PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7."

Transkript

1 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. Prodeje bytových jednotek v ul. Nádražní, Turnov 2. Prodej pozemků parc.č. 162/, 177/2, k.ú. Turnov areál Sobotecká, Turnov. Bytová zóna Hruštice, Károvsko, prodej pozemků na stavbu RD. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2758/ a 2758/, k.ú. Turnov 5. Vykoupení pozemků pod kotelnou a komínem na sídlišti Přepeřská 6. Vykoupení pozemků pod autobusovou zastávkou, Bukovina u Turnova 7. Bytová zóna Hruštice, koupě pozemku 8. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/00/Sz programu ROP NUTS II SV pro projekt Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov I. Etapa 9. Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně stabilizace skalního podloží -. etapa květen - informace o majetkovém řešení rozšíření ulice 11. Skálova ulice dokončený projekt zeleně

2 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/1 Prodeje bytových jednotek v ul. Nádražní, Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: radou a zastupitelstvem města Přílohy: -Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. zákon o vlastnictví bytů č. 72/199 Sb. Projednáno v: ZM ze dne , usnesení ZM č. 216/2008 ZM schvaluje navržený postup bytových domů čp , Prodejní cena bytových jednotek bude určena dle vyhl. 151/1997 Sb. v platném znění. (Hlasování: 20/1/) ZM ze dne , usnesení ZM č. 5/2009 ZM bere na vědomí dosavadní postup prodeje bytových domů čp , Nádražní Turnov a ukládá OSM pokračovat v postupu prodeje dle varianty č. 1 předloženého materiálu s vynecháním podmínky 90 % a s cenou stanovenou dle vyhlášky č. 151/1997 v platném znění. (Hlasování: 21/0/2) RM ze dne , usnesení RM č. 00/2009, 01/2009 RM schvaluje změnu nájemních smluv u bytů v čp v těchto případech: u b.j. 18/5 nájemce Nataša Krýzová, Ohrazenice u b.j. 185/6 nájemce Jaroslav Fapšo, Všeň. (Hlasování: 9/0/0) RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 18/2 paní Richtrové Soně a panu Petru Plašilovi, každému ideální polovinu byt. jednotky. (Hlasování: 9/0/0) RM ze dne , usnesení RM č. 2/2009 Prodeje bytových jednotek v ul. Nádražní, Turnov RM schvaluje změnu nájemních smluv u bytů v čp a čp v těchto případech: b. j. 18/ Huková Dana, Turnov b. j. 18/ Klusová Zuzana, Turnov b. j. 10/2 Uhrová Gabriela, Uhrová Martina, Mladá Boleslav b. j. 10/5 Martin Výtisk, Turnov b. j. 10/ Benešová Jana, Turnov b. j. 10/5 Libor Šolc, Turnov b. j. 10/6 Pencová Marie, Liberec b. j. 106/ manželé Jana a Petr Kubovi, Kněžmost (Hlasování: 7/0/0)

3 Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu Zdůvodnění a vysvětlení: Na základě schválení ZM ze dne , usnesení ZM č. 216/2008 a ze dne , usnesení ZM č. 5/2009 prodat bytové jednotky v domech čp a v Nádražní ul. Turnov odbor správy majetku shromáždil podklady, které jsou nezbytné k uskutečnění tohoto prodeje. Bylo provedeno podrobné zaměření jednotlivých bytů včetně společných prostor v domě a stanovena prodejní cena jednotlivých bytů dle znaleckého posudku. Poté byla všem oprávněným nájemcům bytových jednotek v souladu s ust. 22 zákona 72/199 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobně předána Nabídka na prodej bytové jednotky. Převzetím této nabídky běží zákonná lhůta předkupního práva v délce 6 měsíců. K dnešnímu dni z domu čp předalo žádost o koupi bytových jednotek celkem 12 zájemců a z domu čp předalo žádost o koupi b.j. také již celkem 12 zájemců. Z toho je několik případů, že o koupi bytové jednotky má zájem za oprávněného nájemce rodinný příslušník. U těchto jednotlivých případů byla radou města usnesením RM č. 00/2009, 01/2009 a 2/2009 schválena změna nájemních smluv. Z důvodu, že došlo k drobným změnám, OSM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 109/2009 ze dne a předkládá ZM ke schválení upravený a doplněný seznam zájemců o koupi byt. jednotky: v domě čp , ul. Nádražní, Turnov: b.j. 18/2 - kupní cena ,- Kč kupující Soňa Richtrová, Petr Plašil, Turnov, každý ideální polovinu b.j. 18/ - kupní cena ,- Kč kupující manželé Michal a Martina Melíškovi, Turnov, společné jmění manželů b.j. 18/ kupní cena ,- Kč kupující Dana Huková, Turnov b.j. 18/5 - kupní cena ,- Kč kupující Nataša Krýzová, Ohrazenice b.j. 18/6 - kupní cena ,- Kč kupující Karel Třešňák, Turnov b.j. 18/1 - kupní cena ,- Kč kupující Miloslava Damašková, Pavel Damašek, Turnov, každý ideální polovinu b.j. 18/2 - kupní cena ,- Kč kupující Miluška Pekařová, Turnov b.j. 18/ - kupní cena 58 00,- Kč kupující manželé Josef a Drahuška Kopeční, Turnov, společné jmění manželů b.j. 18/ kupní cena ,- Kč kupující Lucie Klusová, Turnov b.j.18/5 kupní cena ,- Kč kupující Petra Broučková, Kacanovy

4 b.j. 18/6 - kupní cena ,- Kč kupující manželé Jaroslav a Marie Dontovi, Turnov, společné jmění manželů b.j. 185/6 - kupní cena ,- Kč kupující Jaroslav Fapšo, Všeň a v domě čp , ul. Nádražní, Turnov b.j. 10/2 kupní cena 56.0,- Kč kupující Gabriela Uhrová, Mladá Boleslav a Martina Uhrová, Mladá Boleslav, každá ideální polovinu b.j. 10/5 kupní cena ,- Kč kupující Martin Výtisk, Turnov b.j. 10/6 kupní cena ,- Kč kupující Veronika Tušerová, Turnov b.j. 10/ kupní cena ,- Kč kupující Jana Benešová, Turnov b.j. 10/5 kupní cena ,- Kč kupující Libor Šolc, Turnov b.j. 10/6 kupní cena ,- Kč kupující Marie Pencová, Liberec b.j. 105/2 kupní cena 2.580,- Kč kupující Jana Balcarová, Turnov b.j. 105/6 - kupní cena ,- Kč kupující Ludmila Greplová, Turnov b.j. 106/1 - kupní cena ,- Kč kupující Světlana Paříková, Turnov b.j. 106/ - kupní cena ,- Kč kupující manželé Jana a Petr Kubovi, Kněžmost, společné jmění manželů b.j. 106/6 kupní cena ,- Kč kupující Dana Adamcová, Turnov Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domech čp a , ul. Nádražní, Turnov dle seznamu: b.j. 18/2 - kupní cena ,- Kč, kupující Soňa Richtrová, Petr Plašil, Turnov, každý jednu ideální polovinu b.j. 18/ - kupní cena ,- Kč, kupující manželé Michal a Martina Melíškovi, Turnov, společné jmění manželů b.j. 18/ kupní cena ,- Kč, kupující Dana Huková, Turnov b.j. 18/5 - kupní cena ,- Kč, kupující Nataša Krýzová, Ohrazenice b.j. 18/6 - kupní cena ,- Kč, kupující Karel Třešňák, Turnov

