interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování"

Transkript

1 interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

2 Veškeré údaje, vyobrazení, technické pokyny a výkresy obsažené v této brožuře jsou pouze všeobecnými vzorovými řešeními a detaily zobrazeny schematicky s ohledem na jejich základní funkci. Není zaručena rozměrová přesnost. Použitelnost a kompletnost musí zpracovatel/zákazník ověřit na konkrétní stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Všechny předpisy a údaje je nutno porovnat s místními podmínkami, popř. je přizpůsobit těmto podmínkám a nelze je považovat za dílenský nebo montážní projekt. Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech, technologických předpisech nebo osvědčeních je nutno bezpodmínečně respektovat.

3 OBSAH Informace o systému 4 Skladba systému 5 Poznámky a upozornění Zpracování systému 7 Příprava podkladu 8 Opatření před montáží 0 Kotvení tepelné izolace 0 Lepení Lepení a hmoždinkování Kotvení izolace ostění Penetrace Příprava podkladu 4 Penetrace 4 Armování 4 Práce před armováním 5 Mezinátěr 6 Finální úprava 6 Vnitřní omítky/barvy 7 Strukturální a efektní povrchové úpravy Detaily zpracování 8 Napojení 8 Napojení vnitřní stěny s lemováním vnitřní izolace Napojení vnitřní stěny bez lemování vnitřní izolace 9 Vnitřní stěna oblasti ohrožené nárazem 9 Stropy/střecha 0 Dřevěný strop Dřevěné trámy Podlaha 3 Parapetní desky 4 Dřevěná schodiště/parapetní desky/dilatační profily 6 Alternativně s dilatačním pásem obsah 3

4 Skladba systému Popis systému StoTherm In Comfort Vnitřní zateplovací systém Použití tepelná izolace fasádní stěny zevnitř navazující stavební dílce/strop Vlastnosti difuzně otevřený parozábrana není potřebná optimalizace vnitřního klimatu tepelná izolace: nehořlavá A minerální vlhkost rozdělující nehydrofobizovaný masivní systém/žádný dutý zvuk ekologický (zkouška analogická s AgBB -schématem) prevence proti plísním jednoduché zpracování Lepení: StoLevell In Mineral Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného vnitřního zateplovacího systému. Tepelná izolace: Sto-Perlite-Innendämplatte 045 Tepelněizolační deska z přírodního perlitu. Nehořlavá, nehydrofobizovaná, difuzně otevřená, rozdělující vlhkost. Tloušťka podle tepelněizolačních požadavků variabilní. Vzhled Osvědčení silikátové podkladní a fi nální povrchové úpravy vápnem pojené podkladní a fi nální povrchové úpravy velká rozmanitost povrchových struktur předmět osvědčení: tepelněizolační deska z expandovaného perlitu, odlišně od DIN EN 369 Všeobecné schválení pro použití na stavbách Z Evropské technické schválení ETA-08/033 3 Penetrace: StoPrim Silikat Vodná penetrace na silikátové bázi, zpevňující podklad, adhezivní a regulující nasákavost. 4 Armovací stěrka: StoLevell In Mineral Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného systému. 5 Armovací tkanina: Sto-Glasfasergewebe F Armovací tkanina odolná alkáliím, pevná ve střihu, s optimalizovaným přenosem síly. Všechny výrobky systému z jedné ruky Jednotlivé výrobky pro systém vnitřního zateplení StoTherm In Comfort, od hmoždinek přes rohy z armovací tkaniny až po montážní kotevní kvádry (umožňují připevnění hmotnějších prvků, např. skříněk kuchyňské linky), je možné objednat přímo u Sto s.r.o 6 Finální povrchová úprava Difuzně otevřené, minerální (silikátové nebo vápenné) podkladní a finální povrchové úpravy. Velká rozmanitost povrchových struktur a barev. Stěrkováním do hladka se StoLevell In Clima lze docílit nejjemnějších povrchových struktur. 4 Skladba/popis systému

