Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych podnikov zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec. Ing. Zuzana Chrastinová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych podnikov zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec. Ing. Zuzana Chrastinová"

Transkript

1 Trenčianska 55, Bratislava Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych podnikov zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec Ing. Zuzana Chrastinová NPPC - VÚTPHP, Banská Bystrica,

2 Hlavné okruhy prezentácie 1. Vývoj stavov hovädzieho dobytka a oviec na Slovensku, súhrnne a územne podľa jednotlivých krajov a okresov, vrátane vývoja produkcie, 2. Ekonomická efektívnosť chovu HD a oviec, 3. Porovnanie stavov HD na 100 ha p.p. v SR a v ostatných štátoch EÚ, 4. Spotreba mäsa na Slovensku a ODP, celková ponuka hovädzieho mäsa vrátane dovozu. 13/11/2014 2

3 Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie HPP má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend, Obdobný trend má aj živočíšna produkcia, Zmenila sa štruktúra výroby. Kým do roku 2010 bol podiel živočíšnej produkcie prevažujúci, t.j. väčší ako rastlinnej produkcie, za posledné tri roky sa tento pomer zmenil, klesol podiel živočíšnej produkcie na 42 % a vzrástol podiel rastlinnej produkcie na 58 %. 13/11/2014 3

4 Vývoj stavov hovädzieho dobytka a oviec a ich produkcie v SR v rokoch Komodita Mer. jedn ** 2013** 2013/2004 Rozdiel Počet hospodárskych zvierat Hovädzí dobytok tis. ks ,6-72 z toho: kravy tis. ks ,8-33 z kráv: dojné tis. ks ,7-57 Ovce spolu tis. ks ,6 79 z toho: bahnice tis. ks ,4 46 Produkcia Jatočný HD spolu *) Jatočné ovce *) Mlieko kravské Ovčie mlieko Vlna ovčia Prameň: ŠÚ SR *) Hrubá domáca produkia = zabitia na bitúnkoch + odhad **) k t jat. hm , t jat. hm ,3 426 tis. t ,6-145 tis.t 10,9 10,8 10,0 10,1 10,1 10,4 10,6 10,3 10,9 11,1 101,8 0,2 t , /11/2014 4

5 Grafický vývoj stavov HD a oviec 13/11/2014 5

6 . Takmer v každom okrese je chov HD, ale s rôznou intenzitou. Početne najviac kusov HD sa chová v okresoch DS (22 tis.), KN (14 tis.), NZ (13,4 tis.), TT (16 tis.), NO (14 tis.), LM (14 tis.), RS (13 tis.). Z hľadiska krajov najviac dobytka sa chová v Prešovskom (17,8 %), Banskobystrickom (16,1 %) a Trnavskom (16,0 %) kraji. Najmenej v Bratislavskom (2,9 %), Trenčianskom (9,3 %) a Košickom (9,7 %) kraji. 13/11/2014 6

7 . Stavy oviec majú narastajúcu tendenciu vo všetkých krajoch. Z hľadiska krajov najviac oviec sa chová v Banskobystrickom kraji a to až 33,4 % z ich celkového počtu v SR, potom je to v Žilinskom (22,4 %) a v Prešovskom kraji (19, 9 %), Chov oviec je zastúpený v malom počte takmer vo všetkých okresoch, ale najviac je preferovaný na strednom a východnom Slovensku, najviac v okresoch BB, BN, LM, RS. 13/11/2014 7

8 Ekonomika hovädzieho dobytka vo výkrme VN v / kg ž.hm. 1,86 1,89 1,94 2,05 2,12 2,06 2,18 2,26 2,41 2,09 Priem. real.cena v /kg ž.hm. 1,43 1,62 1,62 1,49 1,34 1,45 1,45 1,55 1,88 1,77 Rentabilita bez podpory (v %) -23,07-14,28-16,62-27,40-36,69-29,61-33,49-26,55-21,99-0,15 Rentabilita s podporou (v %) -7,75-8,02 0,31 4,11 1,63 22,33 20,64 11,06 4,98 9,57 13/11/2014 8

9 Štruktúra nákladov hovädzieho dobytka vo výkrme 13/11/2014 9

10 Prehľad sadzieb podpôr - priame platby v rokoch 2008 a 2013 v Platba na dojnicu v zmysle 3 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. z sa poskytla žiadateľovi ak: a) hospodári v znevýhodnených oblastiach alebo hospodári v zraniteľných oblastiach, b) má v centrálnom registri zvierat registrovanú farmu na chov hovädzieho dobytka, c) dodrží retenčné obdobie chovu dojníc od do príslušného roku. Poskytnutie platby na dojnicu je podmienené podaním žiadosti a splnením podmienok pre poskytnutie jednotnej platby na plochu. Platba na VDJ, tu zohrala významnú úlohu modulácia, vplyvom ktorej klesli sadzby od roku V roku 2013 boli použité 2 sadzby, 30 na kravy a 60 na ostatné kategórie zvierat. 13/11/

