METROLOGIE pracovní sešit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROLOGIE pracovní sešit"

Transkript

1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p. Lubomír Petrla Modul: METROLOGIE pracovní sešit 1

2 OBSAH 1. ŘÍZENÍ JAKOSTI VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ A URČOVÁNÍ NEJISTOT MĚŘENÍ DÉLEK, ÚHLŮ A ZÁVITŮ KALIBRACE MĚŘIDEL MODERNÍ TRENDY VE STROJÍRENSKÉ METROLOGII

3 1. ŘÍZENÍ JAKOSTI VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ A URČOVÁNÍ NEJISTOT VSTUPNÍ TEST Téma management řízení jakosti (písemka) Objasněte pojem management jakosti a popište důvody jeho zavádění do výroby Vypište základní principy managementu jakosti Napište význam zavedení managementu jakosti podle ISO 9001 Téma chyby a nejistoty (test) Měřením získáme: Správnou hodnotu veličiny Hodnotu veličiny s chybou Nesprávnou hodnotu veličiny 2) Nejistota je: Výsledek Velikost naměřené veličiny Parametr připojený k výsledku Nejistoty jsou: Typu A, B, C Typu A, hrubé, relativní Typu A, průměrná, nahodilá 4) Chyby jsou: Velké, malé, nahodilé Systematické, absolutní, nahodilé Malé, hrubé, nahodilé 5) Pro efektivní je nejlépe veličinu měřit: Pětkrát Desetkrát Patnáctkrát 6) přepočet nejistot se používá pro zajištění: 95% pravděpodobnosti výsledku 62,8% pravděpodobnosti výsledku 100% pravděpodobnosti výsledku 3

4 7) Standardní nejistoty typu A odpovídají: Nahodilé chybě pro jednotlivá Hrubé chybě Systematické chybě 8) Nejistoty typu B ovlivňuje: Nahodilá a systematická chyba Hrubá a relativní chyba Různé zdroje nejistot 9) maximální dovolenou chybu měřidla zjistíme: Výpočtem nejistoty Z normy nebo údajů výrobce měřidla Opakovaným m 10) výsledek : Zaokrouhlíme na dvě desetinná místa Zapíšeme společně s nejistotou Vznikne připočtením nejistoty k aritmetickému průměru 4

5 PRAKTICKÁ ČÁST ÚLOHA MĚŘENÍ (NÁZEV) (zpráva z č. ) : URČOVÁNÍ NEJISTOTY MĚŘENÍ PŘI MĚŘENÍ DÉLEK Vnější podmínky Místo Datum školní laboratoř Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Teplota v učebně 20 C Druh měřidla posuvka Rozsah Přesnost dle daného měřidla a citlivost Název školy: SOŠT Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: Proveďte kontrolu délky zadané součásti a určete nejistotu proveďte stručný popis (měřicí metodu, narýsujte měřenou součást, postup ), proveďte zpracování výsledků (matematické či grafické zpracování), a výsledky vyhodnoťte 5

6 VYPRACOVÁNÍ Popis použité metody posuvným měřítkem V určitém rozsahu lze s nimi měřit vnitřní i vnější délky. Jejich měřící plochy jsou rovinné a rovnoběžné, na hlavním pevném měřítku má hlavní milimetrovou a palcovou stupnici. Na pomocném posuvném měřítku má nonius. Přesnost je určen noniovým dělením, je to poměr velikosti jednoho dílku hlavního měřítka, k celkovému počtu dílků noniové stupnice. Při se nejprve odečte velikost v celých mm k počátku nuly nonia, dále se zjistí, který dílek nonia se kryje s dílkem na hlavní stupnici, ten pak udává zbývající desetinnou část měřeného rozměru. Měření Měřidlo: posuvka Měřená hodnota: Číslo Naměřená hodnota x i 1 76,5 délka 76,6mm Aritmetický průměr x Odchylka průměru x i x od Čtverec odchylky x 2 i x -0,08 0, ,6 0,02 0, ,55 76,58-0,03 0, ,6 0,02 0, ,65 0,07 0,0049 n=5 Součet odchylek Součet čtverců odchylek 0 0,013 6

