Ústředna 1072/42 Všeobecně Popis ústředny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústředna 1072/42 Všeobecně Popis ústředny"

Transkript

1 Ústředna 1072/42 Všeobecně Ústředna 1072/42 je určena pro instalaci v digitálním systému 1072 (ver. II).Umožňuje komunikaci s tlačítkovými panely, zaznamenává neodbavené hovory, v režimu DEN/NOC funkci domovníka, kdy jsou všechna zvonění směrována na ústřednu nebo zvonění přímo na telefony v bytech. Ústředna je konstrukčně navržena jak pro umístění na stůl tak pro montáž na stěnu. Popis ústředny 1. Kryt ústředny 2. Displej 3. Alfanumerická klávesnice 4. Nastavení hlasitosti vyzvánění 5. Mikrotelefon (sluchátko) ústředny 6. Vrchní kryt telefonu 7. Podstavec pro umístění na stůl 8. Otvory pro montáž na stěnu 9. Otvory pro upevnění videomodulu 1732/1 10. Připojovací kabel a svorkovnice 11. Průchodka kabelu 12. Západka krytu ústředny 13. Gumové podložky 14. Spodní kryt 15. Krytka konektorů 16. Konektor pro připojení PC nebo tiskárny 17. Konektor pro připojení programovací klávesnice (adaptér 1072/60) 18. Regulace kontrastu displeje 19. Vypínač se zelenou LED 20. Přepínač DEN/NOC se zelenou LED 21. Tlačítko pro hledání v seznamu jmen od Z do A 22. Tlačítko pro volání 23. Tlačítko pro hledání v seznamu jmen od A do Z 24. Tlačítko pro vymazání uloženého kódu telefonu 25. Tlačítko pro volání na uložený kód telefonu s červenou LED 26. Tlačítko pro hledání v seznamu neodbavených volání 27. Tlačítka programovatelných funkcí 28. Tlačítko pro přepínání funkcí jednotlivých tlačítek 29. Tlačítko pro nastavení DATA/ČAS 30. Ovládací tlačítko zámku hlavních vstupů 31. Ovládací tlačítko zámků podružných vstupů 32. Ovládací tlačítko hovoru s hlavním vstupem 33. Tlačítko pro vymazání chybně zadaného znaku 34. Tlačítko pro nastavení hovoru z tlačítkového panelu na vnitřní telefon 35. Tlačítko pro nastavení hovoru ústředny s vnitřním telefonem 36. Není použito 37. Alfanumerická klávesnice 1

2 2

3 Popis částí ústředny Údaje na displeji ee 2 znaky Kód hlavního tlačítkového panelu, který je ve spojení s ústřednou. f 1 znak Zde se zobrazí symbol, který udává typ probíhajícího spojení. hlavní tlačítkový panel ee volá vnitřní telefon iiii, ústředna převzala volání ale dosud nebylo odbaveno probíhá hovor mezi hlavním tlačítkovým panelem ee a ústřednou probíhá hovor mezi ústřednou a vnitřním telefonem iiii probíhá hovor mezi hlavním tlačítkovým panelem ee a vnitřním telefonem iiii iiii 4 znaky Kód vnitřního telefonu. - 1 znak Zobrazení tohoto znaku udává, že volání na vitřní telefon iiii, které bylo převzato ústřednou, nebylo dosud odbaveno. Po stisknutí tlačítka ústředny pro volání na vnitřní telefon iiii tento symbol zmizí. IIII 4 znaky Kód vnitřního telefonu, který volá na ústřednu. Není-li toto volání obslouženo, uloží se tento kód do paměti neodbavených volání a údaj zmizí. dddd 4 znaky Zobrazuje znaky zadávané operátorem z klávesnice ústředny (např. kód volaného telefonu, speciální kódy, kód pro otevření dveří). Může zde být zobrazen kód ze seznamu jmen nájemníků. xxxxxxxxxxxxxxxx 16 znaků Zobrazení jména, vybraného ze seznamu nájemníků. dd/mm/yy HH:MM 20 znaků Zobrazení data a času. Přechodně je zde zobrazeno jméno při hledání v seznamu nájemníků. yyyyyyyyyyyyy 13 znaků Zobrazení jmen při hledání v seznamu nájemníků (společně s údaji nn rrrr) nn rrrr 7 znaků Zobrazení uložených údajů o volání ústředny na vnitřní telefony. Zobrazuje se zde také dotaz na potvrzení při mazání uložených volacích ködů. nn počet hovorů rrrr kód volaného telefonu Kláveasnice Tlačítka alfanumerické klávesnice slouží pro zadávání kódů. Při stisknutí tlačítka 1 až 0 zadáte odpovídající číslici. Při stisknutí tlačítka SHIFT (28) a odpovídajícího tlačítka zadáváte písmeno A až J. Funkce ostatních tlačítek jsou popsány samostatně. Vyzvánění Hlasitost vyzvánění ústředny můžete regulovat ve 3 stupních přepínačem (4) na spodní straně ústředny. 3