11 Ekonomika kravského mlieka VN v / l 0,33 0,33 0,35 0,37 0,40 0,37 0,39 0,43 0,40 0,42 Priem. real.cena v /l 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,23 0,29 0,39 0,31 0,34 Rentabilita bez podpory (v %) -4,21-1,10-5,52-8,35-13,52-37,84-25,64-9,30-22,50-0,19 Rentabilita s podporou (v %) 10,62 13,73 16,10 18,51 15,25-5,41 15,38 18,60 2,50 0,06 13/11/

12 Ekonomika výkrmu jahniat 13/11/

13 Štruktúra nákladov - na základné stádo oviec 13/11/

14 Stavy HD (VDJ), dojníc a denná dojivosť v štátoch EÚ-28 v roku /11/

15 Stavy HD v krajinách EÚ-28 v ks na 100 ha p.v. p. Slovensko v porovnaní so štátmi EÚ-28 sa nachádza v početnosti HD na 100 ha p.v p. v poslednej tretine. Len 5 štátov má nižší počet HD na 100 ha p.v.p. ako Slovensko a to Lotyšsko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Viac HD na 100 ha p.v.p. ako Slovensko má 22 štátov EÚ /11/

16 Stavy dojníc v krajinách EÚ-28 v ks na 100 ha p.v. p. Počet dojníc na 100 ha p.v.p. kopíruje stav HD, Z intenzity na 100 ha p.v.p vidíme, že, že všetky pristúpené krajiny po roku 2004 do EÚ, okrem Poľska, sa nachádzajú pod priemerom EÚ, ktorý ťahajú Belgicko, Holandsko, Nemecko, ale v absolútnych počtoch je to Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a z pristúpených krajín Poľsko. 13/11/

17 Vývoj stavov oviec v krajinách EÚ Prameň: Eurostat database, máj

18 Spotreba mäsa na obyvateľa v SR v kg 13/11/

19 Záver Z porovnania produkčných a ekonomických parametrov chovu hovädzieho dobytka s krajinami EÚ vidíme že Slovensko má určité rezervy, nielen oproti pôvodným krajinám EÚ-15, ale aj krajinám, ktoré so Slovenskom vstúpili v rovnakom období do EÚ. U oviec je situácia opačná. Nárast ich početnosti v niektorých oblastiach Slovenska je ovplyvnený sociálnym aspektom možnosťami zamestnanosti obyvateľstva. Vzhľadom na nenáročnosť je chov oviec rozšírený, okrem družstiev a obchodných spoločností, najmä u SHR a v prídomových hospodárstvach (neregistrovaní). I keď v posledných rokoch sa trend uberá pozitívnym smerom z historického hľadiska aj u oviec nastal radikálny pokles. Rozhodujúci význam v ekonomike chovu HD zohrávajú podpory, bez ktorých by bol chov HD nerentabilný. 13/11/

20 Trenčianska 55, Bratislava Ďakujem Vám za pozornosť

21 Ing. Zuzana Chrastinová, NPPC-VÚEPP Komentár k vystúpeniu na seminári Udržateľné a ekonomicky efektívne využívanie trávnych porastov poriadanom NPPC- VÚTPHP, , Banská Bystrica na tému Ekonomická efektívnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec. Vážené dámy, vážení páni, 1. snímok Moja prezentácia ako vyplýva z jej názvu je zameraná na Ekonomickú efektívnosť poľnohospodárskych podnikov v chove hovädzieho dobytka a oviec. 2. snímok Zameriam sa na 4 hlavné okruhy prezentácie - Vývoj stavov hovädzieho dobytka a oviec na Slovensku, súhrnne a územne podľa jednotlivých krajov a okresov, vrátane vývoja produkcie, - Ekonomická efektívnosť chovu HD a oviec, - Porovnanie stavov HD na 100 ha p.p. v SR a v ostatných štátoch EÚ, - Spotreba mäsa na Slovensku v porovnaní s ODP, celková ponuka hovädzieho mäsa vrátane dovozu. 3. snímok HPP má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend, Obdobný trend má aj živočíšna produkcia, Zmenila sa štruktúra výroby. Do roku 2010 bol podiel živočíšnej produkcie prevažujúci, t.j. väčší ako rastlinnej produkcie, Za posledné tri roky sa tento pomer zmenil, klesol podiel živočíšnej produkcie na 42 % a vzrástol podiel rastlinnej produkcie na 58 %. Tento vývoj je ovplyvnený ekonomickou efektívnosťou výroby komodít jednotlivých odvetví. Živočíšna výroba na Slovensku, dlhodobo klesá v dôsledku jej nízkej konkurencieschopnosti súvisiacej s ekonomickými podmienkami, najmä kvôli vyššej nákladovosti. Napriek tomu, že ŽV má mnoho pozitív je (produkciu surovín a polotovarov pre výrobu finálnych potravín živočíšneho pôvodu, je zdrojom príjmov poľnohospodárskych podnikov v priebehu celého roka, má významný prínos z hľadiska krajinotvorby) v značnej recesii. Pokles produkcie, je úzko spojený s poklesom stavov hospodárskych zvierat. 4. snímok Ako vidíme z nasledujúcich čísel stavy hovädzieho dobytka majú od roku 2004 klesajúci trend, napriek tomu, že Slovensko má dobré prírodné podmienky pre chov dobytka. Kým v roku 2004 sa chovalo na Slovensku 540 tis. ks hovädzieho dobytka v roku 2013 to bolo 468 tis. ks. Za desať rokov klesli stavy hovädzieho dobytka o 72 1