5 b.j. 18/1 - kupní cena ,- Kč, kupující Miloslava Damašková a Pavel Damašek, Turnov, každý jednu ideální polovinu b.j. 18/2 - kupní cena ,- Kč, kupující Miluška Pekařová, Turnov b.j. 18/ - kupní cena 58 00,- Kč, kupující manželé Josef a Drahuška Kopeční, Turnov, společné jmění manželů b.j. 18/ kupní cena ,- Kč, kupující Lucie Klusová, Turnov b.j. 18/5 kupní cena ,- Kč, kupující Petra Broučková, Kacanovy b.j. 18/6 - kupní cena ,- Kč, kupující manželé Jaroslav a Marie Dontovi, Turnov, společné jmění manželů b.j. 185/6 - kupní cena ,- Kč, kupující Jaroslav Fapšo, Všeň b.j. 10/2 kupní cena 56 0,- Kč, kupující Gabriela Uhrová, Martina Uhrová, Mladá Boleslav, každá jednu ideální polovinu b.j. 10/5 kupní cena ,- Kč, kupující Martin Výtisk, Turnov b.j. 10/6 kupní cena ,- Kč, kupující Veronika Tušerová, Turnov b.j. 10/ kupní cena ,- Kč, kupující Jana Benešová, Turnov b.j. 10/5 kupní cena ,- Kč, kupující Libor Šolc, Turnov b.j. 10/6 kupní cena ,- Kč, kupující Marie Pencová, Liberec b.j. 105/2 kupní cena 2 580,- Kč, kupující Jana Balcarová, Turnov b.j. 105/6 - kupní cena ,- Kč, kupující Ludmila Greplová, Turnov b.j. 106/1 - kupní cena ,- Kč, kupující Světlana Paříková, Turnov b.j. 106/ kupní cena ,- Kč, kupující manželé Petr a Jana Kubovi, Kněžmost, společné jmění manželů b.j. 106/6 kupní cena ,- Kč, kupující Dana Adamcová, Turnov

6 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/2 Prodej pozemků parc.č. 162/, 177/2, k.ú. Turnov areál Sobotecká, Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: žádostí p. Petra Tomsy, RM, ZM Přílohy: snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne Areál Sobotecká ul. Turnov RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 177/2 dle nákresu, k.ú. Turnov za minimální kupní cenu 1 500,- Kč/m2 s možností zřízení přístupu a příjezdu z ul. Tázlerova, Turnov formou věcného břemene. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 16/2008 RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje přístavku s pozemkem p.č. 162/, k.ú. Turnov za cenu 750,- Kč/m2 a části 177/2 dle nákresu cca 70 m2. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 17/2008 RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 157/2, k.ú. Turnov za cenu 1500,- Kč/ m2. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 18/2008 RM dne , usnesení RM č. 5/2008 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 177/2, k. ú. Turnov o výměře 700 m 2 za cenu 1 500,- Kč/m2, prodej objektu s pozemkem p. č. 162/ a s částí pozemku p. č. 177/2 o celkové výměře 12 m 2 za cenu 750,- Kč/m2 panu Petru Tomsovi, Turnov s tím, že kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách dle návrhu. (hlasování: 8/0/0) ZM dne , usnesení ZM č. 171/2008 ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 177/2, k.ú. Turnov o výměře 700 m 2 za cenu 1500,- Kč/ m2 a prodej budovy bez čp. s pozemkem parc.č. 162/ a částí pozemku parc.č. 177/2 o celkové výměře 12 m2 za cenu 750,- Kč/m2 panu Petru Tomsovi, Turnov s tím, že kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách dle návrhu. Nedoplatek kupní ceny bude zajištěn zástavní smlouvou. RM dne , Usnesení RM č. 88/2009 RM bere na vědomí odstoupení od smlouvy ze strany pana Petra Tomsy a ukládá OSM vyhlásit prodej pozemku parc. č. 177/2 o výměře 700 m2 za 1 000,- Kč/ m2. RM dne , Usnesení RM č. 89/2009 RM schvaluje záměr uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 162/1, 162/2 a 191/, k. ú. Turnov s majiteli pí. Turnovcovou a pány J. Tomsou, L. Tomsou, P. Tomsou a Ing. T. Tomsou na