5 Poznámky a upozornění Systém vnitřního zatelení StoTherm In Comfort je uzavřený, kompletizovaný systém, kde jsou jednotlivé vrstvy navzájem optimalizovány. Začlenění cizích výrobků není přípustné a mohlo by ovlivnit funkčnost systému. Záruku při použití cizích výrobků proto nelze poskytnout. Prohlídka a posouzení stavebního záměru je předpokladem pro komplexní tepelnětechnické posouzení. Otázky vznikající v souvislosti s dalšími stavebními řemesly (např. elektroinstalace, statika, atd.) se musí zohlednit při zpracování projektu. Oblasti ostění, styků se stropními konstrukcemi a napojení vnitřních stěn se musí rovněž řešit již při zpracování projektu. Pokud je odstup mezi lícem ostění a prvky připevněnými na okenním rámu (závěsy, dorazy, kličky rolety) menší než 4 cm, mělo by být ostění zešikmeno směrem dovnitř (pokud je to staticky možné), aby mohlo být zatepleno. Musí být zaručena ochrana fasády proti náporovému dešti v oblastech napojení (např. okna, dveře atd.). Je třeba zabránit úniku tepla v přechodových oblastech. V případě pochybností provést příslušná opatření podle aktuálně platných směrnic. Systém StoTherm In Comfort nelze aplikovat na libovolný podklad: sádrové nebo disperzně pojené podklady se musí odstranit. Proudění vzduchu za tepelnou izolací je nutno vyloučit (celoplošným přilepením). Napojení na sousedící stavební dílce se utěsní elastickými materiály nebo separačními páskami. Veškerá instalační vedení v chladné části konstrukce je nutno tepelně izolovat podle normy. V případě pochybností se instalace provedou jako vzduchotěsné. Vzduchotěsnost celé konstrukce musí být zaručena. Všechna napojení a stěnové prostupy, jako okna, dveře a parapetní desky, musí být pečlivě utěsněny zvenčí difúzně otevřeně a zevnitř difúzně uzavřeně. Podklady určené k zateplení musí být rovné, soudržné a únosné dle ČSN Nerovnosti a prolákliny v podkladu se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací omítkou nebo stěrkou na vápenocementové nebo vápenné bázi (např. StoLevell In Mineral a podobně). Do vyrovnávací omítky nesmí být v žádném případě zabudovány ocelové vodicí a stahovací lišty. Je nutno respektovat všeobecně platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při zpracování tepelněizolačních desek se doporučuje použití ochranných brýlí a roušky proti prachu. Poškozené, vlhké nebo zcela mokré tepelněizolační desky nesmí být zabudovány. Přesnější seznam nepřípustných materiálů v podkladu je třeba stanovit pomocí zkušební sondy. V rámci zkušební sondy je nutno zohlednit směrnice pro zpracování a technické listy systémových výrobků. Dále může zkušební sonda upřesnit skladbu systému. Znalost skladby systému slouží ke stavebněfyzikálnímu posouzení objektu a v případě potřeby jako základ nutného tepelnětechnického posouzení. Stavebněfyzikální posouzení se provádí podle platných směrnic a norem. Předpokladem pro aplikaci vnitřního zateplení je dostatečné vyschnutí stěn a potěrů. Poznámky a upozornění 5

6 Poznámky a upozornění Poznámky: Pro zpracování platí aktuální technické a bezpečnostní listy a návody na obalech výrobků. Barevné odstíny se určují podle platného vzorníku. V souladu s podmínkami na objektu nutno dbát na pečlivé provedení stavebních prací. Eventuální odchylky od prováděcí směrnice musí být přizpůsobeny danému stavu. Aplikace systému Je nutno dbát na to, aby pozdější renovační práce na objektu byly provedeny minerálními materiály (difuzně otevřenými), které musí být přizpůsobeny stávajícímu systému. Pro zachování funkčnosti systému StoTherm In Comfort je nezbytné zajistit pravidelné větrání všech prostor s vnitřním zateplením. 6 Poznámky a upozornění

7 Příprava podkladu Příprava podkladu Přídržnost podkladu musí být odzkoušena. Nenosné/nepevné, popř. odlupující se vrstvy (staré omítky, nátěry, tapety), na vlhkost citlivé omítky a plísně se musí odstranit. Vzlínající vlhkost není přípustná. Požadovaná je horizontální hydroizolace obvodové stěny s napojením na podlahové konstrukce. V oblastech se zemní vlhkostí je třeba provést ochranu proti vlhkosti a drenáž. Podklad Příprava podkladu Výrobek prašný, znečištěný omést, okartáčovat, omýt čistou vodou a nechat vyschnout zbytky malty a nálitky odstranit výkvěty odstranit příčinu, omést, okartáčovat, omýt čistou vodou a nechat vyschnout Podklad musí být suchý, pevný, prostý prachu, výkvětů a nevhodných povrchových úprav. Trhliny v podkladu nesmí mít vliv na systém vnitřního zateplení. plísně nerovnosti +/- cm odstranit příčinu, odstranit plísně vyrovnávací omítka StoLevell In Mineral dutiny vápenocementová malta (dodržet lhůtu zrání) StoLevell In Mineral tuky, zbytky olejů a jiné separační látky odstranit pomocí vhodných čisticích prostředků, popř. obrousit vlhkost v případě vzlínající vlhkosti odstranit příčinu zvětralá, nenosná omítka mechanicky odstranit částečně opadané omítky disperzní barvy dutá místa otlouct a znovu omítnout mechanicky nebo chemicky odstranit, omýt čistou vodou a nechat vyschnout StoLevell In Mineral křídující nátěry očistit a penetrovat StoPrim Silikat staré tapety, sádrové omítky, nasákavé vrstvy odstranit opadávající nátěr odstranit neznámé druhy podkladu přezkoušet přídržnost Příprava podkladu 7