22 tis. ks, čiže o 13,4 %. Rýchlejší pokles bol v prvých piatich rokoch po vstupe Slovenska do EÚ. V posledných 5 rokoch sa stavy až na malé medziročné výkyvy stabilizovali. Takmer 43 % zo stavov HD tvoria kravy. V súčasnosti sa na Slovensku chová 199 tis. ks kráv. Oproti roku 2004 ich počet klesol o 33 tisíc. Dojné kravy tvoria 73 % z celkového počtu kráv. Počet dojných kráv klesol za desať rokov o 57 tis. kusov, t.j. až o 28 %. Trend poklesu stavov hovädzieho dobytka sa odrazil aj v klesajúcom vývoji produkcie jatočného dobytka, ktorá klesla oproti roku 2004 o 8 %. V posledných 3 rokoch sa produkcia jatočného HD stabilizovala a dosahuje cca 23 tis. ton. Podobný vývoj bol aj u kravského mlieka, ktorého produkcia v roku 2013 bola o 13,4 % nižšia ako v roku 2004, ale v posledných 5 rokoch sa pohybuje na úrovni tis. ton. Reprodukčné a úžitkové parametre HD zostávajú naďalej na neuspokojivej úrovni. Za rok 2013 sa v SR predalo až 50 tis. t ž. hm. jatočného hovädzieho dobytka a ton jatočných teliat. Na slovenských bitúnkoch sa celkovo zabilo v roku ,8 tis. ks HD s jatočnou hmotnosťou 9,5 tis. ton a hrubá domáca produkcia dosiahla 23,3 tis ton. Čo sa týka oviec, ich vývoj je opačný ako u HD. Počet oviec za 10 rokov, čiže od vstupu SR do EÚ sa zvýšil takmer o 25 % a v súčasnosti dosahuje cca 400 tis. ks, čo je o 79 tis. ks viac ako v roku Takmer 68 % z celkového počtu oviec tvoria bahnice. Narastajúci vývoj počtu oviec sa odrazil aj v produkcii, ktorá v súčasnosti je vyššia takmer o 50 % ako v roku Produkcia ovčieho mlieka je dlhodobo stabilizovaná. Klesla však produkcia vlny o 27 %. 5. snímok Na tomto snímku máme dva grafy na ľavej strane graf znázorňujúci vývoj stavov HD a z toho dojníc - klesajúci trend. V štruktúre HD- okrúhly graf vľavo dolu prevládajú dojné kravy (31%) a chovný HD (29 %). Graf vpravo znázorňuje vývoj stavov oviec a z toho bahníc- narastajúci trend. V štruktúre prevládajú dojné bahnice (39 %). 6. snímok Stavy HD v krajoch prepočítané na 100 ha p.p. majú klesajúcu tendenciu až na kraje s prevládajúcimi menej priaznivými podmienkami, kde došlo k ich stabilizácii (v Žilinskom), resp. miernemu nárastu (Prešovskom kraji). Takmer v každom okrese je zastúpený chov HD, ale s rôznou intenzitou. Početne najviac kusov HD sa chová v okresoch DS (22 tis.), KN (14 tis.), NZ (13,4 tis.), Trnava TT (16 tis.), Námestovo NO (14 tis.), LM (14 tis.), RS (13 tis.). 2