4 Provozní režimy ústředny VYPNUTO DEN NOC hovory z tlačítkového panelu jsou spojeny na vnitřní telefony, ústředna nepřijímá hovory z vnitřních telefonů všechny hovory z tlačítkových panelů jsou směrovány na ústřednu s možností následného přepojení na vnitřní telefony, příjem hovorů z vnitřních telefonů, volání z ústředny na vnitřní telefony volání z tlačítkových panelů jsou spojena přímo na vnitřní telefony, příjem hovorů z vnitřních telefonů, volání z ústředny na vnitřní telefony Popis funkce ústředny Zapnutí ústředny Ústředna bez zadaného hesla po stisknutí tlačítka ON/OFF se zobrazí verze obslužného programu ústředny. Po 3 sec přejde ústředna do provozního režimu, který byl nastaven před jejím vypnutím. LED (20) se rozsvítí při režimu DEN.Pokud LED (20) nesvítí, je nastaven režim NOC. V obou případech je zobrazen údaj DATA a ČAS. Pokud po dobu 30 sec není na ústředně provedena žádná operace, displej zhasne. Rozsvítí se při zvednutí sluchátka, stisknutí libovolného tlačítka nebo při přijatém volání z vnitřního telefonu případně z tlačítkového panelu. Ústředna má zadané heslo po stisknutí tlačítka ON/OFF se zobrazí verze obslužného programu ústředny ve vrchním řádku a STARTING PASSWORD v řádku spodním. Zadejte heslo uložené při instalaci (na displeji se zobrazí při zadávání znaků hesla hvězdičky) a stiskněte tlačítko (22). Ústředna přejde do provozního režimu, který byl nastaven před jejím vypnutím. LED (20) se rozsvítí při režimu DEN.Pokud LED (20) nesvítí, je nastaven režim NOC.Ústředna se vypne při zadání chybného hesla nebo po 1 min po stisknutí tlačítka ON/OFF. Pokud po dobu 30 sec není na ústředně provedena žádná operace, displej zhasne. Rozsvítí se při zvednutí sluchátka, stisknutí libovolného tlačítka nebo při přijatém volání z vnitřního telefonu případně z tlačítkového panelu. Vypnutí ústředny Držte stisknuté tlačítko SHIFT (28) a stiskněte tlačítko ON/OFF. Po proběhnutí sekvence zapnutí je na displeji zobrazeno SYSTEM OK v případě, že ústředna je již naprogramována. V opačném případě se zobrazí TO BE CONFIGURED NASTAVIT a ústřednu je nutno naprogramovat. Přepínání DEN/NOC Držte stisknuté tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko DAY/NIGHT (20), ústředna se přepne. Volání ústředny na vnitřní telefony Zvedněte sluchátko, tlačítky klávesnice zadejte kód volaného telefonu a stiskněte tlačítko (22). Při chybně zadaném znaku tento vymažete stisknutím tlačítka (33). Volaný kód se zobrazí na displeji. Po zvednutí sluchátka volaného telefonu se na displeji ústředny zobrazí místo kódu jméno volaného účastníka (poku je zadáno v seznamu nájemníků). Nezapomeňte před zadáním volacího kódu vnitřního telefonu zvednout sluchátko. Jinak se volání neuskuteční. Volání na vnitřní telefon může být provedeno také vyhledáním jména nájemníka v seznamu pomocí tlačítek (21) a (23). Vybrané jméno se zobrazí společně s volacím kódem na displeji. Volání z telefonu na ústřednu Tlačítkem na telefonu můžete zavolat ústřednu bez ohledu na to, v jakém režimu je nastavena (DEN/NOC). Při volání se na ústředně zobrazí kód a jméno volajícího účastníka. Po zvednutí sluchátka na ústředně (příjetí volání) se na displeji zobrazí symbol (hovor s vnitřním telefone) a kód volajícího telefonu. Po ukončení hovoru údaje na displeji zmizí. 4

