The Council on State Support to Non-governmental. Bulletin. červen Centra ázerbájdžánských a kaspických studií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Council on State Support to Non-governmental. Bulletin. červen 2014. Centra ázerbájdžánských a kaspických studií"

Transkript

1 The Council on State Support to Non-governmental Bulletin červen Centra ázerbájdžánských a kaspických studií Vydáno s finanční podporou Rady pro státní podporu nevládních organizací pod záštitou prezidenta Ázerbájdžánské republiky Mezinárodní konference Praha, 9. červen 2014 Ázerbájdžánská bezpečnostní politika jako faktor míru a regionální stability

2 2 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává monotematické číslo Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které je věnováno výsledkům společného projektu Centra a Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Ázerbájdžánská bezpečnostní politika jako faktor míru a regionální stability. Projekt byl realizován s finanční podporou ve formě grantu Rady pro státní podporu nevládních organizací pod záštitou prezidenta Ázerbájdžánské republiky a jeho ambicí bylo představit politický, ekonomický a bezpečnostní potenciál země, která je významným politickým aktérem v regionu jižního Kavkazu a v kaspické oblasti s přesahem na Střední východ. Děje se tak prostřednictvím devíti analytických studií renomovaných expertů, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou Ázerbájdžánu, Zakavkazska a geopolitickým a bezpečnostním vývojem v globálním i regionálním měřítku. S jejich obsahem se můžete seznámit na následujících stránkách. Najdete zde též informaci o konferenci, která se stejným názvem jako celý projekt proběhla v pondělí 9. června 2013 pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a velvyslance Ázerbájdžánu v České republice J. E. Tahira Taghizadeho za účasti více jak stovky účastníků z řad představitelů státní správy, akademické a bezpečnostní komunity, zástupců komerčního sektoru, diplomatů, novinářů a studentů. Vystoupení a otevřená diskuse ve čtyřech diskusních blocích ukázaly významnou regionální váhu Ázerbájdžánu v Zakavkazsku, jeho významnou roli při zajišťování evropské a české energetické bezpečnosti s potenciálem stát se regionálním transportním hubem na důležité tranzitní ose mezi Asií a Evropou. V centru pozornosti byla i problematika reformy bezpečnostního sektoru, která je pro Ázerbájdžán významná především s ohledem na jeho polohu v bezpečnostně velmi komplikovaném regionu. Věřím, že monotematické číslo Bulletinu bude pro všechny jeho čtenáře vítaným zdrojem nových informací a poznatků. PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Vedoucí SBP CESES FSV UK Ázerbájdžánská bezpečnostní politika jako faktor míru a regionální stability Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií se stalo spolu s partnery z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Centrem pro strategická studia pod prezidentem Ázerbájdžánské republiky spolupořadatelem konference nazvané podle grantu hlavního organizátora akce, Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Ázerbájdžánská bezpečnostní politika jako faktor míru a regionální stability. Konference se uskutečnila v pondělí 9. června 2014 v reprezentativních raně barokních prostorách Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze, v sídle Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Konferenci zahájil vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. informací o grantu a spolupráci s partnery. Ocenil nevšední podporu J. E. velvyslance Ázerbájdžánské republiky Tahira Taghizadeho celému projektu, kde veškerá komunikace probíhala v českém jazyce. Dále zmínil, že konference byla bohužel poslední akcí J. E. pana velvyslance v České republice, neboť jeho mise, která začala v roce 2007, končí. Pan velvyslanec si právě kvůli konferenci prodloužil pobyt v Praze. Na závěr mu popřál hodně úspěchů v jeho novém působišti v Londýně. Jako druhý vystoupil s projevem předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček. Zdůraznil velký význam akce, ocenil úsilí organizátorů i připravené materiály, neboť Ázerbájdžán je podle jeho slov pro Českou republiku velmi důležitým partnerem. Připomenul úspěchy v budování vzájemných styků obou zemí od ustavení velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze v září 2007 i českého zastoupení v Baku v lednu Zavzpomínal na své cesty do Ázerbájdžánu a dojmy, které v něm zanechala tato dynamicky se rozvíjející země. Závěrem poděkoval J. E. Tahiru Taghizademu za mimořádné nasazení během jeho celé mise u nás. Úvodní projevy zakončil sám pan velvyslanec J. E. Tahir Taghizade perfektní češtinou. Řekl mimo jiné, že je velmi rád, že se začíná dařit měnit obraz Ázerbájdžánu pouze jako ropné velmoci, nýbrž také jako historicky zajímavé a kulturně bohaté země, a že se daří rozvíjet spolupráci nejen na poli energetiky, ale také ve vědě a v kultuře. Zmínil se o spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci v rámci letní školy slovanských jazyků, Ostravskou univerzitou a Univerzitou Karlovou v Praze, kde se na Filozofické fakultě podařilo založit Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií a na Fakultě sociálních věd získat grant, který umožnil uspořádat dnešní konferenci. Poděkoval předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi za trvalou podporu vzájemným vztahům a popřál konferenci úspěch. Následovaly příspěvky rozdělené do čtyř panelů, jak patrno z přiloženého programu. Po úvodních vystoupeních probíhala odborná diskuse z řad panelistů i přítomných v sále. Velmi podnětné byly prezentace a vystoupení ázerbájdžánských kolegů. PhDr. Jana Gombárová, Ph.D.

3 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen Opouštím Českou republiku, zemi, kterou miluji, miloval jsem a budu milovat Rozhovor s velvyslancem Ázerbájdžánu v České republice Tahirem Taghizadem Vaše Excelence pane velvyslanče, Vaše diplomatická mise v České republice končí. Jak byste ji zhodnotil? Otázka vskutku krásná, zajímavá a na místě. S politováním musím konstatovat, že život jde bohužel dál a já opravdu musím Českou republiku opustit zemi, kterou miluji, miloval jsem a budu milovat zemi, lidi i kulturu. Je to beze změn a to se ani nemůže změnit. Víte, diplomat potřebuje mít zemi, ve které je akreditován, rád, pokud chce být efektivní. Jestliže to jenom předstírá, tak se to dříve či později projeví. Tady jsem nic předstírat nemusel. Jak jsem říkal tuto zemi jsem měl, mám a budu mít rád vždycky. Dosáhli jsme velkých úspěchů za těch sedm let, co tady velvyslanectví funguje. Ani nemyslím to, že se uskutečnila řada cest oproti těm dvěma návštěvám na úrovni náměstků ministrů před zahájením činností ambasád: našeho velvyslanectví tady a českého zastupitelství u nás. Byla tady setkání na všech úrovních, včetně čtyř prezidentských návštěv. Tři návštěvy našeho prezidenta sem a jedna českého prezidenta v Baku. Nemyslím tím ani to, že pan prezident Zeman před rokem charakterizoval pracovní vztahy mezi Ázerbájdžánem a Českou republikou jako strategické spojenectví, což je velký pokrok oproti jen tomu vlažnému zájmu před sedmi lety z obou stran. A nemyslím tím ani ten úplně hlavní ukazatel a tím je to, že velice vyrostla obchodní výměna mezi oběma státy. Momentálně činí přes 1,6 miliardy dolarů. Samozřejmě z toho větší část připadá na energetiku. Ale i na ty neenergetické sektory zůstává v poslední době dost přes 300 milionů. Ale ani to není adekvátní číslo. Mohlo by být ještě vyšší. Nicméně ani to z mého hlediska není to nejdůležitější. Co je opravdu důležité, je to, že roste zájem lidí, roste počet mezilidských kontaktů, roste počet cest. Ať už se jedná o české podnikatele nebo české turisty nebo naše lidi, kteří jezdí sem do České republiky. Na začátku jsme vydávali 50 víz měsíčně, teď vydáme 50 víz za jeden den. J. E. Tahir Taghizade působil od roku 2007 jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v České republice. Bulletinu poskytl rozhovor při příležitosti ukončení jeho diplomatické mise v Praze. Jak vidíte budoucnost našich vztahů, vztahů mezi oběma zeměmi co myslíte, že by se dalo ještě zlepšit? Děkuji velice správná otázka. Já jsem záměrně z toho dosavadního seznamu věcí, které jsme udělali dobře podle mého mínění, vypustil Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií na Karlově univerzitě. Já si myslím, že toto je ta cesta, kterou by se to mělo ubírat. Abychom nebyli státy, které se navzájem vnímají jen z jednoho hlediska. Aby Ázerbájdžánci a to už je u nás realitou nevnímali Českou republiku pouze jako krásnou turistickou destinaci, kde se vyrábí výborný křišťál a skvělé pivo. Aby Česká republika neviděla v Ázerbájdžánu pouze zemi, na kterou připadá 25 % jejích energetických zdrojů nebo paliva, které se tady spotřebuje, to na jedné straně, a na druhé straně zemi, kde lze levně nakoupit kvalitní koberce a kaviár. Já si myslím, že právě Centrum dělá z tohoto hlediska hodně. Samozřejmě, že původním zaměřením Centra je především energetická bezpečnost. Centrum však dělá spousty dalších věcí. A tady musím uznat zásluhy jak pana profesora Gombára, tak pana doktora Dilbaziho. Centrum dělá hodně z hlediska diverzifikace zájmu, který v České republice o Ázerbájžán je.

4 4 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 Kam myslíte, že by se měla ubírat další činnost Centra ázerbájdžánských a kaspických studií? Samozřejmě je to jen přátelská rada, neboť užší spolupráce bude pokračovat s novým panem velvyslancem. Možná to budu v budoucnu zase já, protože pan prezident Aliyev se vyjádřil předsedovi poslanecké sněmovny, že máme zavedenou praxi, že se naší velvyslanci občas vracejí na místo svého působiště. Takže nevylučuji, že se sem někdy zase vrátím. Momentálně já bych to viděl tak. Udělali jsme velmi dobrou věc, a tou byla knížka Přehled ázerbájdžánské gramatiky pana velvyslance, dr. Laněho. To je cesta, kterou bychom se měli ubírat. Teď bych viděl jako nejlepší věc zahájení studia: studia Ázerbájdžánu jako oboru, např. energetika nebo reálie, ale i studia ázerbájdžánského jazyka, protože zájem o něj roste. Jazyky jsou si velmi blízké to vy sama víte a s ázerbájdžánštinou se domluvíte i mimo Ázerbájdžán v Turecku a okolí. Další věcí je dělat více společných akcí, jako byla konference o ázerbájdžánské bezpečnostní politice z minulého týdne, jejímž hlavním organizátorem bylo Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK s podporou Rady pro státní podporu nevládních organizací pod záštitou prezidenta Ázerbájdžánské republiky, a na jejíž organizaci se podílelo Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií. To bylo zajímavé. Akce spojila dohromady mnoho organizací, které se nescházejí každý den nevládní organizace, Parlament, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu. To je to, čemu Američané říkají task force. Oni když potřebují něco řešit, např. otázku Perského zálivu, nevytvářejí kvůli tomu zvláštní agenturu, ale dají dohromady skupinu z různých organizací. A tato akce tato konference byla svým způsobem task force. Vidím Vám na očích, že máte ještě další nápady ohledně Centra. Já tyto věci vidím jako to, co je třeba udělat. Myslím, že Centrum jako živý organismus musí mít vývoj. Cokoli se zastaví, je odsouzeno k zániku. Já si myslím, že na ázerbájdžánské straně zájem je. Musí být i na české. A teď střílím do nebe. Možná bychom se mohli pokusit rozšířit činnost Centra i mimo Prahu. Já například vím, že pan profesor Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, projevoval obrovský zájem o rozvoj vztahů s Ázerbájdžánem. Takže pokračovat ve spolupráci s Palackého univerzitou. Česko-ázerbájdžánské kulturní fórum v Ostravě je další možnost. A možná by bylo dobré vykročit i mimo akademickou sféru. Zmínil jste, pane velvyslanče, že byste se mohl ještě někdy vrátit? To bychom byli rádi. Ani nevíte, jak rád bych byl já. Já doufám, že pokud to v Londýně nepokazím, že mám šanci. Mohli bychom se tedy na Vás občas obrátit? Určitě, určitě jednoznačně. Dnes jsem se na tureckém velvyslanectví setkal s několika českými podnikateli. Oni říkali, že někde se to povedlo. Já jsem za ně hodně loboval. U nás mi říkají, že je to až neúnosné, že jsem spíše druhým českým velvyslancem v Baku. Podařilo se to určitě Tatře Kopřivnice. Škoda Transportation má rozjednaný obrovský kontrakt za 6 miliard eur. Moc mne mrzí, že se to dodnes nepodařilo Vítkovicím z Moravskoslezského regionu, který mám tak rád a kde mám spoustu přátel. Toto budu prosazovat dál i z Londýna. Rozesílám kontakty a budeme spolupracovat dál. Samozřejmě do té míry, abych nezasahoval do práce novému panu velvyslanci. Pan velvyslanec, jenž přijede, umí česky? Bohužel neumí. Přijede z Kanady, z Ottawy. Ale je to opravdu velmi zkušený diplomat, kamarádský a otevřený a velice konstruktivní člověk. Já si myslím, že to bude perfektně fungovat. Rozhovor vedla Jana Gombárová

