NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ Vysokozdvižných vozíků DESTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ Vysokozdvižných vozíků DESTA"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ Vysokozdvižných vozíků DESTA DV A Zpracoval Martin Rosulek ml.

2 POPIS VOZÍKU Vozík sestává z těchto hlavních skupin: 1) Hnací blok 2) Podvozek 3) Krytování 4) Zdvihací zařízení 5) Elektrická zařízení a osvětlení vozíku 6) Ochranný rám 1. HNACÍ BLOK Hnací blok sestává z motoru, hydrodynamického měniče, kroutícího momentu, převodovky a hnací nápravy. Motor je upravený vznětový čtyřválec ZETOR chlazený vodou s běžným příslušenstvím. Hydrodynamický měnič kroutícího momentu má násobit až 2,4. Od vstupního hřídele měniče je odvozen náhon čerpadel hydrauliky. Převodovka má dva stupně vpřed a dva vzad. Ozubená kola jsou ve stálém záběru. Jednotlivé převodové stupně se řadí hydraulicky ovládanými třecími spojkami. Na výstupní hřídeli převodovky je lamelová parkovací brzda, která se uvede automaticky v činnost: a) Vypnutím spínací skříňky b) Vypnutím spínače parkovací brzdy c) Odlehčením sedadla řidiče Převodovka je přímo spojena s hnací nápravou. V hnací nápravě je rozvodovka s diferenciálem a soukolí stálého převodu. Diferenciál je kuželový, čtyřsatelitový s uzávěrkou. Planetová kola jsou poloosami spojena s pastorky, zabírajícími do nábojů s vnitřním ozubením. K nábojům jsou připevněny disky hnacích kol. Disky kol jsou pro usnadnění montáže a demontáže pneumatik dělené. Matice šroubů spojující dělené ráfky jsou zakryty a tím umožňují rozpůlení ráfků po vypuštění vzduchu a až po jejich sejmutí z vozíku. Brzdovým pedálem je ovládán hlavní brzdový válec, odkud pomocí stlačení brzdové kapaliny je první fází ovládáno šoupátko ovládání pojezdu a v druhé fázi bubnové brzdy. Třecí segment bubnové brzdy působí na brzdový buben uložený na poloose. Vůle je vymezována samočinně a není ji třeba seřizovat. 2. PODVOZEK Podvozek se skládá z rámu protizávaží, řídící nápravy a chladičů- Rám je svařen z ocelových plechů a profilů, duté prostory bočnic slouží jako nádrže provozních kapalin, přičemž v levé bočnici je umístěn nástupní otvor. Protizávaží zajišťuje potřebnou stabilitu a současně tvoří část rámu. Na spodní části protizávaží je výkyvně uchycena řídící náprava. Těleso řídící nápravy je svařenec v němž přes otočené čepy jsou uložena řídící kola. Také tato kola mají dělený ráfek, pojištěný proti rozpůlení na vozíku stejným způsobem jako kola hnací. Vytočení řídících kol zabezpečuje hydraulický válec uložený napříč vozíku ve svařenci tělesa řídící nápravy. Tlakový olej do něj je dodáván přes dávkovací čerpadlo servořízení ORSTA. Převod je hydrostatický, bez mechanického propojení. 2

3 V protizávaží jsou rovněž uloženy ve speciální konzole chladič vody včetně expanzí nádobky a chladič oleje hydrauliky hnacího bloku, který je zhotoven z hliníkové trubky osazené lamelami. 3. KRYTOVÁNÍ Na čele vozíku je umístěn odklopný kryt, který kryje sloupek volantu, rozdělovač a částečně nohy řidiče. Krytování dále tvoří podlaha a kryt motorového prostoru, který je z vnitřní strany vyložen hlukopohltivých materiálem. Kryt motoru je dvoudílný. Jeden díl tvoří přední čelo krytu, který je přiděleno k podlaze. Druhý díl tvoří hlavní kryt motor, který je z laminátu. Tento kryt je po odjištění možno spolu se sedačkou odklopit směrem vzad. Snadnému odklopení napomáhají dvě plynové vzpěry. Odpružená sedačka řidiče je umístěna na vrchní straně odklopného krytu. Sedačka je odpružená, odpružení lze regulovat v závislosti na hmotnosti řidiče. Dále je sedačka vybavena spínačem, který ovládá el. Magnet parkovací brzdy. 4. ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Zdvihací zařízení je teleskopické konstrukce s jedním vertikálně výsuvným rámem. Pohyblivé části jsou uloženy na kladkách a speciálních valivých ložiskách. Zdvih výsuvného rámu je prováděn pomocí dvou jednočinných přímočarých hydromotorů plunožrového provedení. Tyto hydromotoru jsou z důvodu maximální průhlednosti umístěny za nosnými U profily. Naklápění zdvihacího zařízení zajišťuje dvojčinné přímočaré hydromotory. Olej tlakový do všech přímočarých hydromotorů dodává hydraulické čerpadlo přes šoupátkový rozvaděč, kterým se řídí i ostatní funkce pracovní hydrauliky. V šoupátkovém rozvaděči je pojistný ventil, který brání přetížení hydrauliky a hydraulický zámek, který zabraňuje poklesu zdviženého břemene. Na zdvihacích přímočarých hydromotorech jsou umístěny havarijní ventily, který zajistí pokles břemene sníženou rychlostí v případě, že dojde k poruše tlakového obvodu mezi šoupátkovým rozvaděčem a zdvihacím přímočarých hydromotorem. V tomto obvodu je dále ventil, jenž omezuje rychlost klesání břemene na dovolenou mez a olejový čistič s čistící schopností do 25 m. Součástí zdvihacího zařízení jsou nosné vidlice, jež odpovídají svým provedením ČSN a jsou typu B. Zdvihací deska svým provedením odpovídá ČSN pro typ nosné vidlice vysoké. Vzdálenost nosných vidlic lze šířkově na zdvihací desce přestavovat a v nastavené poloze zajistit. Krajní polohy jsou na zdvihací desce jištěny proto samovolnému sesmeknutí nosných vidlic. 5. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Elektrické zařízení tvoří zdrojová souprava, spouštěč, kontrolní přístroje, signalizační a bezpečnostní obvody a kabeláž. Zdrojová souprava se skládá z akumulátorové baterie, alternátoru a polovodičového regulátoru. Spouštěč je běžného provedení s elektrickým vysouváním pastorku. Vozík je vybaven brzdovými a směrovými světly, společně s pracovními světlomety se uvádějí v činnost i koncová světla. Pro jízdu vzad je vozík vybaven zpětnými světly. Volant spolu s přístrojovou skříní je výklopný a umožňuje úhlové nastavení za účelem zlepšení ergonomie pracoviště řidiče. Na přístrojové desce je vypínač světel, přepínač směrových světel a houkačky, spínací skříňka, vypínač park. Brzdy, kontrolka ucpání olejového filtru zvedací hydrauliky a tyto přístroje: a. teploměr chladící kapaliny 3

4 b. počítač provozních hodin Ve sdružení kontrolkovém přístroji jsou umístěny tyto kontroly: mazání motoru, nabíjení směrových světel, rezervy paliva, parkovací brzdy a teploty oleje v převodovce. Na sloupku volantu je umístěn přerušovač směrových světel, pojistková skříňka, spínací relé směru vzad, spínací relé spouštěče a houkačka. Na volantové tyči je umístěn přepínač řazení směru a rychlosti. Kabeláž tvoří soubor vodičů s izolací z plastické hmoty. Jednotlivé přístroje a obvody mají konektorové spoje. 6. OCHRANNÝ RÁM Ochranný rám chrání řidiče před padajícími částmi nákladu. Je vyroben z tenkostěnných profilů, zadní nosné vzpěry stejně jako část střechy jsou z plechu. V zadní části střechy je vodorovně umístěn tlumič výfuku. Výfukové plyny jsou do něj přiváděny zadní pravou vzpěrou. Pevnost ochranného rámu odpovídá ČSN č. 49. Na ochranném rámu je umístěno zpětné zrcátko, pracovní světlomety a přední směrová světla. Na vozíku mohou být k usnadnění manipulace používána přídavná zařízení, která svým provedením odpovídají ČSN Při použití přídavného zařízení musí být na vozík umístěn doplňkový štítek dle ČSN čl

