Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul"

Transkript

1 Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, Brno IČ: Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová Datum: Aktualizováno: Marcela Špičanová Datum:

2 OBSAH 1. Úvod Základní předpoklady používání Rezervačního modulu MWA Režimy Rezervačního modulu MWA Uživatelské role Práce v Rezervačním modulu MWA na straně ČMI Popis činností a práce pro roli OI administrátor Rezervační systémy Objednávkové systémy Inbox objednávek Správa uživatelů Šablony notifikací Odhlášení Popis činností a práce pro roli Inbox managera Přehled objednávek Položka typu rezervace Položka typu objednávka Historie objednávek Odhlášení Popis činností a práce pro roli Metrologa Přehled rezervačních systémů Přehled časového fondu Odhlášení Práce v Rezervačním modulu MWA na straně zákazníka Neregistrovaný uživatel Postup zadání rezervace Registrace nového zákazníka pro objednávku Registrovaný uživatel Kontaktní informace Objednávky Odhlášení Závěr

3 1. Úvod Český metrologický institut (ČMI) zajišťuje kalibraci etalonů a pracovních měřidel v nejvyšší kvalitě pro zákazníky z celé ČR i ze zahraničí a to jak v laboratořích ČMI, tak na místě u zákazníka. Rezervační modul aplikace MWA (Multifunkční webové aplikace) je určen pro zákazníky ČMI, pomocí kterého si mohou rezervovat nebo objednat některý z metrologických výkonů a to výhradně v laboratoři ČMI. Dále je určen pro pracovníky oblastních inspektorátů ČMI, kterým tento modul umožňuje efektivnější plánování a využití pracovních kapacit. 2. Základní předpoklady používání Rezervačního modulu MWA Jedná se o webovou aplikaci, takže pro její použití je vyžadován běžný webový prohlížeč a funkční internetové připojení. Rezervační modul je přístupný pro všechny uživatele na webové adrese: 3. Režimy Rezervačního modulu MWA Základní operace Rezervačního modulu MWA je objednání metrologického výkonu resp. rezervace času, který jeho provedení zabere pracovníkovi ČMI. Všechny takto objednané metrologické výkony (rezervace) se provádějí v sídlech oblastních inspektorátů ČMI, další objednávky je možné po dohodě i v místě sídla zákazníka, pokud je to technicky možné. Modul pracuje ve 3 režimech: 1. Režim rezervace - do systému zadaná rezervace je automaticky považována za objednanou a schválenou. 2. Režim objednávka - objednávka vyžaduje manuální potvrzení pracovníka ČMI, že danou rezervaci akceptují. Používá se pro složitější metrologické výkony a je dostupná pouze registrovaným uživatelům. 3. Režim zobrazení informací o OI - Pokud není pro požadovaný druh měřidla zadán rezervační ani objednávkový systém, je zákazník přesměrován na webové stránky příslušného OI (oblastního inspektorátu), kde nalezne telefonní kontakt a eventuálně i další informace, jak má v tomto případě postupovat. 2

4 4. Uživatelské role Z hlediska uživatelských rolí se rozlišují 5 typů uživatelů: 1. OI administrator Každý oblastní inspektorát ČMI má svého OI Administrátora, který spravuje celý Rezervační modul MWA příslušný danému OI. Má k dispozici všechny funkce modulu, spravuje uživatele, šablony notifikací, zadává a řídí objednávkové a rezervační systémy daného OI. Uživatele typu OI administrator zřizuje provozovatel systému MATERNA Communications a.s. na základě požadavku ČMI. 2. Inbox manager Má na starosti správu Inboxu, což je přehled přijatých objednávek a rezervací. Potvrzuje nebo zamítá objednávky. Uživatele typu Inbox manager zřizuje příslušný OI administrator. 3. Metrolog Provádí metrologické výkony. V modulu má k dispozici pouze Přehled časového fondu a Přehled zadaných rezervačních systémů. Uživatele typu Metrolog zřizuje příslušný OI administrator. 3