23 Z hľadiska krajov najviac dobytka sa chová v Prešovskom (17,8 %), Banskobystrickom (16,1 %) a Trnavskom (16,0 %) kraji. Najmenej v Bratislavskom (2,9 %), Trenčianskom (9,3 %) a Košickom (9,7 %) kraji. 7. snímok - Stavy oviec majú narastajúcu tendenciu vo všetkých krajoch. - Z hľadiska krajov najviac oviec sa chová v Banskobystrickom kraji a to až 33,4 % z ich celkového počtu v SR, potom je to v Žilinskom (22,4 %) a v Prešovskom (19, 9 %)kraji, - Chov oviec je zastúpený v malom počte takmer vo všetkých okresoch, ale najviac je preferovaný na strednom a východnom Slovensku, najviac v okresoch BB, BN, LM, RS. 8. snímok A aká je ekonomika chovu hovädzieho dobytka. NPPC-VÚEPP, vydáva každoročne informačnú publikáciu, ktorá obsahuje výsledné kalkulácie nákladov poľnohospodárskych výrobkov vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov. Ide o výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby. Sledovanie týchto informácií je veľmi náročné, pretože väčšina podnikov, vzhľadom na vysokú prácnosť výrobkové náklady podrobne nesleduje. Pre sledovanie vlastných nákladov podnik musí zabezpečiť prostredníctvom analytickej evidencie, resp. vnútropodnikového účtovníctva rozdelenie nákladov tak aby boli k dispozícii údaje o: Priamych nákladoch na jednotlivé druhy zvierat (krmivá, stelivá, liečivá, dezinfekčný materiál, sociálne náklady, odpisy, plemenárske a veterinárne služby, náklady pomocných činností), nákladoch na traktory a nákladné automobily, Režijné náklady (výrobná a správna réžia). Na nasledujúcom snímku máme znázornené za obdobie 10 rokov vývoj - vlastných nákladov na 1 kg ž.h. - priemernej realizačnej ceny za kg ž.h, - a vypočítaná rentabilita bez podpory a s podporou. Vývoj nákladov na chov hovädzieho dobytka má narastajúcu tendenciu, i keď v poslednom roku nastal ich medziročný pokles. Priemerná realizačná cena za 1 kg ž.h. hovädzieho dobytka sa vyvíjala diferencovane. Po jej poklese v rokoch 2007 a 2008 sa v nasledujúcich rokoch zvyšovala. Jej úroveň však nepokrývala náklady a bez podpory by bol výkrm hovädzieho dobytka neefektívny. Po zápočte podpory je výroba HD vo výkrme za posledných 8 rokov rentabilná a v roku 2013 dosiahla rentabilitu 9,6 %. Graf vpravo dole ukazuje vplyv podpory na rentabilitu. 3

24 Okrem toho VÚEPP vypracováva situačné a výhľadové správy, ktoré sú zverejnené na web stránke ústavu, kde sú podrobné informácie o jednotlivých komoditách. 9. snímok V štruktúre nákladov HD ako vidieť z nasledujúceho snímku rozhodujúci podiel takmer viac ako 50 % tvoria náklady na krmivá a stelivá a to vlastné a nakúpené. 10. snímok Ako už bolo povedané ekonomiku chovu HD výrazne ovplyvňujú podpory. Tuná máme Prehľad sadzieb priamych platieb - Platba na dojnicu v zmysle 3 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. z sa poskytla žiadateľovi ak: a) hospodári v znevýhodnených oblastiach alebo hospodári v zraniteľných oblastiach, b) má v centrálnom registri zvierat registrovanú farmu na chov hovädzieho dobytka, c) dodrží retenčné obdobie chovu dojníc od do príslušného roku. Poskytnutie platby na dojnicu je podmienené podaním žiadosti a splnením podmienok pre poskytnutie jednotnej platby na plochu. -- Platba na veľké dobytčie jednotky (VDJ) - účelom platby je udržanie upadajúcej živočíšnej výroby v SR a zabránenie znižovania počtov hospodárskych zvierat, (hovädzí dobytok, ovce, kozy), čím sa zároveň zlepšuje udržiavanie trvalých trávnych porastov. Na platby VDJ boli do konca roka 2013 vyplatené finančné prostriedky vo výške pre žiadateľov čo predstavuje takmer 91 % z celkového počtu žiadateľov, ale v dôsledku modulácie pre žiadateľov zostali platby nulové. Platby na LFA poskytnuté v rámci PRV. 11. snímok Čo sa týka ekonomiky chovu dojníc túto hodnotíme cez ekonomiku mlieka. Ako vidieť z nasledujúcich čísel počas 10 ročného obdobia sa náklady na liter mlieka mierne zvýšili, ale realizačná cena, aj keď má mierne kolísavý trend, takmer stagnuje a v rokoch 2009 sa výrazne znížila. Bez podpory, podobne ako u HD, by výroba mlieka bola vysoko neefektívna, čo by sa odrazilo v stratovosti poľnohospodárskych 4

