Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny"

Transkript

1 Moderní dřevostavba DOPORUČENÉ SKLADBY - střešních plášťů - vnitřních stěn - obvodových plášťů...může být moderní i po mnoha letech Nová generace minerální vlny

2 02 Úvod Obsah Úvod 2 Materiály pro dřevostavby 3 Střešní pláště 4 Vnitřní stěny 5 Obvodové pláště 6 Úvod Moderní dřevostavby představují plnohodnotnou alternativu ke klasickým těžkým konstrukcím staveb. Oproti nim však vykazují několik předností: - Vyšší rychlost výstavby bez nutnosti významných technologických přestávek - Dosažení vynikajích tepelně technických parametrů obálky budovy při nižších tloušťkách konstrukce - Efektivnější využití zastavěné plochy - Vysoká variabilita úpravy fasády - Menší zátěž pro životní prostředí Proč zateplovat dům na lepší než tzv. požadovanou úroveň? Protože požadavky norem nelze považovat za ekonomicky optimální. Podle některých výpočtů je i zateplení na tzv. doporučenou hodnotu ekonomicky optimální pro budovu s uvažovanou životností pouze 20 let! Jak se budou vyvíjet požadavky norem v budoucnu? S jistotou můžeme říci, že se budou postupně zvyšovat. Lze předpokládat, že v horizontu 10 let bude za základní standard považována budova jejíž vlastnosti budou odpovídat tomu, co dnes nazýváme pasivní dům. Domníváte se, že máte-li špatně zateplenou fasádu, tak nemá význam kvalitně zateplovat například podkroví? To není pravda! Výsledná ztráta tepla obvodovou konstrukcí je tvořena součtem ztrát jednotlivých konstrukcí (střechou, fasádou, okny, ), není určena tzv. nejslabším článkem. Co mi přinese dosažení lepší hodnoty součinitele prostupu tepla? Součinitel prostupu tepla v podstatě vyjadřuje množství tepla, které proteče určitou plochou stavební konstrukce. Představíte-li si unikající teplo jako peníze, které konstrukcí unikají do vzduchu, tak při dosažení součinitele prostupu tepla 0,20 W/m 2 K Vám jedním čtverečním metrem střechy uteče teplo za dvakrát tolik peněz, než v případě, kdyby konstrukce dosáhla hodnoty 0,10 W/m 2 K. Jak mám porozumět tomuto prospektu? Hustota tepelného toku (ztráty tepla konstrukcí) závisí na dosažené hodnotě součinitele prostupu tepla a také na orientaci stavební konstrukce; Teplo stoupá vzhůru. Shora dolů (například stropem nad průjezdem) uniká méně tepla než zdola nahoru (například plochou střechou). Proto jsou pro různé kontrukce stanoveny různé požadavky. Hodnota požadovaná - té musí být dosaženo vždy Hodnota doporučená - hodnota, o které se již dá uvažovat jako o minimální, ekonomicky rozumné míře zateplení. Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický nebo dům v pasivním standardu hodnota, kterou lze považovat za dobrou investici a záruku toho, že Váš dům bude moderní i za deset let!

