Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34."

Transkript

1 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Mgr. Libuše Procházková SEZNAM DUM VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_01 Romantismus ve světové literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_02 Karel Hynek Mácha VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_03 K. J. Erben: Kytice - pracovní list VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_04 Realismus ve světové literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_05 Představitelé české literatury 1. poloviny 19. VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_06 Představitelé české literatury 2. poloviny 19. VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_07 Alois Jirásek Staré pověsti české VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_08 Literatura přelomu 19.a 20. století VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_09 Naturalismus VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_10 Česká poezie přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_11 První světová válka v literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_12 Druhá světová válka v literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_13 Karel Čapek VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_14 Česká literatura v letech VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_15 Česká literatura od roku 1968 do roku 1989 VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_16 Světová literatura od 2. sv. v. po současnost VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_17 Česká literatura od roku 1989 po dnešek VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_18 Světové drama VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_19 České drama VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_20 Literární opáčko

2 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_01 Romantismus ve světové literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno září 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list shrnuje hlavní poznatky o romantismu ve světové literatuře. Obsahuje 5 úkolů pro samostatnou práci studentů. čeština Žák definuje romantismus, aplikuje získané poznatky na vlastním příběhu, přiřadí díla k autorům. -žádné- Romantismus, Evžen Oněgin, Bídníci,G. G. Byron, Victor Hugo, A. S. Puškin, A. Mickiewicz Pracovní list (kombinované) Žák

3 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Pracovní list shrnuje hlavní poznatky o romantismu ve světové literatuře. Slouží jako podklad ke shrnutí poznatků po výkladu učitele, nebo jako opakování učiva z nižších ročníků, aby bylo možno plynule navázat následujícími literárními směry. Studenti samostatně vypracují zadané úkoly a ty posléze kontrolují společně s učitelem. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2.vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. HOVORKOVÁ, V. a kol. Světová školní četba na dlani. 1. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. Seznam příloh Pracovní list

4 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_02 Karel Hynek Mácha Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Září 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Karla Hynka Máchy. V závěru si žáci shrnou získané znalosti pomocí osmisměrky. čeština Žák uvede základní fakta ze života K. H. Máchy. Žák vyjmenuje autorova díla, vlastními slovy vysvětlí význam díla Máj (1836) a posoudí význam díla pro budoucí generace umělců. -žádné- Romantismus, K. H. Mácha, Máj Prezentace (kombinované)

5 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. Uvádí nejdůležitější fakta o životě a díle K. H. Máchy. Závěrečná osmisměrka slouží ke shrnutí učiva. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Karel Hynek Mácha [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek č. 1: VILÍMEK, Jan. Karel Hynek Mácha.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg>. Obrázek č. 2: BLAZKOVA, Stara. Karel Hynek Macha grave 479.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Seznam příloh Prezentace

6 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_03 K. J. Erben: Kytice - pracovní list Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno říjen 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list křížovka ověří pochopení básní ze sbírky Kytice. Obsahuje 15 úkolů pro samostatnou práci studentů. čeština Žák doplní správné názvy jednotlivých básní, vysvětlí význam básní a celého díla, objasní některé události z autorova života. -žádné- Kytice, K. J. Erben, balada, báseň. Pracovní list (kombinované) Žák

7 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Pracovní list slouží jako shrnutí informací a rozbor díla po samostatném přečtení knihy může být zadána předem v rámci povinné četby, nebo po výkladu učitele. Studenti samostatně doplní jednotlivé řádky křížovky, vysvětlí tajenku a zamyslí se nad významem díla v dnešní době. Zdroje informací 1. ERBEN, K. J. Kytice. 4. vyd. Praha: Československý spisovatel, ISBN s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. Seznam příloh Pracovní list