5 SEZNÁMENÍ S VOZÍKEM A PRÁCE S NÍM 1) seznámení s ovládacími prvky a přístroji 2) uvedení vozíku do provozu 3) spouštění motoru 4) pojíždění a práce s vozíkem 5) nabírání a skládání břemena 6) zajíždění nového vozíku 7) uskladnění a odstavení vozíku 1. SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍMI PRVKY A PŘÍSTROJI Před uvedením vozíku do provozu je nejprve třeba se seznámit s umístěním a funkcí jednotlivých ovládacích prvků, spínačů a přístrojů (obr. VII). Přístrojová deska je osazena teploměrem chladící kapaliny (obr. VII/1), počítačem provozních hodin (obr. VII/3). Dále je zde umístěn sdruž. kontrolk. přístroj (obr. VII/2) s těmito kontrolkami: mazání motoru (červená, svítí při poklesu tlaku motoru pod 120 až 60 kpa; nabíjení (červená), svítí při poruše nabíjení; automatická parkovací brzda (červená); svítí, je-li parkovací brzda v činnosti; směrových světel (zelená), svítí při zapnutí směrového světla; rezervy paliva (oranžová), svítí, klesne-li množství paliva pod ¼ obsahu, kontrolka teploty oleje v převodové skříni (červená), která se rozsvítí při dosažení teploty oleje C. Rovněž je zde umístěn přepínač směrových světel a tlačítko houkačky ( obr. VII/12), vypínač pracovních světel (obr. VII/13), vypínač parkovací brzdy (obr. VII/14), kontrolka ucpání olejového filtru (obr. VII/15) a spínací skříňka (obr. VII/11). Spínací skříňka má 4 polohy: Poloha 0 vypnuto (jen v této poloze lze klíček vyjmout) Poloha 1 nezapojeno Poloha 2 el. Spotřebiče zapnuty Poloha 3 spouštění motoru K ovládání jednotlivých funkcí vozíku slouží tyto ovládací prvky umístěné na stanovišti řidiče: Pedál uzávěrky diferenciálu (obr. VIII/1) sešlápnutím se uvádí v činnost Pedál brzdy (obr. VII/2) Pedál plynu (obr. VII/3) Přepínač řazení směru (obr. VII/4) má polohy vpřed neutrál a vzad Řazení rychlostí je umístěno v otočné rukojeti přepínače (obr. VII/4) (U vozíků DV 16 A a DV 20 A je zapojeno pouze řazení pojezdu.) Ovládací páky olejového rozvaděče (obr. VII/5,6,7,8), jejichž jednotlivé funkce jsou označeny štítky, první páka směrem od řidiče spouštění a zdvihání (vychýlení páky vpřed spuštění), druhá páka předklápění a zaklápění (vychýlení páky vpřed předklápění), třetí a čtvrtá páka k ovládání přídavných zařízení, pokud budou na vozíku použity. 2. UVEDENÍ VOZÍKU DO PROVOZU 5

6 Před uvedením vozíku do provozu pečlivě zkontrolujte náplně provozních hmot: a) olej v motoru měrkou (po odklopení hlavního krytu) b) olej v hydraulickém okruhu měrkou (po odklopení hlavního krytu pravá postranice) c) olej v hlavním bloku měrkou ( z přední strany vozíku hnací náprava) d) palivo kontrolkou po sepnutí klíčku spínací skříňky e) brzdovou kapalinu v nádržce brzdové kapaliny (pod předním odklopným krytem) f) množství kapaliny v chladiči (po odklopení hlavního krytu ve vyrovnávací nádržce by měla hladina chladící kapaliny sahat do 1/3) g) množství a hustota elektrolytu v akumulátorové baterii (po odklopení hlavního krytu) h) huštění pneumatik POZOR! U nového vozíku je třeba dodržovat pravidla pro zajíždění. 3. SPOUŠTĚNÍ MOTORU Před spuštěním motoru je nutné zkontrolovat, aby přepínač řazení směru byl v neutrální poloze. 1. V případě, že vozík byl delší dobu mimo provoz, doporučujeme (zejména při nižší teplotě okolí) před spuštěním motoru dočerpat do palivové soustavy motoru palivo pěti až deseti zdvihy čerpací rukojeti pomocí ručního čerpadla, umístěného na podávacím čerpadle paliva. Po dočerpání rukojeť řádně zašroubujeme na těleso čerpadla (návod k obsluze motoru). 2. Sešlápněte pedál plynu na doraz. 3. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte jej do polohy 3. Po naskočení motoru jej ihned uvolněte. NESTARTUJTE DÉLE NEŽ 15 SEKUND. 4. Po nastartování motoru uvolněte pedál plynu tak, aby se motor netočil ve vysokých otáčkách. 5. Pokud motor nenastartuje 30 sekund a pak start opakujte (dle 2, 3,4). 6. Jestliže motor nenastartuje ani po třech pokusech, je třeba startování přerušit a hledat závadu v palivovém systému motoru nebo elektrickém obvodu pro startování (nedostatečná kapacita baterie apod.). 7. Startovacích cyklů je povoleno max. 6 po sobě (start dle bodu 2 až 4 je s přestávkou 30 sekund jeden cyklus). Další startování je povoleno po vychladnutí spouštěče na teplotu okolí. UPOZORNĚNÍ Pokud nedosáhla teplota chladící kapaliny 40 C, nezvyšujte otáčky motoru naplno. Střídavé prudké zvyšování otáček není přípustné. Zahřátí motoru jízdou je nejen rychlejší, ale i úspornější než při stojícím vozíku a nízkých otáčkách. 4. POJÍŽDĚNÍ A PRÁCE S VOZÍKEM Po spuštění motoru vždy zkontrolujeme: a) Kontrolku mazání po dosažení mazacího tlaku zhasne b) Kontrolku dobíjení po zvýšení otáček motoru zhasne c) Funkci brzdy d) Funkce řízení e) Funkci pracovní hydrauliky 6

7 f) Vypnutí parkovací brzdy (zhasnutí kontrolky) Po splnění těchto úkolů můžeme začít s vozíkem pracovat. Zařídíme první převodový stupeň a směr pojezdu vozíku. Zvýšením otáček motoru se vozík začne rozjíždět. Rychlost pojezdu roste zvyšováním otáček. V případě, že stav cesty i vezený náklad umožňuje další zvýšení pojezdové rychlosti, otočením rukojeti přepínače řazení zařadíme 2. převodový stupeň. Při změně směru pojezdu vozík nejprve provozní brzdou zastavíme. Přepnutím přepínače řazení a přidáním plynu se vozík opět rozjede. Je-li nutno rozjíždět se ve svahu, uvedeme v činnost parkovací brzdu spínačem na přístrojové desce. Přepínačem řazení zařadíme požadovaný směr, přidáme plyn, odpojíme vypínačem parkovací brzdu a vozík se počne rozjíždět. 5. NABÍRÁNÍ A SKLÁDÁNÍ BŘEMENE Vozík v základním provedení je vybaven nosnými vidlicemi, které slouží k nabírání břemene. Břemeno musí být stabilně uloženo na paletě nebo jiné podložce tak, aby bylo možno zajet vidlicemi pod břemeno. Vidlice mají být pro zajištění stability břemene co nejvíc roztaženy / tak jak to dovoluje podložka) a v této poloze zajištěny. S vozíkem najíždíme k břemenu čelně, zdvihací zařízení nastavíme tak, abychom mohli najet pod břemeno co nepohodlněji. Pod břemeno najíždíme pomalu. Po zasunutí vidlic pod břemeno pozvedneme břemeno do transportní polohy tj. 150 až 200 mm nad podlaží a zdvihací zařízení zaklopíme. Břemeno musí být uloženo na vidlicích rovnoměrně. Při přepravě a zdvihání břemene musí řidič dodržovat údaje zatěžovacího diagramu. Břemena převážíme v transportní poloze rychlostí, při které nemůže dojít k jejich poškození nebo porušení. Při stohování, tj. ukládání břemene do větších výšek, zajedeme s břemenem v transportní poloze až před stohovací místo; zdvihneme břemeno při zaklopeném zařízení do potřebné výšky. S vozíkem pomalu popojedeme k patě stohu. Pomalu zdvihací zařízení nastavíme do svislé polohy a uložíme břemeno na požadované místo. Po uložení břemene a odjetí od stohu, ihned spustíme vidlice do transportní polohy. Pojíždíme pouze se spuštěnými vidlicemi. Břemena skládáme opačným postupem. Břemena zdviháme při zvýšených otáčkách motoru. Spouštění se děje vlastní hmotností, proto můžeme nechat motor na volnoběh. Při naklápění zdvihacího zařízení je nutno zvýšit otáčky motoru. Uzávěrku diferenciálu používáme jen v nutných případech, např. když nemá jedno z hnacích kol dobrý styk s podlažím a pouze v přímém směru! Zapíná se sešlápnutím levého pedál, po uvolnění pedálu se uzávěrka samočinné rozpojí. Během provozu vozíku (spínací skříňka v poloze 2) sledujeme: a) Kontrolku mazání motoru. Rozsvítí-li se během provozu je mazání přerušeno. Poruchu je nutno ihned odstranit. b) Kontrolka dobíjení při otáčkách motoru vyšších než volnoběh musí zhasnout. V opačném případě se jedná o poruchu dobíjení. c) Teploměr vody má ukazovat nevhodnější teplotu tj C. d) Kontrolku teploty oleje převodovky. Rozsvítí-li se během provozu, je nutno vozík zastavit a závadu odstranit. e) Kontrolku množství paliva v nádrži. Rozsvítí-li se je zapotřebí co nejdříve doplnit palivo, aby se nedostal do vstřikovací soustavy vzduch. 7

