Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o."

Transkript

1 Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2

2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5 Společná databáze a jednotné zpracování dotazů...6 Komplexní řešení...6 Aktuální verze...7 Základní modul...8 Import/export dat z/do diskety/souborového systému...8 Vstup/výstup XML...8 Uživatelské rozhraní...8 Funkce pro opravu dat...9 Tisk průvodky...9 Správa přístupových práv...10 Servisní funkce...10 Modul ČSSZ a ruční vstup...13 Dotazy dalších oprávněných osob...13 Vstup/výstup CSV...13 Ruční vytvoření dávky a dotazů...13 Import dotazů...14 Export odpovědí...14 Servisní funkce...14 Uživatelské rozhraní...16 Login modul - základní...17 Autorizace pomocí uživatelských účtů...17 Autorizace pomocí servisního účtu...17 Modul generování odpovědí - základní...18 Vyhledávání odpovědí...18 Skupina SQL příkazů...18 SQL příkazy v textovém souboru...18 SQL příkazy v databázi

3 Produkt IDFU IDFU - Interface pro dotazy finančních úřadů, ČSSZ a dalších oprávněných osob. Celé řešení produktu IDFU je v souladu s aktuální specifikací Ministerstva financí ČR a aktuální specifikací ČSSZ. K čemu slouží IDFU slouží k automatizovanému zpracování elektronických dotazů oprávněných osob na klienty banky a jejich účty a generování elektronických odpovědí. Dále IDFU umožňuje ruční zadávání dotazů, jejich automatizované zpracování a generování elektronických nebo písemných odpovědí. Historie IDFU Předchůdce produktu IDFU vznikl na základě poptávky jedné z bank, která byla součástí pilotního projektu komunikace bank a finančních úřadů. Software měl překlenout technologické bariéry midrange systému a měl plnit následující funkce: kontrola elektronického podpisu konverze dat z XML a jejich import z PC do relační databáze midrange systému export dat z relační databáze midrange systému na PC a jejich konverze do XML elektronický podpis XML dat Vznikla jednoduchá aplikace typu client/server. V podstatě to byla čtečka disket s dotazy finančních úřadů. Na základě poptávky dalších bank, které potřebovaly řešit stejný problém byl v srpnu 2003 započat vývoj produktu IDFU. Jeho funkčnost byla na základě požadavků uživatelů zásadně rozšířena. IDFU dnes Import dotazů IDFU je aplikace, která řeší zpracování dotazů nejen finančních úřadů, ale také dotazů ČSSZ a dalších oprávněných osob. Nejedná se také už jen o obyčejnou čtečku disket, ale o nástroj s komfortním uživatelským rozhraním a řadou funkcí do práci s daty. Funkce aplikace lze rozdělit do následujících hlavních oblastí. XML a elektronický podpis dle specifikace MF ČR CSV formát dle specifikace ČSSZ Jednoduchý CSV formát - RČ / IČO 3

4 Ruční vstup dotazů Export odpovědí Ruční zadávání dotazů RČ / IČO / ČÚ a další parametry Rychlý vstup - RČ / IČO XML a elektronický podpis dle specifikace MF ČR CSV formát dle specifikace ČSSZ Vlastní XML formát RTF a HTML různé typy výstupů Grafické uživatelské rozhraní Zobrazení veškerých dat (dotazy, odpovědi atd.) Spouštění veškerých akcí Úpravy dat Kontroly vstupních dat Ruční zadávání dotazů Parametrizace aplikace RČ a IČO Číslo účtu Automatické kontroly výstupních dat Duplicity klientů Funkce pro opravu dat Tiskový výstup Opravy duplicit klientů Povolení / zákaz exportu vybraných dat Průvodka Různé typy odpovědí v tiskové podobě Neexportovatelné odpovědi Funkce aplikace jsou neustále zdokonalovány, jsou vyvíjeny nové na základě požadavků a potřeb uživatelů. Generování odpovědí Generování odpovědí na dotazy oprávněných osob může být prováděno dvěma způsoby: Obecný modul pro generování odpovědí Obecný modul pro generování odpovědí používá interní databázi klientů a účtů, která je součástí instalace IDFU. Při napojení na bankovní systém je pak řešen pouze import dat do této interní databáze. IDFU standardně obsahuje řadu vestavěných funkcí pro snadnější vytvoření importu. 4