5 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních v d Univerzita Karlova v Praze Institute of International Studies Faculty of Social Science Charles University in Prague Ázerbájdžánská bezpe nostní politika jako faktor míru a regionální stability Termín: 9. ervna 2014 Místo: Profesní d m, Malostranské nám stí 25, Praha 1 Organizáto i St edisko bezpe nostní politiky CESES Fakulty sociálních v d Univerzity Karlovy v Praze Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních v d Univerzity Karlovy v Praze Centrum pro strategická studia pod prezidentem Ázerbájdžánské republiky Azerbaijan s Security Policy as a Factor of Peace and Regional Stability Date: June 9, 2014 Venue: Profesní d m, Malostranské nám stí 25, Praha 1 Organizers Center for Security Policy CESES, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague Center of Azerbaijani and Caspian Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague Center for Strategic Studies under the Auspices of the President of the Republic of Azerbaijan Project implemented with the financial support of the Council on State Support to Non-Governmental Organizations under the Auspices of the President of the Republic of Azerbaijan Projekt je realizován s finan ní podporou Rady pro státní podporu nevládních organizací pod záštitou prezidenta Ázerbájdžánské republiky S laskavou podporou Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v eské republice Záštitu p evzali Jan Hamá ek, p edseda Poslanecké sn movny Parlamentu R J.E. Tahir Taghizade, velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v eské republice Program 8:30 9:00 Registrace 9:00 9:30 Zahájení 10:00 10:45 Komentá e a diskuse František Masopust, výkonný editel Komory pro hospodá ské styky se Spole enstvím nezávislých stát B etislav Ture ek, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Moderátor Miloš Balabán, vedoucí SBP CESES FSV UK 10:45 11:00 P estávka Blok 2 Reforma bezpe nostního sektoru v Ázerbájdžánu: zkušenosti, výsledky, perspektivy 11:00 11:15 Vystoupení Kamal Makili-Aliyev, vedoucí v decký pracovník, Centrum pro strategická studia pod prezidentem Ázerbájdžánské republiky 11:15 12:00 Komentá e a diskuse Jan Vykoukal, zástupce editele odboru bezpe nostního výzkumu a policejního vzd lávání Ministerstva vnitra R Brig. gen. Jaromír Z na, editel Agentury logistiky Armády eské republiky Moderátor Libor Stejskal, SBP CESES FSV UK 12:00 13:00 Ob d Blok 3 Role Ázerbájdžánu v zajiš ování evropské a eské energetické bezpe nosti 13:00 13:30 Vystoupení Eltay Dilbazi, Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií FF UK Pavel Kavina, editel odboru surovinové a energetické bezpe nosti Ministerstva pr myslu a obchodu R 13:30 14:30 Komentá e a diskuse Jitka Holubcová, tajemnice zvláštního velvyslance eské republiky pro energetickou bezpe nost Luboš Palata, MF Dnes Michael Romancov, Institut politologických studií FSV UK Moderátor Jan Ludvík, SBP CESES FSV UK 14:30 14:45 P estávka Blok 4 Miloš Balabán, vedoucí SBP CESES FSV UK Jan Hamá ek, p edseda Poslanecké sn movny Parlamentu R J.E. Tahir Taghizade, velvyslanec Ázerbájdžánu v eské republice Blok 1 Ázerbájdžán jako významný regionální politický, ekonomický a bezpe nostní aktér a partner EU 9:30 10:00 Vystoupení Fariz Ismailzade, prorektor Diplomatické akademie Ázerbájdžánské republiky Eduard Gombár, editel Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK Ázerbájdžán: významná tranzitní zem mezi Asií a Evropou 14:45 15:15 Vystoupení Slavomír Horák, Institut mezinárodních studií FSV UK Mustafa Gurbanli, editel Odd lení mezinárodních vztah, Rada pro státní podporu nevládních organizací pod záštitou prezidenta Ázerbájdžánské republiky 15:15 16:00 Komentá e a diskuse Michal Roh, editel Odboru podpory prodeje, D Cargo, a.s. Jan Šír, Institut mezinárodních studií FSV UK Moderátor Lud k Moravec, SBP CESES FSV UK 16:00 16:05 Zakon ení Miloš Balabán, vedoucí SBP CESES FSV UK konference 16:05 18:00 íše vína Po ádá J.E. Tahir Taghizade, velvyslanec Ázerbájdžánu v R With a support of Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Czech Republic Under the auspices of Jan Hamá ek, President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic H.E. Tahir Taghizade, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Czech Republic Program 8:30 9:00 Registration 9:00 9:30 Introductory words Miloš Balabán, Head of the Center for Security Policy CESES FSS CU Jan Hamá ek, President of The Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic H.E. Tahir Taghizade, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Czech Republic Session 1 Azerbaijan as a significant political, economic, and security actor and partner of the EU in the region 9:30 10:00 Opening remarks Fariz Ismailzade, Vice-rector of Diplomatic Academy of the Republic of Azerbaijan Eduard Gombár, Director of Institute of Middle East and African Studies, Faculty of Arts, Charles University 10:00 10:45 Comments and discussion František Masopust, Executive Director of the Chamber of Trade and Industry for CIS countries B etislav Ture ek, Head of the Centre for Middle Eastern Studies, Metropolitan University Prague Moderator Miloš Balabán, Head of the Center for Security Policy CESES FSS CU 10:45 11:00 Break Session 2 Security sector reform in Azerbaijan: experiences, results, perspectives 11:00 11:15 Opening remarks Kamal Makili-Aliyev, Leading research Fellow, Foreign Policy Analysis Department, Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan 11:15 12:15 Comments and discussion Jan Vykoukal, Deputy Director of Security Research and Police Education Department, Ministry of the Interior of the Czech Republic BrigGen Jaromír Z na, Director of Logistics Agency, Armed Forces of the Czech Republic Moderator Libor Stejskal, Center for Security Policy CESES FSS CU 12:15 13:00 Lunch Session 3 Role of Azerbaijan in ensuring the European and Czech energy security 13:00 13:30 Opening remarks Eltay Dilbazi, Center of Azerbaijani and Caspian Studies, FA CU Pavel Kavina, Director of the Energy Security Department, Ministry of the Industry and Trade of the Czech Republic 13:30 14:30 Comments and discussion Jitka Holubcová, Secretary to the Ambassador-at-Large for Energy Security of the Czech Republic Luboš Palata, MF Dnes Daily Michael Romancov, Institute of Political Studies FSS CU Moderator Jan Ludvík, Center for Security Policy CESES FSS CU 14:30 14:45 Break Session 4 Azerbaijan: an important transit country between Asia and Europe 14:45 15:15 Opening remarks Slavomír Horák, Institute of International Studies FSS CU Mustafa Gurbanli, Head of the Department of the International Relations, the Council on State Support to Non-governmental Organizations under the Auspices of the President of the Republic of Azerbaijan 15:15 16:00 Comments and discussion Michal Roh, Head of Sales Support Department, D Cargo, plc Jan Šír, Institute of International Studies FSS CU Moderator Lud k Moravec, Center for Security Policy CESES FSS CU 16:00 16:05 Conclusion Miloš Balabán, Head of the Center for Security Policy CESES FSS CU 16:05 18:00 Glass of wine Hosted by H.E. Tahir Taghizade, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Czech Republic Simultaneous Czech/English interpreting provided. Simultánní tlumo ení eština/angli tina zajišt no.

6 6 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 Eduard Gombár Ázerbájdžán jako významný regionální partner Evropské unie Summary Azerbaijan is an important political, economic, and security partner of the European Union in the region of South Caucasus in particular, and in Caspian region and in the Middle East in general. It was founded as a secular state respecting the principle of territorial integrity as a barrier against security risks connected with Islamist religious extremism and international terrorism. Economic orientation of Azerbaijan is very important factor of energy security of the European Union. In the same time, Azerbaijan maintains excellent partnership relations with the NATO. However, the general security in the South Caucasus region depends on solution of frozen conflicts. Geopolitické historické dědictví Ázerbájdžánu Ázerbájdžán je významný politický, ekonomický a bezpečnostní aktér a partner Evropské unie v regionu Jižního Kavkazu v užším smyslu a v kaspické oblasti a na Středním východě ve smyslu širším. Ázerbájdžán zdědil své současné geopolitické postavení ze své historie. Teritorium severního a jižního (íránského) Ázerbájdžánu je od 11. století osídleno převážně turkickým obyvatelstvem, jehož moderním jazykem je ázerbájdžánština. Koncem 18. století se toto území formálně nacházelo pod svrchovaností Perské říše, fakticky však bylo složeno z řady nezávislých chanátů. K nejvýznamnějším patřily chanáty Baku (Bakı), Šírván (Şirvan), Quba, Derbent (Dərbənd), Šeki (Şəki), Gandža (Gəncə), Karabach (Qarabağ), Talyš (Talış), Jerevan (İrəvan) a Nachičevan (Naxçıvan). Po dvou rusko-perských válkách, ukončených v říjnu 1813 gulistánskou smlouvou a v únoru 1828 turkmančajskou smlouvou, carské Rusko anektovalo severní Ázerbájdžán. Ruská administrativa záhy zrušila bývalé chanáty včetně těch, které se dobrovolně vzdaly pod slibem zachování dřívějšího statutu. Zároveň se snažila osídlovat dobytá území křesťanským obyvatelstvem. Za zmínku stojí německá kolonizace v lokalitě Helenendorf (dnes Göygöl) z roku K dramatickým změnám v etnickém složení populace Náhorního Karabachu (Dağlıq Qarabağ) došlo v letech , kdy se podíl Arménů zvýšil ze 7,5 % na 34,8 %, a v roce 1897 Arméni dosáhli většiny 53 %. Charakter ruského Ázerbájdžánu se od poloviny 19. století výrazně změnil v souvislosti se zahájením těžby ropy. V tomto ohledu měl Ázerbájdžán světové prvenství, neboť první vrt byl poblíž Baku proveden již v roce 1846, zatímco ve Spojených státech se těžba ropy v Pensylvánii datuje od roku Ropa dodala městu Baku před první světovou válkou výrazně kosmopolitní charakter s pozoruhodnou architekturou paláců ropných baronů i veřejných budov. Po první světové válce se profilovalo silné národní hnutí usilující o nezávislost. Dne 28. května 1918 byla vyhlášena Ázerbájdžánská demokratická republika. Tento den se oficiálně slaví jako státní svátek. Po obsazení země Rudou armádou vznikla v dubnu 1920 Ázerbájdžánská socialistická republika. Po sovětské éře se 18. října 1991 obnovila nezávislost Ázerbájdžánu. Významnou roli při formování nového státu sehrál prezident Heydar Alijev ( ) s prozíravou koncepcí zachování územní celistvosti a nevytváření autonomních oblastí, které se mohou stát předmětem zasahování jiných států do vnitřních záležitostí, jak se stalo například v Gruzii. Válečný konflikt s Arménií o Náhorní Karabach v letech vyústil v arménskou okupaci téměř 20 procent ázerbájdžánského území. Nejznámějším případem porušování lidských práv byl masakr ázerbájdžánského obyvatelstva v Chodžali (Xocalı) 26. února Vznikl tak jeden z nejzávažnějších zamrzlých konfliktů v oblasti Jižního Kavkazu. Ázerbájdžán jako politický partner EU Soudobý Ázerbájdžán je budován jako sekulární stát na bázi národního principu s důrazem na zásady územní celistvosti a s ohledem na bezpečnostní rizika vyplývající z mezinárodního terorismu a náboženského extremismu. Geopolitické postavení Ázerbájdžánu je charakterizováno hraniční polohou s mocenskou osou Moskva Jerevan Teherán na stra-