8 6. ZAJÍŽDĚNÍ NOVÉHO VOZÍKU Zajíždění má podstatný vliv na bezporuchový provoz, nízkou spotřebu paliva a delší životnost pohyblivých součástí. Zvláštní péči je nutno věnovat záběhu motoru: 1. Po spuštění motoru zkontrolujte, zda kontrolka mazání zhasne během několika vteřin. Nezhasne-li, motor ihned zastavte, najděte závadu a opravte ji. 2. Nikdy nezahřívejte motor zdlouhavým chodem na volnoběžných otáčkách. Vlivem nízkých teplot dochází k nedokonalému spalování paliva a ke zvýšenému opotřebení motoru. Karbon je velice nebezpečný, způsobuje tak zvané zasmolování motoru, zejména váznutí těsnících pístních kroužků, ucpávání otvorů ve vstřikovacích tryskách a přidírání ventilů ve vodítkách. 3. Rozdělení zajížděcích časových úseků: a) Prvních 10Mh provádějte záběh vozíku bez zatížení, slouží k seznámení s vozíkem. b) Dalších 50 provozních hodin jízda a práce s vozíkem s max. 2/3 břemenem. c) Po 60 provozních hodinách můžeme s vozíkem pracovat s plným zatížením. 7. USKLADNĚNÍ A ODSTAVENÍ VOZÍKU a) Při skladování musí být vozík přiměřeně chráněn před vlhkem, nečistotou, chemickými a mechanickými vlivy a cizími zásahy. Skladovací prostor musí být čistý a suchý. Stav vozíku je třeba pravidelně kontrolovat. b) Akumulátorovou baterii je třeba pravidelně ošetřovat dle pokynů výrobce baterie. c) Při uskladnění vozíku, trvajícím déle než jeden měsíc je třeba: 1. Skladovat vozík s nahuštěnými pneumatikami a tyto pravidelně kontrolovat. 2. Nenatřené díly a plochy potřít očistitelným korozivzdorným prostředkem. 3. jednou měsíčně spustit motor vozíku a nechat jej chvíli běžet ve středních otáčkách. Dále je třeba nejméně 3x zdvihnout zdvihací zařízení do max. výše. Rovněž tak provést předklopení a zaklopení zdvihacího zařízení. 4. Vozík je vybaven závěsem, který slouží v případě poruchy vozíku k jeho odtažení. Závěs je též možno použít k vlečení přívěsu. Při vlečení vozíku nebo přívěsu nesmí být překročen dovolený tah na háku stanovený typovým listem pro daný typ vozíku. Přeprava vozíku Při přepravě vozíku na nákladních automobilech a železničních vagónech musí být vozíky zajištěny proti pojíždění a převrácení. Při přepravě automobilem je třeba dbát na průjezdní výšku nákladu. 8

9 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Základní pravidla pro provoz, údržbu a opravy jsou obsažena v ČSN motorové vozíky, provoz, údržba a opravy i v ČSN všeobecné požadavky na bezpečnost. 1a) Řízení vozíků se povoluje osobám, které mají oprávnění k řízení tohoto vozíku v souladu s ČSN , jsou zdravotně způsobilé a pověřené provozovatelem. Tyto osoby musí být seznámeny s řízením a manipulací s tímto typem vozíku a bezpečně ho ovládat. 1b) Při provozu motorových vozíků musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro provoz motorových vozíků, se kterými musí být seznámeni řidiči i pracovníci, zodpovídající za vnitropodnikovou dopravu (ČSN a a vnitropodnikový řád). 2) K jízdě a manipulaci smí být použito pouze vozíku bez závad, o čemž se musí řidič před uvedením vozíku do chodu přesvědčit. 3) Vozíku nesmí být používáno tam, kde je nebezpeční výbuchu nebo hořlavých látek. 4) Při jízdě naklopte zdvihací zařízení vzad, břemeno spusťte do transportní polohy tj. 300 mm nad podlaží. 5) Nezapomínejte na setrvačné síly při brždění a na odstředivou sílu v zatáčkách. Uvědomte si, že plně zatížený vozík má téměř dvojnásobnou hmotnost než prázdný. 6) Uživatel vozíku je povinen zajistit vyhovující stav užívaných dopravních cest. 7) Dovolená stoupavost vozíku nesmí být překročena. Při jízdě na svahu jezděte vždy s břemenem směřujícím proti stoupání. Otáčet se s vozíkem na svahu je zakázáno! 8) Nevjíždějte na nájezdové můstky, které nejsou dostatečně zajištěny proti sklouznutí. Před najetím vozíku na ložnou plochu vozidla zezadu musí být toto vozidlo zajištěno klíny. 9) Nevjíždějte na podlahy, nájezdové můstky, ložní plochy vozidel nebo výtahů, které nemají dostatečnou únosnost. 10) Pod zdviženým břemenem ani v bezprostřední blízkosti se nesmí nikdo zdržovat! 11) Nosné vidlice musí být zajištěny proti posunutí, stejně tak přídavné zařízení zavěšené na zdvihací desce. Je zakázáno nosné vidlice nasouvat na zdvihací desku obráceně, tj. vodorovnou částí nahoru. Provádět montáž a demontáž přídavného zařízení nebo nosných vidlic smí pouze osoba poučená! 12) Než opustíte vozík zastavte motor, spusťte zdvihací zařízení dolů, vejměte klíček ze spínací skříňky. Vozík stojící na svahu zajistěte podložením klíny. 13) Je zakázáno předklápět zdvihací zařízení s břemenem ve zdvižené poloze. Je-li břemeno nad stohem, zdvihací zařízení musí být postaveno kolmo. 14) Na svahu je zakázáno zdvihat břemeno výše než do transportní polohy. 15) Vozík se smí používat v uzavřených prostorách při splnění ČSN čl ) Při doplňování pohonných hmot důsledně dodržujte ustanovení ČSN (poznámka u odst. 54), případně doplňující ustanovení vnitropodnikového dopravního řádu. 17) Vozík nesmí být používán k přepravě volně ložených nádob se stlačenými plyny. 9