7 a) nejistota typu A U A n 1 n x i x 2 0,013 n k A pro 5 je 1,4 0,02595 UAk ka * sx 1,4 * 0, , b) nejistota typu B dovolená chyby měřidla Z pro posuvku o přesnosti 0,05mm měřícím rozsahu 0 až 200 mm je ± 0,07mm (viz norma ČSN UB z 3 0,07 3 0,04861 c) nejistota typu C Uc 2 UA 2 UB 2 0, , , k volíme 2 (zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95 %). U k * Uc 2 * 0, , VÝSLEDEK MĚŘENÍ Naměřená hodnota celkové délky součásti je L = (76,58 ± 0,09) mm SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ Šulc J. a kol. : Technologická a strojnická, SNTL 1980 Bumbálek L. a kol. : Kontrola a, INFORMATORIUM

8 2. MĚŘENÍ DÉLEK, ÚHLŮ A ZÁVITŮ Praktické délkových rozměrů posuvným měřítkem Úkolem je naučit se měřit posuvným měřítkem, znát jeho hlavní části a umět určit přesnost, tj. nejmenší část milimetru změřitelnou daným posuvným měřítkem. Umět odečítat naměřené hodnoty a procvičit na cvičných součástech. Pomůcky: posuvná měřítka s rozdílnou přesností, cvičné součástky, tužka. Popis posuvného měřítka Doplňte názvy hlavních částí posuvného měřítka podle obrázku Popište jednotlivé přesnosti posuvek (nonia) Protokol o posuvným měřítkem: 8

9 ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ROZMĚRŮ S POSUVNÝM MĚŘÍTKEM Místo Vnější podmínky Datum Teplota v učebně Použitá měřidla a pomůcky Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: 1. Proveďte zadané součásti posuvným měřítkem pěti mi, výsledky naměřených hodnot sestavte do tabulky a proveďte výpočet aritmetického průměru. Měřte celkem čtyři rozměry největší délku a šířku (průměr), k tomu si vyberte dva další rozměry. Všechny měřené rozměry vyznačte v náčrtu součásti. 2. Vyjmenujte hlavní části posuvného měřítka, popište, jak se pozná přesnost měřítka. 3. Zadanou součást načrtněte, okótujte a zvolte tolerance tak, aby součást byla vyrobená správně. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 9

10 Měřená součást Datum Náčrt součásti s okótováním Rozměr Pořadí Aritmetický průměr 10

11 Vzorec na výpočet aritmetického průměru: ȳ. aritmetický průměr n. počet yi. naměřené hodnoty Praktické délkových rozměrů třmenovým mikrometrem Úkolem je naučit se měřit s mikrometrem, znát jeho hlavní části a umět určit přesnost, tj. nejmenší část milimetru změřitelnou daným posuvným měřítkem. Umět odečítat naměřené hodnoty a procvičit na cvičných součástech. Pomůcky: třmenové mikrometry různých rozsahů klasické i digitální, cvičné součástky, tužka. Popis mikrometru: Doplňte názvy hlavních částí mikrometru podle obrázku, určete měřený rozměr na stupnici ve spodní části obrázku

12 Protokol o třmenovým mikrometrem: ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ROZMĚRŮ TŘMENOVÝM MIKROMETREM Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: 1. Proveďte zadané součásti klasickým třmenovým mikrometrem pěti mi, výsledky naměřených hodnot sestavte do tabulky a proveďte výpočet aritmetického průměru. Měřte celkem čtyři rozměry největší délku a šířku (průměr), k tomu si vyberte dva další rozměry. Všechny měřené rozměry vyznačte v náčrtu součásti. 2. Vyjmenujte hlavní části mikrometru a vysvětlete, proč se používají jen omezené rozsahy rozměrů po 25mm. 3. Pro porovnání proveďte stejných rozměrů i digitálním třmenovým mikrometrem a posuvným měřítkem. Srovnejte výsledky měřených hodnot získaných m posuvným měřítkem a mikrometrem. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 12