25 podnikov zameraných na chov dojníc. Aj pri podpore má rentabilita za posledné 2 roky klesajúcu tendenciu a jej úroveň je nízka. Výkyvy cien v sektore mlieka prispeli k redukcii počtu dojníc v podnikoch, prípadne ich presunu do mäsového stáda. V štruktúre nákladov na dojnice, v prepočte na 100 KD, rozhodujúcou položkou sú priame náklady na krmivá a stelivá tak vlastné ako aj nakúpené. Podiel ostatných položiek sa mierne odlišuje od štruktúry nákladov na výkrm HD. 12. snímok V štruktúre príjmov v stáde oviec sú rozhodujúce príjmy za mlieko (57 %) s priemernou ročnou mliekovou úžitkovosťou 90 l na bahnicu, za plemenné jahňatá (30 %), jahňatá (10 %). Najnižšie príjmy sú z vlny (1-3 %). Ekonomiku výkrmu jahniat ovplyvňujú vlastné náklady a realizačné ceny. Bez podpory realizačné ceny nepokrývajú náklady a chov jahniat je stratový. Na pokrytie nákladov jahniat by sa mala realizačná cena pohybovať na úrovni cca 3-4 na kg ž.hm. Pozitívny je nastúpený trend, aj keď mierny, nárastu realizačných cien a pokles vlastných nákladov (graf vľavo dolu). Jahňatá sú významnou trhovou komoditou o tom svedčí aj každoročne stúpajúci trend predaných jahniat. Kým v roku 2009 sa ich predalo 113 tis. kusov v roku 2013 to bolo už 137 tis. ks. Na druhej strane klesá počet zabitých oviec. 13. snímok V štruktúre nákladov na chov oviec dominujú náklady na krmivá a na mzdy. Pod grafom je uvedená výška nákladov na 100 KD v priemere SR a za horské oblasti. Pozitívny vplyv na ekonomiku oviec majú podpory, ktoré sú vyplácané cez Jednotnú platbu na plochu (SAPS), platbu na VDJ a v rokoch 2005 a 2006 to boli platby na chov oviec a kôz. Taktiež to boli podpory z PRV na chov oviec v rámci životných podmienok zvierat a na agroenvironmentálne opatrenia v chove oviec a kôz. 14. snímok Intenzita chovu hospodárskych zvierat, meraná počtom dobytčích jednotiek (DJ) na 100 hektárov poľnohospodársky využívanej pôdy, dosahuje na Slovensku pri hovädzom dobytku len 50 % priemeru EÚ-28, v chove dojníc 57 %. Najvyššiu intenzitu v chove dojníc na 100 ha dosahuje Holandsko (79,1 ks). V pôvodných členských štátoch EÚ-15 sa intenzita chovu dojníc v sledovanom období pohybovala v priemere n úrovni 14,3 ks a na Slovensku 9,2 ks/100 ha p. v. p.. V chove oviec dosiahlo Slovensko, aj napriek svojmu potenciálu, iba 18 ks na 100 ha p. v. p., čo nebol ani priemer nových členských štátov. Najvyššiu intenzitu 5

26 dosiahlo: Grécko (242,0 ks), Veľká Británia (136,3 ks), Rumunsko (59,8 ks), Taliansko (58,9 ks/). Počet HD na 100 hektárov p.v. p. predstavuje na Slovensku 25 ks. Zo štátov V4 lepšie na tom je Poľsko (39 ks) a Česko (38 ks). Menej ako Slovensko má Maďarsko (16 ks). V porovnaní s pôvodnými členskými krajinami EÚ-15, kde intenzita chovu hovädzieho dobytka dosiahla priemerných 61 ks a v priemere krajín EÚ ks. na 100 ha p. v.p., Slovensko s intenzitou chovu v priemere 25 ks na 100 ha p. v. p. sa nachádza v polovici tohto priemeru. Slovensko aj v počte dojníc - 8 ks na 100 ha p. v. p patrí medzi krajiny s nižším počtom. Lepšie na tom sú Poliaci (16 ks) a Česi (11 ks), ale horšie Maďarsko (5 ks). Čo sa týka dennej dojivosti dosahuje Slovensko 15,6 litra mlieka na deň na dojnicu, čím presahuje Maďarsko a Poľsko. 15. snímok Z nasledujúceho snímku vidíme, že: Slovensko v porovnaní so štátmi: EÚ-28 sa nachádza v početnosti HD na 100 ha p.v p. v poslednej tretine. Len 5 štátov má nižší počet HD ako Slovensko a to Lotyšsko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Viac HD na 100 ha p.p. ako Slovensko má 22 štátov EÚ snímok Počet dojníc na 100 ha p.v.p. kopíruje stav HD Z intenzity na 100 ha p.v.p. vidíme, že, že všetky pristúpené krajiny po roku 2004 do EÚ, okrem Poľska, sa nachádzajú pod priemerom EÚ, ktorý ťahajú Belgicko, Holandsko, Nemecko. V absolútnych počtoch je to Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia a s pristúpených krajín Poľsko. 17. snímok Vývoj stavov oviec na rozdiel od Slovenska, takmer vo väčšine krajín má klesajúcu tendenciu. Najväčší počet oviec na 100 ha p.v.p. má Grécko, Cyprus, Veľká Británia a Malta. Ich počet je oproti Slovensku 5 až 10- násobne vyšší. 18. snímok Vývoj produkcie mäsa, ponuky, ale hlavne kúpyschopnosti obyvateľstva sa odráža v spotrebe mäsa. Od roku spotreba hovädzieho mäsa klesala a ani v roku 2013 napriek jej nárastu nedosahuje odporúčané dávky -OD. Pozitívne je, že klesla spotreba tukov o 0,4 kg. Naopak, negatívnym javom je pokles spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ktorých spotreba je o 28,5 % nižšia ako OD. 6