3 Materiály pro dřevostavby 03 Materiály pro dřevostavby - PURE 35 RN FIT - rolovaná izolace; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. Je určená speciálně pro zateplování dřevěných rámových stavebních konstrukcí (šikmá střecha, stěny dřevostaveb atd.). Vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi tepelně technickými i mechanickými. - PURE 39 RN SILVER - rolovaná izolace; izolace nové generace. Je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. - PURE 40 PN - izolace ve formě desek; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, výrobek určený pro izolaci lehkých příček, je použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi, do vnitřních předstěn atd. Je charakteristická svou čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. - SF 35 a SF 32 - rolovaná izolace; je určená speciálně pro zateplování dřevěných rámových stavebních konstrukcí (šikmá střecha, stěny dřevostaveb atd.), vykazuje nejlepší vlastnosti tepelně technické i mechanické. Izolaci SF 32 s hodnotou součinitele tepelné vodivosti D = W/(m K) lze v současné době považovat za nejšpičkovější materiál tohoto typu na českém trhu. - DF 39 - rolovaná izolace; univerzální minerální izolace plně dostačující pro většinu běžných aplikací. - TWF 1 - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; osvědčený výrobek určený pro izolace lehkých příček, použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi a do vnitřních předstěn atd. - TWF FONO - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; novinka vycházející z osvědčeného materiálu TWF 1, oblasti použití jsou stejné jako u TWF 1. - TWP 1 - izolace ve formě desek; osvědčený výrobek určený pro izolaci lehkých příček použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi, do vnitřních předstěn atd. - FKP 2 - izolace ve formě desek; všechny tepelné izolace určené do fasád lze použít i pro zateplování dřevostaveb. Minerální izolace na bázi skelné vlny GLASSWOOL a PureOne by umožňují dosáhnout nejlepších hodnot tepelně izolačních, zvyšují požární odolnost stavebních konstrukcí a přispívají ke zvýšení úrovně ochrany před hlukem. Materiály GLASSWOOL jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a ve své kategorii tepelných izolací patří ke světové špičce. PureOne by představuje nejnovější generaci výrobků zařazených do skupiny minerálních izolací pro stavebnictví. Kombinují výhody minerální izolace na bázi skelné vlny s nejmodernější technologií pojení. Výsledkem je nehořlavá, čistě bílá minerální vlna bez obsahu formaldehydů, méně prašná a nedráždivá s nejlepšími vlastnostmi tepelně technickými, akustickými a mechanickými. Název výrobku Norma TWP1 TWF1 TWF FONO DF 39 PURE 40 PN PURE 39 RN SILVER PURE 35 RN FIT SF 35 SF 32 FKP 2 Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti D (W/mK) ČSN EN ,040 0,040 0,040 0,040 Podélný specifický odpor proudění vzduchu (kpa s/m 3 ) ČSN EN Třída reakce na oheň Tloušťka (mm) Šířka (mm) ČSN EN ,50, 60,80, 100, ,160 40, 60, 80 50, 75, ,60, 80, ,140, 160,180, ,50, 60,80, 100, 120 A1 50, 100, 160, , 140, ,140, 160,180, 200,220, , 120, 140, , , 140, 160 Délka (mm) * Pro izolaci různých stavebních konstrukcí lze použít i jiné typy materiálů, než které jsou zde uvedené. Budete-li řešit jakýkoliv problém v souvislosti s použitím izolací, kontaktujte společnost CZ, naši pracovníci Vám vždy rádi pomohou.