5 Ukládání neodbavených hovorů Není-li volání z vnitřního telefonu na ústřednu odbaveno v nastaveném čase (PICK UP TIME VYZVÁNĚNÍ), uloží se kód volajícího telefonu do paměti neodbavených hovorů. V paměti ústředny může být uloženo až 49 neodbavených hovorů. Tyto údaje jsou zachovány i při vypnutí ústředny. Pro práci s neodbavenými hovory jsou na ústředně vyhražena 3 tlačítka (24, 25, 26). Na displeji jsou údaje o neodbavených hovorech zobrazeny ve spodní řádce. První číslo udává celkový počet neodbavených hovorů (1-49) a druhé číslo udává kód prvního neodbaveného hovoru. Ukládání neodbavených hovorů probíhá bez ohledu na nastavený režim ústředny (DEN/NOC), pokud není tato funkce vypnuta při programování ústředny. Uložení neodbaveného hovoru indikuje rozsvícená LED (25). Pokud počet neodbavených hovorů dosáhne počtu 49, měl by být snížen odbavením nebo vymazáním hovorů. Jinak dojde ke ztrátě údajů o dalších neodbavených hovorech, které přesáhnou počet 49. Práce s neodbavenými hovory Kódy a jména uložená v paměti neodbavených hovorů můžete prohlížet tlačítkem (26). Jak bylo uvedeno, je ve spodním řádku displeje zobrazen počet uložených neodbavených hovorů a kód prvního volajícího telefonu. Stisknutím tlačítka (26) se ke kódu prvního volajícího zobrazí jméno. Při dalším stisknutí tlačítka (26) se zobrazí kód a jmého druhého volajícího a tak se dají projít všechny uložené údaje. Po nastavení žádaného kódu a jména můžete tlačítkem (25) tohoto účastníka zavolat nebo nastavený údaj tlačítkem (24) vymazat. Při vymazání záznamu se po stisknutí tlačítka (24) místo kódu na displeji zobrazí OK a teprve druhým stisknutím tlačítka (24) v průběhu 3 sec dojde k vymazání záznamu. Pokud není tlačítko (24) stisknuto podruhé, k vymazání nedojde. K vymazání záznamu v paměti neodbavených hovorů dojde automaticky při volání tohoto účastníka a pokud ten zvedne sluchátko telefonu. Nezapomeňte před voláním z ústředny zvednout sluchátko ústředny. Služby domovníka V režimu DEN přebírá ústředna všechna volání z tlačítkových panelů na vnitřní telefony. Zároveň může být volána z vnitřních telefonů i na tyto telefony volat. Volání z tlačítkových panelů má odlišné vyzvánění od volání z vnitřních telefonů. Dále se na displeji zobrazí kód volajícího tlačítkového panelu ( ) a kód volaného telefonu ( ). Například když z tlačítkového panelu 010 je voláno na vnitřní telefon 1234 a ústředna v režimu DEN přijme toto volání, bude na displeji zobrazeno: Pokud je k ústředně připojen videomodul, dojde k jeho zapnutí. Po zdvihnutí sluchátka na ústředně je tato automaticky spojena s tlačítkovým panelem. Na displeji je zobrazeno: Obsluha ústředny může hovořit s návštěvníkem u tlačítkového panelu a v případě potřeby pak zavolat na libovolný vnitřní telefon. Symbol za kódem vnitřního telefonu znamená, že na tento telefon může obsluha ústředny volat přímo pouhým stisknutím tlačítka (22). Pro volání na jiný telefon musí obsluha ústředny zadat odpovídající volací kód. Po zavolání se na displeji zobrazí: 5