5 4. Registrovaný uživatel Uživatel, který projde procesem registrace a získá přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Má možnost vytvořit objednávku/y metrologických výkonů. Registrovaným uživatelem může být kdokoliv, kdo vyplní registrační formulář, např. firma a v rámci této registrace může mít další uživatele, své pracovníky. Registrovat se mohou pravidelní zákazníci ČMI, kteří potřebují mít přehled o stavu všech svých zadaných rezervací a objednávek. Registrovat se ale také musí ti zákazníci, jejichž požadavek systém vyhodnotil jako objednávku. 5. Neregistrovaný uživatel Jakýkoliv zákazník, který si na webu ČMI rezervuje metrologický výkon v Rezervačním modulu MWA. Takový zákazník nepotřebuje registraci ani přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Zda se bude jednat o objednávku rezervace nebo přímo o rezervaci, je dáno kombinací vstupních parametrů Místo výkonu, Služba, Druh měřidla. 4

6 5. Práce v Rezervačním modulu MWA na straně ČMI Uživatele typu OI administrator zřizuje provozovatel systému MATERNA Communications a.s. na základě požadavku ČMI. Uživatele typu Inbox manager a Metrolog zřizuje příslušný OI administrator Popis činností a práce pro roli OI administrátor Po přihlášení do Rezervačního modulu MWA se OI administrátorovi zobrazí úvodní obrazovka s následující nabídkou: V levém horním rohu je vidět jméno přihlášeného uživatele a jeho příslušnost k oblastnímu inspektorátu (OI). Veškeré změny a nastavení se týkají pouze uvedeného OI. V pravém horním rohu je možný výběr jazyka aplikace - čeština nebo angličtina. V levé části obrazovky je pak menu s nabídkou služeb a funkcí, které obsahuje několik bloků: - Rezervační systémy - Objednávkové systémy - Inbox objednávek - Správa uživatelů - Šablony notifikací - Odhlášení Rezervační systémy V této sekci OI administrátor definuje a spravuje jednotlivé rezervační systémy. Pro vybraný typ měřidla se založí Nový rezervační systém. 5

7 Při zakládání nového rezervačního systému se definuje Služba (Ověření měřidla x Kalibrace měřidla), vybírá se Druh měřidla, Datum spuštění a Časové okno. Datum spuštění je den, kdy se spustí nový rezervační systém pro definovanou službu a druh měřidla. V daný okamžik může být pro daný druh měřidla spuštěn pouze 1 rezervační systém. Časové okno je doba v minutách, po kterou trvá provedení metrologického úkonu. Je to interval vyhrazený v rezervačním systému pro provedení 1 výkonu. Definici rezervačního systému je nutné potvrdit tlačítkem Uložit a v dalším kroku je možné nadefinovat časový fond nového rezervačního systému. Definice časového fondu se provede volbou Nová položka časového fondu. Zde se nastaví parametry Od Do hodin se bude metrologický výkon provádět a Počet osob, metrologů, který bude pro toto měření k dispozici. Dále se zaškrtnutím specifikuje, ve kterých dnech se bude měření provádět např. pouze v út, st, čt. Zaškrtnutá volba Mimo svátky znamená, že pokud na některý z vybraných pracovních dní připadne státní svátek, nebude se tento den v rezervačním systému nabízet. 6

8 Dokončení definice rezervačního systému se opět provede tlačítkem Uložit. Jednotlivé položky časového fondu lze podle potřeby měnit nebo smazat. Také je možné změnit Datum spuštění rezervačního systému a Časové okno. Přehled časového fondu umožňuje sledovat zadané rezervace pro daný rezervační systém, který je možné si vybrat z rozbalovacího menu pod nadpisem. V kalendáři jsou zobrazeny kódem zadané zákaznické rezervace a to ve tvaru např. 5:16 V Tento kód obsahuje čas rezervace, pořadové číslo a stav: - V Vytvořená výchozí stav každé rezervace /objednávky. - P Potvrzená potvrzení přijetí objednávky pracovníkem ČMI. - Z Zrušená z jakéhokoliv důvodu zrušená, důvod zrušení je možné uvést do pole Poznámky. - U Uzavřená vyřízená rezervace /objednávka. 7