7 dobu určitou 0 let za celkovou cenu 5 000,- Kč / rok s tím, že výše nájemného se bude upravovat podle míry inflace indexem určeným Českým statistickým úřadem za běžný rok. RM ukládá OSM projednat tyto podmínky smlouvy a předložit RM ke schválení. (Hlasování: 8/0/0) RM dne , usnesení RM č. 71/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu s majiteli pozemků parc. č. 162/1, 162/2, 190 a 191/, k. ú. Turnov na dobu určitou v trvání 0 let za celkovou cenu 5 000,- Kč/ rok s tím, že výše nájemného se bude upravovat podle míry inflace indexem určeným Českým statistickým úřadem za běžný rok. (Hlasování: 5/0/0) Vztah k rozpočtu města: v případě prodeje příjem do rozpočtu (r tis. Kč r tis. Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: Na základě usnesení ZM č. 171/2008 byl zpracován návrh kupní smlouvy s podmínkami, které byly se zájemcem o odkoupení pozemků p.č. 162/ zast.pl. a p.č. 177/2 zahrada, k.ú. Turnov panem Petrem Tomsou před schválením v zastupitelstvu dojednány, tj. splacení kupní ceny ve dvou splátkách, první splátka ve výši 500 tis. Kč měla být zaplacena do konce roku 2008 a druhá splátka ve výši 69 tis. Kč měla být zaplacena do konce r Pan JUDr. Nosek k předloženému návrhu uvedl, že jeho klient p. Tomsa není schopen závazně slíbit zaplacení druhé části kupní ceny a že není ochoten se zavázat k placení smluvní pokuty za nedodržení termínu splatnosti. Dále právní zástupce p. Tomsy uvádí, že předmětem převodu jsou pozemky s rozsáhlými vlastnickými závadami. Jsou zatíženy věcným břemenem vodovodu a naopak ve prospěch pozemku parc.č. 177/2 vázne věcné břemeno cesty povinnost k domu čp. 796 a p.p.č. 162/1, k.ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví Tomsových. Dále uvádí, že zahrada je postižena exhalacemi truhlářské firmy Špalek. Dopisem ze dne pan Petr Tomsa žádal o revizi ceny pozemků parc.č. 177/2 a 162/, k.ú. Turnov. Zároveň navrhl, aby majitelé, přes jejichž pozemky vede vjezd do dvora dostávali nájemné, čímž by získali alespoň část prostředků na opravu vjezdu (schváleno RM , usnesení č. 71/2009) Na základě výše uvedených komplikací byl p. Petr Tomsa pozván na schůzku k Ing. J. Pekařovi. Pan Tomsa znovu uvedl své důvody odstoupení od uzavření kupní smlouvy za schválených podmínek ZM ze dne , usnesením ZM č. 171/2008. Jako důležitý argument opakovaně uvedl, že nemovitosti, které si od města má zájem odkoupit, byly jeho vlastnictvím, které byl donucen za tehdejšího režimu odprodat. Například pozemek parc.č 177/2, k.ú. Turnov, který má zájem v současné době získat koupí zpátky, prodal v r za 17.7,- Kč. Jelikož má p. Petr Tomsa eminentní zájem nabízené nemovitosti získat zpět do svého vlastnictví a tím zcelit vlastnictví po rodičích, zodpovědně prověřil své finanční možnosti. Vzhledem k svým příjmům a ke svému věku, by byl schopen za pozemek parc.č. 177/2 zahrada o výměře cca 700 m 2 zaplatit max.1000,- Kč/m2. Závěrem jednání s p. Tomsou je, bude-li město ochotno přistoupit na cenu 1000,- Kč/m 2, byl by schopen do konce r zaplatit 500 tis. Kč a zbývající částku ve výši ,- Kč do konce r Celková kupní cena vychází v takovémto případě na ,- Kč, tj. prodej přístavku s pozemkem p.č. 162/ 5 m2 a s částí pozemku p.č. 177/2 97 m2 za cenu 750,- Kč/m2 celkem ,- Kč (jak bylo schváleno ZM dne usnesením ZM č. 171/2008) a prodej zbývající části pozemku parc.č. 177/2 o výměře 700 m2 za 1000,- Kč/m2 celkem ,- Kč (jak bylo doporučeno RM ze dne , usnesením RM č. 88/2009)

8 RM usnesením č. 88/2009 a OSM doporučuje přistoupit na požadované podmínky p. Petra Tomsy a schválit prodej části pozemku parc.č. 177/2 o výměře 700 m2 za 1.000, - Kč/m2. Na základě zveřejněného záměru prodeje se žádný jiný zájemce o koupi pozemku nepřihlásil. Návrh na usnesení: ZM ruší usnesení ZM č. 171/2008 ze dne ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 177/2 o výměře 700 m2 za 1.000,- Kč/m2, prodej objektu s pozemkem p.č. 162/ a částí pozemku p.č. 177/2 o celkové výměře 12 m 2 za cenu 750,- Kč/m2 panu Petru Tomsovi, Turnov s tím, že kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách dle návrhu. Nedoplatek kupní ceny bude zajištěn zástavní smlouvou.

9 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/ Bytová zóna Hruštice, Károvsko, prodej pozemků na stavbu RD Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Stanislava Syrotiuková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: radou města Přílohy: situace Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM Bytová zóna Hruštice, prodej pozemků usnesení Usnesení RM č. 22/2009 RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 290/1 o výměře cca 615 m2 a části pozemku parc. č. 29/8 o výměře cca 560 m2, vše k. ú. Turnov v souladu s platným regulačním plánem. Minimální cena 1 000,- Kč/ m2. V případě více zájemců uspořádat VŘ dle obvyklého postupu a výsledek předložit ke schválení ZM. (Hlasování: 8/0/0) Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu ve výši cca 1.7 tis. Kč Zdůvodnění a vysvětlení: RM na svém jednání usnesením č. 22/2009 schválila zveřejnění záměru prodeje dvou pozemků na výstavbu rodinných domů v bytové zóně Hruštice, Károvsko. Jedná se o pozemky přilehlé k místní komunikaci Turnov-Záholice (naproti Chovservisu). Na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku parc.č. 290/1 o výměře cca 615m2 a části pozemku parc.č. 29/8 o výměře cca 560m2 za minimální kupní cenu 1.000,-Kč/m2 a dodržení podmínek z Regulačního plánu bytové zóna Hruštice-Károvsko se přihlásilo celkem 5 zájemců (tři zájemci měli zájem o oba pozemky a dva zájemci měli zájem každý pouze o jeden pozemek). Všichni byli pozváni na výběrové řízení dne v hodin, které vedl tajemník MÚ Ing. M. Šmiraus. Řízení se zúčastnili dva zájemci. Ostatní zájemci se nedostavili. O pozemek č.1 parc. č. 290/20 o výměře cca 615m2 měli zájem dva zájemci. Tento pozemek na základě nejvyšší nabídnuté ceny 1.280,-Kč/m2 ve výběrovém řízení získali manželé Němečkovi, bytem Turnov, Na Vyhlídce O pozemek č. 2 parc. č. 29/59 o výměře cca 560m2 měl zájem pouze neúspěšný zájemce o pozemek č.1 Jan Bakeš, bytem Turnov, Diamantová 1910/56. Za pozemek č.2 ve výběrovém řízení nabídl min. cenu 1.000,-Kč/m2.

10 Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 290/1 orná půda, k.ú. Turnov v souladu s platným Regulačním plánem bytové zóny Hruštice-Károvsko do spoluvlastnictví Petru a Heleně Němečkovým, bytem Turnov, Na Vyhlídce 1508, za cenu 1.280,-Kč,-/m2, včetně úhrady správního poplatku za vkladové řízení a poplatku zaplaceného společnosti ČEZ. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 29/8 orná půda, k.ú. Turnov v souladu s platným Regulačním plánem bytové zóny Hruštice-Károvsko do vlastnictví Janu Bakešovi, bytem Turnov, Diamantová 1910/56, za cenu 1.000,-Kč/m2, včetně správního poplatku za vkladové řízení a poplatku zaplaceného společnosti ČEZ. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem.

11 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/ Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2758/ a 2758/, k.ú. Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: nabídka ČR-ÚZSVM Přílohy: snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: -Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet Zdůvodnění a vysvětlení: ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s pozemky parc.č. 2758/ (80 m2) a 2758/ (217 m2), k.ú. Turnov. Tyto pozemky jsou vedeny jako ostatní komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikaci ve smyslu 6 zákona č. 1/1997 Sb. o pozemních komunikacích, je možné dané pozemky převést do vlastnictví Města Turnov bezúplatně. Jedná se o pozemky, které slouží jako vjezd před velkým mostem z ul. Palackého na autobusové nádraží mezi mosty (viz snímek). OSM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 2758/ a 2758/, k.ú. Turnov do vlastnictví města. Návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 2758/ a 2758/, k.ú. Turnov z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Turnov.