8 Před montáží Před montáží Příprava napojení okna a balkonových dveří Předpokladem je difuzně nepropustné napojení a elastické oddělení tepelné izolace a výplně otvoru, např. okna nebo dveří. Difuzně uzavřený lepicí pásek (StoSeal Band BK) se přilepí ve směru od okenního rámu do ostění. Přitom musí pás ležet minimálně 5 mm na okenním rámu Prodloužení výústků vodovodního a topného potrubí Vodovodní a topná potrubí v obvodových stěnách se musí směrem do interiéru odpovídajícím způsobem prodloužit pro umožnění nového připojení. Na pás StoSeal Band BK se nalepí profilovaný pás Sto-Sidings-Profilband. Dále se připevní separační pásky v šířce odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému tak, aby armovací vrstva dobře navazovala, přilnula. Eventuální přesah nutno odříznout. Info Při nalepení difuzně uzavřeného pásu StoSeal Band BK a Sto-Sidings- Profilband až na navazující ostění se zabrání vytvoření dutin pod zateplovacím systémem. Info Potrubí se studenou vodou (zpětná potrubí) v obvodových stěnách by měla být před provedením vnitřního zateplení v souladu s normou tepelně izolována nebo by měla být teplota ve zpětném potrubí přenastavena tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí. Produktové tipy difuzně uzavřený lepicí pás: StoSeal Band BK separační pás: Sto-Sidings-Profilband Vysunutí krabic zásuvek a prodloužení elektrického vedení Stávající zásuvky nutno vysunout v souladu s tloušťkou vnitřního zateplení Nově osazované zásuvkové nebo rozvodné krabice Montážní kvádr (StoFix Quader) se nalepí celoplošně pomocí StoLevell In Mineral na podklad způsobem Buttering Floating. 8 Opatření před montáží

9 Před montáží Před montáží Zásuvková nebo rozvodná krabice se připevní na StoFix Quader. 3 Pro mechanické oddělení se použije separační páska (např. Sto-Sidings- Profilband). 3 Výsledek: zásuvková krabice připevněna v souladu s tloušťkou vnitřního zateplovacího systému. 4 Produktové tipy Pro zamezení kondenzace vody v instalačních krabicích se doporučuje použití prvků StoFix Quader. Elektrické instalace, např. zásuvkové krabice, musí být vzduchotěsné. Použijte prodlužovací kroužky a vzduchotěsné krabice (Kaiser Econ) výrobce: firma Kaiser. Příprava napojení lemování vnitřní stěny Pro mechanické oddělení napojení lemování vnitřní stěny se použije Sto-Sidings-Profilband v šíři odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému (+ - cm). Příprava pro napojení na šikmou střechu V případě potřeby odpovídajícím způsobem se zkrátí opláštění stropu podle tloušťky vnitřního zateplovacího systému. Info Sto-Sidings-Profilband vylučuje dutá místa v napojení na vnitřní stěnu. Sto-Sidings-Profilband by měl být v co možná největší šíři. Po nanesení armovací vrstvy se přesah ořízne. Difuzně uzavřený lepicí pás StoSeal Band BK se nalepí ve směru od omítky k dřevěné krokvi a přetáhne se až na parotěsnou zábranu pod střešní izolací. Opatření před montáží 9