9 Zobrazení kalendáře lze přepínat na měsíční, týdenní nebo denní. Pohyb v kalendáři lze pomocí tlačítek na levé straně obrazovky: V týdenním nebo denním zobrazení kalendáře může metrolog měnit délku rezervovaného časového okna pro danou rezervaci. Tahem myši na znaku = u každé rezervace lze zmenšit/ zvětšit rezervované časové okno. Kliknutím na vybranou rezervaci se zobrazí její detail: Zde je možné zadat Poznámku k dané rezervaci, např. proč byla zrušená, a měnit stav rezervace. Každou změnu je třeba Uložit. Pokud se jedná o objednávku, tak se do pole Zodpovědná osoba zapíše mail metrologa, komu je rezervace přidělena, a změní se status objednávky na P- Potvrzená. Oznámení o přidělené rezervaci pak obdrží metrolog do své mailové schránky. 8

10 Přehled rezervačních systémů lze zobrazit v menu kliknutím na volbu Rezervační systémy. Jednotlivé systémy lze podle potřeby měnit nebo smazat. Nesmí v nich být ovšem zadána zákaznická rezervace, pak je ovšem smazat nelze Objednávkové systémy V této sekci OI administrátor definuje a spravuje jednotlivé objednávkové systémy. Pro vybraný typ měřidla se založí Nový objednávkový systém. Při zakládání nového objednávkového systému se definuje Služba (Ověření měřidla x Kalibrace měřidla) a vybírá se Druh měřidla a zadá se Datum spuštění systému. Na rozdíl od rezervací se zde časový fond nezadává. Pokud se jedná o objednávku, tak musí dojít ke schválení objednávky a k ručnímu přidělení příslušnému metrologovi k vyřízení tj. k provedení metrologického výkonu. Toto přidělení provádí Inbox manager. V detailu objednávky do pole Zodpovědná osoba zapíše mail metrologa, komu je rezervace přidělena, a 9

11 změní status objednávky na P- Potvrzená. Oznámení o přidělené rezervaci pak obdrží metrolog do své mailové schránky. Přehled objednávkových systémů lze zobrazit v menu kliknutím na volbu Objednávkové systémy. Jednotlivé systémy lze podle potřeby měnit nebo smazat. Nesmí v nich být ovšem zadána zákaznická objednávka Inbox objednávek Všechny objednávky a rezervace příslušného OI se zobrazují v Inboxu objednávek. Tuto sekci používá především uživatel s rolí Inbox manager. Přehled objednávek obsahuje všechny objednávky a rezervace příslušného OI se stavem Vytvořeno nebo Potvrzeno. V položce Mód systému je vidět, zda se jedná o rezervaci či objednávku a u každé položky je možné rozkliknout detail rezervace / objednávky v okénku Akce. Položka typu rezervace nevyžaduje žádnou akci. Lze změnit její Stav. 10

12 Položka typu objednávka Zde musí dojít ke schválení objednávky a k ručnímu přidělení příslušnému metrologovi k vyřízení tj. k provedení metrologického výkonu. Toto přidělení provádí Inbox manager. V detailu objednávky se přes okénko Akce do pole Zodpovědná osoba zapíše mail metrologa, kterému je rezervace přidělena, a změní se status objednávky na P- Potvrzená. Oznámení o přidělené rezervaci pak obdrží metrolog do své mailové schránky. Historie objednávek obsahuje přehled všech objednávek a rezervací příslušného OI se stavem Zrušeno nebo Uzavřeno Správa uživatelů V této části OI Administrator zřizuje nové uživatele příslušného OI a provádí správu stávajících uživatelů. V tabulce je přehled zřízených uživatelů s následujícími informacemi: - Jméno plné jméno a příjmení uživatele. - Uživatelské jméno jméno, které se používá při přihlášení do aplikace. - Role OI administrator/ Inbox manager/ Metrolog. - Heslo zde OI administrator může změnit uživatelské heslo. - Poslední přihlášení informace o tom, kdy byl uživatel naposledy přihlášen. 11

