Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI"

Transkript

1 dálkový startér motoru s externím ovládáním

2 AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí a interiérové osvětlení také bliká - během několika sekund se parkovací světla vypnou, spustí se startér - motor je nastartován - parkovací světla se opět rozsvítí a zůstanou rozsvícena po celou dobu ovládaní motoru systémem. LED zhasne a poté pomalu bliká - nezdaří-li se vozidlo nastartovat napoprvé, systém učiní ještě dva pokusy Při opuštění vozidla nastavte klimatizaci, topení, či rozmrazování na požadované hodnoty. Při vstupu do vozidla otočte klíčkem v zapalování do ON pozice a poté dálkový start deaktivujte. Neotáčejte klíčkem do start pozice!!! DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU - Sešlápnutím brzdového pedálu se motor vypne. - Vypnutí motoru na dálku, stiskněte stejné tlačítko na ovladači jaké bylo použito pro start (aktivaci). - Jinak po uplynutí nastavené doby systém motor vypne sám. - Otevřením kapoty se motor také vypne. Je-li kapota otevřena během pokusu o start, systém pouze 4x blikne parkovacími světly, ale motor nenastartuje. - Stiskem nouzového (pohotovostního) tlačítka lze motor také vypnout. - Dobu běhu motoru lze nastavit na volitelných 10,20,30 a 40 minut. -2-

3 SERVISNÍ REŽIM Systém lze přepnout i do servisního režimu a zabránit tak nechtěnému dálkovému startu (např. při údržbě vozidla v servisu, nebo jeho přenechání druhé osobě, apod.) - Pro přepnutí do servisního režimu stiskněte servisní tlačítko na dobu 5 sekund. - LED se rozsvítí a zůstane svítit po celou dobu servisního režimu. - Je-li v servisním režimu učiněn pokus o start parkovací světla se rozsvítí, poté blikají rychle a 3x pomalu, ke startu však nedojde. - Ze servisního režimu vystoupíte stisknutím servisního tlačítka, LED přestane svítit a parkovací světla jednou bliknou. PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČŮ Systém může být ovládán až 4 ovladači. Všechny ovladače, které budou systém ovládat musí být programovány současně, neboť při programování každého dalšího či náhradního ovladače dojde k vymazání původních ovladačů. 1/ otočte klíčem v zapalování do pozice ON. 2/ do 7 sekund stiskněte 5x servisní tlačítko, parkovací světla 1x bliknou a LED zůstane svítit 3/ do 15 sekund stiskněte tlačítko na 1. Ovladači, systém odpoví zhasnutím LED a 1x bliknou park. světla -chcete-li programovat další ovladač pokračujte krokem 4/ 4/ do 15 sekund stiskněte tlačítko na 2. Ovladači, LED zhasne a park.světla 1x bliknou. Pro programování dalších ovladačů opakujte tento krok. Vystoupení z programovacího režimu: Systém z programovacího režimu vystoupí sám po uplynutí doby 15 sekund (po kterou není programován další ovladač). Pro okamžité vystoupení otočte klíčem v zapalování do pozice OFF. Vystoupení z prog. Režimu je potvrzeno zhasnutím LED. MONTÁŽ Montáž by měla být provedena zkušeným odborníkem. PROGRAMOVÁNÍ Systém nabízí pět programovacích funkcí. Tyto by neměly být po instalaci změněny. -3-