10 18) Před sjížděním na svahu zařaďte již před počátkem klesání cesty rychlostní stupeň pro pomalou jízdu. Na začátku sjíždění ze svahu je třeba mírně sešlápnout plynový pedál. Při volnoběžných otáčkách motor nebrzdí! 19) Neprovádějte údržbu vozíku při chodu, kromě kontroly chodu motoru a účinnosti brzd, nabíjení a kontrolních přístrojů. 20) Nekontrolujte výšku elektrolytu akumulátoru osvětlením s otevřeným ohněm. 21) Neotvírejte uzávěr vyrovnávací nádržky chladiče u přehřátého motoru. 22) Každá porucha, nehoda, úraz nebo poškození přepravovaného materiálu musí být ihned hlášeno představenému řidiče. 23) Před sejmutím pneumatik z ráfků se bezpodmínečně musí nejdříve z vzdušnic vypustit vzduch. 24) Při použití podstavitelného zvedáku nutno dbát na to, aby osa zvedáku byla vždy svislá a zvedaný vozík se opíral uprostřed nosné patky. Podlézání zdviženého vozíku a montáž pod ním jsou životu nebezpečné a zakazují se! 25) Při odstavení vozíku je třeba odpojit akumulátorovou baterii pomocí odpojovače. Za běhu motoru neodpojovat nebezpeční zničení alternátoru. 26) Dopravu nebezpečných nákladů (výbušniny, žíraviny nebo předměty jiným způsobem nebezpečné) musí schválit bezpečnostní technik závodu. Provozovatel vozíku odpovídá za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. 27) Doprava osob na vozíku je zakázána. Pokud vozík není vybaven manipulační plošinou schváleného typu, nesmí být použit ke zdvihání osob. 28) Úpravy vozíku, které mají vliv na jeho provozní vlastnosti nebo bezpečnost provozu, musí být schváleny výrobcem vozíku nebo státní zkušebnou. 29) Při jízdě vpřed je nutné naložení vozíku brzdit co nejopatrněji. Náhlé zabrždění nebo zastavení vozíku může mít za následek sesmeknutí uloženého břemene z vidlí. 30) Hadicí pro huštění pneu nasazovat a snímat z kompresoru jen při motoru v klidu. 10

11 ÚDRŽBA SEŘIZOVÁNÍ A KONTROLA VOZÍKU Jednotlivé výkony údržby jsou rozděleny do těchto úseků: a) Denní ošetření vozíku a motoru b) P 1 motoru c) Technická prohlídka 1 P1 a P 2 motoru d) Technická prohlídka 2 P 1, P2 a P3 motoru e) Technická prohlídka 3 P 1, P 2 a P 4 motoru f) Technická prohlídka 4 P 1, P 2 a P 3 motoru g) Běžná oprava BO P 1, P2, P 3, P 4 a dle potřeby GO motoru Včasná a správně prováděná údržba vozíku a motoru zabezpečuje jeho bezporuchový provoz, proto jí věnujte potřebnou péči. Zvláštní pozornost věnujte dodržování pokynů pro zajíždějí nového vozíku a pro záběh motoru, jak nového vozíku, tak i po GO. Pokud nemáte dostatečné technické vybavení nebo znalosti, nechte si opravu provést v odborné dílně. Na základě našich zkušeností jme sestavili tabulku podle provozních hodin vozíku, jak je uvedeno v rozdělení úseků. Rozpis jednotlivých úkonů údržby: Motor je označen číslem (1.) Vozík je označen písmenem V a číslem (např. V1) A) DENNÍ OŠETŘENÍ Provádí se po každých 8 provozních hodinách. Provedou se tyto úkony: 1. Očistěte motor a zkontrolujte stav šroubových spojů. 2. Doplňte množství chladící kapaliny a zkontrolujte těsnost chladící soustavy. 3. doplňte množství paliva a zkontrolujte těsnost palivové soustavy. 4. Zkontrolujte množství oleje a těsnost mazací soustavy motoru. 5. Po spuštění motoru zkontrolujte pravidelnost chodu, funkce mazání a nabíjení. V případě závady motor ihned zastavte a závadu odstraňte. V1 Celkové očištění vozíku, případně přídavného zařízení. V2 Kontrola dotažení šroubových spojů, upevnění nosných vidlic, zdvihacího zařízení a případně i přídavného zařízení. V3 Kontrola funkce hydrauliky, kontrola těsnosti prohlídkou. V4 Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách, případně jejich dohuštění a odstranění cizích těles z plášťů pneumatik. V5 Kontrola, případně dotažení matic upevňující disky kol. V6 Kontrola činnosti přístrojů a dobíjení, včetně alternátoru. V7 Kontrola funkce provozní a parkovací brzdy, včetně množství brzdové kapaliny. V8 Kontrola funkce řízení. V9 Kontrola funkce brzdové kapaliny v chladiči a nástavné nádobce. V10 Kontrola stavu akumulátorové baterie. B) TECHNICKÁ PROHLÍDKA P1 MOTORU Po odpracování 100 hodin motoru proveďte P1 motoru a to úkony: a dále, 11

12 6.Zkontrolujte napnutí klínového řemene ventilátoru. 7.Vyčistěte hrubý čistič paliva (skleněnou baňku) na podávacím čerpadle paliva C) TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU P1 Provádí se po každých 200 provozních hodinách. Provedou se úkony denního ošetření a dále pak technická prohlídka motoru prvního a druhého stupně: P1 motoru se provádí po každých 100 hodinách včetně úkonů denní údržby, P2 motoru se provádí po každých 200 hodinách, dále pak úkony a dále 8. Vyměňte olej v motorové skříni 9. Vyměňte filtr motorového oleje 10. Zkontrolujte otevírací tlak vstřikovačů a funkci vstřikovacích trysek, proveďte očištění vstřikovacích trysek (provádí se jen po prvních 200 hod. provozu a dále pak při technických prohlídkách 3.stupně). Tlak vstřikovačů seřizujte na horní hranici tj. 17,3 MPa. V11 Výměna vložky v olejovém filtru okruhu měniče (pouze při první prohlídce) V12 Kontrola oleje v hnací nápravě a pravé bočnici V13 Kontrola hladiny brzdové kapaliny V14 Promazávání pák řízení a čepů řídící nápravy a páky uzávěrky diferenciálu (olejem) V15 Kontrola zanesení čističe vzduchu. D) TECHNICKÁÍ PROHLÍDKA VOZÍKU P2 Provádí se po každých 600 provozních hodinách. Provedou se úkony denního ošetření P1, P2, P3 motoru a úkony V1 V15. P3 motoru se provádí po každých 600 hodinách. Proveďte úkony a dále 11. Vyměňte vložku jemného čističe paliva č Vyměňte vložku hrubého čističe č Zkontrolujte vůli ventilů (sací i výfukový 0,25 mm 0,05). Dále se provedou úkony: V21 Výměna oleje v hnacím agregátu V22 Vyčištění sítek v převodovce V23 Výměna vložky v olejovém filtru okruhu měniče V24 Výměna vložky v olejovém filtru v pravé bočnici V25 Kontrola parkovací brzdy V26 Namazání hlavice naklápěcích hydromotorů V27 Namazání kladek zdvihacího zařízení V28 Namazání čepů a uložení ovládacích pák, promazání bowdenů. Při provozu ve vlhkém a prašném prostředí provést již při technické prohlídce P1. E) TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU P3 Provádí se po každých 1200 provozních hodinách a provedou se úkony denní údržby P1, P2 a P4 motoru. P4 motoru se provádí po odpracování každých 1200 provozních hodinách. Proveďte úkony a dále: 14. Vyčistěte sací koš olejového čerpadla 15. Zkontrolujte těsnost elementů vstřikovacího čerpadla. Dále se provedou úkony: 12