13 Nový uživatel Nový uživatel se vytvoří kliknutím na tlačítko Vytvořit. Pak se zobrazí formulář pro vyplnění údajů o novém uživateli. Po vyplnění všech povinných polí se uloží nový uživatel kliknutím na tlačítko Vytvořit pod formulářem. Změna hesla Změnu hesla lze provést kliknutím na tlačítko Změnit u uživatele, kde je nutné provést změnu. Zobrazí se jednoduché dialogové okno pro zadání nového hesla. 12

14 Šablony notifikací V této sekci jsou přednastavené šablony notifikací, což jsou texty pro SMS a ové zprávy, které se zasílají při různých akcích rezervačního modulu např. při vytvoření objednávky, potvrzení objednávky, potvrzení rezervace apod. Zprávy jsou připraveny ve 2 jazycích čeština a angličtina. Zde má OI administrator možnost změnit texty jednotlivých zpráv podle potřeb daného OI. Změna šablony Tlačítkem Změnit u každé šablony lze modifikovat text přednastavené šablony. V zobrazeném detailu je možné provést změnu textu dle potřeby OI a je zde nabídka proměnných, které lze použít a které se dynamicky dosazují do statického textu např. druh měřidla, číslo objednávky apod. Všechny změny je nutné potvrdit tlačítkem Uložit. 13

15 Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 14

16 5.2. Popis činností a práce pro roli Inbox managera Pracovník OI ČMI s rolí Inbox manager má na starosti pouze správu Inboxu, což je přehled přijatých objednávek a rezervací. Potvrzuje nebo zamítá objednávky. Přiděluje objednávky jednotlivým metrologům Přehled objednávek obsahuje všechny objednávky a rezervace příslušného OI se stavem Vytvořeno nebo Potvrzeno. V položce Mód systému je vidět, zda se jedná o rezervaci či objednávku a u každé položky je možné rozkliknout detail rezervace / objednávky v okénku Akce Položka typu rezervace Zadaná rezervace je automaticky přijata OI, nevyžaduje v rezervačním modulu žádnou akci. Lze změnit její Stav. 15

17 Položka typu objednávka Zde musí dojít ke schválení objednávky, tzn. k ručnímu přidělení příslušnému metrologovi, aby provedl objednaný metrologický výkon. Toto přidělení provádí právě Inbox manager. On má přehled o momentálních pracovních a časových kapacitách OI. On je informován o tom, zda objednaný metrologický výkon je možné provést. V detailu objednávky se přes okénko Akce doplní další údaje potřebné pro potvrzení a přidělení objednávky: - Specifikace měřidla pole pro doplňkový text s bližší specifikací měřidla. - Doplňkové informace pole pro další text. - Předpokládaná cena odhad ceny výkonu. - Preferovaný čas lze potvrdit zákazníkem požadovaný datum a čas nebo ho změnit a navrhnout jiný termín. - Zodpovědná osoba zde se zapíše mail metrologa, kterému je rezervace přidělena. Mailových adres je možné zadat více, oddělují se čárkou. - Status objednávky o V Vytvořená výchozí stav každé objednávky. o P Potvrzená potvrzení přijetí objednávky pracovníkem ČMI. o Z Zrušená z jakéhokoliv důvodu zrušená, důvod zrušení je možné uvést do pole Poznámky. o U Uzavřená vyřízená objednávka. Pokud je objednávka uložená se stavem P- Potvrzená, systém zašle oznámení o přidělené objednávce příslušnému metrologovi do jeho ové schránky a to včetně souboru s příponou *.ics, aby si mohl naplánovaný metrologický úkon uložit i do kalendáře svého mailového klienta. 16

