Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje"

Transkript

1 Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví v Čechách po r Část 3 je zaměřena na charakteristiku subjektů v sektoru pojišťovnictví včetně státního dozoru nad pojišťovnictvím. Zmíněny jsou významné profesní organizace jako Česká asociace pojišťoven, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí, a rovněž Česká komora samostatných likvidátoru pojistných událostí. V části 4. jsou rozebrány vybrané ekonomické údaje k životnímu a neživotnímu pojištění vztahující se k 10 nejvýznamnějším pojistitelům v ČR a tendence vývoje pojistného trhu v ČR po roce V části 6. jsou pro srovnání uvedeny údaje o světovém pojišťovnictví za rok Klíčová slova Pojistný trh, Předepsané pojistné, Neživotní pojištění, Pojišťovny, Zákony, Životní pojištění JEL:G Úvod V každé vyspělé ekonomice je pojistný trh velmi důležitou součástí finančního sektoru. Dochází na něm ke střetu nabídky a poptávky mezi ekonomickými subjekty po pojistné ochraně. Pojištění pomáhá zmírňovat nežádoucí finanční dopady, kterým lidé i firmy čelí každý den. Každá země se potýká s jinou ekonomickou úrovní, což se odráží i na jejím pojistném trhu. Stejně tak jako ve světě, tak i v Evropě existují v tomto oboru mezi zeměmi značné rozdíly. V největší míře pojištěnost na daném území ovlivňuje příjem obyvatelstva, popř. zisk společností, rozdílné pojistné produkty pojišťoven, ale i geografické poměry daného státu a výskyt možných rizik nahodilých anebo nepředvídatelných. Autor chce v tomto článku poukázat na průběh vývoje pojišťovnictví od roku 1989 až po současnost, zhodnocuje současný stav v životním a neživotním pojištění v ČR a porovnává ekonomický a hospodářský růst v oblasti pojišťovnictví, dle kterého lidé mění názor na potřebu životního a neživotního pojištění. Z doložených tabulek je patrno, že obzvlášť životní pojištění začíná nabývat na významu a to vzhledem k tomu, že si lidé uvědomují v případě jakékoliv nastalé životní události, že toto pojištění jim může pomoci překonat potíže jim vzniklé.

2 2. Vývoj českého pojišťovnictví V této části článku je podán přehled vývoje českého pojišťovnictví. Obavy z nestabilního vývoj spojené se vznikem mnoha nových subjektů na českém pojistné trhu se během posledních 20 letech nepotvrdily. Český pojistný trh se stabilizoval a nabízí svým klientům daleko větší prostor pro pojištění jak v životním, tak i neživotním pojištění. 2.1 Pojišťovnictví v letech Rok 1989 byl pro české pojišťovnictví převratný. Odstartovala přeměna pojišťovnictví do moderní formy obdobné v západních zemích. V každé tržní ekonomice má pojišťovnictví významné postavení. Pojišťovnictví je nevýrobní odvětví zaměřeno na pojistnou ochranu. V roce 1991 byl přijat zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Umožňoval zahájit provozování pojišťovací činnost na území České republiky subjektům, které splňovaly pro tuto činnost zákonem stanovené podmínky. Došlo k demonopolizaci tohoto odvětví. Byl tak zrušen do té doby monopol jediné pojišťovny (České státní pojišťovny) a připraveny podmínky pro vznik konkurenčního trhu. V roce 1992 byl umožněn vstup zahraničním subjektům na český trh pojišťovnictví. V období let 1991 až 1992 vzniklo na našem území 20 nových pojišťoven. Další pojišťovny vznikaly až do roku 1997, kdy se situace na trhu ustálila. Na základě výše uvedeného zákona byl zaveden do praxe dozor v pojišťovnictví, který měl za nejdůležitější úlohu ochraňovat práva a zájmy pojištěných klientů. S jeho pomocí se regulovala situace na tehdy Československém pojistném trhu. Po tomto uvolnění zůstává však stále dominantní Česká pojišťovna, a.s., která vznikla z dřívější České státní pojišťovny. (HRADEC, ZÁRYBNICKÁ, & KŘIVOHLÁVEK, 2007) První komerční pojišťovnou po sametové revoluci na území bývalého Československa byla Kooperativa, československá družstevní pojišťovna, a.s., které byla založena v roce Po rozpadu Československa se rozdělila i kooperativa. Na českém trhu působila Česká Kooperativa, družstevní pojišťovna, a.s. a na moravském trhu působila Moravskoslezská Kooperativa, družstevní pojišťovna, a.s. Později došlo k opětovnému sloučení a vznikla společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., která se zaměřovala především na pojišťování podnikatelských a průmyslových rizik. Postupně se oblast produktů pojištění rozrostla a dnes tato společnost poskytuje téměř všechna pojištění, která lze na našem pojistném trhu nalézt. (ČEJKOVÁ & NEČAS, 2005) V roce 1991 vznikla další pojišťovna jménem Otčina, a.s. Tato pojišťovna sídlila ve Zlíně a byla zaměřena na pojišťování zemědělských rizik. V současnosti již nepůsobí na českém pojistném trhu. (ČEJKOVÁ & NEČAS, Pojišťovnictví, 2006)