10 Kotvení tepelné izolace Kotvení tepelné izolace Lepení Lepení Tepelněizolační desky se řežou buď pilou ocaskou, nebo nožem. Důležité Desky ve vodorovných řadách musí být kladeny na vazbu s přesahem min. 0 cm. 0 cm Celoplošné lepení Na podklad se nanese zubovou stěrkou (zuby min. 0x0 mm) lepicí stěrka StoLevell In Mineral. Důležité V okolí okenních a dveřních otvorů nesmí ležet styčné spáry izolačních desek nad spárami napojení rozdílných stavebních dílů, např. roletových krabic. V oblasti otvorů nejsou přípustné křížové nebo T-spáry mezi izolačními deskami. Stěrka StoLevell In Mineral se celoplošně nanese také na izolační desku Sto-Perlite- Innendämmplatte a rozetře se zubovou stěrkou se zuby min. 0 x 0 mm; min. tloušťka vrstvy 5 mm. 3 Izolační desky se kladou ve směru od podlahy vzhůru a rovnoměrným tlakem se po vyrovnání posunutím přitlačí na stěnu. Desky se kladou na sraz beze spár. Pro zamezení tepelným mostům nesmí být ve spárách žádná lepicí malta. Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí. Případná poškození izolačních desek (hloubky > mm) se vystěrkují se StoCell LD. Důležité Pokud je lepicí malta delší dobu nanesena na izolační desku nebo stěnu, mohou vzniknout problémy s přídržností. Proto je nutné izolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte položit bezprostředně po nanesení lepidla. V oblasti vnějších rohů se musí desky klást střídavě s přesahem. Případné otevřené spáry (šířky > mm) se vystěrkují se StoCell LD. Širší spáry se vyplní přířezem tepelněizolační desky. 0 Kotvení tepelné izolace

11 Kotvení tepelné izolace Kotvení tepelné izolace Lepení a hmoždinkování Lepení a hmoždinkování Pro přípravu podkladu pro následné aplikace hmotnějších vrstev, např. keramického obkladu, je nutné nalepenou a armovanou tepelněizolační desku přikotvit hmoždinkami. d Hmoždinka se osadí v rovině s povrchem izolační desky a poté se ještě jednou přearmuje. a Osazení hmoždinek: 4 ks/m se ve stejných roztečích osadí do ještě vlhké armovací stěrky; hmoždinka s hlavou o průměru 60 mm. Sto-postup osazení: nejprve se předvrtá otvor pro hmoždinku. b Hmoždinka se vloží do vyvrtaného otvoru (např. StoThermodübel UEZ 8/60) a zašroubuje se. c Kotvení tepelné izolace

12 Kotvení tepelné izolace Penetrace Kotvení izolace ostění Příprava podkladu Na podklad se nanese StoLevell In Mineral zubovou stěrkou. StoLevell In Mineral se nanese také na izolační desku Sto-Perlite- Innendämmplatte a rozetře zubovou stěrkou se zuby min. 0 x 0 mm; minimální tloušťka vrstvy 5 mm. Osazení potrubí do vrstvy tepelné izolace Zhotovení drážky speciální drážkovací pilou. Osazení desek a vyrovnání. Desky se rovnoměrným tlakem a posunutím vyrovnají a přitlačí na stěnu. Desky se kladou na sraz beze spár. Pro zamezení tepelným mostům nesmí být ve spárách žádná lepicí malta. Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí. Instalační vedení, popř. potrubí zastěrkovat se StoCell LD. Důležité Svislé a vodorovné spáry se nelepí. Montážní prvky pro větší zatížení Pro připevnění hmotnějších těles na stěnu se po přilepení tepelně izolačních desek osadí montážní kvádr, který slouží jako podložka pro přikotvení zavěšených předmětů. Označení Tužkou se vyznačí předpokládaná poloha. Výřez Přímočarou pilou se vyříznou v nalepené tepelněizolační desce příslušný otvor. Kotvení tepelné izolace/penetrace

13 Penetrace Penetrace Příprava podkladu Příprava podkladu 3 Vyříznutá část tepelněizolační desky se vyjme a otvor se vyčistí. Broušení tepelněizolační desky Eventuální výstupky tepelněizolačních desek Sto-Perlite-Innendämmplatte 045 se po zatvrdnutí lepicí malty odstraní broušením. 4 Lepení Lepidlo se nanese na StoFix Quader a prvek se osadí do otvoru. Důležité Při práci s tepelněizolačními deskami je nutno nosit ochranné brýle a roušku proti prachu. Po dokončení broušení se musí prach vysát nebo zamést měkkým koštětem. 5 Uzavření spáry Spára se vystěrkuje StoCell LD. Produktové tipy Rouška proti prachu: 3M Feinstaubmaske P Ochranné brýle: 3M Schutzbrille čiré nebo Sto-Laborbrille čiré Ochranné rukavice: Sto-Nylonhandschuh Light Pracovní obuv: Sto-Sicherheitshalbschuhe černé/bílé nebo Sto-Sicherheitsstiefel černé/bílé 6 Označení Před nanesením armovací stěrky a finální povrchové úpravy je nutno kotevní prvek označit šroubem. Důležité V závislosti na zatížení je možné připevňované předměty kotvit přes montážní kvádr až do podkladu. Hmotné prvky, jako např. regály, zavěšené skříně atd., se musí kotvit do nosného podkladu. Pro připevnění lehčích předmětů si lze vyžádat technologické doporučení. Penetrace 3