18 Historie objednávek obsahuje přehled všech objednávek a rezervací příslušného OI se stavem Zrušeno nebo Uzavřeno Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 17

19 5.3. Popis činností a práce pro roli Metrologa Metrolog provádí metrologické výkony. V modulu má k dispozici pouze Přehled časového fondu a Přehled zadaných rezervačních systémů. Objednávky zde metrolog neuvidí Přehled rezervačních systémů lze zobrazit v menu kliknutím na volbu Rezervační systémy. Jednotlivé systémy lze podle potřeby měnit nebo smazat. Nesmí v nich být ovšem zadána zákaznická rezervace, pak vybraný systém smazat nelze Přehled časového fondu umožňuje sledovat zadané rezervace pro daný rezervační systém, který je možné si vybrat z rozbalovacího menu pod nadpisem. Pak se v kalendáři zobrazí kódem zadané zákaznické rezervace a to ve tvaru např. 5:16 V Tento kód obsahuje čas rezervace, pořadové číslo a stav: - V Vytvořená výchozí stav každé rezervace. - P Potvrzená potvrzení přijetí objednávky pracovníkem ČMI. - Z Zrušená z jakéhokoliv důvodu zrušená, důvod zrušení je možné uvést do pole Poznámky. - U Uzavřená vyřízená rezervace. Zobrazení kalendáře lze přepínat na měsíční, týdenní nebo denní. Pohyb v kalendáři lze pomocí tlačítek na levé straně obrazovky: 18

20 V týdenním nebo denním zobrazení kalendáře může metrolog měnit délku rezervovaného časového okna pro danou rezervaci. Tahem myši na znaku = u každé rezervace lze zmenšit/ zvětšit rezervované časové okno. Kliknutím na vybranou rezervaci se zobrazí její detail, který obsahuje kontaktní údaje o zákazníkovi a objednaném metrologickém výkonu: 19

21 Metrolog žádným způsobem nemůže rezervace editovat. Má pouze právo na prohlížení. Změnu stavu může provést pouze uživatel s rolí Inbox manager nebo OI administrator Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 20

22 6. Práce v Rezervačním modulu MWA na straně zákazníka Zákazník, který si chce objednat metrologický výkon resp. rezervovat čas na jeho provedení, si otevře rezervační modul na stránkách ČMI: Zadání rezervace může být provedeno buď neregistrovaným uživatelem, nebo registrovaným uživatelem této aplikace Neregistrovaný uživatel je jakýkoliv zákazník, který si na webu ČMI rezervuje metrologický výkon v Rezervačním modulu MWA. Takový zákazník nepotřebuje registraci ani přihlašovací údaje do rezervačního modulu Postup zadání rezervace Zda se bude jednat o objednávku rezervace nebo přímo o rezervaci, je dáno kombinací vstupních parametrů Místo výkonu, Služba, Druh měřidla, které se zadají do formuláře v 1. kroku: Pokud systém požadavek zákazníka vyhodnotil jako rezervaci, v dalším kroku následuje výběr data a času pro požadovaný metrologický výkon: Zelená časová okna jsou volná, je možné si je rezervovat, červená časová okna jsou obsazená. Dokončení rezervace se provede zadáním kontaktních údajů zákazníka: 21

23 Na zadanou ovou adresu obdrží zákazník v rozmezí 5-10 min. potvrzení o přijetí rezervace. Pokud není pro daný druh měřidla zadán rezervační ani objednávkový systém, je zákazník přesměrován na webové stránky příslušného OI, kde nalezne telefonní kontakt a eventuálně i další informace, jak má v tomto případě postupovat Registrace nového zákazníka pro objednávku Pokud systém požadavek zákazníka vyhodnotil jako objednávku, požaduje jeho přihlášení do aplikace. Je-li zde zákazník poprvé, musí se zaregistrovat: 22