13 V1 V28 V31 Výměna oleje v pravé bočnici včetně vložky olejového čističe V32 Kontrola dotažení šroubů V33 Seřízení zdvihacího zařízení V34 Vyčištění a namazání řetězů zdvihacího zařízení V35 Kontrola stavu řízení, případně vymezení vůlí V36 Kontrola vůle ložisek kol hnací a řídící nápravy, promazání ložisek řídící nápravy. F) TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU P4 Provádí se po každých 2400 provozních hodinách. Provedou se úkony údržby P1, P2, P3 a BO motoru. BO motoru (běžná oprava) se provádí po odpracování každých 2400 motohodin. Provedou se úkony: a dále: 16. Zabruste ventily motorů a sedla v hlavě válců 17. Zkontrolujte stav vložených válců 18. Zajistěte kontrolu vstřikovacího čerpadla na zkušební stolici, popřípadě v odborné dílně. Dále proveďte úkony V1 V36 a dále: V42 Výměna brzdové kapaliny V43 Výměna směsi v chladícím okruhu V44 Vypustit palivovou nádrž a vyčistit od nečistot a zkontrolovat její těsnost G) BĚŽNÁ OPRAVA (BO) Provádí se po odpracování 4800 provozních hodin. Provedou se úkony P1, P2, P3 a P4 motoru, v případě opotřebení motoru jeho GO. Generální opravu motoru je nutno provést tehdy, jestliže jeho další používání je nehospodárné a většina jeho součástek si vyžaduje opravy a celkový stav motoru ohrožuje bezpečnost provozu. Za předpokladu dodržení všech předpisů podle technické dokumentace je střední životnost motoru v mírném klimatu 6000 provozních hodin. Při využívání motoru ve zhoršených klimatických podmínkách nebo při převážném vytěžování motoru, provádí se GO motoru dříve a to podle stavu motoru dle potřeby paliva na jednu provozní hodiny a podle skutečného stavu motoru. Při BO vozíku je zapotřebí provést dále tyto úkony: V1 V44 a dále: V51 Vyzkoušení zdvihací hydrauliky jmenovitým břemenem na pokles a únik oleje, případně seřízení či oprava hydrauliky V52 Demontáž nábojů kol hnacích a řídící nápravy, kontrola, případně výměna ložisek V53 Naplnění prostoru vnitřního ozubení nápravy mazivem V54 Naplnění těsnícího prostoru gufer hnací nápravy mazivem V55 Sejmutí zdvihacích řetězů, vyčištění a promazání v lázni. GENERÁLNÍ OPRAVA VOZÍKU GO Provádí se podle skutečného stavu vozíku, obvykle po odpracování až 8000 provozních hodin. GO vozíku nechte provést ve specializované dílně. Po GO postupujeme shodným způsobem při údržbě tak, jako u nového vozíku a řídíme se stejnými pokyny pro údržbu, kontrolu a seřizování, jako u nového vozíku. 13

14 ÚDRŽBA A SEŘIZOVÁNÍ MOTOR Vysokozdvižné vozíky DESTA používají jako pohonnou jednotku světoznámé naftové motory ZETOR, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a ekonomičností provozu. Jejich výhodu je unifikovanost typů motorů a tím i skutečnost že max. počet součástí je shodný do více typů motorů. Řadový tříválec ZETOR 5201 nebo řadový čtyřválec ZETOR 7701 dává svojí konstrukcí a kvalitou velmi dobrý silový zdroj a je plně vhodný a zapadá do konstrukce výrobku DESTA. PŘEVODOVKA S MĚNIČEM A HNACÍ NÁPRAVA Denně kontrolujeme dotažení šroubů upevňující kola a tlak v pneumatikách. V předepsaných intervalech kontrolujeme a doléváme olej tak, aby bezprostředně po zastavení motoru dosahovala hladina k rysce měrky. Měrka oleje je na skříni hnací nápravy. Nalévací otvor s obdélníkovým víkem na hnací nápravě. (Náplň pro převodovku a hnací nápravu je společná.) Olej z převodové skříně se při výměně vypustí zátkou umístěnou ve dnu skříně. Výměnu oleje provádíme bezprostředně po jízdě. Současně s výměnou oleje provedeme výměnu vložky v olejovém čističi. Čistič oleje je na pravé straně měniče, navíc vyčistíme sítka na šroubení převodovky. Šroubení převodovky po dopojení hadic vyšroubujeme a vymyjeme. Po řádném vysušení namontujeme šroubení zpět. Nalévacím otvorem v hnací nápravě nalijeme přefiltrovanou náplň (max. velikost nečistot v oleji 10 m), dle tabulky maziv a zkontrolujeme těsnost, hlavně u olejového čističe a šroubení převodovky v klidu i za chodu vozíku. ŘÍDÍCÍ NÁPRAVA Denně kontrolujeme dotažení šroubů, upevňující kola a tlak v pneumatikách. V předepsaných intervalech mažeme uložení jednotlivých pák a čepů řídící nápravy. Po demontáži víčka náboje kola získáme přístup k promazání ložisek náboje. OSTATNÍ OVLÁDACÍ PRVKY, PEDÁLY, PÁKY Mažeme je v předepsaných intervalech, převážně nakapáním oleje do ložisek. Přístup k uložení pedálů brzdy získáme po demontáži podlahy. (Před sejmutím podlahy je nutné odpojit pedál akcelerátoru.) Bowden uzávěrky diferenciálu promažeme olejem. ČISITIČ VZDUCHU U vozíku je použit suchý čistič vzduchu. Zanesení vložky je indikováno indikátorem zanesení vložky. BRZDY a) Parkovací brzda Je lamelová, automaticky ovládaná. Lamely působí brzdným účinkem přímo na spodní hřídel hydraulicky ovládané převodovky. b) Provozní brzda Je bubnová, čelisťová, hydraulicky ovládaná. Stlačením hlavního brzdového válce působí brzdová kapalina na brzdové čelisti, jež brzdovým účinkem brzdí předlohy hnací nápravy. 14

15 Celý okruh brzdového systému je plněn brzdovou kapalinou a nesmí dojít k jeho zavzdušnění a proto musí být i dostatek kapaliny v nádobce na brzdovou kapalinu. Hladina kapaliny nesmí klesnout více než 20 mm pod horní okraj nádobky. Případné zavzdušnění brzdového okruhu poznáme tehdy, působí-li brzda až po opakovaném sešlápnutí pedálu brzdy. Odvzdušnění brzdového systému se provádí následovně: Sejmeme kryty z odvzdušňovacího šroubu kolových válečků a řádně očistíme; Na odvzdušňovací šroub kolového válečku nasadíme gumovou hadičku, druhý konec hadičky ponoříme do nádobky s brzdovou kapalinou; Soustavným sešlapováním brzdového pedálu docílíme plný tlak v brzdové soustavě; Stlačíme znovu pedál brzdy a uvolníme odvzdušňovací šroub a po stlačení pedálu do spodní polohy šroub znovu utáhneme. Celý cyklus odvzdušňování provádíme opakovaně do té době, než z hadičky přestanou vycházet vzduchové bubliny; Stejně provádíme odvzdušnění i druhé nápravy. POZOR! Po odvzdušnění brzdové soustavy je nutné provést kontrolu odvzdušnění i ovládacího válečku vypínání spojek na rozvaděči převodovky! Kontrolu provádíme následovně: Ovládací váleček řádně očistíme, sešlápneme pedál brzdy a uvolníme přesuvnou matici přívodní trubky u ovládacího válečku, po stlačení pedálu brzdy do spodní polohy opět utáhneme; Pokud byl v okruhu vzduch, celý cyklus opakujeme až do odvzdušnění; Po provedené kontrole řádně celý rozvaděč očistíme do sucha. Po odvzdušnění celé brzdové soustavy doplníme brzdovou kapalinu v nádržce na stanovenou mez. POPIS, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ALTERNÁTORU Alternátor je primárním zdrojem energie pro elektrické příslušenství vozíku. Konstrukčně je řešen jako synchronní trojfázový generátor se zabudovanými diodami pro usměrnění střídavého proudu. Stálé napětí soupravy při různých otáčkách a zatížení udržuje regulátor napětí. Alternátor nevyžaduje v provozu prakticky žádnou údržbu. Je však nutno dbát pokynů pro jeho použití na vozíku: 1. Baterie musí být vždy zapojena minus pólem na kostru, plus pólem na východ alternátoru. 2. Při použití akumulátorové nabíječky (nabíjení přímo na vozíku) musí být baterie odpojena od sítě vozíku. Stačí vypnout odpojovačem baterie. 3. Provádíte-li výměnu některé součásti nabíjejícího okruhu odpojte baterii, tím vyloučíte náhodné zkraty. 4. Nikdy nezkratujte (ani mžikově např. při pokusu o kontrolu řádné činnosti za provozu) žádnou svorku alternátoru nebo regulátoru. 5. Za provozu není dovoleno odpojit baterii. 6. Nikdy neuvádějte do chodu alternátor naprázdno, tzn. S odpojeným vodičem od svorky baterie a zapojenou svorkou buzení. Takový stav by při zvyšování otáček vyvolal mimořádně vysoké napětí alternátoru, které může zničit polovodiče. 15