6 Po zdvihnutí sluchátka volaného telefonu pak může obsluha ústředny stisknutím tlačítky (34) spojit hovor mezi tímto telefonem a tlačítkovým panelem. Na displeji se zobrazí : Po ukončení hovoru (zavěšení sluchátka) symbol z displeje zmizí. Při hovoru mezi tlačítkovým panelem a vnitřním telefonem může v režimu DEN obsluha ústředny do hovoru vstoupit. Stisknutím tlačítka (32) se spojí s tlačítkovým panelem a přidrží hovor s vnitřním telefonem. Stisknutím tlačítka (35) se naopak může spojit s vnitřním telefonem a přidržet hovor s tlačítkovým panelem. Ovládání vstupů Z ústředny může obsluha kdykoliv ovládat libovolný vstup, který odpovídá některému tlačítkovému panelu (1-12) Ovládání hlavních vstupů 1. Po volání z hlavního tlačítkového panelu na ústřednu nebo při vstupu ústředny do hovoru mezi tlačítkovým panelem a vnitřním telefonem může obsluha ústředny ovládat odpovídající vstup tlačítkem (30) pro ovládání hlavních vstupů. 2. Kdykoliv zadáním kódu hlavního tlačítkového panelu (1-12) a stisknutím tlačítka (30) pro ovládání hlavních vstupů. Ovládání podružných vstupů Kdykoliv zadáním kódu podružného tlačítkového panelu (0-9) a stisknutím tlačítka (31) pro ovládání podružných vstupů. Zobrazení stavu hovorů v režimu NOC Na displeji je vždy zobrzen stav hovorů v systému. Jedná se o stav hlavních vstupu a adaptérů sběrnice. Nemůže být zobrazen stav vstupů podružných a dekodérů. NEOBSAZENO neprobíhá žádný hovor, na displeji není v odpovídajícím řádku zobrazen žádný údaj OBSAZENO probíhá hovor, na displeji je zobrazeno BUSY, hovor nemůže být přerušen, protože ještě neuplynul čas nastavený OBSAZENO V PROVOZU probíhá hovor, na displeji je zobrazeno, hovor může být přerušen jiným voláním, protože již uplynul čas nastavený pro OBSAZENO Ovládání dekodéru speciálních funkcí Pomocí ústředny se dají ovládat dekodéry spciálních funkcí 1072/80. Slouží k tomu 3 vyhrazená tlačítka, která mají celkem 6 funkcí. První 4 funkce F1, F2, F3, F4 slouží pro ovládání dekodérů speciálních funkcí. Při použití těchto tlačítek se na displeji zobrazí OPERATION OK. Nastavení data a času Stskněte současně tlačítka SHIFT (28) a (29). Zobrazí se DD/MM/YY a pod těmito symboly zadejte den, měsíc a rok. Zadané údaje potvrďte tlačítkem (22). Následně se zobrazí HH/MM a pod těmito symboly zadejte hodiny a minuty. Zadané údaje potvrďte tlačítkem (22). Po 3 sec se ústředna vrátí do provozního režimu, který byl nastaven před zadáním data a času. Uzamčení klávesnice Pokud chce obsluha ústředny po dobu své nepřítomnosti zajistit ústřednu proti neoprávněnému zásahu, může uzamknout klavesnici současným stisknutím tlačítek (28) a (30). Ústředna pak nereaguje na žádné z tlačítek. K odemčení klávesnice stiskněte současně stejnou kombinaci tlačítek (28) a (30). Není-li zadáno heslo, zůstane klávesnice zamknuta i při vypnutí a opětovném zapnutí ústředny. 6

7 Další údaje na displeji Při volání neexistujícího kódu v systému bude na displeji zobrazeno WRONG CODE. Není-li připojena datová sběrnice nebo je ve zkratu, zobrazí se DATA LINE ERROR. Chybové hlášení zůstane na displeji až do odstranění závady. Instalace Ústřednu můžete umístit na stůl nebo připevnit na stěnu. Může být doplněna videomodulem 1732/1. Popis svorkovnice 0, 12 napájení 12 Vstř. L1, L2 sběrnice L1, L2 CV ovládací signál videomodulu Technické údaje Napájení 12 Vstř.,max.350 ma Vyzvánění max. 40 ma RPCH vyzváněcí signál GND společná svorka signálu CV, RPCH Provozní teplota - 5 až +45 C Vlhkost max. 90% Umístění na stůl Ústředna se dodává v úpravě pro umístění na stůl s podstavcem (7), který zajišťuje správný sklon ústředny. Montáž videomodulu 1732/1 Videomodul s deskou 1732/957 může být připevněn na pravou nebo levou stranu ústředny. Pro mechanické spojení slouží 2 kovové spojky a 4 šrouby, které se zašroubují do otvorů (9) na zadní straně ústředny. Upevnění na stěnu Z ústředny odstraňte podstavec (7) a gumové podložky (13). Malým šroubovákem vyjměte z krytu ústředny západku (13). Sejměte vrchní kryt ústředny (1)a vrchní kryt telefonu (6). Prostřednictvím otvorů (8) upevněte ústřednu na stěnu. Připojení programovací klávesnice Do konektoru (17) na ústředně pčřipojte pomocí adaptéru 1072/60 programovací klávesnici 1032/65. Programování ústředny Ústřednu můžete programovat třemi způsoby: - pomocí tlačítek (klávesnice) na ústředně - pomocí programovací klávesnice 1032/65 (+1072/60) - připojením k PC Programování tlačítky na ústředně Ústředna je zapnutá a sluchátko je zavěšené. Držte stisknuté tlačítko SHIFT (28) a opakovaně stiskněte tlačítko (23) až se na displeji zobrazí výraz pro nastavení jazykové verze ústředny LANGUAGE-JAZYK. Pro ukončení programování stiskněte na 3 sec tlačítko (33). Programování s externí klávesnicí Ústředna je zapnutá, pomocí adaptéru 1072/60 připojte do konektoru (17) na ústředně externí klávesnici 1032/65. Ústředna přejde do programovacího režimu. Programování pomocí PC PC připojte k ústředně do konektoru (16). Zapojení kabelu pro připojení je na obrázku: K programování použijte B-BUS program, který je dostupný na bezplatně. 7