8 Název projektu Registrační číslo Kód DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_04 Realismus ve světové literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno říjen 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky s rysy realismu. Uvede hlavní představitele ve vybraných zemích a jejich nejznámější díla. V závěrečném testu si žáci ověří získané znalosti. čeština Žák uvede základní znaky realismu. Žák přiřadí díla k autorům a vysvětlí znaky realismu na vybraných dílech. -žádné- Realismus, typizace postav, objektivita, Honoré de Balzac, Charles Dickens, N. V. Gogol, L. N. Tolstoj, A. P. Čechov. Prezenteace (kombinované)

9 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze využít jako podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. V úvodu jsou uvedeny nejdůležitější znaky realismu, následují vybrané země a představitelé. K prezentaci je připojen test, který slouží k ověření získaných poznatků. Pro správnou funkčnost testu je zapotřebí mít povolená makra. V MS Excel Nástoje-Makro-Zabezpečení - střední, V MS Excel tlačítko Microsoft Office - Možnosti aplikace - Centrum zabezpečení - Nastavení Centra zabezpečení - Nastavení maker Zdroje informací 1. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 2. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1: NADAR. Balzac.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 2: Autor neznámý. Charles Dickens2.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 3: STAN, Shebs. Kremlin Spasskaya Tower.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 na WWW: < Seznam příloh Prezentace

10 Test Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

11 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_05 Představitelé české literatury 1. poloviny 19. století pracovní list Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno říjen 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list slouží jako opakování učiva z tercie, aby bylo možno navázat následujícími literárními směry. Obsahuje 7 úkolů pro samostatnou práci studentů. čeština Žák doplní údaje o autorech, přiřadí postavy k dílům, vybere důležité informace ze života spisovatelů a zdůvodní jejich přínos pro další vývoj české literatury. -žádné- K. H. Mácha, K. J. Erben, B. Němcová, K. Havlíček Borovský, J. K. Tyl Pracovní list (kombinované)

12 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Pracovní list slouží jako opakování učiva z tercie, aby bylo možno pokračovat ve výuce literárních směrů dalšího období. Studenti samostatně vypracují zadané úkoly a ty posléze kontrolují společně s učitelem. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. Seznam příloh Pracovní list

13 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_06 Představitelé české literatury 2. poloviny 19. století prezentace Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno listopad 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Základy literární teorie a historie kvarta Anotace Prezentace představuje vybrané autory české literatury 2. poloviny 19.století, uvádí informace z jejich života a seznamuje žáky s některými jejich díly. Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu čeština Žák vyjmenuje představitele české literatury 2. poloviny 19. století, uvede jejich díla. Vlastními slovy vyjádří, jaký význam má tvorba těchto autorů pro další generace spisovatelů. -žádné- J. Neruda, K. Světlá, J. V. Sládek, A Jirásek Prezentace

14 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. Obsahuje informace o vybraných autorech tohoto období. Na závěr je připojen test, pomocí kterého si žáci ověří získané znalosti. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1:VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Jan Neruda jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Jan_Neruda.jpg>. Obrázek 2: Autor neznámý. Karolina Svetla 02.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 3: VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Josef Václav Sládek HL.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek_HL.jpg>. Obrázek 4: VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Alois Jirásek jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Alois_Jir%C3%A1sek.jpg>.

15 Seznam příloh Prezentace Test

16 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_07 Alois Jirásek Staré pověsti české pracovní list Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Listopad 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků jako shrnutí poznatků o díle po samostatné četbě nebo výkladu učitele. Formou křížovky a šesti otázek si žáci zopakují některá jména a děje z knihy, literární pojmy i historická fakta. čeština Žák doplní názvy pověstí a doplní hlavní postavy. Srovná pojetí dějin v pověstech se skutečnými dějinnými událostmi. Posoudí význam díla pro další generace čtenářů. -žádné- Pověst, proroctví, Čech, Lech, Vlasta, Horymír Pracovní list