7 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen ně jedné a zřetelnou orientací ázerbájdžánské reprezentace směrem na Západ obecně a k Evropské unii zvlášť na straně druhé. Naproti tomu sousední Arménie odmítla asociační dohody s Evropskou unií a směřuje k celní unii vedené Ruskem. Dokud byl Ázerbájdžán součástí Sovětského svazu, veškerá infrastruktura a komunikace byly orientovány směrem k Ruské federaci. To po získání nezávislosti vedlo k jisté izolaci země, kterou bylo nutno překonat rychlým budováním ropovodů, plynovodů a železnice západním směrem přes Gruzii a Turecko. Teprve poté bylo možné přeměnit ekonomický potenciál daný bohatými přírodními zdroji, zejména ropou a zemním plynem, v realitu. Ázerbájdžán se přeměnil ve významného politického aktéra v regionu Jižního Kavkazu v užším smyslu a v kaspické oblasti a na Středním východě ve smyslu širším. Zároveň se stal spolehlivým a užitečným partnerem Evropské unie. To se projevilo zapojením Ázerbájdžánu do projektu Východního partnerství, které bylo založeno v květnu 2009 v době českého předsednictví Evropské unie. Vrcholná schůzka Východního partnerství v Praze, které se 24. dubna 2014 zúčastnil prezident Ilham Alijev (İlham Əliyev), ukázala úzké vazby Ázerbájdžánu k Evropské unii společně s Gruzií a Moldavskem. Prohloubení vzájemných vztahů by se mělo odrazit i v zjednodušení vízového režimu. Celkově pozitivní vývoj ve vztazích mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem se odrazil i v rozvíjejících se vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem. Svědčí o tom častá setkání hlav obou států, při státní návštěvě prezidenta Václava Klause v Baku (květen 2011), prezidenta Ilhama Alijeva v Praze (duben 2013), jakož i při setkáních prezidenta Miloše Zemana s prezidentem Alijevem v Soči (7. února 2014) a v Praze (24. dubna 2014). V této souvislosti stojí za zmínku rozvoj ázerbájdžánské bohemistiky pěstované na Bakuské slovanské univerzitě, jakož i pravidelná česká účast na každoročním Bakuském mezinárodním humanitárním fóru. Geopolitická stabilita Ázerbájdžánu je do velké míry závislá na vnitropolitické stabilitě země jako sekulárního státu založeného na bázi národního principu a principu územní celistvosti. Proto není na místě v souvislosti s demokratickými a ekonomickými reforma- Baku pohled na centrum města. Zdroj: Fotolia.

8 8 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 mi přikládat velkou váhu kritice, kterou občas ventilují některá média. Výraznou bezpečnostní hrozbou pro Ázerbájdžán a širší region jsou islamistický náboženský extremismus a s ním spojený mezinárodní terorismus. Jak ukázal průběh arabských revolucí po roce 2011, snahy o demokratizaci mohou být zneužity islamistickými silami k nastolení náboženské diktatury. Ázerbájdžán jako ekonomický partner EU Ekonomická politika a projekty Ázerbájdžánu jsou velmi důležité pro energetickou bezpečnost Evropské unie. Dnešní Ázerbájdžán se stal významným ekonomickým aktérem regionu Jižního Kavkazu, jeho role stále roste a přeměňuje se v ekonomického lídra této oblasti. V září 1994 byla v Baku podepsána dohoda o podílech produkce ropy (Production Sharing Agreement) a založeno konsorcium deseti mezinárodních ropných společností. Mezitím se Ázerbájdžán stal také významným producentem zemního plynu v ložiscích Šah Deniz I a Šah Deniz II v Kaspickém moři. Toto bohatství mohlo být využito pouze budováním exportní infrastruktury. Pokud jde o vývoz ropy, k dispozici byl pouze ropovod Baku Novorosijsk k Černému moři a možnost oživení ropovodu Baku Supsa v Gruzii. Významnou změnu přinesl ropovod Baku Tbilisi Ceyhan v Turecku na břehu Středozemního moře. Pokud jde o zemní plyn, paralelně s ropovodem Baku Tbilisi Ceyhan byl budován plynovod Baku Tbilisi Erzurum, kde se napojuje na tureckou a evropskou plynovou soustavu. Jako velký projekt byl koncipován plynovod Nabuccco, jenž však nezískal dostatečnou podporu ze strany Evropské unie. Poté bylo nastoleno téma nového projektu plynovod TANAP (Trans Anatolian Gas Pipeline) k turecko-řeckým a turecko-bulharským hranicím a na něj navazujícího plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline) z Řecka přes Albánii a Jaderské moře do Itálie. Tyto projekty mají zásadní význam pro energetickou bezpečnost Evropy. Když hovoříme o infrastrukturních projektech, nelze opominout ani velice důležitý moderní železniční koridor Baku Tbilisi Kars, jenž umožňuje přímé spojení Ázerbájdžánu přes Gruzii s Tureckem, přičemž se vyhne průjezdu přes arménské území. Evropská unie však zatím nedává Ázerbájdžánu v ekonomické oblasti dostatečné signály, jak ukazuje osud některých projektů. Pokud se tato situace nezlepší, Baku by se nemuselo spoléhat jen na evropské partnery, ale mohlo by hledat alternativní odbytiště pro svou energetickou produkci. Ázerbájdžán jako bezpečnostní partner NATO V bezpečnostní oblasti jsou partnerské vztahy s NATO celkově výborné. Toto partnerství je založeno na strategických základech. Ázerbájdžán se chystá spojencům předložit nový Individuální akční plán partnerské spolupráce (IPAP), který bude substantivně pokrývat všechny oblasti spolupráce. Probíhají společné odminovací projekty v Ázerbájdžánu a pokračuje přechod ázerbájdžánské armády na standardy NATO. Bezpečnost autonomní oblasti Nachičevan je zajištěna ve spolupráci s Tureckem. Ázerbájdžán podporuje stabilizaci Afghánistánu, byl uznán za potenciálního partnera pro novou alianční misi v Afghánistánu a zvažuje navýšení bilaterálních výcvikových aktivit. Rozhodl se navýšit příspěvek do aliančního fondu na podporu afghánské národní armády na celkových 3 mil. euro. Hodlá se angažovat i v ekonomickém rozvoji země prostřednictvím investic a zkušeností nabytých při budování vlastní rozvrácené ekonomiky. Celková bezpečnost na Jižním Kavkaze je však přímo podmíněna řešením zamrzlých konfliktů. Ke všem těmto konfliktům by mělo být přistupováno stejně, protože mají stejný původ, jsou důsledkem okupace území a externích vlivů. Pokud jde o problém Náhorního Karabachu, Arménie trvá na udržení statu quo, čímž se dostává do stále větší izolace a závislosti na Rusku. Na rozdíl od Ázerbájdžánu není ochotna ustoupit od maximalistických požadavků. Čím dříve se problém začne řešit, tím lépe pro všechny. Samotná rekonstrukce okupovaných území a Náhorního Karabachu bude stát hodně peněz a času. Podle NATO klíčovým principem řešení zamrzlých konfliktů na Jižním Kavkaze je princip územní celistvosti.

9 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen Břetislav Tureček Blízký východ a ázerbájdžánská hra na obě strany Ázerbájdžán považují za spřátelenou zemi jak Írán, tak Izrael, tedy dva blízkovýchodní státy, jejichž politici a generálové si nezřídka navzájem vyhrožují válkou! Jak se Baku do takové kuriózní pozice dostalo? Malé státy se snaží prosadit mezi paralyzovanými velmocemi Nestává se často, aby izraelská veřejnost obracela svoji pozornost ke Kavkazu většinou je to nanejvýš z nostalgie těch obyvatel židovského státu, kteří z postsovětských kavkazských republik pocházejí. V uplynulých letech se ale izraelská média zabývala jmenovitě Ázerbájdžánem hned několikrát v souvislosti s vysoce aktuálními tématy. Ve stejné době a ze stejných pohnutek se Ázerbájdžánem zabývají také v Íránu. Baku se tak stalo průsečíkem nejen mediální pozornosti, ale hlavně politického uvažování dvou blízkovýchodních zemí, které spolu svádějí otevřenou i skrytou válku o vliv v celém regionu a o prosazení vlastních bezpečnostních zájmů. Ázerbájdžán přitom nepatří mezi země Blízkého východu a leží pouze na hranici tohoto regionu. Přesto nebo možná právě proto hraje velmi důležitou roli v otázkách blízkovýchodní geopolitiky a bezpečnosti. Na otevřené scéně a na očích světové veřejnosti jsou hlavními vnějšími hybateli dění na Blízkém východě Spojené státy, Evropská unie či OSN, ačkoli v případě Sýrie nebo izraelsko-palestinského konfliktu se jasně ukazují limity jejich možností a ochoty prosadit účelná a spravedlivá řešení. Teprve detailní pohled do blízkovýchodního tisku a poznámkových bloků tamních odborníků odkrývá, že v zákulisí mohou hrát značnou roli i relativně malé státy, mezi nimi Ázerbájdžán. A jak Írán, tak Izrael se toho snaží využít ve vzájemném politicko-bezpečnostním konfliktu. Přichází po bouři se švábem obrat ve vztazích mezi Baku a Teheránem? Vztahy mezi Íránem a Ázerbájdžánem zatížilo v uplynulých letech několik incidentů bezpečnostního charakteru. Ázerbájdžánské úřady v letech 2012 i 2013 opakovaně oznámily, že odhalily Íránce nebo na Írán napojené osoby, chystající teroristické útoky proti izraelským a židovským cílům v oblasti Baku (The Jerusalem Post, ). V obou případech média v Ázerbájdžánu i v Izraeli uváděla, že šlo o operace řízené íránskými revolučními gardami (The Jerusalem Post, ). V lednu 2012 naopak Írán obvinil Ázerbájdžán, že pomohl izraelským tajným službám s vraždou íránského jaderného vědce a univerzitního pedagoga Mostafy Ahmadí- -Roušana v Teheránu. Tyto aféry vždy vedly k diplomatickým protestům i mediálním přestřelkám mezi oběma státy, které pečlivě zaznamenávaly i západní sdělovací prostředky (BBC, ). Interakce mezi Teheránem a Baku ale utvářejí i celá desetiletí komplikovaných historických vazeb. Delikátnost a pozadí těchto vztahů výstižně dokládá například aféra z května 2006, jakkoli se jedná spíš o kuriozitu. Víkendová dětská příloha íránského deníku Írán tehdy otiskla článek doprovázený karikaturami o tom, jak je těžké domlouvat se se šváby, protože tento hmyz nerozumí lidské řeči. V jednom okénku chlapec sedí proti švábovi a oslovuje ho různými zkomoleninami slova súsk, tedy perského výrazu pro švába. Hmyz ale nerozumí a ptá se Cože? Namana? což ovšem není persky, ale ázerštinou (IRIN, ). I když toto slovo už proniklo i do hovorové perštiny a samotný karikaturista rovněž patřil k ázerské národnostní menšině, u jejích příslušníků na severozápadě Íránu článek vyvolal dojem, že perskojazyčný establishment Summary Political conflict between Israel and Iran over the Islamic Republic s nuclear program and alleged mutual terrorism sometimes dominates world diplomacy and media headlines and has a capacity to inflame whole Middle East. Baku gradually took an unique position between the two states. Both Iran and Israel consider Azerbaijan to be a friendly country and strategic ally, even against the adversary in their mutual warmongering. Until know, Baku has played its delicate role to the benefit of the regional stability.