24 Po vyplnění všech údajů vstoupí nově zaregistrovaný zákazník do rezervačního modulu. Zde má možnost měnit podle potřeby své osobní nastavení, vytvářet vlastní uživatele např. v rámci firmy, zadávat nové objednávky a sledovat stav všech svých již zadaných objednávek. Bližší popis jednotlivých funkcí je uveden v kapitole 6.2 Registrovaný uživatel Registrovaný uživatel je uživatel, který projde procesem registrace a získá přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Registrovat se mohou pravidelní zákazníci ČMI, kteří potřebují mít přehled o stavu všech svých zadaných rezervací a objednávek. Registrovat se ale také musí ti zákazníci, jejichž požadavek systém vyhodnotil jako objednávku Kontaktní informace V této sekci může uživatel aktualizovat své kontaktní údaje a může si vytvářet vlastní uživatele např. v rámci firmy. Změna kontaktních údajů je možná po potvrzení tlačítka Editovat. Každou změnu je nutné Uložit. 23

25 Vytvoření nového uživatele se provede stisknutím tlačítka Vytvořit. Následně se nabídne formulář pro zadání nového uživatele. Seznam zadaných uživatelů je pod kontaktními údaji. U vybraného uživatele lze v případě potřeby změnit heslo Objednávky Nová objednávka V této sekci lze zadat do systému nové objednávky do systému. Pokud pro zvolenou kombinaci Místa výkonu, Služby a Druhu měřidla nelze zadat objednávku, systém to ohlásí. 24

26 V opačném případě se provede dokončení objednávky: Při zadávání žádosti může uživatel definovat, jaká upozornění chce k dané objednávce dostat, v jakém časovém intervalu a zda to má být formou SMS nebo mailem: Po vyplnění všech potřebných dat lze žádost odeslat potvrzením tlačítka Objednat. Systém potvrdí přijetí žádosti: Stav objednávek je volba, která zobrazuje seznam všech objednávek registrovaného uživatele a jejich stav. 25

27 Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 7. Závěr Přejeme Vám příjemnou práci s aplikací Rezervační modul MWA a v případě problémů kontaktujte support MATERNA Communications a.s. 26

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Příručka uživatele systému ISKAM přes WEB

Příručka uživatele systému ISKAM přes WEB Příručka uživatele systému ISKAM přes WEB 1. Rezervace ubytování studentů vyšších ročníků 1.1. Přihlášení do systému Přihlášení se provádí přes Web SKM adresa http://skm.zcu.cz výběrem volby můj účet v

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.03 HairSoft 2016

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.03 HairSoft 2016 REZERVAČNÍ SYSTÉM Spuštění Administrace rezervací 1. Nastavení Administrace 2. Nastavení Provozovny (Provozoven) 3. Nastavení Služeb 4. Nastavení Obsluh (Zaměstnanci) Napojení na stávající kalendáře s

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.01 HairSoft 2016

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.01 HairSoft 2016 REZERVAČNÍ SYSTÉM Spuštění Administrace rezervací 1. Nastavení Administrace 2. Nastavení Provozovny (Provozoven) 3. Nastavení Služeb 4. Nastavení Obsluh (Zaměstnanci) Napojení na stávající kalendáře s

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Pro Vaši lepší orientaci v našem rezervačním systému jsme připravily tento návod. OBSAH: str.1 Úvod a přihlášení do systému str.2 Zapomenuté heslo str.3 Registrace

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Příručka uživatele. Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+

Příručka uživatele. Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+ Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje Registrační číslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/12.00147 Příručka uživatele Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese:

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: http://online.atletika.cz/registrace. Přístupové údaje do systému byly zástupcům všech oddílů zaslány emailem. Pokud

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

REPORTING. Příručka pro Partnery a zákazníky -1-

REPORTING. Příručka pro Partnery a zákazníky -1- REPORTING Příručka pro Partnery a zákazníky -1- Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Základní předpoklady pro používání... 3 3. Práce v aplikaci, její ovládání... 3 4. Přihlášení do aplikace... 3 5. Práce

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Informační systém pro zubaře a pacienty Uživatelská příručka

Informační systém pro zubaře a pacienty Uživatelská příručka Informační systém pro zubaře a pacienty Uživatelská příručka Nepřihlášený uživatel Informace, které má k dispozici nepřihlášený uživatel jsou velice omezené. Kontaktní údaje a ordinační hodiny v pravé

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace:

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace: Aplikace AWEG3 Profil SMS Uživatelská příručka Aktualizace: 4. 5. 2012-1 - Obsah 1. O aplikaci AWEG3 Profil SMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Spuštění aplikace AWEG3 Profil SMS...