17 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Pracovní list může žák vyplnit po předchozím výkladu učitele nebo po samostatné četbě knihy. Pracovní list obsahuje křížovku a šest otázek. V odpovědích na otázky si žák zopakuje některé literární pojmy a zamyslí se nad významem vedení kronik. Po vyplnění následuje kontrola společně s učitelem, je možný podrobnější ústní rozbor především těch pověstí, se kterými se žák setká např. při výuce dějepisu, občanské výchovy apod. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Staré pověsti české [online].[cit ]. Dostupné z WWW: < 2. Jirásek, A. Staré pověsti české. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, vyd. ISBN neuvedeno. 227 s. 3. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. Wikipedia.org. Přemyslovci [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Seznam příloh Pracovní list

18 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Číslo DUM Název DUM Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_08 Literatura přelomu 19.a 20. století Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Prosinec 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje nové literární směry přelomu století a uvádí jejich hlavní představitele. čeština Žák uvede hlavní rysy jednotlivých směrů v literatuře tohoto období, vyjmenuje hlavní představitele. Posoudí, v čem jsou modernější, než směry předešlé. -žádné- Impresionismus, symbolismus, dekadence, futurismus, surrealismus, dadaismus, prokletí básníci. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání

19 Typická věková skupina Metodické pokyny let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. Obsahuje informace o nových literárních směrech tohoto období a tvorbě prokletých básníků. Učitel může se žáky porovnávat starší a nové literární směry a přístup autorů ke způsobu tvorby. V závěru prezentace je několik otázek pro zopakování. Učivo si mohou žáci zopakovat také pomocí přiloženého testu nebo pracovního listu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. Wikipedia.org. Prokletí básníci [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Seznam příloh Prezentace Test Pracovní list

20 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_09 Naturalismus prezentace Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno listopad 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznamuje žáky s rysy naturalismu, představuje hlavní představitele tohoto směru ve světové i české literatuře a uvádí jejich díla. čeština Žák uvede hlavní rysy naturalismu, vyjmenuje hlavní představitele a jejich dílo. Žák posoudí význam tohoto směru v dalším vývoji literatury. -žádné- Naturalismus, determinace, E. Zola, K. M. Čapek-Chod, V. Mrštík. Prezentace (kombinované)

21 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. Obsahuje informace o naturalismu, jeho znacích, uvádí hlavní představitele ve světové i české literatuře. Učivo si žáci zopakují pomocí osmisměrky v závěru prezentace a připojeného testu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. HOVORKOVÁ,V. a kol. Světová školní četba na dlani. 1. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. 3. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. 4. Wikipedia.org. Vilém Mrštík [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Seznam příloh Prezentace Test

22 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_10 Česká poezie přelomu 19. a 20. století Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Prosinec 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Základy literární teorie a historie kvarta Výkladová část seznamuje žáky s novými moderními směry v české poezii na přelomu 19. a 20. století a počátku 20. století. Uvádí nejvýznamnější představitele moderních směrů tohoto období. V pracovním listu si žáci sami vyzkouší tvořit krátká literární díla podle vysvětlených charakteristik jednotlivých směrů. čeština Žák vysvětlí znaky jednotlivých směrů, přiřadí ukázky děl ke směrům, aplikuje získané poznatky na vlastní tvorbě. -žádné- Anarchismus, civilismus, vitalismus, proletářská poezie, poetismus.

23 Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Pracovní list (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Výkladová část slouží jako podklad pro vysvětlení látky učitelem, může sloužit také jako podklad pro samostudium žáků. Pomocí zadaných úkolů v pracovním listě si žáci ověří správné pochopení učiva a pokusí se vytvořit vlastní krátká literární díla, jejichž úroveň se bude lišit individuální fantazií a tvořivostí žáků. Zdroje informací: 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. Cesky jazyk.cz. Abeceda (Pantomima). [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Seznam příloh Pracovní list

24 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Číslo DUM VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL _11 Název DUM Autor První světová válka v literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky s různým pohledem spisovatelů na válku. Představuje nejvýznamnější autory prózy s válečnou tematikou a jejich díla. čeština Žák objasní různý přístup spisovatelů k tématu války, přiřadí díla k autorům a vyjádří vlastními slovy význam jednotlivých děl. -žádné- První světová válka, ztracená generace, E. Hemingway, R. Rolland, E. M. Remarque, J. Hašek. Prezentace (kombinované) Žák