10 10 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 zesměšňuje dotyčnou komunitu. Krátce po otištění článku proto vypukly rozsáhlé nepokoje v íránském Tabrízu, Orúmíji, Ardabílu a dalších městech. Někteří demonstranti ničili veřejný majetek, pořádkové jednotky tvrdě zasahovaly a jak tehdy uvedly íránské úřady, celkem čtyři lidé přišli o život a 330 dalších bylo zatčeno pro podezření, že nepokoje vyvolávali. Celá aféra ale měla také mezinárodní rozměr, který se týkal rovněž Ázerbájdžánu. Někteří íránští politikové totiž obvinili několik zahraničních vlád včetně ázerbájdžánské, že etnické nepokoje namířené proti centrální vládě záměrně vyvolaly. V tomto duchu vystoupil i nejvyšší íránský vůdce ájatolláh Alí Chámeneí, který je přitom rovněž ázerského původu (Asia Times Online, ). Otázku ázerské menšiny v severozápadním Íránu neboli v jižním Ázerbájdžánu, jak někdy říkají ázerbájdžánští nacionalisté samozřejmě nelze pominout. Bez ohledu na oficiální postoje Baku a Teheránu se ji totiž snaží využívat různé nátlakové organizace k oslabení Íránu. Takové pokusy existují i ve Spojených státech například republikánský člen Sněmovny reprezentantů Dana Tyrone Rohrabacher v červenci 2012 prohlásil, že USA by měly podporovat úsilí Ázerů žijících pod agresivní íránskou diktaturou. O dva měsíce později pak navrhl rezoluci vyzývající k právu na sebeurčení Ázerů, rozdělených mezi Ázerbájdžánskou republiku a Islámskou republiku Írán. Kongresman Rohrabacher k dokumentu nesehnal žádného dalšího podporovatele, jeho aktivit si ale všimla média (EurasiaNet, ) i aktivisté internetových nátlakových kampaní. V dubnu 2013 předložil návrh, aby americké Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky vysílaly do Íránu nejen v dosavadní perštině, ale aby pro Islámskou republiku zavedly i speciální vysílání pro tamní ázerskou komunitu. K tomuto návrhu Dana Rohrabacher získal podle databáze Kongresu USA jednoho spolusponzora. Prezidenti obou států si slíbili lepší zítřky I přímo v Baku mají iredentisté ze severozápadního Íránu své stoupence. Faktem ale je, že na mezistátní úrovni se mezitím vztahy mezi Íránem a Ázerbájdžánem prokazatelně ubírají jiným směrem. Přinejmenším v oficiální rovině. V dubnu 2014 navštívil Teherán ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Tato návštěva je důležitým krokem na cestě k posilování vztahů, prohlásil prezident hostitelské země Hasan Rouhání, který se dostal do čela íránské vlády po loňských prezidentských volbách. Jak dodal, s novou vládou nejsou k posilování vztahů s bratrským Ázerbájdžánem žádné překážky. Zajímavá byla v této souvislosti i poznámka Ilhama Alijeva o zemích, které se snaží sbližování Baku a Teheránu zmařit. Mnoho sil si přátelství mezi Íránem a Ázerbájdžánem nepřeje a snaží se tento vztah překazit, prohlásil Alijev, aniž ale dotyčné státy konkrétně zmínil. Jak dodal, Baku a Teherán každopádně musejí podniknout protiopatření. Ázerbájdžánský velvyslanec v Teheránu Džavanšir Achundov později íránské agentuře Mehr potvrdil, že už se připravuje reciproční návštěva Hasana Rouháního v Baku (agentura Trend, 27. dubna 2014). Ázerbájdžán také na veřejnosti vyvrací hypotézy, že by mohl dát své území nebo vzdušný prostor k dispozici k útoku na Írán tyto spekulace se objevují v souvislosti s hrozbami Izraele zlikvidovat vojenskou silou íránský jaderný program. Vyjádřil se tak naposledy ázerbájdžánský ministr obrany generál Zakir Hasanov, který navštívil Teherán v dubnu 2014, týden po prezidentu Alijevovi, a se svým íránským protějškem Hosejnem Dehkánem jednal o prohlubování bezpečnostní spolupráce. Ázerbájdžánská ústava nedovoluje vybudování cizích vojenských základen na území státu, a Ázerbájdžán ani nikdy nepovolí využití svého území k útoku proti některé své sousední zemi, prohlásil generál Hasanov podle íránského deníku Tehran Times ( ). Do toho přicházejí zprávy o civilních, i když také vysoce strategických projektech spolupráce. Jak informovala íránská agentura IRNA, když prezident Rouhání přijímal letos 22. dubna pověřovací listiny od nového gruzínského velvyslance Josifa Čachvašviliho, mluvil s ním o plánu chystané železnice, která by spojovala Írán s Gruzií právě přes území Ázerbájdžánu; trať z íránského Kazvínu do ázerbájdžánské pohraniční Astary už je ve výstavbě. Hasan Rouhání prohlásil, že propojení železničních sítí dotyčných států je v zájmu celého regionu a pro Teherán pak podle něj bude velkým přínosem hlavně přímé železniční spojení s Černým mořem přes gruzínský přístav Batumi (Trend, ). Jestliže je tedy Írán řadou politiků západního světa vykreslován eufemisticky řečeno jako kontroverzní země, ázerbájdžánské vedení se alespoň navenek snaží přistupovat ke svému sousedovi s pragmatismem a snahou udržet či dokonce rozvinout přátelské

11 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen vztahy. Zjevné je i to, že k tomu napomohla loňská výměna v čele íránské exekutivy, kdy Hasan Rouhání nahradil v prezidentské funkci Mahmúda Ahmadínežáda. Také Izrael hledá muslimské spojence Ve stejné době se ale Baku snaží o maximálně pružné a klidné vztahy také s úhlavním regionálním nepřítelem Íránu, tedy s Izraelem. Ve světových médiích se v této souvislosti v uplynulých letech objevilo několik textů, které však už kvůli podstatě zveřejněných údajů mohou být jen velmi těžko ověřeny. Jedná se totiž o spolupráci tajných služeb, navíc údajně namířenou proti Islámské republice Írán. V únoru 2012 zveřejnil britský deník The Times a po něm i izraelská média údajné výpovědi důstojníka izraelské tajné služby Mosad působícího v Baku. Muž identifikovaný jako Šimon si v článku pochvaluje, že Ázerbájdžán nabízí vynikající podmínky ke sbírání špionážních poznatků o Íránu. The Times k tomu poznamenal, že Izrael se snažil využít tehdejší rivality mezi Ázerbájdžánem a Íránem způsobené mimo jiné tím, že Teherán upevňoval své vztahy s Arménií (The Jerusalem Post, ). Ačkoli šlo pouze o anonymní výroky, které mohly být i součástí psychologické války mezi Izraelem a Íránem, a nikoli stoprocentní realitou, Teherán se rozhodl na článek listu The Times oficiálně zareagovat. Íránské ministerstvo zahraničí si den po otištění britského článku předvolalo ázerbájdžánského velvyslance Džavanšira Achundova a vyzvalo jeho prostřednictvím vládu v Baku, aby zamezila dalším operacím Mosadu na svém území (Ha- arec, ). Tyto mediální a diplomatické události je možné spojovat s érou, kdy íránskou vládu ještě řídil prezident Ahmadínežád. Izraelští stratégové však spolupráci s Ázerbájdžánem považují za žádoucí a přínosnou i z dlouhodobého hlediska. Jeruzalém navštívil v dubnu 2013 ázerbájdžánský ministr zahraničí Elmar Mammadjarov. Šlo o první takovou návštěvu od vyhlášení nezávislého Ázerbájdžánu a jedním z jejích výsledků bylo oznámení, že Baku chce v Tel Avivu v brzké době otevřít svou ambasádu. Prezidenti Ázerbájdžánu a Izraele v Baku, Zdroj: Government Press Office, Izrael.

12 12 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 Dvojice analytiků telavivské Bar Ilanovy univerzity v červenci 2013 tedy více než měsíc po zvolení současného íránského prezidenta Rouháního a čtvrt roku po dotyčné Mammadjarově návštěvě zveřejnila analýzu, která konstatuje existenci strategických vazeb mezi Izraelem a Ázerbájdžánem nejen v minulosti, ale i do budoucna. Izrael a Ázerbájdžán mohou z posilování vztahů jedině těžit. Z izraelského pohledu je velký potenciál v utužování ekonomických vazeb opřený nejen o to, že Baku Izraeli prodává ropu a kupuje od něj špičkové technologie a vojenské vybavení, jako jsou bezpilotní letouny, obrněné transportéry, raketomety a útočné pušky Tavor, uvádí dokument Beginova a Sádátova centra pro strategické studie (BESA Center, ). Ve vztahovém trojúhelníku s Íránem analytici v narážce na občasné kontroverze mezi Baku a Teheránem doslova uvádějí, že Izrael může v přístupu k Ázerbájdžánu těžit z poučky, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Připomíná, že Ázerbájdžán je pro Izrael cenným partnerem i proto, že jde o muslimskou, navíc převážně šíitskou zemi, která může v regionu zastoupit Turecko, jehož vztahy s Izraelem procházejí už čtyři roky velmi komplikovaným obdobím. Izraelský velvyslanec v Baku Michael Lotem se také pokusil strategické vazby utužit prohlášením, že Ázerbájdžán představuje výkladní skříň pokroku v muslimském světě (ISN ETH Zurich, ). Závěr Uvedené souvislosti dokládají, že Ázerbájdžán se zdánlivě paradoxně stal zemí, na kterou při obtížném hledání regionálních spojenců sázejí oba největší rivalové na Blízkém východě, Stát Izrael a Islámská republika Írán. Vůdci židovského státu i šíitské teokracie vzývají Ázerbájdžán jako mimořádně důležitého spojence a v podtextu jejich prohlášení můžeme cítit, že i spojence vůči druhé, znepřátelené zemi. V kontextu neklidné oblasti Kavkazu a zejména Blízkého východu lze říci, že vedení v Baku si je těchto souvislostí velmi dobře vědomo a snaží se z nich maximálně těžit k posilování vlastní pozice. Z hlediska bezpečnosti je pak tato ázerbájdžánská hra na obě strany v neklidném regionu bezesporu přínosem. Zdroje IRIN, : report/26910/iran-iran-azeris-unhappy-at -being-butt-of-national-jokes. Asia Times Online, : mes.com/atimes/middle_east/hf08ak02. html. The Jerusalem Post, : jpost.com/international/mossad-using -Azerbaijan-as-hub-for-Iran-spying. Ha arec, : news/diplomacy-defense/iran-rebukes-azer baijan-for-allegedly-aiding-israel-s-mos sad BBC, : world-europe The Jerusalem Post, : jpost.com/international/new-iran-linked -terror-plot-uncovered-in-azerbaijan EurasiaNet, : net.org/node/ ISN ETH Zurich, : hz.ch/digital-library/articles/detail/?lng =en&id= BESA Center, : /perspectives-papers/israel-and-azerbaijan -geopolitical-reasons-for-stronger-ties-2/. The Jerusalem Post, : Azerbaijan-arrests-Iranian-suspected-of -planning-attack-on-israeli-embassy-in -Baku Tehran Times, : -can-attack-iran-via-azerbaijans-soil-aze ri-official. Trend, : politics/ html. Trend, : politics/ html.