4 #FUNKCE #1 Doba běhu motoru #2 Doba běhu startéru #3 Aktivační impulsy #4 Dieselový nebo benzínový motor #5 Návrat k továrnímu nastavení NASTAVENÍ TOVÁRNÍ Jedno sešlápnutí brzdového pedálu VOLITELNÉ 2,3,nebo 4 sešlápnutí brzdového pedálu 10 minut 20,30,40 minut 0,5 sekund 0,75;1,25; 1,5 sekund (1) jednoduchý impuls 2,3,4 impulsy Benzínový motor Kontrola žhavení/zpoždění 10, 20 Pro návrat k továrnímu nastavení všech funkcí sešlápněte 1x brzdový pedál PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ 1. Otočte klíčkem zapalování do polohy ON a poté OFF 2. Během 7 sekund stiskněte nouzové (servisní) tlačítko 5x. LED 2x blikne a poté se vypne. Parkovací světla bliknou 2x a zůstanou svítit po celou dobu programování. 3. Zvolte funkci, kterou chcete změnit. Servisní tlačítko stiskněte tolikrát, dle příslušného čísla měněné funkce (např. funkce #3 = stiskněte 3krát). LED zabliká stejněkrát jako číslo měněné funkce. Parkovací světla také tolikrát zhasnou a pak zůstanou rozsvícená. Počítáním bliknutí se přesvědčíte, že byla zvolená vámi požadována funkce. ( Je-li třeba opět stlačte servisní tlačítko dle čísla měněné funkce.) 4. Jakmile byla potvrzená zvolená funkce, stlačte 1x brzdový pedál pro volbu 1. továrního nastavení nebo jej stlačte 2,3,nebo 4x pro volbu 2,3,nebo 4 nastavení dle předchozí tabulky. LED blikne tolikrát kolikrát je stlačen brzdový pedál a parkovací světla tolikrát zhasnou. Jakmile se tato bliknutí -4-

5 objeví, znamená to, že funkce byla nastavena. Budete-li programovat další funkce, pokračujte krokem 5, jinak systém vystoupí z programovacího režimu. 5. Zvolte další měněnou funkci pomocí nového stlačení servisního tlačítka (krok 3) a nastavte ji pomocí brzdového pedálu (krok 4). VYSTOUPENÍ Z PROGRAMOVACÍHO REŽIMU Systém sám vystoupí z programovacího režimu pokud během 15 sekund v nečinnosti nebo pokud požadujete okamžité ukončení programování otočte klíčkem v zapalování do pozice ON. Vystoupení z programovacího režimu je potvrzeno 2 krátkými a jedním dlouhým bliknutím parkovacích světel, poté parkovací světla zcela zhasnou. CHARAKTERISTIKA PROGRAMOVATELNÝCH FUNKCÍ Čtyři funkce jsou instalačního a jedna uživatelského charakteru. Instalační funkce upravují systém na konkrétní vozidlo, pouze funkce #1 může být měněna uživatelem. #1 Doba běhu motoru Startuje-li systém dálkově motor, doba jeho běhu před automatickým vypnutím je nastavitelná. Tovární nastavení je 10 minut. Lze navolit dobu 20,30 nebo 40 minut. Při programovaní stlačte brzdový pedál 1x pro tovární nastavení nebo 2x pro 20min., 3x pro 30 min., 4x pro 40 minut. #2 Doba běhu startéru Nastavení základní doby běhu startéru, pro metodu chytrého startu pomocí snímaného napětí (str..). Při použití chytrého startu lze nastavit delší dobu běhu startéru pro motory, které nestartují na první pokus. Programovací možnosti jsou: 0,5 sekundy (tovární nastavení) #3 Aktivační impulsy 0,75 sekundy 1,25 sekundy 1,5 sekundy Tato funkce ovládá počet nutných uzemnění růžovo/černého kabelu potřebných k aktivaci dálkového startu. Jednoduchý impuls je použít, v případě že je systém připojen přímo k hostitelské jednotce mající extra -5-