25 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze využít jako podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. V úvodu si žáci nejprve zopakují poznatky o 1. sv. v. známé z hodin dějepisu. Následují vybraná díla nejvýznamnějších prozaiků píšících o první světové válce. Na závěr prezentace si žáci ověří získané znalosti pomocí shrnujících otázek, následují odpovědi. K zopakování slouží také připojený test. Prezentaci lze využít při výkladu nebo opakování slohového učiva. Žáci si mohou z libovolných stran prezentace udělat vlastní výpisky. Zdroje informací 1. HLAVAČKA, M. Dějepis 3 novověk.1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury /II/. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN s. 4. HOVORKOVÁ, V. a kol. Světová školní četba na dlani. 1. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. 5. ULRICHOVÁ, L. Obsahy z děl světové literatury II. díl. 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší nakladatelství a vydavatelství, ISBN s. Seznam příloh Prezentace Test

26 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_12 Druhá světová válka v literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Prosinec 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky se zpracováním tématu druhé světové války u vybraných světových i českých prozaiků. čeština Žák přiřadí díla k autorům. Ocení statečnost autorů, kteří psali o vlastních zážitcích z koncentračních táborů a vězení. Zhodnotí význam tématu v dnešní době. Vlastními slovy převypráví obsah některého z děl. -žádné- Druhá světová válka, E. Hemingway, K. Čapek, A. Moravia, J. Otčenášek, B. Hrabal, M. Šolochov, W. Styron, A. Lustig, J. Fučík, J. Heller. Prezentace, pracovní list

27 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentaci lze využít jako podklad k výkladu učitele. Žáci si nejprve zopakují poznatky o druhé světové válce známé z hodin dějepisu. Následují vybraná díla světových a českých autorů, kteří téma zpracovali různým způsobem. Učitel během prezentace uvede obsahy děl. Na závěr si žák zvolí obsah jednoho díla, který vlastními slovy převypráví. V připojeném pracovním listu si žák ověří získané znalosti doplněním údajů na vynechaná místa. Zdroje informací 1. VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9 - nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. BALAJKA,B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /.2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN s. 4. ULRICHOVÁ, L. Obsahy z děl světové literatury II.díl. 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší nakladatelství a vydavatelství, ISBN s. 5. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5. vyd. Praha: Erika, ISBN s. 6. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. Seznam příloh Prezentace Pracovní list

28 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 11. PV. CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_13 Karel Čapek Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje žákům nejvýznamnějšího českého prozaika 20. století, seznamuje je s jeho životem, názory a hlavními díly. Připojený pracovní list slouží pro zopakování učiva po prezentaci nebo jako forma zápisu o K. Čapkovi, žáci jej vyplňují při samotné prezentaci. Pro zopakování učiva lze využít také interaktivní test. čeština Žák shrne hlavní události z autorova života, uvede jeho díla. Vyjádří vlastními slovy hlavní myšlenky některých děl a ocení Čapkovy názory. Poznatky aplikuje na tvorbě vlastního plakátu. -žádné- K. Čapek, filozofie, sci-fi román, cestopis, drama,

29 román. Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V jejím průběhu mohou žáci průběžně vyplňovat pracovní list. Učitel si vybere některá z řady Čapkových děl a doplní prezentaci o několik obsahů, může použít zdroje informací. Na závěr je připojen tvořivý úkol, žáci jednotlivě nebo ve skupinkách vytvoří plakát. Získané znalosti si mohou žáci ověřit také formou interaktivního testu. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Karel Čapek [online].[cit ]. Dostupný z WWW: < 2. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 3. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5. vyd. Praha: Erika, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1: Autor neznámý. Karel-capek.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Seznam příloh Prezentace Pracovní list Test