4 04 Střešní pláště Střešní pláště Skladby zateplených konstrukcí šikmých střech s použitím systému Fermacell a tepelných izolací Zateplené konstrukce šikmých střech musí vždy splnit tyto požadavky: - Dlouhodobou ochranu před vnějšími vlivy - Tepelnou ochranu budov (Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla U N podle ČSN ); od dochází dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti budov ke změně požadavků pro novostavby a rekonstrukce - viz. tabulka Změny požadavků dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti budov (novela 148/207) požadavky pro novostavby Parametr Označení Jednotky Průměrný součinitel prostupu tepla - Vyhovující vlhkostní bilanci v konstrukci (Podle ČSN , případně ČSN EN ISO ) Ochranu před vnějšími vlivy zajišťuje střešní krytina v kombinaci s větrotěsnou difúzně otevřenou pojistnou hydroizolační fólií. Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí zajišťuje správně navržená skladba konstrukce s použitím vhodné minerální tepelné izolace. Při posouzení skladby musí být zahrnut vliv všech prvků v konstrukci obsažených (tepelné mosty, větrané i nevětrané vzduchové mezery atd.). Vlhkostní bilance závisí na vlivu tepelných mostů v konstrukci obsažených a difúzních parametrech všech materiálů, které konstrukce obsahuje. V lehkých stavebních konstrukcích je vhodné dosáhnout skladby, která výpočtem podle ČSN vykazuje roční množství kondenzované vodní páry Mc = 0 (kg/(m 2 a)). Při realizaci střešních plášťů je třeba respektovat ostatní technické podklady společností Fermacell a. Zároveň je třeba respektochnických normách a zákonných nařízeních U em Opláštění sádrovláknitou deskou FERMACELL tl. 10 mm 1 Mezikrokevní izolace 2 Kovové závěsy, např. krokvový závěs 3 CD W/(m 2 K) Rekonstrukce - požadavky na měněné prvky obálky budovy 4 Dvě vrstvy izolace Změna dokončené budovy 1 x požadovaná hodnota ČSN : Parozábrana/parobrzda dle požadavků 6 Sádrovláknitá deska FERMACELL, upevnění dle návodů na zpracování (šroubování nebo sponkování) Hodnota Nová budova 0,8 x požadovaná hodnota ČSN :2011 Parametr Označení Jednotky Hodnota Součinitel prostupu tepla U W/(m 2 K) Doporučená hodnota dle ČSN : Podlahové prvky FERMACELL s kročejovou izolací a výškovým vyrovnáním viz prospekt: Plánování a zpracování podlahových prvků FERMACELL nebo Návody na zpracování podlahových prvků FERMACELL. 8 Vyrovnávací podsyp FERMACELL 9 Izolace Budova s téměř nulovou spotřebou energie 0,7 x požadovaná hodnota ČSN :2011 Popis skladby: První vrstva tepelné izolace se vkládá mezi krokve v závislosti na tom, jaká je skladba podstřeší. Podle skladby podstřeší se konstrukce střechy koncipuje jako dvouplášťová nebo tříplášťová. Pokud je jako pojistná hydroizolace použita tzv. kontaktní vysoce difúzně otevřená podstřešní fólie (bez bednění), tak se tepelná izolace vkládá do plné výšky krokví bez vzduchové mezery (dvouplášť). Pokud je v konstrukci střechy použita nekontaktní podstřešní fólie nebo jiná pojistně hydroizolační vrstva s vyšším difúzním odporem, tak mezi pojistnou hydroizolací (případně bedněním) musí být vymezena větraná vzduchová mezera (podle ČSN , min 40 mm při sklonu střechy 25, tříplášť). Pro dosažení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla je obvykle potřeba přidat, dle potřeby, jednu nebo více vrstev tepelné izolace. Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná sádrovláknitými deskami FERMACELL, které se montují (pomocí sponek nebo vrutů) na rošt z dřevěných latí nebo z ocelových CD profilů s osovou roztečí max. 400 mm (na šikminách) a horizontálních podhledech). Použité řezivo musí odpovídat třídě S 10 podle DIN 4074, respektive ČSN EN Součástí nosné konstrukce jsou ostatní prvky uvedené ve výrobní dokumentaci příslušného dílce stavební konstrukce, ve vazbě na statické posouzení konstrukce. V konstrukci musí být umístěna vhodná parozábrana. Konstrukce podhledu je vyplněna průmyslově vyráběnou tepelnou izolací z minerální vlny GLASSWOOL nebo PureOne by s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti (viz. ČSN EN ) min. λ D 0,040 (W/m K).

5 Střešní pláště / Vnitřní stěny 05 Součinitel prostupu tepla, hodnoty pro jednotlivé úrovně zateplení střechy,20 Úroveň požadavků pro lehké konstrukce zateplených střešních plášťů Požadovaná hodnota, střecha se sklonem do 45 (platí pro všechny stavby) 0,24 Doporučená hodnota, střecha se sklonem do 45 0,16 Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu, střecha se sklonem do 45 0,11 Požadovaná hodnota, střecha se sklonem nad 45 (platí pro všechny stavby) 0,30 Doporučená hodnota, střecha se sklonem nad 45 0,20 Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu, střecha se sklonem nad 45 0,13 Tabulka vychází z ČSN Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro vybrané varianty skladeb Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací tloušťky 60 mm v příčném dřevěném nebo ocelovém roštu (60 x 40 mm rozteč 400 mm) pod krokvemi. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm. Mezi krokvemi (160 mm) Pod krokvemi (60 mm) PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,22 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,20 SF 32 0,19 Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací tloušťky 120 mm v příčném dřevěném nebo ocelovém roštu (rozteč 400 mm) pod krokvemi. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm. Mezi krokvemi (160 mm) Pod krokvemi (120 mm) PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,16 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 0,14 SF 32 0,13 Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací v tloušťce 200 mm v nosném roštu, který je konstruován tak, že netvoří významný tepelný most. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm. Mezi krokvemi (160 mm) Pod krokvemi (200 mm) PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,12 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,10 SF 32 0,10 Vnitřní stěny Lehké konstrukce vnitřních stěn s využitím materiálů včetně souhrnu jejich parametrů, najdete také v prospektu Ochrana před hlukem vydaného společností CZ. Spodní konstrukce Označení 1 HT 15 Zvuková izolace Opláštění FERMACELL Izolace žebra jedna strana [mm] [mm] Tloušťka stěny sloupky [mm] [mm] /100 60/100 12,5 Požárně Plošná hmotnost Rw(2) podle Požární odolnost podle tloušťka/obj. hmotnost Povolené napětí p ČSN EN ISO ČSN EN osvědčení [mm] [kg/m3] [N/mm2] [kg/m2] [db] 2, REI 15 DP2 REI 45 DP3 PKO / AO 204 2, REI 15 DP2 REW 15 DP2 REI 45 DP3 REW 45 DP3 PKO / AO 204 TWP 1, TWF 1, 1 HT /100 + předsazená stěna 40/60 TWF FONO, 60/100 12,5 PURE 40 PN