12

13 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/5 Vykoupení pozemků pod kotelnou a komínem na sídlišti Přepeřská Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: majetkoprávní sjednocení vlastnictví pozemků a stavby Přílohy: snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. /2009 byl schválen pronájem pozemků Vztah k rozpočtu města:výdaj z rozpočtu vykoupení pozemků ( ,- Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: Pozemky parc.č. 1986/85 zast.pl. o výměře 876 m2 a parc.č. 1986/86 zast.pl. o výměře 1 m 2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví Města Turnov, jedná se o objekt kotelny a bývalé uhelny a stavbu komína na sídlišti Přepeřská. OSM se již od r snaží získat tyto pozemky do vlastnictví města. ÚZSVM požadoval do doby dořešení majetkoprávního stavu uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí, která byla podepsána v lednu letošního roku (roční nájemné činí 6 000,- Kč). V současné době byla Městu Turnov předložena k podpisu kupní smlouva. ÚZSVM požaduje za prodej pozemků parc.č 1986/85 a 1686/86, k.ú. Turnov o celkové výměře 889 m2 kupní cenu ve výši ,- Kč, tj. 92,50 Kč/m2. Jedná se o tržní cenu, stanovenou znaleckým posudkem, kterou si nechal ÚZSVM vypracovat. Kupní cena je schválena a odsouhlasena v Komisi pro nakládání s majetkem ÚZSVM Praha. Návrh na usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 1986/85 zast.pl. a parc.č. 1986/86 zast.pl., k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov za cenu ,- Kč od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

14

15 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/6 Vykoupení pozemků autobusovou zastávkou, Bukovina u Turnova pod Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: majetkoprávní sjednocení vlastnictví pozemků a stavby Přílohy: snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: Vztah k rozpočtu města:výdaj z rozpočtu vykoupení pozemku (9.000,- Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: Město Turnov je vlastníkem objektu autobusové zastávky na Bukovině u Turnova, označené Turnov, Dolánky, Bukovina rozcestí. Pozemek pod stavbou, stavební parcela č. 250 zast.pl. o výměře 27 m2, k.ú. Bukovina u Turnova je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). OSM se snažil získat tyto pozemky do vlastnictví města. ÚZSVM požadoval do doby dořešení majetkoprávního stavu uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí, která byla podepsána v listopadu 2008 (roční nájemné činí 2,- Kč). V současné době byla Městu Turnov předložena k podpisu kupní smlouva. ÚZSVM požaduje za prodej pozemku st.p.č. 250 o výměře 27 m2, k.ú. Bukovina u Turnova kupní cenu ve výši 9.000,Kč, tj.,-- Kč/m2. Jedná se o tržní cenu, stanovenou podle metodiky ÚZSVM. Kupní cena podléhá schválení v Komisi pro nakládání s majetkem ÚZSVM Praha. Návrh na usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemku st.p.č. 250 zast.pl., k.ú. Bukovina u Turnov do vlastnictví Města Turnov za cenu 9 000,- Kč od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

16

17 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/7 Bytová zóna Hruštice, koupě pozemku Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Stanislava Syrotiuková, Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM ze dne Přílohy: situace Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 7/2009 Bytová zóna Hruštice, koupě pozemku RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc.č. 2870/9 o výměře m2 od Radka Zárybnického, bytem U Školy 97, Mašov, Turnov za částku 91,- Kč. (Hlasování: 5/0/0) Vztah k rozpočtu města: výdaj z rozpočtu(.91,- Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: OSM zadal v loňském roce zpracování projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce povrchů v ulici Zborovská, Turnov. V této ulici by po provedení kanalizace v rámci akce Čistá Jizera mělo dojít ke kompletní rekonstrukci, až po budoucí biokoridor. Při zpracování projektu bylo zjištěno, že je třeba od soukromého vlastníka Radka Zárybnického odkoupit část pozemku určeného k výstavbě komunikace (v části nad mateřskou školkou v ul. Zborovská). S panem Zárybnickým bylo toto osobně projednáno, dal souhlas s provedením stavby. Město turnov by mělo získat do svého vlastnictví pozemek parc.č. 2870/9 o výměře m2. Pozemek je určen na komunikaci, proto byla p. Zárybnickému navržena kupní cena ve výši 91,- Kč/m2, tj. celkem.91,- Kč. Návrh na usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 2870/9 o výměře m2, k.ú. Turnov od p. Radka Zárybnického, Mašov, Turnov za částku.91,- Kč.

18

19 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/8 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/00/Sz programu ROP NUTS II SV pro projekt Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov I. etapa Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Mgr. Bc. Martin Féna Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy:Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/00/S Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Usnesení ZM č. 106/2008 ze dne ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt Turnov Integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální dopravy 1. etapa a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí dle pravidel operačního programu z rozpočtových nákladů města na této akci. Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Na konci června 2008 byla podána žádost o dotaci na Územní odbor realizace programu ROP NUTS II Severovýchod v Liberci na projekt Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov I. etapa. V říjnu 2008 jsme dostali písemné vyrozumění o přidělení dotace. Projekt řeší návaznost individuální automobilové dopravy (IAD) na veřejnou dopravu autobusovou a železniční. V současnosti je autobusové nádraží vzdálené od železničního asi 1 km, tudíž cestující, kteří potřebují využít návazné železniční dopravy, se musí pěšky dopravit na železniční stanici. V první etapě, která je předmětem tohoto předkládaného materiálu, dojde k vybudování a přesunu autobusového nádraží z centra města k nádraží ČD a úpravě prostoru přednádraží. Zároveň bude autobusové nádraží zastřešeno. Podle přiložené Smlouvy činí celkové výdaje projektu ,0 Kč. Z toho poskytnutá dotace ,0 Kč, příspěvek města 7.26.,6 Kč a Kč nezpůsobilé výdaje. Výše dotace je maximální. Celkové náklady se však mohou změnit na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. Jednou z podmínek přidělení a následného čerpání dotace je schválení Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/00/S Zastupitelstvem nebo Radou města. Návrh na usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/00/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro projekt Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov I.etapa, reg. č. CZ.1.1/1.2.00/