5 Zákaznický modul pro generování odpovědí Na přání zákazníka pro něj může být vytvořen speciální modul pro generování odpovědí přímo z databáze banky. Tento modul může být vytvořen naší firmou na zakázku, nebo si jej zákazník může dle dokumentace databáze IDFU vytvořit sám. Pozice produktu Produkt byl od svého počátku koncipován jako komunikační interface mezi bankovním systémem a oprávněnými osobami. V současné době je IDFU: Komfortní nástroj pro uživatele Přidáním uživatelského rozhraní se z tohoto interface stává nástroj pro řízení automatizovaného procesu zpracování dotazů oprávněných osob. Uživatelé mají přístup ke všem datům komunikace a jsou schopni iniciovat veškeré akce jako import dotazů, generování odpovědí, export odpovědí atd. Komunikační interface na bankovní systém Banka může tento produkt použít jako: Kompletní řešení součinnosti s obecným modulem pro generování odpovědí z databáze IDFU. Kompletní řešení součinnosti se zákaznickým modulem pro generování odpovědí z konkrétní databáze zákazníka. Komponentu ve vlastním řešení součinnosti. Hlavní přínosy Pro uživatele Pro IT Přínosy aplikace jsou dvojího druhu. Aplikace uživatelům zjednoduší vyřizování dotazů oprávněných osob a poskytne jim výkonné funkce, komfortní a rychlé grafické rozhraní a zvýší uživatelům produktivitu práce. Aplikace odstíní uživatele od různých systémů banky a poskytne jim jednotné rozhraní a komplexní řešení součinnosti s oprávněnými osobami. IDFU odstíní generování odpovědí z bankovního systému od různých způsobů komunikace jednotlivých oprávněných osob a jejich změn. Různými způsoby komunikace je myšleno: Formáty dotazů (různé CSV, XML atd.) Typy komunikace (disketa, , web services) Zabezpečení komunikace (elektronický podpis a šifrování) IT banky nemusí tyto změny ani zaregistrovat. 5

6 Společná databáze a jednotné zpracování dotazů Významnou součástí a přínosem aplikace IDFU je jednotná pracovní databáze. Tato databáze je navržená pro jednotné uložení dotazů a odpovědí pro všechny oprávněné osoby. Všechny oprávněné osoby mohou používat stejné datové struktury a typy dotazů. Hlavní přínosy tohoto řešení jsou: Jednoduché přidávání nových oprávněných osob Nová oprávněná osoba, nebo nový typ oprávněné osoby jsou přidány pouhým rozšířením interních číselníků. Jeden modul pro generování odpovědí Jednotné rozhraní Jednotná databáze umožňuje vytvořit jeden modul pro generování odpovědí. To pak zjednodušuje údržbu a rozšiřování o nové typy dotazů, případně změnu tohoto modulu při rozšíření interního systému. Jednotná databáze také zjednodušuje uživatelské rozhraní a obsluhu aplikace při zpracování dotazů různých oprávněných osob. Číselníky a převodní můstky Databáze obsahuje číselníky, které jsou používány pro data všech oprávněných osob. Jsou to například: Seznam oprávněných osob Adresy Rozšiřování databáze Zdroj informací Převodní můstky pro převod dat z bankovního systému do databáze IDFU. Dále je umožněno pomocí konverzních můstků konvertovat odpovědi z interního formátu do formátů dle jednotlivých specifikací oprávněných osob. Databáze je průběžně rozšiřována o nové dotazy a jsou také přidávána nová pole pro dotazy a odpovědi. V poslední době byly například přidána pole - kontokorent, limit kontokorentu, blokace, výše blokace, datum otevření / zavření účtu a další. Tato data mohou být okamžitě použita pro všechny oprávněné osoby. Databáze může jednoduše sloužit pro interní získávání informací o poskytované součinnosti, respektive o dotazech na současného nebo potencionálního klienta banky. Komplexní řešení Jednotlivé moduly produktu IDFU jsou úzce integrovány a jsou navrženy tak, aby dohromady tvořily komplexní řešení pro zpracování všech dotazů oprávněných osob. 6