6 06 Obvodové pláště Obvodové pláště Skladby obvodových stěn s použitím systému Fermacell a tepelných izolací Obvodové stěny musí vždy splnit tyto požadavky: - Dlouhodobou ochranu před vnějšími vlivy - Tepelnou ochranu budov (Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla U N podle ČSN ); od dochází dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti budov ke změně požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla pro novostavby a u rekonstrukcí na součinitel prostupu tepla - viz. tabulka str.4) - Vyhovující vlhkostní bilanci v konstrukci (Podle ČSN , případně ČSN EN ISO ) Ochranu před vnějšími vlivy zajišťuje vnější obložení stěny, případně v kombinaci s větrotěsnou difúzně otevřenou hydroizolační fólií. Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí zajišťuje správně navržená skladba konstrukce s použitím vhodné minerální tepelné izolace. Při posouzení skladby musí být zahrnut vliv všech prvků v konstrukci obsažených (tepelné mosty, větrané i nevětrané vzduchové mezery atd.). Vlhkostní bilance závisí na vlivu tepelných mostů a difúzních parametrech všech materiálů, které konstrukce obsahuje. V lehkých stavebních konstrukcích je vhodné dosáhnout skladby, která výpočtem podle ČSN vykazuje roční množství kondenzo - vané vodní páry Mc = 0 (kg/(m 2 a). Při realizaci stěny je třeba respektovat ostatní technické podklady společností Fermacell a. Zároveň je třeba respektovat ckých normách a zákonných nařízeních. 10 Schéma základní konstrukce 1 Vnější konstrukční deska; v případě že skladba nebude doplněna o další vrstvy izolace, musí být použit vhodný typ desky, například Powerpanel FERMACELL HD Armovací páska 3 Armovací lepidlo Fasádní stěrka s armovací síťovinou 5 Armovací síťovina 6 Tenkovrstvá omítka Tepelná izolace GLASSWOOL nebo PureOne by 6 8 Dřevěný sloupek nosné konstrukce 9 Parozábrana 10 Vnitřní konstrukční deska Popis skladby: Dřevěný rám je zhotoven ze sloupků 50/140 mm s osovou vzdáleností sloupků max. 625 mm, spojených dole a nahoře vodorovnými vlysy shodných Použité řezivo musí odpovídat třídě S 10 podle DIN 4074, respektive ČSN EN Součástí rámu jsou nadokenní překlady a ostatní prvky dřevěného rámu uvedené ve výrobní dokumentaci příslušného dílce obvodové stěny ve vazbě na statické posouzení konstrukce. Dřevěný rám je vyplněn průmyslově vyráběnou tepelnou izolací z minerální vlny GLASSWOOL nebo PureOne by s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti (viz. ČSN EN ) min. λ D 0,040 (W/m K) o tloušťce 140 mm. Dřevěný rám je oboustranně oplášťěn sádrovláknitými deskami Fermacell tloušťky 12,5 mm. Mezi vnitřní deskou Fermacell a tepelnou izolací je vložena konvekčně celistvá vrstva, omezující prostup vodních par z interiéru do konstrukce, vytvořená použitím polyetylénové (PE) fólie jako parozábrany nebo polypropylénové (PP) fólie jako parobrzdy. Vnitřní předstěny: Z hlediska dosažení vyšší míry funkční bezpečnosti obvodových stěn je vhodné z vnitřní strany doplnit konstrukci o zateplenou předstěnu (například z desek Fermacell na CW Předstěna ještě zvýší tepelný odpor konstrukce aniž by ji ohrozila z hlediska vlhkostní bilance (vždy doporučujeme ověřit výpočtem) a zároveň umožňuje provést rozvody (potrubí, kabeláže atd.) bez nutnosti proniknout rovinou parozábrany. Statika: Sádrovláknité desky Fermacell skladebných rozměrů šířky 1250/625 mm a délky min mm jsou ke sloupkům a vodorovným vlysům rámu, dle údajů výrobce desek pro staticky namáhané konstrukce, připevněny doporučenými sponkami (52x10x1,5 mm) po 75 a150 mm. Styky sádrovláknitých desek jsou na vnitřní straně slepeny spárovacím lepidlem Fermacell. Na vnější straně jsou styky desek provedeny na sraz. Zatížení stěny je možné do 64,8 kn/m. Požární odolnost: Platí pro všechny uvedené konstrukční varianty. REI 15 DP2 REI 45 DP3 Podle ČSN EN Požárně osvědčení PKO /AO 204