8 Postup programování Na displeji se zobrazují jednotlivé programovací kroky při programování pomocí tlačítek na ústředně nebo při použití axterní klávesnice. Použijte tlačítko (21) pro návrat o krok zpět a tlačítko (23) pro přechod na krok následující. Tlačítkem (22) se dostanete na parametry jednotlivých programovacích kroků. Funkce tlačítek pro programování: Funkce Klávesnice ústředny Externí klávesnice Výběr v menu Tlačítka a Tlačítka a Potvrzení výběru Tlačítko Tlačítko Zpět v menu Tlač. na 3 sec Tlačítko Mezera Vyberte ze znaků Tlačítko SP Zpět (oprava) Tlačítko Tlačítko BS Volba znaku Vyberte ze znaků Tlačítko / Vymazání přiřazeného kódu Tlačítko Tlačítko BS KROK 1 LANGUAGE-JAZYK Tlačítky (21) a (23) nastavte jazykovou verzi a potvrďte tlačítkem (22). KROK 2 PICK UP TIME-VYZVÁNĚNÍ Zadejte číslo pořadí zvoleného parametru (1-4) a potvrďte tlačítkem (22). VYZVÁNĚNÍ je max. doba, během které musí být volání odbaveno (zvednutí sluchátka). U všech zařízení v systému zadejte stejné hodnoty. KROK 3 BUSY TIME-OBSAZENO Zadejte číslo pořadí zvoleného parametru (1-4) a potvrďte tlačítkem (22). OBSAZENO je min. doba, po kterou nemůže být probíhající hovor přerušen jiným voláním. U všech zařízení v systému zadejte stejné hodnoty. KROK 4 CODE TYPE-TYP KÓDU Zadejte číslo pořadí zvoleného parametru (1-3) a potvrďte tlačítkem (22). NUM-ČÍSLO číselný volací kód ( ) PREF-PŘEDP alfanumerický volací kód (x000-x999), kde x je A-J SUF-PŘÍPONA alfanumerický volací kód (000x-999x), kde x je A-J KROK 5 CALL REPEAT-OPAKOVAT VYZVÁNĚNÍ Zadejte číslo pořadí zvoleného parametru (0-3) a potvrďte tlačítkem (22). 0 výstup není aktivní 1 výstup je aktivní při vyzvánění z tlačítkového panelu 2 výstup je aktivní při vyzvánění z telefonů (z bytů) 3 výstup je aktivní v obou případech vyzvánění KROK 6 PASSWORD PROGRAMMING-ZADÁNÍ HESLA Pro změnu hesla zadejte 6 číslic a potvrďte tlačítkem (22). Heslo se zadává při každém zapnutí ústředny. Heslo může obsahovat pouze číslice. KROK 7 ENTER CODES AND NAMES-KÓDY/JMÉNA Zadejte volací kód a potvrďte tlačítkem (22). Zadejte jméno pomocí tlačítek (21) a (23), potvrďte tlačítkem (22). Tlačítkem (33) nebo (22) můžete toto menu opustit. CODE ALREADY EXIST- KÓD JIŽ EXISTUJE potvrďte tlačítkem (22) a kód změňte. 8

9 KROK 8 EDIT CODES AND NAMES-ZMĚNA KÓDŮ A JMEN Pro výběr jména požijte tlačítka (21) a (23). Stiskněte tlačítko (22) pro přechod na úpravu kódu, při opakovaném stisknutí (22) přejdete na úpravu jména. Tlačítkem (33) toto menu opustíte. Po změně kódu následuje výzva pro potvrzení. Tlačítkem (22) změnu potvrďte nebo tlačítkem (33) zrušte. Pro změnu jména postup opakujte. KROK 9 DELETE CODES AND NAMES-VYMAZAT VŠE Tlačítkem (22) tento krok potvrďte nebo tlačítkem (33) tento krok zrušte. KROK 10 ASSOCIATING CODES TO DOOR PHONES-SPOJIT KÓDY S TELEFONY Tlačítky (21) a (23) nastavte jméno. Stiskněte tlačítko (22), vedle jména se zobrazí trojúhelník jako potvrzení spojení. K jednomu kódu můžete přiřadit (spojit) až 3 telefony. Tlačítkem (30) můžete přiřazení zrušit, trojúhelník zmizí. Stisknutím tlačítka (33) spojení nastavíte. 9

10 10

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

2 -drátový systém videovrátných. DPC-D244-K Uživatelský manuál * 0 #

2 -drátový systém videovrátných. DPC-D244-K Uživatelský manuál * 0 # 2 -drátový systém videovrátných DPC-D244-K Uživatelský manuál 4 5 6 7 8 9 * 0 # DIP 4 176 mm 1.Části a funkce Objektiv Repro 4 5 6 Dotyková 4 5 6 7 8 9 klávesnice 7 8 9 * 0 # Jmenovka Tlačítko zvonku Mikrofon

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree audiotelefon (pro analogový audio systém Videx 4+n) Art Návod pro nastavení a instalaci.