7 Aktuální verze Dostupné moduly Produkt IDFU je tvořen moduly, které pokrývají jednotlivé skupiny funkcí. Vývoj modulů odráží požadavky uživatelů a rozvoj v oblasti komunikace bank a oprávněných osob. V aktuální verzi jsou dostupné následující moduly: Základní ČSSZ a ruční vstup Login - základní Generování odpovědí - základní Stávající moduly jsou neustále rozvíjeny a rozšiřovány o nové funkce. Paralelně s rozvojem stávajících modulů aktuální verze probíhá vývoj nových modulů pro verzi 3. 7

8 Základní modul Základní modul který původně vznikl pro potřeby FÚ a je vždy součástí instalace. Tento modul řeší obecné funkce jako je práce s XML a elektronický podpis dle specifikace MF, komunikace s relační databází, grafické rozhraní, které umožňuje zobrazení dat interface atd. Modul umožňuje následující funkce: Import/export dat z/do diskety/souborového systému Aplikace je typu client/server, takže běží na klientské stanici (na PC uživatele) a komunikuje se serverem. To znamená, že uživatel data z PC prostředí (disketa/ souborový systém) zapisuje do databáze serveru a naopak. Vstup/výstup XML Vstup a výstup dat ve formátu XML je založen na specifikaci MF. Umožňuje následující detailní funkce: Ověření integrity vstupního souboru. Ověření elektronického podpisu vstupního souboru. Načtení dat z XML a jejich zápis do relační databáze. Vytvoření XML souboru s odpověďmi z relační databáze. Elektronické podepsání XML souboru. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní je navrženo jako grafické což umožňuje rychlou a produktivní práci (na rozdíl od například HTML rozhraní). Rozhraní je navrženo pro logické zobrazení dat komunikace. Umožňuje zejména: prohlížení veškerých dat z komunikace s FÚ - dávky, dotazy, odpovědi (klienti a účty), log atd. spouštění jednotlivých funkcí editaci odpovědí. 8

9 Funkce pro opravu dat Po praktických zkušenostech s el. komunikací s FÚ byly do IDFU zabudovány funkce pro práci s odpověďmi, které sledují kvalitu dat (např. kontrola duplicit klientů a jejich řešení). Nastavení duplicitních klientů. Při praktickém provozu bylo zjištěno, že na jeden dotaz podle IČO nebo RČ může být vybráno více klientů (klient je zaveden vícekrát nebo jde o chybné údaje klientů v IS banky). Automatické nastavení řešení duplicit na základě historie řešení duplicit. Potvrzení přednastavených řešení duplicit, nebo ruční řešení. Určení hlavního klienta, pod kterým budou vykázány účty všech ostatních klientů, povolení/zakázání poslání klienta a jeho účtů (chybné IČO/RČ u klienta v IS banky). Povolení/zakázání poslání účtu. Pod klientem mohou být zobrazeny i účty, které nejsou nastaveny na poslání. Uživatel pak má možnost dodatečně povolit, nebo zakázat poslání účtu (změnit automatický výběr). Tisk průvodky IDFU vytváří na základě šablony průvodku k disketě pro finanční úřad. Tuto šablona lze nastavit dle požadavků banky. 9

10 Správa přístupových práv IDFU umožňuje definovat uživatele, kteří mají přístup k aplikaci a jejich oprávnění v rámci aplikace. Tuto problematiku řeší dvě funkce. Seznam uživatelů aplikace Role uživatelů Každý uživatel, který chce použít aplikaci, musí být uveden v tabulce uživatelů a to pod jménem uživatele IDFU. Jméno uživatele IDFU je podle zvoleného typu autorizace (v login modulu): jméno databázového účtu nebo jméno uživatele v operačním systému (Windows) Vedle uživatelského jména je v této tabulce uvedena role uživatele a jeho kontaktní informace (telefon, atd.). V této verzi podporuje aplikace IDFU dvě role uživatelů: Administrátor Uživatel V aplikaci je implementováno zabezpečení dat na principu jejich vlastnictví (každý uživatel vlastní svá data). Administrátor má přístup k datům všech uživatelů a může předávat vlastnictví dat. Administrátor dále může měnit seznam uživatelů a provádět servisní funkce. Servisní funkce IDFU je nastavováno a parametrizováno pomocí číselníků a to buď jejich importem nebo editací. Import číselníků a konverzních můstků Editace číselníků Pomocí importu lze aktualizovat následující číselníky a převodní můstky: Konverzní můstky Metodiky Metadata Číselník chyb SQL skripty Konfigurace Správa adresářů Následující číselníky lze také přímo editovat: Seznam a nastavení uživatelů Konfigurace Správa adresářů 10