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/9 Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně stabilizace skalního podloží -. etapa Předkládá: Odbor správy majetku Těhníková Ludmila Vypracoval: Martin Féna Odbor správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Hrad Valdštejn je jednou nejznámějších a nejnavštěvovanějších dominant v Českém ráji. Každoročně jej navštěvuje přes 70 tisíc návštěvníků. Některé části hradu jsou však stále v neutěšeném stavu, proto se město jako jeho vlastník stará o jeho opravu a údržbu. Oprava a záchranné práce na něm již probíhají od pol. 90. let 20. století. V posledních letech se daří získávat na jeho opravu dotace nejen z Libereckého kraje, ale především z Ministerstva kultury (Program záchrany architektonického dědictví). V roce 2006 byl z tohoto programu přiznán příspěvek ve výši cca 985 tis. Kč, v roce 2007 to bylo cca 950 tis. Kč, v roce 2008 byl městu přiznán příspěvek ve výši cca 1,6 mil. Kč, od LBK 0,5 mil Kč. Díky tomu byla v roce 2008 zahájena Obnova Nového paláce. V roce 2009 byl městu přiznán příspěvek ve výši 750 tis. Kč z Ministerstva kultury a 50 tis. Kč z Libereckého kraje. V roce 2007 byl firmou Girsa AT, s.r.o. zpracován projekt na opravu další části hradu, která je v havarijním stavu. Jedná se Obnovu Nového paláce na III. skalním bloku v četně stabilizace skalního podloží. Jeho obnova si vyžádá cca 12 mil. Kč v období , a to za předpokladu, že město obdrží každý rok dotaci z Ministerstva kultury. Pokud se tak nestane, bude obnova trvat samozřejmě delší dobu. Objekt Nového paláce je celkově zchátralý. Zdivo, vybudované z měkkého pískovce vykazuje znaky eroze a rozpadu zdící malty. Na vnějším plášti lze zaznamenat řadu poruch (kaverny, rozvolněné zdivo, odpad materiálu), které ohrožují návštěvníky. Stabilizaci vyžaduje vnější plášť, zejména zděné partie středověkého původu. Celkovou opravu vyžaduje krov, střecha i interiéry paláce (podlahy, výplně, restaurování nástěnné výzdoby), zatížené nadměrnou vlhkostí. Velmi komplikovaná je situace založení Nového paláce na soustavě skalních útvarů na jižní straně, kde skalní stěny dosahují výše přes 25 metrů a kde dochází erozí měkké horniny k uvolňování skal. Situace v okolí jižního nároží paláce, kde došlo v minulosti k zřícení mohutných opěrných pilířů, patří mezi nejohroženější části hradu.

36 V letech byly dokončeny práce na venkovní části, tj. rekonstruovány povrchy stěn, stropů a krovu, vyměněna krytina střechy. Jak již bylo zmíněno, obdrželo město pro rok 2009 dotaci z Ministerstva kultury ve výši cca 750 tis. Kč a z Libereckého kraje 50 tis. Kč. Celkové náklady na obnovu se v roce 2009 budou pohybovat ve výši cca 1,2 mil. Kč, z čehož 50 tis. Kč jako příspěvek kraje můžeme prezentovat jako náš podíl vůči státní dotaci. Plán na rok 2010 celkové stavební náklady jsou, mil. Kč + náklady na technický a autorský dozor stavby cca 200 tis. Kč. - 2, mil. Kč (žádost o dotaci MK ČR) - 1 mil. Kč (Město Turnov, hrad Valdštejn nebo dotace z Libereckého kraje, která může být počítána jako spoluúčast města ke státní dotaci) Po dokončení této obnovy bude nutné přistoupit ke stabilizaci celého III. skalního bloku pod Novým palácem, která si vyžádá i podrobné dokončení příslušných projektových prací. Je žádoucí zahájit tyto práce v příštím roce z důvodu připavy akce pro následující roky a s tím spojené žádosti o dotace. Projektové práce budou stát 60 tis. Kč. Do 0. září 2009 je třeba podat žádost na Ministerstvo kultury, aby bylo město zařazeno mezi žadatele o dotaci na rok Jde o dokončení celkové obnovy Nového paláce, tj. zhotovení poslední. etapy. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města, že bude mít zajištěno financování této akce z rozpočtu města. Návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci akce Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně stabilizace skalního podloží. etapa a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí min. 0% z rozpočtových nákladů Města na této akci v roce 2010.

37 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/10 5. květen - informace o majetkovém řešení rozšíření ulice Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM Přílohy: zpráva, propočet nákladů, snímek z mapy, fotodokumentace Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:-projednáno v: řešení ulice 5. května - Tokanovi usnesení Usnesení RM č. 25/2009 RM vzhledem k finanční náročnosti záměru nedoporučuje řešit výstavbu náhradního domu za dům čp. 51 v ulici 5. května Turnov. (Hlasování: 7/0/0) Vztah k rozpočtu města: neplánované výdaje Zdůvodnění a vysvětlení: Při řešení rekonstrukce ulice 5. května se na město obrátil vlastník domu čp. 51 s návrhem na rozšíření stávajícího chodníku podél prodejny TOKO. Stávající chodník je v této části ulice (podél domů čp. 51,52,5) velmi zúžený. Manželé Tokanovi požadují, aby v rámci rekonstrukce ulice tento problém byl řešen a navrhují, aby město uhradilo náklady na výstavbu nové provozovny v zadní části jejich pozemku a následně městu přenechají stávající objekt čp. 51, který budeme moci následně zbourat a rozšířit ulici i chodník viz. rozpočet a dokumentace předložená panem Tokanem. Návrh na usnesení: ZM neschvaluje řešení rozšíření ulice 5.května formou výstavby náhradního domu za čp. 51 v ulici 5. května

38

39

40

41

42

43 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 6/11 Skálova ulice dokončený projekt zeleně Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM Přílohy:projekt Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:-projednáno v: Skálova ulice Usnesení ZM č. 105/ ZM schvaluje předložený návrh projektu zeleně ve Skálově ulici a souhlasí s jeho dopracováním do realizační dokumentace.(hlasování: 15//5) Usnesení RM č. 99/ RMschvaluje realizaci projektu zeleně ve Skálově ulici dle studie schválené ZM č. 105/2009 jako celek.(hlasování: 6/0/0) Vztah k rozpočtu města:výdaje v rámci Čisté Jizery Zdůvodnění a vysvětlení: Po projednání v ZM dne byla dopracována studie řešení obnovy zeleně ve Skálově ulici. Předpokládané náklady dle položkového rozpočtu jsou ve výši, mil.kč. Rada města rozhodla usnesením č. 99/2009 o realizaci obnovy zeleně jako celek. Je zpracována zadávací dokumentace a budou osloveny firmy k podání nabídky s termínem realizace 11/ /2010. Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí dopracovaný projekt na obnovu zeleně v ulici Skálova Turnov.