13 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen Libor Stejskal Bezpečnost a obrana Ázerbájdžánské republiky: Kam dospěly a jakým výzvám čelí? Čím je Ázerbájdžán důležitý z bezpečnostního hlediska? Ázerbájdžán navzdory své relativně malé rozloze i počtu obyvatelstva hraje relativně významnou roli ve stabilitě kaspického a kavkazského regionu, a to i v obecně bezpečnostním i užším vojenském smyslu. Jeho role, postavení a možnosti ale nejsou ani pevně dané, ani definitivní, a už vůbec ne neměnné. Ovlivňuje je jednak vnější prostředí, na něž má Ázerbájdžán jen určitý a omezený vliv, a jednak proces reformy, rekonstrukce a rozvoje vlastního bezpečnostního systému, kam řadíme ozbrojené síly a ostatní bezpečnostní sbory. Pro stabilizační roli Ázerbájdžánu je podstatný vnější kontext, tvořený řadou faktorů. Jako první lze uvést aktuálně probíhající intenzivní militarizaci kaspického a kavkazského regionu. Dále jsou to negativní historické zkušenosti Ázerbájdžánců jako etnika i jako politického národa se sousedy v první řadě Arménií, dále s Íránem a s Ruskem. Zcela konkrétní historickou zátěží je pak zamrzlý konflikt s Armény a Arménií o Náhorní Karabach. Ten představuje jedno z nejnebezpečnějších ohnisek napětí v prostoru širší Evropy. Dalším aktuálním tématem je přítomnost organizovaného zločinu na území Ázerbájdžánu, přes nějž vedou významné tranzitní trasy ilegálního obchodu s drogami a v menší míře i obchodu s lidmi a se zbraněmi. Jako klíčový prvek pro bezpečnostní roli a postavení Ázerbájdžánu lze označit jeho geopolitický status: podle Zbigniewa Brzezinského je lokalita nejen úzkým hrdlem uzavírajícím či otevírajícím celý přirozeně izolovaný region, ale přímo zátkou v láhvi (Souleimanov Kraus 2011). Michael Romancov hovoří o křižovatce cest či bráně podle toho, kdo a jak místo kontroluje. Každopádně je jižní Kavkaz a Kaspická oblast neuralgickým bodem, v němž působí zájmy velmocí (Rusko, USA, EU) i mocností druhého řádu (Turecko a Írán), přičemž Írán sám je (aktivně i pasivně) zdrojem rizika v globálním měřítku. Podobně klíčovým faktorem pro pozici Ázerbájdžánu je jeho vlastní význam pro energetickou bezpečnost Evropy a dalších zemí Západu. Tento potenciál je dán rozvojem produktovodů mimo přímou kontrolu Ruska, a přímo jej lze ilustrovat faktem, že Česká republika pokrývá čtvrtinu své spotřeby ropy právě dodávkami z Ázerbájdžánu. Posledním faktorem, který je nutno zmínit, bude dopad změny klimatu: pro celý jižní Kavkaz (Ázerbájdžán, Arménii i Gruzii) se potvrzuje predikce výrazného nárůstu teplot, zvláště v létě, poklesu srážek, pokles průtoku řek, odtávání horských ledovců, to vše s negativním dopadem na zásobování pitnou vodou a zemědělství a s rostoucím výskytem extrémního počasí a živelních pohrom. Stav bezpečnostního sektoru a ozbrojených sil Podle CIA World Factbook má v roce 2014 Ázerbájdžán 9,68 milion obyvatel. Rozloha činí km 2. Jedná se tedy o zemi v obou veličinách plně srovnatelnou s Českou republikou. Překvapivě může působit fakt, že obranné výdaje této jihokavkazské republiky dosáhly v roce 2013 výše 5,2 % HDP, což ji řadí na páté místo v celosvětovém měřítku (CIA World Factbook 2014); v roce 2012 tvořil obranný rozpočet 14,8 % státního rozpočtu (SIPRI Yearbook 2012). Pro službu v ozbrojených silách je k dispozici teoreticky až 1,77 milionu mužské populace, přičemž každý rok do braneckého věku dospívá kohorta asi 77 tisíc mladých mužů. Existuje branná povinnost a základní vojenská služba, jíž se musí podrobit muži ve věku let. Velikost a struktura ozbrojených sil je velmi tradiční a nese dosud znaky sovětského dědictví. Dělí se na pozemní síly (armádu), námořnictvo, letectvo a protivzdušnou obra- Summary Azerbaijan is undergoing a slow reconstruction of its security and defence sector. In context of a significant militarization of the South Caucasus and Caspian region the Azerbaijani security policy is facing a set of challenges including a frozen conflict with a neighbouring Armenia, geopolitical tensions with Russia and with Iran. Azerbaijan has been developing relations with the EU, NATO, US, and is present in regional multilateral organizations. The potential risks include geopolitical power shifts, Islamic fundamentalism, terrorism, separatism, organized crime, and climate change, too.

14 14 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 nu. Podle ročenky IISS The Military Balance 2012 jsou celkové stavy ozbrojených sil a jejich jednotlivých složek následující: ozbrojené síly mají jako celek příslušníků v činné službě, z toho armáda necelých 57 tisíc, námořnictvo přes 2 tisíce, letectvo a protivzdušná obrana necelých 8 tisíc. Jádrem je 23 motostřeleckých brigád členěných do pěti sborů, jejichž výzbroj sestává z tanků (hlavně T-72 v počtu 244 kusů), bojových vozidel pěchoty (nejvíc BMP-1 a BMP-2, celkem 76 kusů), obrněných transportérů pásových (336 kusů řady MT-LB) a kolových (21 kusů řady BTR). Dělostřelectvo disponuje celkem 458 systémy, z toho je 52 samohybných (v rážích 122 mm a několik 152 mm), dále 219 tažených (v rážích mm), 18 samohybných a 107 tažených minometů, jakož i 62 raketometů. Ve výzbroji je celá škála protitankových střel a systémů protivzdušné obrany vojsk, vesměs sovětského původu. Odhaduje se, že Ázerbájdžánci mají také 4 komplety balistických střel krátkého dosahu SS-21. Námořnictvo používá 8 bojových plavidel pro strážní a pobřežní službu, 4 minolovky a 6 vyloďovacích plavidel. Letectvo sestává z jedné letky stíhacích MiGů-29, jednoho pluku s MiGy-21, stíhacími bombardéry Su-17, útočnými Su-24 a bitevníky Su-25. Transportní letka používá An-12 a Jak-40, k výcviku slouží 40 kusů československých L-29 Delfín a L-39 Albatros. Bitevních vrtulníků Mi-24 je 26 kusů, dopravních 20 kusů (13 Mi-8, 7 Mi-2). Teprve v posledních letech jsou pořizovány zcela nové druhy bojové techniky. Jako příklad uveďme lehká obrněná vozidla Otokar Cobra z Turecka (až 550 kusů), v Ázerbájdžánu vyrobené jihoafrické obrněnce Marauder a Matador (až 220 kusů celkem), 104 kusů nových ruských BMP-3, 94 ruských tanků T-90, a především moderní raketový komplet S-300. Další typy (např. raketomety) procházejí modernizacemi, nejčastěji od firem z Izraele a Ukrajiny. Z tohoto přehledu je zřejmé, že modernizace ozbrojených sil i přes značné investice viditelně pokročila teprve v poslední době a jen částečně. Zcela určitě tak je zásadním problémem udržovat velké počty zastaralé techniky často však jen v několika kusech jednoho typu v provozuschopném stavu. Evidentně tak panuje značná nevyrovnanost v operačních schopnostech mezi jednotlivými jednotkami i mezi druhy zbraní a služeb. Dramaticky rostoucí obranný rozpočet v roce 2010 činil 1,59 miliardy dolarů, 2011 už 1,68 miliardy, v roce 2012 pak 1,77 miliardy umožnil Ázerbájdžánu stát se 38. největším dovozcem zbraní na světě, což je pozoruhodné v porovnání s Arménií, jejíž obranné výdaje dosáhly roku 2012 jen 400 milionů dolarů. Paradoxně oba státy nejvíc nakupují v Rusku Ázerbájdžán 55 % importu zbraní, Arménie dokonce 96 % (SIPRI Yearbook 2012). Mezi ozbrojené sbory Ázerbájdžánské republiky se řadí také Státní pohraniční služba podřízená ministerstvu pro vnitřní záležitosti, která má cca 5 tisíc příslušníků a je vyzbrojena nezanedbatelným počtem 168 bojových vozidel pěchoty (BMP-1 a BMP-2) a 19 kolových obrněných transportérů řady BTR. Její součástí je i pobřežní stráž s osmi plavidly (včetně jednoho dodaného USA). Existuje také vojsko ministerstva pro vnitřní záležitosti (označované též milice či vnitřní vojsko) v počtu přes 10 tisíc příslušníků, jež má k dispozici několik kolových obrněných transportérů. Jeho úkoly lze přirovnat k četnictvu či bývalým vojskům ministerstva vnitra a zahrnují udržování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, krizové řízení a zvládání přírodních katastrof či ochranu kritické infrastruktury. Dalším zvláštním prvkem v celkové architektuře bezpečnostního sektoru je tzv. národní garda, vzniklá po roce 1991 a podřízená přímo prezidentovi, která je ale v současnosti s nejvyšší pravděpodobností začleněna do Zvláštní služby ochrany státu. Ta zůstává jakousi gardou s úkolem chránit prezidenta a další vrcholné ústavní činitele a orgány, ale velmi zajímavě též převzala klíčovou roli při ostraze a ochraně nově vybudovaných ropovodů (zvláště Baku Tbilisi Ceyhan). Za tím účelem údajně některé členské státy NATO poskytují této gardě materiální podporu (vrtulníky a vozidla). Ministerstvu pro vnitřní záležitosti je podřízena také národní policie, odpovědná za prosazování práva, boj s kriminalitou, veřejný pořádek, ale třeba také civilní ochranu. Policie má cca 23 tisíc příslušníků a je rozdělena do 84 okrsků. Struktura kriminality se vyznačuje zajímavým prvkem, a to vysokým podílem trestné činnosti spojené s výrobou, přepravou a prodejem drog (přibližně 20 % registrovaných trestných činů souvisí s drogami). Počty vražd mezi lety 2000 a 2007 výrazně klesly ze 478 na 201 na 100 tisíc obyvatel, u krádeží došlo k poklesu ze na 1 775, ovšem u loupeží došlo k nárůstu z 216 na 672 vždy na 100 tisíc obyvatel (OSCE 2008). Míra kriminality je tedy relativně vysoká. Zmínit je třeba též kontroverzní otázky kolem působení a fungování policejního sboru.