6 výstup pro možnost dálkového startu. Volba násobného impulsu (2,3,4) umožňuje aktivaci systému sdílením funkce samotného vozidla. Např. zamykání dveří 2,3 nebo 4x v řadě za sebou pomocí originálního dálkového ovladače. Konkrétní možnosti sdílení funkcí se liší typem vozidla. Specifické aplikace konzultujte s montážním střediskem. #4 Volba typu motoru (dieselový, benzínový) Při programování stlačte brzdový pedál 1x pro nastavení benzínového motoru. U dieselového motoru jsou tři možnosti: a) Stlačením brzdového pedálu 2x volíte kontrolu žhavení pomocí něhož systém zpožďuje aktivaci startéru dokud je vstup žhavicí svíčky aktivní. b) Dvě přednastavená zpoždění před spuštěním startéru : - 10 sekund, 3x stlačte brzdový pedál - 20 sekund, 4x stlačte brzdový pedál #5 Reset- návrat k továrnímu nastavení Vstupte do programovacího režimu a zvolte funkci #5 a 1x stlačte brzdový pedál. Systém návrat potvrdí vypnutím (zhasnutím) parkovacích světel, bliknutím LED a poté okamžitým vystoupení z programovacího režimu potvrzeným 2 krátkými a 1 dlouhým bliknutím LED a zhasnutím parkovacích světel. Poznámka: Funkce jež se liší od továrního nastavení musí být znovu naprogramovány. I. INSTALACE Po přečtení tohoto manuálu začněte vlastní montáž upevněním varovné samolepky na viditelné místo v motorové částí vozidla! Tento systém neinstalujte na vozidla s manuálním převodovým systémem. Pokud byste tak učinili, mohlo by to znamenat vážné poškození vozidla či ohrožení zdraví. Na takovouto montáž se nevztahuje záruka výrobce systému! Vyvarujte se manipulaci v oblasti airbag-u vozidla, montující osoba se nemusí při montáží nacházet ve správné čelní poloze a v případě náhodného vystřelení airbagu může dojít ke zranění. Používejte digitální multimetr nebo voltohm metr namísto žáravkové zkoušečky! Tímto minimalizujete náhodné vystřelení airbagu či poškození palubního počítače. -6-

7 Při práci v blízkosti baterie se vyvarujte jiskrám a kouření. Kabely vedené do motoru přes mezistěnu chraňte před ostrými hranami a horkými částmi motoru. Kladné (+) kabely vždy veďte přes pojistku (u jejich zdroje). Celý tento návod by měl být vždy přečten před vlastní instalací. Instalace se může lišit vozidlo od vozidla. Před instalací je třeba rozlišit k čemu budou jaké kabely ovládací jednotky použity. Vzhledem k tomu, že většina kabelových spojení je realizována v oblasti spínací skřínky, je třeba zajistit vysokou bezpečnost těchto spojení (nachází se zde vysoko ampérové okruhy). Varování: Vyhněte se okruhům airbagu, obzvláště kabelážím či drátům ve žluto- červených ochranných rukávech (průchodkách). Řídící jednotka by měla být nainstalována v blízkosti spínací skřínky(nejčastěji za palubní deskou v oblasti řidiče). Servisní tlačítko a indikační světlo-led Servisní tlačítko instalujte na snadno přístupné místo a indikační světlo - LED na snadno viditelné místo u řidiče. Pro servisní tlačítko vytvořte otvor a pro indikační světlo -LED. Poté kabely obou propojte s hlavní jednotkou. Přijímač Systém je vybaven přijímačem upevnitelným na okno vozidla. Umistněte jej na sklo do výšky tak, aby nebyl ničím cloněn. Kabeláž přijímače připojte k řídící jednotce systému do černého 3-pinového konektoru na její zadní straně. -7-