14 Penetrace Armování Penetrace Práce před armováním Pro lepší přídržnost armovací stěrky se celá plocha určená k zateplení penetruje pomocí StoPrim Silikatu. Manuálně - štětkou. Pečlivá kontrola tepelněizolačních desek před armováním je poslední možnost jak zajistit bezvadnou funkčnost systému vnitřního zateplení. Je tak možné se vyhnout vzniku tepelných mostů. Strojně Airless přístrojem. Produktové tipy Pro vytvoření rohu se doporučuje použití rohových profilů, jako např. Sto-Gewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel. V případě Sto- Gewebewinkel se jedná o pruh výztužné tkaniny ohnutý v úhlu 90 a v ohybu zesílený plastovým profilem. Alternativou je Sto- Rolleckwinkel nárožní profil s variabilním úhlem a integrovanou výztužnou tkaninou. Sto-Rolleckwinkel se odstřihne v požadované délce nároží přímo z role. Tím se vyloučí přesahy styků. Nebo stříkačkou. Uložení Rohový profil (Sto-Gewebewinkel, Sto-Sicherheitsgewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel) se zatlačí rohovou lžící do předem nanesené lepící malty StoLevell In Mineral. Armování Armovací tkanina se vede podél nároží a přeplátuje armování rohu. Produktové tipy Pro místa s větším ohrožením nároží je vhodné použít Sto-Sicherheitsgewebewinkel s kovovou hranou. 4 Penetrace/armování

15 Armování Mezinátěr a finální úprava 3 Armování rohu v nadpraží Armovací prvek Sturzeckwinkel se zatlačí hladítkem do nanesené armovací stěrky StoLevell In Mineral. Alternativa: diagonální armování. Pokud se na vnitřní zateplovací systém má nanést velmi hladká finální úprava, jako např. StoLook Marmorino, je nutné vyrovnání podkladu pomocí stěrky StoLevell In Clima 4 Armovací vrstva Po zaschnutí penetrace, nejdříve po 3 hod, se na tepelněizolační desky Sto-Perlite-Innendämmpaltte 045 nanese armovací stěrka StoLevell In Mineral v šířce role armovací tkaniny Sto-Glasfasergewebe F. Armovací stěrka se nanese buď ručně hladítkem, nebo strojně. StoLevell In Clima se nanese ručně nebo strojně na armovanou plochu a stěrkuje se do hladka velkoplošným hladítkem (minimální požadavek: kvalita povrchu Q3). V případě potřeby se provede vyrovnání ve více vrstvách a jednotlivé vrstvy se po zatvrdnutí přebrousí. 5 Poté se armovací stěrka vytvaruje do hřebenového lože zubovým hladítkem se zuby o velikosti 6 mm. StoPrep Sil Pro zajištění přídržnosti se na podklad nanese malířským válečkem penetrace StoPrep Sil. 6 Do armovací stěrky StoLevell In Mineral se celoplošně uloží pás armovací tkaniny Sto-Glasfasergewebe F, přičemž tkanina musí ležet v horní třetině armovací vrstvy. Armovací tkanina se napojuje s přesahem min. 0 cm. Tloušťka armovací stěrky s uloženou tkaninou musí být min. 4 5 mm. StoLevell In Mineral zafilcovaná Omítka StoLevell In Mineral se nanese v tenké vrstvě na podklad. Povrch se nechá schnout tak dlouho, až zmatní, a poté se filcuje jemným pěnovým hladítkem. Info Uložení tkaniny lze provést v horizontálním i vertikálním směru. Důležité Smí se používat pouze difuzně otevřené finální povrchové úpravy na vápenné nebo silikátové bázi. Armování/mezinátěr 5