15 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen Prvním okruhem jsou problémy s postupem policie vůči islámským fundamentalistům a radikálům. Ty je totiž nutno vnímat nejen jako možné porušování lidských práv, z něhož bývá ázerbájdžánský režim obviňován poměrně často a paušálně, nýbrž také jako pochopitelný důsledek napětí mezi zcela legitimním sekulárním a unitárním charakterem státu na jedné straně, a šířením radikálních forem islámu (zvl. saláfismu) v kavkazském a kaspickém regionu. Hrozba teroristických útoků jak proti ázerbájdžánským, tak zahraničním cílům v Baku není zdaleka jen hypotetická. Druhou otázkou je míra centralizace a kontroly nad výkonem policejních funkcí: podle expertních odhadů dochází v některých segmentech k určité neformální privatizaci výkonu. Mezinárodní dimenze ázerbájdžánské bezpečnostní politiky Z pohledu ČR a EU jsou přirozeně významné vazby na Západ, ale historickou a geografickou realitou je dána v první řadě vazba na partnery v regionu. Ta je zhmotněna především bilaterálními vztahy, jimž Ázerbájdžán dává přednost ve všech podstatných otázkách. Klíčovým je pak vztah k bratrskému Turecku, jež poskytuje jihokavkazské republice velmi širokou a intenzivní podporu v bezpečnostní a vojenské problematice. Další silné vazby jsou vyvíjeny směrem ke Gruzii a Ukrajině (zde opět v přímé vojenské spolupráci). Ázerbájdžán se však zapojuje také do multilaterálních uskupení. Jako postsovětská republika je zapojen již od vzniku roku 1991 do Společenství nezávislých států (SNS), které deklaruje mj. koordinační roli v bezpečnostních otázkách, vojenské spolupráci (zvláště protivzdušné obraně), prevenci terorismu a přeshraniční kriminality. Rusko jako dominantní aktér však postupně přeneslo vážnější vojensko-bezpečnostní spolupráci na půdu menší Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB), která se strukturou podobá NATO. Jejím členem byl Ázerbájdžán od vzniku roku 1992, avšak v roce 1999 své členství ukončil (spolu s Gruzií). Vystoupení z tohoto společenství jasně reflektuje postupně sílící a poté stabilní distanci Baku od Moskvy a jejího vlivu v regionu. Součástí této politiky distance je naopak alternativní uskupení Gruzie, Ukrajiny, Ázerbájdžánu a Moldavska (GUAM), ustavené roku 1997, respektive To však díky přílišné heterogenitě členských zemí nemá výraznou přidanou hodnotu a jeho členové se nad rámec volné koordinace pravidelně uchylují k bilaterálním vztahům (SIPRI 2007), což je přesně případ Ázerbájdžánu. Směrem k Západu je ázerbájdžánská politika nesena intenzivní, byť minimálně artikulovanou spoluprací s USA. Ta zahrnuje dílčí vojenskou podporu při výcviku, společných operacích v Kaspickém moři, v logistice a vyzbrojování, ale také v boji proti terorismu. Vztah k NATO se vyvíjí v mezích možností Ázerbájdžán je od roku 1994 členem programu Partnerství pro mír a od roku 2005 realizuje a pravidelně obnovuje Individuální akční plán partnerství (IPAP) zaměřený na prohloubení spolupráce. Ta rozhodně není jen formální, což dokazuje i zapojení Ázerbájdžánu do aliančních operací. V letech působili jeho vojáci v rámci tureckého praporu v Kosovu (KFOR); od roku 2002 pak byli nasazeni v Afghánistánu (ISAF), kde ázerbájdžánský kontingent dosáhl v roce 2012 počtu 94 mužů. Pod americkým velením bylo nasazeno ázerbájdžánské rotní uskupení v síle 150 mužů také v Iráku. Mezinárodní spolupráci realizuje také ázerbájdžánská národní policie. Od roku 1992 je členem Interpolu. Konkrétní projekty k posílení schopností v zemi realizovala také OBSE; jedním z nejvýraznějších projektů byl twinningový projekt s Českou republikou, zaměřený v letech na reformu policejního vzdělávání v Policejní akademii v Baku, zahrnující několik vzájemných pracovních pobytů a tvorbu a aplikaci nového výcvikového kurikula. Z přehlídky ázerbájdžánských ozbrojených sil. Zdroj: Reuters.

16 16 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 Obrněný transportér ázerbájdžánských pozemních sil při přehlídce. Zdroj: Fotolia. Klíčovým mezinárodním aktérem je také Evropská unie a v daném kontextu hlavně její projekt Východního partnerství (od roku 2009). Ten nemá samostatnou bezpečnostní agendu, ale skrze posílení vzájemné spolupráce a závislosti, ekonomický a institucionální rozvoj může dlouhodobě sblížit i země ve vzájemném konfliktu tedy Arménii a Ázerbájdžán. Evropská unie se v tomto zamrzlém konfliktu angažuje naprosto minimálně a nejednoznačně: trochu Východním partnerstvím, trochu evropskou politikou sousedství, trochu SBOP. Na vlažnost Evropské unie k bezpečnostním obavám Ázerbájdžánu (jemuž chybí potvrzení principu územní celistvosti) tak zcela pochopitelně navazuje zdrženlivost Baku v podstupování zásadnějších demokratizačních reforem požadovaných Bruselem (FRIDE 2010). Závěr Ázerbájdžán se nachází v nezáviděníhodné pozici výbušného sousedství s Arménií, chladných, byť korektních vztahů s Ruskem a chladných, byť stabilních vztahů s Íránem. Evropská unie bohužel zatím nemá pro jeho bezpečnost téměř co nabídnout. NATO a USA jsou dnes kvůli vyčerpání z Afghánistánu a krizi na Ukrajině maximálně zdrženlivé k jakékoli přímé angažovanosti v nestabilních regionech Eurasie, zvláště v blízkosti Ruska. Vláda v Baku se tyto faktory snaží poměrně úspěšně tlumit a vyvažovat. Rostoucí vojenský potenciál země je jedním z nástrojů, sám o sobě však k zajištění udržitelné bezpečnosti určitě nestačí. Zdroje CIA World Factbook FRIDE Working paper 99: The EU s Eastern Partnership: One year backwards. IISS The Military Balance OSCE Assistance to Azerbaijan in Implementation of Police Reforms Dostupné z: 434/524085/version/1/file. SIPRI Yearbook Chapter 4. Regional security cooperation in the former Soviet area. SIPRI Yearbook SOULEIMANOV, Emil a KRAUS, Josef Postsovětský Ázerbájdžán a militarizace Kaspického moře. Almanach (Actual Issues in World Economics and Politics), Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, roč. 6, č. 2, s ISSN

17 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen Eltay Dilbazi Význam Ázerbájdžánu pro zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie Ázerbájdžán po rozpadu Sovětského svazu na začátku 90. let 20. století zahájil aktivní účast v energetických projektech na šelfu Kaspického moře. Hlavní směr energetické politiky Ázerbájdžánu byl již od počátku orientován směrem na Západ do Evropy. Prvním úspěšným mezinárodním projektem mezi Ázerbájdžánem a některými stávajícími členskými státy Evropské unie byl projekt ropovodu Baku Tbilisi Ceyhan (BTC). Projekt se stal hlavní energetickou páteří nejen Ázerbájdžánu, ale i celého Kaspického regionu. Cílem tohoto ropovodu byla dodávka ázerbájdžánské a v pozdějších etapách kaspické ropy na evropský trh. Od června 2006 do června 2013 proteklo přes tento ropovod 230 milionů tun ropy. Tři čtvrtiny podílu v tomto projektu vlastní evropské a americké společnosti, pouze 25 % ázerbájdžánská vláda. Hlavním operátorem ropovodu je britská ropná společnost British Petroleum, jejíž podíl činí 30,1 % akcií. Projekt je dodnes přes veškeré skeptické názory na osud ropovodu v Ruské federaci velice úspěšný a je považován za politické vítězství Západu v geopolitickém smyslu. Rusko považuje tento projekt za nástroj oslabení svého politického tlaku na Baku a oslabení geopolitického vlivu v regionu, který od 18. století považuje za sféru svého zájmu. Destabilizace regionu přes podporu okupace Náhorního Karabachu ze strany Arménie (jediného státu na území Jižního Kavkazu, kde jsou dislokovány ruské ozbrojené síly) a pozdější okupace gruzínských teritorií Jižní Osetie a Abcházie v roce 2008 je očividným nástrojem udržení geopolitické nadvlády Ruska v regionu. Za pozornost stojí i připomínka faktu, že celý středoasijský region, kde jsou významní exportéři ropy a zemního plynu, nedisponuje na Rusku nezávislými produktovody. Celý objem středoasijského exportu energetických surovin je pod totální kontrolou Ruska a bez jeho politického souhlasu tyto státy nejsou schopny dodávat ropu a plyn do Evropy. Dodávky ropy na Západ z Kazachstánu a Turkmenistánu se uskutečňují převážně přes Kaspické moře a dál přes ázerbájdžánské území a produktovody. Baku Tbilisi Erzurum Paralelně s BTC byla zahájena stavba tzv. Jihokavkazského plynovodu Baku Tbilisi Erzurum (Ázerbájdžán Gruzie Turecko). Projekt byl uveden do provozu v září Tento plynovod kopíruje trasu ropovodu BTC, ale zastavuje se v tureckém městě Erzurum a nepokračuje do středomořského přístavu Ceyhan. Délka plynovodu činí 970 km. Propustná síla v první fázi je 8,8 mld. m 3 /rok. Po dokončení realizace plynového ložiska Šah Deniz II v kaspickém šelfu se má kapacita plynovodu zvýšit na 25 mld. m 3 /rok tím, že bude posílena dodatečnými propustnými stanicemi. Z města Erzurum se plynovod napojuje na tureckou plynovou soustavu, odkud se pumpuje dál do Evropy. Tento plynovod měl původně pokračovat podél dna Kaspického moře až do Turkmenistánu, aby zajistil dodávku turkmenského a kazašského plynu na evropský trh. Pod tlakem Ruské federace a Íránu však tyto státy nakonec projekt nepodpořily. Zde je nutno poznamenat, že během rusko- -gruzínského konfliktu v oblasti Jižní Osetie a Abcházie v létě 2008 byla dodávka plynu přes tento plynovod zastavena operátorem (BP) na několik měsíců až do uklidnění situace. Baku Achalkalaki Kars Dalším krokem pro posílení nezávislých dodávek ropy a ropných výrobků do Evropy bylo, že Baku oficiálně iniciovalo projekt Baku Summary Energy policy of Azerbaijan for the last 20 years is targeted towards European Union. The energy projects realized within these years include not only oil and gas pipe lines but also railway and sea roads which increases its capacity to export its oil and gas products to the EU countries. Participation of European companies in Caspian energy projects is very important for EU in diversification of its energy dependence on Russia. Energy security of European Union should not rely on one major source and on this way Azerbaijan can be one of its reliable partners.