8 Schéma zapojení -8-

9 KABELOVÁ ZAPOJENÍ 6-žilová hlavní kabeláž a) 2 silné - Červené kabely: +12V vstup Požadované spojení: Oba červené kabely připojte ke stálému napětí 12V. Tyto červené vodiče napájí okruhy zapalování, proto přípojné místo musí být schopno vydržet odpovídající proudovou zátěž. Zdroj musí poskytovat adekvátní ampéry. Nejběžnější přípojná místa jsou +pól baterie nebo kabeláž spínací skřínky. Spolehlivá spojení a použití přiložených pojistek jsou nutností. b) silný - Zelený kabel: výstup startéru Tento kabel připojte k ovládacímu vodiči startéru. Na tomto kabelu se ukáže +12V pouze tehdy, jeli klíč zapalování v pozici START. Tento kabel lze také najít v kabeláži spínací skřínky. Některá vozidla mají i druhý startérovy kabel. Nastane-li tento případ, jsou dostupné dvě možnosti: 1) naprogramovat žluto/zelený kabel jako druhý startérovy výstup. 2) použít přídavné relé připojené k 3-pinovému červenému konektoru. Poznámka: Je-li přítomen bezpečnostní systém, který zahrnuje funkci přerušení okruhu startéru, musí být zelený kabel připojen na stranu směrem ke startéru tzn. až za blokaci. c) silný - Žlutý kabel: výstup zapalování Připojte žlutý kabel ke kabelu zapalování (vývod č.15). Na tomto kabelu bude +12V je-li klíček zapalování v ON pozici a ve startovací pozici. Tento kabel nalezete v kabeláži spínací skřínky. Poznámka: Jsou-li přítomné dva kabely zapalování, použijte žluto/zelený kabel pro ten druhý, nebo použijte relé připojené k 3-pinovému červenému konektoru na řídící jednotce. d) silný -. Bílý kabel: výstup příslušenství Bílý kabel připojte k pomocnému kabelu vozidla (kabelu pro doplňkové systémy). Tento okruh je zdrojem pro topení, ventilaci a klimatizaci a další příslušenství. Na tomto kabelu je +12V, je-li klíč zapalování v ON a 0V je-li v pozici START a OFF. Tento kabel nalezete také v kabeláži spínací skřínky. e) silný - Žluto/zelený kabel: programovatelný výstup Tento kabel je dodatečným výstupem, který může být programován jako výstup zapalování nebo příslušenství nebo startér. Z výroby je -9-

10 programován jako druhý výstup zapalování, změna programování.tento kabel může být využit v případech kde má vozidlo více než jeden z těchto okruhů. PROGRAMOVÁNÍ ŽLUTO-ZELENÉHO KABELU Otevřete malá dvířka v horní části řídící jednotky. Propojku vložte dle obrázku na piny pod tímto krytem. Tovární nastavení je nastaveno na pozici zapalování #2. KABELÁŽ 3pin-červený konektor /konektor pro přídavné relé Červený konektor může být využit, je-li potřeba použít další relé pro napájení více okruhů zapalování a startéru. Konektor a relé nejsou součástí sady. Červený konektor zelený kabel: 500mA(-)výstup startéru Tento zelený kabel je 500mA negativní výstup, který má stejnou funkci jako silný zelený kabel pro výstup startéru. Je-li použito 2 a více startérových kabelů je nutno zapojit další externí relé k zelenému kabelu dle obr. Červený konektor červený kabel: (+)výstup napájení pro přídavné relé Červený kabel je zdrojem +12V a může napájet reléovou cívku NEPOUŽIVEJTE nikdy pro napájení silového okruhu relé (pin 87). Červený konektor modrý kabel: 500mA(-)výstup zapalování Tento modrý kabel je (-)500mA negativní výstup, který má stejnou funkci jako silný modrý výstup zapalování. POZNÁMKA: Je-li potřeba další výstup pro napájení příslušenství použijte programovatelné vestavěné relé (žluto-zelený kabel)viz následující obr. -10-

11 12-pin konektor Pozn.: v tomto konektoru není zapojen šedý a hnědý. Černý kabel: spojte černý kabel se záporným pólem baterie. K připojení použijte nejlépe originální kostřící body na karoserii. Červeno-černý kabel: ukostření (+)brzdový vstup Tento kabel musí být zapojen! Při sešlápnutí brzdového pedálu deaktivuj dálkový start. Tento kabel připojte ke kabelu na brzdovém spínači, na kterém je +12V při sešlápnutí brzdového pedálu. Brzdový spínač je většinou umístěn nad brzdovým pedálem. Připojení tohoto kabelu proveďte velmi pečlivě. Modrý kabel: (-)vstup kapota Tento bezpečnostní spínač kapoty musí být vždy nainstalován a modrý kabel připojen. Je-li kapota otevřena je zablokován dálkový start. Modrý kabel může být spojen už s namontovaným spínačem např. pro autoalarm. Pečlivě instalujte přiložený kapotový spínač, tak že je rozepnut při zavřené kapotě a sepnut při otevřené kapotě. Černo-žlutý kabel: Tento kabel detekuje chod motoru. Systém umožňuje dvě různé metody detekce chodu motoru při dálkovém startu. Pečlivě zvolte vhodnou metodu a teprve poté dle zvolené metody tento kabel připojte. -11-