16 Finální úprava Finální úprava Vnitřní omítky Po úplném zaschnutí armovací vrstvy se nanáší finální úprava. Na této finální úpravě závisí případná nutnost provedení mezinátěru. StoDecosil K/R/MP Nejen mimořádně ekologická a prokazatelně protiplísňová, nýbrž také výjimečně mnohostranná omítka. Ztvárnění povrchu stěny nejsou kladeny žádné hranice, obzvláště modelační omítka StoDecosil MP splňuje všechny požadavky. StoMiral Kalk Tato vápenná omítka se velmi dobře zpracovává a má vysoký stupeň bělosti. Hodí se optimálně pro povrchy přírodního charakteru a je takřka neomezeně strukturovatelná. StoMiral Kalk zaručuje příjemné mikroklima s dlouhodobou působností. Vnitřní barvy Vnitřní barvy Sto se mohou nanášet na armovací stěrku vyrovnanou pomocí StoLevell In Clima. Alternativně je možné vnitřní barvy nanášet na filcovanou stěrku StoLevell In Mineral. StoColor Sil In Početná osvědčení a zkušební protokoly dokládají jedinečné přednosti této barvy v oblasti ekologie a zdraví. Díky vysoké hodnotě ph působí matná, dobře krycí silikátová barva s minerálním charakterem jako protiplísňový přípravek. Módní pastelové tóny harmonizují prostor. StoColor Calcetura Na základě svých pozitivních vlastností se tato vápenná barva perfektně hodí na minerální podklady a svoje výhody předvádí hlavně v oblasti památkové péče. Upozornění Výše jmenované výrobky se vyrábí ve třech níže uvedených strukturách. Škrábaná struktura Škrábaná omítka se nanese v tloušťce podle největšího zrna a odpovídajícím nářadím se strukturuje. Rýhovaná struktura Rýhované omítky se mohou po nanesení různě strukturovat: horizontálně, vertikálně nebo kruhově. Modelační omítka Jemnozrnné omítky se nanáší na podklad a modelují se štětcem, špachtlí, hladítkem nebo houbou. 6 Finální úprava

17 Finální úprava Finální úprava Strukturální a efektní povrchové úpravy Strukturální a efektní povrchové úpravy Povrchové úpravy interiérů Sto umožňují různorodé ztvárnění povrchů stěn a stropů. Vedle mnohočetnosti struktur splňují také vysoké ekologické nároky. StoLook Fondo Směs vápna a hrubších černých a bílých mramorových písků propůjčuje povrchové úpravě Fondo eleganci a přirozenost. Může být filcována, kletována nebo volně modelována. Tato difuzně otevřená povrchová hmota podporuje optimálně příjemné mikroklima. StoSil Struktur Protiplísňová a na škodlivé látky testovaná, plněná strukturální nátěrová hmota na silikátové bázi. Je vhodná pro matné, strukturované povrchy s jemnou až střední zrnitostí. Tvoří efektní různorodě strukturované plochy stěn. StoLook Effeto Zvláštností tohoto výrobku z vápna je kombinace minerálního matného povrchu s přísadou přírodních třpytek. Zvláště při osvětlení v ploše nesrovnatelné efekty a vápenná báze zároveň podporuje příjemné mikroklima. StoSil Decor Protiplísňová a na škodlivé látky testovaná, plněná nátěrová hmota bez konzervačních prostředků, vyznačující se nízkou spotřebou. Při nanášení stříkáním lze vytvořit optimálně strukturované povrchy s jemnou až střední zrnitostí na stěnách a stropech. StoSil Patina Lazurovací nátěrová hmota StoSil Patina je nepřekonatelná při zušlechťování strukturovaných povrchů. Je vyrobena na silikátové bázi, testovaná na obsah škodlivých látek a mimo jiné umožňuje docílit nejrozmanitějších lazurovacích efektů. StoLook Marmorino Čistě přírodní povrchová úprava z páleného vápna a mramorové moučky, vytváří příjemné mikroklima v interiéru. Různé možnosti zpracování těží z dlouhé řemeslné tradice a vytváří jedinečné brilantní, plasticky působící povrchy. Finální úpravy 7

18 Vnitřní stěna Vnitřní stěna Napojení vnitřní stěny s lemováním vnitřní izolací Napojení vnitřní stěny bez lemování vnitřní izolací Principiálně by měla být vnitřní stěna lemována tepelnou izolací (v šířce min. 50 cm). Poté, co je StoTherm In Comfort prostřednictvím Sto-Sidings- Profilband napojen na armování vnitřní stěny, je přesah Sto- Sidings-Profilband odříznut souběžně s lícem armované vrstvy. Na odpovídajícím způsobem připravený podklad se nanese StoLevell In Mineral a zubovou stěrkou se rozprostře na vnitřní stěnu (zubová stěrka min. 0 x 0 mm). Lemování vnitřní stěny tepelnou izolací lze vypustit za předpokladu, že tepelnětechnický výpočet prokáže dosažení minimální přípustné teploty na povrchu vnitřní stěny. Poté, co je plocha armovaná stěrkou viz popis výše lze provést finální úpravu. Následně se na vnitřní stěnu přilepí tepelná izolace. Před položením tepelněizolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD (Laibungsplatte) se na kontaktní plochu desky rovněž nanese lepicí malta StoLevell In Mineral. Tepelněizolační deska se lepí na sraz k již izolované vnější stěně. Finální úprava se zednickou lžící odřízne od vnitřní stěny. Alternativa: Vložení ukončujícího omítkového profilu. Pro zamezení tvorbě trhlin se do koutové spáry mezi vnitřní a vnější stěnu uloží výztužný profil do armovací stěrky StoLevell In Mineral. Rohový výztužný profil se s pomocí rohové lžíce zatlačí do armovací stěrky. 8 Vnitřní stěna