3 V roce 1992 vzniklo velké množství pojišťoven. Vznikly pojišťovny, které působí na českém trhu dodnes, např. Hasičská vzájemná pojišťovna, Pojišťovna IPB (nyní Pojišťovna ČSOB), Živnostenská pojišťovna a další. Od tohoto roku mohly začít na náš trh vstupovat i pobočky zahraničních pojišťoven. Jedny z nejvýznamnějších byly tyto: Nationale Nederlanden - holandská životní pojišťovna (dnes ING životní pojišťovna), AMCICO - První americkočeská pojišťovna a.s. či německá pojišťovna Allianz. Liberalizace pojistného trhu odstartovala vstup velkého množství pojišťoven. Zahraniční pojišťovny zakládaly nové společné akciové společností s minoritním i majoritním podílem zahraničního subjektu, ale i samostatné dceřiné společnosti. Se vstupem zahraničních společností se v nabídce na pojistném trhu objevily nové pojistné produkty a rozšířily tak nabídku pojistných produktů. Větší rozsah jejich nabídky souvisela s předchozími zkušenostmi z jiných pojistných trhů. 2.2 Pojišťovnictví od roku 1993 do současnosti V roce 1993 došlo k rozdělení republiky na dnešní Českou republiku a Slovenskou republiku. K 31. prosinci 1993 působilo v České republice 20 pojišťoven, které měly povolení dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví. Z tohoto počtu provozovalo 5 pojišťoven pouze životní pojištění, 7 pouze neživotní pojištění a 8 nabízelo současně životní i neživotní pojištění (univerzální pojišťovny). Postupným vývojem se trh rozšířil a k 31. prosinci 2000 na něm působilo celkem již 41 pojišťoven, z toho 3 životní, 20 neživotních a 18 univerzálních. Ještě před vstupem České republiky do EU v roce 2004 se mnozí domnívali, že náš vstup do EU povede ke snížení počtu pojišťoven a zmenšení českého pojistného trhu. Přestože k částečnému odlivu klientů do zahraničí došlo, jejich počet nebyl nakonec nikterak dramatický. Při řízení rizik a řešení pojistných událostí je totiž potřebná znalost specifik národního trhu a legislativy.