12 METODA #1: = chytrý start Tato metoda se používá častěji z důvodu snažší instalace. V metodě chytrého startu je snímána úroveň napětí baterie vozidla alternátor dobíjí/nedobíjí pomocí černo-žlutého kabelu k rozeznání běhu motoru. Při metodě chytrého startu: - černo-žlutý kabel připojte ke stálému napětí +12V. Toto lze učinit v kabeláži spínací skřínky nebo jej připojte přímo na kladný pól baterie. - přepněte posuvný přepínač na řídící jednotce doleva směrem k rohu jednotky (viz schéma a značky na jednotce). - Nastavte chytrý start při nastartovaném motoru otáčejte levým nastavovacím trimrem na řídící jednotce, pomalu po směru hodinových ručiček, dokud LED nezačne blikat. Otáčejte dokud LED nebliká pravidelně. - Otestujte dálkovým startem a kontrolou stavu LED, která má pravidelně blikat (naučení správného napěťového signálu) a také se přesvědčte, že doba běhu startéru je dostatečně dlouhá pro nastartování motoru, ale bez zaškrnutí startéru. Otáčejte po směru hodinových ručiček pro prodloužení doby běhu startéru a proti směru hod. ručiček pro zkrácení doby běhu startéru. METODA #2: - snímač otáček Metoda snímaní otáček je spolehlivější a preferovanější v případech, kde motor startuje obtížně,. V tomto případě černo-žlutý kabel snímá informaci o otáčkách motoru přímo z vozidla. - černo-žlutý kabel připojte ke kabelu otáček motoru, který nalezete buď ve motorovém prostoru nebo případně za přístrojovou deskou. Pro správné určení kabelu otáček použijte multimetr nastavený na AC stupnici. Na správném kabelu se ukáže cca 1-6V AC střídavých a zvýší se se zvyšujícími se otáčkami motoru. - Přepněte posuvný přepínač na řídící jednotce směrem doprava k 12-pinovému konektoru (viz schéma nebo znaky na řídící jednotce). - Nastavte signál otáček při nastartovaném motoru a otáčením pravého nastavovacího trimra na řídící jednotce pomalu po směru hodinových ručiček, dokud se LED nerozsvítí. - Funkci otestujte dálkovým nastartováním a kontrolou stavu LED. Tato musí trvale svítit. TEST jako u předchozí metody bod