13 Měřená součást Datum Náčrt součásti s okótováním Rozměr Pořadí Aritmetický průměr 13

14 Vzorec na výpočet aritmetického průměru: ȳ. aritmetický průměr n. počet yi. naměřené hodnoty Praktické úhlů pomocí univerzálních a jednoduchých dílenských úhloměrů Úkolem je naučit se měřit s měřidly určenými pro úhlů, znát jejich hlavní části a umět určit přesnost, tj. nejmenší část změřitelnou daným měřidlem. Umět odečítat naměřené hodnoty a procvičit na cvičných součástech. Pomůcky: univerzální úhloměr, jednoduchý úhloměr, cvičné součástky, tužka. Popis univerzálního úhloměru: Doplňte názvy hlavních částí úhloměru podle obrázku, určete měřený úhel na stupnici ve spodní části obrázku. 14

15 Zadání: Na součástce změřte zadaný úhel pomocí univerzálního úhloměru i obloukového úhloměru. Porovnejte naměřené hodnoty. měřený úhel pořadí průměrná (měřidlo) hodnota α (univerzální) α (obloukový) β (univerzální) β (obloukový) Praktické úhlů pomocí sinusového pravítka Úkolem je naučit se měřit úhly sinusovým pravítkem, znát jeho hlavní části a umět vypočítat ze vzorce příslušný úhel. Pomůcky: sinusové pravítko, cvičné součástky, kalkulačka, tabulky. Popis sinusového pravítka: Doplňte názvy hlavních částí pravítka α.. L.. Výška základních měrek Vypočítaný úhel α Vypočítaný sklon H.. 15

16 Napište vzorec pro výpočet úhlu na součásti a vypočítejte hodnotu úhlu, když máte zadáno: H = 28,5mm L = 100mm 16

17 Protokol o sinusovým pravítkem: ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ÚHLŮ SINUSOVÝM PRAVÍTKEM Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: Stanovte úhel α zadané součástky na sinusovém pravítku a určete příslušný úkos odpovídající úhlu α. Úkos vyjádřete poměrem 1:x. Postup : Nachystáme si sinusové pravítko, které podkládáme z jedné strany pomocným tělísky s různou výškou h. Po podložení zjistíme zda-li je rovina rovná a vpočteme úhel. Po vypočtení úhlu zjistíme úkos. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 17

18 MĚŘENÍ ZÁVITŮ ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ZÁVITŮ RŮZNÝMI MĚŘIDLY Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: Zkontrolujte stejný závit na součásti pomocí kalibrů, mikrometru i třídrátkovou metodou. Zjištěné hodnoty porovnejte a proveďte zápis získaných poznatků do protokolu. Postup : Pro bude vybrán vnější metrický závit se známým rozměrem i stoupáním. Nejprve správnost či nesprávnost rozměrů ověřte třmenovými kalibry a kalibračními kroužky. Poté použijte třídrátkovou metodu a spočítejte střední průměr závitu. Porovnejte tuto hodnotu s hodnotou ve strojnických tabulkách. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 18

19 Praktické závitů Úkolem je naučit se měřit závity všemi dostupnými měřidly a umět zvolit vhodný způsob podle zadaných parametrů Pomůcky: třmenový kalibr, kalibrační kroužky, třídrátková sada, mikrometr na závity, cvičné součástky, kalkulačka, tabulky. Měřená součást Datum Náčrt součásti s okótování Měřená (kontrolovaná) hodnota Použité měřidlo shoda s výkresem opravitelná chyba naměřená (vypočítaná) hodnota Třmenový kalibr ANO/NE ANO/NE Kalibrační kroužky ANO/NE ANO/NE Mikrometr na závity XXXXX XXXXX Třídrátková metoda XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 19

20 Protokol o závitů: Pozn. do naměřené hodnoty u mikrometru a u třídrátkové metody vypočítaný nebo změřený střední průměr závitu. Kolonky označené XXXXX se nevyplňují, u volby ANO/NE škrtněte nesprávnou možnost. O výpočtech i postupech vypracujte podrobný protokol, nezapomínejte na jednotky. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SOUKUP, J. Technická. Praha: MM publishing, s.r.o, s. ISBN: DILLINGER, J. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Brno: CENTA, spol.s.r.o., s. ISBN VDOLEČEK, F. Technická. Brno: VUT v Brně, FSI, s. KOLEKTIV AUTORŮ. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, s. ISBN SLÁDEK, Z., VDOLEČEK,F.: Technická. Skriptum VUT. Brno, Nakladatelství VUT Brno, s. ISBN