27 Ďalšia tabuľka dokumentuje bilanciu celkovej ponuky hovädzieho a teľacieho mäsa. Pozoruhodné je pokles domácej produkcie takmer o 17 % a nárast dovozu hovädzieho a teľacieho mäsa o 100 %, čo sa odrazilo v stúpajúcom podiele dovezeného mäsa na celkovej ponuke a to z 20 % v roku 2009 takmer na 40 % v roku snímok Záver - Z porovnania produkčných parametrov chovu hovädzieho dobytka s krajinami EÚ vidíme že Slovensko má určité rezervy, nielen oproti pôvodným krajinám EÚ-15, ale aj krajinám, ktoré s ním vstúpili v rovnakom období do EÚ. U oviec je situácia opačná. Nárast ich početnosti v niektorých oblastiach Slovenska je ovplyvnený sociálnym aspektom a možnosťami zamestnanosti obyvateľstva. Vzhľadom na nenáročnosť je chov oviec rozšírený, okrem družstiev a obchodných spoločností, najmä u SHR a v prídomových hospodárstvach. I keď v posledných rokoch sa trend uberá pozitívnym smerom z historického hľadiska aj u oviec nastal radikálny pokles. Rozhodujúci význam v ekonomike chovu HD a oviec zohrávajú podpory, bez ktorých by bol chov HD ako aj oviec nerentabilný. Použitá literatúra: Gálik, J: Hovädzí dobytok a teľatá, Situačná a výhľadová správa k , NPPC- VÚEPP, MPRV SR, Hrežík, D. : Aká je situácia v chove oviec?, Roľnícke noviny 37/2014 Chrastinová, Z. a kol: Ekonomické parametre slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte štátov EÚ, štúdia NPPC-VÚEPP, č. 192/2014, 147 strán, 43 tabuliek v texte, 46 grafov v texte, 59 tab. v prílohe, ISBN Trubačová, A.: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR rok 2013 v triedení podľa výrobných oblastí, NPPC-VÚEPP, ISBN Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013 Bratislava, MPRV SR,

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany

PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany Územie v danej oblasti je exponované na všetky svetové strany, geograficky je súčasťou výbežkov Šarišskej a Ondavskej vrchoviny, kataster Renčišov je na

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Podľa údajov, ktoré poskytli obce ako stavebné úrady do zisťovaní o bytovej výstavbe Štatistickému úradu Slovenskej republiky, sa v roku

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A

Více

Pohlavné choroby v SR 2015

Pohlavné choroby v SR 2015 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2015 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v SR. V roku 2014 došlo kvôli zjednoteniu údajov k zmene metodiky zberu, po ktorej sa hlásenie

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Pohlavné choroby v SR 2016

Pohlavné choroby v SR 2016 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2016 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom hlásených poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území SR. Štatistické zisťovanie

Více

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 %

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % Žilina, 20. December 2011 Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % (štatistické údaje za 9 11/2011, zdroj: Autobazar.sk) Podľa portálu Autobazar.sk sa v mesiacoch september november 2011 predalo

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Ing. František Zacharda, CSc, AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu Informačný deň k projektu GreenGasGrids Bratislava,

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

Orná pôda v mil. ha. Poľn. pôda/ celková pôda v %

Orná pôda v mil. ha. Poľn. pôda/ celková pôda v % Príloha č. 1 SVETOVÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO A POĽNOHOSPODÁRSTVO KRAJÍN EÚ 1. Svetové poľnohospodárstvo Podiel HDP svetového poľnohospodárstva na svetovom HDP má klesajúcu tendenciu, napriek tomu má toto odvetvie