30

31 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_14 Název DUM Česká literatura v letech Autor Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Výkladová část materiálu a pracovní list seznamují žáky se situací v české literatuře v období mezi lety 1945 až čeština Žák objasní situaci v literatuře v určeném období, vysvětlí stěžejní historické události. Uvede hlavní představitele české literatury a vztah mezi nimi a dříve tvořícími autory. Aplikuje získané poznatky na vlastní tvorbě příběhu. -žádné- Poválečná literatura, únor 1948, marxismus-leninismus, socialistický realismus, oficiální literatura, budovatelský román. Pracovní list (kombinované)

32 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Výukový materiál je sestaven jako práce v hodině pro tři skupiny žáků. Každá skupina zpracuje informace o jednom úseku období let Základní údaje najdou žáci ve výkladové části. Při plnění zadaných úkolů budou pracovat s učebnicí dějepisu, internetem, mohou také vycházet z obsahů knih a životopisů spisovatelů. Všechny potřebné informace najdou v závěru pracovního listu (zdroje informací). Pro ověření znalostí získaných splněním posledního úkolu pro všechny skupiny slouží přiložený interaktivní test. Zdroje informací 1. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1.vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5.vyd. Praha: Erika, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2.vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 4. Wikipedia.org. Česká literatura v letech [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: _literatura_v_letech_ >. 5. Wikipedia.org. Česká literatura v letech [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < literatura_v_letech_ >. 6. Wikipedia.org. Jaroslav Seifert [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

33 7. Wikupedia.org. Jan Drda [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 8. Wikipedia.org. Socialistický realismus [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 9. Wikipedia.org. Jan Skácel [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 10. Wikipedia.org. Samizdat [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 11. Wikipedia.org. Socialismus [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 12. VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9 - nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 13. ULRICHOVÁ, L. Obsahy z děl české literatury. 2. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství, ISBN s. Seznam příloh Pracovní list Test

34 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_15 Název DUM Česká literatura od roku 1968 do roku 1989 Autor Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Učební materiál chronologicky navazuje na materiál Česká literatura v letech Výkladová část materiálu a pracovní list seznamují žáky se situací v české literatuře od roku 1968 do roku čeština Žák uvede vztah mezi situací ve společnosti a v literatuře, vyjádří vlastními slovy vztah spisovatelů k politické situaci. Přiřadí jednotlivé autory ke druhu literatury, vyjmenuje hlavní představitele a přiřadí k nim názvy děl. -žádné- Oficiální literatura, samizdatová literatura, exilová literatura. Pracovní list

35 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Výukový materiál se skládá z výkladové části, ve které žáci najdou základní informace o literatuře daného období, pracovního listu a testu pro zopakování učiva. Ten je sestaven jako soutěž. Mohou soutěžit jednotlivci nebo skupiny. Cílem je vyhledat odpovědi na otázky. Každá otázka je podle své obtížnosti hodnocena jiným počtem bodů. Vyhrává ten, kdo nejdříve získá 20 bodů. Vyučující může vítězství odměnit jedničkou. Při soutěži mohou žáci využít zdroje informací. Zdroje informací 1. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1.vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5.vyd. Praha: Erika, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 4. Wikipedia.org. Česká literatura v letech [online]. [cit ]. Dostupný z WWW:< 5. Wikipedia.org. Jaroslav Seifert [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 6. Wikipedia.org. Bohumil Hrabal [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7. Karaoketexty.cz. Anděl text [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

36 8. Wikipedia.org. Josef Škvorecký [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Seznam příloh Pracovní list Test

37 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_16 Světová literatura od 2. sv. v. po současnost Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Březen 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje směry a vybrané autory současné světové literatury. Blíže představuje J. Rowlingovoou a její dílo Harry Potter. čeština Žák pojmenuje témata a žánry v literatuře daného období, uvede jména některých autorů, prokáže znalost přečteného díla. -žádné- Poezie, próza, J. K. Rowlingová. Harry Potter prezentace (kombinované) Žák