44

45

46 Dendrologický průzkum mapový podklad

47 ,5 0, ,5 1 max. 1, ,75 0, , , ,5 - návrh opatření obvod kmene (cm) sadovnická hodnota 15 zdravotní stav 1 šířka koruny (m), plocha (m 1 Taxus baccata Fastigiata Aurea / Azalea / Abies pinsapo 88 Corylus avellana / Tilia platyphyllos 11 Quercus robur 1, 26 Pinus strobus 22 Acer platanoides Drummondii 16 Acer platanoides Drummondii 16 Fagus sylvatica Atropunicea 1 Tilia platyphyllos 126 Ligustrum vulgare Atrovirens / Chamaecyparis lawsoniana Triomph von 75 Boskoop Chamaecyparis lawsoniana Triomph von 58 Boskoop Chamaecyparis lawsoniana Triomph von 68 Boskoop Chamaecyparis lawsoniana Triomph von 78 Boskoop Chamaecyparis lawsoniana Triomph von 92 Boskoop Chamaecyparis lawsoniana Triomph von 97 Boskoop Ligustrum vulgare Atrovirens / Ligustrum vulgare Atrovirens / Thuja occidentalis Smaragd / Larix kaempferi 170 Chamaecyparis pisifera Plumosa 97 Syringa vulgaris / Fagus sylvatica Rohanii 1 Tilia cordata 5 Malus sp. 6 Malus sp. 0 Malus sp. 51 Malus sp. 28 Malus sp. 8 Malus sp. 0 Potentilla fruticosa, Juniperus chinensis Hetzii, Spiraea japonica Little Princess Juniperus horizontalis Plumosa, Thuja / plicata, Spiraea bumalda Anthony Waterer, Berberis thunbergii Atropurpurea Potentilla fruticosa, Juniperus chinensis Hetzii, Spiraea japonica Little Princess Juniperus horizontalis Plumosa, Thuja / plicata, Spiraea bumalda Anthony Waterer, Berberis thunbergii Atropurpurea Malus sp. 9 Malus sp. 2 Malus sp. 7 Malus sp. Malus sp. 6 Malus sp. Fagus sylvatica 8 Chamaecyparis lawsoniana Pisifera 98 Plumosa Aurea Ligustrum vulgare Atrovirens / Abies concolor 16 Taxus baccata Dovastonii Aurea / Taxus baccata Dovastonii Aurea / Thuja occidentalis / Picea abies 210 Taxus baccata / Betula pendula 212 výška dřeviny (m) název dřeviny číslo dřeviny 2 ) Dendrologický průzkum tabulková část ponechat odstranit ponechat ponechat rozsáhlá dutina u paty, mírně prosychá, vázat korunu, redukční řez odstranit silně poškozený kmen, obráží podnož, silně prosychá silně prosychá, obráží podnož silně prosychá silně prosychá, stavební činnost v kořenovém prostoru, odstranit místy silně poškozený, esteticky nevhodný, odstranit 10,5-1,5 1,2 1, , , ,5,5 2,5 5, max. 2 m 27-5 odstranit, nevhodná přehoustlá výsadba, jalovce přerůstají, jejich habitus je poškozen řezem max. 2 m 27-5 odstranit, nevhodná přehoustlá výsadba, jalovce přerůstají, jejich habitus je poškozen řezem , odstranit, proschlý, již teď překáží buku prosychá, odstranit ponechat odstranit odstranit cca 20 kusů, odstranit prosychá, mírně nakloněný ponechat, mírně prosychá ponechat max. 2 m příměs Acer pseudoplatanus + Aesculus hippocastanum odstranit úsek u vstupu cca 25 kusů, odstranit ponechat na dožití prosychá, jednostranná koruna, odstranit ponechat, odstranit prorůstající Rosa canina ponechat nevhodně vysazená, buk je perspektivnější, odstranit ponechat, pod ní Rosa Milevsko poškozená báze, ponechat ponechat, pod ní Rosa Milevsko ponechat, pod ní Rosa Milevsko odstranit, nově přeroubovaná, pod ní Rosa Milevsko ponechat, pod ní Rosa Milevsko ponechat, pod ní Rosa Milevsko ponechat, pod ní Rosa Milevsko ponechat, pod ní Rosa Milevsko, poškození kmene ponechat, pod ní Rosa Milevsko ponechat, pod ní Rosa Milevsko odumírající, mladá výsadba mladý, perspektivní

48 Chamaecyparis lawsoniana Chaenomeles Tilia platyphyllos Tilia platyphyllos Tilia platyphyllos Tilia platyphyllos Tilia platyphyllos Symphoricarpos albus Juniperus chinensis Pfitzeriana Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Malonyana Forsythia intermedia Betula pendula Youngii Betula pendula Youngii Juniperus virginiana Grey Owl Thuja occidentalis Aurescens Juniperus communis Suecica Pyracantha coccinea Malus purpurea Ligustrum vulgare Tilia euchlora 10, / / 1 / 1 / 6 / 6 / max. 5 m / 55 5 / / / / 1,5 / max. 1,5 m / , ponechat ponechat tlakové větvení, dutiny, odstranit rozsáhlé dutiny, tlakové větvení, odstranit rozsáhlé dutiny, tlakové větvení, odstranit ponechat tlakové větvení, dutiny, odstranit odstranit odstranit odstranit odstranit cca 0 kusů, prosychá, odstranit odstranit ponechat ponechat odstranit odstranit živý plot, ponechat pouze úsek u silnice x nová velmi nekvalitní výsadba živý plot ponechat

49 Dendrologický průzkum průvodní zpráva Průvodní zpráva: Dendrologický průzkum byl prováděn v období vegetace v měsíci květnu a červnu roku Byly hodnoceny veškeré dřeviny rostoucí v dotčených plochách v okolí ulice Skálova, dendrologický průzkum nezahrnuje stromy uličního stromořadí ( Tilia platyphyllos) ani pás akátů ( Robinia pseudoaccacia) na svahu u letního kina. U všech stromů byly zhodnoceny obvyklé biometrické údaje dřevin. Všechny tyto údaje jsou přehledně uspořádány v přiložené tabulce a výkresové části dokumentace. Dřeviny navrhované v inventarizaci k odstranění by měly být v dohledné době odstraněny, a to především proto, že se jedná o nekvalitní a neperspektivní jedince, jež budou v rámci rekonstrukce ploch nahrazeny novou výsadbou vzrostlých stromů a keřů. Dřeviny byly zakresleny do mapy dendrologického průzkumu dle předaných podkladů se zaměřením dřevin, mapa dendrologického průzkumu byla vytištěna v měřítku 1:650. U všech dřevin byly změřeny a určeny základní parametry, které byly následně zapsány do tabulky: 1. Číslo dřeviny v tabulce a mapě dendrologického průzkumu 2. Latinský název dřeviny ( rod, druh, případně kultivar ). Obvod kmene ve výčetní výši ( cm). Výška dřeviny ( m) 5. Průměr koruny (m), případně plocha u keřů ( m²) 6. Zdravotní stav ( dle přiložené stupnice) 7. Sadovnická hodnota ( dle přiložené stupnice) 8. Zhodnocení aktuálního stavu dřeviny a návrh opatření V rámci hodnocení bylo zjištěno, že většina dřevin v aleji se pohybuje mezi sadovnickou hodnotou a. Jedná se tedy o celkově mírně zhoršený zdravotní stav stromů a keřů. U 12 stromů bylo z provozně-bezpečnostních důvodů navrženo jejich odkácení. Z důvodu zejména estetických bylo navrženo ke kácení také 20 kusů keřů. Za kácené dřeviny budou vysazeny nové kvalitní a perspektivní dřeviny. Tyto jsou podrobně popsány v projektové části. Dřeviny dle sadovnické hodnoty: počet kusů dřeviny sadovnické hodnoty 2 dřeviny sadovnické hodnoty dřeviny sadovnické hodnoty dřeviny sadovnické hodnoty 5 celkem hodnocené dřeviny