21 3. KALIBRACE MĚŘIDEL VSTUPNÍ TEST Téma Kalibrace měřidel (test) Při kalibraci se měřidla : Konzervují a natírají Porovnávají s měřidlem návazným Leští a lapují 2) Platí následující návaznost měřidel: Státní etalon, referenční etalon Státní etalon, pracovní etalon Státní etalon, měřící zařízení Součástí kalibrace je: Kalibrační list a kalibrační postup Kalibrační list a kalibrační náhled Kalibrační list a kalibrační chyba 4) Kalibrační konfirmace je: Postup kalibrace vedoucí k opravě nebo vyřazení měřidla Provádění kalibrace podle norem a návazných předpisů Činnost pro zajištění toho, aby měřící vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití 5) Dílenská kalibrace posuvky spočívá v : Očištění a uložení posuvky do pouzdra Kontrolu rovinnosti měřidel na průsvit Kontrolou rovinnosti mikrometrem 6) Dílenská kalibrace mikrometru spočívá v: Otáčení řehtačky a utahování mikrometrického šroubu Krytí nuly bubínku s nulou hlavní stupnice Kontrolou rovinnosti posuvkou 21

22 PRAKTICKÁ ČÁST ÚLOHA MĚŘENÍ (NÁZEV) (zpráva z č. ) : KALIBRACE MĚŘIDEL KONTROLA POSUVKY Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost školní laboratoř POSUVKA Název školy: SOŠT Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: S pomocí příslušného kalibračního postupu proveďte kalibraci posuvného měřítka: proveďte vzhledovou kontrolu měřidla, proveďte funkční kontrolu posuvného měřítka, proveďte kontrolní metrologických parametrů posuvného měřítka. proveďte stručný popis (měřicí metodu, narýsujte měřenou součást, postup měřen proveďte zpracování výsledků (matematické či grafické zpracování) a výsledky vyhodnoťte 22

23 VYPRACOVÁNÍ Postup: 1) Vzhledová kontrola čitelnost stupnice v celém rozsahu (čárky i číslice), čárky přímé a stejné šířky 2) Funkční kontrola plynulý pohyb posuvné části s minimální vůlí v celém rozsahu kontrola aretace - při aretaci nesmí dojít k pohybu na stupnici 3) Měření metrologických parametrů příprava - očištění doteků od nečistot rovnoběžnosti měřících ploch - vnější plochy kontrolujeme průsvitem stiskem ramen k sobě, nebo příp. použitím koncových měrek, po zatažení ustavujícího ústrojí nesmí dojít ke změně rozměru přímosti měřicích ploch - prováíìme pomocí noúhlého pravítka, úchylka nesmí překročit hodnotu 0.01/ 100 mm Největší dovolené chyby rovnoběžnosti a přímosti posuvky: celková chyba posuvky - zjišťujeme pomocí koncových měrek v místech měřícího rozsahu, uvedených v závislosti na horní mezi měřícího rozsahu kontrola osazených konců hlavních ramen posuvky - pomocí mikrometru nebo passametru při stisknutí obou ramen, musí ležet v rozmezì 0 až mm kontrola hloubkoměru - je prováděna pomocí dvou koncových měrek téže jmenovité hodnoty na příměrné desce, přičemž mezní dovolená chyba je stejná j jako celková chyba posuvky 23

24 ÚLOHA MĚŘENÍ (NÁZEV) (zpráva z č. ) : KALIBRACE MĚŘIDEL KONTROLA MIKROMETRU Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost školní laboratoř MIKROMETR Název školy: SOŠT Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: S pomocí příslušného kalibračního postupu proveďte kalibraci posuvného měřítka: proveďte vzhledovou kontrolu měřidla, proveďte funkční kontrolu posuvného měřítka, proveďte kontrolní metrologických parametrů mikrometru proveďte stručný popis proveďte zpracování výsledků (matematické či grafické zpracování) a výsledky vyhodnoťte 24