38 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V úvodu je stručný přehled témat a žánrů, kterým se literatura této doby věnuje, a jména několika vybraných autorů. Následuje část věnovaná J. K. Rowlingové a dílu Harry Potter, které je u žáků velmi oblíbené. Po úvodních údajích o autorce se střídají zajímavosti o díle s animační částí, kdy žáci sami doplňují neúplné informace. Učební materiál může sloužit také jako shrnutí četby z čítanky nebo čtenářského deníku. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 3. Wikipedia.org. Joanne Rowlingová [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 4. Wikipedia.org. Harry Potter [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek 1: Ogren, D. J. K. Rowling 2010.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 2.0 Generic na WWW: < Seznam příloh Prezentace

39 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód VY_32_INOVACE_SADA. 11.PV.CJL _17 Název DUM Autor Česká literatura od roku 1989 po dnešek Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Březen 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace shrnuje rysy současné české literatury, uvádí její hlavní představitele, blíže představuje tvorbu M. Viewegha. čeština Žák objasní situaci v české literatuře daného období, uvede vztah mezi literaturou a filmem, přiřadí díla k autorovi. -žádné- Tradiční literatura, experimentální literatura, poezie, próza, M. Viewegh prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání

40 Typická věková skupina Metodické pokyny let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V úvodu jsou uvedeny rysy české literatury této doby. Prezentace nejprve stručně představuje poezii a její hlavní představitele, následuje próza. Další část prezentace obsahuje tři úkoly týkající se zpracování vybraných knih filmaři. Jako představitel současné české prózy je v prezentaci uveden Michal Viewegh. V závěrečné animačně zpracované části prezentace žáci doplní názvy Vieweghových děl. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Česká literatura po roce 1990 [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 2. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAG- MENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 3. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 4. Wikipedia.org. Michal Viewegh [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek 1: Kovář, L. Michal Viewegh, Praha 8. září jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < _2009_-_2.jpg>. Seznam příloh Prezentace

41 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 11. PV. CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL _18 Název DUM Autor Světové drama Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje žákům dějiny světového dramatu od jeho počátku po dnešek. Seznamuje žáky se základními pojmy, hlavními světovými dramatiky a jejich díly. čeština Žák shrne pojmy spojené s divadlem, vysvětlí znaky dramatu v jednotlivých obdobích, uvede významné představitele. Přiřadí pojmy k jejich charakteristikám. -žádné- Drama, tragédie, komedie, antické drama, středověké drama, drama 20. století prezentace (kombinované)

42 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V úvodu je použito asociační cvičení, co se žákům vybaví, když se řekne slovo divadlo. Druh divadelního představení poznají žáci podle videoukázky. Výkladu může předcházet debata o návštěvách divadelních představení. Následují znaky dramatu a průřez jeho historií. Ke každému období jsou přiřazena jména a díla nejvýznamnějších představitelů. V závěru je animačně zpracovaná část prezentace, kdy si žáci zopakují základní pojmy.učivo si mohou žáci zopakovat také formou přiloženého testu. Zdroje informací 1.Wikipedia.org. Drama [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 2. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 3. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 5. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek1: Praefcke Andreas. Majestic Theatre NYC 2007.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Creative Commons licence 3.0 Unported na WWW: < >.

43 Obrázek 2: Hui Lan. Lational Grand Theatre.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons licence 2.0 Generic na WWW: < Obrázek 3: Theefer. Inside Moscow Bolshoi Theatre.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons licence 2.0 Generic na WWW: < Obrázek 4:Mraz, M., Slovak National Theater - Bratislava.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons licence 3.0 Unported na WWW: <ttp://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:slovak_national_theater_-_bratislava.jpg>. Obrázek 5: Mykenik. Kos7.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Seznam příloh Prezentace Test

44 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_19 České drama Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje žákům dějiny českého dramatu od jeho počátku po dnešek. Seznamuje žáky s významnými etapami ve vývoji českého dramatu, hlavními představiteli a jejich díly i vybranými divadelními scénami. čeština Žák vytvoří a objasní pojmy spojené s divadlem, přiřadí autory k jednotlivým obdobím a druhům dramatu, pojmenuje divadelní hru. -žádné- Drama, J. K. Tyl, Národní divadlo, V. Havel. prezentace