11 Konfigurace Konfigurace je základní nástroj pro nastavení IDFU. V konfiguraci jsou uloženy veškeré servisní parametry aplikace (adresy serverů, zapnutí/vypnutí kontroly el. podpisu atd.). Správa adresářů Další servisní funkcí, která byla v IDFU vytvořena je správa adresářů. Tato funkce slouží k tomu, aby v nastavení výstupů a ve statistice zpracování dat (vstupy, výstupy) nebyly uváděny konkrétní jména adresářů, ale jejich symbolická jména. 11

12 Konkrétní adresář je tak v databázi specifikován pouze jednou a nastavení aplikace, například při změně serveru, je významně jednodušší. 12

13 Modul ČSSZ a ruční vstup Tento modul byl vytvořen na základě požadavků uživatelů a přináší následující možnosti, funkce a rozšíření: Dotazy dalších oprávněných osob Nejdůležitější rozšíření IDFU, modulem ČSSZ a ruční vstup, je možnost jeho použití pro jakýkoliv typ oprávněné osoby. Vstup/výstup CSV Vstup a výstup dat ve formátu CSV je založen na specifikaci ČSSZ nebo na vlastním jednoduchém CSV a umožňuje následující funkce: Načtení dat z CSV a jejich zápis do relační databáze. Vytvoření CSV souboru s odpověďmi z relační databáze. Jednoduché CSV má pouze jeden sloupec, který obsahuje RČ nebo IČO. Import na tyto data aplikuje kontroly a rozděluje je do správných sloupců. Ruční vytvoření dávky a dotazů Vytvoření dávky Parametry dávky Parametrizace dotazů Pole dotazů Tento modul rozšiřuje IDFU o možnost vytvářet dávky a dotazy pro jednotlivé oprávněné osoby ručně. V menu Dávka přibyla volba Nová dávka, která spustí vytváření nové dávky a zobrazí panel pro nastavení parametrů dávky. Při vytvoření, nebo při změně dávky, lze nastavit její parametry: Typ oprávněné osoby (ze seznamu) Jméno oprávněné osoby (ze seznamu) Kód dávky (číslo jednací) Začátek a konec lhůty na odpověď Vedle parametrů dávky lze na úrovni dávky nastavit jakým způsobem budou nastavovány kódy dotazů. Zda uživatelem, nebo zda budou generovány. U každého dotazu lze nastavit následující informace: Kód dotazu (Exe, číslo jednací) NC Typ dotazu (lze použít nový typ dotazu č.5 Účty dle RČ a IČO) Jméno / název 13

14 IČO RČ Číslo účtu Kontroly vstupních dat Vstupní mód Rychlý vstup Pole pro vstup RČ a IČO jsou při zadávání dat kontrolovány dle platných předpisů. Pro zadávání dotazů při ručním vstupu je používán tzv. vstupní mód. Tento mód je zapnut při stisku tlačítka nebo volby v menu Nový dotaz a znamená, že po každém stisknutí tlačítka Uložit nebo klávesy Enter, je dotaz uložen a následně je zobrazen panel pro zadávání dalšího dotazu (jako by bylo stisknuto tlačítko nový dotaz). Při stisknutí tlačítka Rychlý vstup je panel pro vstup dotazu zúžen na jedno vstupní pole. Do tohoto pole může být zadáno rodné číslo nebo IČO. Zabudované kontroly určí, do kterého pole má být vstupní hodnota zadána. Import dotazů Podporované formáty Vedle ručního zadávání dotazů, lze také dotazy importovat z podporovaných formátů. Ruční zadávání a import lze libovolně kombinovat. CSV ČSSZ obecné CSV jednoduché CSV Export odpovědí Podporované formáty Pomocí funkce Export jako lze provést výstup dávky do více formátů a předdefinovaných reportů. Obecné CSV Obecné XML RTF HTML Z výstupů ve formátu RTF a HTML je možné vybrat několik předdefinovaných reportů s různým zaměřením. Servisní funkce Import číselníků je pro modul ČSSZ a ruční vstup rozšířen o několik dalších číselníků. 14