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree audiotelefon (pro analogový audio systém Videx 4+n) Art Návod pro nastavení a instalaci. DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree audiotelefon (pro analogový audio systém Videx 4+n) Art. 5118 Návod pro nastavení a instalaci Vid-9264-1 Tlačítka a ovládání Servisní tlačítko Po stisknutí tlačítka

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Videotelefon GB2 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace

Videotelefon GB2 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace TVESTA2 GB2 0316 5.9.2016 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Videotelefon GB2 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace 1. ÚVOD Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt. Náš závazek,

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Návod na použití. VM40 v2

Návod na použití. VM40 v2 Návod na použití VM40 v2 Obsah Části a funkce... 3 Zapojení svorkovnice... 3 Uchycení jednotky... 4 Příslušenství... 4 Postup instalace... 4 Hlavní menu... 4 Základní ovládání jednotky... 5 Přijetí hovoru

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

Videotelefon GB2 VESTA7 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace

Videotelefon GB2 VESTA7 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace UŽIVATELSKÝ NÁVOD Videotelefon GB2 VESTA7 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace 1. ÚVOD Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt. Náš závazek, dosáhnout spokojenosti

Více

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout, zda na zvonění odpovíte a odemknete

Více

HANDSFREE TELEFON. 1. Obsah NHEA GB2

HANDSFREE TELEFON. 1. Obsah NHEA GB2 HANDSFREE TELEFON NHEA GB2 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Vlastnosti... 2 3. Funkce systému... 2 4. Popis telefonu NHEA... 3 4.1. Popis... 3 4.2. Funkční tlačítka... 3 4.3. Stavová LED... 4 4.4. Nastavení hlasitosti

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD. KIT VIDEO VDS iloft

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD. KIT VIDEO VDS iloft KIT VIDEO VDS FERMAX4960, 4961, 4962, 49627 Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD KIT VIDEO VDS iloft 1 OBSAH Část 1: Instalační návod Instalace napájecího zdroje... 3 Programování videotelefonu. Svorkovnice dveřního

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu.

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu. Domovní telefon 33 Domovní telefon 33 spojuje tradiční spolehlivost výrobků značky URMET DOMUS s vynikajícím vzhledem renomovaných návrhů architekta Michele de Lucchiho. Telefon patří do nové typové řady

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

POPIS A VLASTNOSTI. Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS SVORKOVNICE. Line In Vstup 2-drátové sběrnice

POPIS A VLASTNOSTI. Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS SVORKOVNICE. Line In Vstup 2-drátové sběrnice Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 Dotykový displej 2 - Signalizace ztlumení zvonění (zelená LED) 3 - Signalizace zapnuté funkce automat.

Více

Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i

Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i 41-001575-00 REV00 KVĚTEN 2015 Následující návod popisuje nejčastěji používané funkce, nicméně možnosti tohoto přístroje jsou mnohem širší. Nastavení a

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Výrobce: Typ zařízení: Well Well YV2, Well YV3 Firmware: 1.21.2 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 27.07.2009 Well YV2 Well

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

VIDEOMONITOR 2- VODIČOVÉHO SYSTÉMU

VIDEOMONITOR 2- VODIČOVÉHO SYSTÉMU VIDEOVRÁTNÝ -VODIČOVÝ VIDEOMONITOR - VODIČOVÉHO SYSTÉMU UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ... CZ- VIDEOMONITOR - VODIČOVÝ VIDEOMONITOR - VODIČOVÝ CZ-3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

VIDEOTELEFON iloft ( s OSD menu )

VIDEOTELEFON iloft ( s OSD menu ) UŽIVATELSKÝ MANUÁL VIDEOTELEFON iloft ( s OSD menu ) Obsah Programování : uživatelský režim... 3 Nastavení vyzváněcího tónu... 3 Vypnutí zvonění... 4 Uvolnění dveří... 4 Nastavení obrazu a hlasitosti...