7 Obvodové pláště 07 Součinitel prostupu tepla, hodnoty pro jednotlivé úrovně zateplení lehké konstrukce vnější stěny,20 Úroveň požadavků pro lehké konstrukce vnější stěny Požadovaná hodnota (platí pro všechny stavby) 0,30 Doporučená hodnota 0,20 Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu 0,13 Tabulka vychází z ČSN Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro vybrané varianty difúzně otevřené skladby Tepelná izolace pouze mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s větranou vzduchovou mezerou (popis skladby: viz předchozí strana). Celková tloušťka izolace 140 mm. Mezi sloupky 140 mm izolace PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,29 SF 32 0,27 Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací v příčném dřevěném roštu 60 x 40 mm, rozteč 625 mm (λd v příčném roštu 0,040 W/(m K), například TWP 1, DF 39, z vnější strany s větranou vzduchovou mezerou (popis skladby: viz předchozí strana). Celková tloušťka izolace 200 mm. Mezi sloupky a v příčném roštu celkem 200 mm izolace 0,040 PURE 40 PN, TWP 1, FKP 1 PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,23 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,21 SF 32 0,20 0,23 Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací v konstrukci zavěšené fasády a následnou větranou vzduchovou mezerou. Konstrukce pro zavěšení fasády neobsahuje významné tepelné mosty. Celková tloušťka izolace (mm). Mezi sloupky a v konstrukci pro zavěšení fasády celkem 240 mm izolace 0,040 PURE 40 PN, TWP 1, FKP 1 PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,12 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,11 SF 32 0,10 0,12 Skladby s kontaktním zateplovacím systémem Z celé řady důvodů se u dřevostaveb velmi často volí použití některé z variant kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Tyto systémy jsou však vždy relativně difúzně uzavřené a při jejich navrhování je nutné pečlivé ověření skladby zejména z hlediska bilance vlhkosti. Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce. Z vnější strany kontaktní zateplovací systém s použitím expandovaného (pěnového) polystyrénu tloušťka 120 mm. Celková tloušťka izolace (mm). Tepelná izolace: Mezi sloupky (z vnější strany vždy 140 mm izolace kontaktního zateplení) λd [W/(m K)] 0,040 PURE 40 PN, TWP 1, FKP 1 PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,16 0,16 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,15 SF 32 0,14 Poznámka: pro některé konstrukce jsou v tabulkách uvedeny stejné hodnoty součinitele prostupu tepla při použití kvalitativně odlišných tepelných izolací. To je způsobeno zaokrouhlováním vypočtené hodnoty, vždy nahoru v krocích po 0,01 W/m 2 K. Rozdíl mezi takto uvedenými hodnotami tak může být téměř 0,01 W/m2 K tj., v některých případech, téměř 10 %.

8 Stáhněte si z zdarma software pro: 1 OBÁLKA výpočet energetického štítku obálky budovy 2 STŘECHA tepelně technické posuzování konstrukcí DOTACE Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM! Tepelné izolace jsou registrované v seznamu výrobků technologií (SVT) programu Nová zelená úsporám. CZ s.r.o. Pražská 16/810, Praha 10 Tel.: , Fax: Prodejce: Rev:130502

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od 1.11.2009 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Izolace ze skelné vlny Ušetřete za energii, prostor a čas...