16 7. Dbejte na dokonalý elektrický spoj na připojovacích svorkách a na dokonalé ukostření alternátoru i regulátoru. 8. Spálenou kontrolní žárovku nabíjení je třeba ihned vyměnit. 9. Při opravách vozíku elektrickým svařováním musí být odpojeny všechny vodiče od alternátoru. Vodič od baterie chránit před zkratem. 10. Při mytí vozíku zabraňte vnikání vody a nečistoto větracími otvory do alternátoru. Základním předpokladem činnosti je řádné zapojení dle příslušného schématu. VÝMĚNA PNEUMATIK Zdvihneme nápravu a demontujeme kolo uvolněním šesti matic s kulovou dosedací plochou. ÚDRŽBA ŘETĚZŮ Pravidelnou údržbou řetězů prodloužíme jejich životnost. Čištěním a mazáním ošetřujeme kluzné plochy, které jsou uvnitř článků a odkud lze nečistoty odstranit pouze (za normálních podmínek asi 1x za 6 měsíců) v lázni. Řetěz opláchneme v petroleji nebo jiném odmašťovacím prostředku a pak ocelovým kartáčem důkladně očistíme. Očištěné řetězy ponoříme na 24 hodin do petrolejové lázně, kde s nimi občas pohybujeme, aby se nečistoty vyplavily. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ Pro speciální úkony manipulace s materiálem může být vozík vybaven různým přídavným zařízením. ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Seřizování bočních kladek na zvedací desce a vnitřním rámu se provádí při demontovaném zdvihacím zařízení. Nejprve se odpojí přívodní hadice ke zdvihacímu válce,. Následuje demontáž čepů hnací nápravy na spodní části vnějšího rámu. Demontované zdvihací zařízení umístíme do vodorovné polohy. Provedeme odpojení řetězů od zdvihací desky a demontáž šroubů, uchycujících pístní tyč zdvihacího válce v horní části vnitřního rámu. Nyní vysuneme zdvihací desku směrem dolů a vnitřní rám z vnějšího rámu směrem nahoru.seřizování bočních kladek se provádí podkládáním podložek pod odlitek, ve kterém jsou tyto kladky umístěny. Po vyšroubování šroubu M 10 se doplní podložky tak, aby vůle kladek mezi zdvihací deskou a vnitřním rámem a vnějším rámem byla po celé délce rámu co nejmenší. Montáž zdvihacího zařízení provedeme opačným způsobem jako demontáž. Vůle mezi vnějším rámem a vnitřním rámem se dále seřizuje kladkou umístěnou v hodní části vnějšího rámu. Toto se již provádí na namontovaném zdvihacím zařízení. Demontujeme pojistný kroužek a z navařeného drážkového čepu stáhneme vymezovací kladku i s excentrickým drážkovým pouzdrem. Natočením excentrického pouzdra a nasunutím zpět na drážkový čep vymezíme vůli tak, aby byla co nejmenší. Kladku i čep zajistíme opět pojistným kroužkem. Provozní náplně Palivo motorová nafta 22 Motor olej o viskózní třídě 15W/40 a výkonné třídě API-CC-12dm3 Olej HLP M olej do hydrauliky 45 dm3 16

17 Olej ATP typ A olej do převodovky 25dm3 Tuk Duraplex EP2 ložiskový mazání čepů, kladek Tuk Duraplex EP 00 ozubený převod hnací nápravy 2 dm3 Brzdová kapalina DOT 5 0,45 dm3 Chladící kapalina l Odtažení nepojízdného vozíku s automatickou parkovací brzdou 1. Založíme kola vozíku klíny proti samovolnému rozjetí. 2. Pod vozíkem vysuneme pružné závlačky, které zajišťují čepy hydraulického válce automatické parkovací brzdy. 3. hydraulický válec vysuneme ze závěsného čepu na konzole. POZOR: Brzda je předpružená a je nutno použít páku. 4. Válec zavěsíme vázacím drátem na konzolu pod motorem. 5. U připřaženého vozíku odjistíme klíny a můžeme vozík odtáhnout na určené místo a při zaparkování znovu založit klíny. 6. Po opravě je nutno znovu vsunout čepy do ok hydraulického válce. POZOR: Je nutno nasadit válec s předpětím pružin. VŠECHNY PRÁCE S VOZÍKEM PROVÁDĚT PŘI ZALOŽENÝCH KOLECH! 17

18 Rozměr závitu Maximální utahovací momenty (Nm) pro šroubové materiály Maximální utahovací momenty (Nm) pro šroubové materiální třídy 5D 5S 8G M M M M M M M M M M 18x1,5 325 Doporučená provozní maziva a kapaliny ÓMV BP ESSO SHELL Pracovní hydraulika HLP M 32 ENERGOL HLP 80 ESTIC 80 TELLUS 46 Hydrodynamický HYDRAULIK ATF typ A měnič TETORGE C2 FLUID 47 DONAX (TM) ATP TYP A SUFFIX A TRUCK M plus 15 SUPER VISCO- ESSOLUBE HDX Motorový olej W-40 STATIC PLUS + ROTELLA TX SAE 15 W/40 API SE/CC SAE 10W/40 API SE/CC SAE 10 W/30 API CC/SF SAE 20 W/40 API SE/CC Ložiskový tuk LITHPLEX EP 2 ENERGREASE L 2 MULTIPURPO-SE GREASE-H RETINAX A Jehlová ložiska ENERGREASE L SIGNUM LM tyč řízení 21 M RETINAXAM Převodový tuk LITHPLEX EP 00 ENERGREASE NO IBRAX 260 SINNIA O Brzdová kapalina DOT 5 BP BRAKE FLUID BRAKE FLUID HD DONAX B SAE J 1703, DOT 3 Chladící kapalina Nemrznoucí směs

19 OBSAH OBRÁZKOVÉ PŘÍLOHY I. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 16 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 Rozměry platí pro vozík bez břemene I A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 16 A pro zdvihy: a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m II. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 20 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 Rozměry platí pro vozík bez břemene. II A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 20 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m III. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 25 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 Rozměry platí pro vozík bez břemene. III A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 25 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m IV. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 32 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o

20 IV A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 32 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m V. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 35 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 V A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 35 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m VI. Schéma hydraulického zapojení DV 16 A DV 35 A (DV 16 AP DV 35 AP) DV 16 B DV 35 B (DV 16 BP DV BP) 1 hydrogenerátor: DV 16 A UN 32 A DV 20 A UN 32 A DV 25 A UN 40 A DV 32 A UN 40 A DV 35 A UN 40 A JIHOSTROJ VELEŠÍN 1ks DV 16 B UN 32 A DV 20 B UN 32 A DV 25 B UN 32 A DV 32 B UN 40 A DV 35 B UN 40 A 2 šoupátkový rozvaděč SB 12 LS BOSH 1ks 3 pedálový ventil DESTA 1ks 4 hydromotor zdvihu DESTA 2ks 5 pojistný ventil DESTA 1ks 6 hydromotor naklápění DESTA 2ks 7 olejová nádrž DESTA 1ks 8 olejový filtr FS 20 VB 10 TECHNOMETRA 1ks Praha 9 servoválec přivaděče plynu BOSCH RKR Praha 1ks 21 šoupátko zdvihu 22 šoupátko naklápění 23 šoupátko příd. zařízení 24 šoupátko příd. zařízení 20