15 Import číselníků Editace číselníků Správa výstupů Například rozšíření typů oprávněných osob, které zpracovává IDFU, lze provést pouze importem číselníku a stejným způsobem lze rozšiřovat seznamy oprávněných osob. Pomocí importu lze aktualizovat následující číselníky: Typy oprávněných osob Seznamy oprávněných osob Adresy Správa výstupů Následující číselníky pro modul ČSSZ a ruční vstup lze vedle jejich importu také přímo editovat: Správa výstupů Tato funkce slouží k přednastavení a parametrizaci výstupu(ů) pro volbu Exportuj dávku. Při jednom exportu může být provedeno více výstupů. Pro každou oprávněnou osobu může být nastaven jiný výstup (jiná šablona výstupu a jiný adresář). Dále lze nastavit, že při jakémkoliv exportu bude vždy vytvořen další výstup do jednoho adresáře například ve formátu obecné XML. Této funkčnosti lze použít třeba k automatizovanému exportu odpovědí do další aplikace například do archivačního systému banky. 15

16 Uživatelské rozhraní Po instalaci modulu ČSSZ a ruční vstup se uživateli objeví ve stávajících menu nové volby a může používat více dialogových panelů. Většinu funkcí, ať starých nebo nových, lze používat, jak pro základní modul IDFU, tak pro modul ČSSZ a ruční vstup. Například funkce Export jako lze použít pro jakoukoliv dávku, ať byla načtena z XML pro FÚ, nebo byla vytvořena ručně. Výstup třeba do HTML lze tedy provést pro každou dávku. 16

17 Login modul - základní Součástí základní instalace aktuální verze IDFU je Login modul, který umožňuje dva způsoby autorizace uživatelů. Autorizace pomocí uživatelských účtů Každý uživatel se přihlašuje k aplikaci (k databázi) vlastním jménem uživatele IDFU, které je stejné jako jméno databázového účtu. Tento účet musí být vytvořen v databázi. Při přihlášení musí uživatel zadat heslo. Aplikace IDFU toto heslo neukládá, pouze je použije pro přihlášení k databázi. Autorizace pomocí servisního účtu Aplikace přihlásí uživatele sama pomocí společného servisního databázového účtu. Jako jméno uživatele IDFU je použito jméno uživatele v operačním systému (Windows). Při přihlášení nemusí uživatel zadat heslo. Heslo servisního účtu je uloženo v nastavení aplikace a je zakódováno pomocí symetrického šifrovacího klíče a algoritmu (3DES). 17

18 Modul generování odpovědí - základní Vyhledávání odpovědí Skupina SQL příkazů Základní modul pro generování odpovědí vyhledává odpovědi na dotazy oprávněných osob z bankovních dat (seznam klientů a účtů) v interní databázi IDFU (tzv. DTA tabulky). Vlastní vyhledávání odpovědí v interní databázi je realizováno sekvenčním prováděním skupiny SQL příkazů. Tyto SQL příkazy na základě tabulky dotazů vyhledávají odpovědi v tabulkách klientů a účtů a zapisují je do tabulek odpovědí. Vyhledávání odpovědí probíhá na základě polí IČO, RČ a nebo číslo účtu. Vlastní SQL příkazy jsou sestaveny do skupiny, která definuje jejich výčet a pořadí. Tato skupina může být umístěna v textovém souboru nebo v databázi IDFU. Pomocí konfigurace lze mezi těmito způsoby přepínat. SQL příkazy v textovém souboru SQL příkazy v databázi V případě použití textového souboru, tvoří skupinu SQL příkazů jeden textový soubor. Editaci lze provést s použitím jakéhokoliv textového editoru. Jméno a umístění textového souboru se skupinou SQL příkazů pro vyhledávání odpovědí je nastaveno v konfiguraci. V případě použití databáze IDFU jsou v této databázi umístěny veškeré definice skupiny SQL příkazů. V databázi je možné nastavovat jednotlivé SQL příkazy, vytvářet různé skupiny příkazů a měnit pořadí SQL příkazů v rámci skupiny. Toto nastavení je možné měnit pomocí servisní funkce Import číselníků. V konfiguraci je nastaveno jméno skupiny SQL příkazů, která provádí vyhledávání odpovědí. 18