Více

Nová generace minerální vlny

Nová generace minerální vlny Nová generace minerální vlny Uživatelsky příjemná, bílá, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace PureOne nová generace minerální vlny URSA, Váš partner přispívající k ochraně životního prostředí

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor Zateplení obálky budov Efektivní řešení energetických úspor Leden 07 PŘÍNOSY ZATEPLENÍ OBÁLKY SPOTŘEBA NAŠÍ ENERGIE Šetří peníze Zdravé vnitřní prostředí Tepelná pohoda v interiéru do budoucna 6 % Vytápění

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém červen 2015 Zateplení mezi a pod krokvemi V tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U, kterých lze dosáhnout s použitím postupů

Více

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti květen 2015 DECIBEL (TI 140 Decibel) Charakteristické vlastnosti Popis Decibel je stavební tepelná a akustická izolace z pružné minerální vlny. Technologie pojení ECOSE využívá pojivo na rostlinné bázi

Více

Efektivní řešení obálky budovy

Efektivní řešení obálky budovy Efektivní řešení obálky budovy Spodní stavba Fasáda Šikmá střecha GLASSWOOL XPS PureOne by Jak šetřit energii a peníze v budovách? Pokud chceme dobře nakládat se svými finančními prostředky, měli bychom

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor Zateplení obálky budov Efektivní řešení energetických úspor Srpen 2018 PŘÍNOSY ZATEPLENÍ OBÁLKY SPOTŘEBA NAŠÍ ENERGIE Šetří peníze Zdravé vnitřní prostředí Tepelná pohoda v interiéru do budoucna 6 % Vytápění

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO PRO Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby Produktový katalog/ceník duben 204 2 URSA záruka evropské kvality v tepelných izolacích URSA, silný

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Certifikační školení URSA

Certifikační školení URSA Certifikační školení URSA URSA v Evropě Jeden ze tří největších výrobců minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny. Výroba velmi kvalitní tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Od roku 2003 je

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Rekonstrukce šikmých střech

Rekonstrukce šikmých střech Rekonstrukce šikmých střech zateplení šikmé střechy nad krokvemi rekonstrukce zateplených střech rekonstrukce zateplených rámových konstrukcí Duben 01 Úvod Spotřeba energií a energetická náročnost uspokojování

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah Obsah FOAMGLAS... 1 FOAMGLAS PERINSUL... 1 FOAMGLAS T4+... 1 FOAMGLAS S3... 2 FOAMGLAS F... 2 FOAMGLAS FLOOR BOARD T4+... 3 FOAMGLAS FLOORBOARD F... 3 FOAMGLAS WALL BOARD... 3 FOAMGLAS READY BOARD... 4

Více

КATALOG STAVEBNÍCH DÍLU PCB GROUP LLC

КATALOG STAVEBNÍCH DÍLU PCB GROUP LLC КATALOG STAVEBNÍCH DÍLU PCB GROUP LLC Stavební prefabrikáty drevostaveb Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu a taky RD na klic, probíhá ve výrobním zavode PCB-GROUP LLC ve Lvovske oblasti,ukrajina

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

leden 2016 Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém let Testovaná životnost těsnosti spojů

leden 2016 Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém let Testovaná životnost těsnosti spojů leden 2016 Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém let Testovaná životnost těsnosti spojů Vzduchotěsný izolační systém HOMESEAL LDS TESTOVÁNO Postup při zateplování šikmé střechy s izolací mezi a pod

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny

Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny Ochrana před hlukem Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Obecné informace 3 Základní pojmy a požadavky 4 Skladby a kompendium hodnot 5-8 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 9 Zlepšení

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

URSA Optimální účel použití tepelné izolace

URSA Optimální účel použití tepelné izolace Ceník/produktový katalog Leden 2015 URSA Optimální účel použití tepelné izolace Šikmá střecha Plochá střecha Strop a podh URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

ŠIKMÁ STŘECHA HOMESEAL LDS PROVĚŘENÝ SYSTÉM. let Testovaná životnost těsnosti spojů

ŠIKMÁ STŘECHA HOMESEAL LDS PROVĚŘENÝ SYSTÉM. let Testovaná životnost těsnosti spojů ŠIKMÁ STŘECHA HOMESEAL LDS PROVĚŘENÝ SYSTÉM let Testovaná životnost těsnosti spojů Vzduchotěsný izolační systém HOMESEAL LDS TESTOVÁNO Vydání: leden 2019 ZATEPLENÍ MEZI A POD KROKVEMI V tabulkách jsou

Více

Rekonstrukce šikmých střech

Rekonstrukce šikmých střech Rekonstrukce šikmých střech Září 201 Úvod Spotřeba energií a energetická náročnost v uspokojování lidských potřeb neustále narůstá. V Evropě se spotřebuje přibližně 40 % energie pro provoz budov, z toho