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Monitor SZENA PLUS

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Monitor SZENA PLUS UŽIVATELSKÝ NÁVOD Monitor SZENA PLUS 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Obsluha systému... 2 3. Popis monitoru SZENA PLUS... 3 3.1. Popis... 3 3.2. Funkční tlačítka... 4 4. Uživatelské menu... 4 Strana 1 (celkem

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Návod na montáž a obsluhu pro průmyslové telefonní přístroje 4 FP 153 36, 37 a pobočné sluchátko 4 FN 615 09.1

Návod na montáž a obsluhu pro průmyslové telefonní přístroje 4 FP 153 36, 37 a pobočné sluchátko 4 FN 615 09.1 Návod na montáž a obsluhu pro průmyslové telefonní přístroje 4 FP 153 36, 37 a pobočné sluchátko 4 FN 615 09.1 4 VNF B 375 Telefonní přístroje typu 4 FP 153 36 a 4 FP 153 37 (ÚB) jsou určené pro použití

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Domovní dorozumívací systémy Art.6072 Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz

Více

Sfera Keypad Module. Instalační manuál 07/12-01 PC

Sfera Keypad Module. Instalační manuál 07/12-01 PC 353000 Sfera Keypad Module Instalační manuál 07/12-01 PC 2 Obsah Numerická klávesnice 1 Úvod 4 1.1 Varování a doporučení 4 2 Popis 5 2.1 Hlavní funkce 5 2.2 Čelní pohled 6 2.3 Zadní pohled 7 3 Konfigurace

Více

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Návod k obsluze Hlavní výhody: IR přisvícení automatické pořízení fotografie při stisknutí zvonku možnost propojení s elektronickým zvonkem pro otvírání dveří www.spyobchod.cz

Více

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD KIT VIDEO BUS2 FERMAX4930, 4931, 4933, 4934 97347B v03_08 Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD Havránkova 33 619 00 BRNO Česká republika Tel.: +420 543 558 111 Fax: +420 543 558 117 obchod@adi-olympo.cz Pištěkova

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

iloft videotelefon Uživatelský manuál

iloft videotelefon Uživatelský manuál Uživatelský manuál iloft videotelefon Popis tlačítek Poznámka: obrazovka videotelefonu se rozsvítí v okamžiku vyzvonění od panelu Aktivace hovoru, přijetí hovoru a aktivace režimu nastavení Tlačítko slouží

Více

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree videotelefon (pro digitální systém VX2200 Videx video BUS6) Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci Tlačítka a ovládání S1 - Servisní tlačítko Po stisknutí se propojí

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery PM -D236 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Monitor TEKNA PLUS

INSTALAČNÍ MANUÁL. Monitor TEKNA PLUS INSTALAČNÍ MANUÁL Monitor TEKNA PLUS 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis monitoru TEKNA PLUS... 2 2.1. Popis... 2 2.2. Funkční tlačítka... 3 2.3. Popis identifikačního štítku... 3 2.1. Použití jumperu pro

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda.

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda. POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (AM) Instalační

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony TECHNICKÝ POPIS Videotelefony Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout,

Více

TECHNICKÝ POPIS. Analogové systémy Technické údaje, instalace... str Schéma zapojení...str

TECHNICKÝ POPIS. Analogové systémy Technické údaje, instalace... str Schéma zapojení...str TEHNIKÝ POPIS Domovní telefony Analogové systémy Technické údaje, instalace... str. 0...str. 4 Digitální systémy Technické údaje, instalace...str. 5 6...str. 7 3 Domovní telefon 33 Domovní telefon 33

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 1 + n. Série Stadio Plus

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 1 + n. Série Stadio Plus INSTALAČNÍ MANUÁL Audio modulární systém se zapojením 1 + n Série Stadio Plus 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Vlastnosti systému... 2 3. Funkce systému... 2 4. Úvodní doporučení... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Rozměry snímače... 4 3 Používání snímače... 5 3.1 Základní používání snímače... 5 3.2 Popis klávesnice... 5 3.2.1 ISD COMBI...

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

GENERÁTOR HLASOVÝCH ZPRÁV INT-VMG. 1. Vlastnosti. 2. Specifikace. 3. Popis činnosti

GENERÁTOR HLASOVÝCH ZPRÁV INT-VMG. 1. Vlastnosti. 2. Specifikace. 3. Popis činnosti GENERÁTOR HLASOVÝCH ZPRÁV INT-VMG int-vmg_cz 06/17 Modul INT-VMG umožňuje hlasité přehrávání uložených zpráv, pokud nastane určitá událost. Může být použit ve spojení s ústřednami INTEGRA (jako výstupový

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY PROZNÍ INSTRUKCE VIZIT-M430C VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. FUNKCE lbarevný 2,5 TFT LCD lprovoz s kamerou vchodové stanice a další kamerou

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Návod na použití VM 7T Strana 1 www.easydoor.sk

Návod na použití VM 7T Strana 1 www.easydoor.sk Návod na použití VM 7T Strana 1 Popis VM 7T - Dotykový barevný video monitor se 7 TFT LCD displejem pro dvojvodičový systém, komunikace a monitoring volajícího, interkomové volání mezi účastníky (max.