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Valné zhromaždenie 22.apríla 2010 - Piešťany Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Ing. Marian Uhrík Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ 6 944 + 322 miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej 5 742 UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ

Více

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XX, číslo 1, máj 2012 ISSN 1338-516X Ovce Situačná a výhľadová

Více

Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje

Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje Bratislava, dňa.11.212 - SCB Slovak Credit Bureau, s.r.o. spracovalo na základe rozhodnutí konkurzných súdov analýzu vývoja počtu a podielu vyhlásených

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Lotta Blaškovičová, Martin Belan, Katarína Melová, Ľudovít Molnár, Valéria

Více

Počasie na Slovensku v roku 2008

Počasie na Slovensku v roku 2008 Počasie na Slovensku v roku 2008 Rok 2008 patril, podľa výsledkov merania teploty vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, spolu s rokmi 2000 a 2007, k trom najtepleším v histórii merania tejto

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Zo Slovenskej republiky sa v roku 2006 vyviezol tovar v celkovej hodnote 33,3 mld. EUR. V porovnaní s rokom 2005 sa vývoz zvýšil

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ

Více

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Mesto Gelnica má vo vlastníctve obytné domy na ulici Športovej č. 37,39,41 a Športovej č. 45,47. Výstavba týchto objektov

Více

Počet spoločností v úpadku na Slovensku bol vlani najnižší od začiatku krízy

Počet spoločností v úpadku na Slovensku bol vlani najnižší od začiatku krízy 1 z 6 Počet spoločností v úpadku na Slovensku bol vlani najnižší od začiatku krízy Zatiaľ čo roky 2013 a 2014 sa vyznačovali najvyššími počtami spoločností v úpadku, ekonomický rast v roku 2015 priaznivo

Více

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2001 z 30. mája 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1899/97, (ES) č.

Více

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Príjem VF z daní a odvodov ako % HDP DK BE SE FR AT IT FI EA-17 EU-27 DE NL SI LU

Více

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosť. prof. 1. príčina chudoby prehlbovanie príjmovej polarizácie, vývoj a stav dnes 2. vplyv vonkajších faktorov v pokračujúcej kríze (ekonomika a geopolitika, EÚ, Západ

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Blanka Giertliová Zuzana Dobšinská Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR Národné lesnícke centrum Lesnícky

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

ROZBOR KRMIVA objemové krmivá

ROZBOR KRMIVA objemové krmivá ROZBOR KRMIVA objemové krmivá popis a vysvetlivky k prepočtovým parametrom verzia 05.09.2009 Výpočet a modelovanie koncentrácie NEL v sušine analyzovaného krmiva zohľadňuje bachorovú stráviteľnosť neutrálne

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS 20. ročník ekonomickej konferencie SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017 Hotel SHERATON, Bratislava

Více

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia:

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia: HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY Kľúčové otázky a kľúčové zistenia Kľúčové otázky: - Aký je vývoj v počte udalostí negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie? - Aký je vývoj v následkoch udalostí negatívne ovplyvňujúcich

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

REFERENČNÁ TARIFA. Miloš Poliak 1

REFERENČNÁ TARIFA. Miloš Poliak 1 REFERENČNÁ TARIFA Miloš Poliak 1 1 Úvod Na oceňovanie výkonov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave sa do roku 1991 využívala Tarifa zahraničnej nákladnej automobilovej dopravy. Po cenovej liberalizácii

Více

Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy na Slovensku Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy na Slovensku doc. Ing. Štefan Buday, PhD. Ing. Gabriela Grausová Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů 16.-17.

Více

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia Opatrenie:. Premena tradičnej škol na modernú Gmnázium Jozefa Gregora Tajovského Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia V tomto tete sa budeme zaoberat najskôr grafickým znázornením riešenia sústav

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU Názov konferencie: Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska Autor: Alojz Bernát, Peter Bobuľa, AVEOZ Prednášajúci: Peter Bobuľa,

Více

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11 DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE Zadanie č.11 Dopravné nžinierstvo 1. PREPÍSANIE VÝSLEDKOV DO TABUĽKY Dopravné inžinierstvo 1. ov MS Excel si študent vytvorí formát, do ktorého vpíše hodnoty

Více

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013 (Zelená správa) Bratislava 2014 1 Ministerstvo pôdohospodárstva

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

PRÍPRAVA SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY NA ROKY

PRÍPRAVA SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY NA ROKY PRÍPRAVA SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY NA ROKY 2014-2020 ROZPOČET POĽNOHOSPODÁRSKYCH FONDOV EÚ PRE SLOVENSKO v EUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SUMÁR ROZPOČET POĽNOHOSPODÁRSKYCH FONDOV PRED