4 Vzrostl počet zahraničních pojišťoven, které mají zájem nabízet své služby v ČR, jak jim to umožňuje princip svobody poskytování služeb v EU. Jde se především o pojišťovny ze sousedního Německa a Rakouska, ale i o britské, francouzské, dánské nebo americké ústavy. 3. Subjekty pojistného sektoru S rozvojem pojistného trhu začaly vznikat subjekty pojistného trhu. Od roku 2000 vykonával státní dozor v pojišťovnictví Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění příslušný odbor Ministerstva financí až do Poté byla tato agenda přesunuta do působnosti ČNB. Poté začaly vznikat další pojistné subjekty, jako je Česká asociace pojišťoven, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Česká kancelář pojistitelů, Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí a Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí. 3.1 Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví, ale také státní dozor v penzijním připojištění vykonávalo Ministerstvo financí, a to od roku 2000 prostřednictvím Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění odboru ministerstva. Úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele. Státní dozor prováděný Úřadem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP) Ministerstva financí byl ke dni ukončen, a to v souvislosti s integrací dohledů nad finančním trhem do České národní banky (ČNB). O této doby ho vykonává ČNB. Státnímu dozoru v pojišťovnictví podléhají pojišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací činnost, tuzemské pojišťovny a zajišťovny provozující zajišťovací činnost a právnické a fyzické osoby, které na tomto území provozují zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a další činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a další fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním právním předpisem. V ČNB jsou tři sekce dohledu (funkcionální uspořádání) regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu (do sekce regulace a analýz finančního trhu), licenčních a sankčních řízení a sekce dohledu nad finančním trhem. 3.2 Česká asociace pojišťoven (ČAP) Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. ČAP vznikla , činnost zahájila k 1. lednu 1994 a od roku 1998 je řádným členem Evropské

5 pojišťovací a zajišťovací federace (CEA). Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 98%. 3.3 Česká kancelář pojistitelů ČKP byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen zákon ) dne 30. července 1999 jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) Asociace českých pojišťovacích makléřů (s původním názvem Sdružení českých pojišťovacích makléřů) byla založena v březnu 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb. 3.5 Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (KSLPU) Jedná se o zájmové sdružení, které bylo založeno Důvodem jejího založení bylo zajistit řádný rozvoj profese samostatného likvidátora a ochrana zájmů jejích členů. 3.6 Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU) Jedná se o občanské sdružení, které bylo založeno Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "ČKSLPU") je dobrovolnou organizací sdružující samostatné likvidátory pojistných událostí k činné účasti na všestranném rozvoji samostatné likvidace pojistných událostí.

6 4. Vybrané ekonomické parametry sektoru pojišťoven v ČR V současné době je na našem pojistném trhu registrováno 55 pojišťoven. V následujících tabulkách jsem uvedl předepsané smluvní pojistné podle objemu za 1-12/2013, pak souhrnné údaje za rok 2013, vývoj předepsaného smluvního pojistného za posledních 5 let. Do tabulky č. 1 jsem zpracoval základní údaje o životním a neživotním pojištění 10 největších pojistitelů na našem území. Je patrné, že dominantní podíl si neustále udržuje Česká pojišťovna, na druhém místě je Kooperativa a na třetím místě Allianz. Tady bych jenom podotkl, že Česká pojišťovna byla převzatá majoritním vlastníkem Generalli pojišťovnou a Kooperativa padá do společného holdingu s ČPP pojišťovnou. Tabulka č. 1 Předepsané smluvní pojistné podle objemu (1-12/2013) Poznámka: Údaje nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky či v rámci svobody poskytování služeb Pramen: zpracoval autor z podkladů výroční zprávy ČAP 1-12/2013 Z 55 pojistitelů, které působí na našem pojistném trhu, je zde 10 pojišťoven, které ovládají téměř 90% celého pojistného trhu. Poznámka k situaci na Slovensku Mezi nejsilnějšími pojišťovnami na Slovensku také nedošlo k zásadní změně. Lídrem trhu je stále Allianz-SP se svými 31% před druhou Kooperativou s 24%. Meziroční rozdíl se ale Celkem(tis. Kč) Podíl CELKEM( %) Podíl (%) Neživotní pojištění*(tis. Kč) 1 ČP , , ,4 2 KOOP , , ,3 3 ALLIANZ , , ,3 4 GP , , ,0 5 ČSOBP , , ,4 6 PČS , , ,9 7 ČPP , , ,7 8 UNIQA , , ,5 9 ING , ,5 10 METLIFE , , ,2 snížil, jelikož Allianz-SP mírně ztratila a Kooperativa stejně získala. Tyto dvě pojišťovny jsou dominantní. Další v pořadí - Generali - ztrácí téměř 15 % a se svými 10% se řadí až na třetí Podíl(%) Životní pojištění**(tis. Kč) Podíl( %)