Více

Metodika objednávání odvozu použitých osvětlovacích zařízení

Metodika objednávání odvozu použitých osvětlovacích zařízení Metodika objednávání odvozu použitých osvětlovacích zařízení 1. Přihlášení do informačního systému. Na jakékoliv stránce www.ekolamp.cz po vstupu do systému zadejte své přihlašovací údaje login a heslo

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Rezervační systém DOV klientská část

Rezervační systém DOV klientská část Úvodní obrazovka (stránka) Rezervační systém DOV klientská část Odkaz: http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/ nebo http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/rezadm Na úvodní stránce se zobrazí nabídka

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta 1. Obecné 1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Pro pacienty je zpřístupněná webová a mobilní aplikace.

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 3.4.1

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

EROZA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace Data a Dotazy

EROZA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace Data a Dotazy EROZA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace Data a Dotazy Stránka 1 z 30 Datum poslední aktualizace : 4.10.2018 Obsah 1 Portlet Data a Dotazy... 3 1.1 Zadávání dotazů... 4 1.1.1 Pás dotazů... 4 1.1.2 Zobrazení

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

ANETE, spol. s r.o. MobilKredit

ANETE, spol. s r.o.   MobilKredit ANETE, spol. s r.o. www.anete.com MobilKredit 2016 Obsah 1 Přístup do stravovacího systému pomocí chytrého telefonu... 3 2 Instalace aplikace... 3 3 Uživatel a heslo... 4 3.1 Identifikace uživatele...

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Uživatelská příručka v0.99

Uživatelská příručka v0.99 PneuIS Uživatelská příručka v0.99 Obsah 1 Popis aplikace.3 2 Zákaznická část... 4 2.1 Registrace nového zákazníka.. 4 2.2 Objednávka zboží 4 2.2.1 Výběr zboží. 4 2.2.2 Vložení do košíku... 5 2.2.3 Objednání

Více

Návod k elektronické žákovské knížce

Návod k elektronické žákovské knížce Návod k elektronické žákovské knížce Obsah Elektronická žákovská knížka... 2 Přihlášení... 2 Úvodní obrazovka... 3 Osobní údaje... 3 Průběžná klasifikace... 4 Pololetní klasifikace... 4 Rozvrh... 5 Plán

Více

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou ZIMNÍ STADIÓN LEDEČ NAD SÁZAVOU ON-LINE REZERVACE LEDU MANUÁL Tento manuál jednoduchým způsobem navádí jak se zaregistrovat na portál www.hcledec.cz a jakým způsobem provést rezervaci pro pronájem vybrané

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Návod na internetové bankovnictví

Návod na internetové bankovnictví Návod na internetové bankovnictví Obsah 1. První přihlášení a obnova hesla.... 2 2. Obsluha internetového bankovnictví..... 3 2.1 Úvodní obrazovka 3 2.2 Zadání jednorázové platby 4 2.3 Zadání hromadné

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Uživatelský manuál pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Obsah 1. Úvod... 4 2. Přihlášení do online katalogu... 5 3. Úvodní strana... 6 3.1. Informační část...

Více

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA. Objednávání technických prohlídek plavidel prostřednictvím internetu. návod

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA. Objednávání technických prohlídek plavidel prostřednictvím internetu. návod STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA Objednávání technických prohlídek plavidel prostřednictvím internetu návod 28. 2. 2019 Obsah Obecné informace... 3 Objednání prohlídky... 3 Změny v požadavku na prohlídku s pomocí

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více