Více

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Metóda dvoch bodov vychádza z lineárneho priebehu nákladov; čiže sa predpokladá sa, že náklady sa menia priamo úmerne so zmenou výšky jednej vopred zvolenej veličiny (najčastejšie objem výroby) predpokladá

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Seminár pre MTP pracovníkov,

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Tab. 1 Skutočná, priemerná denná a normovaná produkcia mlieka cigájskych bahníc a kríženiek s plemenom lacaune (LC). n (laktácie) skutočná (v l)

Tab. 1 Skutočná, priemerná denná a normovaná produkcia mlieka cigájskych bahníc a kríženiek s plemenom lacaune (LC). n (laktácie) skutočná (v l) Zošľachťovanie cigájskych oviec použitím plemena lacaune na PD Sklabiňa Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. VÚŽV Nitra pracovisko Trenčianska Teplá Ing. Rudolf Bobček, Emília Záborská PD Sklabiňa Ivan Záborský

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Potenciál a produkcia drevnej biomasy v Slovenskej republike a v Žilinskom a v Trenčianskom kraji doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby

Více

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 Členenie dopravných nehôd podľa následkov 1% 3% 10% Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 I. Celková situácia V roku 2007 bolo na území

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

HEP. od kw. (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/m 3 ) (euro/1 000 m 3 )

HEP. od kw. (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/m 3 ) (euro/1 000 m 3 ) Príloha č. 1 Údaje potrebné na výpočet cien za využívanie hydroenergetického potenciálu, za odber povrchovej vody a za odber energetickej vody Rok t Rok t-1 Rok t-2 PRHP Vážený HEP priemer T 1 T 2 T 3

Více

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín Vyhodnotenie projektu Záverečný seminár Košice 25.02.2016 Príprava projektu rok

Více

Zavedenie URA v Slovenskej republike

Zavedenie URA v Slovenskej republike Zavedenie URA v Slovenskej republike Dana Palacková Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Stupne ekonomickej integrácie Zóna voľného obchodu Colná únia Spoločný trh Hospodárska a menová

Více

CNG v ťažkej nákladnej doprave. Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o.

CNG v ťažkej nákladnej doprave. Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o. CNG v ťažkej nákladnej doprave Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o. 1 používaním ťahačov s pohonom na CNG (1) Typ vozidla a parametre : Ťahač návesov Iveco Stralis 440S33 T/P CNG

Více

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV PIVA A SLADU Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva Mgr. Júlia Hurná, PhD. prezidentka Nitra/Košice, 3.-4. december 2013 SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV

Více

Časť C Slovensko Téma: Odpady. Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP

Časť C Slovensko Téma: Odpady. Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP Časť C Slovensko Téma: Odpady Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP Hodnotenie životného prostredia DPSIR model hnacia sila ("Driving force" - D), t.j. spúšťacie

Více

Pohlavné choroby v SR 2014

Pohlavné choroby v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Pohlavné v SR 21 Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom. Od roku 21 sa hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) 8-12 zasiela len

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

SPRÁVA O POĽNOHOSPODÁRSTVE A POTRAVINÁRSTVE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2012 (ZELENÁ SPRÁVA)

SPRÁVA O POĽNOHOSPODÁRSTVE A POTRAVINÁRSTVE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2012 (ZELENÁ SPRÁVA) MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA O POĽNOHOSPODÁRSTVE A POTRAVINÁRSTVE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2012 (ZELENÁ SPRÁVA) Bratislava 16. december 2013 SPRÁVA O

Více

Veľké porovnanie HD technológií - HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, analógové a IP kamery

Veľké porovnanie HD technológií - HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, analógové a IP kamery Veľké porovnanie HD technológií - HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, analógové a IP kamery Aj napriek vstupu sveta do digitálnej éry sa analógové technológie v zabezpečovacej oblasti nepresávajú inovovať a napredovať.

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia komerčnej banky Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia KB Hlavný cieľ riadenia banky je maximalizácia hodnoty banky (maximalizácia trhovej ceny = kurzu akcie) Postupy

Více

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov...

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... Š t a t i s t i c k év ý k a z y 2 0 1 6Š US R Ma n u á l Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... 8 Práca

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Program Školské mlieko

Program Školské mlieko Program Školské mlieko Legislatíva, postupy, aktuálny stav Réka Ácsová e-mail: reka.acsova@land.gov.sk Ministerstvo pôdohospodárstva tel. č.: 02/59 266 544 a rozvoja vidieka SR Odbor živočíšnej výroby

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2011

Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2011 Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2011 Bratislava, jún 2013 Obsah 1. Metodické poznámky... 4 2. Úvod... 5 3. Vývoj zahraničného obchodu Slovenska v roku 2011... 6 4.

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více