7 místo. Čtvrté až šesté místo zaujímají následující pojišťovny Komunálna poisťovna 6,3%, MetLife-Ams.poisťovna 6% a UNIQA poisťovna 4,9 %. S tím že Allianz-SP ztrácí svůj podíl. Tempo přibližování je asi 1 % b. za rok. Téměř rovnoměrným tempem ztrácí i Generali, oproti tomu Komunálna poisťovna pravidelně posiluje. Zbylé dvě střední pojišťovny mají poměrně stabilní postavení. V tabulce č. 2 jsou souhrnné údaje za celý rok 2012 a rok Údaje se týkají životního a neživotního pojištění a plateb pojištění zobrazující změny v chování klientů. Je patrné, že klienti přestali upřednostňovat jednorázové zaplacení pojistného před rozfázováním plateb. Tabulka č. 2 Souhrnné údaje 1-12/2013 Ukazatel 1-12/ / /2012 tis. Kč tis. Kč rozdíl % Smluvní pojištění v ČR celkem ,1 Životní pojištění ,4 běžně placené ,7 jednorázově placené celkem* ,8 v tom: jednorázově placené spojené s ,4 existující běžně placenou smlouvou samostatně jednorázově placené ,4 celkem (vč. návratného vkladu) Neživotní pojištění** ,0 přímý obchod ,0 nepřímý obchod (aktivní zajištění ,1 celkem) pojištění odpovědnosti z provozu ,0 vozidla havarijní pojištění vozidel ,9 podnikatelská pojištění (odv. 5 6, 8, ,1 Smluvní pojištění mimo ČR celkem ,8 Zákonná nesmluvní pojištění ,2 celkem Pojistné celkem ,9 * bez pojistného z neživotního pojištění postoupeného členům ČAP ** s jednorázovým pojistným přepočteným na bázi 10 let Poznámka: Údaje nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky či v rámci svobody poskytování služeb Pramen: zpracoval autor z podkladů výroční zprávy ČAP 1-12/2013 Dále je z tabulky č. 2 patrné, že i když je rozdíl smluvního pojištění v ČR celkem pouze 0,1% ve finančním rozdílu jsou to už téměř 2%. Největší nárůst je ve smluvním pojištění mimo ČR.

8 V tabulce č.3 je zpracován vývoj předepsaného smluvního pojistného od roku 2009 do roku Zatímco vývoj předepsaného smluvního pojistného u životního pojištění stoupá, u neživotního pojištění významně klesá. Tabulka č. 3 Vývoj předepsaného smluvního pojistného ukončené ročníky tis. Kč Životní pojištění * Neživotní pojištění ** * bez pojistného z neživotního pojištění postoupeného členům ČAP ** s jednorázovým pojistným přepočteným na bázi 10 let Poznámka: Údaje nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky či v rámci svobody poskytování služeb Pramen: zpracoval autor z podkladů výroční zprávy ČAP 1-12/2013 Občané ČR si začali uvědomovat jistotu v oblasti životního pojištění. U neživotního pojištění, pokud jde o pojištění majetku, vozidel, je patrné, že klienti na tomto pojištění začali šetřit. 5. Tendence vývoje pojistného trhu v ČR po r Stagnace českého pojistného trhu pokračovala i v roce Předběžné neauditované výsledky České asociace pojišťoven (ČAP) potvrdily, že k výrazným změnám v dynamice růstu v roce 2013 ani u jednoho z pojistných segmentů nedošlo. Předpis pojistného v loňském roce kopíroval celkovou ekonomickou situaci v ČR a meziročně posílil o pouhou jednu desetinu procenta. Růst životního pojištění, který v posledních letech tlumil ve výsledcích pojistného trhu pokles způsobený neživotním pojištěním, dále zpomaluje. Dynamika předepsaného pojistného u běžně placených smluv zpomalila z 2,2 % ke konci roku 2012 na aktuálních 0,7 % a dále pokračuje i pokles objemů pojistného u jednorázově placených smluv. Z pohledu úrovně krytí pojistných rizik občanů je negativní zprávou pokles obchodní produkce běžně placeného životního pojištění (-14,2 %) a další celkové snížení počtu smluv životního pojištění. Meziroční úbytek o téměř 200 tisíc smluv tak navazuje na trend snižování propojištěnosti životních rizik v posledních letech a v porovnání se situací před čtyřmi lety je tak před životními riziky pojištěno o půl milionů Čechů méně. Výrazně se zmírnil propad trhu u povinného ručení, který se z minus 5 % v roce 2012 zmírnil v roce 2013 na minus 1 %.