19 Vnitřní stěna Strop Plochy vnitřních stěn ohrožené nárazem Plochami vnitřních stěn se ohroženými nárazem se myslí vysoce frekventované oblasti, např. schodišťové prostory a domovní komunikace. Plochy vnitřních stěn ohrožené nárazem se chrání přídavným armováním tkaninou Sto-Panzergewebe Pro zamezení tepelným mostům se izolační deska Sto- Perlite-Innendämmplatte 055 LD (Laibungsplatte) klade na navazující vnitřní stěny a stropy (v šířce min. 50 cm). Z optických důvodů lze čelo desky po položení zbroušením zešikmit. Tepelněizolační desky o tloušťce < 00 mm není nutné kotvit hmoždinkami. Podle požadavků možno provést nátěr. Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe se ukládá v pruzích do armovací stěrky StoLevell In Mineral bez přesahu, pouze na sraz. Klade se pod normální armovací vrstvu (StoLevell In Mineral + Sto- Glasfasergewebe F). Tepelněizolační deska se přilepí celoplošně StoLevell In Mineral (způsobem Buttering Floating). Produktové tipy Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe je zesílená tkanina ze skelných vláken, která zvyšuje pevnost v tlaku kritických ploch. Ukládá se do armovací stěrky StoLevell In Mineral. Pancéřové armování se provádí před osazením rohových a dilatačních profilů. Tepelněizolační desky tloušťky > 00 mm a omítnuté plochy tloušťky < 00 mm vyžadují přídavné kotvení hmoždinkami, např. šroubovacími. Po dostatečném vytvrdnutí lepicí malty je možno přikročit k vrtání. Do vyvrtaného otvoru se vloží vhodná hmoždinka a do ní se pomaluběžným elektrickým šroubovákem zašroubuje trn. Hmoždinka, např. StoThermodübel UEZ 8/60, se osazuje do líce tepelněizolačních desek. Zapuštění šroubů se přestěrkuje pomocí StoCell LD. Vnitřní stěna/strop 9

20 Střecha Strop Napojení šikmé střechy a napojení na parotěsnou uzávěru střešní izolace Dřevěný strop Průběžná tepelná izolace Průběžná tepelná izolace fasádní stěny po celé výšce vyžaduje z důvodů vyloučení tepelných mostů otevření stropní konstrukce v pruhu o šířce rovnající se tloušťce tepelněizolačního systému. Při tom se nenosný materiál musí odborně odstranit. Parotěsná zábrana střešní izolace musí být vzduchotěsně napojena na nosný rovný minerální podklad. Alternativní provedení v případě, kdy průběžná izolace fasádní stěny není možná. Otevření stropní konstrukce zespodu v pruhu o šířce rovnající se tloušťce zateplovacího systému až po následující uzavřenou podlahovou vrstvu. Nenosný materiál se musí odborně odstranit. Trhliny v ploše dřevěného stropu, která má být zateplena, se vyplní jednosložkovou těsnicí hmotou z korkové drtě (Spritzkork). 3 Vnitřní zateplovací systém musí být co možná nejtěsněji napojen na parotěsnou zábranu střešní izolace. Produktové tipy Spritzkork 307 firmy Bostik. StoSeal Band BK nalepený na omítku po obvodu stropního trámu. Lepicí pás musí být nalepen minimálně v šířce rovnající se polovině tloušťky tepelné izolace ve styčném prostoru mezi navazujícím stavebním dílcem a tepelnou izolací. 0 Střecha/strop

21 Strop Strop Dřevěný strop Dřevěné trámy Sto-Sidings-Profilband nalepit v šířce odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému (+ - cm) na dřevěný trám. Před započetím prací je nutno přezkoušet funkčnost stropních trámů, popř. zda nejsou napadeny hnilobou nebo vlhkostí. V případě pochybností provést stavebně fyzikální průzkum. 3 Přilepit tepelněizolační desky. Info Konstrukční napojení Napojení desky Sto-Perlite-Innendämmplatte na: ocelové konstrukce železobetonové konstrukce se provede stejným způsobem. Důležité Tepelněizolační desky musí být těsně napojeny na utěsněné dřevěné stropní trámy, separované pomocí Sto-Sidings-Profilband. Armovací vrstva se musí napojit na stávající strop trvale pružnou spárou. Trhliny ve dřevě se vyplní korkovou drtí Spritzkork. StoSeal Band BK se nalepí na povrch stěny a dřevěný trám. Lepicí pás musí být nalepen na styku navazujícího stavebního dílu a tepelné izolace v šířce rovnající se minimálně polovině tloušťky této tepelné izolace. 3 Sto-Sidings-Profilband se nalepí na dřevěný trám v šířce rovnající se tloušťce vnitřní izolace (+ - cm). Strop