25 VYPRACOVÁNÍ Postup: Metoda : 1) Vzhledová kontrola čitelnost stupnice v celém rozsahu (čárky i číslice) 2) Funkční kontrola chod mikrometrického šroubu kontrola bubínku mikrometru kontrola zajištění mikrometrického vřetene kontrola zařízení k vymezení stálé měří síly 3) Měření metrologických parametrů příprava - očištění doteků od nečistot rovinnosti měřících ploch - rovinnou skleněnou měrkou, hodnotí se počet interferenčních proužků téže barvy, příp. u používaných mikrometrů pomocí nožového pravítka průsvitem, počet interferenčních proužků téže barvy by měl být menší než čtyři, tzn. úchylka rovinnosti musí být menší než 1 µm rovnoběžnosti měřících ploch - pomocí sady čtyř planparalelních skleněných měrek (rozměry: ; ; ; mm ), měrky postupně vkládáme mezi doteky a odečítáme počty proužků na pevném a pohyblivém dotyku, součtová hodnota na obou dotecích nesmí přesáhnout stanovený počet proužků (pro mikrometr s měřicím rozsahem do 50 mm by měl být celkový počet proužků menší než osm), hodnoty zapíšeme do tabulky kontrola měřící síly - síla mezi měřícími plochami musí být v rozmezí 5 až 15 N zjištění chyby nastavovacích měrek kontrola nulového nastavení - provede se kontrola a následné seřízení kontrola úchylky chodu mikrometrického šroubu - provádí se pomocí koncových měrek na několika místech rozložených v celém měřicím rozsahu (mikrometr se stoupáním 0.5 mm má doporučeny tyto rozměry: 2.5; 5.1; 7.7; 10.3; 12.9; 15.0; 17.6; 20.2; 22.8 a 25 mm ), úchylka chodu mikrometrického šroubu nesmí překročit 3 µm - bereme rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou, zjištěné hodnoty úchylek zapíšeme do tabulky Výsledky měřenì: Kontrola rovnoběžnosti měřících doteků 25

26 Úchylky chodu mikrometrického šroubu SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ Bumbálek L. a kol. : Kontrola a, INFORMATORIUM

27 4. MODERNÍ TRENDY VE STROJÍRENSKÉ METROLOGII Měření na souřadnicových měřicích strojích Při na SMS se získávají potřebné parametry nepřímo z naměřených pravoúhlých (polárních, popř. válcových) souřadnic v rovině nebo prostoru s využitím analytické geometrie. Prvním krokem je vždy sestavení plánu průběhu, ve kterém musí být zahrnuta i dokumentace, přípravky upnutí na stole stroje atd. Plán obsahuje tzv. strategii, z kterého musí být jasné požadavky na přesnost výsledků a hledá se optimální postup k jeho dosažení. 27

28 PRAKTICKÁ ČÁST Měření bude provedeno laboratoři spolupracujícího sociálního partnera nebo partnerské školy ( např. HiTech laboratoř SPŠaOA Uherský Brod) ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ROZMĚRŮ NA LASEROVÉM SOUŘADNICOVÉM PŘÍSTROJI Místo Vnější podmínky Datum Teplota v učebně Použitá měřidla a pomůcky Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: 1. Proveďte zadané součásti 3. Zadanou součást načrtněte, okótujte Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 28

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek Měření úhlů Základní pojmy V technické praxi se velikost rovinného úhlu udává ve stupních, které se dělí na minuty a vteřiny. Úhly se měří buď přímo úhloměry, úhelníky, úhlovými měrkami apod., nebo nepřímo

Více

OVMT Měření vnějších rozměrů

OVMT Měření vnějších rozměrů Měření vnějších rozměrů Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Zásady správného měření 1. Pro

Více

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Posuvná měřítka Posuvná měřítka

Více

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ 1.6.2018 METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ Posuvná měřidla jsou délková měřidla s rovnoběžnými rovinnými plochami, mezi kterými lze v daném měřícím rozsahu měřidla měřit rozměry vně

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá 5. Měřidla Měření délek Základní pravidla správného měření: - měřit musíme přesnějším měřidlem, než je požadovaná přesnost rozměru součásti, například při toleranci součásti 0,2 mm použijeme měřidlo s

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266, 316 06 Plzeň 3. Laboratoř síly Orlík 266, 316 06 Plzeň 1. Laboratoř