45 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, slouží jako podklad k výkladu učitele nebo pro samostatné studium žáků. V úvodním cvičení žáci vytvoří a vysvětlí pojmy spojené s divadlem. Následuje přehled dějin českého dramatu 19. století. Pro zopakování pojmů je připravena animačně zpracovaná část. Prezentace pokračuje přehledem dějin českého dramatu 20. století. Na závěr prezentace je připojeno několik videoukázek, ze kterých by měli žáci poznat, o kterou divadelní hru se jedná. Znalosti si mohou žáci ověřit vyplněním úkolů na připojeném pracovním listu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 5. Wikipedia.org. České divadlo [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek 1: ZOMER, P.-E. Praha národní divadlo.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 2.0 Německo na WWW: <

46 wiki/soubor:praha_ _n%c3%a1rodn%c3%ad_divadlo.jpg>. Obrázek 2:VitVit. Stavovské divadlo 1.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Soubor:Stavovsk%C3%A9_divadlo_1.JPG>. Obrázek 3:VILÍMEK, J. Jan Vilímek - Josef Kajetán Tyl.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg>. Obrázek 4: DEZIDOR. Národní divadlo, interiér (3).jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Soubor:N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo,_interi%C3%A9r_(3).jpg>. Seznam příloh Prezentace Pracovní list

47 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL _20 Název DUM Autor Literární opáčko Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Březen 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace a přiložený test předkládá žákům úkoly, pomocí kterých si zopakují literární pojmy a stručně shrnou dějiny literatury. čeština Žák uspořádá chronologicky literární směry, přiřadí díla k autorům a jména autorů k obrázkům, opraví nesprávné názvy. -žádné- Literární směr, dílo, autor, poezie, próza, drama. prezentace (kombinované) Žák

48 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží k opakování učiva. Obsahuje 6 úkolů, ve kterých žáci seřazují chronologicky literární směry, poznávají autory podle obrázku, spojují dílo a autora, přiřazují autora, opravují nesprávné pojmy a rozlišují poezii, prózu a drama. Literární pojmy si mohou žáci zopakovat také formou přiloženého testu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1: Ogren, D. J. K. Rowling 2010.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 2.0 Generic na WWW: < Obrázek 2: Autor neznámý. Karolina Svetla 02.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 3: VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Alois Jirásek.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Alois_Jir%C3%A1sek.jpg>. Obrázek 4: : Autor neznámý. Karel-capek.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Obrázek 5:: Kovář, L. Michal Viewegh, Praha 8. září jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Praha_8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2009_-_2.jpg>.

49 Obrázek 6: Kubik, M. Bohumil Hrabal by Kubik jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Hrabal_by_Kubik_1994_01.jpg>. Seznam příloh Prezentace Test

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Gymnázium Rumburk profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Gymnázium Rumburk profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury školní rok: 2019/20 třídy: 8. A, 4. C, 4. D Gymnázium Rumburk profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury Forma zkoušky: jednotně zadaná písemná práce Způsob vypracování: na počítači Čas

Více

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Matematika a její aplikace. Matematika. Závislosti a funkční vztahy

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Matematika a její aplikace. Matematika. Závislosti a funkční vztahy Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.08.KO.MAT Matematika

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník. Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_12_Historie_českého_divadla_II

Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník. Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_12_Historie_českého_divadla_II Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_12_Historie_českého_divadla_II

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Moderna Prokletí básníci,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) PRAVIDLA HODNOCENÍ A PLNĚNÍ POVINNOSTÍ LITERATURA

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY A OBSAHU

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY A OBSAHU Projekt: Pomoc škole a žákům, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1729 Příjemce: Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou Metodický

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze).