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3 Obsah Produkt IDFU...4 K čemu slouží...4 Komfortní nástroj pro uživatele...4 Řešení pro IT...4 Rozšíření...4 Aktuální moduly...4

Více

Příloha č. 1 Verze IS esyco business

Příloha č. 1 Verze IS esyco business Příloha č. 1 Verze IS esyco business 1.10.1.1. Nasazení nové verze IS esyco business 1.10.1.1. proběhne u zákazníků postupně od 23. 4. 2018. V rámci nasazování verze budete kontaktováni konzultantem společnosti

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Specifikace požadavků. POHODA Web Interface. Verze 1.0. Datum: Autor: Ondřej Šrámek

Specifikace požadavků. POHODA Web Interface. Verze 1.0. Datum: Autor: Ondřej Šrámek Specifikace požadavků POHODA Web Interface Verze 1.0 Datum: 29.12. 2008 Autor: Ondřej Šrámek Copyright 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document. Strana

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

REPORTING. Příručka pro Partnery a zákazníky -1-

REPORTING. Příručka pro Partnery a zákazníky -1- REPORTING Příručka pro Partnery a zákazníky -1- Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Základní předpoklady pro používání... 3 3. Práce v aplikaci, její ovládání... 3 4. Přihlášení do aplikace... 3 5. Práce

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

InBiz VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ

InBiz VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ InBiz VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ NEJNOVĚJŠÍ GENERACE ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ InBiz je zcela nový systém, vytvořený a strukturovaný podle osvědčené e-bankingové platformy skupiny Intesa Sanpaolo pro firemní

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Funkční vzorek SW platformy pro ověřování datových rozhraní IS ve

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová. 5. Statistica

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová. 5. Statistica Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová 5. Statistica StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com, http://www.statsoft.cz. Verze pro Mac i PC, dostupná

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Manuál QPOS Pokladna V 2.0

Manuál QPOS Pokladna V 2.0 Manuál QPOS Pokladna V 2.0 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1. Spuštění...

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Co je nového 2018 R2

Co je nového 2018 R2 Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 3.4.1

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelský manuál: Korporátní publikační systém se zaměřením na správu, výrobu a distribuci reklamních tiskovin Vojtěch Pešl Uživatelský manuál

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Přechod na Firebird 3. Popis migrační utility

Přechod na Firebird 3. Popis migrační utility Přechod na Firebird 3 Popis migrační utility Verze dokumentu: 1.00 Platnost od: 02.05.2018 Obsah 1. Úvod 3 2. Popis funkcí 4 2.1 Výběr typu instalace a provozu platformy Firebird 4 2.1.1 Odinstalovat starší

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

APS Administrator.CR

APS Administrator.CR APS Administrator.CR Kreditní manažer v systému APS (Rozšiřuje programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha, www.techfass.cz,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Testovací protokol USB token etoken PRO 32K

Testovací protokol USB token etoken PRO 32K Testovací protokol USB token etoken PRO 32K 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: USB token Aladdin etoken PRO 32K Software: etoken PKI Client 4.5.52 Datum testování: 17. 11. 2009 1.2 Konfigurace testovacího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/16 Obsah: 1. Úvod...3 2. Manuální export...3 3. Automatický export výpisů a privátních

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

4.2. Odhlásit se Šifrování hesla Sepnutí výstupních relé Antipassback Zobrazení všech dat...

4.2. Odhlásit se Šifrování hesla Sepnutí výstupních relé Antipassback Zobrazení všech dat... Obsah 1. ÚVOD...3 2. EDITOVÁNÍ DAT V PAMĚTI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY...3 3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...3 4. POPIS MENU PŘIHLÁŠENÍ...5 4.1. Přihlásit se...6 4.2. Odhlásit se...6 4.3. Změna hesla...6 4.4. Šifrování

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5

Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5 Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5 Systém Databox obsahuje rozsáhlou agendu pro evidenci a řízení projektů, zakázek či obchodních případů. Záleží pouze na správci databáze, jak

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo jednací zadavatele: 11070/2008-42 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha číslo 1: Technická specifikace k veřejné zakázce Vytvoření, údržba a rozvoj informačního systému

Více