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň korespondenční adresa: 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2 L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 až 100) mm 0,08 + 0,8 L [µm] KP 1.2 3. Koncové

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky

Více

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie U12134 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Cílem tohoto cvičení je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti metrologie, s nutností kontroly a jejího zařazení ve výrobním postupu.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Soustružení TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA MEZNÍ MĚŘIDLA II. Obor: Ročník: Mechanik seřizovač III. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_E.2.03 Integrovaná střední škola

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.5 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to:

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to: Měření drážek Drážky rozdělujeme podle tvaru na: a) pravoúhlé tvaru U nebo T b) tvarové rádiusové, modulové c) úhlové souměrné, nesouměrné a rybinové Obr. 1. Tvary drážek Drážky mohou být rovné nebo šroubovité

Více

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč List 1 z 5 Pracoviště kalibrační laboratoře : 1., Antonína Dvořáka 719, objekt Lázně Bohdaneč 533 41 Lázně Bohdaneč Obor měřené : Délka 1 Koncové měrky (0,5 100) mm (125 1000) mm (0,26+2L) m (0,3+2,2L)

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08+0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry

Více

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PRACOVNÍ INSTRUKCE č. 03 Revize : 0

PRACOVNÍ INSTRUKCE č. 03 Revize : 0 METODIKA PRO KONTROLU TŘMENOVÝCH MIKROMETRŮ Třmenový mikrometr je měřidlo, které slouží k měření vnějších rozměrů s přesností 0,01 mm s odhadem 0,005 mm. Skládá se z tělesa-třmenu mikrometru, jehož jeden

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Literatura: Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003 Sprušil, B., Zieleniecová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření. Praha: SPN, 1985 Brož, J. a kol.

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř odštěpného závodu ZÚLP Čechova 59, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř odštěpného závodu ZÚLP Čechova 59, České Budějovice Obor měřené veličiny: délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci koncových měrek: (20,0 ± 0,5) C 1) Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 1 Koncové měrky

Více

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných

Více

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 7. 2012 Kontaktní údaje: KZB - Kalibrace Jaroslav Ziegler Pekárenská

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_G.1.02 Integrovaná střední škola

Více

SVEDCENI O AK REDITACI

SVEDCENI O AK REDITACI NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH

STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH Strojní oddělení Protokol o provedeném měření Druh měření Měření a kontrola vnějších závitů číslo úlohy 1 Měřený předmět 3 vzorky závitů Měřil Jaroslav ŘEZNÍČEK (T.

Více

VY_52_INOVACE_J 05 07

VY_52_INOVACE_J 05 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08 + 0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry s úchylkoměrem (6 400) mm 2 µm KM 303 3.* Dutinová

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/01/18 Metodika měření úhloměry ve

Více

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř Kolín 2. Laboratoř České Budějovice Žižkova 1/1321, 370 01 České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující kalibrační postupy. 1.

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Program semináře 1. Základní pojmy - metody měření, druhy chyb, počítání s neúplnými čísly, zaokrouhlování 2. Chyby přímých měření - aritmetický průměr a směrodatná odchylka,

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje

Více

Pasametry s úchylkoměrem

Pasametry s úchylkoměrem Pasametry s úchylkoměrem Série 51 Třmenové mikrometry s úchylkoměrem, které umožňují provádění rychlého a vysoce přesného měření. Bezpečné nastavení mikrometrického měřidla umožňuje provádění rychlého

Více

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L)

Více

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0087 Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství

Více

Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry

Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry D Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry Série 167 Nastavovací měrky pro mikrometry 1000 mm na kontrolu přesnosti a nastavení třmenových mikrometrů na obou koncích měřicího rozsahu. 167-108

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Viz oskenovaný text ze skript Sprušil, Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření http://physics.ujep.cz/~ehejnova/utm/materialy_studium/chyby_meridel.pdf

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p. Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p. Lubomír Petrla Modul:

Více

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Základní měrky rovnoběžné jsou v principu základním etalonem požívaným pro

Více

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Rozsah měřené 1 Koncové měrky (0,5 až 1000) mm (0,2+2 L) m KP D1 2 3 4 5 6 Ocelová délková měřítka * Ocelové svinovací metry * Měřící