22 Strop Podlaha Dřevěné trámy Další postup: Po nalepení a provedení armovací vrstvy se lepicí pás odřízne souběžně s povrchem armovací stěrky. Následně se nanese finální úprava, která se zednickou lžící odřízne od dřevěných trámů. Podlaha nad vytápěným prostorem V případě, že je prostor pod zateplovanou místností vytápěn, může být plovoucí potěr ponechán a tepelná izolace dotažena až k jeho hornímu líci tzn. musí být odstraněny vrstvy a podlahové povlaky ležící na tomto potěru v pruhu o šířce rovnající se tloušťce tepelné izolace a šířce obvodové dilatace. Nalepení pásu Sto-Sidings-Profilband. Produktové tipy Povšimněte si také sortimentu Sto pro izolace stropů nad sklepy. Strop/podlaha

23 Podlaha Okna a dveře Okenní parapety Podlaha nad nevytápěným prostorem/na terénu Pokud je prostor pod zateplovanou místností nevytápěný, popř. pokud je zateplovaná místnost na terénu, musí se potěr a na něm ležící vrstvy otevřít. Šířka otevření je dána tloušťkou tepelné izolace a obvodové dilatační spáry. Takto je možné provést tepelnou izolaci až na úroveň hrubé podlahy nebo vodotěsné izolace. Stávající okenní parapety se odstraní. Otevřená podlaha Lepení pásu Sto-Sidings-Profilband. Tlakově odolnou tepelnou izolaci (Sto-Sockelplatte PS 30 SE) celoplošně přilepit se StoLevell In Mineral. 3 3 Napojení tepelné izolace a okenního rámu se utěsní pomocí StoSeal Band BK. Poté je možno namontovat parapetní desku. Důležité V každém případě je nutné akustické oddělení podlahy a vnitřní tepelné izolace v oblasti obvodové dilatační spáry. Podlaha/okna a dveře 3

24 Schodiště Okna a dveře Dřevěná schodiště Balkónové prahy Dřevěné schodiště navazující na fasádní stěnu se musí přiříznout. Přířez se provede v šířce odpovídající tloušťce tepelné izolace a obvodové dilatační spáry. Úpravu musí provést odborník. Lepení tepelné izolace za upravenou schodišťovou konstrukci. Nejprve je nutné obnažit konstrukci až na rovný minerální podklad (nikoliv sádra). Deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE se nalepí celoplošně lepicí maltou StoLevell In Mineral. Tloušťka tepelné izolace se zvolí tak, aby bylo možné provést plynulé napojení na ostatní zateplované plochy stěny před balkónovým prahem. Výška je závislá na výšce balkónového prahu. Následně se deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE celoplošně přilepí na podklad lepicí maltou StoLevell In Mineral. Šířka tepelné izolace se zvolí tak, aby tepelná izolace balkónového prahu plynule navazovala na ostatní zateplení stěny. Výška je závislá na tloušťce dlažby. Napojení mezi tepelnou izolací, rámem balkonových dveří a ostěním se utěsní pásem StoSeal Band BK. 4 Schodiště/okna a dveře

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Sto s.r.o. I Fasáda. Fasádní zateplovací systém StoTherm Classic. Stavet uvedomele.

Sto s.r.o. I Fasáda. Fasádní zateplovací systém StoTherm Classic. Stavet uvedomele. Sto s.r.o. I Fasáda Fasádní zateplovací systém StoTherm Classic Sto Stavet uvedomele. Zateplování fasád I Výhody Zateplování fasád: Systém s mnoha výhodami. Zateplování fasád zabraňuje úniku tepla. Nebo

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

DELTA -THENE Montážní návod

DELTA -THENE Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -THENE Montážní návod PREMIUM Izolační systém pro vodorovné a svislé použití. Všeobecné informace. Montážní návod DELTA -THEN PREMIUM DELTA -THENE

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6.

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6. Pracovní postup Cemix: Lepení ETICS CEMIX THERM na dřevostavby Platnost od 1. června 2011 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Složení systému 1 2.2. Lepicí hmota 1 2.3. Tepelný izolant

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Fasády. Informační servis. Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování

Fasády. Informační servis. Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování Fasády Informační servis Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování Fasády Baumit chrání váš dům Vlhkost Teplota Vlastnosti povrchových úprav musí spolehlivě zajistit odvod

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více