50 Dřeviny dle sadovnické hodnoty dřeviny sadovnické dřeviny sadovnické hodnoty 2; ; 6% hodnoty 5; ; 6% dřeviny sadovnické hodnoty 2 dřeviny sadovnické hodnoty dřeviny sadovnické hodnoty ; 2; % dřeviny sadovnické hodnoty ; 2; % dřeviny sadovnické hodnoty dřeviny sadovnické hodnoty 5 Pojem zdravotní stav: Zdravotní stav je jedním z faktorů, který musí být brán v úvahu při jakémkoliv hodnocení stromů v zahradní a krajinářské tvorbě. Vyjadřuje se buď samostatně, nebo je součástí syntetických ukazatelů jako je například sadovnická hodnota. Životaschopnost dřevin je závislá na jejich stáří a je ovlivněna jak genetickou výbavou, tak biotickými, abiotickými i entropickými faktory prostředí. Zdravotní stav stromu hodnotí strom z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe především přítomnost růstových defektů ( například tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození ( rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními organismy ( především dřevokaznými houbami. Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu, který se případně hodnotí zvlášť. Stupně zdravotního stavu: 0 výborný zdravotní stav stromy bez jakéhokoliv poškození, s dlouhodobým předpokladem zachování tohoto stavu 1 dobrý zdravotní stav stromy bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu, s dlouhodobým předpokladem zachování tohoto stavu. Na dřevině se mohou vyskytovat defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků. 2 zhoršený zdravotní stav stromy mírně poškozené, respektive vykazující odchylky od normálu. Na dřevině se vyskytuje narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah. výrazně zhoršený zdravotní stav stromy výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, jejichž existence není bezprostředně ohrožena. Na dřevině se objevuje souběh defektů který vyžaduje stabilizační zásah, často snižující perspektivu hodnoceného stromu, u těchto dřevin lze očekávat alespoň střednědobou existenci. silně narušený zdravotní stav stromy silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od normálu, jejich existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období, možnost stabilizace je velmi nízká, perspektiva růstu a vývoje je zkrácená. 5 velmi špatný zdravotní stav stromy odumřelé nebo téměř odumřelé, nebo v takovém stavu, že jejich perspektiva je pouze krátkodobá

51 Sadovnická hodnota Sadovnické ohodnocení podle stupnice 1-5. Hodnotí se zdravotní stav dřeviny ( stav kmene, stav koruny), její vitalita a stabilita, stav okolního prostředí, kvalita dřeviny a její umístění vzhledem ke kompozičnímu záměru, celkový vzhled dřeviny. 1 Nejvyšší možné hodnocení. Dřeviny absolutně zdravé, typického habitu a vzhledu, plně zavětvené dřeviny s dlouhodobým výhledem další existence. Většinou se jedná o soliterní jedince, či dřeviny dobře vyvinuté v podrostu či skupině. V kompozici jsou tyto dřeviny umístěny příznivě a je nezbytně nutné počítat s jejich zachováním a využitím v řešeném prostoru a území 2 Dřeviny zdravé, dobře vyvinuté, typického tvaru, jen nevýrazně narušené s výrazným předpokladem dlouhodobého vývoje. V případě menšího narušení by neměl být poškozen jejich kmen ani narušen tvar koruny. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje. Sadovnicky se jedná o dřeviny s důležitou funkcí, nemělo by dojít k jejich likvidaci ( pouze v nezbytně nutných případech), měly by být zahrnuty do kompozice řešeného území. - Dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, mohou být od spodu výrazně odvětvené ( za předpokladu dobrého obrůstání, nebo v případě, že holé kmeny nejsou závadou vzhledu), mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence. Podle kompozičních záměrů a potřeb lze tyto dřeviny ponechat nebo odstranit. Dendrologicky hodnotné, ale poškozené jedince je třeba ponechat na dožití. Dřeviny značně poškozené, deformované, vysoko vyvětvené ( bez předpokladu dobrého obrůstání), velmi staré, málo vitální, výrazně prosychající, nebo lišící se od typického druhu, s omezeným předpokladem dalšího vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou, bez perspektivy dalšího dlouhodobějšího zachování. Jedná se o dřeviny nevyhovující, s určením k okamžitému nebo postupnému odstranění, podle kompozičního záměru a zejména postupu obnovy. 5 Dřeviny zdravotně i vzhledově velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady jejich další existence jsou minimální. Tyto dřeviny jsou určeny k okamžité likvidaci, v obnovené kompozici se s nimi neuvažuje. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU PLOCH: Fotografie jsou řazeny směrem od náměstí k policii ČR