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Podmínky získání zápočtu: Podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních (maximálně tři absence) a úspěšné splnění jednoho písemného testu alespoň na 50 % max. počtu

Více

Plošné měření a orýsování - test

Plošné měření a orýsování - test 1. Ruční zpracování kovů se vyznačuje: A vysokou přesností a kvalitou opracovaných ploch C C vysokou pracností, zpravidla nižší přesností, je nahrazováno pokud možno strojním zpracováním B vysokou produktivitou,

Více

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice List 1 z 10 Kalibrační listy podepisuje: Milan Pešek Jana Kutláková Vladimíra Všetečková vedoucí kalibrační laboratoře zástupce vedoucího kalibrační laboratoře zkušební technik Obor měřené veličiny: délka

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 1. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

Obor měřené veličiny: Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C

Obor měřené veličiny: Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C 1) 1) 1 posuvná měřidla analogová a digitální 2 mikrometrická

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne: Kalibrace: obor délka Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: pro KP D1 až KP D16 (20 ± C Nominální teplota pro kalibraci u zákazníka: pro KP D1 až KPD13, KP D15 (20 ± C pro KPD 14 (20 ± 10) C Měřená

Více

WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, Ostrava-Mar. Hory tel.: fax:

WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, Ostrava-Mar. Hory tel.: fax: WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, 709 00 Ostrava-Mar. Hory tel.: 00420 596 663 611 fax: 00420 596 663 699 e-mail: info@w-t.cz http://www.w-t.cz CENÍK kalibračních výkonů akreditované kalibrační laboratoře

Více

Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie Výukové postupy metrologických úloh: Kontrola odchylek tvaru vrtání válce Kontrola tvaru vačkového hřídele Kontrola rozměrů ozubeného kola Kontrola tolerance

Více

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba Oboustranné posuvné měřítko s hloubkoměrem Nonius a hl. stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání kromě typů 11016519 a 11016559, popis laserem Stupnice může být v provedení dle zákazníka jen

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 13. Měření posuvným měřítkem a mikrometrem Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo

Více

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

Posouzení přesnosti měření

Posouzení přesnosti měření Přesnost měření Posouzení přesnosti měření Hodnotu kvantitativně popsaného parametru jakéhokoliv objektu zjistíme jedině měřením. Reálné měření má vždy omezenou přesnost V minulosti sloužila k posouzení

Více

František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč

František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč List 1 z 8 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč A. Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč 2. Pracoviště Vlčí Habřina Vlčí Habřina 122, Lázně Bohdaneč 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč Obor měřené

Více

Korekční křivka napěťového transformátoru

Korekční křivka napěťového transformátoru 8 Měření korekční křivky napěťového transformátoru 8.1 Zadání úlohy a) pro primární napětí daná tabulkou změřte sekundární napětí na obou sekundárních vinutích a dopočítejte převody transformátoru pro

Více

Kalibrační přístroje Strana 353

Kalibrační přístroje Strana 353 Kalibrační přístroje Mikrometrické výškoměry Height Mastery Strana 344 Délkové měřicí přístroje - Check Mastery Strana 348 Kalibrační přístroje Strana 353 343 Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Více

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB (platný od 1.1.2009) DÉLKA název měřidla rozsah cena v Kč Posuvná měřidla Posuvné měřítko 150, 160 mm 130 Posuvné měřítko 200 mm 135 Posuvné měřítko 250 mm 140 Posuvné měřítko

Více

Kontrolní metrologická střediska

Kontrolní metrologická střediska Kontrolní metrologická střediska AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN hgff PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN Kalibrační laboratoř se zabývá

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Obor: Obráběč kovů, Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Laboratorní práce (č.10)

Laboratorní práce (č.10) Laboratorní práce (č.10) Název:Měření ploch Integrovaná Střední škola technická Mělník (K učilišti 2566 276 01 Mělník ) Datum :25.4.2010 Třída :2T Vypracoval:Michal Rybnikár Hodnocení: Zadání: Určete velikost

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ OBSAH PŘEDMUVA.......................................... 9 1 ÚVOD DO KONTROY A MĚŘENÍ (J. Pernikář)............ 11 1.1 Technická kontrola ve strojírenském podniku................... 11 1.2 Koncepce metrologického

