerušování, nefunguje detekce pohybu. Přerušování funguje v režimu Photo Mode (LED svítí červeně). Když je interval kratší než 2 sekund, zadní LED nebliká. Nezaznamenává se časové razítko FOV (Field of View, velikost rámečku snímání) Můžete definovat, zda se snímá celá oblast, kterou pokrývá senzor snímání (Wide, široká) nebo jen její část (Narrow, úzká). p počet řádků fps počet snímků za sekundu Rozlišení (p) a rychlost snímání (fps) FOV Oblast CMOS Popis široká 2304 x 1296 Redukce na 1920 x Nejširší možný obraz. úzká 1920 x 1080 Oříznutí sejmutého obrazu, bez úprav široká 2304 x 1296 Redukce na 1280 x 720. Nejširší možný obraz. úzká 1920 x 1080 Identické s ale redukované úzká 1280 x 720 Oříznutí sejmutého obrazu, bez úprav široká 2304 x 1296 Redukce na 848 x 480. Nejširší obraz. úzká 848 x 480 Oříznutí sejmutého obrazu, bez úprav. Nejužší obraz. Hořejší model s.r.o. Slovanská Plzeň

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více