9 Statistiky tak potvrzují avizované postupné zvyšování pojistného, v loňském roce byl nárůst cen v průměru 7 %, další zvýšení cen se dá očekávat během roku 2014 v souvislosti s legislativními změnami a zavedením nového občanského zákoníku do praxe. Také v havarijním pojištění došlo k mírnému zpomalení poklesu a i zde můžeme očekávat zdražení pojistného, ovšem z jiných důvodů. Cena pojistného v havarijním pojištění výrazně vychází z ceny vozidla. Při poklesu cen i volby nižší úrovně výbavy nových vozidel v době krize tak docházelo v havarijním pojištění i k poklesu pojistného. Tento pokles se ale ve výši škody projeví pouze při totálním zničení nebo krádeži vozidel. U naprosté většiny škod, kde dochází k pouhé opravě vozidla, se výše pojistného plnění přes pokles pojistného nijak nemění. Proto ceny pojistného již také přestávají odpovídat nákladům pojišťoven na krytí škod. Stagnaci trhu kompenzují některé pojišťovny obchodem mimo území ČR, kde došlo k výraznému více než dvojnásobnému růstu. Největší obchodní produkci v zahraničí realizuje Česká pojišťovna, a.s. a AXA pojišťovna a.s. Přesto se však nejedná o významné objemy, které navíc nesouvisí s pojistnou ochranou v ČR. Přestože se pojistný trh na konci roku 2013 nepohybuje v záporných hodnotách, neočekávám, že by na počínající oživování ekonomiky zareagoval výrazněji již v tomto roce. Oživení pojistného trhu lze očekávat se zpožděním, a to nejspíše až v roce Tabulka č. 4 Vývoj předepsaného pojistného a HDP (meziroční změny v %) Pramen: zpracoval autor z podkladů výročních zpráv ČAP