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou

Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou Série 102 Třmenové mikrometry s kombinovanou řehtačkou mají nový mechanismus, který zajišťuje konzistentní a spolehlivé měření a to i pro uživatele nezkušené

Více

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ Zdůvodnění - TOLEROVÁNÍ rozměry součástí předepsány kótami žádný rozměr nelze při výrobě ani měření dodržet s absolutní přesností = určitá smluvená nepřesnost předepsaných rozměrů

Více

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Podmínky názvy 1.c-pod. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ praktická část OBECNÝ ÚVOD Veškerá měření mohou probíhat

Více

OVMT Komparační měření Měření s převodem elektrickým

OVMT Komparační měření Měření s převodem elektrickým Komparační měření Měření s převodem elektrickým Měření s převodem elektrickým patří mezi komparační metody měření (porovnávací měření). Rozdělení komparačních metod: 1. Měření s převodem pneumatickým 2.

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé říši,

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

(2 až 6) mm (>6 až 300) mm. Stoupání: KPD06KZ 6 - kalibry 2) (0,50 až 6,00) (0,25 až 6,00) (2,6 + 2,8 L) µm

(2 až 6) mm (>6 až 300) mm. Stoupání: KPD06KZ 6 - kalibry 2) (0,50 až 6,00) (0,25 až 6,00) (2,6 + 2,8 L) µm Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20± C kalibrace [ ± ] 3) 1 Nastavovací a kontrolní kroužky (2 až 6) mm (>6 až 300) mm (3,0 + 10 L) µm (0,8 + 9 L) µm KPD01KN 2 Koncové měrky

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 12. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/19/13 VÝŠKOVÉ MIKROMETRY Praha Říjen 2013 KP 1.1.2/19/13

Více

Kontrola rovinnosti ploch

Kontrola rovinnosti ploch 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měření fyzikálních a technických

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda Měření I VY_32_INOVACE_OVS_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/17/13 MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR (s pevnými a výměnnými

Více

Katalog. Meracie nástroje. originálných meradiel. www.nastroje-brusky.sk Email:gerhard@panas.sk Mobil: 0903/ 949 971

Katalog. Meracie nástroje. originálných meradiel. www.nastroje-brusky.sk Email:gerhard@panas.sk Mobil: 0903/ 949 971 Meracie nástroje. Katalog originálných meradiel www.nastroje-brusky.sk MĚŘÍTKA... str. 2 PRAVÍTKA... str. 3 PŘÍMĚRNÉ DESKY, STOLY... str. 4 PODPĚRKY... str. 4 MĚRKY... str. 5-7 LUPY... str. 8 ÚHLOMĚRY...

Více

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN prod. SK - Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110 1001 8595604700019 500x32x6 mm 2 135,00 5,40 551,00 22,04 1002 8595604700026 1000x40x8

Více

2.2.1 Posuvná měřidla

2.2.1 Posuvná měřidla Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.1 Posuvná měřidla Posuvná měřidla jsou pro svou jednoduchost, univerzálnost, cenu a většinou dostatečnou

Více

2.2.2 Mikrometrická měřidla

2.2.2 Mikrometrická měřidla Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.2 Mikrometrická měřidla Jsou měřidla, která pracují na principu otáčení mikrometrickým šroubem pomocí bubínku,

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Literatura: Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003 Sprušil, B., Zieleniecová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření. Praha: SPN, 1985 Brož, J. a kol.

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Mikrometrické odpichy Strany 102 až 111. Přesné dutinoměry Strany 112 až 124

Mikrometrické odpichy Strany 102 až 111. Přesné dutinoměry Strany 112 až 124 Mikrometry Digitální a mechanické třmenové mikrometry Strany 30 až 101 Mikrometrické odpichy Strany 102 až 111 Přesné dutinoměry Strany 112 až 124 Přesné třídotekové dutinoměry HOLTEST Strany 125 až 133

Více

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI1 Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. a kolektiv Student: Studijní skupina: Školní rok: Zkratka

Více

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. II, Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 2. I, Ruská, vstup 58, 706 02 Ostrava -Vítkovice 1. II Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci:

Více