52

53

54

55

56

57 Osazovací plán č. 1

58 Osazovací plán č. 2

59 Osazovací plán č.

60

61

62 Průvodní a technická zpráva Průvodní zpráva: Identifikační údaje: Zadavatel ( investor): Zpracovatel (projektant): ing. Josef Souček, Vlkonice 6, Neveklov Projektová dokumentace byla zpracována pro Město Turnov zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, starostkou. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly předané podklady (katastrální mapa se zákresy sítí technické infrastruktury, zaměřením stávajícího stavu a zaměřením některých dotčených dřevin), posouzení stavu dřevin rostoucích v uličním stromořadí vypracované ing. J. Kolaříkem, dále pak požadavky investora včetně jednání s dotčenými orgány, institucemi a občany a dále pak šetření v terénu prováděné v květnu až červnu Průvodní zpráva: Projekt komplexně řeší veškeré zelené plochy a jejich detaily ve Skálově ulici. Projekt rekonstrukce zeleně přímo navazuje na projekt řešení dopravní situace dané ulice. V návaznosti na realizaci projektu rekonstrukce kanalizace dojde v linii ulice k výrazným změnám. Jedná se zejména o nutné odkácení části starých exemplářů lip. Tyto jedinci budou odstraněni zejména z důvodu zajištění provozní bezpečnosti v ulici. Problematiku kácení dřevin ve stromořadí podrobně řeší znalecký posudek ing. J Kolaříka z roku Krom vlastních lip uličního stromořadí bude odstraněno i několik dalších dřevin v bezprostředním okolí. Důvodem je zejména provozní bezpečnost, u části dřevin ( keřů nebo jejich skupin) pak i důvody estetické. Podrobně tuto situaci řeší dendrologický průzkum ulice Skálova z května a června roku 2009 ( dendrologický průzkum je nedílnou součástí projektové dokumentace). Návrh rekonstrukce zeleně je postaven na několika základních pilířích. Z hlediska provozně technologického je nutné zachování maximálního počtu hodnotných starých exemplářů dřevin a jejich zabezpečení, které povede ke zvýšení jejich provozní bezpečnosti. Z hlediska kompozičního a estetického je kladen hlavní důraz na zkvalitnění estetické i pohybové hodnoty ulice, která je již dnes jakousi zelenou tepnou spojující centrum Turnova s extravilánem města. Dále je pak projekt zaměřen na rehabilitaci pohledových dominat ulice, kterými jsou hodnotné secesní budovy a a nadstandardně četné památníky které se v ulici objevují ( Pekař, Jaroš, Tyrš, Pomník padlým hrdinům). Otevření pohledů či rehabilitace pohledů stávajících výrazně zvýší estetickou hodnotu těchto dominant a zároveň zkvalitní pobyt v této ulici, která se svým charakterem dá nazvat ulicí parkovou. Významné budovy budou akcentovány zejména použitím atraktivních stromů, které zpravidla do běžného typu ulice nelze použít. V budoucnu je možno pro další zatraktivnění a jako osvětový prvek tyto jedince opatři jmenovkami. Z hodnotných druhů se v projektu objevují například liliovník tulipánokvětý ( Liriodendron tulipifera), křehkovětvec žlutý ( Cladrastis lutea) či nahovětvec kanadský ( Gymnocladus dioicus). Pomníky a vchody do budov budou lemovány trvalkovými záhony v jejichž sortimentu se objeví druhy charakteristické pro secesi ( hortenzie, růže). Pro tyto záhony bude použita nová technologie výsadby trvalek do štěrkového mulče, která výrazně snižuje náklady a pracnost péče o tyto prvky. Technologie je podrobně popsána v technické zprávě a znázorněna ve výkresové části projektové dokumentace. Významnou složkou úprav bude použití solitérních volně rostlých keřů sortimentálně a charakterově opět odkazujících na období secese. Všechny použité druhy a kultivary dřevin jsou v našich podmínkách zcela odolné vůči nízkým teplotám a většině běžných chorob a škůdců. Výsledným efektem je vytvoření parkové ulice výrazně podtrhující specifika ulice Skálova a tímto i zelené tepny spojující městský a příměstský prostor. V duchu secesního založení bude ulice doplněna celou řadou kvetoucích dřevin a trvalek a bude tak působivá v průběhu celého vegetačního období.

63 Stromy uličního stromořadí budou sázeny ve sponu 8 m, tato výsadbová vzdálenost byla zvolena s ohledem a velikost koruny a prostorové podmínky a s přihlédnutím k historickému stavu uličního stromořadí v této ulici. Pomník J. Pekaře navrhovaný stav Pomník padlých hrdinů navrhovaný stav Vedlejší vchod do SUPŠ navrhovaný stav

64

65 Technická zpráva: Harmonogram prací: Výsadbu stromů a vybudování trvalkových záhonů musí být provedeno v kooperaci s celkovou rekonstrukcí povrchů v ulici Skálova, v úvahu musí být nové výsadby brány především při rekonstrukci chodníků a instalaci nového vedení veřejného osvětlení a lamp veřejného osvětlení. Prováděcí projekt veřejného osvětlení který byl poskytnut investorem v několika místech silně koliduje s plánovanou výsadbou dřevin ( viz. Výkresová část projektové dokumentace). Vedení sítě veřejného osvětlení by mělo být přizpůsobeno tak, aby mohly být vysázeny veškeré plánované stromy uličního stromořadí a nedocházelo ke kolizím. Nově zbudovaná kanalizace nově vysazované stromy uličního stromořadí nijak neohrožuje ani neomezuje, v místech kde dochází ke kolizi s jinými sítěmi technické infrastruktury bude instalována protikořenová fólie typu Rootcontrol. Bezpečnost práce v rámci provádění akce: Zhotovitel v souladu s nařízením vlády číslo 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se na staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracemi ze stavební činnosti. V případě využije-li zhotovitel při provádění některých částí díla subdodavatele, je povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dle zákona číslo 09/2006 Sb., v platném znění. Zařízení staveniště: Vjezd a výjezd na staveniště bude v ulici Skálova. Dodavatel si na vlastní náklady zajistí zásobování elektrickou energií, vodou a dalšími potřebnými energiemi. Pro zařízení staveniště nebudou využity žádné stávající objekty. Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací: Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy: ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích Použití výpěstků se řídí normami: ČSN Výpěstky okrasných dřevin Společná a základní ustanovení Harmonogram prací: 1. Předání staveniště 2. Vytyčení ploch dle prováděcího projektu. Zajištění bezpečnosti na staveništi. Kácení dřevin ( na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les) 5. Demolice nevyhovujících technických prvků 6. Ošetření ponechávaných dřevin 7. Zbudování mlatové cesty a odpočivadla s lavičkami

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 1. Financování výstavby areálu Střelnice ZM schvaluje navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice. ZM stanovuje maximální

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si odběratel hradí sám Možnost individuelních

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel: zastoupené: adresa: IČO: Město Poděbrady PhDr. Ladislavem Langrem Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady 00239640

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 5. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodeje nemovitostí v r. 2012 2. Hvězdárna usnesení

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Rodinný dům č.p. 19 na pozemku parc.č. 332 a pozemky parc.č.

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2018

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2018 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2018 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si odběratel hradí sám Možnost individuelních

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. dubna 2002

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. dubna 2002 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. dubna 2002 Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny, MUDr. Eckert na část jednání Program: 1. Honební společenství 2. Areál Dolánek - praktické úpravy

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov

Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov Přítomni: Zapisovatel: Ověřovatelé: dle prezenční listiny Mgr. Zdeněk Kantořík Dagmar Kjučukovová, Mgr. Václav Kyznar,

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí.

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí. MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Ze 4. schůze Rady

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Název materiálu: SFS intec, s.r.o., nová komunikace

Název materiálu: SFS intec, s.r.o., nová komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.05.2016 Název materiálu: SFS intec, s.r.o., nová komunikace Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Stanislava Syrotiuková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více