18 18 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 Achalkalaki Kars (Ázerbájdžán, Gruzie, Tu recko), který spočíval ve stavbě železniční tratě z Ázerbájdžánu do Turecka a přes Turecko dál k evropským železničním systémům. Projekt byl podpořen bývalým gruzínským prezidentem Michailem Saakashvilim i tureckou stranou. Tato železniční trasa je součástí ázerbájdžánské energetické politiky zajistit bezpečnou a nezávislou dodávku svých energetických nosičů na evropský trh. Projekt byl zahájen v roce Předpokládaná dostavba je rok Celková délka tratě činí 826 km. Z toho 153 km je plánováno na rekonstrukci staré tratě mezi Gruzií a Tureckem a na území Gruzie stavba nové trasy v délce 29 km. Ázerbájdžán poskytl gruzínské straně nízkoúročený úvěr ve výši 775 mil. USD. V tomto projektu jsou zapojeny jako věřitelé rovněž české banky (Česká exportní banka, 215 mil. EUR) a firmy, které zajišťují stavební práce. Z ekonomického hlediska je projekt velmi efektivní. Na počáteční trase má být přes něj přepraveno přes 1 mil. osob a kolem 6,5 mil. tun zboží. Celková kapacita projektu je přes 3 mil. osob ročně a přes 15 mil. tun ročně. Práce na ázerbájdžánské straně (rekonstrukce původní trasy) Baku Boyuk Kasik je již úspěšně završena. Čeká se na dokončovací práce na straně sousední Gruzie. Z politického a bezpečnostního hlediska je tento projekt nepochybně posílením pozic Ázerbájdžánu a Gruzie v energetické sféře. Pro státy Evropské unie to znamená další alternativní na Rusku nezávislý logistický zdroj pro přepravu energetických surovin. Po změně vlády v Gruzii a nástupu Bidzina Ivanišviliho do funkce premiéra (25. října 2012) a po oslabení moci prezidenta Saakašvilího, se dá říci, že v Gruzii byly veškeré velké projekty přehodnoceny. Hned po nástupu Ivanišviliho oznámila gruzínská vláda zastavení stavebních prací na projektu Baku Achalkalaki Kars na území Gruzie. Jako důvod byla uvedena neefektivnost projektu a finanční zátěž pro Gruzii. Zajímavé je, že gruzínská vláda neinvestovala do tohoto projektu ani dolar, navíc dostala velice výhodný úvěr na částku 200 mil. USD s úrokovou sazbou 1 % na 25 let a 557 mil. USD se sazbou 5 %. Kromě toho by gruzínská strana podle dohody měla úvěr splácet z příjmů získaných z toho projektu. Reálně je ekonomický projekt pro Gruzii velmi výhodný, pomineme-li skutečnost, že díky němu dochází k modernizaci infrastruktury státu. Na druhé straně vezmeme-li v úvahu, že premiér Ivanišvili byl od začátku prorusky orientovaný politik a tento projekt je v rozporu s ruskými zájmy v regionu, je možno spekulovat o skutečných důvodech negativního postoje gruzínského premiéra. V závěru návštěvy Ivanišviliho v Baku v prosinci 2012 se situace uklidnila, obavy gruzínské strany byly rozptýleny a dokončení projektu opět dostalo zelenou. Šah Deniz II Po exploataci kaspického plynového ložiska Šah Deniz I v roce 2006 a jeho exportu přes plynovod Baku Tbilisi Erzurum na evropský trh byly objeveny další značné zásoby zemního plynu. Největší z dosud objevených ložisek zemního plynu dostal název Šah Deniz II. Pro srovnání s jeho předchůdcem, který disponoval zásobami 7 m 3 plynu, má tento projekt schopnost zajistit 16 mld. m 3 zemního plynu ročně. Celkové zásoby tohoto ložiska jsou 1,2 bilion m 3. Stavba projektu má začít v roce Tato ložiska právě slouží z větší části pro zásobování plynovodu BTE. TAP Po zastavení projektu NABUCCO, který nedostal politickou podporu ze strany Evropské unie, bylo nastoleno téma nového projektu TAP (Trans Adriatic Pipeline). Jedná se o projekt, který má dopravit kaspický a středoasijský plyn do EU. Trasa plynovodu je naplánována následujícím způsobem: Ázerbájdžán, Gruzie, Turecko, Řecko, Albánie, Jaderské moře a Itálie. Propustná síla plynovodu je v počáteční fázi 10 mld. m 3 ročně, později je naplánováno zvýšení propustné síly do 20 mld. m 3 ročně. Akcionáři tohoto projektu jsou: BP 20 %, SOCAR 20 % (State Oil Company of Azerbaijan Republic), Statoil 20 %, Fluxys 16 %, Total 10 %, E.ON 9 % a Axpo 5 %. Tento projekt nabízí evropským spotřebitelům další alternativní zdroj dodávek zemního plynu. Vzhledem k tomu, že v současné době závislost Evropské unie na dodávkách zemního plynu z Ruska činí přibližně 40 % celého objemu importu, do roku 2030 by se měla zvýšit ještě o 20 %. V reálných číslech to znamená, že Evropská unie nyní pokrývá 50 % svých energetických potřeb importem. Očekává se, že v důsledku vyčerpání většiny domácích zásob ropy a plynu se tato závislost za 15 let zvýší až na 70 %. V takovém případě samozřejmě vzniká otázka, nakolik je racionální sázet na spolehlivost ruských dodávek energetických nosičů. Bylo by velmi naivní se domnívat, že Rusko nevyužije situace jako ná-

19 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen stroj manipulace v geopolitických otázkách. Evropská unie se tak může dostat do pasti a ocitnout se v pozici vydíratelného partnera, neboť Rusko nepochybně dobrovolně nezanechá své ambice. Nikdo se asi neodváží tvrdit, že se nemohou vyskytnout konflikty typu krymského scénáře, ale v tomto případě by se mohly dotknout i některých členských států Evropské unie. Je třeba mít na zřeteli, do jaké míry se dodržují dohody a smlouvy mezi Ruskem a ostatními členy OSN. Na druhé straně může Evropská unie při správné geopolitické rozhodnosti získat v Ázerbájdžánu opravdu spolehlivého partnera v otázkách zajišťování energetické bezpečnosti Evropy. Podle mého soudu nejsou zatím ekonomické a geopolitické signály vůči Ázerbájdžánu ze strany Evropské unie na uspokojivé úrovni a potenciál vzájemné spolupráce je dá se říci slabý. Dokud nedá Evropská unie jasnou podporu, Ázerbájdžán nemůže riskovat vztahy se sousedními státy, jako je Írán a Rusko. Proto na této úrovni si myslím, že musí být nastaven jiný princip spolupráce, který bude dávat jasné signály. Pokud ale nedojde k otevřené spolupráci mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem, Baku nemusí mít důvody spoléhat se pouze na evropského partnera a asi by mělo hledat alternativní trhy pro odběr energetických surovin. Takovým velkoodběratelem je i samotný ruský Gazprom, který by rád odkoupil veškeré zásoby plynu a dál by je distribuoval přes své nezanedbatelné sítě. Tento scénář by nejspíš nebyl podle představ Evropské unie. Dostala by se do závislosti na ruských dodávkách a přišla by o celý region alternativních zdrojů energetických nosičů. Ztráta Ázerbájdžánu podle mne neznamená jen ztrátu jednoho státu, ale celého Kaspického regionu. Jediná cesta, která by obcházela ruské a íránské kontroly ze střední Asie do Evropy, vede totiž přes Ázerbájdžán. TANAP Projekt TAP navazuje na turecko-řecké hranici Kipoi na plynovod TANAP (Trans Anatolian Gas Pipeline). Od roku 2013 se Ázerbájdžán aktivně podílí na spolupráci s tureckou stranou na stavbě tohoto plynovodu. Datum dokončení plynovodu je rok Hlavní akcionáři tohoto projektu jsou Turecko (BOTAŠ a TPAO) s podílem 20 % a Ázerbájdžán (SO- CAR) s 80 %. Tento projekt samozřejmě bude mít možnost fungování i bez napojení na projekt TAP tak, že v Řecku nebo v Bulharsku budou vybudovány plynové přijímací stanice a odtamtud přes tankery anebo železnicí se dostane do dalších evropských měst. Zásobování tohoto projektu je plánováno ze zdrojů Šah Deniz II. Závěrem lze říci, že po dokončení výše jmenovaných energetických projektů bude Ázerbájdžán aspirovat na pozici nezávislého energetického giganta v regionu. Zároveň pro členské státy Evropské unie to znamená mít spolehlivého dodavatele energetických surovin a bezbariérový přístup k těmto zdrojům. Zvýší-li se evropský kapitál na takových projektech, situace v regionu bude stabilní. To znamená, že Evropská unie by v takovém případě měla větší možnost hájit své ekonomické zájmy. Právě jen stabilní Ázerbájdžán může být správným partnerem pro Evropu. Stabilita v celém regionu Kaspického moře v tomto duchu znamená alternativní zdroje ropy a plynu pro Evropu bez zásahu Ruska. Zdroje Oficiální stránka ropného fondu Ázerbájdžánské republiky: Oficiální stránka ropné společnosti Ázerbájdžánské republiky: Stránka energetického informačního střediska Kaspických států: TANAP má zajistit energetickou bezpečnost Turecka a přeměnit Turecko v energetický koridor. Zdroj: World Bulletin.

20 20 Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií červen 2014 Luboš Palata Až zase budou Arméni jezdit do Baku k moři Summary Transcaucasia should again become a federation, as in 1918; otherwise it will be annexed to Russia as Putin strives to restore the USSR. A reconciliation between Armenians and Azeris is possible, as shown by the reconciliation between Czechs and Germans. Představte si stát velký téměř jako Rumunsko, s počtem obyvatel asi jako Nizozemsko a s významem regionální mocnosti. To by dnes byla Zakavkazská demokratická federální republika, státní útvar, který vznikl v dubnu 1918 na místě dnešní Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Vydržel bohužel pouhých několik měsíců, ale jeho odkaz, jako demokratického státu, který v sobě sdružoval na základě společných zájmů všechny národy Zakavkazska, tohoto nejrozmanitějšího, ale také nejkrásnějšího koutu Evropy jaký znám, by neměl být zapomenut. Nejsem si jistý, zda by z tohoto odkazu mělo přetrvat všechno, například rubl jako společná měna, nebo ruština jako státní jazyk, ale jsem přesvědčen, že naděje na mír, prosperitu a rozvoj celého zakavkazského regionu leží právě ve společné budoucnosti zakavkazských národů. Ostatně evropská perspektiva, k níž jak Gruzie, Arménie, tak Ázerbájdžán přes různou rychlost a občas, jako v případě Arménie i zákruty, celý region ve formě Východního partnerství směřuje, má tento cíl. Ano, Evropská unie sice ještě dnes není plně funkční nadnárodní, či federativní útvar, ale k této vizi své budoucnosti pomalu, s rozvahou a formou vzájemné dohody směřuje, což je něco v lidských dějinách dosud nevídaného. A program Východního partnerství, který vznikl před pěti lety právě tady v Praze, se stal prostředkem, jak navázat a prohlubovat naše vztahy s námi blízkými zeměmi východní Evropy. Účast na tomto programu byla nabídnuta i Ruské federaci, která to však odmítla. Původně si mnozí mysleli, že je to proto, že jí přijde program Východního partnerství málo, ostatně samo Rusko mělo s Evropskou unií podepsán program o strategickém partnerství, který předpokládal v některých ohledech ještě intenzivnější formu spolupráce. Jenže společně s utužováním nedemokratické formy vlády v Ruské federaci, autoritativním režimem, který dá jednou této době přízvisko putinovské Rusko, se v Moskvě začala rodit idea obnovy Sovětského svazu. Pod jiným názvem, bez zástěrky komunistické ideologie, ale s imperiálním obsahem. Jeho první obětí se stal ukrajinský Krym, následuje východní Ukrajina, o připojení k Rusku žádají Moskvou vydržovaní, nebo přímo dosazení vládci státečků Abcházie, Jižní Osetie a Podněstří. Kroky směřující k územnímu rozšíření nadvlády Moskvy se dějí zatím pod záminkou sjednocování ruskojazyčného obyvatelstva. Putin obnovuje SSSR. Přinejmenším My v Evropě si dobře vzpomínáme, že podobné kroky s velmi podobnými metodami podnikal na konci třicátých let nacistický diktátor Adolf Hitler. Na jaře 1938 se stalo obětí tohoto sjednocování Němců Rakousko a ano, dějiny se opakují, protože podobně jako na Krymu následovalo po vojenské okupaci referendum, v němž se drtivá většina Rakušanů v uvozovkách svobodně rozhodla potvrdit připojení své země k Německu. O pouhý půl rok později následoval Mnichovský diktát, kdy západní mocnosti ve slepé důvěře, že tím budou Hitlerovy choutky ukojeny, věnovaly nacistům české pohraničí. Ano, bylo převážně osídleno Němci, ale spolu s českými Němci se stali součástí Třetí říše i statisíce Čechů. Z Československa, které přišlo o tisícileté historické hranice, se stalo bezbranné torzo, které Hitler nejdříve rozdělil a pak jeho českou část okupoval a vytvořil tu Protektorát Čechy a Morava. Nacistické Německo, do té doby usilující pouze o sjednocení Němců, náhle pozřelo přes sedm miliónů Čechů. Teprve tehdy se demokratický západní svět probudil, ale ani podpis spojenectví s Polskem a urychlení západních příprav na válku trium-