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze). 1830 1848 UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě formování politických požadavků o státním uspořádání v monarchii 1. obrozenecký politický program austroslavismus (František Palacký) idea sjednocení Slovanů

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_741_Literatura_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY A OBJEMU

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY A OBJEMU Projekt: Pomoc škole a žákům, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1729 Příjemce: Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou Metodický

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2012/13) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM. Ing. Lenka SATKOVÁ

CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM. Ing. Lenka SATKOVÁ CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM Ing. Lenka SATKOVÁ ANOTACE Název DUM: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_XXXXXX Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Autor: Anotace: Klíčová slova: Metodické pokyny: Druh učebního materiálu:

Více

Seminář literatury (SLI) Literární teorie a komunikace, průřez světovou a českou literární historií 4. ročník a oktáva

Seminář literatury (SLI) Literární teorie a komunikace, průřez světovou a českou literární historií 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Seminář literatury (SLI) Literární teorie a komunikace, průřez světovou a českou literární historií 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Kutná Hora literární Popíše a zhodnotí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ SVALOVÁ SOUSTAVA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2101 (Svalová soustava) Autor Mgr. Radek

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naturalismus ve světové literatuře 2.poloviny 19.století Časový rozsah lekce 3 navazující vyučovací

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Literární příprava k

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Autor materiálu:

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Autor materiálu: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro tříleté obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou Platnost: od 1.9.2014 Podpis předsedy

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_6C_20_Literárni_testováni_česká_literatura

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ekonomika, Finanční

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_450 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099. Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099. Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Chvála rozmanitosti jazyka

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

VY_12_INOVACE_46 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_46 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 46 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM ANOTACÍ. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast

SEZNAM ANOTACÍ. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA2 Funkce,

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PS1 Úvod do obecné psychologie

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PS1 Úvod do obecné psychologie SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PS1 Úvod

Více

Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 1. monitorovací období ( )

Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 1. monitorovací období ( ) Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 1. monitorovací období (1.6.2012 31.10.2012) Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Český jazyk Sada: 1 označení materiálu téma anotace

Více

DIAGNOSTIKA VE FITNESS

DIAGNOSTIKA VE FITNESS DIAGNOSTIKA VE FITNESS Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2106 (Diagnostika ve fitness) Autor

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VĚTY OSOBNÍ HYGIENA. VY_32_INOVACE_Čt.15.02.1 z 1

VĚTY OSOBNÍ HYGIENA. VY_32_INOVACE_Čt.15.02.1 z 1 VĚTY OSOBNÍ HYGIENA Bc. Zuzana Uhrinová Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo šablony: VY_32_INOVACE_Čt.15.02.1 z 1 Ročník: X. Tento

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Digitální učební materiály slouží pro zopakování údajů o vybraných autorech daného období a jejich tvorby

Digitální učební materiály slouží pro zopakování údajů o vybraných autorech daného období a jejich tvorby Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_06_3_CJ) Autor: Mgr. J. Bělinová, Mgr. O. Chudobová, Mgr. N. Posseltová, Mgr. L. Trtíková Vytvořeno: leden 2013 až březen 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží

Více

Tematický plán. Září. Říjen. Listopad. Předmět Vlastivěda. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. hod./týd. 2. Školní rok 2018/2019. Ročník V.

Tematický plán. Září. Říjen. Listopad. Předmět Vlastivěda. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. hod./týd. 2. Školní rok 2018/2019. Ročník V. Tematický plán Předmět Vlastivěda Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 018/019 Ročník V. B hod./týd. Učebnice: Čapka, F.: Vlastivěda 5 - významné události nových českých dějin. Nová škola Brno, 005.

Více

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34. Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.02.BN.ZSV Člověk

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_227 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2018/2019 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. tel.: tel.

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2018/2019 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. tel.: tel. NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2018/2019 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 731 721 321 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Vaculíková jvaculikova@mvk.cz tel.: 604 880 559 tel.:

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší Název školy

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší Název školy Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_58_B. Hrabal Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka Müllerová

Více

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2011/2012 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 2.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 2 nedělené hodiny,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Vývoj uměleckých směrů 1. poloviny 20. století. Mgr. Elen Tehníková

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Vývoj uměleckých směrů 1. poloviny 20. století. Mgr. Elen Tehníková Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více