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

CONCORDE A80 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VLASTNOSTI

CONCORDE A80 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VLASTNOSTI CONCORDE A80 ÚVOD Děkujeme za zakoupení nejnovějšího telefonu s LCD displejem Concorde A80. Tento návod je určen k seznámení s tímto telefonem. Chcete-li získat maximální užitek z nového telefonu, doporučujeme

Více

DPM-D271T 2-drátový dotykový monitor

DPM-D271T 2-drátový dotykový monitor Systém domácího video vrátného DPM-D271T 2-drátový dotykový monitor - 1 - Vlastnosti: Komfortní barevný TFT 7" bytový monitor s dotykovou obrazovkou, rozlišení 1440x234, interkom, OSD menu. Je určen pro

Více

V1.0 D I S C O M P. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd.

V1.0 D I S C O M P. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd. V1.0 X6 Zkrácený návod k použití Fanvil Technology Co, Ltd. www.fanvil.com Obsah balení Kabel ke sluchátku Ethernetový kabel Zkrácený návod k použití IP telefon Sluchátko Stojan Napájecí zdroj Popis ikon

Více

Grafický displej Sfera

Grafický displej Sfera 352500 Grafický displej Sfera Instalační manuál 09/12-01 PC 2 Grafický displej Sfera Obsah 1 Úvod 4 1.1 Doporučení a varování 4 Instalační manuál 2 Popis 5 2.1 Přední pohled 5 2.2 Zadní pohled 6 3 Konfigurace

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

VIDEOMONITOR S INTEGROVANOU PAMĚTÍ

VIDEOMONITOR S INTEGROVANOU PAMĚTÍ VIDEOVRÁTNÝ 2- VODICOVÉHO SYSTÉMU VIDEOMONITOR S INTEGROVANOU PAMĚTÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ VIDEOMONITOR BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Nevystavujte přístroj vodě. Neumísťujte objekty naplněné vodou, např. sklenice,

Více

Návod k obsluze. Barevný displej TFT 1286..

Návod k obsluze. Barevný displej TFT 1286.. Návod k obsluze Barevný displej TFT 1286.. Popis přístroje Barevný displej TFT patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira a slouží krozšíření bytových stanic. Menu 2 Aktivní barevný displej TFT 1,8"

Více

USB Telefon. Návod k použití. Podporované operační systémy: Windows 98 SP2, Windows XP

USB Telefon. Návod k použití. Podporované operační systémy: Windows 98 SP2, Windows XP USB Telefon Návod k použití Podporované operační systémy: Windows 98 SP2, Windows XP Instalace ovladačů Upozornění: Nepřipojujte zařízení k PC, dokud nenainstalujete ovladače. a. Spusťte. Po spuštění instalačního

Více

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu.

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu. Domovní videotelefony představují zz hlediska bezpečnosti zcela zcela nový nový prvek. prvek. Na Na obrazovce videotelefonu v bytě v bytě vidíte vidíte zře- zřetelný obraz obraz návštěvníka a můžete a

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix.

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Tlačítkové moduly pro DUO systém CD2132MA, CD2134MA Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Technická specifikace: Napájecí napětí z audio/video

Více

, při otevření dveří se

, při otevření dveří se POPIS DIGITÁLNÍCH HODIN Nastavení času 1. Přidržte déle tlačítko, příslušná číslice tehdy začne blikat. 2. Stiskněte tlačítko pre nastavenie požadovanej hodiny v pozícii zľava doprava. 3. Použitím tlačítek

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K S 1 S 2 Servisní tlačítko Po stisknutí tohoto tlačítka se propojí svorka 12 se svorkou 18. Servisní tlačítko Po stisknutí

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Instalační manuál PC-D250A-4-ID. Venkovní audio jednotka se čtečkou karet

Instalační manuál PC-D250A-4-ID. Venkovní audio jednotka se čtečkou karet Instalační manuál PC-D250A-4-ID Venkovní audio jednotka se čtečkou karet Obsah OBSAH...2 POPIS...3 1 1.1 2 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 MONTÁŽ...4 ZAPOJENÍ...5 3.1 ZAPOJENÍ ZÁMKŮ... 5 3.1.1 Napájení zámku

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více