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Mír a bezpečnost v roce 2019: Přehled činností EU a výhled do budoucna

Mír a bezpečnost v roce 2019: Přehled činností EU a výhled do budoucna Mír a bezpečnost v roce 2019: Přehled činností EU a výhled do budoucna (Peace and Security in 2019: Overview of EU action and outlook for the future) Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/stud/2019/637894/eprs_stu(2019)6378

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

JSTE PŘIPRAVENI NA OBCHODOVÁNÍ S ÁZERBÁJDŽÁNEM?

JSTE PŘIPRAVENI NA OBCHODOVÁNÍ S ÁZERBÁJDŽÁNEM? Specifika obchodování s Ázerbájdžánem a Gruzií Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 14. 2. 2019 Karlovy Vary JSTE PŘIPRAVENI NA OBCHODOVÁNÍ S ÁZERBÁJDŽÁNEM? www.czechtrade.cz Ázerbájdžán

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0392/1. Pozměňovací návrh. Harald Vilimsky, Mario Borghezio za skupinu ENF

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0392/1. Pozměňovací návrh. Harald Vilimsky, Mario Borghezio za skupinu ENF 5.12.2018 A8-0392/1 1 Bod odůvodnění G G. vzhledem k tomu, že s globalizací vzrostla vzájemná závislost, kdy rozhodnutí přijatá v Pekingu nebo Washingtonu přímo ovlivňují naše životy; vzhledem k tomu,

Více

10995/15 id/bl 1 DG C 2A

10995/15 id/bl 1 DG C 2A Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) 10995/15 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 20. července 2015 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace CFSP/PESC

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

EXPORT NA BLÍZKÝ VÝCHOD: PŘÍLEŽITOSTI VS. RIZIKA

EXPORT NA BLÍZKÝ VÝCHOD: PŘÍLEŽITOSTI VS. RIZIKA Exportní cena DHL UNICREDIT EXPORT NA BLÍZKÝ VÝCHOD: PŘÍLEŽITOSTI VS. RIZIKA MARTIN RŮŽIČKA, 14. 6. 2018 OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI S BLÍZKÝM VÝCHODEM MÁME ZKUŠENOSTI Od r. 2005 jsme pojistili export za 8,5

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 30. 9. 2014 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2004 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA NA SVÝCH SCHŮZÍCH (VYBRANÁ JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE OBRANY) PROJEDNALA A PŘIJALA USNESENÍ (vyslechla informaci): 21. ledna 2004 k návrhu nařízení vlády o plánování

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Výchozí teze pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky České republiky

Výchozí teze pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky České republiky Výchozí teze pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky České republiky PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK Komorní Hrádek, 5. října 2005 1. Deficity strategického

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

Summit Severoatlantické aliance ve Varšavě a ve Walesu. Bc. Michaela Moravcová

Summit Severoatlantické aliance ve Varšavě a ve Walesu. Bc. Michaela Moravcová Ochrana & Bezpečnost 2017, ročník VI., č. 1 (jaro) (2017_B_05), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz Summit

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří Valletta 3. února 2017 (OR. en) SN 17/17 Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří 1. Vítáme a podporujeme úsilí maltského

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

VZTAHY MEZI EU A USA V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY

VZTAHY MEZI EU A USA V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU, USA a Kanada vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž mají společné zájmy v oblasti zahraniční politiky a

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2004 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY VÝBOR PRO OBRANU A BEZPEČNOST POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR NA SVÝCH SCHŮZÍCH (VYBRANÁ JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE OBRANY) PŘIJAL USNESENÍ (vyslovil souhlas, doporučil): 21.

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století Vladimír Kuželka Plzeň 2016 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně obyvatelstvem

Více

14404/18 ADD 1 REV 1 1 RELEX LIMITE CS

14404/18 ADD 1 REV 1 1 RELEX LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 25. ledna 2019 (OR. en) 14404/18 ADD 1 REV 1 LIMITE PV CONS 61 RELEX 977 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zahraniční věci) 19. a 20. listopadu 2018 14404/18 ADD 1 REV

Více

Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika 2018 Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risks Report 2018 byl vydán před Světovým ekonomickým fórem (WEF), které začalo

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 15. 16. října 2016 Dny kantonské opery v Jihomoravském kraji Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Kybernetická bezpečnost - nový trend ve vzdělávání. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany Brno, Česká republika

Kybernetická bezpečnost - nový trend ve vzdělávání. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany Brno, Česká republika Kybernetická bezpečnost - nový trend ve vzdělávání pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany Brno, Česká republika Email: petr.hruza@unob.cz Kybernetická bezpečnost Kybernetická bezpečnost je celosvětově

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Občané o konfliktu v Sýrii září 0 O aktuální vývoj válečného konfliktu v Sýrii se zajímá čtvrtina (6 %) české veřejnosti. S výjimkou České republiky, jejíž činnost v souvislosti s aktuálním

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

B8-0008/2015 } Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

B8-0008/2015 } Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL B8-0029/2015 } RC1/Am. 3 3 Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat Bod 8 a (nový) 8a. vyzývá vládu a parlament (Verchovna rada) Ukrajiny, aby splnily

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Konference ekonomických radů, MZV Praha, 22. 6. 2015 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A OBRANNÝ PRŮMYSL Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně zhoršila. Potřebujeme

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden prosinec 2017

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden prosinec 2017 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden prosinec 2017 Zelená linka pro export (ZLPE) je součástí proexportní politiky státu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu již od roku 2006.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/2030(INI) 2.5.2016 NÁVRH ZPRÁVY o strategické komunikaci EU pro boj s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany (2016/2030(INI)) Výbor

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

Ázerbájdžán - Exportní příležitosti , MSV v Brně. Ing. Pavel Zelenka, MBA

Ázerbájdžán - Exportní příležitosti , MSV v Brně. Ing. Pavel Zelenka, MBA Ázerbájdžán - Exportní příležitosti 8. 10. 2019, MSV v Brně Ing. Pavel Zelenka, MBA Úvod Příležitosti pro české podnikatele Ázerbájdžánská ekonomika Česko Ázerbájdžánská obchodní výměna Obchodní kultura

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Zpracovaly: Veronika Pešková, Jarmila Pilecká Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.

Zpracovaly: Veronika Pešková, Jarmila Pilecká Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel. Tisková zpráva Názory české veřejnosti na současnou situaci na Ukrajině březen V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá necelá třetina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (6 %),

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR EXPORTNÍ SEMINÁŘ MZV K PŘÍLEŽITOSTEM V SAÚDSKÉ ARÁBII, OMÁNU, KUVAJTU A KATARU SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ MO Praha, 21. 3. 2017 BEZPEČNOSTNĚ-POLITICKÉ PROSTŘEDÍ V REGIONU Regionální

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Tisková zpráva Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí,

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě leden 2017 U současného prezidenta lidí nejčastěji pozitivně hodnotí, jak je v kontaktu s občany a zná jejich problémy. Nejvíce kritičtí

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Litera, Bohuslav, Historie Rudé armády , díl I. a II., Praha Libri 2009, s. 188, 190.

Litera, Bohuslav, Historie Rudé armády , díl I. a II., Praha Libri 2009, s. 188, 190. Bohuslav Litera - Odborné zaměření: moderní historie Ruska XX. století, mezinárodní vztahy po roce 1938, energetické suroviny v postsovětském prostoru - Vzdělání VŠ, PhDr., CSc. - Pracovní pozice: pedagog,

Více

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6. Aktuáln lní otázky strategické úrovně bezpečnosti z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.2008

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

LOCAL LEADERS meeting

LOCAL LEADERS meeting LOCAL LEADERS meeting china investment forum PRAHA, 28. - 29. srpna 2014 Regionální spolupráce - důležitý motor spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy program PRAHA záštita Čínská lidová

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Národní bezpečnost Národní bezpečnost Garant: Tomáš Pojar Česká republika prožívá z dlouhodobějšího hlediska období nebývalého

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba

VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 4/2007 Leden

Více

Bezpečnostní prostředí (obecná charakteristika)

Bezpečnostní prostředí (obecná charakteristika) Bezpečnostní prostředí (obecná charakteristika) Bezpečnostní prostředí je vnějším prostředím ovlivňujícím bezpečnostní politiku státu. Lze jím rozumět prostor, v němž se realizují a střetávají zájmy státu

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Kam kráčíš, Česká republiko, aneb ČR za 25 let. 21. dubna 2016 Magdalena Souček, Petr Knap

Kam kráčíš, Česká republiko, aneb ČR za 25 let. 21. dubna 2016 Magdalena Souček, Petr Knap Kam kráčíš, Česká republiko, aneb ČR za 25 let 21. dubna 2016 Magdalena Souček, Petr Knap O průzkumu Společnost EY uskutečnila u příležitosti 25. výročí svého působení v České republice unikátní průzkum

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu dějepis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu dějepis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. - a počátkem 20. století v oblasti hospodářské, - společenské, kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny vzniku ohnisek napětí v Evropě - a v

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Ministerstvo zahraničních věcí ČR Marek Svoboda ředitel Odboru ekonomické diplomacie Thajsko a Myanmar exportní příležitost pro české firmy Thajsko

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje LEDEN 217 BRIEFING PAPER 1 AMO.CZ ČR a Německo 2 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje Zuzana Lizcová Na letošní 21. leden připadá dvacetileté výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Audit národní bezpečnosti

Audit národní bezpečnosti Audit národní bezpečnosti Základní informace o Auditu a pracovní konferenci k prezentaci výsledků 1. etapy Auditu (ve spolupráci s Výborem pro bezpečnost PSP ČR) Obsah materiálu: Program pracovní konference

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení!

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 20. 1. 2014 2013/0356(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou

Více