13 Zeleno-červený kabel: (+/-) vstup žhavící svíčky Tento kabel umožňuje, aby mohl být systém použít s dieselovými motory. Funguje pouze je-li naprogramován a je možnost volby polarity. Kabel připojte ke kabelu vozidla, který napájí žhavící svíčku nebo ke kabelu, který rozsvěcí kontrolku žhavení. Je-li na přístrojové desce po dobu co je na zeleno-červeném kabelu signál, jednotka dálkového startu nespustí startér, ale bude pouze zapnuto zapalování. Má-li kontrolka žhavení startu negativně spínaný okruh, změňte polaritu vstupu pomocí propojky na řídící jednotce. Žluto-zelený kabel: (-)výstup na deaktivaci továrního alarmu Připojte žluto-zelený kabel ke kabelu vozidla, který je připojen k jedné vložce dveřních zámků. Typický originální alarmový systém má elektrický spínač ve vložce zámku, který spíná (-) když jsou otevřené zámky klíčem odemčeny. Tento kabel je obvykle v kabeláži vedoucí od dveří do kabiny. Na žluto-zeleném kabelu se objeví záporný impuls, má-li systém odemykací impuls nebo je-li aktivována funkce dálkového startu. Žluto-červený kabel: (-)výstup na aktivaci továrního alarmu Tento výstup může být použit k aktivaci originálního alarmu. Pro aktivaci originálního alarmu po dálkovém vypnutí startu, připojte tento kabel k příslušnému kabelu alarmu. Na tomto kabelu se objeví (-) polarita, je-li klíč držen v zamčené pozici v cylindru dveřního zámku. Tento kabel je veden v kabeláži vedoucí od dveří do kabiny. Žluto- červený kabel bude poskytovat záporný impuls, vždy když systém vypne motor poté co byl dálkově nastartován. Růžovo-černý kabel: (-)vstup pro aktivaci startu Tento kabel umožňuje externím zařízením jako je dálkové ovládaní dveří nebo alarmový systém, aktivovat dálkový start. Jestliže tento kabel obdrží (-) impuls, systém nastartuje vozidlo, za předpokladu, že bezpečnostní okruhy jsou v řádném stavu. Po nastartování pomocí původního dálkového ovladače, dalším (-) impulsem na tomto kabelu se jednotka vypne a motor zastaví. Růžovo-černý kabel může být připojen k pomocnému výstupu stávajícího dálkového bezpečnostního systému a jednotka tohoto systému může být taktéž použita k aktivaci dálkového startu. Bílý kabel: (+/-) výstup parkovacích světel Tento kabel je programovatelným výstupem pro ovládaní polarity výstupu parkovacích světel vozidla, která potvrzuji funkce systému. -13-

14 +12V nebo (-) lze zvolit pomocí černé propojky umístněné vedle 12pin konektoru. Připojte tento kabel k okruhu parkovacích světel dle obrázku níže. Tento kabel obvykle najdete u spínače světel UPOZORNĚNÍ: Při připojovaní se přesvědčte, že na kabelu, který ste nalezli se nemění napětí při změně intenzity podsvětlení. U vozidel, která mají oddělený systém parkovacích světel musí být bílý vodič připojen k vozidlu přes oddělovací diody. Oranžový kabel: (-)blokovací relé startéru Tento kabel poskytuje 500mA pomocný výstup, který může být použít k blokování startéru motoru přes relé, které zabraňuje náhodnému sepnutí klíčkem, je-li dálkový start aktivován. Tento kabel také může mít funkci blokace při protiúnosu. Obr. -14-

15 Toto zařízení je v souladu s částí 15 FCC podmínek. Výrobce není zodpovědný za rádio TL interference způsobené neautorizovanou modifikaci tohoto zařízení. Dovozce: s.r.o., Praha -15-

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému :

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému : Bezpečnostní systém POKYNY K OBSLUZE MODEL: VOYAGER Vlastnosti systému : 1. Dva 4-tlačítkové ovladače s plovoucím kódem a funkcí antiscan 2. Aktivace / deaktivace systému 3. Tichá aktivace / deaktivace

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem AUTOALARM MINICAR Řada 686H S plovoucím kódem Uživatelský a montážní návod Děkujeme že jste si vybrali právě tento systém Prosíme, čtěte následující informace, než začnete alarm instalovat a používat.

Více

DÁLKOVÝ START OMEGA 01 MONTÁŽNÍ NÁVOD

DÁLKOVÝ START OMEGA 01 MONTÁŽNÍ NÁVOD DÁLKOVÝ START OMEGA 01 MONTÁŽNÍ NÁVOD Před započetím vlastní instalace si pečlivě prostudujte tento MONTÁŽNÍ návod. změřte každý okruh digitálním multimetrem identifikujte požadované okruhy všechny komponenty

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí alarmu

Více

SENTINEL 1100 montážní manuál

SENTINEL 1100 montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD Sentinel 1100 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupňem ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžitě informováni

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům. Hlavní

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R1 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