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCÍ

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCÍ Manuál dřevostaveb 09/00 ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCÍ Manuál dřevostaveb W 55 Nosná obvodová stěna Knauf Knauf W 55 ekonom Knauf W 55 ekonom Vnější: OSB3 mm Vnitřní: OSB3 mm Knauf Red,5 mm Vnější: Knauf Red,5

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TP101 SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ( = 0,043 W/mK; q=190 kg/m3) (STEICOprotect TYP L) STATICKÝ PRŮŘEZ MASIVNÍ STĚNY PRO DANÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ JE 100 mm. 0,26 W/m2K 50 db OBVODOVÁ STĚNA

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Šikmé střechy CZ. duben 2014. Šikmé střechy Informace o navrhování a realizaci zateplených šikmých střech s použitím systému Knauf Insulation LDS

Šikmé střechy CZ. duben 2014. Šikmé střechy Informace o navrhování a realizaci zateplených šikmých střech s použitím systému Knauf Insulation LDS Šikmé střechy CZ duben 2014 Šikmé střechy Informace o navrhování a realizaci zateplených šikmých střech s použitím systému Knauf Insulation LDS Úvod Obsah šikmé střechy Úvod 2 Zateplování šikmých střech

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav červen 2016 EI

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav červen 2016 EI Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav červen 2016 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 2 3 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 1 Rozměry desek a prvků 3 2 Charakteristické údaje desek

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Šikmé střechy CZ. červen 2015. Šikmé střechy zateplení nad krokvemi

Šikmé střechy CZ. červen 2015. Šikmé střechy zateplení nad krokvemi Šikmé střechy CZ červen 2015 Šikmé střechy zateplení nad krokvemi Úvod Není to příliš dávno, kdy se o energeticky úsporných nebo pasívních budovách mluvilo jako o ojedinělých projektech jednotlivců. Zájem

Více

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Izolace První vydání Srpen 2018 K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE l Vysoce účinné izolační desky z tuhé pěny

Více

Šikmé střechy CZ. červen 2015. Šikmé střechy Informace o navrhování a realizaci zateplených šikmých střech s použitím systému Homeseal LDS

Šikmé střechy CZ. červen 2015. Šikmé střechy Informace o navrhování a realizaci zateplených šikmých střech s použitím systému Homeseal LDS Šikmé střechy CZ červen 2015 Šikmé střechy Informace o navrhování a realizaci zateplených šikmých střech s použitím systému Homeseal LDS Úvod Obsah šikmé střechy Úvod 2 Zateplování šikmých střech s materiály

Více

Tepelná izolace soklu

Tepelná izolace soklu Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* 1. Úvod Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v

Více

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o. TOP 160 dřevovláknitá nadkrokevní izolace Číslo výrobku Popis výrobku Dřevovláknitá izolační deska TOP 160 je odolná vůči vlivům počasí pro izolaci střech formou nadkrokevní izolace. V případě střech se

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Historie sádrovláknitých desek FERMACELL Použití v Evropě více než 38 let Použití v ČR více než

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA PASIVNÍ vs. NÍZKOENERGETICKÝ TEPELNÁ TECHNIKA STAVEB Co musí splňovat kvalitní stavba 1. Zajistit celoroční

Více

EI 30 DP1 45 6090120. Konstrukce stěn, stropů a podlah. + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL. Stav: květen 2010 nové konstrukce

EI 30 DP1 45 6090120. Konstrukce stěn, stropů a podlah. + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL. Stav: květen 2010 nové konstrukce EI 30 DP1 45 6090120 + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav: květen 2010 nové konstrukce FERMACELL: komplexní řešení suché výstavby Požadavky na moderní stavební materiály

Více

CLT C1 THERMAL. POUŽITÍ POPIS TECHNICKÉ VLASTNOSTI CERTIFIKACE. leden Stropy velkoprostorových garáží

CLT C1 THERMAL.   POUŽITÍ POPIS TECHNICKÉ VLASTNOSTI CERTIFIKACE. leden Stropy velkoprostorových garáží CLT C1 THERMAL leden 2018 POUŽITÍ Stropy velkoprostorových garáží POPIS Lamela pro izolace stropů CLT C1 Thermal je nehořlavá izolace z minerální kamenné vlny s kolmou orientací vláken. Lamela má z vnější

Více