10 6. Světové pojištění v roce 2013 Předepsané pojistné vzrostlo na světovém trhu o 1,4%, konkrétně na mld. dolarů, v roce 2012 činilo navýšení o 2,5%. Zpomalení bylo způsobeno především oslabením prodeje životního pojištění na vyspělých trzích. Globální životní pojistné vzrostlo v roce 2013 jen o 0,7%, především kvůli slabému prodeji v Severní Americe a vyspělých asijských trzích. Naopak velmi silný výkon zaznamenala západní Evropa, Oceánie a většina rozvíjejících se trhů. Pojistné v neživotním sektoru vzrostlo o 2,3%, což je méně než v předchozím roce. Zpomalení růstu zasáhlo vyspělé i rozvíjející se trhy. Celková ziskovost v životním a neživotním sektoru se zlepšila, a to i navzdory dopadu stále nízkých úrokových sazeb na výnosy z investic. Globální růst ze životního pojistného v roce 2013 zpomalil Pozoruhodný byl, i přes slabý hospodářský růst, vývoj životního sektoru v západní Evropě. Pojistné vzrostlo o 4,0% poté, co klesalo v každém z předchozích tří let. Růst pojistného byl silný také v Oceánii (až 9,0%) a na rozvíjejících se trzích, kde se zvýšilo z 5,2% na 6,4%. Globálně však pojistné v životním sektoru v roce 2013 vrostlo jen o 0,7%, na miliard dolarů. Pojistné se v USA prudce snížilo o 7,7%. Zpomalení tohoto odvětví v USA bylo v souladu s hospodářským oživením, kde ekonomika mírně zpomalila. Čísla loňské zaměstnanosti a trhu s nemovitostmi byla ale pozitivní. Růst pojistného na vyspělých asijských trzích ve srovnání s předchozím rokem stagnoval, kompenzací byla ale silná výkonnost tohoto odvětví v jiných regionech. Zpomalení, ale stále solidní růst výkonnosti na většině trhů v regionu, byl zastíněn 12% poklesem v Jižní Koreji, kde konec daňového zvýhodnění vedlo k prudkému poklesu prodeje jednorázového pojistného. Pojistné v neživotním sektoru rostlo na rozvíjejících se trzích Globální růst neživotního pojistného zpomalil v roce 2013 na 2,3% oproti 2,7% v předchozím roce, s celkovým pojistným ve výši mld. dolarů. Na rozvíjejících se trzích zůstal růst neživotního pojistného silný ve výši 8,3% v roce 2013, v roce 2012 tomu bylo 9,3% a byl pevný ve všech regionech s výjimkou regionu střední a východní Evropy (CEE). Expanze na rozvíjejících se asijských ekonomikách byl podpořen trvale silným růstem v jihovýchodní Asii a Číně. Pokud jde o vyspělé trhy, pojistné vzrostlo v roce 2013 jen o 1,1% oproti růstu o 1,5% v předchozím roce. Toto bylo hlavně v důsledku slabého ekonomického prostředí. Ve vyspělé Asii růst pojistného zpomalil na 1,7% z 4,7% z předchozího roku, a to především v důsledku prudké daňové reformy vyvolané krizí v Jižní Koreji. V USA vzrostlo pojistné stabilně o

11 1,7% a v Kanadě o 3,2%. Růst neživotního sektoru ve vyspělých trzích zůstal od finanční krize mírný. Pojistné vzrostlo v ročním průměru mezi lety 2009 a 2013 o 0,7% ve srovnání s obdobím , kdy byl roční průměr 1,9%. Výhled: globální růst životního a neživotního pojistného bude posilovat Růst pojistného ze životního sektoru bude pokračovat především na rozvíjejících se trzích. Upevnění ekonomiky a trhu práce ve vyspělých trzích bude podporovat životní i neživotní sektor. V oblasti životního sektoru by měl být viděn návrat k vyššímu tempu růstu v Číně a Indii. Celková ziskovost se zlepšila v životním i neživotním sektoru. Nicméně, návratnost investic, jako důležitá součástí příjmů pojišťoven, zůstává vzhledem k nízké úrovni úrokových sazeb od finanční krize, nízká. V roce 2013 začaly úrokové sazby růst zejména v USA a Velké Británii a tento trend bude trvat až do roku To bude přínosem pro pojišťovny, ale jen na pár let. Průměrný výnos dluhopisů portfolia typické pro životní pojišťovny bude dva až tři roky klesat. Tabulka č. 5 Vývoj hlavního pojistného trhu 2013 Pořadí podle objemu pojistného Životní sektor Neživotní sektor Celkové pojistné 2013 mld. dolarů Rozdíl s rokem 2012 mld. Dolarů Rozdíl s rokem Rozdíl s rokem 2012 Vyspělé trhy ,2% ,1% ,3% Spojené státy ,7% 826 1,7% ,5% Japonsko ,4% 109 2,0% 532 1,5% Velká Británie ,6% 107-1,8% 330 1,2% Francie ,9% 95 1,1% 255 2,8% Německo ,2% 133 0,6% 247 1,3%