DÁLKOVÝ START OMEGA 01 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DÁLKOVÝ START OMEGA 01 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DÁLKOVÝ START OMEGA 01 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Systém má tři základní uživatelské komponenty: Indikační LED Programovací tlačítko Dálkové jednotlačítkové ovladače ( maximálně lze použít 4 ) VÝMĚNA BATERIE: STARTOVACÍ/ODEMYKACÍ

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu CARVOX CX-999A. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla

Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace...2 Funkce systému...2 Výhody systému...2 Technické parametry...3 Montážní nářadí...3 Postup zapojení...3

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití)

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití) Relé výstražných světel - WLCR2 - JB-ELEKTRONIK WLCR2 je relé výstražných světel pro montáž do vozidel z výroby nevybavených spínačem výstražných světel. Relé umožňuje spínání varovných světel nezávisle

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru SENTINEL 2200M. montážní manuál.

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru SENTINEL 2200M. montážní manuál. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru SENTINEL 2200M montážní manuál www.autoalarmy.cz I. ÚVOD SENTINEL 2200M je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvoucestnému

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 Úvod: Imobilizér IM101 je novou generací zabezpečovacího zařízení s velmi pokročilou technologií. Neslouží pouze k prevenci krádeže vozu, ale může sloužit i jako protiúnosové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Tlačítka dálkového ovladače...2 Funkce zabezpečovacího systému...2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí motoru...3

Více

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití)

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití) Relé výstražných světel - WLCR2 - WLCR2 je relé výstražných světel pro montáž do vozidel z výroby nevybavených spínačem výstražných světel. Relé umožňuje spínání varovných světel nezávisle na přerušovači

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze Technická specifikace Dodávka energie Dodávka energie pro externí příslušenství Síla motoru Ochranná pojistka Ochrana Pracovní teplota

Více

Eolis RTS. Větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Eolis RTS. Větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností větrné automatiky Eolis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Eolis RTS je větrná automatika s bezdrátovým dálkovým ovládáním, určená

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt firmy Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním úpravám a normám evropské unie. Děkujeme

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových ovladačů... 3 3. Funkce RC 202...

Více

Centralis Receiver RTS 2

Centralis Receiver RTS 2 Abyste mohli optimálně využít všech výhod rádiového přijímače Centralis Receiver RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis Receiver RTS je řídicí jednotka - přijímač dálkového ovládání

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44 www.regulus.cz TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 CZ TP44 1. Popis Digitální termostat je vhodný k řízení teploty v obývacím pokoji a velmi snadno se ovládá. Umožňuje

Více

M.72. dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI

M.72. dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI M.72 dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI Souprava M.72 je určena k montáži do automobilu, který je vybaven elektrickým stahováním oken a autoalarmem. Její typická funkce spočívá v tom, že po vystoupení

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Kódová klávesnice a čtečka čipů CP1000 Čtečka RFID čipů 125 khz

Kódová klávesnice a čtečka čipů CP1000 Čtečka RFID čipů 125 khz UŽIVATELSKÝ NÁVOD Kódová klávesnice a čtečka čipů CP1000 Čtečka RFID čipů 125 khz 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 2 3. Instalace... 2 4. Uložení uživatelských čipů (karet)... 2 4.1. Uživatelská pozice

Více

Uživatelská příručka. Hodinky s kamerou. Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod.

Uživatelská příručka. Hodinky s kamerou. Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Uživatelská příručka Hodinky s kamerou Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka SPY23 Dvoucestný autoalarm Uživatelská příručka 1. Funkce 1.1 Zvukový / světelný alarm Po zaparkování vyjměte klíč ze zapalování, zavřete všechny dveře a jedním stisknutím tlačítka uzamknete dveře. Indikátor

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace S6LCU4 řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí 5 sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod Dvoucestný autoalarm Uživatelský a montážní návod Důležité pokyny Doporučujeme montáž svěřit zkušenému techniku. Zabraňte styku centrální jednotky a dálkových ovladačů s vodou Před použitím si pečlivě

Více