21 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO TLAKU ROZDĚLOVAČE DV 16 A 116 bar DV 20 A 143 bar DV 25 A 131 bar DV 32 A 160 bar DV 35 A 169 bar VII. Stanoviště řidiče DV A 1 teploměr chladící kapaliny 2 sdružený kontrolkový přístroj 3 počítač provozních hodin 4 přepínač směru a rychlostí 5 zdvihání a spouštění 6 předklápění a zaklápění 7 ovládání přídavného zařízení 8 ovládání přídavného zařízení 9 pojistková skříňka 10 spínač světel 11 spínací skříňka s klíčkem 12 přepínač směrových světel a houkačky 13 vypínač parkovací brzdy 14 kontrolka ucpání olejového filtru VIII. Stanoviště řidiče DV A 1 pedál uzávěrky diferenciálu 2 pedál brzdy 3 pedál plynu 4 nádržka brzdové kapaliny IX. Levá strana vozíku DV A 1 zajištění krytu motoru 2 vyrovnávací nádržka chladiče 3 uzávěr palivové nádrže X. Pravá strana vozíku DV A 1 plnící otvor oleje pracovní hydrauliky 2 čistič vzduchu XI. Schéma hydraulického zapojení převodovky, měniče a servořízení POZ. NÁZEV OZNAČENÍ VÝROBCE KS 1. Přepouštěcí ventil Rozvaděč DESTA 1 2. Měnič M 300.1, M DESTA 1 3. Termostat TH 475 Z 105 C Metra Blansko 1 4. Čistič oleje FS 20 VB 25 Technometra Praha 1 21

22 5. Chladič oleje DESTA 1 6. Mazání a chlazení Převodovka DESTA 1 směrových spojek 7. Válec servořízení DESTA 1 8. Servoagregát OSPC 125 ON DANFOSS 1 9. Elektromagnetický RSE 2-062Y11/12 TOS Rakovník 2 rozvaděč 10. Spojky vpřed-vzad Převodovka DESTA Spojky pomalu-rychle Převodovka DESTA Ventil servořízení DESTA Hydrogenerátor UN 20L Jihostroj Velešín Odpad z řízení Převodovka DESTA Elektromagnetický rozvaděč RSE 2-062X11/012S X11/012S-1 1 XII. Schéma mazání a úkony údržby a) DO denní údržba a ošetřování b) TP Technická prohlídka 1 až 4 BO Běžná oprava GO generální oprava V Výkony údržby 1 až 55 XIII. Způsob zavěšení vozíku DV A na jeřáb XIV. Seznam elektrického zařízení DV A OZN. JEDN. NÁZEV TECHNICKÉ ÚDAJE TYP POČET DODAVATE L GB Akumulátorové 12V/120 Ah VARTA baterie G ALTERNÁTOR 14V/55A MAGNETON M Spouštěč 12V/3Kw AZJ ISKRA QS Odpojovač akum. 24V/5A MAGNETON Baterie SA 1 Spínací skříňka 12V MERIT SA 2 Spínač světel 12V/10A PAL SA 3 Přepínač směr. 12V/5A PAL Světel SA 4 Spínač park. 12V/10A PAL Brzdy SA 5 Přepínač rychlosti 12V SWF SA 6 Přepínač směru Viz SA 5 SB 1 Tlačítko houk. 12V/8A viz SA 3 SB 3 Sedačkový sp. D 49 C CHERRY Park. Brzdy SL Plovákové zařízení 12V DESTA 22

23 V Spojka Č.v DESTA 09 SP 1 Spínač brzdových 24V/2,5A PAL světel SP 3 Spínač kontr. 24V/6W PAL Park. Brzdy SP 5 Spínač počít. 24V/6W PAL Motohodin X 1 Zásuvka pro mont MERIT svítilnu HA Houkačka 12V/4A EH POLIČSKÉ ST YA Elemag. Vypínání 12V ZPA běhu motoru YV 1 Elemag. Park. 14V RPE3-1 HYTOS brzdy 062X11Ú01400 YV 2 Elemag. Rychlostí 1 14V RPE3-063Y11/ HYTOS DV 25, 32, 35 YV 3 Elemag. rychlostí 2 14V RPE3-063Y11/01400 A 1 HYTOS DV 25, 32, 35 A YV 4 Elemag. Směru 14V RPE3-1 HYTOS vřed 0163Y11/01400 YV 5 Elemag. Směru 14V Viz YV 4 vzad FU 1 autopojistka 15A 3WK FU TESLA BT 1 Čídlo teploty PAL chladící kapaliny BT 2 Čidlo teploty hydr. TH472 Z105 C 1 PAL oleje P Teploměr chladící 12V PAL kapaliny PT Počítač 12V BAUSER provozních hodin KM 1 Elamg relé 12V/16A ELKO KM 2 Elemag. relé 12V/16A ELKO KM 5 přerušovač 12V AUTOPAL EL 1 EL 2 Pracovní světlomet L Pracovní světlomet P Žárov. 12V/35W BA 20 S Žárov. 12V/35W BA 20 S AUTOPAL AUTOPAL EL 3 Koncová svítilna Žárov. 12V/5W AUTOPAL P BA 15 S EL 4 Koncová svítilna Žárov. 12V/5W AUTOPAL L BA 15 S EL 5 Brzdová svítilna Žárov AUTOPAL 23

24 L 12V/21W BA 15 S EL 6 Brzdová svítilna Žárov AUTOPAL P 12V/21W BA 15 S EL 7 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL přední L 12V/35W BA 20 S EL 8 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL zadní L 12V/35W BA 20 S EL 9 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL přední P 12V/35W BA 20 S EL 10 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL zadní P 12V/21W BA 15 S EL 11 Zpětný světlomet Žárov AUTOPAL L 12V/35W BA 20 S EL 12 Zpětný světlomet Žárov AUTOPAL P 12V/35W BA 20 S HL 1 Kontrolka dobíjení Žárov. 12V/2W PAL BA 9 S HL 2 Kontrolka ucp. Žárov. 12V/2W PAL Olej. filtru BA 9 S HL 3 Lontrolka rezervy Žárov. 12V/2W Viz HL 1 paliva BA 9 S HL 4 Kontrolka park. Žárov. 12V/2W Viz HL 1 Brzdy BA 9 S HL 5 Kontrolka mazání Žárov. 12V/2W Viz HL 1 BA 9 S HL 6 Kontrolka tepl. Žárov. 12V/2W Viz HL 1 Hydr. Oleje BA 9 S HL 7 Kontrolka směr. Žárov. 12V/2W Viz HL 1 světel BA 9 S XS 1 Svorkovnice 8 pól. DT 06-8S 1 DEUTSCH zásuvka XP 1 Svorkovnice 8 pól. DT 04-8P 1 DEUTSCH vidlice XS 2 Svorkovnice 12 pól. DT 06 12S 1 DEUTSCH zásuvka XP 2 Svorkovnice 12 pól. DT 04-12P 1 DEUTSCH vidlice XS 3 Svorkovnice 12 pól. DT 06 12S 1 DEUTSCH zásuvka XP 3 Svorkovnice 12 pól. DT 04-12P 1 DEUTSCH vidlice XS 4 Svorkovnice 4 pól. DT 06-4S 1 DEUTSCH 24

25 XP 4 XS 5 XS 5 XP 5 XP 5 XS 6 XP 6 XS 7 XP 7 XS 8 XP 8 zásuvka DV 25, 32, 35 A Svorkovnice 4 pól. DT 04-4P 1 DEUTSCH vidlice DV 25, 32, 35 A Svorkovnice 4 pól. DT 06-4S 1 DEUTSCH zásuvka Svorkovnice zásuvka Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice DV 16, 20 A 6 pól. DT 06-6S 1 DEUTSCH DV 25, 32, 35 A 4 pól. DT 04-4P 1 DEUTSCH DV 16, 20 A 6 pól. DT 04-6P 1 DEUTSCH DV 25, 32, 35 A 2 pól. DT 06-2S 1 DEUTSCH 2 pól. DT 04-2P 1 DEUTSCH 8 pól. DT 06-8S 1 DEUTSCH 8 pól. DT 04-8P 1 DEUTSCH 1 pól. DTHD S 1 pól. DTHD P 1 DEUTSCH 1 DEUTSCH 25

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o.