12 Itálie ,1% 51-5,0% ,9% Jižní Korea ,4% 54 0,3% 145-8,0% Rozvíjející se trhy 408 6,4% 380 8,3% 788 7,4% Svět ,7% ,3% ,4% Pramen: / 7. Závěry Pojištěnost je velmi koncentrovaný ukazatel významu pojištění buď v ekonomice, nebo v životě jedince. Vlastní výpočet je ovlivňován přímo dvěma, resp. třemi faktory- celkové předepsané pojistné, hrubý domácí produkt, resp. počet obyvatel. Česká republika je z hlediska základních ekonomických veličin malým státem v Evropě. Moderní tržní pojišťovnictví se u nás rozvíjí od roku 1990 a za 22 let bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, především z růstového hlediska u většiny hlavních ukazatelů. Pojištěnost v České republice je sice nízká (jak v procentech, tak v absolutních údajích), ale má růstové předpoklady do budoucnosti z hlediska velmi nízké úrovně pojištěnosti v roce 1990 a dalšího potenciálu rozvoje pojištění. Chci hlavně upozornit na pozitivní tendenci u nás v souvislosti s neustále rostoucím objemem předepsaného pojistného v životním pojištění. U neživotního pojištění, co se týká pojištění majetku, vozidel, je patrné, že klienti začali na tomto pojištění šetřit. Z 55 pojistitelů, které působí na českém pojistném trhu, je tady 10 pojišťoven, které mají téměř 90% celého pojistného trhu. Lídrem trhu je Česká pojišťovna s 25,3% před druhou Kooperativou s 19,6% a na třetím místě se řadí Allianz s 8,9%. Mezi nejsilnějšími pojišťovnami na Slovensku je lídrem trhu stále Allianz-SP se svými 31% před druhou Kooperativou s 24% a třetí Generalli pojišťovnou s 10%. Na světovém trhu vzrostlo předepsané pojistné v roce 2013 o 1,4%, v roce 2012 činilo navýšení o 2,5%. Zpomalení bylo způsobeno především oslabením prodeje životního pojištění na vyspělých trzích. Přestože se pojistný trh na konci roku 2013 nepohybuje v záporných hodnotách, neočekávám, že by na počínající oživování ekonomiky zareagoval výrazněji již v tomto roce. Oživení pojistného trhu lze očekávat se zpožděním, a to nejspíše až v roce 2015.

13 Použité prameny: ČAP výroční zprávy ČEJKOVÁ, V. a NEČAS, S Pojistný trh. Brno: MU Brno, ISBN ČEJKOVÁ, V. a NEČAS, S Pojišťovnictví: MU Brno, ISBN HRADEC, M., ZÁRYBNICKÁ, J. a KŘIVOHLÁVEK, V Pojištění a pojišťovnictví Praha: VŠFS, ISBN Kontakt: Mgr. Milan Hradec, Dr. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Fakulta ekonomických studií Katedra financí Estonská 500, Praha 10

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Kolektiv autorů, KPO, EF TUL EF TUL, KPO; NFVP 8.8.2013

Kolektiv autorů, KPO, EF TUL EF TUL, KPO; NFVP 8.8.2013 2013 Analýza pojistného trhu IV, rok 2011 Projekt Technické univerzity v Liberci, Ekonomické fakulty, Katedry pojišťovnictví Financovaný Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Kolektiv

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 17/05, zahájeném dne 18. května 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

General market note. Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci

General market note. Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci General market note http://www.vorechovsky.cz General market note 31. ledna 2010 Dan Vořechovský Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci V pátek 29. 1. 2010 ve 14:30 středoevropského času byla

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2014 Řádná valná hromada 30. dubna 2015 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2014... 6 Pojišťovnictví

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Analýza pojistného trhu

Analýza pojistného trhu Analýza pojistného trhu 2011 Projekt Technické university v Liberci Ekonomická fakulta Katedra pojišťovnictví Financovaný Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Řešitelský tým: Karina

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI RESPECT BRNO, s. r. o. :: Příkop 27/2a, 604 40 Brno Tel.: +420 545 247 522, Fax: +420 545 212 016, E-mail: info@respectbrno.cz, Internet: www.respect.cz Zapsáno v obchodním rejstříku

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2013 Řádná valná hromada 3. dubna 2014 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2013... 6 Pojišťovnictví

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více