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. NÁVOD K MONTÁŽI 08/2007 POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W1618 W1600 PRIME Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy

Více

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE CHECKLIST Mobilní jeřáb s teleskopickým výložníkem na kolovém podvozku. hodnocení technického stavu OBECNÉ ÚDAJE Druh zkoušky: Místo provedení: Datum: Obsluha: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Výrobce: Typ: Výrobní

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm 1. Použití Ruční vysokozdvižný vozík na sudy je určen pro snadné zvedání nákladu, transport sudů na krátké vzdálenosti

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ DVHM 3522 TXK / 2001 / 1. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ DESTA DVHM 3522 TX, TXK ČZ Strakonice, a.s., divize DESTA Domažlice, Tovární 2, 344 21 Domažlice, Česká republika Telefon:

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Před zkouškou z praktické jízdy u skupiny vozidel B musí být žadatel schopen provést kontrolu vozidla před jízdou, což představuje:

Před zkouškou z praktické jízdy u skupiny vozidel B musí být žadatel schopen provést kontrolu vozidla před jízdou, což představuje: Před zkouškou z praktické jízdy u skupiny vozidel B musí být žadatel schopen provést kontrolu vozidla před jízdou, což představuje: A) STAV PROVOZNÍCH KAPALIN: 1) Motorový olej - kontrola hladiny motorového

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY Jiří Šimonovský, Odysseus 2004 OBSAH SOŠ a SOU DUBNO OBSAH... 2 PRACOVNÍ PODMÍNKY... 2 POPIS PRACOVNÍCH ÚKONŮ... 3 Demontáž segmentů brzdy... 3 Kontrola dílů brzdy,

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 NÁVOD

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S 1 102794820 TĚSNĚNÍ DVEŘÍ DELŠÍ ks 105 Kč 2 102922000 SVĚTLO SMĚROVÉ ORANŽOVÉ ks 80 Kč 3 111920200 SKLO SVĚTLOMETU KRYCÍ 9170 ks 100 Kč 4 193913000 SKŘÍŇKA SPÍNACÍ ks 130 Kč 5 193922085 PŘERUŠOVAČ MAGNETICKÝ

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

W 2118 D D D D D D D D E Y D D D4053 1

W 2118 D D D D D D D D E Y D D D4053 1 W 2118 1 W 2118.11 D4051 1 2 Přední náprava D4052 1 3 Rotační lišta D3580 1 4 Páka zvedání D0861 1 5 Náboj D0354 1 6 Převodová skříň D3536 1 7 Převodová skříň D3536 1 8 Elektrovýzbroj D4002 1 9 Sedadlo

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O. Zpracoval: DUCOM spol. s r. o. Verze: 1.01 Tyto bezpečnostní pokyny jsou nedílnou součástí

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou používány jako zdroje tlakového maziva pro vícepotrubní centrální mazací systémy. Vzhledem k vysoce variabilnímu počtu vývodů a možnosti kombinace s progresivními

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 3

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Pokyny k objednávání náhradních dílů Tento katalog obsahuje seznam náhradních dílů a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak,

Pokyny k objednávání náhradních dílů Tento katalog obsahuje seznam náhradních dílů a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, ŽACÍ STROJ W1513 W1525 W1518 Seznam dílů LEDEN 2004 WISCONSIN Eng. CZ, Vrahovická 41, 796 02 PROSTĚJOV, Tel: 582 401 915 Fax: 582 401 919 E-mail: info@wisconsineng.cz www.wisconsineng.cz www.sekamtravu.cz

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF FUNKCE

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF FUNKCE MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále jsou aplikovány

Více

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012 Původní návod k používání Tažná jízdní souprava CX T Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T 1050 51048070037 CS - 02/2012 Obsah g 1 Předmluva Informace o dokumentaci... 2 Základní principy bezpečného

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

Hydraulické agregáty řady HA 800 a HA 801

Hydraulické agregáty řady HA 800 a HA 801 Popis výrobku Hydraulické agregáty řady 800 a 801 jsou vysokotlaké zdroje tlakové energie. Agregáty jsou konstrukčně unifikované, liší se způsobem ovládání; agregáty řady 800 jsou ovládány nožní pákou,

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

Dekontaminační Tatra

Dekontaminační Tatra Miloš Večeřa WOČ provozovna : Zakřany 61 obchodní činnost 664 84 Zastávka u Brna Stanoviště 75, 664 84 Zastávka u Brna tel.: + 420 546 431 484 IČO: 474 33 566, DIČ: CZ5802081439 fax.:+ 420 546 431 402

Více

Korba sklápěče S2 návod k obsluze a údržbě

Korba sklápěče S2 návod k obsluze a údržbě Korba sklápěče S2 návod k obsluze a údržbě (Originální návod N14-701-0) Porgest, a.s. Telefon: +420 556 770 170 E-mail: porgest@porgest.cz WWW: www.porgest.cz Ulice: Slovanská 38 Město: Nový Jičín PSČ:

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6

CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6 CAS 32/8200/800-S3R NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6 VŠEOBECNÝ POPIS Těžká cisterna na 3 nápravovém podvozku T815 PR-2. Čerpadlo nízkotlaké 3200 l/min 8200 l vody, 800 l pěnidla Posádka 1+3 Zásah vodou i pěnou

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Teleskopické mechanismy CTS traktorových nosičů kontejnerů. Dodatek návodu na obsluhu a údržbu

Teleskopické mechanismy CTS traktorových nosičů kontejnerů. Dodatek návodu na obsluhu a údržbu Teleskopické mechanismy CTS traktorových nosičů kontejnerů Dodatek návodu na obsluhu a údržbu Úvodní poznámka: Tento dodatek k návodu na obsluhu a údržbu platí pro teleskopické mechanismy CTS (-S) namontované

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

2. Motor se vyznačuje jednofázovým napájením elektrickou energií. Jeho konstrukce umožňuje okamžité zabrzdění navijáku.

2. Motor se vyznačuje jednofázovým napájením elektrickou energií. Jeho konstrukce umožňuje okamžité zabrzdění navijáku. 1. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A POUŽITÍ Elektrický naviják z řady Procat s elektricky poháněným motorem byl optimalizován na základě našich dřívějších zkušeností se všemi navijáky značky MSW. Tento výrobek

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Odvzdušňovač brzd. Vydání 1/

Odvzdušňovač brzd. Vydání 1/ Odvzdušňovač brzd Vydání 1/02-13.2.02 CZ Návod k použití 09-000-8071 1 Obsah 1. Bezpečnost 2 1.1 Úvod 2 1.2 Rizika/bezpečnostní pokyny 2 2. Instalace 3 2.1 Popis (Obr. 1) 3 2.2 Příprava 3 3. Obsluha 3

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č. 077001 XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S 1. Úvod Předkládáme Vám návod k používání hydraulické ohýbačky trubek řady XOTR s doporučením,

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 6. část: BRZDY. Hydraulická brzda

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 6. část: BRZDY. Hydraulická brzda Hydraulická brzda 1 Hydraulická brzda 1. 10-138-5374 Rozvodka 1 110-595461 03-4065.13 2. 10-139-5374 Zadní pevná rozvodka do 6. série (7/65) 1 110-595462 03-4065.14 2. 10-138-5374 Rozvodka od 6. série

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty 0-08-CZ-PL-RUS Obsah MS 6, MS 6 C Kliková skříň Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado, spojka Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu Víko řetězky Zapalování Zapalování M-Tronic Startovací zařízení

Více

Nízkozdvižný paletový vozík, ručně vedený. CBY/E-11152, nosnost 2500 kg CBY/E-111153, nosnost 3000 kg. Návod k obsluze a údržbě

Nízkozdvižný paletový vozík, ručně vedený. CBY/E-11152, nosnost 2500 kg CBY/E-111153, nosnost 3000 kg. Návod k obsluze a údržbě Nízkozdvižný paletový vozík, ručně vedený CBY/E-11152, nosnost 2500 kg CBY/E-111153, nosnost 3000 kg Návod k obsluze a údržbě CBY/E-111152/2500 CBY/E-111153/3000 POUŽITÍ Nízkozdvižný paletový vozík je

Více

Elektrický palivový ventil

Elektrický palivový ventil Předmluva pro uživatele tohoto manuálu Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262. Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení. Na levé

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

číslo název označení ks cena obrázek 1 karta still / saxby 380362 1 300,-- 2 karta still / saxby 39401 1 550,-- 3 karta still 389528 1 550,--

číslo název označení ks cena obrázek 1 karta still / saxby 380362 1 300,-- 2 karta still / saxby 39401 1 550,-- 3 karta still 389528 1 550,-- číslo název označení ks cena obrázek 1 karta still / saxby 380362 1 300,-- 2 karta still / saxby 39401 1 550,-- 3 karta still 389528 1 550,-- 4 karta still 616237 1 250,-- 5 karta still 134339 1 550,--

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více